Знайдено 5 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «escalate» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

de-escalate [ˌdi:ˈeskɘleɪt] v (past і p. p. de-escalated, pres. p. de-escalating) згортати, зменшувати, скорочувати;
  to ~ the war згортати воєнні дії.
escalate [ˈeskɘleɪt] v
1. розгортати; розширювати; посилювати;
2. розгортатися; розширюватися; посилюватися;
  a local conflict ~ d into the war конфлікт місцевого значення розгорнувся у війну;
3. загострювати (конфлікт);
4. загострюватися (про конфлікт);
5. підніматися на ескалаторі.

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

escalate ши́ритися/поши́рювати(ся)//поши́рити(ся), розгорта́ти(ся)//розгорну́ти(ся), поси́лювати(ся)//поси́лити(ся)
['εskəleɪt]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

поси́лювати(ся)//поси́лити(ся) 1. intensify; enhance 2. (вищати; підвищувати) heighten 3. (міцнішати; зміцнювати) strengthen 4. (про ефект) exalt 5. (ширити(ся)) escalate
розгорта́тися//розгорну́тися 1. (в часі) evolve 2. (ширитися) escalate 3. (про рулон тощо) unroll 4. (розкручуватися) uncoil