Знайдено 39 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «trash» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

land-trash [ˈlændtræʃ] n розм. бита крига біля берега.
trash [træʃ] v
1. очищати від сміття;
2. підрізувати верхівки дерев;
3. зневажливо ставитися;
4. тримати собаку на повідці;
5. стримувати, притримувати;
6. ледве йти;
7. стомитися (від бігу тощо).
trash [træʃ] n
1. покидьки, мотлох; макулатура;
2. розм. дурниця; нісенітниця;
3. літературний (художній) брак; халтура;
  that novel is mere ~ цей роман просто нісенітниця;
4. розм. нікчемні люди; погань;
  white ~ амер. іст. «біла погань», бідняки з білого населення південних штатів;
5. с. г. стерня;
6. перешкода, завада;
7. собачий нашийник.
accumulation [ɘˌkju:mjʋˈleɪʃ(ɘ)n] n

  ~ of trash груда сміття.
can2 [kæn] n

  an ash, a garbage, a trash ~ помийне відро; коробка або ящик для сміття;
collector [kɘˈlektɘ] n

  a trash ~ (амер. тж garbage ~) сміттєзбирач.
pitiful [ˈpɪtɪf(ɘ)l] а

  to talk ~ trash верзти дурниці.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

брак1 (зіпсована продукція) spoilage, waste, waster, discard, rejected material, below proof, wastage, wastrel, refuse, trash; (дефект продукції) defect, flaw.
заваль розм., збірн. old rubbish; (про товари) trash; shop-spoiled goods.
лахудра розм. trash.
макулатура 1. paper for recycling, mackle(-paper), wastepaper, spoiled sheets;
2. розм. (про бездарні літературні твори) pulp literature, literary garbage, trash, worthless reading.
мотлох rubbish, trash; shoddy, lumber.
покидьки мн.
1. garbage, refuse; trash; sediment; offal; waste matter; scraps, draff, sweepings; pickings;
2. перен. riffraff, scum, dregs;
~ суспільства dregs/scum of society, ragtag, lees, underworld.
трухлятина rotten wood; dry-rot; перен. trash.
халтура розм.
1. (недбала праця) slapdash, potboiler, bungled piece of work, careless work, sloppy work, trash;
2. (побічний підробіток) odd job, extra work; money earned on the side.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

trash = [træʃ] 1. непотрі́бна інформа́ція, проф. смі́ття́ (в базі даних) 2. чи́стити/почи́стити (базу даних) від смі́ття́

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

trash непо́тріб, смі́ття́
[træʃ]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

непо́тріб (-у) 1. trash, garbage 2. (металевий брухт) junk
смі́ття́ 1. (непотріб) trash, garbage 2. (комп., розм. тж) hash

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

ви́бір (-бору) m choice, selection, choosing, election;
  вибіра́ння n = вибира́ння, ви́бори; вибіра́ти (-а́ю, -а́єш) I vt = вибира́ти; ви́бірки (-рок) pl odds and ends, refuse, riffraff, garbles, trash.
ви́збірки (-рок) pl refuse, trash, remains.
за́валь (-лі) f second-hand goods, trash, trumpery.
змолоти́ти (-лочу́, -ло́тиш) P vt; змоло́чувати (-ую, -уєш) I vt to tresh:
  змолоти́ти кому́ хребе́т, to trash one’s back soundly.
коло́твиця (-ці) f trash, rubbish, stuff; splinter, shavings (of wood).
ле́дач (-чі) f = леда́що, trash, poor stuff;
  ледаче́нький (-ка, -ке)* Dim.::
  леда́чий (-ча, -че)*, lazy, idle, indolent; insignifidant, good-for-nothing:
  леда́ча мате́рія, poor stuff (material);
  леда́чий міст, insecure bridge;
  леда́ча ду́мка, bad (wicked) thought;
  леда́ча смерть, ignoble (inglorius) death;
  ледачи́на (-ни) f = леда́що; леда́чо adv. lazily, sleepily; with ill-will; poorly, badly, ill, wrong;
  леда́чити (-чу, -чиш) I vt to scold, reprove, reprimand.
не́гідь (-годі) f trash, stuff, rubbish; bad lot, villain, bad egg (of man).
нере́сниця (-ці) f W.U. small rubbish, trash, bagatelles.
отере́бини (-бнн), отере́бки (-ків) pl refuse, rubbish, waste, trash, offal.
по́кидок (-дка) m, по́кидь (-ді) f things to be thrown away, trash, waste, garbage, rubbish:
  по́кидка (-ки) f foundling (female);
  по́кидько (-ка) m foundling (male);
  по́кидьки (-ків) pl remains (after a meal);
  по́кидьків (-кова, -кове) of a foundling:
  по́кидьків брат, useless object.
сміти́ти (-ічу́, -і́тиш) I vt to litter, to throw away trash (pieces or bits of paper).
сміття́ n sweepings, rubbish, trash, stuff:
  сміли́вий на своє́му смітті́, he is as bold as a cock on its own dust heap; || (derogatory): good-for-nothing wretch;
  смі́ттячко (-ка) n Dim,:
  сміття́; сміттю́га (-ги) f Augm.: сміття́.
требі́ж (-жу́ or -бежу́) m refuse, waste, rubbish, trash, offal.
фра́шка (-ки) f, фра́шки (-шок) pl frivolity, trifle(s): trash, nonsense, fiddle-faddle; a feather, a straw (in the sense of trifle).
фу́рда́ (-ди́) f W.U. trifle, trash.
хабо́ття n trash, all kinds of smallware for sale; old things, rags.
чорт (-та) m devil; fiend, deuce, old Nick:
  чорт-ма́, there is nothing;
  чорт-зна́ хто, devil knows who;
  чорт-зна як, it is done quite badly (wretchedly);
  чорт-зна́ що, a thing that is worthless;
  до чо́рта, numberless, in great quantities (numbers);
  чортеня́ (-я́ти) n, чортеня́тко (-ка) n little devil;
  чо́ртик (-ка) m Dim., little devil (fiend):
  друка́рський чо́ртик, printer’s error;
  чортисько (-ка) n Augm.; чорт, great big devil;
  чорти́ха (-хи), чорти́ця (-ці) f she-devil, wicked hag;
  чорти́ще (-ща) m = чорти́сько; чо́ртів (-това, -тове) of a devil, devilish, diabolic;
  чортівня́ (-ні́) f Coll. devils, fiends;
  чорті́вський (-ка, -ке) of the devil, devilish, diabolical;
  по-чорті́вськи, по-чорті́вському adv. devilishly, diabolically;
  чо́ртови́й (-ва́, -ве́) of the devil;
  чортови́ння n devilry, nastiness, odiousness: trash;
  чорто́к (-тка) m = чо́ртик; чортополо́х (-ху) m Bot. thistle, shepherd’s rod;
  чортопха́йка (-ки) f uncomfortable carriage;
  чортори́й (-и́я) m vortex, eddy, whirlpool;
  чортя́ (-я́ти) n little devil:
  чортя́к (-ка́) m, чортя́ка (-ки) m Augm. great big (malicious) devil;
  чортя́чий (-ча, -че) diabolic, infernal.
шу́швалок (-лка) m, шу́шваль (-лі) f trash, dross; beggar;
  шу́швалки (-ків) pl beggars, riffraff.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

халтура ім. ж. розм. (недбала праця) slapdash, potboiler, bungled piece of work, careless work, sloppy work, trash; (побічний підробіток) odd job, extra work; money earned on the side, catchpenny job; (продукт недбалої роботи) trash; (про літературну працю) pot-boiler.

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

trash (і) сміття; покидьки; (д) збирати [очищати від] сміття; вважати безвартісним; викидати як сміття
t. disposal усування сміття
t. processing оброблення сміття (відокремлювання пластмасових, металевих, дерев’яних тощо предметів для перероблення від схоронних залишків)