Знайдено 5 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «runout» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

run-out, runout [ˈrʌnaʊt] n
    1) спрацьо́вування, знос, спрацьовання (машин, інструментів тощо); сте́ртість
    2) рух з інерції, вибіг
    3) тех. радіальне биття, вибігання; вибіг, ексцентричність (обертового механізму)
    4) тех. (back clearance) задній люз
    5) тех. ви́хід, ви́пуск; закінчення вигину, повороту До обговорення
    5) спорт. вихід з гри під часу бігу (крикет)
    6) розм. вте́ча
    7) стертість зовнішнього краю шини Обговорення статті

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

перелік ім. ч. (перерахування) enumeration; (список) list; (специфікація) specification; (каталог) catalog(ue)
докладний ~ specified list
зведений ~ робочих завдань орг. вир. task summary list
контрольний ~ checklist
контрольний ~ заходів щодо перегляду конструкції design review checklist
короткий ~ змісту (залізничної) накладної statement of billing
поопераційний ~ робіт operation breakdown
попередній ~ preliminary list, prelist
упорядкований ~ marshaling list
~ безмитних товарів (duty-)free list of goods
~ вантажів, зазначених у коносаментах summary of bills of lading
~ векселів, переданих на інкасо list of bills for collection
~ вибірково опитуваних або обстежуваних (з якоюсь метою) sample panel
~ виробів, планованих до виробництва runout list
~ документів list of documents
~ заборгованих замовлень ordered overdue list
~ запасних частин list of spare parts
~ необхідних даних, що надаються підрядником contractor data requirements
~ пропозицій, що враховуються при попередньому обстеженні due diligence checklist
~ професій description of occupations
~ рахунків classification/card of accounts
~ речовин, що викидаються в атмосферу air emissions inventory
~ робочих завдань із вказівкою часу виконання орг. вир. time-task list
~ тарифів schedule; (торговельних) trade catalog(ue)
~ тарифів на перевезення tariff book
~ товарів manifest/bill of goods
~ умов summary/term sheet
~ фінансових відомостей, які треба оприлюднити financial disclosure requirements
~ фінансових зобов’язань financial covenants catalogue
закріплювати ~ безмитних товарів to bind the free list of goods
складати ~ to make a list (of), (особл. торговельний) to bill (smth)
включати в попередній ~ to prelist.

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

вибігання override, overriding, overrun; (напр., ротора) running-down || rundown, running-out || runout; overshoot фіз
в. стрілки overshoot of a pointer, overswing of a pointer
в. температури excursion of temperature, temperature excursion
в. частоти frequency drift
випуск,~у (викид) emission, exhaust; (виробництво) output, production; (спорожнення) discharge; (напр., радіопередача) edition, issue; (версія комп’ютерної програми) release
в. в ефір airing, airplay
в. виробів || в. продукції run(-)out production
в. телепрограм programme continuity, production
годинний в. unit-per-hour output
додатковий в. additional issue, extra issue
екстрений в. special edition
щоденний в. продукції daily output
ракорд,~у leader; (на кіноплівці) film leader; (фільму) leader stock, trailer film
захисний р. (кінофільму) safety leader
кінцевий р. (runout) trailer
початковий р. head leader, leader tape
р. фотоплівки photographic film leader