Знайдено 7 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «debugger» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD Wiktionary.org 

- Англійсько-український словник сучасних термінів з ІТ 2001–2011 (linux.org.ua) Вгору

stand-alone debugger = зовнішній зневаджувач {?}

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

debugger = [ˌdi:'bʌgə] знева́джувач, знева́дник, деба́гер, налаго́джувач; програ́ма знева́джування (налаго́джування), знева́джувальна програ́ма
• interactive ~
= діало́говий знева́джувач (налаго́джувач) (програма)
• non-symbolic ~
= неси́мвольний знева́джувач (налаго́джувач) (що працює на рівні машинних команд)
• source ~
= джере́льний знева́джувач (налаго́джувач) (що працює мовою програмування)
• stand-alone ~
= автоно́мний знева́джувач (налаго́джувач)
• symbolic ~
= си́мвольний знева́джувач (налаго́джувач) (працює з первісними текстами програм)

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

debugger знева́дник, знева́джувальна програ́ма (усувати вади)
[ˌdiː'bʌgə, -ər]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

знева́дник (-а) (програма усування вад) debugger, debugging routine
програ́м|а 1. (амер.) program; (брит.) programme 2. (комп.) program; (стандартна) routine ▪ запусти́ти [зактивува́ти] —у to start a program; скла́сти [написа́ти] —у to program, to compile a routine 3. (програмові засоби, мн.) software 4. (із розкладом) schedule

знева́джувальна ~ = (усувати вади) debugging routine, debugger

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

зневаджувач,~а debugger; debug tool інф
автономний з. stand-alone debugger інф
вбудований з. built-in debugger, integrated database інф
з., що працює на рівні вихідного коду source (language) debugger, source level debugger, symbolic debugger інф
з., що працює на рівні машинних команд non-symbolic debugger інф
з. ядра (напр., драйверів пристроїв) kernel debugger інф
діалоговий з. interactive debugger
зовнішній н. stand-alone debugger інф

символьний з. symbolic debugger
пристрій,~рою device; (апарат) apparatus, arrangement; (обладнання) facility, equipment, installation; (механізм) mechanism, machine, gear; (засіб) means; (блок) unit; (вимірювальний) instrument; (електричний) appliance

зневаджувальний п. || зневаджувач debugger, adjuster, debug tool