Українсько-англійський словник ділової людини / уклад.: Є.І. Гороть, О.В. Василенко, Н.В. Єфремова [та ін.] ; під керівництвом та за заг. ред. проф. Є.І. Гороть. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – 576 с.

 

Дякуємо авторському колективу за наданий текст словника й дозвіл на його електронну публікацію, яку присвячуємо світлій пам’яті Євгенії Іванівни Гороть. В електронній версії виправлено помічені помилки, у квадратових дужках подано варіанти термінів, що їх рекомендує вживати гурт r2u.

 

Передмова й додатки (pdf)