Знайдено 7 статей
Шукати «jerk» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

jerk1 [dʒɜ:k] n
1. різкий рух, поштовх;
  to do smth with, in a ~ робити щось різкими рухами/ривками;
  to pull smth with, in a ~ смикати щось різкими рухами/ ривками;
  to push smth with, in a ~ штовхати щось різкими рухами/ ривками;
  to twist smth with, in a ~ повертати щось різкими рухами/ривками;
  to give a ~ смикнути, штовхнути різко/несподівано;
  to move in ~s рухатися поштовхами;
  to start with a ~ різко кинутися вперед;
  to stop with a ~ загальмувати;
2. судомне сіпання, здригання; фізл. рефлекс;
  a knee ~ колінний рефлекс;
  the ~s конвульсії;
3. спорт. поштовх;
4. амер. сатуратор;
  soda ~ сатуратор для газової води;
5. амер. розм. шмаркач, нікчемність; ◊
  to get a ~ on smth (по)квапитися, поспішити з чимсь;
  to put a ~ in it енергійно діяти.
jerk1 [dʒɜ:k] v
1. різко штовхати, смикати;
  to ~ the door open різко відкрити двері;
  to ~ up one’s head закидати голову;
2. рухатися різкими поштовхами;
  the train ~ed to a sudden stop потяг несподівано і різко зупинився;
3. говорити уривчасто;
  she ~ed along through her story вона ледве-ледве змогла розповісти, що з нею трапилося.
jerk2 [dʒɜ:k] v в’ялити м’ясо довгими тонкими шматками.
knee-jerk [ˈni:dʒɜ:k] n мед. колінний рефлекс.
soda-jerk [ˈsɘʋdɘdʒɜ:k] n продавець газованої води.

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

jerk 1. (різки́й) по́штовх || поштовхо́вий || (рі́зко) штовха́ти//штовхну́ти ■ to ~ to a halt (рі́зко) зупиня́тися//зупини́тися 2. сми́кати//сми́кнути ■ to ~ back відсми́кувати//відсми́кнути 3. шви́дкість змі́нювання пришви́дшення (третя часова похідна координати) 4. джерк (одиниця швидкости змінювання пришвидшення, 30.48 см/с3)
[dʒɜːk, dʒɜːrk]

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

jerk (і) поштовх; ривок; сіпання; (д) різко штовхати; сіпати(ся); рвонути