Знайдено 6 статей
Шукати «catch» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

catch [kætʃ] n
1. спіймання, захват; захоплення;
2. улов, здобич; вигідне придбання;
  a fine ~ of fish гарний улов риби;
3. хитрість, пастка; підступ;
  a ~ question каверзне питання;
  no ~ невигідне придбання; невелика цінність; гріш ціна;
  that’s the ~ у цьому вся хитрість;
  there must be a ~ somewhere тут щось не те;
4. клямка; засув; шпінгалет;
5. тех. гальмо, стопор;
6. втрата на мить (голосу);
  with a ~ voice уривчастим голосом; 7. обривки, уривки; 8. спорт. кетч; гра в м’яч;
9. с. г. самосів хлібних злаків; ◊
  a ~ing fish is not the whole of fishing присл. не все рибальство в тому, що рибу піймати;
  a ~ phrase демагогічний лозунг; яскрава реклама;
  a ~ stitch шов «ялинкою »;
  ~ letters друк. колонтитул;
  ~ line друк. контрольний рядок у гранці набору; театр. репліка, розрахована на сміх у залі.
catch [kætʃ] v (past i p. p. caught)
1. ловити, (с)піймати, схопити;
  to ~ fish ловити рибу;
  to ~ a bird ловити птаха;
  to ~ a ball (с)піймати м’яч;
  to ~ smb by the hand схопити когось за руку;
2. встигати, застати;
  to ~ smb at home застати когось дома;
  to ~ a bus встигнути на автобус;
  to ~ a plane встигнути на літак;
  to ~ a train встигнути на поїзд;
  to ~ a tram встигнути на трамвай;
3. встигати, заставати; захоплювати, застукувати;
  to ~ in a lie викривати чиюсь брехню;
  to ~ in a word зловити на слові;
  to ~ the train встигнути на поїзд;
  to ~ smb doing smth (in the act of doing smth) застати (застукати) когось у момент певної дії;
  we caught him stealing ми застукали його, як він крав;
  we caught him napping, off guard застати когось зненацька;
  to be/to get caught in the rain попасти під дощ;
  to be/to get) caught in the storm попасти в бурю;
4. прищикнути; затиснути; зачепити(ся);
  to ~ one’s finger in a door прищемити собі палець дверима;
  my shirt caught on a nail моя сорочка зачепилася за цвях;
  the boat was caught in the reeds човен застряв в очереті;
5. схопити, збагнути суть, зрозуміти; уловити;
  to ~ a likeness улови ти схожість;
  to ~ the eye 1) уловити погляд; 2) попастися на очі;
  to ~ the idea уловити думку;
  to ~ the meaning (smb’s words) зрозуміти суть (чиїсь слова);
6. захворіти, заразитися; схопити;
  to ~ (а) cold застудитися;
  to ~ an illness заразитися хворобою;
  to ~ measles заразитися кором;
  paper ~es fire easily папір легко спалахує, запалюється;
7. ударити; попасти;
  I caught him one in the eye я поставив йому синяк під оком;
  ~ at 1) ухопитися за; чіплятися за; 2) зрадіти (чомусь); 3) присікуватися до;
  ~ away потягти;
  ~ on 1) ухопитися за; 2) розуміти; 3) розм. стати модним;
  ~ out знайти, виявити;
  ~ up 1) підхопити, підняти; 2) перейняти; 3) наздогнати; 4) переривати (мовця); 5) піднести (прапор); 6) присікуватися; ◊
  caught me doing that! щоб я це зробив? ніколи!;
  to ~ one’s foot ніколи!;
  to be caught red-handed застукати на гарячому;
  to ~ an old bird with chaff обдурити старого горобця на полові;
  to ~ breath переводити дух;
  to ~ by the foot піймати, зловити;
  to ~ fire загорітися;
  to ~ hold of smth ухопитися за щось;
  to ~ in the act піймати на гарячому;
  to ~ it спіймати прочухана;
  I caught it мені дісталося, попало;
  to ~ one’s attention привернути до себе чиюсь увагу;
  to ~ one’s eye піймати, перехопити чийсь погляд;
  to ~ one’s foot in smth спіткнутися об щось;
  to ~ some sleep трохи поспати;
  to ~ the ball before the bound поперед батька в пекло лізти;
  to ~ the bear before you sell his skin присл. не продавай вовка, поки не вбив; курчат восени лічать;
  to ~ up with smth догнати, наздогнати.

- Фразлекс (англо-український фразеологічний словник) 2014- (Василь Старко) Вгору

You catch more flies with honey than with vinegar прислів’я
More flies are caught with honey than vinegar рідко
Пер. На мед ловиться більше мух, ніж на оцет.
Укр. На мед, не на жовч, люди мух ловлять.
    ‣ When I started teaching, I thought the solution to a room full of screaming students was to outyell them -- but as I learned the craft and skills of my profession, I realised that you catch more flies with honey than with vinegar.
    ‣ I was about to say something real mean when I remembered what Grandma Lupe always said, "You can catch more flies with honey than with vinegar." I forced myself to smile and said as nicely as I could, "Emilio, you’re such a fast runner. I bet you could be at Doc Murray’s in 20 minutes."

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

catch = [kætʃ] 1. за́щіпка; за́сувка 2. лови́ти/спійма́ти; хапа́ти/схопи́ти

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

catch 1. за́скочка; за́сувка (із заскочкою), шпінгале́т, соба́чка, за́чеп || замика́ти//замкну́ти на за́скочку [за́сувку, шпінгале́та тощо] 2. сто́пор; фікса́тор; арети́р || стопори́ти//застопори́ти; фіксува́ти//зафіксува́ти (заскочкою, засувкою, шпінгалетом тощо); аретува́ти//зааретува́ти 3. уло́влювач; захо́плювач, захопни́к || лови́льний, захо́плювальний || лови́ти//(с)пійма́ти 4. хапа́ти(ся)//схопи́ти(ся)/‌вхопи́ти(ся) ■ to ~ hold of smth схопи́тися за щось; to ~ smth up підхо́плювати//підхопи́ти щось; to ~ up with smth наздоганя́ти//наздогна́ти щось 5. заско́чувати//заско́чи́ти, перечіпля́ти(ся)//перечепи́ти(ся), чіпля́ти(ся)//зачепи́ти(ся) (at – за)
[kætʃ]

- Глосарій термінів з хімії 2017 (Й.Опейда, О.Швайка) Вгору

безпечний лінкер = safety-catch linker
надежно связанный линкер
У комбінаторній хімії — лінкер, що відщеплюється здійсненням двох різних реакцій замість нормально одної, через що забезпечується більший контроль над моментом відщеплення продукту. Так, сульфамідна смола, наведена нижче, повинна бути спочатку проалкільована, щоб стати чутливою до розщеплення шляхом нуклеофільного заміщення.