Знайдено 1 статтю
Шукати «technical writer» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

writer = ['raɪtə] 1. запи́сувач 2. реда́ктор (у групі документування розробок) 3. а́втор, письме́нник
• function ~
= розро́бник програмо́вої реаліза́ції фу́нкції
• magnetic page ~
= магне́тний посторінко́вий запи́сувальний при́стрій
• output ~
= запи́сувач виходо́вих да́них (програма чи пристрій)
• program ~
= склада́ч програ́м; реда́ктор програ́м; програмува́льник, програмі́вник (функційний вузол експертної системи)
• report ~
= ґенера́тор зві́тів (програма)
• software ~
= реда́ктор документа́ції до програмо́вих за́собів (со́фту); а́втор чи реда́ктор со́фтової документа́ції
• spin ~
= оберто́вий писа́льний ву́зол (запи́сувач); оберто́вий друкува́льний механі́зм; оберто́ва друкува́льна голо́вка
• technical ~
= реда́ктор техні́чної документа́ції