Знайдено 11 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «teaser» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

teaser [ˈtiːzə, амер. -(ə)r] n
    1) що драту́є, дратівни́к; задира́ка, задері́й
    2) подразливе рекламування; дражнилка
    3) розм. непросте завдання, за́моро́чка, головокрутка, крутиголовка
    4) коротка завіса на сцені Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

gull-teaser [ˈgʌlˈti:zɘ] n птах, що полює на чайок.
teaser [ˈti:zɘ] n
1. любитель подражнити; задирака;
2. складне завдання; головоломка;
  that really was a ~! над цим прийшлося поморочитися!

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

ворсувальн||ий: ~ий апарат текст. preen;
~а машина текст. teaser, gig-machine;
~а шишка teasel, gig.
ворсувальник teaseler, teaser, carder.
ломиголовка teaser.
питання question, query; (проблема) problem, issue; (справа) matter, point;
важке ~ difficult question; teaser, poser (sl.);
відкрите ~ open question;
ввічливе (коректне) ~ civil question;
делікатне ~ awkward question;
доречне (недоречне) ~ relevant (irrelevant) question;
житлове ~ housing problem;
навідне ~ leading question;
контрольне ~ examination/test question;
нескромне ~ embarrassing question;
несподіване ~ unexpected question;
провокаційне ~ loaded/tricky question;
пряме ~ blunt/direct question; грам. direct question;
риторичне ~ rhetorical question;
серйозне ~ a grave question;
спірне ~ а moot point;
знак ~ грам. note of interrogation, question-mark;
непряме ~ грам. indirect question;
поставити ~ to ask/to put questions, to question;
~ часу a question of time;
~ честі (порядку) a point of honour (order);
інша сторона ~ the other side of the question;
це ще ~ that is a question;
~, що стоять на порядку денному items of the agenda;
відповідати на ~ to answer/to reply to/to respond to a question;
закидати ~ми to cross-question, to cross-examine;
заплутати ~ to entangle the question;
ускладнювати ~ to complicate the question;
ухилятися від відповіді на ~ to parry smb.’s question;
постає ~ безос. the question arises.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

teaser = ['ti:zə] розм. важке́ пита́ння, важка́ робо́та

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

питання ім. с. question; (проблема) problem, issue; (справа) matter, point; (повістки) point, issue; (тема) subject; (чогось) matter (of), point (of)

важке ~ difficult question; teaser, poser (sl.)
реклам||а ім. ж. (рекламна справа) advertising (business), publicity; (захід) publicity; (рекламне оголошення) advertisement, розм. скор. ad

ігрова ~а (оголошення) teaser advertisement

- Англо-український тлумачний словник економічної лексики 2004 (А. Шимків) Вгору

advertising 1. n рек., марк. рекламування; реклама; 2. рекламна діяльність; 3. рекламне оголошення; a рекламний
1. оплачене ідентифікованим спонсором поширення через засоби масової інформації про товари, продукцію (product), послуги (service1), ідеї, марки (brand), яка спрямована на цільову аудиторію (target audience) і покликана стимулювати попит на ці товари, послуги тощо; ◆ рекламування як один із компонентів маркетингу (marketing communication) поділяють на два основні види: рекламування для створення популярності організації (institutional advertising) і рекламування продукції (product advertising); 2. комерційна діяльність зі створення, розповсюдження та продажу реклами (advertisement); 3. рекламне оголошення (advertisement)
  • teaser ~ = подразливе рекламування