Знайдено 7 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «recapture» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

recapture [ri:ˈkæptʃɘ] n
1. взяття назад, повторне захоплення (міста тощо);
2. те, що взято назад (що повторно захоплено);
3. піймання (втікача);
4. спійманий втікач;
5. юр. реприз.

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

recapture повто́рне захо́плювання//захо́плення || захо́плювати//захопи́ти зно́ву
[ˌriː'kæptʃə, -ər]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

захо́плювання//захо́плення 1. (частинки ядром) capture див. тж реакція 2. (частинки атомом, молекулою) attachment 3. (частинки полем) trapping 4. (підхоплювання частинки) pickup 5. (макрочастинок, пороху тощо у пастку) entrapment, entrapping 6. (макрочастинок, пороху тощо потоком) entrainment 7. (механічне) gripping, grabbing; seizure 8. (уловлювання) catching 9. (газових домішок) scavenging 10. (частоти) locking

повто́рне ~ = recapture, recapturing
захо́плювати//захопи́ти 1. (механічно) grab 2. (затискати) grasp 3. (тягти за собою) drag 4. (уловлювати) catch 5. (у пастку) entrap 6. (потоком) entrain 7. (яф) capture; (знову) recapture 8. (електрон, атом тж) attach 9. (заряджену частинку) trap 10. (підхоплювати) pickup 11. (газові домішки) scavenge

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

віднов||лювати, ~ляти, ~ити дієсл. to restore, to renovate, to reestablish, to recover; (економіку, у правах) to rehabilitate; (на роботі) to reinstate; (підновляти, ремонтувати) to renovate, to repair; (відтворювати) to reproduce; (заміняти) to replace; (оживляти, відновляти) to revive; (утрачений ринок збуту) to recapture; (запаси товарів) to turn over, to restock; (діяльність) to reactivate; (переобладнати, реконструювати) to reconstruct; (відновляти) to resume, to renew, to recommence; перен. to regenerate
договірн||ий прикм. (за договором, контрактом) contractual, contract; (стосовно договору між державами) treaty

~е зобов’язання про надання обмеженого права на володіння певними коштами recapture clause

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

перезахоплення re(-)capture
п. сигналу recapture of signal