Знайдено 10 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «ornate» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

ornate [ɔ:ˈneɪt] a
1. пишний, пишно оздоблений, барвистий;
2. пишномовний (про стиль).
style [staɪl] n
1. стиль; склад; спосіб вираження;
  an affected ~ манірний стиль;
  a classic(al) ~ класичний стиль;
  an elegant ~ вишуканий стиль;
  a flowery, an ornate ~ пишномовний стиль;
  a humorous ~ гумористичний стиль;
  a lofty ~ високий стиль;
  a lucid ~ ясний стиль;
  a pedestrian ~ прозаїчний/нудний стиль;
  a plain ~ ясний стиль;
  a turgid ~ пишномовний стиль;
  the ~ of court стиль судових паперів;
  a ~ of one’s own власний стиль;
  a writer without ~ письменник, який не має свого стилю;
  to develop ~ розвивати стиль;
  to polish, to refine one’s ~ удосконалювати стиль;
  to write good English ~ писати гарною англійською мовою;
  written in a delightful ~ написаний прекрасним стилем;
  written in a florid ~ написаний кучерявим стилем;
2. манера; стиль (спосіб) життя;
  different ~ s of rowing різні стилі веслування;
  free ~ вільний хід (лижний спорт);
  classic ~ класичний стиль (лижний спорт);
  free-~ swimming плавання вільним стилем;
  his ~ of living його спосіб життя;
  I don’t like his ~ of playing the piano мені не подобається його манера гри на роялі;
  I don’t like his ~ of talking мені не подобається його манера розмовляти;
3. школа, напрям (у мистецтві);
  the Byzantine ~ візантійський стиль;
  in the ~ of Rubens у стилі Рубенса;
  built in the ~ of the last century побудований у стилі минулого століття;
4. смак; елегантність; витонченість; оригінальність; розкіш, шик, блиск;
  a woman of ~ жінка зі смаком;
  to alter the ~ of one’s hair змінити зачіску;
  to dress in good ~ одягатися з великим смаком;
  to live in great, in the grand ~ жити на широку ногу;
  in (good) ~ з великим смаком;
  in the grand ~ з шиком;
  it is bad ~ to wear jewellery in daytime носити коштовності вдень – поганий смак;
  she has a ~ у неї є шик;
  there is no ~ about her вона простакувата;
5. фасон, мода; крій;
  ~ setter законодавець мод;
  to sell the latest ~ s in hats продавати капелюхи найновіших фасонів;
  in the latest ~ за останньою модою;
  all ~s and sizes усіх фасонів і розмірів;
  a tailored suit is always in ~ англійський костюм завжди в моді;
  the hat is now out of ~ цей капелюшок уже вийшов з моди;
6. рід, сорт, вид, тип;
  in the same ~ у тому ж роді;
  smth in that ~ щось у цьому роді;
  an aristocrat of the old ~ аристократ старого типу;
  what ~ of house… якого типу будинок…;
7. стиль (літочислення);
  the Gregorian ~ григоріанський календар;
  new ~ новий стиль;
  old ~ старий стиль;
8. титул, звання;
  to be entitled to the ~ of… мати право на титул/на звання…;
  give him his full ~ називайте його повним титулом;
9. поет. перо, олівець;
10. грамофонна голка;
11. мед. голка;
12. Голка для гравіювання; різець;
13. друк. малюнок (шрифту);
14. стиль (гостра паличка для писання у стародавніх греків і римлян);
15. бот. стовпчик (квітки); маточка;
16. назва фірми; ◊
  raw-head-and-bloody-bones ~ ірон. стиль, розрахований на залякування (читачів);
  to cramp smb’s ~ перешкодити комусь.

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

ви́малювати (-люю, -люєш) Р vt; вимальо́вувати (-ую, -уєш) I vt to paint, draw, portray; to make ornate (by detailed painting).
кві́тонька, кві́точка (-ки) f Dim.: кві́тка; кві́ття n Coll. flowers;
  квітува́ти (-у́ю, -уєш) І vi to blossom; to be in bloom;
  квіту́чий (-ча, -че)*, квіту́щий (-ща, -ще)* flowery, covered with flowers, florid;
  квітча́ний (-на, -не)* of flowers:
  квітча́ні за́пахи, aromatics;
  квітча́на голова́, head adorned with flowers;
  квітча́ння n (act of) ornamenting or bedecking with flowers;
  квітча́стий (-та, -те)* florid, adorned with flowers:
  квітча́стий злак, grass in bloom (flower);
  квітча́стий стиль, ornate (florid) style.
кучеря́вий (-ва, -ве)* curly, curly-headed, curled, frizzled; bushy, branchy, tufty;
  кучеря́ва капу́ста, cauliflower;
  кучеря́ва мо́ва, ornate (affected) speech.
мальо́ваний (-на, -не)* painted, depicted; ornate, decorated, colored;
  сиди́ть, як мальо́ваний, he won’t stir at all;
  як мальо́ваний, he is very handsome;
  як мальо́вана, she is very pretty;
  мальова́ння n (process of): painting, depicting.
поцяцько́ваний (-на, -не) adorned with ornate embroidery.
поцяцькува́ти (-у́ю, -у́єш) P vt to adorn with ornate embroidery (incrustations, sculpture).
про́цвіт (-ту) m (process of): blossoming (forth), thriving;
  процві́таний (-на, -не) ornate, adorned.
чі́чечка (-ки) f Dim.: чі́чка, W.U. floweret;
  чі́чка (-ки) f W.U. flower; Inf. plaything, gewgaw;
  чічка́тий (-та, -те) W.U. flowery, embroidered in flowers; ornate, florid.