Електронну версію отримано з файлу, розміщеного у вільному доступі за адресою: http://library.khpg.org/index.php?id=1452843696. За незначними винятками технічного характеру електронна версія відповідає друкованому виданню. Додані варіанти термінів подано у квадратових дужках.

 

Лесь Герасимчук

УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК З ПРАВ ЛЮДИНИ

Харків

«Права людини»

2015

 

УДКББК342.7(038)=161.2=111

67.400.7я2+81.2Укр-4+81.2Англ-4

 

Художник-оформлювач Борис Захаров

Це видання друкується за фінансової підтримки Уряду Швеції.

Погляди та інтерпретації, подані у цій публікації, не обов’язково відбивають погляди Уряду Швеції

 

Українсько-англійський словник з прав людини / Лесь Герасимчук; ГО «Харківська правозахисна група». — Харків: ТОВ «Видавництво права людини», 2015. — 184 с.

 

ISBN 978-617-7266-56-2

 

Цей словник є першою спробою окреслити й зібрати докупи правозахисної лексики. Складність цієї справи полягає в тому, що правозахист — комплексна галузь, що обіймає і юридичну сферу, і сферу боротьби за сучасну культуру, історичну справедливість, практичну організацію побуту людей тощо. Тому укладач, упродовж низки років працюючи над перекладами правозахисної літератури, вирішив піти шляхом аналізу робочих текстів за допомогою спеціальних комп’ютерних програм, як от Тексталайзер, і створення власної бази даних за допомогою чи не найзручнішої в цій галузі програми AzzCardfile. З огляду на такі настанови, до бази даних потрапила не лише термінологічна лексика з правозахисту, але й українська розмовна й жаргонна лексика, що подибується у таких текстах. З цього випливає й особливість словника, який має допомагати в роботі не лише правозахисникам і юристам, але насамперед перекладачам і широкій громадськості, котра зіштовху­ється з даною проблематикою.

 

© Лесь Герасимчук, 2015

© Борис Захаров, художнє оформлення, 2015

© ГО «Харківська правозахисна група», 2015