Знайдено 16 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «up to date» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

bring [brɪŋ] v (past і р. р. brought, pres. p. bringing)
1. приносити;
  to ~ a book приносити книгу;
  to ~ a chair приносити стілець;
2. приводити (з собою); (тж ~ along, ~ over, ~ round);
  to ~ a friend приводити друга з собою;
  why don’t you ~ your brother along? чому ви не приведете свого брата з собою?;
3. привозити, доставляти;
  he brought his wife a handsome present він привіз своїй дружині прекрасний подарунок;
  the goods were brought (round) early this morning товари були доставлені сьогодні вранці;
4. передавати в руки закону;
  to ~ a criminal to justice юр. віддати злочинця у руки правосуддя;
5. спричинювати, призводити; бути причиною (тж ~ forth, ~ on);
  the cold weather brought (forth) a host of diseases холодна погода спричинила масові захворювання;
  it brought a blush to her cheeks це заставило її почервоніти;
  spring ~s warm weather весна несе з собою тепло;
  the news brought tears to her eyes новина викликала у неї сльози;
6. доводити (доto);
  to ~ the score toспорт. довести рахунок до...;
7. вводити (в дію, в моду тощо);
  to ~ into action (into fashion) вводити в дію (в моду);
8. давати прибуток;
  his literary work ~s him but a small income його літературна діяльність приносить йому малий прибуток;
9. примушувати, заставляти; переконувати;
  I wish I could ~ you to understand me жаль, що я не можу переконати вас;
10. порушувати (справу);
  to ~ charges against smb висувати звинувачення проти когось;
11. подавати (доказ);
12. приводити до чогось; доводити до якогось стану (to, into, under);
  to ~ smth into the open зробити доступним;
  to ~ smb/smth into trouble довести когось/ щось до біди;
  to ~ smb to disgrace осоромити когось;
  to ~ smth to a climax довести щось до кульмінаційного пункту;
  to ~ smth to crisis довести щось до кризи;
  to ~ water to the boil довести воду до кипіння;
  to ~ smb under control підкорити;
  ~ about 1) здійснювати; 2) призводити, спричиняти; бути причиною;
  to ~ about one’s ears накликати на себе;
  what brought about this quarrel? що спричинило цю сварку?;
  ~ along сприяти (росту тощо);
  your hard work will ~ about your English твоя наполеглива робота сприятиме покращанню знань з англійської мови;
  ~ away винести, скласти думку (про щось);
  we brought away rather mixed impressions у нас склалися різні враження;
  ~ back 1) повертати, приносити назад; 2) воскрешати у пам’яті; нагадувати;
  his words brought back our happy days spent together його слова нагадали мені про наші щасливі дні, проведені разом; 3) відновити; запровадити знову (практику тощо);
  ~ down 1) звалити, зламати;
  the wind brought down the tree вітер звалив дерево; 2) підстрелити (птаха); 3) збити (літак); 4) убити, тяжко поранити; 5) знижувати (ціни тощо);
  to ~ down the score спорт. скоротити розрив у рахунку; 6) поставити когось на місце; принизити когось; 7) викликати поразку; привести до краху;
  ~ forth 1) робити очевидним; 2) викликати, породжувати; давати плоди;
  ~ forward 1) висувати (пропозиції);
  the matter was brought forward at the meeting питання було висунуте на обговорення; 2) перенести на наступну сторінку;
  ~ in 1) запроваджувати;
  to ~ in a new custom запровадити новий звичай;
  to ~ in a new style запровадити новий фасон; 2) вносити (на розгляд);
  to ~ in a bill вносити законопроєкт на розгляд; 3) давати, приносити (прибуток); 4) імпортувати; 5) ухвалювати вирок;
  to ~ in the verdict of guilty винести вирок; 6) збирати врожай; 7) арештовувати;
  ~ off 1) рятувати, спасати (під час аварії); 2) розм. успішно виконати;
  ~ on 1) викликати, бути причиною; 2) виносити на обговорення; 3) накликати (біду);
  ~ out 1) виробляти, випускати; 2) висловлювати (думку); 3) виявляти; демонструвати (майстерність); 4) примушувати говорити; 5) привертати; 6) публікувати, видавати (книгу);
  ~ over переконати, примусити змінити думку;
  ~ round доставляти, привозити з собою;
  ~ through 1) допомогти подолати труднощі; 2) вилікувати;
  ~ together мирити;
  ~ under 1) підкорити, підпорядкувати; 2) включити (в графу тощо);
  ~ up 1) виховувати, вирощувати (дітей); 2) порушувати (питання); виносити питання на обговорення; 3) збільшувати, піднімати (рахунок); 4) арештовувати; 5) обвинуватити, притягти до суду; 6) подати (обід тощо); ◊
  to ~ a lost ship into the fold наставити когось на добру путь;
  to ~ an action against smb юр. порушувати справу проти когось;
  to ~ an issue to a close розв’язати питання;
  to ~ a slur on smb знеславити когось, зіпсувати комусь репутацію;
  to ~ contempt upon oneself викликати до себе презирство;
  to ~ disgrace upon oneself знеславити себе;
  to ~ disgrace upon smb знеславити когось;
  to ~ down the house викликати бурхливі оплески, мати великий успіх;
  to ~ evidence наводити докази;
  to ~ oil to the fire підливати масла в вогонь;
  to ~ smb down on one’s knees поставити когось на коліна;
  to ~ (smth) into accord узгоджувати;
  to ~ to a head загострити щось, викликати кризу;
  to ~ to bear influence on впливати на;
  to ~ to book розпочинати розслідування;
  to ~ to light з’ясовувати, виводити на чисту воду;
  to ~ to naught зводити нанівець;
  to ~ up the rear іти останнім (позаду);
  to ~ up to date модернізовувати.

USAGE 1. Дієслово to bring і його синоніми to take, to carry орієнтовані на мовця і відрізняються напрямом до нього чи від нього: Не brought his friend home. Він привіз друга до себе додому. Не took his friend home. Він відвіз друга додому. I took her home. Я провів її до будинку (і пішов). I brought her home. Я приїхав з нею додому (привіз її додому й сам зайшов). To carry підкреслює рух з чимсь безпосередньо від того місця, де хтось знаходиться, або з якоїсь відстані: А train carrying commuters to and from work. Поїзд, який щодня доставляє жителів передмістя на роботу і з роботи. 2. Дієслово to bring відрізняється від дієслова to fetch таким чином: to bring – це приносити з собою, а to fetch – це принести щось, за чим треба піти, взяти його, а потім вже принести: He always brings a bottle of wine with him. Він завжди приносить з собою пляшку вина. Please, fetch the children from school. Будь ласка, забери дітей зі школи.

date1 [deɪt] n
1. дата, число (місяця);
  a significant ~ знаменна дата;
  delivery ~ дата доставлення (обладнання тощо);
  installation ~ дата установлювання, інсталяції;
  under the ~ of May 5 за п’яте травня;
  without ~ без дати;
  the ~ of one’s, smb’s birth дата народження;
  to bear a ~ датуватися;
  to fix, to set a ~ призначати дату;
  the letter bears no ~ у листі не вказана дата;
  what is the ~ to day? яке сьогодні число?;
2. час, період, строк, термін; пора, доба, епоха;
  Roman ~ епоха Стародавнього Риму;
  the closing ~ крайній строк, термін;
  at that ~ у ту пору, в ті часи;
  the ~ of youth молоді роки, пора молодості;
  the events of the recent ~ події останнього часу;
  to break a ~ порушувати термін;
  to go out of ~ 1) прострочувати, пропускати строк; 2) виходити з моди;
  to keep, to bring smth up to ~ удосконалювати щось; поповнювати щось останніми даними;
3. амер. розм. побачення;
  to go out on a ~ with smb піти на побачення з кимсь;
  I have (got) a ~ with him у мене призначено з ним побачення;
4. заст. кінець;
  all has its ~ всьому приходить кінець; ◊
  out of ~ застарілий;
  up to ~ сучасний; той, що відповідає сучасним вимогам; новітній;
  to bring smth up to ~ удосконалити щось.

USAGE: Існують різні способи позначення дат в англійській мові. На письмі дата може бути написана таким чином: “July 10”, “July 10th”, “10th July”, але зазвичай читається “July the tenth” або “the tenth of July”. В американському варіанті англійської мови “July 10” читається “July tenth”. Рік і місяць не позначаються, якщо зрозуміло, який рік і місяць мається на увазі. День тижня ставиться перед всією датою, рік ставиться після дня і місяця. Наприклад: What date is it? – It’s the 30th today. Tuesday May the thirteenth. Monday the fifth of April. They married on December 9, 1995.

up [ʌp] adv вказує на:
1. знаходження вгорі, вище; рух нагору: вище; вгору, нагору; вгорі;
  ~ on the roof на даху;
  to go (to look) ~ іти (дивитися) вгору;
  high ~ in the air високо в небі;
  hands ~! руки вгору! Prices are ~ ціни підвищились;
2. наближення до чогось;
  to come ~ підходити;
  to run ~ підбігати;
3. знаходження в більш північному районі;
  to live ~ in Scotland жити в Шотландії;
4. перехід з горизонтального положення у вертикальне;
  to get ~ вставати (з ліжка);
  to stand ~ вставати (з стільця тощо);
5. збільшення, підвищення вартості, оцінки тощо;
  it was a step ~ for him це було для нього кроком уперед;
  prices are going ~ ціни ростуть;
6. закінчення строку, завершення дії;
  ~ to now/~ till now досі, до цього часу; дотепер;
  to beat ~ збивати (яйце);
  to be ~ не спати; вставати;
  to eat ~ з’їсти;
  to tear ~ розірвати;
  her leave is ~ її відпустка закінчилася;
  the time is ~ час вийшов;
7. виникнення чогось;
  many new buildings have sprung ~ in our city у нашому місті з’явилося багато нових будівель; ◊
  it is ~ to you to decide тобі вирішувати;
  smth is ~ тут щось негаразд;
  to keep ~ with smb не відставати від когось;
  ~ against smth лицем до лиця з чимсь;
  ~ and about на ногах (після хвороби);
  ~ and down 1) скрізь, всюди; 2) досконало, цілком, повністю; вздовж і поперек; 3) до самих кісток; з ніг до голови;
  ~ in тямущий;
  ~ the wind проти вітру;
  ~ to date сучасний;
  ~ to the nail повністю;
  ~ with...! хай живе...!;
  what’s ~? у чому справа?; що трапилось? USAGE: See down.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

ажур1 бухг. (виконання бухгалтерських записів у день проведення відповідних операцій) up to date.
осучаснювати, осучаснити to bring up to date, to modernize, to update.
сьогодні today; this day;
~ вранці this morning;
~ ввечері this evening; (після 7-8 години вечора) tonight;
~ перше (друге) травня it is the first (the second) of May;
не ~-завтра any day now, in the near future;
на ~ досить that’ll do for today, let’s call it a day;
ось як виглядає справа на ~ that is the position up to date/at present;
не відкладай на завтра те, що можеш зробити ~ never put off till tomorrow what may be done today;
~ густо, а завтра пусто stuff today and starve tomorrow; feast today and fast tomorrow.
усучаснювати, усучаснити to modernize, to bring up to date.

- Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів 2005 (Шерік А.Д., Савічук В.Я., Старко В.Ф.) Вгору

to be up to date
[persons] mit der Zeit gehen
іти в ногу з часом; [ideas, styles] zeitgemäß (modern, auf der Höhe (der Zeit), up to date) sein
to keep up to date [with current affairs]
auf dem Laufenden bleiben
бути (постійно) в курсі подій
to bring up to date
auf den neuesten Stand bringen, modernisieren
осучаснити, оновити, модернізувати

- Англійсько-український словник сучасних термінів з ІТ 2001–2011 (linux.org.ua) Вгору

up to date = див. up-to-date

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

date 1. да́та, число́ || датува́ти//задатува́ти, ста́вити//поста́вити да́ту 2. те́рмін, речене́ць, строк at an early ~ найбли́жчим ча́сом, незаба́ром; by the earliest possible ~ у найкоро́тший те́рмін; to go out of ~ застарі́ти; out of ~ застарі́лий; to (this) ~ до́сі, натепе́р; up to ~ суча́сний, нові́тній; to set the ~ призна́чити да́ту 3. ве́сти [бра́ти] поча́ток (from – від)
[deɪt]
~ of arrival = да́та приї́зду
~ of change = да́та (вне́сення) змін
~ of departure = да́та від’ї́зду
astronomical ~ = астрономі́чна да́та
calendar ~ = календа́рна да́та
civil ~ = календа́рна да́та
completion ~ = дата [те́рмін] викона́ння (проєкту тощо)
delivery ~ = да́та надхо́дження [наді́йдення]
expiry ~ = 1. те́рмін чи́нности (документу) 2. те́рмін прида́тности (псувних речей)
Julian ~ = да́та за юлія́нським календаре́м
publication ~ = да́та ви́ходу дру́ком
reference ~ = відліко́ва да́та
sidereal ~ = зоре́ва да́та

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

модернізувати дієсл. to modernize, to bring up to date, to update, to renovate, to re-equip
~ обладнання to upgrade.
оновлення ім. с. (заміна або надання нового виду, якості) renovation, renewal; (заміна) replacement; (ремонт, відновлення, реставрація) repair, restoration; (модернізація, приведення у відповідність з вимогами сучасності) modernization, updating, bringing up to date; (реформа, реформування, перетворення) reform(ation), transformation; (відродження) regeneration; (перегляд даних) revision; (поліпшення, удосконалювання) improvement; (поповнення новим за складом) replenishment
~ даних до картотеки кредитної інформації credit files revision
~ виробництва renewal of equipment
~ основних фондів renewal/replacement of fixed assets, capital renewals
~ основного капіталу renewal/replacement of basic capital/fixed assets, capital re-equipment, fixed capital renovation
~ пасовищ pasture improvement
~ устаткування renewal of equipment.
оновлення ім. с. (заміна чи надання нового вигляду, якості) renovation, renewal; (заміна) replacement; (ремонт, відновлення, реставрація) repair, restoration; (модернізація, приведення у відповідність до вимог сучасності) modernization, updating, bringing up to date; (реформа, реформування, перетворення) reform(ation), transformation; (відродження) regeneration; (перегляд даних) revision; (поліпшення, вдосконалення) improvement; (поповнення новим за складом) replenishment
~ виробництва renewal of equipment; ~ даних картотеки кредитної інформації credit files revision
~ основних фондів renewal/replacement of fixed assets, capital renewals; ~ основного капіталу renewal/replacement of basic capital, capital re-equipment, fixed capital renovation; ~ пасовищ pasture improvement
~ складу керівних органів renewal of the leading bodies
~ устаткування renewal of equipment.
онов||лювати, ~ити дієсл. (відновлювати початковий вигляд) to renovate; (заміняти, поповнювати новим) to renew; (заміняти) to replace; (поповнювати) to replenish; (модернізувати, приводити у відповідність з вимогами сучасності) to modernize, to update, to bring up to date; (ремонтувати, відновлювати) to repair, to restore; (реформувати, перетворювати) to reform, to transform; (відроджувати) to regenerate; (переустатковувати) to re-equip; (переглядати, освіжати) to revise; (поліпшувати, удосконалювати) to improve
~лювати обладнання, устаткування to renew the equipment.