Знайдено забагато відповідників, результат було обмежено 150-ма статтями
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «life» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– Вгору

afternoon [ˌɑːftəˈnuːn, амер. ˌæft(ə)r-]
  1. n
    1) час пі́сля по́лудня; час пі́сля обі́ду, пообі́дній (післяобі́дній) час
    2) mod. пообідній, післяобідній
    • in the afternoon — пі́сля по́лудня, пі́сля обі́ду; вдень
    • (good) afternoon! — добри́день! (при зустрічі у другій половині дня)
    • in the afternoon of one’s life — на схи́лі життя́
    ‣ I telephoned this afternoon — я зателефонував після обіду
    ‣ I’ll be back at three in the afternoon — я повернуся о третій (дня)
    ‣ the afternoon sunshine — післяобіднє сонце
    ‣ in the afternoon of one’s life — на схи́лі життя́
  2. adv (afternoons)
    розм. після обіду, по вечорах Обговорення статті
bread [bred]
  1. n
    1) хліб
    2) їжа
    3) розм. засоби для існування, гроші
    • the best (or greatest) thing since sliced bread — краще не буває
    • bread and circuses — хліб і видовище
    • bread and water — хліб і вода
    • bread and wine — прича́стя
    • the bread of life — хліб життя
    • brown bread — темний хліб (з непросіяної муки)
    • daily bread — хліб щоде́нний (насу́щний)
  2. v
    кулін. вкривати крихтами сухарів, панірувати
    ‣ a breaded pork chop — паніро́вана свина відбивна (бита котлета) Обговорення статті
breathe [briːð] v
    1) дихати
    2) літер. легенько повівати
    3) шепотіти
    4) жити, існувати
    5) здійснювати газообмін
    6) віддава́ти, передава́ти, виказувати (враження, почуття…)
    7) дати передихнути, перепочивати
    8) (breathe upon) архаїч. або літер. тьмяніти
    • breathe in  — вдихати
    • breathe out — видихати
    • breathe (freely) again — зітхнути (відітхнути) полегшено (з полегкістю, з полегшенням)
    • breathe down someone’s neck — перен.
    а) дихати комусь в потилицю
    б) висіти за плечем; пильно наглядати
    • breathe (new) life into — реанімувати; вдихнути нове життя
    • breathe a sigh of relief — голосно зітхнути з полегшенням
    • not breathe a word — (про це) анічичирк (анітелень)
    • breathe one’s last — пуска́тися ду́ху; скона́ти Обговорення статті
come [kʌm]
  1. v (past came [keɪm]; past participle come)
    1) прихо́дити, приїжджа́ти; прибува́ти, підхо́дити; спада́ти (напр. про думку)
    2) трапля́тися, відбува́тися; бува́ти
    3) роби́тися, става́ти
    4) дохо́дити, досяга́ти
    5) похо́дити; бу́ти ро́дом (похо́дженням)
    6) ну!; нумо!; гайда!
    7) продаватися, бути в наявності (в означеній формі, розміру тощо)
    8) розм. кі́нчити, отримати оргазм
  2. preposition
    якщо рахувати з (якоїсь дати); рахуючи з
  3. n
    спе́рма (при оргазмі)
    • come about — відбува́тися, трапля́тися
    • come across, або брит. come over, або амер. come off — (про людину) видава́тися за що, на що
    • come across — (випадко́во) зустрі́ти кого́сь, наштовхну́тися на щось
    • come along, come on — просуватися
    • come along — іти́, супрово́дити
    • come along! — ході́мо! поспіша́йте!
    • come asunder — розпада́тися на части́ни
    • come at — добира́тися до ко́гось; накида́тися на ко́гось; домогти́ся чогось
    • come away — піти́ (геть); відла́муватися
    • come back — поверта́тися; прига́дуватися; прийти́ до па́м’яті
    • come by — прохо́дити мимо; дістава́ти, досяга́ти; амер. захо́дити
    • come down — па́дати (про сніг, дощ); спуска́тися, опуска́тися
    • come down on (або upon) — накида́тися; ла́яти
    • come for — захо́дити за
    • come forward — вихо́дити напере́д, висува́тися
    • come in — вхо́дити; прибува́ти (про потяг, пароплав), вступа́ти
    • come into — вступа́ти у
    • come into notice — приверта́ти ува́гу
    • come into sight — з’яви́тися
    • come into the world — народи́тися
    • come of — виника́ти, вихо́дити
    • come off — зника́ти, відрива́тися; ма́ти у́спіх; відбува́тися
    • come on — з’явля́тися (на сцені); настава́ти; зроста́ти; досяга́ти у́спіхів
    • come on! — мерщі́й!; облиш!; годі!; да́лі ході́мо
    • come out — вихо́дити; з’явля́тися (у пресі); виявля́тися, розпуска́тися (про листя, квіти); застрайкува́ти; виво́дитися (про плями)
    • come round — захо́дити ненадо́вго; змі́нюватися на кра́ще; змі́нювати свою́ ду́мку
    • come to — дохо́дити до; дорі́внювати
    • come to life — прийти́ до па́м’яті; ожи́ти
    • come to light — виявля́тися
    • come to oneself — оприто́мніти
    • come to pass — відбува́тися, трапля́тися
    • come up — підійма́тися; виника́ти; схо́дити (про рослину)
    • come up to — досяга́ти рі́вня; підхо́дити
    • come upon — випадко́во зустрі́ти; несподі́вано напа́сти
    • come easy to somebody — не завдава́ти тру́днощів кому́сь
    • come natural — бу́ти приро́дним
    • come short — не досягну́ти мети́; не ви́правдати наді́й
    • (which is) to come — прийде́шній, майбу́тній
    • things to come — прийде́шнє, майбу́тнє
    • in days to come — у майбу́тньому
    • come true — зді́йснюватися
    ‣ how did it come that …? — як це тра́пилося, що …?
    ‣ things will come right — все бу́де гара́зд Обговорення статті
dog [dɒg, амер. dɔːɡ]
I n
    1) собака, пес
    2) attr. (самець вовка, лисиці тощо) вовк, лис і т.п.
    3) розм. (про неприємну або нікчемну людину)  (шолудивий) пес, собака, шакал, свиня і т.п.
    4) розм. (про жінку) неприна́дна, неприва́бна, неприна́длива, неприва́блива, потво́ра
    5) розм. щось низької якості, дешеве
    6) скор. від firedog
    7) зати́скач, обме́жник
    8) (dogs) розм. но́ги (сту́пні)
II v (dogs, dogging, dogged)
    1) переслі́дувати, напастува́ти кого́, що, гони́ти кого́; ходити слідом; пристава́ти, ув’я́зуватися, уплу́туватися до ко́го и за ким, присота́тися, присаха́тися до ко́го, учепи́тися до ко́го и за ким, причепи́тися до ко́го, нав’я́зуватися на ко́го
    2) (dog it) розм. роби́ти (працювати) ліни́во (пово́лі); роби́ти мов не свої́ми рука́ми
    3) затиска́ти, зати́скувати, захо́плювати
    • work like a dog — гарувати, не прокладати рук, розм. ішачити
    • treat like a dog — поводитися, як з собакою; знуща́тися з ко́го
    • dog eat dog — людина людині вовк; дуже сильна конкуренція
    • a dog’s age — дуже довгий час
    • a dog’s life — собаче життя
    • the dogs of war — літер. злигодні війни
    • every dog has its day — прибл. буде й на нашому тижні свято; буде й на нашій вулиці свято До обговорення
    • go to the dogs — розм. звестися ні на що; зійти́ на пси; нікчемні́ти
    • not a dog’s chance — жодних шансів
    • put on the dog — ману пускати (напускати) кому, туману пускати (напускати) кому, туманити кого, замилювати очі кому
    • throw to the dogs — відхре́щуватися, відхрести́тися від ко́го, від чо́го, відпе́куватися, позбуватися; викидати під три чорти́, до всіх чорті́в
    • you can’t teach an old dog new tricks — старого пса новим трюкам не навчиш
    ‣ a dog fox — лис (самець лисиці)
    ‣ come out, Michael, you dog! — Майкле, виходь, собако!
    ‣ you lucky dog! — (ну ти й) щасливчик!
    ‣ a dog of a movie — дешевеньке кінце
    ‣ if only I could sit down and rest my tired dogs — мені б присісти й дати відпочити моїм ногам
    ‣ photographers seemed to dog her every step — схоже, фотографи слідкують за кожним її кроком
    ‣ she has dogged the door shut — вона закрила двері на засувку
    ‣ the country is going to the dogs — ця країна йде на пси
    ‣ the weak and oppressed must not be thrown to the dogs — ми не можемо відхреститися від слабких та знедолених Обговорення статті
kiss [kɪs]
  1. v
    1) цілувати
    2) більярд. легко торкатися кулі іншою, що рухається
  2. n
    1) поцілу́нок, цілу́нок
    2) більярд. легке торкання кулі іншою, що рухається
    3) маленьке тістечко або печиво (часто мере́нґа)
    4) меленька цукерка (зокрема шоколадна)
    • kiss and make up — миритися
    • kiss and tell — розповідати про свої любо́вні зв’язки (особливо з відомою людиною)
    • kiss someone’s ass — перен. лизати чиюсь дупу, підлизуватися
    • kiss something good-bye, kiss good-bye to something — розпрощатися з кимсь, чимсь; махнути рукою на щось
    • kiss of death — перен. остання соломина, згу́бний фактор, смерте́льний удар
    • kiss of life — штучне дихання (рот в рот)
    • kiss of peace —
    а) поцілунок прими́рення
    б) рел. христо́сання
    • kiss the rod — змиритися з долею, підкоритися не пере́чачи
    • kiss someone/something off — розм. спе́катися, зди́хатися (зди́хати), збу́тися когось/чогось Обговорення статті
lifecyclelife cycle n
    1) біол. цикл розвитку, життєвий цикл
    2) історія життя; біографія
    3) тех. життєвий цикл, час працездатності (виробу) Обговорення статті
morel [məˈrel mɒ- mɔː-] n
    (рід Morchella, особл. Morchella esculenta) сморж, змо́ршка, змо́ршок, зах. сморч
    • false morel (рід Gyromitra) — строчо́к До обговорення
    • petty morel —
    а) (Solanum nigrum, European Black Nightshade) чорний паслін
    б) (Aralia racemosa, American spikenard, Life-of-man) аралія кетяхо́ва До обговорення Обговорення статті
plant [plɑːnt, амер. plænt]
1 n
    1) рослина, саджанець
    2) завод, фабрика, підприємство, заст. виро́бня
    3) устатковання, обла́днання, обла́да, обладу́нок (обладу́нки)
    4) агент, шпигун, кріт, стукач
    5) підкинутий доказ
    • air plant —
    а) бот. епіфі́т
    б) бот. (Kalanchoe pinnata, Bryophyllum calycinum, Bryophyllum pinnatum, також Life Plant, Miracle Leaf, Goethe Plant, Katakataka) різновид каланхое
    • castor-oil plant — бот. (Ricinus communis) рици́н, рай-де́рево
    • century plant — бот. (Agave americana) агава американська
    • compass plant — бот. (Silphium laciniatum, Compass Flower, Compass Plant, Rosinweed) сільфіум части́нковий
    • face-plant fall — спорт. падіння лицем вниз
    • flowering plant — бот. (angiosperms, також Angiospermae, Magnoliophyta) зав’язко́ві, вкритонасі́нні, квіткові рослини
    • foliage plant — бот. листопа́дна рослина
    • gas plant — бот. (Dictamnus) ясене́ць
    • ice plant — бот. (Carpobrotus, Delosperma, Mesembryanthemum) льодяник, крижаник До обговорення
    • indigo plant — бот. (Indigofera) індіґофера
    • jade plant — бот. (friendship tree, lucky plant, Money Plant, Crassula ovata) грошеве дерево До обговорення
    • money plant — бот. див. Epipremnum aureum, Lunaria annua, Crassula ovata, Pilea peperomioides (Chinese Money Plant, Lefse Plant, Missionary Plant), Pachira aquatica
    • musk plant, muskflower — бот. (Mimulus moschatus) губатик мускусовий До обговорення
    • oyster plant — бот. (Tragopogon porrifolius) козе́лець прасолистовий До обговорення
    • power plant —
    а) електростанція, електро́вня
    б) руші́й, двигу́н, мото́р, сило́вня
    • pitcher plant — бот. (особл. Sarraceniaceae) комахої́дна рослина
    • rubber plant — бот.
    а) (Ficus elastica) фікус-каучукови́к
    б) (Castilla elastica) До обговорення
    в) (Para rubber tree) гевея бразильська
    • seed plant — бот. насінні (рослини)
    • sensitive plant — бот. (Mimosa pudica) соромли́ва мімо́за
    • snow plant — бот. (Sarcodes sanguinea) саркодес
    • soap plant, soaproots, amoles — бот. мильні рослини, зокр. (Chlorogalum pomeridianum) мильна лілія До обговорення
    • spider plant — бот. (Chlorophytum comosum) хлоровітум (довговолосий) До обговорення
    ‣ garden plants — (в саду) садовина, (в городі) горо́дина
    ‣ the company has 30 plants in Mexico — компанія має 30 заводів в Мексиці
    ‣ inadequate investment in new plant — недостатнє інвестування в нове обладнання
    ‣ we thought he was a CIA plant spreading disinformation — ми думали, що він — агент ЦРУ, який розповсюджує дезінформацію
    ‣ he insisted that the cocaine in the glove compartment was a plant — він наполягав, що кокаїн в бардачок підкинули
2 v
    1) сади́ти, саджа́ти, сі́яти, наса́джувати
    2) розм. поховати когось
    3) заво́дити, запрова́джувати, мі́цно ста́вити, встано́влювати
    4) (plant oneself) става́ти, вста́ти, зайня́ти пози́цію, розташо́вуватися, вмощуватися
    5) закласти, вкласти (напр. бомбу)
    6) (plant on) підкидати, підкладати (доказ)
    7) навівати, піддавати, вселяти (думку)
    8) загли́блювати, впрова́джувати, вселя́ти (агента, шпигуна) До обговорення
    9) засно́вувати (колонію), заклада́ти, оса́джувати
    10) пуска́ти (рибу на розплід)
    ‣ the garden is planted with herbs — город засаджено зеленню
    ‣ she planted a kiss on his cheek — вона приклалась поцілунком до його щоки
    ‣ she planted herself on the arm of his chair — вона вмостилася на ручці його крісла
    ‣ the seed of doubt is planted in his mind — зерно сумніву запало в його голову
[True friendship is a plant of slow growth and must undergo and withstand shocks of adversity before it is entitled to the appellation (George Washington) — Справжня дружба — це рослина, що росте повільно і має пройти і вистояти напади скрути перед тим, як дістати свою назву (Джорж Вашинґтон)] Обговорення статті
your strong forms [jɔː jʊə, амер. jʊ(ə)r jɔːr, joʊr], weak form [jə, амер. j(ə)r] pron poss
    1) ваш, твій
    2) вживається практично без значення, як еквівалент визначеному артиклю the
    • not on your nelly — брит. ні за що́ (в сві́ті), нія́к
    • on your life — обов’язково, завжди
    ‣ your typical teenager — типовий підліток Обговорення статті

- Фразлекс (англо-український фразеологічний словник) 2014- (Василь Старко) Вгору

Bread is the staff of life прислів’я
Тлум. Хліб – найважливіша їжа.
Укр. Хліб – всьому голова.
    ‣ This bread isn’t precious, it’s not a work of art or a prop for a fashion shoot. It’s just wholesome peasant food, the same stuff made for centuries by barefoot people who never even washed their hands. Really, I mean, you know, it’s like they say bread is the staff of life."
    ‣ Bread is the staff of life, so what better way to start a new year than with a good hearty loaf of healthy bread?
Life is a bowl of cherries прислів’я
Укр. Життя – мед.
    ‣ Business is booming, life is just a bowl of cherries – and everybody is feeling the strain. The financial wizards at the Central Bank couldn’t be happier.
    ‣ Life is just a bowl of cherries for Baby Blue, the English bull terrier who keeps hockey analyst Don Cherry on a short leash. He was sworn in as an honorary police dog yesterday by Hamilton-Wentworth Police and got his cap and badge from Chief Colin Millar.
    ‣ ’’Teemu is the most extroverted, upbeat Finn,’’ Selanne’s agent, Don Baizley, said …. ’’For him, life is a bowl of cherries.’’
Money isn’t everything (in life) прислів’я
Укр. Гроші – це ще не все (в житті).
    ‣ "I know firsthand that money isn’t everything," said Cullen, who is not backing a candidate in the Republican primary. Gramm "had all the money and none of the votes."
    ‣ while cash counts, Jacobs encourages students to realize that money isn’t everything. Becoming a self-starter and growing entrepreneurial skills is valuable, too.
    ‣ … a young high school student asked me on Saturday whether or not she should pursue a career in the newspaper business. Among the questions she asked were how much education would she need? how hard would she have to work when she did get a job? and how much money would she make doing so? Call me old-fashioned if you want, but whatever happened to the satisfaction of a job well done and pride in one’s work? Money isn’t everything in life, but that was a hard concept to explain to this teenager.
    ‣ …18-year Robinho - dubbed Brazil’s new Pele - is not likely be let out of his mother’s sight any time soon… Barcelona, who Robinho has supported since childhood, and AC Milan are both prepared to shell out pounds 20 million for the skilful young striker… The young player’s mum, Maria, who brought up her son in near poverty in Sao Vicente, agrees he is not ready for such a move. "Money isn’t everything in life," she says. "It’s too early for him to be playing abroad.
Variety is the spice of life прислів’я
Укр.
Розмаїття додає смаку життя.
Тлум. Різноманітність занять людини, речей, що вона ними користується, обставин, що її оточують, робить її життя цікавішим і приносить насолоду.
    ‣ Versatile, artistic, and with many diversified interests, Richard surely believed variety was the spice of life. No one was more eager to try a new restaurant, new game, new gizmo, new recipe, new way of doing something.
    ‣ "How many kids are going to be a pro athlete?" Linn says. "Kids need to find something that they like, that they can keep doing into adulthood. Keep trying some sport until you find the one you like. Variety is the spice of life."
    ‣ I couldn’t stand living in a society where we all had to have the same house, car, two-point-whatever kids and so on. Variety is the spice of life and we should be encouraging it.

- Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів 2005р. (Шерік А.Д., Савічук В.Я., Старко В.Ф.) Вгору

to be in one’s prime (in the prime of life)
im besten Alter sein, in den besten Jahren sein, in der Blüte seiner Jahre stehen
бути в розквіті сил, переживати свої кращі роки (дні, час)
for the life of me
beim besten Willen
як я не намагаюся, ніяк не …
the course of life
der Lauf des Lebens
життєвий шлях; перебіг життя
to look on the bright side of life
das Leben in rosigem Licht betrachten (sehen)
дивитися на життя з кращої сторони (оптимістично)
to have the time of one’s life
sich amüsieren wie noch nie, sich köstlich (großartig) amüsieren
чудово провести час, повеселитися на славу
to live the life of Riley
wie Gott in Frankreich leben, in Saus und Braus leben
вести забезпечене, спокійне життя; жити в достатку (розкоші), розкошувати
to lay down one’s life for someone
sein Leben für jn. hingeben
віддати своє життя заради когось
to be a matter of life and death
um Leben und Tod gehen, ein Streit m (Kampf m, usw.) auf Leben und Tod sein, sich um Leben und Tod handeln
бути питанням (справою) життя і смерті
to take one’s life in one’s hands
sein Leben aufs Spiel setzen
ризикувати своїм життям
all walks of life
in allen Lebensstellungen
усі прошарки (верстви) суспільства
this is the life!
Mann, ist das ein Leben!
оце (справжнє) життя!
to run for dear/one’s life
um sein Leben rennen (laufen), ausreißen
втікати щодуху, бігти щосили (щодуху)
to take (get) a new lease on life
neuen Lebensmut schöpfen, neue Lebenskraft (neuen Auftrieb) erhalten, neu aufleben
почати (зовсім) нове (інше) життя
to risk one’s life
sein Leben riskieren (aufs Spiel setzen)
ризикувати своїм життям
to cost someone his life
jm. das Leben kosten
коштувати комусь життя
to take one’s life
sich [dat.] das Leben nehmen, Selbstmord m begehen
накласти на себе руки, заподіяти собі смерть, позбавити себе життя
to lead a dog’s life
ein Hundeleben führen
вести собаче життя
the ups and downs of life
das Auf und Ab des Lebens, die Wechselfälle des Lebens
мінливість долі, удачі й невдачі в житті
in fear of one’s life
in Todesangst
у страху за своє життя
philosophy of life
die Weltanschauung
життєва філософія
to be true to life
lebensnah sein, aus dem Leben gegriffen sein
відповідати дійсності, бути реалістичним
for dear life
als wenn es ums Leben ginge
відчайдушно; щосили; щодуху; не на життя, а на смерть
not on your life!
auf keinen Fall!
нізащо в житті (у світі)! в жодному разі!

- Англійсько-український словник з ІТ 1999–2011рр. Вгору

service life = строк служби (ресурсу) {?}

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова та ін.) Вгору

аж част., спол. till, to, till that; however, yet, now
~ геть completely
~ до to, till
~ до самого дому to the very house
~ ніяк never, never in my life, by no means, not a bit, not at all
~ он, ~ онде, ~ ось, ~ ось де, ~ от here it is, here you are, well, now.
активи ч. мн. (кошти, матеріальні цінності) assets, holdings, resources; assets and liabilities
~ і пасиви банківські ~ bank assets/resources
блоковані ~ blocked assets/funds, frozen assets
валютні ~ на руках приватних тримачів private foreign exchange holdings
вільні ~ available assets
власні ~ owned assets
грошові ~ cash assets
державні ~ government assets
довгострокові (короткострокові) ~ capital/long-lived (short-term) assets
дозволені ~ admissible assets
доларові ~ dollar balances
заброньовані ~ earmarked assets
закордонні ~ foreign assets, assets abroad
заморожені ~ blocked/frozen assets
зарезервовані ~ earmarked assets
іноземні фінансові ~ foreign exchange holdings
ліквідні ~ liquid/current/ready/circulating assets
незакладені ~ available assets
матеріальні ~ (реальний основний капітал) tangible assets
мертві ~ dead assets
невідчутні ~ intangible assets
неліквідні ~ fixed/slow/sticky assets
нематеріальні ~ (капіталізовані права, привілеї) intangible/fictitious assets, intangibles
орендовані ~ rented assets
офіційні резервні ~ official reserve assets
позаобігові ~ out-of-circulation assets
поточні ~ current/circulating assets, working capital
прибуткові ~ earning assets
реальні ~ physical/fixed/solid assets
резервні ~ reserve assets
сукупні ~ total assets, assets aggregate
сумнівні ~ doubtful assets
суспільні ~ public assets
фінансові ~ financial assets, (як інструменти) financial instruments
чисті ~ (за вирахуванням боргових зобов’язань) net wealth
~ банку bank resources
~ майбутніх років deferred assets
~ (підприємства) з вирахуванням заборгованості equity
~ тривалого використання factory property
~ з коротким (обмеженим) строком служби short-lived (limited-life) assets
~ з підвищеною (заниженою) оцінною вартістю overvalued (undervalued) assets
~ за кордоном assets abroad
~, здатні до зростання augmentable assets
~, право володіння якими випливає із проведених операцій/дій contingent assets
~, що важко реалізуються fixed/slow/sticky assets
~, що відтворюються reproducible/augmentable assets
~, що є звичайним предметом купівлі-продажу для даного типу ділових підприємств ordinary assets
~, що знаходяться в довірчому керуванні trust assets
~, що легко реалізуються current/liquid/quick/circulating assets
~, що переміщуються transferable (financial) assets
~, що умовно оцінюються в балансі (патенти тощо) nominal assets
~ які виснажуються (у процесі видобутку або експлуатації) depletable/wasting assets
~, які швидко перетворюються в готівкові грошові активи readily available cash.
бажанн||я ім. с. wish (for, to), desire (for, to), (сильне) longing (for), hunger (for, after), appetence, appetency (потяг); lust (похітливе); coveting (заздрісне)
зловмисне ~я ill will (to, towards)
нестерпне ~я перен. itch (for ‑ відносно речі, to ‑ відносно дії)
палке ~я a deep longing; craving
сповнений палкого ~я eager (for, about)
за ~ям at will
за вашим ~ям at/according to your desire..., as desired by you...
за власним ~ям at one’s own desire; at my own/sweet will/pleasure, to my own taste
проти ~я against one’s will
при всьому його ~і for the life of him
при всьому моєму ~і... much as I should like to...
задовольнити чиїсь ~я to meet/to carry out one’s wishes
палати ~ям to be eager/inflamed, to burn with desire
не буду зважати на його ~я I shall not consult his pleasure.
безстроков||ий прикм. termless, not limited by any definite time/date, without time-limit; (постійний) permanent
~ий вклад demand deposit
~а відпустка indefinite leave
~а облігація irredeemable debenture; irredeemable bond; perpetual bond; perpetual debenture
~а позика unlimited/permanent loan
~а посвідка permanent passport
~е заслання exile for life, lifelong exile.
біографі||я ім. ж. biography, life history
розповісти свою ~ю to give a brief account of one’s life.
боротьба ім. ж. (протиза) struggle (against – for), fight (against – for); (з інфляцією) combat (against); (кампанія) drive (for/to/against); (за оволодіння чимось) scramble; спорт. wrestling; (із с.-г. шкідниками) control
визвольна ~ fight for freedom
вільна ~ freestyle wrestling
класова ~ class struggle
конкурентна ~ competition
уперта конкурентна ~ tug of war; ~ з бурянами weed control
~ за доручення (за контроль над компанією) proxy fight
~ за індустріалізацію industrialization drive
~ за існування struggle for existence
~ за мир the fight for peace
~ за підвищення заробітної плати wage struggle
~ за підвищення продуктивності production drive
~ за режим економії economy drive
~ за ринки struggle for markets
~ зі злочинністю prevention of crime
~ зі шкідниками с.-г. pest control; ¨ ~ не на життя, а на смерть a life-and-death struggle. ПРИМІТКА: Українському слову боротьба відповідають англійський іменник fight і його часткові синоніми struggle, battle. Вживання українського слова боротьба значно ширше і різноманітніше, ніж кожного з його англійських еквівалентів. Fight передбачає використання фізичної сили, спритності, різних знарядь боротьби (каміння, палиць, зброї). Struggle не передбачає обопільних активних дій. Підкреслюється рішучість активних дій, використання інтелектуальних і розумових ресурсів для досягнення мети. Fight передбачає невелику кількість учасників, а battle означає сутичку двох великих груп людей із застосуванням зброї. Battle, як і struggle, підкреслює тривалість і трудність боротьби, як правило, в соціальній, економічній та політичній сферах.
величин||а ім. ж. (розмір) size; (розміри) dimensions, мат. quantity, value; (значення) value, magnitude; (масштаб) scale; (обсяг) volume; (розмір, темп, навантаження) rate; (ступінь) degree; (цифрова) figure; (кількість) amount; стат. number, ratio; перен. (про визначну людину) a great figure
абсолютна ~а (числа) absolute value; (розміру) absolute size; стат. absolute number
абсолютна ~а економії absolute economy
багатомірна випадкова ~а multiple random variable
базисна ~а стат. base number
базисна відносна ~а стат. base ratio
безперервна ~а analogue/continuous quantity
безперервна випадкова ~а стат. continuous variate
векторна ~а мат. vector quantity
випадкова ~а random/stochastic/chance quantity, random/stochastic, chance/variable/variate
випадкова ~а, розподілена за законом Пуасона Poisson variate
випадкова змінна ~а chance variable
високо значуща ~а стат. highly significant value
відносна ~а relative value/number/ratio
відносна ~а економії relative economy
відносна ~а розподілу distribution ratio
від’ємна ~а negative quantity
гранична ~а limiting value
дискретна ~а discrete quantity
дискретна випадкова ~а discontinuous/discrete variate
додаткова ~а complement
допоміжна ~а auxiliary quantity
допоміжна випадкова ~а auxiliary variate
допустима ~а allowable/permissible value
задана ~а specified/predetermined/given/prescribed value, desired/target value
зважена ~а weighted quantity
зворотна ~а inverse (value), reciprocal (quantity/value)
змінна ~а variable (quantity)
значуща ~а significant value
зростальна (спадна) ~а increasing (decreasing) quantity
ідеальна ~а ideal value
іменована ~а denominate quantity
інтегральна ~а integral quantity
ланцюгова відносна ~а chain relative
максимальна ~а maximum size
наближена ~а approximate value, approximation
натуральна ~а actual/full size, natural scale; full size
невідома ~а the unknown (quantity)
незначна ~а (кількість) small quantity; (розмір) small size
нескінченно велика ~а мат. infinite (quantity)
нескінченно мала ~а мат. infinitesimal (quantity)
номінальна ~а nominal/rated value, nominal scale
нормована ~а standardized value
нормована випадкова ~а normalized/standardized variate
обернена ~а reciprocal
обмежена ~а bounded quantity
обмежувальна ~а limiting quantity
обмірювана ~а observed value
обчислена середня ~а стат. calculated mean value
оптимальна ~а optimal/optimum value
оптимальна ~а партії (оброблюваних деталей) optimum size lot
перетворена ~а converted quantity
планова ~а target figure
планована змінна ~а target variable
постійна ~а constant (quantity)
похідна ~а derivative
прогнозована ~а predicted value
регульована ~а controlled quantity/variable
репрезентативна середня ~а representative average
розмірна ~а denominate quantity
розрахункова ~а design quantity/parameter, calculated value
середня ~а average/mean (value)
середня ~а у масштабах економіки economy-wide average
середньозважена ~а weighted average/mean
скалярна ~а scalar value/quantity
стала ~а constant
статистична ~а statistic value
стохастична ~а stochastic/random variable
сукупна ~а aggregate (value)
сукупна ~а активів asset aggregate
теоретична ~а theoretical variable
узагальнена ~а generalized quantity
уявна ~а imaginary quantity
фактична ~а actual magnitude/value
фактична ~а зміни (чисельності населення) actual trend value
цільова ~а target variable
щира ~а true value
очікувані ~и anticipated values, anticipations data
~а вартості quantity of the value; magnitude of value
~а виторгу (позиція) revenue position
~а витрат cost value
~а доходів (позиція) revenue position
~а забезпечення (за кредитом) amount of security
~а запасів stockpile
~а знижки (з початку встановленої ціни) markdown
~а інтервалу групування стат. class length
~а продукту в умовах повної зайнятості full-employment product
~а списаної частини write-down
, що залежить від часу time variable
другий (третій) за ~ою second (third) largest
зірка першої ~и астр. a star of the first magnitude
недостатньої ~и deficient in size
потрібної ~и sizable
у натуральну ~у life-size
визначати ~у to determine the size, to size
доводити до максимальної ~и to maximize
доводити реальну ~у запасів до бажаного рівня to equate real stock with the desired one
зберегти ~у капіталу незмінною to keep capital intact
зберегти сталу ~у (напр., мат.) to hold constant
сортувати за ~ою to size; ● див. тж. значення, розмір.
вести дієсл. (проводити, провадити) to lead, to conduct, to direct; (кудись – про дорогу, стежку) to lead (to); (переговори) to conduct, to carry on, to negotiate; (справи) to transact, to run; (підприємство) to run; (направляти) to guide; (рахунки) to keep; (про тенденції, бути схильним) to tend; (автомашину) to drive
~ бухгалтерський облік keep books
~ війну to wage war
~ вогонь to fire (on)
~ господарство to keep house
~ діловодство keep/maintain records; maintain procedures
~ збори to preside at a meeting
~ книги to keep books
~ корабель to navigate a ship
~ літак to pilot an aircraft
~ м’яч (у футболі) to dribble
~ перемовини to carry on negotiations
~ потяг to drive a train
~ правильний спосіб життя to lead a regular life
~ рахунки to keep accounts
~ реєстр to maintain a register
~ розмову to hold a conversation, to talk
~ свій рід (від, з) to be descended (from)
~ себе to behave
~ сліпого to lead a blind man
~ справу to run/to conduct/to carry on/to manage a business
~ судовий процес to carry on a lawsuit
~ щоденник to keep a diary
~ за руку to lead by the hand
куди веде ця дорога? where does this road lead to? ПРИМІТКА: У значенні вести синонімами до дієслова to lead є to guide, to direct. To lead означає показувати дорогу, рухаючись разом: Ти веди, а ми за тобою. You lead and we shall follow. To guide передбачає не лише показ шляху, але й пояснення того, що зустрілося на шляху: водити туристів по музею to guide the tourists round the museum. Дієслово to direct не передбачає спільного руху, а лише вербальне пояснення, як добратися, дійти до якогось місця.
вив||одити, ~ести дієсл. (звідкись) to take out, to lead out; (допомагати комусь вийти) to help out; (примушувати) to make go out, to turn out; (видаляти) to remove, to withdraw; (військо) to withdraw, to call off; (плями тощо) to take out, to rub out, to remove, to abolish; (паразитів тощо) to exterminate, to extirpate; (вирощувати) to breed, to raise, to brood; (курчат) to hatch out; (формулу) to deduce, to deduct, to conclude; (старанно писати, вимальовувати) to write, to draw, to trace out painstakingly
~ посухостійку пшеницю to grow drought-resistant wheat
~ести з ладу to put out of action
~ести з експлуатації to remove from/to take out of service
~ести з омани to undeceive
~ести з циклу to remove from a cycle
~ести когось з рівноваги to disturb the equilibrium (of), to try a person’s patience; to discompose
~ести когось з терпіння to drive smb out of patience
~ести на орбіту to put into orbit; ♦ ~ести в люди to advance a person’s career; to give someone a start in life
~ести на чисту воду to unmask, to show up, to elicit, to bring to light, to expose.
вий||ти дієсл. (док. від виходити); (залишити приміщення тощо) to go out, to get out, to leave; (з вагона) to alight; (видаватися, з’являтися у пресі) to appear, to be out, to be published; (про накази) to be issued; (закінчуватися) to run out; (про термін) to be up; (ставати, робитися; траплятися; виявлятися) to come, to make, to be; to appear, to turn out, to prove; (бути родом, походити) to be by origin; (виходити із складу, вибувати) to leave, to drop out (of), to leave the union, to cease to be a member
~ти в люди to make one’s way (in life)
~ти за межі to overstep the limits (of); to exceed the bounds (of)
~ти заміж to marry
~ти з віку to be too old, to pass the age limit, to be above the age
~ти з дому to go out (of the house)
~ти з моди to go out of fashion
~ти з вжитку to be no longer in use, to fall into disuse, to go out of use
~ти із себе to lose one’s temper, to fly into a rage ~ти із становища з честю to come off with flying colours
~ти на роботу to come to work
~ти на рубіж військ. to reach the frontier
~ти у відставку to resign, to retire
~ти у тираж (про облігації) to be drawn; перен. to have served one’s time
~шло зовсім не так it turned out quite different
~шло інакше it happened differently
~шло, що… it turned out/appeared that…
~шов наказ an order has been issued
ваш час ~шов your time is up
він ~шов із селян he is a peasant by origin
з нього ~де добрий вчитель he will make a good teacher
з нього нічого не ~де he is good for nothing
з цього нічого не ~де nothing will come of it; it will come to nothing; nothing doing
його доповідь ~шла дуже цікавою his lecture proved to be extremely interesting
книжка ~де в наступному місяці the book will be out next month
не ~шло! it didn’t come off!
строк ~шов the term has come to an end
у мене ~шли всі гроші I have spent all my money, I am cleaned out; I have run out of all my money
у нього ~шли неприємності he got into trouble
усе ~шло добре everything has turned out alright
як це ~шло? how did it come (that)?; ♦ ~ти сухим із води to escape with life and limb.
вищ||ий прикм. вищ. ступінь порівн. від прикм. високий higher, taller; highest, supreme; first-class; (про якість тощо) superior; (основний, керівнийпро орган тощо) supreme; (про утворення) higher; (більш розвинутий) higher
~ий рейтинг top rating; top-grade rating
~ий сорт superior quality
~ий ступінь грам. comparative degree
~а математика higher mathematics
~а/найвища міра покарання capital punishment
~а освіта university/college education
~а точка acme, highest point
~а/найвища ціна top price
~а школа higher school
~а якість extra/highest quality, top quality, prime quality, superfine; first class
~е благо sovereign good
~е суспільство/товариство high society, high life
~і заклади освіти higher educational institutions, universities
~і/найвищі органи управління the supreme organs of government
~і/найвищі урядовці the highest officials
~ий за номінал above par
у ~ій мірі highly, very, extremely.
відда||вати, ~ти дієсл. (повертати) to give back, to return; to deliver, to restore; (уступати) to give up; (гроші) to repay; (про присмак, запах; перен.) to taste of, to smell of, to reek of; мор. (кінці, вірьовку) to let go, to unbend, to loosen, to cast off
~вати алкоголем (потом) to reek of alcohol (sweat)
~ти життя (науці тощо) to devote one’s life (to)
~вати належне (пошану тощо) to render one’s due; to pay tribute (to)
~вати розпорядження/наказ to issue an order, to give orders
~вати останню шану to show/to pay the last honours (to)
~вати перевагу (комусь) to show/to give preference (to)
~вати честь військ. to salute
~вати шану to bestow honours
~вати в заставу to obligate; to charge; to pawn; to encumber; to transfer/to assign as security
~вати в найми to let
~ти до школи to put/to send to school
~ти під суд to indict (for, on); to take to court, to prosecute
чай ~є лимоном the tea tastes of lemon; ♦ щедра людина отримує більше, ніж ~є the generous man receives more than he gives; the hand that gives, gathers.
відрод||жуватися, ~итися дієсл. to return to life; to regenerate, to revive; пас. ст. to be regenerated, to be revived.
відста||(ва)ти дієсл. (залишатися позаду) to remain behind, to straggle; to fall/to lag/to drop behind, to be backward, to be behindhand; to be in arrears; to desist; (про годинник) to be/to go slow, to lose; (відклеюватися) to come off, to come loose; розм. (відчепитися) to leave/to let alone
не ~вати від життя to keep abreast of life; to keep pace with the times
мій годинник ~є на 5 хвилин my watch is five minutes slow
цей учень ~є this pupil lags behind his class
~нь! let me alone!
вік ім. ч. (епоха, період) age; time, period; (у постпозиції) years (of age); (життя) life, lifetime; age; геол. stage
бронзовий (залізний, золотий, кам’яний, льодовиковий) ~ Bronze/Brazen (Iron, Golden, Stone, Ice) Age
граничний ~ age-limit, lifespan
граничний ~ для страхування limiting age for insurance
дітородний (материнський) ~ propagative/child bearing/child producing (maternal) age
зрілий (немолодий, середній, фізіологічний) ~ mature (middle, mean/average, physiologic(al)) age
літній (пенсійний, похилий, старечий, старий) ~ middle (pension/pensionable, declining, old, extreme old) age
максимальний (точний, фактичний) ~ maximum (exact, chronological) age
мінімальний ~ вступу у шлюб minimum age at marriage
найбільш ймовірний ~ смерті modal age at death
непродуктивний (плідний, продуктивний) ~ dependent (fertile, productive) age
нульовий ~ (у таблицях смертності) zero age
підлітковий ~ juvenile age
середній ~ живучих (померлих) mean age of the population (at death)
шкільний (молодший шкільний, старший шкільний) ~ school (attr.) (primary/elementary school, secondary school) age
шлюбний ~ marriage/nubile/nuptial age, age of consent, nubility
середні ~и the Middle Ages
~ батьків parental age, age of the parents
~ виходу на пенсію retirement/retiring age
~ вступу (напр., у трудову діяльність) age of entry/entrance (into)
~ вступу в шлюб age of marriage
~ досягнення ринкових кондицій с.-г. market age
~ досягнення статевої зрілості age of puberty
~ настання смерті death age, age at death
~ обєкта на момент його вибуття або демонтажу service life
~ повноліття age of (attaining) majority
~ правоздатності age of discretion
~ призову draft age
~ трудової діяльності giving age
~ з моменту страхування age of entry into insurance
~ за межами дітородного періоду post childbearing age
~ за оцінкою estimated age
~ на момент виплати страхової суми (при досягненні визначеного ~у) age at (the) expiry (of)
~ при виході на пенсію (в анкеті, при опитуванні) age at withdrawal
~ при вступі в шлюб marriage/nuptial age, age of consent
~ при закінченні навчання в школі school leaving age
~ при розлученні age at divorce
у віці ... років at the age of ... (years)
досягнутий (не досягнутий) шлюбного ~у nubile (unmanageable)
одного ~у at the same age
на моєму ~у in my time
у віці шести років at the age of six
вийти з ~у to be over age
віджити свій ~ (про людину) to have lived one’s time; (про річ, одяг) to have had its day
доживати свій ~ to spend the rest of one’s life
на наш ~ вистачить it will last our time; ♦ на ~и вічні for ever (and ever)
у молодому/юнацькому віці betwixt grass and hay; between hay and grass
добре виглядати на свій ~ to bear one’s age well
~ живи ~ учись live and learn; it is never too late to learn
~ прожити – не поле перейти
на ~у як на довгій ниві the life is not all cakes and ale; life is not a bed of roses
проти ~у нема ліку an old ass is never good. ПРИМІТКА: 1. Словосполучення at the age of може бути в реченні лише обставиною часу й не може бути ні частиною присудка, ні частиною означення. А тому українському він почав читати у п’ятирічному віці (коли йому було п’ять) в англійській мові відповідає: He began to read at the age of five або He began to read when he was five, але не * He began to read when he was at the age of five. 2. Назви певних епох вживаються з означеним артиклем: the Stone Age Кам’яний вік; the Middle Ages середньовіччя; the age of computers ера комп’ютерів.
віковічн||ий прикм. everlasting, long-lasting, eternal, life-long
~і сніги the everlasting snows
~і цінності eternal values.
вічн||ий прикм. eternal, everlasting, lasting forever; (безперервний) perpetual; (нескінченний) endless; life-long, lasting, durable
~ий рух perpetual motion
~а мерзлота permafrost
~е перо fountain-pen
~і істини eternal truth
на цьому світі немає нічого ~ого the morning sun never lasts a day.
вчин||яти, ~ити дієсл. (щось зробити) to make, to do, to act, to cause; (злочин) to commit, to perpetrate
~ити гріх to commit a sin
~ити замах на чиєсь життя to try/to attempt a person’s life
~яти опір to render/to offer resistance
~ити самогубство to commit suicide.
гайнувати дієсл. to waste; to lead a loose life; to be idle, to loaf
~ час to waste/to kill time.
гаряч||ий прикм., перен. hot; перен. (пристрасний) ardent, fervent, fervid, passionate; (про зустріч і т. ін.) hearty, warm, cordial; перен. (запальний) hot-tempered, hasty, hot-headed; mettlesome, mettle; перен. (дуже напружений) busy
~ий відгук cordial/warm response
~ий слід hot/burning scent; fresh track
~ий час busy season; тех. high-temperature
~а суперечка heated argument
~е оброблення heat treatment
~е бажання ardent desire
~е водопостачання hot water supply
~е джерело hot well, hot (thermal) springs
~е серце warm heart
~і випуски hot issues
~і гроші hot money
у нього ~а голова he is hot-headed; ¨ впіймати на ~ому to take red-handed, to catch in the act, to catch on the spot
~ого сала за шкуру залити перен. to fret the life out; to worry/to fret to death
під ~у руку in the heat of the moment.
голос ім. ч. voice; (тон) tone; муз. part; (при голосуванні) vote
вирішальний ~ (при поділі голосів) casting/deciding vote
вирішальний ~ голови (при рівності голосів) casting vote
дорадчий ~ deliberative vote
слабкий ~ weak/faint voice
~ народу popular cry
~ „за” affirmative vote
~ „проти” negative vote
~ „за” і „проти” the ayes and the noes
~, який дає перевагу casting vote
~и, на які мають право члени voting power of the members
, що розділилися порівно equally divided votes
модуляція ~у inflexion, modulation of the voice
право ~у the (right to) vote, suffrage, franchise
більшістю ~ів by a majority of votes
в ~і муз. in good voice
на весь ~ at the top of one’s voice
не в ~і not in voice
в один ~ unanimously, with one voice, with one accord, in chorus, together
з правом вирішального ~у with the right to vote
із правом дорадчого ~у with a voice but no vote, with deliberate vote
на відстані людського ~у within hail
один ~ на кожну акцію one vote per share
пісня для двох ~ів two-part song
втратити ~ to lose one’s voice
заручитися ~ами to canvass
зірвати ~ to strain one’s voice
кричати не своїм ~ом to give/to utter a frenzied scream/shriek
надірвати ~ to strain one’s voice; to lose one’s voice
перемогти більшістю ~ів to outvote
підвищувати ~ to raise one’s voice; to get angry
подати ~ (за) to vote (for), to cast one’s vote (for); (промовити щось) to make one’s presence known; to give some sign of life
в його ~і було презирство there was contempt in his tone
їм було надано право ~у they were given the vote; ♦ ~ крові the voice of the blood.
горизонт ім. ч. horizon; перен. skyline; (тимчасовий) time-frame
видимий ~ visible horizon
кінцевий ~ finite horizon
нескінченний ~ infinite horizon
часовий ~ (при плануванні чи прогнозуванні) (time) horizon, time-frame
~ планування planning horizon
~ планування з кінцевим інтервалом finite planning horizon
~ прогнозування forecasting time horizon, forecasting time-frame; ♦ зникнути з ~у to disappear from smb’s life
появитися на ~і to appear in smb’s life, show up on the horizon; ● див тж. інтервал, період.
граничн||ий прикм. limiting; limit, top, maximum, boundary; marginal
~ий вік age limit
~ий експлуатаційний термін time limit for operation; service life; operating life; operating period; lifespan; life cycle; operating time; lifetime; product life cycle
~ий коефіцієнт капіталовидатності incremental capital-output ratio (ICOR)
~ий можливий рівень виробництва output frontier; output limit
~ий прибуток marginal revenue
~ий принцип marginal principle
~ий продукт marginal product
~ий продукт у грошовій формі marginal revenue product
~ий рівень використання потужностей capacity utilisation threshold
~ий рівень змінного відсотка іпотечного кредиту (процента) adjustable-rate mortgage cap
~ий рівень ризику щодо країни country limit (exposure)
~ий розмір marginal amount; threshold amount; triggering value; triggering amount; limit; ceiling
~ий розмір викидів emission limit value
~ий термін експлуатації time limit for operation
~а здатність до імпортування marginal propensity to import
~а здатність до споживання marginal propensity to consume
~а корисність marginal utility
~а прибутковість (мінімально прийнятна) hurdle rate of return
~а продуктивність marginal productivity
~а ставка оподаткування marginal tax rate
~а сума ceiling amount; limit; maximum; maximum amount
~а схильність до заощадження marginal propensity to save
~а точність utmost accuracy
~а швидкість top (maximum) speed, speed-limit
~і витрати marginal cost.
громадськ||ий прикм. civil; (невоєнний) civilian; (суспільний) public, social; (про власність) communal; (властивий громадянинові – про борг тощо) civic; (добровільний) voluntary, unpaid, amateur
~ий діяч public man
~ий обвинувач public prosecutor
~ий обов’язок social obligations, public duty
~ий рух social movement
~ий товар public good
~ий транспорт public/municipal transport; public transport; collective transport; urban transport
~а власність public/social property
~а догана public censure
~а думка public opinion; popular cry
~а робота/праця public/social work
~е життя public/social life
~е майно public/social property
~е харчування public catering
~і активи public assets
~і інтереси public interests
~і організації/установи public institutions/organizations
на ~их засадах on a voluntary basis.
дійсн||ість ім. ж. (реальність) reality, actuality; (дійсна сила) force, validity
сучасна ~ість, modern conditions (pl.), modern life, the present day situation
~ість договору the force of an agreement
у ~ості in reality, actually, in (point of) fact, in effect, as a matter of fact
у ~ості відбулося те, що... what actually happened was that...
засвідчувати ~ість (підпису) to authenticate (a signature)
установлювати ~ість (за) to identify (by).
довговічність ім. ж. (тривалість існування) longevity; (життя) life, survival (time); (машини) (period of) service, life; (міцність) durability
гарантована ~ specified/guaranteed life
експлуатаційна ~ operating life, normal operating period
задана ~ (у технічних умовах) specified life
моральна ~ obsolescence period
номінальна ~ rated life
розрахункова ~ design life
фізична ~ decrepitude/physical decay period
~ виробу product life.
довічн||ий прикм. life, for life; lifelong; perpetual
~а пенсія life pension
~е вигнання perpetual banishment
~е ув’язнення imprisonment for life, life imprisonment
~е успадковуване володіння lifetime ownership with hereditary succession.
дох||ід, дох||оди ім. ч. (узагальн.) income; (особл. державний за рік) revenue; (як прибуток на вкладені кошти підприємства) profit, (часто мн.) return(s); (заробітки в цілому, надходження,) earnings (pl.), (грошові надходження, виторг, прихід від торгівлі та ін. діяльності) receipts; (фінансовий результат підприємства від діяльності) proceeds; (особл. процентний, прибутковість) yield
~оди. gains (pl.), gainings, earnings, receipts, (як потік) receipt flow
~оди і витрати receipts and expenditures
валовий ~ід gross income/earnings; gross receipts/return/proceeds; gross revenue
валовий ~ід від власності gross yield of the property
валовий ~ід на акр площі gross receipts per acre
валовий національний ~ід gross national income
валютний ~ід foreign exchange earnings
виплачений національний ~ід paid-out national income
виробничий ~ід earned income
виробничий національний ~ід material national income
високий/великий ~ід large income
відносний ~ід relative income
гарантований ~ід при виході у відставку або на пенсію guaranteed retirement income
госпрозрахунковий ~ід income from self-supporting performance, remunerative income
граничний ~ід marginal revenue/return/gain
грошовий ~ід money/cash income
державний ~ід public/state revenue(s), government receipts
дискреційний ~ід (частина чистого доходу споживача для витрат за своїм розсудом після обов’язкових витрат на податки і на задоволення життєвих потреб) discretionary income
довічний ~ід income for life
додатковий ~ід supplementary income; (від продажу додаткової одиниці продукції) marginal revenue/return
додатковий ~ід нерегулярного характеру perquisite
достатній ~ід adequate return
забезпечений ~ід assured income
загальний ~ід total gain
засновницький ~ід (від емісії паперів за цінами вище номінальних) capital surplus
здатний приносити ~ід (про капітал) productive, (про підприємство) profitable
здатний приносити ~ід у вигляді ренти rentable
змішаний ~ід mixed income
компенсований ~ід compensated income
маргінальний ~ід (різниця між виторгом і перемінними витратами) marginal income
місячний ~ід monthly income
накопичений ~ід accrued/accumulated income
національний ~ід national income
національний ~ід за ринковими цінами national income at market prices
національний ~ід за факторною вартістю national income at factor cost
невеликий ~ід humble income
невиробничий ~ід unearned income; „незароблений” ~ід (отриманий авансом) unearned income
нематеріальний ~ід (у формі задоволення від творчої діяльності тощо) non-material/psychic income
непередбачений ~ід unexpected income
нерозподілений ~ід retained income
нетрудовий ~ід unearned income
низький ~ід low income
номінальний ~ід nominal income
нормативний ~ід normative income
оподатковуваний ~ taxable income/earnings
оптимальний ~ optimal return
особистий ~ід від власності household property income
отриманий ~ід від реалізації товарів і послуг earned revenue
очікуваний ~ expected income/return
первинний ~ід primary income
передбачуваний ~ід estimated return
плановий ~ід planned return
податковий ~ід tax yield/return
постійний ~ід permanent income
поточний ~ід current income
похідний ~ід derivative income
пристойний ~ід decent/handsome income
процентний ~ід interest income/return/yield
реальний ~ід real income/earnings/return
рентний ~ід rental (income)
річний ~ід annual/yearly income/earnings; annual returns/receipts
середній ~ід mean income, average return
середньоплановий ~ід planned average return
середньорічний ~ід (родини) average annual (family) income
сімейний ~ family/familial income
скоректований валовий ~ід (при розрахунку податків) adjusted gross income
скромний ~ід humble income
спожитий національний ~ід consumed national income
сукупний ~ід aggregate income; (суспільства) total revenue
сукупний валовий ~ід aggregate gross income
сукупний національний ~ід aggregate national income
суспільний ~ід social income/return
схований ~ід hidden income
трудовий ~ід earned/labo(u)r income, earnings of labo(u)r
трудовий ~ід на одиницю використовуваної робочої сили labo(u)r income per unit of input of labo(u)r
умовно нарахований ~ід imputed earnings
упущений ~ід (напр., у випадку хвороби або навчання працівника) foregone income
фермерський ~ід farm income
фіксований ~ід fixed income/interest
чистий ~ід net income; net return/proceeds/yield; net profit, margin of profit, net profit margin
чистий ~ід від власності net property income
чистий ~ід на одиницю продукції net return per yield unit
чистий ~ід підприємства net income of an enterprise
чистий ~ід після обліку спеціальних надходжень або витрат net income after special items
бюджетні державні ~оди над рискою (податки, митні й акцизні мита, гербовий і ліцензійний збір) revenue above the line, above-line revenue
бюджетні ~оди budget receipts/revenue
випадкові ~оди родини casual/windfall family receipts
додаткові ~оди subsidiary earnings
інші ~оди nonoperating revenues
кінцеві ~оди (населення) ultimate income
монопольні ~оди monopoly earnings/gains
незаконні ~оди fraudulent gains
нелегальні ~оди = незаконні ~оди
оголошені ~оди declared earnings
особисті ~оди personal/individual incomes
особисті ~оди родини household income
податкові ~оди tax receipts/proceeds, revenue (derived) from taxes
приватні ~оди private income
реальні ~оди робітників та службовців factory and office workers’/workers’ and employees’ real incomes
регулювальні ~оди control revenues
реінвестовані ~оди reinvested earnings
~ід дрібного власника proprietor’s income
~ід нижче прожиткового мінімуму substandard income
~ід рантье rentier income
~ід самостійно зайнятих (малих підприємців, що не мають найманої робочої сили) proprietors’ income
~ід родини family/familial income
~оди майбутнього періоду future (stream of) earnings
~оди майбутніх років deferred income
~оди населення incomes of the population
~оди некомерційного характеру nontrading income
~оди осіб вільних професій professional income
~оди споживачів user income
~оди страхової організації від збору внесків premium income
~оди факторів виробництва (праці, капіталу тощо) factor returns
~оди фірми company earnings
без ~оду incomeless
із забезпеченим ~одом self-supporting
~ід без обліку приросту або падіння вартості цінних паперів (але з відрахуванням податків) income before securities gains or losses
~ід від виробництва продукції військового призначення defence products revenue
~ід від виробничої діяльності earned income
~ід від експлуатації судна при повному завантаженні waterline operating revenue
~ід від зростання в ціні капітальних активів capital gain income
~ід від інвестицій investment income
~ід від капіталу capital income, earnings/yield of capital, return(s) on/to capital
~ід від землі return on land
~ід від лихварства usurious income
~ід від неосновної діяльності підприємства nonoperating income
~ід від операцій operating income/profit
~ід від основної діяльності operating income, overall operating revenue
~ід від податків tax revenue
~ід від праці income from work
~ід від приросту капіталу capital gains
~ід від продажу електроенергії power revenues
~ід від робіт, виконуваних за контрактом income from contract work
~ід від цінних паперів security yield
~ід від чиєїсь діяльності proceeds of someone’s activity
~ід від нерухомості rent
~ід на душу населення income per head/capita, per capita income
~ід на капітал yield on/of capital, return(s) on/to capital
~ід протягом життєвого циклу life-cycle income
~ід у вигляді відсотків interest income
~ід у грошовому вираженні money/cash income
~ід у натуральній формі income in kind
~ід у негрошовій формі (напр., у вигляді безкоштовного житла) imputed income
~ід у незмінних цінах real income
~ід у розрахунку на акцію earnings per share/stock
~ід у формі відсотка interest return
~ід у формі дисконту discount earned
~ід у формі заробітної плати wage income
щорічний ~ід у вигляді ренти annuity
~оди від акцій з коливним дивідендом equity earnings
~оди від виробництва продукції в розрахунку на одного робітника product earnings per operative
~оди від виробництва продукції і послуг оборонного призначення defence income
~оди від виробництва продукції промислового призначення industrial products revenue
~оди від виробничої діяльності підприємства обробної промисловості manufacturing income
~оди від власності property/ownership income
~оди від експорту export earnings/receipts
~оди від емісії capital surplus
~оди від закордонних інвестицій income on investment abroad
~оди від закордонних інвестицій (у платіжному балансі) investment income receipts
~оди від звичайних акцій equity earnings
~оди від зовнішньої торгівлі foreign trade earnings
~оди від комерційної діяльності trading income
~оди від комісійних операцій commission earnings
~оди від короткострокових вкладень short interest
~оди від майна property/ownership income, proprietary receipts
~оди від невидимих статей експорту й імпорту invisible income
~оди від підприємництва income from business, earnings of enterprise
~оди до/без відрахування відсотків і податків earnings before interest and taxes
~оди до відрахування податків pretax earnings
~оди до сплати податків before-tax income
~оди за винятком податків net-of-tax earnings
~оди після відрахування/сплати податків after-tax income/return, disposable income, after-tax earnings
~оди за балансовими статтями державного бюджету (прибутковий податок, акцизні збори) revenue above the line
~ід, схований від оподатковування sheltered income
~ід, що скорочується diminishing return
що має недостатній ~ід (про державу) revenue-short
що не приносить ~оду (про капітал) unproductive, (про підприємство) unprofitable, non-paying
що не приносить ~оду у вигляді відсотка yielding no interest
що приносить ~ід revenue-producing, paying
~оди, одержувані до терміну погашення (облігацій) yield to maturity income
~оди, одержувані протягом життя income for life
~оди, одержувані у підсумку перерозподілу національного доходу post-transfer income
~оди, отримані завдяки наданню послуг service income
~оди, що виникають у результаті операцій між урядовими відомствами interbudgetary receipts
~оди, що залишаються після сплати податків disposable income
~оди, що не враховуються офіційною статистикою irregular income
~оди, що перелічуються transfer incomes
~оди, що підлягають обкладанню податком assessable income
визначити чийсь ~ід у 40 тис. доларів у рік to put one’s income at $ 40,000 a year
витягати (одержувати) ~ід to draw income (from), to derive a profit (from)
гарантувати (забезпечувати) ~ід to ensure income
давати ~ід to yield/to produce a profit
одержувати ~ід to earn an income, (про підприємство тощо) to have a return (of), to return (+ сума), to get gains (of)
приносити ~ід to bring an income (of), (для підприємства) to bring (in) a return (of), to yield a profit (of)
приносити гарний ~ід to yield a good/fair return, to return good interest, to pay well
приносити малий/поганий ~ід to yield a poor return
приносити процентний ~ід to yield interest
приносити річний ~ід у 1000 фунтів (про щось) to be worth ₤ 1,000 a year
максимізувати ~оди to maximize returns
одержати монопольні ~оди to exact monopoly gains
перерозподіляти ~оди to redistribute the income
поділяти ~оди to split gains; ● див. тж. виторг, надходження, прибуток.
економік||а ім. ж. (народне господарство) economy, economics, business life; (структура господарства) economy; (наукова дисципліна) economics
абстрактна ~а abstract economy
атомістична ~а atomistic economy
багатогалузева ~а diversified economy
бартерна ~а barter economy
бездефіцитна ~а economy of abundance
безкризова ~а crisis-free economy; bourgeois economics
відкрита ~а open economy
військова ~а war/military/defence, амер. defense economy; economics of defence, амер. defense
грошова ~а monetary economy
двоїста ~а dual economy
демографічна ~а demographic economy, demoeconomy
дефіцитна ~а economy of scarcity, shortage economy
децентралізована ринкова ~а decentralized market/exchange economy
елементарна ~а elementary economics
замкнута ~а closed economy
застійна ~а stagnant/sick economy
змішана ~а mixed economy
зріла ~а mature economy
ізольована ~а closed economy
індустріальна ~а industrial economy
інженерна ~а engineering economy, engineering economics
капіталістична ~а capitalist/market economy
командно-адміністративна ~а command(-directed) economy
контрольована ~а controlled economy
корпоративна ~а corporate economy
лінійна ~а linear economics
математична ~а mathematical economics
монокультурна ~а single-crop economy
національна ~а national economy
нездорова ~а ailing economy
несільськогосподарська ~а nonfarm economy
оборонна ~а economics of defence, амер. defense
описова ~а descriptive economics
підприємницька ~а business economy
планова ~а planned economy, planned economics
плюралістична ~а pluralistic economy
приватна ~а private economy
приватнопідприємницька ~а private-enterprise economy
прикладна ~а applied economics
продуктивна ~а productive economy
промислово розвинута ~а industrial economy
регіональна ~а regional economy
ринкова ~а market(-oriented)/exchange economy
розвинена ~а advanced economy
світова ~а world/global economy, international/global economics
слаборозвинена ~а poorly developed economy
соціалістична ~а socialist/centrally planned economy
соціальна ~а social economics
стабільна/стійка ~а stable/well-balanced/stationary/steady-state economy
тіньова ~а shadow/underground/black economy
товарна ~а commodity economy
централізована ~а centralized economy
~а бізнесу business economics
~а великої (промислово розвиненої) країни major economy
~а високої заробітної плати economy of high wages
~а вільного підприємництва free enterprise economy
~а вільної конкуренції laissez-faire economy
~а країни national economy
~а країн Латинської Америки economies of Latin-American countries
~а країн, що розвиваються, economics of the developing countries, development economics, economics of underdevelopment
~а мирного часу peace-time economy
~а міста (села) urban (rural) economics
~а наукових досліджень research economics
~а нерівноваги disequilibrium economics
~а перехідного періоду the economy of the transition period
~а послуг service economy
~а праці labo(u)r economics
~а промисловості industrial economy
~а сільського господарства rural/farm economy, agrarian/agricultural/rural/farm economics
~а сільськогосподарського виробництва agricultural production economics
~а споживання consumer economics
~а транспорту economics of transport, transport economics
~а управління managerial economics
~а в умовах дефіциту ресурсів shortage economy
~а землекористування land economics
~а з надлишком робочої сили labo(u)r-surplus economy
~а з повним використанням ресурсів fully employed economy
~а, контрольована державою state-controlled economy, statism
~а, орієнтована на ринок market-oriented economy, market economy
~а, що виробляє тільки необхідні засоби існування subsistence economy
~а, що розвивається developing/expanding economy
~а, що трансформується transition economy; emerging market
обсяг ~и the size of the economy
опора ~и the backbone/mainstay of the economy
сектор ~и an area/a sector of the economy
ріст ~и the growth in/of the economy
стан ~и the state of the economy
дестабілізувати ~у to destabilize the economy
зміцнювати ~у країни to bolster/to strengthen a country’s economy
контролювати ~у to control the economy
наносити шкоду економіці to damage the economy
оживляти ~у to revive the economy
оздоровлювати ~у to stage an economic recovery
підірвати ~у країни to wreck/to shatter a country’s economy
послабити ~у to weaken the economy
управляти/керувати (маніпулювати) ~ою to manage/to operate/to run (to manipulate) the economy
~а відроджується (процвітає, стабілізується) the economy revives (flourishes, stabilizes)
~а занепадає (застоюється, обвалюється) the economy goes into recession (stagnates, collapses).
експлуатаційн||ий прикм. (пов’язаний з експлуатацією підприємств, техніки тощо) operating, operational, running, working, (з обслуговуванням) maintenance, service; (пов’язаний з використанням чогось, з певною метою) utilization; (пов’язаний з використанням природних багатств) exploitation
~ий дозвіл operational permit
~ий показник performance standard/indicator
~ий ресурс operating/service/useful life, operating time/period, product life cycle
~а безпека operational safety
~а норма good operating practice
~а організація operator, operating entity
~а угода operating agreement
~е зношення physical depreciation; wear and tear
~е свідчення operating licence
~і витрати running/operating/working/maintenance cost/expenses
~і властивості operating characteristics.
жив||ий прикм. live, living (атрибутивно); alive (предикативно); (про фарби) vivid, lifelike; (жвавий) vivacious, lively, animated, brisk, full-blooded; (яскравий, виразний) vivid; (справжній, реальний) real, living; (життєвий, насущний) vital
~ий і здоровий safe and sound
~ий розум lively wit/mind
~ий спогад poignant memories
як ~ий true to life
~а істота living being
~а мова living language, spoken tongue
~а природа animate nature
жодної ~ої душі not a living soul
все ~е every living thing, all flesh; man and beast
~е уявлення lively imagination
~і гроші розм. cash; ready money
~і квіти fresh/natural flowers
~і очі bright/sparkling eyes
~і фарби vivid/lifelike colours
виявити ~ий інтерес (до) to show a lively/keen interest (in)
зостатися в ~их to remain alive, to survive
поки ~ий буду as long as I live; ♦ зачепити за ~е to sting to the quick
на ~у нитку hastily, carelessly, anyhow
шити на ~у нитку to baste, to tack. ПРИМІТКА: Українському атрибутивному прикметнику живий в англійській мові відповідає living, якщо мова іде про людей, і live, якщо мова іде про тварин: Нікого з його родичів немає в живих. Не doesn’t have any living relatives. Живих звірів важко перевозити. It is difficult to transport live animals.
жил||а ім. ж. анат. (судина) vein; мін., геол. vein, lode, lead, ledge
багата ~ bonanza; ♦ вимотати ~и з когось to bother the life out of smb.
жилет ім. ч. waistcoat
куленепробивний ~ bulletproof vest
рятівний ~ life jacket.
життєв||ий прикм. life; біол. vital; перен. (дуже важливий) vital, vitally important
~ий досвід knowledge of life
~ий простір breathing/living space
~ий рівень standard of living
~ий цикл life cycle
~ий шлях the path of life, life
~а енергія vital energies
~а необхідність vital needs
~е питання vital question, vital issue
~і інтереси vital interests; (повсякденний) everyday, worldly
~і сили vitality; stamina; розм. sap
~і функції vital functions
його ~ий шлях майже закінчився his race is nearly over.
життєзабезпечення ім. с. life support
система ~ life-support system.
житт||я ім. ж. life; (існування) existence; (як засіб до існування, спосіб життя) living
громадське ~я public life
ділове ~я business life; (ек. діяльність) business
дозвільне ~я life of idleness
дошлюбне ~я unmarried life
нетрудове ~я (у неробочий час) leisure life; (без роботи) life without work; (дозвільне) life of idleness
діяльне ~я intense life
повсякденне ~я day-to-day life
погане ~я wretched/precarious existence
подружнє ~я married life
позаслужбове ~я (робітників) extraoccupational life
приватне ~я private/personal life
сидяче ~я sedentary life
сімейне ~я family life
спільне ~я joint lives
трудове ~я working life
~я вищих (нижчих) верств суспільства top (low) life
питання ~я і смерті a matter of life and death
спосіб/уклад ~я way of living, course/way/manner/frame of life; the tenor of man’s life and habits
поміркований спосіб ~я plain living
боротьба за ~я struggle for life/existence
засоби для ~я livelihood; means of subsistence
за все моє ~я in all my life, in all my born days
на все ~я for life
немає ~я (неможливо жити) розм. life is made impossible
протягом ~я during/in one’s lifetime
боротися за ~я to fight for one’s life
боротися не на ~я, а на смерть to fight to the death/to the finish
віддати своє ~я (за когось, щось) to give/to lay down one’s life (for)
впроваджувати в ~я to carry out, to put smth into practice
втратити (врятувати) ~я to lose one’s life (to save/to spare smb’s life
заробляти на ~я to earn/to make one’s living (by)
ледве заробляти на ~я to scramble for one’s living
застрахувати ~я to insure one’s life
покликати до ~я перен. to call into existence/being
проводити в ~я to put into practice/life, to put in force
процвітати в ~і to come up/to rise in the world
що заробляє собі на ~я self-supporting
що триває все ~я lifelong; ♦ в ~і все буває anything can happen
~я коротке life is but a span
~я коротке, мистецтво вічне art is long, life is short;
~я прожити – не поле перейти присл. life is not all beer and skittles
~я – це свічка на вітрі life is a candle blowing in the wind
зміни надають гостроти ~ю variety is the spice of life
краще втратити ~я ніж добре ім’я it’s better to lose one’s life than to lose one’s good name; a bad wound can be healed, but not a bad name.
за1 прийм. (про місце перебування) (позаду) behind; (no той бік) across, over, beyond; (поза) out of; beyond; (коло, навколо) at; (згідно з) according to, in accordance with, under, by; (при позначенні причини) because of, through, over, by reason of; (замість) instead (of), for; (за часів) in the time of, in the days of; under; (на протязі) during, at; (y проміжок часу) within, for, in; (через якийсь час) in; (відправлятися) for; (при позначенні заняття) at, to; (ніж) than; (заради) for; (при позначенні ціни) for; (слідом за) after, upon, by; (більш, понад – про вік) over, past; (про час) after; (на відстані) at a distance of або не перекладається; (у різн. знач.) for
за борт overboard
за виконання плану for the fulfilment of the plan
за винятком except, excepting, with the exception of
за відсутністю когось in the absence of
за власний кошт (власним коштом) on own account
за годину до від’їзду an hour before starting
за дверима behind the door
за демократію for democracy
за життя during the life (of); when alive
за його бажанням according to his wish
за маршрутом by way of, via
за маршрутом через Лондон via London
за межею бідності below the poverty line
за містом out of town/city, (далі за місто) beyond the town/city, (на дачі, на селі) in the country
за наказом by order
за наявними даними reportedly
за ним це водиться he is known for that/to do that
за обідом during/at dinner; (в час обіду) while dinner was in progress
за підписом секретаря signed by the secretary
за професією by profession
за рік in a year, in a year’s time
за річкою across/beyond the river, on the other side of the river
за рогом round the corner
за розкладом according to schedule
за/через тиждень in a week’s time
за тиждень до чогось а week before
за угодою under the contract/agreement
за чим? behind what?
за що? what for?
взятися за роботу to set to work, to begin working
гнатися за кимсь to run after
залишити когось далеко за собою to leave smb far behind
заплатити за щось to pay (for)
заступитися за когось to stand up for; to intercede, to plead for smb, to take someone’s part
зачепити за щось to hit against smth
зробити за годину to do within an hour
їхати за кордон to go abroad
йти за кимсь to follow smb
пити за здоров’я to drink (to) one’s health
померти за щось to die (for smth), to give one’s life (for smth)
послати за лікарем to send for a doctor
працювати за планом to work according to plan
проводити весь час за грою to spend all one’s time at play
продати за долар to sell for a dollar
прохати за когось to intercede/to plead for someone, to speak on smb’s behalf
ручитися за когось to answer for smb
сидіти за столом to sit at the table
слідкувати за кимсь to watch, to spy (on smb); (спостерігати) to observe
стояти за щось (наполягати) to be for smth, to insist (on smth)
турбуватись за когось to be anxious (about, for), to worry (about)
ходити за хворим to nurse/to look after a patient
вже за північ it is after midnight
день за днем day by day, day after day
заарештований за підозрою imprisoned on suspicion
запишіть це за мною put it down to my account
йому за п’ятдесят he is over fifty, he is past fifty; he is on the wrong/shady side of fifty
крок за кроком step by step
ні за що on no account whatever, not for anything
одне за одним one after the other
прибуток за тиждень a week’s profit
п’ю за вас! here’s to you!
раніш за нього earlier than he
черга за вами it is your turn
я за це I am for this
я тремчу за нього I tremble for him/for his safety.
забезпеч||увати, ~ити дієсл. (гарантувати) to secure, to guarantee; to ensure; (постачати) to provide (with), to make provision (for), to supply (with); (матеріально) to provide for; (покриттям) to cover, to back; (продовольством, товарами шляхом їх розподілу за картками тощо) to ration
~увати валюту золотом to back/to cover the currency by gold
~увати виконання плану to secure the fulfilment of a plan
~ити в матеріально-технічному відношенні to support logistically
~увати всім потрібним to provide with the necessities of life
~увати платіж to provide for payment
~увати родину to provide for one’s family
~увати фінансування to finance
~ити явку to secure attendance
~ити якість to assure quality.
загроз||а ім. ж. threat, menace, danger (of)
~а війни war menace
~а життю risk/danger to life
~а свободі threat to freedom
становити ~у to constitute/to pose a threat
поставити під ~у to endanger; ♦ ~а – ще не загибель all is not lost that’s in peril.
зобов’язан||ий прикм. obliged (to); (комусь за щось) under obligation (to); indebted (to, for), beholden; (за законом) liable (to + inf.), bound (by)
~ий за договором bound by a contract
дуже ~ий much obliged
бути ~им (комусь за щось) to be obliged (for)/indebted (to)
бути ~им за законом to be under legal duty, to be legally bound
я ~ий йому життям І owe my life to him
я ~ий це зробити it is my duty to do it; I must/I have to/I am bound to do it.
істотн||ий прикм. essential; (важливий) substantial; (суттєвий) vital
~е значення vital importance
~і відмінності essential differences
~і зміни (факти) material changes (facts)
~ий для essential for, to
~ий для життя людини essential to human life
виявитися (залишатися) ~им to appear (to remain) essential.
катастроф||а ім. ж. catastrophe, disaster; (авто) crash; (зал., мор.) wreck; (нещасний випадок) (fatal) accident; перен. (падіння, розвал, розпад) downfall, collapse, (руйнування) ruin
авіаційна ~а (fatal) air accident/crash
автомобільна ~а motor/car accident
залізнична ~а (fatal) railway accident/wreck/crash
економічна ~а, що насувається imminent economic disaster
~а життєвих ідеалів collapse/ruin of life ideals
викликати ~у to wreck
потрапити в ~у to suffer a wreck, to be wrecked, (аварію) to have/to meet with, to get into an accident; (у справах) to run upon the rocks; · див. тж. аварія.
компані||я ім. ж. company
авіатранспортна (автотранспортна, судноплавна) ~я air (motor) carrier, shipping company
автомобільна ~я вантажних перевезень за наймом for-hire truck operator
акціонерна ~я (joint-)stock company, амер. (stock) corporation, incorporated company; (акціонерна) страхова ~я (з обмеженою відповідальністю) (stock) life insurance company (limited)
асоційована ~я associated company
багатобанківська холдингова ~я multibank holding company
багатогалузева (багатонаціональна) ~я multi-industry (multinational) company
банківська материнська ~я bank holding company
будівельна (нафтова, нафтопереробна, промислова, суднобудівна, торгова) ~я building (oil, oil-refining, industrial, shipbuilding, trading/marketing) company
виробнича ~я product company
відкрита/публічна акціонерна ~я public/state company
вітчизняна ~я domestic company
водопостачальна ~я water power supplier
диверсифікована інвестиційна ~я (що вкладає капітал у різні області бізнесу) diversified investment company
робоча (неробоча) ~я operating (nonoperating) company
дочірня ~я subsidiary/constituent/affiliated/associated/allied/related company, subcompany, subsidiary
дочірня ~я, що володіє привілеями, які не можуть бути передані материнській фірмі underlying company
загальноінвестиційна (інвестиційна, рентна) ~я omnium investment (investment/trust, royalty) company
закрита акціонерна ~я private (limited) company
змішана ~я mixed (capital)/joint company
електроенергетична ~я electric power supplier
інвестиційна ~я відкритого (закритого) типу open-end (closed-end) investment company/trust
інвестиційна ~я, що керує загальним траст-фондом unit trust management company
керівна (найбільш впливова, основна) ~я management (top, parent) company
консолідована (неконсолідована) дочірня ~я consolidated (unconsolidated) subsidiary company
материнська ~я parent/holding/controlling/proprietary company
міжнародна (наднаціональна, національна іноземна) ~я international (supranational, national/indigenous, foreign) company
монополістична ~я monopoly
номінальна ~я (фіктивна, під маркою якої поєднуються власники акцій якоїсь корпорації, ховаючи свої справжні назви й імена) nominee company
об’єднана (спільна) ~я integrated (joint) company
гуртова ~я з продажу товарів з аукціону auction company
орендна ~я (здає в оренду все, що має) nonoperating company
підконтрольна ~я subsidiary/affiliated/associated/allied/related company, subsidiary, subcompany
приватна (акціонерна) ~я private (limited) company
приватна ~я із суспільними функціями quasi-public company
сільськогосподарська акціонерна ~я farming company/corporation
торгова ~я з продажу споживчих товарів за каталогами catalog(ue) showroom company
трампова (судноплавна) tramp line company
транспортна ~я transport company, transportation corporation, carrier
транспортно-експедиційна ~я forwarding company
фіктивна ~я bogus/bubble company
фінансова ~я (тип кредитної установи) finance/commercial credit company, finance house
фінансова ~я, що надає короткострокові кредити тільки фірмам (на фінансування оборотного капіталу) commercial finance company
фінансова ~я, що є дочірнім підприємством промислової фірми captive finance company, finance company subsidiary
холдингова ~я, (контрольована одною особою) (personal) holding company
холдингова ~я з одним банком one bank holding company
~я автобусного транспорту bus company
~я автодорожних (автомобільних, міжміських, місцевих) перевезень highway- (motor-, highway, short-haul) carrier
~я вантажних автомобільних перевезень motor freight company
~я вантажного транспорту carrier offreight
~я виробник важкого електротехнічного устаткування heavy electrical company
~я виробник важкого устаткування heavy machinery company
~я власник контрольного пакету акцій holding company
~я внутрішніх перевезень inland carrier
~я, діяльність якої регулюється державою regulated company
~я закритого типу close company
~я залізничних перевезень railway, амер. railroad company
~я обробної промисловості manufacturing company
~я роздрібної торгівлі retailing company
~я споживчого кредиту (що надає невеликі короткострокові кредити на придбання споживчих товарів) consumer finance company
~я страхування життя на взаємній основі (на основі пайового, а не акціонерного капіталу) mutual life insurance company
~я суспільного обслуговування (з постачання газом, водою, електроенергією) public-service/public-utility corporation
~я з видання невеликих позичок small loan company
~я з виробництва електроенергії power/electric company
~я з декількома відділеннями multidivisional company
~я зі значними борговими зобов’язаннями highly leveraged company
~я з кредитування (приватних осіб) (personal) loan company
~я з необмеженою (обмеженою) відповідальністю unlimited (limited) (-liability) company
~я з одним відділенням single-division company
~я з операцій з іпотеками mortgage company
~я зі страхування життя life assurance/insurance company
~я з фінансування покупок в розстрочку (hire purchase) finance house
~я із закупівель purchasing company
~я, акції якої належать одній особі one-man company
~я, заснована особливим актом парламенту statutory company
~я, контрольована акціонерами (менеджерами) owner- (management-)controlled corporation
~я, організована на підставі урядової концесії chartered company
~я, що виконує довірчі функції для приватних осіб і організацій trust/loan and trust company
~я, що володіє акціями інших компаній на засадах довірчої власності holding trust
~я, що володіє декількома підприємствами multiplant/multiunit/multi-establishment company
~я, що володіє контрольним пакетом акцій інших компаній holding/controlling/proprietary company
~я, що володіє одним підприємством (здобуває активи іншої компанії) single-establishment/single-unit (acquiring) company
~я, що встановлює ціни (що має можливість формувати і проводити цінову політику) price setter
~я, що займається операціями з нерухомим майном real-estate company
~я, що займається організацією аукціонів (зі збуту) auction company
~я, що має відділення в різних країнах internationally-based company
~я, що одержує кредит borrowing concern
~я, що передає ризик у перестрахуванні ceding company
~я, що розпоряджається акціями своїх клієнтів holding trust
зливати дві ~ї to unite two companies
реєструвати ~ю to register a company
реорганізувати ~ю (зі зміною структури капіталу) to refloat a company
створювати ~ю to form a company
скласти комусь ~ю to keep someone company; ● див. тж. корпорація, фірма, підприємство, завод, фабрика.
контракт ім. ч. contract, contractual agreement
безконкурентний ~ (на основі прямих переговорів з обраною закупником фірмою) sole source contract
валідний (дійсний, недійсний) ~ valid (present, void) contract
виконаний (отриманий) ~ executed (awarded/gained) contract
гарантійний ~ warranty contract
генеральний ~ general contract, package deal
головний/основний (типовий) ~ prime/basic (model) contract
довгостроковий (короткостроковий, довічний) ~ long-term (short-term, life) contract
заохочувальний ~ (стимулювальний зниження витрат) incentive contract
засекречений ~ classified contract
зовнішньоторговий (міжнародний, урядовий) ~ foreign trade (international, government) contract
комерційний ~ на виробництво продукції commercial manufacturing contract
конкурсний ~ competitive contract
обмежувальний ~ (покупець зобов’язується купувати тільки в даного постачальника) exclusive contract
паушальний ~ lump-sum contract
рятівний ~ salvage agreement
словесний ~ verbal contract
терміновий ~ (за угодою на термін) terminal contract; (на постачання в майбутньому) futures contract, contract for future delivery
торговий ~ commercial contract, trade agreement
укладений ~ signed/concluded contract; (отриманий) awarded/gained contract
укладений завчасно ~ triggering contract
ф’ючерсний ~ бірж. futures contract
шлюбний ~ (що стосується майна) marriage settlement
~ купівлі-продажу sale-and-purchase contract
~ без обговореного терміну дії (терміну постачання) open-end (indefinite delivery type) contract
~ з головним або генеральним підрядником, що цілком відповідає за роботу prime/turn-key contract
~ з єдиним підрядником sole-source contract
~ із заздалегідь встановленою ціною flat fee contract
~ із заохочувальними винагородами за декількома показниками multiple incentives contract
~ з (наступним) коректуванням фіксованої ціни (по ковзній шкалі цін) fixed-price contract with escalation (redetermination)
~ з оплатою витрат і виплатою заохочувальної (фіксованої) винагороди cost-plus-incentive(fixed)-fee contract
~ з оплатою витрат і виплатою періодичних премій (за одержання контракту) cost-plus-award-fee contract
~ з оплатою витрат і (деякого) відсотка від суми витрат cost-plus-percentage-fee (-of-cost) contract
~ з оплатою вартості витрат робочого часу і матеріалів time-and-materials contract
~ з оплатою робочого часу (фактичних витрат) labo(u)r hours (cost(-type)) contract
~ із субпідрядником sub-contract, subcontract
~ із твердою (фіксованою) ціною lump-sum (fixed-price) contract
~ з фіксованою початковою ціною, що переглядається на визначених етапах виконання робіт (після завершення робіт) fixed-price-redeterminable-prospective (-retroactive) contract
~ з частковим відшкодуванням витрат cost-sharing-reimbursement contract
~ між власником акцій і компанією, що їх випускає trust indent(ure)
~ на будівництво об’єкта (на умовах) „під ключ” turn-key contract
~ на взаємні постачання contract for mutual deliveries
~ на виконання проектно-досліднних робіт contract for carrying out design and survey work(s)
~ на виконання технічно-економічного обґрунтування contract for the preparation of a feasibility report
~ на виконання технічного проекту об’єкта contract for the preparation of a detailed project (report)
~ на виробництво продукції (в обробній промисловості) manufacturing contract
~ на задоволення всіх потреб покупця (закупівлею тільки у одного постачальника) full requirements contract
~ на закупівлю (чогось) purchase/procurement contract
~ на замовлення, укладене/отримане у результаті конкурентних переговорів competitive negotiated contract
~ на компенсаційних умовах contract on a compensatory basis
~ на надання послуг contract for services
~ на паушальній основі lump-sum contract
~ на передання (продаж) „ноу-хау” contract for the transfer (sale) of know-how
~ на постачання supply contract
~ на постачання за принципом „відкритих (закритих) торгів” advertised (negotiated) procurement contract
~ на постачання за принципом „прямих переговорів” direct procurement contract
~ на постачання продукції contract for the supply of products
~ на проведення дослідно-конструкторської роботи development contract
~ на проведення наукових досліджень і розробок research-and-development contract
~ на проведення наукових досліджень, розробок, іспитів і оцінок research-development-test-and-evaluation contract
~ на продаж товару з примусовим асортиментом tying contract
~ на продаж цінних паперів із постаченням через 30 днів бірж. seller’s 30
~ на розробку (і виготовлення) development(-and-production) contract
~ на серійне виробництво lot/serial production contract
~ на умовах генерального підряду general contract
~ на умовах ризику risk contract
~ про одержання кредиту loan agreement
~ про роботу з найму contract of employment
~ про страхування contract of insurance
~ про строки і умови роботи службовця contract of service
~, розрахунок за яким проводиться через розрахункову палату settlement house contract
~, умови якого виконані обома сторонами executed contract
~, що підлягає виконанню executory contract, contract to be executed
за теперішнім ~ом under the present contract
постачання за ~ом deliveries against the contract
анулювати (порушувати) ~ to cancel/to rescind/to annul/to void (to break/to violate/to infringe) a contract
бути зв’язаним ~ом to be under a contract
виконувати (мати, приймати) ~ to perform/to execute/to implement (to hold, to accept) a contract
відступити від ~у to back out of a contract
діяти за ~ом to hold a contract
достроково ліквідувати ~ бірж. to ring out a bargain
укладати (парафувати, підписувати) ~ to conclude (to initial, to sign) a contract
ліквідувати ~ бірж. (у випадку несплати клієнтом брокера додаткового забезпечення) to sell out a bargain
ліквідувати ~ з віднесенням різниці в ціні на рахунок покупця (продавця) to close the contract against the buyer (the seller)
направляти ~ to forward a contract (to)
обговорювати (переглядати) ~ to negotiate (to revise) a contract
працювати за ~ом to perform/to hold/to execute a contract
продавати ~ на сторону бірж. (у випадку несплати первісним покупцем товару або цінних паперів) to sell out a bargain
розривати ~ to cancel/to terminate a contract
укладати ~ to conclude/to make/to sign a contract, to enter into a contract, to contract (with)
ухилятися від виконання ~у to avoid a contract
~ відповідає індексу цін the contract is indexed; ● див. тж. договір, угода.
кошт ім. ч. (вартість) value, worth; (ціна) price; (витрати) costs; (утримання) expense, cost
means (of existence, of life)
на чиїсь ~и at smb’s expence/cost
жити на свої ~и to support oneself
жити на чужі ~и to be dependent (on); (паразитично) to sponge (on)
мої ~и не дозволяють цього it is beyond my means; I can’t afford it.
ламати дієсл. (напр., устаткування) to break; (зносити будівлю) to pull down, to demolish; (знищувати звичаї, традиції) to destroy, to sweep away; (різко, круто змінювати, перетворювати, трансформувати) to transform, to alter
~ собі життя (руки) to wreck one’s life (hands)
~ традиції to sweep away traditions
~ характер to alter the character; ♦ ~ голову над чимось to rack/to cudgel one’s brains over smth
~ комедію to put on an act, to try to fool smb.
люд||и ім. мн. (особи, що належать до певного середовища, оточення) people
ділові ~и business men; збірн. молоді ~и (молодь) young people
~и доброї волі people of good will
~и мистецтва artists
~и науки scientists
~и різних поглядів і переконань people of different views and beliefs
~и, що займають високе суспільне становище people of position; ♦ на ~ях in the presence of others, in company
вийти в ~и to rise in the world, to get on in life, to make one’s way (in life)
вивести когось у ~и to put smb on his feet, to set smb up.
напруженість ім. ж. tension, tenseness, strain; (інтенсивність) intensity; mex. stress level; фіз., ел. intensity
міжнародна ~ international tension
соціальна ~ social strain
~ праці intensity of work
~ сучасного життя strain of modern life
ослабити (посилити) ~ to relax/to ease (to aggravate/to increase) tension
створювати ~ to create tension.
натуральн||ий прикм. (у різн. знач.) natural; (не штучний) real; genuine; (природній, щирий) natural; (оплачуваний натурою) (у постпозиції) in kind
~ий обмін ек. barter
~ий шовк real silk
~а оплата праці payment in-kind; in-kind compensation
~е господарство (на відміну від товарного) subsistence farming; subsistence farm, ек. natural economy
~е зобов’язання imperfect obligation
~ої величини life-size.
небезпе||ка, ~чність ім. ж. danger; peril, hazard, jeopardy, risk
з ~кою для життя at the risk of one’s life
поза ~кою out of danger; safe
відчути ~ку to smell danger
дивитися ~ці в очі to envisage danger
наражати на ~ку to endanger, to imperil
наражатися на ~ку to run the risk (of)
уникати ~ки to escape from danger/to keep out of danger. ПРИМІТКА: Danger є словом із загальним значенням, яке передбачає небезпеку, особливо таку, що загрожує шкодою, пошкодженням. Hazard – це небезпека від чогось непередбаченого або випадкового. Jeopardy вказує на значну небезпеку, значний ризикований шанс. Peril – це неминуча небезпека. Risk – це свідомий небезпечний крок. Аналогічна різниця існує і між відповідними прикметниками – dangerous, hazardous, perilous, risky.
недовговічність ім. ж. short life; (нетривалість, недовгочасність) short duration.
неморальн||ий прикм. immoral, wicked, unprincipled, amoral
~а людина reprobate
~е життя a life of dissipation.
нищит||и дієсл. to destroy, to make away (with), to annihilate; to extinguish; to abolish, to do away (with); (руйнувати) to demolish; ♦ життя любить того, хто за нього бореться, а ~ь того, хто йому піддається life is short and time is sweet.
норм||а ім. ж. (стандарт) standard, norm; (рівень, зразок) mark; (величина, розмір) quota, rate; (нормативно припустима кількість або час) allowance; (нормальний, стандартний тип, зразок, розмір, установлена величина) normal; (обов’язковий, прийнятий порядок, правило) standard, norm, rule; (коефіцієнт, співвідношення, відсоток) ratio; (доля розподілу, раціон) ration
мн. (як звід стандартів, правил) standards, norms, requirements, (правила) rules, regulations, guidelines, (умови виконання чогось) specifications
виробнича ~а job rate
висока (низька) ~а high (low) standard/margin
гарантована ~а часу guaranteed time standard
гранична (звичайна, ринкова, середня) ~а відсотка ceiling (conventional, market, average) rate of interest
денна/добова ~а daily rate/quota/scale
чинна/поточна ~а витрат current standard cost
єдина ~а виробітку standard output rate/quota
єдина ~а нарахування зношування composite rate of depreciation
єдина (загальна, прийнятна) ~а прибутку uniform (general, acceptable) rate of profit
житлова ~а ration of floor space
загальна ~а (величина) general rate; (правило) general rule
запланована цільова (справедлива) ~а прибутку projected target (fair) rate of return
звична ~а прибутку для даної галузі customary profit margin for the industry
колізійна ~а conflict rule
мінімальна (запланована/планова, тверда, тимчасова) ~а minimum (target, tight, time/temporary) standard/rate
місячна ~а monthly quota
планова ~а прибутку profit target
правова ~а rule of law
припустима ~а браку acceptance rate
природна ~а відсотка natural rate of interest; (установлена законом) резервна ~а (legal) reserve ratio
робоча ~а (кількість виробів за визначений час) work load
середня ~а average rate
середня ~а ренти на капітал average rate of rent per capital
технічно обґрунтована ~а technically based standard
фактична процентна ~а effective interest rate
цільова (середня) ~а прибутку (після сплати податку) target (average after-tax/post-tax) profit rate
будівельні ~и (звід нормативів) building code
вартісні ~и standard/predetermined/predicted cost(s), standard factory values
виробничі ~и standards of work
договірні ~и conventional/contractual rules
загальновизнані ~и міжнародного права generally recognized rules of international law
національні (особливі, різні) ~и прибутку national (special, differential) rates of profit
правові/юридичні ~и legal rules, rules of law, law
прогресивні ~и updated norms
процесуальні ~и rules of procedure
соціальні ~и social standards
технічні ~и engineering standards/requirements, technical regulations/norms
~а амортизації (вантажних робіт, навантаження, розвантаження) rate of depreciation (stevedoring operations, loading, discharge)
~а безкоштовного багажу free luggage, амер. baggage allowance
~а валового прибутку (виторгу) gross-profit (earning) rate
~а виробітку rate of output, output rate/quota, output/performance standard
~а витрат на зміст запасів rate for carrying inventory
~а витрат при найвищій ефективності (виробництва) perfection standard cost
~а витрати кормів feed input standard
~а витрати матеріалу (ресурсів) material consumption (resources expenditure) rate
~а виходу продукції на акр standard output per acre
~а відмовлень (відходів виробництва, заміни, капіталізації) failure (scrape/wastage, substitution, capitalization) rate
~а відсотка (дивідендів, заощаджень, заощаджень у доході, інвестування) interest (dividend, saving, saving income, investment) rate
~а забезпечення (банкнотної емісії золотом) cover ratio
~а закону provision of law
~а зросту rate of growth
~а керованості (максимальна кількість підлеглих в одного керівника) span of control
~а накопичення (обов’язкових резервів, окупності, додаткової вартості) rate of accumulation (mandatory reserves, return, surplus value)
~а поведінки conduct norm, standard of conduct
~а покриття cover ratio
~а постачання level of supply
~а представництва representation quota
~а преміальної виплати (за понаднормову роботу) (overtime) premium rate
~а прибутку (від капіталу) rate of profit/return (on capital)
~а прибутку на акціонерний капітал rate of return on net worth
~а прибутку на інвестиції investments profit rate/norm
~а прибутку, що розраховується при оцінюванні активів за балансовою вартістю book-value rate of return
~а припустимих утрат loss/wastage/waste allowance
~а припустимих утрат унаслідок псування продукції spoilage allowance
~а продовольства ration allowance, food ration
~а продуктивності (трудомісткості, чистоти атмосфери, якості) productivity/performance (efficiency/performance/quantity, clean-air, quality) standard
~а простою (у нормі часу на виконання роботи) unavoidable/inherent/delay allowance
~а профілактики preventive maintenance rate
~а резервів (банку – напр., відношення касових активів до депозитів) cash (position) ratio
~а резервного покриття reserve ratio
~а розміру родини family size norm
~а споживання consumption rate
~а часу base/standard time, time standard/rate; (на операцію) time allowance
~а часу для (виготовлення) головного/першого зразка (виробу) first piece time (allowance)
~а часу для виконання технологічної операції time allowance for a production operation
~а часу на допоміжні (основні) види робіт indirect (direct) labo(u)r standard time
~а часу на одиницю продукції standard time/hours per piece
~а часу на особисті нестатки (відсоток від норми часу, на виконання роботи) personal time allowance
~а часу на перевдягання (робітника) clothing allowance
~а часу на перерву, що не залежить від робітника unavailable delay allowance
~а часу на утому fatigue allowance
~и видання військ. limitation rations
~и викидів в атмосферу (охорони навколишнього середовища) air-emissions (environmental) standards
~и витрат cost standards
~и витрат для забезпечення якості продукції cost-quality standards
~и законодавства norms of the law
~и міжнародного життя (права) standards of international life (law)
~и поводження rules/standards of behavio(u)r
~и прибутку в різних країнах international rates of profit
~и трудових витрат rate of labo(u)r expenditure
~и, які регулюють відносини між державами rules regulating relations between states
вище (нижче) ~и above (below) the standard/norm, above (below) normal
вводити ~и to introduce standards/norms
відповідати ~ам to correspond to the established standards/norms
виконувати ~у to fulfill the norm/one’s quota
відхилятися від ~и to fall short of accepted standards, (від нормального стану, величини тощо) to depart from normal
дотримуватись ~и to adhere to/to maintain the standard
знижувати (підвищувати) ~и to lower (to raise) standards
перевиконувати ~у to overfulfill the norm/one’s quota
установлювати/визначати ~у to establish/to set a standard/norm, (правила) to lay down rules
установлювати правові ~и to lay down laws; ♦ бути в ~і to be one’s usual self
приходити в ~у to be back to normal, to settle into shape.
нормативн||ий прикм. regulatory
~ий акт enactment; legislation; legislative act; rule; regulation; regulatory act
~ий запас basic stock; required reserve; reserve requirement
~ий показник performance benchmark
~ий резерв required reserve; reserve requirement
~ий термін служби guideline/depreciable life
~а база regulatory framework/regime; legal framework/environment
~а вимога regulatory requirement
~а інформація regulatory information
~а ставка накладних витрат predetermined overhead rate; absorption rate.
ознак||а ім. ж. (показник, свідчення) sign, indication, token, evidence; (хвороби) symptom; (риса, властивість) feature, characteristic
безперечні ~и зміни погоди obvious/sure signs of a change in the weather
основні ~и стану організму (про пульс, температуру, кров’яний тиск) vital signs
без будь-якої ~и вагання (збентеження, здивування) without any sign of hesitation (embarrassment, surprise)
сльози – ~а слабкості tears are a sign of weakness
бути ~ою to indicate, to betoken, to denote
не подавати ознак життя to make no sign of life
подавати ~и нетерпіння to show signs of impatience; ♦ ~а рабства – це мати ціну і бути за неї купленим the sign of slavery is to have a price and to be bought for it.
особист||ий прикм. personal, individual, private, particular
~ий код (платника податків) personal number
~ий номер клієнта personal identification number (PIN)
~ий прибутковий податок personal income tax
~а відповідальність personal/individual responsibility
~а власність personal property
~а охорона bodyguard
~а співбесіда personal interview
~а справа private business
~е майно personal effects
~е страхування personal/life insurance
~е життя private life.
пенсі||я ім. ж. pension
державна ~я state pension
довічна ~я life pension
додаткова ~я (надбавка до низької ставки, що не забезпечує прожиткового мінімуму) supplementary pension
постійна ~я fixed pension
спільна ~я (виплачувана чоловікові і дружині) joint pension
~я ветерана війни veteran/war pension
~я державного службовця public-service pension
~я за вислугу років retirement pension/pay, long service pension, superannuation
~я за старістю old-age/retirement pension
~я за хворобою sickness benefit pension
~я у зв’язку з інвалідністю disability/disablement pension; (як допомоги) invalidity benefit
~я у зв’язку із втратою годувальника survivor’s pension
~я у зв’язку з непрацездатністю incapacity pension
~я у розмірі двох третин заробітку pension on two-thirds salary/wages
~я, виплачувана без попередніх внесків працівника (у фонди соцстраху) noncontributory pension
~я, виплачувана коштом внесків працівника і підприємців (у фонди соцстраху) contributory pension
дати/призначити ~ю to grant/to award a pension; to pension
одержувати ~ю to draw/to receive a pension
виходити на ~ю to retire/to go on a pension
відправити на ~ю to pension off
іти на ~ю to retire/to go on a pension
переводити на ~ю to superannuate
переходити на ~ю to be pensioned off
що вийшов на ~ю retired
що має право на ~ю entitled to a pension.
переда||вати, ~ти дієсл. to pass, to give, to convey; (вручати) to hand/turn over; (повідомляти) to report, to tell, to convey; (по радіо) to broadcast; (по телебаченню) to televise, to telecast, to show; (поступатися) to hand over, to transfer; (з рук в руки) to give over, to pass, to deliver up, to hand, to hand over; (доручати) to consign; (володіння, вексель) to pass on, to transmit, to transfer (to), to make over; (у спадщину) to hand down; (обов’язки, повноваження) to turn over, to give up, to devolve; (на розгляд) to refer, to remit, to submit; (звук, значення) to convey; (відтворювати) to reproduce; (зміст, музику) to render; (риси, властивості) to transmit; (інформацію, наказ) to pass, to deliver, to transmit; (дати більше, ніж треба) to give too much, to give over; (здачу) to give too much in charge; (про ціну) to overpay, to pay too much
~вати акції to transfer shares
~вати владу to transfer power
~вати доручення to deliver a message
~вати землю селянам to convey to/to turn the land over to the peasants
~вати майно або права to assign property or rights (to)
~вати наказ to pass the word, to transmit an order
~вати точну схожість to portray to the life
~вати свої повноваження комусь to delegate one’s authority to smb
~вати секретну інформацію to pass secret information
~вати точну схожість to portray to the life
~вати в суборенду to sublet
~вати на арбітраж to submit to arbitration
~вати в руки (органам) влади to give in charge
~вати у довгострокову оренду to transfer to long-term lease.
період ім. ч. period; (стадія, етап) stage; (фаза, стадія) phase; (цикл) cycle; (часу при плануванні або прогнозуванні) horizon; (проміжок часу) span, run; (дії договору) term
базисний ~ base/reference/standard period
бюджетний ~ budget period
виробничий ~ production run
встановлений ~ a fixed/a set period
економічний ~ збереження запасів economic stock retention period
звітний ~ accounting/reporting/business period; period under review
короткий ~ a brief/a short period
короткий ~ жвавої торгівлі spell of trading
короткий ~ одержання великих прибутків profitable spell
кошторисний ~ budget period
ліквідаційний ~ (на біржі) settlement
ліквідаційний ~ на фондовій біржі stock exchange settlement
минулий ~ prior period
навігаційний ~ shipping season
найбільш економічний ~ збереження запасів economic stock retention period
необхідний страхувальний ~ (закупівельного циклу) required reserve cycle
неробочий ~ (підприємства) shutdown period; (підприємства, устаткування) standby period
нескінченний ~ планування infinite/unbounded planning horizon
обмежений ~ limited period
охоплюваний ~ стат. timing
перехідний ~ transition
перехідний ~ природного руху населення demographic transition
пільговий ~ grace period, period of grace
пільговий ~ кредиту credit grace period
плановий ~ planning period
попередній ~ prior period
порівнянний ~ comparable period
поточний ~ current period
річний звітний ~ annual accounting period
робочий ~ operating period
розглянутий ~ period under review; (при плануванні або прогнозуванні) expectational horizon
розрахунковий ~ бухг. accounting period; (на біржі) settlement/name days
страхувальний ~ (закупівельного циклу) reserve cycle
тривалий ~ an extended/a lengthy/a long period
~ бездіяльності (устаткування) inaction/idle period, time of nonuse; (у промисловості) slack period
~ безвладдя period of anarchy
~ безперервної роботи uninterrupted working time
~ бухгалтерської звітності accounting period
~ використання коштів disbursement period
~ використання кредиту availability period
~ “вистигання” (установлений законом термін, протягом якого сторони мають право відмовитися від укладеної угоди) cooling-off period
~ відновлення rehabilitation period
~ відновлення основного капіталу plant/fixed assets turnover period
~ відновлення устаткування re-equipment/replacement cycle
~ відносного спаду економічної активності off-peak time
~ відпочинку break time
~ відстрочення відповідальності страховика waiting period
~ відтворення reproduction period
~ володіння holding period
~ депресії phase of depression
~ дисконтування discount period
~ дії договору страхування period of insurance
~ ділового спаду slack time(s) in business
~ „дозрівання” (капіталовкладень) period of gestation
~ експлуатації operating period/life/time, life cycle, lifetime, lifespan, service life
~ зайнятості period of employment
~ застою slack/stagnation period, stagnation
~ звітності accounting period
~ здачі робіт presentation period
~ інкасації collection period
~ календарного планування scheduling period
~ капіталізації відсотків interest capitalisation period
~ максимального товарообігу peak-trading period
~ модернізації системи system improvement time
~ найвищого попиту на кредит (протягом року) borrowing peak
~ нарахування відсотків interest period
~ нарахування відсотків за прострочений платіж default interest period
~ настання терміну платежу maturity period
~ наявності (товару для відвантаження за кредитом) availability period
~ нормальної експлуатації useful life period
~ обліку discount period
~ обороту капіталу time of capital turnover, time of (the) turnover of capital; capital turnover period
~ окупності (капіталовкладень) payback/payoff/payout period
~ освоєння (напр., нової техніки) breaking-in period
~ переоцінювання repricing/valuation interval
~ перетворення відсоткової ставки interest conversion period
~ підготовки виробництва preproduction (period)
~ підготовки проекту (project) lead time
~ планування (який враховується) planning horizon
~ планування з кінцевим інтервалом finite planning horizon
~ поповнення запасів inventory replenishment period
~ постачання delivery period, period of delivery
~ прибуткової/ефективної експлуатації earning period
~ проведення ревізії audit period
~ простою downtime/outage period
~ реалізації проекту duration of a project
~ різкого збільшення народжуваності birth wave
~ роботи над проектом project cycle
~ розміщення цінних паперів period of distribution of securities
~ складського збереження stockroom cycle
~ спаду економічної активності dull time
~ стажування probation period
~ стійких цін (відсутність інфляції і дефляції) flation
~ тимчасового звільнення layoff
~ упровадження (напр., нової техніки) implementation period
~ усунення дефектів period of elimination of defects
~ часу (що враховується, напр., при плануванні) time horizon
за короткий ~ часу in a short period of time
на короткий ~ часу for a short time
на ~ усього терміну зобов’язання over the period to maturity
протягом короткого ~у (часу) over a short period (of time), in the short run
протягом тривалого ~у over a long period (of time), in the long run
у той ~ часу at that period of time
~ для пред’явлення чека time for the presentation of a cheque, амер. check.
питання ім. с. question; (проблема) problem, issue; (справа) matter, point; (повістки) point, issue; (тема) subject; (чогось) matter (of), point (of)
актуальні ~ розвитку економіки urgent problems of development of the economy
важке ~ difficult question; teaser, poser (sl.)
валютне ~ monetary question
відкрите ~ open question
ввічливе (коректне) ~ civil question
делікатне ~ awkward question
ділові ~ matter of business
доречне ~ relevant question
другорядні ~ side issues
дуже важливе ~ matter of great importance
житлове ~ housing problem
контрольне ~ examination/test question
навідне ~ leading question
найбільш актуальне ~ the question of the day
найбільш злободенне ~ the question of the day
недоречне ~ irrelevant question
несподіване ~ unexpected question
особливі правові ~ (передані за згодою сторін або арбітражем на дозвіл державного суду) юр. special case
принципове ~ a matter of principle
провокаційне ~ loaded/tricky question
процедурне ~ point of order
пряме ~ blunt/direct question
риторичне ~ rhetorical question
розглянуте ~ case in point
серйозне ~ serious/grave question
спірне ~ question/point at issue, matter in dispute; a moot point
фінансове ~ money matter
інша сторона ~ the other side of the question
~ анкети inquiries
~ життя або смерті matter of life and death
~ національної безпеки matter of national security
~ порядку денного item on the agenda
~ факту question of fact
~ часу a matter/a question of time
~ честі a point of honour
~ вимагає подальшого розгляду the matter requires further consideration
~ полягає в тому... the question/point is...
~ ще не вирішене the question is in suspense
~, що вимагає постійної уваги trouble spot
~, що має безпосереднє відношення subject of immediate relevance (to)
~, що стоїть на порядку денному points/issues on the agenda
~, які належать до внутрішньої компетенції держави matters which are within the domestic jurisdiction of a state
під (великим) (про щось) problematic, subject to doubt
вирішити ~ to solve/to treat a question, to deal with a problem
вирішити важке ~ to solve a difficulty
вирішувати ~ в арбітражному порядку to arbitrate
відповідати на ~ to answer/to reply to/to respond to a question
закидати ~ми to cross-question, to cross-examine
піднімати ~ to open/to raise a question/a point
розв’язати ~ to settle a problem
розглядати ~ to solve/to treat a question
ставити ~ to put a question to
ставити під ~ to question the validity/necessity (of)
ускладнювати ~ to complicate the question
ухилятися від відповіді на ~ to parry smb’s question
ми повернемося до цього ~ через кілька днів we shall revert to the matter in a few days
ми розглянемо це ~ we shall look into the matter
постає ~ the question arises.
підтрим||увати, ~ати дієсл. (зв’язок, ціни на певному рівні) to maintain; (надавати допомогу) to support, to back up, to give/to lend/to offer support (to); (не давати припинитися) to uphold, to keep up; (виражати свою згоду, підтримку) to support, to second; (зберігати в якомусь положенні) to retain, to sustain; (попит, ціну, розвиток) to bolster, to underpin; бірж. (штучно – ціни, курси) to peg; (порядок, листування) to maintain, to keep up; (морально) to back up, to advocate, to uphold, to second, to support; (вчення, справу) to espouse; (злочинця, щось нехороше) to bolster, to abet
~увати безпеку to maintain security
~увати відносини to maintain relations
~увати дисципліну to keep/to uphold discipline
~увати життя to support/to sustain life; to subsist
~увати зв’язок (з кимось) to maintain (a) liaison (with smb)
~увати листування to keep up/to maintain a correspondence
~увати надію to keep up/to sustain hope
~увати настрій to keep up one’s spirits
~увати операції на ринку to keep market
~увати порядок to maintain order
~увати пропозицію to support a proposal, (на зборах) to support a motion
~увати резолюцію to second a motion
~увати ринок to hold the market
~увати рішення to uphold a decision
~увати розмову to keep the conversation from flagging; to keep the ball rolling
~увати уряд to support the government
~увати чиюсь ініціативу to back up smb’s initiative
~увати чиюсь кандидатуру to support smb’s candidature
~увати чиюсь пропозицію to second/to support smb’s proposal/motion
той, хто ~ує (когось) backer.
побут ім. ч. (уклад життя) mode/way of life; (повсякденне життя) (everyday) life, тж. extra occupational life
домашній ~ domestic life
міський (сільський) ~ urban (rural) life
новий ~ new life; new mode of life; new conditions of life
~ і звичаї life and manners.
побутов||ий прикм. everyday (attr.); referring to the life of a people, taken from life; (використовуваний, про техніку) domestic, household
~ий абонент residential subscriber/user, household user
~ий злочин domestic crime
~ий користувач household/residential user, domestic consumer
~ий роман novel of manners
~ий споживач domestic consumer, residential/household user
~ий уклад morals and manners
~а драма drama in everyday life
~а електроніка consumer electronics, household electronic goods
~е обслуговування (domestic) consumer services, service industry
~е явище everyday occurrence
~і послуги (consumer) services
~і прилади domestic/household appliances
~і умови living conditions
комбінат ~ого обслуговування consumer service establishment.
поведінк||а ім. ж. behavio(u)r, conduct; (стратегічна лінія) policy, strategy; (манери) manners
азартна ~ reckless behavio(u)r
безпринципна ~а unprincipled conduct
демографічна ~а demographic behavio(u)r
економічна ~а economic behavio(u)r
конфліктна ~а uncoooperative behavio(u)r
міграційна ~а (населення) migratory behavio(u)r
оптимальна ~а optimal behavio(u)r
погана ~а bad conduct, misconduct; misbehaviour
раціональна (нераціональна) ~а rational (irrational) behavio(u)r
реальна ~а real-life behavio(u)r
соціальна ~а social behavio(u)r
циклічна ~а cyclical behavio(u)r
~а клієнта customer behavio(u)r
~а колективу collective/group behavio(u)r
~а об’єктів господарювання business behaviour
~а працівника в організації administrative behavio(u)r
~а системи system behavio(u)r, behavio(u)r of a system
~а споживачів consumer behavio(u)r
~а протягом тривалого часу long-time behavio(u)r
~а в умовах ризику behavio(u)r towards risk
~а із проявом нетерпіння (у системі масового обслуговування) impatient behavio(u)r
~а при експлуатації (устаткування) behavio(u)r in service
~а у конфліктних ситуаціях competitive behavio(u)r
~а у реальних умовах real-life behavio(u)r
~а у часі time behavio(u)r
~а, заснована на принципах співробітництва і підтримки cooperative behavio(u)r
, спрямована на максималізацію прибутку profit-maximizing behavio(u)r
~а, що тиражується replicable behaviour
лінія ~и course of conduct, policy.
позаслужбов||ий прикм. non-service; out-of-office
~е життя extraoccupational life
~і години out-of-office hours, non-service hours.
позбавлен||ий прикм. lacking (in), devoid (of), free (from); deprived (of); destitute (of)
~ий виборчих прав voteless
~ий власної гідності undignified
~ий громадянства unnaturalized, denaturalized
~ий дієздатності disabled, interdicted
~ий життя deprived of life
~ий (усякого) змісту (wholly) void of sense
~ий почуття гумору having no sense of humo(u)r
~ий прав disqualified, underprivileged
~ий сили invalid, ineffectual
~ий смислу insensible, senseless
~ий фінансової підтримки deprived of financial aid/support.
позиці||я ім. ж. position; (ставлення) attitude; (з якогось питання) stand; (у документі) item; (точка зору) position, stand, standpoint
активна ~я active stand
активна життєва ~я active attitude to life; active stand in life
близька термінова ~я бірж. near position
валютна ~я currency position
вигідна ~я vantage place; vantage-ground
вихідна ~я starting/initial/departure position
вичікувальна ~я waiting/wait and see attitude
віддалена термінова ~я бірж. distant position
відкладена ~я бухг. delayed item
відкрита ~я open/direct position
включена ~я (у договір) item covered
головні ~ї (у списку) key items
дебіторська ~я debtor position
закрита ~я covered/indirect position
касова ~я (залишок каси) cash position
ключові ~ї key positions
кредиторська ~я creditor position
принципова ~я principled stand
~я робітників на ринку праці (здатність відстоювати свої права) bargaining power of workers (on the labo(u)r market)
~я спекулянтів, що грають на зниження бірж. bear position
~я спекулянтів, що грають на підвищення бірж. bull position
~я судна position of a vessel
~ї товарної номенклатури commodity items
~я за дебетом debit item
~я за ф’ючерсними угодами futures position
~я на переговорах (за угодою) bargaining position
~я, на яку не асигновані кошти unfunded/unbudgeted item
~я за терміновими угодами бірж. position
~я за терміновими угодами при грі на зниження (підвищення) бірж. short position (long position)
~ї, що взаємодоповнюють complements
з ~ї сили from the position of strength
зайняти ~ю to adopt/to take a stand/an attitude (on)
зайняти вичікувальну ~ю to take up a waiting attitude
здати ~ю to yield a position
укріплювати ~ю to fortify a position
утримувати свої ~ї to hold/to keep/to stand one’s ground.
поліс ім. ч. (страховий) (insurance) policy, policy of assurance
азартний ~ wager policy
бланковий ~ blanket policy
валютований ~ (точно зазначена погоджена вартість страхового об’єкта) valued policy; «відвантажувальний» ~ (ризику з моменту відвантаження до одержання платежу) shipments policy
відкритий ~ open policy/cover
генеральний ~ general insurance policy
груповий ~ (єдиний для колективу застрахованих) group/master policy; „договірний” ~ (що покриває ризики з моменту укладання договору до моменту одержання платежу) contracts policy
єдиний ~ standard policy
змішаний ~ mixed policy
невалютований ~ (зазначена тільки найвища межа суми, що страхується) open/unvalued policy
нетаксований ~ = невалютований ~
постійний ~ running policy, англ. тж. block policy
разовий ~ named policy
рейсовий ~ voyage policy
страховий ~ insurance policy, policy of assurance
таксований ~ = валютований ~
терміновий ~ time policy
типовий ~ standard policy; (видаваний агентом) ticket policy
фрахтовий ~ freight/cargo policy
чистий ~ clean policy
~ довічного страхування whole-life policy
~ індивідуального страхування від нещасних випадків personal accident policy
~ комбінованого страхування comprehensive policy
~ комбінованого страхування домовласників houseowner’s comprehensive policy
~ комбінованого страхування квартири і майна householder’s comprehensive policy
~ морського страхування marine insurance policy, policy of marine insurance, underwriter’s policy
~ перестрахування policy of reinsurance
~ страхування policy of assurance, insurance policy
~ страхування від будь-якої втрати або будь-якого ушкодження all loss or damage policy
~ страхування від нещасного випадку accident policy
~ страхування від пожежі fire insurance policy
~ страхування від усіх ризиків all risks policy
~ страхування життя life insurance policy
~ страхування життя, поновлюваний без додаткового медичного огляду renewal life insurance policy
~ страхування на випадок смерті whole life policy
~ страхування проти транспортних ризиків policy against the risks of carriage
~ страхування фрахту freight policy
~ без указівки назви судна declaration policy
~ за участю в прибутках страхового товариства participating policy
~ із застереженням про право страхувальника збільшити вартість застрахованого об’єкта increased value policy
~ із неоголошеною страховою сумою open policy
~ із правом вибору форми одержання страхової суми income option policy
~ на одну особу individual policy
~ на пред’явника policy to bearer
~, дія якого припинена достроково lapsed policy
~, що передбачає можливість зміни умов страхування convertible policy
~, що покриває будівельні ризики builder’s risk policy
~, що покриває всі страхові випадки blanket/floating policy
~, що покриває страхування від пожежі двох або декількох об’єктів blanket policy
власник [тримач] policyholder
вимоги, претензії, перераховані в ~і claims covered under the policy
страхова сума, вказана в ~і risks defined in the policy
анулювати ~ to cancel a policy
видавати ~ to issue a policy; видавати позичку під ~ to lend on a policy
вимагати ~ to demand a policy
застрахувати ~ to take out a policy
одержувати ~ to take out a policy
оформляти ~ to issue a policy
передавати ~ іншій особі to transfer an insurance policy to another person
підписувати ~ морського страхування to underwrite
представляти ~ to submit a policy
складати ~ to draw up a policy.
потреб||а ім. ж. need, want; (необхідність) necessity, requirement; (попит) demand; (гостра) exigence, exigency
відносно зменшувана ~а relatively decreasing demand
крайня ~а urgency, exigency
місячна ~а monthly requirement/demand
настійна ~а necessity
непряма ~а indirect requirement
необхідна ~а necessary want
питома ~а у робочій силі unit manpower needs, unit labo(u)r requirement
платоспроможна суспільна ~а solvent social demand
пряма ~а direct requirement
разова ~а one-time requirement/demand
річна ~а annual requirement
сумарна ~а total requirement, summed demand
щомісячна ~а monthly requirement/demand
військові ~и defence/амер. defense requirements
громадські і особисті ~и людей social and personal requirements/needs of the people
давно назрілі ~и long-standing needs
духовні ~и spiritual/intellectual needs
економічні ~и economic requirements
життєві ~и the necessities of life
зростальні ~и growing/increasing demands
кредитні ~и credit requirements
людські ~и human needs
матеріальні ~и material needs
місцеві ~и local requirements
найважливіші ~и essential needs
насущні ~и daily wants, vital/essential/urgent needs
оборонні ~и defence, амер. defense requirements
особисті ~и personal/individual needs
передбачувані ~и prospective needs
поточні ~и current demands/needs
сезонні ~и seasonal demands
суспільні ~и social needs/wants
установлені ~и statutory requirements
~а державного сектору в засобах для покриття дефіциту public sector borrowing requirement
~а промисловості в сировині industrial demand for raw materials
~и матеріального виробництва needs of material production
~и ринку requirements of the market
~и соціального прогресу requirements of social progress
~и споживача consumer needs
~а в імпорті import requirement
~а в іноземній валюті demand for foreign currency
~а в обслуговуванні demand for service
~а в позикових коштах borrowing requirement
~и при максимальному робочому навантаженні peak-load requirements
~а у воді water requirement
~а у готівці needs for cash, cash requirement
~а у грошах (господарства) demand for money
~а у грошах для здійснення угод transfer money requirement
~и у капіталі capital requirements
~а у кваліфікованій робочій силі skill requirement, demand for skilled labo(u)r (force)
~и у кредиті credit requirements
~а у матеріалах need for materials
~а у паливі fuel requirement
~а у персоналі personnel requirements
~а у природних ресурсах resource demand
~а у природній сировині resource requirement
~а у ресурсах resource requirement
~а у робочій силі labo(u)r/manpower requirements, employment requirement
~а у робочій силі в сезонні піки seasonal peak labo(u) r requirement
~а у розкоші luxurious wants
~а у розширенні виробничої потужності capacity needs
~а у субсидії subsidy need
без ~и needlessly, unnecessarily
на випадок ~и in case of necessity, in case of need; if necessary, if need be
мати ~у в чомусь to require smth
забезпечувати ~и to meet/to satisfy requirements
задовольняти ~и to satisfy wants, to meet the needs/requirements, to cover the requirements
задовольняти дедалі більші матеріальні та культурні ~и населення to meet/to satisfy the constantly growing material and cultural requirements of the population
мати ~у to need
покривати ~и to cover requirements
скорочувати ~у в робочій силі to cut/to reduce demands for manpower
кожному за ~ами to each according to his needs
у нього ~а в грошах he is in need of money; he lacks money
у цьому нема ~и there is no need for that
нема ніякої ~и there is no need whatsoever
вам нема ~и йти туди you need not go there.
пощадити дієсл. to spare, to have mercy
~ чиєсь життя to spare smb’s life
~ чиїсь почуття to spare smb’s feelings; ♦ ~ чиєсь самолюбство to spare smb’s self-esteem; ідіом. to let smb down gently.
правдиво присл. truthfully, in a truthful manner; (істинно) truly, verily
фільм ~ відбиває (показує) життя the film is true to life.
прав||о ім. с. right; (сукупність норм тощо, наука) law; (повноваження, влада) authority, power; (вибору політики, обміну або викупу цінних паперів) option; (що пред’являється на щось) claim; (привілей) charter
мн. (посвідчення) licence (sg.)
абсолютне ~о chose in possession, right in rem
авторське ~о copyright
авторське ~о Великобританії Crown copyright
авторське ~о, засноване на загальному правилі common law copyright
авторське ~о, встановлене законом statutory copyright
агентське ~о agency right
адміністративне ~о administrative law
безумовне ~о власності absolute tide
вексельне ~о law of exchange
виборче ~о voting right, vote, suffrage
визнане переважне ~о vested prior right
винахідницьке ~о invention right
виняткове ~о exclusive right/remedy, exclusive/sole right/privilege, prerogative
виняткове ~о голосу (по акціях) sole voting right
виняткове ~о законодавства exclusive jurisdiction
виняткове ~о інвестувати кошти sole investment responsibility for funds
виняткове ~о продажу (якогось товару) exclusive sale (of an article)
виняткове ~о участі в голосуванні sole voting power
вторинне ~о накладення арешту за борги junior lien
державне ~о constitutional law
державне контрактне ~о federal contract law
дискреційне ~о discretionary power
чинне ~о law in force, good law
договірне ~о conventional law, contract law, law of contracts
загальне виборче ~о suffrage
загальне ~о common law
законне ~о legal right
законне переважне ~о vested prior right
закріплене переважне ~о vested prior right
заставне ~о mortgage right, charging lien
застосовне ~о applicable law
звичайне ~о common/customary law
земельне ~о land law
зобов’язальне ~о law of obligations
інтертемпоральне ~о intertemporal law
карне ~о criminal law
колізійне ~о conflict of laws
конкурсне ~о (no банкрутству) bankrupt law
конституційне ~о constitutional law
консульське ~о consular law
континентально-європейське ~о continental law
контрактне ~о contract law
космічне ~о cosmic law
кримінальне ~о criminal law, penology; (в Англії) crown-law
кримінально-процесуальне ~о law of criminal procedure
ліцензійне ~о licence/амер. license right; (зведення законів, наука) licence/амер. license law
майнове ~о property right, proprietary interest
матеріальне ~о material right; (зведення, норми, наука) substantive law
митне ~о law of customs
міжнародне ~о international law, law of nations
міжнародне авторське ~о international copyright
міжнародне валютне ~о international monetary law
міжнародне договірне ~о international treaty law, law of treaties
міжнародне загальне ~о universal international law
міжнародне приватне ~о private international law
міжнародне публічне ~о public international law
монопольне ~о exclusive/sole right, monopoly privilege
монопольне ~о корпорацій monopoly charter
морське ~о law of the sea, maritime/sea law
морське призове ~о naval prize law
національне ~о national law
невіддільне ~о inherent/inalienable right
орендне ~о leasehold interest
особливе ~о franchise
патентне ~о patent right; (зведення законів, наука) patent law
переважне ~о preferential/priority right, right of priority/preference
переважне ~о купити товар option on the goods
переважне ~о на активи (при ліквідації фірми) preference (as) to assets
переважне ~о на дивіденди preference (as) to dividends
переважне ~о на покупку preemption
переважне ~о передплати (на акції) subscription privilege
переважне ~о передплати на акції, що випускаються знову option to subscribe to new shares/амер. on new stock
переважне ~о прийняти або відхилити оферту бірж. refusal
переважне ~о утримання senior/underlying lien
першочергове ~о вимоги кредиторів (при продажі майна з торгів) preference of creditors
повітряне ~о law of the air, air law
повне ~о full authority
повне ~о голосу (по акціях) full voting authority (over stock)
повне ~о здійснювати інвестиційну політику за своїм розсудом full discretionary investment power
повне ~о користування full right of use
податкове ~о revenue law
преференційне ~о preferential right
прецедентне ~о case/judiciary law, judicial legislation
приватне ~о private law
процесуальне ~о formal/remedial law
публічне ~о public law
речове ~о = майнове ~о
речове переважне ~о chose in possession, right in rem
рівне ~о equal right
сімейне ~о family law
спадкове ~о hereditary right
спадкоємне ~о (law of) succession, law of descents
статутне ~о statutory/statute law
страхове ~о law of insurance
суверенне ~о установлювати систему податкового обкладання tax sovereignty
тимчасове авторське ~о ad interim copyright
торговельне ~о commercial/business/mercantile law, law merchant(s)
установлене законом авторське ~о statutory copyright
фінансове ~о financial law
формальне ~о formal law
фортечне ~о serfdom
церковне ~о ecclesiastical law
цивільне ~о civil law
цивільно-процесуальне ~о law of civil procedure
часткове ~о голосу (no акціям) partial voting authority (over stock)
договірні ~а contract rights
елементарні ~а elementary rights
демократичні ~а democratic rights
дійсні ~а unimpaired rights
закріплені законом майнові ~а vested interests
контрольні ~а auditing rights
майнові ~а, закріплені законом vested interests
монопольні ~а і привілеї franchises
незачеплені ~а unimpaired rights
основні ~а basic/fundamental rights
основні ~а людини basic/fundamental human rights
політичні ~а political rights
соціальні ~а запозичення (нові розрахункові одиниці в рамках Міжнародного валютного фонду) special drawing rights, скор. SDR
соціально-економічні ~а socio-economic rights
суверенні ~а sovereign rights
цивільні ~а civil/citizenship rights
належний по ~у rightful
відновлений у ~ах (про банкрута) discharged
не відновлений у ~ах (про банкрута) undischarged
~о авторства right of authorship
~о акції на кілька голосів plural voting
~о арешту всього майна боржника у випадку несплати боргу general lien
~о арешту майна за борги lien
~о банкнотної емісії right of issuing notes
~о безакцептного утримання non-consensual lien
~о ведення operating control
~о вето (right of) veto
~о вибору місця проживання right to residence
~о видання copyright
~о видання дозволів (на щось) licensing authority
~о видання ліцензій licensing authority
~о викупу right of redemption; (цінних паперів) option of redemption
~о викупу закладеного майна right/equity of redemption
~о вимоги з грошового зобов’язання book debt
~о вимоги першої черги preferential/priority/preferred claim
~о вимоги, що виникає з делікту tort claim
~о виписки векселів (у межах установленої суми) drawing authorization
~о випуску банкнот note-issuing power, амер. bill-issuing power
~о, виражене в законах statute law
~о виробництва (транспортних) операцій operating authority
~о висновку угод power to contract
~о виходу (з організації тощо) right of retirement (from), right to retire (from)
~о виходу на зовнішні ринки right of access to foreign markets
~о відкликання right to recall
~о відмови від укладеної угоди walkaway right
~о відчуження за борги right of foreclosure
~о власника прибережної ділянки riparian right
~о власності (right of) ownership/property, property/proprietary right, proprietary/proprietorship title
~о власності на товар property in the good
~о водія driving/driver’s licence
~о володіння right of possession
~о голосу voting right, vote, suffrage
~о голосу виборчого right of vote/franchise
~о голосу дорадчого the right to take part in debates
~о голосу за акціями voting authority over stock
~о господарського ведення economic jurisdiction, operating control right of economic management
~о громадянства right of citizenship
~о давати рекомендації recommendation authority
~о давнини prescriptive right
~о держави на примусове відчуження (приватної) власності right of eminent domain
~о довічного користування чужим майном і прибутками від нього usufruct
~о доступу на державну службу right of access to public service
~о експлуатації маршруту (отримане від якогось органу) route award
~о зажадання боргу callability, right to call in a debt
~о зажадання боргу до настання терміну погашення right to call
~о заміни (фахівця тощо) right to replace
~о застави lien, pledge, encumbrance security interest
~о зборів right of assembly
~о звертання в суд right of access to courts
~о зворотної вимоги (до індосаменту) right of recourse
~о здійснення дворазової додаткової угоди з премією бірж. call of twice more
~о здійснення однократної додаткової угоди з премією бірж. call of more
~о карбування монет (надане державою) right of coinage
~о керування (компанією) controlling interest
~о контролю right to inspect(ion)/examine
~о користування right to use, easement
~о кредитора утримувати власність боржника possessory lien
~о накладення арешту на визначене майно, зазначене в борговому документі specific lien
~о націй на самовизначення right of nations to self-determination
~о обернення стягнення на заставлену нерухомість right of foreclosure
~о обертання у свою власність appropriative right
~о об’єднання right of association
~о обміну (на вибір) option of exchange
~о обороту фін., юр. (right of) recourse
~о огляду (напр., товару) right of inspection
~о огляду й обшуку юр. right of visit and search
~о одностороннього розірвання угоди walkaway right
~о оподаткування taxing power
~о оренди tenant right
~о оскарження right of appeal
~о переадресування right of readdressing
~о переважної покупки right of preemption
~о перевідправлення вантажу з проміжної станції з оплатою за наскрізним тарифом reshipping privilege
~о передоручення power of substitution
~о переслідування right of pursuit
~о першого вибору бірж. refusal
~о першої відмови right of first refusal
~о першої руки first option
~о підписки на акції share/stock subscription right
~о підпису signing authority, authority/power to sign
~о плавання під морським прапором right to fly a maritime flag
~о платити в кредит right to credit terms
~о повернення right of return
~о покупця на вибір маршруту (при придбанні продукту за ціною франко-завод) buyer’s right of routing
~о політичного притулку right of political asylum
~о полювання right of shooting, shooting rights
~о помилування right of pardon
~о представництва (напр., при покупці акцій) power of substitution
~о пред’явлення позову right of action
~о придбання за підпискою right of subscription
~о призначення power of appointment
~о присвоєння appropriative right
~о притулку (right of) asylum, right of sanctuary
~о пріоритету right of priority
~о пріоритету кредиторів (при конкурсному розділі майна за борги) right of priority of creditors
~о продавця утримувати товар (до сплати покупної ціни) vendor’s lien
~о продажу power of sale
~о проїзду/проходу (по чужій землі) wayleave
~о проїзду/проходу (через чужу землю) right of way
~о протесту right of protest
~о прямого звертання страхувальника до перестрахувальника cut-through endorsement
~о пут right to put
~о регресу (right of) recourse/regress, right of contribution
~о розірвання (договору) right of cancellation
~о розпорядження акціями share power, амер. stock power
~о розпорядження вантажем right of disposal of goods
~о рятувальника на утримання врятованого майна (у забезпечення одержання винагороди за порятунок) salvage lien
~о самовизначення right of self-determination
~о спадкування right to inherit(ance), legacy
~о справедливості law of equity, equity law
~о старшинства (по стажу роботи) seniority;~о страхувальника right of the insured/insurant
~о суброгації subrogation right
~о судового заліку right of set-off
~о торгівлі цінними паперами, офіційно не допущеними на біржу unlisted trading privilege
~о транзиту right of transit
~о у рівних частках joint interest
~о утримання right of retention
~о утримання вантажу general lien
~о утримання вантажу в забезпечення одержання платежу за фрахт lien on cargo for freight
~о утримання майна lien
~о утримання майна за борги lien
~о утримання майна у забезпечення сплати податку tax lien
~о утримання прибутку у випадку несплати боргу lien on revenue
~о утримання продавця vendor’s lien
~о утримання, дійсне щодо третіх сторін perfected lien
~о утримання, що виникло в силу винесення рішення суду judgement lien
~о утримання, що має законну силу perfected lien
~о участі в голосуванні voting power/right
~о юридичної особи legal right, right of a legal entity, corporate franchise
~а вимоги (за грошовими зобов’язаннями) accounts receivable
~а запозичення drawing rights
~а запозичення на спеціальних умовах conditional drawing rights
~а людини human rights
~а монополій (на об’єднання) monopoly charter (for corporation)
~а страховика insurer’s rights
~а участі interests
Декларація прав Declaration of rights
~о в рівних частках joint interest
~о на безкоштовне медичне обслуговування right to free medical services
~о на безкоштовну освіту right to free education
~о на вибір місця (країни) реєстрації компанії choice of company domicile
~о на виборче використання повноважень discretionary power
~о на виробництво капітальних витрат expenditure/capital authorization
~о на відпочинок right to rest and leisure
~о на вільний вибір роботи right to free choice of employment
~о на володіння title (to)
~о на громадянство civil right, right to a nationality
~о на житло right to housing
~о на життя, на волю і на особисту недоторканність right to life, liberty and security of person
~о на захист right to defence, амер. defense
~о на здійснення інвестицій right of establishment
~о на користування досягненнями культури right to enjoy cultural benefits
~о на кредит (від Міжнародного валютного фонду) credit-tranche position
~о на майно property right, proprietary interest, title (to property)
~о на матеріальне забезпечення в старості, у випадку хвороби і втрати працездатності right to material security in old age, sickness and disability
~о на одержання дивіденду dividend right
~о на одержання судового захисту right of relief
~о на одержання штрафу right of penalty
~о на освіту right to education
~о на охорону здоров’я right to health protection
~о на охорону сфери особистого життя right of privacy
~о на підписку (на акції) application right
~о на позов right of action
~о на претензію right of claim
~о на привілей franchising right
~о на проживання right/permit of residence
~о на промислову власність right to industrial property
~о на самоврядування (right of) autonomy
~о на свободу думки, совісті і релігії right of freedom of thought, conscience and religion
~о на свободу переконань і на вільне вираження їх right to freedom of opinion and expression
~о на соціальне забезпечення right to social insurance
~о на спадщину right of inheritance
~о на справедливу і задовільну винагороду (за свою працю) right to just and favo(u)rable remuneration (for one’s work)
~о на суверенітет right of sovereignty
~о на торгівлю commercial privilege
~о на труд right to work
~о на участь у голосуванні voting qualifications
~о на участь у прибутках (компанії) profit participation right
~о на щось right to smth
~а з патенту patent rights
(кредитора) з майнового забезпечення proprietary security rights
~а на інспекцію rights to inspection
~а на майно, що служить забезпеченням interest in the secured property
~а на перевірку rights to inspection
~а на придбання додаткових акцій rights issue
~а при ліквідації або розпуску компанії rights in liquidation or dissolution; “без ~а зворотної вимоги” (вид обмежувального індосаменту) without recourse to me
без ~а передання (про цінні папери) untransferable
без ~а регресу without the right of recourse
з ~ом виписки чека (про депозит) subject to cheque
з ~ом дорадчого голосу with deliberative functions
з ~ом покупця на придбання акцій нових випусків тієї ж компанії бірж. cum new
з ~ом регресу with the right of recourse
з повним ~ом rightfully
за ~ом справедливості in equity
по ~у by right
по ~у чогось by right of smth
за білоруським ~ом for the purposes of Belarusian law
у своєму ~і in one’s own right
без прав (при продажі акції права і привілеї за нею зберігаються за продавцем) ex-right
на ~ах (чогось) as
~о бути обраним eligibility
~о вимагати виплати страхового відшкодування right of claim for damage
~о вимагати в судовому порядку right to enforce
~о затверджувати рішення approval authority, authority to approve
~о звільняти right to dismiss
~о здійснювати довірчі функції trust authority
~о здійснювати операції довірчого характеру trust power
~о здійснювати трастові функції trust authority
~о здобувати за підпискою нові акції right to subscribe for/to new shares/stock
~о купити акції за пільговою ціною stock option
~о обирати і бути обраним right to elect and to be elected
~о приймати остаточне рішення command authority
~о стати на місце іншої особи у відношенні до якоїсь третьої особи right of subrogation against any third party
вивчати ~о to study law; to read for the law
використовувати ~о to exercise one’s right (to, to + inf.)
використовувати ~о утримання майна to exercise a lien
давати ~о першої оферти to give the first refusal
залишати за собою ~о to reserve the right
заперечувати чиєсь ~о (на) to challenge smb’s right (to)
заявляти/пред’являти ~о на щось to claim for smth, to lay claim to smth
зберегти ~о to reserve the right
зберегти ~о на гарантію to keep warranty in force
зберегти авторське ~о to reserve the copyright
здійснювати ~о to exercise a right
здійснювати ~о регресу to release (the) recourse
здобувати ~о власності за давниною володіння юр. to usucapt
здобувати переважне ~о на покупку to preempt
мати ~о (на) to have the right (to), to be entitled (to)
мати ~о викупу (цінних паперів) to have an option of redemption
мати ~о заявити про відвід арбітра to be entitled to challenge the arbitrator
мати ~о зробити овердрафт to have an overdraft
мати ~о на пенсію to be entitled to a pension
мати ~о на частку прибутку to be entitled to a share in profits
мати ~о першого вибору (оферти) to have the first refusal
мати ~о першої оферти to have the first refusal
мати ~о регресу у відношенні векселедавця to have recourse to the drawer
мати ~о робити щось to have the right to do smth, (волю) to have liberty to do smth, to be at liberty in smth
мати виняткове ~о інвестувати грошові засоби to have sole investment responsibility for the funds
мати виняткове ~о продажу (якогось) товару to have the exclusive sale of an article
мати законне ~о на щось to be legally entitled to smth
мати переважне ~о купити товар to have an option on the goods
мати повне ~о to have full power
надавати ~о to give/to grant a right
одержувати ~о утримання майна to get a lien
передавати ~о to transfer/to cede a right (to smb)
передавати ~о вимоги (комусь – у відношенні когось) to assign a claim (to – against)
передавати ~о порушення позову (комусь – проти когось) to assign a claim (to – against)
передавати авторське ~о to assign the copyright (to)
порушувати ~о to infringe a right
порушувати авторське ~о to pirate
уступити ~о to cede/to resign a right (to)
утратити ~о на утримання майна to lose the lien
утрачати ~о to forfeit a right
визначати ~а to ascertain the rights
відновлювати свої ~а to redeem one’s rights
давати ~а to grant rights (to), to entitle (smb to smth), to empower (smb to + inf.), to enable (smb to + inf.)
заперечувати чиїсь ~а to contest smb’s rights
захищати/відстоювати свої ~а to assert/to maintain one’s rights, to stand upon one’s rights, to protect/to safeguard one’s rights
зберегти свої ~а to retain one’s rights
здійснювати чиїсь ~а за допомогою позову to enforce smb’s rights
зневажати чиїсь ~а to trample the rights of smb
надавати ~а громадянства to denize(n)
обмежувати ~а to limit the rights, to curtail (smb’s) rights
передавати повноваження і ~а to delegate authority (to)
відступати ~а to transfer the rights (to)
пред’являти ~а to lay claim (to), to assert one’s claims
позбавити ~а to deprive of a right, to deny (smb) the right
позбавитися ~а на вимогу to forfeit a claim
позбавляти ~а голосу to deprive of voting rights
позбавляти ~а займатися експортною торгівлею to deny export privileges
володіти авторським ~ом (на) to own the copyright (for)
користуватися ~ом (на) to enjoy the right (to)
пропонувати товар зі збереженням ~а продажу до одержання відповіді іншої сторони to offer goods to prior sale
скористатися ~ом to avail oneself of a right
скористатися своїм ~ом (на) to exercise one’s right (to)
тимчасово позбавляти ~а займатися чимсь to suspend
користуватися ~ами to exercise one’s rights, to enjoy rights
наділяти ~ами to authorise, to empower
позбавити когось політичних прав to denude smb of political rights
відмовлятися від ~а на вимогу або рекламацію to waive a claim
відмовлятися від ~а оглянути товар to waive the examination of the goods
відмовлятися від ~а регресу to renounce the right of recourse
відмовлятися від ~а утримання власності to waive the lien
підпадати під ~о на пенсію to qualify for a pension
відновлювати в ~ах to rehabilitate, (банкрута) to discharge, to whitewash
вступити в свої ~а to come into one’s own
зазіхати на чиїсь ~а to encroach on smb’s rights
поновлюватися в ~ах to be rehabilitated
увійти в ~а спадкування to come into a legacy
урізувати когось у ~ах to curtail smb’s rights
~о, засноване на законодавчих актах statutory law
~о, засноване на контракті contractual liberty
~о, засноване на судовій практиці judge-made law
~о, приналежне комусь right vested in smb
~о, що не може бути підставою для позову thing in action
~о, що регулює діяльність компаній company law
~а, спроможні бути основою для позовної вимоги (акції, патенти, борги тощо) юр. choses/things in action
особа, що уступає ~о cedent
що має ~о стати членом eligible for membership
що не дає ~а участі в голосуванні (про акції) voteless
що користується меншими ~ами underprivileged
ніяких переважних прав на участь у голосуванні no voting privileges
вам надається ~о вибору it is optional on your part
ми не маємо ~а (не уповноважені) we have no power
ми зберігаємо за собою ~о we reserve the right
авторське ~о заявлено/охороняється copyright/all rights reserved
у нього немає ніякого ~а he has no manner of right.
предмет ім. ч. object, thing; (річ, виріб) article; (виріб, одиниця комплекту) piece, item; (договору тощо) object; (договору, позову тощо) subject; (тема) subject, topic, theme; (обговорення) matter, topic; (цикл знань) subject; (торгівлі) article; (дисципліна викладання) subject
дефіцитний ~ (постачання) critical item
місцевий ~ (ground) feature
номенклатурний ~ постачання stock item
найбільш ходовий ~ (торгівлі) best seller
головні ~и торгівлі staple commodities
обов’язкові ~и (у викладанні) compulsory subjects
основні ~и споживання basic consumer goods
профілювальні ~и major subjects
розрізнені ~и oddments, odd items
факультативні ~и optional subjects
~и ввезення (вивезення) imports, import products, articles of import (export product, article of export)
~ вивчення study
~ власності object of property
~ імпорту imports, import products, articles of import
~ інтеграції object of integration
~ іпотеки mortgaged property
~ ліцензійного договору object of a licence/ амер. license agreement
~ наукового дослідження the subject of scientific research
~ обговорення (point at) issue
~ одягу article of clothing, амер. тж. apparel
~ спекуляції speculative article
~ суперечки subject/matter of dispute, (point at) issue
~и військового матеріально-технічного постачання military items
~и господарського ужитку household goods/articles
~ договору subject(-matter) of the contract
~и домашнього побуту household goods/articles
~и експорту exports, export products, articles of export
~и майна assets, effects
~и особистого користування articles of personal consumption
~и першої необхідності articles of prime necessity, prime necessities, necessaries, (basic) essentials, necessaries of life, staple commodities
~и побутового призначення, домашнього вжитку household goods, domestic/household articles
~и постачання supplies
~и постачання й устаткування, що відносяться на рахунок капітальних витрат capitalized supplies and equipment
~и постачання, що надходять великими партіями bulk/bulk-packaged supplies
~и розкоші articles of luxury, luxury goods, luxuries
~и споживання consumer goods/items, articles/means of consumption
~и тривалого користування durable articles, durables
~и тривалого користування, що були у вживанні second-hand durables
~и широкого вжитку consumer goods/commodities
~и, вивезені або вивозяться з науковою метою scientific exports
~и, зазначені у каталозі catalog(ue) items
~ і метод політичної економії scope and method of political economy
за тим самим ~ом (про закон тощо) in that behalf
бути ~ом (чогось) to be the subject (of)
бути ~ом суперечки або обговорення to be at issue.
приріст ім. ч. increase, increment, growth; gain in weight, weight increment, additional weight; (збільшення) accretion, augmentation; (розвиток) enlargement
абсолютний ~ absolute increment/increase/growth
валовий ~ основного капіталу gross fixed capital formation
добовий (тижневий) ~ с.-г. daily (weekly) gain
інфляційний ~ вартості запасів inflation-related inventory gain
негативний природний ~ населення negative population growth
природний ~ населення natural population growth, natural increase in population
річний/середньорічний ~ annual growth/increase/increment
середній ~ average growth/increase
чистий ~ робочої сили net addition to the labo(u)r force
~ валового національного продукту growth rate of the gross national product
~ вартості increment of value
~ вартості капіталу accretion to the capital
~ видобутку нафти increase/growth in oil production
~ виробничої потужності capacity gain
~ капіталу capital gains
~ населення population growth, increment of population; increase of population
~ населення без обліку міграції closed population growth
~ населення з урахуванням міграції open population growth
~ національного доходу increment in the national income
~ обсягу виробництва або випуску продукції gain in production
~ обсягу продажів sales gain
~ обсягу промислового виробництва growth in the volume of industrial production
~ основного капіталу increase in stocks
~ продукції increment of output, increase in output
~ промислової продукції growth/accretion in industrial output
~ виробничих потужностей additions to capacity
~ договорів страхування життя (за визначений період) life insurance purchase
~ доходів від виробництва increment of income from industry
~ запасів stock addition, addition(s) to the stock
~ основних виробничих фондів additions to (the) fixed capital (stock)
~ основних засобів additions to fixed capital
~ реальних доходів населення increase in the real incomes of the population
~ трудових ресурсів increment in labo(u)r resources.
присвя||чувати, ~тити дієсл. (працю, час) to devote (to), to dedicate (to), to give up (to); (літературний твір тощо) to dedicate (to)
~тити своє життя науці to devote/to give up one’s life to science.
програм||а ім. ж. program(me); тж. plan, scheme, blueprint; (календарний план) schedule; комп. program, routine
виробнича ~а production program(me)
двостороння ~а bilateral program(me)
державна ~а public/state/government(al) program(me)
державна ~а житлового будівництва public housing program(me)
державна ~а соціальної допомоги public welfare program(me)
довгострокова ~а long-term/long-range program(me)
довгострокова ~а маркетингу long-term marketing program(me)
евристична (експериментальна) ~а heuristic (pilot) program(me)
єдина ~а маркетингу united marketing program(me)
загальна ~а general program(me)
загальна інтегрована ~а overall integrated program(me)
загальна ~а керування товарно-матеріальними запасами general inventory plan
затверджена ~а approved program(me)
здійсненна ~а feasible program(me)
інтегрована (комплексна) ~а integrated (comprehensive) program(me)
календарна ~а виконання замовлень order schedule
комплектна ~а packaged program(me)
комплектна ~а для ЕОМ packaged computer program(me)
короткострокова ~а short-term/short-range program(me)
короткострокова ~а маркетингу short-term marketing program(me)
культурна ~а cultural program(me)
міжурядова (урядова) ~а intergovernmental (governmental) program(me)
навчальна ~а syllabus, curriculum
наступна ~а follow-up program(me)
національна ~а national program(me)/plan
національна ~а економічного розвитку national economic (development) plan
оптимальна ~а optimum program(me)
перспективна ~а long-term program(me)
першочергова ~а priority program(me)
позабюджетна ~а extra-budgetary program(me)
прискорена ~а crash program(me)
прискорена ~а навчання accelerated program
річна ~а annual program(me)
спеціальна ~а ad hoc program(me)
стохастична ~а stochastic program(me)
театральна ~а play-bill
термінова ~а crash program(me)
цільова ~а purpose-oriented program(me)
~а акумуляції заощаджень, зв’язана зі страхуванням життя saving scheme linked with life assurance
~а антикризових заходів turnaround/rehabilitation program(me)
~а атестації продукції certification program(me)
~а бездефектності zero-defects program(me)
~а боротьби із забрудненням навколишнього середовища pollution abatement program(me)
~а випуску дослідної продукції pilot product(ion) program(me)
~а випуску комерційних цінних паперів Commercial Paper Program(me)
~а випуску продукції product(ion) program(me)
~а випуску середньострокових єврооблігацій Euro Medium Term Note Program(me)
~а виробництва озброєнь і предметів військово-технічного постачання munitions program(me)
~а виходу з кризи turnaround/rehabilitation program(me)
~ візиту visit schedule
~а військового виробництва military production program(me)
~а господарської діяльності program(me) of economic activities
~а диверсифікованості diversification program(me)
~а допомоги aid program(me)
~а дослідження економічної ефективності cost-effectiveness program(me)
~а економічного розвитку economic development plan/program(me)
~а житлового будівництва housing program(me)
~а забезпечення зайнятості job-security program(me)
~а забезпечення збуту sales program(me)
~а забезпечення пенсій за старістю old age pension scheme
~а забезпечення якості quality program(me)
~а залучення заощаджень savings drive campaign
~а збільшення збуту frequent-buyer program, frequent-purchase program, ~а збуту sales program(me)
~а індустріалізації industrialization program(me)/plan
~а інституційного будівництва institution(al) building program(me)
~а інформування громадськості public information program(me)
~а керування management/control program(me)
~а керування запасами inventory management program(me)
~а комплексної реконструкції підприємств turnaround/rehabilitation program(me)
~а контролю народжуваності family planning/control program(me)
~а кредитування credit program(me)
~а маркетингу marketing program(me)
~а метризації metrication program(me)
~а модернізації modernization program(me); (конструкції тощо) updating program(me)
~а набуття практичного досвіду work experience program(me)
~а нагромадження запасів stockpiling program(me)
~а найму (робочої сили) hiring plan
~а наукових досліджень і розробок research and development program(me)
~а об’єднання господарств farm amalgamation scheme
~а об’єднання ферм farm amalgamation scheme
~а оброблення даних data processing program(me)
~а організації збуту продукції marketing/sales program(me)
~а організаційного будівництва institution(al) building program(me)
~а оцінювання evaluation program(me)
~а пенсійного забезпечення pension scheme
~а перевірки якості quality check program(me)
~а перегляду конструкції design review program(me)
~а перепису census program(me)
~а перерозподілу доходів income transfer program(me)
~а переходу на метричну систему одиниць metrication program(me)
~а підвищення кваліфікації працівників банку bankwide training program(me)
~а скорочення безробіття redundancy program(me)
~а скорочення надлишку робочої сили redundancy program(me)
~а приватизації дрібних підприємств small(-scale) privatisation scheme
~а природовідновлення environmental remediation program(me)
~а прогнозування forecasting program(me)
~а продажу акцій службовцям компаній employees stock plan
~а протикризових заходів counter crisis program(me)
~а професійної підготовки training program(me)
~а реінвестування дивідендів dividend reinvestment plan
~а рекламно-пропагандистської діяльності promotion program(me)
~а розвитку корпорації corporate development program(me)
~а розвитку народного господарства national economic (development) plan
~а розвитку Організації Об’єднаних Націй United Nations Development Program(me)
~а розподілу ресурсів allocation program(me)
~а розширення виробничих потужностей production capacity expansion program(me)
~а санації turnaround/rehabilitation program(me)
~а соціальної допомоги welfare program(me)
~а співробітництва program(me) of cooperation
~а спільного виробництва coproduction program(me)
~а спортивних змагань fixture list, fixtures
~а сприяння (розвитку і  т. п.) promotion program(me)
~а стандартизації standardization program(me)
~а стимулювання program(me) of motivation
~а стимулювання заощаджень plan to encourage thrift
~а стимулювання збуту incentive program
~а страхування insurance program(me)
~а субсидування капіталовкладень у сільське господарство farm capital grant scheme
~а удосконалення (модернізації) modernization program(me); (конструкції тощо) updating program(me)
~а фінансування program(me) of financing; (з бюджету) budget program(me)
~а фондування матеріалів controlled materials plan
~а витрат spending plan
~а відбудовних заходів remedial program(me)
~а дій plan/scheme of action, workable plan
~а допомог багатодітним родинам family allowance program(me)
~а дослідно-конструкторських робіт development program(me)
~а екологічних заходів Environmental Action Program(me)
~а закупівель purchasing program(me)
~а заходів щодо охорони здоров’я і техніки безпеки worker health and safety plan, occupational health and safety plan
~а заходів щодо охорони і гігієни праці worker health and safety plan, occupational health and safety plan
~а заходів щодо удосконалювання конструкції corrective action program(me)
~а капіталовкладень investment/capital spending plan
~а капіталовкладень у виробничі фонди plant-and-equipment expenditure program(me)
~а кредитів credits program(me)
~а оборонних заходів defence, амер. defense program(me)
~а подальших заходів follow-up program(me)
~а фондів співробітництва Cooperation Funds Program(me)
~а форсованих дій crash program(me)
~а, розрахована на максимально стиснуті терміни crash program(me)
~а, що передбачає використання чеків (приватизаційних та ін.) voucher scheme
виконувати/розгорнути/почати здійснювати ~у to launch a program(me)
затверджувати (приймати) ~у to approve (to adopt) a program(me)
санкціонувати ~у випуску продукції to authorize a product(ion) program(me)
складати ~у to map out/to draw up a program(me), to program(me)
скорочувати ~у to cut back on/to trim a program(me). ПРИМІТКА: Plan – найбільш нейтральне слово, означає будь-які офіційно передбачені дії і заходи, наміри окремих осіб: будувати плани на майбутнє to make plans for the future; складати плани to draw up plans; пропонувати план (виходити з пропозицією якогось плану) to come up with a plan; планувати щось (зробити щось) to have plans for smth (to do smth.). Schedule – це план, який передбачає порядок і строки виконання: за планом, без запізнень – on/according to schedule; відставати від графіка (випереджати графік) to be behind (ahead of) schedule. Scheme означає програму, проект, які розраховані на досягнення якоїсь певної мети: програма освіти a scheme of education; державна програма пенсійного забезпечення the government pension scheme.
продуктивність ім. ж. productivity, output, productive capacity, performance; (машини) throughput, efficiency, performance, productiveness; output capacity/rate, production rate; (ефективність) efficiency
висока ~ high efficiency, efficient production
висока ~ праці high labo(u)r productivity
відносна ~ relative capacity
гарантована ~ guaranteed output/capacity
годинна ~ output per hour, hourly output/efficiency
гранична ~ marginal productivity, ultimate output, limit of efficiency
гранична ~ капіталу (праці) marginal productivity of capital (labo(u)r)
гранично досяжна ~ top performance
денна/добова (місячна) ~ (підприємства тощо) daily (monthly) production/output/capacity
довічна ~ (тварини) productive life
задана ~ specified productivity
занижена ~ undercapacity
змінна ~ output per shift
ідеальна ~ ideal/theoretical efficiency
квартальна ~ (підприємства тощо) quarterly production
корисна ~ useful capacity
максимальна ~ peak productivity/performance, maximum efficiency/performance/output; (машин, устаткування) capability
маргінальна ~ marginal productivity/efficiency
недостатня ~ underproductivity, undercapacity, reduced output
необхідна (нормальна) ~ desired (normal) output
низька ~ low efficiency, inefficient production
низька ~ праці low productivity of labo(u)r
номінальна ~ rated productivity, standard/rated capacity, nominal/rated output, nominal power
номінальна ~ при тривалій роботі continuous(-duty) rating
очікувана річна ~ expected annual capacity
паспортна ~ rated capacity, capacity rating
паспортна максимальна ~ (устаткування) maximum physical capacity
перемінна ~ varying capacity
питома ~ specific output/capacity/duty
планова ~ target productivity, scheduled capacity
повна ~ total/overall efficiency, total power
погодинна ~ hourly capacity
потенційна ~ performance capability
поточна ~ current output
прогнозована ~ predictive performance
проектна ~ design productivity/output/capacity, potential output
річна ~ annual/yearly capacity/production, annual production rate
розрахункова ~ rated capacity/output, design performance, estimated production
розрахункова мінімальна ~ point of make-put
розрахункова ~ наявних засобів праці mechanical capacity
середньодобова ~ (підприємства тощо) average daily production
середня ~ average productivity/output/efficiency, mean efficiency
сукупна ~ факторів виробництва total/combined factor productivity
суспільна ~ праці social productivity of labo(u)r
теоретична ~ theoretical/ideal efficiency
тижнева ~ (підприємства тощо) weekly production/output
тривала ~ permanent output
фактична ~ effective/physical/real output
цільова ~ target productivity, scheduled capacity
~ землі land capacity
~ машин productiveness of machinery
~ праці labo(u)r productivity/efficiency/capacity; productivity/efficiency of labo(u)r, working/operational efficiency
~ праці в сільському господарстві farm labo(u)r productivity/efficiency
~ робітника worker efficiency
~ роботи rate of work
~ системи system capacity
~ сільського господарства productivity of agriculture
~ суспільної праці productivity of social labo(u)r
~ тваринництва productivity of livestock farming
~ технологічного устаткування machine capacity
~ факторів виробництва factor productivity
~ худоби livestock yield
~ в експлуатації in-use performance
~ за зміну (за людино-годину) output per shift (per man-hour)
~ на одиницю потужності specific duty
~ при нормальних умовах normal capacity
~ у базисний період base-period productivity
~ відповідно до технічної характеристики designed capacity
~ нижче нормативної substandard/worse-than-standard performance
~, що зберігає просте відтворення maintenance throughput
гарантувати ~ to guarantee productivity
знижувати ~ праці to reduce labo(u)r productivity
підвищувати ~ to raise/to boost/to enhance productivity/output
підвищувати ~ праці to increase labo(u)r productivity; to raise labour efficiency
~ знижується production is falling off.
проектн||ий прикм. design; (передбачений проектом) projected; (розрахований, намічуваний) rated
~ий інспектор project officer, operation administration officer
~ий інститут design institute
~ий майданчик project site
~ий об’єкт project facility/site/installation
~ий цикл project cycle, operation life cycle
~а документація і звітність project records and reports
~а доповідна project report
~а організація project entity, design organization, амер. developer
~а підтримка implementation support
~а потужність designed/projected/rated capacity
~а угода project agreement
~а швидкість designed speed
~е бюро project bureau
~е дослідження project study
~е завдання detailed project report, project brief
~е кредитування project-tied lending
~е рішення project design/profile/structure/packaging
~е фінансування project financing/finance/lending, project-tied lending
~і витрати project costs.
професі||я ім. ж. profession, occupation, trade, vocation, job; розм. walk of life
друга/побічна ~я sideline
верстатні ~ї machining occupations
вільні ~ї liberal professions
перспективні ~ї entry-level skills
провідні ~ї key trades
шкідливі ~ї unhealthy occupations/trades
~я торговця salesmanship
~я, зв’язана переважно з виробництвом товарів (наданням послуг) goods-type (service-type) occupation
~я, шкідлива для здоров’я unhealthy occupation
~я, що вимагає кваліфікованої праці skilled trade
особи даної ~ї збірн. the profession
особи вільних ~й persons of liberal/free professions
широкий вибір ~й wide choice of professions
за ~єю by profession, by trade
яка у нього ~я? what is his occupation?
путівка ім. ж pass; (тж. звич. – місце в санаторії тощо) place; (у тургрупі) place in a tourist group
~ в життя перен. а start in life.
резерв ім. ч. reserve; (запас товарів, виробів тощо у наявності) stock(pile), inventory; (фонд) fund; (запас для покриття витрат) provision; (матеріалів для виконання замовлення тощо) backlog
амортизаційний ~ depreciation/retirement/reserve, reserve for depreciation/amortization
банківський (валютний) ~ bank (currency/foreign exchange/external reserve
валютний ~ для торгівлі за кордоном foreign exchange reserves
великі касові ~и ample cash reserves
вирівнювальний ~ (на ремонт і заміну устаткування) reserve for renewals and replacements, equalization reserve
вільний ~ free/available reserve
вільний золотий (срібний) ~ free gold (silver) reserve/stock
вторинний ~ банку secondary bank reserve
грошовий ~ monetary/money reserve, monetary holding
державний ~ government/official reserve
запланований ~ часу (у системі методу оцінювання й перегляду планів) scheduled slack time, scheduled float
запропонований статутом ~ statutory reserve
золотий ~ gold reserve(s), stock of gold
касовий ~ cash reserve
ліквідний ~ liquid(ity) reserve
металевий ~ metallic reserve
мінімальний установлений законом ~ legal minimum reserve
надлишковий ~ excess/surplus reserve
накопичений ~ на знос і амортизацію accumulated provision for depreciation and amortization
неамортизований ~ (основного капіталу) qualifying reserve
негативний ~ часу (у системі методу оцінювання й перегляду планів) negative float/slack
незалежний ~ (у системі методу оцінювання й перегляду планів) independent float
оперативний ~ (установлених потужностей) operating reserve
офіційний золотий ~ official gold reserve
позитивний ~ (у системі методу оцінювання й перегляду планів) positive float/slack
практичний ~ страхових запасів gross reserve
сезонний ~ seasonal reserve; (у системі методу оцінювання й перегляду планів) seasonal slack
спеціальний ~ special reserve
сумарний ~ total reserve(s); (у системі методу оцінювання й перегляду планів) total float/slack
схований ~ hidden/buried/latent/untapped reserve
теоретичний ~ страхових внесків net reserve
установлений законом ~ legal/statutory reserve
централізований державний золотий ~ official gold reserve
виробничі ~и production reserves
власні ~и nonborrowed reserves
міжнародні валютні ~и international monetary funds
не отримані в позичку ~и nonborrowed reserves
невикористані трудові ~и dormant labo(u)r reserves
потенційні трудові ~и dormant labo(u)r reserves
продовольчі ~и food reserves
сировинні ~и raw materials reserves
товарні ~и commodity reserves
трудові ~и manpower reserve
фінансові ~и financial reserves
часткові ~и (складові, лише частина забезпечуваних зобов’язань) fractional reserves
~ банку bank reserve
~ банку, що перевищує обовязковий резерв surplus reserve
~ виробничих потужностей productive capacity reserve, excess capacity
~ внесків зі страхування життя premium reserve
~ довічної ренти life annuity fund
~ ліквідних активів (у банку тощо) liquidity reserve
~ передбачливості contingency reserve
~ робочої потужності operating reserve
~ страхових внесків policy reserve fund
~ часу (у системі методу оцінювання й перегляду планів) slack time, float
~и золота й іноземної валюти gold and foreign exchange reserves
~и на рахунках working balances
~и за статтями активу і пасиву asset and liability reserves
~и проти зобовязань liability reserves
~ для викупу redemption reserve
~ для виплати дивідендів і відсотків dividend and interest reserve
~ для виплати страхового відшкодування claims settlement fund
~ для забезпечення виплат у звязку з дедалі вищою ймовірністю настання страхового ризику reserve for increasing risk
~ для забезпечення приватних небанківських депозитів reserves available to support private nonblank deposits
~ для надання пільг при сплаті страхових внесків bonus reserve
~ для надання позик lendable surplus
~ для надзвичайних операцій extraordinary reserve
~ для непередбачених витрат contingency/contingent fund
~ для оплати гарантованих зобовязань третіх осіб guarantee fund
~ для погашення redemption reserve
~ для покриття експлуатаційних витрат provision for maintenance
~ для покриття надзвичайних збитків страх. contingency/contingent fund
~ для розширення підприємства reserve for extensions, development reserve
~ для сплати відсотка reserve for interest
~ для сплати податків reserve for taxes, provision for tax
~ на амортизацію depreciation/retirement/reserve, reserve for depreciation/amortization
~ на випадок перегляду (умов контракту тощо) renegotiation reserve
~ на виснаження лісових угідь reserve for the depletion of forests
~ на виснаження надр reserve for the depletion of natural resources
~ на модернізацію і заміну (елементів основного капіталу) renewal/replacement fund
~ на накладні витрати reserve for overhead
~ на непередбачені витрати contingency/contingent reserve
~ на погашення заборгованості reserve for debt redemption
~ на покриття безнадійних боргів reserve/provision for bad debts
~ на покриття безнадійних і сумнівних боргів provision for bad and doubtful debts
~ на покриття збитків від зниження курсів цінних паперів reserve for depreciation in market value of securities
~ на покриття можливих збитків reserve for probable losses
~ на покриття надзвичайних утрат contingency reserve
~ на покриття сумнівних боргів reserve for doubtful accounts/debts
~ на фінансування експлуатаційних витрат operating reserve
~, отриманий шляхом займу borrowed reserve
~, що визначений законом prescribed reserve
~, що перевищує обовязковий surplus reserve
бути в ~і to have in reserve
відкладати як ~ to put aside as a reserve
користуватися ~ами to draw on the reserves
одержувати з ~вів to draw on the reserves
підключати нові ~и to tap new reserves
створювати/накопичувати ~ to accumulate a reserve
створювати/нарощувати ~и to build up reserves.
рента ім. ж. rent; (дохід від капіталовкладень тощо) income
абсолютна ~ absolute rent
відпрацьована ~ labo(u)r rent
відстрочена ~ deferred annuity
грошова ~ money rent
державна ~ income from government securities
державна довічна ~ government annuity
диференціальна ~ differential (economic) rent; first form of differential rent; second form of differential rent
довічна ~ life annuity, perpetuity
земельна ~ ground-rent, land rent
земельна ~ у гірничодобувній промисловості dead rent
земельна ~, що сплачується за контрактом contract rent
капіталізована ~ capitalized rent
капіталістична ~ capital(ist) rent
консолідована ~ consolidated annuity/annuities
максимальна ~ maximum rent
монопольна ~ monopoly rent
натуральна ~ rent in kind, natural rent
негайна ~ (виплата річного доходу відразу ж після укладання договору страхування) immediate annuity
сільськогосподарська ~ agricultural rent
страхова ~ annuity
строкова ~ terminal rent
тимчасова ~ temporary annuity
умовно нарахована ~ imputed rent, imputed rental value
феодальна ~ feudal rent
чиста ~ pure rent
щорічна ~ annuity
~ натурою або продуктами natural rent, rent in kind
~ для глави родини і його утриманців (річний дохід виплачується одному або декільком членам родини) joint life and survivor annuity
~ за будівельні ділянки building lot rent; ~ із рудника mining rent; ~, стягнута за вигідне місце розташування (магазина тощо) spatial rent
особа, якій виплачується страхова ~ annuitant.
ризик||увати, ~нути дієсл. to risk; (піддаватися ризикові) to take a risk/chance, to run a risk; розм. to go bald-headed into; (насмілюватися) to venture, to dare
~увати головою to risk one’s head
~увати життям to peril/to stake/to hazard one’s life
~увати малим заради великого to venture a small fish to catch a great one
~уючи життям at the peril of one’s life
~ніть! chance it!
хто не ~ує, той нічого не має nothing ventured, nothing gained.
ритм ім. ч. rhythm
повільний (швидкий) ~ slow (fast) rhythm
правильний (неправильний) ~ regular (irregular) rhythm
~ життя (танцю) rhythm of life (dancing)
відчуття ~у a sense of rhythm
відбивати (вистукувати) ~ to beat out (to tap out) a rhythm;
рів||ень ім. ч. level, plane; (ступінь величини, значущості, стандарт) standard, mark; (ступінь чогось) degree, rate; (масштаб) scale, rate; (цін) tier; (у системі керування тж.) echelon
беззбитковий ~ень продажу break-even sales level
верхній ~ень top (level), cap
високий ~ень економічної активності high (level of) economic activity, high level of business
високий ~ень попиту keen/great demand
високий ~ень розвитку high level of development; (економіки тощо – букв. зрілість) maturity
високий організаційно-технічний ~ень high efficiency (level)
високий технічний ~ень high technological/technical level
вихідний ~ень запасів initial inventory (level)
вищий ~ень highest degree, utmost degree; highest/top level, peak (level), high
відповідний ~ень appropriate level
внутрішній ~ень цін domestic price level
встановлений ~ень ризику assigned (insurance) risk
граничний ~ень margin, marginal level/rate; (кордон, межа) frontier
граничний ~ень використання земельних угідь margin of cultivation
граничний ~ень факторних цін factor-price frontier
довірчий ~ень стат. confidence level/coefficient/figure, level of assurance, belief line
довоєнний ~ень pre-war level
допустимий ~ень браку (виробів) reject allowance
допустимий ~ень дефіциту admissible shortage (level)
економічний ~ень economic level
економічно обґрунтований ~ень якості economic quality (level)
життєвий ~ень standard/level/scale, plane of living/life, living standard(s)
життєвий ~ень сільського населення rural standard of living
загальний ~ень виробництва overall production (level)
загальний ~ень запасів gross/total inventory (level)
загальний ~ень цін general/overall price level
загальний технічний і технологічний ~ень промисловості країни nation’s aggregate technological level, nation’s technology
заданий ~ень ризику predetermined risk (level)
запланований ~ень дефіциту planned shortage (level)
зареєстрований ~ень запасів record inventory
знижений ~ень смертності light mortality level
конкурентний ~ень цін competitive price level
контрольний ~ень test objective level
крайній ~ень (про ціни) bedrock
критичний ~ень critical level
критичний ~ень запасів critical supplies
культурний ~ень standard of culture
максимальний ~ень maximum (level); (стеля) ceiling
максимальний ~ень запасів stock replenishment level
максимальний ~ень товарообігу peak load of commodity circulation/of trade turnover
максимально припустимий ~ень забруднення повітряного середовища clean-air standard
мінімальний ~ень minimum (level); (напр., цін тощо) bottom, floor
мінімальний ~ень життя subsistence level
найвищий ~ень the highest level; (етап) top stage
найнижчий ~ень lowest level, low, bottom, floor; (стан чогось) depth, (цін) bedrock
небажаний ~ень ризику undesirable risk (level)
небувало високий (низький) ~ень all-time high (low) level
негативний ~ень запасів inventory/stock shortage, stockout
недостатній ~ень витрат spending shortfall
недостатній ~ень заощаджень under saving
незмінний ~ень (цін) stationary level (of prices), stationary (price) level
необхідний ~ень запасів desired inventory/stock (level)
необхідний ~ень ризику desired risk (level)
нижчий ~ень lowest level, bottom (level), floor, nadir
низький ~ень використання (устаткування тощо) underutilization
низький ~ень економічного розвитку low level of economic development, underdevelopment
низький ~ень економічної активності low (level of) economic activity
низький ~ень інфляції low inflation level
низький ~ень попиту slack/sluggish demand
низький ~ень постачань supply short(age)
низький технічний ~ень low technical level
новий вищий ~ень (курсів акцій) new high (level)
номінальний довірчий ~ень стат. nominal confidence level
оперативний ~ень (середня керівна ланка) operating level
оптимальний ~ень optimum (level), optimal level
оптимальний ~ень виробництва optimal rate of production
оптимальний ~ень запасів optimum inventory/stock (level), optimal inventory level
остаточний ~ень запасів final inventory/stock (level)
очікуваний ~ень запасів expected inventory/stock (level)
очікуваний ~ень зарплати expected wage level, expected level/standard of wages, labo(u)r rate standard
очікуваний ~ень прибутку expected earning level
перемінний ~ень резервного запасу variable safety stock (level)
післявоєнний ~ень post-war level
постійний ~ень виробництва (зумовлений повною зайнятістю) permanent level of output
поточний ~ень завантаження (замовленнями тощо) current business situation
початковий ~ень запасів initial inventory/stock (level)
природний ~ень безробіття natural rate of unemployment
пристойний ~ень життя reasonable standard of life
проміжний ~ень intermediate level, sublevel
вислідний (чистий) ~ень запасів net inventory/stock (level)
робочий ~ень (запасів) operating level
розрахунковий ~ень прибутковості point of make-out
середній ~ень average/mean (level), average rate
середній ~ень дефіциту average shortage/stockout (level)
середній ~ень життя decent/reasonable standard of life
середній ~ень ень запасів average inventory/stock level
середній ~ень матеріальних запасів average/mean/inventory/stock (level)
середній ~ень цін по країні national price average
стандартний ~ень standard level
стандартний ~ень запасів standard inventory stock
стійкий ~ень stable level
сумарний ~ень total/aggregate level
сумарний ~ень дефіциту total shortage/stockout (level)
технічний ~ень technological/technical level
фактичний ~ень actual/virtual level
фактичний ~ень дефіциту virtual shortage/stockout (level)
фактичний ~ень запасів actual inventory/stock (level)
якісно новий і вищий ~ень qualitatively new and higher level/stage
~ень безробіття rate of unemployment, unemployment rate
~ень вибуття (об’єктів основного капіталу) mortality
~ень вибуття майна (physical) property mortality
~ень виробництва level of production/output, production/work/output level, rate of production
~ень виробництва (товарної) продукції землеробства crop supplies (level)
~ень виробництва, досягнутий на кращих підприємствах best-practice output standard
~ень виробництва, при перевищенні якого робітник одержує заохочувальну плату break-even performance
~ень виробничої потужності production/productive capacity level
~ень витрат, що характеризує виробництво основної маси продукції (напр., у галузі) bulk-line cost(s)
~ень вихідної якості (продукції) outgoing quality (level)
~ень відбору (при вибірці) stage of selection
~ень відповідальності level of responsibility
~ень впливу фактора level of a factor
~ень вхідної якості (продукції) incoming quality (level)
~ень гарантії level of assurance
~ень годівлі с. г. feeding level
~ень гуртових цін wholesale (price) level
~ень дефіциту shortage/stockout level, shortage rate, shortage
~ень дефіциту у відсотках stock-out percentage
~ень дефіциту, установлюваний керівництвом підприємства administratively set shortage (level)
~ень ділової активності level of business
~ень добробуту standard of well-being
~ень економічної активності level of business/economic activity
~ень ефективності праці labo(u)r efficiency/performance level/standard
~ень ефективності праці старшого керівного персоналу managerial performance standard
~ень життя standard/level/scale/plane of living/life, living standard(s)
~ень завантаження (підприємства) замовленнями work order level
~ень зайнятості (населення) occupational level
~ень запасів stock/inventory level, stocking/storage rate, inventory balance
~ень запасів на кінець облікового періоду closing/ending/terminal inventory (level)
~ень запасів на початку облікового періоду opening/beginning/original inventory (level)
~ень запасів, при якому подається замовлення reorder/trigger level
~ень запасів, при якому, проводиться закупівля procurement trigger
~ень зарплати wage level, level/standard of wages
~ень збитковості loss ratio
~ень злочинності crime rate
~ень значущості стат. significance value/point; (регіону) size of a region
~ень інтенсивності праці labo(u)r efficiency/performance/quantity standard
~ень інфляції rate of inflation, inflation rate
~ень кваліфікації skill level
~ень комерційної діяльності level of business
~ень концентрації в масштабах економіки aggregate concentration (level)
~ень концентрації виробництва production concentration ratio
~ень корисності utility level
~ень монополізації monopolization level, company concentration level
~ень моря sea level
~ень навантаження, при якому відбувається відключення частини споживачів електроенергії load-shedding standard
~ень надходження замовлень level of orders
~ень науково-технічного розвитку technological level, level of technological development
~ень обслуговування degree of service
~ень освіти stage of education
~ень плати за проїзд passenger-fare level
~ень плідності fertility level/value
~ень повноважень level of authority
~ень повної зайнятості full employment level
~ень попиту (level of) demand; (на транспортне обслуговування тощо – обслуговування) value of service
~ень поповнення запасів stock replenishment level
~ень постачань (товарної) продукції землеробства crop supplies (level)
~ень прагнень (напр., досягнення вищої посади, розряду) level of aspiration
~ень прибутку profit level
~ень продуктивності performance level
~ень продуктивності праці labo(u)r productivity level
~ень професійної підготовки professional standard
~ень ризику risk level; (підсумок оцінки) estimated risk (level)
~ень рівноваги equilibrium level
~ень розвитку (етап) stage of development; (рівень) level of development
~ень розвитку (країни, економіки тощо) level of development; (науки, техніки тощо – який або області, сфери, букв. стан справ) state of the art(s) (in)
~ень смертності death rate, mortality/lethal level
~ень споживання consumption level/standard
~ень тарифів (плати за проїзд) passenger-fare level
~ень технічної озброєності праці level of mechanization (of work)
~ень технології technological level, level of technology, state-of-the-art (in)
~ень укомплектованості персоналом manning level
~ень урбанізації urban saturation (level)
~ень утворення educational level/status/attainment
~ень фактора (ступінь впливу) level of a factor
~ень цін price level
~ень цін усередині країни national price level
~ень цін, що знижується deflating price level
~ень цін, що не виправдовує витрати (для відшкодування витрат і реалізації нормального прибутку) unremunerative level of prices
~ень якості degree of quality, merit grade
~ень у відсотках percentage (level)
на ~ень (з чимось) level (with), (перен. – не відстаючи) abreast (of), in pace (with)
над ~нем моря above sea level
на ~ні відділення фірми (і m. n.) at the divisional level
на ~ні землі at ground level
на ~ні кращих світових стандартів on a level with the highest world standards, conforming to the highest world standards
на ~ні міністрів at minister level, (як прикм.) ministerial
на ~ні норми up to (the) standard
на ~ні послів at ambassador level, (як прикм.) ambassadorial
на ~ні приблизно... at the rate of about...
на ~ні стандарту up to (the) standard
на ~ні сучасних вимог (як прикм.) up-to-date
на ~ні якості стандартного сорту up to (the) standard
на виробничому ~ні at the factory level
на низькому ~ні on/at a low level
на одному ~ні з... on a par with...
на потрібному ~ні up to the mark/standard
на рекордному ~ні at record (level), (як прикм. тж.) record
на самому високому ~ні on/at the highest level
нарада на високому ~ні high-level conference
нарада на вищому ~ні conference at the highest level, top-level conference
нижче середнього ~ня below the average (level)
бути на ~ні (відповідати вимогам) to be up to (the) standard, to satisfy (the) requirements
бути на одному ~ні з…, to be on a level with...
визначати ~ень цін to determine prices
досягати ~ня беззбитковості to breakeven
досягати колишнього ~ня to regain the former level, to recover the old level
досягати самого високого ~ня to reach the highest level, to reach/to touch the top
досягати самого низького ~ня to reach the lowest level, to reach/to touch the bottom
знижувати/скорочувати/доводити до ~ня to cut/to reduce to a level
стояти на ~ні (про ціни, ставки) to rule
~ень цін понизився prices ruled lower
ціни продовжують стояти на високому (низькому) ~ні prices continue to rule high (low)
ціни тримаються на високому (низькому) ~ні prices are running high (low).
робот||а ім. ж. (праця взагалі) work, labo(u)r; (механізму, підприємства тощо) work(ing), operation, functioning; (заняття, праця на підприємстві) work, job; (діяльність з обробляння чогось) work, (мн.) operations; (те, що підлягає обробленню) work, job; (продукт праці) work; (якість, спосіб виконання) craftsmanship, quality; (діяльність) activity; (функціонування) functioning, performance
адміністративна (громадська, дослідна, канцелярська/конторська, польова, управлінська) ~а administrative/staff (social/public, research, clerical/office, agricultural/field/farm, managerial) work
безкоштовна (високооплачувана, добре оплачувана, низькооплачувана, погано оплачувана) ~а unpaid (high-paid, well-paid, low-paid, poorly-paid) work/job
безперебійна ~а smooth/trouble-free/uninterrupted operation
безперервна багатозмінна ~а continuous shift work(ing)
безперспективна ~а dead-end job
безупинна ~а nonstop run
бригадна ~а teamwork
важка (виснажлива, стомлива, груба, небезпечна, ризикована) ~а hard (back-breaking, tiring, rough, dangerous, risky) work
виконана ~а executed work
виконувана ~а work in progress
випадкова ~а casual work, odd job
відрядна ~а piecework, task work, work by task, bonus job, outwork
добровільна понаднормова ~а voluntary overtime
договірна ~а contract(ual) work
допоміжна ~а bywork, indirect/nonproductive labo(u)r
експедиторська ~а forwarding
експериментальна ~а experimental work
звичайна ~а routine work
змінна (багатозмінна, двозмінна) ~а continuous shift work(ing) (noncontinuous work, double-shift work; про устаткування, підприємство - double-shift operation)
зразкова ~а specimen work
колективна ~а teamwork
конструкторська ~а design work
контрольна ~а inspection test
короткострокова/короткочасна ~а short-run job; (устаткування тощо) short run
ліцензійна ~а licence (амер. license) work
належна ~а proper work
наукова ~а research (work); (продукт праці, праця) scientific paper
небезпечна ~а risky job
нерегламентована ~а unrestricted job
нерегулярна ~а intermittent work, odd job
несезонна ~а off-season job
несправна ~а malfunction
низькооплачувана ~а low-paid job
новаторська ~а (в області досліджень) pioneering work
нормальна ~а устаткування normal operation of equipment
обовязкова понаднормова ~а compulsory overtime
оплачувана ~а gainful occupation
основна (додаткова, понаднормова) ~а main (additional/extra, overtime) work/job, основна виробнича ~а productive work
перспективна ~а entry-level job
підготовча ~а preparatory/preliminary work; (по будівництву об’єкта, вишукуванням тощо) development work
підсобна ~а subsidiary work
повсякденна ~а routine work; (комісії тощо) daily proceedings
погодинна ~а time work
поденна ~а day-labo(u)r, work by the day, day-work
постійна (непостійна, тимчасова) ~а permanent/regular (casual, temporary) work
поточна ~а з обліку й звітності accounting routine
примусова понаднормова ~а forced overtime work
регламентована ~а restricted job
розумова (ручна, фізична) ~а mental/intellectual (manual, physical) work
ручна ~а (виріб) handmade, handwork
спішна ~а rush work
суспільна ~а public/social work
творча ~а creative work
термінова ~а rush work/job
типова ~а (при розробці шкали зарплати) key job
тривала ~а (устаткування тощо) long run
трудомістка ~а tedious job
цілодобова ~а (підприємства тощо) round-the-clock operation
чорнова ~а rough work
штатна ~а full-time job
будівельні ~и building/construction work
будівельно-монтажні ~и building/erection and assembly work/job
весняні ~и spring works
геологічні ~и geologic(al) work(s)
гранувальні ~и lapidary work
дефектні ~и defective work
деревообробні ~и за спеціальними замовленнями custom woodworking
дослідні ~и survey and research work(s)
збиральні ~и harvesting operations
іригаційні ~и irrigation work
майбутні ~и forthcoming/future work(s)
монтажні ~и erection/mounting/installation work
навантажувальні ~и loading operations
навантажувально-розвантажувальні ~и freight handling
налагоджувальні ~и setting-up
настановні ~и installation work
науково-дослідні ~и research-and-development work/activities
незавершені ~и uncompleted/outstanding work
підрядні ~и contract(ual) work
польові ~и fieldwork, field operations
проектні ~и design work(s)
проектно-дослідні ~и design and survey/exploration work(s)
проектно-конструкторські ~и design and construction work, engineering
пускові ~и start-up operation(s); start-up work, starting-up and adjustment work/operation(s)
ремонтні ~и repair work(s), repairs
розвідницькі ~и prospecting
рятувальні ~и salvage operations
сезонні ~и seasonal work/operations
сільськогосподарські ~и farm/agricultural work, farm operations
столярні ~и за індивідуальними замовленнями custom woodworking
топографічні ~и topographic(al) work(s)
трудомісткі ~и labo(u)r-intensive operations
~а гіршої якості underwork
~а неповний робочий день part-time work/job
~а неповну зміну part-shift/part-time work; (про устаткування, підприємство) part-time operation
~а повний робочий день full-time work/job; ~а повну зміну full-time work; (про підприємство, устаткування) full-time operation
~а системи working of a system
~а строго за правилами (вид страйку) work-to-rule
~а уповільненими темпами (вид страйку) slow-down, slowdown
~а устаткування operation/performance of equipment
~а в апараті (у заводоуправлінні, а не в цеху) staff work
~а в одну зміну work in one shift, non-shift work; (про устаткування, підприємство) one-shift operation
~а в умовах недовикористання виробничих потужностей slack operation
~а за графіком schedule work
~а за державним підрядом government contractual work
~а за контрактом contractual work(s); (про зайнятість) contractual employment
~а за наймом [наймана робота] wage work, employ(ment), working for hire
~а за професією professional job
~а зі скороченим робочим днем short time work
~а з кадрами (навчання, виховання тощо) personnel development/administration
~а із заохочувальною оплатою incentive operation
~а на комісійній основі commission work
~а на повну (виробничу) потужність full rate of operation, capacity operations
~а при недовантаженні виробничих потужностей slack operation
~а при повному навантаженні full capacity operation
~а протягом усього життя life work
~а у безперервному режимі continuous operation;~а у дві зміни work in two shifts, double; shift work; (про устаткування, підприємство) one-shift operation
~а у денну зміну day work, day-shift work
~а у нічну зміну night (-shift) work
~а у приміщенні inside work
~а у складі групи teamwork
~а у три (чотири) зміни three-shift (four-shift) work; (про устаткування, підприємство) three-shift (four-shift) operation
~и з виготовлення (виробу) fabrication functions
~и з виправлення недоробок remedial work(s)
~и з навантаження й вивантаження вантажів stevedorage, stevedoring
без ~и out of job/work, unemployed
~а удома domestic labo(u)r, out-work
, виконувана за замовленням contract(ual) work
, виконувана однією людиною one man job
, що не відповідає (високій) кваліфікації (працівника) underemployment
, передана для виконання за субпідрядом given-out work
, передана на сторону (іншій фірмі) given-out work
, що не відповідають контрактові the work(s) which is (are) not in accordance with the contract
особа без постійної ~и casual labo(u)rer
особа, яка втратила ~у (звільнений) redundant
особа, яка займається випадковою ~ою jobber, casual labo(u)rer
особа, яка залишила ~у у звязку з віком retiree
особа, яка „має тимчасову ~у” (запис в анкеті) having a job but not at work
особа, яка недавно прийнята на ~у recruit
особа, яка непридатна для ~и unworkable
особа, яка „шукає ~у” (запис в анкеті) looking for a work/job
братися за ~у to get down/to set to work
бути перевантаженим ~ою to be pressed with work
вийти на ~у to come to work
виконувати ~у to do/to execute/to carry out work
виконувати понаднормову ~у to be on overtime, to work overtime
виправляти дефектні ~и to rectify defective work
відстороняти від ~и to take off the job
включати в ~у to put into operation/use
гарантувати належну ~у to guarantee proper work
давати ~у to give a job
доручати ~у to commit to work
забезпечувати ритмічну ~у to balance work, to ensure balanced work
завершувати ~у to finish/to complete, to be through with work
звільняти з ~и to sign off, to dismiss, to sack
знімати когось з ~и to dismiss smb, to discharge smb, to sack smb
іти з ~и to go out of service, to leave service
надавати ~у to employ, to engage, to take on, to hire, to provide work
наймати на ~у to hire, to employ, to engage, to take on
недостатньо завантажувати ~ою to underwork
оцінювати ~у to appraise/to evaluate work
переводити на більш оплачувану ~у to upgrade
переробляти дефектні ~и to re-do/to re-execute defective work(s)
переходити на ~у іншої кваліфікації to change over one’s occupational
платити за відрядну ~у to pay by the piece
платити за додаткову ~у to pay for overtime
поліпшувати ~у to improve work
поступово припиняти (якісь) to phase out
приймати на ~у to employ, to take on, to recruit, to engage
припиняти ~у to stop work, to suspend work, (про підприємство – закриватися) to shut down
проводити ~у to carry out work
проводити проектно-дослідні ~и to carry out design and survey
розгортати ~у to organize work
розподіляти ~у між кількома людьми to split (up) the work among a number of people
утратити ~у to lose one’s work/job
ухилятися від ~и to shirk work
шукати ~у to seek work/a job/employment, to look for a work/job. ПРИМІТКА: Іменник work означає регулярну трудову діяльність, здійснювану з різною метою. Це будь-яка робота, яка приносить заробіток, незалежно від того, чи вона пов’язана з певною посадою, чи виконується як тимчасове доручення. Іменник job означає конкретну діяльність, яка здійснюється за наймом (українські еквіваленти робота, служба, посада). – це робота, яка вимагає специфічних знань чи професійних навичок: Я шукаю роботу, яка відповідала б моїй кваліфікації і досвіду. I’m looking for an occupation suited to my skill and experience.
рятівн||ий прикм. saving; life-saving; rescue (attr.), escape (attr.)
~ий загін rescue party
~ий засіб saving remedy
~ий круг life buoy
~ий пояс (човен) lifebelt (lifeboat)
~а драбина escape ladder.
смерт||ь ім. ж. death
вірна ~ь certain death
внутрішньоутробна ~ь foetal death
голодна ~ь death by starvation
духовна ~ь spiritual death
загадкова ~ь mysterious death
зареєстрована ~ь registered death
миттєва ~ь instant/immediate death
насильницька ~ь violent death
очікувана ~ь expected death
передчасна ~ь untimely death
природна ~ь natural death
раптова ~ь sudden death
спокійна ~ь peaceful death
трагічна ~ь tragic death
~ь від нещасного випадку accidental death, death from misadventure
ескадрон ~і death squad
питання життя і ~і question of life and death
причина ~і cause of death
свідоцтво (оголошення) про ~ь death certificate (obituary)
~ь від холери death from cholera
табір ~і death camp
на ~ь to death, mortally
до ~і хочеться курити I am dying for a cigarette
замучити (засудити, побити) когось до ~і to torture (condemn/sentence, to beat) smb to death
надокучити до ~і to pester to death
померти своєю ~ю to die a natural death
померти ~ю героя to die a hero’s death
привести до ~і to lead to/to result in death
реєструвати ~ь to register the death (of)
спричинити ~ь to cause death
уникнути ~і to avoid death
~ь настала… death came/happened/occurred…; ¨ боятися ~і – на світі не жить a man can only die once
бути в кігтях ~і to be in the jaws of death
від ~і не відкупишся death when it comes will have no denial
за ~ю посилати to be (as) slow as a snail
поки ~ь не розлучить нас till death do us part
~ь вістки не посилає death keeps no calendar
~ь платить усі борги death pays all debts
усі рівні перед лицем ~і death is the great leveller.
соціально-побутов||ий прикм. social, welfare
~і умови conditions of daily life.
сподів||атися дієсл. (на щось) to hope (for); (розраховувати на щось, очікувати) to expect; (покладатися) to rely (on); (вірити, довіряти комусь) to trust
~атися на краще to hope for the best; ¨ поки живеш – ~айся! while there is life there is hope
~айся на краще, але готуйся до найгіршого hope for the best and prepare for the worst.
стаж ім. ч. (тривалість роботи) length of service; (колишня робота) experience; (послужний трудовий список) record of service/work; (випробний період, набування практичного досвіду) period of probation/trial, probationary period
безперервний ~ роботи continuous record of work, uninterrupted service, continuity of employment
великий ~ роботи long service
загальний ~ роботи occupational life
кандидатський ~ probationary period, period of probation
трудовий ~ record of work, seniority
особа, що має трудовий ~ experienced worker (і т. n.)
особа, що не має трудового ~у inexperienced/new worker (тощо)
проходити випробний ~ to work/to be on probation.
статев||ий прикм. біол. sexual; sex (attr.)
~ий гормон sexual hormone
~ий зв’язок sexual connection/intercourse
~ий інстинкт sex instinct
~ий потяг sex appeal, sexual attraction, libido
~а зрілість sexual maturity
~а хвороба sexual disease
~е безсилля impotence
~е життя sexual life
~е розмноження sexual reproduction
~і органи sexual organs; reproductive organs; genitals; private parts.
столітт||я ім. с. (сторіччя) century; (епоха) age; (річниця) centenary; (життя) (span of) life; 20-е (21-е) ~я the 20th (the 21st) century
наступне (минуле, нинішнє, попереднє) ~я the next (the last, the present, the previous) century
на початку (в кінці) ~я at the beginning (at the end) of the century
протягом/впродовж 20-го ~я during/throughout the 20th century
у 20-у ~і in the 20th century
~ями for centuries.
страхування ім. с. insurance; (життя) assurance; (пенсії, ренти) annuity; (від ризику) security; (як справа, галузь) insurance business/industry
авіаційне (морське) ~ aviation (marine/sea) insurance
взаємне (індивідуальне) ~ mutual (personal/private) insurance
виробниче (державне) ~ industrial (state/national) insurance
відстрочене ~ deferred insurance
гарантійне ~ guarantee insurance
групове ~ group/collective insurance, group annuity
групове ~ життя group life insurance
групове ~ пенсії, що передбачає надбавку до постійної пенсії (що залежить від одержуваних дивідендів на резерв внесків) variable annuity
добровільне ~ voluntary insurance
довгострокове (довічне, завчасне) ~ long-term (perpetual, provisional) insurance
довічне ~ з довічною сплатою внесків straight life insurance
довічне ~ з обмеженим періодом сплати внесків (протягом перших декількох років дії договору) limited payment life insurance
довічне ~ на випадок смерті whole life insurance
додаткове ~ additional/supplementary insurance
додаткове повністю оплачене ~ (джерело внеску – дивіденди за основним договором) added paid-up insurance
звичайне ~ життя ordinary life insurance
колективне ~ collective/group insurance
комбіноване ~ (магазинів) combined (shop, амер. store) insurance
короткострокове ~ short-term insurance
кредитне ~ життя (у випадку смерті застрахованого страхова сума використовується для оплати придбаного на виплат товару) credit life insurance
майнове ~ property insurance, insurance of property
надмірне ~ overinsurance
неповне ~ underinsurance
обов’язкове ~ compulsory/obligatory insurance
обов’язкове ~ цивільної відповідальності compulsory third party insurance
особисте ~ personal/private insurance
подвійне ~ double insurance
поновлюване ~ життя на певний строк (зі збільшенням тарифних ставок при кожному поновленні) renewable term life insurance
попереднє ~ previous insurance
пряме ~ direct insurance
розширене ~ extended insurance
соціальне ~ social/national insurance
спільне ~ (напр., коли 75% витрат покриває страхова компанія, а 25% – сам застрахований) coinsurance
сухопутне ~ overland insurance
транспортне ~ transport insurance
транспортне ~ вантажів goods-in-transit insurance
~ авіапасажирів aircraft passenger insurance
~ авіаперевезень air transport insurance
~ багажу luggage, амер. baggage insurance
~ без включення випадків часткової аварії insurance free of particular average
~ без права одержання дивідендів (компанії) nonparticipating insurance
~ без права регресу insurance without the right of recourse
~ без сплати внесків insurance free of premium
~ без участі в прибутках (компанії) insurance without bonus
~ будівель insurance of building(s)/structures
~ будівельно-монтажних ризиків insurance against construction and assembly risks
~ вантажів insurance of cargo
~ виробництва від пожежі industrial fire risks insurance; ~ витрат на освіту educational insurance
~ витрат на перебування в лікарні hospital expenses insurance
~ втраченої вигоди loss-of-profit(s) insurance
~ депозитів deposit insurance
~ дітей child’s insurance
~ добових insurance of daily benefits
~ домашнього майна insurance of contents
~ експортно-імпортних вантажів insurance of export and import cargoes
~ експортних кредитів export credit insurance
~ життя life insurance/assurance
~ життя в зв’язку з додатковим ризиком (для осіб небезпечних професій) extra risk life insurance
~ життя двох або більше осіб joint life insurance
~ життя на певний строк (fixed) term life insurance
~ життя на певний строк із страховою сумою, яка щорічно зменшується decreasing term life insurance
~ запасів insurance of stocks
~ засобів транспорту insurance of means of conveyance
~ збитків insurance against loss or damage
~ інвестицій investment insurance
~ іпотечної заборгованості mortgage insurance
~ капіталів capital insurance
~ компанії від платежів (напр., податків) у випадку перерви виробничої діяльності через стихійні лиха use and occupancy insurance, business interruption insurance
~ коштовностей insurance of valuables
~ легкових автомобілів motorcar insurance
~ лісу forest insurance
~ майна insurance of property, property insurance
~ морських вантажів cargo insurance
~ морських перевезень усередині країни inland marine insurance
~ пасажирів passenger insurance
~ пасажирів в автомашинах motor vehicle passenger insurance
~ пенсії на випадок втрати працездатності disability annuity
~ пенсії по старості retirement insurance
~ від безробіття insurance for unemployment
~ погашення іпотечної заборгованості mortgage protection
~ позик loan insurance
~ прибутку родини family income insurance
~ професійної відповідальності professional liability insurance
~ реальної заробітної плати real-wage insurance
~ ренти annuity
~ ризиків insurance against risks
~ ризику неплатежів insurance against non-payment
~ судових витрат legal expenses insurance
~ тварин livestock insurance
~ технічних ризиків technical risk insurance
~ технічного оснащення підприємства engineering insurance
~ третьої сторони insurance of a third party, third-party insurance
~ туристів travel insurance
~ фермерського господарства farm insurance
~ фіксованих сум insurance of fixed sums
~ фрахту freight insurance
~ цивільної відповідальності insurance of civil liability, civil liability insurance
~ цивільної відповідальності автомобілістів (від збитків, заподіяних третьою особою) motor third party insurance
~ шкоди indemnity against loss
~ від аварій average insurance
~ від безробіття unemployment insurance
~ від виробничих ризиків і нещасних випадків insurance against industrial risks and accidents
~ від військових ризиків war risk insurance
~ від вогню fire insurance
~ від вогню й стихійних лих insurance against fire and natural calamities
~ від збитків insurance against loss or damage, loss insurance; бірж. hedging
~ від збитків, викликаних несплатою боргів bad debts insurance
~ від звичайних морських ризиків standard marine risks insurance
~ від інфляції бірж. hedge against inflation
~ від крадіжки theft insurance, insurance against robbery
~ від крадіжки зі зломом insurance against burglary
~ від нещасних випадків insurance against accidents, accident/casualty insurance
~ від повені flood insurance
~ відповідальності indemnity against liability
~ відповідальності перед третіми особами third-party insurance
~ від пожежі fire insurance, insurance against fire
~ від поломки [зламу] insurance against breakage
~ від стихійних лих insurance against natural hazard
~ від усіх ризиків insurance against all risks, all risks insurance
~ від ушкодження insurance against damage
~ від хвороб і нещасних випадків health and accident insurance
~ від часткової аварії particular average insurance
~ від часткових втрат partial loss insurance
~ з відстроченням відповідальності страховика insurance with waiting period
~ з правом вибору форми виплати страхової суми insurance with option
~ з участю в прибутках (компанії) participating insurance, insurance with bonus
~ на випадок виникнення надзвичайних обставин insurance on a contingency basis, contingency insurance
~ на випадок звільнення redundancy insurance
~ на випадок хвороби sickness insurance
~ на випадок хвороби під час подорожі за кордон overseas travel sickness insurance
~ на користь утриманців, що пережили застрахованого insurance for the benefit of surviving dependents
~ на низькі суми underinsurance
~ на суму, що перевищує вартість страхового об’єкта overinsurance
~ на умовах збереження страхування при припиненні сплати внесків (договір діє в попередній сумі, але термін його дії зменшується) extended term insurance
~ від непрацездатності disability insurance
~ за старістю old age (and survivors) insurance
анулювати ~ to cancel insurance
укладати ~ to contract/to cover/to effect insurance, to insure.
страхуватися дієсл. to insure/to assure one’s life; (бути вкрай обережним) to keep on the safe side.
строк ім. ч. (відрізок, проміжок часу) period; duration, term; (визначений момент часу) time, date
визначений ~ specified period
гарантійний ~ (service) guarantee
крайній ~ deadline
нормативний ~ normative period
пільговий ~ grace period
~ давності юр. prescription; term of limitation
~ доставлення date for delivery
~ експлуатації (чогось) тех. life (of smth)
~ корисної служби (товару) useful time of...
~ кредитування crediting period
~ окупності period of repayment
~ оренди term of lease
~ погашення платежу term/period of payment, maturity
~ повноважень term of office
~ служби service life
~ сплачування кредиту credit payments period
~ чинності договору duration of a treaty
~ чинності угоди period of validity of an agreement
в найкоротший ~ in the shortest time
до закінчення ~у чинності контракту before the expiration of the contract
до певного ~у at a fixed date
із ~ом платежу 4 місяці at a prompt of four months
у свій ~ in time
на… ~ for… period
~ом до двох місяців within two months
обирати ~ом на... років to elect for a term of... years, переобирати на другий ~ to elect for a second term; ¨ зробити щось раніше встановленого ~у to beat the schedule.
сучасн||ість ім. ж. (чогось) contemporaneity, (на рівні епохи) modernity; up-to-dateness
основне питання ~ості the principal issue of the day; our day/time, modern life
демократичні рухи, прямування ~ості present-day democratic movements.
таблиц||я ім. ж. table; спец. chart, sheet, schedule
вибіркова ~я sample table
довідкова ~я reference table
загальна (статистична) ~я aggregate (statistical) chart
зведена ~я aggregate/summary table
зведена ~я смертності aggregate table of mortality
курсова ~я stock exchange list
основна ~я результатів хронометрування time study comparison/recap table
перекладна ~я bridge/conversion table
податкова ~я tax table
порівняльна ~я bridge/comparison table
порівняльна ~я балансів comparative balance sheet
порівняльна ~я фінансових звітів (компанії тощо) за ряд років comparative statement
прямокутна ~я rectangular chart
розрахункова ~я calculation/computational table
розрахункова ~я потреби в технічних засобах equipment schedule
скорочена ~я abridged table
статистична ~я statistical table
фондова курсова ~я share, амер. stock list
шлюбна ~я mating table
~я вибіркових даних sample table
~я випадкових чисел table of random numbers
~я виправлень correction table/chart
~я витрат cost table
~я витрат виробництва cost table
~я витрат і видатків input-output table
~я відсотків table of interest
~я втрат loss table
~я втрат при невикористанні сприятливих можливостей стат. opportunity loss table
~я даних data table/chart
~я даних про вступ у перший шлюб first marriage table
~я дисперсійного аналізу стат. analysis-of-variance table
~я визначення ризиків страх. risk select table
~я дожиття life/survival/mortality table
~я значень функції functional table
~я контролю якості quality control table
~я коефіцієнтів шлюбності mating/nuptiality table
~я коефіцієнтів повних витрат total requirements table
~я коефіцієнтів прямих витрат direct input/requirements table
~я коефіцієнтів резерву на амортизацію depreciation reserve ratio table
~я курсів list of quotations
~я курсів акцій share, амер. stock list
~я лімітів за власним утриманням table of limits
~я міжгалузевого балансу input-output table
~я мір і вимірних приладів table of weights and measures
~я наближених значень approximate table
~я нарахування зносу schedule of depreciation rates
~я народжуваності birth rate table
~я нетто-коефіцієнтів шлюбності net nuptiality table
~я нормального розподілу table of normal distribution
~я перерахування bridge/comparison table
~я плідності fertility table
~ покоління generation table
~я прискореного списання вартості основного капіталу rapid depreciation schedule
~я професійної мобільності при заміщенні покоління intergenerational occupational mobility table
~я рішень decision table
~я розмірів замовлення ordering table
~я розподілу частот стат. chart of frequency distribution
~я смертності mortality table
~я смертності для окремих груп select life table
~я смертності для страхування життя actuarial life table
~я смертності вихідного контингенту демогр. cohort life table
~я смертності працездатного населення labo(u)r force life table
~я терміну служби time-service table
~я тарифних ставок job cost sheet
~я тарифних ставок для вантажних перевезень freight tariff
~я тарифних ставок для пасажирських перевезень passenger tariff
~я тривалості трудового життя table of working life
~я убування контингенту демогр. attrition table
~я чисельності стабільного населення демогр. stable matrix
~я для визначення відсотка втрати працездатності disability percentage table
~я з диференціацією за контингентом демогр. cohort table
у вигляді ~ь (як прикм.) tabular, in tabular form
~я, побудована за даними поточного обліку current table
~я, що визначає розмір замовлення в залежності від місячного попиту month of-stock table
зведений у ~ю tabulated
вносити/зводити в ~ю to tabulate
складати ~ю to compile a table.
трагеді||я ім. ж. tragedy
велика (жахлива, справжня) ~я great/major (awful/terrible, real) tragedy
особиста (сімейна) ~я personal/private (family) tragedy
~я його життя the tragedy of his life
~я Шекспіра a Shakespearean tragedy
відвернути ~ю to avert/to prevent tragedy
робити з чогось ~ю to make a tragedy out of smth; to treat smth as a tragedy
ставити ~ю (на сцені) to stage a tragedy
закінчитися ~єю to end in tragedy.
ув’язнення ім. с. imprisonment; confinement, detention, custody
довічне ~ life imprisonment
одиночне [самотнє] ~ solitary confinement
~ у виправній установі institutional confinement
~ в карцері incarceration
~ за борг imprisonment for debt
~ із загальним (суворим) режимом ізоляції ordinary (close/narrow) confinement
~ на шість місяців six-months’ imprisonment.
уклад ім. ч. structure, organization; (спосіб, образ) mode, way, style; (спосіб виробництва) mode of production
соціально-економічний ~ social and economic structure
~ життя way of life.
ум||ирати, ~ерти дієсл. to die, to expire; поет. to pass away, to depart his life, to breathe one’s last
~ерти від раку to die of cancer
~ерти на своєму посту to die at one’s post
~ирати своєю (не своєю) смертю to die a natural (a violent) death
він ~ирає he is dying
він ~ер he is dead/gone; ¨ вік живи, вік учись, а таки дурнем ~реш one is never too old to learn
~ерти з нудьги to be bored to death
~ерти від сміху to split one’s sides with laughter.
умов||а ім. ж. (застереження) condition; (положення, пункт договору тощо) clause, stipulation, proviso, provision, reservation; terms (pl.); (передумова) implication; (основа) basis; conditions (pl.); (зумовлюючи щось) circumstances; (договору, кредитів тощо) terms; (заходи, шляхи рішення якихось проблем тощо) arrangements; (навколишнє середовище) environment
взаємна ~а юр. concurrent condition
визначальна ~а (фактор) pacing factor
вихідна ~а premise
додаткова ~а auxiliary/additional/side condition; (угоди тощо) collateral clause
ескалаційна ~а (колективного договору – про автоматичний перегляд зарплати відповідно зміненого рівня життя) escalator provision
неодмінна ~а precondition
обмежувальна ~а limiting/boundary condition
обов’язкова ~а obligatory condition, лат. sine qua non
основна ~а main/basic condition; (фактор) pacing factor
попередня ~а prior condition, precondition; юр. precedent conditions
попередня необхідна ~а prerequisite
~а невизначеності uncertainty, condition of uncertainty
~а оптимальності optimality condition
~а першочергової важливості (у документі) paramount clause
~а сильної інфляції high inflation environment
~а страхування “зі складу на склад” warehouse to warehouse clause
за ~и, якщо on the understanding that
за ~и штрафу subject to a penalty
за ~и, що..., з ~ою, що... on condition that..., provided that..., providing..., on the assumption of.../that..., under/on the stipulation that..., on the understanding that..., subject to...
~а про відповідальність страховика за збитки, що були завдані під час зберігання товару на складі (пункт, застереження документу) bailee clause
~а про відшкодування страхувальником видатків застрахованого на запобігання загибелі вантажу і стягнення збитків з третіх осіб страх. sue and labo(u)r clause
~а про зниження ціни (угоди) down price clause
~а проникнення (нової фірми в галузь) condition of entry
~а про підвищення зарплати відповідно росту цін на споживчі товари (у колективному договорі) escalation/operation escalator clause
~а про порядок пайового поділу (між замовником і підрядником – у заохочувальному контракті) sharing arrangement
~а про пролонгацію страх. continuation clause
аварійні ~и emergency conditions
антисанітарні ~и insanitary conditions
базисні ~и basic terms
важкі ~и (експлуатації) severe (operating) conditions
вигідні ~и оплати advantageous terms of payment
відповідні ~и adequate/appropriate conditions
граничні ~и extremal conditions
ґрунтові ~и soil conditions
додаткові ~и страхування (написані на страховому полісі або на смужці паперу, прикріпленій до поліса) insurance rider; (надруковані на смужках паперу, що приклеюються до страхового поліса) slip
єдині ~и uniform conditions
житлові ~и housing (conditions)
житлово-побутові ~и living conditions, conditions of life
жорсткі ~и hard terms
заборонні ~и (у договорі на постачання тощо) exclusionary terms
заводські ~и factory/plant тощо conditions
загальні ~и general conditions
загальні ~и постачання general conditions of delivery
задані ~и desired conditions
заздалегідь поставлені/запропоновані ~и stipulated terms
затверджені технічні ~и adopted specifications
економічні ~и economic conditions
експлуатаційні ~и operating/operation/operative/service/running conditions
екстремальні ~и extreme conditions
звичайні ~и usual terms/conditions
звичайні ~и експлуатації usual operating conditions
каральні ~и shackling/fettering terms
каральні ~и ліцензійної плати punitive royalty
кліматичні ~и climatic conditions
комерційні ~и commercial terms
контрольні ~и controlled conditions
критичні ~и critical conditions
легкі ~и експлуатації low-duty/mild-duty/operating conditions
лихварські ~и usurious terms
метеорологічні ~и meteorological conditions
найбільш несприятливі ~и експлуатації worst-on-worst operating conditions
найбільш сприятливі ~и (договору, оплати тощо) best terms
найгірші можливі ~и worst possible conditions
належні ~и adequate/proper conditions
належні ~и праці adequate working conditions
незадовільні житлові ~и inadequate housing
неналежні ~и роботи inadequate working condition
ненормальні ~и (експлуатації) abnormal (operating) conditions
необхідні ~и necessary conditions, prerequisite, requirement; (першого порядку) first-order conditions
неприйнятні ~и unacceptable terms/conditions
неприйнятні ~и відряджання фахівців за кордон unacceptable terms of sending specialists abroad
несприятливі ~и disadvantage(s)/adverse/unfavo(u)rable conditions
несприятливі погодні ~и adverse weather conditions
нестерпні ~и unbearable conditions
нецінові ~и кредиту nonprice lending terms
нормальні ~и normal/reasonable conditions
нормальні ~и експлуатації moderate/medium operating conditions
обговорені ~и експлуатації specified operating conditions
обтяжливі ~и onerous/exacting terms
однакові ~и (договору тощо) equal terms
оптимальні ~и optimum (conditions), optimal conditions
особливі ~и special conditions; (договору за печаткою) particular conditions
особливі ~и страхування special policy conditions
особливо важкі ~и supersevere conditions
пільгові ~и concessionary/easy/favo(u)rable/preferential/soft terms, favo(u)rable conditions;пільгові ~и постачання чогось preferential/favo(u)rable terms for the supply of smth
погодні ~и weather conditions
помірні ~и (експлуатації) moderate/medium (operating) conditions
посушливі ~и arid/drought/dry land conditions
початкові ~и start(ing) conditions
прийнятні ~и acceptable/normal/reasonable conditions/terms
прийнятні ~и відряджання фахівців за кордон acceptable terms of sending specialists abroad
прийнятні ~и оплати acceptable terms of payment
прийняті технічні ~и adopted specifications
природні ~и natural conditions/environment
проектні ~и design conditions
реальні ~и (експлуатації) actual (operating) conditions
рівні ~и equal status
робочі ~и (праці) working conditions; (експлуатації) operating conditions
робочі технічні ~и performance specifications
розрахункові ~и rated/design conditions
скромні ~и життя humble conditions of life
соціальні ~и social environment/setting
соціально-демографічні ~и socio-demographic conditions
специфічні ~и specific conditions
спеціальні ~и special conditions
сприятливі ~и favo(u)rable/cleared conditions
сприятливі ~и оплати favo(u)rable terms of payment
стабільні ~и виробництва stabilized production conditions
стандартні ~и standard/reference conditions
стандартні технічні ~и standard specifications
суспільні ~и social environment
технічні ~и engineering/technical specifications, requirements
технічні ~и для забезпечення безпеки safety specifications
технічні ~и замовника customer specifications
технічні ~и на виріб production specifications
технічні ~и на випробування test specifications
технічні ~и на контроль виробничого процесу production process control specifications
технічні ~и прийняття inspection specifications
технічні ~и, розроблені головною організацією centred, амер. centered specifications
тимчасові технічні ~и tentative specifications
типові ~и (експлуатації) average (operating/service) conditions
типові ~и страхування standard policy conditions
транспортні ~и transport conditions
фактичні ~и (експлуатації) див. реальні ~и (експлуатації)
факторні ~и торгівлі factoral terms of trade
фінансові ~и (заходу, шляхи рішення проблем тощо) financial arrangements
цінові ~и кредиту price lending terms
~и акредитива terms/conditions of a letter of credit, credit terms
~и акцептування conditions of acceptance
~и виробництва production conditions; (середовище) manufacturing environment
~и відвантаження terms of shipment
~и “в та від” (страхування судна, за яким страхування вважається дійсним як до відходу судна з порту, так і під час перебування в дорозі) at and from clause
~и видання кредиту lending terms
~и викупу terms of redemption
~и виплати тому, хто відмовився від страхового поліса surrender provision
~и врегулювання (платежів тощо) terms of settlement
~и дисконтування discount terms
~и договору terms of an agreement/of a contract, contract terms
~и договору оренди provisions of a lease
~и договору про опіку terms of the trust
~и договору про довірче керування (майном) terms of the trust
~и другого порядку second-order conditions
~и зберігання storage conditions
~и здійснення feasibility conditions
~и експлуатації operating/operation/operative/working/running/service conditions
~и навантаження і вивантаження мор. quay terms
~и надання кредиту terms of credit, credit terms
~и надання кредиту під час продажу на виплат hire-purchase terms
~и оплати terms/conditions of payment
~и перевезення (вантажу) conditions of carriage, terms of transportation
~и першого порядку first-order conditions
~и підписки terms of subscription
~и погашення кредиту terms of repayment of credit
~и позики credit terms, terms of credit
~и постачання terms/conditions of delivery/of supply, delivery specifications
~и праці working conditions
~и продажу terms of sale
~и реалізації realizability conditions
~и рівноваги equilibrium conditions
~и роботи (праці) working conditions; (експлуатації) operating/operation/operative/service/running conditions
~и розрахунку (платежу) terms/conditions of payment
~и скупченості crowded conditions
~и стабільності stable environment
~и страхування terms of insurance, insurance terms and conditions
~и страхування, зазначені в генеральній угоді про групове страхування general policy conditions
~и торгівлі (по співвідношенню цін тощо) terms of trade, trading conditions
~и торгівлі відповідно до поточних операцій (показник, що враховує не тільки ціни імпортних та експортних товарів, але також вартість послуг і прибутки від закордонних капіталовкладень) terms of trade on current account
~и торгівлі відповідно до прибутків (відношення індексу загальної вартості експорту до індексу імпортних цін) income terms of trade
~и угоди terms of an agreement; (домовленості, врегулювання чогось) terms of settlement
~и для заставних mortgage terms
за інших рівних ~ов (with) other things being equal
за таких (ні за яких) ~ов in/under such (no) circumstances
на будь-яких ~ах on any terms
на вигідних ~ах on beneficial terms
на визначених ~ах under certain conditions
на наявних ~ах under existing conditions
на комерційних ~ах on commercial terms
на наступних ~ах on the following conditions/terms, on the following terms and conditions
на пільгових ~ах on fabo(u)rable/preferential terms, (зі знижкою) at reduced rates
на рівних ~ах on equal terms
на ~ах консигнації on a consignment basis
у виробничих ~ах under production conditions
~и, досягнуті в результаті переговорів negotiated terms
~и, зумовлені торговельними звичаями terms governed by the custom in trade
~и, необхідні для реєстрації цінних паперів на біржі listing requirements
~и, прийняті в страховій практиці terms accepted in insurance practice
бути обмеженим ~ою to be subject to a condition
виконувати ~и to comply with/to conform to the terms
відповідати ~ам to comply with/to conform to the terms
відповідати технічним ~ам to conform to (the) specification
дотримуватись ~ контракту to keep to the terms of the contract, to adhere to the conditions of the contract
дотримуватись ~, що забезпечують збереження права на гарантію to keep warranty in force
дотримуватись ~ платежу to observe the terms of payment
жити в гарних (в поганих) ~ах to have good (bad) living conditions
забезпечувати належні ~и роботи to provide adequate working conditions
задовольняти ~у to meet the requirement
задовольняти технічні ~и to meet/to satisfy requirements, to comply with specifications
змінювати ~и (життя тощо) to change conditions, (постачання тощо) to change/to modify the terms (of)
змушувати когось прийняти ~и to bring smb to terms
купувати з ~ою ліквідації розрахунків наприкінці місяця to buy for end of month settlement
купувати з ~ою ліквідації розрахунку в середині місяця to buy for mid (month) settlement
купувати з ~ою ліквідації розрахунків протягом найближчого ліквідаційного періоду to buy for settlement
купувати на вигідних ~ах to buy on easy terms
нав’язувати ~и to dictate terms (to)
нав’язувати кабальні ~и to foist onerous terms (on)
надавати комусь найкращі ~и оплати to put smb on the best terms of payment
переглядати ~и (договору тощо) to revise the terms (and conditions)
переглядати ~и оплати to reconsider the terms of payment
переглядати ціни та ~и оплати to revise prices and terms (of payment)
підкорятися ~ам to submit to terms
поліпшувати ~и to improve conditions
поліпшувати житлово-побутові ~и to improve one’s living conditions
поліпшити наявні ~и to better (the) existing conditions
поліпшувати ~и праці to improve the working conditions
порушувати ~и (договору тощо) to infringe terms (and conditions)
порушувати ~и сплати to infringe the terms of payment
приймати ~и to come to terms, to accept terms
пристосовувати ~и займу до потреб позичальника to tailor the terms of the loan to the needs of the borrower
продавати з ~ою ліквідації розрахунків протягом найближчого ліквідаційного періоду to sell for settlement
продавати з ~ою ліквідації розрахунків на фондовій біржі to sell for end settlement
продавати з ~ою розрахунку в середині місяця to sell for mid (month) settlement
продавати на вигідних ~ах to sell on easy terms
пропонувати більш вигідні ~и (для угоди) to outbid
пропонувати більш вигідні ~и, ніж конкуренти to outbid the competitors
ставити ~ою to make it a condition, to stipulate
ставити ~и to make conditions/terms
створювати комусь усі ~и для чогось to give smb everything necessary for smth
узгоджувати ~и to finalize terms (and conditions)
узгоджувати ~и відряджання фахівців за кордон to agree on the terms of sending specialists abroad
уточнювати ~и оплати to specify the terms of payment
формулювати ~и to word the terms (and conditions)
просимо вас переглянути ваші ціни та ~и оплати/розрахунку кор. we request you to revise your price and improve your terms (of payment)
просимо призначити нам ваші самі низькі ціни і самі сприятливі ~и розрахунку за постачання... кор. please quote us your best terms for the delivery of...; ● див. тж. клаузула, застереження, положення, пункт, оптимум, режим.
участ||ь ім. ж. (в) taking part (in), participation (in); (у долі, справі, підприємстві тощо, частка) share (in), sharing (of), concern (in); (у компанії, її справахпартнерство) partnership; (у чомусьінтерес у справі тощо) interest (in), concern (in/with)
грошова/фінансова ~ь financial participation/interest/share
державна ~ь state participation
другорядна ~ь (у капіталі) minority stake (in)
спільна ~ь у торгах joint bidding/tendering; (у позиці) fractional participation
часткова ~ь (individual) share/interest (in)
за ~ю with the participation (of), with the assistance (of), including
~ь в акціонерному капіталі shareholding, share/partnership/concern in a (joint-stock) company
~ь в акціонерному товаристві share(s)/partnership/concern in a (joint-stock) company
~ь у виборах participation in elections
~ь у витратах share in expenses
~ь у власності stake in ownership
~ь у прибутках participation/share in the profits, profit/gain sharing
~ь у спільному підприємстві concern/interest/share in a joint venture
~ь у справі, підприємстві concern/partnership/share/interest in a business, in an enterprise
~ь у торгах participation in a tender/tenders, tendering
високий (низький) відсоток ~і у виборах heavy (poor/light) poll/turnout
за ~ю іноземних фірм with the participation of foreign firms
брати ~ь (в) to take part (in), to participate (in); to be involved (in); (бути однією зі сторін, що беруть участь, у договорі тощо) to be a party (to); (у долі, мати частку капіталу в справі тощо) to have a share (in), to have shares (in)
брати ~ь в азартній грі на біржі to take a flier
брати ~ь в акціонерному товаристві to have shares in a (joint-stock) company
брати ~ь у здійсненні платежів to be involved in payments
брати ~ь у підприємстві/справі to be concerned/to participate in a business
брати ~ь у політичному житті to be involved in political life
брати ~ь у прибутках to participate in the profits
вийти з ~і (партнерства в компанії) to retire/to withdraw from a partnership
залучати до ~і to draw (in/into), (зацікавлювати) to interest (in)
він у цьому не брав ~і he took no part in it, he had no hand in it.
форм||а ім. ж. form; (обрис) shape; (метод) method; (спосіб) mode; (одяг) uniform; тех. (для виливки) mould, cast
акредитивна ~а розрахунків payment by a letter of credit
вартісна ~а товару value form of commodity
випадкова ~а вартості accidental/elementary form of value
відносна ~а вартості relative form of value
грошова ~а вартості money form of value
групова ~а організації (чогось) group structure
друга ~а диференціальної ренти second form of differential rent
еквівалентна ~а вартості equivalent form of value
еквівалентна ~а товару equivalent form of commodity
загальна ~а вартості general(ized) form of value
звітна ~а form of account/report
інкасова ~а розрахунків payment for collection
канонічна ~а мат. canonical form
ліквідна ~а liquid form
матеріальна ~а вартості tangible form of value
натуральна ~а господарства с.-г. subsistence agriculture/farming
натуральна ~а товару natural/bodily form of commodity
особлива еквівалентна ~а вартості particular equivalent form of value
офіційна звітна ~а statutory form of account/report
перша ~а диференціальної ренти first form of differential rent
повна ~а вартості total/expanded form of value
проста товарна ~а simple commodity form
проста ~а вартості elementary/accidental form of value
розгорнута ~а вартості expanded/total form of value
скорочена загальна статистична звітна ~а general short form of statistical report
статистична звітна ~а statistical report form, (для перепису) census report form
схована ~а капіталу latent form of capital
таблична ~а table/tabular form
товарна ~а commodity form
традиційна ~а ведення сільського господарства traditional (form of) agriculture/farming
фетишистська ~а fetish-like form
юридична ~а володіння legal form of ownership
юридична ~а організації legal form of organization
~а аудиторського звіту model audit report
~а виробництва form/mode of production
~а власності pattern/form of ownership
~а господарства (ферми) farm pattern
~а державного устрою form of state structure
~а договору contract process, model/standard contract
~а забезпечення (у вигляді акцій тощо) form of collateral
~а забезпечення позову form of security for the claim
~а зарплати wage/pay form
~а звертання (у діловому листуванні) form of address
~а звіту form of account/report
~а квитанції receipt form
~а конкуренції form of competition
~а обліку результатів хронометрування time study observation sheet
~а оплати mode/manner/method of payment
~а організації (напр., фірми) form of organization
~а організації підприємства form of an enterprise
~а платежу mode/manner/method of payment
~а позову form of a claim
~а розписки receipt form
~а розподілу form/mode of distribution
~а розрахунку method of payment
~а статистичного опитувального листа statistical report form
~и духовного життя суспільства forms of a society’s intellectual/spiritual life
~и духовної діяльності forms of intellectual activity
~и соціальної організації forms of social organization
~и співробітництва forms of operation
~и суспільної свідомості forms of social consciousness
за ~ою in due form, properly
за ~ою і змістом in form and in content
заради ~и for the sake of form, лат. pro forma
у запропонованої законом ~і in due form of law
у належній ~і in due form
у письмовій ~і in writing, in written form
у ~і (чогось) in the form (of)
у ~і агрегатних індексів in terms of aggregate indices
бути не в ~і to be off form
бути у ~і to be in (good) form
практикувати ~у розрахунків to practise a method of payment
приймати (визначену) ~у to take shape.
хоч, хоча спол. (принаймні) just; (різні випадки вживання) though, although
дайте мені скільки можете, хоч десять доларів give me as much as you can, even if only ten dollars
скажіть хоч слово! do say smth!
щоб закінчити роботу, мені необхідно хоча б два вільних дні to finish my work I must have at least two free days
хоч би even if; if only; I wish
хоч би він пішов I wish he were gone
хоч би й так even if it were so
хоч би що without being any the worse for it, it does not affect; like water off a duck’s back
ви хоч би сказали про це you might at least speak/have spoken about it
хоч де anywhere
хоч куди розм. first-rate
хоч хто anyone
хоч зараз at once if you like; ♦ хоч убий, не пам’ятаю I cannot for the life of me remember it.
цикл ім. ч. cycle; (послідовний ряд) series; (повний оборот) round, run
базисний ~ (у динаміці різних економічних показників) reference cycle
великий ~ росту major growth cycle
великий економічний ~ major business cycle
виробничий ~ production/working/manufacturing cycle, production run
виробничо-комерційний ~ (від придбання сировини до реалізації готової продукції) operating cycle
головний ~ basic cycle
демографічний (десятирічний) ~ demographic (decennial) cycle
довгостроковий ~ (економічної активності) secular cycle
економічний ~ business/economic cycle
економічний ~ у будівництві building cycle
економічний ~ усередині країни domestic business cycle
життєвий ~ life cycle
життєвий ~ продукту product life cycle
життєвий ~ родини family (life) cycle
інвестиційний (капіталістичний, класичний) ~ (re)investment (capitalist, classical) cycle
комерційний ~ operating cycle
короткий (короткостроковий, малий, малий економічний) ~ short-term (short(er), minor, minor business) cycle
машинний (операційний) ~ machine (operating) cycle
оптимальний (основний) ~ optimal (basic) cycle
промисловий (торгово-промисловий) ~ trade (industrial) cycle
робочий ~ running/work cycle
світовий економічний ~ international business cycle
сезонний ~ seasonal cycle
середній ~ (15-25 років) intermediate-term cycle
технологічний (товарний) ~ work (inventory) cycle
тривалий ~ long(er) cycle; (45-60 років) long-term cycle
частковий ~ partial cycle
~ витрачання (запасів) withdrawal cycle
~ відновлення (основного капіталу) turnover cycle
~ відтворення cycle of reproduction
~ динаміки росту rate-of-growth cycle
~ ділової активності business cycle
~ довголіття life cycle
~ допуску (у системі масового обслуговування) access cycle
~ життя класу продуктів (що знаходяться в стадії зрілості протягом дуже значних періодів часу – верстати тощо) product life cycle
~ зайнятості employment cycle
~ заміни устаткування re-equipment/equipment replacement cycle
~ замовлення (час від оформлення контракту до початку постачання продукції) lead time (for procurement); (інтервал між моментами подання послідовних замовлень) re(order) period/interval
~ інвестицій в основний капітал fixed investment cycle
~ лекцій series of lectures
~ максимального терміну служби (устаткування) maximum-life cycle
~ обороту (капіталу) turnover cycle
~ оброблення (виробу) operation cycle
~ обслуговування service cycle
~ переоснащення re-equipment/equipment replacement cycle
~ планування planning cycle
~ поповнення запасів stock replenishment cycle
~ постачання delivery cycle
~ роботи верстата-автомата machine cycle
~ росту growth cycle
~ руху (організація виробництва) motion cycle
~ руху запасів inventory cycle
~ темпів росту rate-of-growth cycle
~ транспортування (напр., матеріалу) in-transit cycle
~ фінансових операцій (у бюджетному процесі) budget cycle
~ у динаміці цін price cycle
~, зумовлений почерговим стимулюванням і стримуванням економічного росту stop-go cycle
~, пов’язаний зі зміною вкладень у товарно-матеріальні запаси inventory cycle
~, у якому фаза кризи виявляється у формі зниження темпів економічного росту subcycle
~, що складається з підйомів/бумів і спадів boom-and-bust cycle
~и відхилень (напр., фактичних темпів росту від потенційних) deviation cycles
~и загальної економічної активності cycles in general business activities.
цін||а ім. ж. price; (вартість) cost, value, worth; (плата) charge
абсолютна ~а absolute price
аукціонна ~а auction/tender/forced sale price
базисна ~а base/basis price
біржова ~а (stock) exchange price, quotation
вигідна ~а remunerative price
визначена ~а determined price
викупна ~а redemption price
викидна/утратна ~а distress/knock-down price
випускна ~а issue price, rate of issue
висока ~а high/heavy/stiff price; (що пропонується на торгах, аукціоні, при укладанні угоди щодо підряду) high bid
відправна ~а (нижче якої продавець не згодний продавати товар, або найвища, яку готовий заплатити покупець) starting/reference price
відпускна ~а release/disbursing price, (при розрахунках між підприємствами однієї фірми) transfer price
вільна ринкова ~а free-market price
встановлена ~а established price
гарантована ~а guaranteed/support price
глобальна ~а global price
гнучка ~а flexible/sensitive price
гранична ~а price limit
грошова ~а money price
групова ~а group price
демпінгова ~а dumping price
державна ~а state(-set) price
державна закупівельна ~а state purchasing/procurement price
диференційована ~а graduated price
дійсна ~а real price
договірна ~а contract(ual)/negotiated price
досить велика ~а smart price
доступна ~а moderate/reasonable/popular/obtainable price
дуже висока ~а too high a price, excessive/exorbitant/outrageous price, (на продукти найвищої якості) fancy/rock-bottom price
експортна ~а export price
еластична ~а flexible/sensitive price
єдина ~а common/flat/single price
єдина ~а для всього ринку (на певний. продукт) single price
заборонна ~а prohibitive price
завищена ~а overestimated price, overcharge, surcharge
заводська ~а factory price
загальна ~а (сумарна) total/general price, (єдина) common price, (за весь куплений товар, що складається з неоднорідної продукції) blanket price
загальна орієнтована ~а general guiding price
загальна ~а виробництва general price of production
закупівельна ~а purchasing/purchase/procurement price
занадто висока ~а too high a price, (необґрунтовано) excessive/exorbitant/unreasonable price
занижена ~а underestimated price, undercharge
запитувана ~а asked/offered/threshold price
запропонована ~а offered/suggested price, (покупцем на торгах) bid
збиткова ~а distress price
знижена ~а reduced price
зовнішньоторговельна ~а foreign trade price
зональна ~а zone price
імпортна ~а import price
наявна/поточна ~а current/present price
капіталістична ~а виробництва capitalist production cost, capitalist cost of production, capitalist cost price
картельна ~а cartel price
керована ~а administered/support price
кінцева ~а closing price
комерційна ~а free market price
конкурентна/конкурентоздатна ~а competitive price
контрактна ~а contract price
кон’юнктурна ~а market-determined price
котирувальна ~а quoted price
крайня ~а (максимальна) ceiling/outside price; (низька) bedrock/(rock-)bottom/floor price
купівельна ~а buying/purchase price
ліквідаційна ~а settling price
максимальна ~а maximum/highest/ceiling/peak price, price ceiling
мінімальна ~а minimum/lowest/bottom/floor price
місцева ~а local price
монопольна ~а monopoly price
надзвичайно висока (низька) ~а all-time high (low) price
надмірна ~а excessive/exorbitant price
найвища ~а top price; (що пропонується на торгах, аукціоні) highest bid
найнижча ~а bottom/floor price, (відправна, нижче якої продавець не згодний продавати товар) reservation/reserve/upset price
негативна ~а negative price
негнучка ~а nonflexible/rigid price
недоступна ~а unreasonable/unpopular/unobtainable/unapproachable price
нееластична ~а nonflexible/unsensitive price
неофіційна ~а sidewalk price
неявна ~а implicit/shadow price
низька ~а low/cut-rate price
номінальна ~а nominal price, par value
нормативна ~а standard price
нормована ~а normalized price
обґрунтована ~а reasonable/fair price
облікова ~а accounting price
обумовлена ~а agreed price
оголошена ~а posted/stated price, (надрукована) published price, (про мито) declared/stated value
однакова ~а (на всі предмети, сорти) flat price
окрема ~а (додаткова) special/extra price/charge
гуртова ~а wholesale price
орієнтована ~а approximate/guiding price
орієнтована ~а ринку approximately commercial value
орієнтована продажна ~а approximately commercial value
основна ~а basic/basis price
остаточна ~а final/net/last price
офіційно оголошена ~а posted price
паритетна ~а parity price
переважна ~а prevailing/ruling price
передплатна ~а price of subscription, subscription price
підвищена ~а advanced price
пільгова ~а preferential/reduced price
планова ~а target price
повна ~а (з усіма добавками до базисної) all-round/overhead price
подвійна (двоярусна) ~а золота (офіційна і ринкова) dual/double/two-tier(ed) gold price
позиційна ~а itemized price
помірна ~а moderate/fair/reasonable price
початкова ~а initial/starting/trigger price
поштучна ~а piece price, price per piece
прейскурантна ~а list price
прейскурантна ~а заводу-виробника factory list price
престижна ~а (у престижних магазинах) class price
призначена ~а quoted price
прийнятна ~а acceptable/fair price
прихована ~а implicit/shadow price
продажна ~а selling/sale price, commercial (selling)/trading value
продажна ~а згідно з накладною invoice selling/sale price, invoice sales value
реальна ~а real price
регулювальна ~а виробництва regulating price of production
резервована ~а reservation/reserve price
ринкова ~а market/ruling price
роздрібна ~а retail price
розрахункова ~а accounting/settlement/calculative price
розумна ~а reasonable price
руйнівна ~а ruinous price
сезонна ~а seasonal price
середня ~а average/mean/medium/middle price
середня ~а одиниці продукції production unit value
середня ~а товарної одиниці commodity unit value
скоректована ~а adjusted price
спекулятивна ~а speculative price
спеціальна ~а specific/special price, specific cost
споживча ~а (витрати споживача протягом нормативного періоду експлуатації товару) consumer cost
справедлива ~а just/fair/equitable price
стандартна ~а standard price
стандартна ~а за одиницю standard unit price
суспільна ~а popular price
суспільна ~а виробництва social price of production
тарифна ~а tariff price
тверда ~а firm/fixed/set/rigid price
тверда контрактна ~а firm contract price
торгова ~а trade/mercantile price
умовна ~а notional price
фабрична ~а prime cost (собівартість); trade price (гуртова)
фактична ~а actual price
фактична ~а продажу transaction price
факторна ~а factor price
фактурна ~а invoice(d) price
фермерська ~а farm price
фіксована ~а fixed price
~а біржі exchange price
~а валюти price of currency
~а верхньої межі strike of a cap, cap strike
~а випуску (цінних паперів) flotation cost(s)
~а виробника producer’s price
~а виробництва cost/price of production, production cost/price
~а виробничого фактору production factor price, factor input price
~а вільного ринку free-market price
~а внутрішнього ринку domestic/home market/internal price
~а граничного продукту marginal product price
~а емісії issue price, flotation cost(s)
~а закриття ринку closing price
~а залучення коштів price/cost of money, cost of raising funds
~а землі price of land, land price
~а золота price of gold, gold price
~а контракту contract price, price of a contract
~а короткострокової рівноваги short-run equilibrium price
~а кредиту для першокласних позичальників prime lending/base rate
~а ліцензії licence, амер. license value
~а місцевого ринку local market price
~а накопичених нематеріальних активів фірми goodwill (value)
~а нерозмитненого товару in-bond price
~а нижньої межі floor strike
~а облігації bond price/quotation
~а одиниці продукції unit price
~а позову amount of a claim
~а покупки buying/purchase/settlement/effective/actual/realisation price; ~а покупця/пропонована покупцем buyer’s bid/purchase/price
~а попиту demand price
~а постачання supply/delivery price
~а праці price of labo(u)r
~а продавця seller’s/asked/offered/threshold price
~а пропозиції інвестицій (нормальний прибуток, необхідний для інвестування в дану галузь) supply price of investments
~а реалізації опціону exercise/strike price
~а робочої сили price of labo(u)r power
~а року постачання price of the year of delivery
~а світового ринку world (market) price
~а товару з майбутнім доставленням price for forward delivery
~а фактичного продажу realization value
~а фірми-виробника producer’s price
~а, вигідна для покупця buyer’s bargain/price
~а, вигідна для продавця seller’s price
~а, встановлена або обмежена державним актом legislated price
~а, встановлена з метою витіснення конкурента (нижче рівня перемінних витрат) elimination price
~а, встановлена фірмою-лідером leader’s price
~а, гарантована фермерам урядом (на сільськогосподарські продукти) parity price
~а, єдина для всієї галузі industry-wide price
~а, зазначена в... the price stated in...
~а, передбачена чимось the price stipulated/provided for in/by smth
~а, що вільно складається на ринку free-equilibrium price
~а, що включає вартість перевезення, страхування та різні дрібні витрати gross quotation
~а, що включає витрати на доставлення delivered price
~а, що включає відсотки price plus (interest)
~а, що включає мито duty-paid price
~а, що забезпечує збут salable price
~а, що забезпечує рівновагу попиту і пропозиції market-clearing price
~а, що перешкоджає появі конкурентів entry-preventing price
~а, що штучно підтримується pegged price
~а без включення в неї... price exclusive of...
~а без включення мита inbond price
~а в момент випуску (акцій або облігацій) issue price
~а в угодах без некомерційної зацікавленості arm’s length price
~а для споживача price to the consumer
~а з доплатою cost plus price
~а з надбавкою price plus markup, premium price
~а за касовою операцією cash price, price for cash, spot price
~а за 1 кг (ваги) price per 1 kg
~а за фунт price per pound, per pound price
~а за штуку price per piece
~а зі знижкою discount(ed) price, англ. тж. (під час покупки значної кількості товару) multiunit price
~а зі складу price ex warehouse
~а на аукціоні bid
~а на окремий продукт single (product) price
~а на початку операцій (на біржі) opening price
~а на ринку великої рогатої худоби cattle market price
~а на товари price of goods
~а на чорному ринку black market price, curb price
~а нижче номіналу discount price
~а при оплаті в кредит price for the account
~а при закритті ринку closing price
~а при надходженні (на склад) receiving price
~а при оплаті готівкою cash/spot price, price for cash
~а при перепродажу resale price
~а при продажу за готівку cash price
~а при продажу за готівку з негайним доставленням spot price
~а при продажу з торгів tender/forced sale price
~а у базисному/базовому пункті basing-point price
~а вище номіналу premium price
близькі за рівнем ~и close prices
відносні ~и relative prices
відпущені ~и decontrolled prices
внутрішньофірмові ~и transfer prices
дискримінаційні ~и discriminatory prices
чинні (встановлені) ~и established/ruling prices
єдині міжнародні ~и uniform international prices
єдині ~и uniform prices
загальнодоступні ~и popular prices
змішані ~и mixed prices
контрольовані ~и controllable prices
кошторисні ~и estimate prices
міжнародні ~и international prices
недостатньо гнучкі ~и imperfectly flexible prices
незмінні ~и constant/stable/steady prices
неконтрольовані ~и uncontrollable/decontrolled prices
нестабільні ~и fluctuating/variable prices
нестійкі ~и fluctuating/variable/volatile/unsettled prices
гуртові ~и на матеріали wholesale prices for (the) materials
спадні ~и falling prices
постійні ~и constant/stable/steady prices
регулювальні ~и факторів виробництва ruling production factor prices
регульовані ~и controlled prices
роздуті ~и (на споживчу продукцію) inflated (consumer) prices
стійкі ~и stable/steady/stationary prices
стійкі високі ~и hard prices
товарні ~и commodity prices
трансферні ~и transfer prices
~и активів asset prices
~и базисного/базового року base-year price
~и неорганізованого ринку prices on the unorganized market
~и організованого ринку prices on the organized market
~и світового ринку world market prices
~и, що використовуються при розрахунку між підприємствами однієї компанії intracompany prices
~и, що зберігаються на незмінному рівні stationary/steady prices
~и, що змінюються variable/volatile prices
~и, що знижуються dropping/falling/receding prices
~и, що підвищуються strong prices
~и, що швидко зростають booming/runaway prices
в ~і in price
за високою (низькою) ~ою at a high (low) price
за всяку ~у at any price; at all costs; перен. no matter what, by hook or by crook
за зниженою ~ою (про товар) at a reduced price
за найвищою ~ою (для продавця) at the best price
за гуртовою ~ою wholesale
за помірною ~ою at a moderate price/charge
за поточними ~ами at present prices
за ~ою... at the price/cost of..., costing...
~и в магазині shop (амер. store) prices
~и в умовах паніки panic prices
~и в умовах чистої монополії pure monopoly prices
~и з урахуванням зміни якості товарів prices adjusted for quality
~и на неофіційній біржі street/kerb prices
~и на предмети першої необхідності prices of necessities, cost of living prices
~и на сільськогосподарські продукти agricultural/farm produce prices
~и на споживчі товари consumer prices
~и на уживані товари secondhand prices
~и на товари державної і кооперативної торгівлі prices of goods for state and cooperative trading
~и на товари, що розподіляються за картками ration prices
~и у фунтах стерлінгів sterling prices
без (певної) unpriced
з оголошеної ~и (про мито) лат. ad valorem
на основі обумовленої твердої ~и on a firm fixed price basis
це в ~і it is very costly
~ою чогось at the price/cost of smth
~ою великих витрат at heavy cost
~ою життя at the cost of one’s life
зниження цін price-cutting
брати ~у... to take..., to charge...
бути зв’язаним ~ою to be tied down to the price
визначити ~у to determine the price
вимагати ~у to ask/to claim/to charge the price, to charge (...);впливати на ~у (напр., про великі фірми) to affect the price(s)
виражати невдоволення з приводу високих цін gripe about prices
вказувати ~и to quote/to state/to note prices
встановлювати ~у to fix/to ascertain/to establish/to set a price, to valorize
встановлювати зональні ~и to zone prices
встановлювати нові ~и to fix/to set/to establish new prices, to reprice (smth)
додавати до ~и to add to the price
домовлятися про ~у to agree on the price, to negotiate/to settle a price
завищувати (занижувати) ~у (на... %) to overestimate (to underestimate) the price (by... %)
запропонувати хорошу ~у (на аукціоні, торгах) to bid a fair price
запропонувати ~у на щось (на торгах, аукціоні) to make a bid for smth
зберегти ~и (на певному рівні) to maintain prices
збивати ~и to force/to beat/ to send/to run/ to squeeze down prices
збивати ~и шляхом продажу акцій (при грі на зниження) to hammer the market
збільшувати ~у to raise/to add to the price
зменшувати ~у на 50 пенсів to take 50 pence off the price
змінювати ~и to alter prices
значно знизити ~и to slash (out) prices
знижувати ~и to bring/to beat/to put/to cut/to scale/to squeeze down prices, to reduce/to digress/to cut/to tumble/to lower prices, (до певного рівня) to level down prices, (регулювати в сторону зниження) to adjust the price downward
зрізати ~у to cut/to shave the price
зростати (підвищуватися, підніматися) у ~і to rise/to grow in price, to advance
йти за високою ~ою (про товар) to command a high price
коректувати ~и to adjust prices
коректувати щось відповідно до поточних цін to adjust smth to current prices
купити за високою ~ою to buy high
купити за дешевою ~ою to buy cheap
купити за найвигіднішою ~ою to buy at best
купити за низькою ~ою to buy low/cheap
купувати за ~ою... to buy at the price of...
купувати за самими високими (ринковими) ~ами to buy at the top of the market; маркувати ~и на етикетках to mark prices, to preprice (smth)
набавляти ~у (на аукціоні) to bid (up)
надмірно завищувати ~и to fix excessive/exorbitant prices, розм. to salt prices
не знижувати призначеної ~и to keep to the quoted price, to sit on price quotations
обговорювати ~у to negotiate the price
падати в ~і to fall in price, to relapse, (напр., про валюту) to depreciate, (про акції) to give way
перебивати ~у to overbid
перевищувати ~у to exceed the price
переглядати ~у to reconsider/to re-negotiate the price, to reprice
переглядати ~и і умови платежу to revise prices and terms of payment
підвищувати ~у to raise/to advance/to put up the price, (регулювати в сторону підвищення) to adjust the price upwards; (на ринку збуту) to raise the market, (до якогось рівня) to level up the price
підвищуватися в ~і to advance in price
піднімати ~и на біржі to bull the market
піднімати ~и на ринку to raise the market
підтверджувати ~у to confirm the price
підтримувати ~у, встановлену лідером to meet the leader’s price
підтримувати ~у на встановленому рівні to maintain the fixed/set price
підтримувати стабільні ~и to maintain stable prices
підтримувати ~и to maintain/to shore up prices
підтримувати ~и на ринку штучно to underpin/to peg at the market
підтягувати ~и to clinch up prices
погоджувати ~у to agree on the asked price
подвоювати (потроювати) ~у to double (to treble) the price
порівнювати ~и to compare prices
понизитися в ~і to sink in price
понизитися в ~і на... (суму) to be down... (сума)
правити ~у to ask the price, to bid a price
призначати високу ~у to charge a high price
призначати завищену ~у to surcharge, to overcharge, to overprice
призначити занадто низьку ~у to undercharge
призначати нижчі ~и (порівнянню з конкурентами) to undercharge, to underprice, to underquote
призначати ~у to fix/to charge/to quote/to set a price, to price, to charge; (на крам) to cost
призначити ~у на товар to quote a price for the goods
приймати ~у to agree to the price
пристосовувати ~и to adjust prices (to)
продавати вище номінальної ~и to sell at a discount
продавати за вищою (нижчою) ~ою to sell at a higher (lower) price
продавати за зниженою ~ою to sell at a reduced price, to undersell (smth)
продавати за найвигіднішою ~ою (на біржі) to sell at best/at the market
продавати за нижчою ~ою, ніж у конкурентів to undersell the competitors
продавати за ~ою нижче тієї, яку встановлює лідер to undercut the leader’s price
продавати товар за збитковою ~ою to sell goods at a (great) sacrifice
продавати за високою ~ою to sell at a high price
продавати за номінальною ~ою to sell at par (value)
продаватися за високою ~ою to go at/to command/to fetch a high price
продати за дешевою ~ою to sell cheap
продати за найвигіднішою ~ою to sell at best
пропонувати акції за нижчою ~ою (ніж курс останньої угоди) to offer shares/stocks down
пропонувати більш вигідну ~у (для угоди в порівнянні з кимось) to outbid (smb)
пропонувати більшу (меншу) ~у (про покупця – особливо на аукціоні, про підрядника або постачальника – на торгах) to bid more (less); пропонувати вищу ~у (для угоди в порівнянні з кимось) to overbid
пропонувати за ~ою... to offer at the price of...
пропонувати найвищу ~у (на аукціоні, торгах) to bid in
пропонувати ~у to offer a price, (на торгах) to bid
роздувати/завищувати/набивати ~и to force/to push/to send/to bid/to puff up prices, to boost to inflate prices
розраховувати ~у to calculate the price
згодитися в ~і to agree on the price, to split the difference in price
твердо триматися ~и to hold firm to the price
триматися ~и to keep to a price
упорядковувати ~и to adjust/to rationalize prices
уточнювати ~у to specify the price
утримувати з ~и to deduct from the price
утримувати ~у (на колишньому рівні) to sustain the price
штучно підвищувати або знижувати ~и бірж. to rig the market
штучно підтримувати ~у бір. to peg (the price)
яка ~? what is the price?, what is it worth?, what does it cost?
яку ~у ви візьмете (просите)? how much will you take (charge)?, what is your price (charge)?
~а була підвищена (знижена) на 5 доларів the price was raised (reduced) by five dollars
~а дійде до 250 фунтів the price will come up to 250 pounds
~а знизилася the price has gone down
~а підскочила до... the price jumped/soared to...
~а покриває... the price covers...
~а контракту (не) підлягає збільшенню the contract price is (not) subject to escalation
~а контракту (не) підлягає коректуванню the contract price is (not) subject to adjustment
~а складає... the price is/amounts to/makes up...
~а швидко зросла на 10% the price shot up by 10 per cent
~и будуть обговорюватися заново кожен місяць prices will be reviewed every month
~и залишаються без змін prices are unchanged
~и залишаються без зміни на рівні... prices remain steady at...
~и залишаються нестійкими prices remain unsettled, prices keep up
~и зберігаються на попередньому рівні prices are steady
~и знизилися prices have receded/declined/ weakened, prices ruled lower
~и зросли prices have advanced, prices went up
~и зростають prices are going up/rising
~и можуть бути змінені prices are subject to alteration
~и на ринку впали до найнижчого рівня the market has reached/touched (the) bottom
~и на ринку зміцніли the market is falling/off/easier
~и непомірно ростуть prices are soaring/skyrocketing
~и послабшали prices have weakened, prices are fiat
~и продовжують знижуватися prices are weak/continue to drop
~и продовжують зростати prices keep rising
~и продовжують стояти на високому (низькому) рівні prices continue to rule high (low)
~и ростуть prices are rising/strong/going up
~и тримаються стійко (залишаються стійкими) prices keep steady
~и трохи понизилися prices have eased
~и стали більш стійкими prices have hardened
за цей товар можна отримати високу ~у these goods command a high price
ми не можемо перевищити цю ~у кор. we cannot go beyond this price
ми не можемо продати за встановленою вами ~ою кор. we cannot sell at your price limit
просимо призначити нам вашу найнижчу ~у кор. please quote us your best price; ¨ він знає собі ~у he knows his worth, he thinks no small beer of himself; he has a high opinion of himself
знати собі ~у to be self-assured/self-possessed
знати ~у (комусь, чомусь) to know the worth (of)
~и немає (чомусь) it is invaluable/priceless, (комусь) he (she) is worth his (her) weight in gold.
шлюпка ім. ж. (ship’s) boat, cock-boat; (на військовому кораблі) launch; shallop
рятувальна ~ life-boat.
шлях ім. ч. road, way; route; track; (маршрут) itinerary; (напрям діяльності, розвитку) course; way; (спосіб) way, means
великий ~ highway, public road
водний ~ water-way
життєвий ~ перен. life
Чумацький ~ астр. the Galaxy, the Milky Way
~и сполучення transport routes
їх ~и розійшлися each took his own course
на правильному ~у on the right road
мирним ~ом peacefully, amicably
яким ~ом? in what way?; by what means; ● див. тж. дорога.
щадити дієсл. to spare; to have mercy on, to save
~ чиєсь життя to spare smb’s life
~ чиїсь почуття to spare smb’s feelings
не ~ ворогів to give one’s enemies no quarter
не ~ (своїх) сил (щоб)... to spare no effort/pains to... (+ inf.).
щодуху присл. at full speed, full steam ahead; with all one’s might
бігти ~ (тікаючи) to run for dear life.