Знайдено 2 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «wildcard» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

wildcard = ['waɪldkɑ:d] байду́жий си́мвол (замість нього можна підставити довільний); джо́кер
matching = ['mætʃɪŋ] 1. (дія) узгі́днювання/узгі́днення; узго́джування/узго́дження; допасо́вування/допасува́ння; добира́ння/дібра́ння; зіставля́ння/зіста́влення; порі́внювання/порівня́ння; (наслідок) узгі́дненість, узго́дженість, відпові́дність, допасо́ваність 2. узгі́днювальний, узго́джувальний, допасо́вувальний; порі́внювальний, зіставля́льний 3. згі́дний, допасо́ваний; прида́тний 4. зшива́ння/зшиття́ (розв’язків тощо) 5. зіставля́ння з етало́ном (метод інформаційного пошуку) 6. т. граф. двосполу́ка, паросполу́ка

• wildcard ~
= зіставля́ння з байду́жим си́мволом