Знайдено 1 статтю
Шукати «true» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

true = [tru:] 1. і́стина, пра́вда || і́стинний; спра́вжній, правди́вий; пра́вильний // analytically ~ аналіти́чно пра́вильний; approximately ~ набли́жено пра́вильний; conditionally ~ умо́вно і́стинний; effectively ~ ефекти́вно і́стинний; formally ~ форма́льно і́стинний; identically ~ тото́жно і́стинний; logically ~ логі́чно і́стинний; potentially ~ потенці́йно і́стинний; recursively ~ рекурси́вно і́стинний; tautologically ~ тавтологі́чно і́стинний; universally ~ універса́льно і́стинний; to hold ~ бу́ти (залиша́тися) пра́вильним 2. реа́льність