Звантажити словник у форматі pdf

Шановні колеги!

Перед Вами – чотиримовний (англійсько-німецько-французько-український) “Словник термінології Європейського Союзу”, що став результатом термінологічної роботи проекту “Лабораторія наукового перекладу”. Словник було створено під час 14-х багатогодинних термінологічних семінарів, протягом яких експерти “Лабораторії” обговорювали вміщені до словника терміни та терміносполуки.

Проект, що тривав у липні-грудні 2005 року, було здійснено громадською організацією “Молодіжний гуманітарний центр” за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” та сприяння Національного університету Києво-Могилянська академія. Експертами “Лабораторії наукового перекладу” та учасниками семінарів стали фахівці з європейського права, спільних політик ЄС, міжнародної політики, світової економіки та міжнародних освітніх програм, а також професійні філологи, перекладознавці та термінознавці.

Об’єднавши представників найширшого кола дисциплін, координатори “Лабораторії” прагнули відповісти на найбільший виклик перекладацького та термінотворчого процесу: його засадничу міждисциплінарність.

Особливості цього словника

Істотною рисою цього словника є його багатомовність. Нинішній Європейський Союз, що об’єднує 27 європейських країн, має 23 офіційні мови, кожна з яких відбиває частинку багатої та розмаїтої культури ЄС. Термінологія Європейського Союзу також не формувалася з огляду на одну-єдину мову: часто вона була результатом не тільки політичних, економічних і соціальних, але й лінґвістичних компромісів.

З цієї причини у перекладі термінології ЄС неможливо уникнути компаративного підходу. Але якщо аналіз ключових понять терміносистеми ЄС в кожній з 23-х офіційних мов є завданням надмірним, то порівняння термінологічних версій, уживаних в трьох робочих мовах ЄС - англійській, французькій та німецькій – виявилося дуже корисним. Дуже часто саме порівняння різних мовних версій могло наштовхнути на те чи інше перекладацьке рішення.

Англійські, німецькі та французькі версії було взято з офіційних текстів Європейського Союзу: джерел первинного та вторинного права ЄС, офіційних багатомовних словників Союзу та офіційних прес-релізів інституцій ЄС. Оскільки більшість цих документів мають різномовні паралельні версії, робота над Словником змогла використати справжній багатомовний потенціал термінології ЄС.

Українські версії були витворені в результаті тривалих та гострих дискусій термінологічних семінарів “Лабораторії наукового перекладу”.

Нинішнє видання складається з трьох частин. У першій вміщено, власне, чотиримовний Словник термінології ЄС, упорядкований за англійською абеткою. У другій ви знайдете німецький, французький та український покажчики, що дозволить здійснювати пошук за кожною з цих мов. З огляду на те, що проблеми транскрипції та транслітерації чужомовних імен залишається однією з ключових у справі перекладу, у третій ми вмістили список імен основних діячів нинішнього ЄС та його історії.

Подяка

Нинішня публікація не відбулася би без участі багатьох людей та інституцій, яким ми хотіли би висловити свою щиру подяку.

Ми висловлюємо свою щиру вдячність Міжнародному фонду “Відродження”, завдяки чиїй фінансовій та організаційній підтримці ми здійснювали цей проект. Неможливо переоцінити ту величезну роботу в сферах європейської інтеграції та українського перекладу, яку здійснює цей Фонд в нашій країні.

Висловлюємо особисту подяку Виконавчому директорові Фонду Євгенові Бистрицькому, менеджерам Європейської програми Фонду Ірині Солоненко та Дмитрові Шульзі та менеджеру видавничих програм Фонду Ірині Кучмі, без чиєї людської та професійної підтримки неможливо уявити роботу “Лабораторії наукового перекладу”.

Висловлюємо свою щиру подяку Національному університету «Києво-Могилянська академія», завдяки чиїй організаційній підтримці «Лабораторія» існує вже п’ять років. Ми особливо вдячні Президентові Києво-Могилянської академії В’ячеславові Брюховецькому, першому віце-президентові Володимирові Моренцю, віце-президентові з навчальної роботи Володимирові Панченку, Віце-президентові з розвитку Наталі Шумковій та Деканові з роботи зі студентами Олені Третяковій за організаційну та людську підтримку, що її “Лабораторія” буде завжди їм завдячувати. Ми також вдячні студентам Києво-Могилянської академії, що допомагали нам в організації семінарів та упорядкуванні результатів.

Висловлюємо щиру подяку видавництву “Київ. Інформація. Сервіс” і особисто Юрію та Марині Марченкам, що були з “Лабораторією” від самих початків її роботи.

Нарешті, ми щиро вдячні експертам “Лабораторії”, яких можна вважати справжніми авторами цього Словника. 14 термінологічних семінарів “Лабораторії”, які загалом увібрали в себе понад 40 годин професійних та гострих дискусій, засвідчили ту вагому роль, яку відіграє нині діалог між професіоналами. Повний список експертів, що взяли участь у семінарах “Лабораторії”, ми наводимо нижче. Кожному з них ми висловлюємо найщирішу подяку: без них Словник був би неможливий.

Експерти проекту “Лабораторія наукового перекладу євроінтеґраційної термінології”1

Мирослава Антонович

кандидат філологічних наук, магістр права, завідувачка кафедри загальноправових наук Національного університету „Києво-Могилянська академія”, президент Фулбрайтівського товариства

Ігор Грицяк

доктор наук з державного управління, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного та європейського права Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана

Орися Демська-Кульчицька

кандидат філологічних наук, заступник директора Інституту української мови НАНУ.

Геннадій Друзенко

віце-президент Інституту європейської інтеграції (м. Жешув, Польща), член науково-експертної ради при парламентському Комітеті з питань євро інтеграції

Світлана Друзенко

координатор проекту “Європейський вибір України для старшокласників”

Андрій Дюжиков

провідний спеціаліст відділу перекладів актів acquis communautaire Державного департаменту з питань адаптації законодавства Міністерства юстиції України

Галина Заворітня

кандидат політичних наук, випускниця Львівського університету імені Івана Франка, експерт з європейської безпекової та оборонної політики

Лариса Зотова

помічник президента Університету “Україна”, експерт з питань міжнародної співпраці в освітній сфері

Тарас Качка

заступник директора Державного департаменту з питань адаптації законодавства Олександр Кілієвич доцент кафедри економічної політики Національної академії державного управління при Президентові України, експерт з економічної політики та аналізу державної політики

Валерій Копійка

доктор політичних наук, керівник Центру європейських студій при Інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Ольга Кочерга

кандидат фізико-математичних наук, термінознавець

Наталя Крилова

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, експерт з проблем світової економіки, міжнародної конкуренції, міжнародних інвестицій та торгівлі

Володимир Лавриненко

кандидат історичних наук, директор Центру “Демократія та розвиток”, доцент кафедри управління, соціології та європейської інтеграції Національного Педагогічного Університету ім. П. Драгоманова, дослідник політичних аспектів інтеграційних процесів у Центральній та Східній Європі

Лариса Масенко

доктор філологічних наук, завідувач кафедри української мови Національного університету “Києво-Могилянська академія”

Богдана Матіяш

літературний редактор видавництва і часопису “Критика”, літературний критик, аспірантка кафедри філології Національного університету “Києво-Могилянська академія”

Юлія Мовчан

старший консультант сектору перекладів актів європейського права Інституту законодавства Верховної Ради України

Сергій Плотян

головний консультант секретаріату Комітету з питань Європейської інтеграції Верховної Ради України

Олена Пристайко

кандидат політичних наук, LL.M., керівник проектів Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України

Олексій Прокоп’єв

аспірант Департаменту політичних наук Центрально-Європейського університету (Будапешт)

Валерій Пятницький

заступник Міністра економіки України, кандидат економічних наук, доцент

Юрій Рибачук

редактор відділу «Культура» тижневика «Коментарі», перекладач, колишній головний редактор мережевого часопису “Час Європи”

Алла Селецька

координатор освітніх програм Представництва Європейської Комісії в Україні, Білорусі та Молдові

Роберт Хорольський

кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права та державного права зарубіжних країн Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, м. Харків

Роман Шиян

кандидат біологічних наук, директор Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, консультант проекту Міністерства освіти і науки України “Рівний доступ до якісної освіти в Україні”

Ми щиро сподіваємося, що Словник стане істотним елементом формування термінології молодої української європеїстики. Термінотворчий процес не лише допомагає створювати концептуальну структуру тієї чи іншої дисципліни: він є елементом еволюції самої мови.

Координатори проекту “Лабораторія наукового перекладу”

Андрій Кулаков

Володимир Єрмоленко

1 Конкретні термінологічні рішення, подані у Словнику, можуть не відбивати позиції всіх експертів “Лабораторії наукового перекладу”.

 

Джерельна база словника термінології ЄС

EU-Wörterbuch / Dictionnaire de l’Union européenne : französisch-deutsch, français-allemand / 4me ed. Publication de Comité économique et sociale. 2 vol. Luxembourg : Offi ce des publications offi cielles des communautés européennes, 1999, 1200 p.

Encyclopedia of the European Union (ed. by Desmond Dinan, L. McGowan), London : Lynne Rienner, 2000, 565 p.

Timothy Bainbridge, Th e Penguin Companion to European Union. 3d ed. London 2002.

Christophe Degryse, Dictionnaire de l’Union européenne : politiques, institutions, programmes / Bruxelle: De Boeck-Wesmael, 1995. Guy Raimbault, Le dictionnaire de l’Union européenne, 3e éd. rev., augm. Paris: Ellipses-Marketing, 2000

Thierry Debard, Dictionnaire de droit de l’Union européenne / Paris : Ellipses, 2002, 223 p.

David Phinnemore, A dictionary of the European Union, 2nd ed., London : Europa publ., 2004

J. L. Quermonne (ed.) , Les mots de l’Europe. Lexique de l.integration europenne, 2001, 350 p.

P. Boniface, B. Nivet, Petit Dico Europeen, 2002, 108 p.

DG Competition Glossary: http://europa.eu.int/comm/competition/general_info/glossary_en.html#top

External Trade Glossary: http://europa.eu.int/comm/trade/gentools/glossary_en.htm

EUROPA Glossary: http://www.europa.eu.int/scadplus/glossary/index_en.htm

Glossary Inforegio: http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/glossary/glossary_en.htm

EURODICAUTOM (багатомовний електронний словник термінології Європейського Союзу): http://www.europa.eu.int/eurodicautom/Controller

European Judicial Network in Civil and Commercial Matters Glossary: http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/ejn/glossary/glossary_en.htm

PHARE Enlargement Glossary http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/glossary.htm

Justice and Home Aff airs Glossary http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/glossary/glossary_welcome_en.htm

Глосарій термінів Європейського Союзу (уклала Марина Марченко, вид-во “К.І.С.”, 2004), www.europa.dovidka.kiev.ua

Англійсько-французько-німецько-польсько-український словник термінології Європейського конституційного договору, укладений “Лабораторією наукового перекладу” та Центром європейського та порівняльного права при Міністерстві юстиції України (www.pereklad.kiev.ua/seminars/EUslovnyk.htm)

Документи первинного та вторинного права ЄС англійською, німецькою та французькою мовою (джерельна база документів права ЄС EUR-Lex)