Знайдено 26 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «curry» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

curry [ˈkʌri, амер. ˈkɝːi]
I
  1. n
    ка́рі (приправа і страва з ним)
  2. v
    заправляти стра́ву ка́рі
    • curry powder — порошок (за́сипка) ка́рі
II v
    1) чистити скре́блом
    2) вичи́нювати, обробля́ти шкі́ру
    3) би́ти, товкти́, лупцювати
    4) прикраша́ти, прибира́ти
    5) архаїч. займатися підле́щуванням (підлабу́знюванням)
    • curry favor — вли́зуватися; закрада́тися до чиє́їсь дові́ри Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

curry [ˈkʌrɪ] v
1. приправляти страви соусом карі;
2. чистити щіткою зі скребницею;
3. вичинювати шкіру;
4. бити, лупцювати; дати прочухана; ◊
  to ~ favour with smb підлещуватися до когось; ходити перед кимсь на задніх лапках.
curry [ˈkʌrɪ] n
1. карі (соус з м’яса, риби, овочів тощо);
2. тушковане м’ясо з карі.
curry-comb [ˈkʌrɪkɘʋm] n скребниця, скребло.
favour, favor [ˈfeɪvɘ] n
1. прихильність, схильність; схвалення;
  universal ~ загальне схвалення;
  to lose ~ втратити прихильність;
  to vie for smb’s ~ намагатися завоювати чиюсь прихильність;
  to find, to gain ~ in smb’s eyes знайти схвалення в чиїхось очах;
2. милість, ласка, опіка, послуга;
  to do, to grant smb a ~ зробити комусь послугу;
  to fall out of ~ впасти в немилість;
  to perform a ~ for smb зробити комусь ласку;
  by your ~ з вашого дозволу;
  out of ~ не в пошані, в немилості;
3. користь, інтерес; допомога;
  in ~ of за (когось); на користь (когось);
4. ком. лист;
  your ~ of yesterday Ваш учорашній лист;
5. значок, бант, сувенір; ◊
  to curry ~ with smb підлабузнюватися.
horse [hɔ:s] n
1. кінь, коняка;
  a black ~ вороний кінь;
  a cart ~ екіпажний кінь;
  a riding, a saddle ~ верховий кінь;
  a school ~ кінь для навчання вершників;
  a schooled ~ об’їжджений кінь, навчений кінь;
  the Trojan ~ міф. троянський кінь;
  a wild ~ дикий кінь;
  a herd of ~s табун коней;
  a pair of ~s пара коней;
  to curry a ~ чистити коня скребницею;
  to drive a ~ гнати коня;
  to school a horse виїжджувати/об’їжджати коня;
  to stop a ~ зупиняти коня;
  to get off a ~ злізати з коня;
  to get on, to mount a ~ сідати на коня;
  to fall off a ~ падати з коня;
  to harness a ~ запрягати коня;
  to lead a ~ by the bridle вести коня за вуздечку;
  to raise, to breed ~s вирощувати коней;
  to ride a ~ їхати верхи на коні;
  to tie a ~ прив’язувати коня;
  to saddle a ~ сідлати коня;
  to shoe a ~ підковувати коня;
  to take ~ сісти на коня; їхати верхи;
  ~s canter коні біжать легким галопом;
  ~s gallop коні біжать галопом;
  ~s neigh, snicker, whinny коні іржуть;
  ~s trot коні біжать риссю;
2. жеребець;
3. кавалерія, кіннота;
4. вершник; кавалерист;
5. рама; стійло; підставка;
6. мор. леєр;
7. амер. розм. шпаргалка;
8. шах. розм. кінь;
9. військ. іст. таран;
10. геол. включення пустої породи в руді; ◊
  dead ~ розм. робота, за яку гроші одержані наперед;
  ~ and foot щосили, щодуху;
  to flog a dead ~ займатися марною справою;
  to put the cart before the ~ починати не з того кінця.

USAGE: 1. Дитинча коня називається a foal, a colt. Самка коня – a filly. Самець коня – a stallion. Кастрований самець коня – a gelding. 2. Синонімами до іменника horse є: charge, mount, steed. Charge – стройовий кінь; mount – кінь для верхової їзди; steed – застаріле слово, вживається в поезії або в мові піднесеного стилю.

mild [maɪld] a
1. м’який; помірний;
  а ~ climate помірний клімат;
  а ~ winter м’яка зима;
  ~ wind легкий вітер;
2. теплий, лагідний;
  ~ weather тепла погода;
  a ~ September evening погожий вересневий вечір;
3. поблажливий, несуворий;
  ~ punishment несуворе покарання;
4. тихий, слухняний; м’який (про людину);
  ~ nature м’який характер;
5. милосердний;
  a ~ man милосердна людина;
6. негострий (про їжу);
  ~ cheese негострий сир;
  ~ curry соус карі;
7. слабкий, неміцний (про пиво, ліки тощо);
  ~ tobacco неміцний тютюн;
  ~ wine слабке вино;
8. спокійний, нерізкий;
  ~ light м’яке світло;
  ~ voice спокійний голос;
  ~ answer, reply спокійна відповідь;
9. слабкий, легкий;
  a ~ attack слабкий приступ (хвороби);
  a ~ form of the flue легка форма грипу;
10. метал. м’який;
  ~ steel м’яка сталь; ◊
  as ~ as a dove, a lamb смирний як горлиця/як ягнятко;
  draw it ~ 1) не перебільшуй; не переборщуй; 2) поводься розумно.
powder [ˈpaʋdɘ] n
1. порошок;
  baby ~ дитяча присипка;
  baking ~ порошок для випікання;
  bleaching ~ хлорне (білильне) вапно;
  curry ~ приправа «карі»;
  scouring ~ порошок для чищення;
  soap ~ мильний порошок;
  egg ~ яєчний порошок;
  talcum ~ гігієнічна пудра, тальк;
  tooth ~ зубний порошок;
  ~ metallurgy порошкова металургія;
2. пудра;
  face ~ пудра для обличчя;
  ~ rag ватка, якою пудряться;
3. пил, курява;
  dusting ~ курява;
4. порох (в т.ч. військ.);
  ~ keg порохова бочка;
  smell of ~ запах пороху; перен. бойовий досвід;
  to grind smth to fine ~ змолоти щось на порох;
5. швидкий рух; натиск;
  with (at, in) a ~ навально, бурхливо; ◊
  not worth ~ and shot шкурка вичинки не варта;
  ~ lime гашене вапно;
  ~ room туалетна кімната;
  to keep one’s ~ dry залишатися спокійним; не реагувати (на щось);
  to take a ~ ушитися;
  to waste ~ and shot марно витрачати зусилля (сили).

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

вислужуватися, вислужитися to be promoted, to be raised to a higher rank;
~ з рядових to be promoted/to rise from the ranks; розм. to curry favour (with), to toady (to).
вичинювати, вичинити (шкіру) to dress, to curry.
ласк||а2 1. (пестощі) caress, endearment;
2. (доброзичливе ставлення) kindness; favour; (милість) grace, benevolence, graciousness;
будь ~ (при звертанні) please, if you please; pray, kindly; be so kind/good as to; would you please; (з герундієм) would you mind...?; may I trouble/ask you to...?; I shall be much obliged if you; may I beg you to...?; (згода) certainly; (y відповідь на подяку) not at all, don’t mention it;
з ~и out of charity, as an act of charity;
з вашої ~и by your courtesy; ірон. at your own sweet will; жарт. thanks to you, through you;
виявляти ~у to show favour (to);
заслужити чиюсь ~у to win smb.’s favour; to gain smb.;
користуватися чиєюсь ~ою to be in a person’s good graces;
прагнути (намагатися) здобути ~у to curry favour, to seek to ingratiate oneself;
зробіть ~у be so kind, do me a favour.
підлещуватися, підлеститися to fawn, to cajole, to wheedle, to flatter, to get into favour (with a person) by suppleness; to curry favour.
шкір||а 1. skin; анат. cutis, derm(a);
гусяча ~а перен. gooseflesh, goose-skin;
у нього тільки ~а та кістки he is nothing but skin and bone;
2. (матеріал) leather;
взуттєва ~ shoe-leather;
дублена ~ cordovan (leather);
штучна ~ leatherette, imitation leather;
чинити ~у to dress/to curry leather;
крити ~ою to leather.

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

ви́скребти (-бу, -беш) P vt: (вискріба́ти І) to scrape (scratch) out; to erase; to curry out (of horses); to find by scratching or scraping.
гребли́ця (-ці) f, гребло́ (-ла́) n curry comb.
дава́ти (даю́, дає́ш) I vt: (да́ти Р), to give, grant, bestow, present (with); to allow, permit, let:
  да́йте мені́ спо́кій, leave me alone, give me peace;
  дава́ти вогню́, to fire, discharge (of gun);
  дава́ти за ви́грану, to give up (for lost);
  дава́ти змо́гу, to enable;
  дав би Бог! would to God!
  дава́ти ві́ру, to give credence;
  дава́ти сторчака́, to fall head down;
  дава́ти на ро́зум, to convince, persuade;
  дава́ти нога́м зна́йти, or дава́ти дра́ла (тя́гу), to take to one’s heels, to take to flight;
  дава́ти гарбуза́, (spoken of women): to refuse to marry, to give one the “air”;
  дава́ти зрозуміти, to give (one) to understand;
  дава́ти на добри́день, to wish one good day (morning);
  дава́ти ду́ба, to curry skins (leather); to die;
  дава́ти на бо́же, to give alms (church offering);
  дай Бо́же! to your health (may God give you health)!
  дава́ти ра́ду, to give help (good counsel);
  дава́ти чоло́м, to salute with a deep bow;
  не да́ти кому́ пропа́сти, not to let one perish (i.e., to help out);
  я йому́ дам! (menacingly): let him look out or he’ll get it from me;
  дава́ти чосу́, to administer a sound beating;
  да́ймо, що дава́ти, let’s admit (grant) that…;
  дава́ти при́клад, to set an example;
  вона́ не дає́ мені́ жи́ти, she does not give me a moment’s peace;
  не дава́ти ви́ду, to appear not to understand (see);
  дава́ти видавце́м, to give bit by bit (stintingly);
  дава́ти за́між, to marry a (woman) off;
  дава́тися I vi (кому́): to yield (submit) to; to allow or abandon (oneself):
  не да́ймося взя́ти, let us resist capture;
  дава́тися взнаки́ (втямки́), to make oneself felt or remember (usually by annoyance, or irritation);
  дава́тися в ві́чі, to become manifest or clear;
  цей мед дає́ться пи́ти, this honey is very good to drink (quite drinkable);
  мені́ це тя́жко дає́ться, that offers much difficulty to me.
дря́пати (-аю, -аєш) I vt: (дря́пну́ти Р) to scratch, scrape; to write badly;
  дря́патися I vi to scratch oneself (each other); to climb (clamber) up;
  дряпа́ч (-ча́) m = дряпа́к; дряпа́чка (-ки) f scraper, horse-comb; curry comb;
  дряпе́ць (-пця́) m climber;
  дряпі́жка (-ки) f = дряпі́жниця; дряпі́жний (-на, -не)* rapacious, ravenous, predatory;
  дряпі́жник (-ка) m, дряпі́жниця (-ці) f beast of prey, predatory animal; rapacious person, extortioner, snatcher;
  дряпі́жництво (-ва) n rapine, rapacity; extortion;
  дряпі́жницький (-ка, -ке) = дряпі́жний; дряпли́вий (-ва, -ве)* scratching, clawing; provoking.
згре́бло (-ла) n curry-(horse-)comb.
піддо́бри́ти (-рю́, -ри́ш) P vt; піддо́брювати (-рюю, -рюєш), піддобря́ти (-я́ю, -я́єш) I vt to season, make tasty (by adding spices);
  піддо́бри́тися, піддо́брюватися, піддобря́тися vi to curry favors; to ingratiate oneself; to adulate.
підла́сити (-а́шу, -а́сиш), підла́стити (-а́щу, -а́стиш) P vt: (підла́щувати I) to gain one’s favor (good graces); to wheedle; to win to one’s side;
  підла́ситися P vi: (кому́, до ко́го): to curry favor, ingratiate oneself gain goodwill (by flattery, adulation).
підсипа́ти (-а́ю, -а́єш) I vt; підси́пати (-плю, -плеш) P vt (of dry substance): to strew; to add; to put under:
  підсипа́ти кво́чку, to put eggs under a hen;
  підсипа́тися, підси́патися vi to curry favor, insinuate oneself (into a person’s good graces).
підстели́ти (-елю́, -е́лиш) P vt: (підстила́ти I), підстеля́ти (-я́ю, -я́єш) I vt to scatter or strew (e.g., straw); to spread (e.g., blanket, sheet):
  підстели́ти худо́бі, to litter a stable;
  підстели́тися P vi to conform; to insinuate (ingratiate) oneself; to curry favor.
повискріба́ти (-а́ю, -а́єш) P vt to scrape out, to curry (e.g. horses).
скреба́чка (-ки) f scraper; broad (flat) spade;
  скребло́ (-ла́) n horse-comb, curry-comb.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

вислуж||уватися, ~итися дієсл. to be promoted, to be raised to a higher rank; розм. to curry favour (with), to loady (to)
~ з рядових to be promoted/to rise from the ranks.
шкір||а ім. ж. skin; анат. cutis, derm(a); (матеріал) leather
взуттєва ~а shoe-leather
гусяча ~а перен. goose-flesh, goose-skin
дублена ~а cordovan (leather)
штучна ~а leatherette; dermateen
чинити ~у to dress/to curry leather
крити ~ою to leather; ♦ у нього тільки ~а та кістки he is nothing but skin and bone.