Знайдено забагато відповідників, результат було обмежено 150-ма статтями
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «multiple» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

dwelling [ˈdwelɪŋ] n
    форм. мі́сце прожива́ння, пробува́ння; житло́, дім; буди́нок, осе́ля
    • dwelling house — юр. житловий буди́нок
    • lake dwelling — пальови́й буди́нок
    • multiple dwelling,  multi-dwelling unit, MDU — багатоквартирний будинок Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

multiple [ˈmʌltɪp(ɘ)l] n
1. мат. кратне число;
  least common ~ найменше спільне кратне;
2. ел. багаторазовий ланцюг; багаторазове вмикання.
multiple [ˈmʌltɪp(ɘ)l] а
1. складовий; складений; складний; зі складною структурою; що має багато відділів (частин);
  a ~ shop магазин з філіалами;
  ~ control складне управління;
2. багаторазовий; численний;
  a man of ~ interests людина з різносторонніми інтересами;
3. ел. багатожильний (кабель);
4. ел. паралельний;
5. мат. кратний.
multiple-choice [ˌmʌltɪp(ɘ)lˈtʃɔɪs] а альтернативний, що дає можливість вибору;
  a ~ examination екзамен множинного вибору;
  a ~ test тест множинного вибору.
multiple-stage [ˌmʌltɪp(ɘ)lˈsteɪdʒ] а багатоступеневий;
  a ~ missile багатоступенева ракета.
birth [bɜ:θ] n
1. народження; перен. тж зародження, початок; джерело;
  a breech ~ народження сідницями;
  a premature ~ передчасне народження;
  ~ control регулювання народжуваності; протизаплідні засоби;
  a ~ mark родимка;
  ~ rate народжуваність; коефіцієнт народжуваності;
  at ~ при народженні;
  to give ~ to a boy народити хлопчика;
  to give ~ to а girl народити дівчинку;
2. роди, пологи;
  ~ pangs потуги;
  ~ trauma родова травма;
  two at a ~ двійня;
  a multiple ~ численні роди;
3. походження;
  Ukrainian by ~ українець за походженням.
common [ˈkɒmɘn] а
1. загальний, спільний;
  ~ efforts (interests) спільні зусилля (інтереси);
  а ~ language (lot, room) спільна мова (доля, кімната);
  a ~ market спільний ринок;
  ~ parentage спільний родовід;
  ~ prayer церк. літургія (англіканської церкви);
  C. Prayer Book церк. спільний молитовник;
  at the ~ rate за ринковою ціною;
  by ~ consent за загальною (спільною) згодою (домовленістю);
  to make ~ cause (with) діяти спільно (з);
2. громадський; публічний;
  a ~ council муніципальна рада;
  a ~ kitchen комунальна кухня;
  ~ land громадський вигін;
  ~ property спільна власність;
  a ~ school амер. початкова школа;
  a ~ weal громадське благо;
3. поширений, загальновідомий; загальноприйнятий;
  a ~ flower поширена квітка;
  a ~ mistake, error (practice) поширена помилка (практика);
  ~ species біол. звичайний вид;
  it is ~ knowledge загальновідомо;
  this word is in the ~ use in English це слово широко вживане в англійській мові;
4. звичайний; простий, елементарний;
  а ~ face (man) непримітне обличчя (проста людина);
  ~ honesty елементарна чесність;
  ~ sense здоровий глузд;
  a ~ soldier рядовий (солдат);
  a ~ swallow сільська ластівка;
  a ~ year невисокосний рік;
  the ~ people прості люди;
  ~ work некваліфікована праця; чорна робота;
  a man of no ~ abilities людина неабияких здібностей;
5. мат. простий;
  ~ fraction (logarithm) простий дріб (десятковий логарифм);
6. грубий, вульгарний, банальний;
  a ~ expression (look) вульгарний вислів (вигляд);
  ~ manners грубі манери;
7. простий, грубо зроблений;
  ~ clothes (furniture) простий одяг (прості меблі);
  ~ wool груба вовна;
8. загальний;
  ~ factor (multiple) мат. загальний дільник (загальний множник);
  ~ gender (case, noun) грам. загальний рід (-ий відмінок, -е ім’я) ◊
(as) ~ as dirt звичайний, пересічний, буденний;
  ~ law неписаний закон;
  ~ pleas юр. суперечки між приватними особами;
  ~ salt поварена сіль;
  ~ women повія.

USAGE: Українському спільний в англійській мові відповідають common і general. Common стосується декількох людей (не менше 2-х): common cause спільна справа, common property спільна власність, спільне майно, common knowledge щось загальновідоме. General має значення загальний: general welfare загальний добробут, general elections загальні вибори, general strike загальний страйк.

killer [ˈkɪlɘ] n
1. убивця;
  a multiple, a serial ~ серійний убивця;
2. амер. бандит, гангстер;
3. риб. добра принада, наживка;
4. розм. щось, що приголомшливо діє; бомба, сенсація;
  that flowered hat is a real ~ від цього капелюха з квітами можна з’їхати з глузду;
5. проф. поштовий штемпель (для гашення марок);
6. фізіол. кілер (лімфоцит); ◊
  a ~ ship піратське судно;
  a ~ whale зоол. дельфін-косатка.
least [li:st] a
1. sup від little;
2. найменший;
  ~ common multiple мат. загальне найменше кратне;
  ~ possible trouble з найменшим клопотом; з найменшою затратою сил;
  ~ radius найменший радіус (повороту та ін.);
  the ~ chance найменший шанс;
  the ~ distance найкоротша відстань;
  line of ~ resistance лінія найменшого опору;
  at the ~ estimate мінімально, за самим помірним оцінюванням;
  the ~ possible time найближчим часом; якомога швидше;
  without the ~ hesitation без будь-якого/щонайменшого вагання;
  ~ in number найменший за кількістю;
  it is the ~ successful of his plays це найменш вдала з його п’єс;
  it is the ~ of my anxieties про це я хвилююсь найменше;
  there is not the ~ wind today сьогодні ані найменшого вітерця;
  you haven’t the ~ chance of success у вас немає жодного шансу на успіх.
sclerosis [sklɪˈrɘʋsɪs] n (pl scleroses) мед. склероз;
  multiple ~ розсіяний склероз;
  ~ of the arteries склероз судин; атеросклероз.
store [stɔ:] n
1. запас, резерв;
  a ~ of food запас провізії;
  a ~ of money заощадження;
  to lay in a ~ of smth for the winter робити запаси чогось на зиму, запасати щось на зиму;
  in ~ про запас;
  I have a surprise in ~ for you у мене є для вас сюрприз;
2. достаток, велика кількість;
  ~s of learning широта знань, ерудиція;
3. pl запаси, припаси; майно; матеріальні засоби;
  war ~s боєприпаси;
4. склад, пакгауз;
  military ~s військові склади;
5. амер. магазин, крамниця;
  a candy ~ кондитерська, кондитерський магазин;
  a chain, a multiple ~ однотипні роздрібні магазини однієї фірми;
  a clothing ~ магазин готового одягу;
  a company ~ фабрична лавка, фабричний магазин, магазин (якоїсь) компанії;
  a convenience ~ магазинчик, який працює допізна;
  a department ~ універсальний магазин, універмаг;
  a discount ~ магазин уцінених товарів;
  a food, a grocery ~ бакалейно-гастрономічний магазин;
  a furniture ~ меблевий магазин;
  a jewelry ~ ювелірний магазин;
  a liquor ~ винний магазин; а music ~ магазин музичних інструментів; нотний магазин;
  a package ~ амер. магазин з продажем спиртних напоїв навинос;
  a retail ~ магазин, який торгує в роздріб (на відміну від гуртового магазину);
  a self-service ~ магазин самообслуговування;
  a village ~ сільська крамниця;
  ~ clothes готовий одяг;
  ~ goods товари, куплені (що продаються) в магазині;
  ~ prices магазинні ціни;
  to manage, to operate, to run a ~ керувати магазином;
6. (the Stores) універмаг; ◊
  ~ is no sore кашу маслом не зіпсуєш;
  to set great, high, much ~ by надавати великого значення;
  to set little ~ by не надавати великого значення, мало цінувати;
  to set no ~ by не надавати значення;
  what is in ~ for you? що чекає вас у майбутньому?

USAGE: See shop.

test [test] n
1. випробування; проба, перевірка;
  aptitude ~ кваліфікаційний тест;
  endurance ~ перевірка на випробування;
  intelligence ~ перевірка розумових здібностей;
  nuclear ~s ядерні випробування;
  proficiency ~ перевірка зі спеціальної підготовки;
  the ~ of time перевірка часом;
  ~ ban заборона випробувань ядерної зброї;
  ~ data дані випробувань;
  a ~ fight випробуваний політ;
  to bring, to put smth to the ~ випробовувати (перевіряти) щось;
  to stand, to bear the ~ витримати випробування (перевірку);
  to submit, to put smb to a ~ піддавати когось випробуванню;
2. мірило, критерій; серйозне випробування; пробний камінь;
  a severe ~ of character серйозне випробування характеру;
  it is excluded by our ~ це не відповідає нашим вимогам;
  absence is a real ~ of love розлука – пробний камінь для кохання;
3. перевірна контрольна робота, тест;
  a demanding, a difficult, a severe ~ важка контрольна робота;
  an easy ~ легка контрольна робота;
  an exhaustive, an extensive, a thorough ~ наскрізна контрольна робота;
  a multiple-choice ~ тест, в якому учень із декількох відповідей вибирає правильну;
  a true-and-false ~ тест, в якому учень вибирає правильну відповідь із двох запропонованих;
  a ~ in English контрольна робота з англійської мови;
  to conduct a ~ проводити контрольну роботу;
  to draw up, to make up a ~ складати контрольну роботу;
  to fail a ~ завалити тест;
  to pass a ~ успішно скласти тест;
  to give smb a ~ in a subject дати контрольну роботу з якогось предмета;
  to give smb a ~ on smth дати контрольну роботу на якусь тему;
4. псих. тест;
5. хім., фарм., мед. дослідження; дослід; аналіз; тест; проба; реакція;
  blood ~ аналіз крові;
  litmus, acid ~ лакмусова реакція;
  patch ~ алергічна проба на шкірі;
  paternity ~ аналіз крові для встановлення батьківства;
  tuberculin ~ туберкуліновий тест;
  a ~ dose пробна (дослідна) доза; тест-доза;
  a ~ object об’єкт аналізу;
  a ~ for the amount of butter in milk визначення жирності молока;
  to conduct ~s on smb ставити досліди на комусь;
  the ~ proved to be positive реакція виявилася позитивною.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

багатовладдя multiple-authority.
багатодисков||ий: ~е зчеплення тех. multiple-plate clutch.
багатожильний: ~ кабель multiple cable.
багатоколійн||ий: ~а залізниця multiple-track railway.
багаторазовий repeated, reiterated; reiterative, multiple.
кратн||ий divisible (by); aliquot;
п’яти-(шести-)~ five (six) times repeated;
~е (число) multiple;
спільне найменше ~е least common multiple.
роздвоєння fork, bifurcation, divarication; бот., зоол. dichotomy;
~ особи мед. dissociation of personality, multiple personality, split personality.
спарен||ий twin, paired; (з’єднаний) coupled, duplex, dual, conjugate;
~ий кулемет військ. co-ax (coaxial) machine-gun;
~а їзда зал. double-manning, multiple manning;
~а установка військ. twin mount, combination gun mount.
численний numerous, multiple.
числ||о 1. number;
без ~а (не можна порахувати) innumerable;
у тому ~і among them; including;
середнім ~ом on an average;
2. мат. number, quantity;
абстрактне ~о abstract number;
алгебричне ~о algebraic quantity;
дробове ~о fractional number;
іменоване ~о concrete number;
кратне ~о multiple quantity;
невідоме ~о unknown quantity;
октанове ~о тех. octane number;
просте ~о prime number;
уявне ~о imaginary quantity;
ціле ~о whole number;
3. (дата) date;
яке сьогодні ~о? what date is it today?; what is the date?;
сьогодні п’ятнадцяте ~о today is the fifteenth;
без ~а (без дати) without date, undated, dateless;
заднім ~ом in retrospect, retrospectively;
позначати заднім ~ом to backdate, to antedate;
помічати ~ом to date.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

multiple = ['mʌltɪpl] 1. ді́леник, кра́тне (число́) 2. багаторазо́вий 3. числе́нний
• common ~
= спі́льний ді́леник, спі́льне кра́тне
• integer (integral) ~
= ці́лий ді́леник
• least common ~ (l.c.m.)
= найме́нший спі́льний ді́леник, найме́нше спі́льне кра́тне
• numerical ~
= числови́й ді́леник
• rational ~
= раціона́льний ді́леник
• scalar ~
= скаля́рний ді́леник
multiple-access = [ˌmʌltɪpl'æksɛs] 1. колекти́вного користува́ння, з колекти́вним до́ступом 2. спільновикористо́вний
multiple-meaning = [ˌmʌltɪpl'mi:nɪŋ] полісеманти́чний, полісемі́чний, багатозна́чний
acceleration = [əkˌsɛlə'reɪʃn] (дія) пришви́дшування/пришви́дшення, збі́льшування/збі́льшення шви́дкості; (наслідок, величина) пришви́дшення; розгі́н (машини)
• ~ of convergence
= покра́щення (полі́пшення) збі́жності
• ~ of free fall
= пришви́дшення ві́льного па́дання, ґравітаці́йне пришви́дшення
• ~ of gravity
= ґравітаці́йне пришви́дшення, пришви́дшення ві́льного па́дання
• absolute ~
= абсолю́тне пришви́дшування
• allowable ~
= допуско́ве пришви́дшування
• apparent ~
= позі́рне пришви́дшування
• angular ~
= кутове́ пришви́дшування
• centrifugal ~
= відцентро́ве пришви́дшування
• centripetal ~
= доцентро́ве пришви́дшування
• continuous ~
= безпере́рвне пришви́дшування
• Coriolis ~
= Коріо́лісове пришви́дшування
• gravitational ~
= ґравітаці́йне пришви́дшення, пришви́дшення ві́льного па́дання
• inductive ~
= індукці́йне пришви́дшування
• inertial ~
= інерці́йне пришви́дшування
• initial ~
= початко́ве пришви́дшування
• instantaneous ~
= миттє́ве (зна́чення) пришви́дшення
• isochronous ~
= ізохро́нне пришви́дшування
• lateral ~
= попере́чне пришви́дшування
• linear ~
= ліні́йне пришви́дшування
• longitudinal ~
= поздо́вжнє пришви́дшування
• multiple ~
= багаторазо́ве (багатокра́тне) пришви́дшування
• negative ~
= спові́льнювання, від’є́мне пришви́дшування
• normal ~
= норма́льне пришви́дшування
• positive ~
= дода́тне пришви́дшування
• postdeflection ~
= ел. післяпришви́дшування
• radial ~
= радіа́льне пришви́дшування
• relative ~
= відно́сне пришви́дшування
• resonance ~
= резона́нсне пришви́дшування
• shock ~
= уда́рне пришви́дшування
• starting ~
= початко́ве пришви́дшування
• synchronous ~
= синхро́нне пришви́дшування
• tangential ~
= тангенці́йне (доти́чне) пришви́дшування
• threshold ~
= поро́гове пришви́дшування
• uniform ~
= ста́ле пришви́дшування
access = ['æksɛs] 1. зверта́ння 2. до́ступ, підхі́д 3. до́ступ до інформа́ції (у комп’ютері) // ~ by key до́ступ за ключе́м (ши́фром); to seek ~ зверта́тися по до́ступ
• ad hoc ~
= епізоди́чний до́ступ, спеціа́льний до́ступ (для даного випадку)
• arbitrary ~
= дові́льне вибира́ння; дові́льний до́ступ
• authorized ~
= санкційо́ваний до́ступ
• blocked ~
= заблоко́ваний до́ступ
• clustered ~
= групови́й до́ступ
• data ~
= до́ступ до да́них
• delayed ~
= затри́маний до́ступ
• diagnostic ~
= до́ступ для діагности́чного контро́лю
• direct ~
= прями́й до́ступ
• direct memory ~
= прями́й до́ступ до па́м’яті
• direct port ~
= прями́й до́ступ до порті́в
• disk ~
= зверта́ння до ди́ску
• display ~
= ви́клик зобра́ження (в оптичних пристроях виводження); зверта́ння до диспле́ю; зверта́ння до при́строю відобра́жень
• distributed ~
= розподі́лений до́ступ
• exclusive ~
= монопо́льний до́ступ, ексклюзи́вний до́ступ
• failure ~
= помилко́ве зверта́ння
• fast ~
= швидки́й до́ступ, нега́йний до́ступ
• fingertip ~
= до́ступ че́рез клавіату́ру
• illegal ~
= несанкційо́ваний до́ступ
• immediate ~
= безпосере́дній до́ступ; нега́йний до́ступ
• indexed ~
= і́ндексний до́ступ
• indirect ~
= непрями́й до́ступ
• instantaneous ~
= миттє́вий до́ступ
• keyed ~
= ключови́й до́ступ, до́ступ за ключе́м (ши́фром, паро́лем)
• library ~
= до́ступ (зверта́ння) до бібліоте́ки (програм)
• line ~
= до́ступ че́рез лі́нію зв’язку́; до́ступ до лі́нії (зв’язку)
• memory ~
= до́ступ (зверта́ння) до па́м’яті
• menu-driven ~
= до́ступ у режи́мі меню́
• multiple ~
= мультидо́ступ; парале́льний до́ступ; колекти́вний до́ступ, спі́льний до́ступ
• multiple-terminal ~
= мультитерміна́льний до́ступ; до́ступ з рі́зних (кількох) терміна́лів
• obtain ~
= оде́ржати до́ступ
• one-touch ~
= до́ступ одни́м на́тиском (клавіші)
• parallel ~
= парале́льний до́ступ
• public ~
= зага́льний (відкри́тий) до́ступ
• queued ~
= до́ступ за че́ргою
• random ~
= дові́льний до́ступ, дові́льне вибира́ння
• real-time ~
= реальночасови́й до́ступ, до́ступ у реа́льному ча́сі
• relationship ~
= до́ступ за відно́шенням (у реляційних базах даних)
• remote ~
= дистанці́йне вибира́ння; дистанці́йний до́ступ
• restricted ~
= обме́жений до́ступ
• semidirect ~
= напівпрями́й до́ступ
• sequential ~
= послідо́вний до́ступ
• service ~
= се́рвісний до́ступ
• shared ~
= колекти́вний до́ступ, спі́льний до́ступ
• simultaneous ~
= одноча́сне вибира́ння; одноча́сний до́ступ
• single-user ~
= монопо́льний до́ступ, одноосі́бний до́ступ
• storage ~
= вибира́ння з па́м’яті; до́ступ до па́м’яті
• token ~
= естафе́тний до́ступ
• unauthorized ~
= несанкційо́ваний до́ступ
• world ~
= до́ступ для будь-яки́х користувачі́в (до файлу); широ́кий (глоба́льний) до́ступ
• worldwide ~
= глоба́льний до́ступ
• write ~
= до́ступ для за́пису, зверта́ння для за́пису
• zero ~
= нега́йний до́ступ, до́ступ відра́зу
alternative = [ɔ:l'tɜ:nətɪv] 1. альтернати́ва; ви́бір альтернати́ви || альтернати́вний; іна́кший; відмі́нний (від) 2. варіа́нт; ви́бір варіа́нту 3. альтернати́вна гіпо́теза || запасни́й, резе́рвний
• admissible ~
= прийня́тна альтернати́ва
• equiprobable ~
= рівноймові́рні альтернати́ви
• exclusive ~
= вилуча́льна альтернати́ва
• go-no go ~
= альтернати́ва ти́пу "так-ні", дихотомі́чна альтернати́ва
• maximal ~
= максима́льна альтернати́ва
• maximizing ~
= максим(із)ува́льна альтернати́ва
• minimum ~
= мініма́льна альтернати́ва
• minimizing ~
= мінім(із)ува́льна альтернати́ва
• multiple-choice ~
= багатоваріа́нтна альтернати́ва
• preferred ~
= перева́жна альтернати́ва
• realizable ~
= реалізо́вна альтернати́ва
• stochastic ~
= стохасти́чна альтернати́ва
angle = ['æŋgl] 1. кут || розташо́вувати(ся)/розташува́ти(ся) під куто́м; утво́рювати/утвори́ти кут // at an ~ of під куто́м в; ~ at center (centre) центра́льний кут; ~ at circumference кут з верши́ною на ко́лі; at right ~s перпендикуля́рно, під прями́м куто́м; ~ at vertex кут при верши́ні; ~ included between кут між; ~ in space просторо́вий кут; ~ made by a transversal кути́, утво́рені трансверса́лею; to subtend an ~ утво́рювати кут; ~ subtended at A by BC кут під яки́м з A ви́дно BC, кут з верши́ною в A, стяжни́й кут; to make an ~ with утво́рювати (скла́дати) кут з; to measure an ~ мі́ряти кут; to subtend an ~ утво́рювати кут; ~s of the same species одноти́пні кути́ (гострі чи тупі) 2. кутни́к
• ~ of advance
= кут ви́передження
• ~ of approach
= ра́курс
• ~ of arrival
= кут надхо́дження, кут наліта́ння
• ~ of aspect
= кут о́гляду
• ~ of attack
= кут ата́ки
• ~ of beam
= кут розхо́дження (ши́ршання) про́меня (стру́меня)
• ~ of bite
= кут захо́плювання
• ~ of cant
= кут на́хилу (до лінії горизонту)
• ~ of circumference
= впи́саний кут
• ~ of contingence
= кут сумі́жності
• ~ of convergence
= кут збі́жності
• ~ of contigance
= кут сумі́жності
• ~ of convergence
= кут ву́жчання (схо́дження, збіга́ння, збі́жності) (променя, струменя)
• ~ of crossing
= кут пере́тину
• ~ of curvature
= кут кривини́, кут ви́гину
• ~ of deflection
= кут ві́дхилу
• ~ of depression
= кут спада́ння (між горизонталлю і спадною лінією)
• ~ of deviation
= кут ві́дхилу
• ~ of diffraction
= кут дифра́кції
• ~ of dip
= кут на́хилу; кут схи́лу
• ~ of displacement
= кут змі́щення
• ~ of divergence
= кут розхо́дження (ши́ршання, розбіга́ння, розбі́жності) (струменя, потоку)
• ~ of elevation
= кут підне́сення (підняття́)
• ~ of emergence
= кут ви́ходу (променів)
• ~ of entry
= кут вхо́дження (променів)
• ~ of fall
= кут па́дання (паді́ння) (тіла)
• ~ of friction
= кут тертя́
• ~ of a helix
= кут спіра́лі, кут ґвинтово́ї лі́нії
• ~ of impact
= кут уда́ру
• ~ of incidence
= кут наліта́ння (частинки); кут надхо́дження (хвилі); мех. кут ата́ки
• ~ of inclination
= кут на́хилу
• ~ of intersection
= кут пере́тину
• ~ of lag
= кут запі́знювання (фази)
• ~ of lead
= кут випереджа́ння/ви́передження (фази)
• ~ of radiation
= кут випромі́нювання (променюва́ння)
• ~ of reflection
= кут відби́вання (відбиття́)
• ~ of rotation
= кут оберта́ння
• ~ of shear
= кут зсу́ву
• ~ of slide
= мех. кут ко́взання
• ~ of taper
= кут ко́нуса
• ~ of torsion
= кут закру́чування (за́круту)
• ~ of twist
= кут закру́чування (за́круту)
• aberration ~
= абераці́йний кут
• acute ~
= го́стрий кут
• adjacent ~s
= приле́глі (сумі́жні) кути́
• alternate ~s
= протиле́жні кути́
• alternate-exterior ~s
= зо́внішні протиле́жні кути́
• alternate-interior ~s
= вну́трішні протиле́жні кути́
• aperture ~
= аперту́рний кут, кутова́ аперту́ра
• apex ~
= кут при верши́ні, верши́нний кут
• apical ~
= мех. кут зало́му верши́ни
• ascending vertical ~
= кут підне́сення (підняття́)
• aspect ~
= кут о́гляду
• axial ~
= крист. кут між опти́чними о́сями
• azimuth(al) ~
= а́зимутний кут, а́зимут
• base ~
= кут при осно́ві
• bevel ~
= кут ско́су
• blunt ~
= тупи́й кут
• center-of-mass (cms) ~
= кут у систе́мі це́нтру мас
• central ~
= центра́льний кут
• circumscribed ~
= опи́саний кут
• complementary ~
= доповня́льний кут (до 90°)
• concave ~
= вві́гнутий кут
• conjugate ~
= доповня́льний кут (до 360°)
• contact ~
= кут конта́кту, крайови́й кут; кут до́тику
• contiguous ~s
= приле́глі (сумі́жні) кути́
• convergence ~
= кут ву́жчання (схо́дження, збіга́ння, збі́жності) (променя, струменя)
• convex ~
= опу́клий кут
• corresponding ~s
= відпові́дні кути́
• coterminal ~s
= кути́, що різня́ться на 360°
• crack tip opening ~
= кут розкриття́ трі́щини
• critical ~
= 1. опт., акуст. грани́чний кут 2. техн. крити́чний кут
• critical ~ of attack
= крити́чний кут ата́ки
• current transformer phase ~
= зсув фа́зи (кут зсу́ву фа́зи) у трансформа́торі стру́му
• curvilinear ~
= криволіні́йний кут
• deflection ~
= кут ві́дхилу
• depression ~
= кут спада́ння (між горизонталлю і спадною лінією)
• descending vertical ~
= кут спада́ння (між горизонталлю і спадною лінією)
• 
deviation ~ = опт. кут ві́дхилу (променя приладом)
• dielectric phase ~
= зсув фа́зи (кут зсу́ву фа́зи) в діеле́ктрику
• dihedral ~
= двості́нний (двогра́нний) кут
• dip ~
= кут на́хилу
• directed ~
= зорієнто́ваний (спрямо́ваний) кут
• direction ~
= напрямо́вий кут, дирекці́йний кут
• displacement ~
= кут змі́щення
• divergence ~
= кут розхо́дження (ши́ршання, розбіга́ння, розбі́жності) (струменя тощо)
• double ~
= подві́йний кут
• eccentric ~
= ексцентри́чна анома́лія (кут між радіусом-вектором та великою віссю еліпса)
• edge ~
= (площи́нний) кут при верши́ні (багатогранника)
• electrical ~
= ел. фа́за колива́нь
• elevation ~
= кут підне́сення (підняття́)
• entrance ~
= входови́й (вхідни́й) кут
• Euler (Eulerian) ~s
= О́йлерові (Е́йлерові) кути́
• explementary ~
= доповня́льний кут (до 360°)
• exterior ~
= зо́внішній кут (багатокутника)
• exterior alternate ~s
= зо́внішні протиле́жні кути́
• exterior-interior ~s
= відпові́дні кути́
• exterior opposite ~s
= зо́внішні однобі́чні кути́
• external ~
= зо́внішній кут (визначений дугою стягуваного кута)
• face ~
= кут між сумі́жними гра́нями багатогра́нника
• field-of-vision ~
= кут по́ля ба́чення
• flat ~
= розго́рнутий (розі́гнутий) кут (180°)
• full ~
= по́вний кут (360°)
• helix ~
= кут спіра́лі
• hyperbolic ~
= гіперболі́чний кут (в геометрії Лобачевського)
• inscribed ~
= впи́саний кут
• inside ~
= вну́трішній кут
• interfacial ~
= двості́нний (двогра́нний) кут
• interior ~
= вну́трішній кут (багатокутника)
• interior alternate ~s
= вну́трішні протиле́жні кути́
• interior opposite ~s
= вну́трішні однобі́чні кути́
• internal ~
= вну́трішній кут
• intersection ~
= кут пере́тину
• laboratory ~
= кут у лаборато́рній систе́мі координа́т
• lag ~
= кут запі́знювання (фази)
• lead ~
= 1. кут випереджа́ння (фази) 2. кут ґвинтово́ї лі́нії
• left ~
= 1. лі́ва кутова́ ду́жка 2. знак "ме́нше", си́мвол "<<"
• meridian ~
= меридіа́нний кут
• minus ~
= кут спада́ння (між горизонталлю і спадною лінією)
• miter (mitre) ~
= кут 45°
• multiple ~s
= кра́тні кути́
• narrow ~
= мали́й кут
• negative ~
= від’є́мний кут
• 
n- edged (n- faced) solid ~ = n-сті́нний (n-гра́нний) кут
• oblique ~
= непрями́й кут (не кратний прямому; гострий чи тупий)
• obtuse ~
= тупи́й кут
• opposite ~s
= однобі́чні кути́ (у багатокутнику)
• orientation ~
= кут орієнта́ції
• parallactic ~
= паралакти́чний кут
• perigon ~
= по́вний кут (360°)
• phase ~
= фа́зовий кут, кут зсу́ву фаз
• plane ~
= площи́нний (пло́ский) кут
• polar ~
= поля́рний кут (кут в полярній системі координат)
• polyhedral ~
= багатості́нний (багатогра́нний) кут
• position ~
= позиці́йний кут
• positive ~
= дода́тний кут
• prism ~
= опт. зало́мний кут (при́зми)
• projected ~
= проє́кція кута́
• projective ~
= кут проєктува́ння
• quadrantal ~
= квадра́нтовий кут (кратний до 90°)
• reentrant ~
= 1. входови́й (вхідни́й) кут. 2. кут, бі́льший за 180°, але́ ме́нший від 360°. 3. уві́гнутий кут (багатогранника)
• reference ~
= кут зве́дення
• reflex ~
= кут, бі́льший за 180°, але́ ме́нший від 360°
• related ~
= кут зве́дення
• right ~
= 1. прями́й кут (90°) 2. пра́ва кутова́ ду́жка 3. знак "бі́льше" (">>")
• round ~
= по́вний кут (360°)
• salient ~
= ви́пнутий (опу́клий) кут
• scan(ning) ~
= кут сканува́ння
• scattering ~
= кут розсі́ювання (розсі́яння)
• sector ~
= кут се́ктору
• semi-apex (semi-vertex) ~
= полови́нний кут (полови́на кута́) при верши́ні
• sharp ~
= го́стрий кут
• slope ~
= кут на́хилу (до осі абсцис)
• solid ~
= просторо́вий кут
• spherical ~
= сфери́чний кут (кут на поверхні сфери)
• spheroidal ~
= сферо́їдний кут (кут на сфероїдній поверхні)
• stalling of attack ~
= крити́чний кут ата́ки
• straight ~
= розі́гнутий (розго́рнений, ви́прямлений) кут (180°)
• subtended ~
= стя́гуваний (стя́гнений) кут
• supplemental (supplementary) ~
= доповня́льний кут (до 180°)
• tan-chord ~
= кут між доти́чною і хо́рдою (в точці дотику)
• tangent ~
= кут між двома́ доти́чними (до кривої лінії)
• tetrahedral ~
= чотиристі́нний (чотиригра́нний) кут
• tilt ~
= кут ві́дхилу від горизонта́лі
• torsional ~
= кут за́круту (закру́чування)
• transit ~
= кут проліта́ння
• trihedral ~
= тристі́нний (тригра́нний) кут
• vertex ~
= кут при верши́ні
• vertical ~s
= вертика́льні кути́
• wedge ~
= кут кли́на
• whole ~
= по́вний кут (360°)
• wide ~
= вели́кий кут
• zenith ~
= зені́тний кут
approach = [ə'prəʊtʃ] 1. підхі́д, ме́тод; спо́сіб; при́нцип 2. наближа́ння/набли́ження || наближа́тися/набли́зитися до, підхо́дити/підійти́
• ad hoc ~
= спеціа́льний ме́тод
• advanced ~
= нові́тній підхі́д; удоскона́лений підхі́д
• algebraic ~
= алґебри́чний підхі́д
• analog ~
= ме́тод анало́гій
• analytical ~
= аналіти́чний підхі́д
• applied ~
= застосо́вний (прикладни́й) ме́тод
• approximate ~
= набли́жений підхі́д; ме́тод набли́жень; апроксимаці́йний ме́тод
• approximation ~
= набли́жений підхі́д; ме́тод набли́жень; ме́тод апроксима́ції
• arithmetical ~
= аритмети́чний (арифмети́чний) підхі́д (ме́тод) (до розв’язування задачі)
• asymptotic ~
= асимптоти́чний підхі́д (ме́тод)
• axiomatic ~
= аксіо́мний підхі́д (ме́тод)
• bilingual ~
= двомо́вний при́нцип (побудови системи машинного перекладу)
• bottom-up ~
= висхідни́й при́нцип (зни́зу вго́ру)
• brute-force ~
= ме́тод гру́бої си́ли
• building-block ~
= бло́ковий ме́тод, при́нцип компонува́ння зі станда́ртних бло́ків
• classical ~
= класи́чний ме́тод; класи́чний підхі́д
• close ~
= до́бре набли́ження
• closest ~
= максима́льне набли́ження (найменша можлива відстань)
• computer ~
= маши́нний спо́сіб (розв’язування математичних задач)
• constructive ~
= конструкти́вний підхі́д
• conventional ~
= станда́ртний (звича́йний, загальнопри́йнятий) підхі́д
• coupled-channel ~
= ме́тод зв’я́заних кана́лів
• coupled-mode ~
= ме́тод зв’я́заних мод
• cut-and-try ~
= ме́тод спроб і помило́к
• database ~
= підхі́д з використа́нням ба́зи да́них
• deductive ~
= дедукти́вний ме́тод
• different ~
= відмі́нний (іна́кший) підхі́д
• direct ~
= безпосере́дній підхі́д, прями́й ме́тод
• dispersion ~
= дисперсі́йний підхі́д
• ecological ~
= екологі́чний підхі́д
• efficient ~
= ефекти́вний підхі́д (ме́тод)
• elimination ~
= ме́тод відкида́ння, ме́тод ви́лучення
• empirical ~
= емпіри́чний ме́тод (підхі́д)
• engineering ~
= інжене́рний (техні́чний) підхі́д (ме́тод)
• environmental ~
= екологі́чний підхі́д (з урахуваням впливу на довкілля)
• experimental ~
= експеримента́льний ме́тод
• field-theoretic ~
= теоре́тикопольови́й підхі́д
• formal ~
= форма́льний підхі́д
• functional ~
= функціона́льний ме́тод (підхі́д)
• game-model ~
= моде́льний ігрови́й підхі́д
• game theory ~
= теоре́тикоігрови́й підхі́д (ме́тод)
• generalized ~
= узага́льнений підхі́д
• geometrical ~
= геометри́чний підхі́д
• graphic ~
= графі́чний ме́тод
• Green function ~
= ме́тод фу́нкцій Ґрі́на (Ґрі́нових фу́нкцій)
• heuristic ~
= евристи́чний ме́тод (підхі́д)
• improved ~
= удоскона́лений підхі́д
• inductive ~
= індукти́вний ме́тод
• invariant ~
= інваріа́нтний підхі́д
• iterative ~
= ітерати́вний ме́тод
• macroscopic ~
= макроскопі́чний підхі́д
• mathematical ~
= математи́чний підхі́д
• matrix ~
= ма́тричний ме́тод
• model ~
= моде́льний підхі́д
• modified ~
= змі́нений підхі́д, змодифіко́ваний (ме́тод)
• modular ~
= мо́дульний при́нцип
• multilingual ~
= при́нцип багатомо́вності (у побудові систем машинного перекладу)
• multiple time scale approximation ~
= ме́тод багаточасови́х послідо́вних набли́жень
• neoclassical ~
= неокласи́чний підхі́д
• nonperturbation ~
, nonperturbative ~ = непертурбати́вний ме́тод
• nonrelativistic ~
= нерелятивісти́чний підхі́д
• novel ~
= нова́торський підхі́д
• numerical (simulation) ~
= ме́тод числово́го моделюва́ння, числови́й ме́тод
• omnibus ~
= о́мнібус-підхі́д
• performance sampling ~
= ме́тод вибірко́вого обсте́жування в робо́чих умо́вах
• perturbation ~
= ме́тод тео́рії збу́рень, пертурбати́вний ме́тод
• potential ~
= потенціа́льний підхі́д
• phenomenological ~
= феноменологі́чний підхі́д
• probabilistic ~
= ймові́рнісний ме́тод (підхі́д)
• qualitative ~
= я́кісний підхі́д
• quantitative ~
= кі́лькісний підхі́д
• quantum ~
= ква́нтовий підхі́д
• quasianalytic ~
= квазианаліти́чний підхі́д
• quasi-potential ~
= квазипотенціа́льний підхі́д
• relativistic ~
= релятивісти́чний підхі́д
• restricted ~
= вузьки́й (обме́жений) підхі́д
• revised ~
= перегля́нутий підхі́д
• rigorous ~
= стро́гий підхі́д
• self-consistent ~
= самоузго́джений підхі́д
• semirelativistic ~
= напіврелятивісти́чний підхі́д
• set-theoretical ~
= теоре́тикомножи́нний підхі́д
• shortest route ~
= ме́тод найкоро́тшого шля́ху
• simplified ~
= спро́щений підхі́д
• simulation ~
= моде́льний підхі́д; імітаці́йний підхі́д
• standard ~
= станда́ртний (традиці́йний, звича́йний, рути́нний) підхі́д
• statistical ~
= статисти́чний підхі́д (ме́тод)
• step-by-step ~
= поета́пний (кро́ковий) ме́тод
• stochastic ~
= стохасти́чний підхі́д
• successive approximation ~
= ме́тод послідо́вних набли́жень
• successive discrimination ~
= ме́тод послідо́вної дискриміна́ції
• symmetry ~
= симетрі́йний підхі́д
• systematic ~
= системати́чний підхі́д
• systems ~
= систе́мний підхі́д
• theoretical ~
= теорети́чний ме́тод (підхі́д)
• top-down ~
= спадни́й (низхідни́й) при́нцип (згори́ вниз)
• traditional ~
= загальнопри́йнятий (звича́йний, станда́ртний, рути́нний, найпоши́реніший, традиці́йний) підхі́д
• trial-and-error ~
= ме́тод спроб і помило́к
• turnkey ~
= при́нцип здава́ння під ключ
• variational ~
= варіаці́йний підхі́д
• worst-case ~
= ме́тод найгі́ршого ви́падку
approximation = [əˌprɒksɪ'meɪʃn] 1. набли́ження, апроксима́ція // at (for, in, to) a first ~ в пе́ршому набли́женні; ~ by a differential предста́влення (приросту функції) диференціа́лом; ~ by interpolation інтерполяці́йне набли́ження; ~ by linearization ліні́йна апроксима́ція; ~ by operators апроксима́ція опера́торами; ~ by periodic transformations апроксима́ція періоди́чними перетво́рюваннями; ~ by rational fractions апроксима́ція раціона́льними дро́бами; ~ by rational numbers апроксима́ція раціона́льними чи́слами; ~ in the mean набли́ження в сере́дньому; to a closer ~ з набли́женням ви́щого поря́дку, з кра́щим набли́женням, з бі́льшою то́чністю; to a high degree ~ з висо́ким сту́пенем набли́ження; ~ to a function набли́жене предста́влення фу́нкції; to the same ~ в тако́му само́му набли́женні; ~ with nodes апроксима́ція з вузлови́ми то́чками; ~ without nodes апроксима́ція без вузлови́х то́чок 2. набли́жений ви́раз; набли́жена фо́рмула; набли́жене предста́влення
• ~ of roots
= набли́жене обчи́слювання ко́ренів
• accelerated ~
= пришви́дшена апроксима́ція
• accurate ~
= то́чна апроксима́ція
• adequate ~
= доста́тня апроксима́ція
• algebraically best ~
= алґебри́чно найкра́ща апроксима́ція
• asymmetric ~
= несиметри́чна апроксима́ція
• asymptotic ~
= асимптоти́чна апроксима́ція
• best ~
= найкра́ща апроксима́ція
• best
~ in the mean = найкра́ща апроксима́ція в сере́дньому
• better ~
= кра́ща (полі́пшена, покра́щена) апроксима́ція
• bilinear ~
= біліні́йна апроксима́ція
• binary ~
= біна́рна апроксима́ція
• binomial ~
= біно́мна апроксима́ція, апроксима́ція біно́мним розпо́ділом
• causal ~
= причино́ва апроксима́ція
• cellular ~
= топ. кліти́нна апроксима́ція
• classical ~
= класи́чна апроксима́ція
• close ~
= (доста́тньо) близька́ апроксима́ція
• complex ~
= ко́мплексна апроксима́ція
• consistent ~
= несупере́члива апроксима́ція
• continuous ~
= непере́рвна апроксима́ція
• convergent ~
= збі́жна апроксима́ція
• convex ~
= опу́кла апроксима́ція
• cosine ~
= апроксима́ція ко́синусами
• crude ~
= гру́ба апроксима́ція
• cubic ~
= кубі́чна апроксима́ція
• diagonal ~
= топ. діагона́льна апроксима́ція
• difference ~
= апроксима́ція різнице́вою схе́мою
• differentiable ~
= диференційо́вна апроксима́ція
• digitalized ~
= дискре́тна апроксима́ція
• Diophantine ~
= Діофа́нтова апроксима́ція
• discrete ~
= дискре́тна апроксима́ція
• distribution-free ~
= стат. непараметри́чна апроксима́ція
• double ~
= подві́йна апроксима́ція
• doubly logarithmic ~
= дві́чі логаритмі́чна (логарифмі́чна) апроксима́ція
• drift ~
= дре́йфова апроксима́ція
• effective-range ~
= набли́ження ефекти́вного ра́діуса
• eikonal ~
= ейкона́льна апроксима́ція
• empirical ~
= емпіри́чна апроксима́ція
• end point ~
= апроксима́ція в кінце́вій то́чці
• exponential ~
= експоненці́йна апроксима́ція; апроксима́ція експоненці́йним розпо́ділом
• final ~
= кінце́ва апроксима́ція
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) апроксима́ція
• finite-difference ~
= апроксима́ція скінче́нними різни́цями
• finite element ~
= апроксима́ція ме́тодом скінче́нних елеме́нтів
• first ~
= пе́рша апроксима́ція
• Fourier ~
= Фур’є́-апроксима́ція, апроксима́ція Фур’є́
• fractionally rational ~
= апроксима́ція раціона́льними дро́бами
• Gaussian ~
= Ґа́усова апроксима́ція, апрокси́мація Ґа́усовим розпо́ділом
• good ~
= доста́тня (задові́льна, до́бра, близька́) апроксима́ція
• graphic ~
= графі́чна апроксима́ція
• harmonic ~
= гармоні́чна апроксима́ція
• heuristic ~
= евристи́чна апроксима́ція
• high-accuracy ~
= високото́чна (ду́же близька́) апроксима́ція, апроксима́ція з висо́кою то́чністю
• high-degree ~
= висо́кий сту́пінь набли́ження
• higher(-order) ~
= апроксима́ція ви́щого поря́дку
• highest(-order) ~
= апроксима́ція найви́щого поря́дку
• histogrammic ~
= гістогра́мна апроксима́ція
• homogeneous ~
= однорі́дна апроксима́ція
• hyperbolic ~
= гіперболі́чна апроксима́ція
• hypernetted chain ~
= гіперланцюжко́ва апроксима́ція
• inhomogeneous ~
= неоднорі́дна апроксима́ція
• initial ~
= початко́ва апроксима́ція
• internal ~
= вну́трішня апроксима́ція
• interpolation ~
= інтерполяці́йна апроксима́ція
• ladder ~
= драби́нова апроксима́ція
• least-squares ~
= апроксима́ція за ме́тодом найме́нших квадра́тів
• linear ~
= ліні́йна апроксима́ція
• linearized ~
= лінеаризо́вана апроксима́ція
• local ~
= лока́льна апроксима́ція
• logarithmic ~
= логаритмі́чна (логарифмі́чна) апроксима́ція
• matrix ~
= ма́трична апроксима́ція
• mean-square ~
= середньоквадра́тна апроксима́ція
• monotone ~
= моното́нна апроксима́ція
• multilinear ~
= поліліні́йна апроксима́ція
• multiple time scale ~s
= багаточасові́ набли́ження
• multipole ~
= мультипо́льна апроксима́ція
• 
n-decimal ~ = n-зна́кова апроксима́ція, апроксима́ція з то́чністю до n (десятко́вих) зна́ків
• nonlinear ~
= неліні́йна апроксима́ція
• non-polynomial ~
= неполіно́мна апроксима́ція
• nonrelativistic ~
= нерелятивісти́чна апроксима́ція
• nonuniform ~
= нерівномі́рна апроксима́ція
• normal ~
= норма́льна апроксима́ція, апроксима́ція норма́льним розпо́ділом
• null ~
= нульова́ апроксима́ція, апроксима́ція нульово́го поря́дку
• number ~
= набли́жене предста́влення числа́
• numerical ~
= числова́ апроксима́ція
• 
n-th order ~ = набли́ження (апроксима́ція) n-го поря́дку
• one-dimensional ~
= однови́мірна апроксима́ція
• orthogonal ~
= ортогона́льна апроксима́ція
• outer ~
= зо́внішня апроксима́ція
• Pade ~
= апроксима́ція Паде́, паде́-апроксима́ція
• parabolic ~
= параболі́чна апроксима́ція
• partial ~
= частко́ва (части́нна) апроксима́ція
• perturbation ~
= набли́ження тео́рії збу́рень
• piecewise-linear ~
= куско́во ліні́йна апроксима́ція
• piecewise-polynomial ~
= куско́во поліно́мна апроксима́ція
• plane ~
= пло́ска апроксима́ція
• plane wave ~
= набли́ження пло́ских хвиль
• point ~
= точко́ва апроксима́ція
• pole ~
= по́люсна апроксима́ція
• poor ~
= недоста́тня (пога́на) апроксима́ція
• polygonal ~
= куско́во-ліні́йна апроксима́ція
• polyhedral ~
= топ. поліедра́льна апроксима́ція
• polynomial ~
= поліно́мна апроксима́ція
• quadratic ~
= квадра́тна (квадрати́чна) апроксима́ція
• quadrature ~
= квадрату́рне набли́ження, апроксима́ція квадрату́рами
• quadrupole ~
= квадрупо́льна апроксима́ція
• quasi-classical ~
= квазикласи́чна апроксима́ція
• quasi-elastic ~
= квазипружна́ апроксима́ція
• rational ~
= раціона́льна апроксима́ція, апроксима́ція раціона́льними чи́слами чи фу́нкціями
• regular ~
= реґуля́рна апроксима́ція
• relativistic ~
= релятивісти́чна апроксима́ція
• rough ~
= гру́ба апроксима́ція
• satisfactory ~
= задові́льна апроксима́ція, набли́ження з доста́тньою то́чністю
• segment ~
= куско́во-ліні́йна апроксима́ція
• separable ~
= сепара́бельна апроксима́ція
• sequential ~
= секвенці́йна апроксима́ція, послідо́внісна апроксима́ція
• semiclassical ~
= напівкласи́чна апроксима́ція
• simplicial ~
= симпліці́йна апроксима́ція
• simultaneous ~
= одноча́сна апроксима́ція
• smooth ~
= гладка́ апроксима́ція, набли́ження гладки́ми фу́нкціями
• smoothed ~
= згла́джена апроксима́ція
• smoothing ~
= згла́джувальна апроксима́ція
• spline ~
= сплайн-апроксима́ція, апроксима́ція спла́йнами
• stable ~
= стійка́ апроксима́ція
• staircase ~
= набли́ження (апроксима́ція) схо́динками
• staircase function ~
= набли́ження (апроксима́ція) східча́стою фу́нкцією
• stepwise ~
= послідо́вне наближа́ння, ітерува́ння
• stochastic ~
= стохасти́чна апроксима́ція
• straight-line path ~
= апроксима́ція прямоліні́йними траєкто́ріями
• strong ~
= си́льна апроксима́ція
• strong turbulence ~
= набли́ження си́льної турбуле́нтності
• successive ~s
= послідо́вні набли́ження
• sufficient ~
= доста́тньо то́чна апроксима́ція
• symmetric ~
= симетри́чна апроксима́ція
• trigonometric ~
= тригонометри́чна апроксима́ція, апроксима́ція тригонометри́чними фу́нкціями
• two-sided (two-tailed) ~
= двобі́чна апроксима́ція
• ultrarelativistic ~
= ультрарелятивісти́чна апроксима́ція
• uniform ~
= рівномі́рна апроксима́ція
• unitary ~
= уніта́рна апроксима́ція
• universal ~
= універса́льна апроксима́ція
• unsmoothed ~
= незгла́джена апроксима́ція
• variational ~
= варіаці́йна апроксима́ція
• very close ~
= ду́же близька́ (високото́чна) апроксима́ція
• weak ~
= слабка́ апроксима́ція
• weak nonlinearity ~
= набли́ження слабко́ї неліні́йності
• weak turbulence ~
= набли́ження слабко́ї турбуле́нтності
• weighted ~
= зва́жена апроксима́ція
• zero(th-order) ~
= нульова́ апроксима́ція, апроксима́ція нульово́го поря́дку
• zero-range ~
= набли́ження нульово́го ра́діуса (взаємодії)
arc = [ɑ:k] 1. дуга́ 2. про́ста́ дуга́ (кривої) 3. т. графів дуга́ (зорієнтоване ребро графу) 4. а́рка 5. зворо́тний колови́й (про тригонометричні функції)
• ~ of (an) algebraic curve
= дуга́ алґебри́чної криво́ї
• ~ of a circle
= дуга́ ко́ла, колова́ дуга́
• ~ of a cycloid
= а́рка цикло́їди
• ~ of regularity
= дуга́ реґуля́рності
• adjacent ~s
= сумі́жні ду́ги
• bottleneck ~
= вузьке́ мі́сце
• boundary ~
= межова́ дуга́
• centroaffine ~
= центроафі́нна дуга́
• circular ~
= дуга́ ко́ла, колова́ дуга́
• closed ~
= за́мкнена дуга́
• colo(u)red ~
= заба́рвлена дуга́
• complementary ~
= допо́внювальна дуга́
• connecting ~
= з’є́днувальна дуга́
• diagonal ~
= діагона́льна дуга́
• diametral ~
= діаметра́льна дуга́
• directed ~
= спрямо́вана (зорієнто́вана) дуга́
• double ~
= подві́йна дуга́
• dummy ~
= фікти́вна дуга́
• elliptical ~
= еліпти́чна дуга́, дуга́ е́ліпса
• equiaffine ~
= еквіафі́нна дуга́
• full ~
= по́вна дуга́
• hyperbolic ~
= гіперболі́чна дуга́, дуга́ гіпе́рболи
• incident ~
= інциде́нтна дуга́
• incoming ~
= входове́ ребро́
• inner ~
= вну́трішнє ребро́
• intermediate ~
= проміжна́ дуга́
• major ~
= бі́льша дуга́ (з двох дуг кола, стягуваних хордою)
• minor ~
= ме́нша дуга́ (з двох дуг кола, стягуваних хордою)
• multiple ~
= кра́тна дуга́ (графу)
• nonoriented ~
= незорієнто́вана дуга́
• outgoing ~
= входове́ ребро́
• parabolic ~
= параболі́чна дуга́, дуга́ пара́боли
• piecewise-analytic ~
= куско́во аналіти́чна дуга́
• piecewise-smooth ~
= куско́во гладка́ дуга́
• polygonal ~
= ла́мана дуга́
• quasiconformal ~
= квазиконфо́рмна дуга́
• rectifiable ~
= спрямна́ дуга́
• saturated ~
= т. граф. наси́чена дуга́
• sectionally analytic ~
= куско́во аналіти́чна дуга́
• sectionally smooth ~
= куско́во гладка́ дуга́
• semicircular ~
= півколова́ дуга́ (рівна половині кола), полови́на ко́ла
• sensed ~
= дуга́ з на́прямом обхо́ду, зорієнто́вана дуга́
• simple ~
= про́ста́ дуга́
• singular ~
= синґуля́рна дуга́
• slack ~
= дуга́ про́вису, дуга́ прови́слого ланцюга́ (прови́слої струни́ тощо)
• spanning ~
= стя́гувальна (карка́сна) дуга́
• tame ~
= топ. ручна́ дуга́
• tangential ~
= доти́чна дуга́
• uncolo(u)red ~
= незаба́рвлена дуга́
• uniform ~
= рівномі́рна дуга́
• wild ~
= топ. ди́ка дуга́
archive = ['ɑ:kaɪv] архі́в, схо́вище || здава́ти/зда́ти в архі́в; архівува́ти/заархівува́ти
• broken ~
= зіпсо́ваний архі́в
• multiple-volume ~
= багатотомо́вий архі́в
association = [əˌsəʊsi'eɪʃn] асоціа́ція; зале́жність, бли́зькість; зв’язо́к
• conditional ~
= умо́вна асоціа́ція
• data ~
= ідентифіка́ція да́них (за зв’язками)
• essential ~
= істо́тна асоціа́ція
• multiple-meaning ~
= багатозна́чна асоціа́ція
• users’ ~
= асоціа́ція користувачі́в
command = [kə'mɑ:nd] 1. кома́нда; директи́ва; нака́з // to issuing a ~ подава́ти/пода́ти кома́нду; to run a ~ вико́нувати/ви́конати кома́нду; to try a ~ again намага́тися повто́рно ви́конати кома́нду 2. керува́ти 3. кома́ндувати
• absolute ~
= абсолю́тна (маши́нна) кома́нда
• append ~
= кома́нда "маршру́т по́шуку"
• attention ~
= кома́нда "ува́га"
• attrib(ute) ~
= кома́нда "атрибу́ти"
• backup ~
= кома́нда "продублюва́ти"
• bad ~
= непра́вильна кома́нда
• break ~
= кома́нда "зупини́тися"
• brief ~
= скоро́чена кома́нда
• built-in ~
= вбудо́вана кома́нда; вну́трішня кома́нда
• bus ~
= кома́нда керува́ння ши́ною
• cancel ~
= кома́нда "скасува́ти"
• chdir ~
= (скор. change directory) кома́нда "зміни́ти катало́г"
• cls ~
= (скор. clear screen) кома́нда "очи́стити екра́н"
• control ~
= керівна́ кома́нда
• copy ~
= кома́нда "копіюва́ти"
• cut ~
= кома́нда "ви́різати"
• date ~
= кома́нда "да́та" (встановлення дати, датування)
• debug ~
= кома́нда "знева́дити"
• del ~
= кома́нда "сте́рти"
• dir ~
= кома́нда "катало́г"
• diskcomp ~
= (скор. disk compare) кома́нда "порівня́ти ди́ски"
• displayed ~
= висві́чувана кома́нда
• dot ~
= кома́нда з кра́пкою (в текстових редакторах)
• edit(ing) ~
= кома́нда "редагува́ти"
• exit ~
= кома́нда "ви́хід"
• expansion ~
= кома́нда збі́льшення ро́зміру зобра́ження
• export ~
= кома́нда "е́кспорт", кома́нда е́кспорту
• external ~
= зо́внішня кома́нда
• find ~
= кома́нда "шука́ти", кома́нда по́шуку
• font ~
= кома́нда "шрифт", кома́нда змі́ни шри́фту
• format ~
= кома́нда "форматува́ти", кома́нда форматува́ння
• fragile ~
= вра́зли́ва кома́нда (чутлива до помилок під час набирання її та вводження)
• generic ~
= групова́ кома́нда
• graphics ~s
= графі́чні кома́нди
• guarded ~
= захи́щена кома́нда
• hard-to-type ~
= кома́нда, важка́ для набо́ру на клавіату́рі (закодована так, щоб запобігти випадковому введенню її)
• help ~
= кома́нда "допомо́га", кома́нда (за́питу) допомо́ги
• high-level ~
= високорі́внева кома́нда, кома́нда висо́кого рі́вня
• illegal ~
= заборо́нена кома́нда
• improper ~
= непра́вильна кома́нда; непра́вильно ви́брана кома́нда
• internal ~
= вну́трішня кома́нда
• intristic ~
= резиде́нтна кома́нда
• label ~
= кома́нда "позна́чити", кома́нда запи́сування по́значки (на́лички)
• log ~
= кома́нда "зареєструва́тися", кома́нда реєстра́ції
• merge ~
= кома́нда "об’єдна́ти", кома́нда об’є́днування
• mkdir ~
= (скор. make directory) кома́нда створи́ти катало́г
• mode ~
= кома́нда "режи́м", кома́нда змі́ни пара́метрів
• modeless ~
= режимонезале́жна кома́нда
• more ~
= кома́нда "бі́льше" ("да́лі") (команда гортання файлів)
• multiple keystroke ~
= багатокла́вішна кома́нда (що її вводять натисненням кількох клавіш одночасно)
• named ~
= (по)імено́вана кома́нда (на відміну від односимвольної)
• one-byte ~
= одноба́йтова кома́нда (процесора)
• operator ~
= опера́торова директи́ва (кома́нда)
• paste ~
= кома́нда "вста́вити", кома́нда вкле́ювання (вста́влення) (фраґменту тексту під час редагування)
• path ~
= кома́нда "шлях"
• print ~
= кома́нда "друкува́ти", кома́нда висві́тлювання на екра́н
• program-load ~
= кома́нда "заванта́жити програ́му"
• prompted ~
= кома́нда-"пі́дказка" (під час діалогу системи з користувачем)
• quit ~
= кома́нда "кіне́ць" ("ви́хід")
• rd ~
= (скор. remove directory) кома́нда "зни́щити катало́г"
• recover ~
= кома́нда "віднови́ти"
• relative ~
= відно́сна кома́нда
• rem ~
= (скор. remark ~) кома́нда "ви́мкнути" (наступну команду чи коментар)
• ren ~
= (скор. rename) кома́нда "перейменува́ти"
• sentence-like ~
= кома́нда-ре́чення (в природномовному інтерфейсі)
• set ~
= кома́нда "встанови́ти" (параметри)
• share ~
= кома́нда спі́льного до́ступу до фа́йлу
• single-character ~
= односи́мвольна кома́нда
• single-keystroke ~
= однокла́вішна кома́нда (що її вводять натиском одної клавіші)
• software ~
= програмо́вна кома́нда (що її реалізують за допомогою програмових засобів)
• sort ~
= кома́нда "сортува́ти"
• spoken ~
= мо́вна (голосова́) кома́нда
• stacked ~s
= спакето́вані кома́нди; кома́ндний стек
• stereotyped ~
= станда́ртна кома́нда
• subst ~
= (скор. substitute) кома́нда "заміни́ти", кома́нда замі́нювання, кома́нда замі́щення
• sys ~
= (скор. system) кома́нда "зроби́ти систе́мним", кома́нда пересила́ння систе́мних кома́нд ДОС на за́даний диск
• system ~
= систе́мна кома́нда
• time ~
= кома́нда "час", кома́нда встано́влювання і відтво́рювання пото́чного ча́су
• transient ~
= нерезиде́нтна кома́нда
• tree ~
= кома́нда "де́рево", кома́нда ви́ведення де́рева (блок-схеми) катало́гу і найменува́нь його́ фа́йлів
• type ~
= кома́нда "на екра́н", кома́нда ви́ведення на екра́н
• unused ~
= невикористо́вувана (неви́користана) кома́нда
• user ~
= директи́ва користуваче́ві
• ver ~
= (скор. version) кома́нда "ве́рсія", кома́нда відтво́рювання но́мера ве́рсії (операційної системи)
• verbal ~
= голосова́ кома́нда; верба́льна кома́нда
• verify ~
= кома́нда "переві́рити", кома́нда пере́вірки (всіх операцій запису на диск); кома́нда верифіка́ції
• vol ~
= (скор. volume) кома́нда "том", кома́нда відтво́рювання ідентифіка́тора то́му
• why ~
= кома́нда "чому́", кома́нда за́питу поя́снень (дій системи)
• zoom ~
= кома́нда "масшта́б", кома́нда масштабува́ння о́бразу (зобра́ження)
computation = [ˌkɒmpju'teɪʃn] обчи́слювання/обчи́слення, рахува́ння; розраху́нки
• address ~
= формува́ння адре́си
• analog ~
= моделюва́ння, ана́логове обчи́слювання
• angle ~
= обчи́слювання куті́в (в геодезії)
• approximate ~
= набли́жене обчи́слювання
• area ~
= обчи́слювання пло́щі
• average ~
= обчи́слювання сере́дніх
• brute-force ~
= пряме́ обчи́слювання (без спеціальних методів)
• compile-time ~
= обчи́слювання в проце́сі компілюва́ння (трансля́ції)
• digital ~
= обчи́слювання в цифрово́му вигля́ді
• double-precision ~
= обчи́слювання з подві́йною то́чністю
• fixed-point ~
= обчи́слювання з фіксо́ваною ко́мою (кра́пкою)
• floating-point ~
= обчи́слювання з рухо́мою ко́мою (кра́пкою)
• formal ~
= форма́льне обчи́слювання
• implicit ~
= обчи́слювання ме́тодом нея́вних фу́нкцій
• incremental ~
= інкреме́нтне обчи́слювання
• local ~s
= лока́льне обчи́слювання (в обчислювальній мережі)
• machine ~
= маши́нне обчи́слювання, маши́нні розраху́нки
• multiple ~s
= багаторазо́ві обчи́слювання
• nonnumeric ~
= нечислове́ обчи́слювання
• nonparametric ~
= непараметри́чне обчи́слювання
• numeric ~
= числове́ обчи́слювання, числові́ розраху́нки
• point-by-point
= обчи́слювання за то́чками; (по)точко́ве обчи́слювання
• real-time ~
= реальночасове́ обчи́слювання, обчи́слювання в реа́льному масшта́бі ча́су
• recursive ~
= рекурси́вне обчи́слювання
• sequential ~
= послідо́вне обчи́слювання
• short-cut ~
= спро́щене обчи́слювання, обчи́слювання спро́щеним ме́тодом
• single-precision ~
= обчи́слювання зі звича́йною то́чністю
• step-by-step ~
= (по)кро́кове обчи́слювання
• symbolic ~
= си́мвольне обчи́слювання
• theoretical ~
= теорети́чне обчи́слювання, теорети́чні розраху́нки
computer = [kəm'pju:tə] комп’ю́тер, компу́тор; заст. електро́нна обчи́слювальна маши́на
• analog ~
= ана́логова маши́на (моделювальний пристрій)
• analog-digital ~
= ана́лого-цифрова́ маши́на
• backend ~
= маши́на ба́зи да́них
• battery-operated ~
= комп’ю́тер з батаре́йним жи́вленням
• breadboard ~
= маке́тний комп’ю́тер
• briefcase ~
= портати́вний комп’ю́тер
• business ~
= бізнесо́вий комп’ю́тер
• cassette-based ~
= комп’ю́тер з касе́тною па́м’яттю
• central ~
= центра́льний комп’ю́тер (обчислювальної мережі)
• commercial ~
= комерці́йний комп’ю́тер (призначений для продажу)
• common ~
= загальновжи́ваний (універса́льний) комп’ю́тер
• communication ~
= комунікаці́йний комп’ю́тер
• compatible ~
= згі́дний (сумі́сний) комп’ю́тер
• consecutive ~
= послідо́вний комп’ю́тер
• control ~
= керівни́й комп’ю́тер
• dataflow ~
= комп’ю́тер, керо́ваний пото́ком да́них
• dedicated ~
= спеціалізо́ваний комп’ю́тер
• desk-size ~
= малогабари́тний комп’ю́тер
• desktop ~
= насті́льний комп’ю́тер
• digital ~
= цифрови́й комп’ю́тер
• dual-processor ~
= двопроце́сорний комп’ю́тер
• entry-level ~
= комп’ю́тер мініма́льної конфігура́ції
• front-end ~
= фронта́льна маши́на; зв’язна́ маши́на
• gateway ~
= шлю́зовий комп’ю́тер (у мережі)
• handheld ~
= кишенько́вий комп’ю́тер
• high-end ~
= маши́на оста́нньої моде́лі (найпотужніша в сім’ї комп’ютерів)
• high-performance ~
= високопродукти́вний комп’ю́тер
• high-speed ~
= швидки́й (високошви́дкісний) комп’ю́тер
• hobby ~
= комп’ю́тер для ама́тора (для аматорського користування)
• home ~
= дома́шній комп’ю́тер
• host ~
= головни́й комп’ю́тер
• IBM-compatible ~
= Ай-Бі-Ем-згі́дний (сумі́сний) комп’ю́тер
• incompatible ~
= незгі́дний (несумі́сний) комп’ю́тер
• integrated-circuit ~
= комп’ю́тер на зінтеґро́ваних схе́мах
• interface ~
= інтерфе́йсний комп’ю́тер
• interim ~
= промі́жна́ маши́на (серії)
• intermediate ~
= промі́жна́ маши́на (за продуктивністю)
• laptop ~
= портати́вний комп’ю́тер
• large(-scale) ~
= поту́жний комп’ю́тер
• local ~
= лока́льний комп’ю́тер (мережі)
• logic ~
= логі́чна маши́на (для розв’язування логічних задач)
• low-end ~
= маши́на найпе́ршої моде́лі (найменш потужна в сім’ї комп’ютерів)
• low-speed ~
= пові́льний (низькошви́дкісний) комп’ю́тер
• master ~
= головни́й комп’ю́тер (у багатомашинному комплексі чи мережі)
• medium-scale ~
= середньопоту́жний комп’ю́тер
• medium-size ~
= середньогабари́тний комп’ю́тер
• medium-speed ~
= середньошви́дкісний комп’ю́тер
• medium-to-large-scale ~
= комп’ю́тер ви́ще сере́днього
• megacycle ~
= комп’ю́тер мегагерцо́вого діапазо́ну
• midrange ~
= середньопоту́жний комп’ю́тер
• monoprocessor ~
= однопроце́сорний комп’ю́тер
• multiaccess (multiple-access) ~
= комп’ю́тер спі́льного користува́ння (з паралельним доступом кількох користувачів)
• multiprocessor ~
= багатопроце́сорний комп’ю́тер
• multiprogrammed ~
= комп’ю́тер з багатопрограмо́вим режи́мом
• multipurpose ~
= багатоцільови́й (універса́льний) комп’ю́тер
• multiuser ~
= комп’ю́тер спі́льного користува́ння
• net node ~
= вузлови́й комп’ю́тер, комп’ю́тер вузла́ мере́жі
• networked ~
= мере́жевий комп’ю́тер
• node ~
= вузлови́й комп’ю́тер, комп’ю́тер вузла́ мере́жі
• nonstop ~
= комп’ю́тер, що його́ не вимика́ють (працює неперервно), беззупи́нний комп’ю́тер
• non-von Neumann ~
= не-фон-Но́йма(н)нова (не-фон-Не́йма(н)нова) маши́на
• notebook ~
= кишенько́вий комп’ю́тер, ноутбу́к
• object ~
= цільови́й комп’ю́тер
• office ~
= о́фісний комп’ю́тер
• off-the-shelf ~
= сері́йний комп’ю́тер
• palmtop ~
= кишенько́вий комп’ю́тер
• parallel ~
= парале́льний комп’ю́тер
• pen ~
= комп’ю́тер з рукопи́сним вво́дженням да́них
• peripheral ~
= перифері́йний комп’ю́тер; комп’ю́тер для керува́ння перифері́йним обла́днанням
• peripheral support ~
= комп’ю́тер для обслуго́вування перифері́йного обла́днання
• personal ~
= персона́льний комп’ю́тер
• plug-compatible ~
= ро́знімно згі́дний (сумі́сний) комп’ю́тер
• pocket ~
= кишенько́вий комп’ю́тер
• portable ~
= портати́вний комп’ю́тер
• portfolio ~
= те́ковий комп’ю́тер
• probability ~
= ймові́рнісний комп’ю́тер
• professional ~
= професі́йний комп’ю́тер
• program-compatible ~
= програмо́во згі́дний (сумі́сний) комп’ю́тер
• reduced-instruction-set ~
= комп’ю́тер зі скоро́ченим набо́ром кома́нд
• remote ~
= відда́лений комп’ю́тер
• satellite ~
= допомі́жни́й комп’ю́тер, комп’ю́тер-сателі́т
• scientific ~
= комп’ю́тер для науко́вих розраху́нків
• secondhand ~
= вжи́ваний комп’ю́тер
• serial ~
= послідо́вний комп’ю́тер
• server ~
= се́рвер
• service ~
= обслуго́вувальний комп’ю́тер
• single-board ~
= однопла́това маши́на
• single-purpose ~
= вузькоспеціалізо́ваний комп’ю́тер
• single-user ~
= комп’ю́тер для одно́го користувача́
• slave ~
= підпорядко́ваний (підле́глий) комп’ю́тер
• small-scale ~
= малопоту́жний комп’ю́тер
• small-size ~
= малогабари́тний комп’ю́тер
• software-compatible ~
= програмо́во згі́дний комп’ю́тер
• standby ~
= резе́рвний комп’ю́тер
• subscriber ~
= абоне́нтський комп’ю́тер
• superpersonal ~
= надпоту́жний персона́льний комп’ю́тер
• superspeed ~
= надшвидкоді́йний комп’ю́тер
• supervisory ~
= комп’ю́тер-диспе́тчер, координаці́йний комп’ю́тер (здійснює зв’язок периферійних комп’ютерів з центральним)
• talking ~
= комп’ю́тер з мо́вним виво́дженням
• target ~
= цільови́й комп’ю́тер (що для нього відтрансльовано програму)
• technical ~
= комп’ю́тер техні́чного призна́чення
• terminal ~
= терміна́льний комп’ю́тер
• training ~
= навча́льний комп’ю́тер
• ultrafast ~
= надшвидкоді́йний комп’ю́тер
• underlying ~
= ба́зовий комп’ю́тер (мережі)
• user ~
= користувачі́в комп’ю́тер
• virtual ~
= віртуа́льний комп’ю́тер
• von Neumann ~
= фон-Но́йман(н)ова (фон-Не́йман(н)ова) маши́на
• wired-program ~
= маши́на з жо́рстко вмонто́ваною програ́мою
connectedness = [kə'nɛktɪdnəs] 1. зв’я́зність // ~ im kleinen ан. зв’я́зність в мало́му 2. зв’я́заність
• absolute ~
= абсолю́тна зв’я́зність
• affine ~
= афі́нна зв’я́зність
• analytic ~
= аналіти́чна зв’я́зність
• canonical ~
= каноні́чна зв’я́зність
• causal ~
= причино́ва зв’я́зність
• compatible ~
= сумі́сна (згі́дна) зв’я́зність
• conformal ~
= конфо́рмна зв’я́зність
• convex ~
= опу́кла зв’я́зність
• direct ~
= пряма́ зв’я́зність
• double ~
= двозв’я́зність
• excentral ~
= ексцентра́льна зв’я́зність
• finite ~
= фіні́тна (скінче́нна) зв’я́зність
• flat ~
= пло́ска зв’я́зність
• functional ~
= функці́йна зв’я́зність
• hereditary ~
= успадко́вана зв’я́зність
• induced ~
= (з)індуко́вана зв’я́зність
• local ~
= лока́льна зв’я́зність
• multiple ~
= багатозв’я́зність, кра́тна зв’я́зність
• pathwise ~
= ліні́йна зв’я́зність
• product ~
= зв’я́зність до́бутку
• projective ~
= проєкти́вна зв’я́зність
• punctual ~
= точкова́ зв’я́зність
• simple ~
= однозв’я́зність
• strong ~
= си́льна зв’я́зність
• tensor ~
= те́нзорна зв’я́зність
• uniform ~
= рівномі́рна зв’я́зність
• unitary ~
= уніта́рна зв’я́зність
connection = [kə'nɛkʃn] 1. зв’я́зність 2. (процес) сполуча́ння/сполу́чення; з’є́днування/з’є́днання; злуча́ння/злу́чення; зв’я́зування/зв’яза́ння 3. (наслідок) сполу́чення, з’є́днання, злу́ка; зв’язо́к // in ~ with у зв’язку́ з 4. схе́ма (сполу́чень)
• affine ~
= афі́нна зв’я́зність
• analytic ~
= аналіти́чна зв’я́зність
• broadcast ~
= багатокана́льний (багатоабоне́нтський) зв’язо́к
• canonical ~
= каноні́чна зв’я́зність
• causal ~
= причино́ва (кауза́льна) зв’я́зність
• compatible ~
= сумі́сна (згі́дна) зв’я́зність
• dial-up ~
= телефо́нне з’є́днування (зокрема програмове)
• direct ~
= пряма́ зв’я́зність
• excentral ~
= ексцентра́льна зв’я́зність
• flat ~
= пло́ска (площи́нна) зв’я́зність
• functional ~
= функці́йна зв’я́зність
• in-cut ~
= ро́знімне з’є́днання; ро́знім
• induced ~
= (з)індуко́вана зв’я́зність
• interplane ~
= міжпла́тове з’є́днання
• intraplane ~
= внутрішньопла́тове з’є́днання
• involutive ~
= інволюти́вний зв’язо́к
• logic ~
= логі́чний зв’язо́к
• long-lived ~
= довготрива́ле з’є́днання (в мережі пересилання даних)
• multiple ~
= багатозв’я́зність
• multipoint ~
= багатоточко́ве з’є́днання (між вузлами мережі)
• plug(-type) ~
= рознімне́ з’є́днання
• point-to-point ~
= пряме́ (безпосере́днє) з’є́днання; пото́чкове (від точки до точки) з’є́днання
• product ~
= зв’я́зність до́бутку
• projective ~
= проєкти́вна зв’я́зність
• punctual ~
= точко́ва зв’я́зність
• server ~
= вмика́ння на се́рвер
• session ~
= сеа́нсове з’є́днання, з’є́днання на час сеа́нсу
• tensor ~
= те́нзорна зв’я́зність
• unitary ~
= уніта́рна зв’я́зність
• virtual ~
= віртуа́льне з’є́днання (в мережі)
convolution = [ˌkɒnvə'lu:ʃn] 1. (операція) згорта́ння/зго́рнення; (наслідок) зго́ртка // ~ of f and g зго́ртка від f і g 2. зви́вина; за́круток, за́виток
• aperiodic ~
= аперіоди́чна зго́ртка
• arithmetical ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) зго́ртка
• discrete ~
= дискре́тна зго́ртка
• infinite ~
= нескінче́нна зго́ртка
• integral ~
= інтеґра́льна зго́ртка
• internal ~
= вну́трішня зго́ртка
• multiple ~
= багаторазо́ва зго́ртка
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна зго́ртка
database = ['deɪtəbeɪs] ба́за да́них || вно́сити/вне́сти́ інформа́цію до ба́зи да́них
• ~ of a code
= ба́за да́них для зберіга́ння програ́м, програмо́ва ба́за да́них
• comprehensive ~
= ба́за да́них широ́кого про́філю, широкопро́фільнв ба́за да́них
• conceptual ~
= концептуа́льна ба́за да́них
• corporate ~
= ба́за да́них фі́рми
• decision support ~
= ба́за да́них (для) систе́ми прийма́ння/прийняття́ рі́шень
• design ~
= ба́за да́них для проєктува́ння, проєктува́льна ба́за да́них
• dial-up ~
= комута́торна ба́за да́них (має доступ до комутаторних ліній зв’язку)
• distributed ~
= розподі́лена ба́за да́них
• enterprise ~
= ба́за да́них підприє́мства
• geometric ~
= ба́за геометри́чних да́них, геометри́чна ба́за да́них
• graphical-interface ~
= ба́за да́них з графі́чним інтерфе́йсом; ба́за да́них з графі́чною мо́вою за́питів
• hierarchial ~
= ієрархі́чна ба́за да́них
• host ~
= центра́льна ба́за да́них
• integrated ~
= (з)інтеґро́вана ба́за да́них
• intelligent ~
= інтелектуа́льна ба́за да́них
• loaded ~
= запо́внена ба́за да́них
• logical ~
= логі́чна ба́за да́них
• manufacturing ~
= виробни́ча ба́за да́них
• multimedia ~
= мультимеді́йна ба́за да́них
• multiple-copy ~
= багатопримі́рникова ба́за да́них (скопійована в кількох вузлах обчислювальної мережі)
• multiuser ~
= багатокористуваче́ва ба́за да́них
• natural-language ~
= ба́за да́них з приро́дною мо́вою за́питів
• network ~
= мере́жева ба́за да́них
• nonhost ~
= нецентра́льна (лока́льна, фа́хова, обме́жена, спеціалізо́вана) ба́за да́них (на відміну від центральної)
• object-oriented ~
= об’єктозорієнто́вана ба́за да́них
• on-line ~
= інтеракти́вна ба́за да́них
• personal ~
= особи́ста (персона́льна) ба́за да́них
• physical ~
= фізи́чна ба́за да́них, фізи́чний рі́вень ба́зи да́них
• populated ~
= запо́внена ба́за да́них
• process ~
= проце́сова ба́за да́них, ба́за да́них проце́су
• public ~
= спі́льна ба́за да́них; ба́за да́них колекти́вного користува́ння
• random-access ~
= ба́за да́них з прями́м до́ступом
• relational ~
= реляці́йна ба́за да́них
• replicated ~
= ба́за да́них з дублюва́нням
• rich ~
= поту́жна (бага́та за вмі́стом) ба́за да́них
• separate ~s
= роз’є́днані ба́зи да́них (на відміну від інтеґрованої)
• shareable ~
= ба́за да́них спі́льного користува́ння
• spatial ~s
= розосере́джені ба́зи да́них
• speech ~
= ба́за да́них з голосови́м вво́дженням
• task ~
= ба́за да́них зада́чі
• technology ~
= технологі́чна ба́за да́них
• text ~
= текстова́ ба́за да́них
• unified ~
= інтеґро́вана ба́за да́них, уніфіко́вана ба́за да́них
• window ~
= ба́за да́них з інформа́цією про вікно́
declaration = [ˌdɛklə'reɪʃn] 1. зая́ва, об’я́ва, оголо́шення 2. деклара́ція; о́пис 3. озна́чення
• abstract ~
= абстра́ктний о́пис
• accumulated ~s
= накопи́чені деклара́ції
• array ~
= о́пис маси́ву
• complex ~
= скла́дений о́пис
• constant ~
= о́пис конста́нти
• data ~
= декларува́ння да́них
• defining ~
= озна́чувальна зая́ва (деклара́ція)
• explicit ~
= я́вна деклара́ція
• external ~
= зо́внішній о́пис
• forward ~
= попере́дня деклара́ція
• implicit ~
= нея́вна деклара́ція
• multiple ~
= повто́рне озна́чення
• object-type ~
= деклара́ція об’є́ктного ти́пу
• priority ~
= оголо́шення пріорите́ту
• procedure ~
= о́пис процеду́ри
• prototype ~
= оголо́шення прототи́пу (функції)
• security ~
= оголо́шення прав до́ступу
• type ~
= о́пис ти́пу
• typedef(inition)~
= опера́тор о́пису (опи́сування) ти́пу
• variable ~
= о́пис змі́нної
definition = [ˌdɛfə'nɪʃn] 1. озна́чення // by ~ за озна́ченням 2. вира́зність; чі́ткість
• abstract ~
= абстра́ктне озна́чення
• accepted ~
= при́йняте озна́чення
• ambiguous ~
= неоднозна́чне озна́чення
• axiomatic ~
= аксіо́мне озна́чення
• classical ~
= класи́чне озна́чення
• clear ~
= чітке́ озна́чення
• concept ~
= озна́чення поня́ття, дефіні́ція
• conceptual ~
= концептуа́льне озна́чення
• contextual ~
= контекстуа́льне озна́чення
• data ~
= озна́чення да́них
• descriptive ~
= описо́ве (дескрипти́вне) озна́чення
• dual ~
= дуа́льне озна́чення
• explicative ~
= поя́снювальне (експлікати́вне) озна́чення
• explicit ~
= я́вне озна́чення, озна́чення в я́вному ви́гляді
• formal ~
= форма́льне озна́чення
• function-key ~
= озна́чення функці́йної кла́віші
• fundamental ~
= фундамента́льне (основне́) озна́чення
• general ~
= зага́льне озна́чення
• generic ~
= видове́ озна́чення (даних)
• genetic ~
= генети́чне озна́чення
• heuristic ~
= евристи́чне озна́чення
• implicit ~
= нея́вне озна́чення, озна́чення у нея́вному ви́гляді
• inductive ~
= індукти́вне озна́чення
• input/output ~
= ви́значення вхо́дів і ви́ходів
• invariant ~
= інваріа́нтне озна́чення
• job ~
= формулюва́ння завда́ння; о́пис завда́ння; па́спортні да́ні завда́ння
• local ~
= лока́льне озна́чення
• logical ~
= логі́чне озна́чення
• loose ~
= нестро́ге озна́чення
• macro ~
= макроозна́чення
• multiple ~
= повто́рне озна́чення; кра́тне озна́чення
• operational ~
= операці́йне озна́чення
• policy ~
= розробля́ння (формулюва́ння) страте́гії
• predicative ~
= предика́тне озна́чення
• problem ~
= формулюва́ння зада́чі
• provisional ~
= попере́днє озна́чення
• recursive ~
= рекурси́вне озна́чення; озна́чення за реку́рсією
• resource ~
= озна́чення ресу́рсу
• restart ~
= озна́чення умо́в (автомати́чного) реста́рту
• software design ~
= ескі́зний проє́кт програмо́вих за́собів
• semantic ~
= семанти́чне озна́чення
• sequential ~
= секвенці́йне озна́чення
• set-theoretical ~
= теоретикомножи́нне озна́чення
• standard key ~
= станда́ртне зна́чення кла́віш
• syntactic ~
= синтакси́чне озна́чення
• synthetic ~
= синтети́чне озна́чення
• system ~
= о́пис (обчи́слювальної) систе́ми; систе́мний о́пис
• true ~
= і́стинне озна́чення
• working ~
= робо́че озна́чення
display = [dɪ'spleɪ] 1. диспле́й; екра́н 2. зобра́ження 3. відобра́ження (да́них); відобра́жені да́ні 4. демонстраці́йний при́стрій; при́стрій відобра́ження; при́стрій індика́ції; електро́нне табло́ 5. індика́ція; індика́тор 6. по́каз, ви́ставка 7. відобра́жувати/відобрази́ти 8. виво́дити/ви́вести на екра́н // to ~ on the screen виво́дити на екра́н; to ~ text one screenful at a time виво́дити текст поекра́нно (порціями по одному повноекранному кадру)
• all-digital ~
= цифрови́й індика́тор
• all-points-addressable ~
= повноадресо́вний диспле́й
• alphanumeric ~
= буквоцифрови́й диспле́й; буквоцифрове́ табло́
• binary ~
= двійко́ве відобра́ження
• bit-map(ped) ~
= диспле́й з поелеме́нтним відобра́женням (екранного зображення в пам’яті)
• black-and-white ~
= чо́рно-бі́лий диспле́й
• calligraphic ~
= 1. ве́кторний диспле́й (з програмовим керуванням променем) 2. ве́кторне (каліграфі́чне) зобра́ження (на відміну від растрового)
• Cartesian ~
= Дека́ртова координа́тна сі́тка (на екрані)
• character ~
= буквоцифрови́й індика́тор; (табло́) зобра́ження си́мвола
• colo(u)r ~
= кольоро́вий диспле́й; кольоро́ве зобра́ження
• CRT (cathode-ray tube) ~
= екра́нний диспле́й (на електроннопромене́вій тру́бці)
• data ~
= 1. виво́дження/ви́ведення да́них на диспле́й 2. інформаці́йне табло́ 3. да́ні на екра́ні
• direct(ed)-beam ~
= диспле́й з програмо́во керова́ним про́менем; ве́кторний диспле́й
• dot-matrix ~
= ра́стровий диспле́й
• enhanced colo(u)r ~
= диспле́й з широ́кими ко́лірними можли́востями
• fill-in-the-blanks ~
= документа́льний диспле́й (висвічує бланки документів під заповнення)
• flat(-panel) ~
= пло́ский диспле́й; пло́ска індика́торна пане́ль
• flicker-free ~
= немерехтли́вий (немиготли́вий) диспле́й, диспле́й без мерехті́ння (миготі́ння)
• formatted ~
= формато́ване відобра́ження
• forms ~
= 1. документа́льний диспле́й (висвічує бланки документів під заповнення) 2. висві́чування (на екрані) формато́ваних бла́нків
• full-page ~
= повносторінко́вий диспле́й
• graphic ~
= графі́чний диспле́й
• green-phosphor ~
= диспле́й зеле́ного світі́ння
• image ~
= графі́чний диспле́й; відтво́рювання зобра́жень на екра́ні
• incremental ~
= інкреме́нтовий диспле́й
• inquiry and subscriber ~
= довідко́вий абоне́нтський диспле́й
• intelligent ~
= інтелектуа́льний (розу́мний) диспле́й
• intensified ~
= диспле́й з підсві́чуванням части́н зобра́ження
• interactive ~
= діало́говий диспле́й
• isometric ~
= ізометри́чне зобра́ження (тривимірного об’єкта)
• keyboard ~
= диспле́й з клавіату́рою; зобра́ження клавіату́ри (на екрані)
• knowledge-of-results ~
= відобра́ження да́них про результа́ти (виконаних дій)
• landscape ~
= ландша́фтний диспле́й, диспле́й із горизонта́льно ви́довженим зобра́женням
• LED (light-emitting diode) ~
= світлодіо́дний індика́тор
• liquid-crystal ~ (LCD)
= плинокриста́ловий (плинокристалі́чний) диспле́й, диспле́й на плинокриста́лах (пли́нних криста́лах)
• matrix(-addressed) ~
= диспле́й з ма́тричним адресува́нням, ма́тричний диспле́й
• monitor ~
= контро́льний диспле́й, моніто́р
• monochrome ~
= монохро́мний диспле́й
• multiple-window ~
= поліекра́нний диспле́й
• multiuser ~
= диспле́й колекти́вного до́ступу; гуртови́й диспле́й
• nonstorage ~
= 1. диспле́й без бло́ку па́м’яті 2. екра́н без післясвіті́ння 3. зобра́ження без післясвіті́ння
• n-segment ~
= n-сеґме́нтний індика́тор
• numeric ~
= цифрови́й диспле́й; цифрове́ табло́
• operator’s ~
= диспле́й опера́тора; табло́ опера́тора
• portrait ~
= портре́тний диспле́й, диспле́й із вертика́льно ви́довженим зобра́женням
• primary ~
= режи́м диспле́ю пі́сля вві́мкнення комп’ю́тера (до встановлення робочого стану)
• raster ~
= ра́стровий диспле́й
• remote ~
= дистанці́йний диспле́й
• reverse-video ~
= диспле́й з неґати́вним зобра́женням (темні знаки на світлому тлі)
• screen ~
= екра́нний при́стрій відобра́ження; екра́нний індика́тор
• symbol ~
= 1. си́мвольний диспле́й, буквоцифрови́й індика́тор; 2. відобра́ження буквоцифрово́ї інформа́ції, буквоцифрова́ індика́ція
• television ~
= теледиспле́й, телевізі́йний диспле́й, диспле́й з ра́стром телевізі́йного ти́пу
• tilt/swivel ~
= на́хило-поворо́тний диспле́й (з шарнірним механізмом нахиляння і повертання екрану)
• unformatted ~
= несформато́ване відобра́ження
• vector ~
= ве́кторний диспле́й
• wide ~
= повноекра́нне відобра́ження
edge = [ɛdʒ] 1. край 2. ребро́ 3. бе́рег 4. грань
• ~ of a manifold
= край многови́ду
• ~ of a polyhedron
= ребро́ багатогра́нника
• ~ of regression
= ребро́ пове́рнення
• ~ of a surface
= край пове́рхні
• adjacent ~
= сумі́жне ребро́
• boundary ~
= межове́ ребро́
• connecting ~
= сполуча́льне ребро́
• cross ~
= перети́нне ребро́
• cut ~
= розтина́льне ребро́
• directed ~
= спрямо́ване (зорієнто́ване) ребро́, спрямо́вана (дуга́)
• double ~
= подві́йне ребро́
• entering ~
= входова́ (до вершини) дуга́
• geometric ~
= геометри́чна грань
• leading ~
= пере́дній край (аркуша)
• multiple ~s
= кра́тні ре́бра
• lower ~
= ни́жня грань
• oriented ~
= (з)орієнто́ване (спрямо́ване) ребро́, (з)орієнто́вана (спрямо́вана) (дуга́)
• outgoing ~
= виходо́ва дуга́
• separating ~
= відокре́млювальне ребро́
• sharp ~
= го́стрий край; чітка́ межа́
• undirected ~
= не(з)орієнто́ване (неспрямо́ване) ребро́
• upper ~
= ве́рхня грань
eigenvalue = ['aɪgənˌvælju:] характеристи́чне чи вла́сне число́, вла́сне зна́чення
• approximate ~
= набли́жене вла́сне зна́чення
• complex ~
= ко́мплексне вла́сне зна́чення
• complex conjugate ~s
= ко́мплексно спря́жені вла́сні зна́чення
• defective ~
= дефе́ктне вла́сне зна́чення
• degenerate ~
= ви́роджене вла́сне зна́чення
• extreme ~
= екстрема́льне вла́сне зна́чення
• imaginary ~
= уя́вне вла́сне зна́чення
• largest ~
= найбі́льше вла́сне зна́чення
• maximum ~
= максима́льне вла́сне зна́чення
• multiple ~
= кра́тне вла́сне зна́чення
• negative ~
= від’є́мне вла́сне зна́чення
• persistent ~
= консервати́вне вла́сне зна́чення
• positive ~
= дода́тне вла́сне зна́чення
• principal ~
= головне́ вла́сне зна́чення
• real ~
= ді́йсне вла́сне зна́чення
• simple ~
= про́сте́ вла́сне зна́чення
• varying ~
= змі́нне вла́сне зна́чення
environment = [ɪn'vaɪrənmənt] 1. довкі́лля 2. зо́внішні умо́ви 3. обла́днання, середо́вище, 4. конфігура́ція (мережі, системи)
• application ~
= середо́вище застосо́вної систе́ми, застосо́вне середо́вище; предме́тна о́бласть (у системі з базою знань)
• baseline test ~
= ба́зові за́соби тестува́ння
• command ~
= 1. систе́ма кома́нд 2. кома́ндне середо́вище 3. кома́ндні за́соби
• communication ~
= (фізи́чне) середо́вище пересила́ння да́них
• computing ~
= обчи́слювальне довкі́лля
• computing communication ~
= комунікаці́йно-обчи́слювальне обла́днання; комунікаці́йно-обчи́слювальні за́соби
• current ~
= пото́чні операці́йні обста́вини; пото́чна ситуа́ція
• design ~
= проєктува́льне середо́вище, за́соби проєктува́ння
• development ~
= проєктува́льне середо́вище
• distributed ~
= 1. довкі́лля (середо́вище) розподі́леної систе́ми 2. розподі́лена конфігура́ція
• DOS ~
= операці́йне середо́вище ДОС
• event-driven ~
= подієзале́жне (зале́жне від поді́й) середо́вище
• execution ~
= середо́вище (умо́ви) вико́нування програ́ми
• exotic ~
= незви́чні умо́ви експлуата́ції
• external ~
= умо́ви експлуата́ції; зо́внішні умо́ви
• hardware ~
= апара́тне довкі́лля (середо́вище)
• harsh ~
= жорсткі́ зо́внішні умо́ви
• hypertext ~
= гіпертекстове́ середо́вище
• IBM ~
= довкі́лля (середо́вище) (апаратних і програмових) за́собів фі́рми IBM
• integrated development ~
= інтеґро́ване проєктува́льне середо́вище
• interactive ~
= діало́говий режи́м
• interface ~
= інтерфе́йсне ото́чення
• list-making ~
= спискоформува́льні за́соби, за́соби формува́ння спи́сків; за́соби робо́ти зі спи́сками
• multiple-net ~
= багатомере́жева конфігура́ція
• network ~
= мере́жеве довкі́лля (середо́вище)
• on-line ~
= реальночасове́ середо́вище; режи́м реа́льного ча́су, реальночасови́й режи́м
• operational ~
= операці́йне середо́вище (побудоване засобами операційної системи)
• problem-solving ~
= середо́вище розв’я́зування пробле́м
• programming ~
= середо́вище програмува́ння
• real-life ~
= реа́льні умо́ви (на відміну від змодельованих)
• runtime ~
= операти́вне довкі́лля (середо́вище), операти́вні за́соби (керування програмою)
• service ~
= умо́ви експлуата́ції
• single-task ~
= однозада́чний режи́м
• single-user ~
= однокористуваче́ве довкі́лля (середо́вище)
• single-vendor ~
= однорі́дна конфігура́ція (складена з обладнання від однієї фірми)
• software ~
= програмо́ве середо́вище, програмо́ві за́соби, софт
• software development ~
= за́соби і ме́тоди опрацьо́вування програ́м (со́фту)
• software engineering ~
= за́соби підтри́мування програ́м (со́фту)
• tabbing ~
= за́соби табуля́ції
• tabular ~
= за́соби форматува́ння табли́ць
• tailored ~
= пристосо́ване (до конкретних потреб) довкі́лля (середо́вища)
• time-sharing ~
= конфігура́ція з розпо́ділом ча́су; середо́вище з розподі́леним ча́сом
• use ~
= умо́ви використа́ння; режи́м експлуата́ції
• user ~
= умо́ви робо́ти користувача́; робо́че ото́чення, робо́че довкі́лля користувача́
factor = ['fæktə] 1. мно́жник, коефіціє́нт 2. дільни́к 3. фа́ктор, чи́нник 4. розклада́ти/розкла́сти на мно́жники, факторизува́ти/сфакторизува́ти // ~ out вино́сити/ви́нести за дужки́
• ~ of a graph
= фа́ктор гра́фу
• ~ of an integer
= дільни́к ці́лого числа́
• accumulation ~
= відсо́тко́вий (проце́нтний) мно́жник (у формулі складних відсотків)
• activity ~
= коефіціє́нт використа́ння
• alternating-sign ~
= знакозмі́нний мно́жник
• automorphic ~
= автомо́рфний мно́жник
• bipolar ~
= біполя́рний фа́ктор
• blocking ~
= коефіціє́нт блокува́ння
• branching ~
= коефіціє́нт (роз)галу́ження
• certainty ~
= коефіціє́нт пе́вності
• centroid ~
= центро́їдний фа́ктор
• chance ~
= випадко́вий фа́ктор (чи́нник)
• chief ~
= головни́й фа́ктор (групи)
• coding load ~
= пока́зник о́бсягу програмува́ння
• common ~
= 1. стат. про́сти́й фа́ктор 2. спі́льний мно́жник
• complementary ~
= додатко́вий мно́жник
• complex ~
= ко́мплексний мно́жник
• complexity ~
= пока́зник (коефіціє́нт) скла́дності
• composition ~
= композиці́йний фа́ктор
• confidence ~
= дові́рчий рі́вень
• constant ~
= ста́лий мно́жник
• correction ~
= поправко́вий мно́жник
• correlation ~
= коефіціє́нт кореля́ції
• crest ~
= коефіціє́нт фо́рми (кривої), ампліту́дний мно́жник
• degeneration ~
= коефіціє́нт від’є́много зворо́тного зв’язку́
• degradation ~
= коефіціє́нт зни́ження продукти́вності (обчислювальної системи); коефіціє́нт згаса́ння
• determining ~
= визнача́льний чи́нник (фа́ктор)
• dimensional ~
= розмі́рнісний коефіціє́нт
• dimensionless ~
= безрозмі́рнісний коефіціє́нт
• dispersion ~
= коефіціє́нт диспе́рсії
• divergence ~
= коефіціє́нт розбі́жності
• dummy ~
= фікти́вний коефіціє́нт
• efficiency ~
= коефіціє́нт кори́сної ді́ї
• elimination ~
= коефіціє́нт неповноти́ ви́бірки (в інформацієпошукових системах), коефіціє́нт еліміна́ції
• engineering ~s
= техні́чні умо́ви
• feedback ~
= коефіціє́нт зворо́тного зв’язку́
• finite ~
= скінче́нний (фіні́тний) мно́жник
• form ~
= коефіціє́нт фо́рми (кривої), формфа́ктор
• greatest common ~
= найбі́льший спі́льний дільни́к
• highest common ~
= найбі́льший спі́льний дільни́к
• human ~
= суб’єкти́вний (лю́дський) фа́ктор; фа́ктор прису́тності люди́ни (в системі)
• ignorance ~
= кіб. коефіціє́нт незнання́
• integrating ~
= інтеґрува́льний мно́жник
• intelligibility-enabling ~
= фа́ктор, що підви́щує розбі́рливість
• interleave ~
= коефіціє́нт перемежо́ваності
• interaction ~
= коефіціє́нт взаємоді́ї, фа́ктор взаємоді́ї
• irreducible ~
= незвідни́й мно́жник
• likelihood ~
= коефіціє́нт вірогі́дності
• linear ~
= 1. алґ. ліні́йний мно́жник (матриці) 2. стат. ліні́йний фа́ктор
• loading ~
= коефіціє́нт заванта́женості
• loss ~
= коефіціє́нт утра́т
• match(ing) ~
= коефіціє́нт згі́дності
• mismatch(ing) ~
= коефіціє́нт незгі́дності
• monomial ~
= одночле́нний мно́жник
• multiple ~
= кра́тний мно́жник
• normalization ~
= нормува́льний мно́жник
• obliquity ~
= коефіціє́нт на́хилу (скі́сності)
• operational ~s
= 1. робо́чі (експлуатаці́йні) характери́стики 2. чи́нні пара́метри
• operator ~
= опера́торний мно́жник
• packing
= коефіціє́нт запо́внення, коефіціє́нт у́кладу (упако́вання)
• periodic ~
= періоди́чний мно́жник; періоди́чний фа́ктор
• periodicity ~
= мно́жник періоди́чності
• pertinency ~
= коефіціє́нт релева́нтності (в інформацієпошукових системах)
• primary ~
= основни́й фа́ктор (чи́нник)
• prime ~
= про́сти́й мно́жник
• propagation ~
= коефіціє́нт поши́рення, коефіціє́нт пересила́ння
• proportionality ~
= коефіціє́нт (мно́жник) пропорці́йності
• random ~
= випадко́вий фа́ктор (чи́нник)
• reduced ~
= зве́дений коефіціє́нт
• reduction ~
= коефіціє́нт зме́ншення (реду́кції)
• safety ~
= 1. коефіціє́нт наді́йності 2. запа́с мі́цності 3. коефіціє́нт безпе́ки
• scale (scaling) ~
= 1. масшта́бний коефіціє́нт (мно́жник) 2. ціна́ по́ділки (шкали)
• scalar ~
= скаля́рний мно́жник
• scale ~
= масшта́бний коефіціє́нт
• scatter ~
= коефіціє́нт ро́зсіву
• scattering ~
= коефіціє́нт розсі́ювання
• shape ~
= коефіціє́нт фо́рми (кривої), формфа́ктор
• smoothing ~
= коефіціє́нт згла́джування
• storage-utilization ~
= коефіціє́нт використа́ння па́м’яті
• stowage ~
= коефіціє́нт сти́снення (ущі́льнення)
• surplus ~
= додатко́вий мно́жник
• use (utilization) ~
= коефіціє́нт використа́ння; коефіціє́нт заванта́ження
• variability ~
= пока́жчик мінли́вості
• variable ~
= змі́нний фа́ктор
• weight ~
= коефіціє́нт ваги́, вагови́й коефіціє́нт
• work ~
= фа́ктор трудомі́сткості
• workload ~
= коефіціє́нт робо́чого наванта́ження (програмувальника тощо)
failure = ['feɪljə] 1. пошко́да, пошко́дження 2. відмо́ва (механізму чи системи) 3. ви́хід з ла́ду
• checksum ~
= не́збіг контро́льної су́ми
• common-mode ~
= типо́ва відмо́ва
• complete ~
= по́вна відмо́ва
• degradation ~
= поступо́ве гі́ршання (внаслідок виходу характеристик за прийнятні межі)
• design-error ~
= відмо́ва че́рез по́ми́лки в проєктува́нні
• early ~
= ра́ння відмо́ва
• equipment manufacturing ~
= відмо́ва че́рез пога́не ви́готовлення
• fatal ~
= фата́льна відмо́ва (не нейтралізовна засобами реконфігурації)
• format ~
= відмо́ва від форматува́ння; по́ми́лка форматува́ння
• general ~
= зага́льна відмо́ва
• gradual ~
= поступо́ва відмо́ва (внаслідок виходу характеристик за допускні межі)
• hard ~
= стійка́ відмо́ва
• hardware ~
= апара́тна відмо́ва
• human ~
= відмо́ва че́рез по́ми́лку люди́ни (обслуговувального персоналу)
• infancy ~
= ра́ння відмо́ва
• intentional ~
= навми́сне пошко́дження (пошко́да)
• in-warranty ~
= неспра́вність про́тягом ґаранті́йного те́рміну
• major ~
= вели́ка (суттє́ва) неспра́вність
• man-made ~
= вне́сена відмо́ва (через помилку людини)
• mechanical ~
= механі́чна пошко́да (неспра́вність)
• minor ~
= незначна́ (несуттє́ва) неспра́вність
• misuse ~
= відмо́ва з причи́ни непра́вильного пово́дження
• multiple ~
= багаторазо́ва відмо́ва, неодноразо́ва відмо́ва
• operational ~
= експлуатаці́йна відмо́ва; відмо́ва че́рез непра́вильну експлуата́цію
• partial ~
= частко́ва відмо́ва
• permanent ~
= стійка́ відмо́ва
• random ~
= випадко́ва відмо́ва
• software ~
= програмо́ва (со́фтова) по́ми́лка
• undetectable ~
= невия́вна відмо́ва
• wear(-)out ~
= відмо́ва вна́слідок зужи́тку
field = [fi:ld] 1. по́ле 2. про́стір 3. о́бласть, діля́нка 4. зо́на; сфе́ра 5. гру́па розря́дів (числа)
• ~ of algebraic numbers
= по́ле алґебри́чних чи́сел
• ~ of constants
= по́ле ста́лих (конста́нт)
• ~ of definition
= по́ле озна́чення
• ~ of extremals
= по́ле екстрема́лей
• ~ of flags
= топ. по́ле прапорі́в
• ~ of forces
= силове́ по́ле
• ~ of frames
= по́ле репері́в
• ~ of functions
= по́ле фу́нкцій
• ~ of vectors
= по́ле векторі́в, ве́кторне по́ле
• address ~
= по́ле адре́си, розря́ди адре́си
• affinor ~
= афіно́рне по́ле
• algebraic ~
= алґебри́чне по́ле
• algebraic number ~
= по́ле алґебри́чних чи́сел
• alphanumeric ~
= буквоцифрове́ по́ле
• alternative ~
= альтернати́вне по́ле
• analytic ~
= аналіти́чне по́ле
• argument ~
= по́ле (адре́са) арґуме́нта, по́ле (адре́са) опера́нда
• associative ~
= асоціати́вне по́ле
• centered ~
= центро́ване по́ле
• central ~
= по́ле центра́льних сил
• character ~
= си́мвольне по́ле
• closed ~
= за́мкнене по́ле
• cluster ~
= кла́стерне по́ле
• command ~
= по́ле ко́ду опера́ції (на програмовому бланку), по́ле кома́нди
• comments ~
= по́ле коментарі́в (на програмовому бланку)
• common ~
= спі́льне по́ле (пам’яті для кількох програм тощо)
• commutative ~
= комутати́вне по́ле
• compact ~
= компа́ктне по́ле
• complex ~
= по́ле ко́мплексних чи́сел
• composite ~
= алґ. компози́т
• conformal ~
= конфо́рмне по́ле
• conjugate ~
= спря́жене по́ле
• conservative ~
= консервати́вне по́ле
• continuous ~
= непере́рвне по́ле
• countable ~
= зліче́нне по́ле
• covariant ~
= коваріа́нтне по́ле
• covector ~
= кове́кторне по́ле
• cyclic ~
= циклі́чне по́ле
• cyclotomic ~
= кругове́ по́ле, по́ле по́ділу кру́га
• cylindrical ~
= циліндрі́чне по́ле
• data ~
= по́ле да́них
• differentiable ~
= диференційо́вне по́ле
• differential ~
= по́ле диференціа́лів
• digital ~
= цифрова́ техноло́гія
• direction ~
= по́ле на́прямів
• discrete ~
= дискре́тні при́строї; цифрова́ те́хніка (галузь науки)
• display ~
= по́ле індика́ції
• dot matrix ~
= знакомі́сце
• dyadic ~
= діади́чне по́ле
• edit ~
= редагува́льне по́ле, по́ле редагува́ння
• editable ~
= редаго́вне по́ле
• fill-in-the-blank ~
= поро́жнє по́ле (для заповнення)
• finite ~
= скінче́нне (фіні́тне) по́ле
• fixed ~
= 1. по́ле фіксо́ваних ро́змірів 2. по́ле у фіксо́ваному мі́сці па́м’яті
• flag ~
= по́ле позна́ки (по́значки)
• free ~
= по́ле дові́льних ро́змірів; по́ле в дові́льному мі́сці па́м’яті
• function ~
= по́ле фу́нкцій
• functional ~
= по́ле функціона́лів
• fundamental ~
= фундамента́льне по́ле
• ga(u)ge ~
= калібрува́льне по́ле
• generalized ~
= узага́льнене по́ле
• generated ~
= поро́джене по́ле
• genus ~
= родове́ по́ле
• holonomic ~
= голоно́мне по́ле
• homogeneous ~
= однорі́дне по́ле
• homotopic ~
= гомото́пне по́ле
• image ~
= по́ле зобра́ження
• information ~
= інформаці́йне по́ле
• inherited data ~
= успадко́ване по́ле да́них
• input ~
= по́ле вво́дження
• instruction ~
= по́ле кома́нди
• integer ~
= по́ле ці́лих чи́сел
• integrable ~
= інтеґро́вне по́ле
• involutive ~
= інволюти́вне по́ле
• isotropic ~
= ізотро́пне по́ле
• key ~
= по́ле ключа́
• label ~
= по́ле на́лички (по́значки)
• linear ~
= ліні́йне по́ле
• linearized ~
= лінеарізо́ване по́ле
• local ~
= лока́льне по́ле
• memo ~
= супрові́дна інформа́ція, мемопо́ле
• morphogenetic ~
= морфогенети́чне по́ле
• multiple-line entry ~
= багаторядко́ве по́ле вво́дження
• multivalued ~
= багатозна́чне по́ле за́писів
• normal ~
= норма́льне по́ле
• normed ~
= по́ле з но́рмою
• numeric ~
= числове́ по́ле
• object ~
= по́ле да́них об’є́кта
• operand ~
= по́ле (розря́ди) опера́нда
• operation ~
= по́ле (розря́ди) кома́нди
• orderable ~
= упорядко́вне по́ле
• ordered ~
= упорядко́ване по́ле
• overlapping ~s
= перети́нні поля́
• perfect ~
= доскона́ле по́ле
• periodic ~
= періоди́чне по́ле
• picture ~
= по́ле зобра́ження
• plane ~
= пло́ске по́ле
• point ~
= точко́ве по́ле
• pointer ~
= по́ле ти́пу пока́жчика
• poloidal ~
= поло́їдне по́ле
• potential ~
= потенці́йне по́ле
• printable ~
= (робо́че) по́ле на друк
• protected ~
= захи́щене по́ле
• quaternion ~
= по́ле кватерніо́нів
• ramified ~
= розгалу́жене по́ле
• real ~
= 1. алґ. ді́йсне по́ле 2. по́ле ді́йсних чи́сел
• record ~
= по́ле за́пису
• right ~
= по́ле прав до́ступу (до сеґмента адресного простору тощо)
• scalar ~
= скаля́рне по́ле
• separable ~
= сепара́бельне по́ле
• solenoidal vector ~
= солено́їдне ве́кторне по́ле
• source ~
= початко́ве (пе́рві́сне) по́ле
• spinor ~
= спіно́рне по́ле
• tag ~
= 1. по́ле озна́ки 2. по́ле дескри́птора
• tensor ~
= те́нзорне по́ле
• topological ~
= топологі́чне по́ле
• torsion ~
= по́ле за́крутів, торсі́йне по́ле
• transcendental ~
= трансценде́нтне по́ле
• transversal ~
= трансверса́льне по́ле
• tubular ~
= трубча́сте по́ле, по́ле трубча́стої фо́рми
• twisted ~
= закру́чене по́ле
• variable ~
= 1. по́ле змі́нної 2. змі́нне по́ле
• variable-length ~
= по́ле змі́нної довжини́
• vector ~
= ве́кторне по́ле
• wrapped ~
= кількарядко́ве по́ле на за́писи
function = ['fʌŋkʃn] 1. фу́нкція || функці́йний 2. призна́чення 3. ді́яти, функціюва́ти (функціонува́ти)
• ~ of many variables
= фу́нкція багатьо́х змі́нних
• ~ of a random variable
= фу́нкція випадко́вого арґуме́нта
• ~ of a single variable
= фу́нкція одно́ї змі́нної
• access ~
= фу́нкція до́ступу (до компонентних даних)
• additive ~
= адити́вна фу́нкція
• affine ~
= афі́нна фу́нкція
• algebraic ~
= алґебри́чна фу́нкція
• algebroid ~
= алґебро́їдна фу́нкція
• ambiguity ~
= фу́нкція неви́значеності
• analytic ~
= аналіти́чна фу́нкція
• angle ~
= кутова́ фу́нкція
• aperiodic ~
= аперіоди́чна фу́нкція
• approximable ~
= апроксимо́вна фу́нкція
• approximate ~
= набли́жена фу́нкція
• arc-hyperbolic ~
= обе́рнена гіперболі́чна фу́нкція
• arithmetical ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) фу́нкція
• assumed ~
= за́дана (за припущенням) фу́нкція
• asymptotic ~
= асимптоти́чна фу́нкція
• automorphic ~
= автомо́рфна фу́нкція
• averaged ~
= усере́днена фу́нкція
• averaging ~
= усереднюва́льна фу́нкція
• balayage ~
= фу́нкція виміта́ння
• bias ~
= фу́нкція змі́щення
• bijective ~
= бієкти́вна фу́нкція
• bilinear ~
= біліні́йна фу́нкція
• blending ~
= фу́нкція змі́шування (в комп’ютерній графіці)
• Boolean ~
= Бу́лова (Бу́лева) фу́нкція
• boundary ~
= межова́ фу́нкція
• bounded ~
= обме́жена фу́нкція
• built-in ~
= вмонто́вана фу́нкція; станда́ртна фу́нкція (реалізовна стандартною бібліотечною програмою)
• calculable ~
= обчисле́нна (розрахо́вна) фу́нкція
• callback ~
= фу́нкція зворо́тного ви́клику
• carrier ~
= фу́нкція носі́й
• causal ~
= причино́ва (кауза́льна) фу́нкція
• chance ~
= випадко́ва фу́нкція
• chord ~
= хо́рдова фу́нкція
• circuit ~
= 1. схе́мна фу́нкція 2. функці́йне призна́чення схе́ми
• circular ~
= колова́ (тригонометри́чна) фу́нкція
• circulatory ~
= колова́ фу́нкція
• class ~
= фу́нкція кла́су
• closed ~
= за́мкнена фу́нкція
• cluster ~
= кла́стерна фу́нкція
• combinatorial ~
= комбінато́рна фу́нкція
• combined ~
= (с)комбіно́вана фу́нкція
• composite ~
= складна́ фу́нкція
• computable ~
= обчисле́нна (розрахо́вна) фу́нкція
• concave ~
= вві́гнута фу́нкція
• cone ~
= фу́нкція ко́нуса
• conical ~
= коні́чна фу́нкція
• continuous ~
= непере́рвна фу́нкція
• continuum ~
= фу́нкція конти́нууму
• control ~
= кіб. фу́нкція керува́ння
• convex ~
= опу́кла фу́нкція
• convex-concave ~
= опу́кло-вві́гнута фу́нкція
• coprime ~s
= взає́мно про́сті фу́нкції
• correlation (correlative) ~
= кореляці́йна фу́нкція, фу́нкція кореля́ції
• counting ~
= рахува́льна фу́нкція
• covariance ~
= фу́нкція коваріа́ції
• covariant ~
= коваріа́нтна фу́нкція
• created ~
= емпіри́чна (ді́брана) фу́нкція
• creating ~
= креати́вна (поро́джувальна) фу́нкція
• criterion ~
= фу́нкція крите́рію
• cylinder ~
= циліндри́чна фу́нкція
• cylindrical ~
= циліндри́чна фу́нкція
• decision ~
= фу́нкція прийма́ння рі́шень
• defect ~
= фу́нкція дефе́кту
• deficiency ~
= фу́нкція дефе́кту
• deficient ~
= дефе́ктна фу́нкція
• density ~
= фу́нкція (густини́) розпо́ділу
• depletion ~
= фу́нкція виче́рпування
• derived ~
= похідна́ (фу́нкція)
• descriptive ~
= дескрипти́вна фу́нкція
• diagonal ~
= діагона́льна фу́нкція
• diagonalization ~
= діагоналізува́льна фу́нкція
• difference ~
= різнице́ва фу́нкція
• differentiable ~
= 1. ан. диференційо́вна фу́нкція 2. топ. гладка́ фу́нкція
• differential ~
= диференці́йна фу́нкція
• dimension ~
= фу́нкція ви́мірності
• dimensional ~
= розмі́рнісна фу́нкція
• dimensionless ~
= безрозмі́рнісна фу́нкція
• discrete ~
= дискре́тна фу́нкція
• distance ~
= 1. фу́нкція ві́дстані 2. геом. метри́чна фу́нкція, ме́трика 3. т. ймов. ві́дстань, фу́нкція кри́терію
• disturbing ~
= збу́рювальна фу́нкція
• dual ~
= дуа́льна фу́нкція
• elementary ~
= елемента́рна фу́нкція
• ellipsoidal ~
= еліпсо́їдна фу́нкція, фу́нкція Ляме́
• elliptic ~
= еліпти́чна фу́нкція
• entire ~
= ці́ла фу́нкція
• entity-to-entity ~
= міжоб’є́ктова фу́нкція (встановлює зв’язки між об’єктами в реляційних базах даних)
• environment-handling ~
= фу́нкція керува́ння середо́вищем
• ergodic ~
= ергоди́чна фу́нкція
• essential ~s
= життє́во важли́ві фу́нкції
• estimable ~
= оціне́нна фу́нкція
• estimating ~
= оці́нювальна фу́нкція
• evalution ~
= 1. оці́нко́ва фу́нкція 2. фу́нкція оці́нки
• even ~
= па́рна фу́нкція
• excitation ~
= кіб. фу́нкція збу́дження
• expandable (expansible) ~
= розвивна́ (розкладна́) фу́нкція
• expansion ~
= фу́нкція розвива́ння (розклада́ння)
• expansive ~
= розши́рювальна фу́нкція
• expectation ~
= т. ймов. математи́чне очі́кування
• explicit ~
= я́вна фу́нкція
• exponential ~
= показнико́ва фу́нкція, експоне́нта
• extendable ~
= п(р)одовжна́ (поширна́) фу́нкція
• extended ~
= п(р)одо́вжена (поши́рена) фу́нкція
• extensional ~
= екстенсі́йна фу́нкція
• factorable ~
= фактор(из)о́вна фу́нкція
• factored ~
= (с)фактор(из)о́вана фу́нкція
• filter ~
= фі́льт(е)р-фу́нкція
• filtration ~
= фільтраці́йна фу́нкція
• finitary ~
= фініта́рна фу́нкція
• finite ~
= 1. скінче́нна фу́нкція 2. фіні́тна фу́нкція
• friend ~
= дру́жня фу́нкція (некомпонентна функція з правом доступу до прихованого компонента класу)
• fundamental ~
= вла́сна фу́нкція
• ga(u)ge ~
= калібрува́льна фу́нкція
• generalized ~
= узага́льнена фу́нкція
• generating ~
= поро́джувальна (твірна́, ґенерува́льна) фу́нкція
• generic ~
= родова́ (характеристи́чна) фу́нкція
• goal ~
= цільова́ фу́нкція
• goniometric ~
= кутомі́рна фу́нкція
• Green ~
= Ґрі́нова фу́нкція, фу́нкція Ґрі́на
• harmonic ~
= гармоні́чна фу́нкція
• harmonizable ~
= гармонізо́вна фу́нкція
• hashing ~
= 1. фу́нкція розмі́щування 2. геш-фу́нкція
• holomorphic ~
= голомо́рфна фу́нкція
• homogeneous ~
= однорі́дна фу́нкція
• homology ~
= фу́нкція гомоло́гії
• homotopic ~
= гомото́пна фу́нкція
• housekeeping ~s
= обслуго́вувальні (службо́ві) фу́нкції; се́рвісні фу́нкції
• illegal ~
= заборо́нена фу́нкція
• implicit ~
= нея́вна фу́нкція
• imported ~s
= імпорто́вані фу́нкції (доступні даному модулеві з бібліотеки динамічного компонування)
• induced ~
= (з)індуко́вана фу́нкція
• inductive ~
= індукти́вна фу́нкція
• in-line ~
= підставна́ фу́нкція (функція, що її підставляють)
• input ~
= входова́ фу́нкція
• integer ~
= ці́ла фу́нкція
• integrable ~
= інтеґро́вна фу́нкція
• integral ~
= інтеґра́льна фу́нкція
• integrating ~
= інтеґрува́льна фу́нкція
• interrupt ~
= фу́нкція перерива́ння
• interrupt type ~
= фу́нкція перерива́льного ти́пу
• interval ~
= інтерва́льна фу́нкція
• intrinsic ~
= вмонто́вана (вбудо́вана) фу́нкція
• invariant ~
= інваріа́нтна фу́нкція
• inverse ~
= обе́рнена фу́нкція
• inverse trigonometric ~s
= обе́рнені тригонометри́чні фу́нкції
• invertible ~
= оборо́тна фу́нкція
• kernel ~
= керн-фу́нкція, ядро́
• key ~
= 1. призна́чення кла́віші 2. ключова́ фу́нкція
• kinked ~
= зало́млена фу́нкція, фу́нкція з то́чками зало́му (з пере́гином, кі́нком)
• knapsack ~
= фу́нкція рюкзака́ (плечака́, заплі́чника)
• Lagrangian ~
= Лаґра́нжова фу́нкція, фу́нкція Лаґра́нжа
• lambda ~
= ля́мбда-фу́нкція
• library ~
= бібліоте́чна фу́нкція
• mapping ~
= відобра́жувальна фу́нкція
• linear ~
= ліні́йна фу́нкція
• linearized ~
= лінеаризо́вана фу́нкція
• local ~
= лока́льна фу́нкція
• logarithmic ~
= логаритмі́чна (логарифмі́чна) фу́нкція
• logical ~
= логі́чна фу́нкція
• loss ~
= фу́нкція втрат
• majorant ~
= мажорува́льна фу́нкція, мажора́нта
• majority ~
= мажорита́рна фу́нкція
• measurable ~
= вимірна́ фу́нкція
• member ~
= компоне́нтна фу́нкція (класу)
• merit ~
= фу́нкція оці́нювання
• meromorphic ~
= меромо́рфна фу́нкція
• message response ~
= фу́нкція-опрацьо́вувач повідо́млень
• minimal ~
= мініма́льна фу́нкція
• minimizing ~
= мінім(із)ува́льна фу́нкція
• minimum ~
= мініма́льна фу́нкція
• modal ~
= мода́льна фу́нкція
• modular ~
= модуля́рна фу́нкція
• moment generating ~
= утво́рювальна фу́нкція моме́нтів
• monodromic ~
= монодро́мна фу́нкція
• monogenic ~
= моноге́нна фу́нкція
• monogenic analytic ~
= по́вна аналіти́чна фу́нкція (за Ваєрштрасом)
• multiple-valued ~
= багатозна́чна фу́нкція
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна фу́нкція
• multivalent ~
= багатоли́ста фу́нкція
• multivalued ~
= багатозна́чна фу́нкція
• multivariable ~
= фу́нкція багатьо́х змі́нних
• nice ~
= фу́нкція Мо́рзе
• norm ~
= но́рма
• normalizable ~
= нормо́вна фу́нкція
• normalized ~
= (з)нормо́вана фу́нкція
• normed ~
= фу́нкція з но́рмою
• object ~
= цільова́ фу́нкція
• objective ~
= цільова́ фу́нкція
• odd ~
= непа́рна фу́нкція
• one-valued ~
= однозна́чна фу́нкція
• one-variable ~
= фу́нкція одніє́ї змі́нної
• operative ~
= операти́вна фу́нкція
• operator ~
= операто́рна фу́нкція
• optimizable ~
= (з)оптимізо́вна фу́нкція
• optimized ~
= оптимізо́вана фу́нкція
• order ~
= фу́нкція поря́дку
• orderable ~
= впорядко́вна фу́нкція
• ordered ~
= впорядко́вана фу́нкція
• ordering ~
= впорядко́вувальна фу́нкція
• ordinal ~
= поря́дкова фу́нкція
• oscillating ~
= осцилівна́ фу́нкція
• oscillatory ~
= осцилівна́ фу́нкція
• overloaded ~
= переобтя́жена фу́нкція
• overridden ~
= переви́значена фу́нкція
• parameter ~
= параметри́чна фу́нкція
• partition ~
= 1. фу́нкція розпо́ділу, мала́ статисти́чна су́ма 2. фу́нкція розбива́ння
• path ~
= фу́нкція траєкто́рії
• periodic ~
= періоди́чна фу́нкція
• permanent ~
= пермане́нтна фу́нкція
• perturbation ~
= фу́нкція збу́рень; збу́рювальна фу́нкція
• phase ~
= фа́зова фу́нкція
• plotted ~
= гра́фік фу́нкції
• polymorphic ~s
= полімо́рфні фу́нкції (що відрізняються кількістю і (чи) типом арґументів)
• positive ~
= дода́тна фу́нкція
• predeclared ~
= вбудо́вана фу́нкція (схемно)
• predefined ~
= станда́ртна фу́нкція
• primal ~
= приміти́вна фу́нкція
• primary ~
= перви́нна фу́нкція
• primitive ~
= приміти́вна (пе́рві́сна) фу́нкція, першовзі́р, ориґіна́л
• processing ~
= обчи́слювальна фу́нкція; фу́нкція опрацьо́вуання (даних)
• product ~
= фу́нкція-до́буток
• productive ~
= продукти́вна фу́нкція
• projection ~
= проєктува́льна фу́нкція
• projective ~
= проєкти́вна фу́нкція
• propositional ~
= пропозиці́йна фу́нкція
• pure virtual ~
= чи́сто віртуа́льна фу́нкція
• ramification ~
= фу́нкція галу́ження
• ramified ~
= розгалу́жена фу́нкція
• ramp ~
= ліні́йна швидкозмі́нна фу́нкція
• random ~
= випадко́ва фу́нкція
• rating ~
= фу́нкція оці́нки
• rational ~
= раціона́льна фу́нкція
• real-valued ~
= ді́йсна фу́нкція
• reckonable ~
= зобра́жувана фу́нкція
• recursive ~
= рекурси́вна фу́нкція
• reduced ~
= зве́дена фу́нкція
• reducible ~
= звідна́ фу́нкція
• related ~s
= зале́жні фу́нкції
• separable ~
= сепара́бельна фу́нкція
• separation ~
= фу́нкція відокре́млювання
• sequence ~
= фу́нкція послідо́вності
• sequential ~
= секвенці́йна фу́нкція
• service ~
= фу́нкція обслуго́вування
• saltus ~
= фу́нкція стрибкі́в
• schlicht ~
= одноли́ста фу́нкція
• self-test ~
= фу́нкція самотестува́ння
• shifted ~
= змі́щена фу́нкція
• shifting ~
= зсува́льна фу́нкція
• signal(ling) ~
= сигна́льна фу́нкція
• single-valued ~
= однозна́чна фу́нкція
• smooth ~
= гладка́ (гладе́нька) фу́нкція
• source ~
= фу́нкція джерела́, джере́льна фу́нкція; фу́нкція Ґрі́на
• special ~
= спеціа́льна фу́нкція
• spectral ~
= спектра́льна фу́нкція
• spherical ~
= сфери́чна фу́нкція
• spheroidal ~
= сферо́їдна фу́нкція
• spline ~
= сплайн-фу́нкція
• stability ~
= фу́нкція сті́йкості (стабі́льності)
• stable ~
= стійка́ фу́нкція
• staircase ~
= східча́ста фу́нкція
• statistical ~
= статисти́чна фу́нкція
• step ~
= східча́ста фу́нкція
• storage ~
= фу́нкція запам’ято́вування; фу́нкція зберіга́ння
• string ~
= рядко́ва фу́нкція
• strongly decreasing ~
= швидкоспадна́ фу́нкція
• strongly increasing ~
= швидковисхідна́ фу́нкція
• sum ~
= фу́нкція-су́ма
• summable ~
= сумо́вна фу́нкція
• summatory ~
= сума́торна фу́нкція
• support ~
= опоро́ва фу́нкція, фу́нкція пі́дтримки (в базах даних)
• surjective ~
= сур’єкти́вна фу́нкція
• switching ~
= перемика́льна фу́нкція, фу́нкція-ключ
• symmetric ~
= симетри́чна фу́нкція
• symmetrizable ~
= симетр(из)о́вна фу́нкція
• symmetrized ~
= просиметр(из)о́вана фу́нкція
• table ~
= табли́чна фу́нкція
• tabulated ~
= протабульо́вана фу́нкція
• tame ~
= пра́вильна фу́нкція
• temperate ~
= повільновисхідна́ фу́нкція
• threshold ~
= поро́гова фу́нкція
• trace ~
= фу́нкція слі́ду
• transcendental ~
= трансценде́нтна фу́нкція
• transfer ~
= фу́нкція перетво́рювання ти́пу
• transformation ~
= перетво́рювальна фу́нкція, фу́нкція перетво́рювання
• transformed ~
= перетво́рена фу́нкція
• transition ~
= 1. топ. фу́нкція перехо́ду 2. т. ймов. перехідна́ фу́нкція
• trial ~
= спро́бна фу́нкція
• trigonometric ~
= тригонометри́чна фу́нкція
• true ~
= і́стинна фу́нкція
• truth ~
= фу́нкція і́стинності
• unbounded ~
= необме́жена фу́нкція
• unary ~
= уна́рна фу́нкція
• unate ~
= юна́тна фу́нкція
• uneven ~
= непа́рна фу́нкція
• uniform ~
= рівномі́рна фу́нкція
• uniformizing ~
= уніформ(із)ува́льна фу́нкція
• uniformly continuous ~
= рівномі́рно непере́рвна фу́нкція
• univalent ~
= одноли́ста (аналіти́чна) фу́нкція
• user-defined ~
= користуваче́ва фу́нкція, фу́нкція користувача́ (що її визначає користувач)
• utility ~
= 1. службо́ва опера́ція 2. фу́нкція кори́сності
• vanishing ~
= знико́ма фу́нкція (що перетворюється на нуль)
• variance ~
= фу́нкція диспе́рсії
• vector ~
= ве́ктор-фу́нкція
• virtual ~
= віртуа́льна фу́нкція
• weight ~
= вагова́ фу́нкція
homomorphism = [ˌhəʊməʊ'mɔ:fɪzəm] гомоморфі́зм, гомомо́рфне відобра́ження // ~ into гомоморфі́зм в
• acceptor ~
= гомоморфі́зм акце́пторів
• algebra ~
= гомоморфі́зм а́лґебр
• augmentation ~
= поповня́льний гомоморфі́зм
• boundary ~
= межови́й гомоморфі́зм
• bounded ~
= обме́жений гомоморфі́зм
• clone ~
= гомоморфі́зм кло́нів
• conformal ~
= конфо́рмний гомоморфі́зм
• eligible ~
= прийня́тний гомоморфі́зм
• epic ~
= сур’єкти́вний гомоморфі́зм, епіморфі́зм
• excision ~
= гомоморфі́зм вирі́зування
• grating ~
= гомоморфі́зм ґра́тки
• group ~
= гомоморфі́зм гру́пи
• holomorphic ~
= голомо́рфний гомоморфі́зм
• holonomic ~
= голоно́мний гомоморфі́зм
• induced ~
= (з)індуко́ваний гомоморфі́зм
• inflation ~
= гомоморфі́зм інфля́ції
• model ~
= гомоморфі́зм моде́лі
• modular ~
= модуля́рний гомоморфі́зм
• monadic (monic) ~
= ін’єкти́вний гомоморфі́зм, мономорфі́зм
• multiple ~
= кра́тний гомоморфі́зм
• multiplicative ~
= мультиплікати́вний гомоморфі́зм
• multiplicity ~
= кра́тний гомоморфі́зм
• norm ~
= но́рмовий гомоморфі́зм
• normal ~
= норма́льний гомоморфі́зм
• one-to-one ~
= взає́мно однозна́чний гомоморфі́зм, ізоморфі́зм
• operator ~
= опера́торний гомоморфі́зм
• projection ~
= гомоморфі́зм проєктува́ння
• projective ~
= проєкти́вний гомоморфі́зм
• quotient ~
= фа́ктор-гомоморфі́зм
• relation ~
= гомоморфі́зм відно́шень
• relative ~
= відно́сний гомоморфі́зм
• ring ~
= гомоморфі́зм кі́лець
• sheaf ~
= гомоморфі́зм жмуткі́в
• surjective ~
= сур’єкти́вний гомоморфі́зм, епіморфі́зм
• topological ~
= топологі́чний гомоморфі́зм
• unique ~
= однозна́чний гомоморфі́зм
• unitary ~
= уніта́рний гомоморфі́зм
inheritance = [ɪn'hɛrɪtəns] 1. спадко́вість; спадкува́ння (успадко́вування)/успадкува́ння 2. спа́док
• class ~
= успадко́вування (спадкува́ння) кла́сів
• multiple ~
= множи́нна спадко́вість
• simple ~
= про́сте́ спадкува́ння
• single ~
= про́ста́ спадко́вість
• virtual ~
= віртуа́льна спадко́вість
instance = ['ɪnstəns] 1. при́клад // for ~ напри́клад 2. зразо́к; примі́рник; ко́пія (об’єкта) 3. окре́мий ви́падок 4. реаліза́ція; прив’я́зування (подій у системі керування дисплеєм)
• class ~
= примі́рник кла́су
• multiple object ~s
= кра́тні примі́рники об’є́кта
• object ~
= примі́рник об’є́кта
• peer view ~s
= одна́ко́ві ви́дні елеме́нти
• record ~
= примі́рник за́пису
integral = ['ɪntɪgrəl] 1. інтеґра́л || інтеґра́льний // ~ along a closed path інтеґра́л уздо́вж за́мкненого ко́нтуру; ~ from a to b інтеґра́л (у ме́жах) від a до b; ~ in a phase space інтеґра́л у фа́зовому про́сторі; ~ taken along a line інтеґра́л уздо́вж ко́нтуру; under the ~ під зна́ком інтеґра́лу 2. ці́ле число́ || ці́лий, цілочислови́й 3. інтеґра́льний, ці́лий; об’є́днаний 4. невідокре́мний, невідді́льний
• abstract ~
= абстра́ктний інтеґра́л
• action ~
= інтеґра́л ді́ї
• Airy ~
= інтеґра́л Е́йрі
• additive ~
= адити́вний інтеґра́л
• algebraic ~
= алґебри́чний інтеґра́л
• area ~
= інтеґра́л за пло́щею
• automorphic ~
= автомо́рфний інтеґра́л
• auxiliary ~
= допоміжни́й інтеґра́л
• Barnes ~
= Бе́рнсів інтеґра́л, інтеґра́л Бе́рнса
• Bernoulli ~
= інтеґра́л Берну́л(л)лі
• Bessel ~
= Бе́с(с)елів інтеґра́л, інтеґра́л Бе́с(с)еля
• beta ~
= бе́та-інтеґра́л
• bilinear ~
= біліні́йний інтеґра́л
• binomial ~
= біно́мний інтеґра́л
• bivariate normal ~
= двови́мірний норма́льний інтеґра́л
• Bochner ~
= Бо́хнерів інтеґра́л, інтеґра́л Бо́хнера
• Borel ~
= Бо́релів інтеґра́л, інтеґра́л Бо́реля
• bounded ~
= обме́жений інтеґра́л
• Cauchy ~
= інтеґра́л Коші́
• Chessin ~
= інтеґра́л Че́сіна
• circuit ~
= інтеґра́л уздо́вж (за́мкненого) ко́нтуру
• complete ~
= 1. по́вний інтеґра́л 2. ан. зага́льний ро́зв’язок однорі́дного ліні́йного диференці́йного рівня́ння
• complex ~
= інтеґра́л в ко́мплексній о́бласті
• conditionally convergent ~
= умо́вно збі́жний інтеґра́л
• configuration ~
= конфігураці́йний інтеґра́л
• conjugate ~s
= спря́жені інтеґра́ли
• continual ~
= континуа́льний інтеґра́л
• contour ~
= ко́нтурний інтеґра́л, інтеґра́л уздо́вж ко́нтуру
• convergent ~
= збі́жний інтеґра́л
• convergent improper ~
= збі́жний невласти́вий інтеґра́л
• convolution ~
= інтеґра́л зго́ртки
• correlation ~
= кореляці́йний інтеґра́л
• cosine ~
= інтеґра́льний ко́синус
• curvilinear ~
= криволіні́йний інтеґра́л
• cylindrical ~
= циліндри́чний інтеґра́л
• Daniel ~
= Даніе́лів інтеґра́л, інтеґра́л Даніе́ля
• Darboux ~
= інтеґра́л Дарбу́
• Dawson ~
= Да́всонів інтеґра́л, інтеґра́л Да́всона
• definite ~
= ви́значений інтеґра́л
• definition ~
= визнача́льний інтеґра́л (що визначає зображення)
• Denjoy ~
= інтеґра́л Данжуа́
• deviation ~
= інтеґра́л відхи́лень
• direct ~
= прями́й інтеґра́л
• Dirichlet ~
= інтеґра́л Діріхле́
• discontinuous ~
= розри́вний інтеґра́л
• dispersion ~
= дисперсі́йний інтеґра́л
• distributive ~
= дистрибути́вний інтеґра́л
• divergent ~
= розбі́жний інтеґра́л
• double ~
= подві́йний інтеґра́л
• double-periodic ~
= дві́чі періоди́чний інтеґра́л
• Duhamel ~
= Дюаме́лів інтеґра́л, інтеґра́л Дюаме́ля
• Dunford ~
= Да́нфордів інтеґра́л, інтеґра́л Да́нфорда
• Dunford-Taylor ~
= інтеґра́л Да́нфорда-Те́йлора
• elementary ~
= елемента́рний інтеґра́л
• elliptic ~
= еліпти́чний інтеґра́л
• energy ~
= інтеґра́л ене́ргії
• erf ~
= інтеґра́л по́ми́лок, інтеґра́л ймові́рності
• erfc ~
= додатко́вий інтеґра́л по́ми́лок, Френе́лів інтеґра́л, інтеґра́л Френе́ля
• error function ~
= інтеґра́л по́ми́лок, інтеґра́л ймові́рності
• essential ~
= істо́тний інтеґра́л
• Euler beta ~
= інтеґра́л О́йлера (Е́йлера) пе́ршого ро́ду
• Euler gamma ~
= інтеґра́л О́йлера (Е́йлера) дру́гого ро́ду
• exchange ~
= обмі́нний інтеґра́л
• exponential ~
= інтеґра́л від експоненці́йної (показнико́вої) фу́нкції, інтеґра́льна показнико́ва (інтеґра́льна експоненці́йна) фу́нкція
• Fejer ~
= Фе́йерів інтеґра́л, інтеґра́л Фе́йера
• Feynman ~
= Фа́йнманів (Фе́йнманів) інтеґра́л, інтеґра́л Фа́йнмана (Фе́йнмана)
• formal ~
= форма́льний інтеґра́л
• Fourier ~
= інтеґра́л Фур’є́
• Fourier-Bessel ~
= інтеґра́л Фур’є́-Бе́с(с)еля
• Fourier-Stieltjes ~
= інтеґра́л Фур’є́-Стільте́са
• fractional ~
= дробо́вий інтеґра́л
• Fresnel ~
= Френе́лів інтеґра́л, інтеґра́л Френе́ля
• Froullani ~
= інтеґра́л Фрула́ні
• functional ~
= функціона́льний інтеґра́л
• function space ~
= інтеґра́л у про́сторі фу́нкцій
• fundamental ~
= фундамента́льний інтеґра́л
• fuzzy ~
= нечітки́й (розми́тий) інтеґра́л
• Gaussian ~
= Ґа́усів інтеґра́л, інтеґра́л Ґа́уса
• Gegenbauer ~
= Ґеґенба́уерів інтеґра́л, інтеґра́л Ґеґенба́уера
• general ~
= зага́льний ро́зв’язок (диференці́йного рівня́ння)
• generalized ~
= узага́льнений інтеґра́л
• generalized exponential ~
= узага́льнена інтеґра́льна показнико́ва фу́нкція
• Green ~
= Ґрі́нів інтеґра́л, інтеґра́л Ґрі́на
• group ~
= групови́й інтеґра́л
• group invariant ~
= інваріа́нтний на гру́пі інтеґра́л
• Haar ~
= Га́арів інтеґра́л, інтеґра́л Га́ара
• half ~
= напівці́лий інтеґра́л
• Hankel ~
= Га́нкелів інтеґра́л, інтеґра́л Га́нкеля
• harmonic ~
= гармоні́чний інтеґра́л
• Hellinger ~
= Ге́лінгерів інтеґра́л, інтеґра́л Ге́лінгера
• Hilbertian ~
= Гі́льбертів інтеґра́л, інтеґра́л Гі́льберта
• holomorphic ~
= голомо́рфний інтеґра́л
• horizontal ~
= інтеґра́л за горизонта́льним відрі́зком
• hyperbolic ~
= гіперболі́чний інтеґра́л
• hyperelliptic ~
= гіпереліпти́чний інтеґра́л
• hypergeometric ~
= гіпергеометри́чний інтеґра́л
• hypersurface ~
= інтеґра́л за гіперпове́рхнею
• improper ~
= невласти́вий інтеґра́л
• incomplete elliptic ~
= непо́вний еліпти́чний інтеґра́л
• indefinite ~
= неви́значений інтеґра́л
• independent ~s
= незале́жні інтеґра́ли
• infinite ~
= інтеґра́л у нескінче́нних ме́жах; інтеґра́л з нескінче́нною меже́ю
• inner ~
= вну́трішній інтеґра́л
• interval ~
= інтеґра́л за інтерва́лом
• invariant ~
= інваріа́нтний інтеґра́л
• inversion ~
= інтеґра́л зворо́тнього перетво́рення
• iterated ~
= повто́рний інтеґра́л
• Ito ~
= інтеґра́л Іто
• kernel ~
= ядро́-інтеґра́л
• Laplace ~
= Лапла́сів інтеґра́л, інтеґра́л Лапла́са
• Lebesgue ~
= Лебе́гів інтеґра́л, інтеґра́л Лебе́га
• Lebesgue-Radon ~
= інтеґра́л Лебе́га-Радо́на
• Lebesgue-Stieltjes ~
= інтеґра́л Лебе́га-Стільте́са
• Legendre elliptic ~
= Лежа́ндрів еліпти́чний інтеґра́л, еліпти́чний інтеґра́л Лежа́ндра
• limited ~
= обме́жений інтеґра́л
• line ~
= криволіні́йний інтеґра́л
• logarithm(ic) ~
= інтеґра́льний логари́тм
• Lommel ~
= Ломе́лів інтеґра́л, інтеґра́л Ломе́ля
• loop ~
= ко́нтурний інтеґра́л
• lower ~
= ни́жній інтеґра́л
• majorant ~
= мажора́нтний інтеґра́л
• matrix ~
= інтеґра́льна ма́триця
• maximal ~
= максима́льний інтеґра́л
• Mehler ~
= Ме́лерів інтеґра́л, інтеґра́л Ме́лера
• Mellin ~
= Ме́лінів інтеґра́л, інтеґра́л Ме́ліна
• Mellin-Barnes ~
= інтеґра́л Ме́ліна-Бе́рнса
• multiple ~
= кра́тний інтеґра́л
• multiperipheral ~
= мультиперифері́йний інтеґра́л
• multiplicative ~
= мультиплікати́вний інтеґра́л
• 
n-fold ~ = n-кра́тний інтеґра́л
• Neumann ~
= Но́йманів (Не́йманів) інтеґра́л, інтеґра́л Но́ймана (Не́ймана)
• Nicholson ~
= Ні́кол(ь)сонів інтеґра́л, інтеґра́л Ні́кол(ь)сона
• nonelementary ~
= неелемента́рний інтеґра́л
• nontangentially bounded ~
= недоти́чно обме́жений інтеґра́л
• normal ~
= норма́льний інтеґра́л
• normalized ~
= (з)нормо́ваний інтеґра́л
• 
n-tuple ~ = n-кра́тний інтеґра́л
• numerical ~
= числови́й інтеґра́л
• one-dimensional ~
= однови́мірний інтеґра́л
• one-sided Laplace ~
= односторо́нній (однобі́чний) Лапла́сів інтеґра́л, односторо́нній (однобі́чний) інтеґра́л Лапла́са
• order-preserving ~
= порядкозберіга́льний інтеґра́л, інтеґра́л, що зберіга́є поря́док
• ordinary ~
= звича́йний інтеґра́л
• oriented ~
= (з)орієнто́ваний (спрямо́ваний) інтеґра́л
• parametric ~
= параметри́чний (параметрозале́жний) інтеґра́л
• particular ~
= окре́мий інтеґра́л, окре́мий ро́зв’язок неоднорі́дного диференці́йного рівня́ння
• Pettis ~
= Пе́тісів інтеґра́л, інтеґра́л Пе́тіса
• phase (space) ~
= інтеґра́л за фа́зовим про́стором, фа́зовий інтеґра́л
• Picard ~
= Піка́рів інтеґра́л, інтеґра́л Піка́ра
• Poisson ~
= Пуасо́нів інтеґра́л, інтеґра́л Пуасо́на
• Poisson-Stieltjes ~
= інтеґра́л Пуасо́на-Стильт’є́са
• primitive ~
= ро́зв’язок диференці́йного рівня́ння
• probability ~
= ймові́рнісний інтеґра́л, інтеґра́л по́ми́лок
• product ~
= інтеґра́льний до́буток
• proper ~
= вла́сний інтеґра́л
• pseudoelliptic ~
= псевдоеліпти́чний інтеґра́л
• quadrivariate (quadruple) ~
= чотирикра́тний інтеґра́л
• quasibounded ~
= квазиобме́жений інтеґра́л
• Radon ~
= Радо́нів інтеґра́л, інтеґра́л Радо́на
• Ramanujan ~
= Рамануджа́нів інтеґра́л, інтеґра́л Рамануджа́на
• real ~
= інтеґра́л від фу́нкції ді́йсної змі́нної
• reducible ~
= звідни́й інтеґра́л
• regular ~
= реґуля́рний інтеґра́л
• relative ~
= відно́сний інтеґра́л
• repeated ~
= повто́рний (повто́рюваний) інтеґра́л
• resolvent ~
= резольве́нтний інтеґра́л
• Riemann ~
= Рі́манів інтеґра́л, інтеґра́л Рі́мана
• Riemann-Liouville ~
= інтеґра́л Рі́мана-Ліуві́ля
• Riemann-Stieltjes ~
= інтеґра́л Рі́мана-Стильт’є́са
• sample ~
= вибірко́вий інтеґра́л
• scalar ~
= скаля́рний інтеґра́л
• Schlafli ~
= інтеґра́л Шле́флі
• semispectral ~
= напівспектра́льний інтеґра́л
• sine ~
= інтеґра́льний си́нус
• single ~
= звича́йний інтеґра́л
• singular ~
= 1. синґуля́рний (особли́вий) інтеґра́л 2. особли́вий ро́зв’язок диференці́йного рівня́ння з части́нними похідни́ми
• smooth ~
= гладки́й інтеґра́л
• Sommerfeld ~
= Зомерфе́льдів інтеґра́л, інтеґра́л Зомерфе́льда
• Sonine ~
= інтеґра́л Со́ніна
• space ~
= просторо́вий інтеґра́л, інтеґра́л за о́б’ємом, інтеґра́л за просторо́вою о́бластю
• space-time ~
= просторочасо́вий інтеґра́л
• spectral ~
= спектра́льний інтеґра́л
• spherical ~
= сфери́чний інтеґра́л
• standard ~
= станда́ртний інтеґра́л
• statistical ~
= статисти́чний інтеґра́л
• Stieltjes ~
= Стильт’є́сів інтеґра́л, інтеґра́л Стильт’є́са
• stochastic ~
= стохасти́чний інтеґра́л
• Stratonovich ~
= інтеґра́л Стратоно́вича
• strong ~
= си́льний інтеґра́л
• subadditive ~
= субадити́вний інтеґра́л
• summable ~
= сумо́вний інтеґра́л
• superposition ~
= інтеґра́л Дюаме́ля
• surface ~
= поверхне́вий інтеґра́л, інтеґра́л за пове́рхнею
• termwise ~
= результа́т почле́нного інтеґрува́ння
• tabular ~
= табли́чний інтеґра́л
• tabulated ~
= табли́чний інтеґра́л
• time ~
= інтеґра́л за ча́сом
• topological direct ~
= топологі́чний прями́й інтеґра́л
• trigonometric ~
= інтеґра́л від тригонометри́чної фу́нкції
• triple ~
= потрі́йний інтеґра́л
• two-sided Laplace ~
= двосторо́нній інтеґра́л Лапла́са
• ultraelliptic ~
= ультраеліпти́чний інтеґра́л
• uniform ~
= рівномі́рний інтеґра́л
• uniformly singular ~
= рівномі́рно синґуля́рний інтеґра́л
• unitarity ~
= інтеґра́л уніта́рності
• upper ~
= ве́рхній інтеґра́л
• variational ~
= варіаці́йний інтеґра́л
• vector-valued ~
= векторнозна́чний інтеґра́л
• vertical ~
= інтеґра́л уздо́вж вертика́льного ві́дтинка
• volume ~
= інтеґра́л за о́б’ємом
• weak ~
= слабки́й інтеґра́л
• Wiener ~
= Ві́нерів інтеґра́л, інтеґра́л Ві́нера
interface = ['ɪntəfeɪs] 1. інтерфе́йс, при́стрій зв’язку́ 2. межа́ по́ділу середо́вищ
• adaptive ~
= адапти́вний інтерфе́йс
• back-end ~
= вну́трішній інтерфе́йс
• basic-rate ~
= інтерфе́йс ба́зової лі́нії (мережі)
• bus ~
= ши́нний інтерфе́йс
• cable ~
= ка́бельний зв’язо́к
• command-driven ~
= інтерфе́йс кома́ндного ти́пу
• communications ~
= зв’язкови́й інтерфе́йс; інтерфе́йс лі́нії зв’язку́, інтерфе́йс комуніка́цій
• current loop ~
= регі́ст(е)р ти́пу "поті́к по ко́лу"
• data ~
= інтерфе́йс за да́ними; інформаці́йне зв’я́зування
• flexible ~
= гнучки́й інтерфе́йс, інтерфе́йс із гнучки́ми можли́востями
• front-end ~
= зо́внішній інтерфе́йс
• general-purpose ~
= станда́ртний інтерфе́йс
• graphic ~
= графі́чний інтерфе́йс
• graphics-device ~
= інтерфе́йс графі́чних при́строїв
• graphic user ~
= графі́чний інтерфе́йс користувача́
• hardware ~
= апара́тний інтерфе́йс
• human ~
= інтерфе́йс комп’ю́тера з люди́ною (користувачем)
• human-computer ~
= інтерфе́йс люди́на-маши́на, люди́но-маши́нний інтерфе́йс, інтерфе́йс між люди́ною і комп’ю́тером
• human-engineered ~
= зру́чний (для людини) інтерфе́йс
• human-machine ~
= інтерфе́йс люди́на-маши́на, люди́но-маши́нний інтерфе́йс, інтерфе́йс між люди́ною і маши́ною
• input/output ~
= інтерфе́йс вхо́ду/ви́ходу
• intelligent ~
= розу́мний (інтелектуа́льний) інтерфе́йс, розу́мні (інтелектуа́льні) за́соби зв’язку́
• intergateway ~
= міжшлюзови́й інтерфе́йс
• knowledge-base ~
= інтерфе́йс ба́зи знань
• man-machine ~
= інтерфе́йс люди́на-маши́на, люди́но-маши́нний інтерфе́йс, інтерфе́йс між люди́ною і маши́ною
• multimedia ~
= 1. універса́льний інтерфе́йс (передбачає різноманітні засоби взаємодії із системою) 2. мультимеді́йний інтерфе́йс
• multiple-document ~
= багатодокуме́нтний інтерфе́йс
• natural ~
= реа́льний інтерфе́йс (на відміну від віртуального); приро́дний (для користувача) інтерфе́йс
• natural language (NL) ~
= природномо́вний інтерфе́йс
• open prepress ~
= (програмо́вий) інтерфе́йс готува́ння публіка́цій
• organization ~
= організаці́йна межа́ (між двома групами проєктувальників)
• parallel ~
= парале́льний інтерфе́йс
• peripheral ~
= перифері́йний інтерфе́йс, інтерфе́йс перифері́йних при́строїв
• programmer ~
= інтерфе́йс програмува́льника
• seamless ~
= цілови́кроєний інтерфе́йс (де не передбачено надлишкових операцій)
• serial ~
= послідо́вний інтерфе́йс
• software-to-software ~
= міжпрограмо́ві за́соби зв’язку́ (двох різних систем програмових засобів); міжсо́фтовий інтерфе́йс
• sw/hw (software/hardware) ~
= програмо́-апара́тний інтерфе́йс
• task-constrained ~
= спеціа́льний інтерфе́йс, інтерфе́йс спеціа́льного призна́чення
• transparent ~
= прозо́рий інтерфе́йс
• unit ~
= інтерфе́йсовий ро́зділ мо́дуля
• user-friendly ~
= зручни́й для користува́ча інтерфе́йс, проф. "дру́жній" інтерфе́йс
• user ~
= інтерфе́йс користувача́
• virtual ~
= віртуа́льний інтерфе́йс (зв’язку з віртуальним пристроєм)
machine = [mə'ʃi:n] 1. маши́на; комп’ю́тер || маши́нний; комп’ю́терний 2. верста́т; апара́т
• abstract ~
= абстра́ктна маши́на
• accounting ~
= бухга́лтерська маши́на
• analogy ~
= ана́логова (моделюва́льна) маши́на
• autonomous sequential ~
= автоно́мна маши́на послідо́вної ді́ї
• backup ~
= резе́рвна (запасна́) маши́на
• bare ~
= го́ла маши́на (без програм)
• binary ~
= біна́рна маши́на
• bridge ~
= маши́на промі́жної ла́нки (в мережі), узгі́днювальна (мостова́) маши́на
• capability ~
= маши́на з манда́тною адреса́цією
• chance ~
= ґенера́тор випадко́вих чи́сел
• chess-playing ~
= маши́на для гри в ша́хи
• committee ~
= асоціати́вна маши́на
• computing ~
= обчи́слювальна маши́на
• conditional probability ~
= маши́на умо́вної ймові́рності
• database ~
= спецпроце́сор (маши́на) баз да́них, маши́на для робо́ти з ба́зами да́них
• determinate ~
= детерміно́вана маши́на
• digital ~
= цифрови́й при́стрій, маши́на дискре́тної ді́ї
• discrete ~
= дискре́тна маши́на
• finite-state ~
= скінче́нний (фіні́тний) автома́т, маши́на зі скінче́нним число́м ста́нів
• friendly ~
= зручна́ (в користуванні) маши́на, дру́жня (до користувача) маши́на
• gambling ~
= ігрови́й автома́т
• generalized ~
= узага́льнена маши́на
• group ~
= групови́й автома́т
• hardcopy ~
= друкува́льна апарату́ра
• inference ~
= маши́на логі́чного виво́дження (механізм експертної системи)
• heuristic ~
= евристи́чна маши́на
• ideal ~
= ідеа́льна маши́на
• inference ~
= маши́на логі́чного виво́дження
• intelligent ~
= інтелектуа́льна (розу́мна) маши́на
• knowledge ~
= маши́на (опрацьо́вування) знань
• knowledge-base ~
= маши́на ба́зи знань, маши́на для робо́ти з ба́зою знань
• language-specific ~
= мовозорієнто́вана (мово-специфі́чна) маши́на
• layered ~
= багаторівне́ва (багатошаро́ва) маши́на
• learning ~
= самонавча́льна маши́на
• linear ~
= ліні́йна маши́на
• local ~
= лока́льна маши́на
• logical ~
= логі́чна маши́на
• lossless ~
= безутра́тна маши́на
• maze-solving ~
= лабіри́нтова маши́на
• memory ~
= запам’ято́вувальна маши́на
• milking ~
= проф. механі́зм пересила́ння (інформації з периферійних компп’ютерів до центральної обчислювальної системи)
• minimal ~
= мініма́льна маши́на
• MS-DOS ~
= маши́на з операці́йною систе́мою ДОС
• multidimensional ~
= багатови́мірна маши́на
• multihead ~
= багатоголо́вкова маши́на
• multiple-tape ~
= багатострічкова́ маши́на
• naked ~
= проф. го́ла маши́на (без програм)
• network access ~
= механі́зм до́ступу до мере́жі
• niche ~
= спеціалізо́вана маши́на
• nonerasing ~
= нестира́льна маши́на
• object ~
= цільова́ маши́на (що їй призначено відтрансльовану програму)
• oracle ~
= маши́на з ора́кулом
• plotting ~
= графобудува́ч
• Post ~
= По́стова маши́на, маши́на По́ста
• probabilistic ~
= ймові́рнісна маши́на
• program ~
= програмо́ва маши́на
• quotient ~
= фа́ктор-маши́на
• raw ~
= сира́ маши́на (без потрібних програм)
• reduced ~
= зве́дена маши́на
• sampling ~
= ґенера́тор випадко́вих чи́сел
• self-describing ~
= самоопи́сувальна маши́на
• self-improving ~
= самовдоскона́лювальна маши́на
• semigroup ~
= напівгрупова́ маши́на
• sequential ~
= маши́на послідо́вної ді́ї
• single-user ~
= маши́на одно́го користувача́, однокористуваче́ва маши́на
• stochastic ~
= стохасти́чна маши́на
• tabulating ~
= табуля́тор
• target ~
= цільова́ маши́на (що їй призначено розроблювану програму)
• teaching ~
= навча́льна маши́на
• tick-tack-toe ~
= маши́на для гри в хре́стики-ну́лики
• Turing ~
= маши́на Ту́ринґа (Т’ю́ринґа), Ту́ринґова (Т’ю́ринґова) маши́на
• unconditional probability ~
= маши́на безумо́вної ймові́рності
• universal ~
= універса́льна маши́на
• user ~
= абоне́нтська маши́на (мережі)
• virtual ~
= віртуа́льна маши́на
meaning = ['mi:nɪŋ] зна́чення; зміст; сенс
• double ~
= двозна́чність, подві́йний зміст
• exact ~
= то́чне зна́чення
• figurative ~
= перено́сне зна́чення
• formal ~
= форма́льний сенс
• geometrical ~
= геометри́чний сенс
• intrinsic ~
= вну́трішній зміст
• material ~
= матеріа́льний сенс
• multiple ~
= багатозна́чність
• opposite ~
= супроти́вне зна́чення (вислову тощо)
• physical ~
= фізи́чний зміст
• precise ~
= то́чний сенс, то́чне зна́чення
• probability ~
= ймові́рнісний сенс
• probable ~
= ймові́рне зна́чення
message = ['mɛsɪdʒ] 1. зві́стка; повідо́млення; лист 2. паке́т інформа́ції (група чисел чи слів, що їх пересилають як одне ціле)
• action ~
= ініціюва́льне (спонука́льне) повідо́млення (розраховане на реакцію адресата)
• binary ~
= двійко́ве повідо́млення
• coded ~
= закодо́ване повідо́млення
• common ~
= повідо́млення зага́льного хара́ктеру
• compressed ~
= сти́снене повідо́млення
• control ~
= керівне́ повідо́млення
• data ~
= інформаці́йне повідо́млення
• decoded ~
= розкодо́ване (декодо́ване) повідо́млення
• device error ~
= повідо́млення про збій при́строю
• distorted ~
= спотво́рене повідо́млення
• dynamic(al) ~
= динамі́чне повідо́млення
• enquiry ~
= запита́льне повідо́млення
• error ~
= повідо́млення про по́ми́лку
• failure ~
= повідо́млення про ва́ди (пошко́ди)
• folded ~
= зго́рнуте повідо́млення
• fox ~
= те́стове повідо́млення
• garbled ~
= спотво́рене (нісені́тне, безглу́зде,беззмісто́ве) повідо́млення
• guide ~
= навідне́ повідо́млення (системи операторові)
• hardware ~
= апара́тне повідо́млення
• incoming ~
= входове́ повідо́млення
• information(al) ~
= інформаці́йне повідо́млення
• input ~
= входове́ повідо́млення
• interuser ~s
= міжкористуваче́ві повідо́млення
• keyboard ~
= повідо́млення з клавіату́ри
• log ~
= зареєстро́ване повідо́млення
• mouse ~
= повідо́млення від ми́шки
• multiple-address ~
= багатоадре́сне повідо́млення
• noisy ~
= повідо́млення з шума́ми, повідо́млення з зава́дами
• notification ~
= лист із повідо́мленням
• OK ~
= підтве́рджувальне повідо́млення
• original ~
= пе́рві́сне повідо́млення
• outgoing (output) ~
= виходо́ве повідо́млення
• perturbed ~
= спотво́рене повідо́млення
• prompting ~
= пі́дказка
• recipient ~
= при́ймане повідо́млення
• request ~
= лист із за́питом
• response ~
= повідо́млення-ві́дповідь
• return ~
= пове́рнене повідо́млення
• screen ~
= екра́нне повідо́млення
• service ~
= службо́ве повідо́млення
• single ~
= одноразо́ве повідо́млення
• uncoded ~
= незакодо́ване повідо́млення
• warning ~
= попере́дження, попере́джувальне повідо́млення
• window ~
= повідо́млення у вікні́
model = ['mɒdl] 1. моде́ль; маке́т; схе́ма || моделюва́ти/змоделюва́ти || моде́льний 2. взіре́ць; шабло́н; тип 3. моделюва́льний при́стрій
• ~ with constant factors
= моде́ль зі ста́лими фа́кторами (в дисперсійному аналізі)
• ~ with random factors
= моде́ль з випадко́вими фа́кторами
• ~ of arithmetic
= моде́ль аритме́тики (арифме́тики)
• ~ of calculation
= схе́ма обчи́слювання
• ~ of choice
= моде́ль ви́бору
• abbreviated ~
= скоро́чена моде́ль
• absolute ~
= абсолю́тна моде́ль
• abstract ~
= абстра́ктна моде́ль
• adaptive ~
= адапти́вна моде́ль
• additive ~
= адити́вна моде́ль
• adequate ~
= адеква́тна моде́ль
• ad hoc ~
= спеціа́льна (спеціа́льно розро́блена) моде́ль (для даного конкретного випадку)
• affine ~
= афі́нна моде́ль
• aggregate (aggregative) ~
= суку́пна моде́ль
• algebraic ~
= алґебри́чна моде́ль
• algorithm ~
= моде́ль алґори́тму
• algorithmic(-type) ~
= алґоритмі́чна моде́ль
• analysis-of-variance ~
= моде́ль дисперсі́йного ана́лізу
• analytical ~
= аналіти́чна моде́ль
• a posteriori ~
= апостеріо́рна моде́ль
• approximate ~
= набли́жена моде́ль
• a priori ~
= апріо́рна моде́ль
• asymptotic ~
= асимптоти́чна моде́ль
• autoregressive ~
= автореґреси́вна моде́ль
• Bayesian ~
= Ба́єсова моде́ль
• behavio(u)ristic ~
= бігевіористи́чна (поведі́нкова) моде́ль; моде́ль поведі́нки
• bifactor ~
= двофа́кторна моде́ль
• binomial ~
= біно́мна моде́ль
• bionic ~
= біоні́чна моде́ль
• birational ~
= біраціона́льна моде́ль
• canonical ~
= каноні́чна моде́ль
• cascade ~
= каска́дна моде́ль
• cellular ~
= комірко́ва моде́ль, кліти́нна (клітинко́ва) моде́ль (в теорії автоматів)
• chance ~
= імові́рнісна моде́ль
• choice ~
= моде́ль ви́бору
• classic(al) ~
= класи́чна моде́ль
• closed ~
= за́мкнена моде́ль
• cobweb ~
= павутиноподі́бна моде́ль
• combinatorial ~
= комбінато́рна моде́ль
• compact memory ~
= компа́ктна моде́ль па́м’яті
• composite ~
= скла́дена моде́ль
• computer ~
= комп’ю́терна моде́ль
• conformal ~
= конфо́рмна моде́ль
• continuous ~
= непере́рвна моде́ль
• countable ~
= зліче́нна моде́ль
• crude ~
= гру́ба моде́ль
• cybernetic ~
= кібернети́чна моде́ль
• data ~
= моде́ль да́них
• decision ~
= моде́ль прийма́ння рі́шень
• decomposable ~
= розкладна́ (розвивна́) моде́ль
• deductive ~
= дедукти́вна моде́ль
• denumerable ~
= зліче́нна моде́ль, моде́ль зі зліче́нною о́бластю
• descriptive ~
= 1. описо́ва (дескрипти́вна) моде́ль 2. форма́льна моде́ль
• deterministic ~
= детерміністи́чна моде́ль
• differential ~
= диференці́йна моде́ль
• discrete ~
= дискре́тна моде́ль
• distribution ~
= моде́ль розпо́ділу
• dominating ~
= домінівна́ моде́ль
• dynamic(al) ~
= динамі́чна моде́ль
• dynamic programming ~
= моде́ль динамі́чного програмува́ння
• econometric ~
= економетри́чна моде́ль
• empirical ~
= емпіри́чна моде́ль
• entity-relationship (ER) ~
= моде́ль ти́пу "об’є́кт - відно́шення", моде́ль ти́пу "суть - зв’язо́к" (у реляційних базах даних)
• estimation ~
= моде́ль оці́нювання
• evolutionary ~
= еволюці́йна моде́ль
• expanded ~
= розши́рена моде́ль
• experimental ~
= експеримента́льна моде́ль
• exponential ~
= експоненці́йна моде́ль
• extensional ~
= екстенсі́йна моде́ль
• external ~
= зо́внішня моде́ль
• extrinsic ~
= зо́внішня моде́ль
• far call ~
= моде́ль дале́кого ви́клику
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) моде́ль
• formal ~
= форма́льна моде́ль
• formalized ~
= формалізо́вана моде́ль
• functional ~
= функці́йна моде́ль
• fuzzy ~
= нечітка́ (розми́та) моде́ль
• game ~
= ігрова́ моде́ль; моде́ль гри
• game-theoretic [game-theory] ~
= теоре́тико-ігрова́ моде́ль
• general ~
= зага́льна моде́ль
• generalized ~
= узага́льнена моде́ль
• geometrical ~
= геометри́чна моде́ль
• graph-theoretical ~
= теоре́тико-гра́фова моде́ль
• heuristic ~
= евристи́чна моде́ль
• hierarchical ~
= 1. ієрархі́чна моде́ль 2. стат. моде́ль експериме́нту з групува́нням
• homogeneous ~
= однорі́дна моде́ль
• homomorphic ~
= гомомо́рфна моде́ль
• hybrid ~
= гібри́дна моде́ль
• ideal ~
= ідеа́льна моде́ль
• idealized ~
= ідеалізо́вана моде́ль
• induction ~
= індукці́йна моде́ль
• infinite ~
= нескінче́нна моде́ль
• inner (internal) ~
= вну́трішня моде́ль (теорії)
• kinematic ~
= кінемати́чна моде́ль
• kinetic ~
= кінети́чна моде́ль
• linear ~
= ліні́йна моде́ль
• logarithmic ~
= логаритмі́чна (логарифмі́чна) моде́ль
• logical ~
= логі́чна моде́ль
• logistic ~
= логісти́чна моде́ль
• mathematical ~
= 1. математи́чна моде́ль 2. математи́чна тео́рія (явища)
• matrix ~
= ма́трична моде́ль
• mechanical ~
= механі́чна моде́ль
• medium memory ~
= сере́дня (за вмістом) моде́ль па́м’яті
• memory ~
= моде́ль па́м’яті
• minimal ~
= мініма́льна моде́ль
• multiple ~
= багаторівне́ва моде́ль; багатоаспе́ктна моде́ль
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна моде́ль
• multitemporal ~
= багаточасова́ моде́ль
• network ~
= мере́жева моде́ль; моде́ль мере́жі
• nonlinear ~
= неліні́йна моде́ль
• nonstandard ~
= нестанда́ртна моде́ль
• nonstationary ~
= нестаціона́рна моде́ль
• normal ~
= норма́льна моде́ль
• numerical ~
= числова́ моде́ль
• open ~
= відкри́та (неза́мкнена) моде́ль
• optimal ~
= оптима́льна моде́ль
• optimization ~
= моде́ль оптиміза́ції
• optimizing ~
= оптим(із)ува́льна моде́ль
• physical ~
= фізи́чна моде́ль
• pictorial ~
= графі́чна моде́ль
• policy ~
= моде́ль страте́гії
• predator-prey ~
= моде́ль хижа́к-же́ртва
• predictive ~
= прогнозува́льна моде́ль
• preproduction ~
= до́слідна моде́ль; експеримента́льний зразо́к
• probabilistic ~
= ймові́рнісна моде́ль
• probability-theory ~
= теоре́тикоймові́рнісна моде́ль
• procedure call ~
= моде́ль виклика́ння процеду́р
• projective ~
= проєкти́вна моде́ль
• qualitative ~
= я́кісна моде́ль
• quantitative ~
= кі́лькісна моде́ль
• quotient ~
= фа́ктор-моде́ль
• randomization ~
= моде́ль рандоміза́ції
• randomized ~
= рандомізо́вана моде́ль
• recursive ~
= лог. рекурси́вна моде́ль
• regression ~
= реґреси́вна моде́ль
• relational ~
= реляці́йна моде́ль
• renewal ~
= моде́ль відно́влення
• response ~
= моде́ль ві́дгуків
• rigid ~
= жорстка́ моде́ль
• risk ~
= моде́ль ри́зику
• saturated ~
= наси́чена моде́ль
• scaling ~
= шка́льна моде́ль, моде́ль шкалюва́ння
• security ~
= моде́ль механі́зму за́хисту (системи від несанкційованого доступу)
• segmented-memory ~
= моде́ль посеґменто́ваної па́м’яті
• selection ~
= моде́ль відбо́ру
• separable ~
= сепара́бельна моде́ль
• seven-layer ~
= семирівне́ва моде́ль (мережі)
• simple ~
= про́ста́ моде́ль
• simplified ~
= спро́щена моде́ль
• simulation ~
= імітаці́йна моде́ль
• singular ~
= однорівне́ва моде́ль; одноаспе́ктна моде́ль
• small memory ~
= мала́ моде́ль па́м’яті
• software ~
= програмо́ва моде́ль
• solid ~
= о́б’є́мна (монолі́тна) моде́ль (тривимірного об’єкта у машинній графіці)
• sophisticated ~
= ускла́днена моде́ль, моде́ль висо́кої скла́дності
• spatial ~
= просторо́ва моде́ль
• static ~
= стати́чна моде́ль
• statistical ~
= статисти́чна моде́ль
• stochastic ~
= стохасти́чна моде́ль
• stream-of-characters ~
= си́мвольноланцюго́ва (пото́кова) моде́ль (подавання тексту в текстовому редакторі)
• structural ~
= структу́рна моде́ль
• teaching ~
= навча́льна моде́ль
• tiny memory ~
= мініма́льна моде́ль па́м’яті; мініатю́рна моде́ль па́м’яті
• topological ~
= топологі́чна моде́ль
• transitive ~
= транзити́вна моде́ль
• typewriter ~
= машинопи́сна моде́ль (подавання тексту на екрані)
• universal ~
= універса́льна моде́ль
• urn ~
= у́рнова (смітнико́ва) схе́ма, у́рнова (смітнико́ва) моде́ль
• variance ~
= моде́ль диспе́рсії
• vector ~
= ве́кторна моде́ль
• wire-frame ~
= карка́сна моде́ль (тривимірного обєкта машинною графікою)
monotonicity = [ˌmɒnətə'nɪsəti] моното́нність
• absolute ~
= абсолю́тна моното́нність
• bounded ~
= обме́жена моното́нність
• complete ~
= по́вна моното́нність
• local ~
= лока́льна моното́нність
• multiple ~
= кра́тна моното́нність
• strict ~
= стро́га моното́нність
• strong ~
= си́льна моното́нність
• weak ~
= слабка́ моното́нність
network = ['nɛtwɜ:k] 1. мере́жа || мере́жевий 2. пле́тиво
• ~ of coordinates
= координа́тна сі́тка
• ~ of a graph
= ланцю́г гра́фу
• abstract ~
= абстра́ктна мере́жа
• abstract semantic ~
= абстра́ктна семанти́чна схе́ма
• assignment ~
= схе́ма призна́чень (в задачі про призначення)
• augmented transition ~
= розши́рена мере́жа перехо́ду
• backbone ~
= основна́ (ба́зова) мере́жа
• baseband ~
= мере́жа з немодульо́ваним пересила́нням
• Bayesian ~
= Ба́єсова мере́жа
• belief ~
= причино́во-наслідко́ва мере́жа
• branching ~
= розгалу́жена мере́жа
• broadband ~
= широкосму́гова мере́жа; мере́жа з модульо́ваним пересила́нням (інформації)
• broadcasting ~
= мере́жа з розсила́нням повідо́млень до всіх, хто його́ отри́мує
• bus ~
= ши́нна мере́жа
• business-communications ~
= мере́жа ділово́го зв’язку́
• causal ~
= причино́во-наслідко́ва (кауза́льна) мере́жа
• circuit-switched ~
= мере́жа з комута́цією кана́лів
• combinatorial ~
= комбінато́рна мере́жа
• computer ~
= мере́жа комп’ю́терів, комп’ю́терна мере́жа
• concentrator ~
= мере́жа з концентра́торами
• contention ~
= мере́жа із супе́рництвом за зайняття́ лі́нії
• correcting (corrective) ~
= коригува́льна схе́ма
• data ~
= інформаці́йна мере́жа
• data bank ~
= мере́жа ба́нків да́них
• despotic ~
= мере́жа з примусо́вою синхроніза́цією
• directed ~
= (з)орієнто́вана (спрямо́вана) мере́жа
• distributed processing ~
= мере́жа розподі́леного опрацьо́вування
• dynamic ~
= динамі́чна мере́жа
• feedback ~
= мере́жа зі зворо́тним зв’язко́м
• feedforward ~
= мере́жа з механі́змом прогнозува́ння поді́й
• functional ~
= функці́йна мере́жа
• generalized ~
= узага́льнена мере́жа
• hierarchical ~
= ієрархі́чна мере́жа
• high-flux ~
= мере́жа з вели́кою щі́льністю пото́ку інформа́ції
• homogeneous computer ~
= однорі́дна комп’ю́терна мере́жа
• host-based ~
= мере́жа з головно́ю маши́ною
• indecomposable ~
= нерозвивна́ (нерозкладна́) мере́жа
• inference ~
= мере́жа (схе́ма) виво́дження
• information ~
= інформаці́йна мере́жа
• instrument communications ~
= мере́жа пересила́ння да́них ви́мірів
• integrated services ~
= мере́жа з надава́нням ко́мплексних по́слуг
• integrating ~
= інтеґрува́льна мере́жа
• ladder ~
= драби́нна мере́жа (схе́ма)
• lattice ~
= ґра́тко́ва мере́жа
• linear ~
= ліні́йна мере́жа
• local area ~ (LAN)
= місце́ва (лока́льна) мере́жа
• logical ~
= логі́чна мере́жа
• long-haul ~
= мере́жа з до́вгими лі́ніями (зв’язку); глоба́льна мере́жа
• matching ~
= узго́джувальна схе́ма
• meshed ~
= вузлова́ мере́жа
• multiple-token ~
= мере́жа з множи́нним ма́ркерним до́ступом
• multipoint ~
= багатоточко́ва мере́жа, мере́жа з вели́кою кі́лькістю вузлі́в
• multiprocessing ~
= багатопроце́сорна мере́жа
• multistation ~
= багатостанці́йна мере́жа
• multiterminal ~
= 1. мультитерміна́льна мере́жа 2. ел. багатопо́люсник
• neural ~
= нейро́нна мере́жа
• nonpartitionable ~
= нерозпа́дна мере́жа (що зберігає цілісність після відмов вузлів)
• office ~
= о́фісна обчи́слювальна мере́жа
• packet switched ~, packet switching ~
= мере́жа з комута́цією паке́тів (з паке́тною комута́цією)
• partitionable ~
= розпа́дна мере́жа (що не зберігає цілісності після відмов вузлів)
• peer-to-peer ~
= мере́жа з рівнопра́вними вузла́ми
• personal-computer ~
= мере́жа персона́льних комп’ю́терів
• planar ~
= плана́рна мере́жа
• polled ~
= мере́жа з (послідо́вним) опи́туванням елеме́нтів
• probabilistic ~
= імові́рнісна мере́жа
• public data ~
= колекти́вна мере́жа пересила́ння да́них; мере́жа пересила́ння (да́них) зага́льного користува́ння
• queuing ~
= мере́жа ма́сового обслуго́вування
• reduced ~
= зве́дена мере́жа
• redundant ~
= надлишко́ва мере́жа
• resource-sharing ~
= спільноресу́рсна мере́жа
• ring(-topology) ~
= мере́жа з кільце́вою тополо́гією, кільце́ва мере́жа
• self-organizing ~
= самоорганізо́вна мере́жа
• sequential ~
= послідо́внісна мере́жа
• single-site ~
= місце́ва мере́жа
• star-type ~
= зірча́ста мере́жа; зі́рка
• stochastic ~
= стохасти́чна мере́жа
• switching ~
= перемика́льна мере́жа
• symmetrical ~
= симетри́чна мере́жа
• synchronous ~
= синхро́нна мере́жа
• tie-line ~
= мере́жа з ви́діленими лі́ніями (зв’язку)
• token-bus-based (token-passing) ~
= маркероестафе́тна мере́жа
• transport (transportation) ~
= тра́нспортна мере́жа
• universal ~
= універса́льна мере́жа
• unoriented ~
= не(з)орієнто́вана (неспрямо́вана) мере́жа
• value-added ~
= мере́жа з додатко́вими по́слугами, мере́жа з додатко́вими можли́востями чи за́собами
• wide-area ~
= широкомасшта́бна мере́жа; глоба́льна мере́жа
• X.25 ~
= мере́жа з протоко́лом X.25
node = [nəʊd] 1. ву́зол || вузлови́й 2. вузлова́ то́чка 3. верши́на (графу); то́чка пере́тину
• accessible ~
= дося́жний ву́зол
• ancestor ~
= ву́зол-пре́док
• base ~
= корене́вий ву́зол, ко́рінь
• bottom ~
= ни́жній ву́зол
• boundary ~
= межови́й ву́зол
• cascade ~
= каска́дний ву́зол
• child ~
= ву́зол-наща́док; підпорядко́ваний ву́зол
• collector ~
= ву́зол злива́ння (в блок-схемі структурованої програми), коле́кторний ву́зол
• computational ~
= обчи́слювальний ву́зол (мережі)
• datum ~
= відліко́вий (основни́й, ба́зовий) ву́зол
• daughter ~
= дочі́рній ву́зол, ву́зол-наща́док
• degenerate ~
= виро́джений ву́зол
• dependent ~
= зале́жний ву́зол
• descendant ~
= ву́зол-наща́док
• destination ~
= ву́зол призна́чення, ву́зол-адреса́т
• digraph ~
= ву́зол (верши́на) оргра́фу
• distributive ~
= розподі́льний ву́зол
• dominated ~
= підле́глий ву́зол
• dominating ~
= панівни́й (домінівни́й) ву́зол
• double ~
= подві́йний ву́зол
• element ~
= лока́льний ву́зол
• end ~
= кінце́вий ву́зол
• father ~
= ба́тьківський ву́зол, ву́зол-пре́док
• faulty ~
= неспра́вний ву́зол (мережі)
• final ~
= кінце́вий ву́зол
• global ~
= глоба́льний ву́зол
• grain ~
= збі́льшений ву́зол (графу)
• graph ~
= ву́зол (верши́на) гра́фу
• hub ~
= ву́зол-концентра́тор
• improper ~
= непра́вильний (невласти́вий) ву́зол
• independent ~
= незале́жний ву́зол
• initial ~
= початко́вий ву́зол
• intermediate ~
= проміжни́й ву́зол
• internal ~
= вну́трішній ву́зол
• interpolation ~
= ву́зол інтерполя́ції
• isolated ~
= ізольо́ваний ву́зол
• labeled ~
= позна́чений ву́зол
• leaf ~
= кінце́вий ву́зол, лист (дерева)
• linking ~
= зв’я́зувальний ву́зол
• master ~
= головни́й ву́зол
• multiple ~s
= кра́тні вузли́
• neighbo(u)ring ~
= сусі́дній ву́зол
• network ~
= ву́зол мере́жі; ву́зол схе́ми
• nontip ~
= некінце́вий ву́зол
• origin ~
= початко́вий (джере́льний) ву́зол
• parent ~
= ба́тьківський ву́зол, ву́зол-пре́док
• peripheral ~
= перифері́йний ву́зол
• predicate ~
= предика́тний ву́зол (у блок-схемі структурованої програми)
• process ~
= функці́йний ву́зол (у блок-схемі структурованої програми)
• processor ~
= проце́сорний ву́зол
• reference ~
= відліко́вий (основни́й, ба́зовий) ву́зол
• root ~
= корене́вий ву́зол; корене́ва верши́на; ко́рінь
• saddle ~
= сідлови́й ву́зол
• session ~
= ву́зол мере́жевого з’є́днання
• sibling ~
= ву́зол-брат (щодо вузла такого самого рівня)
• simple ~
= про́сти́й ву́зол
• singular ~
= особли́вий ву́зол
• sink ~
= сто́ковий ву́зол
• slave ~
= підпорядко́ваний ву́зол
• source ~
= ву́зол-джерело́
• start(ing) ~
= ста́ртовий (початко́вий) ву́зол
• terminal ~
= терміна́льний ву́зол, терміна́л
• tip ~
= кінце́вий ву́зол
number = ['nʌmbə] 1. число́ || числови́й 2. но́мер || номерни́й || нумерува́ти/пронумерува́ти, познача́ти/позна́чити но́мером; лічи́ти/полічи́ти, перелі́чувати/перелічи́ти; перерахо́вувати/перерахува́ти (за порядком номерів) 3. (числовий) коефіціє́нт 4. кі́лькість // a fair/great/small ~ (of) доста́тня/вели́ка/мала́ кі́лькість (чогось); quite a ~ (of) чима́ло 5. число́, ви́пуск (журналу)
• ~ of connectivity
= число́ зв’я́зності
• ~ of dimensions
= ви́мірність, кі́лькість ви́мірів (простору тощо)
• ~ of iterations
= число́ ітера́цій
• ~ of solutions of an equation
= число́ ро́зв’язків рівня́ння
• ~ of zeros
= число́ нулі́в
• acceptance ~
= прийня́тне число́
• account ~
= обліко́вий но́мер
• algebraic ~
= алґебри́чне число́
• amicable ~s
= дру́жні чи́сла
• approximate ~
= набли́жене (прибли́зне) число́
• approximation ~
= апроксимаці́йне число́
• arbitrary ~
= дові́льне число́
• assembly ~
= шифр компле́кту
• average ~
= сере́днє число́
• base ~
= осно́ва числово́ї систе́ми
• beginning ~
= початко́ве (пе́рвісне) число́
• bicomplex ~
= біко́мплексне число́
• binary ~
= двійко́ве число́
• binary-coded ~
= двійко́во кодо́ване число́
• binary-coded decimal ~
= двійко́во кодо́ване десятко́ве число́
• binary-decimal ~
= двійко́во-десятко́ве число́
• call ~
= виклика́льний (виклико́вий) пара́мет(е)р (що містить інформацію для звернення до підпрограми)
• cardinal ~
= 1. кі́лькісний числі́вник 2. кардина́льне число́
• characteristic ~
= характеристи́чне число́
• check ~
= контро́льне число́; число́ в контро́льних розря́дах (слова)
• chromatic ~
= хромати́чне число́
• code ~
= ко́довий но́мер
• coded ~
= (за)кодо́ване число́
• colo(u)r ~
= но́мер (код) ко́льору
• combinatorial ~
= комбінато́рне число́
• complex ~
= ко́мплексне число́
• complex conjugate ~
= спря́жене ко́мплексне число́
• composite ~
= скла́дене число́
• compound ~
= скла́дене (по)імено́ване число́ (напр., 1 кг 200 г)
• computable ~
= підрахо́вне число́
• concrete ~
= (по)імено́ване число́
• connection ~
= но́мер з’є́днання
• correlation ~
= коефіціє́нт кореля́ції
• decimal ~
= десятко́ве число́
• denominate ~
= (по)імено́ване число́
• device ~
= но́мер при́строю
• directed ~
= відно́сне число́
• distribution ~
= коефіціє́нт розпо́ділу
• double-length ~
= число́ подві́йної довжини́
• double-precision ~
= число́ з подві́йною то́чністю
• dual ~
= дуа́льне число́
• entropy ~
= ентропі́йне число́
• even ~
= па́рне число́
• expression ~
= но́мер ви́разу
• figurate ~
= фігу́рне число́
• fixed-point ~
= число́ з нерухо́мою (фіксо́ваною) ко́мою
• floating-point ~
= число́ з рухо́мою ко́мою
• font ~
= но́мер шри́фту
• fractional ~
= дробо́ве число́
• generation ~
= но́мер ве́рсії
• gnomonic ~
= гномо́нне число́
• hex(adecimal) ~
= шістнадцятко́ве число́
• hypercomplex ~
= гіперко́мплексне число́
• hyperinteger ~
= гіперці́ле число́
• hyperperfect ~
= гіпердоскона́ле число́
• hyperreal ~
= гіперді́йсне число́
• ideal ~
= ідеа́льне число́
• identification ~
= ідентифікаці́йний но́мер
• imaginary ~
= уя́вне число́
• imperfect ~
= недоскона́ле число́
• improper ~
= невласти́ве число́; невла́сне число́
• inaccessible ~
= недося́жне число́
• incidence ~
= коефіціє́нт інциде́нтності
• incorrect ~ of parameters
= непра́вильне число́ пара́метрів
• index ~
= (числови́й) і́ндекс
• indexed ~
= проіндексо́ване число́
• inductive ~
= індукти́вне число́
• interrupt ~
= но́мер перерива́ння
• intertwining ~
= алґ. число́ заче́плень
• interval ~
= інтерва́льне число́
• inverse ~
= обе́рнене число́
• irrational ~
= ірраціона́льне число́
• item ~
= но́мер пози́ції; но́мер елеме́нту
• line ~
= но́мер рядка́
• linking ~
= коефіціє́нт зче́плення
• magic ~
= магі́чне число́; систе́мний код (перше слово файлу, що визначає його призначення); логі́чний но́мер
• mixed ~
= змі́шане число́ (з цілою і дробовою частинами)
• multidigited ~
= багаторозря́дне число́
• multiplace ~
= багаторозря́дне число́
• multiple ~
= кра́тне число́
• mutually prime ~s
= взає́мно про́сті́ чи́сла
• natural ~
= натура́льне число́
• negative ~
= від’є́мне число́
• neighbo(u)r ~
= сусі́днє число́
• nonnegative ~
= невід’є́мне число́
• odd ~
= непа́рне число́
• order ~
= поря́дковий но́мер
• ordinal ~
= поря́дкове (трансфіні́тне) число́; ордина́л
• packed decimal ~
= запако́ване десятко́ве число́
• 
p-adic ~ = p-ади́чне число́
• page ~
= но́мер сторі́нки
• palindromic ~
= паліндро́мне число́, паліндро́м
• perfect ~
= доскона́ле число́
• positional ~
= число́ в позиці́йній числові́й систе́мі
• positive ~
= дода́тне число́
• primary ~
= прима́рне число́
• prime ~
= про́сте́ число́
• primitive ~
= приміти́вне число́
• priority ~
= показни́к пріорите́ту, но́мер пріорите́ту
• pseudorandom ~
= псевдовипадко́ве число́
• pure imaginary ~
= чи́сто уя́вне число́
• quantum ~
= ква́нтове число́
• radix ~
= осно́ва числово́ї систе́ми (систе́ми чи́слення)
• random ~
= випадко́ве число́
• rational ~
= раціона́льне число́
• real ~
= ді́йсне число́
• reciprocal ~
= обе́рнене (щодо даного) число́
• record ~
= но́мер за́пису
• reduced ~
= зве́дене число́
• reducible ~
= звідне́ число́
• rejection ~
= крити́чне число́
• relative ~
= відно́сне число́
• round ~
= кру́гле число́
• round-off ~
= заокру́глене число́
• sample ~
= о́бсяг ви́бірки
• scale ~
= масшта́бний мно́жник
• sequence ~
= поря́дковий но́мер
• serial ~
= 1. поря́дковий но́мер 2. реєстраці́йний но́мер 3. заводськи́й (сері́йний) но́мер
• signed ~
= відно́сне (алґебри́чне) число́, число́ зі зна́ком
• spectral ~
= спектра́льне число́
• square ~
= квадра́т ці́лого числа́
• structural ~
= структу́рне число́
• tag ~
= позна́чник (програмового модуля тощо)
• tetrahedral ~
= тетра́едрове (тетраедра́льне) число́
• torsion ~
= коефіціє́нт за́круту
• total ~
= зага́льна кі́лькість
• track ~
= но́мер дорі́жки
• transcendental ~
= трансценде́нтне число́
• transfinite ~
= трансфіні́тне число́
• translation ~
= періо́д (функції)
• transmission ~
= передава́льне число́
• transversal ~
= трансверса́льне число́
• trapezoidal ~
= трапеці́йне число́
• triangular ~
= трику́тне число́
• truncated ~
= утя́те число́ (з відкинутими розрядами)
• unattainable ~
= недося́жне число́
• unit imaginary ~
= уя́вна одини́ця
• unsigned ~
= число́ без зна́ку
• user ~
= шифр користувача́; ідентифіка́тор користувача́
• version ~
= но́мер ве́рсії
• whole ~
= ці́ле число́
• winding ~
= поря́док криво́ї відно́сно то́чки
• window ~
= но́мер вікна́
• wrapped ~
= псевдонормалізо́ване число́
operation = [ˌɒpə'reɪʃn] 1. ді́я, опера́ція 2. проце́с; робо́та; функціюва́ння, функціонува́ння 3. режи́м (експлуатаційний)
• abstract ~
= абстра́ктна опера́ція
• additive ~
= адити́вна опера́ція
• algebraic ~
= алґебри́чна опера́ція
• analytic ~
= аналіти́чна опера́ція
• approximate ~
= набли́жена опера́ція
• arithmetic ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) ді́я (опера́ція)
• array ~
= ма́трична опера́ція; опера́ція над маси́вом
• associative ~
= асоціати́вна (сполу́чна́) опера́ція
• atomic ~
= атома́рна опера́ція (не подільна на дрібніші)
• attended ~
= робо́та під на́глядом (оператора)
• authorized ~
= санкційо́вана опера́ція; санкційо́вана ді́я
• auxiliary ~
= допомі́жна́ опера́ція
• averaging ~
= опера́ція усере́днювання
• basic ~
= основна́ (головна́) опера́ція
• battery ~
= робо́та з батаре́йним жи́вленням
• biconditional ~
= опера́ція еквівале́нтності
• biharmonic ~
= бігармоні́чна опера́ція
• bilinear ~
= біліні́йна опера́ція
• binary ~
= біна́рна (двомі́сна) опера́ція
• bit ~
= порозря́дна опера́ція
• bitwise ~
= порозря́дна (побі́това) опера́ція
• bookkeeping ~
= 1. (обліко́во-) бухга́лтерська опера́ція 2. службо́ва опера́ція 3. керівна́ опера́ція 4. допомі́жна́ опера́ція
• Boolean ~
= Бу́лова опера́ція
• bracket ~
= опера́ція дужкува́ння
• branch ~
= опера́ція галу́ження (розгалу́жування)
• clear-line ~
= опера́ція стира́ння рядка́
• closure ~
= опера́ція замика́ння
• collation ~
= опера́ція злива́ння; об’є́днувальна опера́ція
• commutative ~
= комутати́вна опера́ція
• comparison ~
= опера́ція порі́внювання
• complementary ~
= доповня́льна опера́ція
• complex ~
= 1. складна́ опера́ція 2. ді́я над ко́мплексними чи́слами
• composite ~
= компози́тна опера́ція
• compound ~
= скла́дена опера́ція
• computing ~
= обчи́слювальна опера́ція
• conditional ~
= умо́вна опера́ція
• conjunction ~
= опера́ція кон’ю́нкції
• continuous ~
= непере́рвна опера́ція
• contraction ~
= опера́ція стиска́ння
• control ~
= опера́ція керува́ння
• convolution ~
= опера́ція згорта́ння
• counting ~
= опера́ція рахува́ння
• dagger ~
= опера́ція відкида́ння кон’ю́нкції
• data-processing ~
= опрацьо́вування да́них
• decomposable ~
= розкла́дна опера́ція
• decrement ~
= опера́ція декреме́нту (зме́ншування)
• derived ~
= похідна́ опера́ція
• deterministic ~
= детерміністи́чна опера́ція
• differential ~
= диференці́йна опера́ція
• digital ~
= цифрова́ опера́ція
• digit-to-digit ~
= порозря́дна (поцифрова́) опера́ція
• disjunction ~
= опера́ція диз’ю́нкції
• distributive ~
= дистрибути́вна опера́ція
• dual ~
= обе́рнена опера́ція; дуа́льна опера́ція
• dyadic ~
= двомі́сна опера́ція; біна́рна опера́ція
• effective ~
= ефекти́вна опера́ція
• embedding ~
= опера́ція вклада́ння
• equivalence ~
= опера́ція еквівале́нтності
• exchange ~
= опера́ція о́бміну
• exclusive ~
= опера́ція ви́ключного АБО́; опера́ція АБО́-АБО́ (заперечення еквівалентності)
• exponential ~
= опера́ція підне́сення до степе́ня
• fade ~
= опера́ція поступо́вого стира́ння (інформації про об’єкт бази даних)
• fail-safe ~
= 1. відмовостійка́ робо́та 2. безпе́чний режи́м
• finitary ~
= фініта́рна опера́ція
• finite ~
= фіні́тна опера́ція
• fixed-point ~
= опера́ція з фіксо́ваною ко́мою
• floating-point ~
= опера́ція з рухо́мою ко́мою
• formal ~
= форма́льна опера́ція
• functional ~
= функці́йна опера́ція
• generalized ~
= узага́льнена опера́ція
• generating ~
= поро́джувальна опера́ція
• generic ~
= родова́ опера́ція
• gluing ~
= опера́ція скле́ювання
• go-to ~
= опера́ція (безумовного) перехо́ду
• graft ~
= опера́ція під’є́днування гі́лки (що ґарантує розширення дерева); опера́ція зро́щування
• group ~
= групова́ опера́ція
• housekeeping ~
= службо́ва опера́ція; керува́льна (керівна́) опера́ція; допомі́жна́ опера́ція
• idempotent ~
= ідемпоте́нтна опера́ція
• identity ~
= тото́жна опера́ція
• illegal ~
= заборо́нена опера́ція
• immediate ~
= 1. опера́ція з нега́йною ві́дповіддю 2. опера́ція з безпосере́дньою адреса́цією
• implication ~
= опера́ція імпліка́ції
• increment ~
= опера́ція інкреме́нту (наро́щування)
• inference ~
= опера́ція логі́чного ви́ведення
• infinite ~
= нескінче́нна опера́ція
• input ~
= опера́ція вво́дження
• input/output ~
= опера́ція вво́дження/виво́дження
• insertion ~
= опера́ція вставля́ння
• integer ~
= цілочислова́ опера́ція
• interior ~
= вну́трішня опера́ція
• invariance ~
= інваріа́нтна опера́ція
• inverse ~
= обе́рнена опера́ція
• inversion ~
= опера́ція інве́рсії
• iterative ~
= ітерати́вна опера́ція
• jump ~
= опера́ція перехо́ду
• kernel ~
= опера́ція ядра́
• keystroke ~
= опера́ція за на́тиском кла́віші
• linear ~
= ліні́йна опера́ція
• logic(al) ~
= логі́чна опера́ція
• loop ~
= опера́ція організа́ції ци́клу
• main ~
= основна́ опера́ція
• mathematical ~
= математи́чна опера́ція
• matrix ~
= ма́трична опера́ція, опера́ція з ма́трицями
• mismatch ~
= опера́ція знахо́дження невідпові́дності (ознак)
• modular ~
= модуля́рна опера́ція
• monadic ~
= уна́рна (одномі́сна) опера́ція
• monotone ~
= моното́нна опера́ція
• move ~
= опера́ція пересила́ння
• multilinear ~
= поліліні́йна опера́ція
• multiple ~s
= з’є́днані (в часі) опера́ції
• multitask ~
= мультизада́чний режи́м, парале́льне вико́нування зада́ч, (одноча́сна) робо́та з кількома́ зада́чами
• nand
(скор. not-and) ~ = опера́ція НІ-І
• negation ~
= опера́ція відкида́ння
• neither-nor ~
= опера́ція НІ-НІ
• nonarithmetical ~
= неаритмети́чна (неарифмети́чна) ді́я (опера́ція)
• nondata ~
= опера́ція, не пов’я́зана з опрацьо́вуванням да́них; опера́ція не з да́ними
• no ~
= неробо́ча опера́ція
• nor
(скор. not-or) ~ = опера́ція НІ-АБО́
• nullary ~
= нуль-а́рна опера́ція
• off-line ~
= автоно́мна робо́та; автоно́мний (незале́жний) режи́м
• one-shot ~
= робо́та в одини́чному режи́мі; покро́кова робо́та
• one-step ~
= робо́та в одини́чному режи́мі; покро́кова робо́та
• on-line ~
= робо́та в реа́льному ча́сі; робо́та з пото́чною (оно́влюваною) інформа́цією
• optimum ~
= оптима́льна опера́ція
• OR ~
= опера́ція АБО́ (логічного додавання); диз’ю́нкція
• output ~
= опера́ція виво́дження
• overhead ~
= наглядо́ва (службо́ва, організаці́йна) опера́ція
• partial ~
= частко́ва опера́ція
• partition ~
= опера́ція розбива́ння (по́ділу на части́ни)
• paste ~
= (логічна) опера́ція вкле́ювання
• permitted ~
= дозво́лена опера́ція
• permutation ~
= опера́ція переставля́ння
• Pierce ~
= опера́ція "Пі́рсова стрі́лка"
• pipeline ~
= робо́та в конве́єрному режи́мі
• pixel-level ~
= опера́ція на рі́вні то́чок ра́стру
• ply ~
= лог. пліка́ція
• polymorphic ~
= полімо́рфна опера́ція (залежна від типів арґументів)
• prenex ~
= прене́ксна опера́ція
• primary ~
= перви́нна опера́ція
• primitive ~
= найпрості́ша опера́ція; ба́зова опера́ція, приміти́в
• principal ~
= головна́ опера́ція
• projective ~
= проєкти́вна опера́ція
• prune ~
= опера́ція відтина́ння (під час розподіленого опрацьовування запитів)
• queue ~
= робо́та з че́ргами; опера́ція ста́влення на че́ргу
• raster ~
= опера́ція знахо́дження пере́тину рису́нків
• rational ~
= раціона́льна опера́ція
• real-time ~
= робо́та в реа́льному ча́сі
• red-tape ~
= службо́ва опера́ція; керівни́ча опера́ція; допомі́жна́ опера́ція
• refinement ~
= опера́ція уто́чнювання да́них
• regular ~
= реґуля́рна опера́ція
• restriction ~
= опера́ція обме́жування
• restrictive ~
= обме́жувальна опера́ція
• retrieval ~
= інформацієпошуко́ва опера́ція
• reversible ~
= оборо́тна опера́ція
• sampling ~
= опера́ція вибира́ння
• scheduled ~
= 1. опера́ція за ро́зкладом; (за)плано́вана опера́ція 2. робо́та за ро́зкладом, регла́ментна робо́та
• search ~
= опера́ція по́шуку
• set-theoretic ~
= теоре́тико-множи́нна опера́ція
• shift ~
= опера́ція зсува́ння
• sieve ~
= опера́ція просі́ювання
• simplex ~
= си́мплексна опера́ція
• single-program ~
= однопрограмо́ва робо́та
• single-step ~
= однокро́ковий режи́м робо́ти
• single-task ~
= однозада́чний режи́м, робо́та з одно́ю зада́чею
• smoothing ~
= опера́ція згла́джування
• squaring ~
= опера́ція підне́сення до квадра́та
• step-by-step ~
= поета́пна опера́ція
• stochastic ~
= стохасти́чна опера́ція
• stroke ~
= штрих Ше́фера
• substitution ~
= опера́ція підставля́ння
• symbolic ~
= си́мвольна опера́ція
• syntactical ~
= синтакси́чна опера́ція
• takedown ~
= опера́ція підготовля́ння (при́строю) до насту́пної робо́ти
• team ~
= групове́ розробля́ння (програмових засобів тощо)
• tensor ~
= те́нзорна опера́ція
• threshold ~
= поро́гова опера́ція
• time-consuming ~
= часовитра́тна (трива́ла, довгоча́сна) опера́ція
• time-sharing ~
= режи́м розпо́ділу ча́су
• total ~
= по́вна (скрізь озна́чена) опера́ція
• transcendental ~
= трансценде́нтна опера́ція
• transfer ~
= опера́ція передава́ння управлі́ння
• unary ~
= одномі́сна (уна́рна) опера́ція
• unattended ~
= робо́та без на́гляду (оператора), цілко́м автоматизо́вана робо́та
• unauthorized ~
= несанкційо́вана опера́ція; несанкційо́вана ді́я
• union ~
= опера́ція об’є́днування; опера́ція логі́чного додава́ння (диз’ю́нкції)
• unloading ~
= опера́ція розванта́жування; опера́ція виво́дження (інформації)
• vector ~
= ве́кторна опера́ція, опера́ція з вектора́ми
• write ~
= опера́ція запи́сування
ordering = ['ɔ:dərɪŋ] впорядко́вування/впорядкува́ння
• ~ by merging
= впорядко́вування шля́хом злива́ння
• ~ of a field
= впорядко́вування по́ля
• ~ of a group
= впорядко́вування гру́пи
• ~ of vectors
= впорядко́вування векторі́в
• alphabetical ~
= абе́ткове впорядко́вування, абеткува́ння
• array ~
= впорядко́вування маси́вів
• ascending ~
= впорядко́вування за зроста́нням, висхідне́ впорядко́вування
• canonical ~
= каноні́чне впорядко́вування
• chronological ~
= хронологі́чне впорядко́вування
• complete ~
= по́вне впорядко́вування
• connected ~
= зв’я́зне впорядко́вування
• cyclic ~
= циклі́чне впорядко́вування
• dense ~
= щі́льне впорядко́вування
• descending ~
= впорядко́вування за спада́нням, спадне́ впорядко́вування
• discrete ~
= дискре́тне впорядко́вування
• dynamic ~
= динамі́чне впорядко́вування
• geodesic ~
= геодези́чне впорядко́вування
• induced ~
= (з)індуко́ване впорядко́вування
• lattice ~
= ґра́тко́ве впорядко́вування
• lexicographic ~
= лексикографі́чне впорядко́вування
• linear ~
= ліні́йне впорядко́вування
• monotone ~
= моното́нне впорядко́вування
• multiple ~
= множи́нне впорядко́вування
• natural ~
= приро́дне впорядко́вування
• nontotal ~
= непо́вне впорядко́вування
• optimal ~
= оптима́льне впорядко́вування
• partial ~
= частко́ве впорядко́вування
• perfect ~
= доскона́ле впорядко́вування
• preference ~
= впорядко́вування перева́г
• priority ~
= впорядко́вування за пріорите́тами
• probabilistic ~
= ймові́рнісне впорядко́вування
• projective ~
= проєкти́вне впорядко́вування
• random ~
= випадко́ве впорядко́вування
• recursive ~
= рекурси́вне впорядко́вування
• reflexive ~
= рефлекси́вне впорядко́вування
• segment ~
= впорядко́вування сеґме́нтів
• standard ~
= станда́ртне впорядко́вування
• stochastic ~
= стохасти́чне впорядко́вування
• strict ~
= стро́ге впорядко́вування
• strong ~
= си́льне впорядко́вування
• temporary ~
= впорядко́вування за ча́сом; часове́ впорядко́вування
• topological ~
= топологі́чне впорядко́вування
• vector ~
= ве́кторне впорядко́вування
• virtual ~
= віртуа́льне впорядко́вування
point = [pɔɪnt] 1. то́чка 2. кра́пка 3. мі́сце, пози́ція; пункт 4. моме́нт 5. ета́п 6. пита́ння (порядку денного) 7. очко́ 8. пункт (1/72 дю́йма) // at a ~ в то́чці, в о́колі то́чки; at this ~ у цій то́чці; тут, у цьо́му мі́сці; в цей моме́нт; in ~ розгля́дуваний; the ~ is річ у тім, що; to the ~ по су́ті; the ~ at issue предме́т обгово́рення
• ~ of analyticity
= то́чка аналіти́чності
• ~ of attraction
= то́чка притя́гування
• ~ of branching
= то́чка галу́ження (розгалу́жування)
• ~ of closure
= то́чка до́тику (множини)
• ~ of condensation
= то́чка конденса́ції, то́чка згу́щення
• ~ of contact
= то́чка до́тику; то́чка конта́кту
• ~ of continuity
= то́чка непере́рвності
• ~ of contrary flexure
= то́чка пере́гину
• ~ of convergence
= то́чка збі́жності (ряду)
• ~ of density
= то́чка щі́льності
• ~ of differentiability
= то́чка диференційо́вності
• ~ of discontinuity
= то́чка розри́ву
• ~ of divergency
= то́чка розбі́жності (ряду)
• ~ of division
= то́чка по́ділу
• ~ of equilibrium
= то́чка рівнова́ги
• ~ of a graph
= верши́на гра́фу
• ~ of inflexion
= то́чка пере́гину
• ~ of interpolation
= то́чка інтерполя́ції
• ~ of intersection
= то́чка пере́тину
• ~ of no return
= то́чка незворо́тності (похідних дій)
• ~ of osculation
= то́чка самодо́тику (кривої)
• ~ of sale
= ка́совий терміна́л
• ~ of tangency
= то́чка до́тику
• ~ of a tree
= верши́на де́рева
• ~ of truncation
= то́чка стина́ння (зріза́ння)
• ~ of view
= по́гляд, кут зо́ру, то́чка зо́ру
• absolute ~
= абсолю́тна то́чка
• absorbing ~
= поглина́льна то́чка
• absorption ~
= то́чка поглина́ння
• access ~
= то́чка вхо́дження
• accumulation ~
= то́чка накопи́чування; то́чка ску́пчування, то́чка згу́щення
• actual decimal ~
= факти́чна десятко́ва кра́пка (ко́ма)
• addressable ~
= адресо́вна то́чка
• adherent ~
= то́чка до́тику
• angular ~
= кутова́ то́чка (кривої)
• assumed decimal ~
= десятко́ва кра́пка (ко́ма) за припу́щенням
• asymptotic ~
= асимптоти́чна то́чка
• attraction ~
= то́чка притяга́ння
• axial ~
= аксі́йна (аксіа́льна) то́чка, то́чка на осі́
• bending ~
= то́чка зги́ну
• bifurcation ~
= то́чка біфурка́ції
• binary ~
= ко́ма (кра́пка) в двійко́вому числі́
• boundary ~
= межова́ то́чка
• branch ~
= то́чка (роз)галу́ження
• break ~
= то́чка перерива́ння (процесу); мі́сце зу́пину
• characteristic ~
= характеристи́чна то́чка
• check ~
= контро́льна то́чка
• choice ~
= то́чка ви́бору
• circular ~
= кульова́ (омбілі́чна) то́чка, то́чка закру́глення
• closed ~
= за́мкнена то́чка
• closure ~
= то́чка за́мкнення
• cluster ~
= грани́чна то́чка, то́чка накопи́чування
• condensation ~
= то́чка конденса́ції (згу́щення)
• congruent ~
= конґруе́нтна то́чка
• conical ~
= коні́чна то́чка
• contact ~
= то́чка до́тику (конта́кту)
• control ~
= контро́льна (опо́рна) то́чка
• convergence ~
= то́чка збі́жності
• critical ~
= крити́чна то́чка
• cross ~
= то́чка пере́тину
• current ~
= пото́чна то́чка (графічного вікна)
• cuspidal ~
= то́чка зворо́ту
• cyclic ~
= циклі́чна то́чка
• dead ~
= ме́ртва то́чка
• decimal ~
= десятко́ва кра́пка (ко́ма)
• degeneracy ~
= то́чка ви́родження
• density ~
= то́чка густини́
• differential ~
= диференці́йний пара́мет(е)р
• discontinuity ~
= то́чка розри́ву
• dispersion ~
= то́чка диспе́рсії
• dividing ~
= відокре́млювальна то́чка
• elliptic ~
= еліпти́чна то́чка
• embedded ~
= вкла́дена то́чка
• end ~
= кіне́ць інтерва́лу; кінце́ва то́чка
• entrance (entry) ~
= то́чка вхо́ду, входова́ то́чка
• equilibrium ~
= 1. то́чка рівнова́ги 2. т. ігор ситуа́ція рівнова́ги
• exclamation ~
= окли́чний знак, знак о́клику, си́мвол "!"
• exit ~
= то́чка ви́ходу, ви́хід
• exterior ~
= топ., т. мн. зо́внішня то́чка
• external ~
= зо́внішня то́чка (поза чимось)
• extreme ~
= то́чка екстре́муму, екстрема́льна то́чка, екстре́мум
• fiducial ~
= ре́перна (ба́зова) то́чка
• fine ~
= деліка́тне мі́сце (в дискусії)
• fixed ~
= 1. нерухо́ма то́чка 2. фіксо́вана ко́ма (кра́пка) (у записі числа)
• fixed end ~
= нерухо́ма кінце́ва то́чка
• flex ~
= то́чка пере́гину
• floating ~
= рухо́ма кра́пка (ко́ма) (у записі числа)
• focal ~
= фо́кусна то́чка, фо́кус
• freeze ~ in specification
= моме́нт заморо́жування специфіка́цій (під час розробляння системи)
• frontier ~
= межова́ то́чка
• fundamental ~
= фундамента́льна то́чка
• generic ~
= спі́льна то́чка
• geometric ~
= геометри́чна то́чка
• given ~
= за́дана то́чка
• grid ~
= то́чка (обчислювальної) сі́тки
• harmonic ~
= гармоні́чна то́чка
• hyperbolic ~
= гіперболі́чна то́чка
• ideal ~
= ідеа́льна (невласти́ва, нескінче́нно відда́лена) то́чка
• imaginary ~
= уя́вна (невласти́ва) то́чка
• infinite ~
= нескінче́нно відда́лена то́чка, то́чка на нескінче́нності
• inflection ~
= то́чка пере́гину
• ingress ~
= то́чка вхо́дження
• initial ~
= 1. початко́ва то́чка 2. початко́ва верши́на (графу)
• inner ~
= вну́трішня то́чка (всередині чогось тощо)
• insertion ~
= то́чка вставля́ння; мі́сце вставля́ння
• integral ~
= цілочислова́ то́чка
• interior ~
= вну́трішня то́чка (множини тощо)
• intersection ~
= то́чка пере́тину
• invariant ~
= інваріа́нтна то́чка
• inversion ~
= то́чка інве́рсії
• irrational ~
= ірраціона́льна то́чка
• irregular ~
= ірреґуля́рна то́чка
• irregularity ~
= то́чка нереґуля́рності
• isolated ~
= ізольо́вана то́чка
• jump ~
= то́чка стрибка́
• labile ~
= нестійка́ то́чка
• lateral ~
= бічна́ то́чка
• lattice ~
= ву́зол ґра́тки (ла́тиці)
• limit(ing) ~
= грани́чна то́чка
• mass (material) ~
= матеріа́льна то́чка
• mathematical ~
= математи́чна то́чка
• maximum ~
= то́чка ма́ксимуму
• melting ~
= то́чка то́плення (пла́влення)
• mesh ~
= то́чка (ву́зол) сі́тки
• minimax ~
= мініма́ксна то́чка
• minimum ~
= то́чка мі́німуму
• moot ~
= спі́рне пита́ння
• moving ~
= рухо́ма то́чка
• multiple ~
= кра́тна то́чка (кривої)
• navel ~
= сфери́чна то́чка, то́чка закру́глення
• nodal ~
= вузлова́ то́чка
• object ~
= алґ. геом. проо́браз то́чки
• osculation ~
= то́чка самодо́тику; то́чка до́тику (порядку понад 2)
• parabolic ~
= параболі́чна то́чка
• peak ~
= пі́кова то́чка
• piercing ~ of a line
= то́чка пере́тину прямо́ї (з площиною)
• pivotal ~
= це́нт(е)р оберта́ння
• projective ~
= проєкти́вна то́чка
• radix ~
= місцеперебува́ння кра́пки (ко́ми) (у десятковому числі)
• ramification ~
= то́чка галу́ження
• random ~
= випадко́ва то́чка
• rational ~
= раціона́льна то́чка
• recurrent ~
= рекуре́нтна то́чка
• reentry ~
= то́чка повто́рного вхо́ду
• reference ~
= відліко́ва (опо́рна, ба́зова) то́чка; контро́льна то́чка
• regular ~
= реґуля́рна то́чка
• removed ~
= ви́лучена то́чка
• rerun ~
= моме́нт перезапуска́ння (реста́рту)
• rescue ~
= то́чка оно́влювання
• restart ~
= моме́нт перезапуска́ння (реста́рту)
• return ~
= то́чка зворо́ту
• saddle ~
= сідлова́ то́чка
• salient ~
= то́чка зало́му (кривої)
• separable ~
= відокре́мна то́чка
• separating ~
= відокре́млювальна то́чка
• singular ~
= особли́ва (синґуля́рна) то́чка
• spiral ~
= ан. фо́кус
• starting ~
= початко́ва то́чка
• stationary ~
= стаціона́рна то́чка
• tangency ~
= то́чка до́тику
• terminal ~
= 1. кра́йня то́чка (кінцева) 2. заверша́льна верши́на (дерева)
• top ~
= верши́на (дерева); ве́рхня (найви́ща) то́чка
• trace ~
= 1. то́чка пере́тину (прямої з площиною), точко́вий слід 2. то́чка трасува́ння (змінна чи вираз, що їх виводять у вікні для спостерігання)
• transcendent ~
= трансценде́нтна то́чка
• transient ~
= неверта́льна то́чка
• transition ~
= то́чка перехо́ду
• type-setting ~
= (типогра́фський) пункт (1/72 дюйма)
• umbilical ~
= омбілі́чна то́чка, то́чка закру́глення
• unit ~
= одини́чна то́чка
• vanishing ~
= то́чка пере́тину парале́льних лі́ній
• view ~
= 1. то́чка спостеріга́ння 2. кут (то́чка) зо́ру
pole = [pəʊl] по́люс
• ~ of a coordinate system
= по́люс (полярної) систе́ми координа́т
• ~ of a function
= по́люс фу́нкції
• ~ of a matrix
= по́люс ма́триці
• ~ of order N
= по́люс поря́дку N, по́люс N-го поря́дку
• absolute ~
= абсолю́тний по́люс
• double ~
= подві́йний по́люс
• harmonical ~
= гармоні́чний по́люс
• isolated ~
= ізольо́ваний по́люс
• logarithmic ~
= логаритмі́чний (логарифмі́чний) по́люс
• multiple ~
= кра́тний по́люс
• simple ~
= про́сти́й по́люс
• spurious ~
= позі́рний (ома́нний) по́люс
precision = [prɪ'sɪʒn] 1. то́чність; прецизі́йність || то́чний; прецизі́йний // to a ~ of з то́чністю до 2. мо́дуль то́чності
• absolute ~
= абсолю́тна то́чність
• a posteriori ~
= апостеріо́рна то́чність
• desired ~
= потрі́бна то́чність; необхі́дна то́чність
• double ~
= подві́йна то́чність
• dynamic ~
= динамі́чна то́чність
• effective ~
= ефекти́вна то́чність
• extended ~
= підви́щена то́чність
• final ~
= остато́чна то́чність
• fixed ~
= за́дана то́чність
• initial ~
= початко́ва то́чність
• maximum ~
= максима́льна то́чність
• measuring ~
= то́чність вимі́рювання
• mixed ~
= змі́шана то́чність
• multiple ~
= багаторазо́во збі́льшувана то́чність
• posterior ~
= апостеріо́рна то́чність
• relative ~
= відно́сна то́чність
processing = ['prəʊsɛsɪŋ] опрацьо́вування/опрацюва́ння, обробля́ння/обро́блення
• automatic data ~
= автомати́чне опрацьо́вування да́них
• background ~
= фо́нове опрацьо́вування
• batch ~
= паке́тне опрацьо́вування
• business ~
= опрацьо́вування комерці́йних да́них; опрацьо́вування ділово́ї інформа́ції
• communications ~
= опрацьо́вування переси́ланих да́них
• concurrent ~
= парале́льне опрацьо́вування
• continuous ~
= непере́рвне опрацьо́вування
• conversational ~
= діало́гове опрацьо́вування; опрацьо́вування в діало́говому режи́мі
• cooperative ~
= спі́льне опрацьо́вування
• data ~
= опрацьо́вування да́них
• deferred ~
= відкла́дене опрацьо́вування
• demand ~
= опрацьо́вування на вимо́ги
• direct ~
= безпосере́днє опрацьо́вування (даних)
• distributed ~
= розподі́лене опрацьо́вування
• file ~
= опрацьо́вування фа́йлів, робо́та з фа́йлами
• image ~
= опрацьо́вування зобра́жень
• interactive ~
= діало́гове (інтеракти́вне) опрацьо́вування
• knowledge ~
= опрацьо́вування знання́
• list ~
= опрацьо́вування спи́сків
• message ~
= опрацьо́вування повідо́млень
• multiple ~
= багатозада́чний режи́м, (одноча́сне) опрацьо́вування кілько́х зада́ч (у режимі поділу часу)
• on-line ~
= діало́гове опрацьо́вування
• parallel ~
= парале́льне опрацьо́вування
• real-time ~
= опрацьо́вування в реа́льному ча́сі
• remote ~
= дистанці́йне опрацьо́вування
• sequential ~
= послідо́вне опрацьо́вування
• serial ~
= послідо́вне опрацьо́вування
• simultaneous ~
= одноча́сне опрацьо́вування
• statistical data ~
= статисти́чне опрацьо́вування да́них
• text ~
= опрацьо́вування те́ксту; готува́ння те́ксту
• time-bound ~
= обме́жене в ча́сі (часообме́жене) опрацьо́вування
• time-sharing ~
= опрацьо́вування в режи́мі розпо́ділу ча́су
• word ~
= опрацьо́вування те́ксту; готува́ння те́ксту
recursion = [rɪ'kɜ:ʃn] реку́рсія || рекурсі́йний
• asymptotic ~
= асимптоти́чна реку́рсія
• backward ~
= зворо́тна реку́рсія
• bar ~
= лог. бар-реку́рсія
• double ~
= подві́йна реку́рсія
• forward ~
= пряма́ реку́рсія
• limited ~
= обме́жена реку́рсія
• linear ~
= ліні́йна реку́рсія
• multiple ~
= багаторазо́ва реку́рсія
• mutual ~
= взає́мна реку́рсія
• primitive ~
= приміти́вна реку́рсія
• relative ~
= відно́сна реку́рсія
• restricted ~
= обме́жена реку́рсія
• simultaneous ~
= одноча́сна реку́рсія
• topological ~
= топологі́чна реку́рсія
• transfinite ~
= трансфіні́тна реку́рсія
retrieval = [rɪ'tri:vl] по́шук; вибира́ння; відна́йдення, видобува́ння
• data ~
= по́шук да́них; добира́ння (відна́йдення) да́них
• information ~
= по́шук інформа́ції, інформаці́йний по́шук
• multiple-key ~
= багатоключови́й по́шук, по́шук за кількома́ ключа́ми
• partial-match ~
= частковозгі́дний по́шук, по́шук за частко́вою згі́дністю
root = [ru:t] 1. ко́рінь; // to take a ~ добува́ти/добу́ти ко́реня (ко́рінь), коренюва́ти/скоренюва́ти; the ~ of the matter суть пита́ння 2. ро́зв’язок 3. вкорі́нюватися/вкорени́тися
• ~ of an equation
= ко́рінь рівня́ння
• ~ of a graph
= ко́рінь гра́фу
• ~ of a tree
= ко́рінь де́рева
• ~ of unity
= ко́рінь з одини́ці
• approximate ~
= набли́жений ко́рінь
• arithmetical ~
= аритмети́чний (арифмети́чний) ко́рінь
• asymptotic ~
= асимптоти́чний ко́рінь
• characteristic ~
= характеристи́чний ко́рінь
• compact ~
= компа́ктний ко́рінь
• complex ~
= ко́мплексний ко́рінь
• cube ~
= кубі́чний ко́рінь
• deviation ~
= середньоквадра́тний ві́дхил
• dominant ~
= найбі́льший (за модулем) ко́рінь
• double ~
= подві́йний (дворазо́вий) ко́рінь
• extraneous ~
= побі́чний ко́рінь; сторо́нній ро́зв’язок
• imaginary ~
= уя́вний ко́рінь
• integer ~
= цілочислови́й ко́рінь
• irrational ~
= ірраціона́льний ко́рінь
• isotropic ~
= ізотро́пний ко́рінь
• latent ~ of a matrix
= характеристи́чне число́ ма́триці
• multiple ~
= кра́тний (багаторазо́вий) ко́рінь
• primitive ~
= пе́рві́сний (приміти́вний) ко́рінь
• principal ~
= головне́ зна́чення ко́реня
• quadratic ~
= квадра́тний ко́рінь
• real ~
= ді́йсний ко́рінь
• repeated ~s
= повто́рювані ко́рені, кра́тні ко́рені
• square ~
= квадра́тний ко́рінь
• triple ~
= потрі́йний ко́рінь
sequence = ['si:kwəns] 1. послідо́вність || будува́ти/побудува́ти (встано́влювати/встанови́ти, упорядко́вувати/впорядкува́ти) послідо́вність // in ~ оди́н за о́дним, послідо́вно 2. ряд 3. ви́слід, слі́дування; поря́док слі́дування || впорядко́вувати/впорядкува́ти 4. т. граф. маршру́т 5. (натура́льний) ряд чи́сел 6. лог. корте́ж
• ~ of best approximations
= послідо́вність найкра́щих набли́жень
• ~ of coefficients
= послідо́вність коефіціє́нтів, корте́ж коефіціє́нтів
• ~ of events
= послідо́вність поді́й
• ~ of experiments
= послідо́вність експериме́нтів
• ~ of exponents
= послідо́вність показникі́в
• ~ of functions
= послідо́вність фу́нкцій
• ~ of germs
= послідо́вність па́гонів
• ~ of indices
= послідо́вність і́ндексів
• ~ of integers
= послідо́вність ці́лих чи́сел
• ~ of meshes
= послідо́вність мере́ж
• ~ of points
= послідо́вність то́чок
• ~ of quantifiers
= корте́ж ква́нторів
• ~ of states
= послідо́вність ста́нів
• absolutely convergent ~
= цілко́м збі́жна послідо́вність
• absolutely summable ~
= цілко́м сумо́вна послідо́вність
• alternating ~
= знакозмі́нна послідо́вність
• approximation ~
= апроксимува́льна (апроксимаці́йна) послідо́вність
• arbitrary ~
= дові́льна послідо́вність
• arc ~
= послідо́вність ребе́р (графу)
• arithmetic ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) послідо́вність
• ascending ~
= висхідна́ послідо́вність
• asymptotic ~
= асимптоти́чна послідо́вність
• augmentation ~
= послідо́вність допо́внення
• autocorrelation ~
= автокореляці́йна послідо́вність
• autoregressive ~
= автореґреси́вна послідо́вність
• barred ~
= за́мкнена послідо́вність
• basis ~
= послідо́вність ба́зисів
• binary ~
= двійко́ва послідо́вність
• black ~
= топ. чо́рна послідо́вність
• bounded ~
= обме́жена послідо́вність
• branching ~
= розгалу́жена послідо́вність
• calculable ~
= зліче́нна послідо́вність
• calling ~
= виклико́ва послідо́вність (що реалізує звертання до програми)
• chance ~
= випадко́ва послідо́вність
• characteristic ~
= характеристи́чна послідо́вність
• circular ~
= циклі́чна послідо́вність
• closed ~
= за́мкнена послідо́вність
• cofibration ~
= послідо́вність корозшарува́ння (коволокнува́ння)
• coherent ~
= когере́нтна послідо́вність
• collating ~
= послідо́вність (схе́ма) впорядко́вування; сортува́льна послідо́вність
• composable ~
= компоно́вна послідо́вність
• composition ~
= композиці́йний ряд
• computable ~
= зліче́нна послідо́вність
• confident ~
= дові́рча послідо́вність
• connected ~
= зв’я́зна послідо́вність
• construction ~
= конструкти́вна послідо́вність
• continuous ~
= непере́рвна послідо́вність
• control ~
= керівна́ послідо́вність
• convergent ~
= збі́жна послідо́вність
• convex ~
= опу́кла послідо́вність
• correlation ~
= кореляці́йна послідо́вність
• countable ~
= зліче́нна послідо́вність
• covariance ~
= коваріаці́йна послідо́вність
• covariant ~
= коваріа́нтна послідо́вність
• critical ~
= крити́чна послідо́вність
• crumbling ~
= подрі́бнювана послідо́вність
• cyclic ~
= 1. циклі́чна послідо́вність 2. циклі́чний маршру́т
• decomposable ~
= розкладна́ (розвивна́) послідо́вність
• decreasing (descending) ~
= спадна́ (низхідна́) послідо́вність
• delta ~
= де́льта-послідо́вність
• dense ~
= щі́льна послідо́вність
• denumerable ~
= зліче́нна послідо́вність
• difference ~
= послідо́вність різни́ць
• directed ~
= 1. (з)орієнто́вана (спрямо́вана) послідо́вність 2. (з)орієнто́ваний (спрямо́ваний) маршру́т
• divergent ~
= розбі́жна послідо́вність
• dominated ~
= (з)мажоро́вана послідо́вність
• dominating ~
= мажорува́льна послідо́вність
• edge ~
= послідо́вність ре́бер, маршру́т
• embeddable ~
= вкладна́ послідо́вність
• enumerable ~
= зліче́нна послідо́вність
• ergodic ~
= ергоди́чна послідо́вність
• escape ~
= керівна́ послідо́вність
• exit ~
= послідо́вність опера́цій ви́ходу (з програми)
• exponential ~
= експоненці́йна послідо́вність
• factor ~
= послідо́вність мно́жникі́в
• fiber ~
= волокни́нна послідо́вність
• fiber mapping ~
= топ. резольве́нта
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) послідо́вність
• flag ~
= відокре́млювач ка́дрів
• fundamental ~
= фундамента́льна послідо́вність
• generalized ~
= узага́льнена послідо́вність
• generated ~
= поро́джена (зґенеро́вана) послідо́вність
• generating ~
= поро́джувальна послідо́вність
• geometric ~
= геометри́чна прогре́сія
• handshake ~
= послідо́вність квитува́льних сигна́лів
• harmonic ~
= гармоні́чний ряд
• hardwired ~
= жорстка́ послідо́вність
• hex(adecimal) escape ~
= шістнадцятко́ва керівна́ послідо́вність
• hierarchic ~
= ієрархі́чна послідо́вність
• homology ~
= гомологі́чна послідо́вність
• homotopic ~
= гомото́пна послідо́вність
• illegal ~
= заборо́нена послідо́вність
• implicit ~
= нея́вна послідо́вність
• inclusion mapping ~
= топ. корезольве́нта
• increasing ~
= висхідна́ послідо́вність
• index ~
= послідо́вність і́ндексів
• induced ~
= (з)індуко́вана послідо́вність
• infinite ~
= нескінче́нна послідо́вність
• infinitesimal ~
= послідо́вність знико́мо мали́х (інфінітезима́льних) величи́н
• initialization ~
= послідо́вність ініціалізува́ння
• inner ~
= вну́трішній маршру́т
• instruction ~
= послідо́вність кома́нд
• integer ~
= цілочислова́ послідо́вність
• intermittent ~
= перемежо́вана послідо́вність
• interpolating ~
= інтерполяці́йна послідо́вність
• inverse (inverted) ~
= обе́рнена (інве́рсна) послідо́вність
• inverting ~
= оборо́тна (інверто́вна) послідо́вність
• isotonic ~
= ізото́нна послідо́вність
• iterative ~
= ітерати́вна послідо́вність
• learnable (learning) ~
= самонавча́льна послідо́вність
• limitable ~
= обме́жна послідо́вність
• limiting ~
= обме́жувальна послідо́вність
• linear ~
= ліні́йна послідо́вність
• martingale ~
= мартинґа́л-послідо́вність
• maximal ~
= максима́льна послідо́вність
• maximizing ~
= максим(із)ува́льна послідо́вність
• measure ~
= послідо́вність мір
• minimal ~
= мініма́льна послідо́вність
• minimizing ~
= мінім(із)ува́льна послідо́вність
• monotonic ~
= моното́нна послідо́вність
• monotonically increasing ~
= моното́нно висхідна́ послідо́вність
• multiple ~
= кра́тна послідо́вність
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна послідо́вність
• natural ~
= натура́льний ряд (чисел)
• nested ~
= вкла́дена послідо́вність
• nonascending ~
= невисхідна́ послідо́вність
• nondecreasing ~
= неспадна́ послідо́вність
• nonincreasing ~
= невисхідна́ послідо́вність
• nonrepetitive ~
= неперіоди́чна послідо́вність
• normal ~
= норма́льна послідо́вність
• norming ~
= нормува́льна послідо́вність
• number (numerical) ~
= числова́ послідо́вність
• ordered ~
= впорядко́вана послідо́вність
• ordinal ~
= послідо́вність поря́дкових чи́сел (ордина́лів)
• ordinary ~
= звича́йна послідо́вність
• original ~
= входова́ послідо́вність
• orthogonal ~
= ортогона́льна послідо́вність
• orthonormal ~
= ортонормо́вана (ортонорма́льна) послідо́вність
• periodic ~
= періоди́чна послідо́вність
• point ~
= точко́ва послідо́вність
• positive ~
= дода́тна послідо́вність
• power on/off ~
= послідо́вність дій під час вмика́ння/вимика́ння жи́влення
• predictable ~
= прогнозо́вна послідо́вність
• predicting ~
= прогнозува́льна послідо́вність
• preset ~
= за́дана послідо́вність
• prime ~
= про́ста́ послідо́вність
• primitive ~
= приміти́вна послідо́вність
• random ~
= випадко́ва послідо́вність
• random-number ~
= послідо́вність випадко́вих чи́сел
• real ~
= ді́йсна послідо́вність
• realizable ~
= реалізо́вна послідо́вність
• reciprocal ~
= обе́рнена послідо́вність
• recurrent ~
= повто́рювана (рекуре́нтна) послідо́вність
• recursive ~
= рекурси́вна послідо́вність
• recursively enumerable ~
= рекурси́вно зліче́нна послідо́вність
• reduced ~
= 1. зве́дена послідо́вність 2. редуко́вана (зредуко́вана) секве́нція
• reducible ~
= 1. звідна́ послідо́вність 2. редуко́вна секве́нція
• regular ~
= реґуля́рна послідо́вність
• remainder ~
= послідо́вність за́лишків
• representative ~
= репрезентати́вна послідо́вність
• reversed ~
= обе́рнена послідо́вність
• reversible ~
= оборо́тна послідо́вність
• sample ~
= вибірко́ва послідо́вність
• saturated ~
= наси́чена послідо́вність
• shutdown ~
= послідо́вність дій під час заве́ршення робо́ти
• simplicial ~
= симпліці́йна послідо́вність
• smooth ~
= гладка́ послідо́вність
• smoothed ~
= згла́джена послідо́вність
• solution ~
= послідо́вність ро́зв’язків
• sparse ~
= розрі́джена послідо́вність
• spectral ~
= спектра́льна послідо́вність
• splittable ~
= розще́пна послідо́вність
• splitting ~
= розще́плювальна послідо́вність
• stable ~
= стійка́ послідо́вність
• stably convergent ~
= стабі́льно збі́жна послідо́вність
• standard ~
= станда́ртна послідо́вність
• stationary ~
= стаціона́рна послідо́вність
• step ~
= східча́ста послідо́вність
• stochastic ~
= стохасти́чна послідо́вність
• summable ~
= сумо́вна послідо́вність
• symmetric ~
= симетри́чна послідо́вність
• test ~
= те́стова послідо́вність
• tight ~
= щі́льна послідо́вність
• time ~
= часова́ послідо́вність
• topological ~
= топологі́чна послідо́вність
• transfinite ~
= трансфіні́тна послідо́вність
• transitive ~
= транзити́вна послідо́вність
• trigonometric ~
= тригонометри́чний ряд, тригонометри́чна послідо́вність
• uniform ~
= рівномі́рна послідо́вність
• unilateral ~
= однобі́чна послідо́вність
• unimodal ~
= унімода́льна послідо́вність
• unit ~
= одини́чна послідо́вність
• void ~
= поро́жня послідо́вність
• word ~
= послідо́вність слів
solution = [sə'lu:ʃn] 1. розв’я́зування/розв’яза́ння, ро́зв’язок 2. ро́зчин
• ~ of an equation
= ро́зв’язок рівня́ння
• algebraic ~
= алґебри́чний ро́зв’язок
• alternative ~
= альтернати́вний ро́зв’язок
• ambiguous ~
= неоднозна́чний ро́зв’язок
• analytical ~
= аналіти́чний ро́зв’язок
• approximate ~
= набли́жений ро́зв’язок
• approximative ~
= апроксимаці́йний ро́зв’язок
• asymptotic ~
= асимптоти́чний ро́зв’язок
• autodual ~
= автодуа́льний (самодуа́льний) ро́зв’язок
• basic ~
= основни́й ро́зв’язок
• bifurcational ~
= біфуркаці́йний ро́зв’язок
• bounded ~
= обме́жений ро́зв’язок
• bounding ~
= обме́жувальний ро́зв’язок
• characteristic ~
= характеристи́чний ро́зв’язок
• classic ~
= класи́чний ро́зв’язок
• complex ~
= ко́мплексний ро́зв’язок
• computational ~
= розрахунко́вий (обчи́слювальний) ро́зв’язок
• computed ~
= обчи́слений ро́зв’язок
• computer ~
= комп’ю́терний ро́зв’язок
• conformal ~
= конфо́рмний ро́зв’язок
• convex ~
= опу́клий ро́зв’язок
• cooperative ~
= т. ігор кооперати́вний ро́зв’язок
• cut-and-dried ~
= шабло́нний ро́зв’язок
• desired ~
= потрі́бний (ба́жаний) ро́зв’язок
• difference ~
= різнице́вий ро́зв’язок
• direct ~
= прями́й ро́зв’язок
• discrete ~
= дискре́тний ро́зв’язок
• error-free ~
= безпомилко́вий ро́зв’язок
• exact ~
= то́чний ро́зв’язок
• explicit ~
= я́вний ро́зв’язок
• exponential ~
= експоненці́йний ро́зв’язок
• feasible ~
= можли́вий (прийня́тний) ро́зв’язок
• final ~
= кінце́вий ро́зв’язок
• formal ~
= форма́льний ро́зв’язок
• fundamental ~
= фундамента́льний ро́зв’язок
• general ~
= зага́льний ро́зв’язок
• geometric ~
= геометри́чний ро́зв’язок
• global ~
= глоба́льний ро́зв’язок
• graphic(al) ~
= графі́чний ро́зв’язок
• harmonic ~
= гармоні́чний ро́зв’язок
• heuristic ~
= евристи́чний ро́зв’язок
• homogeneous ~
= однорі́дний ро́зв’язок
• implicit ~
= нея́вний ро́зв’язок
• infinite ~
= нескінче́нний ро́зв’язок
• integer ~
= цілочислови́й ро́зв’язок
• intermediate ~
= проміжни́й ро́зв’язок
• isolated ~
= ізольо́ваний ро́зв’язок
• iterative ~
= ітерати́вний ро́зв’язок
• linearized ~
= лінеаризо́ваний ро́зв’язок
• local ~
= лока́льний ро́зв’язок
• lost ~
= загу́блений (втра́чений) ро́зв’язок
• matrix ~
= ма́тричний ро́зв’язок
• maximum ~
= ве́рхній ро́зв’язок; максима́льний (найбі́льший) ро́зв’язок
• monotonic ~
= моното́нний ро́зв’язок
• multiple ~
= кра́тний ро́зв’язок
• nomographic ~
= номографі́чний ро́зв’язок
• normal ~
= норма́льний ро́зв’язок
• normalized ~
= (з)нормо́ваний ро́зв’язок
• numerical ~
= числови́й ро́зв’язок
• optimal ~
= оптима́льний ро́зв’язок
• oscillatory ~
= осцилівни́й ро́зв’язок
• parametric ~
= параметри́чний ро́зв’язок
• parametrized ~
= (с)параметризо́ваний ро́зв’язок
• particular ~
= окре́мий ро́зв’язок
• periodic ~
= періоди́чний ро́зв’язок
• perturbation ~
= пертурбаці́йний ро́зв’язок
• perturbed ~
= збу́рений ро́зв’язок
• positive ~
= дода́тний ро́зв’язок
• probabilistic ~
= імові́рнісний ро́зв’язок
• random ~
= випадко́вий ро́зв’язок
• randomized ~
= рандомізо́ваний ро́зв’язок
• real ~
= ді́йсний ро́зв’язок
• recursive ~
= рекурси́вний ро́зв’язок
• restricted ~
= обме́жений ро́зв’язок
• retarded ~
= зага́яний ро́зв’язок
• separable ~
= сепара́бельний ро́зв’язок
• singular ~
= особли́вий ро́зв’язок
• special ~
= спеціа́льний ро́зв’язок
• specific ~
= конкре́тний ро́зв’язок
• spline ~
= спла́йновий ро́зв’язок
• stationary ~
= стаціона́рний ро́зв’язок
• stochastic ~
= стохасти́чний ро́зв’язок
• symbolic ~
= си́мвольний ро́зв’язок
• theoretical ~
= теорети́чний ро́зв’язок
• trigonometric ~
= тригонометри́чний ро́зв’язок
• trivial ~
= тривіа́льний ро́зв’язок
• unambiguous ~
= однозна́чний ро́зв’язок
• unique ~
= єди́ний ро́зв’язок
• unit ~
= одини́чний ро́зв’язок
• zero ~
= нульови́й ро́зв’язок
spectrum = ['spɛktrəm] (мн. spectra) 1. спе́кт(е)р 2. спектра́льна фу́нкція; спектра́льний розпо́діл 3. гра́фік спектра́льної фу́нкції 4. діапазо́н; о́бласть імові́рних зна́чень
• ~ of a linear operator
= спе́кт(е)р ліні́йного опера́тора
• ~ of a matrix
= спе́кт(е)р ма́триці
• algebraic ~
= алґебри́чний спе́кт(е)р
• amplitude ~
= ампліту́дний спе́кт(е)р
• bounded ~
= обме́жений спе́кт(е)р
• canonical ~
= каноні́чний спе́кт(е)р
• cellular ~
= кліти́нний спе́кт(е)р
• characteristic ~
= характеристи́чний спе́кт(е)р
• coherence ~
= спе́кт(е)р когере́нтності
• complex ~
= ко́мплексний спе́кт(е)р
• compression ~
= спе́кт(е)р стиска́ння
• connected ~
= зв’я́зний спе́кт(е)р
• continuous ~
= непере́рвний спе́кт(е)р
• correlation ~
= кореляці́йний спе́кт(е)р
• cross ~
= взає́мний спе́кт(е)р
• design ~
= спе́кт(е)р пла́ну
• direct ~
= прями́й спе́кт(е)р
• directed ~
= спрямо́ваний спе́кт(е)р
• discrete ~
= дискре́тний спе́кт(е)р
• eigenvalue ~
= спе́кт(е)р вла́сних зна́чень
• entire ~
= по́вний спе́кт(е)р
• finite ~
= скінче́нний (фіні́тний) спе́кт(е)р
• general ~
= зага́льний спе́кт(е)р
• generalized ~
= узага́льнений спе́кт(е)р
• grating ~
= ґра́тча́стий спе́кт(е)р
• group ~
= групови́й спе́кт(е)р
• inverse ~
= інве́рсний спе́кт(е)р
• limit ~
= грани́чний спе́кт(е)р
• line ~
= ліні́йчастий спе́кт(е)р
• local ~
= лока́льний спе́кт(е)р
• matrix ~
= спе́кт(е)р ма́триці
• mixed ~
= змі́шаний спе́кт(е)р
• multiple ~
= кра́тний спе́кт(е)р
• operator ~
= спе́кт(е)р опера́тора
• pair ~
= спе́кт(е)р па́ри
• peripheral ~
= перифері́йний спе́кт(е)р
• perturbed ~
= збу́рений спе́кт(е)р
• phase ~
= фа́зовий спе́кт(е)р
• point ~
= точко́вий спе́кт(е)р
• power ~
= спектра́льний розпо́діл ене́ргії
• projective ~
= проєкти́вний спе́кт(е)р
• rational ~
= раціона́льний спе́кт(е)р
• regression ~
= спе́кт(е)р реґре́сії
• regular ~
= реґуля́рний спе́кт(е)р
• restricted ~
= обме́жений спе́кт(е)р
• ring ~
= кільце́вий спе́кт(е)р
• simple ~
= про́сти́й спе́кт(е)р
• simplicial ~
= симпліці́йний спе́кт(е)р
• singular ~
= синґуля́рний спе́кт(е)р
• sphere ~
= сфери́чний спе́кт(е)р
• theoretical ~
= теорети́чний спе́кт(е)р
• trivial ~
= тривіа́льний спе́кт(е)р
• uniform ~
= рівномі́рний спе́кт(е)р
• unitary ~
= уніта́рний спе́кт(е)р
• univariate ~
= однови́мірний спе́кт(е)р
stratification = [ˌstrætɪfɪ'keɪʃn] розшаро́вування/розшарува́ння; розшаро́вання; стратифіка́ція
• canonical ~
= каноні́чне розшаро́вання
• deep ~
= глибо́ке розшаро́вання
• finite ~
= скінче́нне (фіні́тне) розшаро́вання
• flattening ~
= спло́щувальне розшаро́вання
• marginal ~
= марґіна́льне розшаро́вання
• multiple ~
= багаторазо́ве розшаро́вання
• primary ~
= перви́нне розшаро́вання
• stable ~
= стійке́ розшаро́вання
• trivial ~
= тривіа́льне розшаро́вання
structure = ['strʌktʃə] 1. структу́ра || структурува́ти/поструктурува́ти 2. констру́кція
• ~ of a matrix
= структу́ра ма́триці
• abstract ~
= абстра́ктна структу́ра
• additive ~
= адити́вна структу́ра
• affine ~
= афі́нна структу́ра
• algebraic ~
= алґебри́чна структу́ра
• algorithm ~
= структу́ра алґори́тму
• amenable ~
= досту́пна структу́ра
• analytic ~
= аналіти́чна структу́ра
• associated ~
= асоційо́вана структу́ра
• augmented ~
= допо́внена структу́ра
• biclosed ~
= біза́мкнена структу́ра
• bundle ~
= структу́ра розшарова́ння (в’я́зки)
• bus-organized ~
= структу́ра ши́нних сполу́чень; ши́нна структу́ра
• byte ~
= ба́йтова структу́ра
• canonical ~
= каноні́чна структу́ра
• case ~
= вибірко́ва структу́ра, розви́лина
• cellular ~
= кліти́нна структу́ра
• coarse ~
= гру́ба структу́ра
• cobordant ~
= коборда́нтна структу́ра
• code ~
= структу́ра ко́ду
• combinatorial ~
= комбінато́рна структу́ра
• complex ~
= ко́мплексна структу́ра
• conformal ~
= конфо́рмна структу́ра
• control ~
= структу́ра керівно́ї ло́гіки, керівна́ структу́ра (програми)
• convergence ~
= структу́ра збі́жності
• convex ~
= опу́кла структу́ра
• data ~
= структу́ра да́них
• d(a)emon control ~
= керівна́ структу́ра з де́монами (що містить програми із запуском за умовою)
• definable ~
= озна́чна структу́ра
• definite ~
= озна́чена структу́ра
• dense ~
= щі́льна структу́ра
• derived ~
= похідна́ структу́ра
• dichotomic ~
= дихото́мна структу́ра
• differentiable ~
= диференційо́вна структу́ра
• differential ~
= диференці́йна структу́ра
• directory ~
= де́рево директо́рій
• discrete ~
= дискре́тна структу́ра
• distributive ~
= дистрибути́вна структу́ра
• dot ~
= крапко́ва́ структу́ра (растру тощо)
• dynamic(al) ~
= динамі́чна структу́ра
• escape ~
= структу́ра зумо́вленого ви́ходу (в структурному програмуванні)
• event-driven ~
= структу́ра поді́й (керівної логіки програми)
• fancy data ~
= химе́рна структу́ра да́них
• file ~
= фа́йлова структу́ра; архітекту́ра (структу́ра) фа́йлу
• foliate(d) ~
= розшаро́вана структу́ра
• formal ~
= форма́льна структу́ра
• functional ~
= функці́йна структу́ра
• ga(u)ge ~
= калібрува́льна структу́ра
• generic ~
= зага́льна структу́ра
• geometric ~
= геометри́чна структу́ра
• graphic ~
= графі́чна структу́ра
• group ~
= групова́ структу́ра
• herringbone ~
= ялинко́ва структу́ра
• heuristic ~
= евристи́чна структу́ра
• hierarchical ~
= ієрархі́чна структу́ра
• holomorphic ~
= голомо́рфна структу́ра
• homogeneous ~
= однорі́дна структу́ра
• homomorphic ~
= гомомо́рфна структу́ра
• hyperbolic ~
= гіперболі́чна структу́ра
• if-else ~
= структу́ра ви́бору; констру́кція умо́вного перехо́ду
• incidence ~
= структу́ра інциде́нцій
• infinite ~
= нескінче́нна структу́ра
• infinitesimal ~
= інфінітезима́льна структу́ра
• integrable ~
= інтеґро́вна структу́ра
• isometric ~
= ізометри́чна структу́ра
• iterative ~
= ітерати́вна структу́ра
• language ~
= структу́ра мо́ви; мо́вна структу́ра
• lattice ~
= ґра́тча́ста структу́ра
• linked-list ~
= структу́ра зв’я́заних спи́сків
• list ~
= структу́ра спи́ску
• logical ~
= логі́чна структу́ра
• mathematical ~
= математи́чна структу́ра
• metric ~
= метри́чна структу́ра
• monoidal ~
= моно́їдна структу́ра
• multilevel ~
= 1. багаторі́внева структу́ра 2. я́русно-парале́льна фо́рма (представлення графу)
• multiple-bus ~
= багатоши́нна структу́ра (будо́ва)
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна структу́ра
• nested ~
= вкла́дена структу́ра (будо́ва)
• network ~
= структу́ра мере́жі; мере́жна структу́ра
• order ~
= поря́дкова структу́ра
• orthogonal ~
= ортогона́льна структу́ра
• parent-child ~
= структу́ра з ба́тьківськими і дочі́рніми (поро́джувальними і поро́джуваними) елеме́нтами
• polar ~
= структу́ра полюсі́в
• priority ~
= структу́ра пріорите́тів
• probabilistic ~
= імові́рнісна структу́ра
• projective ~
= проєкти́вна структу́ра
• quaternion ~
= кватерніо́нна структу́ра
• quotient ~
= фа́ктор-структу́ра
• recursive (data) ~
= рекурси́вна структу́ра (да́них)
• relational ~
= реляці́йна структу́ра
• ring(ed) ~
= кільце́ва структу́ра
• saturated ~
= наси́чена структу́ра
• selective ~
= структу́ра ви́бору (в структурному програмуванні)
• semigroup ~
= структу́ра напівгру́пи
• sequential ~
= структу́ра прямува́ння (в структурному програмуванні)
• single bus ~
= одноши́нна структу́ра
• spectral ~
= спектра́льна структу́ра
• spin ~
= спі́нова структу́ра
• spinor ~
= спіно́рна структу́ра
• splitting ~
= розщ́епна структу́ра
• surface ~
= поверхне́ва структу́ра; структу́ра пове́рхні
• symplectic ~
= симплекти́чна структу́ра
• syntopogenous ~
= синтопоге́нна структу́ра
• tessellation ~
= стільнико́ва (щільнико́ва, моза́їкова) структу́ра
• tier ~
= я́русна структу́ра
• time ~
= часова́ структу́ра
• topogenous ~
= топоге́нна структу́ра
• topological ~
= топологі́чна структу́ра
• tree(-like) ~
= деревна́ (деревоподі́бна) структу́ра
• trophic ~
= трофі́чна структу́ра
• underlying ~
= визнача́льна (вну́трішня) структу́ра
• universal ~
= універса́льна структу́ра
• user ~
= конте́кст проце́су (в операційній системі ЮНІКС)
• vectorial ~
= ве́кторна структу́ра
• while ~
= структу́ра повто́рення (в структурному програмуванні)
• word ~
= форма́т сло́ва
substitution = [ˌsʌbstɪ'tju:ʃn] замі́на; підставля́ння/підста́влення
• address ~
= переадреса́ція
• analytic ~
= аналіти́чне підставля́ння
• back ~
= зворо́тне підставля́ння
• bilinear ~
= біліні́йне підставля́ння
• cogredient ~
= когредіє́нтне підставля́ння
• consistent ~
= сумі́сне (згі́дне) підставля́ння
• continuous ~
= непере́рвне підставля́ння
• contragredient ~
= контрагредіє́нтне підставля́ння
• cyclic ~
= циклі́чне підставля́ння
• direct ~
= безпосере́днє підставля́ння
• directed ~
= (з)орієнто́ване (спрямо́ване) підставля́ння
• double ~
= подві́йне підставля́ння
• elliptic ~
= еліпти́чне підставля́ння
• even ~
= па́рне підставля́ння
• formal ~
= форма́льне підставля́ння
• gross ~
= по́вне підставля́ння
• ground ~
= основне́ підставля́ння
• homographic ~
= дробо́во-ліні́йне підставля́ння
• integral ~
= інтеґра́льне підставля́ння
• inverse ~
= обе́рнене підставля́ння
• involutive ~
= інволюти́вне підставля́ння
• linear ~
= ліні́йне підставля́ння
• loxodromic ~
= локсодро́мне підставля́ння
• macro ~
= макропідставля́ння
• modular ~
= модуля́рне (мо́дульне) підставля́ння
• monomial ~
= моно́мне підставля́ння
• multiple ~
= кра́тне підставля́ння
• odd ~
= непа́рне підставля́ння
• orthogonal ~
= ортогона́льне підставля́ння
• reciprocal ~
= підставля́ння обе́рненої величини́
• simultaneous ~
= одноча́сне підставля́ння
• successive ~
= послідо́вне підставля́ння
• symplectic ~
= симплекти́чне підставля́ння
• transitive ~
= транзити́вне підставля́ння
• unitary ~
= уніта́рне підставля́ння
sum = [sʌm] 1. су́ма || сумува́ти/просумува́ти, додава́ти/дода́ти 2. пі́дсумок || підсумо́вувати/підсумува́ти; резюмува́ти, підбива́ти/підби́ти (підсумок) // in ~ загало́м, у пі́дсумку 3. об’є́днання (множин) 4. мн. аритме́тика (арифме́тика)
• ~ of characters
= су́ма хара́ктерів
• ~ of classes
= су́ма кла́сів
• ~ of cubes
= су́ма ку́бів
• ~ of errors
= су́ма по́хибок
• ~ of events
= су́ма поді́й
• ~ of fields
= су́ма полі́в
• ~ of ideals
= су́ма ідеа́лів
• ~ of matrices
= су́ма ма́триць
• ~ of a power series
= су́ма степене́вого ря́ду
• ~ of a series
= су́ма ря́ду
• ~ of sets
= об’є́днання (су́ма) множи́н
• ~ of vectors
= су́ма векторі́в
• algebraic ~
= алґебри́чна су́ма
• alternating ~
= знакозмі́нна су́ма
• amalgamated ~
= амальґамо́вана су́ма
• approximate ~
= набли́жена су́ма
• approximating ~
= апроксимува́льна су́ма
• arithmetical ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) су́ма
• asymptotic ~
= асимптоти́чна су́ма
• bounded ~
= обме́жена су́ма
• cardinal ~
= кардина́льна су́ма
• categorical ~
= категорі́йна су́ма
• check ~
= контро́льна су́ма
• complex ~
= ко́мплексна су́ма
• computed ~
= обчи́слена (підрахо́вана) су́ма
• continuous ~
= непере́рвна су́ма
• control ~
= контро́льна су́ма
• convergent ~
= збі́жна су́ма
• convex ~
= опу́кла су́ма
• cosine ~
= су́ма ко́синусів
• direct ~
= пряма́ су́ма
• disjoint ~
= незв’я́зна су́ма
• disjunctive ~
= диз’юнкти́вна су́ма
• exponential ~
= експоненці́йна су́ма
• factorial ~
= фа́кторна су́ма
• final ~
= кінце́ва су́ма, пі́дсумок
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) су́ма
• formal ~
= форма́льна су́ма
• fundamental ~
= фундамента́льна су́ма
• generalized ~
= узага́льнена су́ма
• geometric ~
= ве́кторна су́ма
• infinite ~
= нескінче́нна су́ма
• integer ~
= цілочислова́ су́ма
• integral ~
= інтеґра́льна су́ма
• intermediate ~
= проміжна́ су́ма
• inverse ~
= інве́рсна су́ма
• lacunary ~
= лакуна́рна су́ма
• ladder ~
= драби́нова су́ма
• linear ~
= ліні́йна су́ма
• log-exponential ~
= логаритмі́чно-експоненці́йна (логарифмі́чно-експоненці́йна) су́ма
• logical ~
= логі́чна су́ма
• measurable ~
= вимірна́ су́ма
• multiple ~
= кра́тна су́ма
• ordered ~
= впорядко́вана су́ма
• ordinal ~
= ордина́льна су́ма
• orthogonal ~
= ортогона́льна су́ма
• partial ~
= части́нна су́ма
• power ~
= степене́ва су́ма
• rank ~
= ра́нгова су́ма
• residual ~
= залишко́ва су́ма
• standard ~
= (логі́чний) многочле́н, норма́льна диз’юнкти́вна фо́рма
• statistical ~
= статисти́чна су́ма
• stochastic ~
= стохасти́чна су́ма
• tensor ~
= те́нзорна су́ма
• topological ~
= топологі́чна су́ма
• trigonometric ~
= тригонометри́чна су́ма
• vector ~
= ве́кторна су́ма
• winsorized ~
= вінсоризо́вана су́ма
transitivity = [ˌtrænsə'tɪvəti] транзити́вність, перехі́дність
• double ~
= подві́йна транзити́вність
• metric ~
= метри́чна транзити́вність
• multiple ~
= кра́тна транзити́вність
• simple ~
= про́ста́ транзити́вність
• stochastic ~
= стохасти́чна транзити́вність
• topological ~
= топологі́чна транзити́вність
translation = [træns'leɪʃn] 1. (парале́льне) переносі́ння (перено́шування)/перене́сення; зсува́ння/зсу́нення, зсув 2. пере́клад 3. транслюва́ння/странслюва́ння, трансля́ція (програми) 4. перетво́рювання/перетво́рення; перерахо́вування/перерахува́ння (до іншої системи одиниць)
• ~s between multiple languages
= багатомо́вний (автомати́чний) пере́клад
• ~ of axes
= парале́льне перене́сення о́сей
• address ~
= перетво́рювання адре́си (відображування адреси із одного адресного простору на інший)
• affine ~
= афі́нне (парале́льне) перене́сення
• algebra ~
= трансля́ція а́лґебри
• automatic ~
= автомати́чний пере́клад
• continuous ~
= непере́рвне (парале́льне) перене́сення
• data ~
= конвертува́ння (перетво́рювання) да́них
• derived ~
= похідна́ трансля́ція
• ergodic ~
= ергоди́чний (парале́льний) зсув
• formula ~
= транслюва́ння фо́рмули; перетво́рювання (перетво́рення) фо́рмули
• group ~
= групови́й (парале́льний) зсув
• infinitesimal ~
= інфінітезима́льне (парале́льне) перене́сення
• machine ~
= маши́нний пере́клад
• oblique ~
= скісне́ (парале́льне) перене́сення
• principal ~
= головна́ трансля́ція
• projective ~
= проєкти́вне (парале́льне) перене́сення
• program ~
= транслюва́ння програ́ми
transmission = [trænz'mɪʃn] 1. пропуска́ння/пропу́щення 2. трансмі́сія 3. пересила́ння
• asynchronous ~
= асинхро́нне пересила́ння
• batch ~
= паке́тне пересила́ння
• burst ~
= пересила́ння части́нами
• code-transparent ~
= кодонезале́жне пересила́ння
• data ~
= пересила́ння да́них
• freeze-frame ~
= пересила́ння стати́чних ка́дрів (інформації)
• loop ~
= пересила́ння колово́ю мере́жею, пересила́ння по ко́лу
• multiple frame ~
= групове́ пересила́ння ка́дрів (даних)
• relation ~
= пересила́ння відно́шень (у розподілених реляційних базах даних)
• simplex ~
= си́мплексне пересила́ння
• simultaneous ~
= одноча́сне пересила́ння
• start-stop ~
= старт-сто́пне пересила́ння
• synchronous ~
= синхро́нне пересила́ння
truncation = [trʌŋ'keɪʃn] 1. стина́ння/стяття́, зрі́зування/зрі́зання 2. відкида́ння/відки́нення (членів ряду тощо) 3. достроко́ве заве́ршення обчи́слювання
• linear ~
= ліні́йне відтина́ння
• lower ~
= відтина́ння зни́зу
• multiple ~
= багаторазо́ве відтина́ння
• partial ~
= частко́ве відтина́ння
• radial ~
= радіа́льне відтина́ння
• upper ~
= відтина́ння згори́ (зве́рху)
use = [ju:s] 1. застосо́вування/застосува́ння, використа́ння/ви́користання // ~ as default уста́вне ви́користання; in ~ ужи́ваний, використо́вуваний 2. ко́ристь || [ju:z] 3. застосо́вувати/застосува́ти; використо́вувати/ви́користати; користува́тися/скориста́тися // most-frequently ~d найвикористо́вуваніший, найчасті́ше використо́вуваний, найвжи́ваніший, найчасті́ше вжи́ваний; most-recently ~d користо́ваний/ви́користаний оста́ннього ра́зу
• authorized ~
= санкційо́ване використа́ння
• commercial ~
= комерці́йне використа́ння (застосува́ння)
• efficient ~
= ефекти́вне використа́ння
• heavy-business ~
= широ́ке комерці́йне застосува́ння
• home ~
= використа́ння в дома́шніх умо́вах; побуто́ве застосува́ння
• illegal ~
= незако́нне використа́ння
• limited ~
= обме́жене використа́ння; обме́жене застосува́ння
• long-term ~
= довгоча́сна (трива́ла) експлуата́ція; (довго)трива́ле використа́ння
• multiple ~
= багаторазо́ве використа́ння; множи́нне застосува́ння
• noncommercial ~
= некомерці́йне використа́ння
• nonindustrial ~
= непромисло́ве застосува́ння, застосува́ння в непромисло́вій сфе́рі
• private ~
= індивідуа́льне використа́ння
• single ~
= одноразо́ве використа́ння; одноразо́ве застосува́ння
• smart ~
= розу́мне використа́ння
• unauthorized ~
= несанкційо́ване використа́ння
• wide ~
= широ́ке використа́ння; широ́ке застосува́ння
wait = [weɪt] чека́ння, очі́кування || чека́ти, очі́кувати
• busy ~
= акти́вне чека́ння
• circular ~
= колове́ чека́ння (тип безвихідної ситуації)
• multiple busy ~
= чека́ння кілько́х поді́й
• n-bounded ~
= чека́ння про́тягом не бі́льше як n та́ктів
• page ~
= чека́ння сторі́нки (під час довантажування тощо)
zero = ['zɪərəʊ] (мн. zeroes, zeros) 1. нуль, зе́ро || нульови́й // to put equal to ~ поклада́ти/покла́сти рі́вним нуле́ві, зануля́ти/занули́ти; to set to ~ встано́влювати/встанови́ти на нуль 2. поча́ток ві́дліку; поча́ток координа́т 3. нульова́ то́чка
• ~ of a coordinate system
= поча́ток координа́т
• ~ of a function
= нуль фу́нкції, ко́рінь фу́нкції
• ~ of a spline
= нуль спла́йну
• aleph ~
= а́леф-нуль
• binary ~
= двійко́вий нуль
• characteristic ~
= характеристи́чний нуль
• complex ~
= ко́мплексний нуль
• computer ~
= маши́нний нуль
• decomposable ~
= розкладни́й (розвивни́й) нуль (напівгрупи)
• essential ~
= істо́тний нуль
• exceptional ~
= винятко́вий нуль
• exponent ~
= нульова́ експоне́нта
• factorial ~
= нуль факторіа́л
• first ~
= пе́рший нуль (функції)
• infinite ~
= нуль на нескінче́нності
• integral ~
= цілочислови́й нуль
• internal ~
= вну́трішній нуль
• leading ~s
= нульові́ головні́ ци́фри, нульові́ ста́рші розря́ди (числа)
• multiple ~
= кра́тний нуль
• negative computer ~
= неґати́вний (мінусо́вий, від’є́мний) маши́нний нуль
• nodal ~
= вузлови́й нуль
• nonnodal ~
= невузлови́й нуль
• nonsignificant ~
= незначі́вний (незначу́щий) нуль
• positive computer ~
= дода́тний (плюсови́й, позити́вний) маши́нний нуль
• projective ~
= проєкти́вний нуль
• purely imaginary ~
= чи́сто уя́вний нуль
• quadratic ~
= квадра́тний нуль
• rational ~
= раціона́льний нуль
• real ~
= ді́йсний нуль
• record ~
= нульови́й за́пис
• representative ~
= репрезентати́вний нуль
• simple ~
= про́сти́й нуль
• significant ~
= про́сти́й нуль
• single ~
= значівни́й (значу́щий) нуль
• time ~
= поча́ток ві́дліку ча́су, нуль о́сі ча́су
• trailing ~s
= нульові́ моло́дші ци́фри, нульові́ моло́дші розря́ди (числа); хвостові́ (кінце́ві) нулі́
• trivial ~
= тривіа́льний нуль

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

multiple 1. ді́леник; кра́тне, ді́лене (число) 2. кра́тний (by – чомусь) ■ countably ~ зліче́нно кра́тний 3. багаторазо́вий 4. числе́нний 5. множи́нний
['mʌltɪpl]
• ~ of SI unit = кра́тна одини́ця систе́ми SI
• common ~ = спі́льний ді́леник
• integer ~ = ці́лий ді́леник
• least common left ~ = найме́нший спі́льний лі́вий ді́леник
• least common right ~ = найме́нший спі́льний пра́вий ді́леник
• lowest common ~ = див. least common ~
multiple- багато-, мульти- (у складних словах передає значення багаторазовости)
multiple-access багатодо́ступний
[ˌmʌltɪpl'æksεs]
multiple-address багатоадре́сний
[ˌmʌltɪplə'drεs]
multiple-arch багатоа́рковий
[ˌmʌltɪpəl'ɑːtʃ, -'ɑːrtʃ]
multiple-beam 1. багатопромене́вий 2. багатострумене́вий
['mʌltɪplˌbiːm]
multiple-chamber(ed) багатока́мерний
[ˌmʌltɪpl'tʃeɪmbə(d), -bər(d)]
multiple-charge багатозаря́довий
['mʌltɪplˌtʃɑːdʒ, -ˌtʃɑːrdʒ]
multiple-circuit багатоко́нтурний, багатосхе́мний, багатоколови́й
[ˌmʌltɪpl'sɜːkɪt, -'sɜːrkət]
multiple-coat див. multicoated
['mʌltɪplkəʊt, -koʊt]
multiple-coated див. multicoated
['mʌltɪplˌkəʊtɪd, -ˌkoʊt̬ɪd]
multiple-component багатоскладнико́вий, багатокомпоне́нтний, полікомпоне́нтний
[ˌmʌltɪplkəm'pəʊnənt, -'poʊnənt]
multiple-contact багатоконта́ктовий
[ˌmʌltɪpl'kɒntækt, -'kɑːn-]
multiple-cord 1. багатожи́льний 2. багатошнуро́вий
[ˌmʌltɪpl'kɔːd, -'kɔːrd]
multiple-current 1. багатотечі́йний 2. багатостру́мовий
[ˌmʌltɪpl'kʌrənt, -'kɜːrrənt]
multiple-entry багатовходо́вий
[ˌmʌltɪpl'εntri]
multiple-factor багаточи́нниковий, багатофа́кторний
[ˌmʌltɪpl'fæktə, -ər]
multiple-function багатофункці́йний
[ˌmʌltɪpl'fʌŋkʃn]
multiple-goal багатоцільови́й
[ˌmʌltɪpl'gəʊl, -'goʊl]
multiple-ionized багаторазо́во йонізо́ваний
[ˌmʌltɪpl'aɪənaɪzd]
multiple-jet багатоструми́нний
['mʌltɪplˌdʒεt]
multiple-lens 1. багатооб’єкти́вний 2. багатолі́нзовий
['mʌltɪplˌlεnz]
multiple-loop 1. багатопе́тлевий 2. багатоко́нтурний
['mʌltɪplˌluːp]
multiple-membrane багатомембра́новий, багатодіяфра́гмовий, багатопере́тинковий
[ˌmʌltɪpl'mεmbreɪn]
multiple-motor багатомото́рний
[ˌmʌltɪpl'məʊtə, -'moʊt̬ər]
multiple-objective багатоцільови́й
[ˌmʌltɪpləb'dʒεktɪv]
multiple-pass 1. багатоходо́вий 2. багатопрохі́дний
['mʌltɪplˌpɑːs, -ˌpæs]
multiple-path 1. багатошля́ховий 2. багатоварія́нтний
['mʌltɪplˌpɑːθ, -ˌpæθ]
multiple-point багатото́чковий
['mʌltɪplˌpɔɪnt]
multiple-polluted забру́днений кількома́ до́мішками
[ˌmʌltɪplpə'luːtɪd, -t̬ɪd]
multiple-purpose 1. багатоцільови́й 2. (про прилад тощо) універса́льний
[ˌmʌltɪpl'pɜːpəs, -'pɜːrpəs]
multiple-range 1. багатодіяпазо́нний 2. багатошка́льний
['mʌltɪplˌreɪndʒ]
multiple-resonance багаторезона́нсовий, багаторезона́нсний
[ˌmʌltɪpl'rεznəns]
multiple-series (ел.) парале́льно-послідо́вний
[ˌmʌltɪpl'sɪəriːz, -'sɪriːz]
multiple-speed багатошви́дкісний
['mʌltɪplˌspiːd]
multiple-stage див. multistage
['mʌltɪplsteɪdʒ]
multiple-string багатостру́нний
['mʌltɪplˌstrɪŋ]
multiple-thread 1. багатони́тковий 2. (про ґвинт) багатонарізе́вий, багатовходо́вий
['mʌltɪplˌθrεd]
multiple-time багаточасови́й
['mʌltɪplˌtaɪm]
multiple-tuned багаторезона́нсовий, багаторезона́нсний
['mʌltɪplˌtjuːnd, -ˌtuːnd]
multiple-unit багатоскладнико́вий, багатоелеме́нтний
[ˌmʌltɪpl'juːnɪt]
multiple-valued багатозна́чний
[ˌmʌltɪpl'væljuːd]
multiple-well багатоя́мний
[ˌmʌltɪpl'wεl]
odd-multiple непарнокра́тний
[ˌɒd'mʌltɪpl, ˌɑːd'-]
quasi-multiple квазикра́тний
[ˌkweɪzaɪ'mʌltɪpl, ˌkwɑːzi'-]
series-multiple див. series-parallel
[ˌsɪəriːz'mʌltɪpl, ˌsɪriːz'-]
acceleration 1. (примусовий процес) пришви́дшування//пришви́дшення, збі́льшування//збі́льшення шви́дкости 2. (самочинний процес) шви́дшання//пошви́дшання, бі́льшання//побі́льшання шви́дкости 3. (наслідок, значення) пришви́дшення
[əkˌsεlə'reɪʃn]
~ of convergence = (матем.) полі́пшування збі́жности
~ of free fall = (значення) пришви́дшення ві́льного па́дання
~ of gravity = ґравітаці́йне пришви́дшування
~ of motion = пришви́дшування ру́ху
~ of a process = пришви́дшування проце́су
~ to relativistic velocities = пришви́дшування до релятивісти́чних шви́дкостей
absolute ~ = абсолю́тне пришви́дшування
allowable ~ = допуско́ве [прийня́тне] пришви́дшування
apparent ~ = позі́рне пришви́дшування
angular ~ = кутове́ пришви́дшування
beam ~ = пришви́дшування стру́меня (частинок)
centrifugal ~ = відцентро́ве пришви́дшування
centripetal ~ = доцентро́ве пришви́дшування
coherent ~ = когере́нтне пришви́дшування
collective ~ = колекти́вне пришви́дшування
continuous ~ = безпере́рвне пришви́дшування
Coriolis ~ = Коріо́лісове пришви́дшування
cyclotron ~ = циклотро́нне пришви́дшування
electron ~ = пришви́дшування електро́на [електро́нів]
electron-beam ~ = пришви́дшування електро́нного стру́меня
electrostatic ~ = електростати́чне пришви́дшування
equatorial ~ = еква́торне пришви́дшування
fast-particle ~ = пришви́дшування швидко́ї части́нки
gravitational ~ = ґравітаці́йне пришви́дшування
growth ~ = пришви́дшування ро́сту (кристалу)
horizontal ~ = горизонта́льне пришви́дшування
inductive ~ = індукці́йне пришви́дшування
inertial ~ = інерці́йне пришви́дшування
initial ~ = початко́ве пришви́дшування
instantaneous ~ = миттє́ве (зна́чення) пришви́дшення
ion-drag ~ = колекти́вне пришви́дшування йо́нів
isochronous ~ = ізохро́нне пришви́дшування
laser ~ = ла́зерне пришви́дшування, пришви́дшування під ді́єю ла́зерного про́меня
lateral ~ = попере́чне пришви́дшування
linear ~ = ліні́йне пришви́дшування
longitudinal ~ поздо́вжнє пришви́дшування
multiple ~ = багаторазо́ве пришви́дшування
negative ~ = від’є́мне пришви́дшування, спові́льнювання
normal ~ = норма́льне пришви́дшування
particle ~ = пришви́дшування части́нки/части́нок
plasma ~ = пришви́дшування пла́зми
positive ~ = дода́тне пришви́дшування
postdeflection ~ = (ел.) післяпришви́дшування
radial ~ = радія́льне пришви́дшування
relative ~ = відно́сне пришви́дшування
resonance ~ = резона́нсне пришви́дшування
resultant ~ = вислідне́ пришви́дшування
secular ~ = (астр.) вікове́ пришви́дшування
shock ~ = уда́рне пришви́дшування
stable ~ = стабі́льне [уста́лене] пришви́дшування
starting ~ = початко́ве пришви́дшування
steric ~ = (х.) стери́чне пришви́дшування
synchronous ~ = синхро́нне пришви́дшування
tangential ~ = танґенці́йне [доти́чне] пришви́дшування
threshold ~ = поро́гове пришви́дшування
transverse ~ = попере́чне пришви́дшування
uniform ~ = ста́ле пришви́дшування, рівномі́рно пришви́дшуваний рух
vertical ~ = вертика́льне пришви́дшування
accelerator 1. (фіз.) пришви́дшувач [приско́рювач] 2. (х.) каталіза́тор, пришви́дшувач 3. (техн.) акселера́тор 4. (ел.) пришви́дшувальний електро́д
[ək'sεləreɪtə, -t̬ər]
~ of charged particles = пришви́дшувач заря́джених части́нок
acidic(‑type) ~ = (х.) кисло́тний каталіза́тор
alternating-gradient ~ = жорсткофокусува́льний пришви́дшувач, пришви́дшувач зі знакозмі́нним ґрадіє́нтом (магнетного поля)
analog ~ = моде́ль пришви́дшувача
astron ~ = (пришви́дшувач) астро́н
auxiliary ~ = допомі́жни́й пришви́дшувач
basic(‑type) ~ = (х.) лу́жний каталіза́тор
beam-preparation ~ = струменеформува́льний пришви́дшувач
booster ~ = бу́стерний пришви́дшувач
cascade ~ = каска́довий пришви́дшувач
cavity ~ = резона́торний пришви́дшувач
charged-particle ~ = пришви́дшувач заря́джених части́нок
circular (particle) ~ = кільце́вий пришви́дшувач
coherent ~ = когере́нтний [колекти́вний] пришви́дшувач
collective ~ = колекти́вний пришви́дшувач
colliding-beam ~ = пришви́дшувач із зу́стрі́чними стру́менями
constant-gradient ~ = пришви́дшувач зі слабки́м фокусува́нням, пришви́дшувач зі ста́лим ґрадіє́нтом (магнетного поля)
constant-potential ~ = електростати́чний пришви́дшувач
crossed-field (plasma) ~ = (пла́змо́вий) пришви́дшувач із перехре́сними поля́ми
cyclic ~ = циклі́чний пришви́дшувач
deuteron ~ = дейтро́нний пришви́дшувач (джерело нейтронів)
development ~ = (фот.) пришви́дшувач виявля́ння (фотоплівки)
drift-tube ~ = пришви́дшувач із дре́йфовими [пролітни́ми] тру́бками
electron ~ = пришви́дшувач електро́нів
electron linear ~ = ліні́йний пришви́дшувач електро́нів
electron-ring ~ [ERA] = пришви́дшувач електро́нних кі́лець
electrostatic ~ = електростати́чний пришви́дшувач
fast ~ = (х.) високоакти́вний пришви́дшувач
fixed-field ~ = пришви́дшувач зі ста́лим (магнетним) по́лем
fixed-field alternating-gradient ~ = пришви́дшувач зі ста́лим (магнетним) по́лем та знакозмі́нним ґрадіє́нтом
fixed-field constant-gradient ~ = пришви́дшувач зі ста́лим (магнетним) по́лем та ста́лим ґрадіє́нтом
folded-tandem ~ = петлеви́й танде́мний пришви́дшувач
heavy-ion ~ пришви́дшувач важки́х йо́нів
heavy-ion linear ~ [HILAC] = га́йлак, ліні́йний пришви́дшувач важки́х йо́нів
high-current ~ = сильностру́мовий пришви́дшувач
high-energy ~ = пришви́дшувач до висо́ких ене́ргій
high-power ~ = поту́жний пришви́дшувач
high-voltage ~ = високонапру́говий пришви́дшувач
hybrid ~ = гібри́дний [комбіно́ваний] пришви́дшувач
induction ~ = індукці́йний пришви́дшувач
injector ~ = пришви́дшувач-інже́ктор
intermediate-energy ~ = пришви́дшувач до промі́жни́х ене́ргій
intersecting-storage-rings ~ = пришви́дшувач із перети́нними накопи́чувальними кі́льцями
ion ~ = пришви́дшувач йо́нів
ion-drag ~ = колекти́вний пришви́дшувач йо́нів
isochronous ~ = ізохро́нний пришви́дшувач
laser-driven ~ = ла́зерний пришви́дшувач
learn tandem ~ = навча́льний танде́мний пришви́дшувач
linear ~ = ліні́йний пришви́дшувач
medium ~ = (х.) середньоакти́вний пришви́дшувач
medium-energy ~ = пришви́дшувач до промі́жни́х [сере́дніх, сере́динних] ене́ргій
meson-producing ~ = мезо́нна фа́брика
multicavity ~ = багаторезона́торний пришви́дшувач
multiple-beam ~ = багатострумене́вий пришви́дшувач
multiple-gap ~ = багатопро́міжковий пришви́дшувач (із кількома пришвидшувальними проміжками)
multipurpose ~ = багатоцільови́й пришви́дшувач
multistage ~ = багатостаді́йний [багатокаска́довий] пришви́дшувач
one-beam ~ = однострумене́вий пришви́дшувач
particle ~ = пришви́дшувач части́нок
pelletron ~ = (пришви́дшувач-)пелетро́н
plasma ~ = пла́змо́вий пришви́дшувач
postdeflection ~ = післяпришви́дшувальний електро́д
preliminary ~ = передпришви́дшувач
primary ~ = (х.) основни́й каталіза́тор
proton ~ = пришви́дшувач прото́нів
prototype ~ = прототи́повий [до́слідний] пришви́дшувач
pulsed ~ = і́мпульсний пришви́дшувач
railgun ~ = рейкотро́нний (плазмовий) пришви́дшувач
reaction ~ = (х.) пришви́дшувач реа́кції, каталіза́тор
relativistic ~ = релятивісти́чний пришви́дшувач
research ~ = дослі́дницький пришви́дшувач
resonant ~ = резона́нсний пришви́дшувач
ring ~ = кільце́вий пришви́дшувач
rubber ~ = (х.) пришви́дшувач вулканіза́ції каучу́ку
secondary ~ = (х.) допомі́жни́й [додатко́вий] каталіза́тор
setting ~ = (х.) пришви́дшувач тужа́віння
single-cavity ~ = однорезона́торний пришви́дшувач
single-stage ~ = одностаді́йний пришви́дшувач
slow-action ~ = (х.) низькоакти́вний пришви́дшувач
source ~ = пришви́дшувач-джерело́, пришви́дшувач-інже́ктор
storage ~ = пришви́дшувач-накопи́чувач
strong-focusing ~ = жорсткофокусува́льний пришви́дшувач
superconducting ~ = надпрові́дний пришви́дшувач
tandem ~ = танде́мний пришви́дшувач, танде́м
traveling-wave ~ = пришви́дшувач із біжу́чою хви́лею
two-stage ~ = двостаді́йний пришви́дшувач
ultra ~ = (х.) надвисокоакти́вний пришви́дшувач, ультрапришви́дшувач
Van de Graaff ~ = пришви́дшувач Ван (де) Ґра́фа
vulcanization ~ = (х.) пришви́дшувач вулканіза́ції
access 1. до́ступ (to smth – до чогось) || досту́патися//доступи́тися ■ to have ~ ма́ти до́ступ; to get [gain] ~ діста́ти [отри́мати] до́ступ; to provide ~ забезпе́чувати до́ступ 2. прохі́д, підхі́д
['æksεs]
arbitrary ~ = дові́льний до́ступ
authorized ~ = санкційо́ваний до́ступ
blocked ~ = заблоко́ваний до́ступ
clustered ~ = групови́й до́ступ
data ~ = до́ступ до да́них
direct ~ = прями́й до́ступ
easy ~ = легки́й до́ступ
exclusive ~ = монопо́льний до́ступ
fast ~ = нега́йний до́ступ
illegal ~ = несанкційо́ваний до́ступ
immediate ~ = безпосере́дній до́ступ; (комп.) нега́йний до́ступ
indexed ~ = і́ндексний до́ступ
indirect ~ = непрями́й до́ступ
keyed ~ = до́ступ за ключе́м [ши́фром]
library ~ = до́ступ до бібліоте́ки (програм)
memory ~ = до́ступ до па́м’яті
menu-driven ~ = до́ступ у режи́мі меню́
multiple ~ = спі́льний до́ступ
parallel ~ = парале́льний до́ступ
public ~ = зага́льний до́ступ
queued ~ = до́ступ за че́ргою
random ~ = дові́льний до́ступ
remote ~ = дистанці́йний до́ступ
sequential ~ = послідо́вний до́ступ
serial ~ = послідо́вний до́ступ
service ~ = обслу́говий до́ступ (на потреби технічного обслуговування)
shared ~ = спі́льний до́ступ
unauthorized ~ = несанкційо́ваний до́ступ
worldwide ~ = глоба́льний до́ступ
angle кут (of α degrees – α ґрадусів) || кутови́й || ста́вити//поста́вити під куто́м ■ at an ~ to one another під куто́м одне́ до о́дного; at the ~ of α degrees під куто́м α ґра́дусів; to include an ~ α утво́рювати кут α (with – з); to turn by an ~ поверта́ти//поверну́ти на (певний) кут; to mark off ~s відклада́ти кути́
['æŋgl]
~ (included) between AB and = CD кут між AB і CD
~ of aberration = абераці́йний кут
~ of AB with = CD кут між AB і CD; кут, утво́рений AB і CD
~ of advance = кут ви́передження
~ of approach = ра́курс
~ of arrival = кут наліта́ння, кут надхо́дження
~ of descent = кут підійма́ння (літака тощо)
~ of attack = кут ата́ки
~ of beam = кут розхо́дження [ши́ршання] про́меня [стру́меня]
~ of bite = кут захо́плювання
~ of cant = кут на́хилу (до лінії горизонту)
~ of circumference = впи́саний кут
~ of climb = кут набира́ння висоти́
~ of contact = (фіз. плинів) конта́ктовий [крайови́й] кут
~ of contingence = кут до́тику (of two curves – двох кривих)
~ of convergence = кут ву́жчання [схо́дження, збіга́ння, збі́жности] (променя, струменя)
~ of curvature = кут кривини́
~ of deflection = кут ві́дхилу
~ of departure = 1. кут ви́ходу (хвилі, променя) 2. кут виліта́ння (частинки) 3. кут висила́ння [емі́сії, променюва́ння, випромі́нювання]
~ of depression = 1. кут спада́ння (між горизонталлю і спадною лінією) 2. (астр.) кут схи́лу [схи́лення] (світила)
~ of descent = кут зни́жування (літака тощо)
~ of deviation = кут ві́дхилу
~ of diffraction = кут дифра́кції
~ of dip = кут на́хилу; кут схи́лу
~ of displacement = кут змі́щення
~ of divergence = кут розхо́дження [ши́ршання, розбіга́ння, розбі́жности] (струменя, потоку)
~ of elevation = 1. кут підне́сення [підняття́] 2. кутова́ висота́
~ of emergence = кут ви́ходу (променів)
~ of entry = кут вхо́дження (променів)
~ of external friction = кут зо́внішнього тертя́
~ of fall = кут па́дання [паді́ння] (тіла)
~ of friction = кут тертя́
~ of impact = кут уда́ру
~ of incidence = кут наліта́ння (частинки); кут надхо́дження (хвилі); (мех.) кут ата́ки
~ of inclination = кут на́хилу
~ of intersection = кут пере́тину
~ of lag = кут запі́знювання (за фазою)
~ of lead = кут випереджа́ння (за фазою)
~ of minimum deviation = (опт.) кут найме́ншого [мініма́льного] ві́дхилу (променя призмою)
~ of nip = кут обхо́плення
~ of radiation = кут променюва́ння [випромі́нювання]
~ of reflection = кут відби́вання [відбиття́]
~ of refraction = кут зало́млювання [зало́млення]
~ of repose = (мех.) кут тертя́; (техн.) кут приро́дного схи́лу
~ of rest = (техн.) кут приро́дного схи́лу
~ of shear = кут зсу́ву
~ of sight = кут візирува́ння
~ of slide = (мех.) кут ко́взу [ко́взання]
~ of taper = кут ко́нуса
~ of torsion = кут за́круту [закру́чування]
~ of total internal reflection = кут цілкови́того [по́вного] вну́трішнього відбива́ння
~ of twist = за́круту [закру́чування]
~ of view = кут по́ля ба́чення
~ of vision = кут ба́чення; (заст.) кут зо́ру
~ of wall friction = (техн.) кут зо́внішнього тертя́
~ of yaw = кут ни́кання
~ subtended at A = кут з верши́ною в A
~ subtended at the center = центра́льний кут
~ subtended by an arc = кут, стя́гуваний [стя́гнений] дуго́ю
~ subtended by a chord = кут, стя́гуваний [стя́гнений] хо́рдою
aberration ~ = абераці́йний кут
acute ~ = го́стрий кут
adjacent ~s = приле́глі кути́
alternate ~s = протиле́жні кути́
alternate-exterior ~s = зо́внішні протиле́жні кути́
alternate-interior ~s = вну́трішні протиле́жні кути́
aperture ~ = аперту́рний кут, кутова́ аперту́ра
apex ~ = кут при верши́ні, верши́нний кут
apical ~ = (мех.) кут зало́му верши́ни
ascending vertical ~ = кут підне́сення [підняття́]
aspect ~ 1. кут о́гляду 2. ра́курс
axial ~ = (кф) кут між опти́чними о́сями
azimuth(al) ~ = а́зимут, а́зимутний кут
base ~ = кут при осно́ві
beam ~ = кут розхо́дження [ши́ршання, розбіга́ння, розбі́жности] про́меня [стру́меня]
beam-crossing ~ = кут пере́тину стру́менів (частинок)
beam-divergence ~ = див. beam ~
bearing ~ = пе́ленг
bending ~ = кут зги́ну
bevel ~ = кут ско́су
blaze ~ = кут бли́ску (дифракційної ґратниці)
bond ~ = вале́нтний кут, кут (хемічного) зв’язку́
Bragg ~ = Бре́ґів кут
Brewster ~ = Брю́стерів кут, кут по́вної поляриза́ції
burble ~ = (фіз. плинів) кут [то́чка] зри́ву пото́ку
Cabibbo ~ = кут Кабі́бо
camera ~ = кут по́ля ба́чення об’єкти́ва
center-of-mass [cms] ~ = кут у систе́мі це́нтра мас
central ~ = центра́льний кут
channeling ~ = кут каналува́ння
circumscribed ~ = опи́саний кут
complementary ~ = доповня́льний кут (до 90°)
concave ~ = уві́гнутий кут
conjugate ~ = доповня́льний кут (до 360°)
constant ~ = ста́лий кут
contact ~ = конта́ктовий [крайови́й] кут; кут до́тику; кут змо́чування
contiguous ~s = приле́глі кути́
convergence ~ = кут ву́жчання [схо́дження, збіга́ння, збі́жности] (променя, струменя)
convex ~ = опу́клий кут
corresponding ~s = відпові́дні кути́
coterminal ~s = кути́, що різня́ться на 360°
crack-tip opening ~ = кут розкриття́ трі́щини
critical ~ = 1. (опт., акуст.) грани́чний кут 2. (техн.) крити́чний кут
critical ~ of attack = крити́чний кут ата́ки
current-transformer phase ~ = зсув фа́зи [кут зсу́ву фа́зи] у трансформа́торі стру́му
deflection ~ = кут ві́дхилу (від напряму руху)
depression ~ = кут спада́ння (між горизонталлю та спадною лінією)
descending vertical ~ = кут спада́ння (між горизонталлю і спадною лінією)
deviation ~ = кут ві́дхилу (від середнього чи заданого значення; приладової стрілки; променя приладом тощо)
dielectric loss ~ = кут діелектри́чних утра́т, кут утра́т у діеле́ктрику
dielectric phase ~ = зсув фа́зи [кут зсу́ву фа́зи] в діеле́ктрику
dihedral ~ = двогра́нний [двості́нний] кут
dip ~ = кут на́хилу
directed ~ = зорієнто́ваний [спрямо́ваний] кут
direction ~ = напрямо́вий [спрямо́вувальний, дирекці́йний] кут
displacement ~ = кут змі́щення
divergence ~ = кут розхо́дження [ши́ршання, розбіга́ння] (струменя, потоку)
double ~ = подві́йний кут
drift ~ = кут дре́йфу
eccentric ~ = ексцентри́чна анома́лія (кут між радіусом-вектором та великою віссю еліпса)
edge ~ = (площи́нний) кут при верши́ні (багатогранника)
electrical ~ = (ел.) фа́за колива́нь
elevation ~ = кут підне́сення [підняття́]
emission ~ = кут висила́ння [емі́сії], кут променюва́ння [випромі́нювання]
entrance ~ = входо́вий кут
escape ~ = кут виліта́ння (частинки)
Euler(ian) ~s = О́йлерові кути́
explementary ~ = доповня́льний кут (до 360°)
exterior ~ = зо́внішній кут (багатокутника)
exterior alternate ~s = зо́внішні протиле́жні кути́
exterior-interior ~s = відпові́дні кути́
exterior opposite ~s = зо́внішні однобі́чні кути́
external ~ = зо́внішній кут (визначений дугою стягуваного кута)
extinction ~ = (опт.) кут згаса́ння [ексти́нкції]
face ~ = (матем.) кут між сусі́дніми гра́нями (багатогранника)
field-of-vision ~ = кут по́ля ба́чення
flat ~ = розго́рнений [розі́гнутий] кут (180°)
full ~ = по́вний кут (360°)
glancing ~ = кут ко́взу [ко́взання] (променя світла чи струменя частинок)
grazing ~ = мали́й кут ко́взу [ко́взання]
helix ~ = кут ґвинто́вої лі́нії; кут спіра́лі
hour ~ = (астр.) годи́нний кут
incidence ~ = кут наліта́ння (частинки); кут надхо́дження (хвилі)
inscribed ~ = впи́саний кут
interfacial ~ = 1. двогра́нний [двості́нний] кут 2. (кф) кут між гра́нями криста́лу
interior ~ = вну́трішній кут (багатокутника)
interior alternate ~s = вну́трішні протиле́жні кути́
interior opposite ~s = вну́трішні однобі́чні кути́
internal ~ = стя́гуваний (хордою, дугою) кут
intersection ~ = кут пере́тину
laboratory ~ = кут у лаборато́рній систе́мі координа́т
lag ~ = кут запі́знювання (за фазою)
large ~ = вели́кий кут
lead ~ = 1. кут випереджа́ння (за фазою) 2. кут ґвинтово́ї лі́нії
left ~ = 1. лі́ва кутова́ ду́жка 2. си́мвол "ме́нше" (<)
loss ~ = кут утра́т (у діелектрику)
magnetic loss ~ = кут магне́тних утра́т
measured ~ = помі́ряний [ви́міряний] кут
meridian ~ = меридія́нний кут
minimum resolvable ~ = мініма́льний кут вирізня́ння (телескопа)
minus ~ = кут спада́ння (між горизонталлю та спадною лінією)
mitre ~ = кут 45°
multiple ~s = кра́тні кути́
narrow ~ = мали́й кут
negative ~ = від’є́мний кут (стягуваний променем, що рухається за годинниковою стрілкою)
n-edged solid ~ = n-гра́нний [n-сті́нний] кут
n-faced solid ~ = n-гра́нний [n-сті́нний] кут
nonzero ~ = ненульови́й кут
nozzle-convergence ~ = кут ву́жчання сопла́
nozzle-divergence ~ = кут ши́ршання сопла́
nutation ~ = кут нута́ції
oblique ~ = непрями́й кут (не кратний прямому; гострий чи тупий)
obtuse ~ = тупи́й кут
opening ~ = кут розкриття́
opposite ~s = однобі́чні кути́ (у багатокутнику)
optic(‑axial) ~ = кут між опти́чними о́сями (двовісного кристалу)
orientation ~ = кут орієнта́ції
overlap ~ = кут перекриття́
parallactic ~ = паралакти́чний кут
perigon ~ = по́вний кут (360°)
phase ~ = фа́зовий кут; (ел.) зсув фа́зи, кут зсу́ву фа́зи
phase-matching ~ = кут синхроні́зму
pitch ~ = 1. кут на́хилу (траєкторії частинки відносно магнетного поля) 2. (техн.) кут тангажу́
plane ~ = площи́нний [пло́ский] кут
polar ~ = поля́рний кут
polarizing ~ = (опт.) кут по́вної поляриза́ції, Брю́стерів кут
polyhedral ~ = багатогра́нний [багатості́нний] кут
position ~ = позиці́йний кут
positive ~ = дода́тний кут (стягуваний променем, що рухається проти годинникової стрілки)
potential-transformer phase ~ = зсув фа́зи [кут зсу́ву фа́зи] у трансформа́торі напру́ги
precession ~ = кут преце́сії
principal ~ of incidence = (опт.) головни́й кут надхо́дження
prism ~ = (опт.) зало́мний кут (при́зми)
projected ~ = проє́кція кута́
projection ~ = кут проє́кції
quadrantal ~ = (матем.) квадра́нтовий кут (кратний до 90°)
quadrant ~ of fall = (мех.) квадра́нтовий кут па́дання [паді́ння] (тіла)
recession ~ = кут розліта́ння
recoil ~ = кут ві́друху; (мех. тж) кут відбо́ю [відка́ту]
reentrant ~ = 1. входо́вий кут 2. кут, бі́льший за 180°, але ме́нший від 360° 3. уві́гнутий кут (багатогранника)
reflection ~ = кут відбива́ння [відбиття́]
reflex ~ = кут, бі́льший за 180°, але ме́нший від 360°
refracting ~ = (мех.) кут зало́му верши́ни
refraction ~ = (опт.) кут зало́млювання [зало́млення] (променя)
right ~ 1. прями́й кут (90°) ■ at right ~s = під прями́м куто́м, перпендикуля́рно (to – до) 2. пра́ва кутова́ ду́жка 3. си́мвол "бі́льше" (>)
round ~ = по́вний кут (360°)
salient ~ = ви́пнутий [опу́клий] кут
scan(ning) ~ = кут сканува́ння
scatter(ing) ~ = кут розсі́ювання [розсі́яння]
sector ~ = кут се́ктора
semi-apex ~ = полови́нний кут [полови́на кута́] при верши́ні
semi-cone ~ = полови́нний кут [полови́на кута́] при верши́ні ко́нуса
semi-vertex ~ = полови́нний кут [полови́на кута́] при верши́ні
sharp ~ = го́стрий кут
sighting ~ = кут наво́дження
slope ~ = кут на́хилу (до осі абсцис)
small ~ = мали́й кут
solar phase ~ (of a planet) = фа́зовий кут плане́ти
solid ~ = просторо́вий кут
spherical ~ = сфери́чний кут
spray ~ = кут по́рскання [розпо́рскування]
stalling ~ of attack = крити́чний кут ата́ки
straight ~ = розго́рнений [розі́гнутий] кут (180°)
subtended ~ = стя́гуваний [стя́гнений] кут
supplemental ~ = див. supplementary ~
supplementary ~ = доповня́льний кут (до 180°)
tetrahedral ~ = чотиригра́нний [чотиристі́нний] кут
tilt ~ = кут ві́дхилу від горизонта́лі
torsional ~ = кут за́круту [закру́чування]
torsional rupture ~ = (мех.) кут скру́ту [руйнівно́го за́круту]
transit ~ = кут проліта́ння
trihedral ~ = тригра́нний [тристі́нний] кут
turn ~ = кут по́верту [поворо́ту]
valence ~ = вале́нтний кут
variable ~ = змі́нний кут
vertex ~ = кут при верши́ні
vertical ~s = вертика́льні кути́
viewing ~ = кут спостеріга́ння
visual ~ = кут ви́дности; кут (по́ля) ба́чення
wedge ~ = кут кли́на
wetting ~ = (фіз. плинів) крайови́й кут, кут змо́чування
whole ~ = по́вний кут (360°)
wide ~ = вели́кий кут
wind ~ = кут ві́тру
yaw ~ = кут ни́кання
zenith ~ = зені́тний кут
zero ~ = нульови́й кут
antenna (мн. antennae) 1. анте́на || анте́новий 2. дотика́льце
[æn'tεnə] (мн. [æn'tεniː])
active ~ = акти́вна анте́на
Adcock ~ = Е́дкокова анте́на
all-round looking ~ = анте́на колово́го о́гляду
all-wave ~ = всехвильова́ анте́на
antifading ~ = антифе́дингова анте́на
aperiodic ~ = аперіоди́чна анте́на
aperture ~ = аперту́рна анте́на
artificial ~ = еквівале́нтна анте́на, еквівале́нт анте́ни
backfire ~ = назадспрямо́вана анте́на
beam ~ = вузькоспрямо́вана [гостроспрямо́вана, промене́ва] анте́на
biconical ~ = двоко́нусна [біконі́чна] анте́на
bidirectional ~ = двоспрямо́вана анте́на
bilateral ~ = двоспрямо́вана анте́на (у протилежних напрямах)
box ~ = коро́бчаста анте́на
break-in ~ = прийма́льно-висила́льна [прийма́льно-передава́льна] анте́на
broad-band ~ = широкосму́гова анте́на
broadside ~ = поперечноспрямо́вана анте́на
cage ~ = ковба́сна анте́на
capacitor ~ = (електро)мі́сткісна [є́мнісна] анте́на
Cassegrain ~ = Ке́сеґрейнова анте́на
cheese ~ = сеґме́нтно-параболі́чна анте́на
christmastree ~ = ялинко́ва анте́на
circular ~ = колова́ [кільце́ва] анте́на
cloverleaf ~ = анте́на ти́пу "лист конюши́ни"
coaxial ~ = коаксі́йна анте́на
coil ~ = ра́мко́ва анте́на
collapsible whip ~ = висувна́ штирова́ анте́на
comb ~ = гребі́нчаста анте́на
common ~ = колекти́вна анте́на
condenser ~ = (електро)мі́сткісна [є́мнісна] анте́на
cone ~ = коні́чна анте́на
conical ~ = коні́чна анте́на
corner-reflector ~ = ку́тикова анте́на
corrugated-surface ~ = ґофро́вана анте́на
crossed-coil ~ = хрестоподі́бна анте́на
crossed-loop ~ = хрестоподі́бна анте́на
cubical ~ = кубі́чна анте́на
curtain ~ = багатовібра́торна анте́на
cylindrical ~ = циліндри́чна анте́на
deep-space ~ = анте́на дале́кого космі́чного зв’язку́
diamond ~ = ромбі́чна анте́на
dielectric ~ = діелектри́чна анте́на
dipole ~ = ди́польна [вібра́торна] анте́на
directional ~ = спрямо́вана [дире́кторна] анте́на
discone ~ = дисконі́чна [дискоко́нусна] анте́на
dish ~ = тарі́лко́ва [параболі́чна] анте́на
disk ~ = ди́скова анте́на
double-doublet ~ = дводи́польна анте́на
doublet ~ = ди́польна анте́на
dummy ~ = еквівале́нтна анте́на, еквівале́нт анте́ни
end-fire ~ = впередспрямо́вана анте́на
external ~ = зо́внішня анте́на
fan ~ = ві́ялова анте́на
fanned-beam ~ = ві́ялова анте́на
finding ~ = пеленга́торна анте́на
fishbone ~ = яли́нко́ва анте́на
fixed ~ = стаціона́рна анте́на
flush(‑mounted) ~ = поверхне́ва [уто́плена] анте́на
folded dipole ~ = шле́йфова анте́на
fringe ~ = анте́на дале́кого прийма́ння
halfcheese ~ = стя́та параболо́їдна анте́на
half-wave ~ = півхвильова́ анте́на
harmonic ~ = гармо́нікова анте́на
helical ~ = спіра́льна анте́на
helix ~ = спіра́льна анте́на
Hertzian ~ = Ге́рців вібра́тор
horizontal ~ = горизонта́льна анте́на
horn ~ = ру́порна анте́на
horn reflector ~ = ру́порно-дзерка́льна анте́на
hyperbolic ~ = гіперболі́чна анте́на
image ~ = уя́вна анте́на, дзерка́льний о́браз [дзерка́льне зобра́ження] анте́ни
indoor ~ = кімна́тна анте́на
internal ~ = вну́трішня анте́на
inverted-L ~ = Г-поді́бна анте́на
isotropic ~ = ізотро́пна анте́на
leaky-pipe ~ = хвилеві́дно-щіли́нна анте́на
lens ~ = лі́нзова анте́на
loaded ~ = наванта́жена анте́на
log-periodic ~ = логоперіоди́чна анте́на
long-conductor ~ = гармо́нікова анте́на
long-wave ~ = довгохвильова́ анте́на
long-wire ~ = гармо́нікова анте́на
loop ~ = ра́мко́ва анте́на
magnetic ~ = магне́тна анте́на
monopole ~ = штирова́ анте́на
multiple-beam ~ = багатопромене́ва анте́на
multiple-tuned ~ = діяпазо́нна [переладо́вна] анте́на
narrow-beam ~ = вузькоспрямо́вана анте́на
nondirectional ~ = неспрямо́вана анте́на
nonresonant ~ = нерезона́нсна анте́на
notch ~ = щіли́нна анте́на
omnidirectional ~ = всюдиспрямо́вана анте́на
overhouse ~ = да́хо́ва́ анте́на
parabolic ~ = пара́больна [параболі́чна] анте́на
paraboloidal ~ = параболо́їдна анте́на
parasitic ~ = див. passive ~
passive ~ = паси́вна анте́на
pickup ~ = прийма́льна анте́на
pillbox ~ = циліндропараболі́чна анте́на
planar ~ = плана́рна анте́на
progressive-wave ~ = анте́на біжу́чої хви́лі
quadrant ~ = квадра́нтна анте́на
quadrupole ~ = квадрупо́льна анте́на
quarter-wave ~ = чвертьхвильова́ анте́на
radar ~ = радіолокаці́йна анте́на
radiating ~ = променюва́льна [випромі́нювальна] анте́на
radio ~ = радіоанте́на
receiving ~ = прийма́льна анте́на
reflecting ~ = див. reflector ~
reflector ~ = дзерка́льна [рефле́кторна, відбива́льна] анте́на
resonant ~ = резона́нсна анте́на
rhombic ~ = ромбі́чна анте́на
rotable ~ = обертна́ анте́на
scanning ~ = пошуко́ва анте́на
search ~ = пошуко́ва анте́на
shaped-beam ~ = про́фільно-промене́ва анте́на
shielded ~ = заекрано́вана анте́на
short-wave ~ = короткохвильова́ анте́на
side-looking ~ = анте́на бічно́го о́гляду
sleeve ~ = тру́бчаста анте́на
slot ~ = щіли́нна анте́на
spherical ~ = сфери́чна анте́на
spheroidal ~ = сферо́їдна анте́на
spike ~ = штирова́ анте́на
stacked-dipole ~ = багатоя́русна анте́на
steerable ~ = анте́на з керо́ваною діягра́мою спрямо́ваности
tower ~ = щоглова́ [вежова́, ба́штова́] анте́на
tracking ~ = слідкува́льна [супрово́джувальна] анте́на
transceiving ~ = прийма́льно-висила́льна анте́на
transmitting ~ = висила́льна [передава́льна] анте́на
traveling-wave ~ = анте́на біжу́чої хви́лі
tuned ~ = наладо́вана [настро́єна] анте́на
turnstile ~ = турніке́тна анте́на
two-umbrella ~ = двопарасо́льна анте́на
umbrella ~ = парасо́льна анте́на
unidirectional ~ = однона́прямна [односпрямо́вана] анте́на
unipole ~ = ізотро́пна анте́на
unloaded ~ = ненаванта́жена анте́на
unshielded ~ = незаекрано́вана анте́на
untuned ~ = неналадо́вана [ненастро́єна] анте́на
vee ~ = V-поді́бна анте́на
vertical ~ = вертика́льна анте́на
wave ~ = хвильова́ анте́на
whip ~ = гнучка́ штирова́ анте́на
wire ~ = дротяна́ анте́на
approach 1. підхі́д, ме́тод 2. наближа́ння//набли́ження || наближа́тися(ся)//набли́зити(ся) (to – до) 3. підхі́д, до́ступ (to – до) || доступа́тися//доступи́тися
[ə'prəʊtʃ, ə'proʊtʃ]
advanced ~ = нові́тній підхі́д; вдоскона́лений підхі́д
algebraic ~ = алґебри́чний підхі́д
analytic(al) ~ = аналіти́чний підхі́д [ме́тод]
approximate ~ = див. approximation ~
approximation ~ = набли́жений [апроксимаці́йний] підхі́д; ме́тод набли́жень
axiomatic ~ = аксіомати́чний підхі́д
canonical-transformation ~ = ме́тод каноні́чного перетво́рювання
classical ~ = класи́чний підхі́д
close ~ = близьке́ набли́ження
closest ~ = максима́льне набли́ження (найменша можлива відстань)
conventional ~ = станда́ртний [звича́йний, загальнопри́йнятий] підхі́д
coupled-channel ~ = ме́тод зв’я́заних кана́лів
coupled-mode ~ = ме́тод зв’я́заних мод
cut-and-try ~ = ме́тод спроб і помило́к
different ~ = відмі́нний [іна́кший] підхі́д
diffraction ~ = (яф) дифракці́йний підхі́д
dispersion ~ = дисперсі́йний підхі́д
distorted-wave ~ = (яф) ме́тод здеформо́ваних хвиль
dual ~ = дуа́льний підхі́д
ecological ~ = екологі́чний підхі́д (з урахуваням впливу на довкілля)
efficient ~ = ефекти́вний підхі́д [ме́тод]
empirical ~ = емпіри́чний підхі́д [ме́тод]
engineering ~ = інжене́рний [техні́чний] підхі́д [ме́тод]
environmental ~ = екологі́чний підхі́д (з урахуваням впливу на довкілля)
Feynman diagram ~ = Фа́йнменова [Фе́йнманова] діягра́мна те́хніка, Фа́йнменів [Фе́йнманів] підхі́д
field-theory ~ = теоретикопольови́й підхі́д
fluid ~ = (фіз. плазми) гідродинамі́чний підхі́д
formal ~ = форма́льний підхі́д
functional ~ = 1. функціона́льний ме́тод [підхі́д] 2. функці́йний підхі́д
graphic ~ = графі́чний ме́тод
Green function ~ = ме́тод Ґри́нових фу́нкцій
group-theory ~ = теоретикогрупови́й підхі́д
Hartree ~ = ме́тод Га́ртрі
Hartree-Fock ~ = ме́тод Га́ртрі-Фо́ка
heuristic ~ = евристи́чний підхі́д [ме́тод]
improved ~ = вдоскона́лений підхі́д
macroscopic ~ = макроскопі́чний підхі́д
mathematical ~ = математи́чний підхі́д
mesoscopic ~ = мезоскопі́чний підхі́д
microscopic ~ = мікроскопі́чний підхі́д
model ~ = моде́льний підхі́д
model-independent ~ = безмоде́льний [моделенезале́жний] підхі́д
modified ~ = змі́нений підхі́д, (з)модифіко́ваний ме́тод
multiple-time-scale approximation ~ = ме́тод багаточасови́х послідо́вних набли́жень
neoclassical ~ = неокласи́чний підхі́д
nonperturbation ~ = непертурбати́вний ме́тод
nonperturbative ~ = непертурбати́вний ме́тод
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чний підхі́д
novel ~ = нова́торський підхі́д
numerical (simulation) ~ = ме́тод числово́го моделюва́ння, числови́й ме́тод
Onsager ~ = О́нзаґерів ме́тод
perturbation ~ = ме́тод тео́рії збу́рень, пертурбати́вний ме́тод
physical ~ = фізи́чний підхі́д
potential ~ = потенція́льний підхі́д
phenomenological ~ = феноменологі́чний підхі́д
probabilistic ~ = імові́рнісний підхі́д
qualitative ~ = я́кісний підхі́д
quantitative ~ = кі́лькісний підхі́д
quantum ~ = ква́нтовий підхі́д
quantum-mechanics ~ = квантовомехані́чний підхі́д
quantum-statistics ~ = квантовостатисти́чний підхі́д
quasi-potential ~ = квазипотенція́льний підхі́д
relativistic ~ = релятивісти́чний підхі́д
restricted ~ = вузьки́й [обме́жений] підхі́д
revised ~ = перегля́нутий підхі́д
rigorous ~ = стро́гий підхі́д
self-consistent ~ = самоузго́джений підхі́д
semirelativistic ~ = напіврелятивісти́чний підхі́д
simplified ~ = спро́щений підхі́д
simulation ~ = моде́льний [імітаці́йний] підхі́д
standard ~ = станда́ртний [традиці́йний, звича́йний, рути́нний] підхі́д
statistical ~ = статисти́чний підхі́д
step-by-step ~ = поета́пний підхі́д
successive-approximation ~ = ме́тод послідо́вних набли́жень
successive-discrimination ~ = ме́тод послідо́вної дискриміна́ції
symmetry ~ = симетрі́йний підхі́д
synergetic ~ = синергети́чний підхі́д
systematic ~ = системати́чний підхі́д
systems ~ = систе́мний підхі́д
theoretical ~ = теорети́чний ме́тод [підхі́д]
thermodynamic ~ = термодинамі́чний підхі́д
topological ~ = топологі́чний підхі́д
traditional ~ = загальнопри́йнятий [звича́йний, станда́ртний, рути́нний, традиці́йний] підхі́д
trial-and-error ~ = ме́тод спроб і помило́к
variable-phase ~ = (яф) ме́тод фа́зових фу́нкцій
wrong ~ = непра́вильний підхі́д
approximation 1. наближа́ння//набли́ження, апроксимува́ння//запроксимува́ння, апроксима́ція || апроксимаці́йний; апроксимува́льний 2. набли́жений ви́раз 3. прибли́зне зна́чення
[əˌprɒksɪ'meɪʃn, əˌprɑː-]
~ by polynomials = апроксима́ція многочле́нами
~ by least squares = апроксима́ція ме́тодом найме́нших квадра́тів
~ by a series = апроксима́ція ря́дом
~ in the mean = набли́ження в сере́дньому
~ in the quadratic mean = середньоквадра́тне набли́ження
adiabatic ~ = адіяба́тне набли́ження
acoustic ~ = (фіз. плинів) акусти́чне набли́ження
applicable ~ = застосо́вне [чи́нне] набли́ження
asymptotic ~ = асимптоти́чне набли́ження
best ~ = найкра́ще набли́ження (to f – до f)
best ~ in the mean = найкра́ще набли́ження в сере́дньому
Bethe-Peierls ~ = набли́ження Бе́те-Па́єрлса
better ~ = кра́ще [полі́пшене, покра́щене] набли́ження
binary encounter ~ = набли́ження подві́йних зі́ткнень
Born ~ = Бо́рнове набли́ження
Born-Mayer ~ = набли́ження Бо́рна-Ма́єра
Born-Oppenheimer ~ = набли́ження Бо́рна-О́пенгаймера
Brillouin ~ = Брилюе́нове набли́ження
Brinkman-Kramers ~ = набли́ження Бри́нкмана-Кра́мерса
broken-pair ~ = (яф) набли́ження розі́рваних дві́йок [пар]
central-field ~ = набли́ження центра́льного по́ля
classical ~ = класи́чне набли́ження
close ~ = близька́ апроксима́ція, до́бре набли́ження
cluster ~ = кла́стерне набли́ження
cold collisionless plasma ~ = набли́ження беззіткненнє́вої холо́дної пла́зми
cold-plasma ~ = набли́ження холо́дної пла́зми
collisionless ~ = беззіткненнє́ве набли́ження
Condon ~ = Ко́ндонове набли́ження
Coulomb ~ = куло́нівське набли́ження
coupled-channel Born ~ [CCBA] = Бо́рнове набли́ження зв’я́заних кана́лів
crude ~ = гру́бе набли́ження
cubic ~ = кубі́чне набли́ження
difference ~ = різнице́ва апроксима́ція
difference-differential ~ = диференція́льно-різнице́ва апроксима́ція
diffraction ~ (яф) дифракці́йне набли́ження
Diophantine ~ = Діофа́нтове набли́ження
dipole ~ = ди́польне набли́ження
distorted-wave ~ = набли́ження (з)деформо́ваних хвиль
distorted-wave Born ~ [DWBA] = Бо́рнове набли́ження (з)деформо́ваних хвиль
double ~ = подві́йна апроксима́ція
double-scattering ~ = набли́ження дворазо́вого розсі́ювання
drift ~ = дре́йфове набли́ження
effective-range ~ = набли́ження ефекти́вного ра́діуса
eikonal ~ = ейкона́льне набли́ження
equivalent-photon ~ = набли́ження еквівале́нтних фото́нів
exponential ~ = експоненці́йне набли́ження
finite-difference ~ = набли́ження скінче́нних різни́ць, скінченнорізнице́ва апроксима́ція, апроксима́ція скінче́нними різни́цями
first ~ = пе́рше набли́ження
fixed-nucleus ~ = набли́ження нерухо́мих я́дер
fixed-scattering-centers [FSC] ~ = набли́ження фіксо́ваних розсі́ювачів
free electron ~ = набли́ження ві́льних електро́нів
gauge-invariant ~ = каліброінварія́нтне [калібрува́льно-інварія́нтне] набли́ження
Gaussian ~ = Ґа́усове набли́ження, апрокси́мація Ґа́усовим розпо́ділом
geostrophic ~ = (гф) геостро́фне набли́ження
good ~ = доста́тнє [задові́льне] набли́ження, близька́ апроксима́ція
graphic ~ = графі́чна апроксима́ція
guiding-center ~ = набли́ження провідно́го це́нтру
Hagen-Rubens ~ = набли́ження Га́ґена-Ру́бенса
harmonic ~ = гармоні́чне набли́ження
Hartree ~ = набли́ження Га́ртрі
Hartree-Fock ~ = набли́ження Га́ртрі-Фо́ка
Heitler-London ~ = набли́ження Га́йтлера-Ла́ндона
high-accuracy ~ = високото́чне [ду́же близьке́] набли́ження, набли́ження з висо́кою то́чністю
high-degree ~ = висо́кий сту́пінь набли́ження
high-energy ~ = високоенергети́чне набли́ження
high-temperature ~ = високотемперату́рне набли́ження
higher(‑order) ~ = набли́ження ви́щого поря́дку
highest(‑order) ~ = набли́ження найви́щого поря́дку
hydrodynamic ~ = гідродинамі́чне набли́ження
hypernetted-chain ~ = гіперланцюжко́ве набли́ження
ideal-gas ~ = набли́ження ідеа́льного га́зу
impulse ~ = (яф) і́мпульсне набли́ження
inapplicable ~ = незастосо́вне [нечи́нне] набли́ження
independent-particle ~ = набли́ження незале́жних части́нок
initial ~ = початко́ве [вихідне́] набли́ження
intermediate-coupling ~ = набли́ження промі́жно́го зв’язку́, набли́ження Томона́ґи
invalid ~ = нечи́нне [незастосо́вне] набли́ження
Kirkwood ~ = Кі́рквудове набли́ження
ladder ~ = драби́нове набли́ження
least-squares ~ = набли́ження за ме́тодом найме́нших квадра́тів
linear ~ = ліні́йне набли́ження, ліні́йна апроксима́ція
linearized ~ = лінеаризо́ване набли́ження
longwave ~ = довгохвильове́ набли́ження
low-energy ~ = низькоенергети́чне набли́ження
magnetohydrodynamic ~ = магнетогідродинамі́чне набли́ження
magnetostatic ~ = магнетостати́чне набли́ження
many-wave ~ = багатохвильове́ набли́ження
mean-field ~ = набли́ження сере́днього по́ля
mean-square ~ = середньоквадра́тне набли́ження
MHD ~ = магнетогідродинамі́чне набли́ження
MO LCAO ~ = набли́ження МО ЛКАО [моле́кульних орбіта́лей у фо́рмі ліні́йної комбіна́ції а́томних орбіта́лей]
modified ~ = (з)модифіко́ване набли́ження
molecular-field ~ = набли́ження молекуля́рного по́ля
molecular-orbital ~ = набли́ження моле́кульних орбіта́лей
multiconfigurational ~ = багатоконфігураці́йне набли́ження
multiple-scattering ~ = набли́ження багаторазо́вого розсі́ювання
multiple-time-scale ~s = багаточасові́ набли́ження
multipole ~ = мультипо́льне набли́ження
n-decimal ~ = n-зна́кове набли́ження, набли́ження з то́чністю до n (десятко́вих) зна́ків
noninteracting-particles ~ = набли́ження невзаємоді́йних части́нок, набли́ження без міжчасти́нко́вої взаємоді́ї
nonlinear ~ = неліні́йне набли́ження
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чне набли́ження
nonuniform ~ = неоднорі́дне набли́ження, нерівномі́рна апроксима́ція
nth-order ~ = набли́ження n-го поря́дку
one-constant ~ = одноконста́нтне набли́ження
one-electron ~ = одноелектро́нне набли́ження
one-particle ~ одночасти́нко́ве набли́ження
Padé ~ = апроксима́ція Паде́, паде́-апроксима́ція
Percus-Yevick ~ = набли́ження Пе́ркуса-Є́віка
perturbation ~ = набли́ження тео́рії збу́рень
piecewise ~ = відти́нко́ва апроксима́ція
piecewise-linear ~ = відти́нко́во ліні́йна апроксима́ція
plane-wave ~ = набли́ження пло́ских хвиль
point ~ = точко́ве набли́ження
pole ~ = по́люсне набли́ження
polygonal ~ = полігона́льне набли́ження
poor ~ = недоста́тнє [пога́не] набли́ження
quadratic ~ = квадра́тне набли́ження
quadrupole ~ = квадрупо́льне набли́ження
quasi-classical ~ = квазикласи́чне набли́ження
quasi-elastic ~ = квазипружне́ набли́ження
quasi-geostrophic ~ = квазигеостро́фне набли́ження
quasi-harmonic ~ = квазигармоні́чне набли́ження
quasi-hydrodynamic ~ = квазигідродинамі́чне набли́ження
quasi-linear ~ = квазиліні́йне набли́ження
random-phase ~ = набли́ження хаоти́чних [випадко́вих] фаз
random-walk ~ = набли́ження випадко́вого блука́ння
ray ~ = набли́ження геометри́чної [промене́вої] о́птики
relativistic ~ = релятивісти́чне набли́ження
rough ~ = гру́бе набли́ження
second ~ = дру́ге набли́ження
Selengut ~ = Се́ленґутове набли́ження
self-consistent-field ~ = набли́ження самоузго́дженого по́ля
semiclassical ~ = напівкласи́чне набли́ження
separable ~ = сепара́бельне набли́ження
shortwave ~ = короткохвильове́ набли́ження
single-configuration ~ = одноконфігураці́йне набли́ження
single-scattering ~ = набли́ження одноразо́вого розсі́ювання
smooth ~ = гладе́ньке набли́ження, набли́ження гладе́нькими фу́нкціями
smoothed ~ = згла́джене набли́ження
smoothing ~ = згла́джувальне набли́ження
spline ~ = сплайн-апроксима́ція, спла́йнова апроксима́ція
staircase(‑function) ~ = східча́ста апроксима́ція, апроксима́ція схо́динками [східча́стою фу́нкцією]
static ~ = стати́чне набли́ження
static-field ~ = набли́ження стати́чного по́ля
stepwise ~ = послідо́вне наближа́ння, ітерува́ння
stochastic ~ = стохасти́чна апроксима́ція
straight-line-path ~ = набли́ження прямоліні́йними траєкто́ріями
strong ~ = си́льна апроксима́ція
strong-coupling ~ = набли́ження си́льного зв’язку́
strong-field ~ = набли́ження си́льного по́ля
strong-turbulence ~ = набли́ження си́льної турбуле́нтности
successive ~s = послідо́вні набли́ження
sudden ~ = рапто́ве набли́ження
superposition ~ = суперпозиці́йне набли́ження
tight-binding ~ = (тт) набли́ження си́льного зв’язку́
Tomonaga ~ = набли́ження Томона́ґи
two-constant ~ = двоконста́нтне набли́ження
two-wave ~ = двохвильове́ набли́ження
ultrarelativistic ~ = ультрарелятивісти́чне набли́ження
uniform ~ = однорі́дне набли́ження, рівномі́рна апроксима́ція
unitary ~ = уніта́рне набли́ження
unitary pole ~ = уніта́рне по́люсне набли́ження
unsmoothed ~ = незгла́джене набли́ження, незгла́джена апроксима́ція
valid ~ = чи́нне [застосо́вне] набли́ження
very close ~ = ду́же близьке́ [високото́чне] набли́ження, набли́ження з висо́кою то́чністю
weak ~ = слабка́ апроксима́ція
weak-binding ~ = (тт) набли́ження слабко́го зв’язку́
weak-coupling ~ = набли́ження слабко́го зв’язку́
weak-field ~ = набли́ження слабко́го по́ля
weak-nonlinearity ~ = набли́ження слабко́ї неліні́йности
weak-turbulence ~ = набли́ження слабко́ї турбуле́нтности
weighted ~ = зва́жене набли́ження
WKB [Wentzel-Kramers-Brillouin] ~ = ВКБ-набли́ження, набли́ження Ве́нтцеля-Кра́мерса-Брилюе́на
zero(th-order) ~ = нульове́ набли́ження, набли́ження нульово́го поря́дку
zero-range ~ = набли́ження нульово́го ра́діуса (взаємодії)
bombardment бомбува́ння (with particles – частинками)
[bɒm'bɑːdmənt, bɑːm'bɑːrd-]
alpha(‑particle) ~ = бомбува́ння а́льфа-части́нками
charged-particle ~ = бомбува́ння заря́дженими части́нками
electron ~ = бомбува́ння електро́нами
ion ~ = бомбува́ння йо́нами
multiple ~ = багаторазо́ве бомбува́ння
neutron ~ = бомбува́ння нейтро́нами
proton ~ = бомбува́ння прото́нами
bond 1. (хемі́чний) зв’язо́к (between – між) || зв’я́зувати//зв’яза́ти 2. зче́плення
[bɒnd, bɑːnd]
acceptor ~ = акце́пторний зв’язо́к
acetylenic ~ = ацетиле́новий зв’язо́к
adhesive ~ = адгезі́йний зв’язо́к
alternating ~s = (по)перемі́нні зв’язки́
aromatic ~ = аромати́чний зв’язо́к
atomic ~ = а́томний зв’язо́к
available ~ = ві́льний зв’язо́к
axial ~ = аксі́йний зв’язо́к (хемічний)
back ~ = зворо́тний зв’язо́к (між атомами поверхневого та підповерхневого шарів)
bent ~ (зі)гну́тий зв’язо́к
bridge ~ = містко́вий зв’язо́к (хемічний)
carbon ~ = вуглеце́вий зв’язо́к
chelate ~ = хела́тний зв’язо́к
chemical ~ = хемі́чний зв’язо́к
chemisorption ~ = хемосорбці́йний зв’язо́к
cohesive ~ = когезі́йний зв’язо́к
conjugate double ~s = кон’юґо́вані [спря́жені] подві́йні зв’язки́
coordinate ~ = координаці́йний зв’язо́к
covalent ~ = ковале́нтний [гомеополя́рний] зв’язо́к
cumulated double ~s = кумульо́вані подві́йні зв’язки́
dangling ~ = обви́слий [обі́рваний] (хемічний) зв’язо́к
dative ~ = дати́вний зв’язо́к
delocalized ~ = делокалізо́ваний зв’язо́к
dipolar ~ = диполя́рний зв’язо́к
dipole ~ = ди́польний зв’язо́к
donor ~ = до́норний зв’язо́к
donor-acceptor ~ = до́нор-акце́пторний зв’язо́к
double ~ = подві́йний зв’язо́к
electron-deficient ~ = електронодефіци́тний [електронозбі́днений] зв’язо́к
electron-pair ~ = ковале́нтний зв’язо́к
electrostatic ~ = електростати́чний (хемічний) зв’язо́к
electrovalent ~ = електровале́нтний [йо́нний] зв’язо́к
equatorial ~ = еква́торний (хемічний) зв’язо́к
eupeptide ~ = евпепти́дний зв’язо́к
exciton ~ = ексито́нний зв’язо́к
floating ~ = плавни́й зв’язо́к
heat-conducting ~ = теплопрові́дний зв’язо́к
heteropolar ~ = гетерополя́рний зв’язо́к
homopolar ~ = гом(е)ополя́рний зв’язо́к
hydrogen ~ = водне́вий зв’язо́к
interatomic ~ = міжа́томний зв’язо́к
intermolecular ~ = міжмоле́кульний зв’язо́к, екзозв’язо́к
intramolecular ~ = внутрішньомоле́кульний зв’язо́к
intrannular ~ = інтранеля́рний зв’язо́к
ionic ~ = йо́нний [електровале́нтний] зв’язо́к
ionocovalent ~ = йоноковале́нтний зв’язо́к
isolated double ~ = ізольо́ваний подві́йний зв’язо́к
isopeptide ~ = ізопепти́дний зв’язо́к
localized ~ = локалізо́ваний зв’язо́к
metallic ~ = металі́чний зв’язо́к
molecular ~ = молекуля́рний [моле́кульний] зв’язо́к
monovalent ~ = про́сти́й зв’язо́к
multiple ~ = кра́тний зв’язо́к
nonlocalized ~ = делокалізо́ваний зв’язо́к
nonpolar ~ = неполя́рний зв’язо́к
partially ionic ~ = гібри́дний зв’язо́к
peptide ~ = пепти́дний зв’язо́к
polar ~ = поля́рний зв’язо́к
polycenter ~ = багатоце́нтровий зв’язо́к
resonant valence ~ = резонівни́й вале́нтний зв’язо́к
saturated ~ = наси́чений зв’язо́к
semipolar ~ = напівполя́рний [семіполя́рний] зв’язо́к
sigma ~ = си́гма-зв’язо́к
single ~ = одина́рний [про́сти́й] зв’язок
thermal ~ = теплопрові́дний шар (у ядерному реакторі)
three-center ~ = трице́нтровий зв’язо́к
topological ~ = топологі́чний зв’язо́к
triple ~ = потрі́йний зв’язо́к
two-center ~ = двоце́нтровий зв’язо́к
unsaturated ~ = ненаси́чений зв’язо́к
valence ~ = вале́нтний зв’язо́к
branching 1. галу́ження/‌розгалу́жування//розгалу́ження || розгалу́жений; гілля́стий ■ of finite ~ скінче́нно розгалу́жений 2. (тж ~ off) відгалу́жування//відгалу́ження || відгалу́жувальний 3. (яф) розгалу́жений ро́зпад
['brɑːntʃɪŋ, 'bræntʃɪŋ]
~ of a dislocation line = галу́ження лі́нії дислока́ції
chain ~ = галу́ження ланцюга́
crack ~ = галу́ження трі́щини
decay ~ = галу́ження (радіоакти́вного) ро́зпаду
domain ~ = галу́ження доме́нів
discharge ~ = галу́ження розря́ду
isomeric ~ = ізоме́рне розгалу́ження
multiple ~ = множи́нне галу́ження
side ~ = галу́ження дендри́тного криста́лу
capacitor (електри́чний) конденса́тор || конденса́торний
[kə'pæsɪtə, -t̬ər]
adjustable ~ = реґульо́вний [змінномі́сткісний, змінноє́мнісний] конденса́тор
adjustment ~ = реґулюва́льний [допасо́вувальний, ладува́льний, підстро́ювальний] конденса́тор
air ~ = пові́тряний конденса́тор, конденса́тор із пові́тряним діеле́ктриком
aligning ~ = ладува́льний [підстро́ювальний] конденса́тор
anti-interference ~ = протизава́дний [завадопригні́чувальний] конденса́тор
balancing ~ = коригува́льний [компенсува́льний] конденса́тор
blocking ~ = відокре́млювальний [блокува́льний] конденса́тор
book ~ = книжко́вий конденса́тор, конденса́тор ти́пу кни́жки
box ~ = конденса́тор у ко́рпусі
bridging ~ = шунтува́льний конденса́тор
buffer ~ = бу́ферний конденса́тор
butterfly ~ = мете́ликовий конденса́тор, конденса́тор ти́пу мете́лик
bypass ~ = розв’я́зувальний конденса́тор
calibration ~ = етало́нний [калібрува́льний] конденса́тор
charging ~ = насна́жувальний [накопи́чувальний, нагрома́джувальний] конденса́тор
coaxial ~ = коаксі́йний конденса́тор
coconut ~ = вели́кий ва́куумний конденса́тор
commutating ~ = комутува́льний конденса́тор
countercurrent ~ = загоро́джувальний конденса́тор
coupling ~ = відокре́млювальний [блокува́льний] конденса́тор; конденса́тор зв’язку́
cylindrical ~ = циліндри́чний конденса́тор
decoupling ~ = розв’я́зувальний конденса́тор
differential ~ = диференці́йний конденса́тор
disk ~ = ди́сковий конденса́тор
doorknob ~ = сфери́чний конденса́тор
dry electrolytic ~ = сухи́й електролі́товий конденса́тор
duct ~ = прохідни́й конденса́тор
electrochemical ~ = електролі́товий конденса́тор
electrolytic ~ = електролі́товий конденса́тор
feedback ~ = конденса́тор (у колі) зворо́тного зв’язку́
field-effect ~ = польови́й конденса́тор
film ~ = плівко́ви́й конденса́тор
fine-tuning ~ = конденса́тор то́чного ладува́ння [настро́ювання]
fixed ~ = сталомі́сткісний [ста́лий] конденса́тор, конденса́тор ста́лої мі́сткости
gang ~ = багатосекці́йний змінномі́сткісний конденса́тор; блок змінномі́сткісних конденса́торів
ganged ~ = багатосекці́йний конденса́тор
gang tuning ~ = багатосекці́йний ладува́льний [настро́ювальний] конденса́тор
gas ~ = га́зовий конденса́тор, конденса́тор із га́зовим діеле́ктриком
glass ~ = скляни́й конденса́тор, конденса́тор зі скляни́м діеле́ктриком
grid (blocking) ~ = сітко́ви́й конденса́тор
ground ~ = розв’я́зувальний конденса́тор
guard-ring ~ = конденса́тор із захисни́м кільце́м
high-value ~ = великомі́сткісний конденса́тор
high-voltage ~ = високонапру́говий конденса́тор
incremental pitch ~ = тона́льно-калібрува́льний конденса́тор
instrument ~ = мі́рчий [вимі́рювальний] конденса́тор
integrating ~ = інтеґрува́льний конденса́тор
interference-suppression ~ = протизава́дний [завадопригні́чувальний] конденса́тор
junction ~ = конденса́тор на p-n перехо́ді
lacquer-film ~ = лакоплі́вковий конденса́тор
leak ~ = конденса́тор у ко́лі стіка́ння
leaky ~ = конденса́тор із витіка́нням
liquid-dielectric ~ = ріди́нний [рідиннодіеле́ктриковий] конденса́тор
low-value ~ = маломі́сткісний конденса́тор
low-voltage ~ = низьконапру́говий конденса́тор
metal-film ~ = металоплі́вковий конденса́тор
metalized ~ = металізо́ваний конденса́тор, конденса́тор із металізо́ваними о́бкла́дками
metalized-paper ~ = металопаперо́вий конденса́тор, паперо́вий конденса́тор із металізо́ваними о́бкла́дками
mica ~ = слюдяни́й [лосняко́вий] конденса́тор
midline plane ~ = логаритмі́чний змі́нний конденса́тор
monolithic ceramic ~ = монолі́тний керамі́чний конденса́тор
multiple(‑unit) ~ = багатосекці́йний [бло́ковий] конденса́тор
neutralizing ~ = нейтралізува́льний конденса́тор
noninductive ~ = безіндукці́йний конденса́тор
padding ~ = напівзмі́нний [узгі́днювальний, вирі́внювальний] конденса́тор
paper ~ = паперо́вий конденса́тор, конденса́тор із паперо́вим діеле́ктриком
parallel-plate ~пласти́нковий конденса́тор
plane ~ = пло́ский конденса́тор
plate ~ = пласти́нковий конденса́тор
plate bypass ~ = ано́дний блокува́льний конденса́тор
plate-parallel ~ = пласти́нковий конденса́тор
plug-in ~ = знімни́й конденса́тор
porcelain ~ = порцеля́новий [керамі́чний] конденса́тор
preventive ~ = запобі́жний [захисни́й] конденса́тор
protective ~ = захисни́й [запобі́жний] конденса́тор
quadrupole ~ = квадрупо́льний конденса́тор
reaction ~ = конденса́тор (у колі) зворо́тного зв’язку́
reference ~ = етало́нний конденса́тор
reservoir ~ = накопи́чувальний [нагрома́джувальний] конденса́тор
resonant ~ = резона́нсний конденса́тор
rotary ~ = обертни́й конденса́тор
sealed ~ = гермети́чний конденса́тор
self-healing ~ = самовідно́вний конденса́тор
shunt ~ = шунтува́льний [парале́льний] конденса́тор
shunted ~ = зашунто́ваний (резистором) конденса́тор
shunting ~ = шунтува́льний [парале́льний] конденса́тор
silicon ~ = кре́мнієвий конденса́тор
silvered mica ~ = посрі́блений слюдяни́й [лосняко́вий] конденса́тор
solid-dielectric ~ = твердодіеле́ктриковий конденса́тор
solid electrolytic ~ = електролі́то-напівпровіднико́вий конденса́тор
speed-up ~ = форсува́льний конденса́тор
spherical ~ = сфери́чний конденса́тор
standard ~ = етало́нний конденса́тор
stopping ~ = відокре́млювальний [блокува́льний] конденса́тор
subdivided ~ = секці́йний конденса́тор
tandem ~ = двоста́торний конденса́тор
tank ~ = конденса́тор (що належить до) коливно́го ко́нтуру
temperature-compensating ~ = термокомпенсаці́йний конденса́тор
thick-film ~ = товстоплі́вковий конденса́тор
thin-film ~ = тонкоплі́вковий конденса́тор
three-gang variable ~ = потрі́йний змінномі́сткісний конденса́тор
trimmer ~ = три́мер, напівзмі́нний [допасо́вувальний, ладува́льний, підстро́ювальний] конденса́тор
trimming ~ див. trimmer ~
tubular ~ = трубча́стий конденса́тор
tubular ceramic ~ = керамі́чний трубча́стий конденса́тор
tuned ~ = реґульо́вний конденса́тор
tuning ~ = ладува́льний [настро́ювальний] конденса́тор
two-gang variable ~ = подві́йний змінномі́сткісний конденса́тор
vacuum ~ = ва́куумний конденса́тор
variable ~ = змінномі́сткісний [змі́нний] конденса́тор, конденса́тор змі́нної мі́сткости
vernier ~ = конденса́тор то́чного ладува́ння [настро́ювання]
vibrating ~ = вібраці́йний конденса́тор
voltage-variable ~ = варика́п; вара́ктор
wet electrolytic ~ = ріди́нний електролі́товий конденса́тор
zero-adjusting ~ = конденса́тор коре́кції нуля́
charge 1. заря́д, насна́га || заря́довий, насна́говий || заряджа́ти//заряди́ти, насна́жувати//насна́жити 2. наванта́га, наванта́ження || наванта́говий || заванта́жувати//заванта́жити; напо́внювати//напо́внити
[tʃɑːdʒ, tʃɑːrdʒ]
~ at rest 1. нерухо́мий заря́д 2. заря́д части́нки у ста́ні спо́кою
~ on a capacitor = заря́д конденса́тора
~s of opposite signs = різнозна́кові заря́ди
~s of the same sign = однозна́кові заря́ди
accumulated ~ = накопи́чений [закумульо́ваний] заря́д
atomic ~ = заря́д а́тома
average ~ = сере́дній заря́д
background ~ = фо́новий заря́д
bare ~ = го́лий заря́д, заря́д го́лої части́нки
baryon ~ = баріо́нний заря́д
bound ~ = зв’я́заний заря́д
bulk ~ = о́б’є́мний заря́д
capacitor ~ = заря́д конденса́тора
cloud ~ = заря́дова хма́ра
compensated ~ = скомпенсо́ваний заря́д
concentrated ~ = зосере́джений заря́д
core ~ = заванта́жна до́за па́лива (в активній зоні реактора)
critical ~ = крити́чний заря́д
depth ~ = глиби́нна бо́мба
distributed ~ = розподі́лений заря́д
dynamical effective ~ = динамі́чний ефекти́вний заря́д
effective ~ = ефекти́вний заря́д
electric ~ = електри́чний заря́д
electron ~ = заря́д електро́на
elementary ~ = елемента́рний заря́д
equilibrium ~ = рівнова́жний заря́д, заря́д рівнова́жної систе́ми
excess ~ = надлишко́вий заря́д
explosive ~ = піропатро́н; вибухо́вий заря́д
extended ~ = неточко́вий [розма́заний] заря́д
external ~ = зо́внішній заря́д
fictitious ~ = фікти́вний заря́д
finite ~ = скінче́нний заря́д
foreign ~ = сторо́нній заря́д
fractional (electric) ~ = дробо́вий (електри́чний) заря́д
free ~ = ві́льний заря́д
fuel ~ = заванта́жна до́за па́лива (в активній зоні реактора)
generalized ~ = узага́льнений заря́д
grain ~ = заря́д зерни́ни; заря́д пороши́нки (у плазмі)
gravitational ~ = ґравітаці́йний заря́д
ignition ~ = запа́лювальний заря́д
image ~ = дзерка́льний заря́д
implanted ~ 1. імпланто́ваний заря́д 2. (техн.) вбудо́ваний заря́д
incident ~ = налітни́й заря́д, заря́д налітно́ї части́нки
individual (particle) ~ = окре́мий заря́д, заря́д окре́мої части́нки
induced ~ = наве́дений [зіндуко́ваний] заря́д
inductive ~ = наве́дений [зіндуко́ваний] заря́д
initial ~ = початко́вий заря́д
integer ~ = цілочислови́й заря́д
interface ~ = заря́д на межі́ по́ділу
ion ~ = заря́д йо́на
isolated ~ = ізольо́ваний заря́д
lepton ~ = лепто́нний заря́д
like ~ = заря́д того са́мого зна́ку; (мн.) однозна́кові заря́ди
local ~ = лока́льний заря́д
localized ~ = локалізо́ваний заря́д
magnetic ~ = магне́тний заря́д
majority-carrier ~ = заря́д основни́х носії́в
minority-carrier ~ = заря́д неосновни́х носії́в
moving ~ = рухо́мий заря́д
multiple ~ = кра́тний заря́д
negative ~ = неґати́вний [від’є́мний] заря́д
net ~ = сума́рний заря́д
nonequilibrium ~ = нерівнова́жний заря́д, заря́д нерівнова́жної систе́ми
nonzero ~ = ненульови́й заря́д
nuclear ~ = заря́д ядра́
nucleon ~ = заря́д нукло́на
nucleus ~ = заря́д ядра́
opposite ~ = заря́д і́ншого зна́ку; (мн.) різнозна́кові заря́ди
oscillating ~ = осцилівни́й заря́д
particle ~ = заря́д части́нки
point ~ = точко́вий заря́д
polarization ~ = поляризаці́йний [зв’я́заний] заря́д
positive ~ = позити́вний [дода́тний] заря́д
priming ~ = запа́лювальний заря́д
probe ~ = про́бний заря́д
projectile ~ = налітни́й заря́д, заря́д налітно́ї части́нки
renormalized ~ = перенормо́ваний заря́д
residual ~ = залишко́вий заря́д
screen ~ = екранува́льний заря́д
screened ~ = заекрано́ваний заря́д
screening ~ = екранува́льний заря́д
seed ~ = за́родок о́саду (в перенасиченому розчині)
space ~ = просторо́вий заря́д
specific ~ = пито́мий заря́д
static ~ (електро)стати́чний заря́д
stationary ~ = нерухо́мий заря́д
stored ~ = накопи́чений заря́д
surface ~ = поверхне́вий заря́д
test ~ = про́бний заря́д, заря́д про́бної части́нки
thermal ~ (тд) ентропі́я
topological ~ = топологі́чний заря́д
total ~ = сума́рний [по́вний] заря́д
transferred ~ = перене́сений заря́д
trapped ~ = захо́плений заря́д
trickle ~ = компенсаці́йне заряджа́ння [насна́жування] (батареї акумуляторів)
ultimate ~ = грани́чний [максима́льний можли́вий] заря́д
uncompensated ~ = нескомпенсо́ваний заря́д
unit ~ = одини́чний заря́д; одини́ця заря́ду
unlike ~ = заря́д і́ншого зна́ку; (мн.) різнозна́кові заря́ди
unrenormalized ~ = неперенормо́ваний заря́д
vibrating ~ = коливни́й [вібрівни́й] заря́д
volume ~ = о́б’є́мний [просторо́вий] заря́д
wake ~ = кільва́терний заря́д
zero ~ = нульови́й заря́д
chip 1. чип, чи́пова схе́ма, (зінтеґро́вана) мікросхе́ма || чи́повий 2. дру́зка, дрібни́й ула́мок; трі́ска; ска́лка || дру́зковий, ула́мковий; трі́сковий; ска́лковий || відко́лювати(ся)//відколо́ти(ся); відла́мувати(ся)//відлама́ти(ся); відбива́ти//відби́ти; щерби́ти//пощерби́ти 3. стру́жка || стру́жковий || відстру́гувати//відстружи́ти
[tʃɪp]
color ~ = зразо́к ко́льору [фа́рби] (на щитку тощо)
multiple-function ~ = багатофункці́йний чип
thermoluminescent detector ~ = термолюмінесце́нтний дози́мет(е)р
circuit 1. за́мкнена [зі́мкнена] лі́нія, ко́нтур, (за́мкнений) маршру́т 2. цикл 3. о́берт (уздовж орбіти тощо) 4. (ел.) (електри́чний) ко́нтур, (електри́чне) ко́ло, (електри́чна) схе́ма ■ to draw up a ~ склада́ти//скла́сти (електри́чну) схе́му 5. (матем.) ко́нтур, цикл (графу) 6. колоо́біг 7. обхо́дити, кружля́ти (на́вко́ло)
['sɜːkɪt, 'sɜːrkət]
absorption ~ = поглина́льна схе́ма, поглина́льний ко́нтур; поглина́ч
acceptor ~ = пропуска́льна схе́ма
adder ~ = додава́льна [сумува́льна] схе́ма
adding ~ = додава́льна [сумува́льна] схе́ма
aerial ~ = анте́новий/анте́нний ко́нтур
all-diffused monolithic integrated ~ = дифузі́йний чип
alternating-current [ac] ~ = ко́нтур змі́нного стру́му
amplitude-limiting ~ = ампліту́дний обме́жувач, амплітудообме́жувальна схе́ма
analog ~ = ана́логова схе́ма
analogous ~ = моделюва́льна схе́ма
anode ~ = ано́дний ко́нтур
antenna ~ = анте́новий/анте́нний ко́нтур
anticoincidence ~ = схе́ма антизбі́гів [не́збі́гів]
antihunt ~ = стабілізува́льна [гамува́льна] схе́ма
antilog(arithmic) ~ = потенціюва́льна [антилогаритмі́чна] схе́ма
antiresonant ~ = антирезона́нсний [парале́льний резона́нсний] ко́нтур
aperiodic ~ = аперіоди́чний ко́нтур
astable ~ = нестійки́й ко́нтур; автоколивни́й ко́нтур
automatic-frequency-control [AFC] ~ = схе́ма автомати́чного ладува́ння [автоладува́ння, самоладува́ння, автомати́чного підстро́ювання] частоти́
averaging ~ = усере́днювальна схе́ма
balanced ~ = симетри́чна схе́ма; зрівнова́жена [збалансо́вана] схе́ма
balanced wire ~ = симетри́чна схе́ма
band-elimination ~ = реже́кторна схе́ма
basis ~ = ба́зовий цикл [ко́нтур] (графу)
bias ~ = змі́щувальний ко́нтур, ко́нтур [схе́ма] змі́щування
bilateral ~ 1. двона́прямна схе́ма (симетрична щодо зміни полярности напруги) 2. схе́ма з окре́мим обслуго́вуванням на вхо́ді та ви́ході
bistable ~ = двоста́нова схе́ма, схе́ма з двома́ стійки́ми ста́нами
bootstrap ~ = схе́ма компенсаці́йного зворо́тного зв’язку́
branch ~ = відгалу́жений ко́нтур; відгалу́ження ко́нтуру
branched ~ = розгалу́жений ко́нтур, розгалу́жена схе́ма
branchless ~ = нерозгалу́жений ко́нтур, нерозгалу́жена схе́ма
bridge ~ = містко́ва схе́ма
bridged ~ = шунтува́льний [парале́льний] ко́нтур, шунт
broken ~ = розі́мкнений [неза́мкнений] ко́нтур
buffer ~ = бу́ферний ко́нтур; гамува́льний [демпфува́льний, гаси́льний] ко́нтур
Burgers ~ (тт) Бю́рґерсів ко́нтур
butterfly ~ = мете́ликовий (резона́нсний) ко́нтур
cancellation ~ = схе́ма відніма́ння і́мпульсів, відніма́льна схе́ма
cathode ~ = като́дний ко́нтур
cathode-coupled ~ = катодозв’я́зана схема, схема з като́дним зв’язко́м
charger ~ = насна́жувальна [заряджа́льна] схе́ма
checking ~ = переві́рча схе́ма
chip ~ = чи́пова схе́ма, (зінтеґро́вана) схе́ма на криста́лі
clamping ~ = фіксува́льна схе́ма
clipper ~ = обме́жувач, обме́жувальна схе́ма
clipping ~ = обме́жувач, обме́жувальна схе́ма
close-coupled ~s = сильнозв’я́зані ко́нтури
closed ~ 1. за́мкнений ко́нтур 2. за́мкнений цикл
closed magnetic ~ = за́мкнений магне́тний ко́нтур
coincidence ~ = схе́ма збі́гів
collector ~ = коле́кторний ко́нтур
combinational ~ = комбінаці́йна схе́ма
common-base ~ = спільноба́зова схе́ма, схе́ма зі спі́льною ба́зою
common-cathode ~ = спільнокато́дна схе́ма, схе́ма зі спі́льним като́дом
common-collector ~ = спільноколе́кторна схе́ма, схе́ма зі спі́льним коле́ктором
common-drain ~ = спільносто́кова схе́ма, схе́ма зі спі́льним сто́ком
common-emitter ~ = спільное́мітерна схе́ма, схе́ма зі спі́льним емі́тером
common-gate ~ = спільнове́нтильна схе́ма, схе́ма зі спі́льним ве́нтилем
common-grid ~ = спільносі́ткова схема, схе́ма зі спі́льною сі́ткою
common-source ~ = спільноджере́льна схе́ма, схе́ма зі спі́льним джерело́м
common-user ~ = схе́ма спі́льного користува́ння
comparator ~ = компара́тор, порі́внювальна схе́ма, схе́ма порі́внювання
comparison ~ = порі́внювальна схе́ма, схе́ма порі́внювання, компара́тор
compatible ~ = узгі́днена схе́ма
compensating ~ = компенсува́льна схе́ма
complementary ~ = доповня́льна схе́ма
composite ~ = складна́ схе́ма (з кількома функціями, напр. телеграфно-телефонна)
compound ~ = складна́ схе́ма (з різними типами сполучень)
conditionally stable ~ = умо́вно стійка́ схе́ма
connected ~s = сполу́чені ко́нтури
connecting ~ = сполуча́льна [з’є́днувальна] схе́ма
coolant ~ = ко́нтур теплоносія́, охоло́джувальний ко́нтур (ядерного реактора)
counter ~ = лічи́льна схе́ма
counting ~ = лічи́льна схе́ма
counting-down ~ = схе́ма ді́лення частоти́
coupled ~s = зв’я́зані ко́нтури
coupling ~ = ко́нтур зв’язку́
critically damped ~ = ко́нтур із крити́чним [оптима́льним] згаса́нням/гамува́нням
cryotron ~ = кріотро́нна схе́ма
current ~ = ко́нтур стру́му
current-feedback ~ = ко́нтур стру́мового зворо́тного зв’язку́ [зворо́тного зв’язку́ за стру́мом]
cursor ~ = схе́ма керува́ння курсо́ром
dead ~ = безнапру́гова схема, схе́ма без напру́ги, ви́мкнена схема
decoder ~ = декодува́льна схе́ма
decoupling ~ = розв’я́зувальна схе́ма
de-energized ~ = безнапру́гова схе́ма, схе́ма без напру́ги; ви́мкнена схе́ма
deflection ~ = відхи́лювальний ко́нтур
degenerative ~ = схе́ма з неґати́вним зворо́тним зв’язко́м
delay ~ = затри́мувальна схе́ма
design ~ = проє́ктна [розрахунко́ва] схе́ма
despiking ~ = згла́джувальна схе́ма
detuned ~ = неналадо́ваний [розладо́ваний] ко́нтур
differencial ~ = диференці́йна схе́ма
differentiating ~ = диференціюва́льна схе́ма, диференція́тор
digital ~ = цифрова́ схе́ма
direct-current [dc] ~ = ко́нтур пості́йного стру́му
discharge ~ = розря́дний ко́нтур
dividing ~ = схе́ма ді́лення
double flip-flop ~ = двоперекидна́ схе́ма
double-tuned ~ = дворезона́нсовий ко́нтур
doubling ~ = подво́ювальна схе́ма
dual ~ = еквівале́нтна схе́ма
dual-amplification ~ = рефле́ксна схе́ма
earthed ~ = зазе́млений [узе́млений] ко́нтур
earthing ~ = зазе́млювальний [узе́млювальний] ко́нтур, ко́нтур зазе́млення [узе́млення]
electric ~ = електри́чна схе́ма
electroacoustic ~ = електроакусти́чна схе́ма
electronic ~ = електро́нна схе́ма
electrooptic ~ 1. електроопти́чна схе́ма 2. оптоелектро́нна схема
emitter ~ = емі́терний ко́нтур
energized ~ = уві́мкнена [піднапру́гова] схе́ма, схе́ма під напру́гою
energizing ~ = збу́джувальний [живи́льний] ко́нтур, ко́нтур [схе́ма] жи́влення [збу́джування]
equivalent ~ = еквівале́нтна схе́ма
etched ~ = ви́щавлена [ви́травлена] схе́ма
exciting ~ = збу́джувальний ко́нтур
external ~ = зо́внішній ко́нтур, зо́внішня схе́ма
external-load ~ = ко́нтур [схе́ма] зо́внішньої наванта́ги [зо́внішнього наванта́ження]
feed ~ = збу́джувальний [живи́льний] ко́нтур, ко́нтур [схе́ма] жи́влення [збу́джування]
feedback ~ = схе́ма зворо́тного зв’язку́
film (integrated) ~ = плівко́ви́й чип
firing ~ = запуска́льний ко́нтур, ко́нтур [схе́ма] за́пуску
flexible printed ~ = гнучка́ [зги́нна] дру́кова схе́ма
flip-flop ~ = три́ґерна схе́ма, три́ґер, двоста́новий мультивібра́тор
flow ~ = циркуляці́йний ко́нтур
flywheel (synchronization) ~ = схе́ма інерці́йної синхроніза́ції
four-terminal ~ = чотирипо́люсник
frame-scanning ~ = схе́ма ка́дрового розгорта́ння [ка́дрової розго́ртки]
free-running ~ = незасинхрон(із)о́вана схе́ма
frequency-selective ~ = частотоселекти́вна схе́ма
full-wave ~ = двопівпері́одна схе́ма
functional switching ~ = основни́й структу́рний блок логі́чних схем
gate ~ = ве́нтильна [селе́кторна] схе́ма
gating ~ = ве́нтильна [селе́кторна] схе́ма
grid ~ = сітко́ви́й ко́нтур
ground ~ = зазе́млювальний [узе́млювальний] ко́нтур, ко́нтур зазе́млення [узе́млення]
grounded ~ = зазе́млений [узе́млений] ко́нтур
grounded-base ~ = спільноба́зова схе́ма, схе́ма зі спі́льною ба́зою
grounded-collector ~ = спільноколе́кторна схе́ма, схе́ма зі спі́льним коле́ктором
grounded-emitter ~ = спільноемі́терна схе́ма, схе́ма зі спі́льним емі́тером
grounded-grid ~ = спільносі́ткова схе́ма, схе́ма зі спі́льною сі́ткою
grounding ~ див. ground ~
half-wave ~ (одно)півпері́одна схе́ма
heater power ~ = ко́нтур розжа́рювання
high-pass selective ~ = високочасто́тна селекти́вна схе́ма
high-voltage ~ = високонапру́гова схе́ма
horizontal scan(ning) ~ = схе́ма горизонта́льного розгорта́ння [горизонта́льної розго́ртки]; схе́ма рядко́вого розгорта́ння [рядко́вої розго́ртки]
hybrid (integrated) ~ = гібри́дний чип
hydraulic ~ = гідравлі́чна схе́ма
idle(r) ~ 1. ненаванта́жений ко́нтур 2. бала́стовий ко́нтур (параметричного підсилювача)
image suppression ~ = ко́нтур пригні́чування дзерка́льного кана́лу
independent ~ = незале́жний цикл [ко́нтур] (графу)
inductive ~ = індукти́вний ко́нтур
input ~ = входо́вий [початко́вий] ко́нтур, ко́нтур на вхо́ді
insulated ~ = заізольо́ваний ко́нтур
integrated ~ = чип, чи́пова схе́ма
integrating ~ = інтеґрува́льна схе́ма
interlock(ing) ~ = блокува́льна схе́ма, схе́ма блокува́ння
intermediate ~ = промі́жни́й ко́нтур
inverter ~ = інве́ртор
isochronous ~s = ізохро́нні ко́нтури
keep-alive ~ = схе́ма підтри́мування га́зу в йонізо́ваному ста́ні; схе́ма допомі́жно́го розря́ду (у розряднику)
large-scale integrated [LSI] ~ = щільнозінтеґро́ваний чип
leak(age) ~ = ко́нтур стіка́ння
limiter ~ = обме́жувальна схе́ма, обме́жувач
linear ~ = ліні́йна схе́ма
line scan(ning) ~ = схе́ма рядко́вого розгорта́ння [рядко́вої розго́ртки]
live ~ = піднапру́гова [уві́мкнена] схе́ма, схе́ма під напру́гою
load ~ = ко́нтур наванта́ги [наванта́ження]
logic ~ (комп.) логі́чна схе́ма
low-loss ~ = низьковтра́тна схе́ма
magnetic ~ = магне́тний ко́нтур; магнетопро́від
matched ~ = узгі́днена схе́ма
matching ~ 1. узгі́днювальна схе́ма 2. узгі́днена схе́ма
measuring ~ = мі́рча [вимі́рювальна] схе́ма
medium-scale integrated ~ = середньощільнозінтеґро́ваний чип
memory ~ = мнемосхе́ма, мнемоні́чна схе́ма
metering ~ = мі́рча [вимі́рювальна] схе́ма
microelectronic ~ = мікросхе́ма
micromin(iature) ~ = мікросхе́ма
microprinted ~ = дру́кова мікросхе́ма
microwave ~ = мікрохвильова́ схе́ма
mixing ~ = змі́шувальна схе́ма, змі́шувач; мі́кшер
mnemonic ~ = мнемосхе́ма, мнемоні́чна схе́ма
modular ~ = мо́дульна схе́ма
molecular ~ = молекуля́рна схе́ма
monolithic (integrated) ~ = чип, зінтеґро́вана схе́ма
monostable ~ = односта́нова схе́ма, схе́ма з одни́м стійки́м ста́ном
multichip ~ = мультичи́п, багаточи́пова схе́ма, схе́ма на кілько́х криста́лах
multiple ~ = багатоко́нтурна схе́ма
multiple-function ~ = багатофункці́йна схе́ма
multiplier ~ = мно́жильна схе́ма, схе́ма мно́ження, помно́жувач
multistable ~ = багатоста́нова схе́ма, схе́ма з кількома́ стійки́ми ста́нами
multistage ~ = багатокаска́дова схе́ма
network ~ = розгалу́жена схе́ма, мере́жа
neutralizing ~ = нейтралізува́льна схе́ма
noise-balancing ~ = завадопригні́чувальна схе́ма
noninductive ~ = безіндукці́йний ко́нтур
nonlinear ~ = неліні́йна схе́ма
null-current ~ = нуль-схе́ма
open ~ = розі́мкнений [неза́мкнений] ко́нтур
optically coupled ~ = схе́ма з опти́чним зв’язко́м
optoelectronic ~ = оптоелектро́нна схе́ма
oscillatory ~ = коливни́й ко́нтур
output ~ = виходо́вий [кінце́вий] ко́нтур, ко́нтур на ви́ході
overcoupled ~s = надзв’я́зані (резона́нсні) ко́нтури
overdamped ~ = надзгасни́й ко́нтур (з надкритичним згасанням)
overvoltage ~ = схе́ма за́хисту від переви́щення напру́ги
packaged ~ = схе́ма в ко́рпусі
parallel ~ = парале́льний ко́нтур; парале́льна схе́ма
parallel(‑)resonant ~ = парале́льний резона́нсний ко́нтур
parallel-tuned ~ = парале́льний коливни́й ко́нтур
peaking ~ 1. схе́ма високочасто́тної коре́кції 2. схе́ма заго́стрювання і́мпульсів
phantom ~ = фанто́мний ко́нтур
phase-inverting ~ = фазоінвертува́льна схе́ма, фазоінве́ртор, фа́зовий інве́ртор
phase-shift ~ = фазозсува́льна схе́ма, фазоінве́ртор
plate ~ = ано́дний ко́нтур
plated ~ = дру́кова схе́ма
polyphase ~ = багатофа́зова схе́ма
potted ~ = загермет(из)о́вана схе́ма
power ~ = силови́й ко́нтур
power-conditioning ~ = схе́ма реґулюва́ння поту́жности
power-supply ~ = живи́льна схе́ма, схе́ма жи́влення
primary ~ = перви́нний ко́нтур
primary-coolant ~ = пе́рший ко́нтур теплоносія́, пе́рший охоло́джувальний ко́нтур (ядерного реактора)
printed ~ = дру́кова схе́ма
processing ~ = схе́ма опрацьо́вування інформа́ції
pulse ~ = і́мпульсна схе́ма
pulse-actuated ~ = схе́ма з і́мпульсним збу́джуванням
pulse-delay ~ = схе́ма затри́мування і́мпульсів
pulse-generating ~ = схе́ма ґенерува́ння і́мпульсів
pulse-shaping ~ = схе́ма формува́ння і́мпульсів
pump(ing) ~ = нагніта́льна [помпува́льна] схе́ма, схе́ма нагніта́ння
push-pull ~ = двота́ктова схе́ма
quadruplex ~ = квадрупле́ксна схе́ма
quench(ing) ~ = гаси́льна схе́ма
radiating ~ = променюва́льний [випромі́нний] ко́нтур
range-sweep ~ = схе́ма розгорта́ння [розго́ртки] за дале́кістю
ranging ~ = схе́ма мі́ряння [вимі́рювання] дале́кости [ві́дстані]
reaction ~ = схе́ма з позити́вним зворо́тним зв’язко́м
reactive ~ = реакти́вний ко́нтур
reference ~ = етало́нна схе́ма; контро́льна схе́ма
reflex ~ = рефле́ксна схе́ма (підсилювача)
regenerative ~ = реґенерати́вна схе́ма, схе́ма з позити́вним зворо́тним зв’язко́м
rejector ~ = реже́кторна схе́ма, реже́кторний фі́льт(е)р
relaxation ~ = релаксаці́йна схе́ма
relay ~ = реле́йна схе́ма
relay contact ~ = реле́йна конта́ктова схе́ма
relay switching ~ = реле́йна перемика́льна схе́ма
resistance-capacitance [RC] ~ = рези́сторно-конденса́торний ко́нтур
resonant ~ = резона́нсний ко́нтур
retroactive ~ = реґенерати́вна схе́ма, схе́ма з позити́вним зворо́тним зв’язко́м
return ~ = верта́льний (циркуляційний) ко́нтур
ring ~ = кільце́ва схе́ма
sampling ~ = схе́ма дискретиза́ції
scale-of-ten ~ = перерахунко́ва десятко́ва схе́ма
scale-of-two ~ = перерахунко́ва двійко́ва [біна́рна] схе́ма
scaling ~ = перерахунко́ва схе́ма
scanning ~ = схе́ма розгорта́ння [розго́ртки]
schematic ~ = принципо́ва (електри́чна) схе́ма
sealed ~ = загермет(из)о́вана схе́ма
secondary ~ = втори́нний ко́нтур; ко́нтур втори́нної на́витки (трансформатора)
secondary coolant ~ = дру́гий ко́нтур теплоносія́, дру́гий [втори́нний] охоло́джувальний контур (ядерного реактора)
selective ~ = селекти́вна схе́ма
self-bias ~ = схе́ма автомати́чного змі́щування
self-quenching ~ = самогаси́льна схе́ма
self-repair(ing) ~ = самовідно́вна схе́ма
self-restoring ~ = самовідно́вна схе́ма
self-saturating ~ = самонаси́чувальна схе́ма
self-test(ing) ~ = самоконтрольо́вана схе́ма, схе́ма із самоконтро́лем
semi-butterfly ~ = напівмете́ликовий (резона́нсний) ко́нтур
semiconductor ~ = напівпровіднико́ва схе́ма
sequential ~ = схе́ма послідо́вности опера́цій
series ~ = послідо́вна схе́ма
series-parallel ~ = послідо́вно-парале́льна схе́ма
series-peaking ~ = послідо́вна схе́ма високочасто́тної коре́кції
series-resonant ~ = послідо́вний резона́нсний ко́нтур
series-tuned ~ = послідо́вний коливни́й ко́нтур
shading ~ = схе́ма компенсува́ння (паразитного сигналу, тб)
shaping ~ = схе́ма коре́кції, корекці́йна схе́ма
short ~ = коро́тке за́мкнення
shunt ~ = шунтува́льний [парале́льний] ко́нтур, шунт
shunt peaking ~ = парале́льна схе́ма високочасто́тної коре́кції
simple ~ (матем.) про́сти́й цикл
single-cycle ~ = однота́ктова схе́ма
single-phase ~ = однофа́зова схе́ма
single-shot trigger ~ = односта́нова три́ґерна схе́ма
single-trip trigger ~ = односта́нова три́ґерна схе́ма
single-tuned ~ = ко́нтур із одни́м ладува́льним елеме́нтом
smoothing ~ = згла́джувальний ко́нтур [фі́льт(е)р]
sneak ~ = парази́тний ко́нтур
solid integrated ~ = твердоті́лова зінтеґро́вана схе́ма
solid-state ~ = твердоті́лова [напівпровіднико́ва] схе́ма
squaring ~ = формува́ч прямоку́тних і́мпульсів
squelch ~ = шумопригні́чувальна схе́ма
stagger-tuned ~ = схе́ма із взає́мно розладо́ваними контура́ми; (мн.) взає́мно розладо́вані ко́нтури
star-connected ~ = зірча́ста схе́ма
strobe ~ = стро́б(ува́ль)на [ве́нтильна, селе́кторна] схе́ма
subtractor ~ = відніма́льна схе́ма, схе́ма відніма́ння
superconducting ~ = надпрові́дний ко́нтур
superlarge-scale integrated ~ = суперчи́п, надщільнозінтеґро́ваний чип
suppression ~ = пригні́чувальний ко́нтур
suppressor ~ = пригні́чувальний ко́нтур
sweep ~ = схе́ма розгорта́ння [розго́ртки]
switching ~ = перемика́льна [комутува́льна] схе́ма
synch(ronizing) ~ = синхрон(із)ува́льна схе́ма; схе́ма синхроніза́ції [синхрон(із)ува́ння]
tank ~ = резона́нсний ко́нтур, накопи́чувальна схе́ма
terminating ~ = кінце́вий ко́нтур
test ~ = випро́б(уваль)на схе́ма; контро́льна схе́ма; тестува́льна схе́ма
thick-film ~ = товстоплі́вкова схе́ма
thin-film ~ = тонкоплі́вкова схе́ма
three-phase ~ = трифа́зова схе́ма
threshold ~ = поро́гова схе́ма
time base ~ = схе́ма часово́го розгорта́ння [часово́ї розго́ртки]
time-delay ~ = затри́мувальна схе́ма; (розм) за́тримка
time-of-flight ~ = схе́ма мі́ряння ча́су проліта́ння
timer ~ = синхрон(із)ува́льна схе́ма; та́ймер
time-sharing ~ = схе́ма відокре́млювання сигна́лів у ча́сі
timing ~ = синхрон(із)ува́льна схе́ма; та́ймер
toroidal magnetic ~ = торо́їдний кото́к
transistor ~ = транзи́сторна схе́ма
trigger ~ = три́ґерна схе́ма, три́ґер, запуска́льна схе́ма
tuned ~ = коливни́й ко́нтур; резона́нсний ко́нтур
tuning ~ = коливни́й ко́нтур; резона́нсний ко́нтур
two-port ~ = чотирипо́люсник, чотирипо́люсна схе́ма
two-terminal ~ = двопо́люсник, двопо́люсна схе́ма
unbalanced (wire) ~ = несиметри́чна схе́ма; незрівнова́жена схе́ма
unbranched ~ = нерозгалу́жений ко́нтур, нерозгалу́жена схе́ма
underdamped ~ = ко́нтур з докрити́чним згаса́нням
untuned ~ = неналадо́ваний [ненастро́єний] ко́нтур
very-high-speed integrated ~ [VHSIC] = надшвидки́й чип, надшвидка́ чи́пова схе́ма
voltage-doubling ~ = напругоподво́ювальна схе́ма, схе́ма подво́ювання напру́ги
wave-shaping ~ = схе́ма формува́ння сигна́лів
coefficient 1. коефіціє́нт, мно́жник || коефіціє́нтний, мно́жнико́вий 2. і́ндекс || і́ндексо́вий
[ˌkəʊɪ'fɪʃnt, ˌkoʊ-]
~ corrected for = smth коефіціє́нт із по́правкою на щось
~ of cubical expansion = коефіціє́нт (теплового) о́б’є́много розши́рювання
~ of eddy viscosity = коефіціє́нт турбуле́нтної в’я́зкости
~ of elasticity = мо́дуль пру́жности
~ of expansion = коефіціє́нт (теплового) о́б’є́много розши́рювання
~ of friction = коефіціє́нт тертя́
~ of kinematic viscosity = коефіціє́нт кінемати́чної в’я́зкости
~ of kinetic friction = коефіціє́нт кінети́чного тертя́
~ of linear expansion = коефіціє́нт (теплового) ліні́йного розши́рювання
~ of opacity = коефіціє́нт непрозо́рости
~ of performance (тд) коефіціє́нт ко́ри́сної ді́ї
~ of reactivity (яф) коефіціє́нт реакти́вности
~ of regression = коефіціє́нт реґре́сії
~ of restitution (мех.) коефіціє́нт (пружного) відно́влювання
~ of rigidity = коефіціє́нт жо́рсткости, мо́дуль пру́жности за зсува́ння
~ of rolling friction = коефіціє́нт тертя́ коті́ння
~ of skewness (матем.) коефіціє́нт асиме́трії
~ of sliding friction = коефіціє́нт тертя́ ко́взання
~ of static friction = коефіціє́нт стати́чного тертя́
~ of strain = коефіціє́нт деформа́ції
~ of superficial expansion = коефіціє́нт поверхне́вого (теплового) розши́рювання
~ of thermal efficiency = теплови́й [терма́льний] коефіціє́нт ко́ри́сної ді́ї
~ of thermal expansion = коефіціє́нт теплово́го (об’ємного) розши́рювання
~ of thermal insulation = коефіціє́нт теплово́ї ізоля́ції
~ of torsion = коефіціє́нт за́круту [закру́чення]
~ of variation = коефіціє́нт варія́ції; коефіціє́нт мінли́вости
~ of viscosity = коефіціє́нт в’я́зкости
~ of volumetric expansion = коефіціє́нт (теплового) о́б’є́много розши́рювання
absorption ~ = коефіціє́нт абсо́рбції; коефіціє́нт вбира́ння; коефіціє́нт поглина́ння
accommodation ~ = коефіціє́нт акомода́ції
acoustic absorption ~ = коефіціє́нт звукопоглина́ння
acoustic reflection ~ = коефіціє́нт звуковідбива́ння
acoustic transmission ~ = коефіціє́нт звукопропуска́ння [звукопрони́кности]
activity ~ (х.) коефіціє́нт акти́вности
adhesion ~ = коефіціє́нт адге́зії
adsorption ~ = коефіціє́нт адсо́рбції
aerodynamic ~ = аеродинамі́чний коефіціє́нт
amplification ~ = коефіціє́нт підси́лювання
Ångstrøm ~ = А́нґстремів коефіціє́нт
angular ~ = кутови́й коефіціє́нт
asymmetry ~ = коефіціє́нт асиме́трії
attenuation ~ = коефіціє́нт сла́бшання (коливань)
Auger ~ = коефіціє́нт Оже́
austausch ~ (фіз. плинів) коефіціє́нт перемі́шування
average ~ = сере́дній коефіціє́нт
averaged ~ = усере́днений коефіціє́нт
Babcock ~ (of friction) = Бе́бкоків коефіціє́нт (тертя́)
ballistic ~ = балісти́чний коефіціє́нт
barometric ~ = барометри́чний коефіціє́нт
binomial ~ 1. біно́мний [двочле́нний] коефіціє́нт [мно́жник] 2. число́ комбіна́цій [сполу́к] по k елеме́нтів з n
caloric ~ = калори́чний коефіціє́нт
calorimetric ~ = калориметри́чний коефіціє́нт
charge ~ = заря́довий коефіціє́нт [мно́жник]
Clebsch-Gordan ~ = коефіціє́нти Кле́бша-Ґо́рдана
clustering ~ (тг) коефіці́єнт кла́стерности
complex ~ = ко́мплексний коефіціє́нт
condensation ~ = коефіціє́нт конденса́ції
confidence ~ = дові́рчий коефіціє́нт; коефіціє́нт наді́йности
connection ~ = коефіціє́нт зв’я́зности
constant ~ = ста́лий коефіціє́нт [мно́жник]
constriction ~ = коефіціє́нт ву́жчання (струменя)
contraction ~ = коефіціє́нт стя́гування [контра́кції] (струменя)
convection ~ = коефіціє́нт конве́кції
conversion ~ 1. (яф) коефіціє́нт вну́трішньої конве́рсії 2. перерахунко́вий мно́жник
corrected selectivity ~ = ви́правлений коефіціє́нт селекти́вности
correction ~ = поправко́вий коефіціє́нт [мно́жник]
correlation ~ = коефіціє́нт кореля́ції
coupling ~ = коефіціє́нт зв’язку́
cross-correlation ~ = коефіціє́нт взає́мної кореля́ції [крос-кореля́ції]
damping ~ = коефіціє́нт згаса́ння
danger ~ (яф) коефіціє́нт небезпе́ки
decay ~ 1. коефіціє́нт згаса́ння 2. коефіціє́нт (радіоакти́вного) ро́зпаду
dielectric loss ~ = коефіціє́нт діелектри́чних втрат
dielectric viscosity ~ = коефіціє́нт діелектри́чної в’я́зкости
differential ~ = похідна́
diffusion ~ = коефіціє́нт дифу́зії
dilution ~ = коефіціє́нт розве́дення
dimensional ~ = розмі́рнісний коефіціє́нт [мно́жник]
dimensionless ~ = безрозмі́рнісний коефіціє́нт [мно́жник]
dissipation ~ = коефіціє́нт дисипа́ції [розсі́ювання, втрат] (енергії)
dissociation ~ = коефіціє́нт дисоція́ції
distribution ~ 1. коефіціє́нт розпо́ділу 2. (опт.) коефіціє́нт (основної) ко́лірної координа́ти
divergence ~ = коефіціє́нт ши́ршання [розхо́дження] (струменя, потоку)
drag ~ = коефіціє́нт о́пору (середовища); коефіціє́нт гальмува́ння (тіла)
eddy ~ (фіз. плинів) коефіціє́нт перемі́шування
eddy diffusion ~ = турбуле́нтна температуропрові́дність
efflux ~ = коефіціє́нт витіка́ння
electromechanical coupling ~ = коефіціє́нт електромехані́чного зв’язку́
electron-absorption ~ = коефіціє́нт електро́нного поглина́ння
electrostrictive strain ~ = коефіціє́нт електростри́кції
emission ~ = коефіціє́нт емі́сії
empirical ~ = емпіри́чний коефіціє́нт
energy-transfer ~ = коефіціє́нт передава́ння ене́ргії
Ettingshausen-Nernst ~ = коефіціє́нт Е́тинґсгаузена-Не́рнста
excess ~ 1. коефіціє́нт на́двишку [на́длишку] 2. (матем. тж) коефіціє́нт ексце́су
exchange ~ (фіз. плинів) коефіціє́нт перемі́шування
expansion ~ 1. (мех.) коефіціє́нт (теплового об’ємного) розши́рювання 2. (матем.) коефіціє́нт розви́нення [ро́зкладу] (в ряд)
extinction ~ (опт.) коефіціє́нт ексти́нкції [сла́бшання]
film ~ (тд) коефіціє́нт конве́кції
filtration ~ = коефіціє́нт фільтра́ції
fitted ~ = емпіри́чний [ді́браний, допасо́ваний] коефіціє́нт
fitting ~ = допасо́вувальний коефіціє́нт
Fokker-Planck ~ = коефіціє́нт Фо́кера-Пла́нка
fractional ~ = дробо́вий коефіціє́нт/мно́жник
fractional-parentage ~ = генеалогі́чний коефіціє́нт
friction ~ = коефіціє́нт тертя́
fugacity ~ = коефіціє́нт ле́ткости [фуґіти́вности]
heat-convection ~ = коефіціє́нт конвекти́вного теплоо́бміну
heat-transfer ~ = коефіціє́нт теплопередава́ння, коефіціє́нт перено́шення тепла́
highest ~ = найста́рший коефіціє́нт
Hopkinson ~ = Го́пкінсонів коефіціє́нт
hyetal ~ = плювіометри́чний коефіціє́нт
hysteresis ~ = гістере́зний коефіціє́нт
imaginary ~ = уя́вний коефіціє́нт
injection ~ = коефіціє́нт інже́кції
integer ~ = ці́лий коефіціє́нт/мно́жник
integral ~ = ці́лий коефіціє́нт/мно́жник; інтеґра́льний коефіціє́нт
interchange ~ (фіз. плинів) коефіціє́нт перемі́шування
interdiffusion ~ = коефіціє́нт взаємодифу́зії
internal conversion ~ (яф) коефіціє́нт вну́трішньої конве́рсії
internal correlation ~ = коефіціє́нт вну́трішньої кореля́ції
interpolation ~ = інтерполяці́йний коефіціє́нт
intersection ~ (матем.) і́ндекс пере́тину
ionization ~ = коефіціє́нт йоніза́ції
Joule-Thomson ~ = коефіціє́нт Джо́уля-То́мсона
kinetic ~ = кінети́чний коефіціє́нт (середовища)
Lamé ~ = коефіціє́нт Ламе́
leading ~ = найста́рший [головни́й] коефіціє́нт (of a polynomial – полінома)
leakage ~ = коефіціє́нт утра́т (через витікання)
lift ~ = коефіціє́нт підійма́льної си́ли
linear ~ = ліні́йний коефіціє́нт
linking ~ = коефіціє́нт зче́плення
literal ~ = лі́терний [бу́квений] коефіціє́нт
loss ~ = коефіціє́нт утра́т
luminous ~ = світловида́тність, світлова́ вида́тність
mass ~ = ма́совий коефіціє́нт
mass ~ of reactivity (яф) ма́совий коефіціє́нт реакти́вности
mass-transfer ~ = коефіціє́нт перено́шення ма́си
metric ~ = метри́чний коефіціє́нт
molar ~ = моля́рний коефіціє́нт
monotropy ~ = коефіціє́нт монотропі́ї
multiple ~ of correlation = збі́рний коефіціє́нт кореля́ції
noise-reduction ~ = коефіціє́нт зме́ншування шумі́в
nondimensional ~ = безрозмі́рнісний коефіціє́нт
nonlinear ~ = неліні́йний коефіціє́нт
nozzle thrust ~ = коефіціє́нт тя́ги
numerical ~ = числови́й коефіціє́нт
Onsager ~ = О́нзагерів коефіціє́нт
osmotic ~ = осмоти́чний коефіціє́нт
overlapping ~ = коефіціє́нт пере́тину [перекриття́]
parentage ~ = генеалогі́чний коефіціє́нт
partial ~ of correlation = окре́мий коефіціє́нт кореля́ції
Peltier ~ = коефіціє́нт Пельтьє́
penetration ~ = коефіціє́нт проника́ння (частинок, хвиль)
permeability ~ (фіз. плинів) вологопрові́дність, гідравлі́чна прові́дність, коефіціє́нт фільтра́ції
phase ~ = фа́зовий коефіціє́нт [мно́жник]
phase-temperature ~ = фазотемперату́рний коефіціє́нт
phenomenological ~ = феноменологі́чний коефіціє́нт
photoelastic ~ = коефіціє́нт фотопру́жности
pluviometric ~ = плювіометри́чний коефіціє́нт
polytropic ~ = показни́к політро́пи
power ~ (of reactivity) (яф) поту́жнісний коефіціє́нт реакти́вности
pressure ~ = ти́сковий [бари́чний] коефіціє́нт
pressure ~ (of reactivity) (яф) ти́сковий коефіціє́нт реакти́вности
proportionality ~ = коефіціє́нт пропорці́йности
pyroelectric ~ = піроелектри́чний коефіціє́нт
Racah ~ = коефіціє́нт Ра́ка
reactivity ~ (яф) коефіціє́нт реакти́вности
real ~ = ді́йсний коефіціє́нт
recombination ~ = коефіціє́нт рекомбіна́ції
reflection ~ = коефіціє́нт відбива́ння
resistance ~ (фіз. плинів) коефіціє́нт о́пору
Righi-Leduc ~ = коефіціє́нт Ри́ґі-Леду́ка
rotation ~ (мех.) по́правка на оберта́ння Землі́
scatter ~ = коефіціє́нт ро́зкиду (даних)
scattering ~ = коефіціє́нт розсі́ювання; коефіціє́нт дисипа́ції
secondary electron-emission ~ = коефіціє́нт втори́нної електро́нної емі́сії
secondary ion-emission ~ = коефіціє́нт втори́нної йо́нної емі́сії
sedimentation ~ = коефіціє́нт оса́джування
Seebeck ~ = Зе́єбеків коефіціє́нт
self-diffusion ~ = коефіціє́нт самодифу́зії
series expansion ~ = коефіціє́нт ря́ду
similarity ~ = коефіціє́нт поді́бности
small ~ = мали́й коефіціє́нт [мно́жник]
selectivity ~ = коефіціє́нт селекти́вности
solubility ~ = коефіціє́нт розчи́нности
sound absorption ~ = коефіціє́нт звукопоглина́ння
sound reflection ~ = коефіціє́нт звуковідбива́ння
sound transmission ~ = коефіціє́нт звукопропуска́ння [звукопрони́кности]
spreading ~ (тд) коефіціє́нт розтіка́ння
sticking ~ = коефіціє́нт прилипа́ння
stiffness ~ = коефіціє́нт жо́рсткости
stoichiometric ~ = стехіометри́чний коефіціє́нт
strain ~ = коефіціє́нт деформа́ції
strain-hardening ~ = коефіціє́нт деформаці́йного змі́цнення
strengthening ~ = коефіціє́нт змі́цнення
temperature ~ = температу́рний коефіціє́нт
temperature ~ of capacitance = температу́рний коефіціє́нт (електро)мі́сткости [є́мности]
temperature ~ of inductance = температу́рний коефіціє́нт індукти́вности
temperature ~ of reaction rate (х.) температу́рний коефіціє́нт (шви́дкости) реа́кції
temperature ~ of reactivity (яф) температу́рний коефіціє́нт реакти́вности
temperature-resistance ~ (ел.) температу́рний коефіціє́нт о́пору
thermal ~ = термі́чний коефіціє́нт [мно́жник]
thermal-conductivity ~ = коефіціє́нт теплопрові́дности
thermal-diffusion ~ = коефіціє́нт термодифу́зії
thermal-expansion ~ = коефіціє́нт теплово́го (о́б’є́много) розши́рювання
thermoelectric ~ = термоелектри́чний коефіціє́нт
Thomson ~ = То́мсонів коефіціє́нт
threshold ~ = поро́говий коефіціє́нт
thrust ~ = коефіціє́нт тя́ги
time ~ 1. часови́й коефіціє́нт [мно́жник] 2. коефіціє́нт запі́знювання
time-dependent ~ = часозале́жний коефіціє́нт
time-independent ~ = часонезале́жний коефіціє́нт
torsion ~ = коефіціє́нт за́круту
total ~ of correlation = по́вний коефіціє́нт кореля́ції
transformation ~ = коефіціє́нт перетво́рювання
transmission ~ 1. (фіз.) коефіціє́нт пропуска́ння (середовища); коефіціє́нт прохо́дження (хвиль) 2. (комп., техн.) коефіціє́нт пересила́ння
transmissions ~ (х.) трансмісі́йний коефіціє́нт
transport ~ = коефіціє́нт перено́шення
Trouton ~ = Тра́утонів коефіціє́нт
turbidity ~ (опт.) коефіціє́нт каламу́тности [поглина́ння]
undetermined ~ = неви́значений коефіціє́нт
unknown ~ = невідо́мий коефіціє́нт [мно́жник]
vaporization ~ = коефіціє́нт випаро́вування
variable ~ = змі́нний коефіціє́нт [мно́жник]
variation ~ = варіяці́йний коефіціє́нт
velocity ~ (фіз. плинів) коефіціє́нт утра́ти шви́дкости
virial ~ = вірія́льний коефіціє́нт
viscosity ~ = коефіціє́нт в’я́зкости
void ~ 1. коефіціє́нт порува́тости; коефіціє́нт порожни́нности 2. (фіз. плинів) коефіціє́нт кавіта́ції
void ~ of reactivity (яф) порожни́нний коефіціє́нт реакти́вности
volumetric ~ = о́б’є́мний коефіціє́нт [мно́жник]
wave-drag ~ = коефіціє́нт хвильово́го о́пору
wear ~ = коефіціє́нт зужи́тости [спрацьо́ваности]
weight ~ = вагови́й коефіціє́нт [мно́жник]
weight-average ~ = середньозва́жений коефіціє́нт
Wigner ~ = Ві́ґнерів коефіціє́нт
coincidence 1. збіг; одноча́сність || збі́говий 2. збіг обста́вин 3. (матем.) коінциде́нтність || коінциде́нтний
[kəʊ'ɪnsɪdəns, koʊ'-]
accidental ~ = випадко́вий збіг
chance ~ = випадко́вий збіг
delayed ~ = затри́маний [запі́знений] збіг
double ~ = подві́йний збіг
false ~ = ома́нний збіг
multiple ~ = багаторазо́вий збіг
n-fold ~ n-разо́вий збіг
phase ~ = збіг фаз
pulse ~ = збіг і́мпульсів
random ~ = випадко́вий збіг
triple ~ = потрі́йний збіг
collision зі́ткнення; уда́р || зіткненнє́вий; уда́рний
[kə'lɪʒn]
~ of the first kind = зі́ткнення пе́ршого ро́ду, ендоенергети́чне зі́ткнення
~ of identical particles = зі́ткнення тото́жних части́нок
~ of the second kind = зі́ткнення дру́гого ро́ду, екзоенергети́чне зі́ткнення
atom ~ = а́томне зі́ткнення
atom-atom ~ = а́том-а́томне [міжа́томне] зі́ткнення
atom-grain ~ = а́том-зерни́нне зі́ткнення, зі́ткнення а́тома з зерни́ною [пороши́нкою]
atomic ~ = а́томне зі́ткнення
atom-molecule ~ = а́том-моле́кульне зі́ткнення, зі́ткнення а́тома з моле́кулою
beam ~ = зі́ткнення стру́менів (частинок)
binary ~ = двочастинко́ве [двійко́ве, па́рне] зі́ткнення
capture ~ = захо́пне зі́ткнення
central ~ (мех.) центра́льний [центрови́й] уда́р
completely inelastic ~ = цілко́м непружне́ зі́ткнення
contact ~ = конта́ктове зі́ткнення
Coulomb ~ = куло́нівське зі́ткнення
deep inelastic ~ = гли́боко непружне́ зі́ткнення
deep inelastic heavy-ion ~ = гли́боко непружне́ зі́ткнення [квазипо́діл] важки́х йо́нів
displacement ~ = зі́ткнення зі змі́щенням (атома з вузла кристалічної ґратки)
double ~ = подві́йне зі́ткнення
elastic ~ = пружне́ зі́ткнення; пружни́й уда́р
electron ~ = електро́нне зі́ткнення
electron-atom ~ = електро́н-а́томне зі́ткнення
electron-electron ~ = електро́н-електро́нне зі́ткнення
electron-ion ~ = електро́н-йо́нне зі́ткнення
electron-molecule ~ = електро́н-моле́кульне зі́ткнення
electron-neutral ~ = зі́ткнення електро́на з нейтра́льною части́нкою
electron-nucleus ~ = електро́н-ядро́ве зі́ткнення
electron-phonon ~ = електро́н-фоно́нне зі́ткнення
electron-positron ~ = електро́н-позитро́нне зі́ткнення
electron-proton ~ = електро́н-прото́нне зі́ткнення
endoergic ~ = ендоенергети́чне зі́ткнення, зі́ткнення пе́ршого ро́ду
epithermal(‑neutron) ~ = зі́ткнення надтеплови́х нейтро́нів
exciton(‑exciton) ~ (ексито́н‑)ексито́нне зі́ткнення
exoergic ~ = екзоенергети́чне зі́ткнення, зі́ткнення дру́гого ро́ду
glancing ~ (мех.) скісне́ [ковзне́] зі́ткнення
grain-grain ~ = міжзерни́нне зі́ткнення (у плазмі), зі́ткнення зерни́н [пороши́нок]
grazing ~ = ковзне́ зі́ткнення
hadron(‑hadron) ~ (гадро́н‑)гадро́нне зі́ткнення
hadron-nucleus ~ = гадро́н-ядро́ве зі́ткнення, зі́ткнення гадро́на з ядро́м
hard ~ = жорстке́ зі́ткнення
head-on ~ = чолови́й уда́р, чолове́ зі́ткнення
heavy-ion ~ = зі́ткнення важки́х йо́нів
high-energy ~ = високоенергети́чне зі́ткнення, зі́ткнення части́нок з висо́кими ене́ргіями
inelastic ~ = непружне́ зі́ткнення; непружни́й уда́р
intermediate-energy (particle) ~ = проміжноенергети́чне зі́ткнення, зі́ткнення части́нок із промі́жни́ми [сере́дніми] ене́ргіями
intranuclear ~ = внутрішньоядро́ве зі́ткнення
ion ~ (йон‑)йо́нне зі́ткнення
ion-atom ~ = йон-а́томне зі́ткнення
ion-ion ~ (йон‑)йо́нне зі́ткнення
ionizing ~ = йонізівне́ зі́ткнення
ion-molecule ~ = йо́н-моле́кульне зі́ткнення
low-energy ~ = низькоенергети́чне зі́ткнення, зі́ткнення части́нок з низьки́ми ене́ргіями
molecular ~ див. molecule(‑molecule) ~
molecule(‑molecule) ~ (між)моле́кульне зі́ткнення, зі́ткнення моле́кул
many-body ~ = багаточасти́нко́ве зі́ткнення
many-particle ~ = багаточасти́нко́ве зі́ткнення
multiple ~s = багаторазо́ві зі́ткнення
non-capture ~ = незахо́пне зі́ткнення
noncentral ~ (мех.) нецентра́льний [нецентро́ви́й] уда́р
nonradiative ~ = невипромі́нне [нерадіяці́йне] зі́ткнення, зі́ткнення без променюва́ння [випромі́нювання]
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чне зі́ткнення
normal ~ = норма́льне зі́ткнення
nuclear ~ (ядро́‑)ядро́ве зі́ткнення, зі́ткнення я́дер
nucleon-nucleon ~ (нукло́н‑)нукло́нне зі́ткнення
nucleon-nucleus ~ = нукло́н-ядро́ве зі́ткнення
nucleus-nucleus ~ (ядро́‑)ядро́ве зі́ткнення, зі́ткнення я́дер
off-center ~ 1. нецентро́ве́ [нецентра́льне] зі́ткнення 2. (мех.) нецентро́ви́й [нецентра́льний] уда́р
orbiting ~ = орбіто́ве зі́ткнення (йона з атомом)
pair ~ = двійко́ве [па́рне] зі́ткнення
particle ~ = зі́ткнення части́нок
perfectly elastic ~ = ідеа́льно пружне́ зі́ткнення
perfectly inelastic ~ = цілко́м непружне́ зі́ткнення
peripheral ~ = перифері́йне зі́ткнення
photon ~ = фото́нне зі́ткнення
photon-atom ~ = фото́н-а́томне зі́ткнення
photon-electron ~ = фото́н-електро́нне зі́ткнення
photon-ion ~ = фото́н-йо́нне зі́ткнення
photon-molecule ~ = фото́н-моле́кульне зі́ткнення
photon-positron ~ = фото́н-позитро́нне зі́ткнення
plastic ~ (мех.) пласти́чний уда́р
positron ~ = позитро́нне зі́ткнення
positron-atom ~ = позитро́н-а́томне зі́ткнення
positron-ion ~ = позитро́н-йо́нне зі́ткнення
positron-molecule ~ = позитро́н-моле́кульне зі́ткнення
positron-positron ~ (позитро́н‑)позитро́нне зі́ткнення
quasi-elastic ~ = квазипружне́ зі́ткнення
radiationless ~ = невипромі́нне зі́ткнення, зі́ткнення без променюва́ння [випромі́нювання]
radiative ~ = випромі́нне [радіяці́йне] зі́ткнення, зі́ткнення з променюва́нням [випромі́нюванням]
random ~ = випадко́ве зі́ткнення
recorded ~ = зареєстро́ване зі́ткнення
relativistic ~ = релятивісти́чне зі́ткнення
single ~ = одноразо́ве зі́ткнення
soft ~ = м’яке́ зі́ткнення
soliton-defect ~ = зі́ткнення соліто́на з дефе́ктом
soliton-soliton ~ (соліто́н‑)соліто́нне зі́ткнення
spin-flip ~ = зі́ткнення з переверта́нням спі́ну
strongly damped ~ = гли́боко непружне́ зі́ткнення
superelastic ~ (ат. фіз.) надпружне́ зі́ткнення
three-particle ~ = тричасти́нко́ве зі́ткнення
triple ~ = потрі́йне зі́ткнення
two-particle ~ = двочасти́нко́ве зі́ткнення
ultrarelativistic ~ = ультрарелятивісти́чне зі́ткнення
very-high-energy ~ = надвисокоенергети́чне зі́ткнення, зі́ткнення части́нок із надвисо́кими ене́ргіями
wall ~ = зі́ткнення (частинки) зі сті́нкою
condenser 1. конде́нсор, конденса́тор, конденсува́льний [конденсаці́йний] апара́т || конде́нсорний, конденса́торний; конденсува́льний, конденсаці́йний 2. (ел.) конденса́тор || конденса́торний 3. (опт.) конде́нсор, конде́нсорна лі́нза || конде́нсорний 4. (х.) холоди́льник 5. (техн.) компре́сор || компре́сорний
[kən'dεnsə, -ər]
Abbe ~ = конде́нсор Абе
achromatic ~ = ахромати́чний конде́нсор
aspiration ~ (яф) усмо́ктувальний конденса́тор
barometric ~ = барометри́чний конденса́тор
bright-field ~ = світлопі́льний конде́нсор
cardioid ~ = кардіо́їдний конде́нсор
coil ~ = змійовико́вий холоди́льник [конденса́тор]
contact ~ = конта́ктовий [змі́шувальний] конденса́тор
dark-field ~ = темнопі́льний конде́нсор
direct-contact ~ = конта́ктовий [змі́шувальний] конденса́тор
electric(al) ~ = електри́чний конденса́тор див. тж capacitor
electrolytic ~ = електролі́товий конденса́тор
evaporative ~ = випаро́вувальний конденса́тор
gas ~ = газоохоло́джувач
grid ~ = сітко́ви́й конденса́тор
ice ~ = кри́говий конденса́тор [холоди́льник]
jet ~ = струми́нний [впо́рскувальний] конденса́тор
Liebig ~ = Лі́біґів холоди́льник
mixing ~ = змі́шувальний холоди́льник
multiple ~ = конденса́торний аґреґа́т
partial ~ = дефлегма́тор
reflux ~ = дефлегма́тор, зворо́тний холоди́льник
spiral ~ = конденсува́льний [конденсаці́йний] змійови́к
steam ~ = конденса́тор [скра́плювач] водяно́ї па́ри
substage ~ = конде́нсор мікроско́па
vapor ~ = конденса́тор [скра́плювач] па́ри
variable-focus ~ = варико́нд, зміннофо́кусний конде́нсор