Знайдено 1 статтю
Шукати «after birth» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

післявоє́нний (-нна, -нне)* post-war;
  післяза́втрашній (-ня, -нє) of the day after tomorrow;
  післямо́ва (-ви) f epilogue;
  післяобі́дній (-ня, -нє) after dinner, of the afternoon:
  післяобі́дній відпочи́нок, siesta;
  післяпла́та (-ти) f reimbursement, payment on delivery of goods, delayed payment;
  післяполого́вий (-ва, -ве), післяроди́вний (-на, -не) after birth, post-natal;
  післяреволюці́йний (-на, -не) post-revolutionary;
  післясло́во (-ва) n = післямо́ва, conclusion (in writing).