Знайдено 2 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «just-in-time» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Англо-український тлумачний словник економічної лексики 2004 (А. Шимків) Вгору

just-in-time system (JIT) ек., вир., ком. система «точно в строк»
система управління виробництвом (production management), за якої запаси сировини і матеріали постачаються на виробничу лінію, а продукти (product) доставляються споживачам (consumer) точно в строк, коли вони повинні бути використані; ◆ ця система зосереджується на тому, щоб запас напівфабрикатів (work-in-process stock) на складі був зменшений до мінімуму, а запас готової продукції (finished stock) відповідав швидкості замовлення (order2) споживача, задовольняючи щоденні потреби й уникаючи непродуктивних збитків
production (pdn) n вир., ком., ек. 1. виробництво; вироблення; виготовлення, видобуток; продукція; a виробничий; 2. виробіток; продуктивність
1. процес перетворення матеріалів, праці, капіталу та знань у товари (goods) і послуги (service1) для задоволення людських потреб; ◆ під поняттям «виробництво» розуміється не лише процес виготовлення фізичних товарів, а також і надання різного роду послуг, напр.: послуги фінансових установ, банківські операції; послуги, які забезпечені урядом і які не продаються, напр. бібліотек, поліції, заходи з охорони здоров’я, контроль якості харчових продуктів і т. ін.; зусилля лікарів, адвокатів, постачальників транспорту, торговців тощо; 2. кількість чого-небудь, виготовленого в результаті трудової діяльності
 • agricultural ~ = сільськогосподарське виробництво
 • annual ~ = річний виробіток
 • assembly-line ~ = конвеєрне виробництво
 • automatic ~ = автоматичне виробництво
 • average daily ~ = середньодобова продуктивність
 • basic ~ = виробництво основного продукту
 • batch ~ = серійне виробництво • виготовлення продукції партіями
 • by-product ~ = виробництво побічних продуктів
 • continuous ~ = неперервне виробництво
 • contract ~ = виготовлення продукції за контрактом
 • controlled ~ = контрольоване виробництво
 • current ~ = поточне виробництво
 • daily ~ = добова продукція • денний виробіток
 • efficient ~ = ефективне виробництво • високий виробіток
 • estimated ~ = розрахункова продуктивність
 • flexible ~ = гнучке виробництво
 • flow-line ~ = потокове виробництво
 • full ~ = серійне виробництво
 • full-scale ~ = повномасштабне виробництво • серійне виробництво
 • high-run ~ = великосерійне виробництво
 • high-volume ~ = масове виробництво
 • incomplete ~ = незавершене виробництво
 • industrial ~ = промислове виробництво
 • inefficient ~ = неефективне виробництво • низька продуктивність
 • in-line ~ = потокове виробництво
 • jobbing ~ = дрібносерійне виробництво
 • job lot ~ = дрібносерійне виробництво
 • joint ~ = спільне виробництво
 • just-in-time ~ = система виробництва «точно в строк»
 • large-lot ~ = великосерійне виробництво
 • large-scale ~ = великосерійне виробництво
 • least-cost ~ = виробництво з найменшими витратами
 • lot ~ = серійне виробництво • виготовлення продукції партіями
 • machine ~ = машинне виробництво
 • mass ~ = масове виробництво
 • material ~ = матеріальне виробництво
 • medium-size lot ~ = середньосерійне виробництво
 • monthly ~ = місячний виробіток • місячна продуктивність
 • multiple ~ = великосерійне виробництво
 • multistage ~ = багаторівневе виробництво • багатоступеневе виробництво
 • net ~ = чистий обсяг виробництва
 • nonstandard ~ = нестандартне виробництво
 • overall ~ = загальний обсяг виробництва
 • planned ~ = планове виробництво
 • primary ~ = виробництво сировини • видобувна промисловість
 • profitable ~ = прибуткове виробництво
 • programmed ~ = програмне виробництво
 • proto-type ~ = прототипне виробництво
 • quality ~ = виробництво високоякісних виробів
 • quarterly ~ = квартальний виробіток
 • roundabout ~ = непряме виробництво • автоматизоване виробництво • технологічномістке виробництво
 • serial ~ = серійне виробництво
 • short-run ~ = дрібносерійне виробництво
 • small-lot ~ = дрібносерійне виробництво
 • small-scale ~ = дрібносерійне виробництво
 • standard ~ = стандартне виробництво
 • tertiary ~ = сфера надання послуг
 • total ~ = загальний обсяг виробництва
 • volume ~ = потоково-серійне виробництво • масове виробництво
 • waste-free ~ = безвідхідне виробництво
 • wasteful ~ = затратне виробництво • збиткове виробництво
 • efficiency in ~ = ефективність виробництва
 • factors of production = фактори виробництва
 • ~ account = виробничий рахунок
 • ~ analysis = аналіз виробництва
 • ~ capacity = виробничі потужності
 • ~ cartel = виробничий картель
 • ~ ceiling = верхня межа виробництва
 • ~ control = контроль виробництва
 • production cost = виробничі витрати
 • ~ cost accounting = облік витрат виробництва
 • ~ costs in the long-run = виробничі витрати у довгостроковому періоді
 • ~ cutback = скорочення обсягу виробництва
 • ~ deficit = дефіцит виробництва
 • ~ facilities = виробниче обладнання
 • ~ function = виробнича функція
 • production goods = виробничі товари; промислові товари
 • ~ grid = виробнича сітка
 • ~ in bulk = масове виробництво
 • ~ incentive = стимулювання виробництва
 • ~ index = індекс обсягу виробництва
 • ~-indifference curve = крива постійного обсягу виробництва • ізокванта
 • ~ in lots = серійне виробництво • виготовлення продукції партіями
 • production line = виробнича лінія
 • ~ line supervisor = керівник виробничої лінії
 • ~ machinery = виробниче устаткування
 • ~ management = управління виробництвом
 • ~ manager = керівник виробництва • начальник виробничого відділу
 • ~ methods = методи виробництва
 • ~ optimum = виробничий оптимум • оптимальна програма виробництва • оптимальний план виробництва
 • production overheads = виробничі накладні витрати
 • ~ per hour = погодинна продуктивність
 • ~ per man-hour = продукція за людино-годину
 • ~ plan = виробничий план
 • ~ planning = планування виробництва
 • ~ planning and control = планування і контроль виробництва
 • ~ possibilities = виробничі можливості • виробничий потенціал
 • ~ processes = процеси виробництва
 • ~ set = виробнича множина • виробничі можливості
 • ~ reorganization = реорганізація виробництва
 • ~ resources = виробничі ресурси
 • ~ run = серійне виробництво • масове виробництво
 • ~ schedule = виробничий календарний план
 • ~ scheduling = складання виробничого календарного плану
 • ~ sequence = послідовність виробничих операцій
 • ~ standstill = затримка виробництва
 • ~ subsidies = субсидії на виробництво
 • ~ supplies = виробничий запас
 • ~ technique = виробнича технологія • технологія виробництва
 • ~ under license = виробництво за ліцензією
 • ~ volume = обсяг виробництва
 • production volume variance = відхилення за обсягом виробництва
 • to boost ~ = збільшувати/збільшити виробництво
 • to check ~ = гальмувати/загальмувати виробництво
 • to commence ~ = починати/почати виробництво
 • to curb ~ = зменшувати/зменшити виробництво
 • to curtail ~ = зменшувати/зменшити виробництво
 • to cut down on ~ = зменшувати/зменшити виробництво
 • to cut off ~ = припиняти/припинити виробництво
 • to go into full ~ = розгортати/розгорнути виробництво на повний обсяг
 • to hold back ~ = гальмувати/загальмувати виробництво
 • to increase ~ = збільшувати/збільшити виробництво
 • to phase out ~ = звужувати/звузити виробництво
 • to put into ~ = запускати/запустити у виробництво
 • to put into full ~ = розгортати/розгорнути виробництво на повний обсяг
 • to reduce ~ = зменшувати/зменшити виробництво
 • to restrict ~ = обмежувати/обмежити виробництво
 • to set up ~ = налагоджувати/налагодити виробництво
 • to slow down ~ = гальмувати/загальмувати виробництво
 • to start ~ = починати/почати виробництво
 • to step up ~ = прискорювати/прискорити виробництво
 • to stop ~ = припиняти/припинити виробництво
 • to switch over ~ = переключати/переключити виробництво
 • to withdraw from ~ = знімати/зняти з виробництва