Знайдено 6 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «placeholder» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Англійсько-український словник сучасних термінів з ІТ 2001–2011 (linux.org.ua) Вгору

placeholder = (тимчасовий) заповнювач {?}, поле для заповнення {?}, шаблон {?}

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

placeholder = ['pleɪsˌhəʊldə] по́значка-запо́внювач

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

placeholder (комп.) по́значка-запо́внювач, структу́рний нуль
['pleɪsˌhəʊldə, -ˌhoʊldər]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

ну|ль (-ля́) 1. zero; null, nil; (у читанні числа) (брит.) nought; (амер.) zero ▪ без —лі́в (про область тощо) zero-free; відмі́нний від —ля́ different from zero, nonzero, nonvanishing, not equal to zero; рі́вний —ле́ві (equal to) zero; зводити до —ля́ to reduce to zero; прямува́ти до —ля́ to tend to zero; перетвори́тися на ~ to become zero, to vanish; встанови́ти (прилад) на ~ to adjust [set] (an instrument) to zero; з —ле́м посере́дині (про шкалу) center-zero; покла́сти щось рі́вним —ле́ві, прирівня́ти щось до —я́ to equate smth to zero, to put [set] smth equal to zero, to nullify smth 2. (ніщо) naught, nought
абсолю́тний ~ = absolute zero
абсолю́тний ~ температу́ри = absolute-zero temperature
~ висоти́ = (відліковий рівень) datum level; (над рівнем моря) sea-level datum
від’є́мний ~ = negative [minus] zero
~ гру́пи = null [zero] element (of a group), additive identity (element)
двійко́вий ~ = binary zero
десятко́вий ~ = decimal zero
дода́тний ~ = positive [plus] zero
за́йвий ~ = extra zero
~ (i)з мі́нусом = negative [minus] zero
~ (i)з плюсо́м = positive [plus] zero
кра́тний ~ = multiple zero
непарнокра́тний ~ = odd-multiple zero
пе́рший ~ = (функції) first zero; (у записі числа) leading zero
позашка́льний ~ = inferred zero
~ поліно́ма = zero of a polynomial
~ посере́дині шкали́ = central zero
пригні́чений ~ = suppressed zero
про́сти́й ~ = simple zero
спря́жений ~ = conjugate zeros
стабі́льний ~ = steady zero
структу́рний ~ = (комп.) placeholder
тривія́льний ~ = trivial zero
~ у це́нтрі шкали́ = central zero
~ фу́нкції = zero of a function (p-кратний – of multiplicity p)
по́значка-запо́внювач (-и, -а) (комп.) placeholder

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

позначка-заповнювач,~а placeholder