Статистика

Всього статей:  186 015
Всього гасел:  509 501
Статей в народному:  4 310

Оголошення

12.02.2018

Викладаємо посібник «Speak Authentic English» (2-ге видання), в якому розглянуто складні випадки вживання й нетривіальні, важковловні помилки, що їх роблять українці, говорячи англійською мовою. Проаналізовано причини труднощів і подано рекомендації щодо правильного вжитку.
За винятком деяких уточнень і виправлень текст відповідає опублікованій версії:
Пуффалт, Дон. Speak Authentic English / Д. Пуффалт, В.Ф. Старко . – Вінниця: Нова книга, 2004. – 192 с.
(Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист № 14-18.2-1023 від 20.05.04)
Електронний варіант опубліковано за згоди й сприяння авторів.

06.02.2018

Викладено перший енциклопедичний словник, «Глосарій термінів з хімії». Терміни укр., рос. та англ. мовами, роз’яснення - українською. Статті словника додано в базу, а також можна стягнути повну версію у pdf.

28.01.2018

Викладено посібник: Шерік А. Д. Англійські прийменники для українців : самовчитель з прикладами і вправами, складений спеціально для українців / А. Д. Шерік, В. Ф. Старко. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005. – 88 с.
У посібнику втілено ефективний практичний підхід до опанування англійських прийменників. До найчастотніших українських прийменників наведено англійські відповідники з прикладами вживання, а далі шляхом виконання вправ користувач має змогу навчитися правильно вживати англійські прийменники в різних контекстах. Посібник містить вправи на українсько-англійський переклад. Він призначений для студентів вишів і викладачів англійської мови, але може стати в пригоді й старшокласникам, які прагнуть глибоко опанувати англійську мову.
Посібник опубліковано на сайті e2u.org.ua зі згоди авторів.

10.08.2017

До бази сайту додано новий словник:
Шимків Анна. Англо-український тлумачний словник економічної лексики. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2004. — 429 с.
Словник містить 19580 гасел. Авторка уточнила й доповнила терміни в українській частині. Виправлено помічені в тексті помилки.