Знайдено 12 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «sustainable» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

sustainable [səˈsteɪnəb(ə)l] adj
    1) стійки́й, станівки́й, ста́лий; стабільний; збалансо́ваний, гармоні́йний; невиче́рпливий; підтримний самопідтри́мний; екораціональний До обговорення
    2) стійки́й, доводи́мий, обґрунто́ваний
    ‣ sustainable economic growth — стабільний ріст економіки
    ‣ sustainable development — сталий (стабільний, самопідтримний) розвиток До обговорення
    ‣ sustainable definitions of good educational practice — стійкі означення хороших принципів навчання Обговорення статті

- Англійсько-французько-німецько-український словник термінології Європейського Союзу 2007 (“Лабораторія наукового перекладу”) Вгору

1127 sustainable
стабільний107; підтримуваний; витримуваний
[fr] durable; stable
[de] dauerhaft; beständig
107 На думку експертів термінознавчої ради Лабораторії, для перекладу прикметника sustainable (нім. dauerhaft, фр. durable), особливо в сполуці sustainable development, слід віддати перевагу слову “стабільний”, а не словам “сталий” чи “стійкий”. Семантика останніх двох понять не передбачає динаміки і суперечить самій ідеї поняття sustainable як руху до дедалі вищих результатів.
1128 sustainable and non-inflationary growth
стабільне та неінфляційне зростання
[fr] croissance durable et non inflationniste
[de] beständiges, nichtinflationäres Wachstum
1129 sustainable balance of payments
стабільний платіжний баланс
[fr] balance des paiements stable
[de] dauerhaft finanzierbare Zahlungsbilanz
1130 sustainable convergence
стабільна конверґенція; стабільне наближання; рідш. підтримувана конверґенція
[fr] convergence durable
[de] dauerhafte Konvergenz
1131 sustainable development
стабільний розвиток
[fr] développement durable
[de] dauerhafte Entwicklung
1132 sustained див. sustainable
266 convergence [див. також sustainable convergence]
конверґенція; наближення (наближання); зближення
[fr] convergence
[de] Konvergenz

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

обґрунтован||ий прикм. (законний, переконливий) valid, reasonable; (виправданий) justified; (правильний, логічний, розумний) sound; (аргументований, підкріплений фактами, логічний) well-founded, well-grounded, substantiated
~ий висновок well-founded conclusion
~ий проект viable/bankable/sound project
~ий та сталий розвиток sound and sustainable development
~а вартість fair value
~а вимога reasonable demand/claim
~а підстава well-founded charge
~а претензія valid/reasonable claim
~е рішення informed/valid/reasonable decision
~е чекання rational/reasonable expectation
~і витрати reasonable/certified costs
економічно ~ий economically sound
статистично ~ий statistically valid
бути юридично ~им to hold/to stand good in law.

- Англо-український тлумачний словник економічної лексики 2004 (А. Шимків) Вгору

rate ком. 1. норма; розмір; 2. курс; ціна; 3. ставка; тариф; 4. відсоток; пропорція; частка; коефіцієнт; 5. темп; швидкість; частота; ступінь; частотність; 6. місцевий податок (у Великобританії); 7. сорт; ґатунок; категорія
вимір, розмір, показник, межа, міра та ін. точки відносного підрахунку якої-небудь суми, вартості, витрати тощо
 • absenteeism ~ = коефіцієнт прогулів
 • absorption ~ = ставка поглинання накладних витрат
 • accession ~ = темп приросту • відносний приріст чисельності робочої сили
 • accident ~ = частота нещасних випадків
 • accident frequency ~ = коефіцієнт травматизму
 • accuracy ~ = показник точності
 • actual burden ~ = фактична ставка накладних витрат
 • actual operating ~ = коефіцієнт фактичного використання виробничої потужності
 • adoption ~ = темп сприймання
 • advance booking ~ = тарифна ставка за попереднє замовлення
 • adjusted ~ = стандартизований коефіцієнт • скоригований коефіцієнт
 • advertising ~ = рекламний тариф • рекламна ставка
 • agreed ~ = домовлений відсоток • домовлена ставка
 • airfreight ~ = тарифи повітряного вантажного перевезення • тарифи вантажного авіаперевезення
 • all-commodity ~ = тарифи для всіх вантажів
 • all-in ~ = ставка, яка включає все
 • all-plant burden ~ = загальнофабрична ставка накладних витрат
 • alternative ~s = альтернативні тарифні ставки
 • amortization ~ = норма амортизації • норма погашення кредиту • відсоток сплати боргу
 • annual ~ = річний показник • річний рівень
 • annual average growth ~ = середньорічний темп зростання
 • annual capital-turnover ~ = річний коефіцієнт оборотності капіталу
 • annual interest ~ = річний відсоток
 • annualized percentage ~ (APR) = ставка відсотка за річним обрахуванням
 • annual production ~ = річна продуктивність
 • any-quantity ~ = тариф для будь-якої кількості вантажу
 • area ~ = зональний тариф
 • asset growth ~ = темпи зростання активів
 • attrition ~ = інтенсивність витрачання • коефіцієнт зменшення (чисельності працівників)
 • average ~ = середня норма • середня ставка • середня тарифна ставка
 • average post-tax profit ~ = середня норма прибутку після сплати податку
 • average tax ~ = середня податкова ставка
 • average weighted ~ = середньозважена ставка
 • awareness ~ = ступінь обізнаності • ступінь поінформованості
 • backhaul ~ = тариф зворотного пробігу
 • baggage ~ = багажний тариф
 • bank ~ = облікова ставка банку • банківська ставка • банківський відсоток
 • base ~ = основна ставка
 • basic ~ = базова ставка • основна ставка
 • basing ~ = початковий тариф • вихідний тариф • базовий тариф
 • benefit reduction ~ = норма скорочення пільг
 • berth ~ = фрахтова ставка
 • birth ~ = коефіцієнт народжуваності
 • blanket ~ = єдиний тариф • акордна ставка
 • blanket burden ~ = єдина ставка накладних витрат • середня ставка накладних витрат
 • blend ~ = реальна відсоткова ставка • прибутковість фінансового інструменту
 • block meter ~ = ступінчасто-пропорційний тариф
 • bond ~ = курс облігацій
 • bonus ~s = нормативи нарахування премій
 • borrowing ~ = ставка відсотка на позичений капітал
 • brand ~s = ставки за багатомарочність
 • bridge ~ = проміжний тариф • перехідний тариф
 • budgeted factory-overhead ~ = кошторисна ставка розподілу фабричних накладних витрат
 • bulk ~ = тариф за розсилання великих партій
 • bulk cargo ~ = тариф на вантаж навалом
 • burden ~ = норма розподілу накладних витрат • відношення накладних витрат до витрат на оплату праці
 • buyer’s ~ = курс покупця
 • buying ~ = курс покупця
 • cable ~ = курс телеграфних переказів
 • call ~ = ставка онкольних позик
 • call loan ~ = ставка відсотка онкольної позики
 • capacity ~ = коефіцієнт потужності • питома вантажомісткість судна
 • capitalization ~ = коефіцієнт капіталізації • норма капіталізації • відсоткове відношення доходу до капітальних затрат
 • carrier ~ = фрахтова ставка
 • case ~ = сума витрат з розрахунку на ящик
 • cash ~ = готівковий курс
 • ceiling ~ = гранична норма відсотка
 • central ~ = центральний курс • центральний валютний курс
 • check ~ = чековий курс • курс купівлі чеків
 • checkoff ~ = норма відрахувань
 • cheque ~ = чековий курс • курс купівлі чеків
 • class ~ = класний тариф
 • clearing ~ = розрахунковий курс
 • closing ~ = курс на момент закриття біржі • заключний курс
 • combination ~ = комбінований тариф
 • combined ~ = комбінована норма (розподілу накладних витрат)
 • commission ~ = розмір комісійних • комісійні ставки
 • commodity ~ = спеціальний тариф на перевезення масових вантажів
 • common freight ~ = загальна фрахтова ставка
 • composite ~ = складна ставка
 • consolidated ~ = повна погодинна ставка
 • constant ~ = постійна інтенсивність • постійний коефіцієнт
 • consumption ~ = норма споживання • темпи споживання
 • container ~ = контейнерна ставка
 • contract ~ = договірний тариф
 • conventional ~ = домовлений відсоток
 • conversion ~ = курс конверсії • переказний курс • курс переказу
 • corrected ~ = виправлена ставка • скоригований коефіцієнт
 • cost ~ = ставка витрат • ставка накладних витрат
 • cost centre burden ~ = ставка накладних витрат для даного центру обліку
 • cost-per-thousand ~ = тариф з розрахунку на тисячу рекламних контактів
 • coupon ~ = ставка купона • купонна ставка
 • cover ~ = тариф за розміщення реклами на обкладинці
 • credit ~ = ставка за кредитом
 • crude ~ = загальний коефіцієнт
 • cumulative ~ = сумарний коефіцієнт
 • curb ~ = курс позабіржового ринку • курс чорного ринку
 • currency ~ = курс валюти • валютний курс
 • current ~ = поточна ставка • поточний курс • курс дня
 • customer ~ = сума витрат з розрахунку на клієнта
 • customs ~ = ставка митного тарифу
 • cut ~ = тариф із знижкою • знижка
 • daily ~ = одноденна ставка
 • daily wage ~ = поденна ставка заробітної плати
 • death ~ = коефіцієнт смертності
 • deferred ~ = відстрочена ставка
 • demand ~ = обсяг потреби • курс покупців • обсяг попиту
 • departmental overhead ~ = норма накладних витрат цеху • цехова ставка накладних витрат
 • deposit ~ = ставка відсотка за вкладом • ставка за депозитом
 • depreciation ~ = норма амортизації • норма зношення
 • development ~s = темпи розвитку
 • differential ~ = диференційний тариф
 • discharging ~s = ставка на розвантажувальні роботи
 • discount ~ = ставка дисконту • дисконтний відсоток • коефіцієнт дисконтування • ставка дисконтування • облікова ставка
 • discountable ~ = тариф, з якого надається знижка
 • dispatch ~ = ставка на відправлення
 • dividend ~ = розмір дивіденду • норма дивідендів
 • divorce ~ = відсоток розлучень
 • dollar ~ = курс долара • доларовий курс
 • double exchange ~ = подвійний валютний курс
 • downtime ~ = коефіцієнт перестою
 • drawing ~ = курс продавців
 • driving ~ = пропускна спроможність за одиницю часу
 • dual ~ = подвійна ставка
 • dual prime ~ = подвійна базова ставка
 • duty ~ = митна ставка
 • earned ~ = погодинна заробітна плата • погодинна зарплата • фактичний тариф
 • earning ~ = норма виторгу
 • economic ~ = економічний темп
 • economic expansion ~ = темп економічного зростання
 • effective ~ = реальна відсоткова ставка • фактична ставка
 • effective annual ~ = фактична ставка, яка виплачується щорічно
 • effective exchange ~ = ефективний валютний курс
 • effective interest ~ = фактична ставка відсотка • прибуток на момент сплати
 • effective tax ~ = ефективна податкова ставка
 • employment ~ = рівень зайнятості
 • equilibrium exchange ~ = рівноважний валютний курс
 • equilibrium growth ~ = темп рівноважного зростання
 • equitable ~ = справедливий розмір премії
 • error ~ = відсоток помилок • частота повторення помилок
 • estimated ~ = орієнтовна оцінка
 • evaluated wage ~ = тариф заробітної плати • тарифна ставка, визначена за оцінкою робіт
 • exchange rate = валютний курс; обмінний курс
 • existing ~s = чинні ставки
 • exorbitant ~ = надмірна ставка
 • exorbitant interest ~ = надмірна ставка відсотка
 • expansion ~ = темп росту
 • expenditure ~ = швидкість витрачання • швидкість витрат
 • export ~ = експортний тариф • тариф для експортних вантажів
 • failure ~ = частота відмов • частота пошкоджень • частота невдач
 • fair ~ = пільговий курс • задовільна ставка
 • fallback ~ = відступна (мінімальна) ставка
 • favourable ~ = сприятлива ставка
 • final ~ = остаточний показник
 • fixed ~ = встановлена ставка • фіксована ставка • тверда ставка • твердий курс
 • fixed exchange ~ = встановлений курс валюти • фіксований курс валюти
 • fixed interest ~ = встановлена ставка відсотка • фіксована ставка відсотка
 • fixed royalty ~ = твердий розмір авторського гонорару • твердий розмір ліцензійної винагороди • твердий розмір платні винахідникові
 • flat ~ = однакова ставка • єдина ставка • єдиний курс
 • flexible exchange ~ = гнучкий курс валюти
 • floating ~ = змінний (рухомий) курс
 • floating exchange ~ = змінний (рухомий) валютний курс
 • floating interest ~ = змінна (рухома) відсоткова ставка
 • fluctuating ~ = курс, що коливається
 • foreign exchange rate = валютний курс; обмінний курс
 • forward ~ = курс за строковою угодою
 • free exchange ~ = валютний курс, що не контролюється • валютний курс, що не встановлюється урядом • вільний (ринковий) валютний курс
 • freight ~ = вантажний тариф • фрахтова ставка
 • future ~ = майбутня ставка • майбутній курс
 • general ~ = загальний коефіцієнт • загальна ставка
 • going ~ = поточний курс • звичайна ставка • поточний рівень цін • поточна ставка
 • going market ~ = поточний ринковий курс • поточний ринковий валютний курс
 • going wage ~ = чинна ставка зарплати • чинна ставка заробітної плати
 • goods ~ = вантажний тариф
 • gross ~ = максимальний тариф • валовий тариф
 • group ~ = груповий тариф • групова ставка
 • growth ~ = темп зростання • темп приросту
 • guaranteed ~ = гарантована ставка
 • guaranteed hourly ~ = гарантована ставка погодинної заробітної плати
 • guaranteed wage ~ = гарантована ставка заробітної плати • гарантована ставка зарплати
 • handling ~ = норма оброблення вантажу
 • high ~ = висока ставка • високий тариф
 • higher ~ = підвищений курс
 • hiring ~ = темп набору робочої сили
 • hotel ~ = вартість одного дня перебування в готелі
 • hourly ~ = погодинна ставка
 • hourly wage ~ = погодинна ставка заробітної плати
 • hurdle ~ = мінімальна ставка прибутку
 • illiteracy ~ = відсоток неграмотного населення
 • import ~ = імпортний тариф • тариф для імпортних вантажів
 • incapacity ~ = показник непрацездатності
 • income tax ~ = ставка прибуткового податку
 • increment ~ = відсоток приросту
 • inflation ~ = темп інфляції
 • insurance ~ = страхова ставка • ставка страхової премії
 • interbank ~ = міжбанківська ставка відсотка
 • interest ~ = відсоткова ставка • процентна ставка
 • interruption ~ = частота переривання обслуговування
 • inventory carrying charge ~ = вартість збереження запасів • ставка оплати за збереження запасів
 • investment ~ = темп зростання капіталовкладень • норма інвестування
 • job ~ = виробнича норма
 • jobless ~ = відсоток безробітних
 • jockeying ~ = частота переходу з одної черги в іншу
 • joint ~ = комбінований тариф
 • key ~s = основні ставки
 • labour ~ = ставка заробітної плати
 • labour turnover ~ = коефіцієнт обороту робочої сили
 • lending ~ = ставка позичкового відсотка
 • line ~ = тариф за рядок • рядковий тариф
 • literacy ~ = відсоток грамотного населення
 • loan ~ = відсоткова ставка позики
 • local ~ = місцева ставка
 • Lombard ~ = ломбардна ставка
 • low ~ = низька ставка
 • lower ~ = знижена норма
 • machine-hour ~ = норма витрат на машино-час
 • machine-hour burden ~ = ставка накладних витрат на машино-час
 • manufacturing labour ~s = ставки заробітної плати робітників на виробництві
 • marginal ~ = гранична ставка
 • marginal tax ~ = гранична ставка податку • гранична податкова ставка
 • marine ~ = ставка морського страхування вантажу
 • marine transport ~ = морський тариф
 • market ~ = ринкова ставка • ринковий курс
 • material consumption ~ = норма витрат матеріалу
 • material cost burden ~ = ставка накладних витрат, що відносяться на матеріали
 • maturing ~ = термін оплати • наступний термін платежу • коефіцієнт терміну платежу
 • maximum ~ = максимальна ставка
 • maximum tax ~ = максимальна ставка податку
 • mean annual ~ = середній річний показник • середньорічний показник
 • memory ~ = швидкість запам’ятовування
 • mileage ~ = плата за перевезення, що обраховуються в милях
 • minimum ~ = мінімальна ставка
 • moderate ~ = помірна ставка
 • monetary exchange ~ = грошовий курс
 • money market ~ = ставка відсотка на грошовому ринку
 • monthly ~ = місячна норма • місячна ставка
 • mortality ~ = коефіцієнт смертності
 • mortgage ~ = відсоткова ставка за заставною
 • multiple ~ = множинний курс
 • multiple exchange ~s = множинні валютні курси
 • national ~ = національна ставка
 • negative interest ~s = негативні відсоткові ставки
 • net ~ = чистий тариф
 • network ~ = мережний тариф
 • new-product failure ~ = рівень невдач нових товарів • показник відмови функціонування • показник браку
 • nominal interest ~ = номінальна ставка відсотка
 • nominal wage ~ = номінальна ставка заробітної плати
 • non-discountable ~ = тариф, з якого не надається знижок
 • normal spoilage ~ = нормативний відсоток браку
 • obsolescence ~ = ступінь старіння • швидкість старіння
 • offered ~ = пропонований курс • пропонована ставка
 • official ~ = офіційна ставка • офіційний курс
 • official exchange ~ = офіційний обмінний курс
 • one-time ~ = разовий тариф • одноразовий тариф • тариф за разове користування
 • open ~ = змінний тариф
 • opening ~ = курс при відкритті біржі
 • open-market ~s = ставки відсотка відкритого ринку
 • operating ~ = коефіцієнт використання виробничої потужності • показник діяльності
 • output ~ = норма виробітку • продуктивність
 • overhead ~ = ставка накладних витрат
 • overnight ~ = ставка відсотка одноденного вкладу • добова ставка
 • overtime ~ = розмір винагороди за понаднормову роботу
 • page ~ = тариф за шпальту • ставка за шпальту
 • parallel ~ = ринковий курс валют
 • par exchange ~ = валютний паритет
 • parity ~ = паритетний курс
 • par price ~ = курс цінного папера
 • participation ~ = норма участі
 • passenger ~ = пасажирський тариф
 • pay ~s = ставки заробітної плати
 • pegged ~ = штучно підтримуваний валютний курс
 • penalty ~ = штрафна (підвищена) ставка • розмір штрафу
 • penetration ~ = ступінь впровадження • ступінь проникнення
 • per diem ~ = добова ставка • поденна ставка
 • performance ~ = норма виробітку • рівень продуктивності • рівень виробітку
 • piece ~ = ставка відрядної заробітної плати
 • population growth ~ = темп зростання населення
 • port ~s = портові ставки
 • postal ~ = поштовий тариф
 • poverty ~ = рівень бідності
 • preemptive ~ = тариф за негарантований час
 • preferential ~ = пільгова ставка • пільговий тариф
 • premium ~ = розмір премії • норма преміальної виплати
 • prevailing ~ = чинна ставка • загальнопоширена ставка
 • prime ~ = базова ставка • ставка для першокласних грошових зобов’язань
 • prime cost burden ~ = ставка витрат, які належать до прямих виробничих витрат
 • priority ~ = пріоритетна ставка
 • private market ~s = ставки приватного ринку
 • probability ~ = показник ймовірності
 • product failure ~ = відсоток товарних невдач • показник відмови функціонування товару • показник товарного браку
 • production ~ = продуктивність • виробництво • норма виробітку
 • profit ~ = норма прибутку
 • profitability ~ = норма рентабельності • норма прибутковості
 • profit growth ~ = темпи зростання прибутку
 • proportional ~ = пропорційний тариф
 • provisional ~ = умовний показник • попередній показник
 • published ~ = опублікований тариф
 • purchase ~ = частота покупок
 • radio ~ = тариф на радіорекламу
 • rail ~s = ставки залізничних тарифів
 • railway ~ = залізничний тариф reaction ~ швидкість реакції
 • real interest ~ = реальна ставка відсотка
 • recall ~ = норма вилучення
 • redemption ~ = відсоток сплати • норма сплати
 • reduced ~ = знижений тариф • знижений курс • пільгова ставка
 • regional ~ = місцевий тариф • місцева ставка • районна ставка • регіональна ставка
 • regular ~ = стандартний тариф
 • renewal ~ = ставка за пролонгованими онкольними позиками
 • rent ~ = ставка орендної плати
 • replacement ~ = коефіцієнт заміщення
 • repurchase ~ = частотність повторних покупок
 • retail ~ = роздрібний тариф • роздрібна ставка • тариф для роздрібних торговців
 • risk-free ~ = безризикова ставка
 • royalty ~ = розмір авторського гонорару
 • sales ~ = темп збуту
 • sales growth ~ = темпи зростання збуту • зростання темпів збуту
 • sampling ~ = темп вибору
 • savings ~ = норма заощаджень
 • scrap ~ = норма відходів
 • seasonal ~s = сезонні ставки
 • second ~ = другий сорт • другий ґатунок
 • seller’s ~ = курс продавця
 • selling ~ = курс продавців
 • series ~ = тариф за серію • ставка за серію
 • service ~ = інтенсивність обслуговування
 • settlement ~ = розрахунковий курс
 • share turnover ~ = оборотність акцій
 • shipping ~ = фрахтова ставка
 • short ~ = штрафний тариф за недобір
 • short-term ~ = короткочасний тариф • короткочасна ставка
 • short-term interest ~ = ставка відсотка короткострокових позик
 • sickness ~ = коефіцієнт захворюваності
 • single ~ = єдина ставка
 • space ~ = плата за оголошення • тариф за місце • ставка за місце
 • special ~ = особливий тариф • особлива ставка
 • specified ~ = номінальний показник • розрахунковий показник
 • spot ~ = поточний курс • курс за касовими угодами
 • stable exchange ~ = стійкий валютний курс
 • standard ~ = стандартний курс • звичайна ставка • основна ставка
 • standardized ~ = стандартизований коефіцієнт
 • starting ~ = початкова ставка
 • stevedoring ~s = ставки портових вантажно-розвантажувальних робіт • норма портово-вантажних робіт
 • stock depletion ~ = інтенсивність витрачання запасів
 • stocking ~ = рівень запасів
 • stockturn ~ = інтенсивність оборотності товарних запасів
 • storage ~ = рівень запасів
 • straight-line ~ = пропорційний тариф • одноставковий тариф
 • subjective interest ~ = суб’єктивна відсоткова ставка
 • subscription ~ = ставка за передплату
 • substitution ~ = норма заміщення
 • survival ~ = коефіцієнт виживання • коефіцієнт довголіття
 • sustainable growth ~ = темп стійкого зростання
 • target ~ = запланована норма • заплановані темпи
 • target profit ~ = цільова норма прибутку
 • tariff ~ = тарифна ставка
 • tax ~ = податкова ставка • ставка оподаткування • ставка податку
 • taxation ~ = податкова ставка • ставка оподаткування
 • technical interest ~ = технічна відсоткова ставка
 • television ~ = телевізійна ставка • телевізійний тариф
 • television advertising ~ = ставка телереклами • тариф телереклами
 • temporary ~ = тимчасова ставка
 • third ~ = третій сорт • третій ґатунок
 • throughput ~ = пропускна спроможність
 • time ~ = почасова ставка • почасовий тариф
 • today’s ~ = курс дня
 • top ~ = максимальна ставка
 • total ~ = загальний коефіцієнт
 • traffic ~ = інтенсивність руху • транспортний тариф
 • transit ~ = транзитний тариф
 • transportation ~ = транспортний тариф
 • trial ~ = ставка зарплати за період освоєння нової моделі
 • turnover ~ = швидкість обороту
 • unacceptable ~ = неприйнятна ставка
 • underwriting ~ = страховий тариф розмір страхової премії
 • unemployment ~ = відсоток безробітних • рівень безробіття
 • unofficial ~ = неофіційний курс
 • utilization ~ = коефіцієнт використання
 • vacancy ~ = відсоток вільних місць • відсоток вільних приміщень
 • variable ~ = змінна ставка
 • variable interest ~ = змінна ставка відсотка
 • wage ~ = ставка заробітної плати
 • wastage ~ = норма відходів
 • wholesale ~ = гуртова ставка • гуртовий тариф
 • world market ~s = ставки світового ринку
 • zone ~ = зональний тариф
 • acceptable ~ of profit = прийнятна норма прибутку
 • accounting ~ of return (ARR) = облікова норма прибутку
 • at a growing ~ = у прискореному темпі • в дедалі більшому обсязі
 • at a high ~ = дорого • швидко
 • at a low ~ = дешево • повільно
 • at the ~ of = розміром • за курсом • за ставкою
 • average annual ~s of change = середньорічні темпи зміни
 • average annual ~ of growth = середньорічний темп зростання
 • average ~ of operation = середня норма завантаження виробничих потужностей
 • average ~ of rent per capital = середня норма ренти на капітал
 • average ~ of return = середня норма прибутку
 • below the ~ = нижче курсу
 • book-value ~ of return = балансова норма прибутку
 • end-of-year ~ of operation = коефіцієнт використання виробничої потужності на кінець року
 • expected ~ of net profits = очікувана норма чистого прибутку
 • general ~ of profit = загальна норма прибутку
 • internal ~ of return = внутрішня ставка доходу
 • marginal ~ of return on investment = гранична норма окупності • гранична норма віддачі інвестицій
 • marginal ~ of substitution = гранична норма заміщення • гранична норма заміни
 • marginal ~ of time preference = гранична норма часової переваги
 • marginal ~ of transformation = гранична норма трансформації
 • ~ applicable = чинний тариф
 • ~ base = база для обчислення тарифу
 • ~ card = тарифний розклад
 • ~ earned on common stockholders’ equity = норма прибутку на звичайні акції
 • ~ earned on stockholders’ equity = норма прибутку на звичайні акції
 • ~ earned on total assets = норма прибутку на капіталовкладення
 • ~ increase = підвищення ставки • підвищення тарифу
 • ~ of accumulation = норма нагромадження • темп нагромадження
 • ~ of activity = рівень діяльності • рівень активності
 • ~ of adjustment = швидкість економічного пристосування
 • ~ of allowance = розмір зниження ціни • розмір знижки
 • ~ of balanced growth = темп збалансованого зростання
 • ~ of change = ступінь зміни • темп зміни
 • ~ of charge = ставка збору
 • ~ of commission = ставка комісійної винагороди
 • ~ of company tax = ставка оподаткування компанії
 • ~ of compensation = розмір компенсації
 • ~ of competitiveness = ступінь конкурентоспроможності
 • ~ of consumption = норма споживання
 • ~ of conversion = обмінний курс • курс переказу • курс перерахунку
 • ~ of corporation tax = ставка корпоративного податку
 • ~ of cover = розмір страхової премії
 • ~ of currency = курс валюти
 • ~ of customer’s order = швидкість замовлення споживачем • темп замовлення споживачем
 • ~ of the day = курс дня
 • ~ of dependency = ступінь залежності
 • ~ of depletion = швидкість витрачання запасів
 • ~ of deposit turnover = швидкість оборотності депозитів
 • ~ of depreciation = норма амортизації • ступінь знецінення
 • ~ of development = темп розвитку
 • ~ of discharge = швидкість розвантаження • норма вивантаження • норма розвантаження
 • ~ of discount = дисконтний курс
 • ~ of dispatch = ставка відправляння
 • ~ of drawdown = темп зниження
 • ~ of duty = ставка мита
 • ~ of earnings = норма доходу
 • ~ of economic growth = темп економічного зростання
 • ~ of exchange = курс закордонної валюти • обмінний курс • курс обміну
 • ~ of expansion = ступінь розширення • темп зростання
 • ~ of expenditure = розмір витрат
 • ~ of expenses = розмір витрат
 • ~ of foreign exchange = курс закордонної валюти
 • ~ of freight = фрахтова ставка
 • ~ of growth = темп зростання
 • ~ of increase = темп збільшення • темп приросту • темп зростання
 • ~ of increment = темп приросту
 • ~ of inflation = темп інфляції • рівень інфляції
 • ~ of insurance = ставка страхової премії
 • ~ of interest = процентна ставка • відсоткова ставка
 • ~ of inventory turnover = швидкість руху товарних запасів • оборотність товарних запасів
 • ~ of investment = інвестиційна квота • норма інвестицій; • норма капіталовкладень
 • ~ of issue = курс випуску • емісійний курс
 • ~ of levy = ставка податку
 • ~ of loading = норма навантаження
 • ~ of loading and discharging = норма вантажно-розвантажувальних робіт
 • ~ of loss = норма втрат
 • ~ of migratory increase = коефіцієнт збільшення міграційного населення
 • ~ of option = розмір премії
 • ~ of pay = ставка заробітної плати
 • ~ of premium = розмір премії
 • ~ of price increases = темп зростання цін
 • ~ of production = рівень виробництва
 • ~ of profit = норма прибутку
 • ~ of profitability = норма прибутковості • норма рентабельності • ступінь рентабельності
 • ~ of purchase = частота покупок
 • ~ of rebuying = частотність повторних покупок
 • ~ of reduction = розмір знижки
 • ~ of remuneration = розмір винагороди
 • ~ of replacement = норма заміщення
 • ~ of return = норма прибутку • коефіцієнт окупності капіталовкладень • норма прибутковості • норма віддачі
 • ~ of return on capital = норма прибутку на капітал
 • ~ of return on investment = норма прибутку на інвестицію
 • ~ of return on net worth = норма прибутку на власний капітал • норма прибутку на акціонерний капітал
 • ~ of return regulation = регулювання норми віддачі
 • ~ of securities = курс цінних паперів
 • ~ of shrinkage = норма скорочення
 • ~ of spending = темпи витрат
 • ~ of stevedoring operations = ставка портових вантажно-розвантажувальних робіт • норма портово-вантажних робіт
 • ~ of stockturn = норма оборотності товарних запасів • швидкість оборотності товарних запасів
 • ~ of surplus value = норма додаткової вартості
 • ~ of tax = ставка податку • ставка оподаткування
 • ~ of taxation = ставка оподаткування
 • ~ of the day = курс дня
 • ~ of throughput = продуктивність • виробництво • пропускна спроможність
 • ~ of time preference = коефіцієнт часової переваги
 • ~ of turnover = швидкість обороту • оборотність
 • ~ of unemployment = рівень безробіття
 • ~ of unloading = норма розвантаження
 • ~ of underutilization = коефіцієнт недовикористання
 • ~ of use = коефіцієнт використання
 • ~ of VAT = норма податку на додану вартість
 • ~ of wages = ставка заробітної плати
 • ~ of wastage = норма відходів
 • ~ of wear and tear = ступінь зношування
 • ~ of work = темп роботи • інтенсивність роботи • продуктивність роботи
 • ~ on credit = ставка за кредитом
 • ~ on the day of payment = курс на день платежу
 • ~ per hour = погодинна ставка
 • ~ per kilometre = кілометровий тариф • кілометрова ставка
 • to accelerate the ~ = прискорювати/прискорити темп
 • to apply tariff ~s = застосовувати/застосувати тариф
 • to cut ~s = знижувати/знизити ставку
 • to determine a ~ = встановлювати/встановити ставку • встановлювати/встановити курс • встановлювати/встановити норму
 • to establish a ~ = встановлювати/встановити ставку • встановлювати/встановляти/встановити курс • встановлювати/встановити норму
 • to fix a ~ = встановлювати/встановити ставку • встановлювати/встановити курс • встановлювати/встановити норму
 • to increase ~s = підвищувати/підвищити ставку • підвищувати/підвищити курс • підвищувати/підвищити норму
 • to maintain high interest ~s = підтримувати/підтримати високий відсоток
 • to prescribe ~s = встановлювати/встановити тариф
 • to quote a ~ = призначати/призначити ставку
 • to reduce a ~ = зменшувати/зменшити ставку
 • to revise a ~ = переглядати/переглянути норму
 • to set a ~ = встановлювати/встановити норму
 • to slow down the ~ = притримувати/притримати темп • гальмувати темп
 • to step up the ~ of growth = збільшувати/збільшити темп зростання • прискорювати/прискорити темп зростання
 • - Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

  sustainable підтримувальний; продовжувальний; сприятливий; стерпний
  s. development сприятливий розвиток
  maximum (і) найбільша кількість, найвищий ступінь, мат. найбільше значення (функції), верхня границя, максимум; (пк) найбільший, максимальний, верхньограничний
  m. acceptable toxicant concentration [MATC] найбільша [максимальна, верхньогранична] допускна [допускна] концентрація отруйної [токсичної] речовини
  m. allowable concentration [MAC] найбільша допускна [допускна] концентрація [згущення] (яка може впливати на працівника щоденно протягом життя без жодних негативних наслідків див. threshold limit value)
  m. allowable concentration of a harmful substance in the air of the working zone найбільша допускна [допускна] концентрація шкідливої речовини в повітрі робочої зони
  m. ambient concentration див. statutory levels of contaminants
  m. average daily concentration of atmospheric pollutant найбільша середньодобова концентрація атмосферного забрудника
  m. contaminant level [MCL] найбільший рівень забруднення [забрудника, домішків] (допускний [допускний] рівень забруднення води певними (не)органічними хемічними речовинами; допускний [допускний] рівень каламутності, коліформної бактерії, певного радіоактивного матеріялу тощо)
  m. contaminant level goal [MCLG] мета [ціль] найбільшого допускного [допускного] рівня забруднення [забрудника, домішки]
  m. holding time найбільший допускний [допускний] час збереження (від моменту взяття проби води до часу її аналізу в лабораторії)
  m. individual risk [MIR] найбільший допускний [допускний] індивідуальний ризик (надмірний [додатковий] довічний ризик певної хвороби, напр., раку, для людини, що була під впливом певної небезпечної забруднювальної речовини)
  m. non-effective concentration in water by toxicological criterion of harmfulness найбільша допускна [допускна] концентрація у воді за токсикологічною ознакою шкідливості (що не впливає на стан здоров’я теперішнього та прийдешніх поколінь)
  m. permissible concentration [MPC] найбільша допускна [допускна] концентрація (отруйних хемічних речовин [радіоактивних матеріялів] у повітрі, воді, харчових продуктах, яка може мати такі самі наслідки, як найбільша дозволена доза в умовах нормального споживання особою)
  m. permissible concentration in water of water reservoirs найбільша допускна [допускна] концентрація у воді водоймищ
  m. permissible daily dose найбільша допускна [допускна] добова доза (довічне щодобове надходження в організм, яке не зумовлює захворювань і змін у стані здоров’я людини)
  m. permissible dose [MPD] найбільша допускна [допускна] доза (довічної дії отруйних хемічних речовин або радіоактивності, яка не передбачає жодних шкідливих наслідків на здоров’я)
  m. permissible levels [MPL] найбільші [максимальні] допускні [допускні] рівні, МДР (вмісту пестицидів у харчових продуктах); допускні залишкові кількості, ДЗК (пестицидів у харчових продуктах, які не здатні спричиняти захворювання чи відхилення в стані здоров’я населення, яке споживає ці продукти, або від’ємно впливати на наступні покоління) див. permissible residual quantities
  m. sustainable yield (of an ecosystem) найбільша допускна [допускна] кількість безперервно використовуваних [вилучуваних] самопоновлюваних ресурсів (екосистеми [біогеоценозу]) (напр., лісів, диких тварин тощо)
  m. tolerable concentration CLO найбільша стерпна концентрація отрути (в об’єктах довкілля, яка не спричинює загибелі піддослідних тварин)
  m. tolerable dose DLO найбільша стерпна доза (отрути, введення якої в організм орально (per os) чи нашкірно (per cutanemi) не зумовлює загибелі піддослідних тварин)
  m. tolerated dose [MTD, permissible levels tolerated dose] найбільша допускна [допускна] стерпна доза (застосовувана в дослідах для визначення канцерогенності; найбільша довічна доза хемічних речовин чи радіяції без шкідливих наслідків, крім раку, для піддослідних тварин)
  m. total trihalomethane potential [MTTP] найбільша допускна сумарна концентрація [потенціял] тригалометану (концентрація хлороформу, бромодихлорметану і бромоформу у воді , яка після семиденного витриму за температури щонайменше 250 Цельсію містить хлор, двооксид хлору або хлораміну; спосіб застосовують для оцінення впливу домішок (продуктів гідролізу) хлору на необроблену воду)