Знайдено забагато відповідників, результат було обмежено 150-ма статтями
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «string» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

apron-string [ˈeɪprɘnˌstrɪŋ] n зав’язка фартуха; ◊
  to be tied, pinned to one’s wife’s (mother’s) ~s бути під каблуком у своєї дружини (матері).
bow-string [ˈbɘʋstrɪŋ] n
1. тятива;
2. шнурок для задушення (у Туреччині).
G-string [ˈdʒi:ˌstrɪŋ] n амер. джі-стринг, пов’язка на стегнах.
navel-string [ˈneɪv(ɘ)lstrɪŋ] = navel-cord.
shoe-string [ˈʃu:ˌstrɪŋ] n
1. шнурок для взуття;
2. амер. невелика сума грошей;
  to operate a business on a ~ керувати бізнесом з невеликими доходами; ◊
  on a ~ з невеликими коштами;
  ~ majority незначна більшість;
  to run up from a ~ розбагатіти, почавши з малого;
  to tie one’s own ~s амер. 1) займатися своїми справами; 2) бути цілком незалежним;
  to walk on one’s ~s амер. зубожіти.
slip-string [ˈslɪpstrɪŋ] n розм. негідник; шибеник.
string [strɪŋ] n
1. вірьовка, мотузка; шворка; шнурок, тасьма; зав’язка;
  a ball of ~ клубок мотузки;
  a piece of ~ кусок мотузки;
2. муз. струна;
  ~ band, orchestra струнний оркестр;
  ~ quartet струнний квартет;
  ~ tuner машинка для настроювання струн (скрипки та ін.);
  the highest ~ of violin квінта;
  to pluck the ~s of a guitar награвати на гітарі;
3. pl струнні інструменти оркестру;
  to touch the ~s грати на струнному інструменті;
4. pl музиканти, які грають на струнних інструментах;
5. ряд, низка, валка; серія;
  a ~ of bursts військ. кулеметна черга;
6. разок (намиста тощо);
7. тятива (лука);
8. спорт. струна (ракетки);
9. волокнина, жилка;
10. жила (у м’ясі);
11. амер. розм. умова, застереження;
  without any ~s attached без будь-яких застережень;
12. тех. ряд (бурових штанг);
13. гірлянда (ізоляторів);
14. партія (деталей);
15. коні одного власника (на перегонах);
16. спорт. група гравців (гімнастів), відібраних за майстерністю;
  first ~ 1) найкращий гравець команди; 2) перший склад;
  second ~ 1) другий гравець, дублер; 2) другий склад; ◊
  second ~ 1) запасний, додатковий засіб; резерв;
  he was to be her second ~ вона тримала його про запас; 2) театр. дублер;
  ~ tie вузенька краватка;
  to harp on one, on the same ~ твердити одне й те ж саме; тягнути одну й ту ж пісню;
  to have a ~ on smb амер. мати козир проти когось;
  to have smb on a ~/to lead smb in a ~ цілком підкоряти собі когось;
  to have two ~s to one’s bow мати додатковий (запасний) засіб, мати вибір між двома засобами;
  to keep smb on a ~ водити когось за носа;
  to pull the ~s впливати на хід подій;
  to touch a ~ in smb’s heart розжалобити когось.
string [strɪŋ] v (past i p. p. strung, pres. p. stringing)
1. натягувати (струну тощо);
2. приладнувати струну (тятиву);
3. зав’язувати, прив’язувати; шнурувати;
4. настроювати (музичний інструмент);
5. напружувати (тж ~ up);
  to be strung for a fight напружити сили для бою;
6. нанизувати (намисто);
7. вішати, розвішувати;
  to ~ a picture повісити картину;
8. розставляти в ряд;
9. ставати в ряд;
10. ставати волокнистим;
11. амер. розм. обдурювати, містифікувати, водити за носа (тж ~ along);
12. робити удар по кулі для визначення порядку гравців (більярд);
  ~ along 1) бути відданим (комусь – with); іти за (кимсь – with); 2) довіряти (комусь – with);
  ~ out розтягувати(ся) в ряд;
  ~ together зав’язувати;
  ~ up 1) напружувати (нерви тощо); 2) розм. повісити (стратити).
string-bag [ˈstrɪŋbæg] n сітка, сіточка (плетена сумка для продуктів).
string-bean [ˌstrɪŋˈbi:n] n бот. волокниста квасоля.
string-course [ˌstrɪŋˈkɔ:s] n архт. поясок.
string-piece [ˈstrɪŋpi:s] n поздовжня балка.
tie-string [ˈtaɪˌstrɪŋ] n шнурок; шворка; тасьма.
touch-string [ˈtʌtʃstrɪŋ] n запал, гніт, бікфордів шнур.
band2 [bænd] n
1. загін, група людей;
  predatory ~s банди (ватаги) розбійників;
2. оркестр;
  a string (a jazz) ~ струнний (джазовий) оркестр;
  to form a ~ створювати оркестр;
  a ~ marches (performs, plays) оркестр крокує (грає);
3. група музикантів (що грають на однорідних інструментах);
4. банда, ватага;
5. табун, зграя; ◊
  when the ~ begins to play перен. розм. коли ситуація стає серйозною.

USAGE 1. Для позначення угрупування людей, що об’єднуються для якоїсь дії, в англійській мові вживаються слова band, company, crew, gang. Ці синоніми розрізняються відтінками значень: band – група людей, об’єднаних через якесь спільне зобов’язання, company – угрупування, утворене з метою зручності виконання чогось або зовсім без будь-якої певної мети, crew – угрупування, утворене завдяки збігу планів чи мотивів, gang вживається з негативним відтінком значення стосовно групи злодіїв, убивць тощо. 2. Українському іменнику оркестр в англійській мові відповідають band і orchestra. Band належить до музикальних колективів, які виконують легку, популярну, джазову музику: а jazz band джазовий оркестр; а brass band духовий оркестр. Orchestra – це, як правило, великий оркестр, велика група музикантів, які грають на будь-яких інструментах – струнних, ударних, щипкових. Такі колективи виконують, зазвичай, серйозну, класичну музику: а philharmonic orchestra оркестр філармонії; а chamber orchestra камерний оркестр.

bow2 [bɘʋ] n
1. дуга;
2. лук;
  to draw a ~ натягнути лук;
3. pl лучники;
4. поет. веселка;
5. буд. арка;
6. смичок;
7. бант;
  a ~ of red ribbon бант із червоної стрічки;
  to tie a ~ зав’язати бант;
  to tie shoe-laces in a ~ зав’язати шнурки черевиків бантом;
  to wear a ~ in one’s hair носити бант у волоссі;
8. краватка, галстук-метелик;
  to wear a ~ носити краватку;
9. лекало; ◊
  another, second, extra string to one’s ~ запасний варіант/ хід;
  draw not your ~ till your arrow is fixed присл. не поспішай з козами на торг;
  to draw a ~ at a venture сказати щось навмання; зробити щось, не знаючи, що з цього вийде (бібл.);
  to draw a long ~ перебільшувати; розповідати небилиці.
cable [ˈkeɪb(ɘ)l] n
1. кабель;
  an electric ~ електричний кабель;
  a telegraph ~ телеграфний кабель;
  a telephone ~ телефонний кабель;
  a car ~ фунікулер;
  ~ television кабельне телебачення;
  ~ laying прокладання кабелю;
  a ~ railway канатна дорога; фунікулер;
  ~ trench ел. траншея для кабелю;
  to lay ~ прокладати кабель;
2. канат, трос;
  to string a ~ натягувати трос;
3. якірний ланцюг;
4. телеграма, каблограма;
  ~ transfer телеграфний грошовий переказ;
  by ~ по телеграфу; телеграфом;
  to send a ~ посилати телеграму;
5. архт. кручений орнамент; ◊
  to cut one’s ~ sl урізати дуба, помирати.
dandle [ˈdændl] v (past і p. p. dandled, pres. p. dandling)
1. гойдати на руках або на колінах (дитину);
2. пестити, балувати; ◊
  to ~ smb on string примушувати когось ходити по струнці.
hang2 [hæŋ] v (past і p. p. hung, pres. p. hanging; past hanged, i p. p. hanged, hung, pres. p. hanging)
1. висіти, звисати;
  to ~ high висіти високо;
  to ~ straight висіти прямо;
  to ~ on a chain висіти на ланцюгу;
  to ~ by a string висіти на мотузку;
  a coat ~s on the wall пальто висить на стіні;
  a lamp ~s from the ceiling лампа висить на стелі;
2. вішати, підвішувати; розвішувати;
  to ~ a curtain повісити завіску;
  to ~ a picture повісити картину;
3. (past hanged) вішати, страчувати;
  to ~ by neck till one is dead страчувати когось на шибениці;
  to ~ for murder вішати за вбивство;
4. нависати; висіти над;
  a heavy silence hung over запала мертва тиша;
  fear ~s upon him його охопив страх;
5. загрожувати;
  a great disaster is hung over him над ним нависло велике нещастя;
6. розм. мотатися, теліпатися;
7. ширяти, висіти в повітрі;
  eagles ~ in the air у повітрі ширяють орли;
8. виставляти картини (на виставці тощо);
  her pictures were hung in the exhibition її картини виставлялися на виставці;
9. прикріпляти; навішувати; ставити (на пружини);
  to ~ wall-paper обклеювати шпалерами;
10. прив’язувати, підвішувати;
11. лежати, сидіти (про одяг); висіти;
  the coat ~s on him пальто висить на ньому;
12. круто спускатися (про схил);
13. тех. застрявати (про деталь);
14. мет. зависати (про шахту в домні);
  ~ about 1) оточувати; 2) вештатися, тинятися; байдикувати;
  to ~ about all day цілий день тинятися; 3) нависати, загрожувати;
  ~ back 1) не мати бажання; 2) не наважуватися; 3) відставати, задкувати;
  ~ down звисати; спускатися;
  to ~ down one’s head похнюпити голову;
  ~ off 1) відпустити, випустити; 2) баритися;
  ~ on 1) спертися на; учепитися за; триматися;
  to ~ on to smb’s hand триматися за чиюсь руку;
  to ~ on to an idea вхопитися за думку; 2) залежати від; 3) залишатися вірним (чомусьto); 4) не відпускати, не відходити (від когосьto);
  ~ out 1) висовувати; 2) висовуватися; 3) вивішувати; 4) жити, мешкати; 5) постійно бувати десь;
  ~ over 1) нависати; 2) загрожувати; 3) ширяти над; 4) бути незакінченим;
  ~ together триматися гурту, підтримувати один одного;
  ~ up 1) підвісити, повісити; 2) відкладати на безвік; 3) розм. покласти телефонну трубку;
  ~ upon 1) спертися, обіпертися; 2) бути зв’язаним (з чимсь); залежати (від чогось);
  ~ with прикрашати (чимсь);
  to ~ on by one’s eyebrows, eyelashes лізти на рожен;
  to ~ on, upon one’s lips на всі вуха слухати; ◊
  as well be ~ed for a sheep as for a lamb присл. сім бід – один одвіт; семи смертям не бути, а одної не минути;
  to ~ by a single hair висіти на волоску;
  to ~ one’s head засоромитися.
harp [hɑ:p] v
1. грати на арфі;
2. твердити те саме (on, upon);
  to be always ~on, upon the same string весь час повертатися до тієї ж теми;
3. висловлювати припущення.
knot [nɒt] n
1. вузол;
  a loose ~ нетугий вузол;
  a tight ~ туго зав’язаний вузол;
  the Gordian ~ гордіїв вузол;
  hair in a ~ on top of her head пучок на маківці;
  to cut the Gordian ~ розрубати гордіїв вузол;
  to loosen a ~ ослабляти вузол;
  to tie, to make a ~ зав’язувати вузол;
  to tighten a ~ закріпляти вузол;
  to untie, to undo a ~ розв’язувати вузол;
  to tie smth in a ~ зав’язати щось вузлом;
  to make a ~ in a handkerchief зав’язувати вузол на носовичку;
  to make a ~ in a rope зав’язувати вузол на канаті;
  to make a ~ in a string зав’язувати вузол на мотузку;
2. в’язи; союз;
  a marriage, a wedding ~ шлюбні узи;
  to tie the ~ зв’язати шлюбними узами; вийти заміж; одружитися;
3. ярмо; залежність;
4. бант; галун; шнурок; аксельбант;
  mourning ~ траурна стрічка (в петлиці);
5. точка перетину (ліній тощо); пучок;
6. діал. квіткова клумба, газон зі складними узорами;
7. моток (ниток);
8. заплутаний клубок; заплутане становище;
  an intricate ~ заплутане становище;
  an inextricable ~ безвихідне становище;
  a ~ of contradiction вузол суперечностей;
  a matter full of legal ~s у справі повно юридичних заковик;
  to tie oneself in, up in, into ~ заплутатися в чомусь; збитися з пантелику;
  to unravel a ~ вийти зі скрутного становища;
9. найважливіший момент; вузлове питання;
  the ~ of the matter основне/ вузлове питання;
10. головна сюжетна лінія;
11. група, купка (людей);
  a little ~ of boys купка хлопців;
  a ~ of trees купа дерев;
  to gather in ~s збиратися групами;
  to stand in ~s стояти групами;
12. наріст; сучок; шишка; стовщення; затвердіння;
  to feel a ~ under the skin намацати шишку/затвердіння під шкірою;
13. прищ; бородавка;
14. грудка, згусток;
15. невеликий скелястий пагорб;
16. рельєфна прикраса на різьблених виробах;
17. мор. вузол (одиниця швидкості ходу);
  to make, to run 20 ~s робити 20 вузлів (про судно); ◊
  granny’s ~ мор. неправильно зв’язаний прямий вузол.
pearl [pɜ:l] n
1. перлина, перли;
  a string of ~s низка перлів;
  a ~ necklace перлинне намисто;
2. перламутр;
3. щось вишукане;
  ~ teeth зуби, як перли;
4. крапля роси; сльоза;
5. крупинка, зернятко;
6. блідий голубувато-сірий колір;
7. тех. гранула;
8. друк. перл;
9. зубчик (на мереживі);
10. мед. капсула, ампула.
quartet(te) [kwɔ:ˈtet] n
1. муз. квартет;
  a piano (a string, a woodwind) ~ фортепіанний (струнний, квартет дерев’яних духових інструментів) квартет;
  to play a ~ грати квартетом;
2. поет. строфа з чотирьох рядків;
3. розм. група з чотирьох осіб.
second [ˈsekɘnd] a
1. другий (числом);
  ~ papers амер. розм. друга стадія приймання у громадянство США; посвідчення про прийняття у громадянство США;
  in the ~ place по-друге;
  he is in his ~ year йому другий рік;
2. другий (за часом), наступний;
  to go by the ~ train їхати наступним поїздом;
3. другий, інший, додатковий;
  ~ cause інша (побічна) причина;
  ~ speed авт. друга швидкість;
4. повторний;
  ~ ballot перебалотування;
  ~ birth друге народження; відродження; рел. духовне відродження; загробне життя;
  to say smth a ~ time говорити щось удруге;
5. другорядний, нижчої якості;
6. ще один, подібний;
7. додатковий, запасний;
  ~ team спорт. запасна (друга) команда;
8. допоміжний;
  ~ violin, fiddle друга скрипка;
9. підпорядкований;
  to be second to ~ нікому не підпорядковуватися;
10. нижчий за рангом; ◊
  at ~ hand з чуток;
  every ~ day через день;
  Henry the S. Генріх Другий;
  on ~ thoughts подумавши;
  ~ breath 1) спорт. друге дихання (відновлення нормального дихання при якомусь фізичному напруженні); 2) перен. новий приплив енергії, рішучості;
  ~ chamber верхня палата (в парламенті);
  ~ childhood друге дитинство, старече недоумство;
  ~ conjugation грам. друга дієвідміна;
  ~ cousin троюрідний брат; троюрідна сестра;
  ~ line військ. тилова позиція; тилова смуга;
  ~ name 1) амер. прізвище; 2) друге ім’я (дане при хрещенні);
  ~ of exchange фін. другий примірник переказного векселя;
  ~ person грам. друга особа;
  ~ self друге “я”, права рука;
  ~ sheet аркуш під копіркою;
  ~ sight ясновидіння;
  ~ stomach сітка (другий відділ шлунка у жуйних);
  ~ string 1) щось запасне, додаткові засоби; 2) друга професія; 3) театр. дублер;
  ~ teeth постійні зуби (після молочних);
  ~ thought перегляд думки (рішення);
  ~ to none неперевершений;
  ~ wind друге дихання;
  the S. Advent рел. Друге пришестя;
  the S. Front іст. другий фронт.
section [ˈsekʃ(ɘ)n] n
1. секція, деталь;
  built in ~ s збірний, розбірний;
2. частина (цілого); відрізок; сегмент; ділянка;
  a ~ of a railway ділянка залізниці;
  to cut into ~s розрізати на частини;
3. відділ, секція;
  a brass ~ секція духових інструментів;
  a percussion ~ секція ударних інструментів;
  a string ~ секція духових струнних інструментів;
  a woodwind ~ секція дерев’яних духових інструментів;
  ~s of a store секції універмагу;
4. відділ (газети, журналу);
  the business ~ комерційний відділ, відділ фінансових новин;
  the classified ~ секретний відділ;
  the news ~ відділ новин;
  the sports ~ відділ спортивних новин;
5. стаття (договору тощо);
6. параграф, розділ (книги); знак параграфа (тж ~ mark);
  ~ title заголовок розділу (частини книги);
7. розріз; профіль; переріз;
  a conical ~ конічний розріз;
  a cross ~ поперечний розріз, профіль;
  a vertical ~ вертикальний розріз;
  ~ plan горизонтальна проєкція;
8. мед. розріз, розтин;
9. зріз;
  microscopic ~ гістологічний зріз;
10. амер. земельна ділянка (640 акрів);
11. друк. книжковий блок;
12. військ. відділ штабу; взвод, відділення;
  ~ leader військ. командир відділення;
13. мор. відсік;
14. військ. гармата;
15. спорт. етап естафети;
  ~ judge спорт. суддя на етапі;
16. секційна рамка (вулика);
  ~ honey стільниковий мед;
17. сортова (профільна) сталь.
strung [strʌŋ] а
1. що має струни, зі струнами;
2. напружений, збуджений;
  highly ~ nerves натягнуті/напружені нерви;
  a highly ~ person дуже нервова (що легко піддається збудженню) людина;
3. past і p. p. від string.
twang [twæŋ] n
1. різкий звук; звук натягнутої струни;
  the ~ of a bow-string звук натягнутої тятиви;
2. різкий біль;
  ~s of conscience уколи/муки сумління;
3. дзвінкий удар;
4. розм. щипок;
5. стійкий запах (присмак) (неприємний).
violin [ˌvaɪɘˈlɪn] n скрипка;
  a ~ case футляр для скрипки;
  a ~ string скрипкова струна;
  to play the ~ грати на скрипці;
  to teach the ~ учити грати на скрипці;
  to tune a ~ настроювати скрипку; ◊
  to play the first ~ грати першу скрипку; відігравати провідну роль; посідати провідне становище.

USAGE: See play, piano.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

басок муз. (струна) bass-string.
гірлянда garland; festoon; chaplet;
~ ізоляторів ел. insulator string;
прикрашати ~ми to garland; festoon.
детонаційн||ий: ~а струна муз. the peccant string.
зав’язка (предмет) string, lace, band.
ключ 1. (у різн. знач.) key; перен. тж clue;
гайковий ~ wrench, spanner, key screw;
розвідний ~ monkey wrench;
~ замка запалювання авт. car (switch) key, ignition(-switch) key;
~ місцевості військ. key point;
~ до розгадки перен. clue, key;
замикати на ~ to lock;
2. (птахів) flock, flight, file, string, train, row, line (of birds);
3. муз. key, clef;
басовий ~ bass clef;
скрипковий ~ treble clef, G clef.ll
мотуз||ка, мотузок twine, string, whip-cord; cord;
~ки cordage;
зв’язувати ~кою to cord;
терпець, як ~, тягнеться, тягнеться, та й урветься even a worm will turn.
мочалка розм. bast-wisp; bast-string, piece of bast.
нанизувати, нанизати to string, to thread; (намисто) to bead.
напружувати, напружити to strain, to string up, to exert, to tax;
надмірно ~ to overstrain, to overtax;
~ всі свої сили to strain every nerve, to make an intense effort.
низати to string, to thread.
низк||а file, string, chain, line, train;
~а думок succession of ideas, chain of thought;
~ою (один за одним) in (Indian) file, single file.
пісн||я song; (наспів) air; (весела) carol; (з приспівом) glee, roundelay; (хорова пісня моряків) chanty; (весільна) epithalamium; поет. chant, song; (частина поеми) canto;
колискова ~я lullaby;
лебедина ~я swansong;
співати одну й ту ж ~ю перен. to harp on one string;
це стара ~я that is an old story;
~я пісень song of songs; бібл. conticles.

ПРИМІТКА: У значенні пісня вживаються синоніми song, lullaby, ditty. Song є словом з загальним значенням ‒ пісня; lullaby ‒ колискова пісня; a ditty ‒ пісенька, невелика поема, яку співають; коротенька проста пісенька.

прив’яз||ь tie, band, string, rope; (тварини, що пасеться) tether;
собака на ~і the dog is on the chain.
прима муз. tonic; (перша скрипка) first violin; (перша струна) first string.
прошнуровувати, прошнурувати (книгу) to string through; to tape, to lace, to pass a string through.
пуповина анат. navel string, umbilical cord, funicle.
сітк||а 1. net; (для речей у вагоні) rack; риб. drag-net, fishnet, drift-net, seine; амер. fyke; (тенета) network, meshes; toils; (для волосся) hairnet; мор. (проти мін) torpedo-net;
~а з дроту wire-net;
плести, розставляти ~у to net;
спіймати в ~у to (en)snare, to entrap;
2. (мережа шляхів, ліній зв’язку, установ) network, system; circuit;
3. (географічна та ін.) graticule; grid;
координатна ~а coordinate grid, map graticule;
4. рад. grid;
5. ек. scale;
тарифна ~а tariff scale;
6. тех. lattice, mains;
~а постійного струму ел. direct current mains;
7. розм. (рід майки) zephyr;
8. розм. (сумка) string-bag.
струн||а 1. string; chord;
~а контактного проводу ел. hanger;
натягати ~у to string;
перебирати ~и арфи to run one’s fingers over the strings of a harp, to touch the strings of a harp;
ударити по ~ах to strike up;
2. перен.: слабка ~а weak spot;
сердечні ~и heartstrings.
струнн||ий stringed;
~ий інструмент stringed instrument;
~ий оркестр string orchestra/band;
~і інструменти збірн. the strings.
череда2 1. (худоби) herd, drove; амер. bunch;
2. перен. (низка, ряд) row, line;
~ (валка) автомобілів line (string) of cars.
шворка 1. cord, string;
2. див. швора.
шнурок lace; cord, string.
шпагат 1. string, cord; twine;
2. (спортивна фігура) the splits (pl.).

- Англійсько-український словник сучасних термінів з ІТ 2001–2011 (linux.org.ua) Вгору

null-terminated string = рядок з нульовим закінченням {?}
string pointer = символьний вказівник {?}

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

string = [strɪŋ] 1. струна́ 2. ни́тка; ни́зка 3. рядо́к; стрі́чка (символів тощо)
• alphabetic ~
= бу́квена (лі́терна) ни́зка, бу́квений (лі́терний) рядо́к, ни́зка (рядо́к) букв (лі́тер)
• alphanumeric ~
= бу́квоцифрови́й рядо́к, бу́квоцифрова́ ни́зка
• bit ~
= рядо́к (ни́зка) бі́тів, бі́товий рядо́к, бі́това ни́зка
• braid ~
= па́смо (коси)
• character ~
= рядо́к (ни́зка) си́мволів, си́мвольний рядо́к, си́мвольна ни́зка
• dynamical ~
= динамі́чний рядо́к
• elastic ~
= пружна́ струна́
• empty ~
= поро́жній рядо́к
• environment(al) ~
= рядо́к середо́вища, рядо́к о́пису конфігура́ції
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) послідо́вність
• infinite ~
= нескінче́нна струна́
• null ~
= поро́жній рядо́к
• null-terminating ~
= рядо́к з нуле́м на кінці́
• output ~
= виходо́вий рядо́к
• periodic ~
= періоди́чна послідо́вність
• pulse ~
= ланцюжо́к і́мпульсів
• quoted ~
= залапко́ваний рядо́к, залапко́вана ни́зка, рядо́к у лапка́х
• replacement ~
= замі́щувальний ланцюжо́к
• search ~
= шу́каний рядо́к
• setup ~
= заванта́жувальний (встано́влювальний) рядо́к
• symbol ~
= рядо́к (ни́зка) си́мволів, си́мвольний рядо́к, си́мвольна ни́зка
• terminal ~
= терміна́льний ланцюжо́к
• text ~
= текстови́й рядо́к, текстова́ ни́зка, рядо́к те́ксту
collection = [kə'lɛkʃn] 1. коле́кція, збі́рка 2. збира́ння/зібра́ння
• ~ of problems
= збі́рник зада́ч
• Abelian ~
= А́белева систе́ма, А́белева напівгру́па
• bounded ~
= обме́жена суку́пність
• categorical ~
= категорі́йна суку́пність
• closed ~
= за́мкнена суку́пність
• countable ~
= зліче́нна (перелічна́) суку́пність, зліче́нна (перелічна́) множина́
• data ~
= 1. збира́ння да́них 2. суку́пність да́них
• delta ~
= де́льта-суку́пність
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) суку́пність, скінче́нна (фіні́тна) множина́
• garbage ~
= збира́ння смі́ття́ (в базі даних); чи́щення (пам’яті)
• information ~
= інформаці́йний маси́в
• ordered ~
= впорядко́вана суку́пність, впорядко́вана множина́
• string ~
= рядко́ва коле́кція; ланцюжко́ва коле́кція
• topological ~
= топологі́чна суку́пність (множина́), тополо́гія
concatenation = [kənˌkætə'neɪʃn] зв’язо́к, сполу́чування/сполу́чення; з’є́днування/з’є́днання; зче́плювання/зче́плення; каска́дне вмика́ння/уві́мкнення; конкатена́ція
• string ~
= конкатена́ція рядкі́в
constant = ['kɒnstənt] 1. ста́ла; конста́нта || ста́лий; незмі́нний // cellwise ~ кліти́нно ста́лий; roughly ~ набли́жено ста́лий; sensibly ~ практи́чно (з доста́тньою то́чністю) ста́лий 2. фіксо́ване число́; ста́лий коефіціє́нт
• ~ of proportionality
= (ста́лий) коефіціє́нт пропорці́йності
• absolute ~
= абсолю́тна конста́нта
• additive ~
= адити́вна конста́нта
• arbitrary ~
= дові́льна конста́нта
• auxiliary ~
= допомі́жна́ конста́нта
• case ~
= конста́нта вибира́ння
• character ~
= си́мвольна конста́нта
• characteristic ~
= характеристи́чна конста́нта
• colo(u)r ~
= ко́лірна конста́нта (назва кольору)
• command ~
= кома́нда-конста́нта
• compile-time ~
= стати́чна конста́нта
• damping ~
= коефіціє́нт згаса́ння
• deferred ~
= конста́нта (зна́чення) ча́су викона́ння
• distributive ~
= дистрибути́вна конста́нта
• ellipticity ~
= конста́нта еліпти́чності
• essential ~
= істо́тна конста́нта
• event ~
= конста́нта поді́ї
• figurative ~
= (по)імено́вана конста́нта
• fitted ~
= допасо́вана конста́нта, допасо́ваний коефіціє́нт
• gravitation ~
= ста́ла тяжі́ння; гравітаці́йна конста́нта
• integer ~
= цілочислова́ конста́нта
• isoperimetric ~
= ізопериметри́чна конста́нта
• label ~
= конста́нта ти́пу на́лички (по́значки)
• layout ~
= маке́т розташува́ння, шабло́н
• literal ~
= лі́терна конста́нта
• logical ~
= логі́чна конста́нта
• manifest ~
= (по)імено́вана конста́нта; літера́л
• multiplicative ~
= ста́лий мно́жник, мультиплікати́вна конста́нта
• named ~
= (по)імено́вана конста́нта; літера́л
• nonzero ~
= ненульова́ конста́нта
• numerical ~
= числова́ конста́нта
• predefined numerical ~
= напередза́дана числова́ конста́нта
• proportionality ~
= ста́лий коефіціє́нт пропорці́йності
• real ~
= ді́йсна конста́нта
• roundoff ~
= заокру́глена конста́нта
• run-time ~
= часова́ конста́нта; конста́нта ча́су викона́ння
• simple-type ~
= конста́нта про́сто́го ти́пу
• string ~
= рядо́к-конста́нта; конста́нта-рядо́к
• system ~
= конста́нта (операці́йної) систе́ми; систе́мна конста́нта
• typed ~
= типо́вана (типізо́вана) конста́нта
• zero ~
= нульова́ конста́нта; нуль
data = ['deɪtə] да́ні; інформа́ція
• absolute ~
= абсолю́тні да́ні
• accumulated ~
= накопи́чені да́ні
• accurate ~
= то́чні да́ні
• actual ~
= факти́чні да́ні
• adjusted ~
= скориго́вані да́ні
• aggregated ~
= аґреґо́вані (збі́льшені) да́ні
• alphabetic(al)~
= бу́квені да́ні; текстові́ да́ні
• alpha(nu)meric ~
= буквоцифрові́ да́ні
• ambiguous ~
= неоднозна́чні да́ні
• analog ~
= ана́логові да́ні
• analytic ~
= аналіти́чні да́ні
• anticipatory ~
= попере́дні (очі́кувані) да́ні
• arrayed ~
= впорядко́вані да́ні
• automatic ~
= автомати́чні да́ні, динамі́чні да́ні
• available ~
= ная́вні (досту́пні) да́ні; ная́вна (досту́пна) інформа́ція
• averaged ~
= усере́днені да́ні
• bad ~
= непра́вильні да́ні
• basal ~
= ба́зові да́ні
• basic ~
= основні́ да́ні
• biased ~
= змі́щені (упере́джені) да́ні; нерівномі́рно розподі́лені да́ні
• binary ~
= двійко́ві (біна́рні) да́ні
• bivariate ~
= двови́мірні да́ні
• blocked ~
= зблоко́вані да́ні, блок да́них
• business ~
= ділова́ інформа́ція
• calculation ~
= розрахунко́ві да́ні
• canned ~
= шту́чні да́ні (для тестування програми)
• carry-over ~
= переносні́ (перено́шувані) да́ні
• categorical ~
= категорі́йні да́ні
• classified ~
= да́ні обме́женого до́ступу; згрупо́вані да́ні; покласифіко́вані да́ні
• clean ~
= очи́щені да́ні (що пройшли контроль)
• clear ~
= незашифро́вані да́ні
• coded ~
= (за)кодо́вані да́ні
• column-oriented ~
= да́ні, по́дані сто́впчиками
• common ~
= зага́льні да́ні; спі́льні да́ні
• compacted ~
= ущі́льнені да́ні
• comparable ~
= порівня́нні да́ні
• comparative ~
= порівня́льні да́ні
• compatible ~
= згі́дні (сумі́сні) да́ні
• comprehensive ~
= виче́рпні (по́вні) да́ні (для тестування програми)
• computer-generated ~
= да́ні, зґенеро́вані комп’ю́тером
• computer usage ~
= да́ні про використа́ння маши́ни; інформа́ція про використа́ння маши́нних ресу́рсів
• confidential ~
= секре́тні да́ні; да́ні обме́женого користува́ння; конфіденці́йна інформа́ція
• consistent ~
= несупере́чливі да́ні
• contiguous ~
= супу́тні да́ні (не пов’язані з контекстом)
• continuous ~
= непере́рвні да́ні
• control ~
= 1. контро́льні да́ні 2. керівні́ да́ні; керівна́ інформа́ція
• coordinate ~
= координа́тні да́ні
• correction ~
= табли́ця (спи́сок) по́правок
• critical ~
= крити́чні зна́чення да́них (що визначають важкий режим роботи програми)
• crude ~
= прибли́зні (недоста́тньо то́чні, гру́бі) да́ні
• current ~
= пото́чні да́ні
• database ~
= інформа́ція (що міститься) в ба́зі (ба́зах) да́них
• debugging ~
= знева́джувальна (налаго́джувальна) інформа́ція; да́ні, призна́чені для знева́джування (виявляння та усування) по́ми́лок
• decimal ~
= десятко́ві да́ні
• derived ~
= вивідні́ да́ні (з інших)
• descriptive ~
= описо́ві да́ні; дескрипти́вні да́ні
• digital ~
= цифрові́ да́ні
• discrete ~
= дискре́тні да́ні
• disembodied ~
= розрі́знені да́ні; окре́мі да́ні; несистематизо́вані да́ні
• dispersed ~
= розосере́джені (розпоро́шені) да́ні
• distributed ~
= розподі́лені да́ні
• documentary ~
= документо́вані да́ні, да́ні у фо́рмі докуме́нтів, да́ні у докуме́нтовий фо́рмі; документа́льна інформа́ція
• encoded ~
= закодо́вані да́ні
• encrypted ~
= зашифро́вані да́ні
• engineering ~
= техні́чні да́ні, техні́чна інформа́ція
• enumeration (enumerative) ~
= стат. да́ні пере́пису
• error ~
= да́ні про помилки́
• evaluation ~
= оці́нкові да́ні; оці́нкова інформа́ція
• experimental ~
= експеримента́льні да́ні
• factual ~
= факти́чні да́ні
• false ~
= хи́бні да́ні; непра́вильні да́ні
• fictitious ~
= фікти́вні (хи́бні) да́ні
• field ~
= експлуатаці́йні да́ні
• field-performance ~
= експлуатаці́йні характери́стики
• file ~
= да́ні з фа́йлу
• filed ~
= картоте́чні да́ні; сфайло́вані да́ні
• fixed-point ~
= числові́ да́ні у фо́рмі з фіксо́ваною кра́пкою (ко́мою)
• flagged ~
= да́ні з позна́ками
• floating-point ~
= числові́ да́ні у фо́рмі з рухо́мою кра́пкою (ко́мою)
• formatted ~
= (с)формато́вані да́ні
• global ~
= глоба́льні да́ні
• graphic ~
= графі́чні да́ні; графі́чна інформа́ція
• heterogeneous ~
= неоднорі́дні (різнорі́дні) да́ні
• hierarchical ~
= ієрархі́чні да́ні; да́ні ієрархі́чної структу́ри
• historical ~
= да́ні (протоко́л) про пере́біг проце́су; передісто́рія, архі́вні да́ні
• homogeneous ~
= однорі́дні да́ні
• housekeeping ~
= службо́ві да́ні
• image ~
= відеода́ні; о́брази; зобра́ження; да́ні в нао́чному предста́вленні
• immediate ~
= безпосере́дні да́ні
• imperfect ~
= непо́вні да́ні; нето́чні да́ні
• impure ~
= сирі́ (недоопрацьо́вані) да́ні
• incoming ~
= входо́ві да́ні (дані, що надходять)
• incompatible ~
= несумі́сні (незгі́дні) да́ні
• incomplete ~
= непо́вні да́ні
• indicative ~
= характеристи́чні (показо́ві) да́ні
• inherited ~
= успадко́вані да́ні
• initial ~
= початко́ві (пе́рві́сні) да́ні
• input ~
= входові́ да́ні
• intact ~
= непошко́джені да́ні
• integer ~
= цілочислові́ да́ні
• integrated ~
= згрупо́вані (зінтеґро́вані) да́ні; посистематизо́вані да́ні
• interactive ~
= да́ні взаємоді́ї; інтеракти́вні да́ні
• intermediate ~
= промі́жні́ да́ні
• interrelated ~
= взаємопов’я́зані да́ні
• intervening ~
= про́мі́жкові да́ні (між старим кінцем файлу і новим записом); смі́ття́
• invalid ~
= непра́вильні да́ні
• label ~
= да́ні ти́пу позна́ки; заналичко́вані (позна́чені) да́ні
• language ~
= мо́вні да́ні
• limited ~
= обме́жені да́ні
• line ~
= рядко́ві да́ні
• list-structured ~
= спи́ски; спи́скові да́ні, да́ні зі спи́сковою структу́рою
• location(al) ~
= да́ні про пози́цію (місце, де перебуває об’єкт)
• logged ~
= реєстро́вані/зареєстро́вані да́ні
• lost ~
= загу́блені да́ні; загу́блена (втра́чена) інформа́ція
• low-activity ~
= рі́дко використо́вувані да́ні; рідковжи́вана інформа́ція
• machine-readable ~
= машиночи́тні да́ні (що їх може прочитати машина); да́ні в маши́нному предста́вленні
• management ~
= керівна́ інформа́ція
• mass ~
= ма́сові да́ні; да́ні вели́кого о́бсягу
• master ~
= основні́ да́ні; етало́нні да́ні
• meaningful ~
= змісто́вна інформа́ція
• meaningless ~
= беззмісто́вна інформа́ція
• member ~
= компоне́нтні да́ні (класу)
• missed ~
= пропу́щені да́ні; пропу́щена інформа́ція
• missing ~
= забра́клі да́ні
• model-made ~
= да́ні, оде́ржані на моде́лі
• multifactor ~
= багатофа́кторні да́ні
• multinomial ~
= поліно́мні да́ні
• nonformatted ~
= не(с)формато́вані да́ні
• non-numeric ~
= нечислові́ да́ні
• normal ~
= звича́йні да́ні (на відміну від термінових)
• null ~
= брак да́них
• numeric ~
= числові́ да́ні
• observed ~
= да́ні спостере́жень
• on-line ~
= операти́вні да́ні
• operational ~
= робо́чі да́ні; інформа́ція про функціюва́ння (системи)
• outgoing ~
= вида́вані да́ні (в цю мить)
• output ~
= виходо́ві да́ні
• packed ~
= запако́вані да́ні; да́ні в запако́ваному форма́ті
• parallel ~
= парале́льно переда́вані да́ні
• pixel ~
= да́ні елеме́нту зобра́ження (пі́кселя) (колір, яскравість тощо)
• pointer ~
= пока́жчикові да́ні
• preference ~
= привілейо́вані да́ні
• preformatted ~
= да́ні в за́даному форма́ті
• preliminary ~
= попере́дні да́ні
• primary ~
= перви́нні да́ні
• private ~
= да́ні прива́тного хара́ктеру; конфіденці́йна інформа́ція
• problem ~
= да́ні зада́чі
• public ~
= загальнодосту́пні да́ні; відкри́та інформа́ція
• pure ~
= чи́сті (опрацьо́вані) да́ні
• qualitative ~
= я́кісні да́ні
• quantitative ~
= кі́лькісні да́ні
• quantized ~
= покванто́вані да́ні
• ranked ~
= (з)ранжо́вані да́ні; впорядко́вані да́ні
• rating ~
= оці́нкові да́ні; характери́стики продукти́вності
• raw ~
= неопрацьо́вані (сирі́) да́ні
• real-time ~
= реальночасові́ да́ні (що надходять у реальному часі)
• recovery ~
= відно́вні да́ні
• reduced ~
= сти́снені да́ні
• redundant ~
= надлишко́ві да́ні
• reference ~
= довідко́ві да́ні; нормати́вно-довідко́ва інформа́ція
• refined ~
= уто́чнені да́ні
• rejected ~
= зне́хтувані да́ні; відки́нуті да́ні
• relative ~
= відно́сні да́ні
• relevant ~
= релева́нтні да́ні; релева́нтна інформа́ція; істо́тна інформа́ція
• reliable ~
= наді́йна інформа́ція
• remote ~
= да́ні (що надходять) з відда́лених пу́нктів
• replicated ~
= ко́пія да́них (у розподіленій системі тощо); продубльо́вані да́ні
• representative ~
= репрезентати́вні да́ні
• restricted ~
= да́ні обме́женого до́ступу
• run ~
= пара́метри прого́ну (програми)
• sampled ~
= 1. вибірко́ві да́ні 2. дискре́тні да́ні
• sampling ~
= вибірко́ві да́ні
• sensitive ~
= вра́зливі да́ні (пароль користувача тощо)
• sensory ~
= се́нсорна інформа́ція; інформа́ція від се́нсорів
• serial ~
= послідо́вні (послідо́вно переда́вані) да́ні
• shareable (shared) ~
= спі́льні да́ні; загальнодосту́пні да́ні
• simulation ~
= да́ні моделюва́ння
• skew ~
= асиметри́чні (асиметри́чно розподі́лені) да́ні
• smoothed ~
= згла́джені да́ні
• source ~
= пе́рві́сні да́ні
• specified ~
= деталізо́вані да́ні, конкретизо́вані да́ні
• stale ~
= застарі́лі да́ні
• starting ~
= початко́ві да́ні
• static ~
= стати́чні да́ні
• statistical ~
= статисти́чні да́ні, статисти́чні матеріа́ли
• status ~
= да́ні про стан
• stored ~
= запам’ято́вувані да́ні, збере́жувані да́ні
• string ~
= да́ні ти́пу рядка́, рядко́ві да́ні
• structured ~
= (по)структуро́вані да́ні
• system control ~
= систе́мна керівна́ інформа́ція; да́ні для керува́ння систе́мою
• tabular ~
= табли́чні да́ні
• tagged ~
= позна́чені (заналичко́вані, потего́вані) да́ні
• test ~
= 1. контро́льні да́ні; те́стові да́ні 2. да́ні і́спитів, випро́бувань
• time-referenced ~
= часоприв’я́зані да́ні, да́ні з прив’я́зуванням до ча́су
• time-series ~
= да́ні часозале́жного ря́ду
• time-variable ~
= часозале́жні да́ні
• timing ~
= часові́ характери́стики
• tooling ~
= 1. технологі́чні да́ні 2. да́ні про використо́вувані програ́ми (софт)
• transaction ~
= переси́лані да́ні
• transcriptive ~
= перетво́рювані да́ні
• transparent ~
= прозо́рі да́ні
• troubleshooting ~
= да́ні до по́шуку пошко́джень (пошко́д)
• true ~
= пра́вильні да́ні
• tuple-structured ~
= корте́жні да́ні, да́ні з корте́жною структу́рою
• unformatted ~
= не(с)формато́вані да́ні
• unmatched ~
= незгі́дні да́ні, неузгі́днені да́ні
• unpacked ~
= неупако́вані да́ні; розпако́вані да́ні
• untagged ~
= непозна́чені (незаналичко́вані, непотего́вані) да́ні
• updatable ~
= оно́влювані да́ні; оно́вні да́ні
• user ~
= да́ні користувача́
• user-supplied ~
= да́ні (від) користувача́ (що їх вводить користувач)
• valid ~
= пра́вильні да́ні; достові́рні да́ні
• variable ~
= змі́нні да́ні
• verified ~
= переві́рені да́ні
• warranty ~
= 1. да́ні прийма́льних випро́бувань (і́спитів) 2. да́ні (інформа́ція про ґара́нтії)
• zero ~
= нульові́ да́ні (з нульовим значенням)
descriptor = [dɪ'skrɪptə] 1. дескри́птор, опи́сувач 2. па́спорт 3. ідентифіка́тор, озна́ка (в асоціативній пам’яті)
• array ~
= дескри́птор (па́спорт) маси́ву
• segment ~
= дескри́птор сеґме́нта
• string ~
= дескри́птор рядка́
device = [dɪ'vaɪs] 1. при́стрій; при́лад; механі́зм; апара́т 2. уста́ва 3. ме́тод; спо́сіб 4. схе́ма
• adding ~
= сума́тор
• add-on ~
= навісни́й елеме́нт; додатко́вий елеме́нт чи при́лад
• addressed ~
= адресо́ваний при́стрій (що ма́є адре́су)
• aiming ~
= при́лад для вка́зування то́чки (на екрані дисплея з автоматичним введенням координат)
• alarm ~
= при́стрій аварі́йної сигналіза́ції
• analog ~
= ана́логовий (моделюва́льний) при́стрій
• arithmetic ~
= аритмо́мет(е)р (арифмо́мет(е)р)
• assigned ~
= призна́чений при́стрій (блок)
• attached ~
= долу́чений при́стрій
• attention ~
= сигна́льний при́стрій (привертати увагу оператора)
• auxiliary ~
= додатко́вий при́стрій
• backup ~
= резе́рвний при́стрій
• calling ~
= виклико́вий (виклика́льний) при́стрій
• character ~
= при́стрій поси́мвольного вво́дження/виво́дження
• character-recognition ~
= при́стрій розпізнава́ння зна́ків
• code (coding) ~
= кодува́льний при́стрій
• comparison ~
= порі́внювальний при́стрій
• computing ~
= обчи́слювальний при́стрій
• control ~
= керува́льний при́стрій; контро́льний при́лад; за́сіб контро́лю
• correlation ~
= кореляці́йний при́стрій
• counting ~
= лічи́льник, лічи́льний (рахува́льний) при́стрій
• cutoff ~
= ви́мкнений при́стрій (у відмовостійких системах)
• data display ~
= при́стрій відобража́ння да́них чи інформа́ції
• decision-making ~
= схе́ма вибира́ння (прийма́ння) рі́шення
• detachable ~
= відокре́мний (знімни́й) при́стрій
• digital ~
= цифрови́й при́стрій; цифрови́й при́лад; цифрови́й елеме́нт
• direct-access storage ~
= па́м’ять прямо́го до́ступу
• directory ~
= при́стрій з катало́гом
• discrete ~
= дискре́тний при́стрій; дискре́тний елеме́нт
• display ~
= 1. диспле́й 2. при́стрій відобража́ння 3. при́стрій індика́ції 4. індика́тор
• division ~
= діли́льник, при́стрій ді́лення
• encoding ~
= кодува́льний при́лад; ко́дер; шифра́тор
• error-sensing ~
= дете́ктор (шука́ч) помило́к, при́стрій для знахо́дження помило́к
• external ~
= зо́внішній при́стрій
• file ~
= фа́йловий при́стрій; при́стрій з фа́йловою структу́рою
• graphics ~
= графі́чний при́стрій
• hard-copy (output) ~
= виходо́вий при́стрій (що видає документальні копії)
• hardware/software input ~
= апара́тно-програмо́вий при́стрій вво́дження, вво́джувач
• higher-priority ~
= пріорите́тний при́стрій; при́стрій ви́щого пріорите́ту
• input ~
= входови́й при́стрій; при́стрій вво́дження, вво́джувач
• input/output ~
= при́стрій вво́дження-виво́дження, ввідни́й/вивідни́й при́стрій, вво́джувач/виво́джувач
• integrating ~
= 1. інтеґрува́льний при́стрій 2. інтеґрува́льний елеме́нт
• interactive pointing ~
= інтеракти́вний координа́тний пока́жчик
• interface ~
= при́стрій зв’язку́, інтерфе́йсний при́стрій
• list ~
= друкува́льний при́стрій
• locator ~
= координа́тний маніпуля́тор, при́стрій вво́дити координа́ти, вво́джувач координа́т
• logical ~
= логі́чний при́стрій; логі́чний блок; логі́чний елеме́нт
• massive storage ~
= па́м’ять вели́кого о́бсягу (вмі́сту)
• mouse pointing ~
= ми́шка (маніпулятор)
• null ~
= фікти́вний при́стрій
• output ~
= виходо́вий при́стрій; при́стрій виво́дження, виво́джувач
• paging ~
= при́стрій чи програ́ма горта́ння сторіно́к (пам’яті)
• paper-moving ~
= механі́зм протя́гування папе́ру
• parallel ~
= при́стрій з парале́льним інтерфе́йсом
• peripheral ~
= перифері́йний при́стрій
• pick ~
= дава́ч; да́тчик; при́стрій вка́зування
• plotting ~
= графобудува́ч; графі́чний реєструва́льний при́лад; пло́тер
• pointing ~
= пока́зувальний при́стрій
• positioning ~
= при́стрій керува́ння курсо́ром
• printer-sharing ~
= блок керува́ння спі́льним при́нтером
• printing ~
= друкува́льний при́стрій; при́нтер
• protective ~
= 1. захисни́й при́стрій 2. запобі́жник; запобі́жний при́стрій
• random-access ~
= па́м’ять з дові́льним до́ступом
• raster-display ~
= ра́стровий при́стрій відобража́ння
• raster-scan ~
= при́стрій з розго́рткою ра́стру; ра́стровий при́стрій
• readout ~
= зчи́тувач, зчи́тувальний при́стрій
• ready/not ready ~
= сигналіза́тор гото́вності (апаратури до роботи)
• recording ~
= запи́сувальний при́стрій, запи́сувач
• remote ~
= відда́лений при́стрій (у мережі)
• reproducing ~
= при́стрій відтво́рювання (репродукува́ння); відтво́рювач
• rewriting ~
= при́стрій перезапи́сування, перезапи́сувач
• safety ~
= 1. запобі́жник, запобі́жний при́стрій 2. захисни́й при́стрій
• serial ~
= при́стрій послідо́вної ді́ї; послідо́вний мо́дуль
• stand-alone ~
= автоно́мний при́лад
• standard input ~
= станда́ртний входови́й при́стрій
• standard output ~
= станда́ртний виходо́вий при́стрій
• storage (storing) ~
= пам’яттє́вий при́стрій, па́м’ять
• stream-oriented ~
= пото́ковий при́стрій
• string ~
= при́стрій вво́дження (вво́джувач) рядкі́в
• stylus input ~
= при́стрій вво́дження (вво́джувач) зі світни́м перо́м, світне́ перо́
• swap ~
= свопува́льний при́стрій
• switching ~
= 1. перемика́ч, перемика́льний при́стрій 2. перемика́льний елеме́нт 3. комутаці́йний при́стрій;
• system input ~
= систе́мний при́стрій вво́дження
• system output ~
= систе́мний при́стрій виво́дження
• tablet coordinates input ~
= планше́тний координа́тний при́стрій (вводити графічні дані)
• tape-moving ~
= стрічкопротя́гувальний механі́зм, протя́гувач
• temporary storage ~
= короткоча́сна па́м’ять, па́м’ять для тимчасо́вого зберіга́ння інформа́ції
• terminal ~
= терміна́л, кінце́вий при́стрій
• text file ~
= при́стрій для робо́ти з текстови́ми фа́йлами
• time sharing ~
= розподі́лювач (механі́зм розпо́ділу) ча́су
• touch-input ~
= се́нсорний при́стрій вво́дження
• unrecognized ~
= невпізна́ваний (невпі́знаний) (системою) при́стрій
• utility ~
= допомі́жни́й при́стрій (для тимчасового запам’ятовування проміжних даних)
• virtual ~
= віртуа́льний при́стрій
• visible-warning ~
= при́стрій візуа́льної сигналіза́ції
diagram = ['daɪəgræm] 1. діагра́ма 2. схе́ма 3. гра́фік 4. рису́нок 5. графі́чне предста́влення 6. кре́слити/накре́слити діагра́му чи гра́фік 7. зобража́ти/зобрази́ти схемати́чно
• ~ of conjugacy
= діагра́ма спря́женості
• ~ of fiberings
= діагра́ма розшарова́нь
• algorithmic ~
= алґоритмі́чна схе́ма
• argument ~
= діагра́ма На́йквіста
• automaton ~
= діагра́ма автома́ту
• bar ~
= гістогра́ма, сто́впчикова діагра́ма
• block ~
= блок-схе́ма; структу́рна схе́ма; функці́йна схе́ма; скеле́тна схе́ма
• bubble ~
= бульбашко́ва діагра́ма
• circle ~
= кругова́ діагра́ма
• circuit ~
= 1. принципо́ва схе́ма 2. схе́ма з’є́днань 3. схе́ма комута́ції, комутаці́йна схе́ма
• cohomology ~
= когомологі́чна діагра́ма
• column ~
= гістогра́ма; сто́впчикова діагра́ма
• conceptual ~
= схе́ма концептуа́льного предста́влення, концептуа́льна схе́ма (розроблюваної системи програмових засобів тощо)
• connection ~
= 1. схе́ма з’є́днань 2. схе́ма комуніка́цій 3. схе́ма комута́ції, комутаці́йна схе́ма
• contour ~
= ко́нтурна схе́ма
• data flow ~
= схе́ма інформаці́йних пото́ків, схе́ма пото́ків да́них
• data organization ~
= схе́ма організа́ції да́них
• data structure ~
= схе́ма (предста́влення) структу́ри да́них
• decision ~
= схе́ма рі́шень
• distribution ~
= крива́ розпо́ділу
• dot ~
= точко́ва діагра́ма, діагра́ма ро́зкиду
• flow ~
= блок-схе́ма; структу́рна схе́ма; схе́ма послідо́вності опера́цій
• frequency ~
= гістогра́ма
• functional ~
= функці́йна (принципо́ва) схе́ма
• geometric ~
= ве́кторна діагра́ма
• homotopy ~
= гомото́пна діагра́ма
• key ~
= поя́снювальна (принципо́ва) схе́ма
• labeled ~
= позна́чена (заналичко́вана) діагра́ма
• logical ~
= логі́чна блок-схе́ма
• logical sequence ~
= схе́ма логі́чного впорядко́вування
• mnemonic ~
= мнемоні́чна схе́ма
• network ~
= мере́жний гра́фік
• operating ~
= функці́йна схе́ма
• parsing ~
= схе́ма грамати́чного ана́лізу
• phase ~
= фа́зова діагра́ма
• pictorial ~
= нао́чна схе́ма (діагра́ма)
• pie ~
= се́кторна діагра́ма
• program flow ~
= блок-схе́ма програ́ми
• pullback ~
= коуніверса́льний (Дека́ртів) квадра́т
• pushout ~
= універса́льний (кодека́ртів) квадра́т
• rank ~
= діагра́ма ра́нгів (графу)
• run ~
= схе́ма прого́ну (програми)
• schematic ~
= принципо́ва схе́ма; схемати́чне предста́влення
• skeleton ~
= скеле́тна схе́ма, блок-схе́ма
• string ~
= стрічкова́ діагра́ма
• syntax ~
= синтакси́чна діагра́ма
• time ~
= часозале́жна діагра́ма; гра́фік зале́жності від ча́су
• tree ~
= де́рево, деревоподі́бна схе́ма
• truth ~
= лог. діагра́ма (табли́ця) і́стинності
• vector ~
= ве́кторна діагра́ма
• Venn-Euler ~
= ко́ла Ве́н(н)а-О́йлера (Е́йлера)
• waveform ~
= часова́ діагра́ма сигна́лів
• wiring ~
= монтува́льна схе́ма; схе́ма з’є́днань
function = ['fʌŋkʃn] 1. фу́нкція || функці́йний 2. призна́чення 3. ді́яти, функціюва́ти (функціонува́ти)
• ~ of many variables
= фу́нкція багатьо́х змі́нних
• ~ of a random variable
= фу́нкція випадко́вого арґуме́нта
• ~ of a single variable
= фу́нкція одно́ї змі́нної
• access ~
= фу́нкція до́ступу (до компонентних даних)
• additive ~
= адити́вна фу́нкція
• affine ~
= афі́нна фу́нкція
• algebraic ~
= алґебри́чна фу́нкція
• algebroid ~
= алґебро́їдна фу́нкція
• ambiguity ~
= фу́нкція неви́значеності
• analytic ~
= аналіти́чна фу́нкція
• angle ~
= кутова́ фу́нкція
• aperiodic ~
= аперіоди́чна фу́нкція
• approximable ~
= апроксимо́вна фу́нкція
• approximate ~
= набли́жена фу́нкція
• arc-hyperbolic ~
= обе́рнена гіперболі́чна фу́нкція
• arithmetical ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) фу́нкція
• assumed ~
= за́дана (за припущенням) фу́нкція
• asymptotic ~
= асимптоти́чна фу́нкція
• automorphic ~
= автомо́рфна фу́нкція
• averaged ~
= усере́днена фу́нкція
• averaging ~
= усереднюва́льна фу́нкція
• balayage ~
= фу́нкція виміта́ння
• bias ~
= фу́нкція змі́щення
• bijective ~
= бієкти́вна фу́нкція
• bilinear ~
= біліні́йна фу́нкція
• blending ~
= фу́нкція змі́шування (в комп’ютерній графіці)
• Boolean ~
= Бу́лова (Бу́лева) фу́нкція
• boundary ~
= межова́ фу́нкція
• bounded ~
= обме́жена фу́нкція
• built-in ~
= вмонто́вана фу́нкція; станда́ртна фу́нкція (реалізовна стандартною бібліотечною програмою)
• calculable ~
= обчисле́нна (розрахо́вна) фу́нкція
• callback ~
= фу́нкція зворо́тного ви́клику
• carrier ~
= фу́нкція носі́й
• causal ~
= причино́ва (кауза́льна) фу́нкція
• chance ~
= випадко́ва фу́нкція
• chord ~
= хо́рдова фу́нкція
• circuit ~
= 1. схе́мна фу́нкція 2. функці́йне призна́чення схе́ми
• circular ~
= колова́ (тригонометри́чна) фу́нкція
• circulatory ~
= колова́ фу́нкція
• class ~
= фу́нкція кла́су
• closed ~
= за́мкнена фу́нкція
• cluster ~
= кла́стерна фу́нкція
• combinatorial ~
= комбінато́рна фу́нкція
• combined ~
= (с)комбіно́вана фу́нкція
• composite ~
= складна́ фу́нкція
• computable ~
= обчисле́нна (розрахо́вна) фу́нкція
• concave ~
= вві́гнута фу́нкція
• cone ~
= фу́нкція ко́нуса
• conical ~
= коні́чна фу́нкція
• continuous ~
= непере́рвна фу́нкція
• continuum ~
= фу́нкція конти́нууму
• control ~
= кіб. фу́нкція керува́ння
• convex ~
= опу́кла фу́нкція
• convex-concave ~
= опу́кло-вві́гнута фу́нкція
• coprime ~s
= взає́мно про́сті фу́нкції
• correlation (correlative) ~
= кореляці́йна фу́нкція, фу́нкція кореля́ції
• counting ~
= рахува́льна фу́нкція
• covariance ~
= фу́нкція коваріа́ції
• covariant ~
= коваріа́нтна фу́нкція
• created ~
= емпіри́чна (ді́брана) фу́нкція
• creating ~
= креати́вна (поро́джувальна) фу́нкція
• criterion ~
= фу́нкція крите́рію
• cylinder ~
= циліндри́чна фу́нкція
• cylindrical ~
= циліндри́чна фу́нкція
• decision ~
= фу́нкція прийма́ння рі́шень
• defect ~
= фу́нкція дефе́кту
• deficiency ~
= фу́нкція дефе́кту
• deficient ~
= дефе́ктна фу́нкція
• density ~
= фу́нкція (густини́) розпо́ділу
• depletion ~
= фу́нкція виче́рпування
• derived ~
= похідна́ (фу́нкція)
• descriptive ~
= дескрипти́вна фу́нкція
• diagonal ~
= діагона́льна фу́нкція
• diagonalization ~
= діагоналізува́льна фу́нкція
• difference ~
= різнице́ва фу́нкція
• differentiable ~
= 1. ан. диференційо́вна фу́нкція 2. топ. гладка́ фу́нкція
• differential ~
= диференці́йна фу́нкція
• dimension ~
= фу́нкція ви́мірності
• dimensional ~
= розмі́рнісна фу́нкція
• dimensionless ~
= безрозмі́рнісна фу́нкція
• discrete ~
= дискре́тна фу́нкція
• distance ~
= 1. фу́нкція ві́дстані 2. геом. метри́чна фу́нкція, ме́трика 3. т. ймов. ві́дстань, фу́нкція кри́терію
• disturbing ~
= збу́рювальна фу́нкція
• dual ~
= дуа́льна фу́нкція
• elementary ~
= елемента́рна фу́нкція
• ellipsoidal ~
= еліпсо́їдна фу́нкція, фу́нкція Ляме́
• elliptic ~
= еліпти́чна фу́нкція
• entire ~
= ці́ла фу́нкція
• entity-to-entity ~
= міжоб’є́ктова фу́нкція (встановлює зв’язки між об’єктами в реляційних базах даних)
• environment-handling ~
= фу́нкція керува́ння середо́вищем
• ergodic ~
= ергоди́чна фу́нкція
• essential ~s
= життє́во важли́ві фу́нкції
• estimable ~
= оціне́нна фу́нкція
• estimating ~
= оці́нювальна фу́нкція
• evalution ~
= 1. оці́нко́ва фу́нкція 2. фу́нкція оці́нки
• even ~
= па́рна фу́нкція
• excitation ~
= кіб. фу́нкція збу́дження
• expandable (expansible) ~
= розвивна́ (розкладна́) фу́нкція
• expansion ~
= фу́нкція розвива́ння (розклада́ння)
• expansive ~
= розши́рювальна фу́нкція
• expectation ~
= т. ймов. математи́чне очі́кування
• explicit ~
= я́вна фу́нкція
• exponential ~
= показнико́ва фу́нкція, експоне́нта
• extendable ~
= п(р)одовжна́ (поширна́) фу́нкція
• extended ~
= п(р)одо́вжена (поши́рена) фу́нкція
• extensional ~
= екстенсі́йна фу́нкція
• factorable ~
= фактор(из)о́вна фу́нкція
• factored ~
= (с)фактор(из)о́вана фу́нкція
• filter ~
= фі́льт(е)р-фу́нкція
• filtration ~
= фільтраці́йна фу́нкція
• finitary ~
= фініта́рна фу́нкція
• finite ~
= 1. скінче́нна фу́нкція 2. фіні́тна фу́нкція
• friend ~
= дру́жня фу́нкція (некомпонентна функція з правом доступу до прихованого компонента класу)
• fundamental ~
= вла́сна фу́нкція
• ga(u)ge ~
= калібрува́льна фу́нкція
• generalized ~
= узага́льнена фу́нкція
• generating ~
= поро́джувальна (твірна́, ґенерува́льна) фу́нкція
• generic ~
= родова́ (характеристи́чна) фу́нкція
• goal ~
= цільова́ фу́нкція
• goniometric ~
= кутомі́рна фу́нкція
• Green ~
= Ґрі́нова фу́нкція, фу́нкція Ґрі́на
• harmonic ~
= гармоні́чна фу́нкція
• harmonizable ~
= гармонізо́вна фу́нкція
• hashing ~
= 1. фу́нкція розмі́щування 2. геш-фу́нкція
• holomorphic ~
= голомо́рфна фу́нкція
• homogeneous ~
= однорі́дна фу́нкція
• homology ~
= фу́нкція гомоло́гії
• homotopic ~
= гомото́пна фу́нкція
• housekeeping ~s
= обслуго́вувальні (службо́ві) фу́нкції; се́рвісні фу́нкції
• illegal ~
= заборо́нена фу́нкція
• implicit ~
= нея́вна фу́нкція
• imported ~s
= імпорто́вані фу́нкції (доступні даному модулеві з бібліотеки динамічного компонування)
• induced ~
= (з)індуко́вана фу́нкція
• inductive ~
= індукти́вна фу́нкція
• in-line ~
= підставна́ фу́нкція (функція, що її підставляють)
• input ~
= входова́ фу́нкція
• integer ~
= ці́ла фу́нкція
• integrable ~
= інтеґро́вна фу́нкція
• integral ~
= інтеґра́льна фу́нкція
• integrating ~
= інтеґрува́льна фу́нкція
• interrupt ~
= фу́нкція перерива́ння
• interrupt type ~
= фу́нкція перерива́льного ти́пу
• interval ~
= інтерва́льна фу́нкція
• intrinsic ~
= вмонто́вана (вбудо́вана) фу́нкція
• invariant ~
= інваріа́нтна фу́нкція
• inverse ~
= обе́рнена фу́нкція
• inverse trigonometric ~s
= обе́рнені тригонометри́чні фу́нкції
• invertible ~
= оборо́тна фу́нкція
• kernel ~
= керн-фу́нкція, ядро́
• key ~
= 1. призна́чення кла́віші 2. ключова́ фу́нкція
• kinked ~
= зало́млена фу́нкція, фу́нкція з то́чками зало́му (з пере́гином, кі́нком)
• knapsack ~
= фу́нкція рюкзака́ (плечака́, заплі́чника)
• Lagrangian ~
= Лаґра́нжова фу́нкція, фу́нкція Лаґра́нжа
• lambda ~
= ля́мбда-фу́нкція
• library ~
= бібліоте́чна фу́нкція
• mapping ~
= відобра́жувальна фу́нкція
• linear ~
= ліні́йна фу́нкція
• linearized ~
= лінеаризо́вана фу́нкція
• local ~
= лока́льна фу́нкція
• logarithmic ~
= логаритмі́чна (логарифмі́чна) фу́нкція
• logical ~
= логі́чна фу́нкція
• loss ~
= фу́нкція втрат
• majorant ~
= мажорува́льна фу́нкція, мажора́нта
• majority ~
= мажорита́рна фу́нкція
• measurable ~
= вимірна́ фу́нкція
• member ~
= компоне́нтна фу́нкція (класу)
• merit ~
= фу́нкція оці́нювання
• meromorphic ~
= меромо́рфна фу́нкція
• message response ~
= фу́нкція-опрацьо́вувач повідо́млень
• minimal ~
= мініма́льна фу́нкція
• minimizing ~
= мінім(із)ува́льна фу́нкція
• minimum ~
= мініма́льна фу́нкція
• modal ~
= мода́льна фу́нкція
• modular ~
= модуля́рна фу́нкція
• moment generating ~
= утво́рювальна фу́нкція моме́нтів
• monodromic ~
= монодро́мна фу́нкція
• monogenic ~
= моноге́нна фу́нкція
• monogenic analytic ~
= по́вна аналіти́чна фу́нкція (за Ваєрштрасом)
• multiple-valued ~
= багатозна́чна фу́нкція
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна фу́нкція
• multivalent ~
= багатоли́ста фу́нкція
• multivalued ~
= багатозна́чна фу́нкція
• multivariable ~
= фу́нкція багатьо́х змі́нних
• nice ~
= фу́нкція Мо́рзе
• norm ~
= но́рма
• normalizable ~
= нормо́вна фу́нкція
• normalized ~
= (з)нормо́вана фу́нкція
• normed ~
= фу́нкція з но́рмою
• object ~
= цільова́ фу́нкція
• objective ~
= цільова́ фу́нкція
• odd ~
= непа́рна фу́нкція
• one-valued ~
= однозна́чна фу́нкція
• one-variable ~
= фу́нкція одніє́ї змі́нної
• operative ~
= операти́вна фу́нкція
• operator ~
= операто́рна фу́нкція
• optimizable ~
= (з)оптимізо́вна фу́нкція
• optimized ~
= оптимізо́вана фу́нкція
• order ~
= фу́нкція поря́дку
• orderable ~
= впорядко́вна фу́нкція
• ordered ~
= впорядко́вана фу́нкція
• ordering ~
= впорядко́вувальна фу́нкція
• ordinal ~
= поря́дкова фу́нкція
• oscillating ~
= осцилівна́ фу́нкція
• oscillatory ~
= осцилівна́ фу́нкція
• overloaded ~
= переобтя́жена фу́нкція
• overridden ~
= переви́значена фу́нкція
• parameter ~
= параметри́чна фу́нкція
• partition ~
= 1. фу́нкція розпо́ділу, мала́ статисти́чна су́ма 2. фу́нкція розбива́ння
• path ~
= фу́нкція траєкто́рії
• periodic ~
= періоди́чна фу́нкція
• permanent ~
= пермане́нтна фу́нкція
• perturbation ~
= фу́нкція збу́рень; збу́рювальна фу́нкція
• phase ~
= фа́зова фу́нкція
• plotted ~
= гра́фік фу́нкції
• polymorphic ~s
= полімо́рфні фу́нкції (що відрізняються кількістю і (чи) типом арґументів)
• positive ~
= дода́тна фу́нкція
• predeclared ~
= вбудо́вана фу́нкція (схемно)
• predefined ~
= станда́ртна фу́нкція
• primal ~
= приміти́вна фу́нкція
• primary ~
= перви́нна фу́нкція
• primitive ~
= приміти́вна (пе́рві́сна) фу́нкція, першовзі́р, ориґіна́л
• processing ~
= обчи́слювальна фу́нкція; фу́нкція опрацьо́вуання (даних)
• product ~
= фу́нкція-до́буток
• productive ~
= продукти́вна фу́нкція
• projection ~
= проєктува́льна фу́нкція
• projective ~
= проєкти́вна фу́нкція
• propositional ~
= пропозиці́йна фу́нкція
• pure virtual ~
= чи́сто віртуа́льна фу́нкція
• ramification ~
= фу́нкція галу́ження
• ramified ~
= розгалу́жена фу́нкція
• ramp ~
= ліні́йна швидкозмі́нна фу́нкція
• random ~
= випадко́ва фу́нкція
• rating ~
= фу́нкція оці́нки
• rational ~
= раціона́льна фу́нкція
• real-valued ~
= ді́йсна фу́нкція
• reckonable ~
= зобра́жувана фу́нкція
• recursive ~
= рекурси́вна фу́нкція
• reduced ~
= зве́дена фу́нкція
• reducible ~
= звідна́ фу́нкція
• related ~s
= зале́жні фу́нкції
• separable ~
= сепара́бельна фу́нкція
• separation ~
= фу́нкція відокре́млювання
• sequence ~
= фу́нкція послідо́вності
• sequential ~
= секвенці́йна фу́нкція
• service ~
= фу́нкція обслуго́вування
• saltus ~
= фу́нкція стрибкі́в
• schlicht ~
= одноли́ста фу́нкція
• self-test ~
= фу́нкція самотестува́ння
• shifted ~
= змі́щена фу́нкція
• shifting ~
= зсува́льна фу́нкція
• signal(ling) ~
= сигна́льна фу́нкція
• single-valued ~
= однозна́чна фу́нкція
• smooth ~
= гладка́ (гладе́нька) фу́нкція
• source ~
= фу́нкція джерела́, джере́льна фу́нкція; фу́нкція Ґрі́на
• special ~
= спеціа́льна фу́нкція
• spectral ~
= спектра́льна фу́нкція
• spherical ~
= сфери́чна фу́нкція
• spheroidal ~
= сферо́їдна фу́нкція
• spline ~
= сплайн-фу́нкція
• stability ~
= фу́нкція сті́йкості (стабі́льності)
• stable ~
= стійка́ фу́нкція
• staircase ~
= східча́ста фу́нкція
• statistical ~
= статисти́чна фу́нкція
• step ~
= східча́ста фу́нкція
• storage ~
= фу́нкція запам’ято́вування; фу́нкція зберіга́ння
• string ~
= рядко́ва фу́нкція
• strongly decreasing ~
= швидкоспадна́ фу́нкція
• strongly increasing ~
= швидковисхідна́ фу́нкція
• sum ~
= фу́нкція-су́ма
• summable ~
= сумо́вна фу́нкція
• summatory ~
= сума́торна фу́нкція
• support ~
= опоро́ва фу́нкція, фу́нкція пі́дтримки (в базах даних)
• surjective ~
= сур’єкти́вна фу́нкція
• switching ~
= перемика́льна фу́нкція, фу́нкція-ключ
• symmetric ~
= симетри́чна фу́нкція
• symmetrizable ~
= симетр(из)о́вна фу́нкція
• symmetrized ~
= просиметр(из)о́вана фу́нкція
• table ~
= табли́чна фу́нкція
• tabulated ~
= протабульо́вана фу́нкція
• tame ~
= пра́вильна фу́нкція
• temperate ~
= повільновисхідна́ фу́нкція
• threshold ~
= поро́гова фу́нкція
• trace ~
= фу́нкція слі́ду
• transcendental ~
= трансценде́нтна фу́нкція
• transfer ~
= фу́нкція перетво́рювання ти́пу
• transformation ~
= перетво́рювальна фу́нкція, фу́нкція перетво́рювання
• transformed ~
= перетво́рена фу́нкція
• transition ~
= 1. топ. фу́нкція перехо́ду 2. т. ймов. перехідна́ фу́нкція
• trial ~
= спро́бна фу́нкція
• trigonometric ~
= тригонометри́чна фу́нкція
• true ~
= і́стинна фу́нкція
• truth ~
= фу́нкція і́стинності
• unbounded ~
= необме́жена фу́нкція
• unary ~
= уна́рна фу́нкція
• unate ~
= юна́тна фу́нкція
• uneven ~
= непа́рна фу́нкція
• uniform ~
= рівномі́рна фу́нкція
• uniformizing ~
= уніформ(із)ува́льна фу́нкція
• uniformly continuous ~
= рівномі́рно непере́рвна фу́нкція
• univalent ~
= одноли́ста (аналіти́чна) фу́нкція
• user-defined ~
= користуваче́ва фу́нкція, фу́нкція користувача́ (що її визначає користувач)
• utility ~
= 1. службо́ва опера́ція 2. фу́нкція кори́сності
• vanishing ~
= знико́ма фу́нкція (що перетворюється на нуль)
• variance ~
= фу́нкція диспе́рсії
• vector ~
= ве́ктор-фу́нкція
• virtual ~
= віртуа́льна фу́нкція
• weight ~
= вагова́ фу́нкція
index = ['ɪndɛks] (мн. indices) 1. і́ндекс 2. пока́зник 3. пока́жчик 4. вказівни́к 5. коефіціє́нт 6. но́мер (елемента масиву)
• ~ of concentration
= і́ндекс розсі́ювання
• ~ of concordance
= пока́жчик узгі́дненості (узго́дженості)
• ~ of correlation
= і́ндекс кореля́ції
• ~ of dissimilarity
= пока́жчик відмі́нності
• ~ of a group
= і́ндекс гру́пи
• ~ of inconsistency
= і́ндекс несумі́сності (незгі́дності)
• ~ of morphism
= і́ндекс морфі́зму
• ~ of an operator
= і́ндекс опера́тора
• ~ of summation
= знак су́ми, си́гма
• array ~
= 1. і́ндекс маси́ву 2. но́мер елеме́нту маси́ву
• bounded ~
= обме́жений і́ндекс
• braid ~
= топ. і́ндекс коси́
• catalog ~
= і́ндекс катало́гу
• chromatic ~
= т. граф. хромати́чний і́ндекс, хромати́чне число́
• cofinality ~
= топ. і́ндекс кофіна́льності
• confidence ~
= стат. показни́к вірогі́дності
• congruence ~
= і́ндекс конґруе́нтності
• connective ~
= і́ндекс зв’я́зності
• correlation ~
= коефіціє́нт кореля́ції
• curvature ~
= пока́жчик кривини́
• cycle ~
= пара́мет(е)р ци́клу
• destination ~
= і́ндекс-регі́ст(е)р адреса́та
• dummy ~
= німи́й і́ндекс
• fine ~
= втори́нний (докла́дний) і́ндекс (за подвійної індексації)
• fixed ~
= фіксо́ваний і́ндекс
• fog ~
= і́ндекс незрозумі́лості (показник якості технічного опису програми чи системи)
• fractional ~
= дробо́вий пока́жчик сте́пеня
• free ~
= ві́льний і́ндекс
• gross ~
= перви́нний (головни́й) і́ндекс (за подвійної індексації)
• harmonic ~
= поря́док гармо́ніки
• help ~
= пока́жчик діало́гової довідко́вої систе́ми
• keyword-in-context ~
= пока́жчик ключови́х слів (програми)
• interior ~
= вну́трішній і́ндекс
• iteration ~
= і́ндекс ітера́ції
• lacunary ~
= лакуна́рний і́ндекс
• lower ~
= ни́жній і́ндекс
• main ~
= перви́нний (головни́й) і́ндекс (за подвійної індексації)
• overall ~
= узага́льнений пока́зник; спі́льний пока́зник
• packing ~
= коефіціє́нт у́кладу (упако́вання)
• palette ~
= і́ндекс палі́три
• parity ~
= парите́тний і́ндекс
• performance ~
= показни́к продукти́вності
• principal ~
= головни́й і́ндекс
• reliability ~
= показни́к наді́йності
• root ~
= показни́к ко́реня
• running ~
= пото́чний і́ндекс
• secondary ~
= втори́нний (докла́дний) і́ндекс (за подвійної індексації)
• source ~
= регі́ст(е)р-і́ндекс джерела́
• sparce ~
= розрі́джений і́ндекс
• string ~
= но́мер си́мвола в рядку́
• trend ~
= стат. пока́жчик тре́нду
• umbral ~
= німи́й і́ндекс
• upper ~
= ве́рхній і́ндекс
length = [lɛŋθ] довжина́
• ~ of a code
= довжина́ (розря́дність) ко́ду
• ~ of a curve
= довжина́ криво́ї
• ~ of a rectangle
= довжина́ прямоку́тника
• ~ of a tangent
= довжина́ доти́чної
• ~ of a vector
= довжина́ ве́ктора
• actual ~
= факти́чна довжина́
• arc ~
= довжина́ дуги́
• block ~
= довжина́ (ро́змір) бло́ку
• cable ~
= ка́бельтов
• entity ~
= довжина́ за́пису про об’є́кт (у базах даних)
• finite ~
= скінче́нна довжина́
• focal ~
= фо́кусна ві́дстань
• grid ~
= ві́дстань за координа́тною сі́ткою
• instruction ~
= довжина́ кома́нди
• page ~
= довжина́ сторі́нки
• record ~
= довжина́ за́пису
• register ~
= число́ розря́дів регі́стру
• rigid ~
= фіксо́вана довжина́ (у базах даних)
• rubber ~
= змі́нна довжина́ (довжина сторінки, яку можна міняти)
• step ~
= довжина́ кро́ку
• string ~
= довжина́ рядка́ (стрі́чки) (символів тощо)
• variable ~
= змі́нна довжина́ (блоку, слова тощо)
• vector ~
= розмі́рність ве́ктора
• wave ~
= довжина́ хви́лі
• word ~
= довжина́ сло́ва
• zero ~
= нульова́ довжина́
manipulation = [məˌnɪpju'leɪʃn] 1. маніпулюва́ння, маніпуля́ція 2. опера́ція; ді́я
• algebraic ~
= алґебри́чна ді́я, алґебри́чне перетво́рення
• bit ~
= опера́ція над бі́тами; порозря́дні опера́ції
• Boolean ~
= Бу́лове (Бу́леве) перетво́рення
• data ~
= оперува́ння (маніпулюва́ння, робо́та) з да́ними
• formal ~
= форма́льне перетво́рювання
• formula ~
= перетво́рювання фо́рмул, опера́ції з фо́рмулами
• graphics ~
= маніпуля́ції з графі́чними об’є́ктами
• mathematical ~
= математи́чні перетво́рювання
• statistical ~
= статисти́чне опрацьо́вування (даних)
• string ~s
= рядко́ві опера́ції, опера́ції з рядка́ми
operator = ['ɒpəreɪtə] 1. опера́тор (математичний) 2. знак опера́ції 3. опера́тор (людина)
• ~ of differentiation
= опера́тор дифереціюва́ння
• ~ of extension
= опера́тор продо́вжування
• ~ of integration
= опера́тор інтеґрува́ння
• ~ of summation
= опера́тор сумува́ння
• accretive ~
= акрети́вний опера́тор
• adaptive ~
= адапти́вний опера́тор
• additive ~
= адити́вний опера́тор
• address ~
= опера́тор адре́си
• adjoint ~
= спря́жений опера́тор
• affine ~
= афі́нний опера́тор
• algebraic ~
= алґебри́чний опера́тор
• analytic ~
= аналіти́чний опера́тор
• annihilation ~
= опера́тор зни́щування
• approximable ~
= апроксимо́вний опера́тор
• approximation ~
= опера́тор апроксима́ції
• A-proper ~
= А-власти́вий опера́тор
• arithmetic ~
= аритмети́чний (арифмети́чний) опера́тор
• assertion ~
= опера́тор контро́лю
• assignment ~
= опера́ція присво́ювання
• associate ~
= ермі́тово спря́жений опера́тор
• asymptotic ~
= асимптоти́чний опера́тор
• autoregressive ~
= опера́тор автореґре́сії
• averaging ~
= усере́днювальний опера́тор, опера́тор усере́днювання
• backward ~
= обе́рнений опера́тор
• balayage ~
= опера́тор виміта́ння
• barycentric ~
= барицентро́вий опера́тор
• base ~
= ба́зовий опера́тор
• biharmonic ~
= бігармоні́чний опера́тор
• bijective ~
= бієкти́вний опера́тор
• bilinear ~
= біліні́йний опера́тор
• bilocal ~
= білока́льний опера́тор
• binary ~
= біна́рна опера́ція; біна́рний (двомі́сний) опера́тор
• bisingular ~
= бісинґуля́рний опера́тор
• bisymmetric ~
= бісиметри́чний опера́тор
• bit string ~
= опера́ція над рядко́м бі́тів
• bitwise ~
= знак порозря́дної (побі́тової) опера́ції
• boundary ~
= межови́й опера́тор
• bounded ~
= обме́жений опера́тор
• canonical ~
= каноні́чний опера́тор
• causal ~
= причино́вий опера́тор
• central ~
= центра́льний опера́тор
• classic(al) ~
= класи́чний опера́тор
• closable ~
= замкне́нний опера́тор
• closed ~
= за́мкнений опера́тор
• closure ~
= замика́льний опера́тор, опера́тор замика́ння
• coboundary ~
= комежови́й опера́тор
• coercive ~
= коерцети́вний опера́тор
• cohomology ~
= когомологі́йний опера́тор
• compact ~
= компа́ктний опера́тор
• comparison ~
= порі́внювальний опера́тор, опера́тор порі́внювання
• complementary ~
= доповня́льний опера́тор
• complete ~
= по́вний опера́тор
• completely continuous ~
= цілко́м непере́рвний опера́тор
• complex ~
= ко́мплексний опера́тор
• concave ~
= уві́гнутий опера́тор
• conditional ~
= умо́вна опера́ція; умо́вний опера́тор
• conjugate ~
= спря́жений опера́тор
• conjugation ~
= опера́тор спря́ження
• constant ~
= конста́нтний опера́тор
• continuous ~
= непере́рвний опера́тор
• continuously differentiable ~
= непере́рвно диференційо́вний опера́тор
• contraction ~
= опера́тор стиска́ння
• converging ~
= збі́жний опера́тор
• convex ~
= опу́клий опера́тор
• convolution ~
= опера́тор згорта́ння
• correlation ~
= кореляці́йний опера́тор
• covariant ~
= коваріа́нтний опера́тор
• covariation ~
= коваріаці́йний опера́тор
• cumulant ~
= кумуля́нтний опера́тор
• curl ~
= опера́тор ро́тора
• curvature ~
= опера́тор кривини́
• dagger ~
= Ше́ферів штрих, штрих Ше́фера
• D’Alembertian ~
= д’Аламбе́рів опера́тор, опера́тор д’Аламбе́ра
• decomposable ~
= розвивни́й (розкладни́й) опера́тор
• defined ~
= озна́чений опера́тор
• defining ~
= озна́чувальний опера́тор
• deformation ~
= деформаці́йний опера́тор
• degeneracy ~
= опера́тор ви́родження
• degenerate ~
= ви́роджений опера́тор
• del ~
= на́бла-опера́тор, опера́тор Га́міл(ь)тона
• delta ~
= де́льта-опера́тор
• demiclosed ~
= напівза́мкнений опера́тор
• density ~
= опера́тор щі́льності
• derived ~
= похідни́й опера́тор
• descriptive ~
= дескрипти́вний опера́тор
• deterministic ~
= детерміно́ваний опера́тор
• diagonal ~
= діагона́льний опера́тор
• difference ~
= різнице́вий опера́тор
• differentiable ~
= диференційо́вний опера́тор
• differential ~
= диференці́йний опера́тор
• differential-difference ~
= диференці́йно-різнице́вий опера́тор
• differentiation ~
= диференці́йний опера́тор, диференціа́л
• dilatation ~
= опера́тор розтя́гування, опера́тор масшта́бних перетво́рювань
• discrete ~
= дискре́тний опера́тор
• dissipative ~
= дисипати́вний опера́тор
• distributive ~
= дистрибути́вний опера́тор
• divergent ~
= розбі́жний опера́тор
• dominated ~
= доміно́ваний опера́тор
• dominating ~
= домінівни́й опера́тор
• dot ~
= опера́тор-кра́пка
• dual ~
= дуа́льний опера́тор
• dualizable ~
= дуалізо́вний опера́тор
• dyadic ~
= біна́рний (двомі́сний) опера́тор
• dynamical ~
= динамі́чний опера́тор
• elliptic ~
= еліпти́чний опера́тор
• ergodic ~
= ергоди́чний опера́тор
• estimation ~
= опера́тор оці́нювання
• evolution ~
= еволюці́йний опера́тор
• existence ~
= опера́тор існува́ння
• expansion ~
= опера́тор розтя́гування
• expectation ~
= опера́тор математи́чного очі́кування
• exponential ~
= експоненці́йний опера́тор
• exponentiation ~
= опера́тор потенціюва́ння
• extended ~
= продо́вжений опера́тор
• extension ~
= опера́тор розши́рювання
• face ~
= опера́тор гра́ней
• factorized ~
= факторизо́ваний опера́тор
• field ~
= опера́тор по́ля
• finite ~
= фіні́тний опера́тор
• formal ~
= форма́льний опера́тор
• formally adjoint ~
= форма́льно спря́жений опера́тор
• formally hypoelliptic ~
= форма́льно гіпоеліпти́чний опера́тор
• formally self-adjoint ~
= форма́льно самоспря́жений опера́тор
• formally symmetric ~
= форма́льно симетри́чний опера́тор
• forward-difference ~
= опера́тор пра́вих різни́ць
• functional ~
= функці́йний опера́тор
• functionality ~
= опера́тор функці́йності
• ga(u)ge ~
= калібрува́льний опера́тор, опера́тор калібрува́ння
• general ~
= зага́льний опера́тор
• generalized ~
= узага́льнений опера́тор
• generating ~
= ґенерува́льний опера́тор
• gradient ~
= опера́тор ґрадіє́нту
• harmonic ~
= гармоні́чний опера́тор
• heuristic ~
= евристи́чний опера́тор
• homogeneous ~
= однорі́дний опера́тор
• homotopy ~
= гомото́пний опера́тор
• hyperbolic ~
= гіперболі́чний опера́тор
• idempotent ~
= ідемпоте́нтний опера́тор
• identity ~
= тото́жний опера́тор
• indefinite ~
= неозна́чений опера́тор
• indirection ~
= опера́ція розімено́вування
• induced ~
= (з)індуко́ваний опера́тор
• infinitesimal ~
= інфінітезима́льний опера́тор
• infix ~
= і́нфіксна опера́ція
• information ~
= інформаці́йний опера́тор
• integrable ~
= інтеґро́вний опера́тор
• integral ~
= інтеґра́льний опера́тор
• integration ~
= опера́тор інтеґрува́ння
• interchange ~
= опера́тор переставля́ння
• interior ~
= вну́трішній опера́тор
• internal ~
= вну́трішній опера́тор
• intrinsic ~
= вну́трішня (вмонто́вана) опера́ція
• inverse ~
= обе́рнений опера́тор
• invertible ~
= оборо́тний опера́тор
• irreducible ~
= незвідни́й опера́тор
• isometric ~
= ізометри́чний опера́тор
• isotone (isotonic) ~
= ізото́нний опера́тор
• iterated ~
= ітеро́ваний опера́тор
• kernel ~
= ядро́вий опера́тор
• lambda ~
= ля́мбда-опера́тор
• left-associative ~
= лі́воасоціати́вна опера́ція
• linear ~
= ліні́йний опера́тор
• local ~
= лока́льний опера́тор
• logarithmic ~
= логаритмі́чний (логарифмі́чний) опера́тор
• logical ~
= знак логі́чної опера́ції; логі́чний опера́тор
• mathematical ~
= математи́чний опера́тор
• matrix ~
= ма́тричний опера́тор
• maximal ~
= максима́льний опера́тор
• mean ~
= опера́тор усере́днювання
• member ~
= компоне́нтна опера́ція
• member-by-member ~
= почле́нна опера́ція
• membership ~
= опера́ція нале́жності
• minimal ~
= мініма́льний опера́тор
• modal ~
= мода́льний опера́тор
• monotone ~
= моното́нний опера́тор
• multilinear ~
= поліліні́йний опера́тор
• multiplication ~
= опера́тор мно́ження
• multiplicative ~
= мультиплікати́вний опера́тор
• nabla ~
= опера́тор на́бла
• nilpotent ~
= нільпоте́нтний опера́тор
• noninvertible ~
= необоро́тний опера́тор
• nonlinear ~
= неліні́йний опера́тор
• non-overloadable ~
= неперезаванта́жна опера́ція
• nonreducible ~
= незвідни́й опера́тор
• nonsingular ~
= неособли́вий (неви́роджений) опера́тор
• normable ~
= нормо́вний опера́тор
• normal ~
= норма́льний опера́тор
• normalizable ~
= нормо́вний опера́тор
• normaloid ~
= нормало́їдний опера́тор
• nuclear ~
= ядро́вий опера́тор
• orbital ~
= орбіто́вий (орбі́тний) опера́тор
• ordered ~
= впорядко́ваний опера́тор
• orthogonal ~
= ортогона́льний опера́тор
• oscillation ~
= осциляці́йний опера́тор
• overloaded ~
= переобтя́жена опера́ція
• parabolic ~
= параболі́чний опера́тор
• partition ~
= опера́тор розбива́ння (подрі́бнювання)
• permutable ~
= переста́вковий (пермутаці́йний) опера́тор, опера́тор переставля́ння
• perturbed ~
= збу́рений опера́тор
• perturbing ~
= збу́рювальний опера́тор
• polynomial ~
= поліно́мний опера́тор
• positive ~
= дода́тний опера́тор
• prefix ~
= пре́фіксна опера́ція; пре́фіксний опера́тор
• probabilistic ~
= ймові́рнісний опера́тор
• procedure ~
= опера́тор процеду́ри
• reference ~
= опера́ція посила́ння
• projection ~
= опера́тор проєктува́ння
• projective ~
= проєкти́вний опера́тор
• prolongation ~
= опера́тор продо́вжування
• proper ~
= власти́вий опера́тор
• properly elliptic ~
= власти́во еліпти́чний опера́тор
• properly orthogonal ~
= власти́во ортогона́льний опера́тор
• propositional ~
= пропозиці́йний опера́тор
• pseudodifferential ~
= псевдодиференці́йний опера́тор
• pseudoinverse ~
= псевдообе́рнений (псевдоінве́рсний) опера́тор
• pseudoproper ~
= псевдовласти́вий опера́тор
• pseudovector ~
= псевдове́кторний опера́тор
• quasilinear ~
= квазиліні́йний опера́тор
• quasirecursive ~
= квазирекурси́вний опера́тор
• radical ~
= радика́льний опера́тор
• random ~
= випадко́вий опера́тор
• rational ~
= раціона́льний опера́тор
• recursive ~
= рекурси́вний опера́тор
• reduced ~
= зве́дений опера́тор
• reducible ~
= звідни́й опера́тор
• regular ~
= реґуля́рний опера́тор
• regularizable ~
= реґуляризо́вний опера́тор
• regularized ~
= реґуляризо́ваний опера́тор
• regularizing ~
= реґуляризува́льний опера́тор
• relational ~
= опера́ція відно́шення; опера́ція порі́внювання
• relaxation ~
= релаксаці́йний опера́тор
• residual ~
= залишко́вий опера́тор
• residue ~
= опера́тор ли́шків
• resolvent ~
= резольве́нтний опера́тор
• resolving ~
= розв’я́зувальний опера́тор
• retarded ~
= зага́йний опера́тор
• right-associative ~
= правоасоціати́вна опера́ція
• scalar ~
= скаля́рний опера́тор
• scope (resolution) ~
= опера́ція виявля́ння із конте́ксту (явного заданого об’єкта)
• select ~
= опера́тор ви́ділення (ви́бору)
• self-adjoint ~
= самоспря́жений опера́тор
• semicompact ~
= напівкомпа́ктний опера́тор
• semigroup ~
= опера́тор напівгру́пи
• separable ~
= сепара́бельний опера́тор
• sequential ~
= секвенці́йний опера́тор
• set ~
= опера́ція з множи́нами
• shape ~
= опера́тор фо́рми
• sigma ~
= опера́тор сумува́ння
• simplicial ~
= симпліці́йний опера́тор
• singular ~
= синґуля́рний опера́тор
• skew-symmetric ~
= скісносиметри́чний опера́тор
• smoothed ~
= згла́джений опера́тор
• smoothing ~
= опера́тор згла́джування, згла́джувальний опера́тор
• spectral ~
= спектра́льний опера́тор
• spin ~
= спі́новий опера́тор
• splitting ~
= розще́плювальний опера́тор
• star ~
= зірча́стий опера́тор
• statistical ~
= статисти́чний опера́тор
• stochastic ~
= стохасти́чний опера́тор
• stream ~s
= опера́ції над пото́ками
• sublinear ~
= субліні́йний опера́тор
• subnormal ~
= субнорма́льний опера́тор
• subscalar ~
= субскаля́рний опера́тор
• superposition ~
= опера́тор суперпози́ції
• surjective ~
= сур’єкти́вний опера́тор
• sweeping ~
= опера́тор виміта́ння
• switchboard ~
= перемика́льна опера́ція
• symbolic ~
= си́мвольний опера́тор
• symmetric ~
= симетри́чний опера́тор
• symmetrizable ~
= симетризо́вний опера́тор
• symmetrization ~
= опера́тор симетриза́ції (симетр(из)ува́ння), симетр(из)ува́льний опера́тор
• symmetrized ~
= симетр(из)о́ваний опера́тор
• symmetry ~
= опера́тор симе́трії
• tensor ~
= те́нзорний опера́тор
• test ~
= те́стовий опера́тор
• thinning ~
= опера́тор прорі́джування
• trace ~
= опера́тор сліді́в
• transgressive ~
= трансгреси́вний опера́тор
• transition ~
= опера́тор перехо́ду
• translation ~
= опера́тор переносі́ння
• transposition ~
= опера́тор переставля́ння
• transversal ~
= трансверса́льний опера́тор
• trinary ~
= тримі́сна (триарґуме́нтна) опера́ція
• twisting ~
= опера́тор круті́ння
• unary ~
= уна́рний (одномі́сний) опера́тор
• unbounded ~
= необме́жений опера́тор
• unit ~
= одини́чний опера́тор
• unitary ~
= уніта́рний опера́тор
• universal ~
= універса́льний опера́тор
• unperturbed ~
= незбу́рений опера́тор
• variational ~
= варіаці́йний опера́тор
• vector ~
= ве́кторний опера́тор
• wave ~
= хвильови́й опера́тор
• well-bounded ~
= цілко́м обме́жений опера́тор
parameter = [pə'ræmɪtə] пара́мет(е)р
• accessory ~
= допомі́жни́й пара́мет(е)р
• actual ~
= факти́чний пара́мет(е)р
• adjustable ~
= реґульо́вний (допасо́вний) пара́мет(е)р
• affine ~
= афі́нний пара́мет(е)р
• analogy ~
= крите́рій поді́бності
• approximation ~
= пара́мет(е)р апроксима́ції
• arbitrary ~
= дові́льний пара́мет(е)р
• array ~
= пара́мет(е)р маси́ву
• basic ~
= ба́зисний пара́мет(е)р
• binomial ~
= біно́мний пара́мет(е)р
• canonical ~
= каноні́чний пара́мет(е)р
• characteristic ~
= характеристи́чний пара́мет(е)р
• column ~
= сто́впчиковий пара́мет(е)р
• command line ~
= пара́мет(е)р кома́ндного рядка́
• complex ~
= ко́мплексний пара́мет(е)р
• confidence ~
= конфіденці́йне зна́чення
• connectivity ~
= коефіціє́нт зв’я́зності
• continuous ~
= непере́рвний пара́мет(е)р
• covariance ~
= пара́мет(е)р коваріа́ції
• default ~
= уста́вний пара́мет(е)р (що його значення встановлюється автоматично, якщо не задати змін)
• design ~
= пара́мет(е)р пла́ну (проє́кту)
• differential ~
= диференці́йний пара́мет(е)р
• discrete ~
= дискре́тний пара́мет(е)р
• distribution ~
= пара́мет(е)р розпо́ділу
• dummy ~
= фікти́вний пара́мет(е)р
• entry ~
= вхідни́й пара́мет(е)р
• estimated ~
= оці́нко́вий пара́мет(е)р
• exponential ~
= експоненці́йний пара́мет(е)р
• focal ~
= фо́кусний пара́мет(е)р
• formal ~
= форма́льний пара́мет(е)р
• fractional ~
= дробо́вий пара́мет(е)р
• free ~
= ві́льний пара́мет(е)р
• game ~
= пара́мет(е)р гри
• gamma ~
= пара́мет(е)р га́мма-розпо́ділу
• generalized ~
= узага́льнений пара́мет(е)р
• geodesic ~
= геодези́чна координа́та
• geometrical ~
= геометри́чний пара́мет(е)р
• group ~
= групови́й пара́мет(е)р
• hidden ~
= прихо́ваний пара́мет(е)р
• identifiable ~
= ідентифіко́вний пара́мет(е)р
• in ~
= входови́й пара́мет(е)р
• infinitesimal ~
= нескінче́нно мали́й (знико́мий, інфінітезима́льний) пара́мет(е)р
• initial ~
= початко́вий (ініціа́льний) пара́мет(е)р
• input ~
= входови́й пара́мет(е)р
• integer-valued ~
= цілочислови́й пара́мет(е)р
• isometric ~
= ізометри́чний пара́мет(е)р
• isoperimetric ~
= ізопериметри́чний пара́мет(е)р
• iteration ~
= ітераці́йний пара́мет(е)р
• key ~
= визнача́льний (основни́й, ключови́й) пара́мет(е)р
• keyword ~
= ключови́й пара́мет(е)р; пара́мет(е)р ши́фру
• length ~
= пара́мет(е)р ви́бору довжини́ (сторінки під час друкування)
• line ~
= пара́мет(е)р рядка́
• linear ~
= ліні́йний пара́мет(е)р
• local ~
= лока́льний пара́мет(е)р
• lumped ~
= зосере́джений пара́мет(е)р
• macrocommand ~
= пара́мет(е)р макрокома́нди
• matching ~
= пара́мет(е)р згі́дності
• mathematical ~
= математи́чний пара́мет(е)р
• monotone ~
= моното́нний пара́мет(е)р
• natural ~
= приро́дний пара́мет(е)р
• nondimensional ~
= безрозмі́рнісний пара́мет(е)р
• normal ~
= норма́льний пара́мет(е)р
• nuisance ~
= зава́дний (неприє́мний) пара́мет(е)р
• numerical ~
= числови́й пара́мет(е)р
• operating ~
= робочи́й пара́мет(е)р
• optimal ~
= оптима́льний пара́мет(е)р
• optional ~
= необов’язко́вий (факультати́вний) пара́мет(е)р
• ordering ~
= пара́мет(е)р упорядко́вування
• out (output) ~
= виходо́вий пара́мет(е)р
• perturbation ~
= пара́мет(е)р збу́рення
• preset ~
= напере́д за́даний пара́мет(е)р
• probability ~
= імові́рнісний пара́мет(е)р
• procedural ~
= процеду́рний пара́мет(е)р
• projective ~
= проєкти́вний пара́мет(е)р
• random ~
= випадко́вий пара́мет(е)р
• regression ~
= пара́мет(е)р реґре́сії
• regular ~
= реґуля́рний пара́мет(е)р
• replaceable ~
= замі́нний пара́мет(е)р
• required ~
= обов’язко́вий пара́мет(е)р
• risk ~
= пара́мет(е)р ри́зику
• run-time ~
= пара́мет(е)р пері́оду вико́нування (програми)
• scale ~
= масшта́бний коефіціє́нт (пара́мет(е)р)
• selective ~
= селекти́вний пара́мет(е)р
• similarity (similitude) ~
= крите́рій поді́бності
• small ~
= мали́й пара́мет(е)р
• smoothing ~
= коефіціє́нт згла́джування
• sort ~
= пара́мет(е)р сортува́ння
• spreading ~
= пара́мет(е)р ро́зкиду (даних)
• statistical ~
= статисти́чний пара́мет(е)р
• stochastic ~
= стохасти́чний пара́мет(е)р
• stray ~
= побі́чний (парази́тний) пара́мет(е)р
• string ~
= стрічко́ви́й пара́мет(е)р, пара́мет(е)р стрі́чки
• structural ~
= структу́рний пара́мет(е)р
• symbolic ~
= си́мвольний пара́мет(е)р
• system ~
= пара́мет(е)р систе́ми
• time-dependent ~
= часозале́жний пара́мет(е)р
• time-independent ~
= часонезале́жний пара́мет(е)р
• uniformizing ~
= уніформ(із)ува́льний пара́мет(е)р
• unknown ~
= невідо́мий пара́мет(е)р
• valid ~
= прида́тний (пра́вильний) пара́мет(е)р
• value ~
= переда́ваний (до процедури) за зна́ченням пара́мет(е)р
• variable ~
= змі́нний пара́мет(е)р
• variance ~
= пара́мет(е)р диспе́рсії
• variational ~
= варіаці́йний пара́мет(е)р
• vector ~
= ве́кторний пара́мет(е)р
pointer = ['pɔɪntə] 1. вказівни́к, стрі́лка (приладу) 2. посила́ння
• base ~
= пока́жчик ба́зи (регіст(е)р)
• current ~
= пока́жчик пото́чної пози́ції
• direct address ~
= прями́й пока́жчик адре́си
• far ~
= дале́кий пока́жчик (селектор сектора з відносною адресою)
• file ~
= пока́жчик (поточної) пози́ції у фа́йлі
• heap ~
= пока́жчик адре́си сто́су
• instruction ~
= пока́жчик кома́нд
• internal heap ~
= вну́трішній пока́жчик сто́су
• mouse ~
= курсо́р ми́шки
• near ~
= бли́жній пока́жчик (відносна адреса у сеґменті)
• next ~
= прями́й пока́жчик, пока́жчик насту́пного елеме́нту
• null ~
= нульови́й (поро́жній) пока́жчик
• prior ~
= зворо́тний пока́жчик, пока́жчик попере́днього елеме́нту
• sequential ~
= послідо́вний пока́жчик (позиції у файлі під час індексних операцій)
• stack ~
= пока́жчик сте́ку
• stream ~
= пока́жчик пото́ку
• string ~
= пока́жчик рядка́
• top-of-stack ~
= пока́жчик (адре́са) верши́ни сте́ку
• urgent ~
= пока́жчик пи́льності (терміно́вості) (повідомлення)
• void ~
= поро́жній пока́жчик (для якого ще не встановлено тип даних)
representation = [ˌrɛprɪzɛn'teɪʃn] представля́ння/предста́влення; подава́ння/подання́ (у формі); спо́сіб задава́ння (функцій)
• ~ of a group
= предста́влення гру́пи
• ~ of a number
= предста́влення числа́
• ~ of a ring
= алґ. предста́влення кільця́
• abstract ~
= абстра́ктне предста́влення
• additive ~
= адити́вне предста́влення
• adjoint ~
= спря́жене предста́влення
• affine ~
= афі́нне предста́влення
• algebra ~
= предста́влення а́лґебри
• algebraic ~
= алґебри́чне предста́влення
• algorithmic ~
= алґоритмі́чне предста́влення
• alternating ~
= знакозмі́нне предста́влення
• analog ~
= ана́логове предста́влення
• analytic ~
= аналіти́чне предста́влення
• approximate ~
= набли́жене предста́влення
• approximative ~
= апроксимати́вне предста́влення
• arithmetical ~
= аритмети́чне (арифмети́чне) предста́влення
• array ~
= предста́влення у фо́рмі (двови́мірного) маси́ву; табли́чне (ма́тричне) предста́влення
• asymptotic ~
= асимптоти́чне предста́влення
• binary(-coded) ~
= двійко́ве (біна́рне) предста́влення
• block ~
= бло́кове предста́влення
• branched ~
= розгалу́жене предста́влення
• canonical ~
= каноні́чне предста́влення
• clustering ~
= кла́стерне предста́влення
• combinatorial ~
= комбінато́рне предста́влення
• complex ~
= ко́мплексне предста́влення
• computable ~
= обчисле́нне предста́влення
• configurational ~
= конфігураці́йне предста́влення
• conformal ~
= конфо́рмне предста́влення
• conjugate ~
= спря́жене предста́влення
• continuous ~
= непере́рвне предста́влення
• contracted ~
= сти́снене предста́влення
• contracting ~
= стиска́льне предста́влення
• convergent ~
= збі́жне предста́влення
• convex ~
= опу́кле предста́влення
• coordinate ~
= координа́тне предста́влення
• cyclic ~
= циклі́чне предста́влення
• data ~
= предста́влення да́них
• decimal ~
= десятко́ве предста́влення
• decomposable ~
= розвивне́ (розкладне́) предста́влення
• deduced ~
= ви́ведене предста́влення
• derived ~
= похідне́ предста́влення
• diagonal ~
= діагона́льне предста́влення
• differentiable ~
= диференційо́вне предста́влення
• digital ~
= цифрове́ предста́влення
• dimetric ~
= диметри́чне предста́влення
• dual ~
= дуа́льне предста́влення
• explicit ~
= я́вне предста́влення
• factor ~
= фа́ктор-предста́влення
• finite ~
= скінче́нне (фіні́тне) предста́влення
• formal ~
= форма́льне предста́влення
• functional ~
= функці́йне предста́влення; функціона́льне предста́влення
• general ~
= зага́льне предста́влення
• generalized ~
= узага́льнене предста́влення
• geometric ~
= геометри́чне предста́влення; геометри́чне зобра́ження
• graphical ~
= графі́чне зобра́ження, графі́чне предста́влення
• group ~
= предста́влення гру́пи
• harmonic ~
= гармоні́чне предста́влення
• helicity ~
= спіра́льне предста́влення
• heuristic ~
= евристи́чне предста́влення
• hex(adecimal) ~
= шістнадцятко́ве предста́влення
• holomorphic ~
= голомо́рфне предста́влення
• implicit ~
= нея́вне предста́влення
• incremental ~
= предста́влення в при́ростах
• infinite ~
= нескінче́нне предста́влення
• infinitesimal ~
= інфінітезима́льне предста́влення
• injective ~
= ін’єкти́вне предста́влення
• in-memory ~
= предста́влення (даних) в операти́вній па́м’яті
• integer ~
= цілочислове́ предста́влення
• integrable ~
= інтеґро́вне предста́влення
• integral ~
= інтеґра́льне предста́влення
• interpolatory ~
= інтерполяці́йне предста́влення
• interval ~
= інтерва́льне предста́влення
• isometric ~
= ізометри́чне предста́влення
• isomorphic ~
= ізомо́рфне предста́влення
• knowledge ~
= предста́влення знань
• linear ~
= ліні́йне предста́влення
• list ~
= предста́влення у фо́рмі спи́ску, спи́скове предста́влення; спи́скове задава́ння
• local ~
= лока́льне предста́влення
• logarithmic ~
= логаритмі́чне (логарифмі́чне) предста́влення
• matrix ~
= ма́тричне предста́влення
• metacyclic ~
= метациклі́чне предста́влення
• minimal ~
= мініма́льне предста́влення
• numeric ~
= числове́ предста́влення
• pictorial ~
= нао́чне предста́влення
• positional ~
= позиці́йне предста́влення (чисел)
• spectral ~
= спектра́льне предста́влення
• standard ~
= станда́ртне предста́влення
• string ~
= рядко́ве предста́влення
• unital ~
= уніта́льне предста́влення
• unitary ~
= уніта́рне предста́влення
• vector ~
= ве́кторне предста́влення
• virtual ~
= віртуа́льне предста́влення
• visual ~
= нао́чне предста́влення; графі́чне зобра́ження
• wire-frame ~
= карка́сне предста́влення; ко́нтурне задава́ння
type = [taɪp] 1. тип // ~ not compatible факти́чні ти́пи незгі́дні (несумі́сні) (машинне повідомлення) 2. рід, клас, вид || класифікува́ти/покласифікува́ти за ви́дами 3. друкува́ти/надрукува́ти; набира́ти/набра́ти з клавіату́ри
• ~ of analyticity
= тип аналіти́чності
• ~ of distribution
= тип розпо́ділу
• ~ of a function
= тип фу́нкції
• ~ of a quantifier
= тип ква́нтора
• ~ of a variable
= тип змі́нної
• abstract data ~
= абстра́ктний тип да́них
• access ~
= тип до́ступу (до даних)
• adele ~
= аде́льний тип
• aggregate ~
= скла́дений тип
• axiomatizable ~
= аксіоматізо́вний тип
• base ~
= ба́зовий тип
• built-in-data ~
= вбудо́ваний тип да́них
• character ~
= си́мвольний тип; тип си́мвола
• class ~
= тип кла́су
• combination ~
= тип об’є́днання
• compact ~
= компа́ктний тип
• converse ~
= обе́рнений тип
• continuous ~
= непере́рвний тип
• covariant ~
= коваріа́нтний тип
• data ~
= тип да́них
• derived ~
= похідни́й (ви́ведений) тип
• descendant ~
= успадко́ваний тип
• descendant object ~
= успадко́ваний об’є́ктний тип
• dimensional ~
= розмі́рнісний тип
• discrete ~
= дискре́тний тип
• domain ~
= тип о́бласті
• encapsulated ~
= прихо́ваний тип
• enumerated ~
= перерахо́вний тип (даних)
• etale ~
= ета́льний тип
• exponential ~
= експоненці́йний тип
• extended real ~
= розши́рений ді́йсний тип
• file ~
= ідентифіка́тор ти́пу фа́йлу
• finite ~
= скінче́нний (фіні́тний) тип
• fundamental (data) ~
= ба́зовий (основни́й) тип (да́них)
• generic ~
= родови́й тип
• homologic ~
= гомологі́чний тип
• homothetic ~
= гомотети́чний тип
• homotopy ~
= гомото́пний тип
• integer (integral) ~
= цілочислови́й тип (даних)
• intrinsic ~
= вмонто́ваний тип (даних)
• italic ~
= курси́в
• isomorphism ~
= тип ізоморфі́зму
• local ~
= лока́льний тип
• logical ~
= логі́чний тип
• monotonic ~
= моното́нний тип (функції)
• multiplicatory ~
= мультипліка́торний тип (області стійкості)
• object ~
= об’є́ктний тип
• ordinal ~
= ордина́льний (поря́дковий) тип
• owner ~
= тип вла́сника (класу)
• paper ~
= тип папе́ру
• pointer ~
= тип пока́жчика
• predefined ~
= встано́влений тип (даних)
• primary ~
= пе́рві́сний тип
• primitive ~
= приміти́вний тип
• private ~
= прива́тний тип
• procedural ~
= процеду́рний тип
• range ~
= тип діапазо́ну
• rational ~
= раціона́льний тип
• record data ~
= тип за́пису да́них
• reference ~
= тип посила́нь
• relational ~
= реляці́йний тип
• resemblance ~
= тип поді́бності
• restricted ~
= обме́жений тип
• scalar ~
= скаля́рний тип
• set ~
= тип множини́
• similarity ~
= тип поді́бності, сигнату́ра
• simple ~
= про́сти́й тип
• spectral ~
= спектра́льний тип
• string ~
= рядко́вий тип
• string data ~
= рядко́вий тип да́них
• structured ~
= структуро́ваний тип
• text ~
= те́кстовий шрифт
• topological ~
= топологі́чний тип
• unknown media ~
= невідо́мий тип носія́
• user-defined (data) ~
= тип (да́них), ви́значений користуваче́м
• variable ~
= тип змі́нної
variable = ['vɛəriəbl]1. змі́нна (величина́) || змі́нний, неста́лий 2. кі́лькісна озна́ка
• ~ of integration
= змі́нна інтеґрува́ння
• absolute ~
= абсолю́тна змі́нна (адресу якої задано явно або посиланням на іншу змінну)
• additional ~
= допомі́жна́ (додатко́ва) змі́нна
• adjacent ~
= сумі́жна змі́нна
• aleatory ~
= випадко́ва змі́нна
• allocated ~
= з призна́ченим (зарезерво́ваним) мі́сцем в па́м’яті
• alphanumeric string ~
= змі́нна ти́пу буквоцифрово́го рядка́
• analog ~
= ана́логова змі́нна
• angle ~
= кутова́ змі́нна
• anonymous ~
= безіме́нна (аноні́мна) змі́нна
• apparent ~
= позі́рна (зв’язана) змі́нна
• arithmetical ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) змі́нна
• array ~
= маси́вова змі́нна (значенням якої є масив)
• artificial ~
= шту́чна змі́нна
• asymptotic ~
= асимптоти́чна змі́нна
• attached ~
= долу́чена змі́нна
• automatic ~
= змі́нна з автомати́чно надава́ною па́м’яттю, динамі́чна лока́льна (автомати́чна) змі́нна
• auxiliary ~
= допомі́жна́ змі́нна
• based ~
= базо́вана змі́нна
• basic ~
= 1. ба́зисна змі́нна 2. основна́ змі́нна
• binary ~
= двійко́ва змі́нна
• bound ~
= зв’я́зана змі́нна
• canonical ~
= каноні́чна змі́нна
• cause ~
= кауза́льна змі́нна
• chance ~
= випадко́ва змі́нна
• character ~
= зна́кова (си́мвольна) змі́нна
• coded ~
= (за)кодо́вана змі́нна
• compile time ~
= змі́нна пері́оду компіля́ції
• complex ~
= ко́мплексна змі́нна
• concomitant ~
= супу́тня змі́нна
• condition(al) ~
= змі́нна ти́пу умо́ви
• conjugate ~
= спря́жена змі́нна
• continuous ~
= непере́рвна змі́нна
• control ~
= керівна́ змі́нна
• controlled ~
= керо́вана змі́нна; реґульо́вана змі́нна
• decision ~
= шу́кана змі́нна; змі́нна, що вхо́дить до ро́зв’язку; змі́нна ро́зв’язку
• dependent ~
= зале́жна змі́нна
• determining ~
= визнача́льна змі́нна
• dichotomized ~
= дихотомізо́вана змі́нна
• dichotomous ~
= дихото́мна змі́нна
• digital ~
= змі́нна в цифрові́й фо́рмі; дискре́тна змі́нна
• dimensional ~
= розмі́рнісна змі́нна
• dimensionless ~
= безрозмі́рнісна змі́нна
• discrete ~
= дискре́тна змі́нна
• dual ~s
= взаємозале́жні змі́нні
• dummy ~
= німа́ змі́нна
• dyadic ~
= діади́чна змі́нна
• dynamical ~
= динамі́чна змі́нна
• dynamical string ~
= динамі́чна стрічко́ва змі́нна
• eliminated ~
= ви́лучена змі́нна
• empirical ~
= емпіри́чна змі́нна
• endogenous ~
= ендоге́нна (вну́трішня) змі́нна
• environment ~
= змі́нна середо́вища (довкі́лля)
• event ~
= змі́нна ти́пу поді́я, поді́йна змі́нна
• exogenous ~
= екзоге́нна (зо́внішня) змі́нна
• file ~
= фа́йлова змі́нна
• file-name ~
= на́зва (ім’я́) фа́йлу
• fixed ~
= за́дана (фіксо́вана) змі́нна
• formal ~
= форма́льна змі́нна
• fractional ~
= дробо́ва змі́нна
• free ~
= ві́льна змі́нна
• function ~
= функці́йна змі́нна
• functor ~
= функто́рна змі́нна
• fuzzy ~
= нечітка́ (розми́та) змі́нна
• geometric ~
= геометри́чна змі́нна
• global ~
= глоба́льна змі́нна
• hidden ~
= прихо́вана змі́нна
• hypothetic(al) ~
= гіпотети́чна змі́нна
• imaginary ~
= уя́вна змі́нна
• independent ~
= незале́жна змі́нна
• individual ~
= індивідуа́льна змі́нна
• induction ~
= індукці́йна змі́нна
• initialized ~
= (з)ініціалізо́вана змі́нна
• input ~
= входова́ змі́нна
• instance ~
= змі́нна екземпля́ра (об’єкта)
• integer (integral) ~
= цілочислова́ змі́нна
• internal ~
= вну́трішня змі́нна
• interpolational ~
= інтерполяці́йна змі́нна
• interval ~
= інтерва́льна змі́нна
• intuitive ~
= лог. інтуїти́вна змі́нна
• isol ~
= лог. ізо́льна змі́нна
• key ~
= ключова́ змі́нна
• label ~
= на́личкова змі́нна
• label(l)ed ~
= позна́чена змі́нна
• lag ~
= ла́гова змі́нна
• lagged ~
= зага́яна змі́нна
• latent ~
= прихо́вана (неспостере́жна, лате́нтна) змі́нна
• lattice ~
= ґра́тко́ва (латице́ва) змі́нна
• leading ~
= керівна́ змі́нна
• linguistic ~
= лінгвісти́чна змі́нна
• local ~
= лока́льна змі́нна
• logic(al) ~
= логі́чна змі́нна
• loop(-control) ~
= змі́нна (пара́мет(е)р) керува́ння ци́клом; змі́нна (пара́мет(е)р) ци́клу
• main ~
= головна́ (основна́) змі́нна
• majorant ~
= мажора́нтна змі́нна
• manipulated ~
= реґульо́вна змі́нна
• marker ~
= ма́ркерна змі́нна
• master ~
= головна́ змі́нна
• mathematical ~
= математи́чна змі́нна
• metalinguistic ~
= металінгвісти́чна змі́нна
• missing ~
= забра́кла змі́нна
• morphic ~
= мо́рфна (Бу́лова) змі́нна
• multicharacter ~
= багатозна́кова (багатоси́мвольна) змі́нна
• mutually independent ~s
= взає́мно незале́жні змі́нні
• natural ~
= приро́дна (натура́льна) змі́нна
• noncontrollable ~
= некеро́вна змі́нна; нереґульо́вна змі́нна
• normalized ~
= нормо́вана змі́нна
• notation ~
= нотаці́йна змі́нна
• number (numerical) ~
= числова́ змі́нна
• object ~
= предме́тна змі́нна
• observable ~
= спостере́жна змі́нна
• operator ~
= опера́торна змі́нна
• original ~
= вихідна́ (початко́ва) змі́нна
• output ~
= виходо́ва змі́нна
• parametric ~
= параметри́чна змі́нна
• periodic ~
= періоди́чна змі́нна
• phase ~
= фа́зова змі́нна
• pointer ~
= змі́нна-пока́жчик
• predicate ~
= предика́тна змі́нна
• predictable ~
= передба́ч(ува)на змі́нна
• primed ~
= змі́нна зі штрихо́м, штрихо́вана змі́нна
• private ~
= індивідуа́льна змі́нна (яка належить тільки одній програмі)
• procedural ~
= процеду́рна змі́нна
• procedure ~
= змі́нна процеду́ри
• process ~
= (реґульо́вний) пара́мет(е)р проце́су
• propositional ~
= пропозиці́йна (висло́влювальна) змі́нна
• quantified ~
= змі́нна під зна́ком ква́нтора; (про)кванто́вана змі́нна
• random ~
= випадко́ва змі́нна
• ranked ~
= ранжо́вана змі́нна
• real ~
= ді́йсна змі́нна
• reduced ~
= зве́дена змі́нна
• redundant ~
= на́длишкова змі́нна
• reference ~
= поклико́ва змі́нна, змі́нна ти́пу посила́ння (по́клику)
• register ~
= регі́строва змі́нна
• regulated ~
= реґульо́в(а)на змі́нна
• rim ~
= приє́днана змі́нна
• scalar ~
= скаля́рна змі́нна
• scaling ~
= масшта́бна змі́нна
• selected ~
= ви́брана змі́нна
• sentential ~
= пропозиці́йна змі́нна
• separating ~
= відокре́мна змі́нна
• set ~
= множина́-арґуме́нт, арґуме́нт-множина́, множи́нна змі́нна (що її значеннями є множини)
• shape ~
= пара́мет(е)р фо́рми
• shared ~
= спі́льна (спі́льно використо́вувана) змі́нна
• similarity ~
= змі́нна поді́бності
• simple ~
= про́ста́ змі́нна
• sinusoidal ~
= синусо́їдна змі́нна
• slack ~
= слабка́ (нежорстка́) змі́нна
• slave ~
= зале́жна змі́нна
• spatial ~
= просторо́ва змі́нна
• standardized ~
= станда́ртна (застандарто́вана) змі́нна
• state ~
= пара́мет(е)р (змі́нна) ста́ну; фа́зова змі́нна
• statement label ~
= змі́нна ти́пу "опера́торна на́личка"
• static ~
= стати́чна змі́нна
• status ~
= пара́мет(е)р (змі́нна) ста́ну
• stochastic ~
= випадко́ва (стохасти́чна) змі́нна
• string ~
= стрічкова́ змі́нна
• structure ~
= структу́рна змі́нна
• subscripted ~
= змі́нна з ни́жнім і́ндексом (і́ндексами)
• summation ~
= змі́нна сумува́ння
• superscripted ~
= змі́нна з ве́рхнім і́ндексом (і́ндексами)
• supplementary ~
= додатко́ва змі́нна
• surplus ~
= 1. надлишко́ва змі́нна 2. змі́нна на́длишку (що показує перевагу однієї частини нерівності над другою)
• switch(ing) ~
= перемика́льна змі́нна, змі́нна ти́пу перемика́ч (що набуває скінченного числа значень)
• syntactic ~
= синтакси́чна змі́нна
• system ~
= систе́мна змі́нна
• task ~
= змі́нна зада́чі
• temporary ~
= тимчасо́ва змі́нна
• term ~
= те́рмова змі́нна
• text-file ~
= змі́нна те́кстового фа́йлу
• theoretical ~
= теорети́чна змі́нна
• time ~
= часова́ змі́нна
• time-dependent ~
= часозале́жна змі́нна
• time-independent ~
= часонезале́жна змі́нна
• transformed ~
= перетво́рена змі́нна
• two-state (two-valued) ~
= біна́рна змі́нна
• unassigned ~
= неініціалізо́вана змі́нна
• unbound ~
= ві́льна (незв’я́зана) змі́нна
• unbounded ~
= необме́жена змі́нна
• uncertain ~
= неви́значена змі́нна
• undeclared ~
= неоголо́шена (незадекларо́вана) змі́нна
• undefined ~
= неозна́чена змі́нна; неви́значена змі́нна
• uninitialized ~
= неініціалізо́вана змі́нна
• universal ~
= універса́льна змі́нна
• unknown ~
= невідо́ма змі́нна
• unrestricted ~
= необме́жена змі́нна
• vector ~
= ве́кторна змі́нна

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

multiple-string багатостру́нний
['mʌltɪplˌstrɪŋ]
one-string(ed) одностру́нний
['wʌnˌstrɪŋ(d)]
pre-string передструна́ || передстру́нний
['priːstrɪŋ]
string 1. струна́ || стру́нний || натяга́ти//натягти́ (струну тощо) 2. стру́мова ни́тка 3. ни́зка, верве́чка, послідо́вність, ряд || низко́вий, вервечко́вий || (тж ~ together) низа́ти/‌нани́зувати//наниза́ти 4. рядо́к; стрі́чка || рядко́вий, стрічко́ви́й 5. (комп.) си́мвольна послідо́вність 6. моту́зка, шпага́т; волокни́на; волосі́нь || мотузко́вий, шпага́товий; волокни́нний ■ to ~ up підві́шувати//підві́сити (на мотузці тощо)
[strɪŋ]
• ~ of figures = ни́зка цифр
• ~ of symbols = 1. ни́зка [ланцюжо́к] си́мволів 2. знакосполу́ка
• axion ~ = аксіо́нна струна́
• bosonic ~ = бозо́нна струна́
• character ~ = си́мвольна послідо́вність, рядо́к си́мволів
• chiral ~ = хіра́льна струна́
• classical ~ = класи́чна струна́
• closed ~ = за́мкнена [зі́мкнена] струна́
• cosmic ~ = космі́чна струна́
• dislocation ~ = дислокаці́йна струна́
• dual ~ = дуа́льна струна́
• elastic ~ = пружна́ струна́
• empty ~ = поро́жній рядо́к
• fermionic ~ = ферміо́нна струна́
• gauge ~ = калібрува́льна струна́
• global ~ = глоба́льна струна́
• gluon ~ = ґлюо́нна струна́
• insulator ~ = ни́зка ізоля́торів, ізоля́торна гірля́нда
• massive ~ = маси́вна струна́
• massless ~ = безма́сова струна́
• muted ~ = засурди́нена струна́
• nonlinear ~ = неліні́йна струна́
• open ~ = незі́мкнена струна́
• plucked ~ = відтя́гнена струна́
• pulse ~ = ни́зка і́мпульсів
• quantized ~ = ква́нтова струна́
• quantum ~ = ква́нтова струна́
• quark ~ = ква́ркова струна́
• quark-gluon ~ = кварк-ґлюо́нна струна́
• quoted ~ = залапко́ваний рядо́к, рядо́к у лапка́х
• relativistic ~ = релятивісти́чна струна́
• search ~ = пошуко́ва послідо́вність
• text ~ = те́кстовий рядо́к
• vibrating ~ = коливна́ струна́
cosmology космоло́гія, космологі́чна тео́рія
[kɒz'mɒlədʒi, kɑːz'mɑːl-]
Bianchi ~ = космоло́гія Б’я́нкі
big-bang ~ = космоло́гія [тео́рія] вели́кого ви́буху
brane ~ = бра́нова космоло́гія
Dirac ~ = Дира́кова космоло́гія
evolutionary ~ = тео́рія нестаціона́рного все́світу
hierarchical ~ (і)єрархі́чна космоло́гія
inflationary(‑universe) ~ = інфляці́йна космоло́гія
new inflationary ~ = нові́тня інфляці́йна космоло́гія
non-standard ~ = нестанда́ртна космоло́гія
observational ~ = спостеріга́льна космоло́гія
old inflationary ~ = стара́ інфляці́йна космоло́гія
physical ~ = фізи́чна космоло́гія
quantum ~ = ква́нтова космоло́гія
radio ~ = радіокосмоло́гія
relativistic ~ = релятивісти́чна космоло́гія
steady-state ~ = тео́рія стаціона́рного ста́ну все́світу
string ~ = стру́нна космоло́гія
dynamics (мн., вжив. як одн.) дина́міка
[daɪ'næmɪks]
~ of defects = дина́міка дефе́ктів
~ of gravitating systems = дина́міка ґравітівни́х систе́м
~ of a system = дина́міка систе́ми
~ of structures = дина́міка спору́д
~ on fractals = дина́міка на фракта́лах
analytical ~ = аналіти́чна дина́міка
asymptotic ~ = асимптоти́чна дина́міка
beam ~ = дина́міка стру́меня (частинок)
Brownian ~ = Бро́унова дина́міка
charge-carrier ~ = дина́міка носії́в заря́ду
chiral ~ = хіра́льна дина́міка
classical ~ = класи́чна дина́міка
crust(al) ~ = дина́міка земно́ї кори́
crystal ~ = дина́міка кристалі́чної ґра́тки
deformable-body ~ = дина́міка деформо́вного ті́ла
dissipative ~ = дисипати́вна дина́міка
domain-wall ~ = дина́міка доме́нної сті́нки
eddy ~ = дина́міка ви́хорів
few-body ~ = малочасти́нко́ва дина́міка
flight ~ = дина́міка польо́ту
flow ~ = дина́міка пото́ку
fluid ~ = плинодина́міка, дина́міка пли́нів [гідрогазодина́міка, гідроаеродина́міка, дина́міка ріди́н і га́зів]
fracture ~ = дина́міка руйнува́ння
gas ~ = газодина́міка, дина́міка га́зів
gluon ~ = ґлюодина́міка, дина́міка ґлюо́нів
grain ~ = дина́міка пороши́нок (у плазмі)
gravitational ~ = ґравітаці́йна дина́міка
hadron ~ = гадродина́міка, дина́міка гадро́нів
Hamiltonian ~ = Га́міл(ь)тонова дина́міка
ideal fluid ~ = дина́міка ідеа́льного пли́ну [пли́нного середо́вища], ідеа́льна плинодина́міка; ідеа́льна аеродина́міка
instanton ~ = інстанто́нна дина́міка
interaction ~ = дина́міка взаємоді́ї
irreversible ~ = незворо́тна дина́міка
lattice ~ = дина́міка кристалі́чної ґра́тки
magnetofluid ~ = магнетоплинодина́міка, магне́тна плинодина́міка, дина́міка магнетопли́нів, магнетогідродина́міка, магне́тна гідродина́міка
magnetogas ~ = магнетогазодина́міка, магне́тна газодина́міка
many-body ~ = багаточастинко́ва дина́міка
meson ~ = мезодина́міка, мезо́нна дина́міка
molecular ~ = молекуля́рна дина́міка
Newtonian ~ = Нью́тонова дина́міка
nondissipative ~ = недисипати́вна дина́міка
nonlinear ~ = неліні́йна дина́міка
nonperturbative ~ = непертурбати́вна дина́міка
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна дина́міка
nuclear fluid ~ = я́дерна/ядро́ва плинодина́міка
particle ~ = 1. дина́міка части́нки 2. дина́міка матерія́льної то́чки
particle-production ~ = дина́міка утво́рювання [наро́джування] части́нок
perturbative ~ = пертурбати́вна дина́міка
plasma ~ = плазмодина́міка, дина́міка пла́зми
population ~ = дина́міка популя́цій, популяці́йна дина́міка
process ~ = дина́міка проце́су
quantum ~ = ква́нтова дина́міка
quantum defect ~ = ква́нтова дина́міка дефе́ктів
quantum vortex ~ = ква́нтова дина́міка ви́хорів
quark ~ = дина́міка ква́рків
reactor ~ = реа́кторна дина́міка, дина́міка (ядерного) реа́ктора
relativistic ~ = релятивісти́чна дина́міка
relaxation ~ = релаксаці́йна дина́міка, дина́міка релакса́ції
reservoir ~ = дина́міка ру́ху пли́ну в резервуа́рі
rigid-body ~ = дина́міка абсолю́тно твердо́го ті́ла
rocket ~ = ракетодина́міка, дина́міка раке́т
soliton ~ = соліто́нна дина́міка, дина́міка соліто́нів
statistical ~ = статисти́чна дина́міка
stellar ~ = зоре́ва дина́міка
stochastic ~ = стохасти́чна дина́міка
string ~ = стру́нна дина́міка
structural ~ = дина́міка спору́д
surface ~ = дина́міка пове́рхні
topological ~ = топологі́чна дина́міка
two-fluid ~ = двопли́нова (гідро)дина́міка
variable-mass ~ = дина́міка (ті́ла) змі́нної ма́си
vortex ~ = дина́міка ви́хорів
wave ~ = хвильова́ дина́міка
dynamometer динамо́мет(е)р, силомі́р
[ˌdaɪnə'mɒmɪtə, -'mɑːmət̬ər]
absorption ~ = гальмівни́й динамо́мет(е)р
hydraulic ~ = гідравлі́чний динамо́мет(е)р
recording ~ = динамо́граф
string ~ = пружи́но́вий динамо́мет(е)р
traction ~ = тягомі́р
electrometer електро́мет(е)р || електрометри́чний
[ɪˌlεk'trɒmɪtə, -'trɑːmət̬ər]
absolute ~ = абсолю́тний електро́мет(е)р
attracted-disk ~ = ди́сковий електро́мет(е)р
binant ~ = біна́нтний електро́мет(е)р
capacitive ~ = конденса́торний електро́мет(е)р
capillary ~ = капіля́рний електро́мет(е)р
condensing ~ = конденса́торний електро́мет(е)р
cup ~ = чашко́вий електро́мет(е)р
filament ~ = стру́нний електро́мет(е)р
Lindemann ~ = Лі́ндеманів електро́мет(е)р
multiple ~ = багатока́мерний електро́мет(е)р
pocket-chamber ~ = дози́метровий електро́мет(е)р
quadrant ~ = квадра́нтний електро́мет(е)р
string ~ = стру́нний електро́мет(е)р
two-segment ~ = біна́нтний електро́мет(е)р
vacuum-tube ~ = ла́мповий електро́мет(е)р
vibrating-reed ~ = вібраці́йний електро́мет(е)р, електро́мет(е)р із вібрівни́м язичко́м
epoch епо́ха; доба́ || епо́ховий
['iːpɒk, 'εpək]
~ of structure formation = епо́ха формува́ння структу́р
cosmological ~ = космологі́чна епо́ха
current standard ~ = (астр.) станда́ртна епо́ха
decoupling ~ = епо́ха відокре́млювання (речовини та проміння)
electroweak ~ = електрослабка́ епо́ха
Eocene ~ = епо́ха еоце́ну
fundamental ~ = (астр.) фундамента́льна епо́ха
geologic ~ = геологі́чна епо́ха
Glacial ~ = льодовико́ва епо́ха
Grand Unification ~ = епо́ха вели́кого об’є́днання
hadron ~ = гадро́нна епо́ха
Holocene ~ = епо́ха голоце́ну
inflationary ~ = інфляці́йна епо́ха
lepton ~ = лепто́нна епо́ха
Miocene ~ = епо́ха міоце́ну
Oligocene ~ = епо́ха олігоце́ну
Paleocene ~ = епо́ха палеоце́ну
photon ~ = фото́нна епо́ха
Planck ~ = Пла́нкова епо́ха
Pleistocene ~ = епо́ха плейстоце́ну
Pliocene ~ = пліоце́нова епо́ха
polarity ~ = (гф) епо́ха однополя́рности
quark ~ = кваркова епо́ха
Recent ~ = післяльодовико́ва [нові́тня] епо́ха; (США) епо́ха голоце́ну
recombination ~ = рекомбінаці́йна епо́ха
standard ~ = (астр.) станда́ртна епо́ха
string-theory ~ = епо́ха тео́рії струн
equation 1. рівня́ння ■ the ~ yields that з рівня́ння виплива́є, що 2. рі́вність 3. фо́рмула 4. вирі́внювання//ви́рівняння 5. прирі́внювання//прирівня́ння
[ɪ'kweɪʒn]
~ capable of solution = розв’я́зне рі́вняння
~ for the energy = рі́вняння для ене́ргії
~ for the momentum = рі́вняння для кі́лькости ру́ху
~ for the quantity x = рівня́ння для величини́ x
~ in Cartesian coordinates = рівня́ння в Дека́ртових координа́тах
~ in dimensionless variables = рівня́ння з безрозмі́рнісними змі́нними
~ in polar coordinates = рівня́ння в поля́рних координа́тах
~ in several variables = рівня́ння з кількома́ змі́нними
~ of chemical equilibrium = рівня́ння хемі́чної рівнова́ги
~ of compatibility = рівня́ння згі́дности
~ of continuity = рівня́ння непере́рвности [нерозри́вности]
~ of a curve = рівня́ння криво́ї
~ of degree n = рівня́ння сте́пеня n, рівня́ння n-го сте́пеня
~ of equilibrium = рівня́ння рівнова́ги
~ of fluid dynamics = рівня́ння плинодина́міки
~ of light = світлове́ рівня́ння, рівня́ння сві́тла
~ of mathematical physics = рівня́ння математи́чної фі́зики
~ of mixed type = рівня́ння змі́шаного ти́пу
~ of motion = рівня́ння ру́ху (in an external field – у зовнішньому полі)
~ of the nth degree = рівня́ння сте́пеня n, рівня́ння n-го степеня
~ of order n = рівня́ння поря́дку n
~ of oscillations = рівня́ння колива́нь
~ of piezotropy = рівня́ння п’єзотропі́ї
~ of a plane = рівня́ння площини́
~ of projectivity = рівня́ння проєкти́вности
~ of a reaction = рівня́ння реа́кції
~ of state = рівня́ння ста́ну
~ of a straight line = рівня́ння прямо́ї
~ of a string = рівня́ння струни́
~ of string vibrations = рівня́ння колива́нь струни́
~ of a surface = рівня́ння пове́рхні
~ of thermodynamics = рівня́ння термодина́міки
~ of time = рівня́ння ча́су
~ solvable by radicals = рівня́ння, розв’я́зне в радика́лах
~ solvable for x = рівня́ння, розв’я́зне відно́сно x
~ with constant coefficients = рівня́ння зі ста́лими коефіціє́нтами
~ with an advanced argument = рівня́ння з випереджа́льним арґуме́нтом
~ with a delayed argument = рівня́ння з зага́яним арґуме́нтом
~ with a deviating argument = рівня́ння з відхи́льним арґуме́нтом
~ with integral coefficients = цілочислове́ рівня́ння, рівня́ння з ці́лими коефіціє́нтами
~ with multiple roots = рівня́ння з кра́тними ко́ренями
~ with n unknowns [variables] = рівня́ння з n невідо́мими [змі́нними]
~ with a retarded argument = рівня́ння з зага́яним арґуме́нтом
~ with a small parameter = рівня́ння з мали́м пара́метром
~ with variable coefficients = рівня́ння зі змі́нними коефіціє́нтами
~ with zero right-hand part = рівня́ння без пра́вої части́ни, рівня́ння з нульо́вою пра́вою части́ною
Abel ~ = А́белеве рівня́ння (of the first/second kind – першого/другого роду)
additional ~ = додатко́ве рівня́ння
adiabatic ~ = рівня́ння адіяба́ти
adjoint ~ = спря́жене рівня́ння
affected ~ = рівня́ння з афе́ктом
affectless ~ = рівня́ння без афе́кту
age ~ = рівня́ння ві́ку (нейтрона)
algebraic ~ = алґебри́чне рівня́ння (of the nth degree – n-го степеня)
annual ~ = (астр.) річне́ рівня́ння
Appell ~ = Епе́леве [А́пелеве] рівня́ння
approximate ~ = набли́жене рівня́ння; набли́жена рі́вність
approximation ~ = апроксимаці́йне [набли́жувальне] рівня́ння
Arrhenius ~ = Аре́ніусове рівня́ння
associated ~ = приє́днане рівня́ння
asymptotic ~ = асимптоти́чне рівня́ння
auxiliary ~ = допомі́жне́ рівня́ння
balance ~ = рівня́ння рівнова́ги; рівня́ння бала́нсу
Balescu-Lenard ~ = рівня́ння Бале́ску-Ле́нарда
Barlow ~ = рівня́ння Ба́рлоу
barotropic ~ = баротро́пне рівня́ння
basic ~ = основне́ рівня́ння
BBGKY (Bogolyubov-Born-Green-Kirkwood-Yvon) ~s = (і)єра́рхія рівня́нь ББҐКІ (Боголюбова-Борна-Ґрина-Кірквуда-Івона)
beam ~ = рівня́ння прогина́ння ба́лки
Beattie and Bridgman ~ = рівня́ння Бі́ті-Бри́джмена
Beltrami ~ = рівня́ння Бельтра́мі
Benedict ~ (of state) = Бе́недиктове рівня́ння (ста́ну)
Bernoulli ~ = рівня́ння Берну́лі
Berthelot ~ = рівня́ння Бертло́
Bessel ~ = Бе́селеве рівня́ння
Bessel-Clifford ~ = рівня́ння Бе́селя-Клі́форда
Bethe-Goldstone ~ = рівня́ння Бе́те-Ґо́лдстоуна
Bethe-Salpeter ~ = рівня́ння Бе́те-Селпі́тера
bicubic ~ = бікубі́чне рівня́ння
bigrade ~ = двостепене́ве рівня́ння
biharmonic ~ = бігармоні́чне рівня́ння
binomial ~ = двочле́нне рівня́ння
Biot-Fourier ~ = рівня́ння Біо́-Фур’є́
biquadratic ~ = біквадра́тне рівня́ння
Blankenbecler-Sugar ~ = рівня́ння Бла́нкенбеклера-Шу́ґара
Bloch ~ = Бло́хове рівня́ння
Bloembergen ~ = Бло́мберґенове рівня́ння
Bogolyubov-de Gennes ~ = рівня́ння Боголю́бова-де Же́на
Boltzmann ~ = Бо́льцманове рівня́ння
Born-Mayer ~ = рівня́ння Бо́рна-Ма́єра
Boussinesq ~ = Бусине́скове рівня́ння
Brunauer-Emmett-Teller [BET] ~ = рівня́ння Бру́науера-Е́мета-Те́лера
Burgers ~ = Бю́рґерсове рівня́ння
Callan-Symanzik ~ = рівня́ння Ке́лена-Сима́нзика
Callendar ~ = Ке́лендерове рівня́ння
calorific ~ = калори́чне рівня́ння
canonical ~ = каноні́чне рівня́ння
Carnot-Clausius ~ = рівня́ння Карно́-Кла́узіуса
Cartwright-Littlewood ~ = рівня́ння Ка́ртрайта-Лі́тлвуда
Cauchy-Riemann ~ = рівня́ння Коші́-Ри́мана
Chaplygin ~ = рівня́ння Чапли́гіна
Chapman ~ = Че́пменове рівня́ння
Chapman-Enskog ~ = рівня́ння Че́пмена-Е́нскоґа
Chapman-Kolmogorov ~ = рівня́ння Че́пмена-Колмого́рова
characteristic ~ = 1. характеристи́чне рівня́ння 2. рівня́ння характери́стик
charge-transport ~ = рівня́ння перено́шення заря́ду
chemical ~ = 1. хемі́чне рівня́ння 2. рівня́ння хемі́чної реа́кції
chemical kinetic ~s = рівня́ння хемі́чної кіне́тики
chromatographic ~ = хроматографі́чне рівня́ння
Clairaut ~ = рівня́ння Клеро́
Clapeyron ~ = Клапейро́нове рівня́ння
classical ~ = класи́чне рівня́ння
Clausius ~ = Кла́узіусове рівня́ння
Clausius-Clapeyron ~ = рівня́ння Кла́узіуса-Клапейро́на
Clausius-Mosotti ~ = рівня́ння Кла́узіуса-Мосо́ті
Clausius-Mosotti-Lorentz-Lorenz ~ = рівня́ння Кла́узіуса-Мосо́ті-Ло́рен(т)ца-Ло́ренца
closing ~ = рівня́ння замика́ння (системи)
closure ~ = замика́льне рівня́ння
Colebrook ~ = Ко́улбрукове рівня́ння
collisionless ~ = беззіткненнє́ве рівня́ння, рівня́ння (для системи) без зі́ткнень
collisionless kinetic ~ = беззіткненнє́ве кінети́чне рівня́ння
collisionless Vlasov ~ = беззіткненнє́ве рівня́ння Вла́сова
color ~ = ко́лірне [хромати́чне] рівня́ння
combined ~s = систе́ма рівня́нь
combustion ~ = рівня́ння горі́ння
compatibility ~s = рівня́ння згі́дности
compatible ~s = згі́дні рівня́ння
complete ~ = по́вне рівня́ння
complex conjugate ~ = ко́мплексно спря́жене рівня́ння
complicated ~ = складне́ рівня́ння (щодо розв’язування)
component ~ = 1. рівня́ння в компоне́нтах 2. рівня́ння для компоне́нти
condition(al) ~ = умо́вне рівня́ння; умо́вна рі́вність
connected ~s = сполу́чені [заче́плені, зче́плені, зв’я́зані] рівня́ння
conservation ~ = рівня́ння збере́ження
consistent ~ = розв’я́зне [несупере́чливе] рівня́ння
consistent ~s = згі́дні рівня́ння
constitution ~ = рівня́ння скла́ду (суміші)
constitutive ~ = 1. матерія́льне рівня́ння 2. (електродинамічне) рівня́ння ста́ну
constraint ~ = рівня́ння в’я́зі
continuity ~ = рівня́ння непере́рвности; рівня́ння нерозри́вности
convection ~ = рівня́ння конве́кції
convolution ~ = рівня́ння згорта́ння
Conwell-Weisskopf ~ = рівня́ння Ко́нвела-Ва́йскопфа
coupled ~s = сполу́чені [зче́плені, зв’я́зані] рівня́ння
coupled-channel ~ = (яф) рівня́ння (для) зв’я́заних кана́лів
coupling ~ = рівня́ння зв’язку́ [взаємоді́ї]
critical ~ = (яф) крити́чне рівня́ння, рівня́ння крити́чного ста́ну (ядерного реактора)
Crocco ~ = рі́вняння Кро́ко
cubic ~ = кубі́чне рівня́ння, рівня́ння тре́тього сте́пеня
cyclotomic ~ = рівня́ння по́ділу ко́ла
cylindric ~ = циліндри́чне рівня́ння
D’Alembert ~ = Даламбе́рове рівня́ння
Darboux ~ = рівня́ння Дарбу́
Darcy-Weisbach ~ = рівня́ння Да́рсі-Ва́йсбаха
de Broglie ~ = де-Бро́йлеве рівня́ння
Debye ~ = Деба́єве рівня́ння
decoupled ~s = несполу́чені [незче́плені] рівня́ння
defective ~ = рівня́ння з ме́ншим число́м ко́ренів, ніж вихідне́
deorbit ~ = відорбіто́ве рівня́ння, рівня́ння схо́дження з орбі́ти
depressed ~ = рівня́ння з ме́ншим числом ко́ренів, ніж вихідне́
depressed ~ with lowered degree = рівня́ння зме́ншеного [зни́женого] сте́пеня
detailed-balance ~ = рівня́ння дета́льної рівнова́ги
determinantal ~ = 1. визначнико́ве рівня́ння (рівність визначника нулеві) 2. рівня́ння з визначника́ми
diagnostic ~ = діягности́чне рівня́ння
difference ~ = різнице́ве рівня́ння
difference-differential ~ = різнице́во-диференці́йне рівня́ння
differential ~ = диференці́йне рівня́ння (of the nth-order – порядку n, n-го порядку)
differential-delay ~ = рівня́ння з відхи́льним арґуме́нтом
differential-difference ~ = диференці́йно-різнице́ве рівня́ння
diffusion ~ = рівня́ння дифу́зії
dimensional ~ = розмі́рнісне рівня́ння
dimensionality ~ = рівня́ння ро́змірности
dimensionless ~ = безрозмі́рнісне рівня́ння
Diophantine ~ = Діофа́нтове рівня́ння
Dirac ~ = Дира́кове рівня́ння
Dirac-Hestenes ~ = рівня́ння Дира́ка-Ге́стенеса
disconnected ~s = несполу́чені [незче́плені, незв’я́зані] рівня́ння
dispersion ~ = дисперсі́йне рівня́ння, фо́рмула диспе́рсії
dissipation ~ = рівня́ння дисипа́ції, дисипаці́йне рівня́ння
dissipative ~ = рівня́ння з дисипа́цією, рівня́ння дисипати́вного проце́су
drift ~ = рі́вняння дре́йфу
Drude ~ = рівня́ння Дру́де
dual-substituent-parameter ~ = двопара́метрове рівня́ння впли́ву засту́пників
Duffing ~ = Да́фінґове [Ду́фінґове] рівняння
Duhem ~ = Дюге́мове рівня́ння
Duhem-Margules ~ = рівня́ння Дюге́ма-Ма́рґеліза
dynamic ~s = рівня́ння дина́міки
dynamical ~ = динамі́чне рівня́ння
Dyson ~ = Да́йсонове рівня́ння
Eddington (transfer) ~ = Е́динґтонове рівня́ння
Ehman [von Ehman] ~ = (фон‑)Е́манове рівня́ння
eigenvalue ~ = рівня́ння на вла́сні зна́чення
eikonal ~ = рівня́ння ейкона́лу
Einstein ~ = Айншта́йнове рівня́ння
electromagnetic field ~s = рівня́ння електромагне́тного по́ля
elliptic(‑type) ~ = еліпти́чне рівня́ння, рівня́ння еліпти́чного ти́пу
empirical ~ = емпіри́чне рівня́ння
energy(‑conservation) ~ = рівня́ння збере́ження ене́ргії
energy-balance ~ = рівня́ння бала́нсу ене́ргії
entropy-production ~ = рівня́ння виробни́цтва ентропі́ї
equilibrium ~ = 1. рівня́ння рівнова́ги 2. рівнова́жне рівня́ння
equinox ~ = рівня́ння рівноде́ння
equivalent ~ = еквівале́нтне рівня́ння
error ~ = рівня́ння по́хибок
Euler ~ = О́йлерове рівня́ння
Euler-Lagrange ~ = рівня́ння О́йлера-Лаґра́нжа
evolution ~ = рівня́ння еволю́ції, еволюці́йне рівня́ння
exact differential ~ = рівня́ння з по́вними диференція́лами
exactly solvable ~ = то́чно розв’я́зне рівня́ння
exponential ~ = показнико́ве рівня́ння
extended ~ = узага́льнене рівня́ння
exterior differential ~ = рівня́ння з зо́внішніми диференція́лами
Eyring ~ = А́йринґове [Е́йринґове] рівня́ння
Faddeev ~ = рівня́ння Фадде́ева
Fanning ~ = Фа́нінґове рівня́ння
Fick ~ = Фі́кове рівня́ння
field ~ = польове́ рівня́ння, рівня́ння для по́ля
finite-difference ~ = різнице́ве рівня́ння, рівня́ння зі скінче́нними різни́цями
first-order ~ = рівня́ння пе́ршого поря́дку
fitted ~ = емпіри́чне рівня́ння
flow ~ = рівня́ння пото́ку
fluid ~ = гідродинамі́чне рівня́ння (для плазми)
Fokker-Planck ~ = рівня́ння Фо́кера-Пла́нка
Fourier ~ = рівня́ння Фур’є́
Fowler-Nordheim ~ = рівня́ння Фа́улера-Но́рдгайма
fractional ~ = дробо́ве рівня́ння
Franklin ~ = Фра́нклінове рівня́ння
Fredholm ~ = Фредго́льмове рівня́ння
Frenkel-Halsey-Hill (isotherm) ~ = рівня́ння Фре́нкеля-Ге́лсі-Гі́ла
Fresnel ~ = Френе́леве рівня́ння
Freundlich ~ = Фро́йндліхове рівня́ння
Fröhlich ~ = Фре́ліхове рівня́ння
Fuchsian (differential) ~ = Фу́ксове рівня́ння
functional ~ = функціона́льне рівня́ння
fundamental ~ = основне́ рівня́ння
Garlick-Gibson ~s = рівня́ння Ґа́рліка-Ґі́бсона
gas ~ = рівня́ння (ідеа́льного) га́зу
gauge-invariant ~ = каліброінварія́нтне рівня́ння
Gauss-Codazzi ~ = рівня́ння Ґа́уса-Кода́ці
Gellerstedt ~ = Ґе́лерштедтове рівня́ння
general ~ = зага́льне рівня́ння
generalized ~ = узага́льнене рівня́ння
geodesic ~ = геодези́чне рівня́ння
geostrophic ~ = геостро́фне рівня́ння
Gibbs ~ = Ґі́бсове рівня́ння
Gibbs-Duhem ~ = рівня́ння Ґі́бса-Дюге́ма
Gibbs-Helmholtz ~ = рівня́ння Ґі́бса-Ге́льмгольца
Gibbs-Poynting ~ = рівня́ння Ґі́бса-По́йнтинґа
governing ~ = визнача́льне рівня́ння
Grüneisen ~ = Ґрю́найзенове рівня́ння
Hamilton ~ = Га́міл(ь)тонове рівня́ння
Hamilton-Jacobi ~ = рівня́ння Га́міл(ь)тона-Яко́бі
Hammerstein ~ = Га́мерштайнове рівня́ння
hard-sphere ~ of state = рівня́ння ста́ну в моде́лі тверди́х ку́льок
harmonic ~ = гармоні́чне рівня́ння
Hartree ~ = рівня́ння Га́ртрі
Hartree-Fock ~ = рівня́ння Га́ртрі-Фо́ка
heat (flow) ~ = рівня́ння поши́рювання тепла́
heat-balance ~ = рівня́ння теплово́го бала́нсу
heat-conduction ~ = рівня́ння теплопрові́дности
heat-transfer ~ = рівня́ння теплоо́бміну, рівня́ння перено́шення тепла́
Heisenberg ~ = Га́йзенберґове рівня́ння
Helmholtz ~ = Ге́льмгольцове рівня́ння
Henderson ~ = (for pH) Ге́ндерсонове рівня́ння
Heulinger ~ = Го́йлінґерове рівня́ння
Heun ~ = Го́йнове рівня́ння
higher-degree ~ = рівня́ння ви́щого поря́дку (than – ніж)
higher-order ~ = рівня́ння ви́щого сте́пеня (than – ніж)
highest-degree ~ = рівня́ння найви́щого поря́дку
highest-order ~ = рівня́ння найви́щого сте́пеня
Hill ~ = Гі́лове рівня́ння
homogeneous ~ = однорі́дне рівня́ння
Huttig ~ = Га́тиґове рівня́ння
hydrodynamic ~s = рівня́ння плинодина́міки [гідродина́міки]
hydrodynamical ~ = плинодинамічне [гідродинамі́чне] рівня́ння
hydrostatic ~ = гідростати́чне рівня́ння
hyperbolic(‑type) ~ = гіперболі́чне рівня́ння, рівня́ння гіперболі́чного ти́пу
hypergeometric ~ = гіпергеометри́чне рівня́ння
hypothetical ~ = гіпо́тезне рівня́ння
ideal-gas ~ = рівня́ння ідеа́льного газу
incompatible ~s = незгі́дні рівня́ння
incomplete ~ = непо́вне рівня́ння
inconsistent ~s = незгі́дні рівня́ння
incremental ~ = рівня́ння при́ростів
independent ~ = незале́жне рівня́ння
indeterminate ~ = неви́значене рівня́ння
indicial ~ = визнача́льне рівня́ння (of a homogeneous linear differential equation at a singular point – однорідного лінійного диференційного рівняння в синґулярній точці)
inhomogeneous ~ = неоднорі́дне рівня́ння
inhour ~ = рівня́ння обе́рнених годи́н
input ~ = вихідне́ [початко́ве] рівня́ння
insoluble ~ = нерозв’я́зне рі́вняння
integrable ~ = інтеґро́вне рівня́ння
integral ~ = інтеґра́льне рівня́ння (of the first/second kindпершого/другого роду)
integrodifferential ~ = інтеґродиференці́йне рівня́ння
interaction ~ = рівня́ння взаємоді́ї
intercept ~ = рівня́ння ві́дти́нків (of a straight line – прямої), рівня́ння прямо́ї у ві́дти́нках
interconnected ~s = (взаємо)заче́плені [сполу́чені, зче́плені, зв’я́зані] рівня́ння
interpolation ~ = інтерполяці́йне рівня́ння
intrinsic ~ = вну́трішнє рівня́ння (of a curve – кривої)
invariant ~ = інварія́нтне рівня́ння (under – щодо)
irrational ~ = ірраціона́льне рівня́ння
irreducible ~ = незвідне́ рівня́ння
irresoluble ~ = нерозв’я́зне рівня́ння
Jacobi ~ = рівня́ння Яко́бі
Jeans ~ = Джи́нсове рівня́ння
joining ~ = рівня́ння з’єдна́ння [зшива́ння, перехо́ду] (розв’язків)
joint ~ = рівня́ння з’єдна́ння [зшива́ння, перехо́ду] (розв’язків)
Joos-Weinberg ~ = рівня́ння Йо́са-Ва́йнберґа
Josephson ~ = Джо́зефсонове рівня́ння
Kadomtsev-Petviashvili ~ = рівня́ння Ка́домцева-Петвіашві́лі
Kellogg ~ = Ке́лоґове рівня́ння
Kelvin ~ = Ке́л(ь)вінове рівня́ння
Kepler ~ = Ке́плерове рівня́ння
Keyes ~ = Ке́йсове рівня́ння
Killing ~ = Кі́лінґове рівня́ння
kinematic ~ = кінемати́чне рівня́ння, рівня́ння кінема́тики
kinetic ~ = кінети́чне рівня́ння, рівня́ння кіне́тики
Kirchhoff ~ = Кі́рхгофове рівня́ння
Kistiakowsky-Fishtine ~ = рівня́ння Кистяко́вського-Фі́штайна
Klein-Gordon ~ = рівня́ння Кля́йна-Ґо́рдона
Klimontovich ~ = Климонто́вичеве рівня́ння
Korteweg-de-Vries [KdV] ~ = рівня́ння Ко́ртевеґа-де Ври́за
Kruskal-Kulsrud ~ = рівня́ння Кра́скала-Ка́лсруда
Lagrange ~ = Лаґра́нжове рівня́ння
Laguerre ~ = Лаґе́рове рівня́ння
Lalescu-Picard ~ = рівня́ння Лале́ску-Піка́ра
Lamé~ = рівня́ння Ламе́
Langevin ~ = Ланжеве́нове рівня́ння
Langmuir ~ = Ле́нґмюрове рівня́ння
Laplace ~ = Лапла́сове рівня́ння
latent ~ = секуля́рне рівня́ння (матриці)
Laue ~ = рівня́ння Ля́уе
Lavrent’ev ~ = рівня́ння Лавре́нтьєва
Legendre ~ = Лежа́ндрове рівня́ння
lens ~ = рівня́ння лі́нзи
l’Huilier ~ = рівня́ння Люїльє́
Lienard ~ = Лієна́рове рівня́ння
likelihood ~ = рівня́ння правдоподі́бности
linear ~ = ліні́йне рівня́ння
linearized ~ = лінеаризо́ване рівня́ння
linearly independent ~s = ліні́йно незале́жні рівня́ння
Liouville ~ = Ліуві́леве рівня́ння
Lippmann-Schwinger ~ = рівня́ння Лі́пмана -Шві́нґера
literal ~ = рівня́ння з лі́терними коефіціє́нтами
loaded integral ~ = наванта́жене інтеґра́льне рівня́ння
logarithmic ~ = логаритмі́чне рівня́ння
London ~ = Ла́ндонове [Ло́ндонове] рівня́ння
loop-current ~ = рівня́ння ко́нтурних стру́мів
Lorentz ~ = (тв) Ло́ренцове рівня́ння
Lorentz-invariant ~ = ло́ренц-інварія́нтне рівня́ння
Lorentz-Lorenz ~ = (опт.) рівня́ння Ло́рен(т)ца-Ло́ренца
Low ~ = рівня́ння Ло́у
lower-degree ~ = рівня́ння ни́жчого сте́пеня (than – ніж)
lower-order ~ = рівня́ння ни́жчого поря́дку (than – ніж)
lowest-degree ~ = рівня́ння найни́жчого сте́пеня
lowest-order ~ = рівня́ння найни́жчого поря́дку
Macleod ~ = Маклео́дове рівня́ння
macroscopic ~ = макроскопі́чне рівня́ння
magnetostatic ~ = рівня́ння магнетоста́тики
mass-energy ~ = рівня́ння зв’язку́ ма́си й ене́ргії (Айнштайнове)
Massey-Mohr ~ = рівня́ння Ме́сі-Мо́ра
master ~ = визнача́льне [основне́] рівня́ння (даного підходу)
Mathieu ~ = рівня́ння Матьє́
matrix ~ = ма́тричне рівня́ння
Maxwell ~s = Ма́ксвелові рівня́ння
Mayer ~ = Ма́єрове рівня́ння
Meshchersky ~ = рівня́ння Меще́рського
mesh-current ~ = рівня́ння ко́нтурних стру́мів
metacyclic ~ = метациклі́чне рівня́ння
microscopic ~ = мікроскопі́чне рівня́ння
Mie-Grüneisen ~ = рівня́ння Мі-Ґрю́найзена
minimal ~ = мініма́льне рівня́ння
minimal-surface ~ = рівня́ння мініма́льної пове́рхні
model ~ = моде́льне рівня́ння
modified ~ = змі́нене [перетво́рене, змодифіко́ване] рівня́ння
momental ~ = рівня́ння моме́нтів
momentum(‑conservation) ~ = рівня́ння збере́ження і́мпульсу
Morgan ~ = Мо́рґанове рівня́ння
Morse ~ = Мо́рсове рівня́ння
multi-rooted ~ = рівня́ння з кра́тними ко́ренями
multigrade ~ = багатостепене́ве рівня́ння
multigroup ~ = (яф) багатогрупове́ рівня́ння
multiplicator ~ = рівня́ння мно́жника (для еліптичних функцій)
natural ~ of a curve = приро́дне рівня́ння криво́ї
Navier ~ = рівня́ння Нав’є́
Navier-Stokes ~ = рівня́ння Нав’є́-Сто́кса
n-dimensional ~ = n-ви́мірне рівня́ння
Néel ~ = Нее́льове рівня́ння
Nernst ~ = Не́рнстове рівня́ння
Neumann ~ = Но́йманове рівня́ння (для поліномів)
neutron-age ~ = рівня́ння ві́ку нейтро́на
neutron-balance ~ = рівня́ння бала́нсу нейтро́нів
neutron-diffusion ~ = рівня́ння дифу́зії нейтро́нів
neutron-transport ~ = рівня́ння перено́шення нейтро́нів
Neyman ~ = Не́йманове рівня́ння (для функції статистичної вибірки)
nonhomogeneous ~ = неоднорі́дне рівня́ння
nonintegrable ~ = неінтеґро́вне рівня́ння
nonlinear ~ = неліні́йне рівня́ння
nonlinear string ~ = рівня́ння неліні́йної струни́
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чне рівня́ння
nonsolvable ~ = нерозв’я́зне рівня́ння
nonstationary ~ = часозале́жне рівня́ння
Nordheim ~ = Но́рдгаймове рівня́ння
normal ~ = норма́льне рівня́ння
n-particle ~ = n-части́нко́ве рівня́ння
nth-degree (algebraic) ~ = (алґебри́чне) рівня́ння сте́пеня n [n-го сте́пеня]
nth-order (differential) ~ = диференці́йне рівня́ння поря́дку n [n-го поря́дку]
nuclear-reaction ~ = рівня́ння я́дерної/ядро́вої реа́кції
numerical ~ = числове́ рівня́ння
octic ~ = рівня́ння во́сьмого сте́пеня
Omnes-Muskhelishvili ~ = рівня́ння О́мнеса-Мусхелішві́лі
one-dimensional ~ = однови́мірне рівня́ння
one-group ~ = (яф) одногрупове́ рівня́ння
one-particle ~ = одночасти́нко́ве рівня́ння
Onsager ~ = О́нзаґерове рівня́ння
operational ~ = опера́торна рі́вність
operator ~ = опера́торне рівня́ння
ordinary differential ~ [ODE] = звича́йне диференці́йне рівня́ння
original ~ = вихідне́ [початко́ве] рівня́ння
Ornstein-Uhlenbeck ~ = рівня́ння О́рнштайна-Уленбека
overall ~ (х.) підсумко́ве рівня́ння
Painlevé ~ = рівня́ння Пенлеве́
parabolic(‑type) ~ = параболі́чне рівня́ння, рівня́ння параболі́чного ти́пу
parametric ~ = параметри́чне рівня́ння
partial-difference ~ = рівня́ння з части́нними різни́цями
partial differential ~ = рівня́ння з части́нними похідни́ми
path ~ = рівня́ння траєкто́рії
Pauli ~ = рівня́ння Па́улі
Pauli-Weisskopf ~ = рівня́ння Па́улі-Ва́йскопфа
Pell ~ = Пе́лове рівня́ння
perturbation ~ = рівня́ння збу́рень
perturbed ~ = збу́рене рівня́ння
Pfaffian ~ = Пфа́фове рівня́ння
phase ~ = фа́зове рівня́ння
phase-equilibrium ~ = рівня́ння фа́зової рівнова́ги
phenomenological ~ = феноменологі́чне рівня́ння
Pippard ~ = Пі́пардове рівня́ння
Pockels ~ = По́кел(ь)сове рівня́ння
Poincaré ~ = рівня́ння Пуанкаре́
point-direction ~ = рівня́ння прямо́ї, що прохо́дить через да́ну то́чку в да́ному на́прямі
Poiseuille ~ = Пуазе́йлеве рівня́ння
Poisson ~ = Пуасо́нове рівня́ння
polar ~ = рівня́ння в поля́рних координа́тах
polycalorific ~ = полікалори́чне рівня́ння
polyharmonic ~ = полігармоні́чне рівня́ння
polynomial ~ = алґебри́чне [поліно́мне] рівня́ння
Proca ~ = рівня́ння Про́ка
propagation ~ = рівня́ння поши́рювання
prospective ~ = рівня́ння випадко́вого проце́су в майбу́тньому
pure quadratic ~ = непо́вне квадра́тне рівня́ння
quadratic ~ = квадра́тне рівня́ння, рівня́ння дру́гого сте́пеня
quantum kinetic ~ = ква́нтове кінети́чне рівня́ння
quartic ~ = рівня́ння четве́ртого сте́пеня
quasi-classical ~ = квазикласи́чне рівня́ння
quasi-differential ~ = квазидиференці́йне рівня́ння
quasi-linear ~ = квазиліні́йне рівня́ння
quintic ~ = рівня́ння п’я́того сте́пеня
radar ~ = радіолокаці́йне рівня́ння
radial ~ = радія́льне рівня́ння
radiative-transfer ~ = рівня́ння перено́шення промі́ння
radical ~ = ірраціона́льне рівня́ння
Rankine-Hugoniot ~(s) = рівня́ння Ре́нкена-Юґо́ніо
Rarita-Schwinger ~ = рівня́ння Рари́ти-Шві́нґера
rate ~ = рівня́ння (для) шви́дкости реа́кції; (х.) кінети́чне рівня́ння
Rayleigh ~ = рівня́ння Ре́йлі [Реле́я]
ray-tracing ~ = рівня́ння хо́ду про́меня
reactor-kinetics ~ = рівня́ння кіне́тики (ядерного) реа́ктора
reciprocal ~ = симетри́чне [обе́рнене, зворо́тне] рівня́ння
reduced ~ = зве́дене рівня́ння (of stateстану)
reducible ~ = звідне́ рівня́ння
redundant ~ = рівня́ння з за́йвими [надлишко́вими] ко́ренями
regression ~ = рівня́ння реґре́сії
relativistic ~ = релятивісти́чне рівня́ння
relaxation ~ = рівня́ння релакса́ції
reorbit ~ = доорбіто́ве рівня́ння, рівня́ння верта́ння на орбі́ту
resonance ~ = рівня́ння резона́нсу
retrospective ~ = рівня́ння випадко́вого проце́су в мину́лому
rheological ~ = реологі́чне рівня́ння
Riccati ~ = рівня́ння Рика́ті
Ricci ~ = рівня́ння Ри́чі
Richardson-Dushman ~ = рівня́ння Ри́чардсона-Ду́шмена
Routh ~ = Ра́утове [Ру́тове] рівня́ння
Rydberg ~ = Ри́дберґове рівня́ння
Saha ~ = рівня́ння Са́га
Sakata-Taketani ~ = рівня́ння Сака́ти-Такета́ні
scalar ~ = скаля́рне рівня́ння
scaled ~ = змасштабо́ване рівня́ння
Schrödinger ~ = Шре́динґерове рівня́ння
Schwarzschild ~ = Шва́рцшильдове рівня́ння
second-degree ~ = рі́вняння дру́гого сте́пеня
secular ~ = вікове́ [секуля́рне] рівня́ння
Selengut-Goertzel ~ = рівня́ння Се́ленґута-Ґе́рцеля
self-adjoint differential ~ = самоспря́жене диференці́йне рівня́ння
self-consistent ~ = самоузго́джене [самоузгі́днене] рівня́ння
semiempirical ~ = напівемпіри́чне рівня́ння
separable ~ = рівня́ння з відокре́мними [відокре́млюваними] змі́нними
separated(‑type) ~ = рівня́ння з відокре́мленими змі́нними
sextic ~ = рівня́ння шо́стого сте́пеня
shallow-water ~ = рівня́ння мілко́ї води́
simple ~ = про́сте́ рівня́ння; ліні́йне рівня́ння
simplified ~ = спро́щене рівня́ння
simultaneous ~s = систе́ма рівня́нь; згі́дні рівня́ння
sine-Gordon ~ = си́нус-Ґо́рдон рівня́ння
singular ~ = синґуля́рне рівня́ння
slope-intercept ~ = рівня́ння прямо́ї з кутови́ми коефіціє́нтами
solubility ~ = рівня́ння розчи́нности
solvable ~ = розв’я́зне рівня́ння
solved ~ = розв’я́зане рівня́ння
spinor ~ = спіно́рне рівня́ння
standard ~ = норма́льне рівня́ння
static-equilibrium ~ = рівня́ння стати́чної рівнова́ги
stationary ~ = часонезале́жне рівня́ння
steady-state ~ = рівня́ння уста́леного ста́ну
stiff ~s = жорстка́ систе́ма рівня́нь
stochastic differential ~ = стохасти́чне диференці́йне рівня́ння
stochastic integral ~ = стохасти́чне інтеґра́льне рівня́ння
stoichiometric ~ = стехіометри́чне рівня́ння
Stokes ~ = Сто́ксове рівня́ння
structure ~ = рівня́ння структу́ри (of a continuous group – неперервної групи)
supplementary ~ = додатко́ве рівня́ння
Svedberg ~ = Све́дберґове рівня́ння
Takagi ~ = рівня́ння Така́ґі
telegraph(y) ~ = телегра́фне рівня́ння
tensor ~ = те́нзорне рівня́ння
thermal-conductivity ~ = рівня́ння теплопрові́дности
thermal-transport ~ = рівня́ння перено́шення тепла́
thermochemical ~ = термохемі́чне рівня́ння
thermodynamic ~ of state = термодинамі́чне рівня́ння ста́ну
thermodynamic ~s = рівня́ння термодина́міки
thermoluminescence ~ = рівня́ння термолюмінесце́нції (of the first/second order – першого/другого порядку)
Thomas-Fermi ~ = рівня́ння То́маса-Фе́рмі
three-body ~ = рівня́ння трьох тіл
three-dimensional ~ = триви́мірне рівня́ння
three-moment ~ = (мех.) рівня́ння трьох моме́нтів
time-dependent ~ = часозале́жне [нестаціона́рне] рівня́ння; рівня́ння з часозале́жними коефіціє́нтами
time-independent ~ = часонезале́жне [стаціона́рне] рівня́ння; рівня́ння із часонезале́жними коефіціє́нтами
total (differential) ~ = рівня́ння з по́вними диференція́лами
transcendental ~ = трансценде́нтне рівня́ння
transfer ~ = рівня́ння перено́шення
transformation ~ = рівня́ння перетво́рення
transformed ~ = перетво́рене рівня́ння
transition ~ = рівня́ння перехо́ду
transport ~ = рівня́ння перено́шення, тра́нспортне рівня́ння
transposed ~ = транспоно́ване рівня́ння
trichromatic ~ = трихромати́чне рівня́ння
Tricomi ~ = рівня́ння Трико́мі
trigonometric ~ = тригонометри́чне рівня́ння
trinomial ~ = тричле́нне рівня́ння
two-body ~ = рівня́ння двох тіл
two-dimensional ~ = двови́мірне рівня́ння
two-particle ~ = двочасти́нко́ве рівня́ння
two-point ~ (of a line) = рівня́ння прямо́ї, що прохо́дить че́рез дві (задані) то́чки
ultrahyperbolic ~ = ультрагіперболі́чне рівня́ння
ultrarelativistic ~ = ультрарелятивісти́чне рівня́ння
unaffected ~ = рівня́ння без афе́кту
unsolvable ~ = нерозв’я́зне рівня́ння
unsolved ~ = нерозв’я́зане рівня́ння
Van der Pol ~ = Ван-дер-По́леве рівня́ння, рівня́ння Ван-дер-По́ля
Van der Waals ~ = Ван-дер-Ваа́льсове рівня́ння
Van Vleck ~ = Ван-Вле́кове [Ван-Фле́кове] рівня́ння
variational ~ = варіяці́йне рівня́ння
vector ~ = ве́кторне рівня́ння
virial ~ = вірія́льне рівня́ння
Vlasov ~ = рівня́ння Вла́сова
Volterra ~ = рівня́ння Вольте́ра
vorticity ~ = рівня́ння вихоро́вости
wave ~ = хвильове́ рівня́ння
wave kinetic ~ = хвильове́ кінети́чне рівня́ння, кінети́чне рівня́ння для хвиль
Weber ~ = Ве́берове рівня́ння
Weil ~ = Ве́йлеве рівня́ння
Wiener-Hopf ~(s) = рівня́ння Ві́нера-Го́пфа
working ~ = робо́ча фо́рмула
Yang-Mills ~ = рівня́ння Я́нґа-Мі́лза
Young ~ = Ю́нґове рівня́ння
galvanometer ґальвано́мет(е)р || ґальванометри́чний
[ˌgælvə'nɒmɪtə, -'nɑːmət̬ər]
absolute ~ = абсолю́тний ґальвано́мет(е)р
astatic ~ = астати́чний ґальвано́мет(е)р
ballistic ~ = балісти́чний ґальвано́мет(е)р
Broca ~ = ґальвано́мет(е)р Бро́ка
d’Arsonval ~ = д’Арсонва́лів ґальвано́мет(е)р
differential ~ = диференці́йний ґальвано́мет(е)р
Einthoven ~ = А́йнтговенів ґальвано́мет(е)р
electrodynamic ~ = електродинамі́чний ґальвано́мет(е)р
hot-wire ~ = теплови́й ґальвано́мет(е)р
integrating ~ = інтеґрува́льний ґальвано́мет(е)р
mirror ~ = дзерка́льний [шле́йфовий] ґальвано́мет(е)р
moving-coil ~ = магнетоелектри́чний ґальвано́мет(е)р
pointer(‑type) ~ = стрілко́ви́й ґальвано́мет(е)р
reflecting ~ = дзерка́льний ґальвано́мет(е)р
sine ~ = си́нус-ґальвано́мет(е)р
string ~ = стру́нний ґальвано́мет(е)р
tangent ~ = та́нґенс-ґальвано́мет(е)р
torsion ~ = крути́льний ґальвано́мет(е)р
torsion-string ~ = крути́льно-стру́нний ґальвано́мет(е)р
vibrational ~ = вібраці́йний [резона́нсний] ґальвано́мет(е)р
gravimeter ґраві́мет(е)р
[grə'vɪmɪtə, -mət̬ər]
astatic ~ = астати́чний ґраві́мет(е)р
astatized ~ = астатизо́ваний ґраві́мет(е)р
ballistic ~ = балісти́чний ґраві́мет(е)р
borehole ~ = свердлови́нний ґраві́мет(е)р
bottom ~ = де́нний ґраві́мет(е)р
geodetic ~ = геодези́чний ґраві́мет(е)р
marine ~ = морськи́й ґраві́мет(е)р
pendulous ~ = ма́ятниковий ґраві́мет(е)р
sea ~ = морськи́й ґраві́мет(е)р
spring ~ = пружи́но́вий ґраві́мет(е)р
string ~ = стру́нний ґраві́мет(е)р
underwater ~ = де́нний ґраві́мет(е)р
vibrating-string ~ = стру́нний ґраві́мет(е)р
gravitation ґравіта́ція, тяжі́ння || ґравітаці́йний
[ˌgrævɪ'teɪʃn]
Einstein ~ = Айншта́йнова ґравіта́ція
Newtonian ~ = Нью́тонова ґравіта́ція
quantum ~ = ква́нтова ґравіта́ція
string ~ = стру́нна ґравіта́ція
terrestrial ~ = земна́ ґравіта́ція, земне́ тяжі́ння
index (мн. indices) 1. і́ндекс || і́ндексний, і́ндексовий; (про множину) індексува́льний || індексува́ти//проіндексува́ти; значи́ти/‌познача́ти//позна́чи́ти і́ндексом 2. пока́зни́к, коефіціє́нт || показнико́вий, коефіціє́нтний 3. поря́док 4. стрі́лка (приладу) || стрілко́ви́й 5. вказівни́к, пока́зник (у книжці) || вно́сити//вне́сти до пока́зника
['ɪndεks] (мн. ['ɪndɪsiːz])
~ of absorption = (опт.) коефіціє́нт абсо́рбції [поглина́ння, вбира́ння]
~ of a (crystal) plane = і́ндекс (кристалографі́чної) площини́
~ of dispersion = (стат) пока́зни́к [і́ндекс] диспе́рсії [ро́зкиду] (даних)
~ of lens = пока́зни́к зало́млювання лі́нзи
~ of a logarithm = характери́стика логари́тму
~ of names = іменни́й пока́зник (у книжці)
~ of a point relative [with respect] to a curve/cycle = поря́док то́чки відно́сно криво́ї/ци́клу
~ of power = пока́зни́к сте́пеня
~ of a radical = пока́зни́к ко́реня [радика́лу]
~ of refraction = пока́зни́к зало́млювання
~ of a root = пока́зни́к ко́реня [радика́лу]
~ of solar activity = і́ндекс сонце́вої акти́вности
~ of a subgroup = і́ндекс підгру́пи
absolute ~ of refraction = абсолю́тний показни́к зало́млювання
absorbance ~ = коефіціє́нт поглина́ння [вбира́ння]
absorbency ~ = див. absorbance ~
absorption ~ = коефіціє́нт поглина́ння [вбира́ння]
aggregate ~ = складни́й і́ндекс
aggregative ~ = складни́й і́ндекс
authors ~ = а́вторський [іменни́й] пока́зник (у книжці)
Bravais ~ = і́ндекс Браве́
buffer ~ = бу́ферний і́ндекс (розчину)
card ~ = картоте́ка
catalog ~ = пока́зник катало́гу
characteristic ~ = характеристи́чний показни́к
citation ~ = цита́т-і́ндекс, і́ндекс цито́ваности
collective ~ = збі́рний пока́зник
color ~ = 1. (опт.) ко́лірний і́ндекс, пока́зни́к заба́рвлення 2. (астр.) ко́лор-і́ндекс, пока́зни́к ко́льору, ко́лірний пока́зни́к
column ~ = сто́впчиковий і́ндекс, і́ндекс сто́впчика
contravariant ~ = контраварія́нтний і́ндекс
covariant ~ = коварія́нтний і́ндекс
crystal ~ = кристалі́чний [кристалографі́чний] і́ндекс
cumulative exposure ~ [CUEX] = показни́к кумуляти́вної до́зи опромі́нення
decontamination ~ = і́ндекс очи́щення
deficiency ~ = (матем.) і́ндекс дефе́кту, дефе́ктне число́
diagram ~ = і́ндекс [пока́зни́к] розбі́жности (Файнменової) діягра́ми
directivity ~ = і́ндекс спрямо́ваности (в децибелах)
dispersion ~ = (стат) пара́мет(е)р ро́зкиду, індикатри́са розсі́ювання
dummy ~ = німи́й і́ндекс
dynamic reactivity ~ = (х.) динамі́чний і́ндекс реаго́вности [реакці́йної зда́тности]
exposure ~ = експозиці́йний і́ндекс (світлочутливого матеріялу)
extraordinary ~ = пока́зни́к зало́млювання незвича́йної хви́лі
field ~(яф) пока́зни́к спада́ння магне́тного по́ля (в бетатроні)
fine ~ = втори́нний [докла́дний] і́ндекс
fractional ~ = 1. дробо́вий пока́зни́к сте́пеня 2. неці́лий [дробо́вий] інде́кс
Frank ~ = Фра́нків і́ндекс
free ~ = ві́льний і́ндекс
gross ~ = перви́нний і́ндекс
group (refraction) ~ = групови́й пока́зник зало́млювання
harmonic ~ = поря́док гармо́ніки
helicity ~ = і́ндекс спіра́льности
living ~ = ві́льний і́ндекс
lower ~ = ни́жній і́ндекс
Miller ~ = Мі́лерів [кристалі́чний] і́ндекс, і́ндекс гра́ні криста́лу
modulation ~ = коефіціє́нт (ампліту́дної) модуля́ції
ordinary ~ = пока́зни́к зало́млювання звича́йної хви́лі
packing ~ = (кф) коефіціє́нт у́кладу [упако́вання]
performance ~ = пока́зни́к я́кости, коефіціє́нт ко́ри́сної дії (приладу)
pH ~ = водне́вий пока́зни́к
plasticity ~ = пока́зни́к пласти́чности
polytropic ~ = пока́зни́к політро́пи
primary ~ = перви́нний і́ндекс
quality ~ = показни́к я́кости
reactivity ~ = (х.) і́ндекс реаго́вности [реакці́йної зда́тности]
refraction ~ = пока́зни́к зало́млювання
refractive ~ = пока́зни́к зало́млювання
refracture ~ = пока́зни́к зало́млювання
reliability ~ = коефіціє́нт наді́йности
repeated ~ = повто́рюваний і́ндекс
root ~ = пока́зни́к ко́реня [радика́лу]
row ~ = і́ндекс рядка́, рядко́вий і́ндекс
running ~ = змі́нний [пото́чний] і́ндекс
secondary ~ = втори́нний [докла́дний] і́ндекс
solar activity ~ = і́ндекс сонце́вої акти́вности
spectral ~ = спектра́льний і́ндекс
star color ~ = пока́зни́к ко́льору зорі́
static reactivity ~ = (х.) стати́чний і́ндекс реаго́вности [реакці́йної зда́тности]
string ~ = но́мер си́мвола в рядку́
subject ~ = предме́тний пока́зник (у книжці)
sum(mation) ~ = і́ндекс сумува́ння [підсумо́вування]
surprise ~ = і́ндекс несподі́ванки
tensor ~ = те́нзорний і́ндекс
The Tucson Revised ~ of Asteroid Data [TRIAD] = Тусо́нський о́гляд (астероїдних даних)
thumb ~ = витино́вий (абетко́вий) пока́зник на о́брізі кни́жки (низка витинів з літерами абетки)
topological ~ = топологі́чний і́ндекс (of an elliptic differential operator – еліптичного диференційного оператора)
umbral ~ = німи́й і́ндекс
upper ~ = ве́рхній і́ндекс
viscosity ~ = (техн.) і́ндекс в’я́зкости
Weiss ~ = Ва́йсів і́ндекс
zone ~ = зо́нний і́ндекс, і́ндекс [но́мер] зо́ни (кристалу)
insulator 1. ізоля́тор || ізоля́торний 2. діеле́ктрик, непровідни́к
['ɪnsjuleɪtə, 'ɪnsəleɪt̬ər]
base ~ = опо́рний ізоля́тор
bell-shaped ~ = острішко́вий ізоля́тор
bench ~ = ізолюва́льна підкла́динка
bus ~ = ши́нний ізоля́тор
bushing ~ = наскрізни́й [проходо́вий] ізоля́тор
chain ~ = гірля́ндовий ізоля́тор
electrical ~ = (електро)ізоля́тор
disk ~ = тарі́лчастий ізоля́тор
foam-plastic ~ = пінопла́стиковий ізоля́тор; міпо́ра
heat ~ = теплоізоля́тор, теплоізоляці́йний матерія́л
high-voltage ~ = висонапру́говий ізоля́тор
hollow ~ = порожни́стий ізоля́тор
large-disk ~ = широкотарі́лковий ізоля́тор
line ~ = ліні́йний ізоля́тор
link ~ = гірля́ндовий ізоля́тор
pin(‑type) ~ = штирови́й ізоля́тор
petticoat ~ = острішко́вий ізоля́тор
porcelain ~ = порцеля́новий ізоля́тор
rigid ~ = опо́рний ізоля́тор
rod ~ = стрижне́вий ізоля́тор
section ~ = секці́йний ізоля́тор
skirt(ed) ~ = острішко́вий ізоля́тор
solid ~ = суці́льний ізоля́тор
stick ~ = стрижне́вий ізоля́тор
strain ~ = натяжни́й ізоля́тор
string ~ = ізоля́торна гірля́нда
support(ing) ~ = опо́рний ізоля́тор
suspended ~ = підвісни́й ізоля́тор
through ~ = наскрізни́й [проходо́вий] ізоля́тор
unit ~ = гірля́ндовий ізоля́тор
interaction 1. взаємоді́я || взаємоді́йний ■ to mediate ~ передава́ти [перено́сити] взаємоді́ю 2. взаємозв’язо́к || взаємозв’язко́вий 3. о́бмін інформа́цією, діяло́г
[ˌɪntər'ækʃn, ˌɪnt̬ər'-]
acoustoelectronic ~ = акустоелектро́нна взаємоді́я
acoustooptic ~ = акустоопти́чна взаємоді́я
additive ~ = адити́вна взаємоді́я
adiabatic ~ = адіяба́тна взаємоді́я
anisotropic ~ = анізотро́пна взаємоді́я
anomalous ~ = анома́льна взаємоді́я
antisymmetric ~ = антисиметри́чна взаємоді́я
asymmetric ~ = асиметри́чна взаємоді́я
athermal ~ = атермі́чна [температуронезале́жна] взаємоді́я
atomic ~ = (між)а́томна взаємоді́я
atom-surface ~ = а́томно-поверхне́ва взаємоді́я
attractive ~ = притяга́льна взаємоді́я
axial-vector ~ = аксійнове́кторна взаємоді́я
background ~ = фо́нова взаємоді́я
baryon-baryon ~ = баріо́н-баріо́нна взаємоді́я
basic ~ = фундамента́льна взаємоді́я
beam ~ = взаємоді́я стру́менів (частинок)
beam-beam ~ = двострумене́ва взаємоді́я, взаємоді́я двох стру́менів (частинок)
beam-plasma ~ = пла́змо-струмене́ва взаємоді́я, взаємоді́я стру́меня (частинок) з пла́змою
beam-wall ~ = взаємоді́я стру́меня (частинок) зі сті́нкою
beta ~ = слабка́ взаємоді́я, бе́та-взаємоді́я
Bloch ~ = Бло́хова взаємоді́я
carrier ~ = взаємоді́я носії́в (заря́ду)
carrier-impurity ~ = носі́й-до́мішко́ва взаємоді́я
central ~ = центра́льна взаємоді́я
charge ~ = взаємоді́я заря́дів
charge-carrier ~ = взаємоді́я носії́в (заря́ду)
charge-exchange ~ = зарядообмі́нна взаємоді́я, взаємоді́я з о́бміном заря́дами
charge-independent ~ = зарядонезале́жна взаємоді́я
charge-symmetric ~ = зарядосиметри́чна взаємоді́я
charge-transfer ~ = взаємоді́я з передава́нням заря́ду
charged-current ~ = взаємоді́я заря́джених стру́мів
chemical ~ = хемі́чна взаємоді́я, хемі́чна реа́кція
chemonuclear ~ = хемоя́дерна/хемоядро́ва взаємоді́я
classical ~ = класи́чна взаємоді́я
collective ~ = колекти́вна взаємоді́я
colliding-beam ~ = взаємоді́я зу́стрі́чних стру́менів (частинок)
color ~ = ко́лірна взаємоді́я
competing ~ = конкуре́нтна взаємоді́я
competitive ~ = конкуре́нтна взаємоді́я
configuration ~ = конфігураці́йна взаємоді́я
contact ~ = конта́ктова взаємоді́я
coordination ~ = координаці́йна взаємоді́я
Coulomb ~ = Куло́нова [куло́нівська] взаємоді́я
CP-invariant ~ = CP-інварія́нтна взаємоді́я
CP-noninvariant ~ = CP-неінварія́нтна взаємоді́я
CP-violating ~ = CP-неінварія́нтна взаємоді́я
cross-deformation ~ = кросдеформаці́йна взаємоді́я
decay ~ = розпадо́ва взаємоді́я
deep inelastic ~ = гли́боко непружна́ взаємоді́я
defect(‑defect) ~ = взаємоді́я дефе́ктів
deformation ~ = деформаці́йна взаємоді́я
depletion ~ = збі́днювальна взаємоді́я
deuteron-nucleus ~ = дейтро́н-ядро́ва взаємоді́я
diffraction ~ = дифракці́йна взаємоді́я
diffusion ~ = дифузі́йна взаємоді́я
dipolar ~ = двополя́рна взаємоді́я
dipole ~ = ди́польна взаємоді́я
dipole-dipole ~ = дводи́польна [ди́поль-ди́польна, міжди́польна] взаємоді́я
dipole-neutral ~ = ди́поль-нейтра́льна взаємоді́я
dipole-neutral-molecule ~ = взаємоді́я ди́поля з нейтра́льною моле́кулою
dipole-quadrupole ~ = ди́поль-квадрупо́льна взаємоді́я
direct ~ = пряма́ взаємоді́я
dislocation ~ = взаємоді́я дислока́цій
dislocation-microcrack ~ = взаємоді́я дислока́цій з мікротрі́щинами
dislocation-vacancy ~ = взаємоді́я дислока́цій з вака́нсіями
dispersion ~ = дисперсі́йна взаємоді́я
dispersive ~ = дисперсі́йна взаємоді́я
donor-acceptor ~ = до́нор-акце́пторна взаємоді́я
dynamic ~ = динамі́чна взаємоді́я
effective ~ = ефекти́вна взаємоді́я
elastic ~ = пружна́ взаємоді́я
electromagnetic ~ = електромагне́тна взаємоді́я
electron ~ = (електро́н‑)електро́нна взаємоді́я
electron-deuteron ~ = електро́н-дейтро́нна взаємоді́я
electron-electron ~ = (електро́н‑)електро́нна взаємоді́я
electron-hole ~ = електро́н-дірко́ва взаємоді́я
electron-ion ~ = електро́н-йо́нна взаємоді́я
electron-lattice ~ = електро́н-ґратко́ва взаємоді́я
electron-magnon ~ = електро́н-магно́нна взаємоді́я
electron-meson ~ = електро́н-мезо́нна взаємоді́я
electron-muon ~ = електро́н-мюо́нна взаємоді́я
electron-neutron ~ = електро́н-нейтро́нна взаємоді́я
electron-nucleon ~ = електро́н-нукло́нна взаємоді́я
electron-nucleus ~ = електро́н-ядро́ва взаємоді́я
electron-phonon ~ = електро́н-фоно́нна взаємоді́я
electron-plasmon ~ = електро́н-плазмо́нна взаємоді́я
electron-positron ~ = електро́н-позитро́нна взаємоді́я
electron-proton ~ = електро́н-прото́нна взаємоді́я
electron-ripplon ~ = електро́н-рипло́нна взаємоді́я
electron-spin ~ = електро́нна (спін‑)спі́нова взаємоді́я
electronuclear ~ = електроядро́ва взаємоді́я
electrostatic ~ = електростати́чна взаємоді́я
electroweak ~ = електрослабка́ взаємоді́я
exchange ~ = обмі́нна взаємоді́я
exciton-phonon ~ = ексито́н-фоно́нна взаємоді́я
exclusive ~ = ексклюзи́вна взаємоді́я
exotic ~ = екзоти́чна взаємоді́я
few-body ~ = див. few-particle ~
few-particle ~ = малочасти́нко́ва [кількачасти́нко́ва] взаємоді́я, взаємоді́я кілько́х [мало́го числа́] части́нок
field ~ = польова́ взаємоді́я
final-state ~ = взаємоді́я в кінце́вому ста́ні
fine ~ = тонка́ взаємоді́я
finite-range ~ = взаємоді́я зі скінче́нним ра́діусом ді́ї
fluid-structure ~ = взаємоді́я пли́нів [пли́нних речови́н] з елеме́нтами констру́кцій
four-fermion ~ = чотириферміо́нна взаємоді́я
four-particle ~ = чотиричасти́нко́ва взаємоді́я, взаємоді́я чотирьо́х части́нок
four-plasmon ~ = чотириплазмо́нна взаємоді́я
four-wave ~ = чотирихвильова́ взаємоді́я, взаємоді́я чотирьо́х хвиль
free dipole-free dipole ~ = взаємоді́я ві́льних ди́полів
fuel-cladding ~ = взаємоді́я па́лива з оболо́нкою (у ядерному реакторі)
fuel-coolant ~ = взаємоді́я па́лива з теплоносіє́м (у ядерному реакторі)
fundamental ~ = фундамента́льна взаємоді́я
gauge-dependent ~ = каліброзале́жна [калібронеінварія́нтна] взаємоді́я
gauge-independent ~ = калібронезале́жна взаємоді́я
gauge-invariant ~ = каліброінварія́нтна взаємоді́я
gauge-violating ~ = взаємоді́я з пору́шенням калібрува́ння
generalized ~ = узага́льнена взаємоді́я
gluon(‑gluon) ~ = (ґлюо́н‑)ґлюо́нна взаємоді́я
gravitational ~ = ґравітаці́йна взаємоді́я
hadron(‑hadron) ~ = (гадро́н‑)гадро́нна взаємоді́я, взаємоді́я між гадро́нами
hadron-nucleus ~ = гадрон-ядро́ва взаємоді́я
hard-sphere ~ = взаємоді́я тверди́х ку́льок
harmonic ~ = гармоні́чна взаємоді́я
harmonics ~ = взаємоді́я гармо́нік
Herzberg-Teller ~ = взаємоді́я Ге́рцберґа-Те́лера
hexadecapole nuclear ~ = гексадекапо́льна ядро́ва взаємоді́я
high-energy ~ = високоенергети́чна взаємоді́я, взаємоді́я за висо́ких ене́ргій
high-order ~ = взаємоді́я висо́кого поря́дку (теорії збурень)
hole-particle ~ = взаємоді́я части́нки з ді́ркою
host-guest ~ = взаємоді́я ма́триці з до́мішками
hydration ~ = гідратаці́йна взаємоді́я
hyperfine ~ = надтонка́ взаємоді́я
hypernuclear ~ = гіпер’ядро́ва взаємоді́я
hyperon-hyperon ~ = гіперо́н-гіперо́нна взаємоді́я, взаємоді́я між гіперо́нами
hyperweak ~ = надслабка́ взаємоді́я
hypothetical ~ = гіпотети́чна взаємоді́я
inclusive ~ = інклюзи́вна взаємоді́я
indirect ~ = непряма́ взаємоді́я
induced dipole-induced dipole ~ = взаємоді́я індуко́ваних дипо́лів
inelastic ~ = непружна́ взаємоді́я
inertial ~ = інерці́йна взаємоді́я
interatomic ~ = міжа́томна взаємоді́я, взаємоді́я між а́томами
interfacial ~ = міжфа́зова взаємоді́я, взаємоді́я на межі́ по́ділу фаз
intermediate ~ = промі́жна́ взаємоді́я
intermediate-energy ~ = проміжноенергети́чна взаємодія, взаємоді́я за промі́жни́х ене́ргій
intermolecular ~ = міжмоле́кульна взаємоді́я, взаємоді́я між моле́кулами
interparticle ~ = міжчасти́нко́ва взаємоді́я
intraatomic ~ = внутрішньоа́томна взаємоді́я
intramolecular ~ = внутрішньомоле́кульна взаємоді́я
intranuclear ~ = внутрішньоядро́ва взаємоді́я
ion-dipole ~ = йон-ди́польна взаємоді́я
ion(‑ion) ~ = (йон‑)йо́нна взаємоді́я
ion-lattice ~ = йон-ґратко́ва взаємоді́я
ion-molecule ~ = йон-моле́кульна взаємоді́я
ion-neutral(‑molecule) ~ = йон-нейтра́льна взаємоді́я, взаємоді́я йо́на з нейтра́льною мооле́кулою
ion-phonon ~ = йон-фоно́нна взаємоді́я
isotropic ~ = ізотро́пна взаємоді́я
kaon-deuteron ~ = као́н-дейтро́нна взаємоді́я
kaon-hyperon ~ = као́н-гіперо́нна взаємоді́я
kaon-kaon ~ = као́н-као́нна взаємоді́я
kaon minus-neutron ~ = взаємоді́я ка-мі́нус-мезо́на з нейтро́ном
kaon minus-proton ~ = взаємоді́я ка-мі́нус-мезо́на з прото́ном
kaon neutral-neutron ~ = взаємоді́я ка-нуль-мезо́на з нейтро́ном
kaon neutral-proton ~ = взаємоді́я ка-нуль-мезо́на з прото́ном
kaon-neutron ~ = као́н-нейтро́нна взаємоді́я
kaon-nucleon ~ = као́н-нукло́нна взаємоді́я
kaon plus-neutron ~ = взаємоді́я ка-плюс-мезо́на з нейтро́ном
kaon plus-proton ~ = взаємоді́я ка-плюс-мезо́на з прото́ном
kaon-proton ~ = као́н-прото́нна взаємоді́я
kinetic ~ = кінети́чна взаємоді́я
laser-plasma ~ = ла́зер-пла́змо́ва взаємоді́я, взаємоді́я ла́зерного промі́ння з пла́змою
lepton-baryon ~ = лепто́н-баріо́нна взаємоді́я
lepton-deuteron ~ = лепто́н-дейтро́нна взаємоді́я
lepton-hadron ~ = лепто́н-гадро́нна взаємоді́я
lepton-hyperon ~ = лепто́н-гіперо́нна взаємоді́я
lepton(‑lepton) ~ = (лепто́н‑)лепто́нна взаємоді́я
lepton-meson ~ = лепто́н-мезо́нна взаємоді́я
lepton-neutron ~ = лепто́н-нейтро́нна взаємоді́я
lepton-nucleon ~ = лепто́н-нукло́нна взаємоді́я
lepton-proton ~ = лепто́н-прото́нна взаємоді́я
linear ~ = ліні́йна взаємоді́я
local ~ = лока́льна взаємоді́я
long-range ~ = далекося́жна взаємоді́я, далекоді́я
low-energy ~ = низькоенергети́чна взаємоді́я, взаємоді́я за низьки́х ене́ргій
magnetic ~ = магне́тна взаємоді́я
magnetoelastic ~ = магнетопружна́ взаємоді́я
magnetostatic ~ = магнетостати́чна взаємоді́я
magnon-magnon ~ = магно́н-магно́нна взаємоді́я
magnon-phonon ~ = магно́н-фоно́нна взаємоді́я
many-body ~ = багаточасти́нко́ва взаємоді́я
many-particle ~ = багаточасти́нко́ва взаємоді́я
medium-energy ~ = взаємоді́я за промі́жни́х ене́ргій
meson-baryon ~ = мезо́н-баріо́нна взаємоді́я
meson-deuteron ~ = мезо́н-дейтро́нна взаємоді́я
meson-hyperon ~ = мезо́н-гіперо́нна взаємоді́я
meson(‑meson) ~ = (мезо́н‑)мезо́нна взаємоді́я
meson-nucleon ~ = мезо́н-нукло́нна взаємоді́я
model ~ = моде́льна взаємоді́я (описувана в термінах модельного потенціялу)
molecular ~ = міжмоле́кульна [міжмолекуля́рна] взаємоді́я
multichannel ~ = багатокана́лова взаємоді́я
multiparticle ~ = багаточасти́нко́ва взаємоді́я
multiperipheral ~ = мультиперифері́йна взаємоді́я
multiple ~ = багаторазо́ва взаємоді́я
multipole ~ = мультипо́льна взаємоді́я, взаємоді́я мультипо́лів
multireggeon ~ = багатореджео́нна взаємоді́я
multiwave ~ = багатохвильова́ взаємоді́я
muon-deuteron ~ = мюо́н-дейтро́нна взаємоді́я
muon-meson ~ = мюо́н-мезо́нна взаємоді́я
muon-muon ~ = мюо́н-мюо́нна взаємоді́я
muon-neutron ~ = мюо́н-нейтро́нна взаємоді́я
muon-nucleon ~ = мюо́н-нукло́нна взаємоді́я
muon-proton ~ = мюо́н-прото́нна взаємоді́я
near-threshold ~ = біляпоро́гова взаємоді́я
neutral-current ~ = взаємоді́я нейтра́льних стру́мів
neutrino-deuteron ~ = нейтри́но-дейтро́нна взаємоді́я
neutrino-electron ~ = нейтри́но-електро́нна взаємоді́я
neutrino-meson ~ = нейтри́но-мезо́нна взаємоді́я
neutrino-muon ~ = нейтри́но-мюо́нна взаємоді́я
neutrino-neutrino ~ = нейтри́но-нейтри́нна [міжнейтри́нна] взаємоді́я
neutrino-neutron ~ = нейтри́но-нейтро́нна взаємоді́я
neutrino-nucleon ~ = нейтри́но-нукло́нна взаємоді́я
neutrino-proton ~ = нейтри́но-прото́нна взаємоді́я
neutron-antineutron ~ = нейтро́н-антинейтро́нна взаємоді́я
neutron-deuteron ~ = нейтро́н-дейтро́нна взаємоді́я
neutron-neutron ~ = нейтро́н-нейтро́нна взаємоді́я
noncentral ~ = нецентра́льна взаємоді́я
nonlinear ~ = неліні́йна взаємоді́я
nonlinear wave ~ = неліні́йна взаємоді́я хвиль, неліні́йна хвильова́ взаємоді́я
nonlinear wave-particle ~ = неліні́йна взаємоді́я части́нок з хви́лями
nonlocal ~ = нелока́льна взаємоді́я
nonperturbed ~ = незбу́рена взаємоді́я
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна взаємоді́я
nonrenormalizable ~ = неперенормо́вна взаємоді́я
nonrenormalized ~ = неперенормо́вана взаємоді́я
nonresonance ~ = нерезона́нсна взаємоді́я
nonresonant ~ = нерезона́нсна взаємоді́я
nonsymmetric ~ = несиметри́чна взаємоді́я
n-particle ~ = n-части́нко́ва взаємоді́я, взаємоді́я n части́нок
nuclear ~ = (ядро́‑)ядро́ва взаємоді́я
nuclear-spin ~ = ядро́ва (спін‑)спі́нова взаємоді́я
nucleon-antinucleon ~ = нукло́н-антинукло́нна взаємоді́я
nucleon-deuteron ~ = нукло́н-дейтро́нна взаємоді́я
nucleon-hyperon ~ = нукло́н-гіперо́нна взаємоді́я
nucleon-nucleon ~ = нукло́н-нукло́нна взаємоді́я
nucleon-nucleus ~ = нукло́н-я́дро́ва взаємоді́я, взаємоді́я нукло́на з ядро́м
nucleus-nucleus ~ = ядро́-ядро́ва [між’ядро́ва] взаємоді́я
n-wave ~ = n-хвильова́ взаємоді́я, взаємоді́я n хвиль
octet ~ = окте́тна взаємоді́я
off-energy(‑shell) ~ = взаємоді́я по́за енергети́чною пове́рхнею
on-energy(‑shell) ~ = взаємоді́я на енергети́чній пове́рхні
orientational ~ = орієнтаці́йна взаємоді́я
pair ~ = двочасти́нко́ва [двійко́ва, па́рна, біна́рна] взаємоді́я, взаємоді́я двох части́нок
pairwise ~ = двочасти́нко́ва [двійко́ва, па́рна, біна́рна] взаємоді́я (у великому ансамблі)
parametric ~ = параметри́чна взаємоді́я
parity-violating ~ = взаємоді́я з пору́шенням па́рности
partial-wave ~ = взаємоді́я парці́йних [парція́льних] хвиль
particle ~ = міжчасти́нко́ва взаємоді́я, взаємоді́я між части́нками
particle-antiparticle ~ = взаємоді́я части́нки з античасти́нкою
particle-nucleus ~ = взаємоді́я части́нки з ядро́м
peripheral ~ = перифері́йна взаємоді́я
perturbed ~ = збу́рена взаємоді́я
phonon-phonon ~ = фоно́н-фоно́нна взаємоді́я
photon-baryon ~ = фото́н-баріо́нна взаємоді́я
photon-deuteron ~ = фото́н-дейтро́нна взаємоді́я
photon-electron ~ = фото́н-електро́нна взаємоді́я
photon-hadron ~ = фото́н-гадро́нна взаємоді́я
photon-hyperon ~ = фото́н-гіперо́нна взаємоді́я
photon-lepton ~ = фото́н-лепто́нна взаємоді́я
photon-meson ~ = фото́н-мезо́нна взаємоді́я
photon-muon ~ = фото́н-мюо́нна взаємоді́я
photon-neutrino ~ = фото́н-нейтри́нна взаємоді́я, взаємоді́я фото́на з нейтри́ном
photon-neutron ~ = фото́н-нейтро́нна взаємоді́я
photon-nucleon ~ = фото́н-нукло́нна взаємоді́я
photon-phonon ~ = фото́н-фоно́нна взаємоді́я
photon(‑photon) ~ = (фото́н‑)фото́нна взаємоді́я
photon-positron ~ = фото́н-позитро́нна взаємоді́я
photon-proton ~ = фото́н-прото́нна взаємоді́я
photonuclear ~ = фотоядро́ваа взаємоді́я
physical ~ = фізи́чна взаємоді́я
piezoelectric ~ = п’єзоелектри́чна взаємоді́я
pion-deuteron ~ = піо́н-дейтро́нна взаємоді́я
pion-hyperon ~ = піо́н-гіперо́нна взаємоді́я
pion-kaon ~ = піо́н-као́нна взаємоді́я
pion minus-neutron ~ = взаємоді́я пі-мі́нус мезо́на з нейтро́ном
pion minus-proton ~ = взаємоді́я пі-мі́нус мезо́на з прото́ном
pion-neutron ~ = піо́н-нейтро́нна взаємоді́я
pion-nucleon ~ = піо́н-нукло́нна взаємоді́я
pion-nucleus ~ = піо́н-ядро́ва взаємоді́я
pion-pion ~ = піо́н-піо́нна взаємоді́я
pion plus-neutron ~ = взаємоді́я пі-плюс мезо́на з нейтро́ном
pion plus-proton ~ = взаємоді́я пі-плюс мезо́на з прото́ном
pion-proton ~ = піо́н-прото́нна взаємоді́я
plasma-wall ~ = взаємоді́я пла́зми зі сті́нкою
plasmon ~ = плазмо́нна взаємоді́я, взаємоді́я плазмо́нів
point ~ = точко́ва взаємоді́я
proton-antineutron ~ = прото́н-антинейтро́нна взаємоді́я
proton-antiproton ~ = прото́н-антипрото́нна взаємоді́я
proton-deuteron ~ = прото́н-дейтро́нна взаємоді́я
proton-neutron ~ = прото́н-нейтро́нна взаємоді́я
proton(‑proton) ~ = (прото́н‑)прото́нна взаємоді́я
pseudoscalar ~ = псевдоскаля́рна взаємоді́я
pseudovector ~ = псевдове́кторна взаємоді́я
quadratic ~ = квадра́тна [квадрати́чна] взаємоді́я
quadrupole ~ = квадрупо́льна взаємоді́я
quadrupole-quadrupole ~ = двоквадрупо́льна [квадрупо́ль-квадрупо́льна] взаємоді́я
quantized ~ = кванто́вана взаємоді́я
quantum ~ = ква́нтова взаємоді́я
quark-antiquark ~ = кварк-антиква́ркова взаємоді́я
quark-gluon ~ = кварк-ґлюо́нна взаємоді́я
quark-hadron ~ = кварк-гадро́нна взаємоді́я
quark(‑quark) ~ = (кварк‑)ква́ркова взаємоді́я
quasi-elastic ~ = квазипружна́ взаємоді́я
random ~ = випадко́ва взаємоді́я
realistic ~ = реалісти́чна взаємоді́я (описувана в термінах реалістичного потенціялу)
relativistic ~ = релятивісти́чна взаємоді́я
renormalizable ~ = перенормо́вна взаємоді́я
renormalized ~ = перенормо́вана взаємоді́я
repulsion ~ = відшто́вхувальна взаємоді́я
repulsive ~ = відшто́вхувальна взаємоді́я
residual ~ = залишко́ва взаємоді́я
resonance ~ = резона́нсна взаємоді́я
resonant ~ = резона́нсна взаємоді́я
retarded ~ = зага́яна взаємоді́я
scalar ~ = скаля́рна взаємоді́я
scale-invariant ~ = масшта́бно інварія́нтна взаємоді́я
screened ~ = заекрано́вана взаємоді́я
self-consistent ~ = самоузго́джена взаємоді́я
semi-inclusive ~ = напівінклюзи́вна взаємоді́я
semistrong ~ = напівси́льна взаємоді́я
semiweak ~ = напівслабка́ взаємоді́я
separable ~ = сепара́бельна взаємоді́я
short-range ~ = близькося́жна [короткося́жна] взаємоді́я, близькоді́я
singular ~ = синґуля́рна взаємоді́я
soft-sphere ~ = взаємоді́я м’яки́х ку́льок
soliton ~ = взаємоді́я соліто́нів
solute-solvent ~ = взаємоді́я розчи́нника з розчи́неною речовино́ю
spin-dependent ~ = спінозале́жна взаємоді́я
spin-lattice ~ = спін-ґратко́ва взаємоді́я
spin-orbit ~ = спін-орбіто́ва взаємоді́я
spin-phonon ~ = спін-фоно́нна взаємоді́я
spin(‑spin) ~ = (спін‑)спі́нова взаємоді́я
static ~ = стати́чна взаємоді́я
steric ~ = стери́чна взаємоді́я
string ~ = взаємоді́я стру́н
strong ~ = си́льна взаємоді́я
superexchange ~ = надобмі́нна взаємоді́я
superhyperfine ~ = ультратонка́ взаємоді́я
superstring ~ = взаємоді́я суперстру́н
superstrong ~ = надси́льна взаємоді́я
supersymmetric ~ = суперсиметри́чна взаємоді́я
superweak ~ = надслабка́ взаємоді́я
surface ~ = поверхне́ва взаємоді́я
surface-wave ~ = взаємоді́я поверхне́вих хвиль
symmetric ~ = симетри́чна взаємоді́я
symmetry-breaking ~ = взаємоді́я з пору́шенням симе́трії
symmetry-violating ~ = взаємоді́я з пору́шенням симе́трії
technicolor ~ = техніко́лірна взаємоді́я
temperature-dependent ~ = температурозале́жна взаємоді́я
temperature-independent ~ = температуронезале́жна взаємоді́я
tensor ~ = те́нзорна взаємоді́я
three-body ~ = тричасти́нко́ва [трійко́ва] взаємоді́я, взаємоді́я трьох части́нок
three-particle ~ = тричасти́нко́ва [трійко́ва] взаємоді́я, взаємоді́я трьох части́нок
three-plasmon ~ = триплазмо́нна взаємоді́я
three-phonon ~ = трифоно́нна взаємоді́я
three-wave ~ = трихвильова́ взаємоді́я, взаємоді́я трьох хвиль
threshold ~ = поро́гова взаємоді́я
triplet ~ = трипле́тна взаємоді́я
two-body ~ = двочасти́нко́ва [двійко́ва, па́рна, біна́рна] взаємоді́я
two-nucleon ~ = двонукло́нна взаємоді́я
two-particle ~ = двочасти́нко́ва [двійко́ва, па́рна, біна́рна] взаємоді́я
two-phonon ~ = двофоно́нна взаємоді́я
two-wave ~ = двохвильова́ взаємоді́я, взаємоді́я двох хвиль
universal ~ = універса́льна взаємоді́я
van der Waals ~ = ван-дер-Ваа́льсова взаємоді́я
vector ~ = ве́кторна взаємоді́я
vibronic ~ = вібро́нна взаємоді́я
virtual ~ = віртуа́льна взаємоді́я
vortex(‑vortex) ~ = взаємоді́я ви́хорів
waste-rock ~ = (яф) взаємоді́я у ви́снаженій поро́ді (після збагачення)
wave ~ = хвильова́ взаємоді́я, взаємоді́я хвиль
wave-particle ~ = взаємоді́я хвиль з части́нками
weak ~ = слабка́ взаємоді́я
length 1. довжина́ || довжи́нний ■ 1 m in ~ завдо́вжки 1 м; per unit ~ на одини́цю довжини́, (по)довжи́нний; through the ~ and breadth (of) уздо́вж і впо́перек, із кра́ю в край 2. ві́дстань 3. трива́лість
[lεŋθ]
~ of an astronomical night = трива́лість астрономі́чної но́чі
~ of a curve = довжина́ криво́ї
~ of an ideal = кра́тність ідеа́лу
~ of lay = крок (спіралі, ґвинта, нарізі, навитки тощо)
~ of a pendulum = довжина́ ма́ятника
~ of a molecule = довжина́ моле́кули
~ of a sequence = довжина́ послідо́вности
~ of a string = (комп.) довжина́ рядка́
~ of a tangent = довжина́ доти́чної
~ of a vector = довжина́ [мо́дуль] ве́ктора
actual ~ = факти́чна довжина́
angular ~ = кутова́ ві́дстань
arc ~ = довжина́ дуги́
attenuation ~ = довжина́ згаса́ння, довжина́ посла́блювання
axial ~ = 1. довжина́ [ві́дстань] уздо́вж о́сі 2. пері́од [довжина́] трансля́ції (кристалічної ґратки)
back focal ~ = за́дня фо́кусна ві́дстань
base ~ = ба́за, ба́зова довжина́ (приладу)
block ~ = (комп.) довжина́ бло́ку
body ~ = довжина́ ті́ла
bond ~ = довжина́ (хемічного) зв’язку́
braking ~ = довжина́ [шлях] гальмува́ння
branch ~ = довжина́ відгалу́зки [відгалу́ження]
cable ~ = ка́бельтов (600 футів [183 м]; 608 футів [185.3 м]; 720 футів [219.5 м])
capillary ~ = капіля́рна довжина́
capture ~ = довжина́ (про́бі́гу до) захо́плення
cascade ~ = радіяці́йна [каска́дова] довжина́ (пробігу частинки)
chain ~ = довжина́ ланцюжка́ (макромолекули)
characteristic ~ = характеристи́чна довжина́
chord ~ = довжина́ хо́рди
coherence ~ = довжина́ когере́нтности
collision ~ = довжина́ (ві́льного) про́бі́гу, довжина́ про́бі́гу між зі́ткненнями
contour ~ = ко́нтурна [про́фільна] довжина́ (макромолекули)
conversion ~ = довжина́ (про́бі́гу до) конве́рсії (фотона)
correlation ~ = довжина́ кореля́ції
Debye (shielding) ~ = Деба́єва довжина́, Деба́їв ра́діус, довжина́ [ра́діус] Деба́євого екранува́ння
Debye-Hückel screening ~ = довжина́ [ра́діус] екранува́ння Деба́я-Гю́келя
Debye-Hückel shielding ~ = довжина́ [ра́діус] екранува́ння Деба́я-Гю́келя
dechanneling ~ = довжина́ деканалува́ння
deflection ~ = довжина́ ві́дхилу
diffusion ~ = довжина́ дифу́зії, дифузі́йний шлях
drift ~ = довжина́ дре́йфу
e-fold ~ = довжина́ зме́ншення в e разі́в
effective ~ = ефекти́вна довжина́
effective magnetic ~ = ві́дстань між полюса́ми магне́ту
effective self-focusing ~ = ефекти́вна довжина́ самофокусува́ння
electrical ~ = довжина́ провідника́ (у довжинах хвиль)
elementary ~ = елемента́рна [фундамента́льна] довжина́
equivalent focal ~ = еквівале́нтна фо́кусна ві́дстань
equivalent magnetic ~ = ві́дстань між полюса́ми магне́ту
extinction ~ = довжина́ ексти́нкції
extrapolation ~ = довжина́ екстраполя́ції
fast-neutron diffusion ~ = довжина́ дифу́зії швидки́х нейтро́нів
fiber ~ = довжина́ волокни́ни
finite ~ = скінче́нна довжина́
focal ~ = фо́кусна ві́дстань
focusing ~ = довжина́ фокусува́ння
front focal ~ = пере́дня фо́кусна ві́дстань
full ~ = по́вна довжина́
fundamental ~ = фундамента́льна [елемента́рна] довжина́
gage ~ = ба́за зразка́ (в експериментах із міцности матеріялів)
geometrical ~ = геометри́чна довжина́
geometrical focal ~ = геометри́чна фо́кусна ві́дстань
infinite ~ = нескінче́нна довжина́
instruction ~ = (комп.) довжина́ кома́нди
inverse ~ = обе́рнена довжина́
inverse correlation ~ = обе́рнена довжина́ кореля́ції
jet ~ = довжина́ струми́ни
Jeans ~ = (астрофіз.) Джи́нсова довжина́
lasing ~ = довжина́ о́бласти ґенера́ції, довжина́ акти́вної діля́нки (лазера)
localization ~ = довжина́ локаліза́ції
magnetic ~ = магне́тна довжина́
m-fold attenuation ~ = довжина́ посла́блення у m разі́в
migration ~ = міґраці́йна довжина́, довжина́ міґра́ції
mixing ~ = довжина́ перемі́шування
moderation ~ = довжина́ спові́льнювання (нейтронів)
moving-body ~ = довжина́ ті́ла у ста́ні ру́ху; довжина́ рухо́мого ті́ла
multiplication ~ = довжина́ розмно́жування [мно́ження] (нейтронів)
normalized ~ = (мф) відно́сна довжина́
overall ~ = габари́тна довжина́
optical ~ = опти́чна довжина́
path ~ = довжина́ шляху́
penetration ~ = довжина́ прони́кнення
persistence ~ = довжина́ уста́лености
(physical) path ~ = (комп.) фізи́чна довжина́ шля́ху (сигналу)
Planck ~ = Пла́нкова довжина́
plateau ~ = довжина́ пла́то
proper ~ = власти́ва [вла́сна] довжина́
pulse ~ = трива́лість [ширина́] і́мпульсу
radian ~ = довжина́ хви́лі, поді́лена на 2p
radiation ~ = радіяці́йна [каска́дова] довжина́ (пробігу частинки)
reciprocal ~ = обе́рнена довжина́
record ~ = довжина́ за́пису
reduced ~ = зве́дена довжина́
reference ~ = відліко́ва довжина́
register ~ = довжина́ реґі́стру, число́ розря́дів (у реґістрі)
reduced ~ of a pendulum = зве́дена довжина́ ма́ятника
register ~ = довжина́ [мі́сткість] реґі́стру
relaxation ~ = довжина́ релакса́ції
representative ~ = характе́рна довжина́
rigid ~ = фіксо́вана довжина́ (у базах даних)
scattering ~ = довжина́ розсі́ювання
screening ~ = довжина́ [ра́діус] екранува́ння
self-focusing ~ = довжина́ самофокусува́ння
shielding ~ = довжина́ [ра́діус] екранува́ння
slowing-down ~ = довжина́ спові́льнювання
spark ~ = іскрови́й про́мі́жок, розря́дна ві́дстань
specimen ~ = довжина́ зразка́
spin diffusion ~ = довжина́ спі́нової дифу́зії
standard ~ = етало́нна довжина́
string ~ = довжина́ рядка́
surface screening ~ = поверхне́ва довжина́ екранува́ння
test ~ = трива́лість випробо́вування
thermal-neutron diffusion ~ = (яф) довжина́ дифу́зії теплови́х нейтро́нів
track ~ = довжина́ про́бі́гу (у бульбашковій камері тощо)
total ~ = сума́рна довжина́
typical ~ = характе́рна довжина́
unit ~ = 1. одини́чна довжина́ 2. одини́ця довжини́
vector ~ = довжина́ ве́ктора
wave ~ = довжина́ хви́лі
word ~ = довжина́ сло́ва
zero ~ = нульова́ довжина́
model 1. моде́ль || моде́льний || моделюва́ти//змоделюва́ти (за взірцем – after) 2. маке́т; схе́ма || маке́тний; схе́мний 3. зразо́к; взіре́ць; шабло́н; тип || зразко́вий, взірце́вий ■ after/on a ~ на взіре́ць, за взірце́м 4. моделюва́льний при́стрій 5. ліпи́ти/‌вилі́плювати//ви́ліпити
['mɒdl, 'mɑːdl]
~ for a phase transition = моде́ль фа́зового перехо́ду
~ of calculation = обчи́слювальна схе́ма, схе́ма обчи́слювання (теоретична)
~ of closed universe = моде́ль за́мкненого все́світу
~ of computation = обчи́слювальна схе́ма, схе́ма обчи́слювання (комп’ютерна)
~ of a disordered system = моде́ль невпорядко́ваної систе́ми
~ of a galaxy = моде́ль гала́ктики
~ of interacting particles = моде́ль взаємоді́йних части́нок
~ of interaction = моде́ль взаємоді́ї
~ of а nucleus = моде́ль ядра́
~ of a phase transition = моде́ль фа́зового перехо́ду
~ of a potential = моде́ль потенція́лу
~ of a semiconductor surface = моде́ль пове́рхні напівпровідника́
~ of a surface = моде́ль пове́рхні
~ of the universe = моде́ль все́світу
abstract ~ = теорети́чна моде́ль; абстра́ктна моде́ль
adequate ~ = адеква́тна моде́ль
alpha-particle ~ = а́льфа-части́нко́ва [кла́стерна] моде́ль (ядра)
anisotropic ~ = анізотро́пна моде́ль; (of the universe – всесвіту)
anisotropic next-nearest-neighbor Ising [ANNNI] ~ = анізотро́пна І́зинґова моде́ль із взаємоді́єю насту́пних близьки́х сусі́дів
approximate ~ = набли́жена моде́ль
archetypal ~ = моде́ль ра́ннього [початко́вого] все́світу
atomic ~ = 1. моде́ль а́тома 2. а́томна моде́ль (будови речовини)
bag ~ = (тп) моде́ль мішкі́в
band ~ = (тт) зо́нна моде́ль
Bardeen-Cooper-Schrieffer [BCS] ~ = моде́ль Ба́рдина-Ку́пера-Шри́фера [БКШ]
baryon composite ~ = скла́дена моде́ль баріо́на
baryon-exchange ~ = моде́ль із баріо́нним о́бміном
bench ~ = сте́ндова моде́ль
big-bang ~ = моде́ль вели́кого ви́буху
blackbody ~ = моде́ль чо́рного ті́ла
black nucleus ~ = моде́ль чо́рного ядра́
Bohr ~ = Бо́рова моде́ль а́тома
Bohr-Mottelson ~ = моде́ль Бо́ра-Мо́тельсона
bootstrap ~ = (тп) моде́ль бутстра́пу [зашнуро́вування]
Born ~ = Бо́рнова моде́ль
Born-Madelung ~ = моде́ль Бо́рна-Маделу́нґа
Bose-gas ~ = моде́ль бо́зе-га́зу
boson-exchange ~ = моде́ль із бозо́нним о́бміном
brane ~ = бра́нова моде́ль, моде́ль бран
braneworld (cosmological) ~ = (космологі́чна) моде́ль бра́нового сві́ту
breadboard ~ = (ел.) маке́тна схе́ма
cascade ~ = каска́дова моде́ль
cell ~ = комі́ркова моде́ль
chiral ~ = хіра́льна моде́ль
classical ~ = класи́чна моде́ль
clock ~ = годи́нникова моде́ль (спінів на ґратці)
closed ~ = за́мкнена моде́ль
cloudy-bag ~ = моде́ль мішкі́в із хма́рою [оболо́нкою] (мезонів)
cloudy-crystal-ball ~ = (яф) опти́чна моде́ль
cluster ~ = 1. кла́стерна моде́ль 2. а́льфа-частинко́ва [кла́стерна] моде́ль ядра́
coherent-tube ~ = (яф) моде́ль когере́нтної труби́
collective ~ = колекти́вна моде́ль
collective electron ~ = моде́ль спі́льних [сколективізо́ваних] електро́нів
color ~ = (тп) ко́лірна моде́ль
composite ~ = складна́ [скла́дена] моде́ль
composite-nucleus ~ = моде́ль скла́деного ядра́
compound-nucleus ~ = моде́ль компа́унд-ядра́ [скла́деного ядра́]
computation(al) ~ = комп’ю́терна [обчи́слювальна] моде́ль
computer ~ = комп’ю́терна моде́ль
conceptual ~ = концептуа́льна моде́ль
confinement ~ = моде́ль конфа́йнменту, моде́ль утри́мування (кварків)
confining ~ = моде́ль конфа́йнменту, моде́ль утри́мування (кварків)
constituent-interchange ~ [CIM] = складна́ моде́ль (ядра) із вну́трішнім о́бміном
continuum-shell ~ = оболо́нкова моде́ль (ядра) з урахува́нням непере́рвного спе́ктру
corona ~ = моде́ль коро́ни
correlated-particle ~ = моде́ль скорельо́ваних части́нок
cosmological ~ = космологі́чна моде́ль
coupled-channel ~ = моде́ль зв’я́заних кана́лів
cranking ~ = (яф) моде́ль примусо́вого оберта́ння
crude ~ = гру́ба моде́ль
crystal ~ = моде́ль криста́лу (теоретична)
descriptive ~ = описо́ва моде́ль
de Sitter ~ of universe = де-Си́терова моде́ль все́світу
deterministic ~ = детерміністи́чна моде́ль
diffraction ~ = дифракці́йна моде́ль (of a nuclear reactionядрової реакції)
diffuse-reflection ~ = моде́ль дифу́зного відбива́ння
diffusion ~ = дифузі́йна моде́ль
discrete ~ = дискре́тна моде́ль
dissipationless ~ = бездисипаці́йна моде́ль
dissipative ~ = дисипати́вна моде́ль
downgraded ~ = спро́щена моде́ль
draft ~ = ескі́зна [черне́ткова, прибли́зна] моде́ль
Drell ~ = Дре́лова моде́ль
drop(let) ~ = крапли́нна моде́ль (of the nucleus – ядра)
dual ~ = дуа́льна моде́ль
dual-absorption ~ = дуа́льна моде́ль поглина́ння
dual-resonance ~ = дуа́льно-резона́нсна моде́ль
dynamic(al) ~ = динамі́чна моде́ль
eight-vertex (lattice) ~ = восьмиверши́нна (ґратко́ва) моде́ль
eikonal ~ = ейкона́льна моде́ль
electroweak ~ = моде́ль електрослабко́ї взаємоді́ї
Elliot ~ = Е́ліотова моде́ль
empirical ~ = емпіри́чна моде́ль
energy-transfer ~ = моде́ль перено́шення [перене́сення] ене́ргії
equilibrium ~ = 1. рівнова́жна моде́ль 2. моде́ль рівнова́ги
evaporation ~ = моде́ль випаро́вування (ядра)
evolutionary ~ = еволюці́йна моде́ль
exactly solvable ~ = то́чно розв’я́зна моде́ль
exchange ~ = обмі́нна [перифері́йна] моде́ль
experimental ~ = експеримента́льна [до́слідна] моде́ль
extended-particle ~ = моде́ль части́нки скінче́нних (ненульових) ро́змірів
Fano-Lichten ~ = моде́ль Фа́но-Лі́хтена
Fermi-gas ~ = моде́ль фе́рмі-га́зу
Fermi-liquid ~ = моде́ль фе́рмі-рідини́
field-theoretic ~ = моде́ль в те́рмінах тео́рії по́ля
finite-dimensional ~ = скінченнови́мірна моде́ль
finite-range ~ = моде́ль скінче́нного ра́діуса (взаємо)ді́ї
fireball ~ = моде́ль фаєрбо́лу [вогняно́ї ку́лі]
flavor ~ = (тп) моде́ль з арома́том
flow ~ = моде́ль пото́ку
formal ~ = форма́льна моде́ль
full-scale ~ = нату́рна моде́ль, моде́ль у натура́льну величину́
full-size ~ = нату́рна моде́ль, моде́ль у натура́льну величину́
functional ~ = функці́йна моде́ль
gauge ~ = калібрува́льна моде́ль
gauge-field ~ = калібрува́льна польова́ моде́ль
generalized ~ = узага́льнена моде́ль
geometric ~ = геометри́чна моде́ль
giant-resonance ~ = (яф) моде́ль велете́нського резона́нсу
gluon ~ = ґлюо́нна моде́ль
Goldberger ~ = Ґо́лдберґерова моде́ль
Goldhaber-Teller ~ = моде́ль Ґо́лдгабера-Те́лера
governor ~ = моде́ль реґуля́тора
Granato-Lücke ~ = моде́ль Ґрана́то-Лю́ке
grand unified ~ = моде́ль вели́кого об’є́днання
graphic ~ = графі́чна моде́ль
grid ~ = (комп.) сітко́ва́ моде́ль
half-scale ~ = моде́ль у полови́ну натура́льної величини́
hard-collision ~ = моде́ль жорстки́х зі́ткнень
hard-core ~ = моде́ль твердо́го осе́рдя [ко́ру]
hard-hexagon ~ = моде́ль тверди́х [жорстки́х] шестику́тників
hard-sphere ~ = моде́ль тверди́х ку́льок
hard-sphere gas ~ = моде́ль твердоку́лькового га́зу
hard-sphere fluid ~ = моде́ль твердоку́лькового пли́ну
harmonic-oscillator ~ = моде́ль гармоні́чного осциля́тора
Haywood ~ = Ге́йвудова моде́ль
heuristic ~ = евристи́чна моде́ль
hierarchical ~ = (і)єрархі́чна моде́ль
Higgs ~ = Гі́ґсова моде́ль
Hubbard ~ = Га́бардова моде́ль
hybrid ~ = гібри́дна моде́ль
hydrodynamic ~ = гідродинамі́чна моде́ль
hypothetical ~ = гіпо́тезна [гіпотети́чна] моде́ль
ideal-gas ~ = моде́ль ідеа́льного га́зу
idealistic ~ = ідеа́льна [ідеалісти́чна] моде́ль
impenetrable-nucleus ~ = моде́ль непрони́кного ядра́
independent-particle ~ = моде́ль незале́жних части́нок; одночасти́нко́ва моде́ль
infinite-dimensional ~ = нескінченнови́мірна моде́ль
inflation ~ = інфляці́йна моде́ль
interacting-boson ~ = моде́ль (з урахуванням) бозо́нної взаємоді́ї
interpolation ~ = інтерполяці́йна моде́ль
isobar ~ = ізоба́рна моде́ль
Ising ~ = І́зинґова моде́ль
isotropic ~ = ізотро́пна моде́ль
isotropic Ising ~ = ізотро́пна І́зинґова моде́ль
isotropic ~ = ізотро́пна моде́ль (of the universe – всесвіту)
Jackson ~ = Дже́ксонова моде́ль
jet ~ = (яф) струми́нна моде́ль
Kane ~ = Ке́йнова моде́ль
Kellerman ~ = Ке́лерманова
Kelvin-Voigt-Meyer ~ = моде́ль Ке́л(ь)віна-Фо́йґта-Ма́єра
kinematic ~ = кінемати́чна моде́ль
kinetic ~ = кінети́чна моде́ль
Kronig-Penney ~ = моде́ль Кро́ніґа-Пе́ні
Kubeika-Munk ~ = моде́ль Кубе́йки-Му́нка
Lane-Thomas-Wigner ~ = моде́ль Ле́йна-То́маса-Ві́ґнера
Lee ~ = моде́ль Лі́
large-scale ~ = великомасшта́бна моде́ль, моде́ль у вели́кому масшта́бі
lattice ~ = ґратко́ва моде́ль
lattice-gas ~ = моде́ль ґратко́вого га́зу
lattice gauge ~ = калібрува́льна ґратко́ва моде́ль
linear ~ = ліні́йна моде́ль
linear-absorption ~ = (яф) моде́ль ліні́йного поглина́ння
linearized ~ = лінеаризо́вана моде́ль
liquid-drop ~ = крапли́нна моде́ль (ядра)
massive ~ = маси́вна моде́ль
massive-vector-meson ~ = моде́ль маси́вних ве́кторних мезо́нів
massless ~ = безма́сова моде́ль
master ~ = етало́нна моде́ль
mathematical ~ = математи́чна моде́ль
mean-field ~ = моде́ль сере́днього по́ля
mechanical ~ = механі́чна моде́ль
melting ~ = моде́ль то́плення
membrane ~ = мембра́нова моде́ль
Mendelssohn ~ = Ме́ндельсонова моде́ль
Migdal-Watson ~ = моде́ль Міґда́ла-Ва́тсона
modified ~ = (з)модифіко́вана моде́ль
molecular ~ = 1. моде́ль моле́кули 2. молекуля́рна моде́ль
multicenter-shell ~ = багатоце́нтрова оболо́нкова моде́ль (ядра)
multifireball ~ = багатофаєрбо́льна моде́ль, моде́ль багатьо́х вогняни́х куль
multifluid ~ = багатопли́нова моде́ль (плазми)
multigroup ~ = (яф) багатогрупова́ моде́ль
multiperipheral ~ = (яф) мультиперифері́йна моде́ль
multiple-parton ~ = багатопарто́нна моде́ль
multiresonance ~ = багаторезона́нсова моде́ль
Nilsson-Mottelson ~ = моде́ль Ні́льсона-Мо́тельсона
nonequilibrium ~ = нерівнова́жна моде́ль
nonideal gas ~ = моде́ль реа́льного га́зу
noninteracting-particle ~ = моде́ль невзаємоді́йних части́нок
nonlinear ~ = неліні́йна моде́ль
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна моде́ль
nonrenormalizable ~ = неперенормо́вна моде́ль
nuclear ~ = моде́ль ядра́
nuclear-fireball ~ = моде́ль фаєрбо́лу, моде́ль вогняно́ї ку́лі
nuclear-fluid-dynamic ~ = моде́ль я́дерної/ядро́вої плинодина́міки
nuclear-hydrodynamic ~ = ядро́ва гідродинамі́чна моде́ль
numerical ~ = числова́ моде́ль
octet ~ = (тп) окте́тна моде́ль
one-boson-exchange [OBE] ~ = моде́ль із однобозо́нним о́бміном
one-dimensional ~ = однови́мірна моде́ль
one-group ~ (яф) одногрупова́ моде́ль
one-particle ~ = одночасти́нко́ва моде́ль
one-pion-exchange [OPE] ~ = моде́ль із однопіо́нним о́бміном
one-pole ~ = однопо́люсна моде́ль
optical ~ = опти́чна моде́ль (ядра)
order-disorder ~ = (тт) моде́ль поря́док-бе́злад
oscillator ~ = 1. осциля́торна моде́ль 2. моде́ль осциля́тора
paracrystal ~ = паракристалі́чна моде́ль
paracrystallite ~ = паракристалі́тна моде́ль
particle ~ = моде́ль (елементарної) части́нки
particle-core coupling ~ = моде́ль зв’язку́ части́нка-осе́рдя (ядра)
parton ~ = парто́нна моде́ль
Peierls-Nabarro ~ = моде́ль Па́єрлса-Наба́ро
Perey-Buck ~ = моде́ль Пер’є́-Ба́ка
perfectly-rigid-body ~ = моде́ль абсолю́тно твердо́го ті́ла
peripheral ~ = (яф) перифері́йна [обмі́нна] моде́ль
phase-transition ~ = моде́ль фа́зового перехо́ду
phenomenological ~ = феноменологі́чна моде́ль
physical ~ = фізи́чна моде́ль
pilot ~ = до́слідна [експеримента́льна, піло́тна] моде́ль
pion-exchange ~ = (яф) моде́ль із піо́нним о́бміном
planetary ~ = планета́рна [Бо́рова] моде́ль (атома)
plasma ~ = моде́ль пла́зми
Poincaré ~ = моде́ль Пуанкаре́
point-sink ~ = моде́ль точко́вого сто́ку
pole ~ = по́люсна моде́ль
potential ~ = потенція́льна моде́ль
potential-well ~ = моде́ль потенція́льної я́ми
Potts ~ = По́тсова моде́ль
predictive ~ = прогно́зна моде́ль
preequilibrium ~ = передрівнова́жна моде́ль
prime ~ = про́ста́ моде́ль
probabilistic ~ = імовірні́сна моде́ль
pseudopotential ~ = моде́ль псевдопотенція́лу
qualitative ~ = я́кісна моде́ль
quantitative ~ = кі́лькісна моде́ль
quantum ~ = ква́нтова моде́ль
quark ~ = ква́ркова моде́ль
quark fragmentation ~ = моде́ль фраґмента́ції ква́рків
quark-gluon plasma ~ = моде́ль кварк-ґлюо́нної пла́зми
quark-parton ~ = кварк-парто́нна моде́ль
quark-soup ~ = моде́ль гаря́чої ква́ркової пла́зми
quarkonium ~ = моде́ль кварко́нію
quartet ~ = (тп) кварте́тна моде́ль
quasi-linear ~ = квазиліні́йна моде́ль
radiator ~ = моде́ль випромі́нювача [променювача́]
random-site Ising ~ = І́зинґова моде́ль з випадко́вими вузла́ми
random-walk ~ = моде́ль випадко́вого блука́ння [випадко́вих ма́ндрів]
realistic ~ = реа́льна [реалісти́чна] моде́ль
reference ~ = етало́нна моде́ль
Regge ~ = моде́ль Ре́дже
reggeized ~ = (тп) зреджизо́вана моде́ль
relativistic ~ = релятивісти́чна моде́ль
renormalizable ~ = перенормо́вна моде́ль
renormalized ~ = перенормо́вана моде́ль
research ~ = дослі́дницька [експеримента́льна] моде́ль
resonance ~ = резона́нсна моде́ль
rheological ~ = реологі́чна моде́ль
rigid-body ~ = моде́ль абсолю́тно твердо́го ті́ла
rigid-rotor ~ = моде́ль жорстки́х ро́торів
Rosenbluth-Nelkin ~ = моде́ль Ро́зенблюта-Не́лкіна
Rutherford (nuclear) ~ = Ре́зерфордова моде́ль (атома)
Salam-Weinberg (gauge~ = (калібрува́льна) моде́ль Сала́ма-Ва́йнберґа
sandbag ~ = (тп) статисти́чна моде́ль
scale ~ = масшта́бна моде́ль
schematic ~ = схе́ма
schizon ~ = шизо́нна моде́ль
self-dual ~ = самодуа́льна моде́ль
semiclassical ~ = напівкласи́чна моде́ль
semiempirical ~ = напівемпіри́чна моде́ль
semiscale ~ = моде́ль у полови́нному масшта́бі
Serber ~ = Се́рберова моде́ль
shell ~ = оболо́нкова моде́ль (ядра)
simple ~ = про́ста́ моде́ль
simplified ~ = спро́щена моде́ль
simulation ~ = імітаці́йна моде́ль
simulation plasma ~ = комп’ю́терна моде́ль пла́зми
single-particle ~ = одночасти́нко́ва моде́ль
Sitenko-Glauber ~ = моде́ль Сите́нка-Ґла́убера
six-vertex (lattice) ~ = шестиверши́нна (ґратко́ва) моде́ль
skeleton ~ = карка́сна моде́ль
Slaggie ~ = моде́ль Сле́ґі
small-scale ~ = маломасшта́бна моде́ль, моде́ль у мало́му масшта́бі
snowplow ~ = (астр.) моде́ль снігоочи́щувача
software ~ = програмо́ва моде́ль
Sommerfeld ~ = Зо́мерфельдова моде́ль
space ~ = просторо́ва [триви́мірна] моде́ль
spaghetti ~ = (астр.) моде́ль спаґе́ті, волокни́ста моде́ль
spectator ~ = моде́ль спекта́тора
specular-reflection ~ = моде́ль дзерка́льного відби́вання
spherical ~ = сфери́чна моде́ль (ядра)
spurion ~ = шпуріонна моде́ль
star ~ = моде́ль зорі́ (математична)
static ~ = стати́чна моде́ль
statistical ~ = статисти́чна моде́ль
stellar ~ = моде́ль зорі́ (математична)
stochastic ~ = стохасти́чна моде́ль
stretch ~ = моде́ль розтя́гування, моде́ль спрямо́ваного зв’язку́
string ~ = (тп) моде́ль струни́
strong-absorption ~ = (яф) моде́ль із сильним поглина́нням
strong-coupling ~ = моде́ль си́льного зв’язку́
structural ~ = структу́рна моде́ль
superfluid-nucleus ~ = моде́ль надпли́нного ядра́
tensor-dominance ~ = (тп) моде́ль домінува́ння те́нзорних мезо́нів
test ~ = випро́бувальна [до́слідна, експеримента́льна, те́стова] моде́ль
theoretical ~ = теорети́чна моде́ль
thermodynamic ~ = термодинамі́чна моде́ль
thermodynamic molecular ~ = термодинамі́чна моде́ль моле́кули
Thirring ~ = Ти́ринґова моде́ль
Thomas-Fermi ~ = моде́ль То́маса-Фе́рмі
three-dimensional ~ = триви́мірна [просторо́ва] моде́ль
time-dependent ~ = часозале́жна [нестаціона́рна] моде́ль
time-independent ~ = часонезале́жна [стаціона́рна] моде́ль
topless ~ = (тп) моде́ль без ве́рхнього ква́рка
topological ~ = топологі́чна моде́ль
transition ~ = моде́ль перехо́ду
transport ~ = моде́ль перено́шення [перене́сення]
two-band ~ = (тт) двозо́нна моде́ль
two-dimensional ~ = двови́мірна [пло́ска] моде́ль
two-fluid ~ = двопли́нова моде́ль
uncorrelated-jet ~ = (тп) моде́ль нескорельо́ваних струми́н
uncorrelated-particle ~ = моде́ль нескорельо́ваних части́нок
unified ~ = об’є́днана моде́ль; узага́льнена моде́ль
unified gauge ~ = об’є́днана калібрува́льна моде́ль
unitary ~ = уніта́рна моде́ль
universal ~ = універса́льна моде́ль
unrenormalized ~ = неперенормо́вана моде́ль
upgraded ~ = вдоскона́лена моде́ль
urn ~ = (матем.) у́рнова моде́ль
Van der Waals ~ = моде́ль реа́льного га́зу
Van Hove ~ = моде́ль Ван Го́ве
variable-moment-of-inertia [VMI] ~ = моде́ль зі змі́нним моме́нтом іне́рції
vector-dominance ~ = (тп) моде́ль домінува́ння ве́кторних части́нок
Veneziano ~ = моде́ль Венеція́но
Voigt ~ = Фо́йґтова моде́ль
vortex ~ = вихоро́ва моде́ль
weak-coupling ~ = моде́ль слабко́го зв’язку́
Weinberg (lepton) ~ = Ва́йнберґова (лепто́нна) моде́ль
Weisskopf ~ = Ва́йскопфова моде́ль
wind-tunnel ~ = аеродинамі́чна моде́ль
Yoshimori-Kitano ~ = моде́ль Йошимо́рі-Кіта́но
Young ~ = Ю́нґова моде́ль
Zener ~ = Зе́нерова моде́ль
zero-range ~ = моде́ль нульово́го ра́діусу (взаємо)ді́ї
polygon 1. багатоку́тник || багатоку́тниковий ■ to close a ~ змика́ти//зімкну́ти [замика́ти//замкну́ти] багатоку́тник(а) 2. поліго́н || поліго́нний
['pɒlɪgən, 'pɑːlɪgɑːn]
~ of forces = силови́й багатоку́тник, багатоку́тник сил
~ of n sides = n-ку́тник
~ of vectors = ве́кторний багатоку́тник
arc ~ = дугови́й [колови́й] багатоку́тник
circular ~ = дугови́й [колови́й] багатоку́тник
circumscribed ~ = опи́саний багатоку́тник (about – навколо)
closed ~ = зі́мкнений багатоку́тник; зі́мкнена (ла́мана) крива́
complementary ~ = сере́динний [антимедія́нний] багатоку́тник
concave ~ = угну́тий багатоку́тник
convex ~ = опу́клий багатоку́тник
curvilinear ~ = криволіні́йний [дугови́й] багатоку́тник
equiangular ~ = рівноку́тний [пра́вильний] багатоку́тник
equilateral ~ = рівнобі́чний [рівносторо́нній, пра́вильний] багатоку́тник
force ~ = силови́й багатоку́тник, багатоку́тник сил
frequency ~ = часто́тний багатоку́тник, багатоку́тник часто́т
funicular ~ = (мех.) мотузко́вий багатоку́тник
geodesic ~ = геодези́чний багатоку́тник
geodynamic ~ = геодинамі́чний поліго́н
inscribed ~ = впи́саний багатоку́тник (of, in – у)
irregular ~ = непра́вильний багатоку́тник
knotted ~ = заву́злений багатоку́тник
load ~ = наванта́говий багатоку́тник, багатоку́тник наванта́г [наванта́жень]
normal ~ = норма́льний багатоку́тник
n-sided ~ = n-ку́тник
open ~ = незі́мкнений багатоку́тник; незі́мкнена (ла́мана) крива́
pedal ~ = поде́рний багатоку́тник
plane ~ = пло́ский багатоку́тник
reflex ~ = самоперети́нний багатоку́тник
regular ~ = пра́вильний багатоку́тник
self-intersecting ~ = самоперети́нний багатоку́тник
star ~ = зірча́стий багатоку́тник
string ~ = (мех.) мотузко́вий багатоку́тник
vector ~ = ве́кторний багатоку́тник
velocity ~ = багатоку́тник шви́дкостей
potential 1. потенція́л || потенція́льний 2. (ел.) електростати́чний [електри́чний] потенція́л; різни́ця потенція́лів 3. потенція́льний, невихоро́вий, безвихоро́вий 4. потенці́йний, можли́вий
[pə'tεnʃl]
~ of interaction = потенція́л взаємоді́ї
~ of a nucleus = потенція́л ядра́
accelerating ~ = пришви́дшувальний потенція́л
acceleration ~ = пришви́дшувальний потенція́л
adsorption ~ = адсорбці́йний потенція́л
advanced ~ = випере́джувальний потенція́л
anchoring ~ = поверхне́вий потенція́л (у рідинному кристалі)
anharmonic ~ = ангармоні́чний потенція́л
appearance ~ = потенція́л поя́ви (йо́нів) (у йонному джерелі)
attractive ~ = притяга́льний потенція́л
barrier ~ = бар’є́рний потенція́л
bioelectric ~ = біоелектри́чний потенція́л
Bohr ~ = Бо́рів потенція́л
Born-Mayer ~ = потенція́л Бо́рна-Ма́єра
boundary ~ = межови́й потенція́л, потенція́л межі́
breakdown ~ = пробива́льний (електричний) потенція́л, потенція́л пробива́ння
Brückner-Gammel ~ = потенція́л Брю́кнера-Ґа́меля
Buckingham ~ = Ба́кінґемів [Бу́кінгемів] потенція́л
central ~ = центра́льний потенція́л
centrifugal ~ = відцентро́вий потенція́л
centrifugation ~ = (фх) різни́ця (електричних) потенція́лів у центрифуго́ваному коло́їді
chemical ~ = хемі́чний потенція́л
chemosmotic ~ = хемо́смосний потенція́л
complex ~ = ко́мплексний [узага́льнений] потенція́л
complex optical ~ = ко́мплексний опти́чний потенція́л
concentration ~ = концентраці́йний потенція́л
conductor ~ = потенція́л провідника́
contact ~ = конта́ктовий потенція́л, конта́ктова різни́ця потенція́лів
convective ~ = конвекці́йний потенція́л
corrosion ~ = корозі́йний потенція́л
Coulomb ~ = Куло́нів потенція́л
critical ~ = 1. (ат. фіз.) ене́ргія збу́джування чи йоніза́ції а́тома 2. (ел.) крити́чний потенція́л
cross-deformation ~ = кросдеформаці́йний потенція́л
crystalline ~ = внутрішньокриста́ловий потенція́л
cutoff ~ = ві́дтино́вий [відтина́льний] потенція́л
dark ~ = те́мрявний потенція́л
Debye ~ = Деба́їв потенція́л
Debye-Hückel ~ = потенція́л Де́бая-Гю́келя
decomposition ~ = (фх) потенція́л розклада́ння, руйнівна́ напру́га
deformation ~ = (тт) деформаці́йний (електричний) потенція́л, (електричний) потенція́л (що виникає внаслідок) деформа́ції
deionization ~ = потенція́л дейоніза́ції
delayed ~ = зага́яний [припі́знений, запі́знений] потенція́л
delta-like ~ = дельтаподі́бний потенція́л
diffusion ~ = (фх) дифузі́йний потенція́л, різни́ця потенція́лів на межі́ поділу ро́зчинів електролі́тів
discontinuous ~ = розри́вний потенція́л
Donnan ~ = До́ненів потенція́л
double-layer ~ = потенція́л подві́йного ша́ру
double-well ~ = двоя́мний потенція́л
dual ~ = дуа́льний потенція́л
earth ~ = (електричний) потенція́л землі́
effective ~ = ефекти́вний потенція́л
electric ~ = електростати́чний [електри́чний] потенція́л
electrochemical ~ = електрохемі́чний потенція́л
electrode ~ = 1. потенція́л електро́да, електро́дний потенція́л 2. напру́га на електро́ді, потенція́л електро́да (відносно катода) 3. різни́ця потенція́лів між електро́дом та ро́зчином електролі́ту
electrodiffusion ~ = електродифузі́йний потенція́л
electrokinetic ~ = електрокінети́чний потенція́л, дзе́та-потенція́л
electrolytic ~ = (фх) електро́дний потенція́л
electromagnetic ~ = електромагне́тний потенція́л
electron(ic) ~ = електро́нний потенція́л
electron-stream ~ = (локальний) потенція́л електро́нного стру́меня
electronegative ~ = електровід’є́мний [електронеґати́вний] потенція́л
electropositive ~ = електродода́тний [електропозити́вний] потенція́л
electrostatic ~ = електростати́чний [електри́чний] потенція́л
equilibrium ~ = рівнова́жний потенція́л
equivalent ~ = еквівале́нтний потенція́л
exchange ~ = обмі́нний потенція́л
excitation ~ = потенція́л збу́дження
exponential ~ = експоненці́йний потенція́л
exponential-well ~ = експоненці́йна потенція́льна я́ма, потенція́л (у фо́рмі) експоненці́йної я́ми
few-body ~ = малочасти́нко́вий потенція́л
few-particle ~ = малочасти́нко́вий потенція́л
field ~ = потенція́л по́ля
finite-range ~ = скінченнося́жний потенція́л, потенція́л зі скінче́нним ра́діусом ді́ї
firing ~ = потенція́л запа́лювання [йоніза́ції] (в газонаповненій лампі)
floating ~ = пливни́й потенція́л
four-vector ~ = чотириве́кторний потенція́л
Galvani ~ = потенція́л Ґальва́ні
Gammel-Thaler ~ = потенція́л Ґа́меля-Та́лера
Gartenhaus ~ = Ґа́ртенгаузів потенція́л
gauge ~ = калібрува́льний потенція́л
generalized ~ = узага́льнений потенція́л
Gibbs ~ = Ґі́бсів потенція́л
glow ~ = потенція́л же́врійного розря́ду
grand ~ = вели́кий потенція́л
gravitational ~ = ґравітаці́йний потенція́л
grid ~ = (ел.) сітко́ви́й потенція́л
ground ~ = (електри́чний) потенція́л землі́
Hamada-Johnston ~ = потенція́л Гама́ди-Джо́нстона
hard-core ~ = потенція́л із жорстки́м ко́ром [осе́рдям]
harmonic ~ = гармоні́чний потенція́л
Helmholtz ~ = Ге́льмгольців потенція́л
Hulthen ~ = Гю́льтенів потенція́л
hydrogen ~ = водне́вий потенція́л
image ~ = потенція́л дзерка́льного заря́ду
induced ~ = наве́дена [(з)індуко́вана] (електрична) напру́га, наве́дена [(з)індуко́вана] різни́ця потенція́лів
initial ~ = початко́вий потенція́л
inner ~ = (тт) вну́трішній потенція́л
inseparable ~ = несепара́бельний потенція́л
instantaneous ~ = миттє́вий потенція́л
interatomic ~ = міжа́томний потенція́л
interface ~ = 1. міжфа́зовий потенція́л 2. потенція́л межі́ по́ділу фаз
intermolecular ~ = міжмоле́кульний [міжмолекуля́рний] потенція́л
interparticle ~ = міжчасти́нко́вий потенція́л
ion(ization) ~ = потенція́л йоніза́ції, йонізаці́йний [йонізува́льний] потенція́л
Josephson ~ = Джо́зефсонів потенція́л
junction ~ = конта́ктова різни́ця потенція́лів
Kihara ~ = потенція́л Кіга́ри
kinetic ~ = кінети́чний потенція́л, лаґранжія́н, Лаґра́нжова фу́нкція
Kobayashi ~ = потенція́л Кобая́ші
Kronig-Penney ~ = потенція́л Кро́ніґа-Пе́ні
Lennard-Jones ~ = потенція́л Ле́нарда-Джо́нса
Levy-Klein ~ = потенція́л Ле́ві-Кля́йна
Lienard-Wiechert ~ = потенція́л Лієна́ра-Ві́херта
liquid junction ~ = дифузі́йний потенція́л, різни́ця потенція́лів на межі́ по́ділу ро́зчинів електролі́тів
live-conductor ~ = потенція́л провідника́ зі стру́мом
local ~ = лока́льний потенція́л
logarithmic ~ = логаритмі́чний потенція́л
long-range ~ = далекося́жний потенція́л
Madelung ~ = Ма́делунґів потенція́л
magnetic ~ = магне́тний потенція́л
many-body ~ = багаточасти́нко́вий потенція́л
many-particle ~ = багаточасти́нко́вий потенція́л
membrane ~ = мембра́новий потенція́л
Mie ~ = потенція́л Мі
model ~ = моде́льний потенція́л
Morse ~ = потенція́л Мо́рса [Мо́рзе]
muffin-tin ~ = MT-потенція́л
multicenter ~ = багатоце́нтровий потенція́л
multiple-well ~ = багатоя́мний потенція́л
n-dimensional ~ = n-ви́мірний потенція́л
net-point ~ = (матем.) сітко́ви́й потенція́л
Newton ~ = Нью́тонів потенція́л
Nilsson ~ = Ні́льсонів потенція́л
noble ~ = (електродний) потенція́л шляхе́тного [благоро́дного] мета́лу
noncentral ~ = нецентра́льний потенція́л
nonequilibrium ~ = нерівнова́жний потенція́л
nonlocal ~ = нелока́льний потенція́л
normalized ~ = (з)нормо́ваний потенція́л
nuclear ~ = ядро́вий потенція́л, потенція́л ядра́
nucleon-nucleon ~ = нукло́н-нукло́нний потенція́л
null ~ = нульови́й потенція́л
one-dimensional ~ = однови́мірний потенція́л
one-pion-exchange [OPE] ~ = потенція́л однопіо́нного [одно-пі-мезо́нного] обміну
open-circuit ~ = (фх) (електро́дний) потенція́л у систе́мі без стру́му
optical ~ = опти́чний потенція́л
osmotic ~ = осмоти́чний потенція́л
oxidation ~ = оки́снювальний потенція́л
oxidation-reduction ~ = оки́снювально-відно́влювальний потенція́л
pair ~ = двійко́вий [па́рний] потенція́л
partial ~ = парці́йний [парція́льний] потенція́л
periodic ~ = періоди́чний потенція́л
perturbation ~ = збу́рювальний потенція́л, потенція́л збу́рення
perturbed ~ = збу́рений потенція́л
phenomenological ~ = феноменологі́чний потенція́л
piezoelectric ~ = п’єзоелектри́чний потенція́л
pinning ~ = потенція́л пришпи́лювання [пі́нінгу]
point-charge ~ = потенція́л точко́вого заря́ду
polarization ~ = поляризаці́йний потенція́л, потенція́л поляриза́ції
protic ~ = (х.) прото́нний потенція́л
pseudoscalar ~ = псевдоскаля́рний потенція́л
quantum ~ = ква́нтовий потенція́л
quark ~ = ква́рковий потенція́л
random ~ = випадко́вий потенція́л
real ~ = ді́йсний потенціял (що має дійсні значення)
realistic ~ = реалісти́чний потенція́л
redox ~ = оки́снювально-відно́влювальний [відно́вно-оксидаці́йний] потенція́л
reduced ~ = зве́дений потенція́л
reduction ~ = відно́влювальний потенція́л, потенція́л відно́влювання
reference ~ = етало́нний потенція́л
Reid ~ = Ра́йдів потенція́л
renormalized ~ = перенормо́ваний потенція́л
repulsive ~ = відшто́вхувальний потенція́л
residual ~ = залишко́вий потенція́л
resonance ~ = резона́нсний потенція́л
rest ~ = залишко́вий потенція́л
restriking ~ = потенція́л повто́рюваного запа́лювання (розряду)
retarded ~ = зага́яний [запі́знений, припі́знений] потенція́л
retarding ~ = гальмува́льний [спові́льнювальний, затримува́льний] потенція́л
scalar ~ = скаля́рний потенція́л
scattering ~ = розсі́ювальний потенція́л
Schiffer ~ = Ши́ферів потенція́л
screened ~ = заекрано́ваний потенція́л
screening ~ = екранува́льний потенція́л
self-consistent ~ = самоузго́джений потенція́л
separable ~ = сепара́бельний потенція́л
separation ~ = потенція́л відокре́млювання
shell ~ = потенція́л оболо́нки
short-range ~ = короткося́жний [близькося́жний] потенція́л
single-electron ~ = одноелектро́нний потенція́л
single-particle ~ = одночасти́нко́вий потенція́л
single-well ~ = одноя́мний потенція́л
Skyrme ~ = потенція́л Скі́рме
soft-core ~ = потенція́л з м’яки́м ко́ром [осе́рдям]
space-charge ~ = потенція́л просторо́вого заря́ду
sparking ~ = пробива́льний (електричний) потенція́л, (електричний) потенція́л пробива́ння (в газі)
square-well ~ = прямоку́тна потенція́льна я́ма, потенція́л (у формі) прямоку́тної я́ми
standard (electrode) ~ = (фх) норма́льний електро́дний потенція́л, потенція́л станда́ртного електро́да (відносно нормального)
static ~ = стати́чний потенція́л
stopping ~ (ел.) гальмівни́й [гальмува́льний] потенція́л
streaming ~ = (ел.) потенція́л течії́ [протіка́ння]
striking ~ = потенція́л запа́лювання (розряду)
string ~ = потенція́л струни́
surface ~ = потенція́л пове́рхні
tensor ~ = те́нзорний потенція́л
thermodynamic ~ = термодинамі́чний потенція́л
three-body ~ = тричасти́нко́вий потенція́л
three-particle ~ = тричасти́нко́вий потенція́л
threshold ~ = поро́говий потенція́л
time-dependent ~ = часозале́жний потенція́л
time-independent ~ = часонезале́жний потенція́л
total ~ = сума́рний [по́вний] потенція́л
two-body ~ = двочасти́нко́вий потенція́л
two-particle ~ = двочасти́нко́вий потенція́л
ultraionization ~ = ультрайонізаці́йний потенція́л
van der Waals ~ = ван-дер-Ваа́льсів потенція́л
vector ~ = ве́кторний потенція́л, ве́ктор-потенція́л
velocity ~ = потенція́л шви́дкостей
Volta (contact) ~ = потенція́л Во́льта
wake ~ = кільва́терний потенція́л
well ~ = потенція́л я́ми
Woods-Saxon ~ = потенція́л Ву́дса-Са́ксона
Yamaguchi (nonlocal) ~ = (нелока́льний) потенція́л Ямаґу́чі
Yukawa ~ = потенція́л Юка́ви
zero ~ = нульови́й потенція́л
zero-charge ~ = потенція́л нульово́го заря́ду
zero-range ~ = потенція́л з нульови́м ра́діусом ді́ї
zeta ~ = електрокінети́чний потенція́л, дзе́та-потенція́л
suspension 1. (процес) зависа́ння//зави́снення; (наслідок) зави́слий стан 2. (середовище) за́вис, суспе́нзія || зависо́вий, суспензі́йний 3. підві́с || висни́й, підвісни́й 4. (у мірчих приладах) підві́шувальна ни́тка 5. (тимчасо́ве) припи́нення 6. (комп.) зависа́ння//зави́снення 7. (матем.) надбудо́ва || надбудо́вний
[sə'spεnʃn]
~ (of smth) in gas = газоза́вис (чогось)
bifilar ~ = двони́тковий [біфіля́рний] підві́с
coarse ~ = гру́ба [грубодиспе́рсна] суспе́нзія
colloidal ~ = коло́їдний за́вис, коло́їдна суспе́нзія
fiber ~ = нитко́вий підві́с
fine ~ = тонка́ [тонкодиспе́рсна] суспе́нзія
fuel ~ = суспензі́йне па́ливо
hydroelastic ~ = гідропружни́й за́вис, гідропружна́ суспе́нзія
magnetic ~ = магне́тний підві́с
multicomponent ~ = багатоскладнико́вий за́вис, багатоскладнико́ва суспе́нзія
quartz fiber ~ = ква́рцовий нитча́стий підві́с
shock ~ = амортизува́льний підві́с
string ~ = нитко́вий підві́с
superconducting ~ = надпрові́дний підві́с
torsion ~ = крути́льний підві́с
unifilar ~ = однони́тковий [уніфіля́рний] підві́с
vibrating ~ = вібрівни́й підві́с
water ~ = водяни́й за́вис, водяна́ суспе́нзія
tension 1. на́тяг; ро́зтяг || натяго́вий, розтяго́вий 2. розтя́гувальна напру́га [розтя́гувальне напру́ження] 3. напру́жений стан
['tεnʃn]
axial ~ = осьови́й ро́зтяг
biaxial ~ = двові́сний ро́зтяг [на́тяг]
capillary ~ = капіля́рний на́тяг
dynamic ~ = динамі́чний на́тяг
eccentric ~ = позаце́нтровий ро́зтяг
electric ~ = електри́чна напру́га
even ~ = рівномі́рний ро́зтяг [на́тяг]
hoop ~ = колови́й [обідни́й] ро́зтяг
interlaminar ~ = міжшаро́вий на́тяг
interfacial ~ = міжфа́зовий [міжповерхне́вий] на́тяг
membrane ~ = жо́рсткість мембра́ни
local ~ = лока́льний ро́зтяг [на́тяг]
peak ~ = максима́льний ро́зтяг [на́тяг]
ring ~ = колови́й [обідни́й] ро́зтяг
string ~ = на́тяг струни́
surface ~ = поверхне́вий на́тяг
uniaxial ~ = однові́сний ро́зтяг [на́тяг]
theor|y тео́рія
['θɪəri, 'θiːəri]
~ of characteristics = тео́рія характери́стик
~ of combinations = комбінато́рика
~ of diamagnetism = тео́рія діямагнети́зму
~ of double refraction = тео́рія двозало́млювання
~ of equations = тео́рія рівня́нь
~ of errors = тео́рія по́хибок
~ of ferromagnetism = тео́рія феромагнети́зму
~ of functions = тео́рія фу́нкцій
~ of gravity = тео́рія ґравіта́ції
~ of invariants = тео́рія інварія́нтів
~ of light = тео́рія сві́тла
~ of machines = тео́рія маши́нних механі́змів [механі́змів маши́н, маши́н і механі́змів]
~ of matter = (structure) тео́рія мате́рії
~ of measurement = тео́рія мі́ряння [вимі́рювання]
~ of metals = тео́рія мета́лів
~ of nuclear forces = тео́рія ядро́вих/я́дерних сил
~ of observations = тео́рія спостеріга́ння
~ of phase transitions = тео́рія фа́зових перехо́дів
~ of semiconductors = тео́рія напівпровідникі́в
~ of queues = тео́рія черг
~ of types = тео́рія ти́пів
~ of valuations = тео́рія норм
abstract ~ = абстра́ктна тео́рія
accretion ~ = (астр.) акреці́йна тео́рія
action at a distance ~ = тео́рія далекоді́ї
additive ideal ~ = адити́вна тео́рія ідеа́лів
adiabatic perturbation ~ = адіяба́тна тео́рія збу́рень
advanced ~ = 1. розви́нена тео́рія 2. суча́сна [нові́тня] тео́рія
age ~ = тео́рія ві́ку нейтро́нів
algebraic field ~ = алґебри́чна тео́рія по́ля
algebraic number ~ = алґебри́чна тео́рія чи́сел
alternative ~ = варія́нт тео́рії, альтернати́вна тео́рія
analytic(al) ~ = аналіти́чна тео́рія
analytic function ~ = тео́рія аналіти́чних фу́нкцій
analytic number ~ = аналіти́чна тео́рія чи́сел
approximate ~ = набли́жена тео́рія
asymptotic ~ = асимптоти́чна тео́рія
atomic ~ = а́томна [атомісти́чна] тео́рія
atomic structure ~ = тео́рія будо́ви а́тома
automata ~ = тео́рія автома́тів
axiomatic ~ = аксіо́мна [аксіомати́чна] тео́рія
axiomatic field ~ = аксіо́мна [аксіомати́чна] тео́рія по́ля
band ~ of solids = зо́нна тео́рія твердо́го ті́ла
BCS [Bardeen-Cooper-Schrieffer] ~ = БКШ тео́рія, тео́рія Ба́рдина-Ку́пера-Шри́фера
bifurcation ~ = тео́рія біфурка́цій
big bang ~ = тео́рія вели́кого ви́буху
Bloch ~ = Бло́хова тео́рія
boundary-layer ~ = тео́рія межови́х шарі́в
Breit-Wigner ~ = тео́рія Бра́йта-Ві́ґнера
canonical quantum field ~ = каноні́чна ква́нтова тео́рія по́ля
cascade ~ = каска́дова тео́рія
catastrophe ~ = тео́рія катастро́ф
Chapman-Enskog ~ = тео́рія Че́пмена-Е́нскоґа
circuit ~ = тео́рія електри́чних схем
classical ~ = класи́чна тео́рія
classical conductivity ~ = класи́чна тео́рія прові́дности
classical field ~ = класи́чна тео́рія по́ля
closed ~ = за́мкнена тео́рія
collision ~ = тео́рія зі́ткнень
combinatorial ~ = комбінато́рика
communication ~ = тео́рія зв’язку́
compatible —ies = згі́дні тео́рії
complete ~ = заве́ршена [по́вна] тео́рія
compound-nucleus ~ = тео́рія промі́жно́го ядра́ [компа́унд-ядра́]
conductivity ~ = тео́рія прові́дности
conformal field ~ = конфо́рмна тео́рія по́ля
consistent ~ = послідо́вна [несупере́члива] тео́рія
constructive field ~ = конструкти́вна тео́рія по́ля
continuous random walk ~ = тео́рія непере́рвних випадко́вих блука́нь
contradictory ~ = супере́члива тео́рія
control ~ = тео́рія керува́ння
conventional ~ = традиці́йна [загальновідо́ма] тео́рія
corpuscular ~ of light = корпускуля́рна [Нью́тонова] тео́рія сві́тла
coupled-channel ~ = тео́рія зв’я́заних кана́лів
covariant ~ = коварія́нтна тео́рія
creep ~ = тео́рія по́взкости
crystal-field ~ = тео́рія кристалі́чного по́ля
conservation of vector currents [CVC] ~ = тео́рія збере́ження ве́кторних стру́мів
deductive ~ = дедукти́вна тео́рія
density-wave ~ (астр.) тео́рія хвиль густини́ [сти́ску]
descriptive set ~ = дескрипти́вна тео́рія множи́н
detailed ~ = дета́льна [деталізо́вана] тео́рія
diagrammatic perturbation ~ = діягра́мна тео́рія збу́рень
diffraction ~ = тео́рія дифра́кції
diffusion ~ = 1. тео́рія дифу́зії 2. дифузі́йна тео́рія (напівпровідників)
dilaton gravity ~ = дилато́нна тео́рія ґравіта́ції
dimension ~ = тео́рія розмі́рностей
diode ~ = діо́дна тео́рія (напівпровідників)
dislocation ~ = тео́рія дислока́цій
disorder-field ~ = тео́рія по́ля ро́зладу
dispersion ~ = дисперсі́йна тео́рія, тео́рія дисперсі́йних рівня́нь [співвідно́шень]
dissociaton ~ = тео́рія дисоція́ції
distorted-wave ~ = тео́рія (з)деформо́ваних [спотво́рених] хвиль
domain ~ = (тт) доме́нна тео́рія
double gauge ~ = двокалібрува́льна тео́рія
dynamical ~ = динамі́чна тео́рія
effective-range ~ = тео́рія ефекти́вного ра́діуса
Einstein ~ = Айншта́йнова тео́рія
elastic ~ = тео́рія пру́жности
electric circuit ~ = тео́рія електри́чних схем
electromagnetic ~ of light = електромагне́тна [Ма́ксвелова] тео́рія сві́тла
electron ~ of metals = електро́нна тео́рія мета́лів
electronic ~ of valence = електро́нна тео́рія вале́нтности
electroweak ~ = тео́рія електрослабко́ї взаємоді́ї
elementary ~ = елемента́рна тео́рія
elementary number ~ = 1. елемента́рна тео́рія чи́сел 2. елемента́рна аритме́тика
empirical ~ = емпіри́чна теорія
ergodic ~ = ергоди́чна тео́рія
erroneous ~ = помилко́ва тео́рія
error ~ = тео́рія по́хибок
exact ~ = то́чна тео́рія
extended ~ = узага́льнена тео́рія
Fermi ~ = тео́рія Фе́рмі
few-body ~ = тео́рія си́стем кілько́х части́нок (не більше чотирьох)
field ~ = тео́рія по́ля
film ~ = тео́рія межови́х шарі́в
first-order ~ = тео́рія в пе́ршому поря́дку [набли́женні]
fission ~ = тео́рія по́ділу/ді́лення ядра́
fluctuation ~ = тео́рія флюктуа́цій
fluid ~ = тео́рія пли́нів; гідродинамі́чна тео́рія (зокрема плазми)
formal ~ = форма́льна тео́рія
formalized ~ = формалізо́вана тео́рія
free-electron ~ of metals = електро́нна тео́рія мета́лів
function ~ = тео́рія фу́нкцій
fundamental ~фундамента́льна тео́рія
game ~ = тео́рія і́гор
gamma transport ~ = тео́рія перено́шення га́мма-промі́ння
gas-dynamics ~ = теорети́чна газодина́міка
gas-kinetic ~ = кінети́чна тео́рія га́зів
gauge ~ = калібрува́льна тео́рія
gauge-invariant field ~ = каліброінварія́нтна тео́рія по́ля
general quantum field ~ = зага́льна ква́нтова тео́рія по́ля
general relativity ~ = зага́льна тео́рія відно́сности
generalized ~ = узага́льнена тео́рія
generally-accepted ~ = загальнови́знана тео́рія
geometric field ~ = геометри́чна тео́рія по́ля
geometric number ~ = геометри́чна тео́рія чи́сел
global ~ = глоба́льна тео́рія
grand unified [grand unification] (field) ~ [GUT] = тео́рія вели́кого об’є́днання
graph ~ = тео́рія гра́фів
gravitational-field ~ = тео́рія ґравіта́ці́йного по́ля
gravity ~ = тео́рія ґравіта́ції
group ~ = тео́рія груп
Hamilton(ian) ~ = Га́міл(ь)тонова тео́рія
heat transport ~ = тео́рія теплоперено́шення [теплоперене́сення]
heuristic ~ = евристи́чна тео́рія
homology ~ = тео́рія гомоло́гій
homotopy ~ = тео́рія гомото́пій
hydrodynamic ~ = гідродинамі́чна тео́рія
ideal ~ = тео́рія ідеа́лів
ideal fluid ~ = тео́рія ідеа́льного пли́ну
ideal gas ~ = тео́рія ідеа́льного га́зу
ideal plasma ~ = тео́рія ідеа́льної пла́зми
imperfection ~ = тео́рія дефе́ктів (у кристалах)
improved ~ = покра́щена [доопрацьо́вана, уто́чнена] тео́рія
incompatible —ies = незгі́дні тео́рії
inconsistent ~ = непослідо́вна тео́рія
infantile ~ = недоопрацьо́вана [недоскона́ла] тео́рія
information ~ = тео́рія інформа́ції
intermediate-coupling ~ = тео́рія промі́жно́го зв’язку́
invariant ~ = тео́рія інварія́нтів
inverse scattering ~ = обе́рнена зада́ча розсі́ювання [розсі́яння]
kinetic ~ = кінети́чна тео́рія
Lagrangian ~ = Лаґра́нжова тео́рія
Langevin ~ = Ланжеве́нова тео́рія
language ~ = (матем.) тео́рія мов
lattice ~ = (матем.) тео́рія ґра́ток [ла́тиць, структу́р]
lattice field ~ = ґратко́ва тео́рія по́ля, тео́рія по́ля на ґра́тці
lattice-gauge ~ = ґратко́ва калібрува́льна тео́рія, калібрува́льна тео́рія на ґра́тці
least-work ~ = тео́рія мініма́льної ді́ї
Lorentz-invariant ~ = ло́ренц-інварія́нтна тео́рія
ligand field ~ = тео́рія по́ля ліґа́ндів
limit equilibrium ~ = тео́рія грани́чної рівнова́ги
linear ~ = ліні́йна тео́рія
linearized ~ = лінеаризо́вана тео́рія
local ~ = лока́льна тео́рія
macroscopic ~ = макроскопі́чна тео́рія
magnetic ~ = тео́рія магнети́зму
many-body ~ = тео́рія си́стем багатьо́х части́нок, тео́рія багаточасти́нко́вих [багатоті́лових] систе́м; тео́рія багатьо́х тіл
mathematical ~ = математи́чна тео́рія
matrix ~ = тео́рія ма́триць
mean-field ~ = тео́рія сере́днього по́ля
measure ~ = тео́рія мір
mesoscopic ~ = мезоскопі́чна тео́рія
microscopic ~ = мікроскопі́чна тео́рія
model ~ = моде́льна тео́рія
model-complete ~ = моде́льно по́вна тео́рія
model-independent ~ = безмоде́льна [моделенезале́жна] тео́рія
modified ~ = змодифіко́вана [змі́нена] тео́рія
molecular ~ = молекуля́рна тео́рія
molecular-field ~ = тео́рія молекуля́рних полі́в
multigroup ~ = (яф) багатогрупова́ тео́рія (поведінки нейтронів)
neoclassical ~ = неокласи́чна тео́рія
network ~ = тео́рія мере́ж
neutron slowing-down ~ = тео́рія спові́льнювання нейтро́нів
neutron transport ~ = тео́рія перено́шення нейтро́нів
nongeometric field ~ = негеометри́чна тео́рія по́ля
nonlinear ~ = неліні́йна тео́рія
nonlinear field ~ = неліні́йна тео́рія по́ля
nonlocal ~ = нелока́льна тео́рія
nonlocal field ~ = нелока́льна тео́рія по́ля
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна тео́рія
nonrenormalized ~ = неперенормо́вана тео́рія
nonrenormalizable ~ = неперенормо́вна тео́рія
novel ~ = нові́тня тео́рія
nuclear ~ = тео́рія (а́томного) ядра́
nuclear matter ~ = тео́рія я́дерної/ядро́вої мате́рії [речовини́]
nuclear reaction ~ = тео́рія я́дерних/ядро́вих реа́кцій
nucleation ~ = (кф) тео́рія зародкува́ння
number ~ = 1. тео́рія чи́сел 2. аритме́тика [арифме́тика]
one-group ~ = (яф) одногрупова́ тео́рія (поведінки нейтронів)
one-particle ~ = одночасти́нко́ва тео́рія
operator ~ = тео́рія опера́торів
optimal control ~ = тео́рія оптима́льного керува́ння
optimization ~ = тео́рія оптиміза́ції
percolation ~ = тео́рія протіка́ння
perturbation ~ = тео́рія збу́рень
phenomenological ~ = феноменологі́чна тео́рія
physical ~ = фізи́чна тео́рія
planar gravity ~ = двови́мірна тео́рія ґравіта́ції
plasma ~ = тео́рія пла́зми
plasticity ~ = тео́рія пласти́чности
potential ~ = (матем.) тео́рія потенція́лів
probability ~ = тео́рія ймові́рностей
proof ~ = тео́рія дове́день
qualitative ~ = я́кісна тео́рія
quantitative ~ = кі́лькісна тео́рія
quantized field ~ = тео́рія кванто́ваних полі́в
quantum ~ = ква́нтова тео́рія
quantum field ~ = ква́нтова тео́рія по́ля
quantum ~ of light = ква́нтова електродина́міка
quantum ~ of measurement = ква́нтова тео́рія мі́ряння [вимі́рювання]
quantum ~ of nonlocal field = нелока́льна ква́нтова тео́рія по́ля
quantum ~ of spectra = ква́нтова тео́рія спе́ктрів
quantum ~ of valence = ква́нтова тео́рія вале́нтности
quasi-classical ~ = квазикласи́чна тео́рія
quasi-free-electron ~ = тео́рія квазиві́льних електро́нів (у металах)
quasi-linear ~ = квазиліні́йна тео́рія
queueing ~ = тео́рія черг
radiation ~ = тео́рія променюва́ння [випромі́нювання]
reactor ~ = тео́рія (ядерних) реа́кторів
reactor control ~ = тео́рія керува́ння (ядерним) реа́ктором
realistic ~ = реалісти́чна тео́рія
relativistic ~ = релятивісти́чна тео́рія
relativistic quantum ~ = релятивісти́чна ква́нтова тео́рія
relativity ~ = тео́рія відно́сности
renormalizable ~ = перенормо́вна тео́рія
renormalization ~ = тео́рія перенормува́нь
renormalized ~ = перенормо́вана тео́рія
renormalized-group ~ = тео́рія рено́рмгру́пи
representation ~ = тео́рія предста́влень
revised ~ = змодифіко́вана [змі́нена] тео́рія
rigorous ~ = стро́га тео́рія
ring ~ = тео́рія кі́лець
semiempirical ~ = напівемпіри́чна тео́рія
sampling ~ = тео́рія ви́бірок
scale-invariant ~ = масшта́бно інварія́нтна тео́рія
scattering ~ = тео́рія розсі́ювання [розсі́яння]
scattering-matrix ~ = тео́рія ма́триці розсі́ювання [розсі́яння]
second quantization ~ = тео́рія дру́гого [втори́нного] квантува́ння
second-quantized ~ = тео́рія дру́гого [втори́нного] квантува́ння
self-consistent ~ = самоузго́джена тео́рія
semiclassical ~ = квазикласи́чна [напівкласи́чна] тео́рія
semigroup ~ = (матем.) тео́рія напівгру́п
set ~ = тео́рія множи́н
shell ~ = тео́рія оболо́нок
short-range interaction ~ = тео́рія близькоді́ї
shower ~ = (каска́дова) тео́рія злив
similarity ~ = тео́рія поді́бности
simplified ~ = спро́щена тео́рія
S-matrix ~ = тео́рія ма́триці розсі́ювання
solid-state ~ = тео́рія твердо́го тіла
special relativity ~ = спеція́льна тео́рія відно́сности
spin-wave ~ = тео́рія спі́нових хвиль
stability ~ = тео́рія сті́йкости
statistical ~ = статисти́чна тео́рія
steady-state ~ = тео́рія стаціона́рного ста́ну все́світу
streamer ~ = тео́рія стри́мерів
strength ~ = тео́рія мі́цности
string ~ = тео́рія струн
strong-coupling ~ = тео́рія си́льного зв’язку́
superconductivity ~ = тео́рія надпрові́дности
superfluidity ~ = тео́рія надпли́нности
superunified ~ = тео́рія супероб’є́днання
superstring ~ = тео́рія суперстру́н
supersymmetry ~ = тео́рія суперсиме́трій [надсиме́трій]
superweak ~ = тео́рія надслабко́ї взаємоді́ї
symmetry ~ = тео́рія симе́трій
systems ~ = тео́рія систе́м
three-body ~ = див. three-particle ~
three-particle ~ = тео́рія трьох тіл [части́нок], тричасти́нко́ва тео́рія
transformation ~ = (матем.) тео́рія перетво́рень
translation-invariant ~ = трансляці́йно інварія́нтна тео́рія
transport ~ = тео́рія перено́шення
trichromatic ~ = (of vision) трико́лірна тео́рія (зору)
turbulence ~ = тео́рія турбуле́нтности
turbulent plasma ~ = тео́рія турбуле́нтної пла́зми
two-component neutrino ~ = тео́рія двокомпоне́нтного нейтри́на
two-dimensional gravity ~ = двови́мірна тео́рія ґравіта́ції
two-fluid ~ = 1. двопли́нова тео́рія (плазми) 2. двокомпоне́нтна тео́рія (рідинного гелію)
two-body ~ = див. two-particle ~
two-particle ~ = тео́рія двох тіл [части́нок], двочасти́нко́ва тео́рія
undecidable ~ = нерозв’я́зна тео́рія
unified ~ = узага́льнена [єди́на] тео́рія
unified field ~ = єди́на тео́рія по́ля
ubsubstantiated ~ = необґрунто́вана тео́рія
valence-bond ~ = тео́рія вале́нтного зв’язку́
variational ~ = варіяці́йна тео́рія
variational field ~ = варіяці́йна тео́рія по́ля
vibronic ~ = вібро́нна тео́рія
viscoelastic ~ = тео́рія в’язкопру́жности
wave ~ of light = хвильова́ тео́рія сві́тла
weakly nonlinear ~ = слабконеліні́йна тео́рія
weakly-turbulent plasma ~ = тео́рія слабкотурбуле́нтної пла́зми
well-known ~ = загальновідо́ма тео́рія
vibration(s) 1. вібрува́ння, вібра́ція, колива́ння || вібраці́йний; коливни́й 2. тремті́ння 3. звуча́ння, брині́ння
[vaɪ'breɪʃn(z)]
~ of a membrane = колива́ння мембра́ни
~ of a string = колива́ння струни́
acoustic ~ = акусти́чні [звукові́] колива́ння
aeolian ~ = колива́ння струн під ді́єю ві́тру [в пото́ці пові́тря]
aeroelastic ~ = аеропружні́ колива́ння
ambient ~ = довкі́льні колива́ння
anharmonic ~ = ангармоні́чні колива́ння
asynchronous ~ = несинхро́нні [асинхро́нні] колива́ння
atomic ~ = а́томні колива́ння, колива́ння а́томів
axial ~ = осьові́ [аксі́йні, поздо́вжні] колива́ння
bending ~ = 1. (мех.) зги́нові колива́ння 2. (х.) деформаці́йні колива́ння
bump ~ = уда́рна вібра́ція
cantilever ~ = консо́льні колива́ння
circular ~ = колові́ колива́ння
combination ~ = комбінаці́йні колива́ння
completely symmetric ~s = повносиметри́чні [цілко́м симетри́чні] колива́ння
compression ~ = сти́скові колива́ння
conductors ~ = вібра́ція дроті́в
coupled ~ = зв’я́зані колива́ння
coupled lateral-torsional ~ = зв’я́зані попере́чно-крути́льні колива́ння
damped ~ = згасні́ [(за)демпфо́вані] колива́ння
deformation ~ = деформаці́йні колива́ння
degenerate ~ = ви́роджені колива́ння
earthquake ~ = сейсмі́чні колива́ння
elastic ~ = пружні́ колива́ння
elliptical ~ = еліпти́чні колива́ння
extensional ~ = поздо́вжні [розтяго́ві] колива́ння
external ~ = зо́внішнє вібрува́ння
extraneous ~ = неба́жані колива́ння, неба́жана вібра́ція
fast ~ = швидкі́ колива́ння
flexural ~ = зги́нові колива́ння
flexural-torsional ~ = згинокрути́льні колива́ння
fluid-elastic ~ = плинопружні́ [гідропружні́] колива́ння
forced ~ = примусо́ві колива́ння, примусо́ва вібра́ція
free ~ = ві́льні [власти́ві] колива́ння
full-wave ~ = двопівпері́одні колива́ння
half-wave ~ = полови́нні [однопівпері́одні] колива́ння
harmonic ~ = гармоні́чні колива́ння
induced ~ = (з)індуко́вані колива́ння
infrasonic ~ = інфразвукові́ колива́ння
internal ~ = глиби́нне вібрува́ння, вну́трішні [глиби́нні] колива́ння
intramolecular ~ = внутрішньомоле́кульні колива́ння
isochronous ~ = ізохро́нні колива́ння
isotropic ~ = ізотро́пні колива́ння
lateral ~ = попере́чні колива́ння
lattice ~ = колива́ння (кристалі́чної) ґра́тки
linear ~ = ліні́йні колива́ння
longitudinal ~ = поздо́вжні колива́ння
longitudinal flexural ~ = поздо́вжньо-зги́нові колива́ння
magnetoelastic ~ = магнетопружні́ колива́ння
mechanical ~ = механі́чні колива́ння
molecular ~ = моле́кульні колива́ння, колива́ння моле́кул
natural ~ = власти́ві [ві́льні] колива́ння
nondegenerate ~ = неви́роджені колива́ння
nonlinear ~ = неліні́йні колива́ння
nonsynchronous ~s = несинхро́нні [асинхро́нні] колива́ння
normal ~ = норма́льні колива́ння
optical ~ = опти́чні колива́ння
optical lattice ~s = опти́чні колива́ння кристалі́чної ґра́тки
parametric ~ = параметри́чні колива́ння
pendular ~ = ма́ятникові колива́ння
plate ~ = колива́ння [вібра́ція] пласти́нки
random ~ = випадко́ві колива́ння, випадко́ва вібра́ція
residual ~ = нульові́ колива́ння
resonance ~ = резона́нсні колива́ння
seismic ~ = сейсмі́чні колива́ння
self-induced ~ = автоколива́ння
shear(ing) ~ = зсу́вові колива́ння
shock ~ = уда́рні колива́ння
sinusoidal ~ = синусо́їдні [гармоні́чні] колива́ння
slow ~ = пові́льні колива́ння
sound ~ = звукові́ [акусти́чні] колива́ння
stable ~ = стійкі́ колива́ння
stationary ~ = стаціона́рні [уста́лені] колива́ння
steady-state ~ = уста́лені колива́ння; уста́лена вібра́ція
stretching ~ = вале́нтні колива́ння
sustained ~ = незгасні́ колива́ння
sway ~ = гойда́ння, го́йдальні колива́ння
sympathetic ~ = супу́тні [резонівні́] колива́ння, супу́тня [резонівна́] вібра́ція
synchronous ~ = синхро́нні колива́ння
temperature ~ = теплові́ колива́ння
thermal ~ = теплові́ колива́ння
threshold ~ = поро́гові колива́ння
torsional ~ = крути́льні [торсі́йні] колива́ння
transient ~ = неуста́лені [перехі́дні́] колива́ння
transverse ~ = попере́чні колива́ння
ultrasonic ~ = ультразвукові́ колива́ння
undamped ~ = незгасні́ колива́ння
unidirectional ~ = однобі́чні колива́ння
unstable ~ = нестійкі́ колива́ння
zero-point ~ = нульові́ колива́ння

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

багатоку́тник (-а) polygon ▪ замика́ти//замкну́ти —(а) to close a polygon
антимедія́нний ~ = complementary polygon
ве́кторний ~ = vector polygon, polygon of vectors
впи́саний ~ = inscribed polygon (у – in, of)
геодези́чний ~ = geodesic polygon
дугови́й ~ = arc [circular, curvilinear] polygon
заву́злений ~ = knotted polygon
зі́мкнений ~ = (силовий тощо) closed polygon
зірча́стий ~ = star polygon
колови́й ~ = circular [arc] polygon
криволіні́йний ~ = curvilinear polygon
магі́чний ~ = pentacle
мотузко́вий ~ = (мех.) funicular [string] polygon
~ наванта́г = load polygon
наванта́говий ~ = див. ~ навантаг
~ наванта́жень = див. ~ навантаг
незі́мкнений ~ = (силовий тощо) open polygon
непра́вильний ~ = irregular polygon
норма́льний ~ = normal polygon
опи́саний ~ = circumscribed polygon (навколо – about, around)
опу́клий ~ = convex polygon
пло́ский ~ = plane polygon
поде́рний ~ = pedal polygon
пра́вильний ~ = regular [equilateral, equiangular] polygon
рівнобі́чний ~ = equilateral polygon
рівноку́тний ~ = equiangular polygon
рівносторо́нній ~ = див. рівнобічний ~
самоперети́нний ~ = self-intersecting [reflex] polygon
сере́динний ~ = complementary polygon
~ сил = див. силовий ~
силови́й ~ = polygon of forces, force polygon
угну́тий ~ = concave polygon
~ часто́т = див. частотний ~
часто́тний ~ = frequency polygon
~ шви́дкостей = velocity polygon
багатостру́нний multistring, multiple-string
безстру́нний stringless, without string(s)
верве́чка string
верве́чко́вий string
взаємоді́я 1. (фізична) interaction 2. (фізична: мод, контурів, елементів) coupling див. тж зв’язок~ між A та B A-B interaction, A-B coupling 3. (фізична: зворотна дія) reciprocal action 4. (х.) reaction 5. (ділова: співпраця) cooperation [co-operation] 6. (ділова: стосунки, контакти) liaison
адити́вна ~ = additive interaction
адіяба́тна ~ = adiabatic interaction
аксійнове́кторна ~ = axial-vector interaction
акустоелектро́нна ~ = acoustoelectronic interaction
акустоопти́чна ~ = acoustooptic interaction
анізотро́пна ~ = anisotropic interaction
анома́льна ~ = anomalous interaction
антисиметри́чна ~ = antisymmetric interaction
асиметри́чна ~ = asymmetric interaction
атермі́чна ~ = athermal interaction
а́томна ~ = atomic interaction
а́томно-поверхне́ва ~ = atom-surface interaction
багатокана́лова ~ = multichannel interaction
багатомо́дова ~ = multimode coupling
багаторазо́ва ~ = multiple interaction
багатореджео́нна ~ = multireggeon interaction
багатоті́лова ~ = many-body interaction
багатохвильова́ ~ = multiwave interaction
багаточасти́нко́ва ~ = many-particle [multiparticle] interaction
~ багатьо́х тіл = див. багатотілова ~
~ багатьо́х части́нок = див. багаточастинкова ~
баріо́н-баріо́нна ~ = baryon-baryon interaction
біляпоро́гова ~ = near-threshold interaction
близькося́жна ~ = short-range interaction
Бло́хова ~ = Bloch interaction
ван-дер-Ваа́льсова ~ = van der Waals interaction
ве́кторна ~ = vector interaction; vector coupling
випадко́ва ~ = random interaction
~ висо́кого поря́дку = (теорії збурень) high-order interaction
високоенергети́чна ~ = high-energy interaction
~ ви́хорів = vortex(-vortex) interaction
вібро́нна ~ = vibronic interaction
відшто́вхувальна ~ = repulsive [repulsion] interaction
~ ві́льних ди́полів = free dipole-free dipole interaction
віртуа́льна ~ = virtual interaction
~ в кінце́вому ста́ні = final-state interaction
внутрішньоа́томна ~ = intraatomic interaction
внутрішньомоле́кульна ~ = intramolecular interaction [coupling]
внутрішньоядро́ва ~ = intranuclear interaction
гадро́нна ~ = hadron(-hadron) interaction
гадро́н-ядро́ва ~ = hadron-nucleus interaction
~ гармо́нік = harmonics interaction [coupling]
гармоні́чна ~ = harmonic interaction
гексадекапо́льна ядро́ва ~ = hexadecapole nuclear interaction
~ Ге́рцберґа-Те́лера Herzberg-Teller interaction
гідратаці́йна ~ = hydration interaction
гіпер’ядро́ва ~ = hypernuclear interaction
гіпотети́чна ~ = hypothetical interaction
гли́боко непружна́ ~ = deep inelastic interaction
(ґлюо́н-)ґлюо́нна ~ = gluon(-gluon) interaction
ґравітаці́йна ~ = gravitational interaction
ґрадіє́нтна ~ = gradient coupling
далекося́жна ~ = long-range interaction
двійко́ва ~ = two-particle [two-body, pair] interaction; (у великому ансамблі) pairwise interaction
дводи́польна ~ = dipole-dipole interaction
двоквадрупо́льна ~ = quadrupole-quadrupole interaction
двонукло́нна ~ = two-nucleon interaction
двополя́рна ~ = dipolar interaction
двострумене́ва ~ = beam-beam interaction
двофоно́нна ~ = two-phonon interaction
двохвильова́ ~ = two-wave interaction
~ двох стру́менів = (частинок) beam-beam interaction
двочасти́нко́ва ~ = two-particle [two-body, pair] interaction
дейтро́н-ядро́ва ~ = deuteron-nucleus interaction
~ дефе́ктів = defect(-defect) interaction
деформаці́йна ~ = deformation interaction
динамі́чна ~ = dynamic interaction
ди́поль-ди́польна ~ = dipole-dipole interaction
ди́поль-квадрупо́льна ~ = dipole-quadrupole interaction
ди́польна ~ = dipole interaction
ди́поль-нейтра́льна ~ = dipole-neutral interaction; (з нейтральною молекулою) dipole-neutral-molecule interaction
~ дислока́цій = dislocation interaction; (з вакансіями) dislocation-vacancy interaction; (з мікротріщинами) dislocation-microcrack interaction
дисперсі́йна ~ = dispersive [dispersion] interaction
дифракці́йна ~ = diffraction interaction
дифузі́йна ~ = diffusion interaction
домінівна́ ~ = dominant interaction
до́нор-акце́пторна ~ = donor-acceptor interaction
екзоти́чна ~ = exotic interaction
екрано́вана ~ = screened interaction
ексито́н-фоно́нна ~ = exciton-phonon interaction
ексклюзи́вна ~ = exclusive interaction
електромагне́тна ~ = electromagnetic interaction; (зв’язок між контурами) electromagnetic coupling
електро́н-ґратко́ва ~ = electron-lattice interaction
електро́н-дейтро́нна ~ = electron-deuteron interaction
електро́н-дірко́ва ~ = electron-hole interaction
електро́н-електро́нна ~ = electron(-electron) interaction
електро́н-йо́нна ~ = electron-ion interaction
електро́н-магно́нна ~ = electron-magnon interaction
електро́н-мезо́нна ~ = electron-meson interaction
електро́н-мюо́нна ~ = electron-muon interaction
електро́нна ~ = electron(-electron) interaction
електро́нна спі́н-спі́нова ~ = electron-spin interaction
електро́н-нейтро́нна ~ = electron-neutron interaction
електро́н-нукло́нна ~ = electron-nucleon interaction
електро́н-плазмо́нна ~ = electron-plasmon interaction
електро́н-позитро́нна ~ = electron-positron interaction
електро́н-прото́нна ~ = electron-proton interaction
електро́н-рипло́нна ~ = electron-ripplon interaction
електро́н-фоно́нна ~ = electron-phonon interaction
електрон-ядро́ва ~ = electron-nucleus interaction
електрослабка́ ~ = electroweak interaction
електроспі́нова ~ = electron-spin interaction
електростати́чна ~ = electrostatic interaction
електроядро́ва ~ = electronuclear interaction
ефекти́вна ~ = effective interaction
~ за висо́ких ене́ргій = див. високоенергетична ~
зага́яна ~ = retarded interaction
заекрано́вана ~ = screened interaction
залишко́ва ~ = residual interaction
~ за низьки́х ене́ргій = див. низькоенергетична ~
~ за промі́жни́х ене́ргій = див. проміжноенергетична ~
~ заря́джених стру́мів = charged-current interaction
~ заря́дів = charge interaction
зарядонезале́жна ~ = charge-independent interaction
зарядообмі́нна ~ = charge-exchange interaction
зарядосиметри́чна ~ = charge-symmetric interaction
збі́днювальна ~ = depletion interaction
збу́рена ~ = perturbed interaction
~ з о́бміном заря́дами = charge-exchange interaction
~ з передава́нням заря́ду = charge-transfer interaction
~ з пору́шенням CP-інварія́нтности = CP-violating interaction
~ з пору́шенням калібрува́ння = gauge-violating interaction
~ з пору́шенням па́рности = parity-violating interaction
~ з пору́шенням симе́трії = symmetry-breaking [symmetry-violating] interaction
~ з(і) скінче́нним ра́діусом ді́ї = finite-range interaction
~ зу́стрі́чних стру́менів = (частинок) colliding-beam interaction
І́зинґова ~ = Ising coupling
ізове́кторна ~ = isovector interaction; isovector coupling
ізотро́пна ~ = isotropic interaction
інварія́нтна ~ = invariant interaction; invariant coupling
CP-інварія́нтна ~ = CP-invariant interaction
~ індуко́ваних дипо́лів = induced dipole-induced dipole interaction
індукці́йна ~ = inductive coupling
інерційна ~ = inertial interaction
інклюзи́вна ~ = inclusive interaction
йон-ґратко́ва ~ = ion-lattice interaction
йон-ди́польна ~ = ion-dipole interaction
(йон-)йо́нна ~ = ion(-ion) interaction
йон-моле́кульна ~ = ion-molecule interaction
йон-нейтра́льна ~ = ion-neutral interaction (з нейтральною молекулою) ion-neutral-molecule interaction
йон-фоно́нна ~ = ion-phonon interaction
каліброзале́жна ~ = gauge-dependent interaction
каліброінварія́нтна ~ = gauge-independent [gauge-invariant] interaction
калібронезале́жна ~ = gauge-independent [gauge-invariant] interaction
калібронеінварія́нтна ~ = gauge-dependent interaction
~ ка-мі́нус-мезо́на з нукло́ном = kaon minus-nucleon interaction
~ ка-нуль-мезо́на з нукло́ном = kaon neutral-nucleon interaction
као́н-гіперо́нна ~ = kaon-hyperon interaction
као́н-дейтро́нна ~ = kaon-deuteron interaction
као́н-нейтро́нна ~ = kaon-neutron interaction
као́н-нукло́нна ~ = kaon-nucleon interaction
као́н-прото́нна ~ = kaon-proton interaction
~ ка-плюс-мезо́на з нукло́ном = kaon plus-nucleon interaction
квадрати́чна ~ = див. квадратна ~
квадра́тна ~ = quadratic interaction
квадрупо́ль-квадрупо́льна ~ = quadrupole-quadrupole interaction
квадрупо́льна ~ = quadrupole interaction; (ядрова) quadrupole nuclear interaction
квазипружна́ ~ = quasi-elastic interaction
ква́нтова ~ = quantum interaction
кванто́вана ~ = quantized interaction
ква́рк-антиква́ркова ~ = quark-antiquark interaction
ква́рк-гадро́нна ~ = quark-hadron interaction
кварк-ґлюо́нна ~ = quark-gluon interaction
(кварк-)ква́ркова ~ = quark(-quark) interaction
кількачасти́нко́ва ~ = (не більше чотирьох) few-body [few-particle] interaction
кінети́чна ~ = kinetic interaction
класи́чна ~ = classical interaction
колекти́вна ~ = collective interaction
ко́лірна ~ = color interaction
конкуре́нтна ~ = (вжив. здебільшого у множині) competing [competitive] interaction
конта́ктова ~ = contact interaction
конфігураці́йна ~ = configuration interaction
координаці́йна ~ = coordination interaction
короткося́жна ~ = short-range interaction
кросдеформаці́йна ~ = cross-deformation interaction
Куло́нова [куло́нівська] ~ = Coulomb interaction
~ ла́зерного промі́ння з пла́змою = див. лазер-плазмова ~
ла́зер-пла́змо́ва ~ = laser-plasma interaction
лепто́н-баріо́нна ~ = lepton-baryon interaction
лепто́н-гадро́нна ~ = lepton-hadron interaction
лепто́н-гіперо́нна ~ = lepton-hyperon interaction
лепто́н-дейтро́нна ~ = lepton-deuteron interaction
лепто́н-мезо́нна ~ = lepton-meson interaction
лепто́нна ~ = lepton(-lepton) interaction
лепто́н-нейтро́нна ~ = lepton-neutron interaction
лепто́н-нукло́нна ~ = lepton-nucleon interaction
лепто́н-прото́нна ~ = lepton-proton interaction
ліні́йна ~ = linear interaction
лока́льна ~ = local interaction
магне́тна ~ = magnetic interaction
магнетопружна́ ~ = magnetoelastic interaction [coupling]
магнетоелектри́чна ~ = magnetoelectric coupling
магнетостати́чна ~ = magnetostatic interaction
магно́н-магно́нна ~ = magnon(-magnon) interaction
магно́н-фоно́нна ~ = magnon-phonon interaction
~ мало́го числа́ части́нок = див. малочастинкова ~
малочасти́нко́ва ~ = few-body [few-particle] interaction
масшта́бно інварія́нтна ~ = scale-invariant interaction
~ ма́триці з до́мішками = (тт) host-guest interaction
мезо́н-баріо́нна ~ = meson-baryon interaction
мезо́н-гіперо́нна ~ = meson-hyperon interaction
мезо́н-дейтро́нна ~ = meson-deuteron interaction
мезо́н-мезо́нна ~ = meson-meson interaction
мезо́н-нукло́нна ~ = meson-nucleon interaction
міжа́томна ~ = (inter)atomic interaction
міжбаріо́нна ~ = baryon-baryon interaction
міжгадро́нна ~ = hadron-hadron interaction
міжгіперо́нна ~ = hyperon-hyperon interaction
міжди́польна ~ = dipole-dipole interaction
міжелектро́нна ~ = electron-electron interaction
міжкао́нна ~ = kaon-kaon interaction
міжква́ркова ~ = quark-quark interaction
міжлепто́нна ~ = lepton-lepton interaction
міжмагно́нна ~ = magnon-magnon interaction
міжмезо́нна ~ = meson-meson interaction
міжмо́дова ~ = mode(-mode) coupling
міжмолекуля́рна ~ = див. міжмолекульна ~
міжмоле́кульна ~ = (inter)molecular interaction
міжмюо́нна ~ = muon-muon interaction
міжнейтри́нна ~ = neutrino(-neutrino) interaction
міжнейтро́нна ~ = neutron-neutron interaction
міжнукло́нна ~ = nucleon-nucleon interaction
міжпіо́нна ~ = pion-pion interaction
міжплазмо́нна ~ = plasmon interaction
міжпрото́нна ~ = proton-proton interaction
~ між проце́сами = (комп.) interprocess communication
міжфа́зова ~ = (на поверхні поділу) interfacial interaction
міжфото́нна ~ = photon-photon interaction
~ між хви́лями = wave interaction
міжчасти́нко́ва ~ = (inter)particle interaction
~ між части́нкою і ко́ром = (ядра) particle-core coupling
між’ядро́ва ~ = nucleus-nucleus [nuclear] interaction
~ мод = (коливань) mode coupling; (багатьох) multimode coupling
моде́льна ~ = model interaction
мультиперифері́йна ~ = multiperipheral interaction
мультипо́лів = multipole interaction
мультипо́льна ~ = див. ~ мультиполів
мюо́н-дейтро́нна ~ = muon-deuteron interaction
мюо́н-мезо́нна ~ = muon-meson interaction
мюо́н-нейтро́нна ~ = muon-neutron interaction
мюо́н-нукло́нна ~ = muon-nucleon interaction
мюо́н-прото́нна ~ = muon-proton interaction
~ м’яки́х ку́льок = soft-sphere interaction
надобмі́нна ~ = superexchange interaction
надси́льна ~ = superstrong interaction
надслабка́ ~ = superweak [hyperweak] interaction
надтонка́ ~ = hyperfine interaction; (анізотропна/ізотропна) anisotropic/isotropic hyperfine interaction
~ на енергети́чній пове́рхні = on-energy (shell) interaction
~ на межі́ по́ділу фаз = interfacial interaction
напівінклюзи́вна ~ = semi-inclusive interaction
напівси́льна ~ = semistrong interaction
напівслабка́ ~ = semiweak interaction
незбу́рена ~ = nonperturbed interaction
CP-неінварія́нтна ~ = CP-noninvariant [CP-violating] interaction
~ нейтра́льних стру́мів = neutral-current interaction
нейтри́но-дейтро́нна ~ = neutrino-deuteron interaction
нейтри́но-електро́нна ~ = neutrino-electron interaction
нейтри́но-мезо́нна ~ = neutrino-meson interaction
нейтри́но-мюо́нна ~ = neutrino-muon interaction
нейтри́но-нейтри́нна ~ = neutrino(-neutrino) interaction
нейтри́но-нейтро́нна ~ = neutrino-neutron interaction
нейтри́но-нукло́нна ~ = neutrino-nucleon interaction
нейтри́но-прото́нна ~ = neutrino-proton interaction
нейтро́н-антинейтро́нна ~ = neutron-antineutron interaction
нейтро́н-дейтро́нна ~ = neutron-deuteron interaction
нейтро́н-нейтро́нна ~ = neutron-neutron interaction
неліні́йна ~ = 1. nonlinear interaction 2. (хвиль) nonlinear wave interaction [coupling] 3. (частинок із хвилями) nonlinear wave-particle interaction 4. (мод) nonlinear mode coupling
нелока́льна ~ = nonlocal interaction
неперенормо́вана ~ = nonrenormalized interaction
неперенормо́вна ~ = nonrenormalizable interaction
непряма́ ~ = indirect interaction
непружна́ ~ = inelastic interaction
нерезона́нсна ~ = nonresonance [nonresonant] interaction
нерелятивісти́чна ~ = nonrelativistic interaction
несиметри́чна ~ = nonsymmetric interaction
нецентра́льна ~ = noncentral interaction
низькоенергети́чна ~ = low-energy interaction
~ носії́в (заря́ду) = (charge-)carrier interaction
носі́й-до́мішко́ва ~ carrier-impurity interaction
нукло́н-антинукло́нна ~ = nucleon-antinucleon interaction
нукло́н-гіперо́нна ~ = nucleon-hyperon interaction
нукло́н-дейтро́нна ~ = nucleon-deuteron interaction
нукло́н-нукло́нна ~ = nucleon-nucleon interaction
нукло́н-ядро́ва ~ = nucleon-nucleus interaction
обмі́нна ~ = exchange interaction; (тт) exchange coupling
окте́тна ~ = octet interaction
опосередко́вана ~ = indirect interaction
орієнтаці́йна ~ = orientational interaction
~ па́лива з оболо́нкою = (у реакторі) fuel-cladding interaction
~ па́лива з теплоносіє́м = (у реакторі) fuel-coolant interaction
параметри́чна ~ = parametric interaction
па́рна ~ = two-particle [two-body, pair] interaction; (у великому ансамблі) pairwise interaction
~ парці́йних хвиль = partial-wave interaction
перенормо́вана ~ = renormalized interaction
перенормо́вна ~ = renormalizable interaction
перифері́йна ~ = peripheral interaction
п’єзоелектри́чна ~ = piezoelectric interaction
~ пі-мі́нус мезо́на з нукло́ном = pion minus-nucleon interaction
піо́н-гіперо́нна ~ = pion-hyperon interaction
піо́н-дейтро́нна ~ = pion-deuteron interaction
піо́н-као́нна ~ = pion-kaon interaction
піо́н-нейтро́нна ~ = pion-neutron interaction
піо́н-нукло́нна ~ = pion-nucleon interaction
піо́н-піо́нна ~ = pion-pion interaction
піо́н-прото́нна ~ = pion-proton interaction
піо́н-ядро́ва ~ = pion-nucleus interaction
~ пі-плюс мезо́на з нукло́ном = pion plus-nucleon interaction
~ пла́зми зі сті́нкою = plasma-wall interaction
плазмо́нна ~ = plasmon interaction
пла́змо-стру́мене́ва ~ = beam-plasma interaction
~ пли́нів [пли́нних речови́н] з елеме́нтами констру́кцій = fluid-structure interaction
поверхне́ва ~ = surface interaction
~ поверхне́вих хвиль = surface wave interaction
~ по́за енергети́чною пове́рхнею = off-energy (shell) interaction
польова́ ~ = field interaction
попа́рна ~ = pairwise interaction
поро́гова ~ = threshold interaction
притяга́льна ~ = attractive interaction
промі́жна́ ~ = intermediate interaction
проміжноенергети́чна ~ = intermediate-energy [medium-energy] interaction
прото́н-антинейтро́нна ~ = proton-antineutron interaction
прото́н-антипрото́нна ~ = proton-antiproton interaction
прото́н-дейтро́нна ~ = proton-deuteron interaction
прото́н-нейтро́нна ~ = proton-neutron interaction
прото́н-прото́нна ~ = proton-proton interaction
пру́жна́ ~ = elastic interaction; (частинок) elastic particle interaction; (дефектів) elastic defect interaction
пряма́ ~ = direct interaction
псевдове́кторна ~ = pseudovector interaction
псевдоквадрупо́льна ~ = pseudoquadrupole interaction
псевдоскаля́рна ~ = pseudoscalar interaction
реалісти́чна ~ = realistic interaction
резона́нсна ~ = resonance [resonant] interaction; (хвиль) resonance wave coupling [mixing]
релятивісти́чна ~ = relativistic interaction
розпадо́ва ~ = decay interaction
~ розчи́нника з розчи́неною речовино́ю = solute-solvent interaction
самоузго́джена ~ = self-consistent interaction
сепара́бельна ~ = separable interaction
си́льна ~ = strong interaction
симетри́чна ~ = symmetric interaction
синґуля́рна ~ = singular interaction
скаля́рна ~ = scalar interaction
слабка́ ~ = weak [beta] interaction
~ соліто́нів = soliton interaction
спін-ґратко́ва ~ = spin-lattice interaction
спі́нова ~ = spin-spin interaction, J-J coupling
спінозале́жна ~ = spin-dependent interaction
спін-орбіта́льна ~ = див. спін-орбітова ~
спін-орбіто́ва ~ = spin-orbit interaction, L-S coupling
спін-спі́нова ~ = spin-spin interaction, J-J coupling
спін-фоно́нна ~ = spin-phonon interaction
стати́чна ~ = static interaction
стери́чна ~ = steric interaction
~ стру́менів = (частинок) beam interaction
~ стру́меня (частинок) з пла́змою = beam-plasma interaction
~ стру́меня (частинок) зі сті́нкою = beam-wall interaction
~ струн = string interaction
суперсиметри́чна ~ = supersymmetric interaction
~ суперстру́н = superstring interaction
~ тверди́х ку́льок = hard-sphere interaction
температурозале́жна ~ = temperature-dependent interaction
температуронезале́жна ~ = athermal [temperature-independent] interaction
те́нзорна ~ = tensor interaction
техніко́лірна ~ = technicolor interaction
тонка́ ~ = fine interaction
точко́ва ~ = point interaction
триплазмо́нна ~ = three-plasmon interaction
трипле́тна ~ = triplet interaction
трифоно́нна ~ = three-phonon interaction
трихвильова́ ~ = three-wave interaction [coupling, mixing]
тричасти́нко́ва ~ = three-particle [three-body] interaction
трійко́ва ~ = three-particle [three-body] interaction
~ у ви́снаженій поро́ді = (після збагачення, я ф) waste-rock interaction
узага́льнена ~ = generalized interaction
ультратонка́ ~ = superhyperfine interaction
універса́льна ~ = universal interaction
фізи́чна ~ = physical interaction
фо́нова ~ = background interaction
фоно́н-фоно́нна ~ = phonon-phonon interaction
фото́н-баріо́нна ~ = photon-baryon interaction
фото́н-гадро́нна ~ = photon-hadron interaction
фото́н-гіперо́нна ~ = photon-hyperon interaction
фото́н-дейтро́нна ~ = photon-deuteron interaction
фото́н-електро́нна ~ = photon-electron interaction
фото́н-лепто́нна ~ = photon-lepton interaction
фото́н-мезо́нна ~ = photon-meson interaction
фото́н-мюо́нна ~ = photon-muon interaction
фото́н-нейтри́нна ~ = photon-neutrino interaction
фото́н-нейтро́нна ~ = photon-neutron interaction
фото́н-нукло́нна ~ = photon-nucleon interaction
фото́н-позитро́нна ~ = photon-positron interaction
фото́н-прото́нна ~ = photon-proton interaction
фото́н-фоно́нна ~ = photon-phonon interaction
фото́н-фото́нна ~ = photon-photon interaction
фотоядро́ва ~ = photonuclear interaction
фундамента́льна ~ = fundamental [basic] interaction
~ хвиль = wave(-wave) interaction [coupling]; (у плазмі тж) wave mixing
~ n хвиль = n-wave interaction [coupling]
~ хвиль з части́нками = wave-particle interaction
хвильова́ ~ = wave interaction [coupling]
n-хвильова́ ~ = n-wave interaction [coupling]
хемі́чна ~ = reaction, chemical interaction
хемоя́дерна/хемоядро́ва ~ = chemonuclear interaction
центра́льна ~ = central interaction
~ части́нки з античасти́нкою = particle-antiparticle interaction
~ части́нки з ді́ркою = hole-particle interaction
~ части́нки з ядро́м = particle-nucleus interaction
n-части́нко́ва ~ = див. ~ n частинок
~ части́нок з хви́лями = wave-particle interaction
~ n части́нок = n-particle interaction
чотириплазмо́нна ~ = four-plasmon interaction
чотириферміо́нна ~ = four-fermion interaction
чотирихвильова́ ~ = four-wave interaction [coupling]
чотиричасти́нко́ва ~ = four-particle interaction
ядро́ва ~ = nuclear interaction; (квадрупольна) nuclear quadrupole interaction; (спін-спінова) nuclear spin interaction
ядро́-ядро́ва ~ = nucleus-nucleus interaction
волокни́н|а 1. filament; (амер.) fiber, (брит.) fibre 2. (тонка) fibrille 3. (нитка) thread, string 4. (фібрила, астр.) fibrille 5. (матем.) fiber (of a bundle) (над точкою b – over b)
багатомо́дова ~ = multimode fiber
безоболо́нкова ~ = unjacketed fiber
~ без по́криву = bare fiber
вимі́рювальна ~ = див. мірча ~
~ в оболо́нці = jacketed fiber
вуглеце́ва ~ = carbon fiber
ґрадіє́нтна ~ = graded-index [gradient-index] fiber
двозало́млювальна ~ = birefringent fiber
двомо́дова ~ = bimodal [double-mode] fiber
допасо́вані —и = matched fibers
дото́чена ~ = spliced fiber
елемента́рна ~ = monofil(ament)
заоболонко́вана ~ = jacketed fiber
—и, з’є́днані торця́ми = butt-joined fibers
~ з(і) змі́нним показнико́м зало́млювання = див. ґрадієнтна ~
—и з одна́ко́вими опти́чними характери́стиками = optically identical fibers
~ з по́кривом = coated fiber
зро́щена ~ = див. доточена ~
катодолюмінесце́нтна ~ = cathodoluminescent fiber
ква́рцова ~ = quartz fiber
керамі́чна ~ = ceramic fiber
магне́тна ~ = (на поверхні Сонця) magnetic filament
метале́ва ~ = metallic fiber
мі́дна ~ = copper fiber
мі́рча ~ = sensing fiber
надтонка́ ~ = superfine fiber
недопасо́вані —и = mismatched fibers
незаоболонко́вана ~ = unjacketed fiber
нейтра́льна ~ = (мех.) neutral fiber
нерво́ва ~ = nerve fiber
неузгі́днені —и = mismatched fibers
неузго́джені —и = див. неузгіднені —и
одномо́дова ~ = monomode [one-mode] fiber
опти́чна ~ optical fiber, guiding [light-carrying, light-conducting, light-guiding, light-transmitting] fiber ▪ сто́чувати [зро́щувати] опти́чні —и = to splice optical fibers
опти́чно зв’я́зані —и = coupled fibers
поліме́рна ~ = polymeric fiber
пометало́вана ~ = metalized fiber
радіяці́йно тривка́ ~ = radiation-resistant fiber
самофокусува́льна ~ = self-focusing fiber
склокерамі́чна ~ = glass-ceramic fiber
скляна́ ~ = glass fiber
сонце́ва ~ = solar filament
~ сонце́вого протубера́нця = див. сонцева ~
сто́чені —и = spliced fibers
тонка́ ~ = fine fiber; fibril
узгі́днені —и = matched fibers
узго́джені —и = див. узгіднені —и
волокни́нний 1. fiber, fibrous; filamentary, filamentous 2. (про структуру) fibered, fibrous 3. (із дуже тонкими волокнинами) fibrillar(y) 4. (нитчастий) string(y), threadlike
радія́льно ~ = radial-columnar, divergent-columnar
волосі́нь (-ні) hairline; fishing line, string
ґальвано́мет(е)р (-тра) galvanometer
абсолю́тний ~ = absolute galvanometer
А́йнтговенів ~ = Einthoven galvanometer
астати́чний ~ = astatic galvanometer
балісти́чний ~ = ballistic galvanometer
вібраці́йний ~ = vibrational galvanometer
~ Бро́ка = Broca galvanometer
д’Арсонва́лів ~ = d’Arsonval galvanometer
дзерка́льний ~ = mirror [reflecting] galvanometer
диференці́йний ~ = differential galvanometer
електродинамі́чний ~ = electrodynamic galvanometer
інтеґрува́льний ~ = integrating galvanometer
крути́льний ~ = torsion galvanometer
крути́льно-стру́нний ~ = torsion-string galvanometer
магнетоелектри́чний ~ = moving-coil galvanometer
резона́нсний ~ = vibrational galvanometer
стрілко́ви́й ~ = pointer(-type) galvanometer
стру́нний ~ = string galvanometer
теплови́й ~ = hot-wire galvanometer
шле́йфовий ~ = mirror galvanometer
гірля́нда 1. wreath див. тж низка 2. (комп.) daisy chain
ізоля́торна ~ = insulator chain/string, string insulator
ґраві́мет(е)р (-тра) gravimeter, gravity meter
астати́чний ~ = astatic gravimeter
астатизо́ваний ~ = astatized gravimeter
балісти́чний ~ = ballistic gravimeter
геодези́чний ~ = geodetic gravimeter
де́нний ~ = bottom [underwater] gravimeter
ма́ятниковий ~ = pendulous gravimeter
морськи́й ~ = marine [sea] gravimeter
пружи́но́вий ~ = spring gravimeter
свердлови́нний ~ = borehole gravimeter
стру́нний ~ = (vibrating-)string gravimeter
ґравіта́ція gravitation, gravity
Айншта́йнова ~ = Einstein gravitation
двови́мірна ~ = two-dimensional gravitation, two-dimensional gravity
Ейнште́йнова ~ = див. Айнштайнова ~
земна́ ~ = terrestrial gravitation
~ (і)з круті́нням = gravity with torsion
ква́нтова ~ = quantum gravitation, quantum gravity
Нью́тонова ~ = Newtonian gravitation
стру́нна ~ = string gravitation, string gravity
чи́ста ~ = pure gravity
дина́міка dynamics
~ абсолю́тно твердо́го ті́ла = rigid-body dynamics
аналіти́чна ~ = analytical dynamics
асимптоти́чна ~ = asymptotic dynamics
багаточастинко́ва ~ = many-body [many-particle] dynamics
Бро́унова ~ = Brownian dynamics
~ взаємоді́ї = interaction dynamics
~ ви́хорів = vortex dynamics; eddy dynamics
гадро́нна ~ = hadrodynamics hadron dynamics
~ га́зів = gas dynamics
Га́міл(ь)тонова ~ = Hamiltonian dynamics
~ ґлюо́нів = gluodynamics, gluon dynamics
ґравітаці́йна ~ = gravitational dynamics
~ ґравітівни́х систе́м = dynamics of gravitating systems
~ ґра́тки = (crystal) lattice dynamics
двопли́нова ~ = two-fluid dynamics
дворіди́нна ~ = див. двоплинова ~
~ дефе́ктів = dynamics of defects
~ деформо́вного ті́ла = deformable-body dynamics
дисипати́вна ~ = dissipative dynamics
~ доме́нної сті́нки = domain-wall dynamics
~ земно́ї кори́ = crust [crustal] dynamics
зоре́ва ~ = stellar dynamics
~ ідеа́льного пли́ну = ideal-fluid dynamics, ideal aerodynamics
~ ідеа́льного пли́нного середо́вища = див. ~ ідеального плину
інстанто́нна ~ = instanton dynamics
ква́нтова ~ = quantum dynamics; (вихорів) quantum vortex dynamics; (дефектів) quantum defect dynamics
~ ква́рків = quark dynamics
класи́чна ~ = classical dynamics
~ кристалі́чної ґра́тки = crystal (lattice) dynamics
~ магнетопли́нів = magnetofluid dynamics
малочасти́нко́ва ~ = few-body [few-particle] dynamics
~ матерія́льної то́чки = particle dynamics
мезо́нна ~ = meson dynamics, mesodynamics
молекуля́рна ~ = molecular dynamics
~ наро́джування части́нок = particle-production dynamics
~ на фракта́лах = dynamics on fractals
недисипати́вна ~ = nondissipative dynamics
незворо́тна ~ = irreversible dynamics
неліні́йна ~ = nonlinear dynamics
непертурбати́вна ~ = nonperturbative dynamics
нерелятивісти́чна ~ = nonrelativistic dynamics
~ носії́в заря́ду = charge-carrier dynamics
Нью́тонова ~ = classical [Newtonian] dynamics
пертурбати́вна ~ = perturbative dynamics
~ пла́зми = plasma dynamics
~ пли́нів = fluid dynamics
~ пове́рхні = surface dynamics
~ польо́ту = flight dynamics
~ популя́цій = див. популяційна ~
популяці́йна ~ = population dynamics
~ пороши́нок = (у плазмі) grain dynamics
~ пото́ку = flow dynamics
~ проце́су = process dynamics, dynamics of a process
~ раке́т = rocket dynamics
~ реа́ктора = (ядерного) reactor dynamics
реа́кторна ~ = reactor dynamics
~ релакса́ції = relaxation dynamics
релаксаці́йна ~ = relaxation dynamics
релятивісти́чна ~ = relativistic dynamics
~ ріди́н і га́зів = див. ~ плинів
~ руйнува́ння = fracture dynamics
~ ру́ху пли́ну в резервуа́рі = reservoir dynamics
~ систе́ми = dynamics of a system
~ соліто́нів = soliton dynamics
соліто́нна ~ = soliton dynamics
~ спору́д = dynamics of structures, structural dynamics
статисти́чна ~ = statistical dynamics
стохасти́чна ~ = stochastic dynamics
~ стру́меня = (частинок) beam dynamics
стру́нна ~ = string dynamics
~ твердо́го ті́ла = rigid-body dynamics
~ ті́ла змі́нної ма́си = variable-mass dynamics
топологі́чна ~ = topological dynamics
~ утво́рювання части́нок = particle-production dynamics
хвильова́ ~ = wave dynamics
хіра́льна ~ = chiral dynamics
~ части́нки = particle dynamics
динамо́мет(е)р (-тра) dynamometer; force gage
вбира́льний ~ = див. гальмівний ~
гальмівни́й ~ = absorption dynamometer
гідравлі́чний ~ = hydraulic dynamometer
електри́чний ~ = electrodynamometer
крути́льний ~ = torsiometer
поглина́льний ~ = див. гальмівний ~
пружи́но́вий ~ = string dynamometer
довжин|а́ 1. length ▪ —о́ю 5 ме́трів 5 meters long, 5 meters in length; зі збере́женням —и́ (про перетворення тощо) length-preserving; на всю —у́ full-length; (у напрямі) у —у́ lengthwise; тако́ї —и́, як (цей предмет) as long as (this thing) 2. (відстань) distance 3. (у метрах) meterage; (у футах) footage; (у ярдах) yardage 4. (шлях) path 5. (радіус дії) range
~ акти́вної діля́нки = (лазера) lasing length
~ акусти́чної хви́лі = acoustic wavelength
ба́зова ~ = (приладу) base length
~ бло́ку = (комп.) block length
~ вбира́ння = absorption path
~ ве́ктора = magnitude [absolute value] of a vector
~ взаємоді́ї = interaction range
~ вздо́вж геодези́чної лі́нії = geodesic distance
~ вздо́вж о́сі = axial length
~ відгалу́зки = branch length
~ відгалу́ження = branch length
відно́сна ~ = (мф) normalized length
~ ві́дхилу = deflection length
~ ві́льного про́бігу = (mean) free path
вели́ка ~ хви́лі = long wavelength
відліко́ва ~ = reference length
ві́дтино́ва ~ хви́лі (у хвилеводі тощо) cutoff wavelength
~ ві́льного про́бігу = free path
вла́сна ~ = див. властива ~
власти́ва ~ = proper length; (хвилі) natural [proper] wavelength
~ волокни́ни = fiber length
габари́тна ~ = overall length
~ гальмува́ння = (частинки) stopping range; (мех.) braking [stopping] distance, braking length
геометри́чна ~ = geometrical length; (шляху) geometrical path
~ ґенерува́ння = (лазера) lasing length
Деба́єва ~ = Debye (shielding) length
~ Деба́євого екранува́ння = Debye (shielding) length
де-Бро́йлева ~ хви́лі = de Broglie wavelength
~ деканалува́ння = dechanneling length
Джи́нсова ~ = (астрофіз.) Jeans length
~ дифу́зії = див. дифузійна ~
дифузі́йна ~ = diffusion length; (теплових нейтронів) thermal-neutron diffusion length; (швидких нейтронів) fast-neutron diffusion length; (спінів) spin diffusion length
доміна́нтна ~ хви́лі = (кольору) dominant wavelength
домінівна́ ~ = див. домінантна ~
доповняльна ~ хви́лі = (кольору) complementary wavelength
~ доти́чної = length of a tangent
~ дре́йфу = drift length
~ дуги́ = arc length
~ екранува́ння = shielding [screening] length/distance; (Дебая-Гюкеля) Debye-Hückel shielding/screening length
~ ексти́нкції = extinction length
~ екстраполя́ції = extrapolation [augmentation] distance
електро́нна ~ хви́лі = (де Бройлева) electron wavelength
елемента́рна ~ = elementary [fundamental] length; length [line, distance] element
етало́нна ~ = standard length; (хвилі) wavelength standard, standard wavelength
ефекти́вна ~ = effective length; (самофокусування) effective self-focusing length; (хвилі) effective wavelength
~ за́пису = record length
~ захо́плення = capture length
~ збу́реної хви́лі = perturbed wavelength
зве́дена ~ = reduced length; (маятника) reduced length of a pendulum; (хвилі) reduced wavelength
~ звуково́ї хви́лі = acoustic wavelength
~ зв’язку́ = (хемічного) bond length/distance
~ згаса́ння = attenuation length/distance; (океанічної хвилі) decay distance
зли́вова ~ = (пробігу частинки) shower unit
~ зме́ншення в e разі́в = e-fold length
~ зразка́ = specimen length
~ йоніза́ції = ionization range
капіля́рна ~ = capillary length
каска́дова ~ = (пробігу частинки) radiation [cascade] length, cascade unit
~ когере́нтности = coherence length/distance
~ ко́ла = circle perimeter; periphery of a circle
Ко́мптонова ~ хви́лі = Compton wavelength; (поділена на 2π) reduced Compton wavelength
~ кома́нди = (комп.) instruction length
~ конве́рсії = (фотона) conversion length
ко́нтурна ~ = (макромолекули) contour length
~ кореля́ції = correlation length; (техн.) correlation distance
~ криво́ї = length of a curve
крити́чна ~ хви́лі (у хвилеводі тощо) critical [cutoff] wavelength
~ ланцюжка́ = (макромолекули) chain length
~ локаліза́ції = localization length
магне́тна ~ = magnetic length
мала́ ~ = short length; (хвилі) short wavelength
~ ма́ятника = length of a pendulum
~ міґра́ції = migration length
~ міґраці́йна ~ = migration length
~ мно́ження = (нейтронів) multiplication length
~ моле́кули = length of a molecule
~ незбу́реної хви́лі = unperturbed wavelength
нескінче́нна ~ = infinite length
нульова́ ~ = zero length; (хвилі) zero wavelength
~ о́бводу = circumference, perimeter
обе́рнена ~ = reciprocal [inverse] length
обе́рнена ~ кореля́ції = inverse correlation length
обе́рнена ~ хви́лі = reciprocal wavelength, inverse (of the) wavelength
~ о́бласти ґенера́ції = (лазера) lasing length
одини́чна ~ = unit length
опо́рна ~ = bearing distance
опти́чна ~ = optical path/length/distance; (повна) total [general] optical path
~ опти́чного шляху́ = див. оптична ~
~ орбі́ти = orbit circumference
~ перекрива́ння = overlap(ping) distance
~ перекриття́ = overlap(ping) distance
~ перемі́шування = mixing length
~ перено́шення = transport mean free path
~ пери́метра = perimeter, circumference
~ пла́змо́вої хви́лі = plasma wavelength
Пла́нкова ~ = Planck length
~ пла́то = plateau length
поверхне́ва ~ екранува́ння = surface screening length
по́вна ~ = full length; (оптична) total [general] optical path
~ поглина́ння = absorption path
полови́нна ~ half-length; (хвилі) half-wavelength ▪ полови́нної —и́ = half-length
поро́гова ~ хви́лі = threshold wavelength
~ посла́блення в m разі́в = m-fold attenuation length
~ посла́блювання = attenuation length/distance
~ послідо́вности = length of a sequence
~ поши́рення = propagation distance
~ про́бігу = (mean) free path; (до захоплення) capture length; (до конверсії) conversion length; (між зіткненнями) collision length; (у бульбашковій камері) track length
~ провідника́ = (у довжинах хвиль) electrical length
~ прони́кнення = penetration length
про́фільна ~ = (макромолекули) contour length
радіяці́йна ~ = (пробігу частинки) radiation [cascade] length, cascade unit
~ реґі́стру = register length
~ резона́нсної хви́лі = resonant wavelength
~ релакса́ції = relaxation length
~ робо́чої части́ни шкали́ = effective scale length
~ розго́ну = take-off run
~ розмно́жування = (нейтронів) multiplication length
~ розсі́ювання = scattering length; scattering power
~ рядка́ = (комп.) string length, length of a string
~ самофокусува́ння = self-focusing length
сере́дня ~ ві́льного про́бігу = mean free path; (між зіткненнями) collision mean free path
скінче́нна ~ = finite length
~ сло́ва = word length
~ спові́льнювання = (нейтронів) moderation [slowing-down] length
~ струми́ни = jet length
сума́рна ~ = total length
~ ті́ла = body length; (у стані руху) moving-body length
~ то́ншання = (треку) thin-down distance
~ траєкто́рії (частинки) path length; (у бульбашковій камері) track length
~ трансля́ції = (кристалічної ґратки) axial length, identity [translation] period
~ тунелюва́ння = tunneling path
~ уста́лености = persistence length
факти́чна ~ = actual length
фізи́чна ~ шляху́ = (сигналу) (physical) path length
фіксо́вана ~ = (рядка, речення тощо у базах даних) rigid length
~ фокусува́ння = focusing length
фундамента́льна ~ = fundamental [elementary] length
характеристи́чна ~ = characteristic length
характе́рна ~ = representative [typical] length
~ хви́лі = wavelength; (доповняльного кольору) complementary wavelength; (інфрачервоного діяпазону) infrared wavelength; (лазерного проміння) laser wavelength; (мазерного проміння) maser wavelength; (оптичного діяпазону) optical wavelength; (основної гармоніки) fundamental wavelength; (у вакуумі) free-space wavelength; (ультрафіолетового діяпазону) ultraviolet wavelength; (у хвилеводі) guide wavelength
~ хо́ду = (поршня) lead
~ хо́рди = chord length
чи́нна ~ = effective length див. тж ефективна ~
~ шляху́ = path length
електро́мет(е)р (-тра) electrometer
абсолю́тний ~ = absolute electrometer
багатока́мерний ~ = multiple electrometer
біна́нтний ~ = binant [two-segment] electrometer
вібраці́йний ~ = vibrating-reed electrometer
ди́сковий ~ = attracted-disk electrometer
дози́метровий ~ = pocket-chamber electrometer
~ (і)з вібрівни́м язичко́м = див вібраційний ~
капіля́рний ~ = capillary electrometer
квадра́нтний ~ = quadrant electrometer
конденса́торний ~ = capacitive [condensing] electrometer
ла́мповий ~ = vacuum-tube electrometer
Лі́ндеманів ~ = Lindemann electrometer
стру́нний ~ = string [filament] electrometer
чашко́вий ~ = cup electrometer
епо́ха 1. epoch; period 2. (вік) age 3. (ера) era
~ вели́кого об’є́днання = Grand Unification epoch
~ відокре́млювання = (речовини та проміння) (астр.) decoupling epoch
гадро́нна ~ = hadron epoch
геологі́чна ~ = geologic(al) epoch
~ голоце́ну = Holocene (epoch); (США) Recent (epoch)
електрослабка́ ~ = electroweak epoch
~ еоце́ну = Eocene (epoch)
інфляці́йна ~ = inflationary epoch
ква́ркова ~ = quark epoch
космологі́чна ~ = cosmological epoch
лепто́нна ~ = lepton epoch
льодовико́ва ~ = Glacial epoch
~ міоце́ну = Miocene (epoch)
нові́тня ~ = (геол.) Recent epoch
~ однополя́рности = (гф) polarity epoch
~ олігоце́ну = Oligocene (epoch)
~ палеоце́ну = Paleocene (epoch)
післяльодовико́ва ~ = Recent epoch
Пла́нкова ~ = Planck epoch
~ плейстоце́ну = Pleistocene (epoch)
~ пліоце́ну = Pliocene (epoch)
рекомбінаці́йна ~ = recombination epoch
станда́ртна ~ = (астр.) (current) standard epoch
тектоні́чна ~ = mountain-making episode
те́мна ~ = (косм.) dark ages
~ тео́рії струн = string-theory epoch
~ формува́ння структу́р = epoch of structure formation
фото́нна ~ = photon epoch
фундамента́льна ~ = fundamental epoch
знакосполу́ка string of symbols
колива́ння (одн. і мн.) 1. (хвильові; гармонічні) oscillations ▪ збу́джувати ~ to excite [induce, drive] oscillations; гаси́ти ~ to quench oscillations 2. (механічні) vibration(s) 3. (плинного чи пружного середовища) undulation 4. (випадкові, нереґулярні) fluctuations 5. (змінювання) variation 6. (межі змінювання) range 7. (тип) mode 8. (гойдання, хитання) sway(ing), swing(ing) 9. (мерехтіння, блимання, мигтіння) flickering
аеропружні́ ~ = aeroelastic vibration(s)
аксі́йні ~ = axial vibration(s); axial oscillations
акусти́чні ~ = acoustic [sound] vibration(s); (кристалічної ґратки) acoustic (lattice) oscillations
амплітудозмодульо́вані ~ = amplitude-modulated oscillations
ангармоні́чні ~ = anharmonic oscillations; anharmonic vibration
аперіоди́чні ~ = aperiodic oscillations
атмосфе́рні ~ = atmospheric oscillations
а́томні ~ = atomic vibration(s)
багаточасто́тні ~ = multifrequency oscillations
~ Ба́ркгаузена-Ку́рца = Barkhausen-Kurz oscillations
безла́дні ~ = random oscillations
бетатро́нні ~ = betatron oscillations
бігармоні́чні ~ = biharmonic oscillations
бічні́ ~ = lateral vibration(s); lateral oscillations
ва́куумні ~ = vacuum oscillations
вале́нтні ~ = (х.) stretching vibrations
великоампліту́дні ~ = large-amplitude oscillations
великомасшта́бні ~ = large-scale oscillations
~ величини́ = variation(s) (of a quantity)
вертика́льні ~ = (періодичне здіймання) heaving
ви́мушені ~ = див. примусові ~
випадко́ві ~ = random oscillations; random vibration(s); (флюктуації) fluctuations
ви́роджені ~ = degenerate vibration(s); degenerate oscillations
високочасто́тні ~ = high-frequency oscillations
~ відно́сно вертика́льної о́сі = (никання) yaw(ing)
вікові́ ~ = secular variation; (геомагнетного поля) geomagnetic secular variation
ві́льні ~ = natural [free] oscillations; free [natural] vibration(s); normal mode
власти́ві ~ = proper [natural] oscillations; eigenoscillations, eigenmode; free [natural] vibration(s); normal mode
вла́сні ~ = див. властиві ~
вну́трішні ~ = (глибинна вібрація) internal vibration(s)
внутрішньомоле́кульні ~ = intramolecular vibration(s)
гармоні́чні ~ = harmonic [pure, sinusoidal] oscillations; harmonic vibration(s)
~ геомагне́тного по́ля = geomagnetic variation
гетероди́нні ~ = heterodyne oscillations
гібри́дні ~ = hybrid oscillations
гідродинамі́чні ~ = inertial oscillations
гідромагне́тні ~ = hydromagnetic oscillations
гідропружні́ ~ = fluid-elastic vibration(s)
глиби́нні ~ = internal vibration
гойда́льні ~ = sway vibration(s); sway oscillations
ґратко́ві ~ = (кристалічної ґратки) lattice vibration/oscillations
~ ґру́нту = earth tremor
двопівпері́одні ~ = full-wave vibrations
демпфо́вані ~ = damped vibration
деформаці́йні ~ = 1. deformation vibration(s) 2. (х.) bending vibrations
динатро́нні ~ = dynatron oscillations
ди́польні ~ = dipole oscillations
добові́ ~ = (гф, астр.) daily [diurnal] variation; (температури тощо) diurnal oscillations
довгопері́одні ~ = long-period oscillations
довгохвильові́ ~ = long-wave oscillations
довкі́льні ~ = ambient vibration(s)
дре́йфові ~ = drift oscillations
дрібномасшта́бні ~ = small-scale oscillations
електри́чні ~ = electric oscillations
електромагне́тні ~ = electromagnetic oscillations
електро́нні ~ = electron(ic) oscillations
електро́нно-циклотро́нні ~ = electron-cyclotron oscillations
електростати́чні ~ = electrostatic oscillations; (у плазмі) Langmuir oscillations
еліпти́чні ~ = elliptical vibration(s)
~ ене́ргії = energy variation
жолобко́ві ~ = flute oscillations
жорсткі́ ~ = hard oscillations
задемпфо́вані ~ = damped vibration
збу́рені ~ = perturbed [disturbed] oscillations
~ з вели́кою ампліту́дою = див. великоамплітудні ~
звукові́ ~ = sound vibration(s); (хвилі) sound [acoustic] waves; (у плазмі тощо) sound [acoustic] oscillations
зв’я́зані ~ = coupled oscillations; coupled vibration; (поперечно-крутильні) coupled lateral-torsional vibration(s)
згасні́ ~ = damped [decaying] oscillations; damped vibration(s); (гармонічні) damped harmonic oscillations; damped harmonic motion
зги́нові ~ = flexural [bending] vibration(s)
згинокрути́льні ~ = flexural-torsional vibration(s)
~ Землі́ = (як пружного тіла) earth oscillations; (сейсмічні) earth(quake) tremor, seismic oscillations, seisms, seismic [earthquake] vibration(s)
~ зі змі́нною ампліту́дою = див. змінноамплітудні ~
~ зі змі́нною частото́ю = див. змінночастотні ~
зіндуко́вані ~ = induced oscillations; induced vibration(s)
~ з мало́ю ампліту́дою = див. малоамплітудні ~
змінноампліту́дні ~ = variable-amplitude oscillations
змінночасто́тні ~ = variable-frequency oscillations
змодульо́вані ~ = modulated oscillations
зо́внішні ~ = external vibration
зсу́вові ~ = shear(ing) vibration(s)
ізотро́пні ~ = isotropic vibration(s)
ізохро́нні ~ = isochronous vibration(s)
індуко́вані ~ = induced oscillations; induced vibration(s)
інерці́йні ~ = inertial oscillations
~ інтенси́вности = intensity oscillations
інфразвукові́ ~ = infrasonic vibration(s)
йо́нні ~ = ion oscillations; (Ленґмюрові) ion Langmuir oscillations
йо́ннозвукові́ ~ = ion-acoustic oscillations
йо́нно-циклотро́нні ~ = ion-cyclotron oscillations
квадрупо́льні ~ = quadrupole oscillations
квазигармоні́чні ~ = quasi-harmonic oscillations
квазиперіоди́чні ~ = quasi-periodic oscillations
ква́нтові ~ = quantum oscillations
когере́нтні ~ = coherent oscillations
колекти́вні ~ = collective oscillations; collective mode
колові́ ~ = circular vibration(s)
комбінаці́йні ~ = 1. (накладення кількох типів коливань) combination oscillations; combination vibration(s) 2. (на комбінаційних частотах) combined-frequency oscillations 3. (на кількох частотах) multiple oscillations
консо́льні ~ = cantilever vibration(s)
кореляці́йні ~ = correlation oscillations
короткопері́одні ~ = short-period oscillations
короткохвильові́ ~ = short-wave oscillations
~ кристалі́чної ґра́тки = lattice vibration [oscillations]; lattice mode
крути́льні ~ = torsion(al) vibration(s)
кутові́ ~ = angular oscillations; (никання навколо горизонтальної осі) pitching
ла́зерні ~ = laser [lasing] oscillations
Ла́рморові ~ = Larmor oscillations
Ле́нґмюрові ~ = Langmuir [electrostatic, plasma] oscillations
лібраці́йні ~ = libration
ліні́йні ~ = linear oscillations; linear vibration(s)
лока́льні ~ = local oscillations; local vibration(s)
магне́тні ~ = magnetic oscillations
магнетогідродинамі́чні ~ = magnetohydrodynamic oscillations
магнетопружні́ ~ = magnetoelastic vibration(s)
магнетостати́чні ~ = magnetostatic oscillations
ма́йже гармоні́чні ~ = almost-harmonic oscillations
малі́ ~ = small oscillations
малоампліту́дні ~ = small-amplitude oscillations; small-amplitude vibration(s)
маломасшта́бні ~ = small-scale oscillations
~ ма́ятника = pendulum swing(ing), swing of a pendulum
ма́ятникові ~ = (підвішеного тіла, не плутати з попереднім гаслом) pendular vibration
механі́чні ~ = mechanical vibration(s)
~ мембра́ни = vibration(s) of a membrane
міжмо́дові ~ = intermode oscillations
мікрохвильові́ ~ = microwave oscillations
~ мі́сткости volume oscillations
модулюва́льні ~ = modulating oscillations
модульо́вані ~ = modulated oscillations
~ моле́кул = molecular vibration(s)
мультипо́льні ~ = multipole oscillations
м’які́ ~ = soft oscillations
~ наванта́ги = load variation; (перехідні) load transients
~ наванта́ження = див. ~ навантаги
~ на́вко́ло вертика́льної о́сі = (никання) yawing; (гойдання, хитання) wobbling
~ на́вколо горизонта́льної о́сі = (кутові, никання) pitching; (котіння) rolling
~ на́вко́ло рівнова́жного поло́ження = (никання) hunting
~ на́вко́ло сере́днього зна́чення = variation about/around the mean (value)
надшвидкі́ ~ = extrafast [ultrafast] vibration(s); extrafast [ultrafast] oscillations
~ на кілько́х часто́тах = multiple oscillations
накла́дені ~ = superimposed oscillations
~ на комбінаці́йних часто́тах = combined-frequency oscillations
~ на межі́ по́ділу = interfacial oscillations
~ напру́ги = 1. (електричної) voltage variation 2. (механічної) stress variation
~ на різнице́вій частоті́ = difference-frequency oscillations
неба́жані ~ = extraneous vibration(s)
неви́роджені ~ = nondegenerate vibration(s)
незбу́рені ~ = unperturbed [undisturbed] oscillations
незв’я́зані ~ = uncoupled oscillations; uncoupled vibration(s)
незга́сні́ ~ = undamped [sustained, persistent, continuous, steady] oscillations; undamped [sustained] vibration(s)
некогере́нтні ~ = incoherent oscillations
неліні́йні ~ = nonlinear oscillations; nonlinear vibration(s)
непере́рвні ~ = continuous oscillations
неперіоди́чні ~ = aperiodic oscillations
непотенція́льні ~ = nonpotential oscillations
нерезона́нсні ~ = nonresonance oscillations; nonresonance vibration(s)
несинхро́нні ~ = asynchronous [nonsynchronous] vibration(s); asynchronous [nonsynchronous] oscillations
нестабі́льні ~ = див. нестійкі ~
нестаціона́рні ~ = transient [unsteady] oscillations
нестійкі́ ~ = unstable oscillations; (механічні) unstable vibration; (навколо рівноважного положення, никання) hunt(ing); (флатер) flutter
неуста́лені ~ = unsteady [transient] oscillations; transient vibration(s)
низькочасто́тні ~ = low-frequency oscillations
норма́льні ~ = normal (oscillatory) mode; normal vibration(s)
нульові́ ~ = zero(-point) [vacuum] oscillations; zero-point [residual] vibration(s)
нутаці́йні ~ = nutation (oscillations) див. тж нутація
оберто́ві ~ = rotational oscillations
о́б’є́мні ~ = bulk oscillations, bulk mode
~ о́б’є́му = volume osciullations
однобі́чні ~ = unidirectional vibration
одномо́дові ~ = single-mode oscillations
однопівпері́одні ~ = half-wave vibrations
опти́чні ~ = optical vibrations; (кристалічної ґратки) optical lattice vibrations
основні́ ~ = 1. (на основній гармоніці) fundamental oscillations 2. (нульові) vacuum [ground-state] oscillations
осьові́ ~ = axial vibration(s)
парази́тні ~ = parasitic [spurious, unwanted] oscillations, parasite
параметри́чні ~ = parametric oscillations; parametric vibration
перехі́дні́ ~ = transient oscillations; transient vibration(s); (навантаги) load transients
періоди́чні ~ = periodic oscillations
пилча́сті ~ = saw-tooth(ed) oscillations
пиля́сті ~ = див. пилча́сті ~
пла́змо́ві ~ = plasma oscillations; Langmuir [electrostatic] oscillations
~ пласти́нки = plate vibration, vibration of a plate
плинопружні́ ~ = fluid-elastic vibration(s)
поверхне́ві ~ = surface oscillations, surface mode
пові́льні ~ = slow oscillations; slow vibration(s)
повносиметри́чні ~ = (ґратки) completely symmetric (lattice) oscillations/vibrations
поздо́вжні ~ = longitudinal oscillations, longitudinal mode; longitudinal vibration(s); (аксійні) axial vibration(s); (розтягові) extensional [stretching] vibration(s)
поздо́вжньо-зги́нові ~ = longitudinal flexural vibrations
полігармоні́чні ~ = polyharmonic oscillations
полови́нні ~ = half-wave vibrations
~ по́люсу = nutation of the pole
~ по́ля = field oscillations
попере́чні ~ = transverse oscillations; transverse [lateral] vibration(s); transverse mode
поро́гові ~ = threshold oscillations; threshold vibration
потенція́льні ~ = potential oscillations
прецесі́йні ~ = precession
примусо́ві ~ = forced oscillations; forced vibration(s); (зіндуковані) induced oscillations [vibrations]
припли́вні ~ = tidal oscillations
прихо́вані ~ = latent oscillations
про́сті́ ~ = simple [harmonic] oscillations
просторо́ві ~ = spatial oscillations
~ просторо́вого заря́ду = space-charge oscillations
протифа́зові ~ = antiphase oscillations
пружні́ ~ = elastic vibration
радіочасто́тні ~ = radio-frequency oscillations
радія́льні ~ = radial oscillations
резона́нсні ~ = resonance [cavity] oscillations; resonance vibration(s)
резонівні́ ~ = sympathetic vibration(s)
релаксаці́йні ~ = relaxation oscillations
річні́ ~ = yearly [annual] variation
розри́вні ~ = discontinuous oscillations
розтяго́ві ~ = extensional vibration(s)
самозбу́дні́ ~ = self-oscillations, self-excited oscillations див. тж автоколивання
самопідтри́мні ~ = self-maintained [self-sustained] oscillations
самочи́нні ~ = spontaneous oscillations
світлові́ ~ = light oscillations
сезо́нні ~ = seasonal variation
сейсмі́чні ~ = earth(quake) tremor, seismic oscillations, seisms, seismic [earthquake] vibration(s)
сере́днє ~ = mean oscillation (of a function – функції)
~ сигна́лу = (різкі, нереґулярні) bounce; (у системах реґулювання) hunting (навколо – about, around)
синусо́їдні ~ = sinusoidal [pure] oscillations; sinusoidal vibration(s)
синфа́зні ~ = in-phase oscillations
синхро́нні ~ = synchronous vibration(s); synchronous oscillations
синхротро́нні ~ = synchrotron oscillations
складні́ ~ = див. комбінаційні ~
~ скла́ду = range in composition
~ спі́нів = spin oscillations
~ спі́нової густини́ = spin-density oscillations
спонта́нні ~ = spontaneous oscillations
стабі́льні ~stable oscillations; stable vibration
стаціона́рні ~ = stationary vibration(s); steady(-state) oscillations
сти́скові ~ = compression vibration(s)
стійкі́ ~ = stable oscillations; stable vibration
стохасти́чні ~ = stochastic variation
~ стру́меня = (частинок) beam oscillations
~ струни́ = 1. string vibration, vibration of a string 2. (у потоці повітря) aeolian vibration(s)
субгармоні́чні ~ = subharmonic oscillations
супу́тні ~ = sympathetic vibration(s)
~ температу́ри = temperature variation
тензоспричи́нені ~ шарі́в = (у плині) strain-induced layer undulation
теплові́ ~ = thermal oscillations; (атомів) temperature [thermal] vibration(s)
~ ти́ску = pressure oscillations
~ То́нкса-Ле́нґмюра = Tonks-Langmuir oscillations
торсі́йні ~ = torsional vibration
трансляці́йні ~ = translational oscillations
уда́рні ~ = shock vibration(s)
ультразвукові́ ~ = ultrasonic vibration(s)
уста́лені ~ = steady-state oscillations; steady-state [stationary] vibration(s)
фа́зові ~ = phase oscillations
фазозмодульо́вані ~ = phase-modulated oscillations
фо́нові ~ = background oscillations; (флюктуації) background fluctuations
фрикці́йні ~ = frictional oscillations
~ фу́нкції = oscillations of a function
хаоти́чні ~ = random [chaotic] oscillations
характеристи́чні ~ = characteristic oscillations
циклотро́нні ~ = cyclotron oscillations
цілко́м симетри́чні ~ = (ґратки) completely symmetric oscillations/vibrations
~ части́нки = [части́нок] particle oscillations
~ частоти́ = frequency variation
частотозмодульо́вані ~ = frequency-modulated oscillations
швидкі́ ~ = fast vibration(s); fast oscillations
~ шви́дкости = (руху) velocity [speed] variation; (процесу) rate variation
~ широти́ = latitude variation
шпиля́сті ~ = spiky oscillations
шумові́ ~ = noise
космоло́гія cosmology
~ Б’я́нкі = Bianchi cosmology
бра́нова ~ = brane cosmology
~ вели́кого ви́буху = big-bang cosmology
Дира́кова ~ = Dirac cosmology
(i)єрархі́чна ~ = hierarchical cosmology
інфляці́йна ~ = inflationary(-universe) cosmology
ква́нтова ~ = quantum cosmology
нестанда́ртна ~ = non-standard cosmology
нові́тня інфляці́йна ~ = new inflationary cosmology
релятивісти́чна ~ = relativistic cosmology
спостеріга́льна ~ = observational cosmology
стара́ інфляці́йна ~ = old inflationary cosmology
~ стаціона́рного ста́ну все́світу = steady-state cosmology
стру́нна ~ = string cosmology
~ уста́леного ста́ну все́світу = steady-state cosmology
фізи́чна ~ = physical cosmology
ланцю́г (-а́) 1. chain див. тж ланцюжокз’єднати в ~ to catenate, to concatenate, to enchain; замкну́ти —(а́) to close a chain; утвори́ти —(а́) to (form a) chain; з’є́днаний [утво́рений, побудо́ваний] за ти́пом —а́ chained, chainwise, concatenated; (розташований) у ~ in a row, in a line 2. (низка) catena; concatenation 3. (тг) (edge) sequence 4. (послідовність) train
бічни́й ~ = (х.) side chain
випадко́вий ~ = random chain
взаємоді́йні випадко́ві —и́ = interacting random chains
вкла́дений ма́рковський ~ = embedded Markov chain
вуглеце́вий ~ = (х.) carbon chain
головни́й ~ = 1. (у сполуках із розгалуженими ланцюгами) main chain 2. (макромолекули) backbone (chain)
~ дільникі́в = divisor chain
за́мкнений ~ = closed chain
зворо́тний ~ = inverse chain, antichain
~ зна́ків = string of symbols
зорієнто́ваний ~ = (графу) directed [oriented] sequence/chain
кільце́вий ~ = (х.) ring [cyclic] chain
кінемати́чний ~ = kinematic chain
~ кома́нд = (комп.) chain of commands
ліні́йний ~ = linear chain
ма́рковський ~ = Markov chain
міри́льний ~ = див. мірчий ~
мі́рчий ~ = surveyor’s chain; engineer’s chain
~ множи́н = chain of sets
~ на́слідків = chain of consequences
неза́мкнений ~ = open chain
нерозгалу́жений ~ = 1. unbranched chain 2. (х.) straight chain
несумі́сні поліме́рні —и́ = incompatible polymer chains
обе́рнений (ма́рковський) ~ = inverse (Markov) chain
однови́мірний ~ = one-dimensional chain
подві́йний ~ = double chain; bichain
~ поді́й = sequence [chain] of events
поліме́рний ~ = polymer chain
прями́й ~ = (х.) straight chain
~ радіоакти́вних перетво́рень = radioactive chain
~ радіоакти́вних ро́зпадів = decay chain
~ реа́кцій = (х.) chain of reactions
розгалу́жений ~ = branched chain; (надвоє) forked chain
~ ро́зпадів = (ядра) disintegration chain; (радіоактивних) decay chain
~ сизи́ґій = chain syzygies, syzygy chain
силови́й ~ = (мех.) load train
сумі́сні поліме́рні —и́ = compatible polymer chains
циклі́чний ~ = (х.) cyclic [ring] chain
моде́ль (-лі) 1. model; simulator 2. (картина явища) pattern 3. (форма) form 4. (макет) dummy; (у натуральну величину) mockup 5. (взірець; шаблон) sample
~ абсолю́тно твердо́го ті́ла = (perfectly-)rigid-body model
адеква́тна ~ = adequate model
аеродинамі́чна ~ = wind-tunnel model
А́йткенова ~ = Aitken model
а́льфа-части́нко́ва ~ = (ядра) alpha-particle [cluster] model
А́ндерсонова ~ = Anderson model
анізотро́пна ~ = anisotropic model; (всесвіту) anisotropic universe, anisotropic model of the universe
анізотро́пна І́зинґова ~ із взаємоді́єю насту́пних близьки́х сусі́дів = anisotropic next-nearest-neighbor Ising [ANNNI] model
~ а́тома = atomic model; (Борова) Bohr model; (Резефордова) Rutherford model
а́томна ~ = (будови речовини) atomic model
~ А́шкіна-Телера = Ashkin-Teller model
багатогрупова́ ~ = (яф) multigroup model
багатопарто́нна ~ = multiple-parton model
багатопли́нова ~ = (плазми) multifluid model
багаторезона́нсова ~ = multiresonance model
багаторіди́нна ~ = (плазми) див. багатоплинова ~
багатофаєрбо́льна ~ = multifireball model
багатоце́нтрова оболо́нкова ~ = (ядра) multicenter-shell model
~ багатьо́х вогняни́х куль = multifireball model
Ба́кстерова [Бе́кстерова] ~ = Baxter model
~ Ба́рдина-Ку́пера-Шри́фера [БКШ] Bardeen-Cooper-Schrieffer [BCS] model
~ без ве́рхнього ква́рка = (тп) topless model
бездисипаці́йна ~ = dissipationless model
безма́сова ~ = (тп) massless model
~ Бе́ртона-Кабре́ри-Фра́нка = Burton-Cabrera-Frank model
~ Бе́те-Пла́чека = Bethe-Placzek model
~ Бйо́рклунда-Фе́рнбаха = Bjorklund-Fernbach model
Бле́рова ~ = (яф) Blair model
~ бо́зе-га́зу = Bose-gas model
~ бозо́нної взаємоді́ї = interacting-boson model
~ Бо́ра-Мо́тельсона = (яф) Bohr-Mottelson model
~ Бо́рна-Маделу́нґа = (тт) Born-Madelung model
Бо́рнова ~ = (яф) Born model
Бо́рова ~ а́тома = Bohr atom, planetary [Bohr] model
~ бран = brane model
~ бра́нового сві́ту = braneworld model
~ бутстра́пу = bootstrap model
Ва́йнберґова (лепто́нна) ~ = Weinberg (lepton) model
Ва́йскопфова ~ = Weisskopf model
Ван-дер-Ваа́льсова ~ = Van der Waals model
~ Ван Го́ве = Van Hove model
вдоскона́лена ~ = upgraded model
~ велете́нського резона́нсу = (яф) giant-resonance model
~ вели́кого ви́буху = (астр.) big-bang model
~ вели́кого об’є́днання = grand unified model
великомасшта́бна ~ = large-scale model
~ Венеція́но = Veneziano model
~ взаємоді́ї = model interaction, model of interaction
~ взаємоді́йних части́нок = model of interacting particles
~ вимі́рювального при́ладу = pattern of а measuring instrument
~ випадко́вих ма́ндрів = random-walk model
~ випадко́вого блука́ння = random-walk model
~ випаро́вування = (ядра) evaporation model
випро́бувальна ~ = test model
~ випромі́нювача = radiator model
вихоро́ва ~ = vortex model
~ Ві́ґнера-Ві́лкінса = Wigner-Wilkins model
~ вогняно́ї ку́лі = (nuclear) fireball model
волокни́ста ~ = (астр.) spaghetti model
восьмиверши́нна (ґратко́ва) ~ = eight-vertex (lattice) model
~ все́світу = model universe, model of the universe
~ в те́рмінах тео́рії по́ля = field-theoretic model
Га́бардова ~ = Hubbard model
~ га́зу тверди́х ку́льок = hard-sphere gas model
~ гала́ктики = model of a galaxy
~ гармоні́чного осциля́тора = harmonic-oscillator model
~ гаря́чої ква́ркової пла́зми = quark-soup model
Ге́йвудова ~ = (яф) Haywood model
Гі́ґсова ~ = (тп) Higgs model
геометри́чна ~ = geometric model
гібри́дна ~ = hybrid model
гідродинамі́чна ~ = hydrodynamic model
гіпо́тезна ~ = hypothetical model
гіпотети́чна ~ = див. гіпотезна ~
годи́нникова ~ = (спінів на ґратці) clock model
графі́чна ~ = graphic model
гру́ба ~ = crude model
ґлюо́нна ~ = (тп) gluon model
Ґо́лдберґерова ~ = Goldberger model
~ Ґо́лдгабера-Те́лера = (яф) Goldhaber-Teller model
~ Ґрана́то-Лю́ке = Granato-Lücke model
ґратко́ва ~ = lattice model; (калібрувальна) lattice gauge model
~ ґратко́вого га́зу = lattice-gas model
двови́мірна ~ = two-dimensional model; (ґраткова) two-dimensional lattice model
двозо́нна ~ = (тт) two-band model
двопли́нова ~ = two-fluid model
дворіди́нна ~ = див. двоплинова ~
де-Си́терова ~ все́світу = de Sitter model of universe
детерміністи́чна ~ = deterministic model
Дже́ксонова ~ = (яф) Jackson model
~ дзерка́льного відби́вання = specular-reflection model
динамі́чна ~ = dynamic(al) model
дисипати́вна ~ = dissipative model
дискре́тна ~ = discrete model
дифракці́йна ~ = (ядрової реакції) diffraction model (of a nuclear reaction)
дифузі́йна ~ = diffusion model
~ дифу́зного відбива́ння = diffuse-reflection model
~ домінува́ння ве́кторних части́нок = (тп) vector-dominance model
~ домінува́ння те́нзорних мезо́нів = (тп) tensor-dominance model
до́слідна ~ = pilot [experimental] model; prototype
дослі́дницька ~ = research [experimental] model; (випробувальна) test model
Дре́лова ~ = Drell model
дуа́льна ~ = dual model; (поглинання, я ф)dual-absorption model
дуа́льно-резона́нсна ~ = dual-resonance model
еволюці́йна ~ = evolutionary model
евристи́чна ~ = heuristic model
ейкона́льна ~ = eikonal model
експеримента́льна ~ = experimental model див. тж дослідна ~, дослідницька ~
електри́чна ана́логова ~ = electrical analog
електромехані́чна ~ Все́світу = planetarium
~ електрослабко́ї взаємоді́ї = electroweak model
Е́ліотова ~ = Elliot model
емпіри́чна ~ = empirical model
~ енергоустано́вки = simulated power plant
ескі́зна ~ = draft model
етало́нна ~ = master [reference] model
єрархі́чна ~ = hierarchical model
~ жорстки́х зі́ткнень = hard-collision model
~ жорстки́х ро́торів = rigid-rotor model
~ жорстки́х шестику́тників = hard-hexagon model
за́мкнена ~ = closed model
~ за́мкненого все́світу = closed universe, model of closed universe
~ (і)з арома́том = (тп) flavor model
~ зашнуро́вування = (тп) bootstrap model
~ (і)з баріо́нним о́бміном = baryon-exchange model
~ (і)з бозо́нним о́бміном = boson-exchange model
~ зв’язку́ части́нка-осе́рдя = (ядра) particle-core coupling model
~ з(і) змі́нним моме́нтом іне́рції = variable-moment-of-inertia [VMI] model
Зенерова ~ = Zener model
змодифіко́вана ~ = modified model
~ (і)з о́бміном пі-мезо́ном = pion-exchange model
~ з однобозо́нним о́бміном = one-boson-exchange [OBE] model
~ з однопіо́нним о́бміном = one-pion-exchange [OPE] model
Зо́мерфельдова ~ = (тт) Sommerfeld model
зо́нна ~ = (тт) band model
~ зорі́ = (математична) stellar [star] model
~ (і)з піо́нним о́бміном = pion-exchange model
зреджизо́вана ~ = (тп) reggeized model
~ (і)з си́льним поглина́нням = (яф) strong-absorption model
ідеалісти́чна ~ = idealistic model
ідеа́льна ~ = idealistic model
~ ідеа́льного га́зу = ideal-gas model
ієрархі́чна ~ = див. єрархічна ~
І́зинґова ~ = Ising model
І́зинґова ~ з випадко́вими вузла́ми = random-site Ising model
ізоба́рна ~ = (яф) isobar model
ізотро́пна ~ = isotropic model; (всесвіту) isotropic universe, isotropic model of the universe; (Ізинґова) isotropic Ising model
імітаці́йна ~ = simulation model
імовірні́сна ~ = probabilistic model
інтерполяці́йна ~ = interpolation model
інфляці́йна ~ = (космологічна) inflation model
~ Йошимо́рі-Кіта́но = Yoshimori-Kitano model
калібрува́льна ~ = (тп) gauge model; (ґраткова) lattice gauge model; (Салама-Вайнберґа) Salam-Weinberg gauge model; (польова) gauge-field model
карка́сна ~ = skeleton model
каска́дова ~ = cascade model
квазиліні́йна ~ = quasi-linear model
ква́нтова ~ = quantum model
~ кварк-ґлюо́нної пла́зми = quark-gluon-plasma model
ква́ркова ~ = quark model
~ кварко́нію = quarkonium model
кварк-парто́нна ~ = quark-parton model
кварте́тна ~ = (тп) quartet model
Ке́йнова ~ = Kane model
Ке́лерманова ~ = Kellerman model
~ Ке́л(ь)віна-Фо́йґта-Ма́єра = (тт) Kelvin-Voigt-Meyer model
кі́лькісна ~ = quantitative model
кінемати́чна ~ = kinematic model
кінети́чна ~ = kinetic model
класи́чна ~ = classical model
кла́стерна ~ = cluster model; (ядра) cluster [alpha-particle] model
~ когере́нтної труби́ = (яф) coherent tube model
~ колективізо́ваних електро́нів = collective electron model
колекти́вна ~ = collective model
ко́лірна ~ = (тп) color model
комі́ркова ~ = cell model
~ компа́унд-ядра́ = compound-nucleus model
комп’ю́терна ~ = computer model; (обчислювальна) computation(al) model; (імітаційна) simulation model; (плазми) simulation plasma model
~ конфа́йнменту = confinement [confining] model
концептуа́льна ~ = conceptual model
~ коро́ни = corona model
космологі́чна ~ = cosmological model; (бранового світу) braneworld cosmological model
крапли́нна ~ = (ядра) (liquid-)drop [droplet] model (of the nucleus)
~ криста́лу = (теоретична) crystal model
~ Кро́ніґа-Пе́ні = (тт) Kronig-Penney model
~ Кубе́йки-Му́нка = Kubeika-Munk model
~ Ле́йна-То́маса-Ві́ґнера = (яф) Lane-Thomas-Wigner model
~ Лі́ = (яф) Lee model
лінеаризо́вана ~ = linearized model
ліні́йна ~ = linear model
~ ліні́йного поглина́ння = (яф) linear absorption model
маломасшта́бна ~ = small-scale model
маси́вна ~ = (тп) massive model
~ маси́вних ве́кторних мезо́нів = massive-vector-meson model
масшта́бна ~ = scale model
математи́чна ~ = mathematical model
мембра́нова ~ = membrane model
Ме́ндельсонова ~ = Mendelssohn model
механі́чна ~ = mechanical model; (аналогова) mechanical analog
~ механі́зму = (процесу) model mechanism
~ Міґда́ла-Ва́тсона = Migdal-Watson model
~ мі́рчого при́ладу = pattern of а measuring instrument
~ мішкі́в = (тп) bag model; (із хмарою/оболонкою мезонів) cloudy-bag model
модифіко́вана ~ = modified model
~ моле́кули = molecular model
мультиперифері́йна ~ = (яф) multiperipheral model; (кластерна) multiperipheral cluster model
набли́жена ~ = approximate model
~ надпли́нного ядра́ = superfluid-nucleus model
напівемпіри́чна ~ = semiempirical model
напівкласи́чна ~ = semiclassical model
нату́рна ~ = full-scale model
~ невзаємоді́йних части́нок = noninteracting-particle model
~ невпорядко́ваної систе́ми = model of a disordered system
~ незале́жних части́нок = independent-particle model
неліні́йна ~ = nonlinear model
неперенормо́вана ~ = unrenormalized model
неперенормо́вна ~ = nonrenormalizable model
~ нескорельо́ваних струми́н = (тп) uncorrelated-jet model
~ нескорельо́ваних части́нок = uncorrelated-particle model
~ непрони́кного ядра́ = impenetrable-nucleus model
нерелятивісти́чна ~ = nonrelativistic model
нерівнова́жна ~ = nonequilibrium model
нескінченнови́мірна ~ = infinite-dimensional model
нестаціона́рна ~ = time-dependent model
~ Ні́льсона-Мо́тельсона = Nilsson-Mottelson model
~ нульового ра́діуса (взаємо)ді́ї = zero-range model
об’є́днана ~ = unified model; (калібрувальна) unified gauge model
обмі́нна ~ = (яф) exchange [peripheral] model
оболо́нкова ~ = (ядра) shell model; (з урахуванням неперервного спектру) continuum shell model
обчи́слювальна ~ = computation(al) model
однови́мірна ~ = one-dimensional model
одногрупова́ ~ = (яф) one-group model
однопо́люсна ~ = one-pole model
одночасти́нко́ва ~ = one-particle [single-particle] model; independent-particle model
окте́тна ~ = (тп) octet model
описо́ва ~ = descriptive model
опти́чна ~ = (ядра) optical [cloudy-crystal-ball] model (of the nucleus)
~ осциля́тора = oscillator model
осциля́торна ~ = oscillator(y) model
~ Па́єрлса-Наба́ро = Peierls-Nabarro model
паракристалі́тна ~ = paracrystallite model
паракристалі́чна ~ = paracrystal model
парто́нна ~ = (тп) parton model
перифері́йна ~ = (яф) peripheral [exchange] model
передрівнова́жна ~ = preequilibrium model
~ перене́сення = див. ~ переношення
перенормо́вана ~ = renormalized model
перенормо́вна ~ = renormalizable model
~ перено́шення = transport model; (енергії) energy-transfer model
~ перехо́ду = transition model
~ Пер’є́-Ба́ка = Perey-Buck model
піло́тна ~ = pilot model
~ пла́зми = plasma model
планета́рна ~ = (атома) planetary model
~ пли́ну тверди́х ку́льок = hard-sphere fluid model
пло́ска ~ = two-dimensional model
~ пове́рхні = model of a surface; (напівпровідника) model of a semiconductor surface
по́люсна ~ = pole model
~ поря́док-бе́злад = (тт) order-disorder model
~ потенція́лу = model of a potential
потенція́льна ~ = potential model
~ потенція́льної я́ми = potential-well model
~ пото́ку = flow model
По́тсова ~ = Potts model
~ початко́вого все́світу = archetypal model
~ примусо́вого оберта́ння = (яф) cranking model
~ пришви́дшувача = analog accelerator
прогно́зна ~ = predictive model
програмо́ва ~ = software model
~ променювача́ = radiator model
про́ста́ ~ = 1. simple model 2. (матем.) prime model
просторо́ва ~ = space [three-dimensional] model
~ псевдопотенція́лу = pseudopotential model
~ Пуанкаре́ = Poincaré model
~ ра́ннього все́світу = archetypal model
~ реа́ктора = (ядерного) dummy [mock-up] reactor, reactor simulator
реалісти́чна ~ = realistic model
реа́льна ~ = realistic model
~ реа́льного га́зу = nonideal gas model, Wan der Waals model
~ реґуля́тора = governor model
~ Ре́дже = (тп) Regge model
реджизо́вана ~ = (тп) reggeized model
Ре́зерфордова ~ = (атома) Rutherford (nuclear) model
резона́нсна ~ = resonance model
релятивісти́чна ~ = relativistic model
реологі́чна ~ = rheological model
~ рівнова́ги = model of equilibrium, modeled [simulated] equilibrium
рівнова́жна ~ = equilibrium model
~ Ро́зенблюта-Не́лкіна = Rosenbluth-Nelkin model
~ розтя́гування = (тп) stretch model
самодуа́льна ~ = self-dual model
Се́рберова ~ = Serber model
~ сере́днього по́ля = mean-field model
~ си́льного зв’язку́ = strong-coupling model
~ систе́ми = prototype system
~ Сите́нка-Ґла́убера = (яф) Sitenko-Glauber model
сітко́ва́ ~ = (комп.) grid model
скінченнови́мірна ~ = finite-dimensional model
~ скінче́нного ра́діусу (взаємо)ді́ї = finite-range model
~ скорельо́ваних части́нок = correlated-particle model
скла́дена ~ = composite model
~ скла́деного ядра́ = composite-nucleus model; (компаундного) compound-nucleus model
складна́ ~ = composite model
складна́ ~ ядра́ із вну́трішнім о́бміном = constituent-interchange model [CIM]
~ сколективізо́ваних електро́нів = collective electron model
~ слабко́го зв’язку́ = weak-coupling model
~ Сле́ґі = Slaggie model
~ снігоочи́щувача = (астр.) snowplow model
~ спаґе́ті = (астр.) spaghetti model
~ спекта́тора = spectator model
~ спі́льних електро́нів = collective electron model
спро́щена ~ = simplified model; downgraded model
~ спрямо́ваного зв’язку́ = 1. (яф) aligned-coupling scheme 2. (тп) stretch model
стати́чна ~ = static model
статисти́чна ~ = statistical model; (мішків, тп) sandbag model
стаціона́рна ~ = time-independent model
сте́ндова ~ = bench model
стохасти́чна ~ = stochastic model
структу́рна ~ = structural model
струми́нна ~ = (тп) jet model
~ струми́н = (тп) jet model
~ струни́ = (тп) string model
стру́нна ~ = (тп) string model
сфери́чна ~ = spherical model
~ тверди́х ку́льок/сфер = hard-sphere model
~ тверди́х шестику́тників = hard-hexagon model
~ твердо́го осе́рдя/ко́ру = hard-core model
~ твердоку́лькового га́зу = hard-sphere gas model
~ твердоку́лькового пли́ну = hard-sphere fluid model
теоретикопольова́ ~ = field-theoretic model
теорети́чна ~ = theoretical [abstract] model
термодинамі́чна ~ = thermodynamic model; (молекули) thermodynamic molecular model
те́стова ~ = test model [object]; (тіла людини в радіологічних, ультразвукових тощо дослідах) phantom
типо́ва ~ = (техн.) representative type
Ти́ринґова ~ = Thirring model
~ То́маса-Фе́рмі = (ат. фіз.) Thomas-Fermi model
~ то́плення = melting model
топологі́чна ~ = topological model
~ точко́вого сто́ку = point-sink model
то́чно розв’я́зна ~ = exactly-solvable model
триви́мірна ~ = three-dimensional [space] model
узага́льнена ~ = generalized model; (об’єднана) unified model
~ у вели́кому масшта́бі = large-scale model
~ у мало́му масшта́бі = small-scale model
~ у натура́льну величину́ = full-size [full-scale] model, mockup
універса́льна ~ = universal model
уніта́рна ~ = unitary model
~ у полови́нному масшта́бі = semiscale model
~ у полови́ну натура́льної величини́ = half-scale model
~ утри́мання (кварків) confinement [confining] model
у́рнова ~ = (матем.) urn model
~ фаєрбо́лу = (nuclear) fireball model
~ фа́зового перехо́ду = phase-transition model, model for a phase transition
~ Фа́но-Лі́хтена = Fano-Lichten model
феноменологі́чна ~ = phenomenological model
~ фе́рмі-га́зу = Fermi-gas model
~ фе́рмі-рідини́ = Fermi-liquid model
фізи́чна ~ = physical model
фізи́чна ана́логова ~ = physical analog
Фо́йґтова ~ = Voigt model
форма́льна ~ = formal model
~ фраґмента́ції ква́рків = quark fragmentation model
функці́йна ~ = functional model; functional simulator
функціона́льна ~ = див. функційна ~
хіра́льна ~ = chiral model
~ части́нки = particle model; (точкової) point-particle model; (неточкової) extended-particle model
часозале́жна ~ = time-dependent model
часонезале́жна ~ = time-independent model
черне́ткова ~ = draft model
числова́ ~ = numerical model
~ чо́рного ті́ла = blackbody model
~ чо́рного ядра́ = black-nucleus model
шестиверши́нна (ґратко́ва) ~ = six-vertex (lattice) model
шизо́нна ~ = schizon model
шпуріо́нна ~ = (тп) spurion model
Ю́нґова ~ = Young model
я́дерна/ядро́ва ~ = nuclear model; (атома) Rutherford (nuclear) model
~ я́дерної/ядро́вої плинодина́міки = nuclear fluid-dynamic model
~ ядра́ = model of a nucleus, nuclear model; (гідродинамічна) nuclear hydrodynamic model
я́кісна ~ = qualitative model
моту́зка 1. string; cord 2. (товста) rope 3. (шпагат) twine
зав’я́зана вузло́м ~ = knotted rope/string/cord
прови́сла ~ = slack rope/string/cord
мотузко́вий 1. string; cord 2. (про криву, багатокутник тощо, матем.) funicular
на́тяг (-у) 1. tension 2. (поздовжній) stretch 3. (відносний) strain
двові́сний ~ = biaxial tension
динамі́чний ~ = dynamic tension
капіля́рний ~ = capillary tension
лока́льний ~ = local tension
максима́льний ~ = maximum [peak] tension
межі́ по́ділу фаз ~ = interfacial tension
міжповерхне́вий ~ = interfacial tension
міжфа́зовий ~ = interfacial tension
міжшаро́вий ~ = interlaminar tension
однові́сний ~ = uniaxial tension
поверхне́вий ~ = surface tension
попере́дній ~ = pretension
рівномі́рний ~ = even tension, equitension
~ струни́ = string tension
натяга́ти//натягти́ 1. (на) pull (on, onto) 2. (уздовж, мех.) stretch 3. (туго затягати, підтягати) tighten (up), pull taut, tauten 4. (дріт тощо між двома точками) span, extend ▪ ~ струну́ to string; ~ тятиву́ to draw a bow
низа́ти//наниза́ти thread, string (на – on)
ни́зка 1. string; file 2. (ланцюг) catena 3. (послідовність) sequence, succession 4. (імпульсів, хвиль тощо) train 5. (сукупність різноманітних об’єктів) variety 6. (серія) series, sequence; set
безпере́рвна ~ = concatenation
~ вимі́рювань = див. ~ вимірів
~ ви́мірів = (послідовних) sequence [series] of measurements
~ да́них = sequence of data
~ ізоля́торів = insulator string/chain
~ і́мпульсів = pulse train/sequence/string
~ на́слідків = chain of consequences
~ поді́й = chain of events
~ си́мволів = string of symbols
~ спостере́жень = series of observations
~ цифр = string of figures
низко́вий string тощо див. низка
ни́т|ка 1. thread ▪ протягти́ —ку (крізь отвір) to thread; ви́йняти —ку to unthread 2. (волокнина) filament; (амер.) fiber, (брит.) fibre 3. (дротина) wire 4. (у прецизійному приладі) hair 5. (струна) string 6. (волосінь) hair 7. (жила) strand 8. (прядиво) yarn
баво́вняна ~ = cotton fiber
вихоро́ва ~ = vortex filament
візи́рна ~ = hair; (візирний хрест) crosshair
вольфра́мова ~ = tungsten filament
вуглеце́ва ~ = carbon fiber
двоспіра́льна жарова́ ~ = coiled-coil filament
жарова́ ~ = filament, glower
ква́рцова ~ = quartz fiber
магне́тна ~ = magnetic filament
~ ма́ятника = pendulum thread
метале́ва ~ = metallic fiber
мі́дна ~ = copper fiber
павути́нна ~ = cobweb, thread of web
підві́шувальна ~ = suspender; (у мірчих приладах) suspension
поліме́рна ~ = polymeric fiber
пометало́вана ~ = metalized fiber
~ пото́ку = fluid filament
~ при́ладу = instrument thread
прові́дна ~ = conducting thread
прямоліні́йна жарова́ ~ = line filament
~ розжа́рювання = див. жарова ~
рухо́ма ~ = (в окулярі тощо) traveling thread
скляна́ ~ = glass fiber
спіра́льна жаро́ва ~ = spiral filament
стру́мова ~ = string
тонка́ ~ = thin [fine] thread
тексти́льна ~ = fiber, thread
центра́льна ~ = (в окулярі) central hair
шовко́ва ~ = silk thread
одностру́нний one-string, one-stringed
передструна́ pre-string
передстру́нний pre-string
підві́с (-у) 1. pendant; suspender 2. (у мірчих приладах) suspension 3. (висний елемент) suspension (member) 4. (гак, вішалка) hanger, carrier arm; suspension support
амортизува́льний ~ = shock suspension
біфіля́рний ~ = bifilar suspension
вібрівни́й ~ = vibrating suspension
двони́тковий ~ = bifilar suspension
дроти́нний ~ = suspension wire
дрото́вий ~ = див. дротинний ~
карда́новий ~ = gimbals
ква́рцовий нитча́стий ~ = quartz fiber suspension
крути́льний ~ = torsion suspension
магне́тний ~ = magnetic suspension
надпрові́дний ~ = superconducting suspension
нитко́вий ~ = fiber [string] suspension
однони́тковий ~ = unifilar suspension
уніфіля́рний ~ = unifilar suspension
підві́шувати//підві́сити 1. suspend (на нитці – by а filament); hang (up) (над – over, above) 2. (на мотузці, шнурі, тросі, дроті тощо) string up, sling 3. (на гачку) hook 4. (приєднувати) append
пода́тливість 1. (величина, обернена до жорсткости) compliance 2. (пластичність) ductility 3. (під навантагою) suppleness, give 4. (ковкість, металу тощо) malleability див. тж обробність 5. (пристосовність) pliability
акусти́чна ~ = (стисність) acoustic compliance
~ до деформува́ння = yield(ing) див. тж деформовність
~ до коро́зії = corrodibility
~ до обробля́ння = machinability; tractability див. тж обробність
~ до радіяці́йних пошко́д = radiation-damage susceptibility
~ за закру́чування = torsional compliance
~ пове́рхні = surface compliance
~ пружи́ни = string compliance
пружна́ ~ = elastic compliance
послідо́вність 1. sequence, succession ▪ встанови́ти ~ to sequence 2. (порядок) order 3. (серія) series 4. (низка) string, train 5. (внутрішня несуперечність) consistency 6. (самоузгодженість) self-consistency 7. (логічність) logicality, logicalness 8. (викладу тощо) coherence 9. (виконування тощо) successive manner, successiveness 10. (систематичність, методичність) systematic character, systematicness, orderliness
а́бель-ліміто́вна ~ = Abel-limitable sequence
а́бель-обме́жна ~ = Abel-limitable sequence
азо́тна ~ = (спектральних класів зір) nitrogen sequence
багаторі́внева ~ = multilevel sequence
ба́зисна ~ = basic sequence
~ біфурка́цій = bifurcation sequence
~ вико́нування = 1. (операцій) procedure див. тж ~ операцій 2. (програми) execution sequence 3. (команд) line of commands [instructions]
~ ви́мірів = sequence of measurements; measurement [measuring] routine
випадко́ва ~ = random sequence
~ випадко́вих величи́н = sequence of random variables
висхідна́ ~ = increasing [ascendant, ascending] sequence
~ ви́ходу = (комп.) exit chain [sequence]
виче́рпна ~ = exhaustive sequence
~ Віє́та = Viéte [Vieta] sequence
вкоро́чена ~ = truncated sequence
впорядко́вана ~ = ordered sequence
вуглеце́ва ~ = (спектральних класів зір) carbon sequence
головна́ зоре́ва ~ = (астр.) main (stellar) sequence
гомологі́чна ~ = homology sequence
~ да́них = data sequence, sequence of data
~ заверша́льних дій = (наприкінці роботи) shutdown sequence
збі́жна ~ = convergent [regular] sequence
~ збі́жна в сере́дньому = sequence convergent in the mean
~ збі́жна за ймові́рністю = sequence convergent in probability
~ збі́жна з імові́рністю одини́ця = sequence convergent with probability one
~ збі́жна ма́йже напе́вне = (з імовірністю, близькою до одиниці) sequence convergent almost certainly
~ збі́жна ма́йже скрізь = sequence convergent almost everywhere
~ збі́жна скрізь = sequence convergent everywhere
зворо́тна ~ = backward sequence
~зір = star sequence
зліміто́вана ~ = limited sequence
зліче́нна ~ = denumerable sequence
змажоро́вана ~ = majorized sequence
~ зна́ків = sequence of signs
~зоре́ва ~ = star sequence
ізоелектро́нна ~ = isoelectronic series
~ і́мпульсів = pulse sequence; pulse [impulse] train
~ ітера́цій = iteration sequence, sequence of iterations
керівна́ ~ = (символів, комп.) escape sequence
~ ко́дів = code sequence
~ кома́нд = (комп.) instruction sequence, chain of instructions, line of commands [instructions]
конституці́йна ~ = (х.) constitutional sequence
конфігураці́йна ~ = (х.) configurational sequence
кра́тна ~ = multisequence
~ крите́ріїв = test sequence
лакуна́рна ~ = lacunary sequence
ліміто́вна ~ = limitable sequence
~ магне́тів = magnet train
мажорува́льна ~ = majorizing sequence
ма́йже збі́жна ~ = almost convergent sequence
максим(із)ува́льна ~ = maximizing sequence
мінім(із)ува́льна ~ = minimizing sequence
~ мі́рчих опера́цій = measurement [measuring] routine
~ множи́н = sequence of sets
моме́нтова ~ = moment sequence
~ монтува́ння = assembly sequence
моното́нна ~ = monotone [monotonic] sequence
моното́нна висхідна́ ~ = monotonically ascending [increasing] sequence
моното́нна спадна́ ~ = monotonically descending [decreasing] sequence
невипадко́ва ~ = nonrandom sequence
незліче́нна ~ = nondenumerable sequence
необме́жена ~ = nonbounded sequence
непере́рвана ~ = uninterrupted sequence
нескінче́нна ~ = infinite sequence
норма́льна ~ = normal sequence
обі́рвана ~ = truncated sequence
обме́жена ~ = bounded [limited] sequence (згори – from above; знизу – from below); (з обох боків) bilaterally bounded sequence
обме́жна ~ = limitable sequence; (за Абелем) Abel-limitable sequence
обрі́зана ~ = truncated sequence
~ опера́цій = 1. (operational) procedure; routine 2. (матем.) operations sequence, sequence of operations 3. (наприкінці роботи) shutdown sequence; (виходу з програми) exit sequence
~ опера́цій під час запуска́ння = (реактора, комп’ютера тощо) start-up procedure
~ опера́цій під час зупиня́ння = (реактора, комп’ютера тощо) shutdown procedure
парагенети́чна ~ = paragenetic sequence
пере́рвана ~ = interrupted sequence
~ перехо́дів = sequence of transitions
подві́йна ~ = double sequence
~ поді́й = sequence [order] of events
~ поря́дкових чи́сел = ordinal succession
початко́ва головна́ ~ = (зорева) zero-age main sequence
пошуко́ва ~ = search string
~ про́сти́х чи́сел = series of prime numbers
псевдовипадко́ва ~ = pseudorandom sequence
~ радіоакти́вних перетво́рень = radioactive chain
~ реа́кцій = reaction sequence
реґуля́рна ~ = regular sequence
рекурси́вна ~ = recurrent [recursive] sequence
розбі́жна ~ = divergent sequence
~ ро́зпадів = (ядра) disintegration chain
~ розпо́ділів = sequence of distributions
си́льно збі́жна ~ = strongly convergent sequence
си́мвольна ~ = (character) string
скінче́нна ~ = finite sequence
сла́бко збі́жна ~ = weakly convergent sequence
сортува́льна ~ = (комп.) collating sequence
спадна́ ~ = decreasing [descendant, descending] sequence
спектра́льна ~ = spectral sequence
стійка́ ~ (випадко́вих величи́н) = stable sequence (of random variables)
стохасти́чна ~ = stochastic sequence
стро́го моното́нна ~ = strictly monotone [monotonic] sequence
стро́го моното́нно висхідна́ ~ = strictly monotonically increasing sequence
стро́го моното́нно спадна́ ~ = strictly monotonically decreasing sequence
~ те́рмів = term sequence
те́стова ~ = test sequence
~ технологі́чних опера́цій = processing sequence
тота́льна ~ = total sequence
то́чна ~ = exact sequence (гомоморфізмів – of homomorphisms)
~ то́чок = point sequence, sequence of points
~ у ча́сі = time sequence, temporal order
~ фаз = phase sequence
~ Фібона́чі = Fibonacci sequence
фундамента́льна ~ = fundamental sequence
~ фу́нкцій = sequence of functions
~ хвиль = wave train
центра́льна ~ = central sequence
часова́ ~ = time sequence, temporal order
~ части́нних сум = sequence of partial sums (нескінченного ряду – of an infinite series)
числова́ ~ = number sequence, sequence of numbers
~, що пряму́є до нуля́ = sequence tending to zero; null sequence
потенція́л (-у) potential
адсорбці́йний ~ = adsorption potential
ангармоні́чний ~ = anharmonic potential
багаточасти́нко́вий ~ = many-body [many-particle] potential
багатоце́нтровий ~ = multicenter potential
багатоя́мний ~ = multiple-well potential
Ба́кінгемів ~ = Buckingham potential
бар’є́рний ~ = barrier potential
біоелектри́чний ~ = bioelectric potential
~ благоро́дного мета́лу = див. ~ шляхетного металу
близькося́жний ~ = short-range potential
Бо́рів ~ = Bohr potential
~ Бо́рна-Ма́єра = Born-Mayer potential
~ Брю́кнера-Ґа́меля = Brückner-Gammel potential
Бу́кінгемів ~ = див. Бакінгемів ~
Ван-дер-Ваа́льсів ~ = van der Waals potential
ве́кторний ~ = vector potential
вели́кий ~ = grand potential
~ взаємоді́ї = potential of interaction
n-ви́мірний ~ = n-dimensional potential
випадко́вий ~ = random potential
випере́джувальний ~ = advanced potential
відно́влювальний ~ = (фх) reduction potential
~ відно́влювання = див. відновлювальний ~
відно́вно-оксидаці́йний ~ = redox potential
~ відокре́млювання = separation potential
відтина́льний ~ = cutoff potential
ві́дтино́вий ~ = див. відтинальний ~
відцентро́вий ~ = centrifugal potential
відшто́вхувальний ~ = repulsive potential
вну́трішній ~ = (тт) inner potential
внутрішньокриста́ловий ~ = crystalline potential
водне́вий ~ = hydrogen potential
~ Во́льта = Volta (contact) potential
~ Ву́дса-Са́ксона = Woods-Saxon potential
гальмівни́й ~ = (ел.) stopping [retarding] potential
гальмува́льний ~ = див. гальмівний ~
~ Гама́ди-Джо́нстона = Hamada-Johnston potential
гармоні́чний ~ = harmonic potential
~ гасі́ння розря́ду = (у газонаповненій лампі) extinction voltage
Ге́льмгольців ~ = Helmholtz potential
Гю́льтенів ~ = Hulthen potential
~ Ґальва́ні = Galvani potential
~ Ґа́меля-Та́лера = Gammel-Thaler potential
Ґа́ртенгаузів ~ = Gartenhaus potential
Ґі́бсів ~ = Gibbs potential
ґравітаці́йний ~ = gravitational potential
далекося́жний ~ = long-range potential
двійко́вий ~ = pair potential
двочасти́нко́вий ~ = two-body [two-particle] potential
двоя́мний ~ = double-well potential
Деба́їв ~ = Debye potential
~ Де́бая-Гю́келя = Debye-Hückel potential
~ дейоніза́ції = deionization potential; (у газонаповненій лампі) extinction voltage
дельтаподі́бний ~ = delta-like potential
деформаці́йний ~ = deformation potential
Джо́зефсонів ~ = Josephson potential
~ дзерка́льного заря́ду = image potential
дифузі́йний ~ = 1. diffusion potential 2. (різниця потенціялів на межі поділу розчинів електролітів) liquid junction potential
ді́йсний ~ = (що має дійсні значення) real potential
До́ненів ~ = Donnan potential
дуа́льний ~ = dual potential
еквівале́нтний ~ = equivalent potential
екранува́льний ~ = screening potential
експоненці́йний ~ = exponential potential
електри́чний ~ = (electric) potential; (різниця потенціялів) voltage (на – across)
електровід’є́мний ~ = electronegative potential
~ електро́да = electrode potential; (відносно катода) electrode voltage
електродифузі́йний ~ = electrodiffusion potential
електро́дний ~ = electrode potential; (у системі без струму) open-circuit potential; (фх тж) electrolytic potential
електродода́тний ~ = electropositive potential
електрокінети́чний ~ = electrokinetic [zeta] potential
електромагне́тний ~ = electromagnetic potential
електронеґати́вний ~ = electronegative potential
електро́нний ~ = electron(ic) potential
~ електро́нного стру́меня = electron-stream potential
електропозити́вний ~ = electropositive potential
електростати́чний ~ = electrostatic [electric] potential; voltage
електрохемі́чний ~ = electrochemical potential
етало́нний ~ = reference potential
ефекти́вний ~ = effective potential
~ же́врійного розря́ду = glow potential
зага́яний ~ = retarded [delayed] potential
заекрано́ваний ~ = screened potential
залишко́вий ~ = 1. residual potential 2. (ел.) rest potential
~ запа́лювання = 1. (в газонаповненій лампі) firing potential 2. (розряду) striking potential [voltage]
запира́льний ~ = див. відтинальний ~
запі́знений ~ = див. загаяний ~
затри́мувальний ~ = retarding potential
~ збу́дження = excitation potential
збу́джувальний ~ = excitation potential
збу́рений ~ = perturbed potential
~ збу́рення = див. збурювальний ~
збу́рювальний ~ = perturbation potential
зве́дений ~ = reduced potential
~ землі́ = (електричний) ground [earth] potential
~ (і)з жорстки́м ко́ром [осе́рдям] hard-core potential
~ (і)з м’яки́м ко́ром [осе́рдям] soft-core potential
знормо́ваний ~ = normalized potential
~ (і)з нульови́м ра́діусом ді́ї = zero-range potential
~ з(і) скінче́нним ра́діусом ді́ї = finite-range potential
~ йоніза́ції = 1. ion(ization) potential 2. (в газонаповненій лампі) firing potential
йонізаці́йний ~ = див. ~ йонізації
йонізува́льний ~ = див. ~ йонізації
калібрува́льний ~ = gauge potential
ква́нтовий ~ = quantum potential
ква́рковий ~ = quark potential
~ Кіга́ри = Kihara potential
кільва́терний ~ = wake potential
кількачасти́нко́вий ~ = див. малочастинковий ~
кінети́чний ~ = kinetic potential
~ Кобая́ші = Kobayashi potential
ко́мплексний ~ = complex potential; (оптичний) complex optical potential
конвекці́йний ~ = convective potential
конта́ктовий ~ = contact potential
концентраці́йний ~ = concentration potential
корозі́йний ~ = corrosion potential
короткося́жний ~ = short-range potential
крити́чний ~ = critical potential
~ Кро́ніґа-Пе́ні = Kronig-Penney potential
кросдеформаці́йний ~ = cross-deformation potential
Куло́нів ~ = Coulomb potential
~ Ле́ві-Кля́йна = Levy-Klein potential
~ Ле́нарда-Джо́нса = Lennard-Jones potential
~ Лієна́ра-Ві́херта = Lienard-Wiechert potential
логаритмі́чний ~ = logarithmic potential
лока́льний ~ = 1. local potential 2. (електронного струменя) electron-stream potential
магне́тний (скаля́рний) ~ = magnetic (scalar) potential
Ма́делунґів ~ = Madelung potential
малочасти́нко́вий ~ = few-body [few-particle] potential
~ межі́ = boundary potential
~ межі́ по́ділу фаз = interface potential
межови́й ~ = boundary potential
мембра́новий ~ = membrane potential
миттє́вий ~ = instantaneous potential
~ Мі = Mie potential
міжа́томний ~ = interatomic potential
міжмоле́кульний ~ = intermolecular potential
міжфа́зовий ~ = interface potential
міжчасти́нко́вий ~ = interparticle potential
моде́льний ~ = model potential
~ Мо́рзе = див. Морсів ~
Мо́рсів ~ = Morse potential
неґати́вний ~ = negative potential
нелока́льний ~ = nonlocal potential
непере́рвний ~ = continuous potential
нерівнова́жний ~ = nonequilibrium potential
несепара́бельний ~ = inseparable potential
нецентра́льний ~ = noncentral potential
Ні́льсонів ~ = Nilsson potential
норма́льний електро́дний ~ = standard potential
нормо́ваний ~ = див. знормований ~
нукло́н-нукло́нний ~ = nucleon-nucleon potential
нульови́й ~ = zero [null] potential
~ нульо́вого заря́ду = zero-charge potential
Нью́тонів ~ = Newton potential
обмі́нний ~ = exchange potential
~ оболо́нки = shell potential
однови́мірний ~ = one-dimensional potential
одноелектро́нний ~ = single-electron potential
~ однопіо́нного [одно-пі-мезо́нного] о́бміну = one-pion-exchange [OPE] potential
одночасти́нко́вий ~ = single-particle potential
одноя́мний ~ = (single-)well potential
оки́снювальний ~ = oxidation potential
оки́снювально-відно́влювальний ~ = redox [oxidation-reduction] potential
опти́чний ~ = optical potential
осмоти́чний ~ = osmotic potential
па́рний ~ = див. двійковий ~
парці́йний ~ = partial potential
парція́льний ~ = див. парційний ~
перенормо́ваний ~ = renormalized potential
періоди́чний ~ = periodic potential
п’єзоелектри́чний ~ = piezoelectric potential
~ пі́нінгу = див. ~ пришпилювання
пливни́й ~ = floating potential
поверхне́вий ~ = surface potential; (у рідинному кристалі) anchoring potential
~ пове́рхні = див. поверхневий ~
по́вний ~ = total potential
~ повто́рюваного запа́лювання = (розряду) restriking potential [voltage]
~ подві́йного ша́ру = double-layer potential
позити́вний ~ = positive potential
~ по́ля = field potential
~ поляриза́ції = див. поляризаційний ~
поляризаці́йний ~ = polarization potential
поро́говий ~ = threshold potential
початко́вий ~ = initial potential
~ поя́ви (йо́нів) = (у йонному джерелі) appearance potential
припі́знений ~ = retarded [delayed] potential
приско́рювальний ~ = див. пришвидшувальний ~
притяга́льний ~ = attractive potential
пришви́дшувальний ~ = acceleration [accelerating] potential
~ пришпи́лювання = pinning potential
пробива́льний ~ = breakdown potential; (матеріялу) puncture voltage; (в газі) sparking potential [voltage]
~ пробива́ння = див. пробивальний ~
~ провідника́ = (зі стру́мом) (live-)conductor potential
~ просторо́вого заря́ду = space-charge potential
~ протіка́ння = (ел.) streaming potential
прото́нний ~ = (х.) protic potential
~ прямоку́тної я́ми = square-well potential
псевдоскаля́рний ~ = pseudoscalar potential
Ра́йдів ~ = Reid potential
реалісти́чний ~ = realistic potential
резона́нсний ~ = resonance potential
рівнова́жний ~ = equilibrium potential
~ розклада́ння (фх) decomposition potential [voltage]
розри́вний ~ = discontinuous potential
розсі́ювальний ~ = scattering potential
самоузго́джений ~ = self-consistent potential
сепара́бельний ~ = separable potential
сітко́ви́й ~ = 1. (матем.) net-point potential 2. (ел.) grid potential
скаля́рний ~ = scalar potential
скінченнося́жний ~ = finite-range potential
~ Скі́рме = Skyrme potential
спові́льнювальний ~ = retarding potential
~ станда́ртного електро́да = (відносно нормального) standard electrode potential
стати́чний ~ = static potential
~ струни́ = string potential
сума́рний ~ = total potential
те́мрявний ~ = dark potential
те́нзорний ~ = tensor potential
термодинамі́чний ~ = thermodynamic potential
~ течії́ = flow potential; (ел.) streaming potential
~ точко́вого заря́ду = point-charge potential
тричасти́нко́вий ~ = three-body [three-particle] potential
узага́льнений ~ = generalized potential
ультрайонізаці́йний ~ = ultraionization potential
~ у фо́рмі експоненці́йної я́ми = exponential well potential
~ у фо́рмі прямоку́тної я́ми = square-well potential
феноменологі́чний ~ = phenomenological potential
хемі́чний ~ = chemical potential
хемо́смосний ~ = chemosmotic potential
~ шви́дкостей = velocity potential
Ши́ферів ~ = Schiffer potential
центра́льний ~ = central potential
часозале́жний ~ = time-dependent potential
часонезале́жний ~ = time-independent potential
чотириве́кторний ~ = four-vector potential
чотириви́мірний ~ = four-potential
~ шляхе́тного мета́лу = (електродний) noble potential
~ Юка́ви = Yukawa potential
я́дерний ~ = див. ядровий ~
~ ядра́ = potential of a nucleus, nucleus [nuclear] potential
ядро́вий ~ = nuclear potential
~ Ямаґу́чі (нелока́льний) = Yamaguchi (nonlocal) potential
~ я́ми = well potential
рівня́ння (одн. і мн.) 1. equation ▪ ви́вести ~, отри́мати ~ to derive an equation; розв’яза́ти ~ to solve an equation, to find the solution of an equation; задовольня́ти ~ to satisfy an equation; входити до ~ to enter [be contained in] an equation; зво́дити ~ до (каноні́чного) ви́гляду to reduce an equation to the (canonical) form; із ~ виплива́є, що … it follows from the equation that …; ~ дає́ the equation yields; ~ справедли́ве за умо́ви (що) the equation holds [is valid] under the condition (that) 2. (рівність) equality
А́белеве ~ = Abel equation (першого/другого роду – of the first-second kind)
~ адіяба́ти = adiabatic equation; adiabatic law
Айншта́йнове ~ = Einstein equation
А́йринґове ~ = Eyring equation
алґебри́чне ~ = algebraic equation
апроксимаці́йне ~ = approximation equation
А́пелеве ~ = див. Епелеве ~
Аре́ніусове ~ = Arrhenius equation
асимптоти́чне ~ = asymptotic equation
багатогрупове́ ~ = (яф) multigroup equation
багатостепене́ве ~ = multigrade equation
~ бала́нсу = balance equation; (енергії) energy-balance equation; (нейтронів) neutron-balance equation; (тепла) heat-balance equation
~ Бале́ску-Ле́нарда = Balescu-Lenard equation
~ Ба́рлоу = Barlow equation
баротро́пне ~ = barotropic equation
беззіткненнє́ве ~ = collisionless equation; (кінетичне) collisionless kinetic equation
~ без пра́вої части́ни = equation with zero right-hand part
безрозмі́рнісне ~ = dimensionless equation
~ Бельтра́мі = Beltrami equation
Бе́недиктове ~ = (фх) Benedict equation (of state)
~ Берну́лі = Bernoulli equation
~ Бертло́ = Berthelot equation
Бе́селеве ~ = Bessel equation
~ Беселя-Клі́форда = Bessel-Clifford equation
~ Бе́те-Ґо́лдстоуна = Bethe-Goldstone equation
~ Бе́те-Селпі́тера = Bethe-Salpeter equation
бігармоні́чне ~ = biharmonic equation
біквадра́тне ~ = biquadratic (equation)
бікубі́чне ~ = bicubic equation
~ Біо́-Фур’є́ = (тд) Biot-Fourier equation
~ Бі́ті-Бри́джмена = Beattie and Bridgman equation
~ Бла́нкенбеклера-Шу́ґара = Blankenbecler-Sugar equation
Бломбе́рґенове ~ = Bloembergen equation
Бло́хове ~ = Bloch equation
~ Боголю́бова-де Же́на = Bogolyubov-de Gennes equation
Бо́льцманове ~ = Boltzmann equation
~ Бо́рна-Ма́єра = Born-Mayer equation
~ Бру́науера-Е́мета-Те́лера = Brunauer-Emmett-Teller [BET] equation
Бусине́скове ~ = Boussinesq equation
Бю́рґерсове ~ = Burgers equation
Ван-дер-Ваа́льсове ~ = Van der Waals equation
Ван-дер-По́леве ~ = Van der Pol equation
Ван-Вле́кове [Ван-Фле́кове] ~ = Van Vleck equation
варіяці́йне ~ = variational equation
~ в Дека́ртових координа́тах = equation in Cartesian coordinates
Ве́берове ~ = Weber equation
Ве́йлеве ~ = Weil equation
ве́кторне ~ = vector equation
~ верта́ння на орбі́ту = reorbit equation
~ взаємоді́ї = interaction equation
взаємозаче́плені ~ = interconnected equations
визнача́льне ~ = 1. (однорідного лінійного диференційного рівняння в синґулярній точці) indicial equation (of a homogeneous linear differential equation at a singular point) 2. (засадниче в даному підході) master equation, governing equation 3. (матеріяльне) constitutive equation
визначнико́ве ~ = (рівність визначника нулеві) determinantal equation
n-ви́мірне ~ = n-dimensional equation
~ випадко́вого проце́су = equation for a random process; (в майбутньому) prospective equation; (в минулому) retrospective equation
~ виробни́цтва ентропі́ї = entropy production equation
вихідне́ ~ = original [input] equation
~ вихоро́вости = vorticity equation
~ ви́щого поря́дку = higher-degree equation (ніж – than)
~ ви́щого сте́пеня = higher-order equation (ніж – than)
відорбіто́ве ~ = deorbit equation
~ ві́дти́нків (прямої) intercept equation (of a straight line)
вікове́ ~ = secular equation
~ ві́ку = (нейтрона) (neutron-)age equation
~ Ві́нера-Го́пфа = Wiener-Hopf equation(s)
вірія́льне ~ = virial equation
~ вірія́лу = virial equation
~ в компоне́нтах component equation
~ Вла́сова = Vlasov equation; (беззіткненнєве) collisionless Vlasov equation
вну́трішнє ~ = intrinsic equation (кривої – of a curve)
~ Вольте́ра = Volterra equation
~ во́сьмого сте́пеня = octic equation
~ в по́вних диференція́лах = див. ~ з повними диференціялами
~ в поля́рних координа́тах = polar equation, equation in polar coordinates
~ в части́нних похідни́х = див. ~ з частинними похідними
~ в’я́зі = constraint equation
Га́йзенберґове ~ = Heisenberg equation
~ Га́міл(ь)тона-Яко́бі = Hamilton-Jacobi equation
Га́міл(ь)тонове ~ = Hamilton equation
Га́мерштайнове ~ = Hammerstein equation
гармоні́чне ~ = harmonic equation
~ Га́ртрі = Hartree equation
~ Га́ртрі-Фо́ка = Hartree-Fock equation
Га́тиґове ~ = Huttig equation
Ге́льмгольцове ~ = Helmholtz equation
Ге́ндерсонове ~ = Henderson equation (for pH)
геодези́чне ~ = (тв) geodesic equation
геостро́фне ~ = geostrophic equation
~ гідродина́міки = hydrodynamic equations див. тж ~ плинодинаміки
гідродинамі́чне ~ = hydrodynamical equation; (для плазми тж) fluid equation
Гі́лове ~ = Hill equation
гіперболі́чне ~ = hyperbolic equation
~ гіперболі́чного ти́пу = hyperbolic(-type) equation
гіпергеометри́чне ~ = hypergeometric equation
гіпо́тезне ~ = hypothetical equation
Го́йлінґерове ~ = Heulinger equation
Го́йнове ~ = Heun equation
~ горі́ння = combustion equation
~ Ґа́рліка-Ґі́бсона = Garlick-Gibson equations
~ Ґа́уса-Кода́ці = Gauss-Codazzi equation
Ґе́лерштедтове ~ = Gellerstedt equation
Ґі́бсове ~ = Gibbs equation
~ Ґі́бса-Ге́льмгольца = Gibbs-Helmholtz equation
~ Ґі́бса-Дюге́ма = Gibbs-Duhem equation
~ Ґі́бса-По́йнтинґа = Gibbs-Poynting equation
Ґрю́найзенове ~ = Grüneisen equation
Даламбе́рове ~ = D’Alembert equation
Да́йсонове ~ = Dyson equation
~ Дарбу́ = Darboux equation
~ Да́рсі-Ва́йсбаха = Darcy-Weisbach equation
Да́фінґове ~ = Duffing equation
двови́мірне ~ = two-dimensional equation
двопара́метрове ~ впли́ву засту́пників/замісникі́в = dual-substituent-parameter equation
двостепене́ве ~ = bigrade equation
~ двох тіл = two-body equation
двочасти́нко́ве ~ = two-particle equation
двочле́нне ~ = binomial equation
Деба́єве ~ = Debye equation
де-Бро́йлеве ~ = de Broglie equation
~ дета́льної рівнова́ги = detailed-balance equation
Джи́нсове ~ = Jeans equation
Джо́зефсонове ~ = Josephson equation
~ дина́міки = dynamic equations
динамі́чне ~ = dynamical equation
~ Дира́ка-Ге́стенеса = Dirac-Hestenes equation
Дира́кове ~ = Dirac equation
~ дисипати́вного проце́су = dissipative equation
~ дисипа́ції = dissipation equation
дисипаці́йне ~ = див. ~ дисипації
дисперсі́йне ~ = dispersion equation
диференці́йне ~ = differential equation; (першого порядку) first-order differential equation; (n-го порядку, порядку n) nth-order differential equation
диференці́йно-різнице́ве ~ = differential-difference equation
~ дифу́зії = diffusion equation; (нейтронів) neutron-diffusion equation
Діофа́нтове ~ = Diophantine equation
діягности́чне ~ = diagnostic equation
~ для величини́ x = equation for the quantity x
~ для ене́ргії = equation for the energy
~ для зв’я́заних кана́лів = (яф) coupled-channel equation
~ для кі́лькости ру́ху = equation for the momentum
~ для компоне́нти = component equation
~ для по́ля = field equation
додатко́ве ~ = additional [supplementary] equation
допомі́жне́ ~ = auxiliary equation
доорбіто́ве ~ = reorbit equation
~ дре́йфу = drift equation
дробо́ве ~ = fractional equation
~ дру́гого поря́дку = second-order equation
~ дру́гого сте́пеня = quadratic [second-degree] equation
~ Дру́де = Drude equation
Ду́фінґове ~ = див. Дафінґове ~
~ Дюге́ма-Ма́рґеліза = Duhem-Margules equation
Дюге́мове ~ = Duhem equation
~ еволю́ції = див. еволюційне ~
еволюці́йне ~ = evolution equation
Е́динґтонове ~ = Eddington (transfer) equation
~ ейкона́лу = eikonal equation
Е́йлерове ~ = див. Ойлерове ~
Ейнште́йнове ~ = див. Айнштайнове ~
Е́йринґове ~ = див. Айринґове ~
еквівале́нтне ~ = equivalent equation
електродинамі́чне ~ ста́ну = constitutive equation
~ електромагне́тного по́ля = (мн.) electromagnetic field equation
еліпти́чне ~ = elliptic equation
~ еліпти́чного ти́пу = elliptic(-type) equation
Е́манове ~ = (von-)Ehman equation
емпіри́чне ~ = empirical [fitted] equation
Епе́леве ~ = Appell equation
зага́льне ~ = general equation
замика́льне ~ = closure equation
~ замика́ння = (системи) closing equation
заче́плені ~ = (inter)connected equations
~ з безрозмі́рнісними змі́нними = equation in dimensionless variables
~ збере́ження = conservation equation
~ збере́ження ене́ргії = energy (conservation) equation
~ збере́ження і́мпульсу = [кі́лькости ру́ху] momentum conservation equation
збу́рене ~ = perturbed equation
~ збу́рень = perturbation equation
зве́дене ~ = reduced equation; (стану) reduced equation of state
~ з визначника́ми = determinantal equation
~ з випереджа́льним арґуме́нтом = equation with an advanced argument
звича́йне диференці́йне ~ = ordinary differential equation
звідне́ ~ = reducible equation
~ з відокре́мленими змі́нними = separated(-type) equation
~ з відокре́мними/відокре́млюваними змі́нними = separable equation
~ з відхи́льним арґуме́нтом = differential-delay equation, equation with a deviating argument
зворо́тне ~ = reciprocal equation
~ зв’я́заних кана́лів = (яф) coupled-channel equation
зв’я́зані ~ = coupled equations; (зачеплені) (inter)connected equations
~ зв’язку́ = coupling equation
~ зв’язку́ ма́си й ене́ргії = (Айнштайнове) mass-energy equation
згі́дні ~ = compatible [simultaneous] equations
~ згі́дности = equation of compatibility
~ згорта́ння = convolution equation
~ (і)з зага́яним арґуме́нтом = equation with a delayed [retarded] argument
~ (і)з за́йвими ко́ренями = redundant equation
~ (і)з n змі́нними = equation with n variables
~ з(і) змі́нними коефіціє́нтами = (differential) equation with variable coefficients
~ (і)з зо́внішніми диференція́лами = exterior differential equation
~ з’єдна́ння = (розв’язків) joint [joining] equation
~ (і)з кра́тними ко́ренями = multi-rooted equation
~ (і)з кількома́ змі́нними = equation in several variables
~ (і)з лі́терними коефіціє́нтами = literal equation
~ (і)з мали́м пара́метром = equation with a small parameter
змасштабо́ване ~ = scaled equation
~ зме́ншеного сте́пеня = depressed equation (with lowered degree)
~ (і)з ме́ншим число́м ко́ренів, ніж вихідне́ = defective equation
змі́нене ~ = modified equation
~ змі́шаного ти́пу = equation of mixed type
змодифіко́ване ~ = modified equation
~ (і)з надлишко́вими ко́ренями = redundant equation
~ (і)з n невідо́мими = equation with n unknowns
~ (і)з нульово́ю пра́вою части́ною = equation with zero right-hand part
~ (і)з по́вними диференція́лами = exact [total] differential equation
~ з(і) скінче́нними різни́цями = finite-difference equation
~ з(і) ста́лими коефіціє́нтами = (differential) equation with constant coefficients
~ (і)з часозале́жними коефіціє́нтами = time-dependent equation
~ (і)з часонезале́жними коефіціє́нтами = time-independent equation
~ (і)з части́нними похідни́ми = partial differential equation
~ (і)з части́нними різни́цями = partial-difference equation
зче́плені ~ = interconnected [connected, coupled] equations
~ зшива́ння = (розв’язків тощо) joint [joining] equation
~ ідеа́льного га́зу = (ideal) gas equation
інварія́нтне ~ = invariant equation (щодо – under)
інтеґра́льне ~ = integral equation (першого/другого роду – of the first/second kind)
інтеґро́вне ~ = integrable equation
інтеґродиференці́йне ~ = integrodifferential equation
інтерполяці́йне ~ = interpolation equation
ірраціона́льне ~ = irrational [radical] equation
~ Йо́са-Ва́йнберґа = Joos-Weinberg equation
~ Ка́домцева-Петвіашві́лі = Kadomtsev-Petviashvili equation
каліброінварія́нтне ~ = gauge-invariant equation
калори́чне ~ = calorific equation
каноні́чне ~ = canonical equation
~ Карно́-Кла́узіуса = Carnot-Clausius equation
~ Ка́ртрайта-Літлвуда = Cartwright-Littlewood equation
квадра́тне ~ = quadratic equation
квазидиференці́йне ~ = quasi-differential equation
квазикласи́чне ~ = quasi-classical equation
квазиліні́йне ~ = quasi-linear equation
ква́нтове кінети́чне ~ = quantum kinetic equation
Ке́йсове ~ = Keyes equation
~ Ке́лена-Сима́нзика = Callan-Symanzik equation
Ке́лендерове ~ = Callendar equation
Ке́лоґове ~ = Kellogg equation
Ке́л(ь)вінове ~ = Kelvin equation
Ке́плерове ~ = Kepler equation
Кі́лінґове ~ = Killing equation
Кі́рхгофове ~ = Kirchhoff equation
~ Кистяко́вського-Фі́штайна = Kistiakowsky-Fishtine equation
~ кінема́тики = kinematic equation
кінемати́чне ~ = kinematic equation
~ кіне́тики = 1. kinetic equation 2. (хемічної) chemical kinetic equation 3. (ядерного реактора) reactor-kinetics equation
кінети́чне ~ = 1. kinetic equation 2. (для хвиль) wave kinetic equation 3. (для швидкости реакції, х.) (reaction-)rate equation
~ Клапейро́на-Кла́узіуса = Clausius-Clapeyron equation
Клапейро́нове ~ = Clapeyron equation
класи́чне ~ = classical equation
~ Кла́узіуса-Клапейро́на = Clausius-Clapeyron equation
~ Кла́узіуса-Мосо́ті = Clausius-Mosotti equation
~ Кла́узіуса-Мосо́ті-Ло́рен(т)ца-Ло́ренца = Clausius-Mosotti-Lorentz-Lorenz equation
Кла́узіусове ~ = Clausius equation
~ Клеро́ = Clairaut equation
Климонто́вичеве ~ = Klimontovich equation
~ Кля́йна-Ґо́рдона = Klein-Gordon equation
~ колива́нь = equation of oscillations; (струни) equation of string vibrations
ко́лірне ~ = color equation
ко́мплексно спря́жене ~ = complex conjugate equation
~ конве́кції = convection equation
~ Ко́нвела-Ва́йскопфа = Conwell-Weisskopf equation
~ ко́нтурних стру́мів = loop-current [mesh-current] equation
~ Ко́ртевеґа-де Ври́за = Korteweg-de-Vries [KdV] equation
Ко́улбрукове ~ = Colebrook equation
~ Коші́-Ри́мана = Cauchy-Riemann equation
~ Кра́скала-Ка́лсруда = Kruskal-Kulsrud equation
~ криво́ї = equation of a curve; (природне) natural equation of a curve
крити́чне ~ = (яф) critical equation
~ крити́чного ста́ну = (реактора) critical equation
~ Кро́ко = Crocco equation
кубі́чне ~ = cubic equation
~ Лавре́нтьєва = Lavrent’ev equation
Лаґе́рове ~ = Laguerre equation
Лаґра́нжове ~ = Lagrange equation
~ Лале́ску-Піка́ра = Lalescu-Picard equation
~ Ламе́ = Lamé equation
Ла́ндонове ~ = London equation
Ланжеве́нове ~ = Langevin equation
Лапла́сове ~ = Laplace equation
~ Ла́уе = див. ~ Ляуе
Лежа́ндрове ~ = Legendre equation
Ле́нґмюрове ~ = Langmuir equation
Лієна́рове ~ = Lienard equation
лінеаризо́ване ~ = linearized equation
~ лі́нзи = lens equation
ліні́йне ~ = linear [simple] equation
ліні́йно незале́жні ~ = linearly independent equations
~ Лі́пмана-Шві́нґера = Lippmann-Schwinger equation
Ліуві́леве ~ = Liouville equation
логаритмі́чне ~ = logarithmic equation
Ло́ндонове ~ = див. Ландонове ~
~ Ло́рен(т)ца-Ло́ренца = (опт.) Lorentz-Lorenz equation
ло́ренц-інварія́нтне ~ = Lorentz-invariant equation
Ло́ренцове ~ = (тв) Lorentz equation
~ Ло́у = Low equation
~ Люїльє́ = l’Huilier equation
~ Ля́уе = Laue equation
~ магнетогідродина́міки = magnetohydrodynamic equation
~ магнетоста́тики = magnetostatic equation
Ма́єрове ~ = Mayer equation
Маклео́дове ~ = Macleod equation
макроскопі́чне ~ = macroscopic equation
Ма́ксвелові ~ = Maxwell equations
~ математи́чної фі́зики = equations of mathematical physics
матерія́льне ~ = constitutive equation
ма́тричне ~ = matrix equation
~ Матьє́ = Mathieu equation
~ межі́ = equation of a boundary
~ межі́ по́ділу фаз = equation of an interface
~ Ме́сі-Мо́ра = Massey-Mohr equation
метациклі́чне ~ = metacyclic equation
~ Меще́рського = Meshchersky equation
~ Мі-Ґрю́найзена = Mie-Grüneisen equation
мікроскопі́чне ~ = microscopic equation
~ мілко́ї води́ shallow-water equation
мініма́льне ~ = minimal equation
~ мініма́льної пове́рхні = minimal-surface equation
~ мно́жника = (для еліптичних функцій) multiplicator equation
моде́льне ~ = model equation
~ моме́нтів = momental equation
Мо́рґанове ~ = Morgan equation
Мо́рсове ~ = Morse equation
набли́жене ~ = approximate equation
наванта́жене інтеґра́льне ~ = loaded integral equation
~ Нав’є́ = Navier equation
~ Нав’є́-Сто́кса = Navier-Stokes equation
~ на вла́сні зна́чення = eigenvalue equation
~ найви́щого поря́дку = (the) highest-order equation
~ найви́щого сте́пеня = (the) highest-degree equation
~ найни́жчого поря́дку = (the) lowest-order equation
~ найни́жчого сте́пеня = (the) lowest-degree equation
напівемпі́ричне ~ = semiempirical equation
натура́льне ~ (криво́ї) = natural equation (of a curve)
неви́значене ~ = indeterminate equation
Нее́льове ~ = Néel equation
незале́жні ~ = independent equations
незвідне́ ~ = irreducible equation
незгі́дні ~ = incompatible [inconsistent] equations
незче́плені ~ = disconnected, [decoupled] equations
~ неідеа́льного га́зу = nonideal gas [Van der Waals] equation
неінтеґро́вне ~ = nonintegrable equation
Не́йманове ~ = 1. (для функції статистичної вибірки) Neyman equation 2. (для поліномів) див. Нойманове ~
неліні́йне ~ = nonlinear equation
~ неліні́йної струни́ = nonlinear string equation
неоднорі́дне ~ = inhomogeneous [nonhomogeneous] equation
~ непере́рвности = continuity equation, equation of continuity
непо́вне ~ = incomplete equation; (квадратне) pure quadratic equation
нерелятивісти́чне ~ = nonrelativistic equation
Не́рнстове ~ = Nernst equation
нерозв’я́зане ~ = unsolved equation
нерозв’я́зне ~ = unsolvable equation; equation incapable of solution
~ нерозри́вности = continuity equation, equation of continuity
несполу́чені ~ = disconnected [decoupled] equations
нестаціона́рне ~ = time-dependent equation
несумі́сне ~ = див. незгідне ~
несупере́чливе ~ = consistent equation
~ ни́жчого поря́дку = lower-order equation (ніж – than)
Но́йманове ~ = (для поліномів) Neumann equation
~ ни́жчого сте́пеня = lower-degree equation (ніж – than)
Но́рдгаймове ~ = Nordheim equation
норма́льне ~ = normal [standard] equation
обе́рнене ~ = reciprocal equation
~ обе́рнених годи́н = (яф) inhour equation
однови́мірне ~ = one-dimensional equation
одногрупове́ ~ = (яф) one-group equation
однорі́дне ~ = homogeneous equation
одночасти́нко́ве ~ = one-particle equation
~ О́йлера-Лаґра́нжа = Euler-Lagrange equation
О́йлерове ~ = Euler equation
~ О́мнеса-Мусхелішві́лі = Omnes-Muskhelishvili equation
О́нзаґерове ~ = Onsager equation
опера́торне ~ = operator equation
~ О́рнштайна-У́ленбека = Ornstein-Uhlenbeck equation
основне́ ~ = basic [fundamental] equation; (даного підходу) master equation
параболі́чне ~ = parabolic equation
~ параболі́чного ти́пу = parabolic-type equation
параметри́чне ~ = parametric equation
~ Па́улі = Pauli equation
~ Па́улі-Ва́йскопфа = Pauli-Weisskopf equation
Пе́лове ~ = Pell equation
~ Пенлеве́ = Painlevé equation
~ перено́шення = transport [transfer] equation; (заряду) charge-transport equation; (нейтронів) neutron-transport equation; (проміння) radiative-transfer equation; (тепла) heat-transfer [thermal transport] equation
~ перетво́рення = transformation equation
~ перехо́ду = 1. transition equation 2. (зшивання розв’язків) joint [joining] equation
перетво́рене ~ = transformed [modified] equation
~ пе́ршого поря́дку = first-order equation
~ пе́ршого сте́пеня = linear equation
~ п’єзотропі́ї = equation of piezotropy
підсумко́ве ~ = (х.) overall equation
Пі́пардове ~ = Pippard equation
~ плинодина́міки = equation of fluid dynamics; hydrodynamic equation
~ площини́ = equation of a plane
~ пове́рхні = equation of a surface
по́вне ~ = complete equation
~ по́ділу ко́ла = cyclotomic equation
показнико́ве ~ = exponential equation
По́кел(ь)сове ~ = Pockels equation
полігармоні́чне ~ = polyharmonic equation
полікалори́чне ~ = polycalorific equation
поліно́мне ~ = polynomial equation (степеня n, n-го степеня – of the nth degree, of degree n)
польове́ ~ = field equation
~ поря́дку = n equation of order n, nth-order equation
~ пото́ку = flow equation
~ по́хибок = error equation
початко́ве ~ = original [input] equation
~ поши́рювання = propagation equation
~ поши́рювання тепла́ = heat equation
~ правдоподі́бности = likelihood equation
приро́дне ~ криво́ї = natural equation of a curve
~ при́ростів = incremental equation
~ прогина́ння ба́лки = beam equation
~ проєкти́вности = equation of projectivity
~ Про́ка = Proca equation
про́сте́ ~ = (для розв’язування) simple equation
~ прямо́ї = equation of a straight line; (з кутовими коефіцієнтами) slope-intercept equation (of a line); (у відтинках) intercept equation (of a line); (що проходить через дві (задані) точки) two-point equation (of a line)
~ Пуанкаре́ = Poincaré equation
Пуазе́йлеве ~ = Poiseuille equation
Пуасо́нове ~ = Poisson equation
Пфа́фове ~ = Pfaffian equation
~ п’я́того сте́пеня = quintic (equation)
радіолокаці́йне ~ = radar equation
радія́льне ~ = radial equation
~ Рари́ти-Шві́нґера = Rarita-Schwinger equation
Ра́утове ~ = Routh equation
~ реа́кції = equation of a reaction
~ реґре́сії = regression equation
~ резона́нсу = resonance equation
~ Ре́йлі [Реле́я] Rayleigh equation
~ релакса́ції = relaxation equation
релятивісти́чне ~ = relativistic equation
~ Ре́нкена-Юґо́ніо = Rankine-Hugoniot equation(s)
реологі́чне ~ = rheological equation
Ри́дберґове ~ = Rydberg equation
~ рівнова́ги = equation of equilibrium, equilibrium equation; balance equation
~ рівноде́ння = equinox equation
різнице́ве ~ = (finite-)difference equation
різнице́во-диференці́йне ~ = difference-differential equation
~ Рика́ті = Riccati equation
~ Ри́чардсона-Ду́шмена = Richardson-Dushman equation
річне́ ~ = (астр.) annual equation
~ Ри́чі = Ricci equation
розв’я́зане ~ = solved equation
розв’я́зне ~ = solvable equation; (в радикалах) equation solvable by radicals; (несуперечливе) consistent equation
розмі́рнісне ~ = dimensional equation
~ ро́змірности = dimensionality equation
~ розчи́нности = solubility equation
~ ро́сту трі́щини = crack growth (rate) law
Ру́тове ~ = див. Раутове ~
~ ру́ху equation of motion (у зовнішньому полі – in an external field)
~ Са́га = Saha equation
~ Сака́ти-Такета́ні = Sakata-Taketani equation
самоспря́жене (диференці́йне) ~ = self-adjoint (differential) equation
самоузгі́днене ~ = self-consistent equation
самоузго́джене ~ = self-consistent equation
Све́дберґове ~ = Svedberg equation
~ сві́тла = equation of light
світлове́ ~ = equation of light
секуля́рне ~ = secular equation
~ Се́ленґута-Ґе́рцеля = Selengut-Goertzel equation
симетри́чне ~ = reciprocal equation
синґуля́рне ~ = singular equation
си́нус-Ґо́рдон ~ = sine-Gordon equation
скаля́рне ~ = scalar equation
складне́ ~ = (для розв’язування) complicated equation
~ скла́ду = (суміші) constitution equation
спіно́рне ~ = spinor equation
сполу́чені ~ = interconnected [connected, coupled] equations
спро́щене ~ = simplified equation
спря́жене ~ = adjoint equation; (комплексно) complex conjugate equation
~ ста́ну = equation of state; (усталеного) steady-state equation; (електродинамічне) constitutive equation; (термодинамічне) thermodynamic equation of state; (газу) gas law; (ідеального) ideal gas equation/law; (в моделі твердих кульок) hard-sphere equation of state
~ стати́чної рівнова́ги = static-equilibrium equation
стаціона́рне ~ = time-independent [stationary] equation
~ сте́пеня n = [n-го сте́пеня] equation of degree n, nth-degree equation
стехіометри́чне ~ = stoichiometric equation
Сто́ксове ~ = Stokes equation
стохасти́чне ~ = stochastic equation; (диференційне) stochastic differential equation; (інтеґральне) stochastic integral equation
~ структу́ри = 1. structure equation (неперервної групи – of a continuous group) 2. (складу суміші тощо) constitution equation
~ струни́ = equation of a string
сумі́сні ~ = compatible [consistent] equations
~ схо́дження з орбі́ти = deorbit equation
~ Така́ґі = Takagi equation
телегра́фне ~ = telegraph(y) equation
те́нзорне ~ = tensor equation
~ теплово́го бала́нсу = heat-balance equation
~ теплоо́бміну heat transfer equation
~ теплопрові́дности = heat-conduction [thermal-conductivity] equation
~ термодина́міки = equations of thermodynamics
термодинамі́чне ~ = thermodynamic(al) equation; (стану) thermodynamic equation of state
~ термолюмінесце́нції = thermoluminescence equation; (першого/другого порядку) first-order/second-order thermoluminescence equation(s)
термохемі́чне ~ = thermochemical equation
~ То́маса-Фе́рмі = Thomas-Fermi equation
тото́жне ~ = identity див. тж тотожність
то́чно розв’я́зне ~ = exactly solvable equation
~ траєкто́рії path equation
транспоно́ване ~ = transposed equation
тра́нспортне ~ = transport equation
трансценде́нтне ~ = transcendental equation
~ тре́тього сте́пеня = cubic equation
триви́мірне ~ = three-dimensional equation
тригонометри́чне ~ = trigonometric equation
~ Трико́мі = Tricomi equation
трихромати́чне ~ = trichromatic equation
тричле́нне ~ = trinomial equation
~ трьох моме́нтів = (мех.) three-moment equation
~ трьох тіл = three-body equation
узага́льнене ~ = generalized [extended] equation
ультрагіперболі́чне ~ = ultrahyperbolic equation
ультрарелятивісти́чне ~ = ultrarelativistic equation
умо́вне ~ = conditional equation
~ у скінче́нних різни́цях = finite-difference equation
~ уста́леного ста́ну = steady-state equation
~ Фадде́ева = Faddeev equation
фа́зове ~ = phase equation
~ фа́зової рівнова́ги = phase-equilibrium equation
Фа́нінґове ~ = Fanning equation
~ Фа́улера-Но́рдгайма = Fowler-Nordheim equation
феноменологі́чне ~ = phenomenological equation
Фі́кове ~ = Fick equation
~ Фо́кера-Пла́нка = Fokker-Planck equation
Фредго́льмове ~ = Fredholm equation
Фре́ліхове ~ = Fröhlich equation
Фра́нклінове ~ = Franklin equation
Френе́леве ~ = Fresnel equation
~ Фре́нкеля-Ге́лсі-Гі́ла = Frenkel-Halsey-Hill isotherm equation
Фро́йндліхове ~ = Freundlich equation
Фу́ксове ~ = Fuchsian (differential) equation
фундамента́льне ~ = basic [fundamental] equation
функціона́льне ~ = functional equation
~ Фур’є́ = Fourier equation
~ характери́стик = characteristic equation
характеристи́чне ~ = characteristic [eigenvalue] equation
хвильове́ ~ = wave equation; (кінетичне) wave kinetic equation
хемі́чне ~ = chemical equation
~ хемі́чної кіне́тики = chemical kinetic equation
~ хемі́чної реа́кції = chemical equation, equation of a chemical reaction; (для швидкости реакції) (reaction-)rate equation
~ хемі́чної рівнова́ги = equation of chemical equilibrium
~ хо́ду про́меня = ray-tracing equation
хромати́чне ~ = color equation
хроматографі́чне ~ = chromatographic equation
циліндри́чне ~ = cylindric equation
~ Чапли́гіна = Chaplygin equation
n-части́нко́ве ~ = n-particle equation
часозале́жне ~ = nonstationary [time-dependent] equation
часонезале́жне ~ = stationary [time-independent] equation
~ ча́су = equation of time
~ Че́пмена-Е́нскоґа = Chapman-Enskog equation
~ Че́пмена-Колмого́рова = Chapman-Kolmogorov equation
Че́пменове ~ = Chapman equation
~ четве́ртого сте́пеня = quartic (equation); biquadratic (equation)
числове́ ~ = numerical equation
Шва́рцшильдове ~ = Schwarzschild equation
~ шви́дкости реа́кції = (х.) rate equation, rate law of reaction
~ шви́дкости ро́сту трі́щини = crack growth-rate law
~ шо́стого сте́пеня = sextic (equation)
Шре́динґерове ~ = Schrödinger equation; (нелінійне) nonlinear Schrödinger equation
Ю́нґове ~ = Young equation
~ я́дерної/ядро́вої реа́кції = nuclear-reaction equation, equation of a nuclear reaction
~ Яко́бі = Jacobi equation
~ я́нґа-Мілза = Yang-Mills equation
ряд (-у) 1. (матем.) series ▪ розвива́ти [розклада́ти] в ~ to expand in a series (заof); обрива́ти [обріза́ти] ~ to truncate [interrupt] a series 2. (послідовність) sequence 3. (рядок) row, line, string 4. (серія, набір) set, series 5. (набір різноманітних об’єктів) variety 6. (низка) string, train 7. (шерега) range, rank ▪ ви́шикувати в ~ to align 8. (ланцюг) chain 9. (ярус) tier 10. (група приладів) bank 11. (елементу; сполук, х.) series, family 12. (кілька) a number of 13. (багато різних) a variety of
абсолю́тно збі́жний ~ = absolutely convergent series
абсолю́тно сумо́вний ~ = absolutely summable series
автореґреси́вний ~ = autoregressive series
~ акти́нію = actinium decay series
~ актино́їдів = actinide series
актиноура́новий ~ = actinium-uranium series
аліфати́чний ~ = (органічних сполук) aliphatic series
аритмети́чний ~ = arithmetic series
арифмети́чний ~ = див. аритмети́чний ~
аромати́чний ~ = aromatic series
асимптоти́чний ~ = asymptotic series
асимптоти́чно збі́жний ~ = asymptotically convergent series
безумо́вно збі́жний ~ = unconditionally convergent series
безумо́вно розбі́жний ~ = unconditionally divergent series
бензо́льний ~ = benzene series
Бе́селів ~ = Bessel series
біно́мний ~ = binomial series
варіяці́йний ~ = variation series
ве́кторний ~ = vector series
~ вимі́рювань = (послідовних) sequence of measurements
висхідни́й ~ = increasing series; (степеневий) ascending (power) series; (необмежений) indefinitely [infinitely] increasing series
~ відно́шень = (неперервний) continuous proportion
вірія́льний ~ = virial expansion
власти́во розбі́жний ~ = properly divergent series
~ гармо́нік = harmonic series
гармоні́чний ~ = harmonic series
Ге́вісайдів ~ = Heaviside expansion
геометри́чний ~ = geometric series
гіпергеометри́чний ~ = hypergeometric series
головни́й ~ = chief series
гомологі́чний ~ = homologous series
~ ґальвані́чних елеме́нтів = (послідовно сполучених) series of cells
~ да́них = series [sequence] of data
~ Дирихле́ = Dirichlet series
дробовостепене́вий ~ = fractional-power series
експоненці́йний ~ = exponential series
~ електро́дних потенція́лів = galvanic series; electrochemical [electromotive] series
електрохемі́чний ~ = electrochemical [electromotive] series
~ елеме́нту = (хемічного) series of an element
жи́рний ~ = (органічних сполук) aliphatic series
~ за висхідни́ми сте́пенями = ascending (power) series
~ за обе́рненими сте́пенями = inverse power series
~ за спадни́ми сте́пенями = descending (power) series
~ за сте́пенями ма́триць = matrix power series
~ за сте́пенями x = power series of x, series in (terms of) powers of x
збі́жний ~ = convergent series; (скрізь) entire series, everywhere convergent series; (у середньому) series convergent in the mean
змажоро́ваний ~ = majorized [dominated] series
зміноро́ваний ~ = minorized series
знакодода́тний ~ = positive-sign(-term) series, series of positive terms
знакозмі́нний ~ = alternating series; oscillating series
знакопості́йний ~ = див. знакосталий ~
знакоста́лий ~ = series of constant-sign terms
ізоелектро́нний ~ = (сп.) isoelectronic sequence
інтеґро́вний ~ = integrable series
інтеґростепене́вий ~ = integral power series
інтерполяці́йний ~ = interpolation [interpolating] series
ітераці́йний ~ = iterative [iteration] series
Капте́йнів ~ = Kapteyn series
~ кла́віш = key set
кла́стерний ~ = cluster expansion
колатера́льний ~ = (розпаду штучного ізотопу) collateral series
коливни́й ~ = oscillating series
композиці́йний ~ = composition series
кра́тний ~ = multiple series
Ку́мерів ~ = Kummer series
лакуна́рний ~ = lacunary [gap] series
~ лантано́їдів = lanthanide series
~ Лі = Lie series
~ лі́ній = series of lines
ліотро́пний ~ = lyotropic series
~ лічи́льників = counter tray
логаритмі́чний ~ = logarithmic series
логарифмі́чний ~ = див. логаритмі́чний ~
Лора́нів ~ = Laurent series [expansion]
мажора́нтний ~ = majorant [dominating] series
мажоро́ваний ~ = majorized [dominated] series
мажоро́вний ~ = majorizable series
мажорува́льний ~ = majorant [dominating] series
Макло́ренів ~ = Maclaurin series/expansion
ма́тричний ~ = series of matrices
міноро́ваний ~ = minorized series
міноро́вуваний ~ = minorized series
мінорува́льний ~ = minorant series
надзбі́жний ~ = overconvergent series
напівзбі́жний ~ = semiconvergent series
напіврозбі́жний ~ = semidivergent series
~ напру́г = див. ~ електродних потенціялів
натура́льний ~ = (чисел) natural scale, (the) positive integers
неабсолю́тно збі́жний ~ = non-absolutely convergent series
невласти́во розбі́жний ~ = improperly divergent [oscillating divergent] series
негармоні́чний ~ = nonharmonic series
необме́жено висхідни́й ~ = indefinitely [infinitely] increasing series
~ непту́нію = neptunium (decay) series
нескінче́нний ~ = infinite series
Но́йманів ~ = Neumann series
норма́льний ~ = normal series
обгорта́льний ~ = enveloping series
~ обе́рнених чи́сел = series of reciprocals
обі́рваний ~ = truncated series
обме́жено збі́жний ~ = boundedly [restrictedly] convergent series
~ одніє́ї змі́нної = univariable series
ортогона́льний ~ = orthogonal series
парафі́новий ~ = paraffin series
перетво́рений ~ = transform of a series
пертурбаці́йний ~ = perturbation series
півні́чний поля́рний ~ = (астр.) north polar sequence
пові́льно збі́жний ~ = slowly convergent series
подві́йний ~ = double series
потрі́йний ~ = triple series
похідни́й ~ = derived series
почле́нно інтеґро́вний ~ = termwise integrable series
про́сто збі́жний ~ = simply convergent series
радіоакти́вний ~ = decay [disintegration, radioactive, radioactive decay, transformation] series, decay sequence, decay [disintegration] family
~ ра́дію = radium series
реґуля́рно збі́жний ~ = regularly convergent series
рівнозбі́жний ~ = equiconvergent series
рівномі́рно збі́жний ~ = uniformly convergent series
рівносумо́вний ~ = equisummable series
розбі́жний ~ = divergent series
~ ро́зпадів = series disintegration
скінче́нний ~ = finite series; (Фур’є) finite Fourier series
скрізь збі́жний ~ = entire series, everywhere convergent series; (степеневий) everywhere [permanently] convergent power series
скрізь розбі́жний ~ = nowhere convergent series
спадни́й (степене́вий) ~ = descending (power) series
~ спостере́жень = series of observations
спря́жений ~ = conjugate series
стаціона́рний часови́й ~ = stationary time series
степене́вий ~ = power series; (матриць) matrix power series
сумо́вний ~ = summable series
Те́йлорів ~ = Taylor series/expansion
телеско́пний ~ = telescopic series
~ тео́рії збу́рень = perturbation series
термоелектри́чний ~ = thermoelectric series
~ то́рію = thorium series
точко́во збі́жний ~ = pointwise convergent series
трибоелектри́чний ~ = triboelectric series
тригонометри́чний ~ = trigonometric series
умо́вно збі́жний ~ = conditionally [relatively] convergent series
уранора́дієвий ~ = uranium-radium series
~ ура́ну = uranium (decay) series, uranium-radium series
форма́льний степене́вий ~ = formal power series
функці́йний ~ = series of functions, function(al) series
функціона́льний ~ = functional series
~ Фур’є́ = Fourier series; (скінченний) finite Fourier series
центра́льний ~ = central series
часови́й ~ = time series
части́нний ~ = subseries (нескінченного ряду – of an infinite series)
числови́й ~ = number [numerical] series
швидкозбі́жний ~ = rapidly convergent series
~, що не ма́є грани́ці = series approaching no limit; (скінченної/нескінченної) series approaching no finite/infinite limit
рядко́вий 1. row; line 2. (за рядками) rowwise, by rows 3. (комп.) string
ряд|о́к (-дка́) 1. row, line ▪ за —ка́ми rowwise 2. (комп.) string
а́вторський ~ = (ім’я та прізвище автора під заголовком статті) by-line
вертика́льний ~ = vertical row, column
~ визначника́ = row of a determinant
заголо́вко́вий ~ = headline
залапко́ваний ~ = quoted string
~ (і)з виходо́вими да́ними = (статті тощо) dateline
кома́ндний ~ = (комп.) command line
масшта́бний ~ = (на екрані, комп.) ruler
~ ма́триці = matrix row, row of a matrix
~ меню́ = menu bar/line
нескінче́нний ~ infinite row ▪ із нескінче́нними —ка́ми = (про матрицю) row-infinite
~ перфока́рти = card row
пе́рший ~ = (матриці, таблиці) first [entry] row
поро́жній ~ = empty string
початко́вий ~ = (матриці, таблиці) entry row
~ си́мволів = character string
скінче́нний ~ finite row ▪ зі скінче́нними —ка́ми = (про матрицю) row-finite
~ табли́ці = table row
те́кстовий ~ = text string
узага́льнений ~ = hyperrow (матриці – of a matrix)
~ у лапка́х = quoted string
стрі́ч|ка 1. (тасьма тощо) tape ▪ мі́ряти —кою to tape, to measure with a tape 2. (вузька смужка) ribbon 3. (довга, однорідна за шириною) strip 4. (що вирізняється на тлі поверхні тощо) stripe 5. (пас) belt 6. (широка) band 7. (кіноплівка) film 8. (рядок) string
безконе́чна ~ = continuous tape
вимі́рювальна ~ = див. мірча ~
гермет(из)ува́льна ~ = sealing tape
ґу́мо́ва ~ = rubber tape/band, elastic (band)
дірча́ста ~ = perforated [punched] tape
електроізолюва́льна ~ = див. електроізоляційна ~
електроізоляці́йна ~ = insulating tape; (пластикова) electrical tape
запи́сувальна ~ = (у приладах) recording tape
заря́дова ~ = charge(-carrying) belt
защі́льнювальна ~ = sealing tape [strip]
звукозапи́сувальна ~ = audiotape, record(ing) tape; (цифрова) digital audiotape [DAT]
~ (і)з дія́грамою = chart strip
змі́цнена ~ = reinforced tape
знімна́ (клейка́) ~ = removable [peelable] tape
ізоляці́йна ~ = insulating [insulation] tape; (пластикова) electrical tape; (тканинна) friction tape; (лакова) varnished (insulation) tape
касе́тна ~ = cassette tape
клейка́ ~ = adhesive [sticky, scotch] tape; (невидна) invisible [magic] tape; (незнімна) permanent tape; (знімна) removable tape
кодонедоста́тня ~ = (комп.) idiot tape
конве́єрна ~ = conveyer belt [band]
копіюва́льна ~ = carbon ribbon
лакова́ ~ = (ізоляційна) varnished (insulation) tape
лакоткани́нна ~ = (ізоляційна) varnished (insulation) tape
липка́ ~ = див. клейка ~
~ люмінофо́ру = phosphor strip
магне́тна ~ = magnetic tape
магнетофо́нна ~ = (recording) tape
маскува́льна ~ = masking tape
Ме́біусова ~ = Möbius band/strip
міри́льна ~ = див. мірча ~
мі́рча ~ = measuring tape, tape measure, tapeline
мікрофі́льмова ~ = microfilm; (зі зменшенням образу порядку 150 разів) ultrastrip
неви́дна ~ = (клейка) invisible [magic] tape
незнімна́ ~ = (клейка) permanent tape
нескінче́нна ~ = continuous tape; (конвеєрна) endless conveyer belt
паперо́ва ~ paper tape ▪ із паперо́вою —кою (про пристрій), на паперо́вій —ці = (про видрук тощо) paper-tape
півдюймо́ва ~ = half-inch tape
(по)перфоро́вана ~ = punched [perforated] tape
поро́жня ~ = (на запис) blank tape
проґумо́вана ~ = rubberized tape
прозо́ра клейка́ ~ = invisible [magic] tape
просо́чена ~ = impregnated tape
стри́мерова ~ = streaming tape
теплоізолюва́льна ~ = heat-insulating tape
ткани́нна ~ = linen tape; cloth ribbon; (ізоляційна) friction tape
ультрамікрофі́льмова ~ = (зі зменшенням образу порядку 150 разів) ultrastrip
чи́ста ~ = (на запис) blank tape
шліфува́льна ~ = abrasive belt
струн|а́ 1. string 2. chord ▪ натяга́ти —у to string
аксіо́нна ~ = axion string
безма́сова ~ = massless string
бозо́нна ~ = bosonic string
~ виска́ = plumb line
відтя́гнена ~ = plucked string
глоба́льна ~ = global string
ґлюо́нна ~ = gluon string
дислокаці́йна ~ = dislocation string
дуа́льна ~ = dual string
за́мкнена ~ = closed string
засурди́нена ~ = muted string
зі́мкнена ~ = closed string
калібрува́льна ~ = gauge string
ква́нтова ~ = quantum [quantized] string
кварк-ґюо́нна ~ = quark-gluon string
ква́ркова ~ = quark string
класи́чна ~ = classical string
коливна́ ~ = vibrating string
космі́чна ~ = cosmic string
маси́вна ~ = massive string
незі́мкнена ~ = open string
неліні́йна ~ = nonlinear string
пружна́ ~ = elastic string
релятивісти́чна ~ = relativistic string
суперсиметри́чна ~ = superstring
ферміо́нна ~ = fermionic string
хіра́льна ~ = chiral string
стру́нний string, stringed
тео́р|ія 1. theory ▪ в ме́жах —ії within the scope of a theory; по́за ме́жами —ії beyond the scope of a theory; розви́нути [розроби́ти, створи́ти] —ію to develop a theory 2. (на відміну від практики) theoretics
абстра́ктна ~ = abstract theory
~ автома́тів = automata theory
адити́вна ~ ідеа́лів = additive ideal theory
адіяба́тна ~ збу́рень = adiabatic perturbation theory
Айншта́йнова ~ = Einstein theory
акреці́йна ~ = (астр.) accretion theory
аксіо́мна [аксіомати́чна] ~ = axiomatic theory; (поля) axiomatic field theory
алґебри́чна ~ = algebraic theory; (поля) algebraic field theory; (чисел) algebraic number theory
альтернати́вна ~ = alternative theory
аналіти́чна ~ = analytic theory; (чисел) analytic number theory
~ аналіти́чних фу́нкцій = analytic function theory
~ апроксима́цій = approximation calculus
асимптоти́чна ~ = asymptotic theory
атомісти́чна ~ = atomism
а́томна ~ = atomic theory
~ а́томного ядра́ = nuclear theory
багатогрупова́ ~ = (поведінки нейтронів) multigroup theory
~ багатоті́лових си́стем = many-body theory
~ багаточасти́нко́вих си́стем = many-body [many-particle] theory
~ багатьо́х тіл = many-body theory
безмоде́льна ~ = model-independent theory
~ біфурка́цій = bifurcation theory
БКШ ~ = BCS (Bardeen-Cooper-Schrieffer) theory
~ близькоді́ї = short-range interaction theory
Бло́хова ~ = Bloch theory
~ Бо́ра-Зо́мерфельда = Bohr-Sommerfeld theory
~ Бо́рна-І́нфельда = Born-Infeld theory
~ Бо́рна-Ка́рмана = Born-von Kármán theory
~ Бра́йта-Ві́ґнера = Breit-Wigner theory
~ будо́ви а́тома = atomic structure theory
~ будо́ви мате́рії = theory of matter (structure)
~ будо́ви речовини́ = theory of matter (structure)
~ бутстра́пу = bootstrap scheme
~ вале́нтного зв’язку́ = valence-bond theory
варіяці́йна ~ = variational theory
варіяці́йна ~ по́ля = variational field theory
~ вели́кого ви́буху = big bang theory, big-bang cosmology
~ вели́кого об’є́днання = grand unification [grand unified] (field) theory [GUT]
~ вимі́рювання = (quantum) theory of measurement
~ випромі́нювання = radiation theory
вібро́нна ~ = vibronic theory
~ відно́сности = relativity theory
~ ві́ку нейтро́нів = (neutron-)age theory
~ в пе́ршому набли́женні = first approximation of the theory
~ в пе́ршому поря́дку = first-order theory
~ втори́нного квантува́ння = див. ~ другого квантування
~ в’язкопру́жности = viscoelastic theory
Га́міл(ь)тонова ~ = Hamilton(ian) theory
геометри́чна ~ = geometric theory; (поля) geometric field theory; (чисел) geometric number theory, geometry of numbers
гідродинамі́чна ~ = hydrodynamic theory; (плазми тж) fluid theory
~ гіперболі́чних фу́нкцій = theory of hyperbolic functions, hyperbolic trigonometry
~ гіроско́па = gyroscope theory
глоба́льна ~ = global theory
~ гомоло́гій = homology theory
~ гомото́пій = homotopy theory
~ грани́чної рівнова́ги = limit equilibrium theory
~ гра́фів = graph theory
~ груп = group theory
Ґа́усова ~ = Gauss theory
~ ґравіта́ції = gravity theory, theory of gravity
~ ґравітаці́йного по́ля = gravitational-field theory
ґратко́ва ~ по́ля = lattice field theory
ґратко́ва калібрува́льна ~ = lattice-gauge theory
~ ґра́ток = (матем.) lattice theory
~ далекоді́ї = action-at-a-distance theory
двови́мірна ~ ґравіта́ції = two-dimensional [planar] gravity theory
~ двозало́млювання = theory of double refraction
двокалібрува́льна ~ = double gauge theory
двокомпоне́нтна ~ = (рідинного гелію) two-fluid theory
~ двокомпоне́нтного нейтри́на = two-component neutrino theory
двопли́нова ~ = (зокрема плазми) two-fluid theory
~ двох тіл [части́нок] two-body [two-particle] theory
двочасти́нко́ва ~ = two-particle [two-body] theory
дедукти́вна ~ = deductive theory
дескрипти́вна ~ множи́н = descriptive set theory
дета́льна [деталізо́вана] ~ = detailed theory
~ дефе́ктів = (у кристалах) imperfection theory
~ деформо́ваних хвиль = distorted-wave theory
дилато́нна ~ ґравіта́ції = dilaton gravity theory
динамі́чна ~ = dynamical theory; (пружности) elastodynamics
~ дислока́цій = dislocation theory
~ дисоція́ції = dissociaton theory
дисперсі́йна ~ = dispersion theory
~ дисперсі́йних рівня́нь/співвідно́шень = dispersion theory
~ дифра́кції = diffraction theory; (електронів) theory of electron diffraction
~ дифу́зії = diffusion theory
дифузі́йна ~ = (напівпровідників) diffusion theory
діо́дна ~ = (напівпровідників) diode theory
діягра́мна ~ збу́рень = diagrammatic perturbation theory
~ діямагнети́зму = theory of diamagnetism
~ дове́день = proof theory
доме́нна ~ = (тт) domain theory
доопрацьо́вана ~ = improved theory
~ дру́гого квантува́ння = second quantization [second-quantized] theory
евристи́чна ~ = heuristic theory
~ електри́чних схем = (electric) circuit theory
електромагне́тна ~ сві́тла = electromagnetic theory of light
електро́нна ~ вале́нтности = electronic theory of valence
електро́нна ~ мета́лів = (free-)electron theory of metals
~ електрослабко́ї взаємоді́ї = electroweak theory
елемента́рна ~ = elementary theory
елемента́рна ~ чи́сел = elementary number theory
емпіри́чна ~ = empirical theory
ергоди́чна ~ = ergodic theory
~ ефекти́вного ра́діуса = effective range theory
єди́на ~ по́ля = unified field theory
заве́ршена ~ = complete theory
зага́льна ~ = general theory; (відносности) general relativity (theory)
зага́льна ква́нтова ~ по́ля = general quantum field theory
загальнови́знана ~ = generally-accepted theory
загальновідо́ма ~ = well-known theory; (традиційна, звична) conventional theory
за́мкнена ~ = closed theory
~ зародкува́ння = (кф) nucleation theory
~ зашнуро́вування = (тп) bootstrap scheme
~ збере́ження ве́кторних стру́мів = Conservation of Vector Currents [CVC] theory
~ збу́рень = perturbation theory
~ зв’я́заних кана́лів = coupled-channel theory
~ зв’язку́ = communication theory
згі́дні —ії = compatible theories
~ здеформо́ваних хвиль = distorted-wave theory
~ зі́ткнень = collision theory
змі́нена ~ = revised theory
змодифіко́вана ~ = modified theory
Зо́мерфельдова ~ = Sommerfeld theory
зо́нна ~ твердо́го ті́ла = band theory of solids
~ і́гор = game theory
~ ідеа́лів = ideal theory
~ ідеа́льного га́зу = ideal gas theory
~ ідеа́льного пли́ну = ideal fluid theory
~ ідеа́льної пла́зми = ideal plasma theory
~ ідеа́льної рідини́ = див. ~ ідеального плину
~ інварія́нтів = invariant theory, theory of invariants
~ інформа́ції = information theory
~ ймові́рностей = probability theory, probability calculus
каліброінварія́нтна ~ по́ля = gauge-invariant field theory
калібрува́льна ~ = gauge theory; (на ґратці) lattice gauge theory
каноні́чна ква́нтова ~ по́ля = canonical quantum field theory
каска́дова ~ = (яф) cascade theory
каска́дова ~ злив = shower theory
~ катастро́ф = catastrophe theory
~ квазиві́льних електро́нів = (у металах) quasi-free-electron theory
квазикласи́чна ~ = quasi-classical [semiclassical] theory
квазиліні́йна ~ = quasi-linear theory
ква́нтова ~ = quantum theory, quantum mechanics; (валентности) quantum theory of valence; (вимірювання/міряння) quantum theory of measurement; (поля) quantum field theory; (спектрів) quantum theory of spectra
~ кванто́ваних полі́в = quantized-field theory
квантовомехані́чна ~ = див. квантова ~
~ керува́ння = control theory; (реактором) reactor-control theory
~ кі́лець = ring theory
кі́лькісна ~ = quantitative theory
кінети́чна ~ = kinetic theory; (газів) gas-kinetic theory
класи́чна ~ = classical theory; (поля) classical field theory, continuum physics, continuum mechanics; (провідности) classical conductivity theory
коварія́нтна ~ = covariant theory
~ компа́унд-ядра́ = compound-nucleus theory
~ коні́чних пере́різів = conics
конструкти́вна ~ по́ля = constructive field theory
конфо́рмна ~ = conformal theory; (ґравітації) conformal gravitation theory; (поля) conformal field theory
корпускуля́рна ~ сві́тла = corpuscular theory of light
космологі́чна ~ = cosmology
~ кристалі́чного по́ля = crystal-field theory
Лаґранжова ~ = Lagrangian theory
Ланжеве́нова ~ = Langevin theory
~ ла́тиць = (матем.) lattice theory
~ ли́шків = calculus of residues
лінеаризо́вана ~ = linearized theory
ліні́йна ~ = linear theory
лока́льна ~ = local theory
ло́ренц-інварія́нтна ~ = Lorentz-invariant theory
~ магнети́зму = magnetic theory
макроскопі́чна ~ = macroscopic theory
Ма́ксвелова ~ = Maxwell(’s) theory
масшта́бно інварія́нтна ~ = scale-invariant theory
математи́чна ~ = mathematical theory
~ мате́рії = theory of matter (structure)
~ ма́триці розсі́ювання = scattering-matrix [S-matrix] theory
~ ма́триць = matrix theory
~ маши́н і механі́змів = див. ~ машинних механізмів
~ маши́нних і механі́змів = theory of machines
~ межови́х шарі́в = boundary-layer theory, film theory
мезо́нна ~ = meson theory; (ядерних/ядрових сил) meson theory of nuclear forces
мезоскопі́чна ~ = mesoscopic theory
~ мере́ж = network theory [analysis]
~ мета́лів = theory of metals
~ механі́змів маши́н = див. ~ машинних механізмів
мікроскопі́чна ~ = microscopic theory
~ мініма́льної ді́ї = (мех.) least-work theory
~ мір = measure theory
~ мі́ряння = (quantum) theory of measurement
~ множи́н = set theory
~ мі́цности = strength theory
~ мов = (матем.) language theory
моделенезале́жна ~ = model-independent theory
моде́льна ~ = model theory
моде́льно по́вна ~ = model-complete theory
модифіко́вана ~ = modified theory
молекуля́рна ~ = molecular theory; (тертя) molecular theory of friction
~ молекуля́рних орбіта́лей = theory of molecular orbitals
~ молекуля́рних полі́в = molecular-field theory
набли́жена ~ = approximate theory
~ надпли́нности = superfluidity theory
~ надпрові́дности = superconductivity theory
~ надсиме́трій = supersymmetry theory
~ надслабко́ї взаємоді́ї = superweak theory
~ напівгру́п = semigroup theory
напівемпіри́чна ~ = semiempirical theory
напівкласи́чна ~ = semiclassical theory
~ напівпровідникі́в = theory of semiconductors
негеометри́чна ~ по́ля = nongeometric field theory
недоопрацьо́вана ~ = infantile theory
недоскона́ла ~ = infantile theory
незгі́дні —ії = incompatible theories
неліні́йна ~ = nonlinear theory; (поля) nonlinear field theory
нелока́льна ~ = nonlocal theory; (поля) nonlocal field theory
нелока́льна ква́нтова ~ по́ля = quantum theory of nonlocal field
необґрунто́вана ~ = ubsubstantiated theory
неокласи́чна ~ = neoclassical theory
неперенормо́вана ~ = nonrenormalized theory
неперенормо́вна ~ = nonrenormalizable theory
~ непере́рвних випадко́вих блука́нь = continuous random walk theory
непослідо́вна ~ = inconsistent theory
нерелятивісти́чна ~ = nonrelativistic theory
нерозв’я́зна ~ = undecidable theory
~ нестаціона́рного все́світу = evolutionary cosmology
несупере́члива ~ = consistent theory
нові́тня ~ = novel theory
~ норм = theory of valuations
~ обо́лонок = shell theory
~ обчи́слювальних систе́м = computer science
одногрупова́ ~ = (поведінки нейтронів) one-group theory
одночасти́нко́ва ~ = one-particle theory
~ опера́торів = operator theory
описо́ва ~ = theoretical description
~ оптима́льного керува́ння = optimal control theory
~ оптиміза́ції = optimization theory
~ перене́сення = див. ~ переношення
~ перено́шення = transport theory; (гамма-проміння) gamma transport theory; (нейтронів) neutron transport theory
перенормо́вана ~ = renormalized theory
перенормо́вна ~ = renormalizable theory
~ перенормува́нь = renormalization theory
~ перетво́рень = (км) transformation theory
~ пла́зми = plasma theory
~ пла́змо́вих несті́йкостей = theory of plasma instabilities
~ пласти́чности = plasticity theory
~ пли́нів = fluid theory
~ по́взкости = creep theory
по́вна ~ = complete theory
~ поді́бности = similarity theory
~ по́ділу ядра́ = fission theory
покра́щена ~ = improved theory
~ по́ля = field theory
~ по́ля ліґа́ндів = ligand field theory
~ по́ля на ґра́тці = lattice field theory
~ по́ля ро́зладу = disorder-field theory
помилко́ва ~ = erroneous theory
послідо́вна ~ = consistent theory
~ потенція́лів = (матем.) potential theory
~ по́хибок = theory of errors
~ предста́влень = representation theory
~ прийма́ння рі́шень = decision theory
~ прові́дности = conductivity theory
~ променюва́ння = radiation theory
~ промі́жно́го зв’язку́ = intermediate-coupling theory
~ промі́жно́го ядра́ = compound-nucleus theory
~ протіка́ння = percolation theory
~ пру́жности = elastic theory
~ реа́кторів = reactor theory
реалісти́чна ~ = realistic theory
релятивісти́чна ~ = relativistic theory; (квантова) relativistic quantum theory
~ рено́рмгру́пи = renormalization-group theory
~ рівня́нь = theory of equations
розви́нена ~ = advanced theory
~ розмі́рностей = dimension theory
~ розсі́ювання = scattering theory
~ розсі́яння = див. ~ розсіювання
самоузгі́днена ~ = self-consistent theory
самоузго́джена ~ = див. самоузгіднена ~
~ сві́тла = theory of light
~ сере́днього по́ля = mean-field theory
~ си́льного зв’язку́ = strong-coupling theory
~ симе́трій = symmetry theory
~ систе́м = systems theory
~ си́стем багатьо́х части́нок = many-body theory
~ си́стем кілько́х части́нок = (не більше чотирьох) few-body theory
~ скінче́нних множи́н = finite mathematics
~ скла́деного ядра́ = compound-nucleus theory
слабконеліні́йна ~ = weakly nonlinear theory
~ слабкотурбуле́нтної пла́зми = theory of weakly turbulent plasmas
спеція́льна ~ відно́сности = special relativity (theory)
~ спі́нових хвиль = spin-wave theory
~ спові́льнювання нейтро́нів = neutron slowing-down theory
~ спостеріга́ння = theory of observations
~ спотво́рених хвиль = distorted-wave theory
спро́щена ~ = simplified theory
статисти́чна ~ = statistical theory
~ стаціона́рного стану все́світу = steady-state theory, steady-state cosmology
~ сті́йкости = stability theory
~ стри́мерів = streamer theory
стро́га ~ = rigorous theory
~ структу́р = (матем.) lattice theory
структу́рна ~ = (мате́рії) theory of matter (structure)
~ струн = string theory
сумі́сні —ії = compatible theories
супере́члива ~ = contradictory theory
~ супероб’є́днання = superunified theory
~ суперсиме́трій = supersymmetry theory
~ суперстру́н = superstring theory
суча́сна ~ = (вдосконалена з урахуванням новітніх підходів) advanced theory
Та́унсендова ~ = Townsend theory
~ твердо́го ті́ла = solid-state theory
~ теплоперено́шення = heat-transport theory
термодинамі́чна ~ = thermodynamics
~ ти́пів = theory of types
то́чна ~ = exact theory
традиці́йна ~ = conventional theory
трансляці́йно інварія́нтна ~ = translation invariant theory
трико́лірна ~ = (зору) trichromatic theory (of vision)
тричасти́нко́ва ~ = three-particle [three-body] theory
~ трьох тіл [части́нок] three-particle [three-body] theory
~ турбуле́нтної пла́зми = turbulent-plasma theory
~ турбуле́нтности = turbulence theory
~ тяжі́ння = gravity theory, theory of gravity
узага́льнена ~ = generalized theory; (об’єднана) unified theory; (поширена) extended theory (на – to; на випадок – to the case of; з урахуванням чогось – with regard for smth, to take smth into account)
уто́чнена ~ = improved theory (з урахуванням чогось – with regard to smth)
~ фа́зових перехо́дів = theory of phase transitions
феноменологі́чна ~ = phenomenological theory
~ Фе́рмі = Fermi theory
~ феромагнети́зму = theory of ferromagnetism
фізи́чна ~ = physical theory
~ флюктуа́цій = fluctuation theory
формалізо́вана ~ = formalized theory
форма́льна ~ = formal theory
фундамента́льна ~ = fundamental theory
~ фу́нкцій = function theory
~ фу́нкцій ко́мплексної змі́нної [ТФКЗ] function theory, complex analysis ▪ (розглядуваний, описуваний тощо) в те́рмінах ТФКЗ = function-theoretic
~ характери́стик = theory of characteristics
~ хвиль густини́ [сти́ску] (астр.) density-wave theory
хвильова́ ~ = wave theory; (світла) wave theory of light
~ Че́пмена-Е́нскоґа = Chapman-Enskog theory
~ черг = theory of queues, queueing theory
~ чи́сел = number theory
~ я́дерних реа́кторів = reactor theory
~ ядра́ = nuclear theory
~ ядро́вих/я́дерних реа́кцій = nuclear-reaction theory, theory of nuclear reactions
~ ядро́вих/я́дерних сил = theory of nuclear forces
~ ядро́вої/я́дерної мате́рії = [речовини́] nuclear-matter theory
я́кісна ~ = qualitative theory
шпага́т (-у) twine, string
шпага́товий twine, string

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

байо́р (-ра) m thick musical cord (string); colored lace, sash, scarf;
  байоро́к (-рка́) m Dim.: байо́р; байо́рка (-ки) f a string on the Ukrainian instruments kobza, bandura.
бринь! interj. (imitating the sound made by a plucked string): strum!, plunk!
верве́чка (-ки) f rope; string (supporting a cradle); string (of people, birds),
вере́вка (-ки) f string, rope, cord.
ви́струнитися (-нюся, -нишся) Р vi to straighten out, become rigid or taut (like a string on an instrument).
вірьо́вка (-ки) f string, rope.
воло́ка (-ки) f bast, shoe-string; knot, tie.