Знайдено 7 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «preposterous» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

preposterous [prɪˈpɒst(ɘ)rɘs] a
1. безглуздий; абсурдний; що суперечить здоровому глузду;
  a ~ claim безглузда вимога;
  a ~ idea абсурдна ідея;
  that’s simply ~! це чорт знає що!;
2. перевернутий, поставлений у зворотному порядку.
canard [kæˈnɑ:d] фр. n безглузда чутка, газетна вигадка; «плітка»;
  an absurd, а preposterous ~ абсурдна чутка;
  to circulate, to spread a ~ поширювати чутку.
scheme [ski:m] n
1. план, проєкт, програма;
  a diabolical ~ диявольський план, підступний задум;
  a fantastic ~ фантастичний, нереальний план;
  a get-rich-quick ~ план швидкого збагачення;
  a grandiose ~ грандіозний план;
  a nefarious ~ безчесні, бридкі, низькі інтриги;
  a practical (a wild) ~ практично здійснимий план (проєкт);
  a preposterous, a wild-eyed ~ безглуздий, абсурдний план;
  a wild ~ фантастичний план (проєкт);
  a ~ of work план роботи;
  to concoct, to cook up, to devise, to think up a ~ думати над проєктом, обдумувати проєкт;
  to draw up a ~ накреслити план;
  to foil, to thwart a ~ руйнувати план;
  to make out a ~ розробити план;
  she concocted a ~ to get publicity вона придумала план, як завоювати суспільну думку;
2. система, структура; будова;
  a colour ~ поєднання кольорів;
  a ~ of life уклад життя;
  the ~ of society структура суспільства;
3. таємний (нечесний) задум, змова; інтрига, махінація; підступ;
  shady ~s темні махінації;
  to lay a ~ to do smth замишляти щось;
4. конспект, короткий план; резюме;
5. схема, діаграма; креслення;
6. діал. ескапада; весела гульня;
7. заст. гороскоп;
8. pl химерні мрії (прожекти);
9. зовнішній вигляд; зовнішня форма;
10. лог., філос. схема.

USAGE: 1. Українські синонімічні іменники план, проєкт, програма можуть відповідати англійським plan, project, scheme, programme. Plan – найбільш нейтральне слово, означає будь-які офіційно передбачені дії і заходи, наміри окремих осіб: to make plans for the future будувати плани на майбутнє; to draw up plans складати плани; to come up with a plan пропонувати план (виходити з пропозицією якогось плану); to have plans for smth (to do smth) планувати щось (зробити щось). Project – план дій, заходів, розрахований на тривалий період реалізації певної мети (будівництво, дослідження та ін.) або отримання нових результатів: The project to build a dam lasted several years. Проєкт будівництва греблі зайняв кілька років. Scheme – офіційний план допомоги або сприяння якійсь групі людей: a scheme to help women to find a job план сприяння жінкам у пошуках роботи. Programme/program – план, порядок проведення заходів. 2. See plan, plot. 3. See schedule.

suggestion [sɘˈdʒestʃ(ɘ)n] n
1. порада; пропозиція;
  an appropriate ~ доречна порада;
  a helpful ~ корисна порада;
  a pertinent ~ слушна порада;
  a practical ~ практична порада;
  a preposterous ~ абсурдна/ безглузда порада/ пропозиція;
  ~ box скринька для пропозицій;
  to adopt a ~ прийняти пропозицію;
  to ask for, to call for, to invite ~s просити поради;
  to make, to put forward, to offer a ~ 1) внести пропозицію; 2) подати думку (ідею);
  to reject a ~ відхиляти пропозицію;
  a ~ about, concerning smth пропозиція, порада, яка стосується чогось;
  at smb’s ~/at the ~ of smb за чиєюсь пропозицією;
  at my ~ we went on a picnic за моєю пропозицією ми поїхали на пікнік;
  I have a ~ to make я маю пропозицію;
  I have no ~ to offer я нічого не можу запропонувати;
2. натяк (на щось); слід, знак, відбиток (чогось);
  a ~ of a smile тінь усмішки;
  a ~ of weariness сліди втоми;
  to speak with a ~ of a foreign accent розмовляти з незначним іноземним акцентом;
  blue with a ~ of green голубий з зеленим відтінком;
  full of ~s багатозначний; що наводить на роздуми;
  it conveys the ~ that… це наводить на думку, що…;
  there was a ~ of contempt in her tone у її тоні прослуховувалися нотки зневажання;
  there was a ~ of regret in her tone у її тоні прослуховувалися нотки жалю;
3. навіювання, гіпноз (тж hypnotic ~);
  cure by ~ лікування навіюванням (гіпнозом);
4. юр. імовірна (можлива) обставина; припущення;
  my ~ is that you were there at that time я припускаю, що ви були там у цей час;
5. юр. інформація, одержана не під присягою.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

абсурдн||ий absurd, preposterous, inept;
~ий (нездійсненний) захід wild goose.

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

недорі́чний (-на, -не)* absurd, not to the point, preposterous, without rhyme or reason.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

незгідний прикм. dissenting (with), discordant (with), incongruous (with), incompatible (with); (безглуздий) absurd, preposterous.