Знайдено 2 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «end game» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

end [end] n
1. кінець; закінчення;
  happy ~ щасливий кінець; щаслива розв’язка;
  in the ~ кінець кінцем;
  to the ~ of time поет. на віки вічні;
  to put, to set an ~ to smth покласти край чомусь;
  to come to an ~ кінчатися, закінчитися;
  I have come to the ~ of my endurance мій терпець увірвався;
  to follow smth to its logical ~ довести щось до логічного кінця;
  to put an ~ to an argument покласти край сварці;
  to see no ~ of it не бачити кінця;
2. кінець, остання (завершальна) частина; завершення;
  a happy ~ щасливий кінець;
  a sad ~ сумний кінець;
  a strange ~ дивний кінець;
  a usual ~ звичайний кінець;
  the ~ of smth кінець чогось;
  the ~ of the story кінець оповідання;
  the ~ of the lesson кінець уроку;
  the ~ of the week кінець тижня;
  the ~ of the month кінець місяця;
  the ~ of the year кінець року;
  by the ~ of smth під кінець чогось;
  from beginning to ~ з початку до кінця;
  to the ~ до кінця;
  there is no ~ to smth нема кінця чомусь;
3. край, кордон, межа;
  an opposite ~ протилежний кінець;
  at the ~ of the street в кінці вулиці;
  at the ~ of a chain на кінці ланцюжка;
  at the ~ of the list в кінці списку;
  at the other ~ of the world на другому кінці світу;
  at the world’s ~ на краю світу; у чорта на рогах;
  ~ on 1) кінцем вперед; 2) мор. носом/кормою вперед;
  ~ up сторч, стійма; дибом (про волосся; вжив. з дієсловом to stand);
  ~ to ~ впритул;
  at the southern ~ of the town на південній околиці міста;
  from one ~ of the country to the other з одного кінця країни в інший;
4. смерть, кончина; припинення існування;
  smb’s untimely ~ чиясь передчасна кончина;
  to be near(ing) one’s ~ бути при смерті;
5. залишок; уламок; обривок; обрізок;
  rope’s ~ мор. кінець троса;
6. торець;
  ~ face лобова (торцева) поверхня;
7. текст. кордна нитка;
8. днище;
9. спорт. половина поля (майданчика); фініш;
  to change ~s мінятися полями (майданчиками);
10. амер. аспект, бік, сторона;
  the business ~ практична або комерційна сторона справи;
11. частина; відділ;
  a selling ~ торговельний відділ; комерційний відділ підприємства;
12. мета, намір;
  to accomplish, to achieve, to gain one’s ~ досягти мети; домогтися свого;
  to pursue one’s own ~ переслідувати свою ціль;
  the ~ justifies the means ціль виправдовує засоби;
  an ~ in itself самоціль;
  to what ~? для чого?;
  to the ~ that… для того щоб...;
13. результат, наслідок;
  in the ~ в кінцевому підсумку; ◊
  a dead ~ глухий кут;
  all ~s up повністю, ґрунтовно;
  an ~ table приставний столик;
  an ~ title «кінець фільму» (напис);
  ~ elevation вигляд збоку;
  ~ face; ~ for ~ догори ногами;
  ~ game спорт. ендшпіль;
  ~ stress лінгв. наголос на останньому складі;
  in the ~ things will mend присл. перемелеться – мука буде;
  no ~ дуже багато, море;
  no ~ of… чудовий, прекрасний, хоч куди;
  on ~ сторч; безперервно;
  the ~ crowns all присл. кінець вінчає діло;
  the ~ justifies the means мета виправдовує засоби (девіз ордену єзуїтів);
  the ~ of the world кінець світу;
  the longest day must have an ~ присл. скільки вірьовку не плети, а кінець їй буде;
  to be all on ~ бути роздратованим;
  to be at one’s wits’ ~ зовсім розгубитися; опинитися в глухому куті;
  to be at the ~ of one’s rope бути в безпорадному становищі;
  to begin, to start at the wrong ~ почати не з того кінця;
  to come out at the little ~ of the horn сісти в калюжу/ в калошу;
  to come to a bad ~ погано закінчити;
  to ~ in smoke піти димом догори, вилетіти в трубу;
  to get the better ~ of smb перехитрити, обманути когось;
  to get, to hold the dirty ~ of the stick опинитися у глухому куті;
  to go off the deep ~ 1) втратити самовладання; 2) діяти необдумано;
  to have smth at one’s tongue’s ~ знати щось напам’ять;
  to hold, to keep one’s ~ up не здаватися, не занепадати духом;
  to knock the ~ in, off зіпсувати усю справу;
  to make both (two) ~s meet зводити кінці з кінцями;
  to the bitter ~ до останньої краплі крові;
  to the ~ of the earth на край світу;
  to the ~ of time на віки вічні, повік.

USAGE: Вираз щасливий (поганий, смішний) кінець книги (п’єси, оповідання) перекладається а happy (a bad, a funny) ending of the book (of the play, of the story). Зверніть увагу на відмінність у прийменникових фразах at the end of smth (of the street, of the book, of the path) у кінці чогось (вулиці, стежки) та in the end кінець кінцем/зрештою/врешті-решт: In the end I got what І wanted. Зрештою я добився того, чого хотів. Вирази in the end, at last, finally перекладаються зрештою, нарешті, але мають дещо різні значення. In the end вживається, коли щось відбулося після багатьох змін чи подій: We made many plans for our holiday, but in the end we went to the country. У нас було багато планів на відпустку, та зрештою ми поїхали до села. Finally вводить останній елемент із серії або підкреслює, що хтось був вимушений довго чекати. At last теж виражає думку про довге чекання і може вживатися як вигук: When at last we found him he was almost dead. Коли нарешті ми знайшли його, він був мало не мертвий. At last! Where the hell have you been? Нарешті! Де ти в біса був?

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

ендшпіль шах. end game.