Знайдено 31 статтю
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «rebel» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

rebel
  1. [reb(ə)l] n
    1) повста́нець (повста́нка), заколо́тник, бунтівни́к, бунта́р, ворохо́бник; заст. крамо́льник
    2) mod. повстанський, бунтівничий, бунтарський
  2. [rɪˈbel rə-,] v (rebels, rebelling, rebelled)
    1) зніма́ти повста́ння, зчиня́ти (зрива́ти) повста́ння (за́колот), збива́ти колотне́чу; повстава́ти, бунтува́ти, протестува́ти; чинити опір, протиді́яти Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

rebel [rɪˈbel] v (past i p. p. rebelled, pres. p. rebelling)
1. повставати, протестувати (проти чогось – against); чинити опір, протидіяти (чомусь – against);
  to ~ against one’s fate піти наперекір своїй долі;
2. піднімати повстання (заколот, бунт); бунтувати;
  the troops ~led у військах спалахнув заколот; війська збунтувалися;
3. розм. обурюватися.
rebel [ˈreb(ɘ)l] n
1. повстанець;
2. бунтар; заколотник;
3. амер. іст. бунтівник; конфедерат.
rebel [ˈreb(ɘ)l] а
1. повстанський, бунтарський; заколотний, бунтівний; непокірний;
2. амер. іст. бунтівний; що стосується армії конфедератів.
army [ˈɑ:mɪ] n (pl armies)

  a rebel ~ повстанська армія;
servitude [ˈsɜ:vɪtju:d] n

  to rebel against ~ повставати проти рабства;
yell [jel] n

  a rebel ~ крик в знак протесту;

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

бунтар rebel, insurgent; rioter.
бунтівник insurgent, insurrectionist, rebel, rioter, mutineer.
бунтувати to revolt, to rise in revolt, to rebel; to rise in mutiny/in rebellion.
забунтувати, забунтуватися to raise a revolt, to revolt, to rebel, to rise in revolt, to mutiny; перен. to rage, to go berserk.
заколотник rebel, mutineer, insurgent, insurrectionist.
інсургент заст. insurgent, rebel.
повставати2, повстати (проти когось, на когось) to rise (against, on); (підіймати повстання) to rise (in revolt), to rise in rebellion (against), to revolt, to rebel (against);
~ зі зброєю в руках to rise in arms (against).
повстанець insurgent, rebel, insurrectionist.
революціонер revolutionary;
~ у літературі (мистецтві і m. д.) rebel writer (artist, etc.); revolutionary in literature (art, etc.).

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

бунт (-ту) m riot, rebellion, revolt, mutiny, sedition; bale, pack, bundle;
  бунта́р (-ря́) m, бунта́рка (-ки) f rioter, rebel, mutineer;
  бунта́рський (-ка, -ке), бунтівни́чий (-ча, -че)*, бунтли́вий (-ва, -ве)* seditious, factious, rebellious, mutinous;
  бунта́рство (-ва) n spirit of rebellion; stirring (of revolt); sedition;
  бунтівни́к (-ка́) m = бунта́р; бунтівни́цтво (-ва) n = бунта́рство; бунтува́ння n = бунт; act or process of stirring up a revolt.
бунтува́ти (-ую, -аєш) I vt to stir up (to rebellion), excite, raise (in revolt);
  бунтува́тися I vi to rebel, revolt, rise (in mutiny).
виступа́ти (-аю, -аєш) I vi; ви́ступити (-плю, -пиш) P vi to step out (forth, forward); to leave (of service), abandon, withdraw from; to overstep, exceed (the bounds); to overflow (of river); to make an appearance; to mount, ascend (a pulpit, stage); to rise against, react, rebel; to appear:
  піт ви́ступив йому́ на чоло́, sweat broke out on his forehead;
  їй на лиці́ ви́ступив рум’я́нець, a blush covered (flushed) her face.
ворохо́бити (-блю, -биш) I vt to stir (up), raise (up), revolt, excite;
  ворохо́битися I vi to rise in rebellion (mutiny), rebel;
  ворохо́бник (-ка) m rebel, mutineer, rioter;
  ворохо́бництво (-ва) n, ворохо́бня (-ні) f rebellion, revolt, riot, mutiny, insurrection,
забунтува́ти (-ту́ю, -у́єш) P vt to raise (incite) a rebellion, cause a mutiny; vi to rebel, rise against.
збунто́ваний (-на, -не)* rebellious, roused, stirred up, insurgent, rebel.
збунтува́ти (-ту́ю, -у́єш) P vt to stir up, cause to revolt, rouse to rebellion;
  збунтува́тися P vi to revolt, mutiny, rise up (against, in arms), rebel.
зворохо́бити (-блю, -биш) P vt; зворохо́блювати (-люю, -люєш) I vt to incite (to a rebellion, mutiny), provoke, stir up;
  зворохо́битися, зворохо́блюватися vi to be incited (to revolt, mutiny), to rebel, be stirred up.
інсурґе́нт [інсурге́нт] (-та) m insurgent, rebel;
  інсурґе́нтський [інсурге́нтський] (-ка, -ке) rebellious, insurgent.
конфедера́т (-та) m confederate; Polish rebel against royal power;
  конфедера́тка (-ки) f four-cornered hat (worn by Polish confederates);
  конфедераці́йний (-на, -не)* of confederation;
  конфедера́ція (-ії) f confederation;
  конфедеро́ваний (-на, -не) confederated;
  конфедера́т (-у́ю, -у́єш) I vt to confederate;
  конфедера́тися I vi to become confederated.
ментре́га (-ги) f dial. uprising, rebellion, riot, confusion;
  ментре́житися (-жуся, -жишся) I vi dial. to rebel, revolt.
повста́нець (-нця) m insurgent, rebel;
  повста́ння n rebellion, insurrection;
  повста́нський (-ка, -ке), повста́нчий (-ча, -че) rebellious, insurgent, of an insurrection.
усупроти́витися (-влюся, -вишся) P vi: усупротивля́тися (-я́юся, -я́єшся) I vi to object, be opposed, rebel against.

- Українсько-англійський словник з прав людини 2015 (Лесь Герасимчук) Вгору

дисидент ім. = dissident; dissenter; nonconformist; protester / protestor, rebel; recusant; revolutionary;
повставати дієсл. = rebel; revolt;