Статистика

Всього статей:  220 938
Всього гасел:  693 126
Статей в народному:  4 375

Оголошення

27.09.2018

До бази сайту додано словник:
Українсько-англійський словник з радіоелектроніки = Ukrainian-English Dictionary of Electronics : [понад 60 тис. термінів] / Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак. Вид. 2-ге, випр. За ред. Б. Рицаря, В. Старка.­ – Л. : 2018.
Словник входить до Термінографічної серії СловоСвіт. Докладніше про нього можна дізнатися за адресою: http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_vocab.htm#Sect1. Дякуємо авторському колективу за сприяння в електронній публікації.

25.09.2018

До бази сайту додано словник: Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля = English-Ukrainian dictionary-reference book of environmental engineering : [близько 15 тис. термінів] / уклад. Тимотей Балабан. – Л. : Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка», 2000. – 400 с.
Словник входить до Термінографічної серії СловоСвіт. Докладніше про нього можна дізнатися за адресою: http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_vocab.htm#Sect1. Дякуємо проф. Богдану Рицарю, голові Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології, за сприяння в електронній публікації.
В електронній версії словника виправлено помічені помилки.

31.07.2018

До бази сайту додано словник:
Українсько-англійський словник ділової людини / уклад.: Є.І. Гороть, О.В. Василенко, Н.В. Єфремова [та ін.] ; під керівництвом та за заг. ред. проф. Є.І. Гороть. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – 576 с.
Дякуємо авторському колективу за наданий текст словника й дозвіл на його електронну публікацію, яку присвячуємо світлій пам’яті Євгенії Іванівни Гороть. В електронній версії виправлено помічені помилки, у квадратових дужках подано варіанти термінів, що їх рекомендує вживати гурт r2u.

12.02.2018

Викладаємо посібник «Speak Authentic English» (2-ге видання), в якому розглянуто складні випадки вживання й нетривіальні, важковловні помилки, що їх роблять українці, говорячи англійською мовою. Проаналізовано причини труднощів і подано рекомендації щодо правильного вжитку.
За винятком деяких уточнень і виправлень текст відповідає опублікованій версії:
Пуффалт, Дон. Speak Authentic English / Д. Пуффалт, В.Ф. Старко . – Вінниця: Нова книга, 2004. – 192 с.
(Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист № 14-18.2-1023 від 20.05.04)
Електронний варіант опубліковано за згоди й сприяння авторів.

06.02.2018

Викладено перший енциклопедичний словник, «Глосарій термінів з хімії». Терміни укр., рос. та англ. мовами, роз’яснення - українською. Статті словника додано в базу, а також можна стягнути повну версію у pdf.

28.01.2018

Викладено посібник: Шерік А. Д. Англійські прийменники для українців : самовчитель з прикладами і вправами, складений спеціально для українців / А. Д. Шерік, В. Ф. Старко. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005. – 88 с.
У посібнику втілено ефективний практичний підхід до опанування англійських прийменників. До найчастотніших українських прийменників наведено англійські відповідники з прикладами вживання, а далі шляхом виконання вправ користувач має змогу навчитися правильно вживати англійські прийменники в різних контекстах. Посібник містить вправи на українсько-англійський переклад. Він призначений для студентів вишів і викладачів англійської мови, але може стати в пригоді й старшокласникам, які прагнуть глибоко опанувати англійську мову.
Посібник опубліковано на сайті e2u.org.ua зі згоди авторів.

10.08.2017

До бази сайту додано новий словник:
Шимків Анна. Англо-український тлумачний словник економічної лексики. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2004. — 429 с.
Словник містить 19580 гасел. Авторка уточнила й доповнила терміни в українській частині. Виправлено помічені в тексті помилки.