Знайдено 22 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «awareness» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– Вгору

self-awareness [ˌselfəˈweənəs -nɪs, амер. -ˈwer- -ˈwær-] n
    самосвідо́мість, заст. самочуття́ Обговорення статті

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова та ін.) Вгору

свідом||ість ім. ж. (розумова діяльність) awareness, mind, mentality; (ясне розуміння чогось) awareness, realization; (розуміння і визнання чогось) recognition, acknowledgement
класова ~ість class-consciousness
суспільна ~ість public consciousness
~ість обов’язку sense of duty.
усвідомлення ім. с. consciousness, awareness
~ вини consciousness of one’s guilt
~ невинуватості consciousness of innocence
~ громадянського обов’язку civism
~ загрози consciousness of threat
~ небезпеки consciousness of danger.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010р. (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

awareness = [ə'wɛənəs] обі́знаність, поінформо́ваність
• network ~
= обі́знаність зі ста́ном мере́жі, знання́ ста́ну мере́жі

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

awareness 1. обі́знаність, поінформо́ваність (of – про) 2. усвідо́млення (of – того, що)
[ə'wεənəs, ə'wεr-]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

обі́знаність 1. (у) acquaintance, (degree of) familiarity (у – with); awareness (of); conversance (with) 2. (фахова) expertise 3. (досвід) experience 4. (певна, не дуже глибока) acquaintanceship (у чомусь – with)
поінформо́ваність (про) 1. (обізнаність) awareness (of); acquaintance (with) 2. (ознайомленість) familiarity (with) 3. (знання) knowledge (of) 4. (освіченість, розуміння) knowledgeability, knowledgeness (about)
усвідо́млювання//‌усвідо́млення 1. (розуміння) realization 2. (знання) awareness (про – of) 3. (важливости тощо) appreciation 4. (визнання) acknowledgment, admission

- Англійсько-французько-німецько-український словник термінології Європейського Союзу 2007р. (“Лабораторія наукового перекладу”) Вгору

517 European political awareness
європейська політична свідомість
[fr] conscience politique européenne
[de] europäisches politisches Bewusstsein

- Українсько-англійський словник 1955р. (К. Андрусишин, Я. Крет) Вгору

ві́дом (-ма) m knowledge, awareness:
  без мо́го ві́дома, without my knowledge;
  нема́ ві́дома, there is no information;
  пода́ти до ві́дома, to inform, announce.
ка́рність (-ности [-ності]) f punishment; awareness of responsibility; W.U. discipline.

- Українсько-англійський словник з прав людини 2015 (Лесь Герасимчук) Вгору

правосвідомість ім. = feeling for law and order; juridical / legal awareness / conscience; sense of justice;
усвідомлення ім. = awareness; realization;
• ~ провини = conscience of guilt;
• повне ~ = full knowledge;

- Англо-український тлумачний словник економічної лексики 2004 (Анна Шимків) Вгору

brand n марк., вир. марка; ґатунок; торгова марка; марочний товар; товарна марка; товарний знак; фірмовий знак; фабричне клеймо; клеймо; a марочний
продукт, послуга або асортимент продуктів (product line) з конкретною назвою, символом або дизайном (design), що чітко відрізняє його від подібних продуктів чи послуг інших фірм; ◆ марка є засобом, який допомагає споживачеві (consumer) виділити специфічні продукти чи послуги серед аналогічних, запропонованих конкурентами; серед найпопулярніших марок: Тайд (Tide) – марка прального порошку; Пепсі (Pepsi) – марка безалкогольного напою; Нескафе (Nescafe) – марка кави
 • advertised ~ = рекламована марка
 • competing ~ = марка-конкурент • марка конкурента • конкурентний марочний товар
 • controlled ~ = марка контрольованого розповсюдження
 • corporate ~ = загальнофірмова марка
 • dealer’s ~ = марка торговельного посередника • марка дилера
 • distributor’s ~ = марка гуртового торговця
 • domestic ~ = внутрішня марка
 • elite ~ = добірна марка • елітна марка
 • established ~ = визнана марка
 • familiar ~ = знайома марка
 • family ~ = родинна марка • сімейна марка
 • flagship ~ = провідна марка • основний марочний товар
 • generic ~ = родова марка
 • gift ~ = подарункова марка • подарунковий марочний товар
 • global ~ = марка глобального розповсюдження
 • house ~ = марка торговельного дому
 • household ~ = домашня марка
 • individual ~ = індивідуальна марка • товар з індивідуальною марочною назвою
 • known ~ = відома марка • знана марка
 • local ~ = місцева марка • марочний товар місцевого розповсюдження
 • major ~ = основний марочний товар • популярний марочний товар
 • manufacturer’s ~ = марка виробника
 • mature ~ = зріла марка • зрілий марочний товар
 • name ~ = іменна марка • товар з марочним іменем
 • national ~ = загальнонаціональна марка • марка загальнонаціонального розповсюдження
 • new ~ = нова марка
 • ordinary ~ = рядова марка • звичайна марка
 • own-label ~ = власна марка
 • private ~ = приватна марка • приватна марка посередника • марка торговельного посередника
 • product ~ = товарна марка • марка штучного товару
 • range ~ = асортиментна марка • марка товарного асортименту
 • regular ~ = звичайна марка • марка регулярного користування
 • reseller ~ = приватна марка • марка перепродавця • марка торговельного посередника
 • runaway ~ = марка значно краща
 • specific ~ = особлива марка
 • store ~ = магазинна марка • крамнична марка
 • top ~ = провідна марка
 • top-selling ~s = марки з найбільшим попитом • марки з найбільшим збутом
 • trendy ~ = модна марка • марка, яка задає тон
 • unadvertised ~ = нерекламована марка
 • wholesaler’s ~ = марка гуртовика
 • wildcat ~ = нерекламована марка
 • ~ advertising = рекламування марочного товару
 • ~ advertising expenditure = витрати на рекламування марочного товару
 • ~ attitude = ставлення до товарної марки
 • ~ awareness = обізнаність з товарною маркою
 • ~ category = ґатунок виробу
 • ~ choice = вибір марки
 • ~ competitor = конкурент марочного товару
 • ~ consciousness = обізнаність з товарною маркою
 • ~ differentiation = марочне розрізнення
 • ~ equity = цінність марочного товару
 • ~ extension = розширення меж марки
 • ~ familiarity = обізнаність з товарною маркою
 • ~ identification = розпізнання товарної марки
 • ~ image = обізнаність з товарною маркою • репутація товарної марки • престиж товарної марки • репутація марки товару
 • ~ label = марочна наліпка
 • ~ leader = найпопулярніший ґатунок
 • ~ loyalty = прихильність до марки
 • ~ manager = керівник товарної марки
 • ~ mark = символ марки
 • ~ name = назва товарної марки • фабрична марка • марка товару • товар відомої марки • фірмові товари
 • ~-name goods = товари відомих марок • фірмові товари
 • ~ personality = індивідуальність марки
 • ~ position = позиція марки
 • ~ preference = переважна прихильність до товару з певною маркою
 • ~ proliferation = марочне поширення
 • ~ recognition = пізнавання марки
 • ~ rejection = відхилення марки
 • ~ strategy = марочна стратегія
 • ~ switcher = споживач, який змінює марки товарів
 • ~ switching = зміна марки товару споживачем • зміна марки
 • ~ transference = перенесення назви товару
 • ~ value = вартість марки
 • of the best ~ = найкращої марки • найвищої марки
 • to buy a (particular) ~ = купувати/купити продукт специфічної марки
 • to develop a (particular) ~ = розвивати/розвинути специфічну марку
 • to launch a (particular) ~ = випускати/випустити продукт специфічної марки
 • to sell a (particular) ~ = продавати/продати продукт специфічної марки
 • to test a (particular) ~ = випробовувати/випробувати продукт специфічної марки
  ▲ brand B. four principles of marketing (436)
  пор. trademark
 • ▷▷ copyright
 • ▷▷ patent
 • consumer n ком., ек., марк. споживач; клієнт; a споживчий; споживацький
  той, хто фактично споживає або використовує товари (good) чи користується послугами (service1) для задоволення особистих потреб; ◆ споживач не обов’язково мусить бути покупцем (purchaser) продукту чи послуги: напр., мати, яка купує спортивні черевики для дітей, вважається покупцем продукту, але його споживачами фактично є діти
 • average ~ = середній споживач
 • college-educated ~ = споживач з вищою освітою
 • conventional ~ = звичайний споживач
 • direct ~ = безпосередній споживач
 • domestic ~ = внутрішній споживач
 • electricity ~ = споживач електроенергії
 • end ~ = кінцевий споживач
 • final ~ = кінцевий споживач
 • gas ~ = споживач газу
 • green ~ = споживач екологічно чистих продуктів
 • health-conscious ~ = споживач, який дбає про здоров’я
 • household ~s = домогосподарства-споживачі
 • individual ~ = окремий споживач
 • industrial ~ = промисловий споживач • споживач товарів промислового призначення
 • interested ~ = зацікавлений споживач
 • intermediate ~ = проміжний споживач
 • large-scale ~ = гуртовий споживач
 • loyal ~ = прихильний споживач • вірний споживач
 • nominal ~ = номінальний споживач
 • personal ~ = особистий споживач
 • potential ~ = потенційний споживач
 • price-conscious ~ = споживач, який вчасно реагує на ціну
 • primary ~ = первинний споживач
 • prospective ~ = потенціальний споживач
 • quality ~ = споживач високоякісних товарів
 • rational ~ = раціональний споживач
 • reasonable ~ = розсудливий споживач
 • retail ~ = роздрібний споживач
 • secondary ~ = вторинний споживач
 • semi-independent ~ = напівнезалежний споживач
 • solvent ~ = платоспроможний споживач
 • target ~ = цільовий споживач
 • ultimate ~ = кінцевий споживач
 • upper-income ~ = споживач з високим рівнем доходу
 • weight-conscious ~ = споживач, який стежить за своєю вагою
 • ~ advertising = споживча реклама
 • ~ agreement = договір зі споживачем
 • ~ awareness = обізнаність споживача
 • ~ behaviour = поведінка споживача
 • ~ behaviour research = дослідження поведінки споживачів
 • ~ buying behaviour = поведінка споживача
 • ~ choice = вибір споживача • споживчий вибір
 • ~ commodities = споживчі товари
 • ~ confidence = довіра покупця
 • ~ confidence index = індекс впевненості споживача
 • ~ convenience goods = споживчі товари повсякденного користування
 • ~ cooperative = споживчий кооператив
 • ~ credit = споживчий кредит
 • ~ credit loan = позика на споживчий кредит
 • ~ deal = споживча угода
 • ~ demand = споживчий попит
 • ~ demographic profile = профіль демографічної статистики споживача
 • ~ demographics = демографічні дані споживача • демографічна статистика споживача
 • ~ durables = споживчі товари тривалого користування
 • ~ education = навчання споживача
 • ~ equilibrium = рівновага споживача • стан рівноваги споживача
 • ~ expectation survey = обстеження очікувань споживачів
 • consumer goods = споживчі товари; товари широкого вжитку
 • ~ industry = промисловість споживчих товарів
 • ~ information = споживча інформація
 • ~ lending = кредитування споживачів
 • ~ list = споживчий список
 • ~ loan = споживча позика
 • ~ loyalty = прихильність споживача
 • ~ magazines = журнали для споживачів
 • ~ market = споживчий ринок • ринок споживчих товарів
 • ~ motivation = мотивація споживача
 • ~ needs = споживчі потреби
 • ~ non-durables = споживчі товари короткочасного користування
 • ~ ombudsman = посередник у справі скарг споживачів
 • ~ panel = група споживачів • комісія споживачів
 • ~ policy = політика у сфері захисту споживачів
 • consumer price index = індекс споживчих цін
 • ~ products = споживчі товари
 • ~ profile = профіль споживача
 • ~ promotion = стимулювання купівельного споживчого попиту
 • ~ protection = захист споживача
 • ~ protection legislation = законодавство у галузі захисту споживача
 • ~ relations = споживчі відносини • відносини зі споживачами
 • ~ research = вивчення споживача
 • ~ response = реакція споживача
 • ~ sales = продаж споживчих товарів
 • ~ service = обслуговування споживачів
 • ~ sovereignty = незалежність споживача • суверенітет споживача
 • ~ spending = споживчі витрати
 • ~ spokesman = представник споживачів
 • ~ stimulants = споживчі стимули
 • ~ surplus = надлишок споживача • споживчий надлишок
 • ~ survey = опитування споживачів
 • ~ taste = споживчий смак
 • ~ taxation = оподаткування споживача
 • ~ transaction = споживча операція
  ▲ consumer :: end-user; consumer : producer; consumer C. four principles of marketing (437)
 • cost ком., бухг. 1. pl витрати; затрати; видатки; кошти; 2. ціна; вартість; собівартість; актив
  1. сума грошей на купівлю, виробництво, утримання і т. д. товарів і надання послуг; ◆ витрати класифікуються: за функціями – витрати на виробництво, адміністрацію, фінансування тощо; за характером функціонального зв’язку з обсягом випуску продукції (output) чи діяльності – змінні (variable costs) і постійні витрати (fixed costs); за місцезнаходженням – витрати відділів, підвідділів, філіалів (subsidiary), підприємств та ін. структур чи підрозділів організації; 2. грошова вартість товару чи послуги
 • absorbed ~ = поглинуті витрати
 • accounting ~ = бухгалтерські витрати • балансові витрати • облікові витрати
 • accrued ~s = нараховані витрати
 • acquisition ~ = первісна вартість • вартість придбання • купівельна ціна
 • actual ~ = фактичні витрати • фактична вартість • фактична собівартість
 • added ~ = додаткова вартість • додаткові витрати
 • adjusted historical ~ = уточнена вартість • перерахована вартість • вартість в поточних цінах
 • adjustment ~(s) = витрати регулювання
 • administration ~ = адміністративні витрати
 • advertising ~ = витрати на рекламу
 • aftershipment ~(s) = витрати після відправки вантажу
 • aggregate ~s = сукупні витрати
 • agreed ~ = договірна ціна
 • airfreight ~ = вартість авіафрахту
 • allocated ~s = розподільні витрати
 • allowable ~s = дозволені витрати
 • alternative ~ = альтернативні витрати
 • amortization ~s = амортизаційні витрати
 • amortized ~ = амортизована вартість
 • ancillary ~s = додаткові витрати
 • annual ~(s) = річні витрати
 • anticipated ~(s) = передбачені витрати
 • applied ~ = віднесені витрати • зараховані витрати
 • appraisal ~ = витрати на оцінку
 • arbitration ~s = арбітражні витрати
 • assembly ~s = вартість монтажу
 • assessed ~ = оцінена вартість
 • attributed ~s = витрати, перенесені на собівартість
 • average ~ (AC) = середня вартість • середня собівартість • середні витрати
 • average fixed ~ = середні постійні витрати • середні фіксовані витрати
 • average input ~ = середні витрати на ресурс
 • average resource ~ = середні витрати на ресурс
 • average total ~ = середні загальні витрати
 • average variable ~ = середні змінні витрати
 • avoidable ~s = витрати, яких можна уникнути
 • back order ~ = витрати за невиконане замовлення
 • basic ~ = первісна вартість • основні витрати
 • beforeshipment ~(s) = витрати до відправки вантажу
 • billed ~ = фактурна вартість
 • bond issue ~s = витрати на випуск облігації
 • book ~ = балансова вартість • первісна вартість
 • borrowing ~ = вартість позики • вартість кредиту
 • break-even ~s = витрати за критичним обсягом виробництва • витрати у точці беззбитковості
 • budgeted ~s = кошторисні витрати
 • burden ~s = накладні витрати
 • calculated ~s = обчислені витрати
 • capacity ~s = постійні витрати на розширення виробництва • витрати виробництва при повному використанні виробничих можливостей
 • capital ~(s) = капітальні витрати • витрати основного капіталу
 • capitalized ~ = вартість реального основного капіталу
 • carrying ~s = витрати зберігання запасів
 • changeover ~ = вартість переходу на іншу модель
 • clerical ~(s) = канцелярські витрати
 • collection ~s = витрати на інкасо
 • combined ~(s) = сукупні витрати
 • commercial ~(s) = торговельні витрати • комерційна вартість
 • committed ~ = вкладені витрати • призначені витрати • доручені витрати
 • common ~ = спільні витрати • побічні витрати • витрати спільного виробництва
 • comparative ~(s) = порівняльні витрати • відносні витрати
 • competitive ~s = конкурентні витрати
 • conditional ~ = умовна вартість
 • constant ~ = постійна вартість • постійні витрати • незмінні витрати
 • contract ~s = витрати на контракт
 • contractual ~s = витрати контракту
 • controllable ~s = регульовані витрати
 • conversion ~ = конверсійні витрати • собівартість конверсії
 • credit ~s = витрати на кредит
 • cumulative ~s = сукупні витрати
 • current ~s = поточні витрати
 • current outlay ~s = поточні витрати • витрати грошових засобів
 • current standard ~ = поточна норма витрат
 • cycle inventory ~(s) = витрати на періодичне поповнення запасів
 • decreasing ~s = витрати, що зменшуються • спадні витрати • витрати, що скорочуються
 • deductible ~(s) = витрати, які підлягають відрахуванню
 • deferred ~ = витрати майбутнього періоду • відстрочені витрати
 • delivery ~ = вартість доставки • витрати на доставку
 • departmental ~(s) = витрати відділу • цехові витрати
 • depleted ~ = залишкова вартість
 • depreciated ~ = амортизована вартість
 • depreciation ~(s) = амортизаційні витрати
 • designing ~(s) = витрати на проектування
 • development ~ = витрати на розробку
 • differential ~ = додаткові витрати
 • direct costs = прямі витрати
 • direct labour costs = ▷▷ direct labour
 • direct material cost = ▷▷ direct material
 • direct operating ~(s) = прямі операційні витрати
 • direct payroll ~(s) = виробнича заробітна плата • виробнича зарплата
 • discounted ~ = дисконтована вартість
 • discretionary ~ = довільні витрати
 • displacement ~ = витрати на зміну структури виробництва
 • distribution ~s = витрати збуту продукції • витрати на розподіл
 • economic ~s = економічні витрати • оптимальні витрати
 • employment cost = витрати на робочу силу
 • environmental ~(s) = витрати на охорону навколишнього середовища
 • equipment capital ~s = капітальні витрати на устаткування
 • estimated ~(s) = кошторисні витрати • кошторисна вартість • орієнтовна вартість • передбачені витрати
 • excess ~ = надмірна вартість • надмірні витрати
 • executory ~ = витрати на здійснення
 • exhibition ~s = виставкові витрати
 • expected ~s = передбачені витрати
 • expired ~s = витрати поточного періоду
 • explicit ~s = зовнішні витрати • явні витрати • фактичні витрати • грошові витрати
 • external ~s = зовнішні витрати
 • extra ~s = додаткові витрати
 • extraordinary ~s = надзвичайні витрати
 • fabrication ~ = вартість виготовлення
 • factor ~(s) = прямі витрати • витрати на фактори виробництва
 • factory ~s = виробничі витрати • виробнича собівартість • виробничі накладні витрати
 • final ~ = кінцева вартість
 • first ~ = фабрична ціна • собівартість
 • fixed costs = постійні витрати
 • flat ~ = собівартість
 • freight ~s = витрати на перевезення
 • full ~(s) = повні витрати
 • fuel ~s = витрати на пальне
 • function ~ = функціональна класифікація витрат
 • general ~s = загальні витрати
 • gross ~ = валова собівартість • гуртова собівартість
 • guaranteed ~(s) = гарантовані витрати • гарантована вартість
 • handling ~(s) = витрати на оброблення • вартість навантажувально-розвантажувальних робіт
 • hauling ~(s) = транспортні витрати
 • hidden ~s = приховані витрати
 • hiring ~s = витрати на наймання
 • historical cost = початкова вартість основних фондів; первісна вартість
 • hospitality ~s = представницькі витрати
 • hotel ~s = витрати на готель
 • hourly ~ = погодинні витрати
 • idle capacity ~s = непродуктивні витрати
 • idle time ~s = витрати з причин простою • витрати у зв’язку з неробочим періодом • витрати періоду бездіяльності
 • immediate ~s = безпосередні витрати
 • implicit ~s = внутрішні витрати • неявні витрати
 • imputed ~s = умовно нараховані витрати • ставлені витрати
 • incidental ~s = побічні витрати
 • increasing ~s = зростальні витрати • зростання видатків • дедалі більші витрати
 • incremental ~s = додаткові витрати • прирощені витрати
 • incremental energy ~s = додаткові витрати на енергію • прирощені витрати на енергію
 • incremental production ~s = додаткові виробничі витрати • прирощені витрати на виробництво
 • incurred ~s = зазнані витрати
 • indirect costs = непрямі витрати
 • indirect labour costs = ▷▷ indirect labour
 • indirect manufacturing costs = ▷▷ manufacturing overheads
 • indirect payroll ~s = нарахування на заробітну плату
 • indirect production ~s = накладні витрати виробництва
 • industrial ~(s) = промислові витрати
 • initial ~ = первісна вартість • початкові витрати
 • initial production ~ = первісна собівартість
 • input ~ = витрати на фактори виробництва
 • installation ~s = вартість монтажу • витрати на становлення • витрати на розташування
 • insurance ~ = витрати на страхування
 • intangible ~(s) = нематеріальні витрати
 • integrated ~ = сумарна вартість
 • inventoriable ~s = витрати виробництва • інвентаризована вартість • виробнича собівартість
 • inventory ~ = вартість товарно-матеріальних запасів
 • inventory acquisition ~s = витрати на придбання матеріалів
 • inventory holding ~ = витрати на зберігання запасів
 • investment ~s = витрати на капіталовкладення
 • invoice ~ = фактурна вартість
 • joint ~ = спільна вартість • спільні витрати
 • labour ~s = витрати на робочу силу • витрати на заробітну плату • витрати на зарплату
 • launching ~s = витрати на випуск виробу
 • layoff ~s = витрати, пов’язані зі звільненням персоналу
 • legal ~s = судові витрати
 • legitimate ~s = дозволені витрати
 • life cycle ~(s) = витрати за термін служби
 • liquidation ~ = ліквідаційна вартість
 • living ~s = прожиткові витрати • витрати на життя
 • loading ~s = вантажні витрати
 • loan ~ = вартість позики
 • long run ~ = довгострокові витрати
 • long run average ~ = довгострокові середні витрати
 • long run marginal ~ = довгострокові граничні витрати
 • long run total ~ = довгострокові загальні витрати
 • lot quantity ~(s) = витрати на виготовлення партії
 • lump sum ~(s) = одноразові витрати
 • maintenance ~s = витрати на технічне обслуговування • вартість технічного обслуговування • експлуатаційні витрати
 • managed ~ = регульовані витрати
 • managed fixed ~s = регульовані фіксовані витрати
 • management ~(s) = адміністративні витрати
 • management fixed ~s = адміністративні фіксовані витрати
 • manpower ~(s) = витрати на робочу силу
 • manufacturing ~s = виробничі витрати • виробнича собівартість
 • marginal ~s = гранична вартість • гранична собівартість • граничні витрати
 • marginal capital ~s = граничні витрати на використання капіталу
 • marginal factor ~(s) = граничні витрати, пов’язані із придбанням додаткового виробничого ресурсу
 • marginal industry ~s = галузеві граничні витрати
 • marginal input ~ = граничні витрати на ресурс
 • marginal labour ~ = граничні витрати на використання робочої сили • гранична вартість робочої сили
 • marginal private ~ = граничні приватні витрати • граничні індивідуальні витрати
 • marginal resource ~ = граничні витрати на ресурс • граничні ресурсні витрати
 • marginal social ~ = граничні суспільні витрати • граничні суспільні втрати
 • marginal unit ~s = граничні витрати на одиницю продукції
 • maritime ~s = витрати на морське транспортування
 • marketing ~(s) = витрати на збут
 • material ~s = матеріальні витрати • вартість матеріалу
 • merchandising ~s = витрати збуту • витрати на продаж і розповсюдження
 • minimum ~ = мінімальні витрати • мінімальна вартість
 • miscellaneous ~(s) = інші витрати
 • mixed ~ = змішані витрати • змішана вартість
 • negotiated ~ = договірна вартість
 • net ~ = чиста собівартість
 • nominal ~ = номінальна вартість
 • noncontrollable ~s = нерегульовані змінні витрати
 • nonmanufacturing ~(s) = невиробничі витрати
 • nonrecurring ~(s) = неперіодичні витрати
 • normal ~s = середня виробнича собівартість
 • normal pension ~ = середні витрати пенсійного плану
 • one-off ~s = одноразові витрати
 • operating ~s = операційні витрати
 • opportunity ~ = альтернативна вартість • альтернативні витрати
 • ordering ~s = витрати на виконання замовлення • вартість виконання замовлення
 • ordinary ~s = звичайні витрати
 • organizational ~s = організаційні витрати
 • original ~ = первісна вартість
 • outlay ~ = затратні кошти
 • out-of-pocket ~s = прямі витрати • дійсні витрати
 • output ~(s) = виробнича собівартість
 • overall ~ = повна вартість
 • overhead ~s = накладні витрати
 • overtime ~(s) = витрати на понаднормову роботу
 • packaging ~ = витрати на пакування • вартість пакування
 • past ~s = минулі витрати
 • past sunk ~s = безповоротні витрати
 • payroll ~(s) = вартість робочої сили • витрати на робочу силу
 • payroll fringe ~s = додаткові витрати на робочу силу
 • period ~s = витрати звітного періоду
 • planned ~(s) = плановані витрати
 • policy ~ = витрати на політику
 • pollution abatement ~(s) = витрати на охорону довкілля
 • postmanufacturing ~s = післявиробничі витрати
 • postponable ~(s) = витрати, які можуть бути відкладені
 • predetermined ~s = нормативні витрати • кошторисні витрати
 • premanufacturing ~s = довиробничі витрати
 • preparation ~(s) = витрати цехової підготовки виробництва
 • preproduction ~(s) = витрати підготовки виробництва
 • prime cost = основні витрати; собівартість
 • process ~(s) = виробничі витрати
 • processing ~s = витрати на перероблення • собівартість конверсії
 • procurement ~s = витрати на матеріально-технічне постачання
 • product cost = прямі витрати виробництва продукту; собівартість продукції
 • production cost = виробничі витрати; витрати на виробництво
 • programme ~ = вартість програми
 • progressive ~s = прогресивні витрати
 • project ~(s) = витрати проектування • витрати на розробляння нового продукту • витрати на здійснення проекту
 • projected ~s = заплановані витрати
 • publicity ~s = витрати на рекламу • представницькі витрати
 • purchase ~(s) = витрати на придбання
 • purchasing ~s = витрати на придбання
 • quality ~s = витрати на забезпечення якості
 • quality inspection ~s = витрати на перевіряння якості
 • quality related ~s = витрати, пов’язані з якістю • витрати на забезпечення рівня якості
 • real ~ = витрати виробництва в незмінних цінах • витрати виробництва в натуральному обчисленні • чиста вартість
 • realized ~(s) = фактичні витрати
 • recoverable ~ = амортизаційні витрати • залишкова вартість
 • recurring ~s = періодичні витрати
 • redistributed ~ = перерозподілені витрати
 • reduction ~s = витрати на зниження будь-чого
 • related ~s = непрямі витрати • змінні витрати • зв’язані витрати
 • relative ~ = відносна вартість
 • relevant ~s = витрати майбутнього періоду • актуальні витрати • відповідні витрати
 • removal ~s = витрати переміщення • витрати вивезення • витрати ліквідації
 • renewal ~ = витрати відновлення
 • reoperating ~(s) = витрати на перероблення
 • reorder ~ = вартість повторного замовлення
 • repair ~s = ремонтні витрати
 • replacement ~ = відновна вартість • вартість заміщення вибуття основного капіталу
 • replacement depreciation ~ = зношення, яке нараховане за відновною вартістю • амортизація в поточних цінах
 • replenishment ~ = вартість поповнення запасів
 • reproduction ~ = повна поновлена вартість
 • reservation ~s = витрати на попереднє замовлення
 • residual ~ = залишкова вартість
 • round-trip ~(s) = витрати на транспортування за круговим маршрутом
 • rising ~s = зростаючі видатки • зростання видатків • зростальні видатки • дедалі більші видатки
 • running ~s = виробничі витрати • поточні витрати • експлуатаційні витрати
 • salvage ~ = ліквідаційні витрати
 • scheduled ~s = плановані витрати
 • selling ~s = витрати реалізації • торговельні витрати
 • semi-variable ~s = частково змінні витрати • напівзмінні витрати
 • separable ~s = подільні витрати
 • service ~s = витрати на обслуговування
 • set-up ~s = витрати на налагодження
 • shadow ~s = приховані витрати
 • shelter ~s = складові витрати
 • shipping ~(s) = витрати на транспортування
 • shop ~ = цехова собівартість
 • social ~s = суспільні витрати
 • social marginal ~ = суспільні граничні витрати
 • sorting ~s = витрати на розсортування
 • specific ~ = спеціальна ціна • вартість конкретних виробів
 • spillover ~ = витрати переливу • побічні витрати
 • spiralling ~s = швидке зростання цін • різке зростання цін
 • spoilage ~s = витрати внаслідок псування продукції • витрати внаслідок браку
 • staff ~s = витрати на персонал
 • standard ~s = нормативні витрати • нормативна собівартість
 • standing ~s = постійні витрати
 • starting-and-stopping ~(s) = витрати, пов’язані із запуском виробництва і зупинкою
 • starting-load ~(s) = витрати підготовляння виробництва
 • start-up ~s = витрати підготовки виробництва • витрати, пов’язані із запуском
 • stock-holding ~ = вартість зберігання запасів
 • stocking ~ = вартість запасів
 • storage ~ = вартість зберігання запасів
 • sunk ~s = безповоротні витрати
 • supervision ~s = витрати на контроль • витрати на нагляд
 • supplementary ~s = додаткові витрати • побічні витрати • непрямі витрати
 • support ~s = витрати на технічне обслуговування • вартість технічного обслуговування • експлуатаційні витрати
 • tangible ~s = матеріальні витрати
 • target ~ = планована вартість • плановані витрати
 • tentative ~ = орієнтовна вартість • пробна вартість
 • total ~ = сукупні витрати • загальна собівартість • повна собівартість
 • total delay ~ = сукупні витрати на чекання
 • total external ~ = сукупні зовнішні витрати
 • total labour ~s = сукупні витрати на робочу силу
 • total private ~ = сукупні особисті витрати • сукупні індивідуальні витрати
 • total-revenue ~ = принцип зіставлення сукупного виторгу й сукупних витрат
 • total social ~ = сукупні суспільні витрати
 • total system ~ = сукупні витрати системи
 • total unit ~ = сукупні витрати на одиницю продукції
 • traceable ~ = витрати, які можна простежити
 • training ~ = витрати на навчання • вартість навчання
 • transaction ~s = трансакційні витрати
 • transfer ~s = витрати на транспортування
 • transhipment ~s = витрати на перевантаження
 • transport ~s = транспортні витрати
 • transportation ~s = транспортні витрати
 • travel ~s = дорожні витрати
 • treating ~s = витрати на перероблення
 • true ~ = справжня вартість
 • ultimate ~ = кінцева вартість
 • unabsorbed ~s = непоглинуті витрати • непокриті витрати
 • unamortized ~ = неамортизована частина вартості • чистий капітал
 • unavoidable ~s = необхідні витрати • постійні витрати
 • uncontrollable ~s = нерегульовані витрати
 • underwriting ~ = вартість підписки
 • unexpired ~s = витрати майбутніх періодів
 • unit ~s = витрати на одиницю продукції • питомі витрати • витрати виробництва на одиницю продукції • собівартість одиниці продукції
 • unit labour ~s = вартість праці в одиниці продукції • витрати на робочу силу в одиниці продукту • трудомісткість
 • unit operating ~s = операційні витрати на одиницю продукції
 • unit wage ~s = вартість праці в одиниці продукції • витрати на робочу силу в одиниці продукту
 • unloading ~s = витрати на розвантаження
 • unrecovered ~ = залишкова вартість
 • unscheduled ~s = понадплановані витрати
 • upkeep ~s = витрати на технічне обслуговування • вартість технічного обслуговування • експлуатаційні витрати • витрати на утримання
 • user ~s = витрати використання
 • variable ~s = змінні витрати
 • wage ~s = витрати на заробітну плату • витрати на зарплату
 • warehousing ~s = складські витрати
 • warranty ~s = витрати на гарантійне зобов’язання
 • weighted average ~ = середньозважена вартість
 • welfare ~s = соціально-культурні витрати
 • working ~s = експлуатаційні витрати • вартість оброблення
 • above ~ = вище від собівартості • вище від вартості
 • at ~ = за собівартість • за вартість
 • at any ~ = за будь-яку ціну
 • below ~ = нижче від собівартості • нижче від вартості
 • cost accountant = бухгалтер з обліку витрат виробництва
 • ~ accounting = виробничий облік
 • ~ allocation = розподіл витрат
 • ~ allocation base = база розподілу витрат
 • ~ analysis = аналіз витрат
 • ~ and freight (C and F) (CFR) (C & F) = вартість і фрахт
 • ~ and insurance (C and I) = вартість і страхування
 • ~ and price difference = різниця між собівартістю і ціною
 • ~ apportionment = постатейний розподіл витрат
 • ~ awareness = обізнаність з витратами
 • ~-benefit analysis = аналіз витрат і вигод • аналіз затрат і результатів
 • ~ burden = тягар витрат
 • ~ calculation = калькуляція витрат
 • cost centre = центр витрат
 • ~-centre accounting = виробничий облік • виробнича бухгалтерія
 • ~-centre variance = відхилення від нормативних витрат
 • ~ charged to = витрати, віднесені на
 • ~ classification = класифікація витрат
 • ~ clerk = обліковець витрат
 • ~ containment = стримування витрат
 • ~ control = контроль за рівнем витрат
 • ~ control account = контрольний рахунок витрат
 • ~ curve = крива витрат
 • ~ depletion allowance = податкова знижка на вичерпування природних ресурсів
 • ~ development = зростання собівартості
 • ~ distribution = розподіл витрат
 • ~ effectiveness = ефективність витрат • результативність витрат
 • ~ efficiency = економічна ефективність • ефективність витрат
 • ~ escalation = зростання витрат
 • ~ estimating = оцінка витрат • оцінка вартості
 • ~ factor = фактор витрат
 • ~ formula = формула обрахування витрат
 • ~free = безплатно
 • ~ function = функція витрат
 • ~ increase = зростання вартості
 • ~s incurred to date = витрати на поточну дату
 • ~, insurance, freight (CIF) = вартість, страхування, фрахт
 • ~, insurance, freight and commission (CIFC, CIF&C) = вартість, страхування, фрахт і комісія посередника
 • ~, insurance, freight and exchange (CIF&E) = вартість, страхування, фрахт включно з курсовою різницею
 • ~ method = методика калькуляції
 • ~ minimization = мінімізація витрат • мінімізація витрат виробництва • мінімізація собівартості
 • ~ of acquisition = вартість купівлі • вартість придбання
 • ~ of administration = адміністративні витрати
 • ~ of appraisal = витрати на оцінку
 • ~ of arbitration = вартість арбітражу • витрати на арбітраж
 • ~ of borrowing = кошти, пов’язані з позикою • вартість кредиту • позичковий процент
 • cost of capital = вартість капіталу
 • ~ of carriage = витрати перевезення
 • ~ of carrying inventory = витрати зберігання товарно-матеріальних запасів
 • ~ of delivery = витрати на доставку
 • ~ of demolition = вартість розформування
 • ~ of dismantling = вартість демонтажу
 • ~ of doing business = витрати експлуатації підприємства
 • ~ of equipment = вартість устаткування
 • ~ of equity = вартість акціонерного капіталу
 • ~ of financing = вартість фінансування • витрати фінансування
 • ~ of fixed capital = вартість основного капіталу
 • ~ of goods = вартість товару
 • ~ of goods manufactured = собівартість виробленої продукції
 • ~ of goods sold = собівартість реалізованих товарів
 • ~ of haulage = вартість транспортування
 • ~ of heating = вартість опалення
 • ~ of installation = вартість монтажу
 • ~ of insurance = вартість страхування
 • ~ of inventory = витрати на проведення інвентаризації
 • ~ of legal proceedings = вартість судового розгляду
 • ~ of living = прожитковий мінімум
 • ~-of-living adjustment (COLA) ~ = надбавка на подорожчання • поправка до заробітної плати у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму
 • ~-of-living allowance ~ = поправка (до заробітної плати) у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму
 • ~-of-living bonus = поправка (до заробітної плати) у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму
 • ~-of-living clause = захист індексації заробітної плати
 • ~-of-living index = індекс прожиткового мінімуму • індекс вартості життя
 • ~ of manufacture = вартість виробництва
 • ~ of materials consumed = вартість використаних матеріалів
 • ~ of an order = вартість замовлення
 • ~ of packaging = вартість пакування
 • ~ of product sold = вартість проданого товару
 • ~ of a project = вартість проекту
 • ~ of publication = вартість публікації
 • ~ of renting = вартість оренди
 • ~ of sales = собівартість реалізованих товарів
 • ~ of service = вартість обслуговування • вартість послуг
 • ~ of servicing = вартість обслуговування
 • ~ of tare = вартість тари
 • ~ of upkeep = вартість утримання
 • ~-plus = витрати плюс • витрати плюс фіксований прибуток
 • ~ price = ціна виробництва
 • ~ price estimate = оцінка ціни виробництва
 • ~-push inflation = інфляція, викликана зростанням витрат виробництва
 • ~ recovery = відшкодовування витрат виробництва
 • ~ structure = структура собівартості • структура витрат
 • ~ to the consumer = витрати споживача
 • ~ type = вид витрат
 • ~ unit = одиниця вартості
 • ~ value = величина витрат • собівартість • вартість витрат • первісна вартість
 • ~ variance = відхилення від нормативних витрат
 • free of ~ = безплатно
 • full-~ pricing = ціноутворення на основі повних витрат
 • incremental ~s of service = додаткові витрати на обслуговування
 • less ~s = за відрахуванням витрат
 • marginal ~(s) of acquisition = граничні витрати, пов’язані з придбанням додаткового виробничого ресурсу
 • marginal ~ of capital (MCC) = гранична вартість капіталу
 • marginal ~ of pollution abatement = граничні витрати на зменшення забруднення
 • net ~ of purchases = чисті витрати на закупівлю
 • next to ~ = майже за собівартістю
 • on~s = накладні витрати • побічні видатки • непрямі витрати
 • opportunity ~ of capital = альтернативна вартість капіталу
 • research and development (R&D) ~s = витрати на науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи
 • to absorb ~s = покривати/покрити витрати
 • to assess ~s = оцінювати/оцінити витрати
 • to award ~s against somebody = присуджувати/присудити комусь судові видатки
 • to bear ~s = переносити/перенести видатки
 • to calculate ~s = підраховувати/підрахувати витрати • калькулювати видатки
 • to cover ~s = покривати/покрити видатки
 • to cover the ~ = покривати/покрити вартість
 • to curtail ~s = зменшувати/зменшити видатки • зменшувати/зменшити витрати
 • to cut down on ~s = зменшувати/зменшити видатки • зменшувати/зменшити витрати
 • to cut production ~s = знижувати/знизити собівартість продукції
 • to decrease ~s = зменшувати/зменшити видатки • зменшувати/зменшити витрати
 • to defray the ~s = оплачувати/оплатити витрати • оплачувати/оплатити видатки
 • to determine the ~ = оцінювати/оцінити вартість
 • to estimate ~s = оцінювати/оцінити видатки • оцінювати/оцінити витрати
 • to exceed the ~ = перевищувати/перевищити вартість
 • to increase ~s = підвищувати/підвищити вартість
 • to incur ~s = понести видатки
 • to itemize ~s = розподіляти/розподілити витрати
 • to keep down ~s = стримувати/стримати витрати
 • to meet ~s = покривати/покрити витрати • покривати/покрити вартість
 • to offset the ~s = відшкодовувати/відшкодувати витрати
 • to recoup ~s = відшкодовувати/відшкодувати витрати
 • to recover ~s = стягувати/стягнути витрати • покривати/покрити видатки
 • to reduce ~s = зменшувати/зменшити витрати • зменшувати/зменшити видатки
 • to refund the ~ = повертати/повернути витрати • повертати/повернути вартість
 • to revise the ~ = переглядати/переглянути вартість
 • to save ~s = занижувати/знизити витрати • економити на витратах
 • to share the ~ = розділяти/розділити витрати
 • to work out the ~ = обраховувати/обрахувати витрати
 • to write off capital ~s = списувати/списати капітальні витрати
 • under ~ = нижче від собівартості • нижче від вартості
 • quality (qlty) n ком., марк. якість; сорт; ґатунок; риса; властивість; a якісний
  істотні ознаки товару чи послуги, які задовольняють вимоги встановленого стандарту
 • A-1 ~ = найвища якість • якість першого ґатунку • першокласна якість
 • A-3 ~ = вища якість
 • absolute ~ = абсолютна якість
 • acceptable ~ = прийнятна якість
 • adequate ~ = якість, яка відповідає вимогам • доброякісність
 • agreed ~ = узгоджена якість
 • appealing ~ = приваблива риса • приваблива властивість
 • art ~ = художня якість
 • asset ~ = якість активів
 • attributed ~ = якісні властивості
 • audience ~ = якісна характеристика аудиторії
 • average ~ = середня якість
 • bad ~ = погана якість
 • benefit-giving ~ies = споживчі властивості
 • best ~ = найкраща якість
 • bottom ~ = найгірша якість • дуже низька якість
 • brand ~ = якість марочного товару
 • broadcast ~ = трансляційна якість • відповідна якість для трансляції
 • business ~ = ділова якість
 • cheap ~ = неякісне • низька якість
 • choice ~ = добірна якість
 • colour reproduction ~ = якість відтворення кольорів
 • commercial ~ = торговельна якість
 • common ~ = загальна властивість
 • competitive ~ = конкурентоспроможна якість
 • consistent ~ = однорідна якість
 • contract ~ = якість за контрактом • якість, застережена контрактом
 • customer ~ = якісна характеристика клієнтів
 • defective ~ = незадовільна якість
 • delivery ~ = якість поставленої продукції
 • desired ~ = бажана якість
 • distinctive ~ = характерна якість • відмінна якість • помітна якість
 • economic ~ = економічно обґрунтована якість
 • edible ~ = харчова поживність • їстівність
 • editorial ~ = редакційна якість • якість редакційного змісту
 • environmental ~ = якість довкілля
 • equal ~ = рівноцінна якість
 • established ~ = підтверджена якість • стандартна якість
 • excellent ~ = відмінна якість
 • expected ~ = сподівана якість • очікувана якість
 • experienced ~ = засвідчена якість
 • export ~ = експортна якість
 • factual ~ = фактична якість
 • fair average ~ = справедлива середня якість • непогана середня якість
 • fancy ~ = вища якість
 • fancy-grade ~ = вища якість
 • fine ~ = відмінна якість • чудова якість
 • finest ~ = відмінна якість • чудова якість
 • first-class ~ = першокласна якість • вища якість
 • first-rate ~ = першосортна якість • вища якість
 • functional ~ = функціональна властивість
 • good ~ = добра якість
 • guaranteed ~ = гарантована якість
 • healing ~ = цілюща властивість
 • health-giving ~ = цілюща властивість
 • hidden ~ = прихована властивість
 • high ~ = висока якість
 • image ~ = якість зображення
 • incoming ~ = вхідна якість • рівень вхідної якості
 • inferior ~ = низька якість
 • inherent ~ = якість, властива даному виробу
 • initial ~ = первісна якість
 • intermediate ~ = проміжна якість
 • intended ~ = планова якість
 • latent ~ = прихована властивість
 • limiting ~ = граничний рівень якості
 • low ~ = низька якість
 • low-grade ~ = низька якість
 • luxury ~ = якість на рівні предметів розкоші
 • managerial ~ies = організаторські здібності • якості керівника
 • manufacturing ~ = виробнича якість • якість виробництва • якість виготовлення
 • marketable ~ = торговельна якість • ринковий ґатунок • комерційна якість
 • material ~ = якість матеріалу
 • mean ~ = середня якість
 • medium ~ = середня якість
 • mental ~ies = розумові здібності
 • middling ~ = середня якість • середній ґатунок
 • nonstandard ~ = нестандартна якість
 • nutritional ~ies = поживна цінність
 • objective ~ = об’єктивна якісна характеристика
 • off-grade ~ = низька якість
 • optimal ~ = оптимальна якість
 • optimum ~ = оптимальна якість
 • ordinary ~ = звичайна якість • середня якість
 • outgoing ~ = вихідна якість • рівень вихідної якості
 • overall ~ = загальна якість
 • perfect ~ = бездоганна якість
 • performance ~ = якість роботи
 • photographic ~ = якість фотографії • фотографічна якість
 • poor ~ = погана якість
 • premium ~ = вища якість
 • prime ~ = вища якість
 • printing ~ = якість друку
 • process ~ = якість виготовлення
 • product ~ = якість продукції
 • production ~ = якість продукції
 • proper ~ = належна якість
 • proved ~ = підтверджена якість • доведена якість
 • questionable ~ = сумнівна якість
 • readership ~ = якісна характеристика читацької аудиторії
 • recognized ~ = визнана якість
 • reliable ~ = надійна якість
 • reproduction ~ = якість відтворення
 • required ~ = необхідна якість
 • running ~ = робоча характеристика
 • satisfactory ~ = задовільна якість
 • second-class ~ = другорядна якість
 • service ~ = якість обслуговування
 • shipping ~ = транспортабельність
 • soil ~ = якість землі
 • specified ~ = встановлена якість • визначена якість
 • standard ~ = стандартна якість
 • stipulated ~ = узгоджена якість
 • substandard ~ = нестандартна якість
 • suitable ~ = прийнятна якість
 • superior ~ = вища якість • краща якість • вищий ґатунок
 • technical ~ = технічна риса
 • tolerance ~ = дозволена якість
 • top ~ = найвища якість
 • uneven ~ = неоднорідна якість
 • uniform ~ = однорідна якість
 • unsatisfactory ~ = незадовільна якість
 • zero-defect ~ = бездефектність
 • equal in ~ = однакової якості
 • inferior in ~ = низької якості • найгіршої якості
 • of equal ~ = однакової якості
 • of good ~ = доброї якості
 • of high ~ = високоякісний
 • of inferior ~ = недоброякісний
 • of low ~ = низької якості
 • of poor ~ = недоброякісний
 • of sound ~ = доброякісний
 • of superior ~ = найвищої якості
 • ~ arbitration = арбітраж з питань якості
 • ~ as per sample = якість згідно зі зразком
 • ~ assessment = оцінка якості
 • ~ assurance (QA) = гарантія якості
 • ~ audit = контроль якості • перевірка якості
 • ~ awareness = знання методів забезпечення якості • обізнаність із якістю
 • ~ bonus = надбавка за підвищену якість
 • ~ certificate = сертифікат якості
 • ~ check = перевірка якості
 • ~ circle = гурток з підвищення якості
 • ~ claim = претензія до якості
 • ~ class = категорія якості
 • quality control = контроль якості
 • ~ defect = дефект якості
 • ~ degradation = погіршення якості
 • ~ deterioration = погіршення якості
 • ~ engineering = технічне забезпечення якості • опрацювання методів забезпечення якості
 • ~ evaluation (QE) = оцінка якості
 • ~ gap = розрив у рівні якості
 • ~ goods = товар високої якості • високоякісні товари
 • ~ grade = рівень якості
 • ~ guarantee = гарантія якості
 • ~ image = уявлення про якість
 • ~ improvement = підвищення якості
 • ~ index = показник якості
 • ~ inspection = перевірка якості • контроль якості
 • ~ label = знак якості
 • ~ label scheme = система знаків якості
 • ~ level = рівень якості
 • ~ management = управління якістю
 • ~ manual = інструкція із забезпечення якості
 • ~ mark = знак якості
 • ~ objective = цільовий рівень якості
 • ~ of cargo = якість вантажу
 • ~ of design = якість проекту • якість конструкції
 • ~ of earnings = якість прибутку
 • ~ of exports = якість експорту
 • ~ of an item = якість виробу
 • ~ of labour = якість праці
 • ~ of life = якість життя
 • ~ of a lot = якість партії (виробів)
 • ~ of manufacture = якість виготовлення
 • ~ of material = якість матеріалу
 • ~ of operation = якість роботи
 • ~ of production = якість продукції
 • ~ of service = якість обслуговування
 • ~ of work = якість роботи
 • ~ plan = план забезпечення якості
 • ~ planning = планування рівня якості
 • ~ principle = принцип забезпечення якості
 • ~ program = програма забезпечення якості
 • ~ requirements = вимоги до рівня якості
 • ~ sample = зразок якості
 • ~ specification = деталізація характеристик • специфікація характеристик
 • ~ standard = норматив якості • стандарт якості • рівень якості
 • ~ surveillance = обстеження якості • перевірка якості
 • ~ system = система перевірки якості
 • ~ test = контроль якості
 • ~ test program = програма контролю якості
 • to approve ~ = схвалювати/схвалити якість
 • to ascertain ~ = визначати/визначити якість
 • to assess ~ = оцінювати/оцінити якість
 • to be of superior ~ = бути вищої якості
 • to be superior in ~ = бути вищої якості
 • to be up to ~ = відповідати вимогам
 • to certify ~ = засвідчувати/засвідчити якість
 • to check ~ = перевіряти/перевірити якість
 • to confirm ~ = підтверджувати/підтвердити якість
 • to conform to the ~ = відповідати якості
 • to control ~ = контролювати якість
 • to define ~ = визначати/визначити якість
 • to demonstrate ~ = показувати/показати якість
 • to determine ~ = визначати/визначити якість
 • to differ in ~ = вирізнятися/вирізнитися якістю
 • to evaluate ~ = оцінювати/оцінити якість
 • to examine ~ = перевіряти/перевірити якість
 • to guarantee ~ = гарантувати якість
 • to improve ~ = поліпшувати/поліпшити якість
 • to inspect the ~ = перевіряти/перевірити якість
 • to lower the ~ = знижувати/знизити якість
 • to maintain ~ = піддержувати/піддержати якість • підтримувати/підтримати якість
 • to modify the ~ = змінювати/змінити якість
 • to monitor ~ = контролювати якість • здійснювати моніторинг якості
 • to specify ~ = зумовлювати/зумовити якість
 • to test ~ = перевіряти/перевірити якість
 • to upgrade the ~ = підвищувати/підвищити якість
 • rate ком. 1. норма; розмір; 2. курс; ціна; 3. ставка; тариф; 4. відсоток; пропорція; частка; коефіцієнт; 5. темп; швидкість; частота; ступінь; частотність; 6. місцевий податок (у Великобританії); 7. сорт; ґатунок; категорія
  вимір, розмір, показник, межа, міра та ін. точки відносного підрахунку якої-небудь суми, вартості, витрати тощо
 • absenteeism ~ = коефіцієнт прогулів
 • absorption ~ = ставка поглинання накладних витрат
 • accession ~ = темп приросту • відносний приріст чисельності робочої сили
 • accident ~ = частота нещасних випадків
 • accident frequency ~ = коефіцієнт травматизму
 • accuracy ~ = показник точності
 • actual burden ~ = фактична ставка накладних витрат
 • actual operating ~ = коефіцієнт фактичного використання виробничої потужності
 • adoption ~ = темп сприймання
 • advance booking ~ = тарифна ставка за попереднє замовлення
 • adjusted ~ = стандартизований коефіцієнт • скоригований коефіцієнт
 • advertising ~ = рекламний тариф • рекламна ставка
 • agreed ~ = домовлений відсоток • домовлена ставка
 • airfreight ~ = тарифи повітряного вантажного перевезення • тарифи вантажного авіаперевезення
 • all-commodity ~ = тарифи для всіх вантажів
 • all-in ~ = ставка, яка включає все
 • all-plant burden ~ = загальнофабрична ставка накладних витрат
 • alternative ~s = альтернативні тарифні ставки
 • amortization ~ = норма амортизації • норма погашення кредиту • відсоток сплати боргу
 • annual ~ = річний показник • річний рівень
 • annual average growth ~ = середньорічний темп зростання
 • annual capital-turnover ~ = річний коефіцієнт оборотності капіталу
 • annual interest ~ = річний відсоток
 • annualized percentage ~ (APR) = ставка відсотка за річним обрахуванням
 • annual production ~ = річна продуктивність
 • any-quantity ~ = тариф для будь-якої кількості вантажу
 • area ~ = зональний тариф
 • asset growth ~ = темпи зростання активів
 • attrition ~ = інтенсивність витрачання • коефіцієнт зменшення (чисельності працівників)
 • average ~ = середня норма • середня ставка • середня тарифна ставка
 • average post-tax profit ~ = середня норма прибутку після сплати податку
 • average tax ~ = середня податкова ставка
 • average weighted ~ = середньозважена ставка
 • awareness ~ = ступінь обізнаності • ступінь поінформованості
 • backhaul ~ = тариф зворотного пробігу
 • baggage ~ = багажний тариф
 • bank ~ = облікова ставка банку • банківська ставка • банківський відсоток
 • base ~ = основна ставка
 • basic ~ = базова ставка • основна ставка
 • basing ~ = початковий тариф • вихідний тариф • базовий тариф
 • benefit reduction ~ = норма скорочення пільг
 • berth ~ = фрахтова ставка
 • birth ~ = коефіцієнт народжуваності
 • blanket ~ = єдиний тариф • акордна ставка
 • blanket burden ~ = єдина ставка накладних витрат • середня ставка накладних витрат
 • blend ~ = реальна відсоткова ставка • прибутковість фінансового інструменту
 • block meter ~ = ступінчасто-пропорційний тариф
 • bond ~ = курс облігацій
 • bonus ~s = нормативи нарахування премій
 • borrowing ~ = ставка відсотка на позичений капітал
 • brand ~s = ставки за багатомарочність
 • bridge ~ = проміжний тариф • перехідний тариф
 • budgeted factory-overhead ~ = кошторисна ставка розподілу фабричних накладних витрат
 • bulk ~ = тариф за розсилання великих партій
 • bulk cargo ~ = тариф на вантаж навалом
 • burden ~ = норма розподілу накладних витрат • відношення накладних витрат до витрат на оплату праці
 • buyer’s ~ = курс покупця
 • buying ~ = курс покупця
 • cable ~ = курс телеграфних переказів
 • call ~ = ставка онкольних позик
 • call loan ~ = ставка відсотка онкольної позики
 • capacity ~ = коефіцієнт потужності • питома вантажомісткість судна
 • capitalization ~ = коефіцієнт капіталізації • норма капіталізації • відсоткове відношення доходу до капітальних затрат
 • carrier ~ = фрахтова ставка
 • case ~ = сума витрат з розрахунку на ящик
 • cash ~ = готівковий курс
 • ceiling ~ = гранична норма відсотка
 • central ~ = центральний курс • центральний валютний курс
 • check ~ = чековий курс • курс купівлі чеків
 • checkoff ~ = норма відрахувань
 • cheque ~ = чековий курс • курс купівлі чеків
 • class ~ = класний тариф
 • clearing ~ = розрахунковий курс
 • closing ~ = курс на момент закриття біржі • заключний курс
 • combination ~ = комбінований тариф
 • combined ~ = комбінована норма (розподілу накладних витрат)
 • commission ~ = розмір комісійних • комісійні ставки
 • commodity ~ = спеціальний тариф на перевезення масових вантажів
 • common freight ~ = загальна фрахтова ставка
 • composite ~ = складна ставка
 • consolidated ~ = повна погодинна ставка
 • constant ~ = постійна інтенсивність • постійний коефіцієнт
 • consumption ~ = норма споживання • темпи споживання
 • container ~ = контейнерна ставка
 • contract ~ = договірний тариф
 • conventional ~ = домовлений відсоток
 • conversion ~ = курс конверсії • переказний курс • курс переказу
 • corrected ~ = виправлена ставка • скоригований коефіцієнт
 • cost ~ = ставка витрат • ставка накладних витрат
 • cost centre burden ~ = ставка накладних витрат для даного центру обліку
 • cost-per-thousand ~ = тариф з розрахунку на тисячу рекламних контактів
 • coupon ~ = ставка купона • купонна ставка
 • cover ~ = тариф за розміщення реклами на обкладинці
 • credit ~ = ставка за кредитом
 • crude ~ = загальний коефіцієнт
 • cumulative ~ = сумарний коефіцієнт
 • curb ~ = курс позабіржового ринку • курс чорного ринку
 • currency ~ = курс валюти • валютний курс
 • current ~ = поточна ставка • поточний курс • курс дня
 • customer ~ = сума витрат з розрахунку на клієнта
 • customs ~ = ставка митного тарифу
 • cut ~ = тариф із знижкою • знижка
 • daily ~ = одноденна ставка
 • daily wage ~ = поденна ставка заробітної плати
 • death ~ = коефіцієнт смертності
 • deferred ~ = відстрочена ставка
 • demand ~ = обсяг потреби • курс покупців • обсяг попиту
 • departmental overhead ~ = норма накладних витрат цеху • цехова ставка накладних витрат
 • deposit ~ = ставка відсотка за вкладом • ставка за депозитом
 • depreciation ~ = норма амортизації • норма зношення
 • development ~s = темпи розвитку
 • differential ~ = диференційний тариф
 • discharging ~s = ставка на розвантажувальні роботи
 • discount ~ = ставка дисконту • дисконтний відсоток • коефіцієнт дисконтування • ставка дисконтування • облікова ставка
 • discountable ~ = тариф, з якого надається знижка
 • dispatch ~ = ставка на відправлення
 • dividend ~ = розмір дивіденду • норма дивідендів
 • divorce ~ = відсоток розлучень
 • dollar ~ = курс долара • доларовий курс
 • double exchange ~ = подвійний валютний курс
 • downtime ~ = коефіцієнт перестою
 • drawing ~ = курс продавців
 • driving ~ = пропускна спроможність за одиницю часу
 • dual ~ = подвійна ставка
 • dual prime ~ = подвійна базова ставка
 • duty ~ = митна ставка
 • earned ~ = погодинна заробітна плата • погодинна зарплата • фактичний тариф
 • earning ~ = норма виторгу
 • economic ~ = економічний темп
 • economic expansion ~ = темп економічного зростання
 • effective ~ = реальна відсоткова ставка • фактична ставка
 • effective annual ~ = фактична ставка, яка виплачується щорічно
 • effective exchange ~ = ефективний валютний курс
 • effective interest ~ = фактична ставка відсотка • прибуток на момент сплати
 • effective tax ~ = ефективна податкова ставка
 • employment ~ = рівень зайнятості
 • equilibrium exchange ~ = рівноважний валютний курс
 • equilibrium growth ~ = темп рівноважного зростання
 • equitable ~ = справедливий розмір премії
 • error ~ = відсоток помилок • частота повторення помилок
 • estimated ~ = орієнтовна оцінка
 • evaluated wage ~ = тариф заробітної плати • тарифна ставка, визначена за оцінкою робіт
 • exchange rate = валютний курс; обмінний курс
 • existing ~s = чинні ставки
 • exorbitant ~ = надмірна ставка
 • exorbitant interest ~ = надмірна ставка відсотка
 • expansion ~ = темп росту
 • expenditure ~ = швидкість витрачання • швидкість витрат
 • export ~ = експортний тариф • тариф для експортних вантажів
 • failure ~ = частота відмов • частота пошкоджень • частота невдач
 • fair ~ = пільговий курс • задовільна ставка
 • fallback ~ = відступна (мінімальна) ставка
 • favourable ~ = сприятлива ставка
 • final ~ = остаточний показник
 • fixed ~ = встановлена ставка • фіксована ставка • тверда ставка • твердий курс
 • fixed exchange ~ = встановлений курс валюти • фіксований курс валюти
 • fixed interest ~ = встановлена ставка відсотка • фіксована ставка відсотка
 • fixed royalty ~ = твердий розмір авторського гонорару • твердий розмір ліцензійної винагороди • твердий розмір платні винахідникові
 • flat ~ = однакова ставка • єдина ставка • єдиний курс
 • flexible exchange ~ = гнучкий курс валюти
 • floating ~ = змінний (рухомий) курс
 • floating exchange ~ = змінний (рухомий) валютний курс
 • floating interest ~ = змінна (рухома) відсоткова ставка
 • fluctuating ~ = курс, що коливається
 • foreign exchange rate = валютний курс; обмінний курс
 • forward ~ = курс за строковою угодою
 • free exchange ~ = валютний курс, що не контролюється • валютний курс, що не встановлюється урядом • вільний (ринковий) валютний курс
 • freight ~ = вантажний тариф • фрахтова ставка
 • future ~ = майбутня ставка • майбутній курс
 • general ~ = загальний коефіцієнт • загальна ставка
 • going ~ = поточний курс • звичайна ставка • поточний рівень цін • поточна ставка
 • going market ~ = поточний ринковий курс • поточний ринковий валютний курс
 • going wage ~ = чинна ставка зарплати • чинна ставка заробітної плати
 • goods ~ = вантажний тариф
 • gross ~ = максимальний тариф • валовий тариф
 • group ~ = груповий тариф • групова ставка
 • growth ~ = темп зростання • темп приросту
 • guaranteed ~ = гарантована ставка
 • guaranteed hourly ~ = гарантована ставка погодинної заробітної плати
 • guaranteed wage ~ = гарантована ставка заробітної плати • гарантована ставка зарплати
 • handling ~ = норма оброблення вантажу
 • high ~ = висока ставка • високий тариф
 • higher ~ = підвищений курс
 • hiring ~ = темп набору робочої сили
 • hotel ~ = вартість одного дня перебування в готелі
 • hourly ~ = погодинна ставка
 • hourly wage ~ = погодинна ставка заробітної плати
 • hurdle ~ = мінімальна ставка прибутку
 • illiteracy ~ = відсоток неграмотного населення
 • import ~ = імпортний тариф • тариф для імпортних вантажів
 • incapacity ~ = показник непрацездатності
 • income tax ~ = ставка прибуткового податку
 • increment ~ = відсоток приросту
 • inflation ~ = темп інфляції
 • insurance ~ = страхова ставка • ставка страхової премії
 • interbank ~ = міжбанківська ставка відсотка
 • interest ~ = відсоткова ставка • процентна ставка
 • interruption ~ = частота переривання обслуговування
 • inventory carrying charge ~ = вартість збереження запасів • ставка оплати за збереження запасів
 • investment ~ = темп зростання капіталовкладень • норма інвестування
 • job ~ = виробнича норма
 • jobless ~ = відсоток безробітних
 • jockeying ~ = частота переходу з одної черги в іншу
 • joint ~ = комбінований тариф
 • key ~s = основні ставки
 • labour ~ = ставка заробітної плати
 • labour turnover ~ = коефіцієнт обороту робочої сили
 • lending ~ = ставка позичкового відсотка
 • line ~ = тариф за рядок • рядковий тариф
 • literacy ~ = відсоток грамотного населення
 • loan ~ = відсоткова ставка позики
 • local ~ = місцева ставка
 • Lombard ~ = ломбардна ставка
 • low ~ = низька ставка
 • lower ~ = знижена норма
 • machine-hour ~ = норма витрат на машино-час
 • machine-hour burden ~ = ставка накладних витрат на машино-час
 • manufacturing labour ~s = ставки заробітної плати робітників на виробництві
 • marginal ~ = гранична ставка
 • marginal tax ~ = гранична ставка податку • гранична податкова ставка
 • marine ~ = ставка морського страхування вантажу
 • marine transport ~ = морський тариф
 • market ~ = ринкова ставка • ринковий курс
 • material consumption ~ = норма витрат матеріалу
 • material cost burden ~ = ставка накладних витрат, що відносяться на матеріали
 • maturing ~ = термін оплати • наступний термін платежу • коефіцієнт терміну платежу
 • maximum ~ = максимальна ставка
 • maximum tax ~ = максимальна ставка податку
 • mean annual ~ = середній річний показник • середньорічний показник
 • memory ~ = швидкість запам’ятовування
 • mileage ~ = плата за перевезення, що обраховуються в милях
 • minimum ~ = мінімальна ставка
 • moderate ~ = помірна ставка
 • monetary exchange ~ = грошовий курс
 • money market ~ = ставка відсотка на грошовому ринку
 • monthly ~ = місячна норма • місячна ставка
 • mortality ~ = коефіцієнт смертності
 • mortgage ~ = відсоткова ставка за заставною
 • multiple ~ = множинний курс
 • multiple exchange ~s = множинні валютні курси
 • national ~ = національна ставка
 • negative interest ~s = негативні відсоткові ставки
 • net ~ = чистий тариф
 • network ~ = мережний тариф
 • new-product failure ~ = рівень невдач нових товарів • показник відмови функціонування • показник браку
 • nominal interest ~ = номінальна ставка відсотка
 • nominal wage ~ = номінальна ставка заробітної плати
 • non-discountable ~ = тариф, з якого не надається знижок
 • normal spoilage ~ = нормативний відсоток браку
 • obsolescence ~ = ступінь старіння • швидкість старіння
 • offered ~ = пропонований курс • пропонована ставка
 • official ~ = офіційна ставка • офіційний курс
 • official exchange ~ = офіційний обмінний курс
 • one-time ~ = разовий тариф • одноразовий тариф • тариф за разове користування
 • open ~ = змінний тариф
 • opening ~ = курс при відкритті біржі
 • open-market ~s = ставки відсотка відкритого ринку
 • operating ~ = коефіцієнт використання виробничої потужності • показник діяльності
 • output ~ = норма виробітку • продуктивність
 • overhead ~ = ставка накладних витрат
 • overnight ~ = ставка відсотка одноденного вкладу • добова ставка
 • overtime ~ = розмір винагороди за понаднормову роботу
 • page ~ = тариф за шпальту • ставка за шпальту
 • parallel ~ = ринковий курс валют
 • par exchange ~ = валютний паритет
 • parity ~ = паритетний курс
 • par price ~ = курс цінного папера
 • participation ~ = норма участі
 • passenger ~ = пасажирський тариф
 • pay ~s = ставки заробітної плати
 • pegged ~ = штучно підтримуваний валютний курс
 • penalty ~ = штрафна (підвищена) ставка • розмір штрафу
 • penetration ~ = ступінь впровадження • ступінь проникнення
 • per diem ~ = добова ставка • поденна ставка
 • performance ~ = норма виробітку • рівень продуктивності • рівень виробітку
 • piece ~ = ставка відрядної заробітної плати
 • population growth ~ = темп зростання населення
 • port ~s = портові ставки
 • postal ~ = поштовий тариф
 • poverty ~ = рівень бідності
 • preemptive ~ = тариф за негарантований час
 • preferential ~ = пільгова ставка • пільговий тариф
 • premium ~ = розмір премії • норма преміальної виплати
 • prevailing ~ = чинна ставка • загальнопоширена ставка
 • prime ~ = базова ставка • ставка для першокласних грошових зобов’язань
 • prime cost burden ~ = ставка витрат, які належать до прямих виробничих витрат
 • priority ~ = пріоритетна ставка
 • private market ~s = ставки приватного ринку
 • probability ~ = показник ймовірності
 • product failure ~ = відсоток товарних невдач • показник відмови функціонування товару • показник товарного браку
 • production ~ = продуктивність • виробництво • норма виробітку
 • profit ~ = норма прибутку
 • profitability ~ = норма рентабельності • норма прибутковості
 • profit growth ~ = темпи зростання прибутку
 • proportional ~ = пропорційний тариф
 • provisional ~ = умовний показник • попередній показник
 • published ~ = опублікований тариф
 • purchase ~ = частота покупок
 • radio ~ = тариф на радіорекламу
 • rail ~s = ставки залізничних тарифів
 • railway ~ = залізничний тариф reaction ~ швидкість реакції
 • real interest ~ = реальна ставка відсотка
 • recall ~ = норма вилучення
 • redemption ~ = відсоток сплати • норма сплати
 • reduced ~ = знижений тариф • знижений курс • пільгова ставка
 • regional ~ = місцевий тариф • місцева ставка • районна ставка • регіональна ставка
 • regular ~ = стандартний тариф
 • renewal ~ = ставка за пролонгованими онкольними позиками
 • rent ~ = ставка орендної плати
 • replacement ~ = коефіцієнт заміщення
 • repurchase ~ = частотність повторних покупок
 • retail ~ = роздрібний тариф • роздрібна ставка • тариф для роздрібних торговців
 • risk-free ~ = безризикова ставка
 • royalty ~ = розмір авторського гонорару
 • sales ~ = темп збуту
 • sales growth ~ = темпи зростання збуту • зростання темпів збуту
 • sampling ~ = темп вибору
 • savings ~ = норма заощаджень
 • scrap ~ = норма відходів
 • seasonal ~s = сезонні ставки
 • second ~ = другий сорт • другий ґатунок
 • seller’s ~ = курс продавця
 • selling ~ = курс продавців
 • series ~ = тариф за серію • ставка за серію
 • service ~ = інтенсивність обслуговування
 • settlement ~ = розрахунковий курс
 • share turnover ~ = оборотність акцій
 • shipping ~ = фрахтова ставка
 • short ~ = штрафний тариф за недобір
 • short-term ~ = короткочасний тариф • короткочасна ставка
 • short-term interest ~ = ставка відсотка короткострокових позик
 • sickness ~ = коефіцієнт захворюваності
 • single ~ = єдина ставка
 • space ~ = плата за оголошення • тариф за місце • ставка за місце
 • special ~ = особливий тариф • особлива ставка
 • specified ~ = номінальний показник • розрахунковий показник
 • spot ~ = поточний курс • курс за касовими угодами
 • stable exchange ~ = стійкий валютний курс
 • standard ~ = стандартний курс • звичайна ставка • основна ставка
 • standardized ~ = стандартизований коефіцієнт
 • starting ~ = початкова ставка
 • stevedoring ~s = ставки портових вантажно-розвантажувальних робіт • норма портово-вантажних робіт
 • stock depletion ~ = інтенсивність витрачання запасів
 • stocking ~ = рівень запасів
 • stockturn ~ = інтенсивність оборотності товарних запасів
 • storage ~ = рівень запасів
 • straight-line ~ = пропорційний тариф • одноставковий тариф
 • subjective interest ~ = суб’єктивна відсоткова ставка
 • subscription ~ = ставка за передплату
 • substitution ~ = норма заміщення
 • survival ~ = коефіцієнт виживання • коефіцієнт довголіття
 • sustainable growth ~ = темп стійкого зростання
 • target ~ = запланована норма • заплановані темпи
 • target profit ~ = цільова норма прибутку
 • tariff ~ = тарифна ставка
 • tax ~ = податкова ставка • ставка оподаткування • ставка податку
 • taxation ~ = податкова ставка • ставка оподаткування
 • technical interest ~ = технічна відсоткова ставка
 • television ~ = телевізійна ставка • телевізійний тариф
 • television advertising ~ = ставка телереклами • тариф телереклами
 • temporary ~ = тимчасова ставка
 • third ~ = третій сорт • третій ґатунок
 • throughput ~ = пропускна спроможність
 • time ~ = почасова ставка • почасовий тариф
 • today’s ~ = курс дня
 • top ~ = максимальна ставка
 • total ~ = загальний коефіцієнт
 • traffic ~ = інтенсивність руху • транспортний тариф
 • transit ~ = транзитний тариф
 • transportation ~ = транспортний тариф
 • trial ~ = ставка зарплати за період освоєння нової моделі
 • turnover ~ = швидкість обороту
 • unacceptable ~ = неприйнятна ставка
 • underwriting ~ = страховий тариф розмір страхової премії
 • unemployment ~ = відсоток безробітних • рівень безробіття
 • unofficial ~ = неофіційний курс
 • utilization ~ = коефіцієнт використання
 • vacancy ~ = відсоток вільних місць • відсоток вільних приміщень
 • variable ~ = змінна ставка
 • variable interest ~ = змінна ставка відсотка
 • wage ~ = ставка заробітної плати
 • wastage ~ = норма відходів
 • wholesale ~ = гуртова ставка • гуртовий тариф
 • world market ~s = ставки світового ринку
 • zone ~ = зональний тариф
 • acceptable ~ of profit = прийнятна норма прибутку
 • accounting ~ of return (ARR) = облікова норма прибутку
 • at a growing ~ = у прискореному темпі • в дедалі більшому обсязі
 • at a high ~ = дорого • швидко
 • at a low ~ = дешево • повільно
 • at the ~ of = розміром • за курсом • за ставкою
 • average annual ~s of change = середньорічні темпи зміни
 • average annual ~ of growth = середньорічний темп зростання
 • average ~ of operation = середня норма завантаження виробничих потужностей
 • average ~ of rent per capital = середня норма ренти на капітал
 • average ~ of return = середня норма прибутку
 • below the ~ = нижче курсу
 • book-value ~ of return = балансова норма прибутку
 • end-of-year ~ of operation = коефіцієнт використання виробничої потужності на кінець року
 • expected ~ of net profits = очікувана норма чистого прибутку
 • general ~ of profit = загальна норма прибутку
 • internal ~ of return = внутрішня ставка доходу
 • marginal ~ of return on investment = гранична норма окупності • гранична норма віддачі інвестицій
 • marginal ~ of substitution = гранична норма заміщення • гранична норма заміни
 • marginal ~ of time preference = гранична норма часової переваги
 • marginal ~ of transformation = гранична норма трансформації
 • ~ applicable = чинний тариф
 • ~ base = база для обчислення тарифу
 • ~ card = тарифний розклад
 • ~ earned on common stockholders’ equity = норма прибутку на звичайні акції
 • ~ earned on stockholders’ equity = норма прибутку на звичайні акції
 • ~ earned on total assets = норма прибутку на капіталовкладення
 • ~ increase = підвищення ставки • підвищення тарифу
 • ~ of accumulation = норма нагромадження • темп нагромадження
 • ~ of activity = рівень діяльності • рівень активності
 • ~ of adjustment = швидкість економічного пристосування
 • ~ of allowance = розмір зниження ціни • розмір знижки
 • ~ of balanced growth = темп збалансованого зростання
 • ~ of change = ступінь зміни • темп зміни
 • ~ of charge = ставка збору
 • ~ of commission = ставка комісійної винагороди
 • ~ of company tax = ставка оподаткування компанії
 • ~ of compensation = розмір компенсації
 • ~ of competitiveness = ступінь конкурентоспроможності
 • ~ of consumption = норма споживання
 • ~ of conversion = обмінний курс • курс переказу • курс перерахунку
 • ~ of corporation tax = ставка корпоративного податку
 • ~ of cover = розмір страхової премії
 • ~ of currency = курс валюти
 • ~ of customer’s order = швидкість замовлення споживачем • темп замовлення споживачем
 • ~ of the day = курс дня
 • ~ of dependency = ступінь залежності
 • ~ of depletion = швидкість витрачання запасів
 • ~ of deposit turnover = швидкість оборотності депозитів
 • ~ of depreciation = норма амортизації • ступінь знецінення
 • ~ of development = темп розвитку
 • ~ of discharge = швидкість розвантаження • норма вивантаження • норма розвантаження
 • ~ of discount = дисконтний курс
 • ~ of dispatch = ставка відправляння
 • ~ of drawdown = темп зниження
 • ~ of duty = ставка мита
 • ~ of earnings = норма доходу
 • ~ of economic growth = темп економічного зростання
 • ~ of exchange = курс закордонної валюти • обмінний курс • курс обміну
 • ~ of expansion = ступінь розширення • темп зростання
 • ~ of expenditure = розмір витрат
 • ~ of expenses = розмір витрат
 • ~ of foreign exchange = курс закордонної валюти
 • ~ of freight = фрахтова ставка
 • ~ of growth = темп зростання
 • ~ of increase = темп збільшення • темп приросту • темп зростання
 • ~ of increment = темп приросту
 • ~ of inflation = темп інфляції • рівень інфляції
 • ~ of insurance = ставка страхової премії
 • ~ of interest = процентна ставка • відсоткова ставка
 • ~ of inventory turnover = швидкість руху товарних запасів • оборотність товарних запасів
 • ~ of investment = інвестиційна квота • норма інвестицій; • норма капіталовкладень
 • ~ of issue = курс випуску • емісійний курс
 • ~ of levy = ставка податку
 • ~ of loading = норма навантаження
 • ~ of loading and discharging = норма вантажно-розвантажувальних робіт
 • ~ of loss = норма втрат
 • ~ of migratory increase = коефіцієнт збільшення міграційного населення
 • ~ of option = розмір премії
 • ~ of pay = ставка заробітної плати
 • ~ of premium = розмір премії
 • ~ of price increases = темп зростання цін
 • ~ of production = рівень виробництва
 • ~ of profit = норма прибутку
 • ~ of profitability = норма прибутковості • норма рентабельності • ступінь рентабельності
 • ~ of purchase = частота покупок
 • ~ of rebuying = частотність повторних покупок
 • ~ of reduction = розмір знижки
 • ~ of remuneration = розмір винагороди
 • ~ of replacement = норма заміщення
 • ~ of return = норма прибутку • коефіцієнт окупності капіталовкладень • норма прибутковості • норма віддачі
 • ~ of return on capital = норма прибутку на капітал
 • ~ of return on investment = норма прибутку на інвестицію
 • ~ of return on net worth = норма прибутку на власний капітал • норма прибутку на акціонерний капітал
 • ~ of return regulation = регулювання норми віддачі
 • ~ of securities = курс цінних паперів
 • ~ of shrinkage = норма скорочення
 • ~ of spending = темпи витрат
 • ~ of stevedoring operations = ставка портових вантажно-розвантажувальних робіт • норма портово-вантажних робіт
 • ~ of stockturn = норма оборотності товарних запасів • швидкість оборотності товарних запасів
 • ~ of surplus value = норма додаткової вартості
 • ~ of tax = ставка податку • ставка оподаткування
 • ~ of taxation = ставка оподаткування
 • ~ of the day = курс дня
 • ~ of throughput = продуктивність • виробництво • пропускна спроможність
 • ~ of time preference = коефіцієнт часової переваги
 • ~ of turnover = швидкість обороту • оборотність
 • ~ of unemployment = рівень безробіття
 • ~ of unloading = норма розвантаження
 • ~ of underutilization = коефіцієнт недовикористання
 • ~ of use = коефіцієнт використання
 • ~ of VAT = норма податку на додану вартість
 • ~ of wages = ставка заробітної плати
 • ~ of wastage = норма відходів
 • ~ of wear and tear = ступінь зношування
 • ~ of work = темп роботи • інтенсивність роботи • продуктивність роботи
 • ~ on credit = ставка за кредитом
 • ~ on the day of payment = курс на день платежу
 • ~ per hour = погодинна ставка
 • ~ per kilometre = кілометровий тариф • кілометрова ставка
 • to accelerate the ~ = прискорювати/прискорити темп
 • to apply tariff ~s = застосовувати/застосувати тариф
 • to cut ~s = знижувати/знизити ставку
 • to determine a ~ = встановлювати/встановити ставку • встановлювати/встановити курс • встановлювати/встановити норму
 • to establish a ~ = встановлювати/встановити ставку • встановлювати/встановляти/встановити курс • встановлювати/встановити норму
 • to fix a ~ = встановлювати/встановити ставку • встановлювати/встановити курс • встановлювати/встановити норму
 • to increase ~s = підвищувати/підвищити ставку • підвищувати/підвищити курс • підвищувати/підвищити норму
 • to maintain high interest ~s = підтримувати/підтримати високий відсоток
 • to prescribe ~s = встановлювати/встановити тариф
 • to quote a ~ = призначати/призначити ставку
 • to reduce a ~ = зменшувати/зменшити ставку
 • to revise a ~ = переглядати/переглянути норму
 • to set a ~ = встановлювати/встановити норму
 • to slow down the ~ = притримувати/притримати темп • гальмувати темп
 • to step up the ~ of growth = збільшувати/збільшити темп зростання • прискорювати/прискорити темп зростання
 • - Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

  awareness обізнаність, свідомість
  community спільність, суспільство, громада
  C. Awareness and Emergency Response [CAER] громадська обережність і реагування на аварію [непередбачений випадок]
  c. water system громадська водна мережа [система]

  - Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

  обізнаність || поінформованість awareness (of); (знання) knowledge, information
  поінформованість (обізнаність) awareness, acquaintance, information; (ознайомленість) familiarity