Знайдено 7 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «через те що» на інших ресурсах:

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

because [bɪˈkɒz] conj
1. тому що; через те що, бо, оскільки;
  I was late ~ the trains were not running я запізнився, тому що поїзди не ходили;
2. розм. для того, щоб.

USAGE: Сполучник because вводить підрядні речення причини, які йдуть після головного речення. Причинний зв’язок між членами речення і між реченнями може також бути виражений іншими сполучниками: since – оскільки, as – тому що, оскільки, that’s why – ось чому, thanks to – завдяки тому що, on account of, owing to, due to – через те що. Якщо підрядні речення причини вводяться сполучниками since і as, то вони можуть стояти як перед головним реченням, так і після нього. Якщо підрядне речення вводиться сполучниками since, as, because і стоїть перед головним реченням, то воно відокремлюється комою. Якщо ж підрядне стоїть після головного, то кома не ставиться.

cause [kɔ:z] conj розм. тому що; через те що (тж because).
forasmuch [fɘrɘzˈmʌtʃ] conj:
  ~ as оскільки, через те що.
since [sɪns] conj
1. з того часу як; після того як;
  what have you done ~ we parted? що ви робили з того часу, як ми розлучилися?;
2. через те що; оскільки;
  ~ you are ill, I will go alone оскільки ви хворі, я піду сам.

USAGE: See after, for, until.

thank [θæŋk] n звич. pl вдячність, подяка;
  God be ~ed дякувати Богові;
  one’s heartfelt ~s чиясь сердечна вдячність;
  one’s sincere ~s чиясь щира вдячність;
  one’s warm ~s чиясь тепла вдячність;
  many ~s/~s a lot дуже дякую, дуже вдячний;
  no, ~s спасибі, не треба (ввічлива відмова);
  ~s! спасибі!, дякую!;
  ~ for (to) вдячність за (вдячність комусь);
  to express ~s висловлювати вдячність;
  to give ~s дякувати;
  to return ~s 1) віддячувати; 2) прочитати молитву (перед їдою, після їди);
  please accept my best ~s прийміть, будь ласка, мою щиру подяку; ◊
  no ~s to не через те що, не внаслідок;
  ~s to завдяки, через;
  ~s to your obstinacy через вашу впертість.

USAGE: See clothes.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

тому 1. пр. therefore, consequently;
2. спол:. ~ що because, since, as, for, on account of;
не ~, що це було йому потрібно not that he needed it;
3. займ. див. той;
4. пр. ago;
два дні ~ two days ago;
з місяць ~ about a month ago.

ПРИМІТКА: 1. У непрямій мові замість ago вживається before: He said he was sure the accident took place two days before. 2. Сполучник because вводить підрядні речення причини, які йдуть після головного речення. Причинний зв’язок між членами речення і між реченнями може також бути виражений іншими сполучниками: sinceоскільки, asтому що, оскільки, that’s whyось чому, thanks toзавдяки тому що, on account of, owing to, due toчерез те що. Якщо підрядні речення причини вводяться сполучниками since і as, то вони можуть стояти як перед головним реченням, так і після нього. Якщо підрядне речення вводиться сполучниками since, as, because і стоїть перед головним реченням, то воно відокремлюється комою. Якщо ж підрядне стоїть після головного, то кома не ставиться.

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

because тому́ що; че́рез те що; оскі́льки; бо; позая́к ■ ~ of че́рез (щось), вна́слідок (чогось); all the more ~ тим па́че, що
[bɪ'kɒz, -'kʌz]