Статистика

Всього статей:  282 104
Всього гасел:  948 734
Статей в народному:  4 396

Оголошення

13.08.2019

До бази сайту додано словник:
Гороть Є.І. Великий англо-український словник / Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк. — Вінниця : Нова книга; Х. : Ранок, 2011. — 1700 c. Дякуємо авторському колективу за наданий текст словника й дозвіл на його електронну публікацію, яку присвячуємо світлій пам’яті Євгенії Іванівни Гороть. В електронній версії виправлено помічені помилки.

27.09.2018

До бази сайту додано словник:
Українсько-англійський словник з радіоелектроніки = Ukrainian-English Dictionary of Electronics : [понад 60 тис. термінів] / Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак. Вид. 2-ге, випр. За ред. Б. Рицаря, В. Старка.­ – Л. : 2018.
Словник входить до Термінографічної серії СловоСвіт. Докладніше про нього можна дізнатися за адресою: http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_vocab.htm#Sect1. Дякуємо авторському колективу за сприяння в електронній публікації.

25.09.2018

До бази сайту додано словник: Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля = English-Ukrainian dictionary-reference book of environmental engineering : [близько 15 тис. термінів] / уклад. Тимотей Балабан. – Л. : Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка», 2000. – 400 с.
Словник входить до Термінографічної серії СловоСвіт. Докладніше про нього можна дізнатися за адресою: http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_vocab.htm#Sect1. Дякуємо проф. Богдану Рицарю, голові Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології, за сприяння в електронній публікації.
В електронній версії словника виправлено помічені помилки.

31.07.2018

До бази сайту додано словник:
Українсько-англійський словник ділової людини / уклад.: Є.І. Гороть, О.В. Василенко, Н.В. Єфремова [та ін.] ; під керівництвом та за заг. ред. проф. Є.І. Гороть. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – 576 с.
Дякуємо авторському колективу за наданий текст словника й дозвіл на його електронну публікацію, яку присвячуємо світлій пам’яті Євгенії Іванівни Гороть. В електронній версії виправлено помічені помилки, у квадратових дужках подано варіанти термінів, що їх рекомендує вживати гурт r2u.