Знайдено 1 статтю
Шукати «source» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– Вгору

source [sɔːs, амер. sɔːrs soʊrs]
  1. n
    1) джерело́
    2) верхі́в’я (ріки)
    3) поча́ток, першопричи́на
    4) першоджерело, початковий документ
    5) повідо́мник, інформа́тор
    6) електр. витік
  2. adj
    1) початковий, оригінальний, вихідний, перви́нний, перві́сний
    2) витіковий, джерельний
  3. v
    1) отримувати з джерела
    2) знаходити джерело (чогось)
    • source code, sources — комп. джерельний (вихідний) код; джерельний (вихідний) текст програ́ми; сирце́вий код, мн. сирці́
    • source language — мова оригіналу
    • point source —
    а) точкове джерело (радіації або світла)
    б) зосере́джене джерело (зокрема забрудення)
    • open source software (OSS), Free/Libre/Open-Source Software (FLOSS), Free and Open-Source Software (FOSS) — ПЗ з відкритими вихідними текстами, ПЗ з відкритими сирцями, відкриті програмні засоби Обговорення статті