Передмова до електронного варіанта словника

 

Команда r2u/e2u дякує укладачці словника, д-ру Анні Шимків, за надану згоду на публікацію Словника в електронному форматі.

В основу електронної версії Словника покладено його опублікований варіант:

 

Шимків Анна. Англо-український тлумачний словник економічної лексики. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2004. — 429 с.

 

Електронна версія має такі відмінності від паперової:

1. Вилучено фонетичні транскрипції (написані на основі канадського варіанта вимови англійської мови) й етимологічні довідки, які входили до складу словникових статей у паперовому виданні, а також Покажчик валют.

2. Авторка словника уточнила й доповнила терміни в українській частині.

3. Виправлено помічені помилки.

 

В тексті словника терміни, що їм передує знак ‡, оформлені як гіперпосилання. Вони ведуть до pdf-файлу з ієрархічними структурами, що відбивають гіперо-гіпонімічні зв’язки між термінами.

 

Авторка словника висловлює вдячність пану Василю Старку, лексикографу e2u, за поради й співпрацю у приготуванні електронного варіанта Словника.

 

Передмова до словника (pdf)

Післямова до словника (pdf)