Знайдено 12 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

multithreading = [ˌmʌlti'θrɛdɪŋ] мультипото́кове опрацьо́вування; мультипото́ковий режи́м; організа́ція мультипото́кового опрацьо́вування

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

multithread 1. багатони́тковий 2. (про ґвинт) багатонарізе́вий
['mʌltiθrεd]
multithreaded див. multithread
[ˌmʌlti'θrεdɪd]
multithreading (комп.) багатопото́кове опрацьо́вування
[ˌmʌlti'θrεdɪŋ]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

багатонарізе́вий multiple-thread, multithread(ed)
багатони́тковий multifilament; multiple-thread, multithread(ed)
багатопото́ковий 1. multistream; multiple-current 2. (комп.) multithread
опрацьо́вування//‌опрацюва́ння 1. processing, treating 2. (із використанням нових підходів тощо) treatment

багатопото́кове ~ = (комп.) multithreading

мультиорієнто́ване ~ = (даних) multithreading

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

драйвер,~а driver, handler інф

багатопотоковий д. multithreaded driver
мікроконтролер,~а microcontroller
багатоканальний м. multithreaded microcontroller
мультисписок,~списка multi(-)list; (структура даних) multithreaded list інф
опрацювання processing, treatment, working; (робота, заняття) work; (маніпулювання) manipulation, handling; (редагування) editing

багатопотокове о. multithreading інф