Знайдено забагато відповідників, результат було обмежено 150-ма статтями
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «instrument» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

hot-wire [ˌhɒtˈwaɪ‿ə, амер. ˌhɑːtˈwaɪ‿(ə)r]
  1. v
    заводити авто без ключа запалення (коротким замиканням проводів запалення)
  2. adj
    (про електр. прилад) тепловий
    • hot-wire instrument — тепловий (мірчий) прилад Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

bow-instrument [ˈbɘʋˌɪnstrɘmɘnt] n муз. смичковий інструмент.
flying instrument [ˈflaɪɪŋˌɪnstrɘmɘnt] n ав. аеронавігаційний прилад.
instrument [ˈɪnstrɘmɘnt] v
1. муз. оркеструвати, інструментувати;
2. обладнувати приладами;
3. юр. складати договір (акт);
4. подавати прохання;
5. практично здійснювати.
instrument [ˈɪnstrɘmɘnt] n
1. знаряддя; інструмент; прилад; апарат; пристрій, установка;
  ~ panel інструмент управління;
  ~s of precision точні прилади;
  surgical ~s хірургічні інструменти;
  ~s of torture пристрій для катування;
2. засіб, знаряддя (для досягнення мети);
  ~ of revenge засіб помсти;
  to be the ~ of smb’s death бути причиною чиєїсь смерті;
3. музичний інструмент;
  percussion ~s ударні інструменти;
  stringed ~s струнні інструменти;
  wind ~s духові інструменти;
  woodwind ~s дерев’яні духові інструменти;
  to play (on) an ~ грати на музичному інструменті;
  to tune an ~ настроювати інструмент;
4. юр. документ; грамота; акт;
  ratification ~s ратифікаційні грамоти;
5. орган людського тіла.
levelling-instrument [ˈlev(ɘ)lɪŋˈɪnstrɘmɘnt] n ватерпас, нівелір.
wind-instrument [ˈwɪndˌɪnstrʋmɘnt] n духовий інструмент.
delicate [ˈdelɪkɪt] а
1. витончений, вишуканий;
  a ~ style вишуканий стиль;
  a ~ taste витончений смак;
2. елегантний, зроблений зі смаком, майстерний, мистецький;
  ~ lace тонке мереживо;
  ~ work тонка робота;
3. тендітний, слабкий, хирлявий;
  a ~ child слабка, хирлява дитина;
  a ~ figure струнка фігура;
  ~ health слабке здоров’я;
  ~ lungs слабкі легені;
  to be in ~ health мати слабке здоров’я;
4. ніжний; м’який;
  a ~ plant ніжна рослина;
  a ~ skin ніжна шкіра;
  a ~ shade of blue ніжний відтінок синього;
  ~ odour ніжний запах;
  ~ flavour ледве вловимий аромат;
  ~ differences тонкі, ледве помітні відмінності;
  ~ irony легка іронія;
  ~ touch легкий дотик;
5. чутливий; точний (про прилад);
  a ~ instrument високочутливий прилад;
6. гострий, тонкий, чутливий;
  a ~ ear гострий слух;
  a ~ hint тонкий натяк;
7. делікатний, складний (про питання);
  a ~ ground/subject делікатна тема;
  a ~ mission делікатна місія;
  a ~ situation делікатна ситуація;
8. гарний, приємний;
  ~ features тонкі риси обличчя;
9. смачний;
  a ~ dish смачна страва;
  ~ food легка їжа.
landing [ˈlændɪŋ] n
1. висадка на берег;
2. місце висадки; пристань;
3. військ. висадка десанту;
  a ~ attack висадка з боєм;
  a ~ boat, cutter десантний катер;
  a ~ operation десантна операція; висадка десанту;
  a ~ ship десантне судно;
  ~ troops десантні війська;
  ~ in force висадка значних сил;
4. ав. посадка, приземлення;
  a blind ~ посадка за приладами;
  a bumpy ~ тряске приземлення;
  a crash ~ аварійне приземлення;
  an emergency, a forced ~ вимушена посадка;
  a lunar ~ висадка на місяць;
  a pancake ~ посадка з парашутуванням;
  a quick ~ швидка посадка;
  a safe ~ надійна посадка;
  a smooth, a soft ~ плавна посадка;
  a parachute ~ приземлення з парашутом;
  ~ distance посадкова дистанція;
  a ~ mark ав. посадковий знак;
  a ~ orbit косм. посадковий виток (орбіти);
  ~ forces десантні війська;
  to make a forced ~ зробити вимушену посадку;
5. ав. місце посадки;
6. посадкова площадка (тж a ~ place);
7. площадка сходів;
  on the first (the second, the third, etc.) ~ на першій (другій, третій і т. д.) площадці;
8. с. г. заглиблення (плуга);
9. спорт. приземлення; ◊
  a belly ~ ав. посадка на фюзеляж («на черево»);
  an instrument ~ ав. посадка за допомогою приладів;
  ~ attack військ. висадка з боєм;
  ~ boat десантний катер;
  ~ craft військ. десантні судна, десантні плавучі засоби;
  ~ desk ав., мор. посадкова частина польотної палуби;
  ~ field льотне поле, аеродром;
  ~ gear 1) ав. шасі; 2) жарт. ноги;
  ~ ground ав. злітно-посадкова площадка;
  ~ hill гора приземлення (лижний спорт);
  ~ mark ав. посадковий знак;
  ~ operation військ. десантна операція, висадка десанту;
  ~ ship десантне судно;
  ~ strip ав. злітно-посадкова смуга;
  ~ tee ав. посадковий знак «Т»;
  ~ troops десантні війська;
  ~ zone 1) ав. район (зона) посадки; 2) військ. район висадки десанту.
measuring [ˈmeʒɘrɪŋ] n
1. вимірювання; обмірювання;
  a ~ apparatus, instrument вимірювальний прилад;
  ~ technique вимірювальна техніка;
2. дозування, мірка;
  ~ out видача товарів, відпускання (бензину тощо).
mishandle [ˌmɪsˈhændl] v (past і p. p. mishandled, pres. p. mishandling)
1. погано (неправильно) поводитися;
  he ~d the whole situation він діяв абсолютно неправильно;
2. не вміти управляти, погано керувати;
  this instrument breaks easily if ~d цей прилад легко виходить з ладу, якщо з ним неправильно поводитися.
musical [ˈmju:zɪk(ɘ)l] а
1. музичний;
  a ~ box музична скринька;
  a ~ clock годинник з музикою;
  a ~ comedy музична комедія, оперета;
  a ~ instrument музичний інструмент;
2. музикальний;
3. мелодійний;
  ~ sounds мелодійні звуки; ◊
  ~ chairs шарварок, вічні переставляння п(в уряді).
percussion [pɘˈkʌʃ(ɘ)n] n
1. удар, сутичка, зіткнення; струс;
  a ~ instrument муз. ударний інструмент;
2. мед. вистукування, перкусія; ◊
  a ~ bullet військ. розривна куля;
  a ~ cap військ. пістон.
precision [prɪˈsɪʒ(ɘ)n] n
1. точність, чіткість;
  great/ utmost ~ велика точність;
  mathematical ~ математична точність;
  ~ balance точні терези;
  a ~ instrument точний прилад;
  ~ in calculation точність у підрахунках;
  ~ in movement чіткість руху;
  ~ of expression точність вислову;
2. акуратність;
  to dress with ~ ретельно, акуратно одягатися;
3. влучність;
  unerring ~ безпомилкова влучність;
  ~ adjustment військ. точна пристрілка;
  ~ bombing військ. прицільне бомбардування;
  ~ fire військ. прицільний (влучний) вогонь.
radiation [ˌreɪdɪˈeɪʃ(ɘ)n] n
1. фіз. випромінювання, радіація;
  the atomic ~ атомна радіація;
  the nuclear ~ ядерне випромінювання;
  ~ barrier захист від радіації;
  ~ chemistry радіаційна хімія; хімія радіоактивних речовин;
  ~ damage ураження радіоактивним випромінюванням;
  a ~ dose, dosage доза радіоактивного опромінення;
  a ~ dosimeter, detection, instrument, survey meter дозиметр;
  ~ intensity інтенсивність радіоактивного випромінювання;
  ~ resistance захист від радіоактивного випромінювання;
  ~ safety level/~ tolerance допустима доля опромінення;
  ~ sickness, morbidity променева хвороба;
  ~ strength рівень радіації;
  ~ of heat випромінювання тепла;
  ~ of light випромінювання світла;
  a high level of ~ високий рівень радіації;
  a low level of ~ низький рівень радіації;
  to emit ~ випромінювати радіоактивні частки;
2. опромінювання;
  to administer ~ опромінювати;
3. сяяння;
  ~ of happiness випромінювання щастя; сяяння від щастя;
4. радіальне розташування; розходження з центру у вигляді променів.
range [reɪndʒ] n
1. ряд, низка, ланцюжок; пасмо;
  a mountain ~ пасмо гір;
2. серія, ряд;
3. стрій, шерега;
4. напрям, лінія;
5. сфера, зона; галузь; коло; поле; арена;
  a wide ~ of interests широке коло інтересів;
  ~ of activity сфера діяльності;
  that is out of my ~ це не по моїй частині; в цій галузі я не фахівець;
6. межа;
  a ~ mark орієнтир;
  within ~ в межах;
  out of ~ за межами;
7. ек. зміна, коливання, рух;
  price ~ коливання цін (курсів);
  a wide ~ of prices значні коливання цін;
8. фіз. розмах; амплітуда; межі коливання; діапазон;
  a narrow ~ вузький діапазон;
  frequency ~ частотний діапазон;
  speed ~ діапазон швидкості машини;
  a wide ~ широкий діапазон;
  ~ of contrast фот., телеб. діапазон контрастності;
  the ~ of a musical instrument діапазон музичного інструмента;
  the ~ of a voice діапазон голосу;
  mean ~ of the tide гідр. середня амплітуда припливів і відпливів;
9. простір, межі;
  a wide ~ of meadows широчінь лугів;
10. радіус дії; межа застосування; досяжність;
  aural ~ межа чутності;
  visual ~ межа видимості;
  ~ of vision кругозір; поле зору;
  to be in ~ of… бути в межах досяжності;
11. чутливість (приладу, напр., дозиметра);
12. потужність;
13. дальність; відстань; дистанція;
  a close ~ близька відстань;
  a long ~ далека відстань;
  artillery ~ відстань, на яку може стріляти артилерійська гармата;
  rifle ~ відстань, на яку може стріляти рушниця;
  ~ ability ав. дальність польоту;
  ~ estimation військ. визначення відстані на око;
  at a certain ~ на певній відстані;
  at close ~ близько;
  at long ~ далеко;
14. рад. дальність передачі;
15. військ. далекобійність;
16. військ. приціл;
  ~ angle військ. кут прицілювання;
  ~ setting установлення прицілу;
17. перехід з місця на місце, блукання;
  free ~ повна свобода;
18. відкрита місцевість; степ;
19. мисливське угіддя;
20. пасовище;
21. асортимент; номенклатура;
  a narrow ~ of choice обмежений вибір;
  ~ of patterns колекція зразків;
22. гірський кряж, гірська система;
  a mountain ~ пасмо гір;
  the Carpathians ~ Карпатські гори;
23. шкала;
24. ареал, район мешкання (тварин); район поширення (рослин);
25. період існування на землі;
26. клас, верства (суспільства);
27. фіз. довжина пробігу, пробіг (часток);
28. ступінь;
2.9. клас, розряд;
30. спорт. напрям атаки (бокс);
31. телеб. смуга, спектр;
32. мор. порти, ряд портів;
33. мор. створ;
34. військ. полігон; стрільбище; тир;
  artillery ~ артилерійський полігон;
  ~ practice навчальна стрільба на стрільбищі;
  rifle ~ стрільбище;
35. амер. двосторонній стелаж;
36. кухонна плита;
  an electric ~ електрична плита;
  a gas ~ газова плита;
37. тех. агрегат, установка;
  a dying ~ фарбувальна установка;
38. решето, сито;
39. друшляк.
sensitive [ˈsensɪtɪv] a
1. чутливий, ніжний;
  ~ ear тонкий слух;
  a ~ film світлочутлива плівка;
  ~ nerves чутлива нервова система;
  a ~ paper світлочутливий папір;
  ~ skin ніжна шкіра;
  to be ~ to cold бути чутливим до/боятися холоду;
  to be ~ to heat бути чутливим до/боятися спеки;
  to be ~ to light бути чутливим до/боятися світла;
  to be ~ to noise реагувати на звук;
  to be ~ to sound реагувати на гамір;
  to be ~ to touch реагувати на дотик;
2. уразливий, образливий;
  she is very ~ about her failure вона гостро реагує на/переживає свій провал;
3. вразливий, чутливий;
4. сприйнятливий;
  an artist is ~ to beauty художник тонко відчуває красу;
5. секретний, засекречений; пов’язаний з військовою таємницею;
  ~ areas of national defense галузі, які мають оборонне значення і є військовою таємницею;
  ~ job робота, пов’язана із секретністю; посада, пов’язана з доступом до засекречених матеріалів;
6. тех. прецизійний; чутливий; що швидко реагує;
  ~ film фот. світлочутлива плівка;
  ~ instrument прецизійний інструмент (прилад).

USAGE: See touchy.

stringed [strɪŋd] a
1. струнний;
  ~ instrument струнний інструмент;
2. перев’язаний мотузкою; зв’язаний шнурком.
torture [ˈtɔ:tʃɘ] n
1. катування, тортури;
  cruel ~s жорстокі тортури;
  sadistic ~s садистські тортури;
  sheer ~ справжнє пекло/справжні тортури;
  instrument of ~ знаряддя катування;
  under ~s під тортурами;
  to die from ~s померти від катування;
  to employ, to resort to, to use ~ вдаватися до тортур;
  to put smb to the ~ катувати когось;
  to undergo ~s зносити тортури;
  it was sheer ~ to listen to her sing слухати її спів було справжнім пеклом (було нестерпним);
2. мука, агонія;
  the ~ of the damned пекельні муки;
  to suffer ~s (from) мучитися;
3. причина (джерело) страждань;
  the sight was a ~ to him це видовище було причиною страждань;
4. значне перекручення (тощо).
wonderful [ˈwʌndɘf(ɘ)l] a дивний, дивовижний, чудовий;
  a ~ book чудова книжка;
  a ~ day чудовий день;
  a ~ girl чудова дівчина;
  a ~ memory чудова пам’ять;
  ~ music чудова музика;
  a ~ trip чудова подорож;
  ~ weather чудова погода;
  to have a ~ time чудово провести час;
  to look ~ гарно виглядати;
  the instrument is ~ for its accuracy прилад відрізняється дивовижною точністю.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

акт 1. (дія) act, action;
ворожий ~ hostile act;
односторонній ~ unilateral act;
~ агресії act of war;
~ беззаконня act of lawlessness;
~ ввічливості devoir(s) (фр.);
~ доброї волі goodwill gesture, act of good will;
~ міжнародного тероризму act of international terrorism;
~ протесту deed of protest;
2. театр. act;
3. (документ) act, certificate, statement, report; юр. deed; (обвинувальний) indictment; (парламентський) act, bill; дипл. instrument;
виконавчий ~ executive act;
господарський ~ operation statement;
нормативний ~ normative/ non-setting/standard act;
страховий ~ insurance certificate;
~ випробування test protocol, works’ test certificate;
~ громадянського стану act of civil status;
~ дефекації fault detection report;
~ огляду report of survey;
~ передачі deed of conveyance;
~ прийняття acceptance certificate/report;
~ списання write-off certificate;
~ технічного огляду inspection certificate;
~ про недостачу statement of shortage;
~ про нещасний випадок statement of accident;
~ про капітуляцію instrument of surrender;
~ про підписання (договору, угоди) signing memorandum;
підписувати ~ to sign a certificate;
пред’являти ~ to present an act;
складати ~ to draw up a report, to draw up/to make a protocol.
анульован||ий ~ий документ voided instrument, write-off act;
~а акція cancelled share.
апаратна control room, equipment room, instrument room.
володі||ти 1. (мати) to own, to possess, to have;
~ти засобами виробництва to possess the means of production;
2. to control; to be in possession (of); to be master (of);
~ти собою to control/to possess/to govern oneself;
він не ~є собою (своїми почуттями) he has no control of (over) himself (his feelings);
3. перен. (уміти користатися чимсь) to know; to wield, to be able to use;
~ти зброєю (інструментом) to handle, to wield weapon (instrument);
~ти мовою to know a language, to speak a language;
вона добре ~є англійською мовою she speaks good/fluent English, she knows English very well.
документ 1. document, paper(s); permit;
виправдувальний ~ voucher;
перевірка ~ів examination of papers;
2. юр. deed, instrument.
заставн||ий юр charging, pledge (attr.), security (attr.);
~ий агент security agent;
~ий документ charging instrument;
~ий лист letter of lien/of deposit;
~е свідоцтво pledge certificate.
знаряддя instrument, implement, tool;
сільськогосподарське ~ збірн. agricultural implements;
~ виробництва мн. instruments of production;
~ війни мн. implements of war;
~ помсти перен. minister of vengeance;
~ в руках другого (іншого) cat’s paw.

ПРИМІТКА: Українським іменникам інструмент, знаряддя, прилад в англійській мові відповідають implement, tool, instrument, device, appliance. Implement є словом з найширшим значенням ‒ будь-яке знаряддя, будь-який інструмент; tool вживається стосовно простого інструменту або знаряддя, що використовується робітником чи ремісником для виконання певних операцій; instrument ‒ це інструмент, що використовується для складніших інструментів; device передбачає складне приладдя, а appliance ‒ спеціалізоване знаряддя.

інструмент (у різн. знач.) instrument; (знаряддя для праці) tool; збірн. tools (pl.); (с. г.) implement;
музичний ~ musical instrument;
різальний ~ cutting tool(s);
~и валютного регулювання currency control instruments.

ПРИМІТКА: Інструменти мають різні назви в залежності від їхнього призначення. До найбільш загальних назв відносяться tools, instruments, machines, appliances, devices utensils, gadgets. Слово tools за змістом охоплює прості засоби, які використовуються для ремонту, надання форми, виробництва. До них належить hammer молоток, spade лопата, power tools електроприлади. Іменник instruments відноситься до інструментів і приладів, які використовуються з науковою, медичною метою або для вимірів: surgical instruments хірургічні інструменти. Appliances ‒ збірне поняття будь-якого механізму, приладу, який використовується в домашньому господарстві: washing-machine пральна машина, cooker плита; electrical appliances електроприлади. Іменники devices i gadgets за змістом охоплюють будь-які пристрої невеликих розмірів, які також можуть мати складну конструкцію. Gadgets має деякий несхвальний оцінковий відтінок. Utensils – узагальнена назва пристроїв для приготування їжі.

капітуляці||я capitulation, surrender;
беззастережна ~я unconditional surrender;
акт ~ї the Instrument of surrender.
катування torture, excruciation; (моральне) torment;
знаряддя ~ instrument of torture;
піддати ~м to put to torture.
музичн||ий musical, music (attr.);
~ий автомат jukebox;
~ий інструмент musical instrument;
~ий супровід accompaniment;
~ий центр music centre;
~а заставка signature tune;
~а школа music school.
панел||ь 1. (обшивка) wainscot(ting), panel(ling); архт. dado (pl. -s);
обшивати ~лю to panel; to dado;
2. буд. panel;
3. panel, board;
~ь приладів instrument panel, dashboard;
~ь управління control panel/board.
прилад device, apparatus, instrument; appliance;
електронний ~ electronic instrument;
навігаційні ~и navigation instruments;
побутові ~и domestic/ household appliances.
самопис, самописець recorder, self-recording instrument;
бортовий ~ ав. flight recorder, black box.
струнн||ий stringed;
~ий інструмент stringed instrument;
~ий оркестр string orchestra/band;
~і інструменти збірн. the strings.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

instrument = ['ɪnstrəmənt] (контро́льно-мі́рчий) при́лад; інструме́нт
• drafting (drawing) ~
= кресля́рський інструме́нт (при́стрій)
• mathematical ~
= математи́чний при́стрій
• measuring ~
= вимі́рювач, мі́рчий (вимі́рювальний) при́лад
accuracy = ['ækjərəsi] 1. то́чність (міра відхилення від істинного чи точного значення) // ~ in the mean сере́дня то́чність, то́чність в сере́дньому; to an ~ of, with an ~ to з то́чністю до; within the ~ of observation в ме́жах то́чності; cannot claim ~ не мо́же претендува́ти на то́чність спостеріга́ння 2. пра́вильність
• ~ in the order of magnitude
= то́чність за поря́дком величини́
• ~ of approximation
= то́чність набли́ження
• ~ of an estimate
= то́чність (пра́вильність) оці́нки
• ~ of a forecast
= то́чність (пра́вильність) прогно́зу (передба́чення)
• ~ of a solution
= то́чність ро́зв’язку
• absolute ~
= абсолю́тна то́чність
• acceptable ~
= прийня́тна то́чність
• actual ~
= факти́чна то́чність
• adequate ~
= доста́тня (потрі́бна, відпові́дна) то́чність
• anticipated ~
= очі́кувана (за́дана, ба́жана) то́чність
• approximation ~
= то́чність набли́ження
• attainable ~
= дося́жна то́чність
• available ~
= ная́вна то́чність
• bounded ~
= обме́жена то́чність
• calculation ~
= то́чність обчи́слювання
• calibration ~
= то́чність ґрадуюва́ння (калібрува́ння)
• claimed ~
= оголо́шена то́чність; обумо́влена то́чність
• colo(u)r-matching ~
= то́чність відтво́рення ко́льору (сумішшю інших)
• computation ~
= то́чність обчи́слювання
• conversion ~
= то́чність перетво́рення
• data ~
= то́чність да́них
• design ~
= розрахунко́ва то́чність, проє́ктна то́чність
• desired ~
= ба́жана (потрі́бна) то́чність
• double ~
= подві́йна то́чність
• estimated ~
= оці́нювана то́чність, то́чність за оці́нкою; оці́нка то́чності
• estimation ~
= то́чність оці́нювання (оці́нки)
• excess ~
= переви́щення то́чності (порівняно з вихідними даними)
• experimental ~
= то́чність експериме́нту, експеримента́льна то́чність
• extra ~
= надвисо́ка то́чність
• fair ~
= задові́льна то́чність
• finish ~
= то́чність ви́кінчення
• first-order ~
= то́чність пе́ршого набли́ження
• high ~
= висо́ка то́чність
• inherent ~
= то́чність, закла́дена у визнача́льних співвідно́шеннях
• instrument ~
= то́чність (мі́рчого) при́ладу
• insufficient ~
= недоста́тня то́чність
• intrinsic ~
= вла́сна то́чність; то́чність, притама́нна ме́тодові
• low ~
= низька́ то́чність
• mean ~
= сере́дня то́чність
• measurement ~
, measuring ~ = то́чність мі́ряння (вимі́рювання)
• obtainable ~
= дося́жна то́чність
• order-of-magnitude ~
= то́чність за поря́дком величини́
• overall ~
= підсумко́ва (зага́льна) то́чність
• pinpoint ~
= надвисо́ка то́чність
• poor ~
= низька́ (недоста́тня) то́чність
• practicial ~
= факти́чна (реа́льна) то́чність
• prescribed ~
= за́дана то́чність
• reasonable ~
= задові́льна то́чність, розу́мна то́чність
• relative ~
= відно́сна то́чність
• required ~
= потрі́бна (ба́жана) то́чність
• satisfactory ~
= доста́тня (задові́льна) то́чність
• slide-rule ~
= то́чність логаритмі́чної (логарифмі́чної) ліні́йки
• split-hair ~
= надвисо́ка то́чність
• spurious ~
= позі́рна то́чність (обчислювання з необґрунтовано великою кількістю знаків)
• statistical ~
= статисти́чна то́чність
• ultimate ~
= максима́льна дося́жна то́чність
• working ~
= робо́ча (практи́чна) то́чність
calibration = [ˌkælə'breɪʃn] ґрадуюва́ння/поґрадуюва́ння, калібрува́ння/прокалібрува́ння
• absolute ~
= абсолю́тне ґрадуюва́ння
• dial ~
= ґрадуюва́ння колово́ї шкали́
• frequency ~
= калібрува́ння частоти́
• frequency-response ~
= визнача́ння часто́тної характери́стики (приладу)
• instrument ~
= ґрадуюва́ння при́ладу
• reciprocity ~
= ґрадуюва́ння ме́тодом взає́мності
capability = [ˌkeɪpə'bɪləti] 1. спромо́жність; зда́тність; зді́бність 2. можли́вості; мн. (робочі) характери́стики 3. поту́жність 4. продукти́вність 5. пропуска́льна спромо́жність
• accommodation ~
= зда́тність до адапта́ції
• addressing ~ies
= можли́вості адреса́ції
• animation ~
= зда́тність до відтво́рювання динамі́чних зобра́жень (властивість графічного термінала)
• anticipated ~
= очі́кувана поту́жність
• colo(u)r ~
= зда́тність відтво́рювати кольори́
• computational ~
= обчи́слювальна поту́жність; мн. обчи́слювальні можли́вості
• error-correcting ~
= коригува́льна зда́тність
• functional ~ies
= функці́йні (функціона́льні) можли́вості
• instrument ~ies
= характери́стики при́ладу
• networking ~
= можли́вість організа́ції мере́жі
• operating ~ies
= робо́чі характери́стики
• performance ~ies
= робо́чі характери́стики, операти́вні можли́вості (приладу, системи)
• power ~
= допускна́ поту́жність
• screen-oriented ~
= можли́вість робо́ти з екра́ном
• self-test ~
= можли́вість самоконтро́лю
lag = [læg] запі́знювання/запі́знення, га́яння/зага́ювання/зага́яння; відстава́ння || запі́знюватися/запізни́тися, га́ятися/зага́ятися; відстава́ти/відста́ти
• average ~
= сере́днє запі́знювання (зага́ювання)
• control ~
= запі́знювання (зага́ювання) реґулюва́ння
• distributed ~
= стат. розподі́лена за́тримка
• instrument ~
= запі́знювання (зага́ювання) при́ладу
• phase ~
= зсув фа́зи наза́д, фа́зове запі́знення (зага́яння)
• process ~
= запі́знювання (зага́ювання) проце́су
• response ~
= запі́знювання (зага́ювання) реа́кції
• time ~
= запі́знювання (зага́ювання) в ча́сі
• transmission ~
= за́тримка в лі́нії пересила́ння
network = ['nɛtwɜ:k] 1. мере́жа || мере́жевий 2. пле́тиво
• ~ of coordinates
= координа́тна сі́тка
• ~ of a graph
= ланцю́г гра́фу
• abstract ~
= абстра́ктна мере́жа
• abstract semantic ~
= абстра́ктна семанти́чна схе́ма
• assignment ~
= схе́ма призна́чень (в задачі про призначення)
• augmented transition ~
= розши́рена мере́жа перехо́ду
• backbone ~
= основна́ (ба́зова) мере́жа
• baseband ~
= мере́жа з немодульо́ваним пересила́нням
• Bayesian ~
= Ба́єсова мере́жа
• belief ~
= причино́во-наслідко́ва мере́жа
• branching ~
= розгалу́жена мере́жа
• broadband ~
= широкосму́гова мере́жа; мере́жа з модульо́ваним пересила́нням (інформації)
• broadcasting ~
= мере́жа з розсила́нням повідо́млень до всіх, хто його́ отри́мує
• bus ~
= ши́нна мере́жа
• business-communications ~
= мере́жа ділово́го зв’язку́
• causal ~
= причино́во-наслідко́ва (кауза́льна) мере́жа
• circuit-switched ~
= мере́жа з комута́цією кана́лів
• combinatorial ~
= комбінато́рна мере́жа
• computer ~
= мере́жа комп’ю́терів, комп’ю́терна мере́жа
• concentrator ~
= мере́жа з концентра́торами
• contention ~
= мере́жа із супе́рництвом за зайняття́ лі́нії
• correcting (corrective) ~
= коригува́льна схе́ма
• data ~
= інформаці́йна мере́жа
• data bank ~
= мере́жа ба́нків да́них
• despotic ~
= мере́жа з примусо́вою синхроніза́цією
• directed ~
= (з)орієнто́вана (спрямо́вана) мере́жа
• distributed processing ~
= мере́жа розподі́леного опрацьо́вування
• dynamic ~
= динамі́чна мере́жа
• feedback ~
= мере́жа зі зворо́тним зв’язко́м
• feedforward ~
= мере́жа з механі́змом прогнозува́ння поді́й
• functional ~
= функці́йна мере́жа
• generalized ~
= узага́льнена мере́жа
• hierarchical ~
= ієрархі́чна мере́жа
• high-flux ~
= мере́жа з вели́кою щі́льністю пото́ку інформа́ції
• homogeneous computer ~
= однорі́дна комп’ю́терна мере́жа
• host-based ~
= мере́жа з головно́ю маши́ною
• indecomposable ~
= нерозвивна́ (нерозкладна́) мере́жа
• inference ~
= мере́жа (схе́ма) виво́дження
• information ~
= інформаці́йна мере́жа
• instrument communications ~
= мере́жа пересила́ння да́них ви́мірів
• integrated services ~
= мере́жа з надава́нням ко́мплексних по́слуг
• integrating ~
= інтеґрува́льна мере́жа
• ladder ~
= драби́нна мере́жа (схе́ма)
• lattice ~
= ґра́тко́ва мере́жа
• linear ~
= ліні́йна мере́жа
• local area ~ (LAN)
= місце́ва (лока́льна) мере́жа
• logical ~
= логі́чна мере́жа
• long-haul ~
= мере́жа з до́вгими лі́ніями (зв’язку); глоба́льна мере́жа
• matching ~
= узго́джувальна схе́ма
• meshed ~
= вузлова́ мере́жа
• multiple-token ~
= мере́жа з множи́нним ма́ркерним до́ступом
• multipoint ~
= багатоточко́ва мере́жа, мере́жа з вели́кою кі́лькістю вузлі́в
• multiprocessing ~
= багатопроце́сорна мере́жа
• multistation ~
= багатостанці́йна мере́жа
• multiterminal ~
= 1. мультитерміна́льна мере́жа 2. ел. багатопо́люсник
• neural ~
= нейро́нна мере́жа
• nonpartitionable ~
= нерозпа́дна мере́жа (що зберігає цілісність після відмов вузлів)
• office ~
= о́фісна обчи́слювальна мере́жа
• packet switched ~, packet switching ~
= мере́жа з комута́цією паке́тів (з паке́тною комута́цією)
• partitionable ~
= розпа́дна мере́жа (що не зберігає цілісності після відмов вузлів)
• peer-to-peer ~
= мере́жа з рівнопра́вними вузла́ми
• personal-computer ~
= мере́жа персона́льних комп’ю́терів
• planar ~
= плана́рна мере́жа
• polled ~
= мере́жа з (послідо́вним) опи́туванням елеме́нтів
• probabilistic ~
= імові́рнісна мере́жа
• public data ~
= колекти́вна мере́жа пересила́ння да́них; мере́жа пересила́ння (да́них) зага́льного користува́ння
• queuing ~
= мере́жа ма́сового обслуго́вування
• reduced ~
= зве́дена мере́жа
• redundant ~
= надлишко́ва мере́жа
• resource-sharing ~
= спільноресу́рсна мере́жа
• ring(-topology) ~
= мере́жа з кільце́вою тополо́гією, кільце́ва мере́жа
• self-organizing ~
= самоорганізо́вна мере́жа
• sequential ~
= послідо́внісна мере́жа
• single-site ~
= місце́ва мере́жа
• star-type ~
= зірча́ста мере́жа; зі́рка
• stochastic ~
= стохасти́чна мере́жа
• switching ~
= перемика́льна мере́жа
• symmetrical ~
= симетри́чна мере́жа
• synchronous ~
= синхро́нна мере́жа
• tie-line ~
= мере́жа з ви́діленими лі́ніями (зв’язку)
• token-bus-based (token-passing) ~
= маркероестафе́тна мере́жа
• transport (transportation) ~
= тра́нспортна мере́жа
• universal ~
= універса́льна мере́жа
• unoriented ~
= не(з)орієнто́вана (неспрямо́вана) мере́жа
• value-added ~
= мере́жа з додатко́вими по́слугами, мере́жа з додатко́вими можли́востями чи за́собами
• wide-area ~
= широкомасшта́бна мере́жа; глоба́льна мере́жа
• X.25 ~
= мере́жа з протоко́лом X.25

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

instrument 1. вимі́рювач, мі́рчий [вимі́рювальний] при́лад 2. (про елемент пристрою) мі́рчий, вимі́рювальний 3. апара́т; (мн.) апарату́ра 4. інструме́нт, за́сіб 5. (мн.) справи́лля, знаря́ддя 6. обла́днувати//обладна́ти (приладами, апаратурою) 7. вті́лювати//вті́лити; реалізо́вувати//реалізува́ти/‌зреалізува́ти, спра́вджувати//спра́вдити; (практи́чно) зді́йснювати//здійсни́ти
• 1-5. ['ɪnstrəmənt] 6,7. ['ɪnstrəmεnt]
• absolute ~ = вимі́рювач абсолю́тних зна́чень дослі́джуваних величи́н
• accessory ~ = допомі́жни́й (мі́рчий) при́лад
• adjustable ~ = юсто́вний (мі́рчий) при́лад
• all-purpose ~ = універса́льний (мі́рчий) при́лад
• analog ~ = ана́логовий (мі́рчий) при́лад
• aperiodic ~ = аперіоди́чний (мі́рчий) при́лад
• astatic ~ = астати́чний (мі́рчий) при́лад
• astronomical ~ = астрономі́чний інструме́нт [прилад]; (мн.) астрономі́чна апарату́ра
• auxiliary ~ = допомі́жни́й (мі́рчий) при́лад
• backup ~ = резе́рвний [дублюва́льний] (мі́рчий) при́лад
• ballistic ~ = балісти́чний при́лад
• battery-powered ~ = (мі́рчий) при́лад із батаре́йним жи́вленням
• built-in ~ = вмонто́ваний [вбудо́ваний] (мі́рчий) при́лад
• center-zero ~ = (мі́рчий) при́лад із нуле́м посере́дині шкали́
• certified ~ = атесто́ваний [сертифіко́ваний] (мі́рчий) при́лад
• commercial(ly produced) ~ = сері́йний (мі́рчий) при́лад
• comparison ~ = компара́тор
• contact ~ = конта́ктовий вимі́рювач, при́лад конта́ктового мі́ряння
• control ~ = реґулюва́льний при́лад
• deadbeat ~ = аперіоди́чний (мі́рчий) при́лад
• delicate ~ = тонки́й [деліка́тний, високочутли́вий] (мі́рчий) при́лад
• digital ~ = цифрови́й (мі́рчий) при́лад
• direct-read(ing) ~ = прямопоказо́вий (мі́рчий) при́лад, при́лад із прями́м зчи́туванням
• direct-writing ~ = прямозапи́сувальний (мі́рчий) при́лад
• distant-action ~ = дистанці́йний (мі́рчий) при́лад
• drawing ~s = кресля́рське прила́ддя
• edgewise ~ = про́фільний при́лад
• electric (measuring) ~ = електропри́лад, електровимі́рювач, електромі́рчий [електровимі́рювальний] при́лад, електри́чний (мі́рчий) при́лад
• electrodynamic ~ = електродинамо́мет(е)р, електродинамі́чний (мі́рчий) при́лад
• electrostatic ~ = електростати́чний (мі́рчий) при́лад
• end ~ = чутли́вий елеме́нт, перви́нний мі́рчий перетво́рювач (дистанційного приладу)
• field ~s = експедиці́йні [польові́] (мі́рчі) при́лади
• fluidic ~ = струмене́вий [пли́новий] при́лад
• ground-based ~s = назе́мні інструме́нти (астрономічні)
• high-precision ~ = прецизі́йний (мі́рчий) при́лад
• high-resolution ~ = високовирізня́льний [високорозді́льний] (мі́рчий) при́лад
• high-sensitivity ~ = високочутли́вий (мі́рчий) при́лад
• hot-wire ~ = теплови́й (мі́рчий) при́лад
• illuminated-dial ~ = (мі́рчий) при́лад із осві́тлюваною шкало́ю
• in-core ~ = внутрішньореа́кторний (мі́рчий) при́лад
• indicating ~ = індика́тор, показо́метер, пока́зувальний (мі́рчий) при́лад
• induction ~ = індукці́йний (мі́рчий) при́лад
• infrared ~ = інфрачерво́ний (мі́рчий) при́лад
• integrating ~ = інтеґрува́льний вимі́рювач; інтеґра́тор
• laboratory ~ = лаборато́рний вимі́рювач
• leveling ~ = нівелі́р
• lighting ~ = осві́тлювач, світи́льник, осві́тлювальний при́лад
• mains-powered ~ = (мі́рчий) при́лад із мере́жним жи́вленням
• measuring ~ = вимі́рювач, мі́рчий [вимі́рювальний] при́лад
• mechanical ~ = механі́чний (мі́рчий) при́лад
• meridian ~ = (астр.) меридія́нний інструме́нт
• meteorological ~ = метеопри́лад
• monitoring ~ = контро́льний [контро́льно-мі́рчий, контро́льно-вимі́рювальний] при́лад
• moving-coil ~ = магнетоелектри́чний (мі́рчий) при́лад
• moving-iron ~ = електромагне́тний (мі́рчий) при́лад
• moving-magnet ~ = магнетоелектри́чний (мі́рчий) при́лад із рухо́мим магне́том
• multichannel ~ = багатокана́ловий (мі́рчий) при́лад
• multiple-beam ~ = багатопромене́вий (мі́рчий) при́лад
• multiple-range ~ = багатодіяпазо́нний (мі́рчий) при́лад
• multipurpose ~ = універса́льний (мі́рчий) при́лад
• multirange ~ = багатодіяпазо́нний (мі́рчий) при́лад
• multiscale ~ = багатошка́льний (мі́рчий) при́лад
• musical ~ = музи́чний інструме́нт
• noncontact ~ = неконта́ктовий вимі́рювач, при́лад неконта́ктового мі́ряння
• observing ~s = спостеріга́льні інструме́нти (астрономічні)
• optical ~ = 1. опти́чний (мі́рчий) при́лад 2. (астр.) опти́чний інструме́нт
• orientation ~ = орієнтаці́йний при́лад, орієнта́тор
• pendulum ~ = ма́ятниковий при́лад
• permament-magnet moving-coil ~ = магнетоелектри́чний (мі́рчий) при́лад із пості́йним магне́том
• permament-magnet moving-iron ~ = електромагне́тний (мі́рчий) при́лад із пості́йним магне́том
• pointer-type ~ = стрілко́ви́й [шка́льний] (мі́рчий) при́лад
• portable ~ = переносни́й [портати́вний] (мі́рчий) при́лад
• precision ~ = то́чний (мі́рчий) при́лад
• projected-scale ~ = (мі́рчий) при́лад із проєкто́вною шкало́ю
• radiac ~ = радіяці́йний (мі́рчий) при́лад
• radiation detection ~ = радіяці́йний дете́ктор
• radio(‑astronomical) ~s = радіоастрономі́чні інструме́нти
• radiometric ~ = радіометри́чний (мі́рчий) при́лад
• reading ~ = пока́зувач, пока́зувальний (мі́рчий) при́лад
• recording ~ = (само)запи́сувач, запи́сувальний (мі́рчий) при́лад; (мн.) реєструва́льна апарату́ра
• rectifier ~ = випро́стувальний (мі́рчий) при́лад
• reference ~ = етало́нний [взірце́вий] (мі́рчий) при́лад
• registering ~ = реєстра́тор, реєструва́льний (мі́рчий) при́лад
• remote-sensing ~ = дистанці́йний (мі́рчий) при́лад
• research ~ = дослі́дницький (мі́рчий) при́лад
• rocket-borne ~s = раке́тна (астрономі́чна) апарату́ра
• satellite-borne ~s = супу́тникова (астрономі́чна) апарату́ра
• scientific ~s = науко́ва апарату́ра
• sensing ~ = се́нсор(ний при́лад)
• sensitive ~ = чутли́вий (мі́рчий) при́лад
• single-beam ~ = однопромене́вий при́лад
• single-channel ~ = однокана́ловий при́лад
• solar ~ = (астр.) сонце́вий інструме́нт
• spectral ~ = спектра́льний при́лад
• standard ~ = етало́нний [взірце́вий] (мі́рчий) при́лад
• stroboscopic ~ = стробоско́пний при́лад
• summation ~ = сумува́льний [підсумо́вувальний, накопи́чувальний] (мі́рчий) при́лад, лічи́льник
• suppressed-zero ~ = (мі́рчий) при́лад із безнульово́ю шкало́ю
• survey ~ = 1. пошуко́вий радіяці́йний лічи́льник [дози́мет(е)р], пошуко́вий дозиметри́чний при́лад 2. геодези́чний при́лад; (мн.) геодези́чна апарату́ра
• switchboard ~ = пане́льний (мі́рчий) при́лад
• table-top ~ = насті́льний (мі́рчий) при́лад
• test ~ = контро́льний вимі́рювач, контро́льно-мі́рчий [контро́льно-вимі́рювальний] при́лад
• thermal ~ = теплови́й (мі́рчий) при́лад, термопри́лад
• thermoelectric ~ = термоелектри́чний (мі́рчий) при́лад
• transit ~ = (астр.) паса́жний інструме́нт
• unattended ~ = автоно́мний (автомати́чний) при́лад
• universal ~ = універса́льний інструме́нт
• vane(‑type) ~ = крильча́стий при́лад
• visual ~ = візуа́льний при́лад
• working ~ = робо́чий при́лад
instrument-making приладобудівни́й
[ˌɪnstrəmənt'meɪkɪŋ]
accuracy то́чність ■ with an ~ to з то́чністю до
['ækjərəsi]
~ in the order of magnitude = то́чність за поря́дком величини́
~ of an approximation = то́чність набли́ження
~ of calculation = то́чність обчи́слювання
~ of computation = то́чність обчи́слювання
~ of an estimate = то́чність оці́нки
~ of estimation = то́чність оці́нювання
~ of an experiment = то́чність до́сліду [експериме́нту], до́слідна [експеримента́льна] то́чність
~ of an instrument = то́чність (мі́рчого) при́ладу
~ of measurement = то́чність мі́ряння [вимі́рювання]
~ of a solution = то́чність ро́зв’язку
acceptable ~ = прийня́тна то́чність
actual ~ = факти́чна то́чність
adequate ~ = доста́тня [потрі́бна, відпові́дна] то́чність
attainable ~ = дося́жна то́чність
available ~ = ная́вна то́чність
bounded ~ = обме́жена то́чність
calibration ~ = то́чність ґрадуюва́ння [калібрува́ння]
color-matching ~ = то́чність відтво́рення ко́льору (сумішшю інших)
data ~ = то́чність да́них
design ~ = розрахунко́ва [проє́ктна] то́чність
desired ~ = ба́жана [потрі́бна] то́чність
equal ~ = одна́ко́ва то́чність
estimated ~ = то́чність за оці́нкою
excess ~ = переви́щення то́чности (порівняно з вихідними рівняннями чи даними)
finish ~ = то́чність ви́кінчення
high ~ = висо́ка то́чність
inherent ~ = власти́ва то́чність (закладена у визначальних співвідношеннях)
instrument ~ = то́чність (мі́рчого) при́ладу
insufficient ~ = недоста́тня то́чність
limited ~ = обме́жена то́чність
low ~ = низька́ то́чність
measurement ~ то́чність мі́ряння [вимі́рювання]
order-of-magnitude ~ = то́чність за поря́дком величини́
pinpoint ~ = надвисо́ка то́чність
positioning ~ = то́чність позиціюва́ння
prescribed ~ = за́дана то́чність
reasonable ~ = задові́льна то́чність
relative ~ = відно́сна то́чність
required ~ = потрі́бна то́чність
statistical ~ = статисти́чна то́чність
ultimate ~ = грани́чна [максима́льна можли́ва] то́чність
adjustment 1. (процес) реґулюва́ння//зреґулюва́ння; юстува́ння//з’юстува́ння, вилаго́джування//ви́лагодження, налаго́джування//налаго́дження; пристосо́вування//пристосува́ння, допасо́вування//допасува́ння; ладна́ння//наладна́ння/‌приладна́ння; коригува́ння, коре́кція 2. (наслідок) юсто́вання, з’юсто́ваність; зреґульо́ваність; пристосо́ваність, допасо́ваність; ви́лагодженість, налаго́дженість, нала́днаність ■ out of ~ нез’юсто́ваний, незреґульо́ваний, неви́лагоджений, неналаго́джений, недопасо́ваний, непристосо́ваний
[ə'dʒʌstmənt]
~ of a measuring instrument = юстува́ння мі́рчого [вимі́рювального] при́ладу
bench ~ = сте́ндове реґулюва́ння
centering ~ = центрува́ння
coarse ~ = гру́бе юстува́ння [реґулюва́ння]
continuous ~ = пла́вне реґулюва́ння
discrete ~ = дискре́тне реґулюва́ння
final ~ = остато́чне юстува́ння [реґулюва́ння]
fine ~ = то́чне [тонке́] юстува́ння [реґулюва́ння]
isostatic ~ = (геол.) ізостати́чне вирі́внювання
level ~ = встано́влювання рі́вня
manual ~ = ручне́ реґулюва́ння
preparatory ~ = попере́днє [підгото́вче] реґулюва́ння
range ~ = реґулюва́ння діяпазо́ну
vertical ~ = вертикаліза́ція
zero ~ = коригува́ння нуля́
background 1. фон, тло || фо́новий, тло́вий ■ against [on] a ~ на фо́ні [тлі] 2. за́дній план ■ in the ~ на за́дньому пла́ні 3. підґру́нтя; осно́ва 4. похо́дження; передумо́ви, передісто́рія; істо́рія пита́ння
['bækgraʊnd]
ambient ~ = довкі́льний фон, довкі́льне тло
beta ~ = бе́та-фон
color ~ = ко́лірний [кольоро́вий] фон, ко́лірне [кольоро́ве] тло
continuous ~ = 1. суці́льний фон, суці́льне тло 2. непере́рвний фон (спектру тощо)
cosmic microwave ~ = релі́ктове [космі́чне фо́нове] промі́ння, (космі́чний) мікрохвильови́й фон
dark ~ те́мний фон, те́мне тло ■ on a dark ~ = на те́мному тлі [фо́ні]
daytime sky ~ = фон [тло] де́нного не́ба
diffuse ~ = дифу́зний фон
gamma ~ = га́мма-фон
homogeneous ~ = однорі́дний фон
infrared ~ = інфрачерво́ний фон, фо́нове інфрачерво́не промі́ння
inhomogeneous ~ = неоднорі́дний фон
instrument ~ = фон при́ладу
intrinsic ~ = власти́вий фон
light ~ сві́тлий фон, сві́тле тло ■ on a light ~ = на сві́тлому тлі [фо́ні]
microwave ~ = (космі́чний) мікрохвильови́й фон
natural (radioactivity) ~ = приро́дний (радіоакти́вний) фон
neutrino ~ = нейтри́новий фон
nighttime sky ~ = фон [тло] нічно́го не́ба
noise ~ = шумови́й фон, шумове́ тло
nonthermal ~ = нетеплови́й фон
radiation ~ = радіяці́йний фон; фо́нове промі́ння
radioactivity ~ = радіоакти́вний фон
random ~ = випадко́вий фон
residual ~ = залишко́вий фон
stationary ~ = стаціона́рний фон
stellar ~ = зоре́вий фон, зоре́ве тло
terrestrial ~ = земни́й фон (проміння)
thermal ~ = теплови́й фон
ultraviolet ~ = ультрафіоле́товий фон, фо́нове ультрафіоле́тове промі́ння
x-ray ~ = рентґе́нівський фон
bearing 1. опо́ра || опо́рний, опоро́вий, трима́льний; підтри́мувальний 2. вальни́ця, (заст.) підчі́пник, підши́пник || вальни́чний 3. пе́ленг; а́зимут || пе́ленго́вий 4. (мн.) орієнта́ція ■ to find [get] one’s ~s визнача́ти//ви́значити своє́ поло́ження [місцеперебува́ння], орієнтува́тися//зорієнтува́тися; to take ~s пеленгува́ти//запеленгува́ти; to lose one’s ~s втрача́ти//втра́тити орієнта́цію, заблука́ти 5. стосу́нок (to – до)
['bεərɪŋ, 'bεrɪŋ]
acoustic ~ = акусти́чний [звукови́й] пе́ленг
antenna ~ = анте́новий пе́ленг
astronomical ~ = спра́вжній пе́ленг (з поправкою на магнетний відхил), спра́вжній [правди́вий, і́стинний] а́зимут
ball ~ = ку́лькова вальни́ця
blade ~ див. knife-edge ~
compass ~ = ко́мпасний а́зимут; ко́мпасний пе́ленг
course ~ = курсови́й пе́ленг
fixed ~ = нерухо́ма опо́ра
hinged ~ = шарні́рна опо́ра
instrument ~ = опо́ра при́ладу
knife-edge ~ = ножова́ [клинча́ста, при́змова] опо́ра
magnetic ~ = магне́тний а́зимут; магне́тний пе́ленг
movable ~ = рухо́ма опо́ра
needle ~ = голча́ста вальни́ця
radar ~ = радіолокаці́йний пе́ленг
radio ~ = радіопе́ленг
roller ~ = ро́ликова вальни́ця
rolling-contact ~ = коти́льна опо́ра
shaft ~ = опо́ра ва́лу
sliding ~ = ковзна́ опо́ра
sonic ~ = акусти́чний [звукови́й] пе́ленг
true ~ див. astronomical ~
board 1. пане́ль, пане́ля || пане́льний 2. щит, щито́к; пу́льт || щитови́й, щиткови́й; пультови́й 3. ка́рта, пла́та || картови́й, пла́товий 4. до́шка, дощи́на || до́шкови́й 5. (писати тж) табли́ця 6. ра́да, коле́ґія
[bɔːd, bɔːrd]
~ of directors = директора́т, ра́да директорі́в
asbestos ~ = азб(ест)окарто́н
back ~ = за́дня пане́ль
bare ~ = поро́жня [незаладо́вана] ка́рта/пла́та (друкова)
bulletin ~ = до́шка оголо́шень
chalk ~ = до́шка [табли́ця] писа́ти кре́йдою
chip ~ 1. (комп.) ка́рта/пла́та із чипа́ми, ка́рта/пла́та під монтува́ння чипі́в 2. (мех.) ти́рсова плита́
circuit ~ = монта́жна пла́та
compo(sition) ~ 1. деревинноволоко́нна плита́ 2. багатошаро́ва ка́рта/пла́та (друкова)
control ~ = пульт [щит] керува́ння; при́ладо́ва до́шка
cutout ~ = щито́к із топки́ми запобі́жниками
digital ~ = цифрова́ ка́рта/пла́та
display ~ 1. ка́рта/пла́та диспле́я 2. табло́
distribution ~ = розподі́льчий щит
drawing ~ 1. кресля́рська до́шка 2. планше́т
editorial ~ = видавни́ча ра́да, редакці́йна коле́ґія
(fully) populated ~ = запо́внена ка́рта/пла́та
fuse ~ = щито́к із топки́ми запобі́жниками
instrument ~ = щит із мі́рчими/вимі́рювальними при́ладами, при́ладо́ва до́шка
insulation ~ = ізоляці́йна плита́
gage ~ = щит з мі́рчими/вимі́рювальними при́ладами, при́ладо́ва до́шка
key ~ = клавіяту́ра
loaded ~ = заладо́вана (друкова) ка́рта/пла́та
meter ~ = щит з мі́рчими/вимі́рювальними при́ладами, при́ладо́ва до́шка
module ~ = ка́рта/пла́та під монтува́ння мо́дулів
multifunction ~ = багатофункці́йна ка́рта/пла́та
paper ~ = карто́н
patch ~ = комунікаці́йна пане́ль
perforated ~ = перфоро́вана ка́рта/пла́та
plotting ~ 1. планше́т 2. координато́граф
plug-in ~ = знімна́ [замі́нна] ка́рта/пла́та
printed-circuit ~ = дру́кова ка́рта/пла́та
prototyping ~ = маке́тна ка́рта/пла́та
replaceable ~ = знімна́ [замі́нна] ка́рта/пла́та
terminal ~ = щито́к із затискача́ми
test ~ = випро́бувальна [те́стова] ка́рта/пла́та
thermal insulation ~ = термоізоляці́йна плита́
unloaded ~ = незаладо́вана ка́рта/пла́та (друкова)
unpopulated ~ = незапо́внена ка́рта/пла́та
video ~ = відеока́рта
video display ~ = відеодиспле́йна ка́рта/пла́та
wire ~ = монта́жна ка́рта/пла́та
cabinet 1. ша́фа, ша́фка 2. ко́рпус, футля́р
['kæbɪnət]
cold-storage ~ = холоди́льна ша́фа
distribution ~ = розподі́льча ша́фа
drying ~ = суши́льна ша́фа; суши́льна ка́мера; суша́рня
environmental ~ = ка́мера шту́чного клі́мату
file ~ = картоте́чна ша́фка
filing ~ = картоте́чна ша́фка
freezing ~ = низькотемперату́рна ша́фа
humid(ity) ~ = воло́га [зволо́жувальна] ка́мера
instrument ~ = при́ладо́ва шафа, ша́фа на при́лади
medicine ~ = апте́чна ша́фка
silence ~ = звуконепрони́кна ка́мера
temperature-controlled ~ = термоста́тна ка́мера
tool ~ = інструмента́льна ша́фа
wall ~ = насті́нна ша́фа; стінна́ ша́фа
calibration 1. калібрува́ння//прокалібрува́ння (of an instrument – приладу; of a scale – шкали) || калібрува́льний 2. ґрадуюва́ння//поґрадуюва́ння || ґрадуюва́льний ■ to keep standards in ~ підтри́мувати то́чність етало́нів 3. еталонува́ння//зеталонува́ння || етало́нний, еталонува́льний 4. тарува́ння//потарува́ння || тарува́льний
[ˌkælə'breɪʃn]
absolute ~ = абсолю́тне ґрадуюва́ння
comparison ~ = порі́внювальне ґрадуюва́ння, ґрадуюва́ння ме́тодом порі́внювання
dial ~ = ґрадуюва́ння колово́ї шкали́
frequency ~ = калібрува́ння частоти́
frequency-response ~ = визнача́ння часто́тної характери́стики (приладу)
initial ~ = початко́ве ґрадуюва́ння
instrument ~ = ґрадуюва́ння при́ладу
meter ~ = ґрадуюва́ння вимі́рювача
neutron source ~ = калібрува́ння джерела́ нейтро́нів
original ~ = початко́ве ґрадуюва́ння
photometric ~ = фотометри́чне ґрадуюва́ння
power supply ~ = калібрува́ння джере́л жи́влення
radiation ~ = калібрува́ння джере́л промі́ння
radionuclide ~ = калібрува́ння радіоакти́вних джере́л
reciprocity ~ = ґрадуюва́ння ме́тодом взає́мности
scale ~ = ґрадуюва́ння шкали́
source ~ = калібрува́ння джерела́
capabilit|y 1. спромо́жність; зда́тність 2. (мн.) можли́вості; (робочі) характери́стики 3. поту́жність 4. продукти́вність 5. пропуска́льна спромо́жність
[ˌkeɪpə'bɪləti, -t̬i]
accommodation ~ = зда́тність до адапта́ції
anticipated ~ = очі́кувана поту́жність
environmental ~ = спромо́жність працюва́ти в пе́вному довкі́ллі
functional ~ = функці́йні можли́вості
instrument —ies = характери́стики при́ладу
measurement ~ = можли́вості мі́ряння [вимі́рювань]
modulation ~ = максима́льна можли́ва глибина́ модуля́ції
operating —ies = робо́чі характери́стики
overload ~ = надвитри́мність, зда́тність витри́мувати наднаванта́гу
performance ~ 1. операти́вні можли́вості (приладу, системи) 2. (мн.) робо́чі характери́стики
power ~ = допуско́ва поту́жність
process ~ = можли́вості (технологічного) проце́су
reactor ~ = поту́жність реа́ктора
technological ~ = техні́чна можли́вість
capacitor (електри́чний) конденса́тор || конденса́торний
[kə'pæsɪtə, -t̬ər]
adjustable ~ = реґульо́вний [змінномі́сткісний, змінноє́мнісний] конденса́тор
adjustment ~ = реґулюва́льний [допасо́вувальний, ладува́льний, підстро́ювальний] конденса́тор
air ~ = пові́тряний конденса́тор, конденса́тор із пові́тряним діеле́ктриком
aligning ~ = ладува́льний [підстро́ювальний] конденса́тор
anti-interference ~ = протизава́дний [завадопригні́чувальний] конденса́тор
balancing ~ = коригува́льний [компенсува́льний] конденса́тор
blocking ~ = відокре́млювальний [блокува́льний] конденса́тор
book ~ = книжко́вий конденса́тор, конденса́тор ти́пу кни́жки
box ~ = конденса́тор у ко́рпусі
bridging ~ = шунтува́льний конденса́тор
buffer ~ = бу́ферний конденса́тор
butterfly ~ = мете́ликовий конденса́тор, конденса́тор ти́пу мете́лик
bypass ~ = розв’я́зувальний конденса́тор
calibration ~ = етало́нний [калібрува́льний] конденса́тор
charging ~ = насна́жувальний [накопи́чувальний, нагрома́джувальний] конденса́тор
coaxial ~ = коаксі́йний конденса́тор
coconut ~ = вели́кий ва́куумний конденса́тор
commutating ~ = комутува́льний конденса́тор
countercurrent ~ = загоро́джувальний конденса́тор
coupling ~ = відокре́млювальний [блокува́льний] конденса́тор; конденса́тор зв’язку́
cylindrical ~ = циліндри́чний конденса́тор
decoupling ~ = розв’я́зувальний конденса́тор
differential ~ = диференці́йний конденса́тор
disk ~ = ди́сковий конденса́тор
doorknob ~ = сфери́чний конденса́тор
dry electrolytic ~ = сухи́й електролі́товий конденса́тор
duct ~ = прохідни́й конденса́тор
electrochemical ~ = електролі́товий конденса́тор
electrolytic ~ = електролі́товий конденса́тор
feedback ~ = конденса́тор (у колі) зворо́тного зв’язку́
field-effect ~ = польови́й конденса́тор
film ~ = плівко́ви́й конденса́тор
fine-tuning ~ = конденса́тор то́чного ладува́ння [настро́ювання]
fixed ~ = сталомі́сткісний [ста́лий] конденса́тор, конденса́тор ста́лої мі́сткости
gang ~ = багатосекці́йний змінномі́сткісний конденса́тор; блок змінномі́сткісних конденса́торів
ganged ~ = багатосекці́йний конденса́тор
gang tuning ~ = багатосекці́йний ладува́льний [настро́ювальний] конденса́тор
gas ~ = га́зовий конденса́тор, конденса́тор із га́зовим діеле́ктриком
glass ~ = скляни́й конденса́тор, конденса́тор зі скляни́м діеле́ктриком
grid (blocking) ~ = сітко́ви́й конденса́тор
ground ~ = розв’я́зувальний конденса́тор
guard-ring ~ = конденса́тор із захисни́м кільце́м
high-value ~ = великомі́сткісний конденса́тор
high-voltage ~ = високонапру́говий конденса́тор
incremental pitch ~ = тона́льно-калібрува́льний конденса́тор
instrument ~ = мі́рчий [вимі́рювальний] конденса́тор
integrating ~ = інтеґрува́льний конденса́тор
interference-suppression ~ = протизава́дний [завадопригні́чувальний] конденса́тор
junction ~ = конденса́тор на p-n перехо́ді
lacquer-film ~ = лакоплі́вковий конденса́тор
leak ~ = конденса́тор у ко́лі стіка́ння
leaky ~ = конденса́тор із витіка́нням
liquid-dielectric ~ = ріди́нний [рідиннодіеле́ктриковий] конденса́тор
low-value ~ = маломі́сткісний конденса́тор
low-voltage ~ = низьконапру́говий конденса́тор
metal-film ~ = металоплі́вковий конденса́тор
metalized ~ = металізо́ваний конденса́тор, конденса́тор із металізо́ваними о́бкла́дками
metalized-paper ~ = металопаперо́вий конденса́тор, паперо́вий конденса́тор із металізо́ваними о́бкла́дками
mica ~ = слюдяни́й [лосняко́вий] конденса́тор
midline plane ~ = логаритмі́чний змі́нний конденса́тор
monolithic ceramic ~ = монолі́тний керамі́чний конденса́тор
multiple(‑unit) ~ = багатосекці́йний [бло́ковий] конденса́тор
neutralizing ~ = нейтралізува́льний конденса́тор
noninductive ~ = безіндукці́йний конденса́тор
padding ~ = напівзмі́нний [узгі́днювальний, вирі́внювальний] конденса́тор
paper ~ = паперо́вий конденса́тор, конденса́тор із паперо́вим діеле́ктриком
parallel-plate ~пласти́нковий конденса́тор
plane ~ = пло́ский конденса́тор
plate ~ = пласти́нковий конденса́тор
plate bypass ~ = ано́дний блокува́льний конденса́тор
plate-parallel ~ = пласти́нковий конденса́тор
plug-in ~ = знімни́й конденса́тор
porcelain ~ = порцеля́новий [керамі́чний] конденса́тор
preventive ~ = запобі́жний [захисни́й] конденса́тор
protective ~ = захисни́й [запобі́жний] конденса́тор
quadrupole ~ = квадрупо́льний конденса́тор
reaction ~ = конденса́тор (у колі) зворо́тного зв’язку́
reference ~ = етало́нний конденса́тор
reservoir ~ = накопи́чувальний [нагрома́джувальний] конденса́тор
resonant ~ = резона́нсний конденса́тор
rotary ~ = обертни́й конденса́тор
sealed ~ = гермети́чний конденса́тор
self-healing ~ = самовідно́вний конденса́тор
shunt ~ = шунтува́льний [парале́льний] конденса́тор
shunted ~ = зашунто́ваний (резистором) конденса́тор
shunting ~ = шунтува́льний [парале́льний] конденса́тор
silicon ~ = кре́мнієвий конденса́тор
silvered mica ~ = посрі́блений слюдяни́й [лосняко́вий] конденса́тор
solid-dielectric ~ = твердодіеле́ктриковий конденса́тор
solid electrolytic ~ = електролі́то-напівпровіднико́вий конденса́тор
speed-up ~ = форсува́льний конденса́тор
spherical ~ = сфери́чний конденса́тор
standard ~ = етало́нний конденса́тор
stopping ~ = відокре́млювальний [блокува́льний] конденса́тор
subdivided ~ = секці́йний конденса́тор
tandem ~ = двоста́торний конденса́тор
tank ~ = конденса́тор (що належить до) коливно́го ко́нтуру
temperature-compensating ~ = термокомпенсаці́йний конденса́тор
thick-film ~ = товстоплі́вковий конденса́тор
thin-film ~ = тонкоплі́вковий конденса́тор
three-gang variable ~ = потрі́йний змінномі́сткісний конденса́тор
trimmer ~ = три́мер, напівзмі́нний [допасо́вувальний, ладува́льний, підстро́ювальний] конденса́тор
trimming ~ див. trimmer ~
tubular ~ = трубча́стий конденса́тор
tubular ceramic ~ = керамі́чний трубча́стий конденса́тор
tuned ~ = реґульо́вний конденса́тор
tuning ~ = ладува́льний [настро́ювальний] конденса́тор
two-gang variable ~ = подві́йний змінномі́сткісний конденса́тор
vacuum ~ = ва́куумний конденса́тор
variable ~ = змінномі́сткісний [змі́нний] конденса́тор, конденса́тор змі́нної мі́сткости
vernier ~ = конденса́тор то́чного ладува́ння [настро́ювання]
vibrating ~ = вібраці́йний конденса́тор
voltage-variable ~ = варика́п; вара́ктор
wet electrolytic ~ = ріди́нний електролі́товий конденса́тор
zero-adjusting ~ = конденса́тор коре́кції нуля́
casing оболо́нка; ко́рпус; кожу́х; опра́ва; футля́р
['keɪsɪŋ]
filter ~ = ко́рпус фі́льтру
fuel element ~ = оболо́нка тве́ла
instrument ~ = ко́рпус при́ладу
channel 1. кана́л || кана́ловий || утво́рювати//утвори́ти кана́л(а), каналува́ти//сканалува́ти ■ ~ with feedback кана́л зі зворо́тним зв’язко́м 2. рі́чище; фарва́тер
['tʃænl]
adjacent ~ = сусі́дній кана́л
allotted ~ = на́даний [ви́ділений] кана́л (зв’язку тощо)
amplifier ~ = підси́лювальний кана́л
assembly ~ = технологі́чний кана́л (ядерного реактора)
backward ~ = зворо́тний кана́л
broadband ~ = широ́кий [широкосму́говий] кана́л
broadcast ~ = кана́л радіозв’язку/радіомо́влення
buried ~ = прихо́ваний кана́л (у напівпровідникових приладах)
bypass ~ = обхідни́й [парале́льний] кана́л
carrier ~ = кана́л частоти́-носія́
cascaded ~ = складни́й кана́л
charged (fuel) ~ = заванта́жений (па́ливний) кана́л (ядерного реактора)
clock ~ = кана́л синхроніза́ції [синхрон(із)ува́ння]
closed ~ = за́мкнений кана́л
collecting ~ = коле́кторний кана́л
color ~ = ко́лірний кана́л
communication ~ = кана́л зв’язку́
control ~ 1. кана́л керува́ння 2. мі́рчий [вимі́рювальний] кана́л (ядерного реактора)
control-rod ~ = реґулюва́льний кана́л (ядерного реактора), кана́л реґулюва́льного стри́жня
convergent ~ = конфузо́р, збі́жний кана́л (із виходом, вужчим за вхід)
convergent-divergent ~ = сопло́ Лава́ля, збі́жно-розбі́жний кана́л
cooling ~ = охоло́джувальний кана́л
core ~ = кана́л акти́вної зо́ни (реактора)
coupled ~s = зв’я́зані кана́ли
cross ~ = перехре́сний кана́л
current ~ = стру́мовий кана́л
data ~ = інформаці́йний кана́л
data transfer ~ = кана́л пересила́ння да́них
dedicated ~ = призна́чений [ви́ділений] кана́л
digital (communication) ~ = цифрови́й кана́л (зв’язку́)
direct ~ = прями́й кана́л (ядрової реакції)
discharge ~ = вилива́льний кана́л; відвідни́й кана́л
divergent ~ = розбі́жний кана́л (із виходом, ширшим за вхід)
dual ~ = дуа́льний кана́л
elastic ~ = пружни́й кана́л (ядрової реакції)
entrance ~ = входо́вий кана́л (ядрової реакції)
exchange ~ = обмі́нний кана́л
exit ~ = виходо́вий (кінцевий) кана́л (ядрової реакції)
exotic ~ = екзоти́чний кана́л
experimental ~ = до́слідний [експеримента́льний] кана́л
fast-safety ~ = кана́л швидко́го аварі́йного за́хисту (ядерного реактора)
feedback ~ = кана́л зворо́тного зв’язку́
fiber optic ~ = оптоволокни́нний кана́л
fuel ~ = па́ливний кана́л (ядерного реактора)
fuel return ~ = кана́л (виво́дження) зужи́того па́лива (з ядерного реактора)
high-frequency ~ = високочасто́тний кана́л
high-gain ~ = кана́л із вели́ким коефіціє́нтом підси́лювання
hot ~ 1. (яф) гаря́чий кана́л 2. (техн. тж) високотемперату́рний кана́л
image ~ = дзерка́льний кана́л
indirect ~ = непрями́й кана́л (ядрової реакції)
inelastic ~ = непружни́й кана́л (ядрової реакції)
information ~ = інформаці́йний кана́л; кана́л пересила́ння да́них
inlet ~ = впуска́льний кана́л
input ~ = входо́вий кана́л
instrument ~ = мі́рчий [вимі́рювальний, при́ладо́вий] кана́л
integrated ~ = вбудо́ваний кана́л
intermediate ~ = промі́жни́й кана́л
intermediate-frequency ~ = кана́л промі́жно́ї частоти́
irradiation ~ = опромі́нювальний кана́л
lightning ~ = бли́скавко́вий кана́л, кана́л (поши́рювання) бли́скавки; о́брис бли́скавки
low-frequency ~ = низькочасто́тний кана́л
magnetohydrodynamic [MHD] ~ = магнетогідродинамі́чний кана́л
main ~ = головни́й кана́л; маґістра́льний кана́л
measurement ~ = мі́рчий [вимі́рювальний] кана́л
measuring ~ = мі́рчий [вимі́рювальний] кана́л
memory ~ = кана́л із па́м’яттю
memoryless ~ = кана́л без па́м’яті
monophonic ~ = мо́нокана́л, мо́нофоні́чний кана́л
narrow-band ~ = вузьки́й [вузькосму́говий] кана́л
noiseless ~ = беззава́дний [безшу́мови́й] кана́л, кана́л без зава́д [шумі́в]
noisy ~ = шу́мний кана́л, кана́л із зава́дами [шума́ми]
nonexotic ~ = неекзоти́чний кана́л
nonstationary ~ = нестаціона́рний кана́л
nonsynchronized ~ = несинхрон(із)о́ваний [асинхро́нний] кана́л
open ~ = відкри́тий кана́л
optical ~ = опти́чний кана́л
outlet ~ = випуска́льний кана́л
output ~ = виходо́вий кана́л
overflow ~ = вилива́льний кана́л
picture ~ = кана́л о́бразу/зобра́ження
primary ~ = головни́й кана́л
process ~ = технологі́чний кана́л (ядерного реактора)
radio ~ = радіокана́л
radio-frequency ~ = радіочасто́тний кана́л
reaction ~ = кана́л (ядрової) реа́кції
reactor ~ = кана́л (ядерного) реа́ктора
recording ~ = кана́л за́пису, запи́сувальний кана́л
reference ~ 1. контро́льний кана́л 2. опо́рний кана́л
replay ~ (записо)відтво́рювальний кана́л
reproducing ~ (записо)відтво́рювальний кана́л
safety ~ = аварі́йний кана́л (ядерного реактора)
scattering ~ = кана́л розсі́ювання
secondary ~ = додатко́вий [втори́нний] кана́л
selector ~ = селе́кторний кана́л
service ~ = службо́вий кана́л
shutdown ~ = кана́л (аварійного) вимика́ння (ядерного реактора)
side ~ = бічни́й кана́л
simulated ~ = маке́т кана́лу
simultaneous ~s = парале́льні кана́ли
sound ~ = звукови́й кана́л
spark ~ = іскрови́й кана́л
stereophonic ~ = стереокана́л, стереофоні́чний кана́л
supply ~ = постача́льний кана́л
synchronizing ~ = кана́л синхроніза́ції
test ~ = випро́бувальний [контро́льний] кана́л
three-body ~ = тричасти́нко́вий кана́л
three-particle ~ = тричасти́нко́вий кана́л
time-varying ~ = нестаціона́рний кана́л
timing ~ = кана́л синхроніза́ції [синхрон(із)ува́ння]
transmission ~ = кана́л зв’язку́; кана́л пересила́ння да́них
two-body ~ = двочасти́нко́вий кана́л
two-particle ~ = двочасти́нко́вий кана́л
two-way ~ = кана́л зворо́тного зв’язку́
uncharged (fuel) ~ = незаванта́жений (па́ливний) кана́л (ядерного реактора)
video ~ = відеокана́л
wireless ~ = кана́л радіозв’язку́
constancy 1. ста́лість; незмі́нність; пості́йність 2. стабі́льність, уста́леність
['kɒnstənsi, 'kɑːn-]
~ of а measuring instrument = стабі́льність мі́рчого при́ладу
~ of sign = знакоста́лість
constant 1. конста́нта, ста́ла (величина́) || конста́нтний ■ to calibrate a ~ то́чно (за)фіксува́ти зна́чення конста́нти 2. (за)фіксо́ване число́ 3. ста́лий ■ asymptotically ~ асимптоти́чно ста́лий; piecewise ~ відти́нко́во ста́лий 4. незмі́нний
['kɒnstənt, 'kɑːn-]
~ of aberration = конста́нта абера́ції
~ of the cone = конста́нта коні́чної проє́кції
~ of gravitation = ґравітаці́йна конста́нта
~ of a measuring instrument = конста́нта мі́рчого при́ладу
~ of motion = інтеґра́л ру́ху
~ of multiplication = структу́рна конста́нта
~ of precession = конста́нта преце́сії
~ of proportionality (сталий) коефіціє́нт пропорці́йности
~ of spin-orbit interaction = конста́нта спін-орбіто́вої взаємоді́ї
~ of transformation = конста́нта перетво́рення
absolute refractive ~ = абсолю́тний показни́к зало́млювання
absolute-stability ~ = конста́нта абсолю́тної стабі́льности
absorption ~ (стала) вби́рність; (сталий) коефіціє́нт вбира́ння [поглина́ння]
additional ~ = додатко́ва [допомі́жна́] конста́нта
additive ~ = адити́вна конста́нта
anharmonic ~ = конста́нта ангармоні́зму
anisotropy ~ = конста́нта анізотропі́ї
apparent-stability ~ (х.) конста́нта умо́вної [ефекти́вної, позі́рної] стабі́льности
arbitrary ~ = дові́льна конста́нта
astronomical ~ = астрономі́чна конста́нта
atomic ~ = а́томна [фундамента́льна] конста́нта
autoprotolysis ~ = конста́нта автопрото́лізу
auxiliary ~ = допомі́жна́ конста́нта
Avogadro ~ = конста́нта Авоґа́дро
boiling ~ = ебуліоскопі́чна конста́нта
bare coupling ~ = го́ла конста́нта зв’язку́
Boltzmann ~ = Бо́льцманова конста́нта
bond force ~ (х.) силова́ конста́нта зв’язку́
calibration ~ = калібрува́льна конста́нта
capillary ~ = капіля́рна конста́нта
character ~ = си́мвольна конста́нта
chemical ~ = хемі́чна конста́нта
chemical-equilibrium ~ = конста́нта хемі́чної рівнова́ги
compliance ~ = пружна́ конста́нта (коефіцієнт в узагальненому законі Гука)
conditional-stability ~ (х.) конста́нта умо́вної [ефекти́вної, позі́рної] стабі́льности
cosmical ~ = космі́чна конста́нта
cosmological ~ = космологі́чна конста́нта
Cotton-Mouton ~ = конста́нта Ко́тона-Му́тона
coupling ~ = конста́нта взаємоді́ї; конста́нта зв’язку́
critical ~s = крити́чні конста́нти (максимальна температура, тиск і питомий об’єм скраплювання газу)
cryoscopic ~ = кріоскопі́чна конста́нта
Curie ~ = конста́нта Кюрі́
curvature ~ = конста́нта кривини́
damping ~ = конста́нта вгамо́вування [заспоко́ювання, демпфува́ння]
decay ~ = конста́нта (радіоакти́вного) ро́зпаду
dielectric ~ = діелектри́чна конста́нта
diffusion ~ = конста́нта [(сталий) коефіціє́нт] дифу́зії
dimensional ~ = розмі́рнісна конста́нта
dimensionless ~ = безрозмі́рнісна конста́нта
disintegration ~ = конста́нта (радіоакти́вного) ро́зпаду [дезінтеґра́ції]
dissociation ~ = конста́нта дисоція́ції
distributed ~ = незосере́джений пара́мет(е)р
distribution ~ = конста́нта розпо́ділу
dressed coupling ~ = одя́гнена конста́нта зв’язку́
ebullioscopic ~ = ебуліоскопі́чна конста́нта
effective anisotropy ~ = ефекти́вна конста́нта анізотропі́ї
effective-stability ~ (х.) конста́нта умо́вної [ефекти́вної, позі́рної] стабі́льности
elastic ~ = пружна́ конста́нта (коефіцієнт в узагальненому законі Гука)
electric ~ (ді)електри́чна конста́нта, діелектри́чна прони́кність ва́кууму
electrodynamic ~ = електродинамі́чна конста́нта
electrolytic dissociation ~ = конста́нта електро́лізної дисоція́ції
electromagnetic ~ = електромагне́тна конста́нта, шви́дкість сві́тла в ва́куумі
electron-phonon ~ = електро́н-фоно́нна конста́нта
emission ~ = емісі́йна конста́нта
empirical ~ = емпіри́чна конста́нта
Eötvös ~ = Е́твешева конста́нта
equilibrium ~ = конста́нта рівнова́ги
Euler’s ~ = О́йлерова конста́нта
fast-time ~ = мала́ конста́нта ча́су
fine-structure ~ = конста́нта тонко́ї структу́ри
first radiation ~ = пе́рша радіяці́йна конста́нта (8phc2)
fitted ~ = ді́брана конста́нта
fixed ~ (за)фіксо́вана конста́нта
force ~ 1. (мех.) коефіціє́нт верта́льної си́ли 2. (фх) силова́ конста́нта, конста́нта взаємо́дії
Frank’s ~ = Фра́нкова конста́нта
friction ~ = конста́нта тертя́
Fröhlich ~ = Фре́ліхова конста́нта
fundamental ~ = універса́льна [фундамента́льна] конста́нта (фізична)
galactic ~ = галакти́чна конста́нта
galvanometer ~ = конста́нта ґальвано́метра
gas(‑law) ~ = га́зова конста́нта
geocentric (gravitational) ~ = геоцентри́чна ґравітаці́йна конста́нта
grating ~ (опт.) конста́нта дифракці́йної ґратни́ці
gravitation(al) ~ = ґравітаці́йна конста́нта
Grüneisen ~ = Ґрю́найзенова конста́нта
Hall ~ = Го́лова конста́нта
heliocentric (gravitational) ~ = геліоцентри́чна ґравітаці́йна конста́нта
Hubble ~ = Га́блова конста́нта
hydrolysis ~ = конста́нта гідро́лізу
hyperfine(‑structure) ~ = конста́нта надтонко́ї структу́ри
imaginary ~ = уя́вна конста́нта
instrument ~ = конста́нта (мірчого) при́ладу
integer ~ = ці́ла [цілочислова́] конста́нта
integration ~ = конста́нта інтеґрува́ння
interpolation ~ = конста́нта інтерполюва́ння
intrinsic ~ = власти́ва конста́нта
ionization ~ = конста́нта йоніза́ції
Kármán ~ = Ка́рманова конста́нта
Kerr ~ = Ке́рова конста́нта
lag ~ = коефіціє́нт запі́знювання [затри́мки]
lattice ~ = ґратко́ва конста́нта, конста́нта ґра́тки, пара́мет(е)р [пері́од] ґра́тки (кристалічної)
literal ~ = лі́терна конста́нта
lumped ~ = зосере́джений пара́мет(е)р
Madelung ~ = Ма́делунґова конста́нта
magnetic ~ = магне́тна конста́нта, магне́тна прони́кність ва́кууму
magnetic-anisotropy ~ = конста́нта магне́тної анізотропі́ї
material ~ = матерія́льна конста́нта
microscopic elastic ~ = мікроскопі́чна пружна́ конста́нта
molal ~ = моля́льна конста́нта
molar ~ = моля́рна конста́нта
molar gas ~ = моля́рна га́зова конста́нта
multiplication ~ 1. коефіціє́нт мно́ження [розмно́жування] (нейтронів) 2. (матем.) структу́рна конста́нта
multiplicative ~ = ста́лий мно́жник, мультиплікати́вна конста́нта
Nernst ~ = Не́рнстова конста́нта
nondimensional ~ = безрозмі́рнісна конста́нта
normalization ~ = нормува́льна конста́нта, конста́нта нормува́ння
nuclear ~ = я́дерна/ядро́ва конста́нта
numerical ~ = числова́ конста́нта
nutation ~ = конста́нта нута́ції
phase ~ = фа́зова конста́нта
phenomenological ~ = феноменологі́чна конста́нта
photoelectric ~ = фотоелектри́чна конста́нта
physical ~ = фізи́чна конста́нта
piezoelectric ~ = п’єзоелектри́чна конста́нта
Planck(’s) ~ = Пла́нкова конста́нта
planetocentric gravitational ~ = планетоцентри́чна ґравітаці́йна конста́нта
Poisson ~ = Пуасо́нова конста́нта
process ~ = конста́нта проце́су
propagation ~ 1. конста́нта поши́рювання (коливань у середовищі) 2. (х.) конста́нта зроста́ння (молекульного ланцюжка)
proportionality ~ (сталий) коефіціє́нт пропорці́йности
quantum ~ = ква́нтова конста́нта
radiation ~ = радіяці́йна конста́нта
rate ~ (х.) конста́нта шви́дкости (хемічної реакції)
radioactive-decay ~ = конста́нта (радіоактивного) ро́зпаду
Rayleigh ~ = конста́нта Ре́йлі [Реле́єва конста́нта]
reaction rate ~ (фх) конста́нта шви́дкости реа́кції
reactor time ~ = часова́ конста́нта (ядерного) реа́ктора
real ~ = ді́йсна конста́нта
renormalization ~ = конста́нта перенормо́вування
renormalized coupling ~ = перенормо́вана конста́нта взаємоді́ї
rotational ~ = оберто́ва конста́нта
Rydberg ~ = Ри́дберґова конста́нта
screening ~ = конста́нта екранува́ння (заряду ядра)
second radiation ~ = дру́га радіяці́йна конста́нта (hc/k)
sedimentation ~ = конста́нта осіда́ння
shielding ~ = конста́нта екранува́ння
solar ~ = сонце́ва конста́нта
Sommerfeld (fine-structure) ~ = Зо́мерфельдова конста́нта
spring ~ = конста́нта пружи́ни
stability ~ = конста́нта стабі́льности
stiffness ~ = пружна́ конста́нта (коефіцієнт в узагальненому законі Гука)
structure ~ = конста́нта структу́ри
time ~ = часова́ конста́нта, конста́нта ча́су
transformation ~ (яф) конста́нта (радіоакти́вного) ро́зпаду
unified atomic mass ~ = уніфіко́вана а́томна ма́сова конста́нта (1/12 m12C)
universal ~ = універса́льна [фундамента́льна] конста́нта
vacuum dielectric ~ = діелектри́чна конста́нта ва́кууму
Verdet ~ = конста́нта Верде́
vibrational ~ = коливна́ конста́нта
vibronic ~ = вібро́нна конста́нта
wavelength ~ (ел.) фа́зова конста́нта
Weiss ~ = Ва́йсова конста́нта
Wien ~ = Ві́нова конста́нта
world ~ = світова́ конста́нта
correction 1. по́правка (to, of – до; for – на) || поправко́вий ■ to make [introduce] ~s вно́сити//вне́сти [вводити//ввести] по́правки 2. виправля́ння//ви́правлення; вно́шення//вне́сення по́правок 3. коре́кція || корекці́йний
[kə'rεkʃn]
~ for absorption = по́правка на вбира́ння [поглина́ння]
~ of lag = по́правка на за́тримку [запі́знення]
~ of soundings = коре́кція акусти́чного мі́ряння глибини́
~ to the value of the quantity under consideration = по́правка до зна́чення розгля́дуваної величини́
aberration(al) ~ = абераці́йна попра́вка, коре́кція абера́ції
absolute ~ = абсолю́тна по́правка
accidental-coincidence ~ = по́правка на випадко́ві збі́ги
aperture ~ = аперту́рна коре́кція
astigmatic ~ = коре́кція астигмати́зму
automatic ~ = автомати́чна коре́кція
background ~ = по́правка на фон
ballistic ~ = балісти́чна по́правка
barometric ~ = барометри́чна по́правка
bias ~ (of measurement) = по́правка на системати́чну по́хибку (мі́ряння)
bolometric ~ = болометри́чна по́правка
boundary ~ = по́правка на вплив межі́
capillarity ~ = по́правка на капіля́рність
clock ~ = по́правка годи́нника
color ~ = кольорокоре́кція, ко́лірна [хромати́чна] коре́кція (of an optical system – оптичної системи)
compressibility ~ = по́правка на сти́сність
considerable ~ = суттє́ва [вели́ка] по́правка
cooling ~ = по́правка на теплові́ втра́ти
Coulomb ~ = по́правка на Куло́нову [куло́нівську] взаємоді́ю
curvature ~ = по́правка на кривину́ (траєкторії; поверхні)
Dancoff ~ = по́правка Да́нкова
Davis ~ = Де́вісова по́правка
dead-time ~ = по́правка на ме́ртвий час (приладу)
debunching ~ = коре́кція розжмутко́вування (струменя частинок)
delay ~ = коре́кція запі́знювання
Doppler ~ = по́правка на До́плерів ро́зшир
drift ~ 1. по́правка на дрейф 2. коре́кція дре́йфу
dynamical ~ = динамі́чна по́правка
electromagnetic ~ = електромагне́тна по́правка
empirical ~ = емпіри́чна по́правка
end ~ = по́правка на вплив кінця́
error ~ 1. виправля́ння помило́к 2. коре́кція по́хибки
essential ~ = суттє́ва по́правка (концептуально важлива)
exposure ~ = коре́кція експози́ції
fine ~ = тонке́ коригува́ння
first-order ~ = по́правка пе́ршого поря́дку
frequency ~ = коре́кція частоти́
geometry ~ = по́правка на геоме́трію (експерименту)
highest-order ~ = по́правка найви́щого поря́дку
high(er)-order ~ = по́правка ви́щого поря́дку
image ~ = коригува́ння о́бразу/зобра́ження
instrument ~ = інструмента́льна [при́ладо́ва] по́правка
interpolation ~ = інтерполяці́йна по́правка
isostatic ~ (геол.) ізостати́чне вирі́внювання
kinematic ~ = кінемати́чна по́правка
logarithmic ~ = логаритмі́чна по́правка
lowest-order ~ = по́правка найни́жчого поря́дку
low(er)-order ~ = по́правка ни́жчого поря́дку
Maksutov ~ = по́правка Максу́това
negligible ~ = нехто́вна по́правка
negligibly small ~ = нехто́вно мала́ по́правка
nonadiabatic ~ = по́правка на неадіяба́тність
nonlinear ~ = неліні́йна по́правка
nth-order ~ = по́правка поря́дку n, по́правка n-ого набли́ження
online ~ = операти́вна коре́кція
orthometric ~ = ортометри́чна по́правка
perturbative ~ = по́правка тео́рії збу́рень
phase ~ 1. фа́зова по́правка 2. (техн.) фа́зова коре́кція
phenomenological ~ = феноменологі́чна по́правка
precession ~ = по́правка на преце́сію
quantum ~ = ква́нтова по́правка
radiation ~ 1. (тд) по́правка на теплові́ втра́ти 2. (яф) радіяці́йна по́правка
radiative ~ = радіяці́йна по́правка
relative ~ = відно́сна по́правка
relativistic ~ = релятивісти́чна по́правка
rough ~ = гру́бе коригува́ння
screening ~ = по́правка на екранува́ння
Sheppard ~ = Ше́пардова по́правка
small ~ = мала́ по́правка
stem ~ = стрижне́ва по́правка, по́правка на температу́ру стри́жня термо́метра
temperature ~ = температу́рна по́правка
thermal ~ = теплова́ по́правка
vacuum ~ = ва́куумна по́правка (до значення, виміряного в атмосфері)
wall ~ = по́правка на вплив сті́нки
zero ~ = коре́кція нуля́
cubicle 1. кабі́на; бокс 2. (при́ладо́ва) ша́фа
['kjuːbɪkl]
instrument ~ = при́ладо́ва ша́фа
design 1. проє́кт (for – чогось); за́дум; проєктува́ння//запроєктува́ння || проє́ктний || проєктува́ти//запроєктувти/‌спроєктува́ти 2. констру́кція (of – чогось), (конструкці́йний) план, розраху́нок || конструкці́йний, розрахунко́вий || конструюва́ти//сконструюва́ти, розрахо́вувати//розрахува́ти, склада́ти//скла́сти план [схе́му] 3. ескі́з; схе́ма; кре́сленик, рису́нок; на́черк || ескі́зний; на́черко́вий
[dɪ'zaɪn]
~ of experiments = планува́ння [план, схе́ма] до́слідів
balanced ~ = рівнова́жна констру́кція
basic ~ = принципо́ва констру́кція
block ~ = 1. блок-схе́ма 2. бло́кова констру́кція
computer-aided ~ = комп’ю́терне [автоматизо́ване] проєктува́ння
conceptual ~ = ескі́зний проє́кт
constructor’s ~ = робо́чий [техні́чний] проє́кт
detail(ed) ~ = робо́чий [техні́чний] проє́кт
draft ~ = черне́тко́вий проє́кт
ecological ~ = екологі́чне планува́ння
engineering ~ = констру́кторський проє́кт
environmental ~ = природоохоро́нне проєктува́ння
experiment ~ = планува́ння [план, схе́ма] до́сліду
experimental ~ = до́слідний проє́кт
functional ~ = функці́йне проєктува́ння
instrument ~ = констру́кція при́ладу
job ~ = проєктува́ння робо́ти
logical ~ = логі́чне проєктува́ння
optical-system ~ = габари́тний розраху́нок опти́чної систе́ми
preliminary ~ = попере́дній проє́кт
process ~ = технологі́чне проєктува́ння; технологі́чний розраху́нок
program ~ = 1. проє́кт програ́ми (дослідницької) 2. (комп.) склада́ння [розробля́ння] програ́ми
reactor ~ = 1. констру́кція реа́ктора 2. проє́кт реа́ктора
revised ~ = скориго́ваний [перегля́нутий] проє́кт
simple ~ = про́ста́ констру́кція
simplified ~ = спро́щена констру́кція
system ~ = проєктува́ння систе́м(и)
type ~ = типови́й проє́кт
dispersion 1. диспе́рсія (явище) || дисперсі́йний 2. диспергува́ння//здиспергува́ння 3. диспе́рсія (дисперсна система), за́вис 4. (процес) розсі́ювання//розсі́яння, розосере́джування//розосере́дження, розки́дування//розки́дання; (наслідок) ро́зсів, ро́зкид 5. (стат.) ро́зсів, ро́зкид
[dɪ'spɜːʃn, dɪ'spɜːrʃn]
~ of indications = ро́зкид по́казів
~ of light = диспе́рсія сві́тла
~ of points = ро́зсів [ро́зкид] то́чок
~ of a random variable = ро́зсів [ро́зкид, диспе́рсія] випадко́вої змі́нної (величини́)
~ of a spectral instrument = диспе́рсія спектра́льного при́ладу
acoustic ~ = акусти́чна диспе́рсія
amplitude ~ = ампліту́дна диспе́рсія
angular ~ = кутова́ диспе́рсія
anomalous ~ = анома́льна диспе́рсія
~ a posteriori ~ = апостеріо́рна диспе́рсія
a priori ~ = апріо́рна диспе́рсія
aqueous ~ = водяна́ диспе́рсія
atmospheric ~ = атмосфе́рна диспе́рсія
atomic ~ = а́томна диспе́рсія
chromatic ~ = кольоророзсі́ювання
coarse ~ = гру́ба диспе́рсія
colloidal ~ = коло́їдна диспе́рсія
dielectric-permittivity ~ = диспе́рсія діелектри́чної прони́кности
directional ~ = дирекці́йна диспе́рсія
fine ~ = тонка́ диспе́рсія
frequency ~ = часто́тна диспе́рсія
grating ~ = диспе́рсія дифракці́йної ґратни́ці
linear ~ = ліні́йна диспе́рсія
mechanical ~ = механі́чне диспергува́ння
molecular ~ = молекуля́рна диспе́рсія
nonlinear ~ = неліні́йна диспе́рсія
normal ~ = норма́льна диспе́рсія
optical ~ = опти́чна диспе́рсія
optic-axis ~ = диспе́рсія опти́чних осе́й
permeability ~ = диспе́рсія магне́тної прони́кности
radio-wave ~ = диспе́рсія радіохви́ль
relaxation ~ = релаксаці́йна диспе́рсія
rota(to)ry ~ = оберто́ва диспе́рсія
sample ~ = диспе́рсія ви́бірки
sound ~ = диспе́рсія зву́ку
space-time ~ = просторочасова́ диспе́рсія
spatial ~ = просторо́ва диспе́рсія
time ~ = часова́ диспе́рсія
velocity ~ = диспе́рсія шви́дкостей
wave ~ = диспе́рсія хвиль
drift 1. дрейф; самопли́в || дре́йфовий, самопли́вний || дрейфува́ти, ру́хатися самопли́вом 2. відхі́д || відхо́дити//відійти́ (від заданого чи середнього значення)
[drɪft]
~ with time = дрейф у ча́сі
ambipolar ~ = амбіполя́рний дрейф
amplitude ~ = дрейф ампліту́ди
banana ~ = дрейф бана́нових части́нок
carrier ~ = 1. дре́йф носії́в (заряду) 2. відхі́д частоти́-носія́
centrifugal ~ = відцентро́вий дрейф
charge-carrier ~ = дре́йф носії́в (заряду)
closed ~ = за́мкнений дрейф
continental ~ = дрейф контине́нту
cross ~ = попере́чний дрейф
current-carrier ~ = дре́йф носії́в стру́му
diamagnetic ~ = діямагне́тний дрейф
electron ~ = дрейф електро́нів
electronic ~ = дрейф (по́казів) електро́нної апарату́ри
ether ~ = ете́рний [ефі́рний] ві́тер
frequency ~ = відхі́д [дрейф] частоти́, часто́тний дрейф
gradient ~ = ґрадіє́нтний дрейф
ice ~ = скреса́ння кри́ги
ion ~ = дрейф йо́нів
ionization ~ = дрейф о́бласти з підви́щеною йоніза́цією
ionospheric ~ = йоносфе́рний дрейф
glacial ~ = рух [дрейф] льодовика́
gyro ~ = відхі́д гіроско́па
hole ~ = дрейф діро́к
inertial ~ = інерці́йний дрейф
instrument ~ = дрейф по́казів при́ладу
longtime ~ = трива́лий дрейф
magnetic ~ = магне́тний дрейф
negative ~ = неґати́вний дрейф, дрейф до ни́жчих часто́т
particle ~ = дрейф части́нок
photon ~ = фото́нний дрейф
plasma ~ = дрейф пла́зми
positive ~ = позити́вний дрейф, дрейф до ви́щих часто́т
relative ~ = відно́сний дрейф (показів)
resistance ~ = дрейф о́пору
short-time ~ = короткоча́сний дрейф
slow ~ = пові́льний дрейф
star ~ = зоре́вий поті́к
systematic ~ = системати́чний дрейф
thermal ~ = теплови́й [температу́рний] дрейф
toroidal ~ = торо́їдний дрейф
transverse ~ = попере́чний дрейф
tuning ~ = відхі́д ладува́ння
uniform ~ = однорі́дний дрейф
voltage ~ = відхі́д напру́ги
wave-packet ~ = дрейф хвильово́го паке́ту
wind ~ = вітрови́й дрейф
zero ~ = дрейф нуля́ (приладу)
error 1. по́ми́лка; по́хибка ■ by trial and ~ ме́тодом спроб та помило́к, емпіри́чно, емпіри́чним шляхо́м; to commit an ~ припусти́тися по́милки 2. хи́ба 3. (стат. тж) ві́дхил
['εrə, 'εrər]
~ in calculation = по́ми́лка обчи́слювання
~ of the first kind = (стат.) по́хибка пе́ршого ро́ду
~ of a method = по́хибка ме́тоду
~ of the second kind = (стат.) по́хибка дру́гого ро́ду
~ of timing = по́хибка визнача́ння моме́нтів ча́су
absolute ~ = абсолю́тна по́хибка
acceptable ~ = прийня́тна по́хибка
accidental ~ = випадко́ва по́милка
accumulated ~ = накопи́чена по́хибка
accumulative ~ = накопи́чувана по́хибка
actual ~ = факти́чна по́хибка
additive ~ = адити́вна по́хибка
adjustment ~ = по́хибка юстува́ння
admissible ~ = прийня́тна по́хибка
aggregate ~ = сума́рна (нагрома́джена) по́хибка
altering ~ = нереґуля́рна по́хибка
amplitude ~ = ампліту́дна по́хибка
angular ~ = кутова́ по́хибка
apparent ~ = позі́рна по́хибка
approximate ~ = прибли́зна по́хибка
approximation ~ = по́хибка набли́ження
arithmetic ~ = аритмети́чна по́ми́лка
associated ~ = супу́тня по́милка
azimuthal ~ = а́зимутна по́хибка
barometric ~ = барометри́чна по́правка
bias ~ = системати́чна по́хибка
burst ~ = паке́т помило́к
calculated ~ = обчи́слена по́хибка
calculation ~ = по́ми́лка обчи́слювання; по́хибка обчи́слювання
calibration ~ = по́хибка ґрадуюва́ння [калібрува́ння]
capital ~ = основна́ по́милка
centering ~ = по́хибка центрува́ння
collimation ~ = колімаці́йна по́хибка
combined ~ = сума́рна [вислідна́] по́хибка
common ~ = звича́йна [поши́рена] по́ми́лка
comparable ~s = порівня́нні по́хибки
comparison ~ = по́хибка порі́внювання
compensating ~s = 1. взаємокомпенсо́вні по́хибки 2. взаємоскомпенсо́вані по́хибки
compensated ~ = скомпенсо́вана по́хибка
component ~ = компоне́нта по́хибки, складова́ по́хибка
computation(al) ~ = 1. по́ми́лка обчи́слювання 2. по́хибка обчи́слювання
computed ~ = обчи́слена по́хибка
considerable ~ = значна́ [вели́ка] по́хибка
constructional ~ = конструкці́йна ва́да, по́ми́лка монтажу́
critical ~ = (комп.) крити́чна по́ми́лка
cumulative ~ = накопи́чувана по́хибка
data ~ = по́ми́лка да́них
design ~ = конструкти́вна ва́да, по́ми́лка проєктува́ння
detectable ~ = вия́вна по́ми́лка
detected ~ = ви́явлена по́ми́лка
dynamic ~ = динамі́чна по́хибка
elementary ~ = елемента́рна по́ми́лка
elevation(‑angle) ~ = по́хибка (визнача́ння) кута́ підне́сення
equipment-misuse ~ = по́ми́лка че́рез непра́вильне використа́ння апарату́ри
estimated ~ = оці́нена [оці́нко́ва] по́хибка
estimation ~ = 1. по́хибка оці́нювання [оці́нки] 2. по́ми́лка оці́нювання
excessive ~ = неприйня́тна [понаддопуско́ва] по́хибка
experiment(al) ~ = по́хибка до́сліду [експериме́нту], до́слідна [експеримента́льна] по́хибка
exposure ~ = експозиці́йна по́хи́бка
fatal ~ = невипра́вна по́ми́лка
fixed ~ = (комп.) систе́мна по́ми́лка
flagrant ~ = кричу́ща по́ми́лка
forecast ~ = по́ми́лка прогно́зу
gross ~ = 1. гру́ба по́ми́лка 2. вели́ка по́хибка
hard ~ = (комп.) пості́йна по́ми́лка
hardware ~ = (комп.) апара́тна по́ми́лка
hysteresis ~ = гістере́зна по́хибка
indication ~ = по́хибка по́казів (приладу)
individual ~ = окре́ма по́хибка
inherent ~ = притама́нна [неусувна́] по́хибка (даного приладу)
inherited ~ = (комп.) успадко́вана по́ми́лка (наслідок помилки у початкових даних)
initial ~ = вихідна́ по́хибка
insignificant ~ = незначна́ по́ми́лка [по́хибка]
instrument ~ = апара́тна [інструмента́льна] по́хибка, по́хибка (мі́рчого) при́ладу
intermittent ~ = нереґуля́рна по́хибка
interpolation ~ = інтерполяці́йна по́хибка
intolerable ~ = неприйня́тна по́хибка
introduced ~ = вне́сена по́хибка
ionospheric ~ = йоносфе́рна по́хибка
irrecoverable ~ = невипра́вна [фата́льна] по́ми́лка
limiting ~ = грани́чна по́хибка
literal ~ = друка́рська по́милка
logic ~ = логі́чна по́милка
long-term ~ = накопи́чена по́хибка
machine ~ = (комп.) комп’ю́терна [апара́тна] по́ми́лка
maximum ~ = максима́льна по́хибка
mean ~ = сере́дня по́хибка
mean-square ~ = середньоквадра́тна по́хибка
height 1. висота́|| висо́тний 2. підне́сення; підви́щення 3. (геол.) височина́ || височи́нний 4. висо́кість
[haɪt]
~ above sea level = висота́ над рі́внем мо́ря
~ of a column = висота́ стовпа́
~ of an instrument = (геод.) шту́чний горизо́нт (мірчого) при́ладу
~ of a transfer unit = (х.) висота́ одини́ці перене́сення
actual ~ = факти́чна висота́
barrier ~ = висота́ (потенціяльного) бар’є́ру
cloud ~ = висота́ хмар
drop ~ = висота́ спа́ду
dynamic ~ = динамі́чна висота́
effective ~ = ефекти́вна висота́ (антени)
equivalent ~ = 1. еквівале́нтна висота́ 2. ефекти́вна висота́ (відбивання радіохвиль в йоносфері)
geodynamic ~ = динамі́чна висота́
geopotential ~ = геопотенція́льна висота́
metacentric ~ = висота́ метаце́нтру; метацентри́чна висота́
orthometric ~ = ортометри́чна висота́
overall ~ = габари́тна висота́
peak ~ = висота́ пі́ку
pulse ~ = ампліту́да і́мпульсу
significant wave ~ [SWH] = висота́ гре́беня вели́кої хви́лі (в океані)
tide ~ = висота́ припли́ву
ultimate ~ = грани́чна висота́
virtual ~ = ефекти́вна висота́ (відбивання радіохвиль у йоносфері)
wave ~ = 1. ро́змах [подво́єна ампліту́да] хви́лі 2. висота́ (гре́беня) хви́лі (в океані)
illumination 1. осві́тлювання//осві́тлення; (електромагнетне) опромі́нювання//опромі́нення || осві́тлювальний 2. осві́тленість
[ɪˌluːmɪ'neɪʃn]
adjustable ~ = реґульо́вне осві́тлювання (приладу тощо)
ambient ~ = довкі́льне осві́тлення
background ~ = 1. осві́тленість фо́ну 2. осві́тлювання фо́ну 3. фо́нове осві́тлювання
coherent ~ = когере́нтне осві́тлювання
dark-field ~ = темнопольове́ осві́тлення (у мікроскопі)
dark-room ~ = осві́тлювання фотолаборато́рії
dial ~ = осві́тлювання шкали́
direct ~ = пряме́ осві́тлювання
electrical ~ = електри́чне осві́тлювання
flash ~ = і́мпульсне осві́тлювання
hologram ~ = осві́тлювання гологра́ми
image ~ = осві́тленість о́бразу/зобра́ження
incoherent ~ = некогере́нтне осві́тлювання
indirect ~ = непряме́ осві́тлювання, осві́тлювання відби́тим сві́тлом
infrared ~ = інфрачерво́не осві́тлення
instrument ~ = осві́тлювання при́ладу
intermittent ~ = миготли́ве [мерехтли́ве] осві́тлювання
laser(‑beam) ~ = осві́тлювання ла́зерним про́менем
nonuniform ~ = неоднорі́дне осві́тлювання
object ~ = осві́тлювання об’є́кту
permanent ~ = пості́йне осві́тлювання
radar ~ = опромі́нювання радіолока́тором
screen ~ = осві́тленість екра́ну
steady ~ = уста́лене осві́тлювання
temporary ~ = тимчасо́ве осві́тлювання
uniform ~ = однорі́дне осві́тлювання
lag 1. запі́знювання//запі́знення, га́яння/‌зага́ювання//зага́яння; відстава́ння || запі́знюватися//запізни́тися, припі́знюватися//припізни́тися, га́ятися//зага́ятися; відстава́ти//відста́ти (behind – від) 2. за́тримка; інерці́йність (спрацьовування) 3. від’є́мний зсув фа́зи; кут запі́знювання (фази) 4. ізолюва́ти//заізолюва́ти, покрива́ти//покри́ти, вистеля́ти//ви́стелити (пласким теплоізоляційним матеріялом)
[læg]
angular ~ = кутове́ запі́знювання
elastic ~ = пружна́ післяді́я
ignition ~ = за́тримка запа́лювання
instrument ~ = апарату́рне [при́ладо́ве] зага́ювання [відстава́ння]
phase ~ = фа́зове зага́ювання, від’є́мний зсув фа́зи
response ~ = зага́ювання ві́дгуку [реа́кції]
sound ~ = час поши́рювання зву́ку (від джерела до приймача)
time ~ = зага́ювання в ча́сі, час за́тримки [запі́знення]
variable ~ = реґульо́вна за́тримка
landing призе́млювання//призе́млення
['lændɪŋ]
instrument ~ = при́ладо́ве призе́млювання
radar ~ = рада́рне призе́млювання
module 1. (матем.) мо́дуль (over – над) || мо́дульний 2. (техн.) мо́дуль, блок, ву́зол; пла́та
['mɒdjuːl, 'mɑːdʒuːl]
~ of boundaries = мо́дуль меж
~ of homomorphisms = мо́дуль гомоморфі́змів
~ over a polynomial ring = мо́дуль над кільце́м многочле́нів
~ with differentiation = диференці́йний мо́дуль, мо́дуль із диференціюва́нням
~ with operators = опера́торний мо́дуль, мо́дуль з опера́торами
~ without torsion = (матем.) безза́крутовий мо́дуль, мо́дуль без за́круту
algebra ~ = мо́дуль над а́лґеброю
bigraded ~ = біґрадуйо́ваний мо́дуль
card ~ = знімна́ [замі́нна] пла́та
difference ~ = фа́ктор-мо́дуль
electronic ~ = електро́нний блок
extension ~ = (матем.) надмо́дуль
factor ~ = фа́ктор-мо́дуль
faithful ~ = то́чний мо́дуль
free ~ = ві́льний мо́дуль
hardware ~ = апара́тний мо́дуль
measurement ~ = мі́рчий [вимі́рювальний] блок
n-graded ~ = n-кра́тно (про)ґрадуйо́ваний мо́дуль
non-unital left ~ = лі́вий псевдомо́дуль
non-unital right ~ = пра́вий псевдомо́дуль
nuclear instrument ~ = мо́дуль я́дерного при́ладу
operator ~ = опера́торний мо́дуль
periodic ~ = періоди́чний мо́дуль
permutation ~ = пермутаці́йний мо́дуль
plug-in ~ = знімни́й [замі́нний] мо́дуль/блок
polynomial ~ = мо́дуль над кільце́м многочле́нів
projective ~ = проєкти́вний мо́дуль
quotient ~ = фа́ктор-мо́дуль
replaceable ~ = знімни́й [замі́нний] мо́дуль; знімни́й [замі́нний] блок
residue class ~ = мо́дуль ли́шку
ring ~ = мо́дуль над кільце́м
semisimple ~ = напівпро́сти́й мо́дуль
simple ~ = про́сти́й мо́дуль
torsion ~ = (матем.) мо́дуль за́круту
torsion-free ~ = (матем.) безза́крутовий мо́дуль, мо́дуль без за́круту
multiplier 1. (матем.) мно́жник || мно́жниковий 2. (техн.) помно́жувач, мно́жильник (пристрій, схема) || мно́жильний; помно́жувальний 3. (ел.) додатко́вий о́пір
['mʌltɪplaɪə, -ər]
analog ~ = ана́логовий [моделюва́льний] помно́жувач
channel-plate ~ = мікрокана́ловий електро́нний помно́жувач
common ~ = спі́льний мно́жник
constant ~ = ста́лий мно́жник
electron ~ = (втори́нно‑)електро́нний помно́жувач
frequency ~ = помно́жувач [мно́жильник] частоти́
high-Q ~ = високодобро́тний помно́жувач
instrument ~ = додатко́вий о́пір (приладу)
Lagrange ~ = Лаґра́нжів мно́жник
logarithmic ~ = логаритмі́чний помно́жувач
mark-space ~ = часоі́мпульсний помно́жувач
meter ~ = додатко́вий о́пір (мірчого приладу)
neutron ~ = мно́жильник нейтро́нів
Q ~ = помно́жувач добро́тности
range ~ = додатко́вий о́пір (у вольтметрі)
secondary-electron ~ = (втори́нно‑)електро́нний помно́жувач
undetermined ~ = неви́значений мно́жник
voltage(‑range) ~ = додатко́вий о́пір (у вольтметрі); помно́жувач напру́ги
noise 1. шум || шумови́й ■ to make ~ шумі́ти 2. шумові́ колива́ння 3. шумові́ зава́ди
[nɔɪz]
acoustic(al) ~ = акусти́чний шум
additive ~ = адити́вний шум
aerodynamic ~ = аерошу́м, аеродинамі́чний шум
ambient ~ = довкі́льний шум
amplifier ~ = шум підси́лювача
amplitude ~ = ампліту́дний шум
atmospheric ~ = атмосфе́рний шум, атмосфе́рні зава́ди
audible ~ = чутни́й шум
auroral ~ = шум че́рез поля́рне ся́йво
avalanche ~ = лави́но́вий шум
background ~ = фо́новий шум; шумови́й фон, шумове́ тло
broadband ~ = широкосму́говий шум
cable ~ = ка́бельний шум
carrier ~ = шум частоти́-носія́
cavitation ~ = кавітаці́йний шум
channel ~ = кана́ловий шум
circuit ~ = шум (електри́чного) ко́ла
composite ~ = шум зі складни́м спе́ктром
contact ~ = конта́ктовий шум
continuum ~ = шум з непере́рвним спе́ктром
cosmic ~ = космі́чний шум
current ~ = стру́мовий шум
detector ~ = власти́вий шум дете́ктора
diffusion ~ = дифу́зний шум
discharge ~ = шум розря́ду
disturbed-sun ~ = шум збу́реного со́нця
drift ~ = дре́йфовий шум
electric(al) ~ = електри́чний шум, зава́ди від електрообла́днання
electrode ~ = електро́дний шум, шум електро́да
electromagnetic ~ = електромагне́тний шум
electronic ~ = електро́нний шум
environmental ~ = довкі́льний шум
equilibrium ~ = рівнова́жний шум
equivalent ~ = еквівале́нтний шум
external ~ = зо́внішній шум
extraterrestrial ~ = шум позазе́много похо́дження
extraneous ~ = сторо́нній [зо́внішній] шум
filtered ~ = профільтро́ваний шум
flat ~ = бі́лий шум
flicker ~ = флі́кер-шум
fluctuation ~ = флюктуаці́йний [випадко́вий] шум
flutter ~ = детонаці́йний шум
friction(‑induced) ~ = тертьови́й шум
galactic ~ = галакти́чний шум
Gaussian ~ = Ґа́усів шум
generation-recombination ~ = ґенераці́йно-рекомбінаці́йний шум
ground ~ = (радіо)шу́м пове́рхні землі́
high-frequency ~ = високочасто́тний шум
hissing ~ = шипі́ння
hydrodynamic ~ = гідродинамі́чний шум
idle-channel ~ = шум у ві́льному кана́лі
in-band ~ = внутрішньосму́говий шум
induced ~ = наве́дений шум
inherent ~ = власти́вий шум
in-phase ~ = синфа́зний шум
instrument ~ = апарату́рний шум
intervalley ~ = міждоли́новий шум
intrinsic ~ = вну́трішній [власти́вий] шум
intermodulation ~ = міжмодуляці́йний шум
isotropic ~ = ізотро́пний шум
irremovable ~ = неусувни́й шум
jet ~ = шум струми́ни
Johnson ~ = Джо́нсонів шум
junction ~ = шум p-n перехо́ду
laser ~ = шум ла́зера
lightning ~ = шум грозови́х розря́дів
low-frequency ~ = низькочасто́тний шум
magnetic ~ = магне́тний шум
man-made ~ = промисло́вий шум
maser ~ = шум ма́зера
microphonic ~ = мікрофо́нний ефе́кт
microwave ~ = мікрохвильови́й [надвисокочасто́тний] шум
mode ~ = мо́довий шум
modulation ~ = модуляці́йний шум
multiplicative ~ = мултиплікати́вний шум
narrow-band ~ = вузькосму́говий шум
natural ~ = приро́дний шум
nonequilibrium ~ = нерівнова́жний шум
normal ~ = норма́льний шум, шум із норма́льним розпо́ділом
Nyquist ~ = На́йквістів шум
occupational ~ = виробни́чий шум
optical ~ = опти́чний шум
oscillator ~ = шум ґенера́тора
out-of-band ~ = позасму́говий шум
perturbation ~ = шумове́ збу́рення
phase ~ = фа́зовий шум
phonon ~ = фоно́нний шум
phosphor ~ = люмінофо́рний шум
photocurrent ~ = фотостру́мовий шум
photon ~ = фото́нний шум
pink ~ = роже́вий шум
plasma ~ = пла́змо́вий шум
popcorn ~ = 1. трискітли́вий шум, потрі́скування (в електронних пристроях) 2. вибухо́вий шум
power-supply ~ = шум джере́л жи́влення
pseudorandom ~ = псевдовипадко́вий шум
pump(ing) ~ = шум нагніта́ння
pure ~ = бі́лий шум
quantum ~ = ква́нтовий шум
quiet sun ~ = шум спокі́йного [незбу́реного] со́нця
radio ~ = радіошу́м, радіозава́ди
random ~ = випадко́вий [флюктуаці́йний] шум
reactor ~ = реа́кторний шум, флюктуа́ції поту́жности реа́ктора
receiver ~ = власти́вий шум приймача́
recording ~ = шум за́пису
reference ~ = контро́льний рі́вень шу́му
reflection ~ = шум че́рез відбива́ння
removable ~ = усувни́й шум
resistance ~ = теплови́й шум
rubbing ~ = тертьови́й шум
saturation ~ = шум (за) наси́чености [наси́чення]
Schottky ~ = шум Шо́ткі
scintillation ~ = сцинтиляці́йний шум
seismic ~ = сейсмі́чний шум
shot ~ = дробови́й шум; дробови́й ефе́кт
sky ~ = (радіо)шум не́ба
solar (radio) ~ = сонце́вий шум, шум со́нця
sonar ~ = гідроакусти́чний шум
spontaneous ~ = спонта́нний шум
stationary ~ = стаціона́рний шум
statistical ~ = статисти́чний шум
stochastic ~ = стохасти́чний шум
system ~ = шум систе́ми
temperature ~ = теплови́й шум
thermal ~ = теплови́й шум
traffic ~ = шум доро́жнього ру́ху
transient ~ = нестаціона́рний шум
transmitter ~ = власти́вий шум передавача́
tropospheric ~ = тропосфе́рний шум
true random ~ = шум з норма́льним розпо́ділом
tube ~ = шум електрова́куумного при́ладу
valve ~ = шум електрова́куумного при́ладу
wave ~ = хвильови́й шум
white ~ = бі́лий шум
opening 1. о́твір || о́твірний 2. про́зір, шпари́на, щі́лина; ро́зкрив || прозоро́вий, шпари́нний, щіли́нний 3. відкрива́ння//відкриття́, поча́ток (конференції тощо) 4. (про засідання тощо) початко́вий, вступни́й
['əʊpənɪŋ, 'oʊp-]
admission ~ = впуска́льний [входо́вий] о́твір
blind ~ = глухи́й о́твір
circuit ~ = розі́мкнення [ро́зри́в] (електричного) ко́ла
control-rod ~ = о́твір під реґулюва́льний стри́жень (у ядерному реакторі)
crack ~ = ро́зкрив трі́щини
crack-tip ~ = ро́зкрив верши́ни трі́щини
critical crack ~ = крити́чний ро́зкрив трі́щини
feed ~ = прийма́льний [заванта́жувальний] о́твір
funnel-shaped ~ = ро́зтруб, лі́йка
inlet ~ = впуска́льний [входо́вий] о́твір
inspection ~ = спостеріга́льний о́твір
instrument ~ = при́ладо́вий о́твір
intake ~ = впуска́льний [входо́вий] о́твір
lens ~ = о́твір об’єкти́ва
outlet ~ = випуска́льний [виходо́вий] о́твір
ring ~ = (х.) децикліза́ція
rough ~ = необро́блений о́твір
shield ~ = о́твір у захисно́му екра́ні
orientation 1. (процес) орієнтува́ння//зорієнтува́ння, орієнта́ція || орієнтува́льний 2. (наслідок) зорієнто́ваність, орієнта́ція || орієнтаці́йний 3. орієнта́нт, напрямни́к (графу)
[ˌɔːriən'teɪʃn]
~ of coordinate axes = орієнта́ція координа́тних осе́й
~ of a graph = орієнта́нт [напрямни́к] гра́фу
~ of an instrument = орієнта́ція при́ладу
~ of nuclei = орієнта́ція я́дер
~ of a substrate = орієнта́ція підкла́динки
antenna ~ = орієнта́ція анте́ни
antiparallel ~ = антипарале́льна орієнта́ція
arbitrary ~ = дові́льна орієнта́ція
basal ~ = орієнта́ція за ба́зисною площино́ю
conic ~ = коні́чна [ви́роджена похи́ла] орієнта́ція (у рідинному кристалі)
celestial ~ = астроорієнта́ція, астроорієнтува́ння
crystal ~ = орієнта́ція криста́лу
degenerated planar ~ = ви́роджена плана́рна орієнта́ція (у рідинному кристалі)
degenerated tilted ~ = ви́роджена похи́ла [коні́чна] орієнта́ція (у рідинному кристалі)
dipole ~ = орієнта́ція ди́поля [ди́полів]
director ~ = орієнта́ція дире́ктора (у рідинному кристалі)
disordered ~ = безла́дна орієнта́ція
fiber ~ = орієнта́ція волокни́н
grain ~ = 1. орієнта́ція зерни́н(и) 2. (тт) тексту́ра
homeotropic ~ = гомеотро́пна орієнта́ція (у рідинному кристалі)
hybrid ~ = гібри́дна орієнта́ція
induced ~ = наве́дена [зіндуко́вана] орієнта́ція
liquid-crystal ~ = орієнта́ція пли́нного/ріди́нного криста́лу
mutual ~ = взає́мна орієнта́ція
normal ~ = норма́льна орієнта́ція
opposite ~ = супроти́вна [протиле́жна] орієнта́ція
optical ~ = опти́чна орієнта́ція
ordered ~ = впорядко́вана орієнта́ція
parallel ~ = парале́льна орієнта́ція
planar ~ = плана́рна орієнта́ція (у рідинному кристалі)
planar degenerated ~ = ви́роджена плана́рна орієнта́ція (у рідинному кристалі)
preferable ~ = перева́жна орієнта́ція
preferred ~ = 1. перева́жна [селекти́вна] орієнта́ція 2. тексту́ра
random ~ = випадко́ва орієнта́ція, дезорієнто́ваність, незорієнто́ваність
relative ~ = відно́сна орієнта́ція
spatial ~ = просторо́ва орієнта́ція
spin ~ = орієнта́ція спі́ну
surface ~ = 1. поверхне́ва орієнта́ція 2. орієнта́ція пове́рхні
tilted ~ = похи́ла орієнта́ція (у рідинному кристалі)
tilted degenerated ~ = ви́роджена похи́ла [коні́чна] орієнта́ція (у рідинному кристалі)
panel 1. пане́ль, пане́ля; плита́ || пане́льний 2. пульт; при́ладо́ва до́шка; (розподі́льчий) щит || пультови́й, щитови́й 3. (комп.) підвікно́, віко́нце, квати́рка 4. (інформаці́йне) табло́
['pænl]
antiglare ~ = протибли́скова пане́ль
back ~ = за́дня пане́ль
control ~ = пульт [пане́ль] керува́ння; при́ладо́ва до́шка
glass ~ = ши́бка, скляна́ пане́ль
indicator ~ = табло́, індикаці́йна пане́ль
instrument ~ = пульт керува́ння; при́ладо́ва до́шка
insulating ~ = ізоляці́йна пане́ль
light ~ = світлове́ табло́
luminescent ~ = світне́ табло́
jack ~ = гніздова́ пане́ль
meter ~ = пульт керува́ння; при́ладо́ва до́шка
rear ~ = за́дня пане́ль
sandwich ~ = багатошаро́ва [се́ндвічна] пане́ль
signal ~ = табло́
touch ~ = се́нсорна пане́ль
pattern 1. карти́на (явища тощо); фігу́ра; візеру́нок 2. систе́ма смуг 3. структу́ра, будо́ва; конфігура́ція; схе́ма 4. взіре́ць, зразо́к; моде́ль; фо́рма; шабло́н; трафаре́т; стереоти́п 5. моделюва́ти//змоделюва́ти 6. о́браз, зобра́ження || формува́ти//сформува́ти о́браз/зобра́ження 7. нано́сити//нане́сти рису́нок 8. копіюва́ти//скопіюва́ти
['pætn, 'pæt̬ərn]
~ of a measuring instrument = тип [моде́ль] мі́рчого при́ладу
antenna ~ = діягра́ма спрямо́ваности анте́ни
arborescent ~ = деревна́ будо́ва [структу́ра, конфігура́ція]
beam ~ = 1. конфігура́ція про́меня 2. ве́кторна діягра́ма спрямо́ваности
beat ~ = карти́на биття́
Bitter ~ = Бі́терова порошко́ва фігу́ра
charge ~ = заря́дова конфігура́ція, потенці́яльний рельє́ф
chevron ~ = шевро́нна структу́ра (рідинного/плинного кристалу)
coincidence ~ = діягра́ма збі́гів
coma ~ = карти́на ко́ми
corrosion ~ = хара́ктер [карти́на] коро́зії
crack ~ = конфігура́ція [структу́ра] трі́щин(и)
crystal ~ = рентґеногра́ма криста́лу
dendritic ~ = 1. деревна́ будо́ва [структу́ра, конфігура́ція] 2. дендри́тна фігу́ра
diffraction ~ = дифрактогра́ма, дифракці́йна карти́на, систе́ма дифракці́йних смуг
directional ~ = діягра́ма спрямо́ваности
directional response ~ = ве́кторна діягра́ма спрямо́ваности
directivity ~ = ве́кторна діягра́ма спрямо́ваности
dislocation ~ = систе́ма [конфігура́ція] дислока́цій
distribution ~ = карти́на розпо́ділу
domain ~ = о́бриси доме́нів, доме́нна карти́на
dot ~ = крапко́вий о́браз, крапко́ве зобра́ження
dust ~ = порошко́ва фігу́ра, порошко́вий візеру́нок
electron diffraction ~ = електроногра́ма
etch ~ = фігу́ра [візеру́нок] ща́влення [тра́влення]
field ~ = карти́на [конфігура́ція] по́ля
field-emission ~ = карти́на автоемі́сії
flow ~ = карти́на течії́; структу́ра пото́ку; спе́кт(е)р обтіка́ння
fracture ~ = карти́на зла́му
free-space radiation ~ = діягра́ма спрямо́ваности у ві́льному про́сторі
fringe ~ = інтерферогра́ма, інтерференці́йна карти́на, систе́ма інтерференці́йних смуг
grain ~ = зерни́нна структу́ра
growth ~ = карти́на ро́сту [виро́щування] (кристалу)
height ~ = топогра́фія сталоти́скової пове́рхні
herringbone ~ = ялинко́ва [парке́тна] структу́ра
honeycomb ~ = шестику́тна сі́тка
interference ~ = інтерферогра́ма, інтерференці́йна карти́на, систе́ма інтерференці́йних смуг
irregular ~ = нереґуля́рна структу́ра (карти́на)
Kikuchi ~ = карти́на Кіку́чі
lattice ~ = ґратко́ва [ґратча́ста] структу́ра
Laue ~ = ляуегра́ма [лауегра́ма]
layout ~ = схе́ма розташува́ння
line ~ = карти́на ліні́йчастого спе́ктру
Lissajous ~ = карти́на Лісажу́
loading ~ = схе́ма заванта́жування
magnetic-field ~ = карти́на силови́х лі́ній магне́тного по́ля; магне́тний спект(е)р
master ~ = моде́ль-етало́н
match-all ~ = універса́льний шабло́н
moiré ~ = муа́рова карти́на, систе́ма муа́рових смуг, карти́на [візеру́нок] муа́рового ефе́кту
motion ~ = схе́ма траєкто́рій
neutron diffraction ~ = нейтроногра́ма
noise ~ = карти́на шумі́в
pencil-beam ~ = олівце́ва діягра́ма спрямо́ваности
percussion ~ = фігу́ра уда́ру, уда́рний візеру́нок
polar radiation ~ = поля́рна діягра́ма спрямо́ваности
powder ~ = дебаєгра́ма, порошко́ва фігу́ра, порошко́вий візеру́нок
powdered-crystal ~ = дебаєгра́ма криста́лу
pressure ~ = карти́на по́ля ти́сків
radiation ~ = діягра́ма спрямо́ваности
ray ~ = промене́ва карти́на
regular ~ = реґуля́рна структу́ра (карти́на)
shadow ~ = тінегра́ма, тіньова карти́на
smoke ~ = димова́ карти́на
spatial ~ = просторо́ва карти́на; просторо́ва структу́ра [будо́ва]
speckle ~ = спекл-структу́ра
spectral interference ~ = спектроінтерферогра́ма
stationary ~ = нерухо́мий [стаціона́рний] о́браз, нерухо́ме [стаціона́рне] зобра́ження
strain ~ = діягра́ма деформува́ння, карти́на [систе́ма] деформаці́йних смуг (оптично активного матеріялу)
stream-flow ~ = аеродинамі́чний спе́кт(е)р, спе́кт(е)р обтіка́ння
test ~ = 1. (опт.) мі́ра 2. (тб) ладува́льна [настро́ювальна] табли́ця [карти́на] (телевізійна); те́стовий шабло́н
three-dimensional ~ = триви́мірна [просторо́ва] карти́на; триви́мірна [просторо́ва] структу́ра [будо́ва]
time ~ = крива́ часозале́жности
triangular ~ = трику́тна сі́тка
turbulence ~ = карти́на турбуле́нтности
vortex ~ = 1. вихоро́ва карти́на, карти́на розташува́ння ви́хорів 2. структу́ра ви́хору
wave ~ = хвильова́ карти́на
wave-interference ~ = інтерференці́йна карти́на
Widmanstätten ~s = Ві́дманштетенова карти́на
x-ray (diffraction) ~ = рентґеногра́ма
x-ray fiber ~ = текстурогра́ма
x-ray powder ~ = дебаєгра́ма, порошко́ва рентґеногра́ма
performance 1. ді́я; робо́та; функціюва́ння [функціонува́ння] 2. зді́йснювання//зді́йснення; вико́нування//викона́ння 3. хід, пере́біг; режи́м (роботи) 4. (експлуатаці́йна) характери́стика (механізму); експлуатаці́йна я́кість; експлуатаці́йні [робо́чі] пара́метри
[pə'fɔːməns, pər'fɔːrm-]
~ of an instrument = робо́та [функціюва́ння] при́ладу
~ of a machine = робо́та [функціюва́ння] механі́зму
automatic ~ = (експлуатаці́йна) характери́стика в автомати́чному режи́мі
best ~ = оптима́льний режи́м (роботи)
breeding ~ = (of the reactor) характери́стика відтво́рювання (палива у реакторі)
degraded ~ = погі́ршена (експлуатаці́йна) характери́стика
dynamic ~ = динамі́чна (експлуатаці́йна) характери́стика
estimated ~ = розрахунко́ва (експлуатаці́йна) характери́стика
external ~ = (комп.) факти́чна швидкоді́я
internal ~ = (комп.) швидкоді́я проце́сора
manual ~ = режи́м ручно́го керува́ння
reactor ~ = характери́стика реа́ктора
service ~ = експлуатаці́йна характери́стика
steady ~ = (експлуатаці́йна) характери́стика в уста́леному режи́мі
transient ~ = (експлуатаці́йна) характери́стика в перехі́дно́му режи́мі
plant I 1. (силова́) уста́ва, устано́вка, аґреґа́т || уста́вовий, аґреґа́тний 2. електроста́нція || електростанці́йний 3. енергобло́к || енергобло́ковий 4. заво́д || заводськи́й
[plɑːnt, plænt]
atomic power ~ = а́томна електроста́нція
automatic ~ = заво́д-автома́т
centrifuge enrichment ~ = центрифугува́льна збага́чувальна уста́ва
centrifuge isotope-separation ~ = центрифугува́льна ізотоповідокре́млювальна уста́ва
cooling ~ = холоди́льна уста́ва
diffusion ~ = дифузі́йна уста́ва (ізотоповідокремлювальна)
effluent (treatment) ~ = очисна́ спору́да (на стічні води)
electric power ~ = енергоуста́ва, енергоустано́вка, енергети́чна уста́ва; електроста́нція
enrichment ~ = збага́чувальна уста́ва
experimental ~ = випро́бувальна уста́ва
feed-materials ~ = (яф) матеріяловиробля́льна уста́ва [устано́вка] (виробляти вихідні матеріяли)
floating nuclear-power ~ = плавна́ а́томна електроста́нція
fossil-fuel power ~ = електроста́нція на викопно́му па́ливі
fuel fabrication ~ = (яф) паливовиробля́льна уста́ва
fuel-processing ~ = (яф) паливопереро́бна уста́ва
fuel recovery and recycling ~(яф) паливореґенераці́йна уста́ва
fuel-reprocessing ~(яф) паливореґенераці́йна уста́ва
gas ~ = газоґенера́торна уста́ва
gas-diffusion ~ = газодифузі́йна уста́ва (ізотоповідокремлювальна)
geothermal power ~ = геотерма́льна електроста́нція
heating ~ = опа́лювальна систе́ма
heavy-water ~ = уста́ва виробни́цтва важко́ї води́
hydroelectric (power) ~ = гідроелектроста́нція
industrial ~ = промисло́ва устано́вка
instrument(‑making) ~ = приладобудівни́й заво́д
irradiation ~ = опромі́нювальна уста́ва
isotope-separation ~ = ізотоповідокремлювальна уста́ва
laboratory-scale ~ = лаборато́рна уста́ва
liquid-helium production ~ = уста́ва виробни́цтва ріди́нного ге́лію
liquid-nitrogen production ~ = уста́ва виробни́цтва ріди́нного азо́ту
nuclear power ~ = я́дерна уста́ва; а́томна електроста́нція
nuclear-safety pilot ~ = уста́ва дослі́джувати я́дерну безпе́ку
off-shore nuclear-power ~ = плавна́ а́томна електроста́нція
pilot ~ = до́слідна [спро́бна] уста́ва; до́слідний заво́д
portable medium-power ~ = пересувна́ енергоуста́ва [енергоустано́вка] сере́дньої поту́жности
power ~ = електроста́нція; енергоуста́ва, енергоустано́вка
refrigerating ~ = холоди́льна уста́ва
self-contained ~ = автоно́мна уста́ва
sewage-treatment ~ = очисна́ спору́да (на стічні води)
simulated power ~ = моде́ль енергоуста́ви
solar power ~ = сонце́ва електроста́нція, геліоелектроста́нція
steam power ~ = паросилова́ уста́ва
thermal power ~ = теплова́ електроста́нція
thermonuclear (electric) power ~ = термоя́дерна електроста́нція
underground nuclear power ~ = підзе́мна а́томна електроста́нція
waste-treatment ~ = відходопереро́бна уста́ва
wind and hydroelectric power ~ = вітрова́ гідроелектроста́нція
wind-operated power ~ = вітрова́ електроста́нція
platform 1. платфо́рма; помі́ст || платфо́рмовий 2. підви́щення
['plætfɔːm, -fɔːrm]
continental ~ = континента́льний шельф
floating instrument ~ = плавна́ при́ладо́ва платфо́рма
launching ~ = пускова́ платфо́рма
portable ~ = пересувна́ платфо́рма
position 1. пози́ція || позиці́йний 2. мі́сце; поло́ження; місцеперебува́ння 3. пози́ція, ду́мка, підхі́д, то́чка зо́ру ■ to define one’s ~ (concerning smth) визнача́ти своє́ ста́влення (до чогось) [свою́ пози́цію (щодо чогось)] 4. поса́да ■ be in a ~ to do smth ма́ти змо́гу щось зроби́ти 5. розташо́вувати//розташува́ти, розмі́щувати//розмісти́ти 6. встано́влювати//встанови́ти в за́дане поло́ження 7. визнача́ти//ви́значити мі́сце (перебува́ння); локалізо́вувати//локалізува́ти
[pə'zɪʃn]
~ of an instrument = поло́ження при́ладу
absorbing ~ = поглина́льне поло́ження (реґулювального стрижня)
adjustable ~ = реґульо́вне поло́ження
actual ~ = факти́чне [реа́льне] поло́ження
all-in ~ = поло́ження цілкови́того вве́дення (реґулювального стрижня)
all-out ~ = поло́ження цілкови́того ви́ведення (реґулювального стрижня)
angular ~ = кутове́ поло́ження
apparent ~ = позі́рне [ви́дне] мі́сце [поло́ження] (зорі)
approximate ~ = прибли́зне поло́ження
astrographic ~ = астрометри́чне поло́ження (зорі)
astrometric ~ = астрометри́чне поло́ження (зорі)
astronomical ~ = астрономі́чна ста́нція
beam ~ = поло́ження стру́меня (частинок)
binary ~ = двійко́вий розря́д (у записі числа)
body-centered ~ = об’ємоцентри́чне поло́ження
catalog ~ = катало́гове поло́ження (зорі), поло́ження за катало́гом
computed ~ = розрахо́ване поло́ження
current ~ = пото́чне поло́ження
decimal ~ = десятко́вий розря́д; знак пі́сля кра́пки [ко́ми] (у записі числа)
digit ~ = розря́д ци́фри (у записі числа)
disturbed ~ = збу́рене поло́ження
equilibrium ~ = рівнова́жне поло́ження
exact ~ = то́чне поло́ження
extrapolated ~ = (з)екстрапольо́ване поло́ження
face-centered ~ = гранецентри́чне поло́ження
final ~ = кінце́ве поло́ження
home ~ = початко́ве [вихідне́] поло́ження
initial ~ = початко́ве [вихідне́] поло́ження
instantaneous ~ = миттє́ве поло́ження
intermediate ~ = промі́жне́ поло́ження
interstitial ~ = міжву́злове розташо́вання, розташо́вання у міжву́злі
limiting ~ = грани́чне поло́ження (of the Fermi level – рівня Фермі)
make ~ = уві́мкнене поло́ження (вимикача тощо)
mean ~ = середнє місце [поло́ження] (зорі)
midrange ~ = сере́динне поло́ження, поло́ження посере́дині шкали́
observed ~ = спостере́жуване поло́ження
occupied ~ = за́йняте мі́сце
off ~ = ви́мкнене поло́ження (вимикача), пози́ція "ви́мкнено"
off-axis ~ = позаві́сне поло́ження
off-center ~ = позаце́нтрове поло́ження
on ~ = уві́мкнене поло́ження (вимикача), пози́ція "вві́мкнено"
operating ~ = робо́че поло́ження (приладу)
orbital ~ = поло́ження на орбі́ті
original ~ = вихідне́ поло́ження
ortho ~ = ортополо́ження
para ~ = параполо́ження
photographic ~ = фотографі́чне поло́ження (зорі)
predicted ~ = розрахунко́ве мі́сце [поло́ження] (зорі)
reference ~ = відліко́ве [ре́перне] поло́ження
relative ~ = 1. відно́сне поло́ження (to – щодо) 2. взаєморозташува́ння
rest ~ = 1. поло́ження спо́ко́ю 2. поло́ження механі́чної рівнова́ги
source ~ = поло́ження джерела́
specified ~ = за́дане поло́ження
standard ~ = 1. відліко́ве [ре́перне] поло́ження 2. звича́йне поло́ження
star ~ = мі́сце [поло́ження] зорі́
start ~ = початко́ве [вихідне́] поло́ження
true ~ = спра́вжнє [правди́ве, і́стинне] мі́сце [поло́ження] (зорі)
undisturbed ~ = незбу́рене поло́ження
unoccupied ~ = неза́йняте [ві́льне] мі́сце
vacant ~ = неза́йняте [ві́льне] мі́сце
working ~ = робо́че поло́ження
zero ~ = нульове́ [вихідне́] поло́ження
rack стенд, стела́ж, стоя́к || сте́ндовий, стела́жний, стояко́вий
[ræk]
equipment ~ = апарату́рний стела́ж
fuel ~ = (яф) па́ливний стоя́к
instrument ~ = при́ладо́вий стела́ж
mobile ~ = (комп.) переносни́й дискові́д до жорстко́го ди́ску; (розм) (ди́сковий) ко́шик
range 1. діяпазо́н || діяпазо́нний ■ over the ~ у діяпазо́ні 2. інтерва́л || інтерва́льний 3. ни́зка, ряд 4. діля́нка, о́бласть || діля́нковий 5. ампліту́да; о́бсяг; ме́жі ■ in [within] the ~ у ме́жах; a wide ~ of вели́ке розмаї́ття; over [in] a wide ~ у широ́ких ме́жах (of values – значень) 6. ра́діус (взаємо)ді́ї; дале́кість [да́льність] ді́ї; ві́дстань, ві́ддаль 7. довжина́ ле́ту, про́бі́г (частинки в середовищі) 8. сфе́ра, ко́ло, га́лузь (діяльности) 9. радіомая́к 10. поліго́н 11. змі́нюватися, колива́тися, ма́ти зна́чення (from a to b – (в межах) від a до b) 12. класифікува́ти//покласифікува́ти, ста́вити//поста́вити в пе́вному поря́дку 13. тягти́ся, простяга́тися (вздовж – along, with)
[reɪndʒ]
~ in composition = (ме́жі) колива́ння скла́ду
~ of action = ра́діус ді́ї, дале́кість ді́ї
~ of application = о́бласть [сфе́ра] застосо́вування
~ of arguments = о́бласть арґуме́нтів; о́бласть озна́чення; о́бласть ви́значення
~ of audibility = діяпазо́н чу́тности
~ of definition = о́бласть озна́чення; о́бласть ви́значення
~ of exposures = інтерва́л експози́цій
~ of a function = множина́ зна́чень фу́нкції
~ of numbers = числови́й інтерва́л
~ of a potential = ра́діус ді́ї потенція́лу
~ of sensitivity = діяпазо́н [інтерва́л] чутли́вости
~ of summation = обла́сть сумува́ння [підсумо́вування]
~ of tenfold change of rate = (мех.) інтерва́л десятиразо́вої змі́ни шви́дкости
~ of a throw = дале́кість кидка́
~ of throwing = дале́кість ки́дання
~ of tide = ампліту́да припли́ву
~ of validity = ме́жі застосо́вности
~ of values = о́бласть [діяпазо́н] зна́чень
~ of variation = 1. о́бласть змі́нювання 2. ро́змах, ро́зкид, ширина́ розпо́ділу
~ of visibility = дале́кість ба́чення [ви́дности]
actual ~ = о́бласть зна́чень
adjustment ~ = діяпазо́н [ме́жі] реґулюва́ння
audible ~ = див. audio(‑frequency) ~
audio(‑frequency) ~ = звукови́й діяпазо́н, діяпазо́н звукови́х часто́т (15 Гц – 20 кГц)
boiling ~ = температу́рний інтерва́л кипі́ння
brittle temperature ~ = температу́рний діяпазо́н кри́хкости
centimeter wavelength ~ = сантиметро́вий діяпазо́н довжи́н хвиль (1 – 10 см, частоти 3 – 30 ГГц)
commercial frequency ~ = комерці́йний [промисло́вий] діяпазо́н часто́т
concentration ~ = інтерва́л концентра́цій
control ~ = діяпазо́н [ме́жі] реґулюва́ння
cooling ~ = температу́рний інтерва́л охоло́джування
counter ~ = діяпазо́н (міряння) лічи́льника
critical ~ = крити́чний інтерва́л
crystallization ~ = інтерва́л кристаліза́ції
daytime visual ~ = діяпазо́н де́нного ба́чення [де́нної ви́дности]
decameter wavelength ~ = декаметро́вий діяпазо́н довжи́н хвиль (10 – 100 м, частоти 3 – 30 МГц)
decimeter wavelength ~ = дециметро́вий діяпазо́н довжи́н хвиль (0.1 – 1 м, частоти 300 МГц – 3 ГГц)
dissipation ~ = о́бласть дисипа́ції
distillation ~ = температу́рний інтерва́л дистиля́ції
diurnal ~ = добови́й діяпазо́н (змінювання)
dynamic ~ = динамі́чний діяпазо́н
effective ~ = 1. ефекти́вний ра́діус ді́ї 2. робо́ча части́на шкали́, ефекти́вний діяпазо́н, діяпазо́н [ме́жі] (наді́йного) мі́ряння
elastic ~ = о́бласть пружни́х деформа́цій
energy ~ = інтерва́л [діяпазо́н] ене́ргій
environmental ~ = діяпазо́н довкі́льних умо́в (за яких система працює надійно)
error ~ = ме́жі [діяпазо́н] (зна́чень) по́хибок
extended ~ = розтя́гнений діяпазо́н
extreme ultraviolet [XUV] ~ = межови́й ультрафіоле́товий діяпазо́н довжи́н хвиль (10 – 40 нм)
extremely-high-frequency [EHF] ~ = діяпазо́н грани́чно висо́ких (радіо)часто́т (30 – 300 ГГц)
extremely-low-frequency [ELF] ~ = діяпазо́н грани́чно низьки́х (радіо)часто́т (менших за 3 кГц)
far-infrared ~ = дале́кий [довгохвильови́й] інфрачерво́ний діяпазо́н (довжини хвиль 50 – 1000 мкм)
far-ultraviolet ~ = дале́кий ультрафіоле́товий діяпазо́н (довжини хвиль 200 – 300 нм); ва́куумний ультрафіоле́товий діяпазо́н (довжини хвиль менші за 200 нм)
finite ~ = скінче́нний ра́дуіс ді́ї
focusing ~ = діяпазо́н фокусува́ння
force ~ = ра́діус ді́ї си́ли
frequency ~ = інтерва́л [діяпазо́н] часто́т
frequency-modulation [FM] broadcast ~ = частотозмодульо́ваний [ультракороткохвильови́й] діяпазо́н радіомо́влення
geographic ~ = (біол.) ареа́л
hectometer wavelength ~ = гектометро́вий діяпазо́н довжи́н хвиль, діяпазо́н сере́дніх радіохви́ль (100 м – 1 км, частоти 300 кГц – 3 МГц)
high-frequency ~ = 1. високочасто́тний діяпазо́н 2. діяпазо́н висо́ких радіочасто́т (3 – 30 МГц)
horizontal ~ = горизонта́льна ві́дстань
hypersonic ~ = гіперзвукови́й діяпазо́н (частоти понад 500 МГц)
inelastic ~ = о́бласть непружни́х деформа́цій
inertial ~ = інерці́йний інтерва́л, інерці́йна о́бласть
infrared ~ = інфрачерво́ний діяпазо́н (довжини хвиль 0.75 – 1000 мкм)
infrasonic ~ = інфразвукови́й діяпазо́н (частоти, менші за 15 Гц)
instrument ~ = діяпазо́н мі́ряння (приладу)
integration ~ = о́бласть [ме́жі] інтеґрува́ння
interaction ~ = ра́діус взаємоді́ї
intermediate ~ = промі́жни́й діяпазо́н
intermediate infrared ~ = промі́жни́й інфрачерво́ний діяпазо́н (довжини хвиль 2.5 – 50 мкм)
intrinsic temperature ~ = температу́рний інтерва́л власти́вої [вла́сної] електропрові́дности (у напівпровіднику)
ionization ~ = йонізаці́йний про́бі́г, довжина́ йоніза́ції
kilometer wavelength ~ = кілометро́вий діяпазо́н довжи́н хвиль, діяпазо́н до́вгих радіохви́ль (1 – 10 км, частоти 30 – 300 кГц)
limiting ~ = 1. грани́чна дале́кість 2. грани́чна ві́дстань
linear ~ = ліні́йна діля́нка (шкали, характеристики)
load ~ = ро́змах наванта́ги [наванта́ження]
longwave ~ = довгохвильови́й діяпазо́н (довжини хвиль понад найбільшу довжину хвилі діяпазону радіомовлення 545 м, частоти нижчі за 550 кГц)
low frequency ~ = 1. низькочасто́тний діяпазо́н 2. діяпазо́н низьки́х радіочасто́т (30 – 300 кГц)
martensite ~ = інтерва́л температу́р мартенси́тного перетво́рювання
mass ~ = інтерва́л/діяпазо́н мас [ма́сових чи́сел] (ядер)
measurement ~ = діяпазо́н мі́ряння [вимі́рювання]
medium frequency ~ = 1. сере́дній часто́тний діяпазо́н 2. діяпазо́н сере́дніх радіочасто́т (300 кГц – 3 МГц)
melting ~ = температу́рний інтерва́л то́плення [пла́влення]
meter ~ = діяпазо́н мі́ряння при́ладу
meteorological ~ = станда́ртний діяпазо́н метеорологі́чної ви́дности, станда́ртний діяпазо́н ба́чення, метеорологі́чна дале́кість ба́чення
meter wavelength ~ = метро́вий діяпазо́н довжи́н хвиль (1 – 10 м, частоти 30 – 300 МГц)
microwave ~ = мікрохвильови́й діяпазо́н (довжини хвиль 0.3 – 30 см, частоти 1 – 100 ГГц); в межах діяпазону – ультракоро́ткі радіохви́лі: (частково) міліметро́ві хви́лі (гранично високі радіочастоти 30 – 300 ГГц); сантиметро́ві хви́лі (надвисокі радіочастоти 3 – 30 ГГц); (частково) дециметро́ві хви́лі (ультрависокі радіочастоти 0.3 – 3 ГГц)
millimeter wavelength ~ = міліметро́вий діяпазо́н довжи́н хвиль (0.1 – 1 см, частоти 30 – 300 ГГц)
momentum ~ = інтерва́л і́мпульсів (частинок)
myriameter wavelength ~ = міріяметро́вий діяпазо́н довжи́н хвиль, діяпазо́н наддо́вгих радіохви́ль (10 – 100 км, частоти 3 – 30 кГц)
narrow ~ = вузьки́й діяпазо́н
near infrared ~ = близьки́й інфрачерво́ний діяпазо́н (довжини хвиль 0.75 [0.8] – 2.5 мкм)
near ultraviolet ~ = близьки́й ультрафіоле́товий діяпазо́н (довжини хвиль 300 – 400 нм)
night(time) visual ~ = діяпазо́н нічно́го ба́чення [нічно́ї ви́дности]
number ~ = числови́й інтерва́л
omnidirectional ~ = всюдиспрямо́ваний радіомая́к
operating ~ = робо́чий діяпазо́н
operation ~ = робо́чий діяпазо́н
optical ~ = опти́чний діяпазо́н (частоти понад 300 ГГц)
overlapping ~s = перекри́вні [накла́дені] діяпазо́ни
penetration ~ = 1. о́бласть проника́ння 2. (опт.) діяпазо́н нічно́го ба́чення [нічно́ї ви́дности]
plastic ~ = о́бласть пласти́чних деформа́цій
power ~ = діяпазо́н поту́жности
pressure ~ = діяпазо́н ти́сків
radio ~ = радіомая́к
radio-frequency ~ = радіочасто́тний діяпазо́н (частот радіозв’язку, 10 кГц – 100 ГГц)
radio-wave ~ = радіохвильови́й діяпазо́н (частоти 10 кГц – 300 ГГц); в його межах: (частково) міріяметро́ві хвилі [наддо́вгі радіохви́лі] (дуже низькі радіочастоти 3 – 30 кГц); кілометро́ві хви́лі [до́вгі радіохви́лі] (низькі радіочастоти 30 – 300 кГц); гектометро́ві хви́лі [сере́дні радіохви́лі] (середні радіочастоти 300 кГц – 3 МГц); декаметро́ві хви́лі [коро́ткі радіохви́лі] (високі радіочастоти 3 – 30 МГц); ультракоро́ткі радіохви́лі [метро́ві хви́лі (дуже високі радіочастоти 30 – 300 МГц); дециметро́ві хви́лі (ультрависокі радіочастоти 300 МГц – 3 ГГц); сантиметро́ві хви́лі (надвисокі радіочастоти 3 – 30 ГГц); міліметро́ві хви́лі (гранично високі радіочастоти 30 – 300 ГГц)]
relativistic ~ = релятивісти́чний діяпазо́н
rocket ~ = раке́тний поліго́н
safe ~ = безпе́чна зо́на
scale ~ = діяпазо́н шкали́ (приладу)
shortwave ~ = короткохвильови́й діяпазо́н (видна частина електромагнетного спектру і поблизу неї, довжини хвиль 0.4 – 1 мкм)
sonic ~ = діяпазо́н звукови́х часто́т (15 Гц – 20 кГц)
sound ~ = звукови́й діяпазо́н
spectral ~ = спектра́льний інтерва́л [діяпазо́н], спектра́льна о́бласть
standard visual ~ = станда́ртний діяпазо́н метеорологі́чної ви́дности, станда́ртний діяпазо́н ба́чення, метеорологі́чна дале́кість ба́чення
stopping ~ = довжина́ гальмува́ння (частинки)
submillimeter wavelength ~ = субміліметро́вий діяпазо́н довжи́н хвиль (менших за 1 мм, частоти понад 300 ГГц)
subsonic ~ = діяпазо́н дозвукови́х шви́дкостей
superhigh frequency [SHF] ~ = діяпазо́н надвисо́ких радіочасто́т (3 – 30 ГГц, відповідає довжинам хвиль 1 – 10 см)
supersonic ~ = діяпазо́н надзвукови́х шви́дкостей
temperature ~ = температу́рний інтерва́л, інтерва́л температу́р
test ~ = випро́бувальний поліго́н
tidal ~ = ампліту́да припли́ву
tolerance ~ = ме́жі [діяпазо́н] прийня́тних [допуско́вих] зна́чень
transformation temperature ~ = температу́рний інтерва́л перетво́рювання
transmission ~ = 1. о́бласть пропуска́ння 2. (опт.) діяпазо́н нічно́го ба́чення [нічно́ї ви́дности]
transonic ~ = о́бласть надзвуково́го бар’є́ру
transparency ~ = о́бласть прозо́рости
tuning ~ = діяпазо́н ладува́ння [настро́ювання]
ultrahigh-frequency [UHF] ~ = діяпазо́н ультрависо́ких радіочасто́т (0.3 – 3 ГГц, відповідає довжинам хвиль 10 см – 1 м)
ultrashort wave ~ = діяпазо́н ультракоро́тких радіохви́ль (довжини хвиль менші за 10 м, частоти понад 30 МГц)
ultrasonic ~ = ультразвукови́й діяпазо́н (частоти понад 20 кГц)
ultraviolet ~ = ультрафіоле́товий діяпазо́н (довжини хвиль 4[40] – 400 нм)
vacuum ultraviolet ~ = діяпазо́н ва́куумного ультрафіоле́тового промі́ння [ва́куумного ультрафіоле́ту] (довжини хвиль менші за 200 нм)
variable ~ = 1. реґульо́вний діяпазо́н 2. о́бласть зна́чень змі́нної
variation ~ = ме́жі змі́нювання
velocity ~ = інтерва́л [діяпазо́н] шви́дкостей
very high frequency [VHF] ~ = діяпазо́н ду́же висо́ких радіочасто́т (30 – 300 МГц, відповідає довжинам хвиль 1 – 10 м)
very low frequency [VLF] ~ = діяпазо́н ду́же низьки́х радіочасто́т (3 – 30 кГц, відповідає довжинам хвиль 10 – 100 км)
visibility ~ = дале́кість ба́чення [ви́дности]
visible radiation ~ = ви́дний діяпазо́н (400 – 770 нм)
visual ~ = діяпазо́н ви́дности, дале́кість ба́чення
volume ~ = діяпазо́н гу́чности
wavelength ~ = діяпазо́н [інтерва́л] довжи́н хвиль
wide ~ = широ́кий діяпазо́н
working ~ = робо́чий діяпазо́н
x-ray ~ = рентґе́нівський діяпазо́н, діяпазо́н Рентґе́нових про́менів [x-про́менів] (довжини хвиль, менші за 100 нм)
zero ~ = нульови́й ра́діус ді́ї
reading 1. чита́ння 2. по́каз (приладу) 3. зчи́тування//зчита́ння; зніма́ння//зняття́ по́казів (приладу) ■ to take ~s зніма́ти//зня́ти по́кази; to take light ~s фотометрува́ти
['riːdɪŋ]
automatic ~ = автомати́чне зніма́ння по́казів
clock ~ = 1. по́каз годи́нника 2. ві́длік (часу) за годи́нником
consecutive ~ = 1. послідо́вне зніма́ння по́казів 2. (мн.) послідо́вні по́кази (приладу)
continuous ~ = непере́рвне зніма́ння по́казів
data ~ = зчи́тування да́них
dial ~ = 1. по́каз(и) шкали́ 2. зніма́ння по́казів зі шкали́
direct ~ = пряме́ [безпосере́днє] зчи́тування [зніма́ння по́казів]
graph ~ = чита́ння гра́фіків
graticule ~ = по́каз окуля́рної шкали́
holographic ~ = голографі́чне зніма́ння по́казів
indicator ~ = індика́торний по́каз
instrument ~ = по́каз при́ладу
intermittent ~ = ненепере́рвне зніма́ння по́казів
map ~ = чита́ння карт
null ~ = нульови́й ві́длік
observed ~ = по́каз при́ладу
remote ~ = 1. дистанці́йне зніма́ння по́казів 2. дистанці́йний ві́длік
scale ~ = 1. по́каз шкали́ 2. ві́длік за шкало́ю 3. зніма́ння по́казів зі шкали́
single ~ = окре́мий по́каз
steady-state ~ = зніма́ння по́казів в уста́леному режи́мі
test ~ = контро́льне зчи́тування
time ~ = ві́длік ча́су
vernier ~ = по́каз [ві́длік] за но́ніусом
visual ~ = візуа́льне зніма́ння по́казів
zero ~ = нульови́й ві́длік
resistor рези́стор, опірни́к, елеме́нт о́пору || рези́сторний, опірнико́вий
[rɪ'zɪstə, -ər]
adjustable ~ = змі́нний [реґульо́вний] рези́стор
age ~ = за́сіб про́ти старі́ння (матеріялу)
ballast ~ = бала́стовий рези́стор
bias ~ = змі́щувальний рези́стор
bleeder ~ = дільни́к напру́ги, стабілізува́льний (наванта́жувальний) рези́стор
bulk ~ = о́б’є́мний рези́стор, рези́стор із о́б’є́мним струмопрові́дним ша́ром
bypass ~ = шунт, парале́льний [шунтува́льний] рези́стор
calibrated ~ = прокалібро́ваний рези́стор
calibrating ~ = калібрува́льний рези́стор
calibration ~ = калібрува́льний рези́стор
carbon ~ = ву́гільний рези́стор
cathode ~ = като́дний рези́стор
ceramic ~ = керамі́чний рези́стор
cermet ~ = металокерамі́чний рези́стор
chip ~ = чи́повий рези́стор
composition ~ = композиці́йний рези́стор
control ~ = реґулюва́льний рези́стор
current-limiting ~ = струмообме́жувальний рези́стор
current-viewing ~ = індика́торний рези́стор
decoupling ~ = розв’я́зувальний рези́стор
diffused ~ = дифузі́йний рези́стор
drain(age) ~ = відвідни́й рези́стор
dropping ~ = зни́жувальний рези́стор
film ~ = плівко́ви́й рези́стор
fixed ~ = нереґульо́вний рези́стор
fusible ~ = запобі́жний рези́стор, запобі́жник
grid ~ = сітко́ви́й рези́стор
heat ~ = термотривки́й елеме́нт
instrument ~ = мі́рчий [вимі́рювальний] рези́стор
integrated-circuit ~ = чи́повий рези́стор
light(‑dependent) ~ = фоторези́стор
load ~ = наванта́говий [наванта́жувальний] рези́стор
matching ~ = узгі́днювальний рези́стор
metal-film ~ = металоплі́вковий рези́стор
metalized ~ = металоплі́вковий рези́стор
metal-oxide ~ = металоокси́дний [металоплі́вковий] рези́стор
multiplier ~ = додатко́вий рези́стор (вольтметра)
noninductive ~ = безіндукці́йний рези́стор
protective ~ = захисни́й рези́стор
reference ~ = етало́нний рези́стор
semiconductor ~ = напівпровіднико́вий рези́стор
series ~ = послідо́вний рези́стор; додатко́вий рези́стор
shunt(ing) ~ = шунт, шунтува́льний [парале́льний] рези́стор
standard ~ = етало́нний рези́стор
temperature-dependent ~ = термі́стор, терморези́стор, термоо́пір, теплозале́жний рези́стор
terminating ~ = наванта́жувальний рези́стор
thermal ~ = термі́стор, терморези́стор, термоо́пір
thermosensitive ~ = термі́стор, терморези́стор, термоо́пір
thick-film ~ = товстоплі́вковий рези́стор
thin-film ~ = тонкоплі́вковий рези́стор
transfer ~ = транзи́стор
tunnel ~ = туне́льний рези́стор
variable ~ = реґульо́вний рези́стор, вари́стор; реоста́т
voltage dropping ~ = зни́жувальний рези́стор
voltage-dependent ~ = вари́стор, напругозале́жний рези́стор
wire-wound ~ = дрото́вий [навитко́вий] рези́стор
resolution 1. вирізня́ння/вирі́знювання//ви́різнення, виокре́млювання//ви́окремлення 2. вирізня́льність, вирізня́льна [розді́льна] зда́тність 3. розклада́ння//розкла́дення, ро́зклад (вектора на компоненти тощо) 4. резольве́нта || резольве́нтний 5. (х.) повто́рне розчиня́ння//розчи́нення, пептиза́ція || пептизаці́йний
[ˌrεzə'luːʃn]
~ of identity = ро́зклад одини́ці
~ of a vector = ро́зклад [розви́нення] ве́ктора
angle ~ = див. angular ~
angular ~ = кутова́ вирізня́льність, кутовирізня́льна [кутова́ вирізня́льна/розді́льна] зда́тність
axial ~ = аксі́йна вирізня́льність, аксі́йна вирізня́льна [розді́льна] зда́тність
azimuthal ~ = а́зимутна вирізня́льність, а́зимутна вирізня́льна [розді́льна] зда́тність
coarse ~ = низька́ вирізня́льність, низька́ вирізня́льна [розді́льна] зда́тність
contrast ~ = контра́стова вирізня́льність, контра́стова вирізня́льна [розді́льна] зда́тність
depth ~ = глиби́нна вирізня́льність, глиби́нна вирізня́льна [розді́льна] зда́тність
detail ~ = дета́льна вирізня́льність, дета́льна вирізня́льна [розді́льна] зда́тність
detector ~ = вирізня́льність [вирізня́льна/розді́льна зда́тність] дете́ктора
diffraction-grating ~ = див. grating ~
energy ~ = енерговирізня́льність, енергети́чна вирізня́льність, енерговирізня́льна [енергети́чна вирізня́льна/розді́льна] зда́тність; енергети́чне вирізня́ння
fine ~ = висо́ка вирізня́льність, висо́ка вирізня́льна [розді́льна] зда́тність
frequency ~ = часто́тна вирізня́льність, часто́товирізня́льна [часто́тна вирізня́льна/розді́льна] зда́тність
grating ~ = вирізня́льність [вирізня́льна/розді́льна зда́тність] дифракці́йної ґратни́ці
high ~ = висо́ка вирізня́льність, висо́ка вирізня́льна/розді́льна зда́тність
inherent ~ = вну́трішня [власти́ва] вирізня́льність, вну́трішня [власти́ва] вирізня́льна [розді́льна] зда́тність (приладу чи методу)
instrument ~ = вирізня́льність [вирізня́льна/розді́льна зда́тність] при́ладу
lateral ~ = попере́чна вирізня́льність, попере́чна вирізня́льна [розді́льна] зда́тність
limiting ~ = максима́льна [грани́чна] вирізня́льність, максима́льна [грани́чна] вирізня́льна [розді́льна] зда́тність
line ~ = вирізня́льність спектра́льних лі́ній, спектра́льна вирізня́льна [розді́льна] зда́тність
linear-momentum ~ = вирізня́льність [вирізня́льна/розді́льна зда́тність] за і́мпульсом
longitudinal ~ = поздо́вжня вирізня́льність, поздо́вжня вирізня́льна [розді́льна] зда́тність
low ~ = низька́ вирізня́льність, низька́ вирізня́льна [розді́льна] зда́тність
mass ~ = ма́сова вирізня́льність, масовирізня́льна [ма́сова вирізня́льна/розді́льна] зда́тність
measurement ~ = вирізня́льність [вирізня́льна/розді́льна зда́тність] мі́рчої [вимі́рювальної] систе́ми
optical ~ = опти́чна вирізня́льність, опти́чна вирізня́льна [розді́льна] зда́тність
phase ~ = фа́зова вирізня́льність, фазовирізня́льна [фа́зова вирізня́льна/розді́льна] зда́тність
spatial ~ = просторо́ва вирізня́льність, просторо́ва вирізня́льна [розді́льна] зда́тність
spectral (line) ~ = спектровирізня́льність, спектра́льна вирізня́льність, спектра́льна вирізня́льна [розді́льна] зда́тність
temporal ~ = див. time ~
time ~ = часова́ вирізня́льність, часовирізня́льна [часова́ вирізня́льна/розді́льна] зда́тність
theoretical ~ = теорети́чна вирізня́льність, теорети́чна вирізня́льна [розді́льна] зда́тність
response 1. ві́дгук (to – на; from – від; of – чогось); реа́кція, реагува́ння (to – на); чутли́вість (to – до) ■ in ~ to у ві́дповідь на (щось), під ді́єю [впли́вом] (чогось); ~ to an external field ві́дгук на зо́внішнє по́ле 2. фу́нкція ві́дгуку 3. характери́стика
[rɪ'spɒns, rɪ'spɑːns]
acoustic ~ = акусти́чна характери́стика
acoustic echo ~ = акусти́чний е́хо-ві́дгук
amplitude ~ = ампліту́дна характери́стика
amplitude-frequency ~ = амплітудочасто́тна характери́стика
band-pass ~ = смугова́ амплітудочасто́тна характери́стика
biological ~ = біологі́чна реа́кція
counter ~ = характери́стика лічи́льника
delayed ~ = зага́яна реа́кція
dielectric ~ = фу́нкція діелектри́чного ві́дгуку
dynamic ~ = 1. динамі́чний ві́дгук; динамі́чна фу́нкція ві́дгуку 2. (ел.) динамі́чна характери́стика
dynamic-system ~ = ві́дгук динамі́чної систе́ми; фу́нкція ві́дгуку динамі́чної систе́ми
echo ~ = е́хо-ві́дгук
fast ~ = швидки́й ві́дгук, швидке́ реагува́ння [швидка́ реа́кція], мала́ інерці́йність; висо́ка чутли́вість
forced ~ = примусо́ва реа́кція
frequency ~ = (ампліту́до)часто́тна характери́стика
instrument ~ = реа́кція [характери́стика] при́ладу
linear ~ = ліні́йний ві́дгук, фу́нкція ліні́йного ві́дгуку (системи), коефіціє́нт ліні́йного ві́дгуку; ліні́йна характери́стика
local ~ = лока́льний ві́дгук
longitudinal ~ = поздо́вжній ві́дгук
magnetic ~ = фу́нкція магне́тного ві́дгуку
medium ~ = ві́дгук [реа́кція] середо́вища
nonlinear ~ = неліні́йний ві́дгук, фу́нкція неліні́йного ві́дгуку (системи), коефіціє́нт неліні́йного ві́дгуку
nonlocal ~ = нелока́льний ві́дгук
phase ~ = фазочасто́тна характери́стика
photoconductive ~ = фотові́дгук
plasma ~ = фу́нкція ві́дгуку пла́зми
quantal ~ = двоможли́ва ві́дповідь (так чи ні)
real-time ~ = реа́кція [ві́дгук] у реа́льному ча́сі
relative ~ = відно́сна чутли́вість
sine-wave ~ = ампліту́дочасто́тна характери́стика
slow ~ = пові́льний ві́дгук, пові́льна реа́кція, пові́льне реагува́ння; висо́ка інерці́йність; низька́ чутли́вість
soil ~ = реа́кція ґру́нту
spectral ~ = 1. спектра́льна фу́нкція ві́дгуку 2. спектра́льна чутли́вість 3. спектра́льна характери́стика
system ~ = ві́дгук систе́ми; фу́нкція ві́дгуку систе́ми
threshold ~ = порі́г чутли́вости [реаго́вности], поро́гова чутли́вість [реаго́вність]
transient ~ = перехі́дни́й [неуста́лений] ві́дгук, ві́дгук (систе́ми) в перехі́дно́му режи́мі; перехі́дна́ характери́стика
transverse ~ = попере́чний ві́дгук
voltage ~ = напру́гова характери́стика
responsiveness (to) 1. реаго́вність (на), чутли́вість (до) 2. шви́дкість реагува́ння (на)
[rɪ'spɒnsɪvnəs, rɪ'spɑːn-]
~ of an instrument = шви́дкість реагува́ння при́ладу
acoustic ~ = акусти́чна реаго́вність [чутли́вість]
scale I 1. масшта́б (1 to 10 – 1 до 10) || масшта́бний || визнача́ти//ви́значити масшта́б; міня́ти//зміни́ти масшта́б; масштабува́ти//змасштабува́ти ■ to ~ down/up зво́дити//зве́сти до ме́ншого/‌бі́льшого масшта́бу 2. шкала́ || шкалови́й, шка́льний || ґрадуюва́ти//проґрадуюва́ти шкалу́; шкалува́ти//пошкалува́ти ■ to generate a ~ будува́ти//збудува́ти шкалу́; to go [read] off the ~ зашка́лювати//зашка́лити; to mark off a ~ in given units ґрадуюва́ти//проґрадуюва́ти шкалу́ в за́даних одини́цях 3. масшта́бна ліні́йка 4. га́ма (кольорів; музична)
[skeɪl]
~ of abscissae = масшта́б уздо́вж о́сі абсци́с
~ of inhomogeneity = масшта́б неоднорі́дности
~ of magnification = масшта́б збі́льшення
~ of motion = масшта́б турбуле́нтности
~ of N = перераху́нок з коефіціє́нтом N
~ of an object = масшта́б об’є́кту
~ of ordinates = масшта́б уздо́вж о́сі ордина́т
~ of a physical quantity = масшта́б фізи́чної величини́
~ of turbulence = масшта́б турбуле́нтности
~ with central zero = центронульова́ шкала́, шкала́ з нуле́м посере́дині
~ with lefthand zero = лівонульова́ шкала́, шкала́ з нулем зліва
absolute temperature ~ = абсолю́тна шкала́ температу́р
acidity ~ = шкала́ кисло́тности
actinometric ~ = актинометри́чна [піргеліографі́чна] шкала́
air-temperature ~ = пові́тряна температу́рна шкала́
aligning ~ = юстува́льна шкала́
altitude ~ = шкала́ висо́т
angle vernier ~ = шкала́ кутово́го но́ніуса, аліда́да
antiparallax mirror ~ = протипарала́ксова дзерка́льна шкала́
arbitrary ~ = дові́льний масшта́б
arc ~ = дугова́ шкала́
astronomical time ~ = астрономі́чна шкала́ ча́су
atomic time ~ = а́томна шкала́ ча́су
atomic weight ~ = шкала́ а́томних мас
auxiliary ~ = допомі́жна́ шкала́
Baumé (hydrometer) ~ = шкала́ Боме́
beam ~ = шкала́ на коро́мислі терезі́в
Beaufort wind ~ = Бо́фортова шкала́ (сили вітру)
Beranek ~ = (акуст.) Бера́некова шкала́
binary ~ = двійко́ва шкала́
blue-sky ~ = шкала́ блаки́тности не́ба
brightness ~ = шкала́ яскра́вости
Brix (hydrometer) ~ = Бри́ксова шкала́
calibration ~ = ґрадуюва́льна шкала́
Celsius (temperature) ~ = стоґра́дусна температу́рна [Це́льсієва] шкала́
center-zero ~ = центронульова́ [двобі́чна] шкала́, шкала́ з нуле́м посере́дині
centigrade (temperature) ~ = стоґра́дусна температу́рна [Це́льсієва] шкала́
chemical ~ = хемі́чна шкала́
chromatic ~ = 1. ко́лірна [колориметри́чна] шкала́ 2. хромати́чна га́ма
circular ~ = колова́ шкала́
color ~ = 1. ко́лірна [колориметри́чна] шкала́ 2. ко́лірна га́ма, га́ма кольорі́в
colorimetric ~ = ко́лірна [колориметри́чна] шкала́
comparison ~ = порівня́льна [етало́нна] шкала́
constant-interval ~ = сталопо́ділкова шкала́, шкала́ зі ста́лою ціно́ю по́ділки
continuous ~ = непере́рвна шкала́
conventional ~ = 1. умо́вна шкала́ 2. умо́вний масшта́б
conversion ~ = табли́ця перераху́нку одини́ць (від однієї системи до іншої)
coordinate ~ = координа́тна [масшта́бна] сі́тка
cosmic time ~ = космі́чна шкала́ ча́су
cosmological time ~ = космологі́чна шкала́ ча́су
cross-section ~ = шкала́ пере́різів
curved ~ = криволіні́йна шкала́
decimal ~ = десятко́ва шкала́
density ~ = шкала́ густи́н
depth ~ = шкала́ глиби́н
dial ~ = колова́ [цифербла́тна] шкала́; лімб
diatonic ~ = діятоні́чна га́ма
direct-measurement ~ = шкала́ прямо́го мі́ряння
direct-reading ~ = показочита́льна шкала́, шкала́ безпосере́днього чита́ння по́казів
display ~ = шкала́ індика́тора
distance ~ = шкала́ ві́дстаней
divided ~ = шкала́ з по́ділками
dummy ~ = німа́ шкала́
dynamic ~ = динамі́чний масшта́б
electronegativity ~ = шкала́ електронеґати́вностей
energy ~ = шкала́ ене́ргій
equally tempered ~ = рівномі́рно темперо́вана га́ма
equidistant ~ = рівномі́рна шкала́
equitempered ~ = рівномі́рно темперо́вана га́ма
expanded ~ = 1. розтя́гнена шкала́ 2. збі́льшений масшта́б
exposure ~ = шкала́ експози́цій
extended ~ = 1. розтя́гнена шкала́ 2. збі́льшений масшта́б
external ~ = зо́внішня шкала́
Fahrenheit ~ = Фа́ренгайтова (температу́рна) шкала́
fast time ~ = швидки́й масшта́б ча́су; швидки́й час (у методі багаточасових наближень)
finely-subdivided ~ = дрібнопо́ділкова шкала, шкала́ з дрібни́ми по́ділками
fixed ~ = нерухо́ма шкала́
flat-disk ~ = ди́скова шкала́
floodlight ~ = осві́тлювана [осві́тлена] шкала́, шкала́ з підсві́тлюванням
focusing ~ = шкала́ фокусува́ння
frequency ~ = шкала́ часто́т
frosted ~ = ма́това шкала́, шкала́ з ма́тового скла
full ~ = 1. по́вна шкала́, ме́жі по́казів шкали́ 2. натура́льний масшта́б
geologic(al) time ~ = геохронологі́чна шкала́
Giaque temperature ~ = Жиа́кова температу́рна шкала́
graduated ~ = проґрадуйо́вана шкала́, шкала́ з по́ділками
gravitational time ~ = астрономі́чна шкала́ ча́су
gray ~ = сі́ра шкала́
hadronic time ~ = гадро́нна шкала́ ча́су
hardness ~ = шкала́ тве́рдости
height ~ = 1. шкала́ висо́т 2. вертика́льний масшта́б
helium temperature ~ = ге́лієва температу́рна шкала́
high-temperature ~ = високотемперату́рна шкала́, шкала́ висо́ких температу́р
homologous temperature ~ = гомологі́чна температу́рна шкала́
horizontal ~ = горизонта́льний масшта́б
hue ~ = шкала́ ко́лірних тоні́в
hydrogen ~ = водне́ва шкала́ (електродних потенціялів)
hydrogen temperature ~ = водне́ва температу́рна шкала́
hydrometer ~ = ареометри́чна шкала́
hypsometric ~ = гіпсометри́чна шкала́
illuminated ~ = осві́тлювана [осві́тлена] шкала́, шкала́ з підсві́тлюванням
image ~ = масшта́б о́бразу/зобра́ження
instrument ~ = шкала́ при́ладу
intensity ~ = шкала́ інтенси́вностей
International Practical Temperature ~ = міжнаро́дна практи́чна температу́рна шкала́
international temperature ~ = міжнаро́дна шкала́ температу́р
interval ~ = шкала́ інтерва́лів
iodometric ~ = йодометри́чна шкала́
just ~ = натура́льна [діятоні́чна] га́ма
Kelvin (absolute) temperature ~ = Ке́л(ь)вінова шкала́ (температу́р), абсолю́тна шкала́ температу́р
Kelvin time ~ = Ке́л(ь)вінова шкала́ ча́су
laboratory ~ = лаборато́рний масшта́б
large ~ вели́кий масшта́б ■ on a large ~ = у вели́кому масшта́бі
left-zero ~ = лівонульова́ шкала́, шкала́ з нуле́м злі́ва
length ~ = шкала́ довжи́н
line ~ = штрихова́ шкала́
linear ~ = 1. ліні́йна [рівномі́рна] шкала́ 2. ліні́йний масшта́б, міри́ло
logarithmic ~ = 1. логаритмі́чна шкала́ 2. логаритмі́чний масшта́б
log-log ~ = подві́йний логаритмі́чний масшта́б
longitudinal ~ = поздо́вжній масшта́б
loudness ~ = шкала́ гу́чности
low-temperature ~ = низькотемперату́рна шкала́, шкала́ низьки́х температу́р
luminosity ~ = шкала́ сві́тности
luminous ~ = світна́ шкала́
macroscopic ~ = макроскопі́чний масшта́б, макромасшта́б
magnetic ~ = 1. шкала́ магне́тних величи́н 2. магне́тна шкала́
magnitude ~ = шкала́ зоре́вих величи́н
major ~ = мажо́рна га́ма
major diatonic ~ = мажо́рна діятоні́чна га́ма
mass ~ = шкала́ мас
measuring ~ = мі́рча [вимі́рювальна] шкала́
measuring-device ~ = шкала́ вимі́рювача
Mercalli ~ = шкала́ Мерка́лі (інтенсивности землетрусів)
mesoscopic ~ = мезоскопі́чний масшта́б, мезомасшта́б
meter ~ = шкала́ вимі́рювача
microscopic ~ = мікроскопі́чний масшта́б, мікромасшта́б
minor ~ = міно́рна га́ма
minor diatonic ~ = міно́рна діятоні́чна га́ма
mirror ~ = дзерка́льна шкала́
Mohs (hardness) ~ = Мо́сова шкала́ (тве́рдости)
monochromatic temperature ~ = монохромати́чна температу́рна шкала́
movable ~ = рухо́ма шкала́
multiple time ~s = багаточасові́ масшта́би (у методі багаточасових наближень)
musical ~ = (музи́чна) га́ма
nanometer ~ = нанометро́вий масшта́б
natural ~ = 1. натура́льний ряд чи́сел 2. масшта́б (карти)
nonglare ~ = безвідблиско́ва шкала́
nonlinear ~ = 1. неліні́йна [нерівномі́рна] шкала́ 2. неліні́йний масшта́б
nuclear time ~ = я́дерна/ядро́ва шкала́ ча́су
number ~ = числова́ вісь
numbered ~ = шкала́ з цифрови́ми по́ділками
numerical ~ = 1. числова шкала́ 2. числови́й масшта́б
octane ~ = окта́нова шкала́
optical ~ = опти́чна шкала́
ordinal ~ = поря́дкова шкала́
overlaid ~ = накладна́ шкала́
photometric ~ = фотометри́чна шкала́
physical ~ = фізи́чна шкала́
pilot ~ = експеримента́льний [до́слідний] масшта́б
plant ~ = промисло́вий масшта́б
plot(ting) ~ = 1. масшта́б гра́фіка 2. картографі́чний масшта́б
practical ~ = практи́чна шкала́
precision ~ = високото́чна [прецизі́йна] шкала́
predetermined ~ = за́даний масшта́б
pressure ~ = шкала́ ти́сків
projection ~ = проєкці́йна шкала́
proportional ~ = пропорці́йна шкала́
provisional ~ = тимчасо́ва шкала́
pyrheliographic ~ = піргеліографі́чна [актинометри́чна] шкала́
Pythagorean ~ = Пітаго́рова [Піфаго́рова] шкала́
radiometric ~ = радіометри́чна шкала́
range ~ = шкала́ дале́кости
rating ~ = шкала́ оці́нювання
ratio ~ = шкала́ відно́шень
Rankine ~ = Ре́нкенова (температу́рна) шкала́
Réaumur temperature ~ = Реомю́рова температу́рна шкала́
reciprocal ~ = шкала́ обе́рнених величи́н
reduced ~ = 1. шкала́ зве́дених зна́чень 2. зме́ншений масшта́б
reduction ~ = масшта́б зме́ншування [зме́ншення]
reference ~ = відліко́ва [ре́перна] шкала́
regular ~ = рівномі́рна шкала́
relative ~ = відно́сний масшта́б
resistance ~ = шкала́ о́порів
Richter ~ = Ри́хтерова шкала́ (інтенсивности землетрусів)
rider bar ~ = ре́йтерна шкала́ (вагів)
salinity ~ = шкала́ соло́ности
saturation ~ = шкала́ наси́чености (кольору)
Saybolt ~ = Се́йболтова шкала́ (в’язкости)
semicircular ~ = півколова́ шкала́
semilogarithmic ~ = 1. напівлогаритмі́чна шкала́ 2. напівлогаритмі́чний масшта́б
semimicro ~ = напівмікроскопі́чний масшта́б
sensitivity ~ = шкала́ чутли́вости
set-point ~ = шкала́ індика́ції за́даного зна́чення
setup ~ = безнульова́ шкала́
sieve ~ = шкала́ сит
sliding ~ = ковзна́ [рухо́ма] шкала́
slow time ~ = пові́льний масшта́б ча́су; пові́льний час (у методі багаточасових наближень)
small ~ мали́й [дрібни́й] масшта́б ■ on a small ~ = у мало́му масшта́бі
space-time ~ = просторочасови́й масшта́б
spatial ~ = просторо́вий масшта́б
standard ~ = етало́нна шкала́
stellar temperature ~ = шкала́ зоре́вих температу́р
straight ~ = прямоліні́йна шкала́
stretch ~ = шкала́ ро́зтягів
subdivided ~ = різнопо́ділкова шкала́, шкала́ з по́ділками рі́зної ціни́
subgrid ~ = підсі́тковий масшта́б
suppressed-zero ~ = безнульова́ шкала́
temperature ~ = температу́рна шкала́, шкала́ температу́р
tercentesimal temperature ~ = шкала́ набли́жених абсолю́тних температу́р
thermal time ~ = теплова́ [Ке́л(ь)вінова] шкала́ ча́су
thermodynamic pressure ~ = термодинамі́чна шкала́ ти́сків
thermodynamic temperature ~ = термодинамі́чна температу́рна шкала́
thermometer ~ = шкала́ термо́метра
thermometric ~ = термометри́чна шкала́
ten-point ~ = десятиба́льна шкала́
term ~ = шкала́ те́рмів
time ~ = 1. часова́ шкала́, шкала́ ча́су 2. часови́й масшта́б, масшта́б ча́су
tone ~ = шкала́ тона́льностей
transverse ~ = попере́чний масшта́б
trichromatic ~ = трико́лірна шкала́
Twaddel ~ = Тва́делова шкала́ (питомих ваг розчинів)
typical ~ = типо́вий [характе́рний] масшта́б
tuning ~ = ладува́льна [настро́ювальна] шкала́
uniform ~ = рівномі́рна шкала́
universal time ~ = шкала́ всесві́тнього ча́су
velocity ~ = шкала́ шви́дкостей
vernier ~ = но́ніусна шкала́, шкала́ верньє́ра
vertical ~ = вертика́льний масшта́б
viscosity ~ = шкала́ в’я́зкости
visibility ~ = шкала́ ви́дности
water-level ~ = водомі́рна ре́йка
wavelength ~ = шкала́ довжи́н хвиль
wind (speed) ~ = шкала́ вітрі́в
science 1. нау́ка; знання́ 2. (мн.) природни́чі нау́ки
['saɪəns]
~ and engineering = нау́ка і те́хніка
~ of measurement = метроло́гія, мірни́цтво, нау́ка про мі́ряння [вимі́рювання]
~ of metals = металозна́вство
~ of weights and measures = метроло́гія, мірни́цтво
allied ~s = спорі́днені га́лузі нау́ки
applied ~s = застосо́вні нау́ки
color ~ = кольорозна́вство
computer ~ = 1. комп’юто́рика [компуто́рика], комп’ютерозна́вство (кібернетика, інформатика, обчислювальна техніка) 2. тео́рія обчи́слювальних систе́м
earth ~ = 1. нау́ки про Зе́млю (геологія, мінералогія, фізична географія тощо) 2. геологі́чні нау́ки
engineering ~s = техні́чні нау́ки
environmental ~ = нау́ка про довкі́лля
exact ~ = то́чна нау́ка
fundamental ~ = фундамента́льні нау́ки
information ~ = інформа́тика
instrument ~ = приладозна́вство
library ~ = бібліотекозна́вство
life ~s = 1. нау́ки про життя́ (біологія, медицина, антропологія тощо) 2. біологі́чні нау́ки
linguistic ~ = мовозна́вство
materials ~ = матеріялозна́вство
moral ~ = е́тика
natural ~ = природни́чі нау́ки
nonlinear ~ = нау́ка про неліні́йні я́вища, нелінійна наука
nuclear ~ = я́дерна/ядро́ва фі́зика
physical ~ = фізи́чні нау́ки
political ~ = політоло́гія
pure ~ = чи́ста нау́ка
related ~s = спорі́днені [доти́чні] га́лузі нау́ки
social ~ = суспі́льні нау́ки (економіка, соціологія тощо)
soil ~ = ґрунтозна́вство
sensitivity чутли́вість, сприйня́тливість
[ˌsεnsə'tɪvəti, -t̬i]
~ of the eye = чутли́вість о́ка
~ of a method = чутли́вість ме́тоду
absolute ~ = абсолю́тна чутли́вість
chromatic ~ = кольорочутли́вість, барвочутли́вість
color ~ = кольорочутли́вість, барвочутли́вість
contrast ~ = контра́стова чутли́вість
current ~ = стру́мова чутли́вість
deflection ~ = відхилочутли́вість, чутли́вість до ві́дхилів (електроннопроменевої трубки)
directional ~ = напрямо́ва чутли́вість
dynamic ~ = динамі́чна чутли́вість
effective ~ = ефекти́вна чутли́вість
heat ~ = теплочутли́вість, термочутли́вість
high ~ = висо́ка чутли́вість
infrared ~ = чутли́вість до інфрачерво́ного промі́ння
input ~ = входо́ва чутли́вість (приймача)
instrument ~ = чутли́вість вимі́рювача [мі́рчого при́ладу]
light ~ = світлочутли́вість
low ~ = низька́ чутли́вість
luminous ~ = світлочутли́вість, інтеґра́льна чутли́вість до світлово́го пото́ку
meter ~ = чутли́вість вимі́рювача [мі́рчого при́ладу]
notch ~ = чутли́вість до на́дрі́зу
photocell ~ = чутли́вість фотоелеме́нту
power ~ = поту́жнісна чутли́вість
pressure ~ = тискочутли́вість, ти́скова чутли́вість
radiation ~ = радіочутли́вість, радіяці́йна чутли́вість, чутли́вість до промі́ння
radiant ~ = радіочутли́вість, інтеґра́льна чутли́вість до промени́стого пото́ку
receiver ~ = чутли́вість приймача́
reference ~ = станда́ртна [етало́нна] чутли́вість
relative ~ = відно́сна чутли́вість
selective ~ = ви́бірна [селекти́вна] чутли́вість
spectral ~ = спектра́льна чутли́вість
static ~ = стати́чна чутли́вість
strain ~ = деформаці́йна чутли́вість, тензочутли́вість
stress ~ = напругочутли́вість, напру́гова чутли́вість, чутли́вість до напру́г (механічних)
temperature ~ = термочутли́вість
threshold ~ = поро́гова чутли́вість
total ~ = інтеґра́льна чутли́вість
ultimate ~ = грани́чна чутли́вість
ultraviolet ~ = чутли́вість до ультрафіоле́тового промі́ння
voltage ~ = напругочутли́вість, напру́гова чутли́вість, чутли́вість до напру́ги (електричної)
shelter 1. за́хисток, захисна́ спору́да, схо́вок; укриття́ || захисни́й || захища́ти//захисти́ти, прикрива́ти//прикри́ти; дава́ти за́хист (from – від) 2. бу́дка (метеорологічна тощо)
['ʃεltə, -ər]
fallout ~ = протирадіяці́йний схо́вок
instrument ~ = психрометри́чна скри́нька [бу́дка]
meteorological instrument ~ = метеобу́дка
thermometer ~ = психрометри́чна скри́нька [бу́дка]
shield 1. щит, (захисни́й) екра́н || щитови́й, екра́нний, екранува́льний || екранува́ти//заекранува́ти, затуля́ти//затули́ти (щитом, екраном) 2. за́хист (against – від) || захисни́й, захисто́вий || захища́ти//захисти́ти 3. екранува́льна [захисна́] оболо́нка 4. захисни́й ко́рпус [кожу́х]
[ʃiːld]
antiglare ~ = протибли́сковий екра́н
biological ~ = біологі́чний захисни́й екра́н, екра́н біологі́чного за́хисту
braided ~ = пле́тивний екра́н (кабелю, жильника), екранува́льний [екра́нний] о́бпліт
bulk ~ = о́б’є́мний екра́н
corona ~ = протикоро́нний за́хист [екра́н]
deflecting ~ = відхи́лювальний екра́н
dust ~ = порохозахисни́й екра́н
earthed ~ = зазе́млений [узе́млений] екра́н
electromagnetic ~ = електромагне́тний екра́н
electrostatic ~ = електростати́чний екра́н
Faraday ~ = Фараде́єва сі́тка
fireproof ~ = термотривки́й екра́н
glare ~ = світлозахисни́й екра́н
grounded ~ = зазе́млений [узе́млений] екра́н
guard ~ = захисни́й екра́н
heat ~ = теплови́й за́хист, теплозахисни́й екра́н
instrument ~ = захисни́й екра́н при́ладу
lead ~ = плю́мбумовий [плю́мбієвий] екран
lightproof ~ = світлонепрони́кний екра́н
light-tight ~ = світлонепрони́кний екра́н
natural ~ = приро́дний за́хист
neutron ~ = нейтро́нний за́хист, протинейтро́нний екра́н
noise ~ = протишумови́й за́хист
protective ~ = захисни́й екра́н [щит]
radiation ~ = радіяці́йний за́хист, протирадіяці́йний екра́н
reflection ~ = відбива́льний екра́н
spark ~ = протиіскрови́й за́хист
thermal ~ = теплови́й за́хист, теплозахисни́й екра́н
water ~ = водяни́й екра́н [за́хист]
wind ~ = за́хист від ві́тру, вітрозахисни́й екра́н [щит]
shunt шунт, узбі́чник, шунтува́льний о́пір || шунтови́й; шунтува́льний || шунтува́ти//зашунтува́ти
[ʃʌnt]
ammeter ~ = шунт [шунтува́льний о́пір] амперме́тра
decade ~ = дека́дний шунт
external ~ = зо́внішній шунт
galvanometer ~ = шунт ґальвано́метра
instrument ~ = шунт вимі́рювача [мі́рчого при́ладу]
magnetic ~ = магне́тний шунт
resonant ~ = резона́нсний шунт
universal ~ = універса́льний шунт
speed шви́дкість (абсолютна величина) || шви́дкісний ■ at a ~ v зі шви́дкістю v; to gain ~, to gather ~ набира́ти//набра́ти шви́дкість; to lose ~ втрача́ти//втра́тити шви́дкість; to ~ up пришви́дшувати(ся)//пришви́дшити(ся) 2. швидкоді́я || швидкоді́йний 3. (техн.) шви́дкість оберта́ння (двигуна) ■ to ~ up an engine збі́льшити шви́дкість оберта́ння двигуна́ 4. світлоси́ла 5. світлочутли́вість (фотоматеріялу) 6. поспіша́ти
[spiːd]
~ of convergence = шви́дкість збі́жности
~ of discharge = шви́дкість (поши́рювання) розря́ду
~ of an instrument = швидкоді́я при́ладу
~ of a lens = світлоси́ла об’єкти́ва
~ of light = шви́дкість сві́тла (in a vacuum – у вакуумі), електромагне́тна ста́ла [конста́нта]
~ of motion = шви́дкість ру́ху
~ of response = 1. шви́дкість спрацьо́вування (приладу) 2. шви́дкість ві́дгуку [реа́кції]
~ of sound = шви́дкість зву́ку (скалярна)
~ of travel = шви́дкість пересува́ння
Alfvén ~ = А́ль(ф)венова шви́дкість
adjustable ~ = реґульо́вна шви́дкість
advance ~ = шви́дкість просува́ння
air ~ = пові́тряна шви́дкість (літального апарата)
allowable ~ = прийня́тна шви́дкість
angular ~ = кутова́ шви́дкість
apparent ~ = позі́рна шви́дкість
arc ~ = шви́дкість поши́рювання дуги́
average ~ = сере́дня шви́дкість
base ~ of light = (in a crystal) головна́ шви́дкість сві́тла (в кристалі)
burst ~ = (комп.) монопо́льна шви́дкість
camera ~ = частота́ змі́ни ка́дрів (у кінокамері чи фотоапараті)
communication ~ = шви́дкість пересила́ння да́них
computation ~ = шви́дкість обчи́слювання
computer ~ = швидкоді́я комп’ю́тера
condenser ~ = світлоси́ла конде́нсора
critical ~ = 1. крити́чна шви́дкість 2. крити́чна шви́дкість оберта́ння
cruising ~ = кре́йсерська шви́дкість
cutting ~ = шви́дкість рі́зання
divergence ~ = (ад) шви́дкість диверґе́нції
drift ~ = шви́дкість дре́йфу
effective ~ = ефекти́вна шви́дкість
elevation ~ = шви́дкість підійма́ння
emulsion ~ = світлочутли́вість (фото)ему́льсії
engine ~ = шви́дкість оберта́ння двигуна́
feeding ~ = шви́дкість подава́ння
film ~ = 1. світлочутли́вість (фото)плі́вки 2. шви́дкість протя́гування (плівки)
filming ~ = шви́дкість кінозніма́ння
flame propagation ~ = шви́дкість поши́рювання по́лум’я
forward ~ = шви́дкість по́ступно́го ру́ху
full ~ = по́вна [максима́льна] шви́дкість
functional ~ = функці́йна швидкоді́я
gaging ~ = шви́дкість мі́ряння [вимі́рювання]
ground ~ = назе́мна шви́дкість (літального апарата)
high ~ = висо́ка шви́дкість
hypersonic ~ = гіперзвукова́ шви́дкість
infrasonic ~ = інфразвукова́ шви́дкість
instantaneous ~ = миттє́ва шви́дкість
Laplacian ~ of sound = Лапла́сова шви́дкість зву́ку
light ~ = шви́дкість сві́тла (in a gravitational field – в ґравітаційному полі)
low ~ = мала́ шви́дкість
machining ~ = шви́дкість обробля́ння верста́том
mean ~ = сере́дня шви́дкість
measurement ~ = шви́дкість мі́ряння [вимі́рювання]
medium ~ = шви́дкість середо́вища
motor ~ = шви́дкість оберта́ння (електро)двигуна́
near-sonic ~ = білязвукова́ шви́дкість
Newtonian ~ of sound = Нью́тонова шви́дкість зву́ку
nominal ~ = номіна́льна шви́дкість
nonuniform ~ = змі́нна шви́дкість (за модулем)
operating ~ = 1. робо́ча шви́дкість 2. швидкоді́я (приладу)
operation ~ = швидкоді́я (приладу)
peripheral ~ = колова́ шви́дкість
phase ~ = фа́зова шви́дкість
preset ~ = за́дана шви́дкість
processing ~ = 1. шви́дкість обробля́ння (матеріялу) 2. шви́дкість опрацьо́вування (даних) 3. швидкоді́я (пристрою)
pulling ~ = шви́дкість витя́гування (кристалу)
pumping ~ = шви́дкість помпува́ння [нагніта́ння]; шви́дкість випомпо́вування [відсмо́ктування]
rated ~ = номіна́льна шви́дкість
reading ~ = шви́дкість зчи́тування
recession ~ = шви́дкість розбіга́ння гала́ктик
recording ~ = шви́дкість запи́сування
response ~ = 1. шви́дкість ві́дгуку [реа́кції] 2. шви́дкість спрацьо́вування (приладу)
rolling ~ = шви́дкість коті́ння
rotor ~ = шви́дкість оберта́ння ро́тора
running ~ = робо́ча шви́дкість
scanning ~ = шви́дкість сканува́ння
shutter ~ = (фот.) ви́тримка
sonic ~ = звукова́ шви́дкість
spot ~ = шви́дкість сканува́ння
stream ~ = шви́дкість пото́ку
subcritical ~ = докрити́чна шви́дкість
subluminal ~ = досвітлова́ шви́дкість
subsonic ~ = дозвукова́ шви́дкість
supercritical ~ = надкрити́чна шви́дкість
superluminal ~ = надсвітлова́ шви́дкість
supersonic ~ = надзвукова́ шви́дкість
synchronous ~ = синхро́нна шви́дкість
terminal ~ = кінце́ва шви́дкість
threshold ~ = поро́гова шви́дкість
top ~ = грани́чна шви́дкість
transmission ~ = шви́дкість пересила́ння (даних)
transonic ~ = білязвукова́ шви́дкість
true ~ = спра́вжня шви́дкість
ultrahigh ~ = надвисо́ка шви́дкість
ultrasonic ~ = ультразвукова́ шви́дкість
uniform ~ = ста́ла шви́дкість (за модулем)
variable ~ = змі́нна шви́дкість (за абсолютною величиною)
varying ~ = див. variable ~
wave ~ = фа́зова шви́дкість хви́лі
weighing ~ = шви́дкість зва́жування
wind ~ = шви́дкість ві́тру
winding ~ = шви́дкість перевива́ння плі́вки
working ~ = робо́ча шви́дкість
stability 1. стабі́льність 2. уста́леність 3. сті́йкість (against – щодо; under – за) ■ to disturb ~ пору́шити сті́йкість; to impair ~ погі́ршити сті́йкість; to impart ~ нада́ти сті́йкости; to increase [enhance, improve] ~ підви́щити сті́йкість; to maintain ~ підтри́мувати [зберіга́ти] сті́йкість 4. три́вкість (against – до) 5. де́ржкість, ості́йність
[stə'bɪləti, -t̬i]
~ in the sense of Lagrange = сті́йкість за Лаґра́нжем, сті́йкість у се́нсі Лаґра́нжа
~ in the sense of Lyapounov = сті́йкість за Ляпуно́вим, сті́йкість у се́нсі Ляпуно́ва
~ in the sense of Poisson = сті́йкість за Пуасо́ном, сті́йкість у се́нсі Пуасо́на
~ of an atom = стабі́льність а́тома
~ of equilibrium = сті́йкість рівнова́ги
~ of motion = сті́йкість ру́ху
~ of a system = (матем.) сті́йкість систе́ми
aerodynamic ~ = аеродинамі́чна сті́йкість
aging ~ = три́вкість до старі́ння
amplitude ~ = стабі́льність ампліту́ди
asymptotic ~ = асимптоти́чна сті́йкість
atmospheric ~ = стабі́льність атмосфе́ри [атмосфе́рних умо́в]
axial ~ = аксі́йна [осьова́] сті́йкість
azimuthal ~ = а́зимутна сті́йкість
beam ~ = стабі́льність стру́меня (частинок); сті́йкість стру́меня (частинок)
beta ~ = бе́та-стабі́льність (ядра)
betatronic ~ = сті́йкість бетатро́нних колива́нь
bilayer ~ = стабі́льність двоша́ру [двомоле́кульного ша́ру]
chemical ~ = хемі́чна три́вкість
cold-check ~ = морозотри́вкість (покриву тощо)
color ~ = кольоротри́вкість, три́вкість пофарбо́вання
conditional ~ = умо́вна сті́йкість
current ~ = стабі́льність стру́му
cycle-to-cycle ~ = міжци́клова стабі́льність, стабі́льність від ци́клу до ци́клу
day-to-day ~ = добова́ стабі́льність
dimensional ~ = стабі́льність (геометри́чних) ро́змірів
discharge ~ = стабі́льність розря́ду
dynamic ~ = динамі́чна сті́йкість; сті́йкість ру́ху
ecological ~ = екологі́чна сті́йкість
ecosystem ~ = стабі́льність екосисте́ми; сті́йкість екосисте́ми
elastic ~ = пружна́ сті́йкість
flame ~ = стабі́льність по́лум’я
flow ~ = сті́йкість пото́ку; стабі́льність течії́
frequency ~ = стабі́льність частоти́
gain ~ = стабі́льність підси́лювання
global ~ = зага́льна [глоба́льна] сті́йкість [стабі́льність]
gravitational ~ = ґравітаці́йна сті́йкість
hydrodynamic ~ = гідродинамі́чна сті́йкість
hydromagnetic ~ = магнетогідродинамі́чна сті́йкість
hydrostatic ~ = гідростати́чна сті́йкість
inherent ~ = приро́дна [власти́ва] сті́йкість
instrument ~ = стабі́льність (роботи) при́ладу
irradiation ~ = три́вкість до опромі́нювання
laser ~ = стабі́льність (променюва́ння) ла́зера
light ~ = світлотри́вкість
light-source ~ = стабі́льність джерела́ сві́тла
load ~ = (ел.) стабі́льність наванта́ги
local ~ = лока́льна сті́йкість
longitudinal ~ = поздо́вжня сті́йкість
long-term ~ = трива́ла стабі́льність
long-time ~ = трива́ла стабі́льність
magnetohydrodynamic ~ = магнетогідродинамі́чна сті́йкість
marginal ~ = марґіна́льна сті́йкість
mechanical ~ = механі́чна сті́йкість
neutral ~ = байду́жа [нейтра́льна] рівнова́га
noise ~ = завадості́йкість
nuclear ~ = стабі́льність ядра́
oscillation ~ = сті́йкість колива́нь
orbit ~ = сті́йкість орбі́ти
pendulum ~ = сті́йкість колива́нь ма́ятника
parametric ~ = параметри́чна сті́йкість; стабі́льність пара́метрів
phase ~ = фа́зова стабі́льність
plasma ~ = сті́йкість пла́зми
phase ~ = фа́зова сті́йкість; автофазува́ння (у пришвидшувачах)
positional ~ = стабі́льність [незмі́нність] поло́ження в про́сторі
radiation ~ = три́вкість до опромі́нювання; радіяці́йна стабі́льність
reactor ~ = стабі́льність (роботи) реа́ктора
relative ~ = відно́сна стабі́льність
relaxation ~ = релаксаці́йна три́вкість
rheological ~ = реологі́чна сті́йкість
secular ~ = вікова́ сті́йкість
seismic ~ = сейсмості́йкість
short-term ~ = нетрива́ла [короткоча́сна] стабі́льність
short-time ~ = нетрива́ла [короткоча́сна] стабі́льність
solution ~ = сті́йкість ро́зв’язку
space-time ~ = просторочасова́ сті́йкість
spatial ~ = просторо́ва сті́йкість
static ~ = стати́чна сті́йкість; сті́йкість (стати́чної) рівнова́ги
structural ~ = структу́рна сті́йкість
temperature ~ = 1. стабі́льність температу́ри 2. термотри́вкість
thermal ~ = 1. термотри́вкість, теплова́ [термі́чна] три́вкість 2. термостабі́льність, термі́чна [теплова́] стабі́льність
thermodynamic ~ = термодинамі́чна сті́йкість
topological ~ = топологі́чна сті́йкість
total ~ = цілкови́та сті́йкість
transverse ~ = попере́чна сті́йкість
unconditional ~ = безумо́вна (абсолю́тна) сті́йкість
uniform ~ = рівномі́рна сті́йкість
voltage ~ = стабі́льність напру́ги
volumetric ~ = стабі́льність о́б’єму
zero ~ = стабі́льність нуля́
structure 1. структу́ра, будо́ва || структу́рний || структурува́ти//поструктурува́ти; твори́ти/‌утво́рювати//утвори́ти [ство́рювати//створи́ти, будува́ти//побудува́ти] структу́ру 2. схе́ма 3. (техн.) спору́да, буді́вля, констру́кція
['strʌktʃə, -ər]
~ of the atmosphere = структу́ра атмосфе́ри
~ of the ionosphere = структу́ра йоносфе́ри
~ of the magnetopause = структу́ра магнетопа́узи
~ of the magnetosphere = структу́ра магнетосфе́ри
~ of a metal = структу́ра [будо́ва] мета́лу
~ of matter = структу́ра [будо́ва] речовини́ [мате́рії]
~ of a resonance = структу́ра резона́нсу
~ of a system = структу́ра систе́ми
~ of the Universe = світобудо́ва, структу́ра [будо́ва] Все́світу
acicular ~ = голча́ста структу́ра
agostic ~ = аґости́чна структу́ра
aggregate ~ = аґреґа́тна структу́ра
all-metal ~ = суцільнометале́ва констру́кція
alloy ~ = структу́ра сто́пу [спла́ву]
amorphous ~ = амо́рфна структу́ра
anisotropic ~ = анізотро́пна структу́ра
antiferromagnetic ~ = антиферомагне́тна структу́ра
arborescent ~ = дендри́тна структу́ра
atomic ~ = 1. структу́ра [будо́ва] а́тома 2. а́томна структу́ра (of a surface – поверхні)
atomically rough ~ = атомношорстка́ структу́ра (of a surface – поверхні)
atomically smooth ~ = атомногла́дка структу́ра (of a surface – поверхні)
austenitic ~ = аустені́тна структу́ра
backbone ~ = структу́ра головно́го ланцюга́ (макромолекули)
band ~ = 1. зо́нна структу́ра 2. структу́ра (спектра́льної) сму́ги
banded ~ = смуга́ста структу́ра
barrier ~ = бар’є́рна структу́ра
bearing ~ = трима́льна констру́кція
biperiodic ~ = двопері́одна структу́ра
block ~ = 1. (тт) бло́кова структу́ра 2. (техн.) бло́кова констру́кція
blastproof ~ = вибухобезпе́чна констру́кція
body-centered ~ = об’ємоцентри́чна структу́ра
book ~ = (геол.) листова́ структу́ра
boundary ~ = 1. (при)межова́ структу́ра 2. структу́ра межі́
braced ~ = жорстка́ констру́кція
branched ~ = розгалу́жена структу́ра
building ~ = констру́кція буді́влі
causal ~ = причино́ва структу́ра
cavernous ~ = каверно́зна структу́ра, каверно́зність
cell ~ = структу́ра комі́рки
cellular ~ = комі́рчаста структу́ра; стільнико́ва структу́ра
chain ~ = 1. ланцюго́ва структу́ра 2. структу́ра ланцюга́
chemical ~ = хемі́чна будо́ва [структу́ра]
chiral ~ = хіра́льна структу́ра
cholesteric ~ = холестери́чна структу́ра
close-grained ~ = дрібнозерни́нна структу́ра
close(ly)-packed ~ = щільноукла́дена [щільноупако́вана] структу́ра
cluster ~ = структу́ра кла́стера
clustered ~ = кла́стерна структу́ра
coarse ~ = гру́ба структу́ра
coarse-grained ~ = грубозерни́нна структу́ра
collinear ~ = колінеа́рна структу́ра
columnar ~ = коло́нчаста [стовпча́ста] структу́ра
comb ~ = гребі́нчаста структу́ра
commensurate ~ = співви́мірна структу́ра
compact ~ = компа́ктна структу́ра
complex ~ = складна́ структу́ра [будо́ва]
coordination ~ = координаці́йна структу́ра
coronal ~ = структу́ра коро́ни
corpuscular ~ = корпускуля́рна структу́ра
corrugated ~ = гребі́нчаста структу́ра
cracked ~ = тріщинува́та структу́ра
cross-linked ~ = сітча́ста структу́ра
cryptoctystalline ~ = криптокристалі́чна структу́ра
crystal ~ = структу́ра криста́лу
crystalline ~ = кристалі́чна структу́ра
cubic ~ = кубі́чна структу́ра
cyclic ~ = циклі́чна структу́ра
cycloidal ~ = цикло́їдна структу́ра
data ~ = структу́ра да́них
defect ~ = дефе́ктова структу́ра, структу́ра (розпо́ділу) дефе́ктів (у твердому тілі)
defect-free ~ = бездефе́ктна структу́ра
defectless ~ = бездефе́ктна структу́ра
dendritic ~ = дендри́тна [деревна́] структу́ра
detailed ~ = дета́льна структу́ра
determinate ~ = стати́чно визна́чна структу́ра
device ~ = констру́кція при́строю
diamond ~ = алма́зна [алмазоподі́бна] структу́ра
differential ~ = диференці́йна структу́ра
diffuse ~ = дифу́зна структу́ра
dislocation ~ = 1. структу́ра дислока́ції 2. структу́ра дислокаці́йної мере́жі/сі́тки
disordered ~ = безла́дна [невпорядко́вана, розупорядко́вана] структу́ра
disoriented ~ = знеорієнто́вана [розорієнто́вана] структу́ра
disperse ~ = диспе́рсна структу́ра
dissipative ~ = дисипати́вна структу́ра
distorted ~ = спотво́рена структу́ра
distributed ~ = розподі́лена структу́ра
distribution ~ = структу́ра розпо́ділу
divergent ~ = радія́льна промени́ста структу́ра
domain ~ = доме́нна структу́ра
dynamic ~ = динамі́чна структу́ра
earthquake-proof ~ = сейсмотривка́ спору́да [констру́кція]
earthquake-resistant ~ = сейсмотривка́ спору́да [констру́кція]
electronic ~ = електро́нна структу́ра
energy-band ~ = структу́ра енергети́чної зо́ни
epitaxial ~ = епітаксі́йна структу́ра
equigranular ~ = рівнозерни́нна структу́ра
equilibrium ~ = рівнова́жна структу́ра
even-grained ~ = рівнозерни́нна структу́ра
extended x-ray-absorption fine ~ [EXAFS] = простя́гнена тонка́ структу́ра рентґе́нівських спе́ктрів поглина́ння
face-centered ~ = гранецентри́чна структу́ра
face-centered cubic ~ = гранецентри́чна кубі́чна структу́ра
faulted ~ = (геол.) ски́дова структу́ра
ferroelectric domain ~ = сеґнетоелектри́чна доме́нна структу́ра
ferromagnetic ~ = феромагне́тна структу́ра
fibrille ~ = (то́нко)волокни́нна структу́ра
fibrous ~ = волокни́нна структу́ра
filamentary ~ = нитча́ста [волокни́нна] структу́ра
file ~ = структу́ра фа́йлу
fine ~ = тонка́ структу́ра
fine-grain ~ = дрібнозерни́нна структу́ра
finely dispersed ~ = дрібнодиспе́рсна структу́ра
Finsler ~ = Фі́нслерова структу́ра
fissural ~ = тріщинува́та структу́ра
flaky ~ = луска́та структу́ра
foamy ~ = піня́ста структу́ра
foliated ~ = шарува́та структу́ра
fractal ~ = фракта́льна структу́ра
fragmented ~ = (по)фраґменто́вана структу́ра
frame ~ = карка́сна структу́ра
fringe ~ = структу́ра інтерференці́йних смуг
galactic ~ = будо́ва [структу́ра] гала́ктики
gamma ~ = га́мма-структу́ра
geological ~ = геологі́чна структу́ра, геострукту́ра
geometric(al) ~ = геометри́чна структу́ра [будо́ва]
global ~ = глоба́льна структу́ра
grain ~ = 1. структу́ра зерни́ни 2. зерни́нна структу́ра
grain-oriented ~ = (тт) зорієнто́вана структу́ра
graphite ~ = структу́ра графі́ту
granular ~ = зерни́нна структу́ра
grooved ~ = жоло́бчаста [кана́вчаста] структу́ра; жоло́бчастість
helical ~ = спіра́льна структу́ра
helicoidal ~ = геліко́їдна структу́ра
helicoidal magnetic ~ = геліко́їдна магне́тна структу́ра
herringbone ~ = ялинко́ва [парке́тна] структу́ра
heterodesmic ~ = гетеродесмі́чна структу́ра
heteroepitaxial ~ = гетероепітаксі́йна структу́ра
heterogeneous ~ = гетероге́нна [неоднорі́дна] структу́ра
heterophase ~ = гетерофа́зова структу́ра
hexagonal ~ = гексагона́льна структу́ра
hexagonal close(ly)-packed [hcp] ~ = гексагона́льна щі́льноукла́дена [щі́льноупако́вана] структу́ра
hierarchical ~ = (і)єрархі́чна структу́ра
hierarchy ~ = структу́ра (і)єрархі́ї
holohedral ~ = повногра́нна структу́ра, повногра́нність
homodesmic ~ = гомодесмі́чна структу́ра
homogeneous ~ = гомоге́нна [однорі́дна] структу́ра
honeycomb ~ = стільнико́ва структу́ра
hydraulic ~ = гідротехні́чна спору́да
hyperfine ~ = надтонка́ структу́ра
ideal ~ = ідеа́льна структу́ра
image ~ = структу́ра о́бразу/зобра́ження
incommensurate ~ = неспівви́мірна структу́ра
industrial ~ = промисло́ва спору́да
inequigranular ~ = нерівнозерни́нна структу́ра
inhomogeneous ~ = неоднорі́дна структу́ра
instrument ~ = констру́кція при́ладу
intermediate ~ = промі́жна́ структу́ра
inverted ~ = (з)інверто́вана структу́ра (of a file – файлу)
irregular grain ~ = неправильнозерни́нна структу́ра
island ~ = острівце́ва структу́ра
isle ~ = острівце́ва структу́ра
isodesmic ~ = ізодесмі́чна структу́ра
isoelectronic ~ = ізоелектро́нність
isotactic ~ = ізотакти́чна структу́ра
isotropic ~ = ізотро́пна структу́ра
junction ~ = структу́ра (p-n) перехо́ду
ladder ~ = драби́нчаста структу́ра
lamellar ~ = 1. луска́та структу́ра 2. ламеля́рна структу́ра (рідинного/плинного кристалу) 3. пласти́нчаста структу́ра
laminary ~ = ламіна́рна структу́ра
laminated ~ = пласти́нчаста структу́ра
large-scale ~ = великомасшта́бна структу́ра (of the Universe – Всесвіту)
lattice ~ = 1. структу́ра ґра́тки 2. ґратча́ста структу́ра
layer(ed) ~ = шарува́та [розшаро́вана] структу́ра
level ~ = структу́ра рі́внів
line ~ = 1. ліні́йчаста структу́ра 2. структу́ра лі́нії (спектральної)
linear ~ = ліні́йна структу́ра
liquid ~ = ріди́нна структу́ра
liquid-crystal(line) ~ = рідиннокристалі́чна/плиннокристалі́чна структу́ра
local ~ = лока́льна структу́ра
logic ~ = логі́чна структу́ра
long-period ~ = довгопері́одна структу́ра
loop ~ = циклі́чна структу́ра
loose ~ = нещі́льна структу́ра
loosely-packed ~ = нещі́льно укла́дена [нещі́льно упако́вана] структу́ра
lyotropic ~ = ліотро́пна структу́ра
macroscopic ~ = макроскопі́чна структу́ра, макрострукту́ра, макробудо́ва
magnetic ~ = магне́тна структу́ра
magnetic domain ~ = магне́тна доме́нна структу́ра
marine ~ = морська́ спору́да
martensitic ~ = мартенси́тна структу́ра
mechanical ~ = механі́чна констру́кція
mesh ~ = чару́нко́ва [дірча́ста] структу́ра
metal ~ = структу́ра [будо́ва] мета́лу
metal-insulator semiconductor [MIS] ~ = структу́ра мета́л-діеле́ктрик-напівпровідни́к
metallic ~ = металі́чна структу́ра
metal-nitride-oxide semiconductor [MNOS] ~ = структу́ра мета́л-нітри́д-окси́д-напівпровідни́к
metal-oxide semiconductor [MOS] ~ = структу́ра мета́л-окси́д-напівпровідни́к
metastable ~ = метастабі́льна структу́ра
micellar ~ = міце́льна структу́ра
microcrystalline ~ = мікрокристалі́чна структу́ра
microlayer(ed) ~ = мікрошарува́та структу́ра; мікрошарува́тість
microscopic ~ = мікроскопі́чна структу́ра, мікрострукту́ра, мікробудо́ва
modular ~ = мо́дульна констру́кція
modulated magnetic ~ = (з)модульо́вана магне́тна структу́ра
molecular ~ = 1. моле́кульна [молекуля́рна] будо́ва [структу́ра] 2. будо́ва [структу́ра] моле́кули
molecule ~ = будо́ва [структу́ра] моле́кули
mosaic ~ = 1. моза́їкова структу́ра 2. мозаї́чність
multilayer ~ = багатошаро́ва структу́ра
multilevel ~ = багаторі́внева структу́ра
multiphase ~ = багатофа́зова структу́ра
multiplet ~ = мультипле́тна структу́ра
nanomagnetic ~ = магне́тна наностру́ктура
nematic ~ = немати́чна структу́ра
nested ~ = вкла́дена [гніздова́] структу́ра
net(‑like) ~ = сітча́ста структу́ра
network ~ = 1. структу́ра мере́жі 2. сі́тка лі́ній матерія́лу
noncollinear ~ = неколінеа́рна структу́ра
nonequilibrium ~ = нерівнова́жна структу́ра
nonideal ~ = неідеа́льна структу́ра
nonlinear ~ = неліні́йна структу́ра (молекули)
nonperiodic ~ = неперіоди́чна структу́ра
nonsingular ~ = несинґуля́рна структу́ра
nuclear ~ = структу́ра [будо́ва] ядра́
one-dimensional ~ = однови́мірна структу́ра
ordered ~ = впорядко́вана структу́ра
orientation-ordered ~ = орієнтаці́йно впорядко́вана структу́ра
oriented ~ = зорієнто́вана структу́ра
orthogonal ~ = прямоку́тна [ортогона́льна] структу́ра
partially-ordered ~ = частко́во впорядко́вана структу́ра
particle ~ = структу́ра части́нки
parton ~ = парто́нна структу́ра
pearlite ~ = перлі́това структу́ра
perfect ~ = доскона́ла структу́ра (кристалу тощо)
periodic ~ = періоди́чна структу́ра
piezoelectric composite ~ = п’єзокомпози́тна структу́ра
planar ~ = площи́нна [плана́рна] структу́ра
plate ~ = пли́тчаста структу́ра
pole ~ = по́люсна структу́ра
polycrystal(line) ~ = полікристалі́чна структу́ра
polygonized ~ = (тт) моза́їкова [полігон(із)о́вана] структу́ра
polygonized block ~ = моза́їкова [полігон(із)о́вана] бло́кова структу́ра
polymer ~ = структу́ра поліме́ру
porous ~ = порува́та структу́ра
primary ~ = перви́нна структу́ра
product ~ = до́буток структу́р
quark ~ = ква́ркова структу́ра
quark-parton ~ = кварк-парто́нна структу́ра
quasi-one-dimensional ~ = квазиоднови́мірна структу́ра
quasi-periodic ~ = квазиперіоди́чна структу́ра
quasi-two-dimensional ~ = квазидвови́мірна структу́ра
radial ~ = радія́льна структу́ра, радія́льність
ramified ~ = розгалу́жена структу́ра, розгалу́женість
random ~ = випадко́ва [безла́дна, хаоти́чна] структу́ра
ray ~ = промене́ва структу́ра
record ~ = структу́ра за́пису
regular ~ = реґуля́рна [періоди́чна] структу́ра
resonance ~ = резона́нсна структу́ра
reticular ~ = сітча́ста [ретикуля́рна] структу́ра
rigid ~ = жорстка́ констру́кція
ring ~ = кільце́ва структу́ра
ring-like ~ = кільча́ста структу́ра
ring-shaped ~ = кільча́ста структу́ра
rotational ~ = оберто́ва [ротаці́йна] структу́ра
sandwich ~ = багатошаро́ва [перешаро́вана] структу́ра
scale ~ = луска́та структу́ра
secondary ~ = втори́нна структу́ра
sectorial ~ of a growth pyramid = се́кторна структу́ра пірамі́ди ро́сту
self-organizing ~ = самоорганізо́вна структу́ра
self-sustained dissipative ~ = самопідтри́мна дисипати́вна структу́ра, автострукту́ра
semiconductor ~ = напівпровіднико́ва структу́ра
semirigid ~ = напівжорстка́ констру́кція
shell ~ = 1. оболо́нкова [оболо́нчаста] структу́ра 2. структу́ра [будо́ва] оболо́нки
single-crystal ~ = монокристалі́чна структу́ра
single-layer ~ = одношаро́ва структу́ра
single-level ~ = однорі́внева структу́ра
singular ~ = синґуля́рна структу́ра
skeleton ~ = карка́сна констру́кція
small-scale ~ = дрібномасшта́бна структу́ра
smectic ~ = смекти́чна структу́ра
soil ~ = структу́ра ґру́нту
space ~ = структу́ра про́стору
space-time ~ = просторочасова́ структу́ра; структу́ра про́стору-ча́су
spatial ~ = просторо́ва структу́ра
spatially homogeneous ~ = просторо́во однорі́дна структу́ра
spatially inhomogeneous ~ = просторо́во неоднорі́дна структу́ра
spatially periodic ~ = просторо́во періоди́чна структу́ра
sperimagnetic ~ = сперимагне́тна структу́ра
spinel (crystal) ~ = шпіне́льна (кристалі́чна) структу́ра
spiral ~ = спіра́льна структу́ра (галактики)
spiral magnetic ~ = спіра́льна магне́тна структу́ра
stable ~ = стійка́ структу́ра
stand-alone ~ = самості́йна структу́рна одини́ця
star(‑like) ~ = зірча́ста структу́ра
statically determinate ~ = стати́чно визна́чна констру́кція
statically indeterminate ~ = стати́чно невизна́чна констру́кція
statically redundant ~ = стати́чно невизна́чна констру́кція
stellar ~ = структу́ра [будо́ва] зорі́
stereoregular ~ = стереореґуля́рна структу́ра
stereospecific ~ = стереоспецифі́чна структу́ра
streaky ~ = жилча́ста [смуга́ста] структу́ра
streated ~ = борозни́ста структу́ра
strongest topological ~ = найсильні́ша топологі́чна структу́ра
subboundary ~ = примежова́ структу́ра
subcrystalline ~ = субкристалі́чна структу́ра
submerged ~ = підво́дна спору́да
subsurface ~ = 1. структу́ра підповерхне́вої діля́нки, підповерхне́ва структу́ра 2. підзе́мна спору́да
superhyperfine ~ = ультратонка́ [супернадтонка́] структу́ра
supermolecular ~ = надмолекуля́рна структу́ра
supporting ~ = 1. підкла́динка 2. опо́рна [трима́льна] констру́кція
surface ~ = структу́ра пове́рхні, поверхне́ва структу́ра
surface band ~ = поверхне́ва зо́нна структу́ра
surface-barrier ~ = поверхне́ва бар’є́рна структу́ра
surface-extended x-ray-absorption fine ~ = поверхне́во простя́гнена тонка́ структу́ра рентґе́нівських спе́ктрів поглина́ння
suspension ~ = підвісна́ констру́кція
suspended ~ = підві́шена констру́кція
syndiotactic ~ = синдіотакти́чна структу́ра
temporal ~ = часова́ структу́ра
temporary ~ = тимчасо́ва спору́да
term ~ = структу́ра те́рму
tessellate ~ = моза́їкова структу́ра
tetragonal ~ = тетрагона́льна структу́ра
tetrahedral ~ = тетраедри́чна структу́ра
thin-film ~ = тонкоплі́вкова структу́ра
thixotropic ~ = тиксотропна структу́ра
thread-like ~ = нитча́ста структу́ра
three-dimensional ~ = триви́мірна структу́ра
topological ~ = топологі́чна структу́ра, тополо́гія
transient ~ = перехі́дна́ структу́ра
transition ~ = переходо́ва структу́ра, структу́ра перехо́ду
tree(‑like) ~ = деревна́ [дендри́тна, деревоподі́бна] структу́ра
trigonal ~ = тригона́льна структу́ра
turbostratum ~ = турбостра́тна структу́ра
twin ~ = двійнико́ва структу́ра
twist nematic ~ = твіст-структу́ра нема́тику
two-dimensional ~ = двови́мірна структу́ра
underground ~ = підзе́мна спору́да
unresolved ~ = неви́різнена структу́ра
unstable ~ = нестійка́ структу́ра
valence-bond ~ = вале́нтна структу́ра
variband ~ = варизо́нна структу́ра
vertical (layer) ~ of the atmosphere = вертика́льна структу́ра атмосфе́ри
vesicular ~ = пухи́рча́ста структу́ра
vibration-absorbing ~ = вібропоглина́льна констру́кція
vibrational ~ = коливна́ структу́ра
vicinal ~ = (of a surface) віцина́льна структу́ра (поверхні)
void ~ = порува́та структу́ра
Widmanstätten ~ = Ві́дманштетенова карти́на [структу́ра]
wurtzite ~ = вуртци́тна структу́ра
x-ray-absorption fine ~ = тонка́ структу́ра рентґе́нівських спе́ктрів поглина́ння
system 1. систе́ма || систе́мний 2. суку́пність; ко́мплекс || суку́пнісний, ко́мплексний 3. класифіка́ція || класифікаці́йний 4. (кф) синго́нія, (кристалографі́чна) систе́ма || сингоні́йний 5. (техн.) аґреґа́т, при́стрій || аґреґа́тний
['sɪstəm]
~ for nuclear auxiliary power [SNAP] = допомі́жна́ (енергети́чна) систе́ма на я́дерному па́ливі
~ of algebraic equations = систе́ма алґебри́чних рівня́нь
~ of atomic time = систе́ма а́томного ча́су
~ of axioms = систе́ма [набі́р] аксіо́м
~ of coupled oscillators = систе́ма зв’я́заних осциля́торів
~ of curves = сім’я́ [систе́ма] криви́х
~ of differential equations = систе́ма диференці́йних рівня́нь
~ of eigenfunctions = систе́ма вла́сних фу́нкцій
~ of equations = систе́ма рівня́нь
~ of forces = систе́ма сил
~ of free particles = систе́ма ві́льних части́нок
~ of functions = систе́ма фу́нкцій, функці́йна систе́ма
~ of generators = систе́ма твірни́х
~ of homogeneous equations = систе́ма однорі́дних рівня́нь
~ of inequalities = систе́ма нері́вностей
~ of integral equations = систе́ма інтеґра́льних рівня́нь
~ of interacting particles = систе́ма взаємоді́йних части́нок
~ of interconnected equations = систе́ма зв’я́заних рівня́нь
~ of linear equations = систе́ма ліні́йних рівня́нь
~ of logarithms = систе́ма логари́тмів
~ of mass [material] points = систе́ма матерія́льних то́чок
~ of measurements = мірни́ча систе́ма, систе́ма мі́ряння [вимі́рювання]
~ of n dimensions = n-ви́мірна систе́ма
~ of neighborhoods = систе́ма о́колів
~ of nonlinear equations = систе́ма неліні́йних рівня́нь
~ of nuclei = систе́ма я́дер
~ of numbers = числова́ систе́ма, систе́ма чи́слення
~ of ordinary differential equations = систе́ма звича́йних диференці́йних рівня́нь
~ of parameters = систе́ма пара́метрів
~ of partial differential equations = систе́ма диференці́йних рівня́нь у части́нних похідни́х
~ of planets = планета́рна систе́ма, систе́ма плане́т
~ of polar coordinates = поля́рна систе́ма координа́т, систе́ма поля́рних координа́т
~ of preferences = систе́ма перева́г
~ of projective coordinates = проєкти́вна систе́ма координа́т, систе́ма проєкти́вних координа́т
~ of punctuation = (матем.) пра́вила дужо́к [дужкува́ння]
~ of reference = систе́ма ві́дліку
~ of residue classes = систе́ма кла́сів ли́шків
~ of roots = систе́ма ко́ренів
~ of sets = систе́ма [сім’я́] множи́н
~ of standards = систе́ма етало́нів [станда́ртів]
~ of stellar magnitudes = систе́ма зоре́вих величи́н
~ of surfaces = сім’я́ [систе́ма] пове́рхонь
~ of units = систе́ма одини́ць
~ of variational equations = систе́ма варіяці́йних рівня́нь
~ of vectors = систе́ма векторі́в
~ with waiting = систе́ма з чека́нням
Abelian ~ = А́белева систе́ма
aberration-free ~ = безабераці́йна систе́ма
absolute coordinate ~ = абсолю́тна систе́ма ві́дліку
absolute ~ of units = абсолю́тна систе́ма одини́ць
accelerated ~ = пришви́дшувана систе́ма
accelerated reference ~ = пришви́дшена систе́ма координа́т
accelerating ~ = 1. пришви́дшувальна систе́ма 2. пришви́дшувана систе́ма
accessory ~ = допомі́жна́ систе́ма (у досліді)
achromatic ~ = ахромати́чна систе́ма
acoustical ~ = акусти́чна систе́ма
adaptive ~ = адапто́вна систе́ма
adiabatic ~ = адіяба́тна систе́ма
adjusting ~ = юстува́льна систе́ма
adjustment ~ = юстува́льна систе́ма
aeration ~ = систе́ма вентиля́ції
afocal ~ = безфо́кусна [афока́льна] систе́ма
air-conditioning ~ = кондиціюва́льна систе́ма, систе́ма [при́стрій для] кондиціюва́ння повітря
air-cooling ~ = систе́ма пові́тряного охоло́джування
air-core magnetic ~ = беззалі́зова магне́тна систе́ма
alarm ~ = систе́ма (аварі́йної) сигналіза́ції
algebraic ~ = алґебри́чна систе́ма
algebroid ~ = (of differential equations) алґебро́їдна систе́ма (диференційних рівнянь)
alignment ~ = центрува́льна систе́ма
all-purpose ~ = універса́льна систе́ма
Amagat ~ = систе́ма (одиниць) Амаґа́
analog ~ = ана́логова систе́ма
anamorphic ~ = анамо́рфна систе́ма
anharmonic ~ = ангармоні́чна систе́ма
anorthic ~ = триклі́нна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
aperiodic ~ = аперіоди́чна [неперіоди́чна] систе́ма
aplanatic ~ = апланати́чна систе́ма
apochromatic ~ = апохромати́чна систе́ма
apothecaries’ ~ of units = апте́карська систе́ма одини́ць
application-development ~ = систе́ма розробля́ння програ́м
aqueous ~ = водяна́ систе́ма
arrestment ~ = аретува́льна систе́ма
astatic ~ = астати́чна систе́ма
astronomical coordinate ~ = астрономі́чна систе́ма координа́т
asymmetric ~ = асиметри́чна систе́ма
asymptotically free ~ = асимптоти́чно ві́льна систе́ма
asynchronous ~ = асинхро́нна систе́ма
athermal ~ = атермі́чна [температуронезале́жна] систе́ма
atom(ic) ~ = систе́ма а́томів
audible-warning ~ = систе́ма звуково́ї сигналіза́ції
automated ~ = автоматизо́вана систе́ма
automatic ~ = автомати́чна систе́ма
automatic-control ~ = систе́ма автомати́чного реґулюва́ння [керува́ння]
automatic-frequency-control [AFC] ~ = систе́ма автомати́чного реґулюва́ння [ладува́ння] частоти́
autonomous ~ = автоно́мна систе́ма
auxiliary water ~ = (яф) допомі́жна́ водяна́ систе́ма (у реакторі)
avoirdupois ~ = брита́нська систе́ма одини́ць ма́си і ваги́ (базована на фунті)
axially symmetric ~ = аксійно симетри́чна систе́ма
axiom ~ = систе́ма аксіо́м
axiom ~ free from contradiction = (вну́трішньо) несупере́члива систе́ма аксіо́м
backup ~ = дублюва́льна [резе́рвна] систе́ма
balanced ~ = зрівнова́жена систе́ма
balancing ~ = зрівнова́жувальна систе́ма
band ~ = систе́ма смуг (спектральних)
barycentric coordinate ~ = барицентри́чна систе́ма координа́т
basic input/output ~ [BIOS] = основна́ систе́ма вво́дження-виво́дження (даних)
beam-deflection ~ = відхи́лювальна систе́ма (для струменів)
beam-ejection ~ = систе́ма виво́дження стру́меня (частинок)
beam-plasma ~ = систе́ма пла́зма-стру́мінь
beam-transport ~ = систе́ма транспортува́ння стру́меня (частинок)
Bernoulli ~ = систе́ма Берну́лі
binary ~ = 1. двокомпоне́нтна [біна́рна, двоскладнико́ва] систе́ма 2. (тд) двофа́зова систе́ма 3. (астр.) подві́йна зоря́ 4. (матем.) двійко́ва числова́ систе́ма
binary number ~ = двійко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
biological ~ = біосисте́ма
biorthogonal ~ = біортогона́льна систе́ма (of functions/vectors – функцій/векторів)
bipolar coordinate ~ = біполя́рна [двопо́люсна] систе́ма координа́т
bistable ~ = двоста́нова систе́ма, систе́ма з двома́ стійки́ми ста́нами
bivariant ~ = 1. (тд) систе́ма з двома́ сту́пенями ві́льности 2. (х.) двоварія́нтна систе́ма
bounded ~ = обме́жена систе́ма
brake ~ = гальмівна́ систе́ма
braking ~ = гальмівна́ систе́ма
Brayton-cycle power ~ = (яф) енергети́чна систе́ма з ци́клом Бре́йтона
bridged-ring ~ = (х.) містко́ва сполу́ка
British absolute ~ of units = (foot-pound-second) брита́нська абсолю́тна систе́ма одини́ць (фут-фунт-секунда)
British engineering ~ of units = див. British gravitational ~ of units
British gravitational ~ of units = (foot-second-slug mass) брита́нська ґравітаці́йна систе́ма одини́ць (фут-секунда-слаґ)
buffer ~ = бу́ферна систе́ма
bussed ~ = систе́ма зі спі́льною [зага́льною] ши́ною
cable TV ~ = ка́бельна систе́ма телеба́чення
canonical ~ = каноні́чна систе́ма
Cartesian coordinate ~ = Дека́ртова систе́ма координа́т
cascade ~ = каска́дова систе́ма
catadioptric ~ = дзерка́льно-лі́нзова [катадіоптри́чна] систе́ма
causal ~ = причино́ва [фізи́чна] систе́ма
celestial-equator ~ of coordinates = еква́торна систе́ма координа́т
celestial-guidance ~ = астронавіґаці́йна систе́ма
Celor lens ~ = Се́лорова [Ґа́усова] систе́ма лінз
center-of-mass (coordinate) ~ = (координа́тна) систе́ма це́нтру мас
centered optical ~ = зцентро́вана опти́чна систе́ма
centimeter-gram-second [CGS] ~ of units = систе́ма одини́ць СГС (сантимет(е)р-грам-секунда)
chance-causes ~ = система випадко́вих причи́н
channeling ~ = каналува́льна систе́ма (що утворює канали)
channelizing ~ = каналува́льна систе́ма (що відокремлює канали)
chaotic ~ = безла́дна [хаоти́чна] систе́ма
charged-particle ~ = систе́ма заря́джених части́нок
classical ~ = класи́чна [неква́нтова] систе́ма
closed ~ = 1. (тд) за́мкнена [ізольо́вана] систе́ма 2. (техн.) гермети́чна систе́ма
closed-circuit cooling ~ = (яф) за́мкнений цикл охоло́джування
closed-cycle cooling ~ = (яф) за́мкнений цикл охоло́джування
closed-loop control ~ = реґулюва́льна систе́ма зі зворо́тним зв’язко́м
closed-loop cooling ~ = (яф) за́мкнений цикл охоло́джування
close-packed ~ = щільноукла́дена [щільноупако́вана] систе́ма
code-dependent ~ = кодозале́жна систе́ма
code-independent ~ = кодонезале́жна систе́ма
code-insensitive ~ = кодонезале́жна систе́ма
code-sensitive ~ = кодозале́жна систе́ма
coding ~ = систе́ма кодува́ння
coherent ~ = когере́нтна систе́ма (of units – одиниць)
collimation ~ = колімаці́йна систе́ма
collisional ~ = зіткненнє́ва систе́ма
collisionless ~ = беззіткненнє́ва систе́ма
colloid ~ = коло́їдна систе́ма
color-order ~ = шкала́ кольорі́в
combination ~ = комбінаці́йна систе́ма
combined ~ = комбінаці́йна систе́ма
command ~ = систе́ма кома́нд
common-bus ~ = систе́ма зі спі́льною ши́ною
communication ~ = систе́ма зв’язку́
compatible ~ = згі́дна [сумі́сна] систе́ма
complete ~ = (матем.) по́вна систе́ма
completely integrable ~ of equations = цілко́м інтеґро́вна систе́ма рівня́нь
complete ~ of axioms = по́вна систе́ма аксіо́м
complete orthonormal(ized) ~ = по́вна ортонормо́вана систе́ма
complex ~ = складна́ систе́ма
compound ~ = скла́дена систе́ма
computation ~ = обчи́слювальна систе́ма
computer ~ = 1. комп’ю́терна систе́ма, обчи́слювальний [комп’ю́терний] ко́мплекс 2. комп’ю́тер (як сукупність складників)
computerized ~ = скомп’ютер(из)о́вана систе́ма
condensed ~ = (с)конденсо́вана систе́ма
condensed ring ~ = (х.) (с)конденсо́вана циклі́чна систе́ма
condenser-cooling ~ = конденса́торна охоло́джувальна систе́ма
condensing ~ = конде́нсорна систе́ма
conducting ~ = прові́дна систе́ма
confocal ~ = співфо́кусна систе́ма
confocal lens ~ = співфо́кусна лі́нзова систе́ма
confocal mirror ~ = співфо́кусна дзерка́льна систе́ма
conjugate ~ = спря́жена систе́ма
conservative ~ = консервати́вна [збережна́] систе́ма
consistent ~ = 1. згі́дна [узгі́днена, узго́джена] систе́ма 2. вну́трішньо несупере́члива систе́ма
consistent axiom ~ = (вну́трішньо) несупере́члива систе́ма аксіо́м
consistent ~ of standards = узгі́днена [узго́джена] систе́ма етало́нів
consolidated power ~ = об’є́днана енергосисте́ма
constrained ~ = систе́ма із в’я́зями
constrained mechanical ~ = механі́чна систе́ма із в’я́зями
containment ~ = (яф) систе́ма затри́мування [локаліза́ції] радіоакти́вности
containment spray ~ = пульвериза́торна [розпо́рскувальна] систе́ма затри́мування [локаліза́ції] радіоакти́вности
continuous ~ = непере́рвна систе́ма
contracurrent ~ = катоптри́чна систе́ма
control ~ = реґулюва́льна систе́ма, систе́ма керува́ння [реґулюва́ння]
controlled ~ = керо́вана [реґульо́вана] систе́ма
conversion ~ = перетво́рювальна систе́ма
coolant-cleanup ~ = систе́ма очища́ння теплоносія́ (в реакторі)
cooling ~ = охоло́джувальна систе́ма, систе́ма охоло́джування
coordinate ~ = систе́ма координа́т, координа́тна систе́ма
Copernican ~ = Копе́рникова систе́ма
core-cooling ~ = систе́ма охоло́джування акти́вної зо́ни (реактора)
core-flooding ~ = систе́ма зато́плювання [зану́рювання] акти́вної зо́ни (реактора)
core-spray ~ = (яф) розпо́рскувальна охоло́джувальна систе́ма
corrected optical ~ = скориго́вана опти́чна систе́ма
coupled ~s = зв’я́зані [взаємоді́йні] систе́ми
cryogenic ~ = кріоге́нна систе́ма
crystal ~ = синго́нія, кристалографі́чна [кристалі́чна] систе́ма
cubic ~ = кубі́чна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
curvilinear coordinate ~ = криволіні́йна систе́ма координа́т
cylindrical coordinate ~ = циліндри́чна систе́ма координа́т
data ~ = інформаці́йна систе́ма
data-acquisition ~ = систе́ма збира́ння да́них
database ~ = систе́ма баз да́них
database-management ~ [DBMS] = систе́ма керува́ння ба́зами да́них [СКБД]
data-processing ~ = систе́ма опрацьо́вування да́них
decimal (number) ~ = десятко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
decision-making ~ = систе́ма прийма́ння рі́шень [СПР]
decision-support ~ [DSS] = систе́ма підтри́мування прийма́ння рі́шень [СППР]
dedicated ~ = спеціялізо́вана систе́ма
dee ~ = систе́ма дуа́нтів
deflecting ~ = відхи́лювальна (оптична) систе́ма
degenerate ~ = ви́роджена систе́ма
determinate ~ of equations = ви́значена систе́ма рівня́нь
deterministic ~ = детерміно́вана систе́ма
diagnostic ~ = діягности́чна систе́ма
digital ~ = цифрова́ систе́ма
dioptric ~ = діоптри́чна систе́ма
direct-cycle cooling ~ = (яф) прями́й охоло́джувальний цикл, охоло́джувальна систе́ма з прями́м ци́клом
direct-feedback ~ = систе́ма з безпосере́днім зворо́тним зв’язко́м
disk operating ~ [DOS] = ди́скова операці́йна систе́ма
disordered ~ = безла́дна [невпорядко́вана] систе́ма
disperse ~ = диспе́рсна систе́ма
dispersive ~ = дисперсі́йна систе́ма
dissipative ~ = дисипати́вна систе́ма
distortion-free ~ = бездисторсі́йна систе́ма (оптична)
distributed(‑parameter) ~ = розподі́лена систе́ма, систе́ма з розподі́леними пара́метрами
disturbed ~ = збуре́на систе́ма
double-loop cooling ~ = (яф) двоко́нтурна охоло́джувальна систе́ма
driving ~ = збу́джувальна систе́ма
dual-cycle cooling ~ = (яф) двоко́нтурна охоло́джувальна систе́ма
dual-cycle reactor ~ = (ядерний) реа́ктор з подві́йним ци́клом
duodecimal (number) ~ = дванадцятко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
duplexed ~ = ду́плексна [продубльо́вана] систе́ма
dynamical ~ = динамі́чна систе́ма
earthed ~ = узе́млена [зазе́млена] систе́ма
earthing ~ = систе́ма узе́млення [зазе́млення]
ecliptic coordinate ~ = екліпти́чна систе́ма координа́т
ecological ~ = екосисте́ма, екологі́чна систе́ма див. тж ecosystem
electric ~ = електри́чна систе́ма
electric-wiring ~ = електропрові́д [електропрово́дка]
electromagnetic ~ of units = електромагне́тна систе́ма одини́ць, систе́ма СГСМ
electron ~ = електро́нна систе́ма, систе́ма [суку́пність] електро́нів
electronic ~ = електро́нна систе́ма (пристрій)
electrooptic(al) ~ = електроопти́чна систе́ма
electrostatic ~ = електростати́чна систе́ма
electrostatic ~ of units = електростати́чна систе́ма одини́ць, систе́ма СГСЕ
elliptic ~ = еліпти́чна систе́ма (of equations – рівнянь)
elliptic cylindrical coordinate ~ = систе́ма координа́т еліпти́чнго цилі́ндра
embedded ~ = вбудо́вана [вмонто́вана] систе́ма
emergency ~ = аварі́йна систе́ма
emergency core-cooling ~ [ECCS] = систе́ма аварі́йного охоло́джування акти́вної зо́ни (реактора)
emergency power-supply ~ = аварі́йна систе́ма енергопостача́ння
emitting ~ = випромі́нна [променюва́льна] систе́ма, систе́ма з променюва́нням [випромі́нюваннямщ
energy-conversion ~ = енергоперетво́рювальна систе́ма
energy-management ~ = систе́ма реґулюва́ння спожива́ння ене́ргії
energy-storage ~ = систе́ма накопи́чування ене́ргії
engineering ~ = технологі́чна систе́ма
engineer’s ~ of units = (foot-second-slug mass) брита́нська ґравітаці́йна систе́ма одини́ць (фут-секунда-слаґ)
environmental monitoring ~ = систе́ма контро́лю [моніто́рення]
довкі́лля
equatorial ~ = еква́торна систе́ма (координа́т)
equilibrium ~ = рівнова́жна систе́ма
equinoctial ~ of coordinates = еква́торна систе́ма координа́т
equivalent ~ = еквівале́нтна систе́ма
erecting ~ = переверта́льна систе́ма (оптична)
ergatic ~ = ергати́чна [люди́но-маши́нна] систе́ма
ergodic ~ = ергоди́чна систе́ма
eutectic ~ = евтекти́чна систе́ма
eutectogenic ~ = евтектоге́нна систе́ма
evolutionary ~ = еволюці́йна систе́ма
evolving ~ = еволюцівна́ систе́ма
excited ~ = 1. збу́джена систе́ма 2. збу́джувана систе́ма
exciting ~ = збу́джувальна систе́ма
executive ~ = операці́йна систе́ма
executive file-control ~ = систе́ма керува́ння фа́йлами
executive information ~ = операці́йна інформаці́йна систе́ма
exhaust ~ = витяга́льна [вентиля́торна] систе́ма
expert ~ = експе́ртна систе́ма
extragalactic ~ = позагалакти́чна систе́ма
extraterrestrial ~ = позазе́мна систе́ма
fail-safe ~ = безвідмо́вна [наді́йна] систе́ма
fault-intolerant ~ = відмовонестійка́ [відмовочутли́ва] систе́ма
fault-tolerant ~ = відмовостійка́ [відмовонечутли́ва] систе́ма
feedback ~ = систе́ма зі зворо́тним зв’язко́м
feedback control ~ = реґулюва́льна систе́ма [систе́ма керува́ння] зі зворо́тним зв’язко́м
Fermi ~ = фе́рмі-систе́ма, систе́ма Фе́рмі
few-body ~ = малочасти́нко́ва систе́ма (не більше чотирьох)
few-nucleon ~ = малонукло́нна систе́ма (не більше чотирьох)
few-particle ~ = малочасти́нко́ва систе́ма (не більше чотирьох)
file ~ = фа́йлова систе́ма
finite ~ = скінче́нна систе́ма
finite-dimensional ~ = скінченнови́мірна систе́ма
fixed coordinate ~ = нерухо́ма систе́ма координа́т
fixed-point ~ = (числова) систе́ма з фіксо́ваною ко́мою [кра́пкою]
focusing ~ = фокусува́льна систе́ма
foot-pound-second [FPS] ~ of units = брита́нська абсолю́тна систе́ма одини́ць (фут-фунт-секунда)
four-component ~ = чотирикомпоне́нтна [чотирискладнико́ва] систе́ма
four-level ~ = чотирирі́внева систе́ма
free ~ = ві́льна систе́ма
free-particle ~ = систе́ма ві́льних части́нок
frozen ~ = вморо́жена систе́ма
fundamental ~ = фундамента́льна систе́ма
fundamental coordinate ~ = фундамента́льна систе́ма координа́т
galactic ~ = галакти́чні координа́ти, галакти́чна систе́ма координа́т
Gaussian ~ of units = Ґа́усова систе́ма одини́ць, симетри́чна систе́ма одини́ць СГС
Gauss lens ~ = Ґа́усова [Се́лорова] систе́ма лінз
generalized curvilinear coordinate ~ = узага́льнена криволіні́йна систе́ма координа́т
generating ~ = систе́ма твірни́х
geocentric coordinate ~ = геоцентри́чна систе́ма координа́т
geographic grid ~ = систе́ма географі́чних координа́т
Gibbs ~ = Ґі́бсів анса́мбль
Giorgi ~ = систе́ма (одини́ць) МКСА (мет(е)р-кілограм-секунда-ампер), систе́ма Ґіо́рґі
glassy ~ = скли́ста [склоподі́бна] систе́ма
Global Positioning ~ [GPS] = Систе́ма глоба́льного позиціюва́ння
goniometric ~ = гоніометри́чна систе́ма
gravitating ~ = ґравітівна́ систе́ма
gravitationally bound ~ = ґравітаці́йно зв’я́зана систе́ма
gravitational ~ of units = ґравітаці́йна систе́ма одини́ць (з основними одиницями довжина-час-маса)
gravity ~ = самопли́нна систе́ма
ground ~ = 1. назе́мна систе́ма 2. (ел.) систе́ма узе́млення [зазе́млення]
grounded ~ = узе́млена [зазе́млена] систе́ма
guest ~ = підпорядко́ваний комп’ю́тер
guidance ~ = си́стема наво́дження; систе́ма-путівни́к
Hamiltonian ~ = Га́міл(ь)тонова систе́ма
hard-(self‑)excitation ~ = систе́ма з жорстки́м збу́джуванням
harmonic coordinate ~ = гармоні́чна систе́ма координа́т
heat-supply ~ = систе́ма теплопостача́ння
Heaviside-Lorentz ~ = систе́ма (одиниць) Ге́вісайда-Ло́ренца
heliocentric ~ of coordinates = геліоцентри́чна систе́ма координа́т
heterogeneous ~ = гетероге́нна [неоднорі́дна] систе́ма
heterophase ~ = гетерофа́зова систе́ма
hexadecimal number ~ = шістнадцятко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
hexagonal ~ = гексагона́льна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
hierarchical ~ = (і)єрархі́чна систе́ма
hierarchical file ~ = (і)єрархі́чна фа́йлова систе́ма
high-beta ~ = систе́ма з вели́ким бе́та
high-resolution ~ = систе́ма з висо́кою вирізня́льною [розді́льною] зда́тністю
high-sensitivity ~ = високочутли́ва систе́ма
holonomic ~ = голоно́мна систе́ма
holonomic reference ~ = голоно́мна систе́ма ві́дліку
homogeneous ~ = однорі́дна [гомоге́нна] систе́ма
horizon ~ of coordinates = (астр.) горизо́нтова систе́ма координа́т
host ~ = 1. централізо́вана систе́ма 2. головни́й комп’ю́тер
host-centered ~ = (і)єрархі́чна систе́ма (процесорів)
hostless ~ = децентралізо́вана систе́ма
host/satellite ~ = (і)єрархі́чна систе́ма (процесорів)
hybrid ~ = гібри́дна систе́ма
hydraulic ~ = гідравлі́чна систе́ма, гідросисте́ма
hydrogen-like ~ = воднеподі́бна систе́ма
hypercomplex ~ = а́лґебра
immersion ~ = занурна́ [імерсі́йна] систе́ма
incoherent ~ = некогере́нтна систе́ма
incompatible ~ = незгі́дна [несумі́сна] систе́ма
inconsistent ~ = вну́трішньо супере́члива систе́ма
independent ~ = автоно́мна систе́ма; незале́жна систе́ма
indeterminate ~ of equations = неви́значена систе́ма рівня́нь
inertial ~ = інерці́йна систе́ма
inertial coordinate ~ = інерці́йна систе́ма координа́т
infinite ~ = нескінче́нна систе́ма
infinite-dimensional ~ = нескінченнови́мірна систе́ма
information ~ = інформаці́йна систе́ма
information feedback ~ = систе́ма з інформаці́йним зворо́тним зв’язко́м
information management ~ = інформаці́йна систе́ма керува́ння
information-retrieval ~ = систе́ма по́шуку інформа́ції
information-selection ~ = систе́ма по́шуку інформа́ції
information-transmission ~ = систе́ма пересила́ння інформа́ції
inhomogeneous ~ = неоднорі́дна систе́ма
initial ~ = початко́ва [вихідна́] систе́ма
injection ~ = впо́рскувальна систе́ма, систе́ма інже́кції
in-line ~ = пото́кова (технологічна) лі́нія
in-plant ~ = лока́льна систе́ма
instrument ~ = систе́ма при́ладів
insulated ~ = заізольо́вана систе́ма
integrable ~ of equations = інтеґро́вна систе́ма рівня́нь
integrated ~ = 1. вбудо́вана [вмонто́вана] систе́ма 2. ко́мплексна систе́ма
integrated cooling ~ = інтеґра́льна [по́вна] охоло́джувальна систе́ма
integrated information ~ = ко́мплексна [об’є́днана] інформаці́йна систе́ма
interacting ~ = взаємоді́йна систе́ма, систе́ма із взаємоді́єю
interactive ~ = діяло́гова [інтеракти́вна] систе́ма
interconnected ~ of equations = систе́ма заче́плених рівня́нь
interconnected power ~ = об’є́днана енергосисте́ма
interlibrary-exchange ~ = міжбібліоте́чний абонеме́нт
international ~ of electrical units = міжнаро́дна систе́ма електри́чних одини́ць (існувала до 1947 року)
International ~ of Units [SI] = міжнаро́дна систе́ма одини́ць, систе́ма одини́ць СІ
international measurement ~ = міжнаро́дна мірни́ча систе́ма, міжнаро́дна систе́ма мі́ряння [вимі́рювання]
invariable ~ = незмі́нювана [незмі́нна] систе́ма
invariant ~ = інварія́нтна систе́ма (under, with respect to – відносно, щодо)
inverting ~ = інвертува́льна [оберта́льна] систе́ма (оптична)
involutory ~ = інволюці́йна систе́ма (of exterior differential equations – рівнянь із зовнішніми диференціялами)
irreversible ~ = необоро́тна систе́ма
isolated ~ = 1. (тд) за́мкнена [ізольо́вана] систе́ма 2. (техн.) гермети́чна систе́ма
isometric ~ = кубі́чна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
isomorphic ~s = ізомо́рфні систе́ми
iterated-function ~ = систе́ма ітеро́ваних фу́нкцій
input/output control ~ = систе́ма керува́ння вво́дженням-виво́дженням (даних)
Johnson-Morgan ~ of stellar magnitudes = класифіка́ція зоре́вих величи́н Джо́нсона-Мо́рґана
katoptric ~ = катоптри́чна систе́ма
laboratory (coordinate) ~ = лаборато́рна систе́ма (координа́т)
laser ~ = ла́зерна систе́ма
leak-tight ~ = гермети́чна систе́ма
left-hand(ed) ~ = лівоґвинтова́ систе́ма
left-hand(ed) coordinate ~ = лі́ва [лівобі́чна] систе́ма координа́т
lens ~ = лі́нзова систе́ма, систе́ма лінз; об’єкти́в
life-support ~ = систе́ма життєзабезпе́чення
lighting ~ = систе́ма осві́тлення
linear ~ = ліні́йна систе́ма
linearized ~ = лінеаризо́вана систе́ма
linearly-accelerated coordinate ~ = рівнопришви́дшувана систе́ма координа́т
linearly independent ~ = систе́ма ліні́йно незале́жних рівня́нь
local coordinate ~ = лока́льна систе́ма координа́т
local star ~ = лока́льна зоре́ва систе́ма
logic ~ = логі́чна схе́ма (сукупність логічних елементів)
long-period ~ = довгопері́одна систе́ма
lossless ~ = безутра́тна систе́ма, систе́ма без утра́т
lossy ~ = систе́ма із втра́тами
low-beta ~ = систе́ма з мали́м бе́та
lumped-parameter ~ = систе́ма з зосере́дженими пара́метрами
macroscopic ~ = макроскопі́чна систе́ма
magnetic ~ = магне́тна систе́ма
magnetic coordinate ~ = магне́тна систе́ма координа́т
magnitude ~ = (астр.) систе́ма зоре́вих величи́н
mains ~ = маґістра́льна мере́жа (електропостачання тощо)
management ~ = керува́льна [реґулюва́льна] систе́ма
management information ~ = адміністрати́вна інформаці́йна систе́ма
many-body ~ = багатоті́лова [багаточасти́нко́ва] систе́ма, систе́ма багатьо́х тіл [части́нок] (понад чотири)
many-nucleon ~ = багатонукло́нна систе́ма (понад чотири)
many-particle ~ = багаточасти́нко́ва систе́ма (понад чотири)
maser ~ = ма́зерна систе́ма
master/slave ~ = (і)єрархі́чна систе́ма з головни́м та підпорядко́ваними при́строями
measurement ~ = мірни́ча [метрологі́чна] систе́ма, систе́ма [єди́ний підхі́д до] мі́ряння [вимі́рювання]
measuring ~ = мі́рча [вимі́рювальна] систе́ма, систе́ма вимі́рювачів
mechanical ~ = механі́чна систе́ма
memory ~ = тип па́м’яті
meniscus ~ = мені́скова систе́ма
mesoscopic ~ = мезоскопі́чна систе́ма
metastable ~ = метастабі́льна систе́ма
metering ~ = мі́рча [вимі́рювальна] систе́ма
meter-kilogram-second ~ = систе́ма (одини́ць) МКС (мет(е)р-кілограм-секунда)
meter-kiligram-second-ampere ~ = систе́ма (одини́ць) МКСА (мет(е)р-кілограм-секунда-ампер)
meter-ton-second ~ = систе́ма (одини́ць) МТС (мет(е)р-тонна-секунда)
metric ~ = метри́чна систе́ма (одини́ць)
microscopic ~ = мікроскопі́чна систе́ма
mirror ~ = систе́ма дзерка́л
mks ~ = систе́ма (одини́ць) МКС (мет(е)р-кілограм-секунда)
mksa ~ = систе́ма (одини́ць) МКСА (мет(е)р-кілограм-секунда-ампер)
model reference ~ = взірце́ва моде́льна систе́ма
modular ~ = мо́дульна систе́ма
molecular ~ = молекуля́рна систе́ма
monitoring ~ = систе́ма моніто́рення, систе́ма (пото́чного) контро́лю
monoclinic ~ = моноклі́нна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
monodisperse ~ = монодиспе́рсна систе́ма
monotonic ~ of sets = моното́нна систе́ма [сім’я́] множи́н
motion-detection ~ = систе́ма контро́лю пересува́ння па́лива (в реакторі)
moving coordinate ~ = рухо́ма систе́ма координа́т
multiaccess ~ = систе́ма колекти́вного до́ступу
multicavity ~ = багаторезона́торна систе́ма
multichannel ~ = багатокана́лова систе́ма
multicircuit ~ = багатоко́нтурна систе́ма
multicolor ~ = багатоко́лірна систе́ма
multicomponent ~ = багатокомпоне́нтна [багатоскладнико́ва] систе́ма
multicounter ~ = багатолічи́льникова систе́ма
multidimensional ~ = багатови́мірна систе́ма
multielectrode ~ = багатоелектро́дна систе́ма
multilens ~ = багатолі́нзова систе́ма
multilevel ~ = багаторі́внева систе́ма
multiloop ~ = багатоко́нтурна систе́ма
multimode ~ = 1. багатомо́дова систе́ма 2. багаторежи́мна систе́ма
multiphase ~ = багатофа́зова систе́ма
multiple counter ~ = багатолічи́льникова систе́ма
multiple-user ~ = (комп.) систе́ма спі́льного [колекти́вного] користува́ння, систе́ма з мультидо́ступом
multiplex ~ = багатокана́лова систе́ма
multiprocessing ~ = мультипроце́сор; багатопроце́сорна систе́ма
multipurpose ~ = універса́льна систе́ма
multiquark ~ = багатоква́ркова систе́ма
multiresonator ~ = багаторезона́торна систе́ма
multistable ~ = багатоста́нова систе́ма, систе́ма з багатьма́ стійки́ми ста́нами
multistage ~ = багатоступене́ва систе́ма
multiuser ~ = (комп.) систе́ма спі́льного [колекти́вного] користува́ння, систе́ма з мультидо́ступом
multivariable ~ = багатови́мірна систе́ма
multiway ~ = багатокана́лова систе́ма
natural ~ of coordinates = приро́дна систе́ма координа́т
natural ~ of units = приро́дна систе́ма одини́ць
n-dimensional ~ = n-ви́мірна систе́ма
neighborhood ~ = систе́ма о́колів
network operating ~ = мереже́ва операці́йна систе́ма
neutral ~ = (електро)нейтра́льна систе́ма
non-Abelian ~ = неа́белева систе́ма
nonanticipatory ~ = причино́ва [фізи́чна] систе́ма
nonaqueous ~ = 1. (яф) безво́дна систе́ма 2. (х.) неводяна́ систе́ма
nonautonomous ~ = неавтоно́мна систе́ма
noncanonical ~ = неканоні́чна систе́ма
nonconservative ~ = неконсервати́вна [незбережна́] систе́ма
nondissipative ~ = недисипати́вна [безутра́тна] систе́ма
nonequilibrium ~ = нерівнова́жна систе́ма
non-ergodic ~ = неергоди́чна систе́ма
nonholonomic ~ = неголоно́мна систе́ма
noninertial (coordinate) ~ = неінерці́йна систе́ма (координа́т)
nonintegrable ~ = (of equations) неінтеґро́вна систе́ма (рівнянь)
nonlinear ~ = 1. неліні́йна систе́ма 2. систе́ма з неліні́йною взаємоді́єю
nonlinear-feedback control ~ = систе́ма керува́ння з неліні́йним зворо́тним зв’язко́м
nonperiodic ~ = неперіоди́чна [аперіоди́чна] систе́ма
nonquantized ~ = некванто́вана систе́ма
nonradiating ~ = невипромі́нна систе́ма
nonredundant ~ = систе́ма без резервува́ння [дублюва́ння]
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна систе́ма
nonresonant ~ = нерезона́нсна [нерезонівна́] систе́ма
nonstationary ~ = нестаціона́рна систе́ма
nonuniform ~ of equations = неоднорі́дна систе́ма рівня́нь
normal ~ = норма́льна систе́ма
normalized ~ = нормо́вана систе́ма
nuclear ~ = систе́ма я́дер
nucleon ~ = систе́ма нукло́нів
number ~ = числова́ систе́ма, систе́ма чи́слення
numbering ~ = систе́ма нумерува́ння [нумера́ції]
numeral ~ = числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
numeration ~ = числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
oblate spheroidal coordinate ~ = систе́ма координа́т сплю́щеного сферо́їда
oblique coordinate ~ = косоку́тна систе́ма координа́т
observer’s (coordinate) ~ = систе́ма (координа́т) спостерігача́
octal (number) ~ = вісімко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
off-line ~ = автоно́мна систе́ма
online ~ = неавтоно́мна систе́ма
online real-time [OLRT] ~ = реальночасова́ систе́ма з операти́вним до́ступом
on-off ~ = двопозиці́йна систе́ма (реґулювання)
one-component ~ = односкладнико́ва [однокомпоне́нтна] систе́ма
one-dimensional disordered ~ = однови́мірна невпорядко́вана систе́ма
one-phase ~ = однофа́зова систе́ма
open ~ = 1. відкри́та систе́ма 2. (тд) неза́мкнена систе́ма
open-circuit cooling ~ = систе́ма з відкри́тим ци́клом охоло́джування
open-cycle cooling ~ = (яф) неза́мкнений охоло́джувальний цикл; охоло́джувальна систе́ма з відкри́тим ци́клом
open-cycle reactor ~ = (яф) реа́ктор з одноко́нтурною [неза́мкненою] охоло́джувальною систе́мою
open-loop control ~ = реґулюва́льна систе́ма без зворо́тного зв’язку́; неза́мкнена систе́ма
open-loop cooling ~ = систе́ма з відкри́тим ци́клом охоло́джування
operating ~ = 1. систе́ма в ді́ї 2. операці́йна систе́ма
optical ~ = опти́чна систе́ма
optical projection ~ = опти́чна проєкці́йна систе́ма, проє́ктор
optimum ~ = оптима́льна систе́ма
optoelectronic ~ = оптоелектро́нна систе́ма
ordered ~ = впорядкова́на систе́ма
orthogonal ~ = ортогона́льна систе́ма, систе́ма ортогона́льних елеме́нтів
orthogonal coordinate ~ = ортогона́льна [прямоку́тна] систе́ма координа́т
orthonormal(ized) ~ = ортонормо́вана систе́ма
orthorhombic ~ = ромбі́чна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
orthoscopic ~ = ортоскопі́чна систе́ма
orthotomic ~ = ортотомі́чна систе́ма
oscillatory ~ = коливна́ [осцилівна́] систе́ма
overall conceptual ~ = конце́пція
overdetermined ~ of equations = надви́значена [переви́значена] систе́ма рівня́нь
overdeterminate ~ = див. overdetermined ~
overtemperature protective ~ = систе́ма теплово́го за́хисту
parabolic coordinate ~ = параболі́чна систе́ма координа́т
parabolic cylindrical coordinate ~ = систе́ма координа́т параболі́чного цилі́ндра
paraboloidal coordinate ~ = параболо́їдна систе́ма координа́т
parameter ~ = систе́ма пара́метрів
parametric ~ = параметри́чна систе́ма
partial ~ = парці́йна [парція́льна] систе́ма
partially ordered ~ = частко́во впорядкова́на систе́ма
particle ~ = систе́ма части́нок
particle-beam injection ~ = систе́ма інже́кції стру́меня части́нок
particle-injection ~ = систе́ма інже́кції [вво́дження] (частинок)
Peano(’s) axiom ~ = аксіо́ми [систе́ма аксіо́м] Пеа́но
periodic ~ = періоди́чна систе́ма (хемічних елементів)
perturbation ~ = збу́рювальна систе́ма
perturbed ~ = збу́рена систе́ма
perturbing ~ = збу́рювальна систе́ма
phase-conjugate ~ = фазоспря́жена систе́ма (оптична)
physical ~ = фізи́чна [причино́ва] систе́ма
pilot ~ = до́слідна [експеримента́льна] ве́рсія систе́ми
pipeline ~ = конве́єрна систе́ма
planar coordinate ~ = площи́нна [плана́рна] систе́ма координа́т
planet ~ = плане́тна систе́ма (в межах однієї планети)
planetary ~ = планета́рна систе́ма, систе́ма плане́т
planetocentric coordinate ~ = планетоцентри́чна систе́ма координа́т
planetographic coordinate ~ = планетографі́чна систе́ма координа́т
plasma ~ = пла́змо́ва систе́ма
plasma-molecular ~ = плазмомолекуля́рна систе́ма
pneumatic ~ = пневмати́чна систе́ма, пневмосисте́ма
point ~ = ба́льна систе́ма
polar coordinate ~ = поля́рна систе́ма координа́т
polydisperse ~ = полідиспе́рсна систе́ма
polymorphic ~ = полімо́рфна систе́ма
polyphase ~ = багатофа́зова систе́ма
Porro prism-erecting ~ = переверта́льна систе́ма По́рро
positive-feedback ~ = систе́ма з позити́вним зворо́тним зв’язко́м
power ~ = енергосисте́ма, енергети́чна систе́ма
power-conditioning ~ = (яф) систе́ма реґулюва́ння поту́жности (реактора)
power-supply ~ = систе́ма (електро)жи́влення; систе́ма енергопостача́ння
practical ~ (of units) = систе́ма (одини́ць) МКСА (мет(е)р-кілограм-секунда-ампер), практи́чна систе́ма одини́ць
prey-predator ~ = систе́ма "хижа́к-же́ртва"
principal plane ~ = (кф) головна́ [перви́нна] систе́ма площи́н
priority ~ = систе́ма пріорите́тів
process-control ~ = (автоматизо́вана) систе́ма керува́ння (технологічним) проце́сом
prolate spheroidal coordinate ~ = систе́ма координа́т ви́довженого [довга́стого] сферо́їда
propulsion ~ = руші́йна систе́ма
protected ~ = захи́щена систе́ма
protection ~ = систе́ма за́хисту, захисна́ систе́ма
protective ~ = систе́ма за́хисту, захисна́ систе́ма
prototype ~ = маке́т [моде́ль] систе́ми
Ptolemaic geocentric ~ = Птолеме́єва геоцентри́чна систе́ма
pulsed-communication ~ = систе́ма і́мпульсного зв’язку́
purification ~ = систе́ма очи́щування, очи́щувальна систе́ма
quadraphonic sound ~ = квадрофоні́чна звукова́ систе́ма
quadratic ~ = тетрагона́льна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
quadruplex ~ = квадрупле́ксна систе́ма
quantized ~ = кванто́вана систе́ма
quantum ~ = ква́нтова систе́ма; квантовомехані́чна систе́ма
quasi-classical ~ = квазикласи́чна систе́ма
quasi-linear ~ = квазиліні́йна систе́ма
quasi-neutral ~ = квазинейтра́льна систе́ма
quasi-one-dimensional ~ = квазиоднови́мірна систе́ма
quasi-stationary ~ = квазистаціона́рна систе́ма
quaternary ~ = 1. чотирикомпоне́нтна [чотирискладнико́ва] систе́ма 2. (фх) співвідно́шення рівнова́ги для чотирьо́х компоне́нтів
radar ~ = радіолокаці́йна [рада́рна] систе́ма
radiating ~ = випромі́нна систе́ма
radiative ~ = випромі́нна систе́ма
rationalized ~ of units = раціоналізо́вана систе́ма одини́ць
reacting ~ = реагівна́ [хемі́чно акти́вна] систе́ма, систе́ма з хемі́чною взаємоді́єю
reaction-diffusion ~ = дифузі́йна реагівна́ систе́ма, реагівна́ систе́ма з дифу́зією
reactive ~ = 1. (х.) реагівна́ [хемі́чно акти́вна] систе́ма, систе́ма з хемі́чною взаємоді́єю 2. (мех.) реакці́йна систе́ма
reactor ~ for nuclear auxiliary power = (SNAP reactor) допомі́жни́й (енергети́чний) я́дерний реа́ктор
reactor-control ~ = систе́ма керува́ння реа́ктором
reactor cooling ~ = охоло́джувальна систе́ма реа́ктора
reactor protection ~ = систе́ма за́хисту реа́ктора
real-time (operating) ~ = (операці́йна) реальночасова́ систе́ма
recording ~ = реєструва́льна систе́ма, систе́ма запи́сування, запи́сувач
recovery ~ = систе́ма відно́влювання, реґенераці́йна систе́ма
rectangular coordinate ~ = прямоку́тна [Дека́ртова] систе́ма координа́т
rectilinear ~ = ортоскопі́чна систе́ма
redundant ~ = (техн.) продубльо́вана [ду́плексна] систе́ма; систе́ма з резервува́нням
redundant ~ of equations = надви́значена [переви́значена] систе́ма рівня́нь
reference ~ = 1. систе́ма координа́т, систе́ма ві́дліку 2. етало́нна систе́ма 3. (геод.) рефере́нц-систе́ма
reflecting ~ = відбива́льна систе́ма
refrigeration ~ = охоло́джувальна систе́ма, систе́ма охоло́джування
regenerative ~ = систе́ма з позити́вним зворо́тним зв’язко́м
regular ~ = кубі́чна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
regulating ~ = систе́ма (автоматичного) реґулюва́ння
relative coordinate ~ = відно́сна систе́ма координа́т (що рухається відносно інерційної системи)
relativistic ~ = релятивісти́чна систе́ма
relay ~ = реле́йна систе́ма
remote ~ = дистанці́йна систе́ма
remote computing ~ = дистанці́йна систе́ма терміна́лів
remote-control ~ = систе́ма дистанці́йного керува́ння
remotely manned ~ = дистанці́йно керо́вана систе́ма
reproducing ~ = відтво́рювальна систе́ма
resonant ~ = резона́нсна [резонівна́] систе́ма
rest coordinate ~ = нерухо́ма систе́ма координа́т
reversible ~ = оборо́тна систе́ма
rheonomic ~ = реоно́мна систе́ма
rhombic ~ = ромбі́чна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
rhombohedral ~ = тригона́льна [ромбоедри́чна] синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
right-hand(ed) ~ = правоґвинтова́ систе́ма
right-hand(ed) coordinate ~ = пра́ва [правобі́чна] систе́ма координа́т
ring ~ = систе́ма кі́лець
root ~ = систе́ма ко́ренів
rotary ~ = 1. повертна́ [поверто́ва] систе́ма 2. поверта́льна систе́ма
rotating ~ = 1. обертна́ [оберто́ва] систе́ма 2. оберта́льна систе́ма
rotating coordinate ~ = оберто́ва систе́ма координа́т
safety ~ = систе́ма (аварійного) за́хисту, систе́ма безпе́ки (реактора)
sampling ~ = ме́тод [спо́сіб] добира́ння проб
scalable ~ = (комп.) розши́рна систе́ма
scattering ~ = розсі́ювальна систе́ма, розсі́ювач
scleronomic ~ = склероно́мна систе́ма
scram ~ = (яф) аварі́йна систе́ма, систе́ма швидко́го [аварі́йного] зу́пи́ну реа́ктора
screened ~ = заекрано́вана систе́ма
sealed ~ = гермети́чна [(за)гермет(из)о́вана] систе́ма
search ~ = пошуко́ва систе́ма, систе́ма по́шуку
self-adapting ~ = самоадаптаці́йна [самопристосо́вна] систе́ма
self-adjusting ~ = самоналаго́джувана систе́ма
self-balancing ~ = самозрівнова́жувальна систе́ма
self-consistent ~ of equations = самоузго́джена систе́ма рівня́нь
self-contained ~ = (комп.) автоно́мна [самодоста́тня, за́мкнена] систе́ма
self-contained database-management ~ = автоно́мна систе́ма керува́ння ба́зою да́них
self-excited ~ = самозбу́дна систе́ма
self-gravitational ~ = самоґравітівна́ система
self-organizing ~ = самоорганізо́вна систе́ма
self-sustained ~ = самопідтри́мна систе́ма
self-sustaining ~ = самопідтри́мна систе́ма
semiautomatic ~ = напівавтомати́чна систе́ма
semi-infinite ~ = напівнескінче́нна систе́ма
semiotic ~ = зна́кова систе́ма; семіоти́чна систе́ма
service water ~ = допомі́жна́ водяна́ систе́ма
servo ~ = сервосисте́ма, сервомехані́зм
sexadecimal number ~ = шістнадцятко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
shearless ~ = 1. беззсу́вова систе́ма 2. (фіз. плазми) безши́рова систе́ма
shielded ~ = заекрано́вана [захи́щена] систе́ма
shiftless ~ = беззсу́вова систе́ма
short-period ~ = короткопері́одна систе́ма
shutdown ~ = систе́ма вимика́ння
single-circuit ~ = одноко́нтурна систе́ма
single-component ~ = однокомпоне́нтна [односкладнико́ва] систе́ма
single-loop ~ = одноко́нтурна систе́ма
single-phase ~ = однофа́зова систе́ма
slave ~ = підпорядко́вана систе́ма (комп’ютерів)
slip ~ = систе́ма ко́взання
soft-(self‑)excitation ~ = систе́ма з м’яки́м збу́джуванням
solar ~ 1. (Solar ~) = (астр.) Со́нце́ва [со́нце́ва, со́нячна] систе́ма 2. (техн.) систе́ма жи́влення сонце́вою ене́ргією
solar ~ of units = сонце́ва систе́ма одини́ць
solar power ~ = сонце́ва енергети́чна уста́ва [устано́вка]; сонце́ва електроста́нція
solar thermal-power ~ = сонце́ва теплова́ електроста́нція
solid ~ of axes = просторо́ва систе́ма координа́т
solvable ~ = (of equations) розв’я́зна систе́ма (рівнянь)
sonar ~ = гідроакусти́чна систе́ма
sound-recording ~ = систе́ма звукоза́пису
sound-reproducing ~ = систе́ма відтво́рювання зву́ку
spatial ~ = просторо́ва систе́ма
spatial coordinate ~ = просторо́ва систе́ма координа́т, систе́ма координа́т у про́сторі
special-purpose ~ = спеціялізо́вана систе́ма
spectator (coordinate) ~ = систе́ма (координа́т) спекта́тора [спостерігача́]
spherical coordinate ~ = сфери́чна систе́ма координа́т
spherically symmetric ~ = сферосиметри́чна [сфери́чно симетри́чна] систе́ма
spheroidal coordinate ~ = сферо́їдна систе́ма координа́т
spin-zero ~ = безспі́нова систе́ма
spray ~ = розпо́рскувальна систе́ма
stable ~ = стійка́ [стабі́льна] систе́ма
stand-alone ~ = автоно́мна систе́ма
standard ~ = 1. етало́нна систе́ма 2. станда́ртна систе́ма
standby ~ = резе́рвна [дублюва́льна] систе́ма
static ~ = стати́чна систе́ма
statically-determinate ~ = стати́чно визна́чна систе́ма
statically-indeterminate ~ = стати́чно невизна́чна систе́ма
stationary ~ = стаціона́рна систе́ма
steady-state ~ = стаціона́рна систе́ма
stellar ~ = зоре́ва систе́ма
stellar-magnitude ~ = систе́ма зоре́вих величи́н
step-by-step ~ = кро́кова систе́ма
stereo(phonic) sound ~ = стереоакусти́чна систе́ма
stiff ~ of differential equations = жорстка́ систе́ма диференці́йних рівня́нь
stochastic ~ = стохасти́чна систе́ма
storetrieval [скор. storage and retrieval] ~ = систе́ма зберіга́ння та по́шуку
strip ~ = (астр.) систе́ма смуг
strongly-interacting ~ = сильновзаємоді́йна систе́ма
strongly-turbulent ~ = сильнотурбуле́нтна систе́ма
Sturm-Liouville ~ = (матем.) зада́ча Шту́рма-Ліуві́ля [Сте́рма-Ліуві́ля]
superconducting ~ = надпрові́дна систе́ма
supersensitive ~ = надчутли́ва систе́ма
surface coordinate ~ = поверхне́ва систе́ма координа́т, систе́ма координа́т на пове́рхні
surveillance ~ = систе́ма на́гляду (екологічного тощо)
switching ~ = комутаці́йна систе́ма, комута́тор
symbols ~ of reaction meachanisms = систе́ма си́мволів механі́змів реа́кцій
symmetric ~ = симетри́чна систе́ма
synchronization ~ = синхрон(із)ува́льна систе́ма
telecentric ~ = телецентри́чна систе́ма
telemetering ~ = телеметри́чна систе́ма, телеме́т(е)р
telescopic ~ = телескопі́чна систе́ма
term ~ = систе́ма те́рмів
ternary ~ = трикомпоне́нтна [трискладнико́ва] систе́ма
tesseral ~ = кубі́чна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
test ~ = до́слідна систе́ма
tetragonal ~ = тетрагона́льна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
thermodynamic ~ = термодинамі́чна систе́ма
three-body ~ = тричасти́нко́ва [триті́лова] систе́ма, систе́ма трьох части́нок [тіл]
three-component ~ = трикомпоне́нтна [трискладнико́ва] систе́ма
three-dimensional coordinate ~ = просторо́ва [триви́мірна] систе́ма координа́т
three-level ~ = трирі́внева систе́ма
three-particle ~ = тричасти́нко́ва систе́ма, систе́ма трьох части́нок
three-phase ~ = трифа́зова систе́ма
three-phase four-wire ~ = (ел.) трифа́зова чотиридроти́нна систе́ма
three-phase seven-wire ~ = (ел.) трифа́зова семидроти́нна систе́ма
time ~ = систе́ма ві́дліку ча́су
time-dependent ~ = часозале́жна [нестаціона́рна] систе́ма
time-independent ~ = часонезале́жна [стаціона́рна] систе́ма
time-invariant ~ = 1. стаціона́рна [часонезале́жна] систе́ма 2. часоінварія́нтна систе́ма, систе́ма зі ста́лими параме́трами
time-varying ~ = 1. нестаціона́рна [часозале́жна] систе́ма 2. систе́ма зі змі́нними параме́трами
timing ~ = систе́ма ві́дліку ча́су
toroidal ~ = торо́їдна систе́ма
toroidal coordinate ~ = торо́їдна систе́ма координа́т
translational ~ = трансляці́йна систе́ма
trial ~ = експеримента́льна [до́слідна] систе́ма
trichromatic ~ = трико́лірна систе́ма (колориметрична)
triclinic ~ = триклі́нна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
trigonal ~ = тригона́льна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
triorthogonal ~ = триортогона́льна систе́ма
troy ~ = тро́йська систе́ма (одиниць)
tuning ~ = систе́ма ладува́ння [настро́ювання]
turbulent ~ = турбуле́нтна систе́ма
two-body ~ = систе́ма двох части́нок [тіл], двочасти́нко́ва [двоті́лова] систе́ма
two-component ~ = двоскладнико́ва [двокомпоне́нтна] систе́ма
two-dimensional ~ = двови́мірна (плоска) систе́ма
two-level ~ = дворівне́ва систе́ма
two-particle ~ = двочасти́нко́ва систе́ма
two-phase ~ = двофа́зова систе́ма
two-phase five-wire ~ = (ел.) двофа́зова п’ятидроти́нна систе́ма
two-phase four-wire ~ = (ел.) двофа́зова чотиридроти́нна систе́ма
two-phase three-wire ~ = (ел.) двофа́зова тридроти́нна систе́ма
two-sublattice ~ = двопідґра́ткова систе́ма
Tychonic ~ = (астр.) систе́ма Ти́хо Бра́ге
unbalanced ~ = незрівнова́жена систе́ма
unbounded ~ = необме́жена систе́ма
underground ~ = підзе́мна систе́ма
undisturbed ~ = незбуре́на систе́ма
unearthed ~ = неузе́млена [незазе́млена] систе́ма
ungrounded ~ = неузе́млена [незазе́млена] систе́ма
unidecimal (number) ~ = одинадцятко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
unified ~ = єди́на систе́ма
uniform ~ of equations = однорі́дна систе́ма рівня́нь
unit ~ = систе́ма одини́ць
univariant ~ = 1. (тд) систе́ма з одни́м сту́пенем ві́льности 2. (х.) одноварія́нтна систе́ма
universal timing ~ = систе́ма єди́ного [всесві́тнього] ча́су
unperturbed ~ = незбу́рена систе́ма
unprotected ~ = незахи́щена систе́ма
unscreened ~ = незаекрано́вана систе́ма
unshielded ~ = незаекрано́вана систе́ма
unsolvable ~ = (of equations) нерозв’я́зна систе́ма (рівнянь)
unstable ~ = нестійка́ [нестабі́льна] систе́ма
uvby ~ = чотирико́лірна систе́ма зоре́вих величи́н
vacuum ~ = ва́куумна систе́ма
variable ~ = змі́нювана [змі́нна] систе́ма
vector ~ = ве́кторна систе́ма, систе́ма векторі́в
vibratory ~ = коливна́ [вібрівна́] систе́ма
vicenary (number) ~ = двадцятко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
viewing ~ = оглядо́ва систе́ма
vortex ~ = систе́ма ви́хорів
warning ~ = систе́ма попереджа́ння
water-supply ~ = водогі́нна систе́ма, систе́ма водопостача́ння
weakly-interacting ~ = слабковзаємоді́йна систе́ма
weakly-nonlinear ~ = слабконеліні́йна систе́ма
weakly-turbulent ~ = слабкотурбуле́нтна систе́ма
wiring ~ = електропрові́д [електропрово́дка]
world geographic reference ~ = світова́ географі́чна систе́ма координа́т (США)
Yerkes ~ = (астр.) Є́ркесова систе́ма
thread 1. ни́тка || нитко́вий || вси́лювати//вси́лити [проси́лювати//проси́лити, протя́гувати//протягти́] ни́тку (крізь отвір тощо) 2. на́різь || нарізе́вий || наріза́ти//нарі́зати (нарізь) 3. (комп.) ланцюжо́к || ланцюжко́вий 4. низа́ти/‌нани́зувати//наниза́ти
[θrεd]
~ of web = павути́на, павути́нна ни́тка
coarse ~ = гру́ба на́різь
conducting ~ = прові́дна ни́тка
double ~ = двовхо́дова на́різь
female ~ = вну́трішня на́різь
fine ~ = 1. тонка́ на́різь 2. тонка́ ни́тка
inside ~ = га́йкова на́різь
instrument ~ = ни́тка при́ладу
left-handed ~ = лі́ва на́різь
male ~ = зо́внішня на́різь
metric ~ = метри́чна на́різь
multiple ~ = багатовхо́дова на́різь
pendulum ~ = ни́тка ма́ятника
right-handed ~ = пра́ва на́різь
screw ~ = ґвинтова́ [спіра́льна] на́різь
silk ~ = шовкови́на, шовко́ва ни́тка
thin ~ = тонка́ ни́тка
triple ~ = тривхо́дова на́різь
traveling ~ = рухо́ма ни́тка (в окулярі тощо)
torque 1. крути́льний моме́нт (що спричиняє крутіння) 2. закруто́вий моме́нт (що виникає внаслідок крутіння)
[tɔːk, tɔːrk]
~ of an instrument = відхи́лювальний моме́нт (у мірчому приладі)
bending ~ = згина́льно-крути́льний моме́нт
braking ~ = гальмівни́й моме́нт
breakdown ~ = крити́чний крути́льний моме́нт, скру́чувальний моме́нт, моме́нт скру́ту
controlling ~ = уста́лювальний моме́нт (сума крутильного та вертального моментів)
damping ~ = гамува́льний [гамівни́й] моме́нт
deflecting ~ = відхи́лювальний моме́нт (у мірчому приладі)
driving ~ = крути́льний моме́нт
elastic ~ = пружни́й моме́нт
friction ~ = моме́нт (сил) тертя́
restoring ~ = верта́льний [відно́влювальний] моме́нт, моме́нт протиді́ї (механічному впливові)
retarding ~ = гальмівни́й моме́нт
surface ~ = поверхне́вий моме́нт (in a nematic/smectic – у нематику/смектику)
tidal ~ = припли́вний моме́нт
viscous ~ = в’язки́й моме́нт
transformer 1. трансформа́тор || трансформа́торний 2. перетво́рювач
[træns'fɔːmə, -'fɔːrmər]
acoustooptical ~ = акустоопти́чний перетво́рювач
adjustable ~ = реґульо́вний трансформа́тор
air-core ~ = безосе́рдий трансформа́тор, трансформа́тор із пові́тряним осе́рдям, трансформа́тор без осе́рдя
balance-to-unbalance ~ = симетр(из)ува́льний трансформа́тор
booster ~ = бу́стерний [вольтододава́льний] трансформа́тор
broadband ~ = широкосму́говий трансформа́тор
cascade ~ = каска́довий трансформа́тор
constant-voltage ~ = трансформа́тор-стабіліза́тор напру́ги
continuously adjustable ~ = реґульо́вний трансформа́тор
cryogenic ~ = кріотрансформа́тор, кріоге́нний трансформа́тор
current ~ = трансформа́тор стру́му
differential ~ = диференці́йний трансформа́тор
distribution ~ = розподі́льчий трансформа́тор
high-voltage ~ = високонапру́говий трансформа́тор
ideal ~ = ідеа́льний трансформа́тор
inductive ~ = індукці́йний перетво́рювач
input ~ = входо́вий трансформа́тор
instrument ~ = мі́рчий [вимі́рювальний] трансформа́тор
interphase ~ = міжфа́зовий трансформа́тор
interstage ~ = міжкаска́довий трансформа́тор
iron-core ~ = трансформа́тор з магне́тним осе́рдям
isolation ~ = розв’я́зувальний трансформа́тор
line ~ = ліні́йний трансформа́тор
linear rotary ~ = лінійнооберто́вий трансформа́тор
low-voltage ~ = низьконапру́говий трансформа́тор
matching ~ = узгі́днювальний трансформа́тор
mode ~ = трансформа́тор мод, перетво́рювач ти́пів колива́нь
output ~ = виходо́вий трансформа́тор
peak ~ = пі́ковий трансформа́тор, пік-трансформа́тор
phase-shifting ~ = фазозсува́льний трансформа́тор
polyphase ~ = багатофа́зовий трансформа́тор
potential ~ = трансформа́тор напру́ги
power ~ = силови́й трансформа́тор
pulse ~ = і́мпульсний трансформа́тор
push-pull ~ = двота́ктовий трансформа́тор
radio-frequency [rf] ~ = високочасто́тний трансформа́тор
regulating ~ = реґулюва́льний трансформа́тор
resonance ~ = резона́нсний трансформа́тор
rotating ~ = обертни́й трансформа́тор
saturable ~ = наситни́й [наси́чуваний] трансформа́тор
step-down ~ = зни́жувач напру́ги, зни́жувальний [реду́кторний] трансформа́тор
step-up ~ = підви́щувач напру́ги, підви́щувальний трансформа́тор
superconducting ~ = надпрові́дний трансформа́тор
variable ~ = варія́к, реґульо́вний трансформа́тор
voltage ~ = трансформа́тор напру́ги
waveguide ~ = хвилеві́дний перетво́рювач [трансформа́тор]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

апара́т (-у, -а) 1. (загальний термін) apparatus див. тж пристрій 2. (механізм) machine, device; mechanism 3. (мірчий прилад) instrument 4. (окремий вузол) unit 5. (фото, кіно) camera 6. (система методів, підхід) technique(s)
абоне́нтний телефо́нний ~ = subscriber set
абсорбці́йний ~ absorber
автоге́нний ~ autogenous welder
автомати́чний ~ automatic (device)
аераці́йний ~ aerator
аерозо́льний ~ aerosol generator
Айншта́йнів ~ Einstein elevator
балісти́чний ~ ballistic vehicle
випа́рювальний ~ evaporator; (х.) concentrator
високоти́сковий ~ high-pressure apparatus
ві́дгінний ~ distiller, still, distillatory kettle
відму́лювальний ~ elutriator
відно́влювальний ~ (реакції) reductor
вулканізаці́йний ~ vulcanizer
деемульгува́льний ~ demulsifier
дистиляці́йний ~ distiller, still, distillatory kettle
дифузі́йний ~ diffuser
ди́хальний ~ respirator
дозува́льний ~ dosing apparatus
друкува́льний ~ printer, printing machine
екстракці́йний ~ extraction apparatus
електродія́лізний ~ electrodialyzer, electrodialysis apparatus
емульгува́льний ~ emulsifier
живи́льний ~ feed unit, (electric) power-supply unit
~ жи́влення = див. живильний ~
зва́рювальний ~ welder, welding set [machine]
звукозапи́сувальний ~ sound recorder
~ звукоза́пису = див. звукозаписувальний ~
змі́шувальний ~ mixer; stirrer
кінозніма́льний ~ movie [motion picture, cine] camera; (високошвидкісний) high-speed cine [movie] camera
кінокопіюва́льний ~ (motion picture) film printer
кінопроєкці́йний ~ movie [motion-picture, cine] projector; projection setup
комутаці́йний ~ switch(ing device)
конденсаці́йний ~ condenser
конденсува́льний ~ condenser
конта́ктовий ~ (х.) catalyst chamber; catalyst reactor
контро́льний ~ monitor
концентраці́йний ~ concentrator
копіюва́льний ~ 1. tracer 2. (розмножувальний) duplicator 3. (ксерокс) xerox, copier, photocopier; (торгівельна марка) Xerox™ machine
космі́чний ~ space vehicle
літа́льний ~ flying vehicle [machine]; (повітряний) aircraft; (важчий за повітря) aerodyne
люмінесце́нтний діягности́чний ~ = fluorescent diagnostic apparatus
математи́чний ~ mathematical formalism [technique(s)]
мікропроєкці́йний ~ microprojector, microscope projector
мобі́льний ~ mobile unit
морози́льний ~ freezing apparatus, freezer
оки́снювальний ~ oxidizer
пересувни́й ~ mobile unit
полімеризаці́йний ~ polymerizer
піскоструми́нний ~ sandblast(er)
прийма́льний ~ receiver
проєкці́йний ~ 1. projector, projection device [apparatus] 2. (фото) projector 3. (кіно) motion-picture [cine] projector 4. (демонстраційний) over-head projector
просо́чувальний ~ impregnator
x-промене́вий ~ див. рентґенівський ~
промива́льний ~ washer
реакці́йний ~ (хем) reactor, reaction vessel
рентґе́нівський ~ x-ray set [machine, apparatus, unit]
рентґеноскопі́чний ~ (флюороскоп) fluoroscope; (радіоскоп) radioscope
розпоро́шувальний ~ atomizer, sprayer
розпо́рскувальний ~ sprinkler, sprayer; atomizer
телегра́фний ~ telegraph
телефо́нний ~ telephone (set)
термокопіюва́льний ~ thermographer
слухови́й ~ hearing aid
сортува́льний ~ sorter, separator, grader, classifier
суши́льний ~ dryer, drying apparatus
ультразвукови́й діягности́чний ~ = ultrasonic diagnostic apparatus
факсимі́льний ~ facsimile set
ферментаці́йний ~ fermenter
чита́льний ~ reader; (на мікрофільми) microfilm reader [viewer]
бу́дка 1. booth 2. (метеорологічна) shelter 3. (кабінка) stall, cab(in)
метеорологі́чна ~ = meteorological instrument shelter
психрометри́чна ~ = instrument [thermometer] shelter, thermometer screen, thermoscreen
телефо́нна ~ = telephone booth, call box
вертика́л (-у) 1. (астр.) vertical circle 2. (астр.) (прилад) vertical (instrument) 3. (труба, техн.) vertical flue
головни́й ~ = principal vertical circle
пе́рший ~ = prime vertical circle
вертика́ловий 1. vertical-circle 2. vertical(-instrument) 3. vertical-flue
вимі́рювач (-а) 1. (прилад) (measuring) instrument; meter див. тж мірчий прилад 2. (мн.) (measurement) instrumentation 3. (засіб) meter, (рідко) measurer 4. (пристрій) measuring [metering] device 5. (розмірів; густини; тиску; невисокої точности) gage [gauge]
~ абсолю́тних зна́чень (дослі́джуваних величи́н) absolute instrument
~ ампліту́ди та фа́зи напру́ги = vector voltmeter
аперіоди́чний ~ = deadbeat [aperiodic] instrument
астати́чний ~ = astatic instrument
багатодіяпазо́нний ~ = multirange [multiple-range] instrument
багатофункці́йний ~ = multimeter
багатошка́льний ~ = multiscale meter [instrument]
безконта́ктовий ~ = див. неконтактовий ~
взірце́вий ~ = reference [standard] instrument; standard gage
~ випаро́вування = (з поверхні) evaporimeter; (сумарного випаровування води з земної поверхні) evapotranspirometer
високовирізня́льний ~ = high-resolution instrument
високорозді́льний ~ = high-resolution instrument
високочутли́вий ~ = high-sensitivity [delicate] instrument
~ висоти́ = altimeter, height gage див. тж висотомір
~ висоти́ хмар = ceilometer
~ вібра́ції = vibrometer див. тж вібромет(е)р
~ ві́дстані = rangefinder див. тж відстанемір
вказівко́вий ~ = pointer meter
~ вмі́сту по́роху в пові́трі = konimeter
внутрішньореа́кторний ~ = in-core instrument
~ воло́гости = hygrometer
~ гармо́нік = harmonic detector
~ глибини́ = depth gage див. тж глибиномір
~ густини́ = densimeter, density gage
~ деформа́ції = strain gage
дистанці́йний ~ = telemeter, distant-action instrument
~ добро́тности = Q meter, quality-factor meter
допомі́жни́й ~ = accessory instrument
~ (експозиці́йної) до́зи = exposure meter
електри́чний ~ = electric (measuring) instrument; (тиску) electric pressure transducer
електродинамі́чний ~ = electrodynamic instrument
електромагне́тний ~ = moving-iron instrument
~ електромі́сткости = capacitometer
~ електропрові́дности = mhometer
електростати́чний ~ = electrostatic instrument
етало́нний ~ = standard gage [instrument]; (взірцевий) reference instrument
~ є́мности = див. ~ місткости
~ забру́днености атмосфе́ри = deposit gage
запи́сувальний ~ = recording instrument
~ (і)з безнульово́ю шкало́ю = suppressed-zero instrument
~ (і)з відхи́лювальним при́строєм = deflection-type meter
~ згаса́ння = decremeter
~ (і)з двома́ шка́лами = dual meter
~ (і)з колово́ю [дугово́ю] шкало́ю = dial gage, dial indicator
~ (і)з нуле́м посере́дині шкали́ = center-zero instrument
~ (і)з обме́женим діяпазо́ном = limited-range meter
~ (і)зо́внішніх ро́змірів = outside caliper
~ (і)з осві́тлюваною шкало́ю = illuminated-dial instrument
~ (і)з проєкто́вною шкало́ю = projected-scale instrument
~ (і)з прями́м за́писом = direct-writing instrument
~ (і)з прями́м зчитуванням = direct-read(ing) instrument
~ (і)з розтя́гненою шкало́ю = expanded-scale meter
~ (і)з рухо́мим котко́м = moving-coil meter
~ (і)з тру́бкою Піто́ = pitometer
~ імпеда́нсу = impedometer
~ і́мпульсів = pulse meter
індукти́вний ~ ти́ску = inductive pressure transducer
~ індукти́вности = inductometer, induction meter, gaussmeter; (на Головому ефекті) Hall-effect gaussmeter
інтеґрува́льний ~ = integrating meter [instrument]; totalizer gage
~ інтенси́вности = (йонізівного проміння) rate meter див. тж інтенсимет(е)р
інфрачерво́ний ~ = infrared instrument
~ кі́лькости о́падів = precipitation gage
~ кі́лькости роси́ = drosometer
~ коефіціє́нта відбива́ння = reflectometer
~ коефіціє́нта модуля́ції = modulation meter
~ коефіціє́нта пропуска́ння = transmissometer, transmittance meter
конта́ктовий ~ = contact instrument; contact gage
контро́льний ~ = monitoring instrument; test instrument
~ концентра́ції = concentration meter
~ крути́льного моме́нту = torquemeter
~ куті́в = angle gage див. тж кутомір
лаборато́рний ~ = laboratory instrument
магне́тний ~ ти́ску = magnetic pressure transducer
~ магне́тного пото́ку = fluxmeter
магнетоелектри́чний ~ = moving-coil instrument [meter]; (з рухомим магнетом) moving-magnet instrument
~ Ма́хового числа́ = Machmeter
мембра́нний ~ ти́ску = manometric capsule
мі́сткісний ~ ти́ску = capacitive pressure transducer
~ мі́сткости = (електричної) capacitometer
накопи́чувальний ~ = summation instrument
~ напру́ги = (електричної) voltmeter; (механічної) strain gage
~ напру́жености по́ля = field-strength meter
~ на́різей = thread gage
~ на́хилів = dipmeter
неконта́ктовий ~ = noncontact instrument; noncontact gage
~ о́пору = resistance meter; (ізоляції) insulation tester, insulation testing set
опти́чний ~ = optical gage; optical instrument
~ опти́чної густини́ = densitometer
~ осві́тлености = illuminometer
пане́льний ~ = switchboard instrument
первинний ~ ти́ску = pressure transducer
переносни́й ~ = portable instrument
п’єзоелектри́чний ~ = piezoelectric gage
~ поверхне́вого на́тягу = (у методі краплинної маси) stalagmometer, stactometer
~ показника́ зало́млювання = refractometer
пока́зувальний ~ = indicating [reading] instrument; indicating gage
поля́рний ~ = polarized meter
поплавце́вий ~ = float gage
портати́вний ~ = portable instrument
~ поту́жности = power detector
~ поту́жности до́зи = dose-rate meter, dose ratemeter
~ поту́жности опромі́нювання = exposure ratemeter
прецизі́йний ~ = (high-)precision instrument
~ пришви́дшення = accelerometer
~ про́гинів = deflectometer
~ про́зорів = clearance [gap] gage
прямопоказо́вий ~ = direct-reading meter
~ радіоакти́вности = (radio)activity meter, radiometer, radiation gage, (radiation) monitor; (води) water monitor; (повітря) air (activity) monitor; (тіла людини) whole-body counter; (рук та ніг) hand-and-foot (activity) counter [monitor]; (одягу) clothing monitor
радіометри́чний ~ = radiometric instrument; radiometric gage
радіяці́йний ~ = radiac (instrument)
~ реакти́вности = reactimeter
реєструва́льний ~ = registering instrument
~ рі́вня = level meter див. тж рівнемір
~ різни́ці ти́сків = differential pressure device
~ ро́змірів = gage; (мікромет(е)р) micrometer (caliper); (внутрішніх/зовнішніх) inside/outside micrometer
~ сприйня́тливостей = susceptometer
стрілко́ви́й ~ = pointer-type instrument, pointer meter/gage
сумува́льний ~ = summation instrument
~ тве́рдости = hardness meter
~ температу́ри = thermometer див. тж термомет(е)р
теплови́й ~ = hot-wire [thermal] instrument
~ ти́ску = manometer, pressure gage; (первинний) pressure transducer; (пари) steam gage див. тж маномет(е)р, баромет(е)р
~ товщини́ = thickness gage див. тж товщиномір
тонки́й ~ = delicate instrument
то́чний ~ = precision instrument
універса́льний ~ = multipurpose instrument, multimeter, unimeter
~ фо́кусної ві́дстані = focometer
цифрови́й ~ = digital meter
~ частоти́ = frequency meter; (вібраційний) (vibrating-)reed frequency meter див. тж частотомір
~ ча́су = timepiece див. тж годинник
чутли́вий ~ = sensitive [high-sensitivity] instrument
~ шви́дкости = velocimeter; speedometer
~ шви́дкости підрахо́вування = (яф) counting ratemeter; (лінійний) linear ratemeter; (логаритмічний) logarithmic ratemeter
~ шви́дкости течії́ = flowmeter
~ шо́рсткости пове́рхні = surface gage
~ шу́му = noise meter
щитови́й ~ = switchboard meter
~ яскра́вости = brightness meter
вирізня́льність (вирізняльна/роздільна здатність) resolution, resolving capacity [power]
а́зимутна ~ = azimuthal resolution
аксі́йна ~ = axial resolution
апарату́рна ~ = instrument resolution
~ вимі́рювальної систе́ми = див. ~ мірчої системи
висо́ка ~ = high [fine] resolution
власти́ва ~ = (приладу чи методу) inherent resolution
вну́трішня ~ = див. властива ~
глиби́нна ~ = depth resolution
грани́чна ~ = limiting resolution
дета́льна ~ = detail resolution
~ дете́ктора = detector resolution
~ дифракці́йної ґратни́ці = (diffraction-)grating resolution
енергети́чна ~ = energy resolution
~ за і́мпульсом = linear-momentum resolution
контра́стова ~ = contrast resolution
кутова́ ~ = angle [angular] resolution
максима́льна ~ = limiting resolution
ма́сова ~ = mass resolution
~ ми́ші = (комп.) mickey
~ мі́рчої систе́ми = measurement resolution
надвисо́ка ~ = superresolution
низька́ ~ = low [coarse] resolution
опти́чна ~ = optical resolution
поздо́вжня ~ = longitudinal resolution
попере́чна ~ = lateral resolution
~ при́ладу = instrument resolution
просторо́ва ~ = spatial resolution
спектра́льна ~ = spectral resolution, resolution of spectral lines
~ спектральних лі́ній = див. спектральна ~
теорети́чна ~ = theoretical resolution
фа́зова ~ = phase resolution
~ фотоматерія́лу = acutance
хромати́чна ~ = chromatic resolving power
часова́ ~ = time [temporal] resolution
часто́тна ~ = frequency resolution
ві́длік (-у) 1. (покази приладу) reading 2. (про системи, осі тощо) reference 3. (лічба) counting (off)
безпосере́дній ~ = direct reading
дистанці́йний ~ = remote reading
~ за годи́нником = clock reading
~ за но́ніусом = vernier reading
~ за при́ладом = instrument reading
~ за шкало́ю = scale reading
зворо́тний ~ ча́су = countdown
нульови́й ~ = (шкали тощо) null [zero] reading
~ ча́су = time reading; (зворотний) countdown
відстава́ння 1. (дія) lagging (behind) 2. (величина затримки) lag 3. (сповільнювання) retardation
апарату́рне ~ = instrument lag
~ ві́дгуку = response lag
~ запа́лювання = ignition lag
кутове́ ~ = angular lag
при́ладо́ве ~ = instrument lag
фа́зове ~ = phase lag
часове́ ~ = time lag
вті́лювати//вті́лити 1. embody; materialize 2. (реалізовувати) realize, actualize, put into practice 3. (запроваджувати) implement 4. (практично) instrument 5. (робити предметним) objectify
горизо́нт (-у) 1. horizon ▪ за —ом over [below, beyond] the horizon; бі́ля/поблизу́ —у near the horizon 2. (геол.) floor
ви́дний ~ = 1. visible horizon 2. (обрій) skyline 3. (тв) observer’s horizon 4. (позірний) apparent horizon
види́мий ~ = див. видний ~
відбива́льний ~ = (геол.) reflector; (глибинний) subsurface reflector; (сейсмічний) seismic reflector
відчу́тний ~ = sensible horizon
~ візи́рування = elevation head
водовмі́сний ~ = (геол.) aquifer
водонепрони́кний ~ = (геол.) aquifuge
водоно́сний ~ = див. водовмісний ~
гео́їдний ~ = heoidal horizon
геометри́чний ~ = geometrical horizon
~ ґрунтови́х вод = water table
зало́млювальний ~ = (геол.) refractor; (глибинний) deep refractor; (сейсмічний) seismic refractor
~ імли́ = haze horizon
і́стинний ~ = true horizon
космологі́чний ~ = cosmological horizon
~ Коші́ = (тв) Cauchy horizon
~ мас = (тв) mass horizon
математи́чний ~ = rational [celestial] horizon
небе́сний ~ = celestial horizon
неправди́вий ~ = false horizon
неспра́вжній ~ = false horizon
~ об’є́ктів = object horizon
ома́нний ~ = false horizon
опти́чний ~ = optical horizon
~ поді́й = (тв) event horizon
позі́рний ~ = apparent horizon
правди́вий ~ = true horizon
причино́вий ~ = causality horizon
радіолокаці́йний ~ = radar horizon
~ спостерігача́ = (тв) observer’s horizon
спра́вжній ~ = true horizon
~ тума́ну = fog horizon
фізи́чний ~ = observer’s horizon
части́нко́вий ~ = particle horizon
~ части́нок = див. частинковий ~
Шва́рцшильдів ~ = Schwarzschild horizon
шту́чний ~ = 1. (прилад) artificial horizon 2. (мірчого приладу, геод.) height of an instrument
ґрадуюва́ння//поґрадуюва́ння 1. (матем.) grading, graduation 2. (техн.) graduation; calibration; gaging
абсолю́тне ~ = absolute calibration
~ а́лґебри = grading of an algebra
~ вимі́рювача = meter calibration
~ колово́ї шкали́ = dial calibration
~ ме́тодом взає́мности = reciprocity calibration
~ ме́тодом порі́внювання = comparison calibration
~ мі́рчого при́ладу = meter calibration, calibration of a meter
порі́внювальне ~ = comparison calibration
початко́ве ~ = initial [original] calibration
~ при́ладу = instrument [meter] calibration, calibration of an instrument/meter
фотометри́чне ~ = photometric calibration
~ шкали́ = scale calibration, calibration of a scale; (колової) dial [circular scale] calibration
дете́ктор (-а) 1. detector 2. (чутливий елемент) detecting element 3. (випростувач, ел.) rectifier, detector
авія[а]ці́йний (радіяці́йний) ~ = airborne (radiation) detector
автомобі́льний (радіяці́йний) ~ = carborne (radiation) detector
активаці́йний ~ = activation detector
акусти́чний ~ = acoustic detector
~ а́льфа-части́нок = alpha(-particle) detector
ампліту́дний ~ = amplitude detector
ано́дний ~ = anode [plate] detector
арґо́новий йонізаці́йний ~ = argon ionization detector
~ атмосфе́рних збу́рень = sferics receiver
багатосфе́рний ~ нейтро́нів = multisphere neutron detector
бала́нсовий [бала́нсний] ~ = balanced detector
~ без зо́внішнього джерела́ жи́влення = див. саможивильний ~
безінерці́йний ~ = fast-responce detector
безконта́ктовий ~ = proximity detector
~ бе́та-промі́ння = beta detector
~ бе́та-части́нок = beta(-particle) detector
болометри́чний ~ = bolometer, thermal detector
бо́ровий ~ = boron detector
бортови́й (радіяці́йний) ~ = (авіяційний) airborne (radiation) detector; (автомобільний) carborne (radiation) detector
вбудо́ваний ~ = embedded detector
верши́нний ~ = (частинок) vertex detector
високото́чний ~ = precision detector
високочи́стий ґерма́нієвий ~ = high-purity germanium detector
високошви́дкісний ~ = fast detector
~ відру́шених [відрухо́вих] прото́нів = proton recoil detector
~ відру́шених [відрухо́вих] я́дер = recoil detector
~ вогню́ = flame detector
~ воло́гости = hygristor
~ втори́нної емі́сії = secondary emission detector
га́зовий ~ = 1. (наявности газу) gas detector 2. (трековий) gas track detector 3. (сцинтиляційний) gas scintillation detector
газонапо́внений ~ = gas-filled detector
газорозря́дний ~ = gas-discharge detector
газохроматографі́чний ~ = gas chromatograph
~ га́мма-промі́ння = gamma(-ray) detector
гетероди́новий ~ = heterodyne detector
глибоково́дний ~ мюо́нів та нейтри́н = deep-underwater muon and neutrino detector [DUMAND]
ґерма́нієвий ~ = germanium detector; (високої чистоти) high-purity germanium detector; (леґований кадмієм) cadmium-doped germanium detector
~ ґравітаці́йних хвиль = gravitational wave detector
двоста́новий ~ = go/no-go detector
~ ди́му = smoke detector
диференці́йний ~ = differential detector
діелектри́чний ~ = див. діелектриковий ~
діеле́ктриковий ~ = dielectric detector; (трековий) dielectric track detector
~ ді́лення = fission detector див. тж ~ поділу
діо́дний ~ = diode detector
дробо́вий ~ = (частотозмодульованих сигналів) ratio detector
емульсі́йний ~ = (nuclear) emulsion detector
енергонечутли́вий ~ = energy-insensitive detector
енергочутли́вий ~ = energy-sensitive detector
занурни́й ~ = immersion detector
~ збі́гів = coincedence detector
~ (і)з бо́ровим по́кривом = boron-lined detector
звукови́й ~ = aural deteector
~ (і)з 4π-геоме́трією = 4π-detector
~ (і)з дре́йфом лі́тію = lithium-drifted [Li-drifted] detector
~ (і)з електро́нним помно́жувачем = electron multiplier detector
~ (і)з ліні́йною характери́стикою = linear-response detector
~ (і)з неліні́йною характери́стикою = nonlinear-response detector
~ (і)з перерахунко́вою схе́мою = scaler(-type) detector
імерсі́йний ~ = immersion detector
і́мпульсний ~ = pulse-type detector
інерці́йний ~ = slow-response detector
~ інтру́зій = intrusion detector
~ інфрачерво́ного промі́ння = infrared detector; (кріогенний) cooled infrared detector
~ йо́нів = ion detector
ка́дмій-ґерма́нієвий ~ = cadmium doped germanium detector
квадрати́чний ~ = див. квадра́тний ~
квадра́тний ~ = square-law detector
когере́нтний ~ = coherent detector
кре́мнієвий ~ = silicon detector
кристалі́чний ~ = див. кристаловий ~
криста́ловий ~ = crystal detector
кріоге́нний ~ інфрачерво́ного промі́ння = cooled infrared detector
кулонометри́чний ~ = coulometric (titration) detector
~ ла́зерного промі́ння = laser-radiation detector
ла́зерний ~ = laser detector
ла́мповий ~ = electron-tube [valve] detector
ліні́йний ~ = linear-response detector
мас-спектрометри́чний ~ = mass-spectrometer detector
~ мікроскопі́чних о́творів = pinhole detector
~ мікрохви́ль = microwave detector
надпрові́дний коло́їдний ~ = superconducting colloid detector
~ на захо́плених електро́нах = electron-capture detector
~ на ла́мпі з термокато́дом = thermionic detector
~ на осно́ві ґерма́нію = див. ґерманієвий ~
напівпровіднико́вий ~ = semiconductor detector
~ на поверхне́вому бар’є́рі = surface-barrier detector
~ напру́г = (механічних) stress sensor
~ напру́жень = див. ~ напруг
~ ная́вности га́зу = gas detector
~ нейтро́нів = neutron detector; (теплових) thermal neutron detector; (швидких) fast neutron detector; (повільних) slow neutron detector; (на Бонерових сферах) multisphere [Bonner-sphere] neutron detector
~ нейтро́нного пото́ку = flux detector
нейтроноспові́льнювальний ~ = moderating detector
непропорці́йний ~ = nonlinear detector
неспрямо́ваний ~ = nondirectional detector
~ обвідно́ї = envelope detector
однорі́дний напівпровіднико́вий ~ = bulk semiconductor detector
оптико-акусти́чний ~ = див. оптоакустичний ~
оптоакусти́чний ~ = optoacoustic detector
~ пально́го га́зу = explosimeter, gas sniffer
п’єзоелектри́чний ~ = piezoelectric detector
п’єзокристалі́чний ~ = див. п’єзокристаловий ~
п’єзокриста́ловий ~ = piezoelectric detector
пі́ковий ~ = peak detector
піроелектри́чний ~ = див. піроелектриковий ~
піроеле́ктриковий ~ = pyroelectric detector
пла́стиковий сцинтиляці́йний ~plastic scintillation detector
площи́нний напівпровіднико́вий ~ = junction detector
поверхневобар’є́рний ~ = surface-barrier detector
~ пові́льних нейтро́нів = slow-neutron detector, fission counter/chamber
~ по́ділу = fission detector; (фолійний) foil fission detector; (скляний) glass fission detector
позиці́йний ~ = position-sensitive detector
позиці́йно чутли́вий ~ = див. позиційний ~
поро́говий ~ = threshold detector
проґрадуйо́ваний ~ = calibrated detector
прокалібро́ваний ~ = calibrated detector
~ промі́ння = radiation detector; (неспрямованого) nondirectional detector; (перехідного) transition radiation detector
пропорці́йний ~ = linear detector
радіяці́йний ~ = radiation detector, radiation detection instrument; (на основі йонізаційної камери) ion(ization) chamber detector; (хемічний) chemical radiation detector; (на автомобілі) carborne detector; (на літаку) airborne radiation detector
реґенерати́вний ~ = regenerative detector
резона́нсний ~ = resonant detector
різнице́вий ~ = difference detector
ріди́нний сцинтиляці́йний ~ = liquid scintillation detector
~ ро́зри́вів = (твела) burst slug detector
саможиви́льний ~ = self-powered detector
світлофо́рний ~ = go/no-go detector
силі́цієвий ~ = silicon detector
синхро́нний ~ = synchronous [locked-oscillator] detector
сітко́ви́й ~ = grid detector
скляни́й ~ = glass detector; (поділу) glass fission detector
спові́льнювальний ~ = (нейтронів) moderating detector
спрямо́ваний ~ = directional (radiation) detector
сцинтиляці́йний ~ = scintillation detector
сцинтиля́торно-фотодіо́дний ~ = scintillator-photodiode detector
твердоті́ловий ~ = solid-state detector
телури́д-ка́дмієвий ~ = cadmium telluride detector
теплови́й ~ = thermal detector див. тж термодавач
~ теплови́х нейтро́нів = thermal neutron detector
~ те́чі = leak detector; (диференційний) differential leak detector
тканиноеквівале́нтний ~ = tissue-equivalent detector
тре́ковий ~ = track detector
тріо́дний ~ = (йонізівного проміння) nuclear triode detector
~ тума́ну = fog detector
фа́зовий ~ = phase detector [discriminator]
фо́лі́йний ~ = foil detector; (поділу) fission foil detector
фо́льговий ~ = див. фолійний ~
фотоґальвані́чний ~ = photovoltaic detector
фотоелектри́чний ~ = photovoltaic [photoelectric] detector
фотоплі́вковий ~ = photographic-film detector
~ хвиль = wave detector
хемі́чний радіяці́йний ~ = chemical radiation detector
~ части́нок = particle detector; (за часом пролітання) time-of-flight detector
часто́тний ~ = frequency discriminator
~ частотозмодульо́ваних сигна́лів = frequency-modulation detector; (дробовий) ratio detector
чо́рний ~ = black detector
~ швидки́х нейтро́нів = fast-neutron detector
швидкоді́йний ~ = fast detector
~ я́дерного/ядро́вого промі́ння = nuclear-radiation detector; (дозимет(е)р) radiac
диспе́рсія 1. (розкид) dispersion 2. (стат.) variance 3. (середовище) dispersion, dispersed medium
акусти́чна ~ = acoustic dispersion
ампліту́дна ~ = amplitude dispersion
анома́льна ~ = anomalous dispersion
апостеріо́рна ~ = a posteriori dispersion
апріо́рна ~ = a priori dispersion
атмосфе́рна ~ = atmospheric dispersion
а́томна ~ = atomic dispersion
~ ви́бірки = sample dispersion/variance
~ випадко́вої змі́нної величини́ = dispersion of a random variable
відно́сна ~ = 1. (середовища, опт.) dispersive power 2. (стат.) relative variance
відно́сна ~ про́сти́х фа́кторів = (стат.) communality
вну́трішня ~ = internal variance
внутрішньобло́кова ~ = intrablock [within-block] variance
внутрішньогрупова́ ~ = intragroup [within-group] variance
внутрішньокла́сова ~ = intraclass [within-class] variance
водяна́ ~ = aqueous dispersion
гру́ба ~ = coarse dispersion
дирекці́йна ~ = directional dispersion
~ дифракці́йної ґратни́ці = grating dispertsion
~ діелектри́чної прони́кности = dielectric-permittivity dispersion
ефекти́вна ~ по́хибки = effective variance of error
зага́льна ~ = (стат.) total variance
залишко́ва ~ = (стат.) residual variance
~ зву́ку = sound dispersion
зо́внішня ~ = (стат.) interclass [intergroup] variance
коло́їдна ~ = colloidal dispersion
кутова́ ~ = angular dispersion
ліні́йна ~ = linear dispersion
~ магне́тної прони́кности = permeability dispersion
міжбло́кова ~ = between-block [interblock] variance
міжгрупова́ ~ = between-group [intergroup] variance
міжкла́сова ~ = between-class [interclass] variance
молекуля́рна ~ = molecular dispersion
неліні́йна ~ = nonlinear dispersion
норма́льна ~ = normal dispersion
обе́рнена відно́сна ~ = (середовища) constringence
оберто́ва ~ = rota(to)ry dispersion
опти́чна ~ = optical dispersion
~ опти́чних осе́й = optic-axis dispersion
~ по́хибки = error variance; (ефективна) effective variance of error
просторо́ва ~ = spatial dispersion; (звуку) spatial dispersion of a sound wave
просторочасова́ ~ = space-time dispersion
~ радіохви́ль = radio-wave dispersion
релаксаці́йна ~ = relaxation dispersion
~ сві́тла = dispersion of light; (аномальна) anomalous dispersion of light
~ спектра́льного при́ладу = dispersion of a spectral instrument
~ тверди́х части́нок у га́зовій фа́зі = sogasoid
~ тверди́х части́нок у ріди́нній фа́зі = soliquid
~ тверди́х части́нок у твердій фа́зі = sosoloid
тонка́ ~ = fine dispersion
умо́вна ~ = conditional variance
~ хвиль = wave dispersion
часова́ ~ = time dispersion
часто́тна ~ = frequency dispersion
~ шви́дкостей = velocity dispersion
діяпазо́н (-у) 1. range ▪ в усьо́му —і over the whole range 2. (смуга) band 3. (проміжок) interval 4. (межі) span 5. (колірний, звуковий) gamut 6. (діяльности) scope 7. (обсяг) extent
ама́торський ~ = amateur band
близьки́й інфрачерво́ний ~ = (довжини хвиль 0.75 – 2.5 [0.8 – 2.5] мкм) near infrared range
близьки́й ультрафіоле́товий ~ = (довжини хвиль 300 – 400 нм) near ultraviolet range
~ ва́куумного ультрафіоле́тового промі́ння = (довжини хвиль, менші за 200 нм) vacuum ultraviolet (range)
види́мий ~ = див. видний ~
ви́дний ~ = (400770 нм) visible (radiation) range
~ ви́дности = visual range
~ вимі́рювання = див. ~ міряння
~ висо́ких радіочасто́т = (3 – 30 МГц) high (radio-)frequency range, radio-wave frequency range
високочасто́тний ~ = high-frequency range
вузьки́й ~ = narrow range; (смуга) narrow band
гектометро́вий ~ = (довжини хвиль 1001000 м, частоти 300 кГц – 3 МГц) radio-wave range, hectometer wavelength range
гіперзвукови́й ~ = (частоти понад 500 МГц) hypersonic range
~ грани́чно висо́ких (радіо)часто́т = [ГВЧ] (30 – 300 ГГц) microwave frequency range, extremely-high-(radio-)frequency [EHF] range
~ грани́чно низьки́х (радіо)часто́т = [ГНЧ] (менших від 3 кГц) extremely-low-frequency [ELF] range
~ гу́чности (зву́ку) = (sound-)volume range
дале́кий інфрачерво́ний ~ = (довжини хвиль 50 – 1000 мкм) far infrared range
дале́кий ультрафіоле́товий ~ = (довжини хвиль 200 – 300 нм) far-ultraviolet range
декаметро́вий ~ = (довжини хвиль 10 – 100 м, частоти 3 – 30 МГц) radio-wave range, decameter wavelength range
~ де́нного ба́чення = див. ~ денної видности
~ де́нної ви́дности = daytime visual range
дециметро́вий ~ = (довжини хвиль 0.1 – 1 м, частоти 300 МГц – 3 ГГц) decimeter wavelength range; (довжини хвиль 0.1 – 0.3 м, частоти 1 – 3 ГГц) microwave range; (довжини хвиль 0.3 – 1 м, частоти 300 МГц – 1 ГГц) radio-wave range
динамі́чний ~ = dynamic range
добови́й ~ = (змінювання) diurnal range
~ до́вгих радіохви́ль = (довжини хвиль 1 – 10 км, частоти 30 – 300 кГц) radio-wave range, kilometer wavelength range
довгохвильови́й ~ = long wavelength range; (довжини хвиль понад найбільшу довжину хвилі діяпазону радіомовлення 545 м, частоти нижчі від 550 кГц) longwave range
~ довжи́н хвиль = wavelength range; (смуга) band of wavelengths
~ довкі́льних умо́в = (коли система працює надійно) environmental range
~ дозвукови́х шви́дкостей = subsonic range
~ допуско́вих зна́чень = tolerance (range)
~ ду́же висо́ких радіочасто́т = (30 – 300 МГц, відповідає довжинам хвиль 1 – 10 м) radio-wave frequency range, very high (radio-)frequency [VHF] range
~ ду́же низьки́х (радіо)часто́т = (3 – 30 кГц, відповідає довжинам хвиль 10 – 100 км) radio-wave frequency range, very-low-frequency [VLF] range
~ ене́ргій = energy range
ефекти́вний ~ = effective range
звукови́й ~ = sound range
~ звукови́х часто́т = (15 Гц – 20 кГц) sonic [audio(-frequency), audible] range
~ змі́нювання по́казів = (приладу) spread of indications
~ зна́чень = range of values; (похибок) error range
інфразвукови́й ~ = (частоти, менші від 15 Гц) infrasonic range
інфрачерво́ний ~ = (довжини хвиль 0.751000 мкм) infrared range
кілометро́вий ~ = (довжини хвиль 1 – 10 км, частоти 30 – 300 кГц) radio-wave range, kilometer wavelength range
~ кольорі́в = gamut
комерці́йний ~ часто́т = commercial (frequency) band/range
~ коро́тких радіохви́ль = (довжини хвиль 10 – 100 м, частоти 3 – 30 МГц) radio-wave range, decameter wavelength range
короткохвильови́й ~ = (видна частина електромагнетного спектру і поблизу неї, довжини хвиль 0.4 – 1 мкм) shortwave range
~ ладува́ння = tuning range
~ лічи́льника = counter range
~ мас = (ядер) mass range
~ ма́сових чи́сел = (ядер) mass(-number) range
межови́й ультрафіоле́товий ~ = (довжини хвиль 10 – 40 нм) extreme ultraviolet [XUV] range
метро́вий ~ = (довжини хвиль 1 – 10 м, частоти 30 – 300 МГц) radio-wave range, meter wavelength range
мікрохвильови́й ~ = (довжини хвиль 0.3 – 30 см, частоти 1 – 100 ГГц) microwave range
міліметро́вий ~ = (довжини хвиль 0.1 – 1 см, частоти 30 – 300 ГГц) millimeter wavelength range; (довжини хвиль 0.3 – 1 см, частоти 30 – 100 ГГц) microwave range
міріяметро́вий ~ = (довжини хвиль 1 – 100 км, частоти 3 – 30 кГц) myriameter wavelength range
~ мі́ряння = measurement range; (приладу) meter [instrument] range; (лічильника) counter range
~ надвисо́ких радіочасто́т = (3 – 30 ГГц,) microwave frequency range, superhigh (radio-)frequency [SHF] range
~ наддо́вгих радіохви́ль = (довжини 10 – 100 км, частоти 3 – 30 кГц) myriameter wavelength range
~ надзвукови́х шви́дкостей = supersonic range
~ наді́йного мі́ряння = effective range
накла́дені —и = overlapping ranges
~ налаго́джування = adjustment range
~ настро́ювання = див. ~ ладування
~ низьки́х радіочасто́т = (30 – 300 кГц) radio-wave frequency range, low (radio-)frequency range
низькочасто́тний ~ = low-frequency range
~ нічно́го ба́чення = див. ~ нічної видности
~ нічно́ї ви́дности = night(time) visual range, penetration [transmission] range
опти́чний ~ = optical range; (частот, понад 300 ГГц) optical band
перекри́вні —и = overlapping ranges
~ поту́жности = power range
~ прийня́тних зна́чень = tolerance (range)
промі́жни́й ~ = intermediate range
промі́жни́й інфрачерво́ний ~ = (довжини хвиль 2.5 – 50 мкм) intermediate infrared range
~ пропорці́йности = proportional band
~ радіомо́влення = standard broadcast band
радіохвильови́й ~ = (частоти 10 кГц – 300 ГГц) radio-wave range
радіочасто́тний ~ = (частоти, придатні до радіозв’язку, 10 кГц – 100 ГГц) radio-frequency range
~ реґулюва́ння = control range; (налагоджування) adjustment range
реґульо́вний ~ = variable range
релятивісти́чний ~ = relativistic range
рентґе́нівський ~ = (довжини хвиль, менші від 100 нм) x-ray range
робо́чий ~ = 1. operating [operation, working] range 2. (частот) operating (frequency) band
~ робо́чих часто́т анте́ни = antenna bandwidth
розтя́гнений ~ extended range ▪ із розтя́гненим —ом = (частот) band-spread
сантиметро́вий ~ = (довжини хвиль 1 – 10 см, частоти 3 – 30 ГГц) microwave range, centimeter wavelength range
сере́дній часто́тний ~ = medium-frequency range
~ сере́дніх радіохви́ль = (довжини хвиль 100 м – 1 км, частоти 300 кГц – 3 МГц) radio-wave range, hectometer wavelength range
~ сере́дніх радіочасто́т = (300 кГц – 3 МГц) radio-wave frequency range, medium (radio-)frequency range
спектра́льний ~ = spectral range
станда́ртний ~ ба́чення = meteorological range, standard visual range
станда́ртний ~ метеорологі́чної ви́дности = див. стандартний ~ бачення
субміліметро́вий ~ = (довжини хвиль, менші від 1 мм, частоти понад 300 ГГц) submillimeter wavelength range
сума́рний ~ мі́ряння = (багатодіяпазонного приладу) rangeability
~ температу́р = див. температурний ~
температу́рний ~ = temperature range; (крихкости) brittle temperature range
~ ти́сків = pressure range
~ ультрависо́ких радіочасто́т = (0.33 ГГц, відповідає довжинам хвиль 10 см – 1 м) radio-wave frequency range, ultrahigh (radio-)frequency [UHF] range
ультразвукови́й ~ = (частоти понад 20 кГц) ultrasonic range
~ ультракоро́тких радіохви́ль = (довжини хвиль менші від 10 м, частоти понад 30 МГц) ultrashort wave range; (довжини хвиль 1 – 10 м, частоти 30 – 300 МГц) radio-wave range, meter wavelength range; (довжини хвиль 10 см – 1 м, частоти 300 МГц – 3 ГГц) decimeter wavelength range; (довжини хвиль 0.3 – 30 см, частоти 1 – 100 ГГц) microwave range; (довжини хвиль 1 – 10 мм, частоти 30 – 300 ГГц) millimeter wavelength range
ультракороткохвильови́й ~ радіомо́влення = frequency-modulation [FM] broadcast range
ультрафіоле́товий ~ = (довжини хвиль 4 – 400 [40 – 400] нм) ultraviolet range
~ фокусува́ння = focusing range
~ часто́т = frequency range; (смуга) frequency band; (радіозв’язку) radio-frequency range, communication band; (радіомовлення) (standard) broadcast band
часто́тний ~ = див. ~ часто́т
частотозмодульо́ваний ~ радіомо́влення = frequency-modulation [FM] broadcast band/range
частотомодуляці́йний ~ = див. частотозмодульований ~
~ чутли́вости = range of sensitivity
~ чу́тности = range of audibility
~ шви́дкостей = velocity range
широ́кий ~ wide range; (смуга) broad band ▪ із широ́ким —ом broad-range, broad-band; у широ́кому —і = in/over a wide [broad] range
~ шкали́ = (приладу) scale range
дози́мет(е)р (-тра) 1. dosimeter, dosemeter, dose meter, (radiation) monitor; exposure meter 2. (спільна назва різних типів дозиметрів) radiac
~ альбе́до-нейтро́нів = albedo-neutron dosimeter
~ високоінтенси́вного промі́ння = high-level dosimeter
високочутли́вий ~ = high-sensitivity dosimeter
екзоелектро́нний ~ = exoelectron dosimeter
етало́нний ~ = reference dosimeter
~ забру́днення = (радіоактивного) contamination monitor
~ (і)з прями́м зчи́туванням = direct-reading dosimeter
індивідуа́льний ~ = personal monitor, personal exposure meter; (для персоналу) personnel dosimeter, (плівковий) personnel film badge; (попереджувальний) safety button
інтеґра́льний ~ = integral dosimeter
інтеґрува́льний ~ = integrating dosimeter
кварцоволокни́нний ~ = quartz-fiber dosimeter
кишенько́вий ~ = pocket dosimeter/chamber
ко́лірний ~ = dye dosimeter
колориметри́чний ~ = colorimetric dosimeter
контро́льний ~ = (еталонний) reference dosimeter; (реєструвальний) radiaition monitor
люмінесце́нтний ~ = luminescent dosimeter
~ малоінтенси́вного промі́ння = low-level dosimeter
~ місце́вости = area monitor
~ на вели́кі до́зи = high-level [high-range] dosimeter
накопи́чувальний ~ = integrating dosimeter
~ на малі́ до́зи = low-level [low-range] dosimeter
нейтро́нний ~ = neutron dosimeter
непрямопоказо́вий ~ = blind dosimeter
олівце́вий ~ = pen-type dosimeter
особи́стий ~ = див. індивідуальний ~
персона́льний ~ = див. індивідуальний ~
плівко́ви́й ~ = film dosimeter, badge (meter), (photographic) film badge; (індивідуальний, для персоналу) personnel film badge
попере́джувальний ~ = alarm dosimeter; (індивідуальний) safety button
портати́вний ~ = cutie pie
~ поту́жности до́зи = dose-rate meter
пошуко́вий ~ = survey meter/monitor
прямопоказо́вий ~ = direct-reading dosimeter
радіофотолюмінесце́нтний [РФЛ] ~ = RPL [RadioPhotoLuminescent] dosimeter
радіяці́йний ~ = radiation dosimeter, radiacmeter, radiac set/instrument
рентґе́нівський ~ = x-ray dosimeter
світлофо́рний ~ = go/no-go radiation detector
сигна́льний ~ = alarm dosimeter
скляни́й ~ = glass dosimeter
сліпи́й ~ = blind dosimeter
стаціона́рний ~ = stationary dosimeter
сцинтиляці́йний ~ = scintillation dosimeter
твердоті́ловий ~ = solid-state dosimeter
термолюмінесце́нтний ~ = thermoluminescent detector chip/dosimeter
тканиноеквівале́нтний ~ = tissue-equivalent dosimeter
фолі́йний ~ = foil dosimeter
фо́льговий ~ = див. фолі́йний ~
фотографі́чний ~ = див. плівковий ~
фотоплі́вко́вий ~ = див. плівковий ~
~ Фри́ке = Fricke dosimeter
хемі́чний ~ = chemical dosimeter
широкодіяпазо́нний ~ = high-range dosimeter
до́шка board
відкидна́ ~ = (стола тощо) flap
~ (і)з затискаче́м = (на папери) clipboard
кла́сна ~ = (писати крейдою тощо) blackboard, chalkboard
кресля́рська ~ = drawing board
~ оголо́шень = billboard, bulletin board
при́ладо́ва ~ = meter [instrument, gage, gauge] board; control board/desk] dashboard; instrument [meter, control] panel
дрейф (-у) 1. drift, drifting ▪ із компенса́цією —у (нуля) drift-compensated; із по́правкою на ~ drift-corrected 2. (блукання) wander(ing) 3. (допусковий відхил) leeway
амбіполярний ~ = ambipolar drift
~ ампліту́ди = amplitude drift
~ бана́нових части́нок = banana drift
висхідни́й ~ = updrift
відно́сний ~ = (показів) relative drift
вітрови́й ~ = wind drift
відцентро́вий ~ = centrifugal drift
ґрадіє́нтний ~ = gradient drift
~ діро́к = hole drift
діямагне́тний ~ = diamagnetic drift
~до ви́щих часто́т = positive drift
~до ни́жчих часто́т = negative drift
~ електро́нів = electron drift
~ електро́нної апарату́ри = electronic drift
за́мкнений ~ = closed drift
~ заря́джених части́нок = charged-particle drift
інерці́йний ~ = inertial drift
~ йо́нів = ion drift
йоносфе́рний ~ = ionospheric drift
~ контине́нту = continental drift
короткоча́сний ~ = short-time drift
~ льодовика́ = glacial drift
магне́тний ~ = magnetic drift
~ материка́ = див. ~ континенту
неґати́вний ~ = negative drift
~ носії́в = carrier drift; (заряду) (charge-)carrier drift; (струму) current-carrier drift
~ нуля́ = (приладу) zero drift
~ о́бласти з підви́щеною йоніза́цією = ionization drift
однорі́дний ~ = uniform drift
~ о́пору = resistance drift
~ пла́зми = plasma drift
пові́льний ~ = slow drift
позити́вний ~ = positive drift
~ по́казів (електронної апаратури) electronic drift; (приладу) instrument drift; (відносний) relative drift
~ полюсі́в = (Землі) polar wandering
попере́чний ~ = transverse [cross] drift
системати́чний ~ = systematic drift
температу́рний ~ = thermal drift
теплови́й ~ = thermal drift
торо́їдний ~ = toroidal drift
трива́лий ~ = longtime drift
~ у ча́сі = drift with time
фото́нний ~ = photon drift
~ хвильово́го паке́ту = wave-packet drift
~ части́нок = particle drift
~ частоти́ = frequency drift
часто́тний ~ = див. ~ частоти
екра́н (-у, а) 1. (кіно, проєкційний тощо) screen 2. (захисний) shield, screen; curtain; shroud; (щит, загорожа тж) apron ▪ без —у screenless; (захисного) shieldless; apronless; uncurtained 3. (монітора, приладу) display ▪ ви́вести на ~ to display 4. (електроннопроменевої трубки) face(plate) 5. (перешкода) barrier 6. (з металевої сітки) cage 7. (від світла) shade; blind ▪ зня́ти ~(а) to unshade 8. (акустичний) baffle
акусти́чний ~ = acoustic [sound] baffle
багатовіко́нний ~ = partitioned display, split screen
багатошаро́вий ~ = multilayer(ed) screen
безвідблиско́вий ~ = nonglare screen
~ біологі́чного за́хисту = biological shield
вбира́льний ~ = absorbing screen/barrier
відбива́льний ~ = reflective [reflecting] screen; (захисний) reflection shield, reflecting barrier
відхи́лювальний ~ = deflecting shield, deflector
вітрозахисни́й ~ = windbreak
водяни́й ~ = waterwall, water shield
дифрагува́льний ~ = diffracting screen
довгосві́тний ~ = (із тривалим післясвітінням) long-persistence screen
електромагне́тний ~ = electromagnetic shield/screen
електростати́чний ~ = electrostatic shield/screen
зазе́млений ~ = earthed [grounded] screen/shield
захисни́й ~ = protective [protecting, guard] screen/shield; curtain; (приладу) instrument shield; (біологічний) biological shield
~ (і)з те́мними о́бразами/зобра́женнями = dark-trace screen
~ (і)з трива́лим післясвіті́нням = див повільнозгасний ~
~ ка́белю = core shielding
люмінесце́нтний ~ = luminescent screen
магне́тний ~ = magnetic screen
метале́вий ~ metal shield/screen ▪ із метале́вим —ом = metal-shielded; (сітчастим) caged
надпрові́дний ~ = superconducting screen
напівпрозо́рий ~ = semilucent screen
непрозо́рий ~ = opaque screen
о́б’є́мний ~ = bulk shield
переглядо́вий ~ = viewing screen
пилозахисни́й ~ = див порохозахисний ~
пле́тивний ~ = (кабелю, жильника) braided shield(ing)
пло́ский ~ = flat screen
плю́мбумовий [плю́мбієвий] ~ = lead shield
повільнозгасни́й ~ = long-persistence screen
поглина́льний ~ = absorbing screen/barrier/curtain
подві́йний ~ = double screen
порохозахисни́й ~ = dust shield
прові́дний ~ = conducting screen
проєктува́льний ~ = projection [viewing] screen
проєкці́йний ~ = projection [viewing] screen
прозо́рий ~ = transparent screen
протибли́сковий ~ = antiglare shield
протикоро́нний ~ = corona shield
протинейтро́нний ~ = neutron shield
протирадіяці́йний ~ = radiation shield
рідиннокриста́ловий ~ = liquid-crystal screen
розсі́ювальний ~ = (опт.) diffusing screen [plate]
розще́плений ~ = split screen, partitioned display
свинце́вий ~ = див плю́мбумовий [плю́мбієвий] ~
світлозахисни́й ~ = glare shield
світлонепрони́кний ~ = lightproof [light-tight] shield
світлореґулюва́льний ~ = gobo
світни́й ~ = luminous screen
се́нсорний ~ = touch screen
сонцезахисни́й ~ = sun screen
сцинтиляці́йний ~ = scintillating screen
телевізі́йний ~ = television screen, TV screen
теплови́й ~ = thermal [heat] shield, thermoscreen
теплозахисни́й ~ = thermal [heat] shield, thermoscreen
узе́млений ~ = earthed [grounded] screen/shield
флюоресце́нтний ~ = fluorescent screen
хмарови́й ~ = (неба) obscuration, obscured sky cover
електровимі́рювач (-а) 1. electric (measuring) instrument 2. (лічильник) electric meter; electric gage
електродинамо́мет(е)р (-тра) electrodynamometer, electrodynamic instrument
електропри́лад (-у) 1. electric appliance 2. (мірчий) electric (measuring) instrument 3. (лічильник) electric meter/gage
великі —и = major appliances
етало́н (-у) 1. standard; prototype; reference ▪ вдоскона́лювати —и to improve standards; замі́нювати ~ to supersede a standard; зберіга́ти ~ to keep a standard; зіставля́ти —и to compare standards; підтри́мувати то́чність —ів to maintain [keep] standards in calibration; ство́рювати ~ to establish a standard 2. (калібр) gage [gauge] 3. (прилад) standard instrument
абсолю́тний ~ = absolute standard
~ абсолю́тно чо́рного ті́ла = blackbody standard
амонія́ковий ~ ча́су = ammonia maser clock
атесто́ваний ~ = certified [calibrated] standard
а́томний ~ = atomic standard
~ бі́лої пове́рхні = white standard
~ відтво́рювання ме́тра в довжи́нах хвиль = wavelength meter standard
~ Ва́ґнера-Бе́рджеса = Wagner-Burgess standard
втори́нний ~ = reference [secondary] standard, substandard
групови́й ~ = collective standard
~ дробо́вої одини́ці фізи́чної величини́ = fractional standard
~ є́мности = див ~ місткости
калібрува́льний ~ = calibration standard, calibration reference
ква́нтовий ~ = quantum standard
ква́нтовий ~о́ма = quantum Hall resistance standard
~ кілогра́ма = kilogram mass standard
магне́тний ~ = (еталонний магнет) standard magnet
механі́чний ~ = mechanical standard
міжнаро́дний ~ = international standard
міжнаро́дний мі́дний ~ 100% (електро)прові́дности = international standard annealed copper
мі́рчий ~ = reference [standard] instrument; standard gage/gauge
~ мі́сткости = (еталонний конденсатор) standard capacitor, capacitance standard
~ напру́ги = reference voltage
націона́льний перви́нний ~ = national primary standard
~ одини́ці довжини́ = (механічний) mechanical length standard; (штриховий) line standard of length
~ одини́ці ма́си = mass standard
~ одини́ці механі́чної величини́ = mechanical standard
~ одини́ці метри́чної величини́ = metric standard
~ одини́ці основно́ї фізи́чної величини́ = basic [fundamental] standard
~ одини́ці поту́жности = power standard
~ одини́ці світлово́го пото́ку = (еталонне джерело) standard of luminous flux
~ одини́ці си́ли сві́тла = luminous-intensity standard
~ одини́ці си́ли стру́му = current standard
~ одини́ці температу́ри = temperature standard
~ одини́ці фізи́чної величини́ = standard of а unit; (еталонна міра) unit prototype
~ о́пору = (еталонний резистор) standard resistor
основни́й ~ = basic [fundamental] standard
перви́нний ~ = primary standard; (національний) national primary standard
порі́внювальний ~ = transfer standard; check standard
~ похідно́ї одини́ці фізи́чної величини́ = derived standard
ра́дієвий ~ = radium standard
~ радіоакти́вности = (еталонне джерело) radioactive standard
робо́чий ~ = working standard
сері́йний ~ = commercial standard
спеція́льний ~ = special standard
~ стру́му = (еталонний ампермет(е)р) standard ammeter
~ Фабрі́-Перо́ = Fabry-Perot etalon
~ части́нної одини́ці фізи́чної величини́ = fractional standard
~ частоти́ = frequency standard див тж взірцевий ґенератор частоти
~ ча́су = time standard; (амоніяковий) ammonia maser clock
штрихови́й ~ одини́ці довжини́ = line standard of length
заво́д (-у) works; factory; plant; mill
до́слідний ~ = pilot plant
приладобудівни́й ~ = instrument(-making) plant
машинобудівни́й ~ = engineering works [plant]
зага́ювання//зага́яння 1. retardation 2. (затримка) delay 3. (відставання) lag, lagging
апарату́рне ~ = instrument lag
~ ві́дгуку = response lag
~ в ча́сі = time lag
кутове́ ~ = angular lag
~ пли́нности = delayed yield
при́ладо́ве ~ = instrument lag
~ реа́кції = (відгуку) response lag
фа́зове ~ = phase lag
часове́ ~ = time lag
запи́сувач (-а) 1. recorder, recording device [instrument, meter] див. тж самозаписувач 2. (комп.) writer
магне́тний ~ = magnetic recorder
~ (інформації) на стрі́чку = tape recorder
за́с|іб (-собу) 1. means; medium 2. (методичний) technique, tool 3. (х.) agent 4. (виправляння; допомоги) remedy 5. (знаряддя) instrument, tool 6. (пристрій) device, appliance 7. (мн., техн.) facilities, means; (допоміжні) aids 8. (мн., комп.) environment
абсорбува́льний ~ = absorbent
аґломерува́льний ~ = agglomerant
активува́льний ~ = activating agent, activator див. тж активатор
~ ана́лізу = analytical tool
антикорозі́йний ~ = див. протикорозійний ~
анти(електро)стати́чний ~ = antistatic agent
апара́тні —оби = (комп.) hardware (environment)
атесто́ваний взірце́вий мі́рчий ~ = certified standard
вбира́льний ~ = absorbent
взірце́вий ~ мі́ряння [вимі́рювання] див. взірцевий мірчий ~
взірце́вий мі́рчий ~ = standard; (найвищого розряду) reference standard
виба́влювальний ~ = remover; (на іржу) rust remover
вибі́лювальний ~ = bleaching agent; decolorant
~ виво́дження да́них = output medium
~ видаля́ння = див. вибавлювальний ~
викі́нчувальний ~ = finishing compound
—оби вилаго́джування = (зневаджування, усування дрібних помилок, комп.) debug(ging) aids [facilities]
вилуго́вувальний ~ = leaching agent
вимі́рювальний ~ = див. мірчий ~
~ вимі́рювання = див. мірчий ~
високото́чний взірце́вий мі́рчий ~ = precision standard
висо́лювальний ~ = salting-out agent
вису́шувальний ~ = desiccant, siccative
відбі́лювальний ~ = див. вибілювальний ~
відно́влювальний ~ = 1. (х.) deoxidant, deoxidizer, reducing agent, reducer 2. (мф) reductant
відсо́лювальний ~ = див. висолювальний ~
відшто́вхувальний ~ = repellent
водовідшто́вхувальний ~ = water repellent
графі́чні —оби = graphics
ґелеутво́рювальний ~ = gelatinizing [gelling] agent
дезактивува́льний ~ = decontaminant, decontaminating agent
дезінфікува́льний ~ = disinfectant
денатурува́льний ~ = (х., я ф) denaturant
диспергува́льний ~ = disperser, dispersing agent
діягности́чні —оби = diagnostics, diagnostic aids
допомі́жні́ —оби = aids; auxiliaries; backup
~ дослі́джування = research tool
етало́нний ~ мі́ряння [вимі́рювання] standard див. тж взірцевий мірчий ~
желеутво́рювальний ~ = gelatinizing [gelling] agent
залізни́чний тра́нспортний ~ = railway vehicle
запобі́жний ~ = preventive, preventative
захисни́й ~ = 1. (речовина) protector; (радіяційного захисту) radioprotector, radioprotective substance; (від радіонуклідів) nuclide protector 2. (пристрій) protection device
~ за́хисту = див. захисний ~
защі́льнювальний ~ = caulk(ing)
~ зв’я́зку = communication medium; (мн.) communication facilities, communication(s), means of communication
змива́льний ~ = (до фарб) paint remover
зми́лювальний ~ = saponifying agent, saponifier
змі́цнювальний ~ = reinforcement
знеба́рвлювальний ~ = decolorant
знева́джувальні —оби = (засоби усування дрібних вад, комп.) debug(ging) aids [facilities]
знево́джувальний ~ = dehydrating agent, dehydrant
знезара́жувальний ~ = decontaminant; disinfectant
інформаці́йні —оби = dataware; media
—оби керува́ння = control environment, control facilities
кома́ндні —оби = (комп.) command environment
—оби комуніка́ції = communication(s)
комп’ю́терні [компу́торні] —оби = computer aids
консервува́льний ~ = preservative, preserver
—оби конструюва́ння = engineering environment
~ контро́лю = control device; checker
кріпи́льний ~ = fastener
лікува́льний ~ = medicinal; (ліки) medicine
—оби ма́сової інформа́ції = (mass) media
мастильний ~ = lubricant
ми́йний ~ = detergent
мі́рчий ~ = piece of measuring equipment; (мн.) measuring means, means of/for measuring, instrumentation
—оби мі́ряння = measuring means, means of/for measuring
—оби налаго́джування = (усування дрібних помилок чи несправностей, комп.) debug(ging) aids [facilities]
нао́чні —оби = visual aids
ная́вні —оби available means ▪ усіма́ ная́вними —обами = by all available means
обчи́слювальні —оби = computer aids
оса́джувальний ~ = precipitant, precipitating agent
очища́льний ~ = (хемічний) purifier, purifying agent
~ пересува́ння = vehicle; (мн.) transport facilities, means of conveyance [transportation]
підки́слювальний ~ = acidulant
піноутво́рювальний ~ = foaming [blowing] agent
пли́нові —оби = (гідравлічні та пневматичні) fluid-pressure means
пом’я́кшувальний ~ = softener, softening agent
програмо́ві —оби = software (environment)
противуа́льний ~ = (фот.) restrainer
протигрибко́вий ~ = antifungal agent; (фунґіцид) fungicide; (фунґістат) fungistat
протикорозі́йний ~ = corrosion inhibitor, corrosion protector, rust preventer [preventive], antirust agent
протикри́говий ~ = deicer
протиобмерза́льний ~ = deicer
протиоса́джувальний ~ = anti-settling agent
~ про́ти старі́ння = (матеріялу) antiager, age resistor, antideteriorant, antidegradant
протипі́нний ~ = defoamer, antifoam(ing) agent
протиферментаці́йний ~ = antiferment
протишумови́нний ~ = antiferment
профілакти́чний ~ = preventive, preventative, prophylactic
—оби радіозв’язку́ = radio facilities
радіяційнозахисни́й ~ = radioprotector, radioprotective substance; (від радіонуклідів) nuclide protector
редукці́йний ~ = 1. (х.) reducing agent, reducer 2. (мф) reductant
—оби резервува́ння = backup
розм’я́кшувальний ~ = emollient
розчиня́льний ~ = solvent, dissolver
рятува́льний тра́нспортний ~ = rescue vehicle
самору́шний безре́йковий тра́нспортний ~ = motor vehicle
спі́нювальний ~ = foaming agent
—оби сполу́чення = communication(s)
суши́льний ~ = drying agent; desiccant
тестува́льні —оби = testing aids
техні́чні —оби = technical facilities
—оби техні́чного обслуго́вування = maintenance facilities
трави́льний ~ = див. щавильний ~
тра́нспортний ~ = vehicle, carrier; (із ракетним двигуном) rocket-propelled vehicle; (на повітряній подушці) hovercraft, air-cushion vehicle
тужави́льний ~ = curing agent; hardener
фарбозмива́льний ~ = paint remover
фіксува́льний ~ = (фот.) fixative, fixing agent
чисти́льний ~ = 1. (знімати бруд) cleaner 2. (прибирач, х.) scavenger 3. (порошок, паста) cleanser 4. (мийний) detergent
щави́льний ~ = etchant
збі́льшування//збі́льшення (примусова дія) 1. increase (на – by); enlargement, enlarging 2. (приріст) augmentation 3. (лінійних розмірів) expanding, expansion 4. (тиску, напруги тощо) boosting 5. (опт.) magnification, magnifying ▪ з вели́ким —м (про прилад) high-magnification, high-power; з мали́м —м low-magnification, low-power; із сере́днім —м medium-magnification, medium-power 6. (фот.) enlargement 7. (самочинний процес) див. бі́льшання
ба́зове ~ = (опт.) base magnification
~ зобра́ження = див. ~ образу
~ контра́сту = contrast enhancement
~ концентра́ції ро́зчину = strengthening [fortification] of a solution
кутове́ ~ = (опт.) angular magnification
~ кутово́го ра́діуса Мі́сяця = (позірне) augmentation of the moon’s semidiameter
ліні́йне ~ = (опт.) linear magnification
масшта́бне ~ = scale-up, scaling-up
~ на n відсо́тків = n% increase, increase of n%
~ на n поря́дків = increase by n orders of magnitude
непере́рвне ~ = steady increase
~ о́б’є́му = (теплове тощо) expansion
~ о́бразу = 1. image enlargement 2. (опт.) (image) magnification 3. (фот.) enlargement; (великомасштабне) blowup
опти́чне ~ = magnification, magnifying power (приладу – of an instrument)
~ па́м’яті = memory expansion
~ при́ладу = (опт.) (instrument) magnifying power
поздо́вжнє ~ = (опт.) depth magnification
попере́чне ~ = (опт.) lateral magnification
пропорці́йне ~ = scale-up, scaling-up; proportional increase
~ сму́ги часто́т = bandwidth expansion
~ ти́ску = (понад атмосферний) pressurization, pressurizing
~ у n разі́в = n-fold increase, increase by a factor of n
~ у два рази́ = twofold increase, doubling
~ у де́сять разі́в = tenfold increase
~ у три рази́ = threefold increase, triplication, tripling
~ у чоти́ри рази́ = fourfold increase, quadruplication
~ шви́дкости = (руху) acceleration
зда́т|ність 1. (матеріялу; приладу) power 2. (функційна, пристрою тощо) capacity; capability див. тж спроможність 3. (придатність) suitability 4. (властивість) property 5. (людини) ability; aptitude (до – for)
абрази́вна ~ = abrasiveness
абсолю́тна відбива́льна ~ = absolute reflectance
абсорбці́йна ~ = див. абсорбувальна ~
абсорбува́льна ~ = absorptivity, absorptive power
адгезі́йна ~ = adhesiveness, adhesive power
адсорбці́йна ~ = див. адсорбувальна ~
адсорбува́льна ~ = adsorptivity
а́зимутна вирізня́льна ~ = azimuthal resolution
аксі́йна вирізня́льна ~ = axial resolution
апарату́рна вирізня́льна ~ = instrument resolution
а́томна гальмува́льна [гальмівна́] ~ = (речовини) atomic stopping power
вбира́льна ~ = absorptive power; (питома) absorptivity; (ґрунту) soil intake capacity
ви́бірна ~ = selectivity див. тж селективність
випароутво́рювальна ~ = evaporativity
випромі́нна ~ = emittance, radiativity, radiating [radiative, emissive] power; (відносна) emissivity; (спроможність) radiating capacity
вирина́льна ~ = buoyancy
вирізня́льна ~ = resolution, resolving capacity [power] див. тж вирізняльність
~ висила́ти = (проміння, частинки) див. емісійна ~
висо́ка вирізня́льна ~ = high [fine] resolution
~ витри́мувати наднаванта́гу = overload capability [capacity]
~ витяга́тися ни́ткою = (в’язкої речовини) stringiness, ropiness
відбива́льна ~ reflecting power; (коефіцієнт відбивання) (radiant) reflectance, (radiant) reflectivity; (мішені) target reflectivity; (радіолокаційної цілі) radar reflectivity ▪ із висо́кою відбива́льною —ністю = high-reflectivity
відно́влювальна ~ = reducing power
~ відно́влювати фо́рму = elastic memory
відно́сна гальмівна́ [гальмува́льна] ~ = (речовини) relative stopping power
відно́сна емісі́йна ~ = (монохроматична) monochromatic [color] emissivity; (спектральна) spectral emissivity; (теплова) thermal emissivity
~ відокре́млюватися = (про складники незмішних сумішей) partition property
відтво́рювальна ~ = (реактора) breeding capacity; (матеріялу щодо палива) fertility
відшто́вхувальна ~ = (поверхні щодо речовини) repellency
власти́ва вирізня́льна ~ = (приладу чи методу) inherent resolution
вну́трішня вирізня́льна ~ = див. властива вирізняльна ~
вну́трішня пропуска́льна ~ = (без урахування межових ефектів) internal transmittance
водопропуска́льна ~ = (ґрунту тощо) water conductivity
в’я́жуча ~ = (нрк.) див. зв’язувальна ~
гальмівна́ ~ = (речовини) (linear) stopping power, linear energy transfer [LET]
гальмува́льна ~ = див. гальмівна ~
гамува́льна ~ = damping capacity
глиби́нна вирізня́льна ~ = depth resolution
гнильна́ ~ = putrescibility
грани́чна вирізня́льна ~ = limiting resolution
грани́чна трима́льна ~ = (мех.) ultimate bearing capacity
ґелеутво́рювальна ~ = gel strength
демпфува́льна ~ = damping capacity
дета́льна вирізня́льна ~ = detail resolution
детектува́льна ~ = detectivity
диспергува́льна ~ = dispersive power
дифузі́йна ~ = (середовища) diffusivity
~ до адапта́ції = 1. accommodation capability [capacity] 2. (гнучкість) elasticity 3. (податливість) pliability
~ до брижува́ння = foldability
~ до деформува́ння = deformability
~ до змо́чування = (поверхні) wettability
~ до зче́плювання = cohesiveness
~ до навча́ння = educability
~ до оки́снювання = oxidizability
екстрагува́льна ~ = extractive power
емісі́йна ~ = emittance, emissive [radiating, radiative] power; (відносна) emissivity
енерговирізня́льна ~ = energy resolution
зало́млювальна ~ = refractivity; (питома) specific refractivity
затри́мувальна ~ = retentivity
захисна́ ~ = protective power
збі́льшувальна ~ = magnifying capacity; (приладу) magnifying power
зв’я́зувальна ~ = (х.) binding power
~ змі́нювати конфігура́цію = configurability
~ змі́шуватися = miscibility
змо́чувальна ~ = wettability
~ зсіда́тися = shrinking property
йонізівна́ ~ = ionizing power; (якісна характеристика) ionizing property
коаґуляці́йна ~ = coagulating power [capacity]
когезі́йна ~ = cohesiveness
компенсува́льна ~ реґулюва́льних стри́жнів = (у реакторі) control-rod worth [effectiveness]
комплексоутво́рювальна ~ = (х.) complex-forming ability
контра́стова вирізня́льна ~ = contrast resolution
кристалізаці́йна ~ = crystallizability
кутова́ вирізня́льна ~ = див. кутовирізняльна ~
кутовирізня́льна ~ = angle [angular] resolution
максима́льна вирізня́льна ~ = limiting resolution
ма́сова вирізня́льна ~ = див. масовирізняльна ~
ма́сова гальмува́льна [гальмівна́] ~ = (речовини) mass stopping power
масовирізня́льна ~ = mass resolution
масти́льна ~ = lubricity, lubricating value
міґраці́йна ~ = (х.) migratory aptitude
молекуля́рна гальмува́льна [гальмівна́] ~ = (речовини) molecular stopping power
монохромати́чна емісі́йна ~ = monochromatic [color] emissivity
надвисо́ка вирізня́льна ~ = superresolution
несу́ча ~ = (нрк.) див. тримальна ~
низька́ вирізня́льна ~ = low [coarse] resolution
оберта́льна ~ = (речовини, опт.) rotatory power
о́б’є́мна випромі́нна ~ = bulk emittance
обмі́нна ~ = exchange capacity
обчи́слювальна ~ = (системи) computing power
оки́снювальна ~ = oxidizing power
опти́чна вирізня́льна ~ = optical resolution
~ осіда́ти = (утворювати осад) precipitability
охоло́джувальна ~ = cooling power
~ пересува́тися = locomotivity, locomotiveness
підійма́льна ~ = 1. lifting capacity [power] 2. load(-carrying) capacity див. тж вантажність
~ підси́лювати сигна́ли = (ел.) transistance
підтри́мувальна ~ = (load-)bearing capacity
~ пла́вати = floatability
~ пли́нути = fluidity
поверхне́ва випромі́нна ~ = surface emittance, surface emissive power
поглина́льна ~ = absorptivity, absorptive power; (щодо коливань) damping capacity
по́дільна ~ = fissility, fissionability
поздо́вжня вирізня́льна ~ = longitudinal resolution
покрива́льна ~ = 1. (ґальванічної ванни) covering power [capacity] 2. (фарби) body
полімеризува́льна ~ = polymerizing power [capacity]
попере́чна вирізня́льна ~ = lateral resolution
~ посла́блювати сигна́ли = (ел.) transistance
~ поши́рюватися = propagability див. тж поширність
проника́льна ~ = penetrating power див. тж проникливість
пропуска́льна ~ 1. (середовища) transmittivity, transmittance ▪ із висо́кою пропуска́льною —істю = high-transmittivity, high-transmissivity 2. (внутрішня, без урахування межових ефектів) internal transmittance 3. (фільтру) filter capacity 4. (каналу) (channel) capacity, throughput див. тж пропускальна спроможність
просторо́ва вирізня́льна ~ = spatial resolution
~ псува́тися = corruptibility
реакти́вна ~ = (яф) (reactivity) worth
реакці́йна ~ = (х.) reactivity, reaction capacity
розді́льна ~ = resolution див. тж вирізняльна ~
розсівна́ ~ = (проміння) diffusibility
розсі́ювальна ~ = (середовища) diffusing power
розчиня́льна ~ = solvency, solvent action, dissolving capacity
скле́ювальна ~ = cementing power
спектра́льна вирізня́льна ~ = див. спектровирізняльна ~
спектра́льна відбива́льна ~ = spectral reflectance
спектровирізня́льна ~ = spectral resolution
~ спіка́тися = sinterability
~ спли́нюватися = fluidizability
спові́льнювальна ~ = 1. (речовини) (linear) stopping power, linear energy transfer [LET] 2. (яф) moderating power
~ тве́рднути = hardenability
тво́рча ~ = creativity, creative power
~ текти́ = flowability; (плинність) fluidity
теорети́чна вирізня́льна ~ = theoretical resolution
теплови́дільна ~ = див. теплоутворювальна ~
тепловідбива́льна ~ = heat reflectance
теплонакопи́чувальна ~ = heat [thermal] storage capacity
теплообмі́нна ~ = heat exchange capacity
теплопоглина́льна ~ = heat absorption capacity
теплотво́рна ~ = див. теплоутворювальна ~
теплоутво́рювальна ~ = calorific value; caloricity
трима́льна ~ = (конструкції) bearing power, bearing strength, carrying [(load-)bearing] capacity; (щодо наднавантаги) overload capability
утри́мувальна ~ = 1. (затримувальна) retentivity 2. (конструкції тощо) див. тримальна ~
фа́зова вирізня́льна ~ = див. фазовирізняльна ~
фазовирізня́льна ~ = phase resolution
фокусува́льна ~ = focal [collecting] power; (лінзи) lens power, power of a lens
фотоемісі́йна ~ = photoemissivity
холоди́льна ~ = cooling power
хромати́чна вирізня́льна ~ = chromatic resolving power
часова́ вирізня́льна ~ = див. часовирізняльна ~
часовирізня́льна ~ = temporal [time] resolution
часто́тна вирізня́льна ~ = див. частотовирізняльна ~
частотовирізня́льна ~ = frequency resolution
~ шарува́тися = stratifiability
~ шви́дко псува́тися = corruptibility
зді́йснювати//здійсни́ти 1. (провадити) carry out, perform 2. (виконувати) execute; fulfill; put through 3. (втілювати) actualize, realize, implement, materialize, practice 4. (впроваджувати) put into practice; bring to pass 5. (план, ідею тощо) put [bring] into effect 6. (практично) instrument 7. (завершувати) accomplish 8. (досягати успіху) achieve 9. (досягати бажаного ефекту) effectuate ▪ ~ дистанці́йний до́ступ (до інформації) to telecommute; ~ інтеґрува́ння to carry out [perform] integration; ~ пото́чний контро́ль to monitor
знаря́ддя 1. (однина) tool, implement, instrument 2. (зб.) tools, implements; instruments; (апаратура) instrumentality 3. (засіб) means
~ виробни́цтва = materials
допомі́жне́ ~ = accessories
електри́чне ~ = power tool
ручне́ ~ = hand tool
інерці́йність 1. inertia 2. (інертність) inertness 3. (утримування ефекту) persistence, persistency 4. (затримка реакції на збудження) (response) lag 5. (затримка спрацьовування) (time) lag 6. (приладу, повільне реагувння) sluggishness
висо́ка ~ = (приладу) slow response, sluggishness
~ ді́ї = delay, delayed action
~ ене́ргії = inertia of energy
~ зобра́ження = див. ~ образу
~ зорово́го сприйма́ння = див. ~ зору
~ зо́ру = visual persistence, persistence of vision
мала́ ~ = (приладу) fast response
~ о́бразу = image persistence
~ при́ладу = (instrument) sluggishness; (instrument) lag
інструме́нт 1. (-а) (знаряддя) tool 2. (-у) (зб., інструментарій, справилля, комплект тощо) tools, tooling; tackle, tackling; outfit 3. (-а) (мірчий) gage [gauge] 4. (-а) (прилад) instrument
абрази́вний ~ = abrasive tool
астрономі́чний ~ = astronomical tool; astronomical instrument; (встановлений на ракеті) rocket-borne instrument; (встановлений на супутнику) satellite-borne instrument
алма́зний ~ = diamond tool
вимі́рювальний ~ = measuring tool, gage
гострокінце́вий ~ = prod
експедиці́йний ~ = field instrument
електри́чний ~ = (знаряддя) electric tool; (прилад) electric instrument
етало́нний ~ = master tool
меридія́нний ~ = (астр.) meridian instrument
мі́рчий ~ = measuring tool, gage
музи́чний ~ = musical instrument
назе́мний ~ = (астр.) ground-based instrument
опти́чний ~ = (астр.) optical instrument
паса́жний ~ = (астр.) transit (instrument)
польови́й ~ = field instrument
радіоастрономі́чний ~ = radio(-astronomical) instrument
рі́зальний ~ = cutting [edged] tool, cutter
ручни́й ~ = hand tool
склорі́зальний ~ = glass cutter
сонце́вий ~ = (астр.) solar instrument
спостеріга́льний ~ = (астр.) observing instrument
стале́вий ~ = steel (tool)
універса́льний ~ = 1. (прилад) universal instrument 2. (знаряддя) multipurpose tool
юстува́льний ~ = calibrator
інструмента́льний 1. (приладовий) instrument(al) 2. (про виробництво) tool-making
інтеґра́тор (-а) 1. (функція) integrator 2. (мірчий прилад) integrating meter, integrating instrument
інтерва́л (-у) 1. interval ▪ із одна́ко́вими —ами at regular intervals, regularly spaced; із неодна́ко́вими —ами at irregular intervals, irregularly spaced 2. (часовий, просторовий) interspace 3. (діяпазон) range 4. (смуга) band 5. (ділянка, область) region 6. (відстань) (free) space, separation, spacing 7. (вікно, проміжок) window 8. (порожнє місце) (blank) space 9. (періодично повторюваний проміжок) spacing ▪ (надрукований) із подві́йним —ом double-spaced
~ варіюва́ння = interval of variation
ви́міряний ~ = measured interval; (часу) measured time
~ вимі́рювання = measurement range див. тж ~ міряння
відкри́тий ~ = open interval
відкри́то-за́мкнений ~ = clopen [closed and open] interval
вкла́дені —и = nested intervals
геодези́чний ~ = geodesic interval
~ десятиразо́вої змі́ни шви́дкости (мех.) decade of rate, range of tenfold change of rate
~ дискретиза́ції = sampling interval
~ довжи́н хвиль = wavelength range
дові́рчий ~ = confidence interval
~ допуско́вих зна́чень = tolerance
~ експози́ції = (фотоматеріялу) exposure latitude
~ експози́цій = range of exposures
~ ене́ргій = energy range
за́даний ~ = specified interval
за́мкнений ~ = closed interval (зліва – on/at the left; справа – on/at the right)
~ збі́жности = interval of convergence
~ зна́чень = (межі) range, limits; span; (допускових) tolerance
~ зна́чень по́хибки = error band
~ і́мпульсів = (частинок) momentum range
інерці́йний ~ = inertial range
~ концентра́цій = concentration range
~ кристаліза́ції = crystallization range
крити́чний ~ = critical range
лічи́льний ~ = (яф) counting period
~ мас = (ядер) mass range
~ ма́сових чи́сел = mass range
міжбло́ковий ~ = (комп.) interblock gap
міжза́писний ~ = (на магнетній стрічці) interrecord gap
міжі́мпульсний ~ = (між передніми чи задніми фронтами послідовних імпульсів) pulse spacing/interval; (від заднього фронту імпульсу до переднього фронту наступного імпульсу) pulse separation; (часовий) time separation of pulses
міжлі́терний ~ = letter spacing
~ між о́глядами = interinspection interval
міжрядко́вий ~ = line spacing
~ мі́ряння = measurement range; (приладу) meter [instrument] range; (лічильника) counter range
~ моното́нности = monotony interval
музи́чний ~ = musical interval
наді́йний ~ = confidence interval
напіввідкри́тий ~ = half-interval, half-open interval; interval open/closed at one end; partly open (and partly closed) interval
напівзакри́тий ~ = half-closed interval, half-interval
напівнескінче́нний ~ = semi-infinite interval
необме́жений ~ = unbounded interval
нескінче́нний ~ = infinite interval
нескінче́нно мали́й ~ = infinitesimal interval
нульови́й ~ = zero interval
обме́жений ~ = bounded interval
одини́чний ~ = unit interval
~ озна́чення = interval of definition
опти́чний ~ = optical range
перспекти́вні —и = perspective intervals (ґратки – of a lattice)
півто́новий ~ = halftone (interval)
~ повто́рювання = recurrence [repetition] interval
просторо́вий ~ = space [spatial] interval
простороподі́бний ~ = space-like interval
просторочасови́й ~ = space-time interval
робо́чий ~ = operating [operation] range
світови́й ~ = world interval
скінче́нний ~ = finite interval
спектра́льний ~ = spectral range, spectral interval
станда́ртний ~ = (між поділками шкали тощо) standard spacing
та́ктовий ~ = clock [timing] period
~ температу́р = temperature range/interval
температу́рний ~ = temperature range; (дистиляції) distillation range; (кипіння) boiling range; (охолоджування) cooling range; (перетворювання) transformation temperature range; (топлення) melting range; (мартенситного перетворювання) martensite range; (властивої електропровідности у напівпровіднику) intrinsic temperature range
~ техні́чного обслуго́вування = service maintenance period
то́новий ~ = (акуст.) pitch interval
~ у півто́на = halftone
~ у чверть то́на = quarter-tone
часови́й ~ = time segment/interval, (time) period; (між подіями) time separation; (між імпульсами) time separation of pulses
часови́й ~ етало́нного ґенера́тора = master time interval
часоподі́бний ~ = time-like interval
части́нний ~ = subinterval
~ часто́т = див. частотний ~
часто́тний ~ = (діяпазон) frequency range; (смуга) frequency band
~ ча́су = див. часовий ~
чвертьто́новий ~ = quarter-tone (interval)
числови́й ~ = range of numbers, number range
чотириви́мірний ~ = four-interval, four-dimensional interval; (світовий) world interval
~ чутли́вости = range of sensitivity
~ шви́дкостей = velocity region/range
калібрува́ння//скалібрува́ння/‌прокалібрува́ння 1. (операція, тп) gauge ▪ із пору́шенням ~ gauge-violating 2. (виконування операції, тп) gauging 3. (приладу, техн.) calibration; calibrating, gaging
аксі́йне ~ = axial gauge
безду́хове ~ = ghost-free gauge
безшпу́рове ~ = traceless gauge
взає́мне ~ = (техн.) intercalibration
Га́міл(ь)тонове ~ = Hamiltonian gauge
глоба́льне ~ = global gauge
~ джерела́ = (техн.) source calibration; (живлення) power-supply calibration; (проміння) radiation calibration; (радіоактивного) radionuclide calibration; (нейтронів) neutron-source calibration
змі́нне ~ = variable gauge
квазисиметри́чне ~ = quasi-symmetric gauge
куло́нівське ~ = Coulomb gauge
лока́льне ~ = local gauge
ло́ренц-інварія́нтне ~ = Lorentz-invariant gauge
Ло́ренцове ~ = Lorentz gauge
ортонорма́льне ~ = orthonormal gauge
подві́йне ~ = double gauge
попере́чне ~ = transverse gauge
~ при́ладу = calibration of an instrument
радіяці́йне ~ = radiation gauge
релятивісти́чне ~ = Lorentz gauge
релятивісти́чно інварія́нтне ~ = Lorentz-invariant gauge
Фа́йнманове [Фе́йнманове] ~ = Feynman gauge
феноменологі́чне ~ = phenomenological gauge
фо́нове ~ = background gauge
хіра́льне ~ = chiral gauge
часове́ ~ = temporal gauge
~ частоти́ = (техн.) frequency calibration
кана́л (-у) 1. (фіз.) channel ▪ утво́рювати —(и) to channel; (відокремлювати) to channelize; руйнува́ти —(и) to dechannel; із несформо́ваними [неутво́реними] —ами unchannel(l)ed; із невідокре́мленими —ами unchannelized 2. (штучна споруда, техн.) canal 3. (річище) watercourse 4. (шлях, перехід) path 5. (пропускальний) pass, passageway 6. (отвір) hole, port 7. (труби тощо) bore 8. (труба) duct 9. (трубопровід) conduit 10. (шахта) trunk
аварі́йний ~ = (реактора) safety channel; (швидкого захисту) fast-safety channel
аксі́йний ~ = axial channel
аксія́льний ~ = див. аксійний ~
~ акти́вної зо́ни = (реактора) core channel
ана́логовий ~ зв’язку́ = analog (communication) channel
асинхро́нний ~ = nonsynchronized channel
~ без зава́д = див. беззавадний ~
беззава́дний ~ = noiseless channel
~ без па́м’яті = memoryless channel
~ без шумі́в = див. безшумовий ~
безшу́мови́й ~ = noiseless channel
бічни́й ~ = side channel; (обвідний) by-pass (channel)
бли́скавко́вий ~ = lightning channel
вбудо́ваний ~ integrated channel
вентиляці́йний ~ = air [ventilation] duct; (air) trunk; (отвір) vent; (шахта) upcast
вертика́льний ~ = uptake
ви́ділений ~ = (зв’язку тощо) allotted channel; (спеціяльного призначення, комп.) dedicated channel
вилива́льний ~ = overflow [discharge] channel
~ вимика́ння (реактора) shutdown channel
вимі́рювальний ~ = див. мірчий ~
ви́окремлений ~ = separate channel
випро́бувальний ~ = test channel
випуска́льний ~ = outlet (channel), exhaust [outlet] port; (струменя частинок у реакторі) beam port/hole
високочасто́тний ~ = high-frequency channel
~ витіка́ння = sneak [leak] path
витя́гувальний ~ = exhaust duct
вихідни́й ~ = див. виходовий ~
виходо́вий ~ = 1. output (channel), outlet (channel) 2. (реакції) exit channel
відвідни́й ~ = discharge channel, offtake; diverter, diversion cut, spillway
відкри́тий ~ open channel
відтво́рювальний ~ = reproducing [replay] channel
віртуа́льний ~ = virtual channel
впуска́льний ~ = inlet (channel); admission [intake, inlet] port
втори́нний ~ = secondary channel
вузьки́й часто́тний ~ = narrow-band channel
вузькосму́говий ~ = narrow-band channel
вхідни́й ~ = див. входовий ~
входо́вий ~ = 1. input (channel) 2. (реакції) entrance channel
газовивідни́й ~ = gas-escape channel
гаря́чий ~ = (яф) hot channel
глухи́й ~ = thimble
головни́й ~ = primary [main] channel
двобі́чний ~ = (зв’язку) duplex channel
двочасти́нко́вий ~ = two-particle [two-body] channel
дете́кторний ~ = detector hole
дзерка́льний ~ = image channel
додатко́вий ~ secondary channel
до́слідний ~ = experimental channel; (реактора) experimental port; (технологічний) self-serve hole
дрена́жний ~ = drain [drainage, weep] hole
дуа́льний ~ = dual channel
екзоти́чний ~ = exotic channel
експеримента́льний ~ = див. дослідний ~
заванта́жений (па́ливний) ~ = (реактора) charged (fuel) channel
за́мкнений ~ = closed channel
записовідтво́рювальний ~ reproducing [replay] channel
запи́сувальний ~ = recording channel
збі́жний ~ = (із виходом, вужчим за вхід) convergent channel
збі́жно-розбі́жний ~ = (із виходом та входом, ширшими за середину) convergent-divergent channel, Laval nozzle
~ з вели́ким коефіціє́нтом підси́лювання = high-gain channel
зворо́тний ~ = backward channel
~ зворо́тного зв’язку́ = feedback [two-way] channel
звукови́й ~ = sound channel
зв’я́зані —и = coupled channels
~ зв’язку́ = communication [transmission] channel/path; communication [data, information, tie] link
з’є́днувальний ~ = див. сполучальний ~
~ (і)з зава́дами = noisy channel
~ з(і) зворо́тним зв’язко́м = channel with a feedback
~ зобра́ження = picture channel
~ (і)з па́м’яттю = memory channel
~ зужи́того па́лива = (реактора) fuel-return channel
~ (і)з шу́мом = noisy channel
інформаці́йний ~ = information channel, data (transfer) channel; (маґістральний) trunk
іскрови́й ~ = spark channel
ка́бельний ~ = cable duct; raceway
ко́лірний ~ = color channel
~ керува́ння = control channel
коле́кторний ~ = collecting channel
контро́льний ~ reference [test] channel
магнетогідродинамі́чний ~ = magnetohydrodynamic [MHD] channel
маґістра́льний ~ = main channel; (пересилання даних) trunk
мі́рчий ~ = measurement [measuring, instrument] channel; (реактора) control channel
мо́но(фоні́чний) ~ = mono(phonic) channel
на́даний ~ = (зв’язку тощо) allotted channel
на́прямний ~ = guide path
непружни́й ~ = (реакції) inelastic channel
неекзоти́чний ~ = nonexotic channel
незаванта́жений (па́ливний) ~ = (реактора) uncharged (fuel) channel
непрями́й ~ = (реакції) indirect channel
несинхронізо́ваний ~ = nonsynchronized channel
нестаціона́рний ~ = time-varying [nonstationary] channel
низькочасто́тний ~ = low-frequency channel
обвідни́й ~ = by-pass (channel)
обмі́нний ~ = exchange channel
~ о́бразу = picture channel
обхідни́й ~ = bypass channel
опо́рний ~ = reference channel
опромі́нювальний ~ = irradiation port/channel/tunnel; exposure hole/tunnel
опти́чний ~ = optical channel
оптоволокни́нний ~ = fiber optic channel
охоло́джувальний ~ = cooling channel
па́ливний ~ = (реактора) fuel channel; (виводити зужите паливо) fuel return channel
парази́тний ~ sneak path
парале́льний ~ = (обхідний) bypass channel
парале́льні —и = simultaneous channels
~ передава́ння = див. ~ пересилання
~ пересила́ння = transmission path; (даних) data (transfer) channel, data path/link; (інформації) information [transmission] channel; (фізичний) carrier medium
~ перетво́рювання да́них = data path
перехре́сний ~ = cross channel; (мн.) cross-channels
підси́лювальний ~ = amplifier channel
~ під стру́мінь = (частинок) beam [glory] hole, beam tube; (нейтронів) neutron port
поодино́кий ~ = single channel
~ постача́ння = supply channel
~ поши́рювання бли́скавки = lightning channel
призна́чений ~ = (спеціяльного призначення, комп.) dedicated channel
при́ладо́вий ~ = instrument channel
прихо́ваний ~ = (у напівпровідникових приладах) buried channel
~ пробива́ння = (ел.) breakdown path
промі́жни́й ~ = intermediate channel
~ промі́жно́ї частоти́ = intermediate-frequency channel
пружни́й ~ = (реакції) elastic channel
прями́й ~ = (реакції) direct channel
~ радіозв’язку́ broadcast [wireless] channel
~ радіомо́влення = broadcast channel
радіочасто́тний ~ = radio-frequency channel
~ реа́ктора = (ядерного) reactor channel
реґулюва́льний ~ = (реактора) control channel
~ реґулюва́льного стри́жня = (реактора) control-rod channel
розбі́жний ~ = (із виходом, ширшим за вхід) divergent channel
розванта́жувальний ~ = discharge tube
розподі́льчий ~ = distributary
розря́довий ~ = discharge filament
~ розсі́ювання = scattering channel
селе́кторний ~ = selector channel
~ синхроніза́ції synchronizing [timing, clock] channel
складни́й ~ cascaded channel
службо́вий ~ = service channel
стерео(фоні́чний) ~ = stereo(phonic) channel
~ стру́меня = (частинок) beam line
стру́мовий ~ = current channel
сумі́жний ~ = adjacent channel
сусі́дній ~ = adjacent channel
технологі́чний ~ = (реактора) process [assembly] channel; access port
тричасти́нко́вий ~ = (реакції) three-particle [three-body] channel
хвильови́й ~ = wave duct
цифрови́й ~ = digital path; (зв’язку) digital (communication) channel
~ частоти́-носія́ = carrier channel
~ частоти́-підносія́ = subcarrier channel, subchannel
часто́тний ~ = frequency channel
човнико́вий ~ = (у реакторі) rabbit hole
~ човнико́вої по́шти = див. човниковий ~
~ швидко́го аварі́йного за́хисту = (реактора) fast-safety channel
широкосму́говий ~ = (частотний) broadband channel
шу́мний ~ = noisy channel
~ ядро́вої реа́кції = (nuclear) reaction channel
ко́ло I 1. circle ▪ впи́сувати ~ to inscribe a circle (into smth); опи́сувати ~ to circumscribe a circle (about smth); (про колову траєкторію) to describe a circle 2. (обвід) circumference 3. (цикл, петля) loop, cycle 4. (ел.) circuit; (нерозгалужене) loop див. тж контур, схема
а́зимутне ~ = azimuth circle
антаркти́чне ~ = Antarctic circle
Аполо́нієве ~ = Apollonian [Apollonius] circle
аркти́чне ~ = Arctic circle
вели́ке ~ = (сфери) great circle
вертикальне ~ = (інструмент, астр.) vertical (instrument)
внутрішньодоти́чне ~ = internally tangent circle
впи́сане ~ = incircle, inscribed circle (трикутника, у трикутник – of a triangle)
геодези́чне ~ = geodesic circle (першого/другого роду – of the first/second kind)
~ геодези́чної кривини́ = circle of geodesic curvature
годи́нне ~ = hour circle, circle of declination, declination circle, circle of right ascension
горлове́ ~ = (обертового гіперболоїда) gorge circle (of a hyperboloid of revolution)
грани́чне ~ = limit circle
дев’ятито́чкове ~ = nine-point circle
дзерка́льне меридія́нне ~ = (інструмент) mirror transit circle
дифракці́йне ~ = diffraction ring
доти́чне стичне́ ~ = tangent osculating circle
електри́чне ~ = (electric) circuit див. контур, схема
~ збі́жности = circle [disk] of convergence, convergence circle/disk
зовнівпи́сане ~ = escribed circle, excircle
зовнідоти́чне ~ = externally tangent circle
зодіяка́льне ~ = див. зодіякове ~
зодія́кове ~ = zodiac band
~ інве́рсії = circle of inversion
~ кольорі́в = color wheel, hue circle
коротаці́йне ~ = corotation circle
короткоза́мкнене ~ = (електричне) short circuit
~ кривини́ = circle of curvature (at the vertex – у вершині), osculating circle (of a curve)
кубі́чне ~ = (просторова крива) cubical circle
мале́ ~ = (сфери) small circle
Мо́рове ~ = Mohr’s circle
меридія́нне ~ = (інструмент) meridian [transit] circle, circle transit
на́прямне ~ = orthoptic [director] circle
~ на́хилу = circle of declination, declination circle, hour circle; circle of right ascension
одини́чне ~ = unit circle
~ одна́ко́вої висоти́ = (астр.) parallel of altitude, altitude circle, almucantar
опи́сане ~ = circumcircle (навколо – of, about), circumscribed circle
паргелі́чне ~ = parhelic circle
Півде́нне поля́рне ~ = Antarctic circle
Півні́чне поля́рне ~ = Arctic circle
~ поді́бности = similarity circle
позавпи́сане ~ = escribed circle, excircle
поля́рне ~ polar circle ▪ за поля́рним —м = within the polar circle
~ розсі́ювання = (опт.) circle of (least) confusion
Ре́мзденове ~ = Ramsden circle/disk
Ро́уландове ~ = Rowland circle
співротаці́йне ~ = corotation circle
сти́чне ~ = osculating circle
~ схи́лення = див. ~ нахилу
твірне́ ~ = generating circle
топологі́чне ~ = topological circumference
фо́кусне ~ = focus circle
хи́бне ~ = vicious circle
~ широти́ = circle of latitude
компара́тор (-а) 1. comparator; comparing unit; comparison instrument 2. (ел.) comparator [comparison] circuit
ампліту́дний ~ = amplitude comparator
ана́логовий ~ = analog comparator
візуа́льний ~ = visual comparator
~ Вя́йсяля = Väisälä comparator
диференці́йний ~ = differential comparator
електри́чний ~ = electric comparator
інтерференці́йний ~ = interference comparator
ко́лірний ~ = color comparator
механі́чний ~ = mechanical comparator, minimeter
~ напру́г = voltage comparator
опти́чний ~ = optical comparator
пневмати́чний ~ = pneumatic comparator
~ стру́мів = current comparator
фа́зовий ~ = phase comparator
фазоі́мпульсний ~ = pulse-phase comparator
фотоелектри́чний ~ = photoelectric comparator
цифрови́й ~ = digital [discrete] comparator
часто́тний ~ = frequency comparator
конденса́тор (-а) 1. (електричний) capacitor 2. (конденсувальний пристрій) condenser
багатосекці́йний ~ = gang(ed) [multiple(-unit)] capacitor; (ладувальний/настроювальний) gang tuning capacitor
безіндукці́йний ~ = noninductive capacitor
барометри́чний ~ = barometric condenser
бло́ковий ~ = multiple(-unit) capacitor
блокува́льний ~ = coupling [blocking, stopping] capacitor; (анодний) plate bypass capacitor
бу́ферний ~ = buffer capacitor
ва́куумний ~ = vacuum capacitor; (великий) coconut capacitor
великомі́сткісний ~ = high-value capacitor
взірце́вий ~ = див. еталонний ~
вимі́рювальний ~ = instrument capacitor
випаро́вувальний ~ = evaporative condenser
вирі́внювальний ~ = padding capacitor
високонапру́говий ~ = high-voltage capacitor
вібраці́йний ~ = vibrating capacitor
відокре́млювальний ~ = coupling [blocking, stopping] capacitor
вимі́рювальний ~ = instrument capacitor
впо́рскувальний ~ = jet condenser
га́зовий ~ = gas capacitor
гермети́чний ~ = sealed capacitor
двоста́торний ~ = tandem capacitor
ди́сковий ~ = disk capacitor
диференці́йний ~ = differential capacitor
додатко́вий ~ = aftercondenser
допасо́вувальний ~ = trimmer [adjustment] capacitor
електри́чний ~ = capacitor, electric(al) condenser
електроліти́чний ~ = див. електролітовий ~
електролі́товий ~ = electrolytic capacitor; (сухий/рідинний) dry/wet electrolytic capacitor
електролі́тово-напівпровіднико́вий ~ = solid electrolytic capacitor
етало́нний ~ = capacitance standard, reference [standard, calibration] capacitor
завадопригні́чувальний ~ = anti-interference [interference-suppression] capacitor
загоро́джувальний ~ = countercurrent capacitor
запобі́жний ~ = preventive [protective] capacitor
захисни́й ~ = protective [preventive] capacitor
зашунто́ваний ~ = (резистором) shunted capacitor
~ (і)з витіка́нням = leaky capacitor
~ зв’язку́ = coupling capacitor; (зворотного) feedback [reaction] capacitor
~ (і)з захисни́м кільце́м = guard-ring capacitor
~ (і)з пометал(із)о́ваними о́бкла́дками = див. пометал(із)ований ~
змійовико́вий ~ = coil condenser
змі́нний ~ = variable [adjustable] capacitor; (багатосекційний) gang(ed) [multiple(-unit)] capacitor
змі́нноє́мнісний ~ = див. змінний ~
змі́нномі́сткісний ~ = див. змінний ~
змі́шувальний ~ = (direct-)contact condenser
знімни́й ~ = plug-in capacitor
інтеґрува́льний ~ = integrating capacitor
калібрува́льний ~ = calibration capacitor
квадрупо́льний ~ = quadrupole capacitor
керамі́чний ~ = porcelain capacitor; (трубчастий) tubular ceramic capacitor
книжко́вий ~ = book capacitor
~ коливно́го ко́нтуру = tank capacitor
коаксі́йний ~ = coaxial capacitor
коаксія́льний ~ = див. коаксійний ~
компенсува́льний ~ = balancing capacitor
комутува́льний ~ = commutating capacitor
конта́ктовий ~ = (direct-)contact condenser
~ коре́кції нуля́ = zero-adjusting capacitor
коригува́льний ~ = balancing capacitor
кре́мнієвий ~ = silicon capacitor
кри́говий ~ = ice condenser
ладува́льний ~ = tuning [adjustment, aligning] capacitor; (розтягувач діяпазону частот) bandspreader
лакоплі́вковий ~ = lacquer-film capacitor
логаритмі́чний змі́нний ~ = midline plane capacitor
лосняко́вий ~ = mica capacitor; (посріблений) silvered mica capacitor
льодо́ви́й ~ = див. криговий ~
маломі́сткісний ~ = low-value capacitor
металопаперо́вий ~ = metalized-paper capacitor
металоплі́вковий ~ = metal-film capacitor
мете́ликовий ~ = butterfly capacitor
мі́рчий ~ = instrument capacitor
монолі́тний керамі́чний ~ = monolithic ceramic capacitor
нагрома́джувальний ~ = див. накопичувальний ~
накопи́чувальний ~ = charging capacitor; (магнетрона) reservoir capacitor
~ на p-n перехо́ді = junction capacitor
напівзмі́нний ~ = padding [trimming] capacitor, trimmer
насна́жувальний ~ = charging capacitor
настро́ювальний ~ = див. ладувальний ~
нейтралізува́льний ~ = neutralizing capacitor
низьконапру́говий ~ = low-voltage capacitor
обертни́й ~ = rotary capacitor
паперо́вий ~ = paper capacitor; (із пометалованими обкладками) metalized-paper capacitor
парале́льний ладува́льний/настро́ювальний ~ = trimmer (capacitor)
~ па́ри = vapor condenser; (водяної) steam condenser
підстро́ювальний ~ = див. ладувальний ~
пласти́нковий ~ = plate [parallel-plate, plate-parallel] capacitor
плівко́ви́й ~ = film capacitor
пло́ский ~ = plane capacitor; (з пластинковими обкладками) parallel-plate capacitor
пові́тряний ~ = air capacitor
подві́йний (змі́нний) ~ = two-gang variable capacitor
польови́й ~ = field-effect capacitor
пометал(із)о́ваний ~ = metal(l)ized capacitor
попере́дній ~ = precondenser
порцеля́новий ~ = porcelain capacitor
посекційо́ваний ~ = subdivided capacitor
послідо́вний ладува́льний/настро́ювальний ~ = padding capacitor, padder
потрі́йний (змі́нний) ~ = three-gang (variable) capacitor
промі́жни́й ~ = intercondenser
протизава́дний ~ = anti-interference [interference-suppression] capacitor
прохідни́й ~ = duct capacitor
реґулюва́льний ~ = adjustment capacitor
реґульо́вний ~ = adjustable capacitor
резона́нсний ~ = resonant capacitor
ріди́нний ~ = liquid-dielectric capacitor; (електролітовий) wet electrolytic capacitor
рідиннодіеле́ктриковий ~ = liquid-dielectric capacitor
розв’я́зувальний ~ = bypass [decoupling, ground] capacitor
розді́льний ~ = див. відокремлювальний ~
самовідно́вний ~ = self-healing capacitor
секці́йний ~ = subdivided capacitor
сітко́ви́й ~ = grid (blocking) capacitor, grid condenser
скляни́й ~ = glass capacitor
слюдяни́й ~ = mica capacitor; (посріблений) silvered mica capacitor
ста́лий ~ = fixed capacitor
ста́ломі́сткісний ~ = fixed capacitor
струми́нний ~ = jet condenser
сухи́й електролі́товий ~ = dry electrolytic capacitor
сфери́чний ~ = spherical [doorknob] capacitor
твердодіеле́ктрикоий ~ = solid-dielectric capacitor
термокомпенсаці́йний ~ = temperature-compensating capacitor
~ ти́пу кни́жки = book capacitor
~ ти́пу мете́лика = butterfly capacitor
товстоплі́вковий ~ = thick-film capacitor
тона́льно-калібрува́льний ~ = incremental pitch capacitor
тонкоплі́вковий ~ = thin-film capacitor
~ то́чного ладува́ння/настро́ювання = fine-tuning [vernier] capacitor; bandspreader
трубча́стий ~ = tubular capacitor
узгі́днювальний ~ = padding capacitor
~ у ко́лі стіка́ння = leak capacitor
~ у ко́рпусі = box capacitor
усмо́ктувальний ~ = (яф) aspiration condenser
форсува́льний ~ = speed-up capacitor
циліндри́чний ~ = cylindrical capacitor
шунтува́льний ~ = shunt(ing) [bridging] capacitor
конста́нт|а constant
~ абера́ції = constant of aberration
~ абсолю́тної стабі́льности = (х.) absolute-stability constant
~ Авоґа́дро = Avogadro number/constant
~ автопрото́лізу = autoprotolysis constant
адити́вна ~ = additive constant
~ ангармоні́зму = anharmonic constant
~ анізотропі́ї = anisotropy constant
астрономі́чна ~ = astronomical constant
а́томна ~ = atomic constant
~ взаємоді́ї = 1. coupling constant 2. (фх) force constant
безрозмі́рнісна ~ = dimensionless [nondimensional] constant
Бо́льцманова ~ = Boltzmann constant
Ва́йсова ~ = Weiss constant
~ вгамо́вування = damping constant
Ве́йсова ~ = див. Вайсова ~
~ Верде́ = Verdet constant
~ взаємоді́ї = coupling constant
~ вимі́рювального при́ладу = див. ~ приладу
вібро́нна ~ = vibronic constant
Ві́нова ~ = Wien constant
власти́ва ~ = intrinsic constant
Га́блова ~ = Hubble constant
га́зова ~ = gas(-law) constant
галакти́чна ~ = galactic constant
геліоцентри́чна ґравітаці́йна ~ = heliocentric (gravitational) constant
геоцентри́чна ґравітаці́йна ~ = geocentric (gravitational) constant
~ гідро́лізу = hydrolysis constant
го́ла ~ зв’язку́ = bare coupling constant
Го́лова ~ = Hall constant/coefficient
~ ґальвано́метра = galvanometer constant
ґравітаці́йна ~ = gravitation(al) constant, constant of gravitation; (Ґаусова) Gaussian gravitation constant; (Кевендишева) Cavendish gravitation constant
~ ґра́тки = див. ґраткова ~
ґратко́ва ~ = lattice constant, lattice [identity, crystal] parameter
Ґрю́найзенова ~ = Grüneisen constant/gamma
~ дезінтеґра́ції = disintegration constant
~ демпфува́ння = damping constant
~ дисоція́ції = dissociation constant; (електролізної) electrolytic dissociation constant
~ дифракці́йної ґратни́ці = grating constant
~ дифу́зії = diffusion constant
ді́брана ~ = fitted constant
діелектри́чна ~ = dielectric constant; (вакууму) vacuum dielectric constant
ді́йсна ~ = real constant
дові́льна ~ = arbitrary constant
додатко́ва ~ = additional constant
допомі́жна́ ~ = auxiliary [additional] constant
дру́га радіяці́йна ~ = second radiation constant (hc/k)
ебуліоскопі́чна ~ = ebullioscopic [boiling] constant, molal elevation of the boiling point
Е́йлерова ~ = див. Ойлерова ~
~ екранува́ння = 1. (заряду ядра) screening constant 2. (х.) shielding constant
електри́чна ~ = electric constant
електродинамі́чна ~ = electrodynamic constant
~ електро́лізної дисоція́ції = electrolytic dissociation constant
електромагне́тна ~ = electromagnetic constant, speed of light in vacuum
електро́н-фоно́нна ~ = electron-phonon constant
емісі́йна ~ = emission constant
емпіри́чна ~ = empirical constant
Е́твешева ~ = Eötvös constant
ефекти́вна ~ анізотропі́ї = effective anisotropy constant
~ ефекти́вної стабі́льности = (х.) apparent-stability [conditional-stability, effective-stability] constant
~ заспоко́ювання = damping constant
~ зв’язку́ = 1. coupling constant 2. (силова, х.) bond-force constant
~ земно́го тяжі́ння = gravitation(al) constant, constant of gravitation
Зо́мерфельдова ~ = Sommerfeld (fine-structure) constant
~ зроста́ння = (молекульного ланцюжка) propagation constant
інерці́йна ~ = (приладу) response [intrinsic] time
~ інтеґрува́ння = integration constant
~ інтерполюва́ння = interpolation constant
~ йоніза́ції = (фх) ionization constant
калібрува́льна ~ = calibration constant
капіля́рна ~ = capillary constant
Ка́рманова ~ = Kármán constant
ква́нтова ~ = quantum constant
Ке́рова ~ = (опт.) Kerr constant
коливна́ ~ = vibrational constant
~ коні́чної проє́кції = constant of the cone
космі́чна ~ = cosmical constant
космологі́чна ~ = cosmological constant
~ Ко́тона-Му́тона = Cotton-Mouton constant
~ кривини́ = curvature constant
~ кристалі́чної ґра́тки = lattice constant, lattice [identity, crystal] parameter
крити́чні —и = (максимальна температура, тиск і питомий об’єм скраплювання газу) critical constants
кріоскопі́чна ~ = cryoscopic constant
Ку́ндтова ~ = (опт.) Kundt constant
~ Кюрі́ = Curie constant
~ Ламе́ = Lamé constant
лі́терна ~ = literal (constant)
Ло́шмідтова ~ = Loschmidt number
магне́тна ~ = magnetic constant
~ магне́тної анізотропі́ї = magnetic-anisotropy constant
Ма́делунґова ~ = Madelung constant
матерія́льна ~ = material constant
мікроскопі́чна пружна́ ~ = microscopic elastic constant
~ мі́рчого при́ладу = див. ~ приладу
моля́льна ~ = molal constant
моля́рна ~ = molar constant; (газова) molar gas constant
мультиплікати́вна ~ = multiplicative constant
~ надтонко́ї структу́ри = hyperfine(-structure) constant
Не́рнстова ~ = Nernst constant
нормува́льна ~ = normalization constant
~ нормува́ння = normalization constant
~ нута́ції = nutation constant
оберто́ва ~ = rotational constant
одя́гнена ~ зв’язку́ = dressed coupling constant
О́йлерова ~ = Euler’s constant
опти́чна ~ матерія́лу = fringe value
~ осіда́ння = sedimentation constant
~ перенормо́вування = renormalization constant
~ перетво́рення = constant of transformation
пе́рша радіяці́йна ~ = first radiation constant (8phc2)
п’єзоелектри́чна ~ = piezoelectric constant
планетоцентри́чна ґравітаці́йна ~ = planetocentric gravitational constant
Пла́нкова ~ = Planck(’s) constant; (поділена на 2π) h-bar
~ позі́рної стабі́льности = (х.) apparent-stability [conditional-stability, effective-stability] constant
~ поши́рювання = (коливань у середовищі) propagation constant
~ преце́сії = constant of precession
~ при́ладу = (мірчого) instrument constant, constant of a (measuring) instrument
~ просторо́вого заря́ду = (в законі 3/2) perveance
~ проце́су = process constant
~ пружи́ни = spring constant
пружна́ ~ = (мех.) elastic [compliance, stiffness] constant
Пуасо́нова ~ = Poisson constant
~ радіоакти́вного ро́зпаду = radioactive decay constant
радіяці́йна ~ = radiation constant
~ Ре́йлі = Rayleigh constant
реа́льна ~ = real constant
Реле́єва ~ = див. ~ Рейлі
Ри́дберґова ~ = Rydberg constant
~ рівнова́ги = (х.) equilibrium constant
розмі́рнісна ~ = dimensional constant
~ ро́зпаду = (яф) decay [disintegration, transformation] constant
~ розпо́ділу = distribution constant
~ розчи́нности = solubility product
світова́ ~ = world constant
~ седимента́ції = sedimentation constant
силова́ ~ = (фх) force constant; (зв’язку) bond-force constant
си́мвольна ~ = character constant
сонце́ва ~ = solar constant
со́нячна ~ = див. сонцева ~
~ спін-орбіто́вої взаємоді́ї = constant of spin-orbit interaction
~ стабі́льности = (х.) stability constant
~ Сте́фана-Бо́льцмана = Stefan-Boltzmann constant
~ структу́ри = див. структурна ~
структу́рна ~ = (матем.) structure constant, multiplication constant, constant of multiplication, constant of structure
~ тертя́ = friction constant
~ тонко́ї структу́ри = fine-structure constant
~ умо́вної стабі́льности = (х.) apparent-stability [conditional-stability, effective-stability] constant
універса́льна ~ = (фізична) fundamental [universal] constant
уніфіко́вана а́томна ма́сова ~ = unified atomic mass constant (1/12 ma 12C)
уя́вна ~ = imaginary constant
фа́зова ~ = (ел.) phase [wavelength] constant
Фараде́єва ~ = Faraday constant
феноменологі́чна ~ = phenomenological constant
~ Фе́рмі = Fermi constant
фізи́чна ~ = physical constant
фіксо́вана ~ = fixed constant
фотоелектри́чна ~ = photoelectric constant
Фра́нкова ~ = Frank’s constant
Фре́ліхова ~ = Fröhlich constant
фундамента́льна ~ = (фізична) fundamental [universal, atomic] constant
хемі́чна ~ = chemical constant
~ хемі́чної рівнова́ги = chemical-equilibrium constant
Хол(л)ова ~ = див. Голова ~
ці́ла ~ = integer constant
цілочислова́ ~ = integer constant
часова́ ~ = 1. time constant 2. (приладу) intrinsic time; response time 3. (мала, ел.) fast-time constant 4. (обмежувальної схеми) clipping time 5. (ядерного реактора) reactor time constant
~ ча́су = див. часова ~
числова́ ~ = numerical constant
~ шви́дкости реа́кції = (хемічної) reaction rate, (reaction) rate constant
~ шкали́ = scale factor
я́дерна/ядро́ва ~ = nuclear constant
констру́кція 1. (будова, структура) structure, construction; build, makeup 2. (конфігурація) configuration 3. (механізм) mechanism 4. (споруда) construction, building; structure 5. (утвір) formation 6. (інженерний розрахунок) design 7. (кістяк) framework 8. (тримальна, базова, опорна) pile
бло́кова ~ = block structure, block design
бло́ково-мо́дульна ~ = modular configuration
~ буді́влі = building structure
вибухобезпе́чна ~ = blastproof structure
вібропоглина́льна ~ = vibration-absorbing structure
жорстка́ ~ = 1. rigid structure [construction] 2. (техн.) braced structure
зва́рена ~ = weldment
змі́цнювальна ~ = (заради жорсткости) rigidizer
карка́сна ~ = skeleton structure
коаксі́йна ~ = coaxial configuration
~ ку́зова = bodywork
механі́чна ~ = mechanical structure
мо́дульна ~ = modular structure
напівжорстка́ ~ = semirigid structure [construction]
несна́ ~ = див. тримальна ~
опо́рна ~ = supporting [bearing] structure
підвісна́ ~ = suspension structure
підві́шена ~ = suspended structure
~ при́ладу = instrument structure/design
принципо́ва ~ = basic design
~ при́строю = device structure
про́ста́ ~ = simple design
просторо́ва ~ = (конфігурація) spatial configuration
~ реа́ктора = reactor design
рівнова́жна ~ = balanced design
сейсмотривка́ ~ = earthquake-proof [earthquake-resistant] structure
спро́щена ~ = simplified design
стале́ва ~ = steelwork
стати́чно визна́чна ~ = statically determinate structure
стати́чно невизна́чна ~ = statically indeterminate [statically redundant] structure
суцільнометале́ва ~ = all-metal structure
трима́льна ~ = bearing [supporting] structure
шарува́та ~ = (із шарами різного матеріялу) sandwich
ко́рпус (-у) 1. (каркас) body, frame(work) 2. (тулуб) trunk 3. (оболонка, футляр) shell; container; case, casing; encasement; sheath; enclosure; housing 4. (приладу) hull 5. (радіоприймача тощо) cabinet 6. (знімний) cover 7. (захисний) vessel 8. (касета тощо) holder 9. (пакувальний) pack 10. (з апаратурою) package 11. (будинок) block, building ▪ монтува́ти в —і to pack, to package; без —у (металевого) uncanned; не в —і unpacked, uncased; у —і packed; cased; у гермети́чному —і canned, potted
~ акти́вної зо́ни = (реактора) core vessel
багатошаро́вий ~ = (ядерного реактора) layered vessel
високоти́сковий ~ = pressure vessel
гермети́чний ~ = sealed case
~ годи́нника = clock-case; (наручного чи кишенькового) watch-case
електро́нний ~ = (мовний) electronic corpus
заізольо́ваний ~ = insulated case
захисни́й ~ = shield
звукозаізольо́ваний ~ = soundproof body
звуконепрони́кний ~ = soundproof body
~ ка́ртриджу = cartridge body
~ касе́ти = cartridge body
~ кінока́мери = camera body
~ лічи́льника = counter body
метале́вий ~ = metal case; can
мо́вний ~ = linguistic corpus
незаізольо́ваний ~ = bare case
~ опо́ри = support body
~ при́ладу = instrument casing; hull
~ реа́ктора = (ядерного) reactor vessel
силови́й ~ = pressure vessel
~ топко́го запобі́жника = fuse body
ударотривки́й ~ = shockproof housing
~ фі́льтру = filter casing
~ фотоапа́рата = camera body
ладува́ти II //наладува́ти (настроювати, зокрема прилад) set (up); tune (in) (на задану частоту – to the given frequency; на резонанс – to the resonance); trim; (наперед) pretune, preset ▪ ~ приймача́ to tune in a receiver (на – to); ~ інструме́нт(а) to tune up an instrument; непра́вильно [нето́чно] ~ to mistune
лічи́льник (-а) 1. counter; counting set, counting [counter] device; meter 2. (лічильна камера) counting chamber 3. (механічний) register 4. (імпульсів) scaler 5. (яф) counter, detector
~ а́ктів по́ділу = (ядер) fission counter/chamber/detector
алма́зний ~ = diamond counter
~ а́льфа-части́нок = alpha counter
~ антизбі́гів = anticoincidence counter
багатодрото́вий пропорці́йний ~ = multiwire proportional counter
~ без віко́нця = windowless counter
~ бе́та- і га́мма-промі́ння = beta-gamma survey monitor
бо́ровий ~ = boron counter (tube)
високоопоро́вий ~ = high-resistance counter
~ ви́трат електроене́ргії = electric meter
~ відру́шених прото́нів = proton-recoil counter
вну́трішній ~ = inner counter
га́зовий ~ = (витрат газу) gas meter; (газомір) gasometer
газонапо́внений (радіяці́йний) ~ = gas-filled (radiation) counter
газорозря́дний ~ = gas-discharge counter
галоге́новий ~ = halogen counter
~ Ґа́йґера-Мю́лера = Geiger-Müller counter (tube)
двійко́вий ~ = binary scaler
десятко́вий ~ = decade scaler
до́вгий (радіяці́йний) ~ = long counter
дроти́нний ~ = wire counter
дрото́вий ~ = wire counter; (пропорційний) proportional wire counter
електри́чний ~ = electric meter
електромехані́чний ~ = electromechanical counter
електро́нний ~ = electronic counter
~ елемента́рних части́нок = particle counter
емульсі́йний (радіяці́йний) ~ = nuclear emulsion counter
занурни́й ~ = immersion counter
~ заря́джених части́нок = charged-particle counter
~ збі́гів = coincidence counter
~ (і)з бо́ровим по́кривом = boron-lined counter/tube
~ (і)з віко́нцем = window counter; (бічним) side-window counter; (торцевим) end-window counter
~ (і)з геоме́трією 4π = four-pi counter
~ (і)з загли́биною під зразки́ = well counter
зли́вовий ~ = shower counter
~ (і)з нитча́стим криста́лом = filament-crystal counter
зо́внішній ~ = outer counter
~ і́мпульсів = pulse counter
інтеґрува́льний ~ = integrating counter
іскрови́й ~ = spark counter/detector
~ йо́нів = ion counter
йонізаці́йний ~ = ionization counter
~ ква́нтів = quantum counter
кільце́вий ~ = (яф) ring counter
~ кома́нд = instruction [program] counter
коро́бчастий ~ = pillbox counter
коро́нний ~ = corona counter
крини́чний ~ = well counter
кристалі́чний ~ = див. кристаловий ~
криста́ловий ~ = crystal counter
люмінесце́нтний ~ = luminescent counter
~ малоінтенси́вного промі́ння = low-level counter
механі́чний ~ = mechanical counter
накопи́чувальний ~ = summation instrument
напівпровіднико́вий ~ = semiconductor counter
несамога́сний ~ = non-self-quenched counter
неспрямо́ваний ~ = nondirectional counter
~ не́збі́гів = anticoincidence counter
~ нейтро́нів = neutron counter
~ о́бертів = revolution counter, tachometer
однодроти́нний ~ = див. однодротовий ~
однодро́товий ~ = single-wire counter
~ паке́тів = (даних) batch counter
паралельнопласти́новий ~ = parallel-plate counter
підсумо́вувальний ~ = див. сумувальний ~
пла́стиковий сцинтиляці́йний ~ = plastic scintillation counter/detector
~ по́ділів = fiddion counter
портати́вний ~ = portable counter
пошуко́вий радіяці́йний ~ = survey meter [instrument]
пропорці́йний ~ = proportional counter (tube)
прото́ковий (радіяці́йний) ~ = (gas-)flow (radiation) counter, gas-flow counter tube
~ (рі́вня) радіоакти́вности = (radiation) monitor; (рук та ніг) hand-and-foot (activity) counter/monitor; (усього тіла) whole-body counter; (одягу) clothing monitor; (води) water monitor; (повітря) air (activity) monitor
радіяці́йний ~ = (radiation) counter (tube), radiation-count tube; (для газів) gas counter; (для рідин) liquid-sample counter
реверси́вний ~ = reversible counter
ріди́нний пропорці́йний ~ = liquid proportional counter
са́жовий ~ = black-carbon counter
самога́сний ~ = self-quenched counter
скляни́й ~ = glass counter
спрямо́ваний ~ = directional counter
стри́мерний ~ = streamer counter
сумува́льний ~ = summing [integrating] counter
сцинтиляці́йний ~ = scintillation counter/detector, scintillometer; (із фотопомножувачем) photomultiplier counter
твердоті́ловий ~ = solid-state counter
телескопі́чний ~ = telescope counter
торце́вий ~ = end-window counter
універса́льний ~ = multipurpose counter
~ фото́нів = photon counter
холоднокато́дний ~ = cold-cathode counter tube
~ ци́клів = loop counter; cycler
цифрови́й ~ = digital counter
~ части́нок = particle counter; (космічного проміння) cosmic-ray counter
черенко́вський ~ = Cherenkov counter/detector
шаро́вий ~ = sandwich counter
~ я́дер конденса́ції = (у повітрі) nucleus counter
маноста́т (-а) manostat, pressure control instrument
метеобу́дка meteorological instrument shelter
метеопри́лад (-у) meteorological instrument
моде́ль (-лі) 1. model; simulator 2. (картина явища) pattern 3. (форма) form 4. (макет) dummy; (у натуральну величину) mockup 5. (взірець; шаблон) sample
~ абсолю́тно твердо́го ті́ла = (perfectly-)rigid-body model
адеква́тна ~ = adequate model
аеродинамі́чна ~ = wind-tunnel model
А́йткенова ~ = Aitken model
а́льфа-части́нко́ва ~ = (ядра) alpha-particle [cluster] model
А́ндерсонова ~ = Anderson model
анізотро́пна ~ = anisotropic model; (всесвіту) anisotropic universe, anisotropic model of the universe
анізотро́пна І́зинґова ~ із взаємоді́єю насту́пних близьки́х сусі́дів = anisotropic next-nearest-neighbor Ising [ANNNI] model
~ а́тома = atomic model; (Борова) Bohr model; (Резефордова) Rutherford model
а́томна ~ = (будови речовини) atomic model
~ А́шкіна-Телера = Ashkin-Teller model
багатогрупова́ ~ = (яф) multigroup model
багатопарто́нна ~ = multiple-parton model
багатопли́нова ~ = (плазми) multifluid model
багаторезона́нсова ~ = multiresonance model
багаторіди́нна ~ = (плазми) див. багатоплинова ~
багатофаєрбо́льна ~ = multifireball model
багатоце́нтрова оболо́нкова ~ = (ядра) multicenter-shell model
~ багатьо́х вогняни́х куль = multifireball model
Ба́кстерова [Бе́кстерова] ~ = Baxter model
~ Ба́рдина-Ку́пера-Шри́фера [БКШ] Bardeen-Cooper-Schrieffer [BCS] model
~ без ве́рхнього ква́рка = (тп) topless model
бездисипаці́йна ~ = dissipationless model
безма́сова ~ = (тп) massless model
~ Бе́ртона-Кабре́ри-Фра́нка = Burton-Cabrera-Frank model
~ Бе́те-Пла́чека = Bethe-Placzek model
~ Бйо́рклунда-Фе́рнбаха = Bjorklund-Fernbach model
Бле́рова ~ = (яф) Blair model
~ бо́зе-га́зу = Bose-gas model
~ бозо́нної взаємоді́ї = interacting-boson model
~ Бо́ра-Мо́тельсона = (яф) Bohr-Mottelson model
~ Бо́рна-Маделу́нґа = (тт) Born-Madelung model
Бо́рнова ~ = (яф) Born model
Бо́рова ~ а́тома = Bohr atom, planetary [Bohr] model
~ бран = brane model
~ бра́нового сві́ту = braneworld model
~ бутстра́пу = bootstrap model
Ва́йнберґова (лепто́нна) ~ = Weinberg (lepton) model
Ва́йскопфова ~ = Weisskopf model
Ван-дер-Ваа́льсова ~ = Van der Waals model
~ Ван Го́ве = Van Hove model
вдоскона́лена ~ = upgraded model
~ велете́нського резона́нсу = (яф) giant-resonance model
~ вели́кого ви́буху = (астр.) big-bang model
~ вели́кого об’є́днання = grand unified model
великомасшта́бна ~ = large-scale model
~ Венеція́но = Veneziano model
~ взаємоді́ї = model interaction, model of interaction
~ взаємоді́йних части́нок = model of interacting particles
~ вимі́рювального при́ладу = pattern of а measuring instrument
~ випадко́вих ма́ндрів = random-walk model
~ випадко́вого блука́ння = random-walk model
~ випаро́вування = (ядра) evaporation model
випро́бувальна ~ = test model
~ випромі́нювача = radiator model
вихоро́ва ~ = vortex model
~ Ві́ґнера-Ві́лкінса = Wigner-Wilkins model
~ вогняно́ї ку́лі = (nuclear) fireball model
волокни́ста ~ = (астр.) spaghetti model
восьмиверши́нна (ґратко́ва) ~ = eight-vertex (lattice) model
~ все́світу = model universe, model of the universe
~ в те́рмінах тео́рії по́ля = field-theoretic model
Га́бардова ~ = Hubbard model
~ га́зу тверди́х ку́льок = hard-sphere gas model
~ гала́ктики = model of a galaxy
~ гармоні́чного осциля́тора = harmonic-oscillator model
~ гаря́чої ква́ркової пла́зми = quark-soup model
Ге́йвудова ~ = (яф) Haywood model
Гі́ґсова ~ = (тп) Higgs model
геометри́чна ~ = geometric model
гібри́дна ~ = hybrid model
гідродинамі́чна ~ = hydrodynamic model
гіпо́тезна ~ = hypothetical model
гіпотети́чна ~ = див. гіпотезна ~
годи́нникова ~ = (спінів на ґратці) clock model
графі́чна ~ = graphic model
гру́ба ~ = crude model
ґлюо́нна ~ = (тп) gluon model
Ґо́лдберґерова ~ = Goldberger model
~ Ґо́лдгабера-Те́лера = (яф) Goldhaber-Teller model
~ Ґрана́то-Лю́ке = Granato-Lücke model
ґратко́ва ~ = lattice model; (калібрувальна) lattice gauge model
~ ґратко́вого га́зу = lattice-gas model
двови́мірна ~ = two-dimensional model; (ґраткова) two-dimensional lattice model
двозо́нна ~ = (тт) two-band model
двопли́нова ~ = two-fluid model
дворіди́нна ~ = див. двоплинова ~
де-Си́терова ~ все́світу = de Sitter model of universe
детерміністи́чна ~ = deterministic model
Дже́ксонова ~ = (яф) Jackson model
~ дзерка́льного відби́вання = specular-reflection model
динамі́чна ~ = dynamic(al) model
дисипати́вна ~ = dissipative model
дискре́тна ~ = discrete model
дифракці́йна ~ = (ядрової реакції) diffraction model (of a nuclear reaction)
дифузі́йна ~ = diffusion model
~ дифу́зного відбива́ння = diffuse-reflection model
~ домінува́ння ве́кторних части́нок = (тп) vector-dominance model
~ домінува́ння те́нзорних мезо́нів = (тп) tensor-dominance model
до́слідна ~ = pilot [experimental] model; prototype
дослі́дницька ~ = research [experimental] model; (випробувальна) test model
Дре́лова ~ = Drell model
дуа́льна ~ = dual model; (поглинання, я ф)dual-absorption model
дуа́льно-резона́нсна ~ = dual-resonance model
еволюці́йна ~ = evolutionary model
евристи́чна ~ = heuristic model
ейкона́льна ~ = eikonal model
експеримента́льна ~ = experimental model див. тж дослідна ~, дослідницька ~
електри́чна ана́логова ~ = electrical analog
електромехані́чна ~ Все́світу = planetarium
~ електрослабко́ї взаємоді́ї = electroweak model
Е́ліотова ~ = Elliot model
емпіри́чна ~ = empirical model
~ енергоустано́вки = simulated power plant
ескі́зна ~ = draft model
етало́нна ~ = master [reference] model
єрархі́чна ~ = hierarchical model
~ жорстки́х зі́ткнень = hard-collision model
~ жорстки́х ро́торів = rigid-rotor model
~ жорстки́х шестику́тників = hard-hexagon model
за́мкнена ~ = closed model
~ за́мкненого все́світу = closed universe, model of closed universe
~ (і)з арома́том = (тп) flavor model
~ зашнуро́вування = (тп) bootstrap model
~ (і)з баріо́нним о́бміном = baryon-exchange model
~ (і)з бозо́нним о́бміном = boson-exchange model
~ зв’язку́ части́нка-осе́рдя = (ядра) particle-core coupling model
~ з(і) змі́нним моме́нтом іне́рції = variable-moment-of-inertia [VMI] model
Зенерова ~ = Zener model
змодифіко́вана ~ = modified model
~ (і)з о́бміном пі-мезо́ном = pion-exchange model
~ з однобозо́нним о́бміном = one-boson-exchange [OBE] model
~ з однопіо́нним о́бміном = one-pion-exchange [OPE] model
Зо́мерфельдова ~ = (тт) Sommerfeld model
зо́нна ~ = (тт) band model
~ зорі́ = (математична) stellar [star] model
~ (і)з піо́нним о́бміном = pion-exchange model
зреджизо́вана ~ = (тп) reggeized model
~ (і)з си́льним поглина́нням = (яф) strong-absorption model
ідеалісти́чна ~ = idealistic model
ідеа́льна ~ = idealistic model
~ ідеа́льного га́зу = ideal-gas model
ієрархі́чна ~ = див. єрархічна ~
І́зинґова ~ = Ising model
І́зинґова ~ з випадко́вими вузла́ми = random-site Ising model
ізоба́рна ~ = (яф) isobar model
ізотро́пна ~ = isotropic model; (всесвіту) isotropic universe, isotropic model of the universe; (Ізинґова) isotropic Ising model
імітаці́йна ~ = simulation model
імовірні́сна ~ = probabilistic model
інтерполяці́йна ~ = interpolation model
інфляці́йна ~ = (космологічна) inflation model
~ Йошимо́рі-Кіта́но = Yoshimori-Kitano model
калібрува́льна ~ = (тп) gauge model; (ґраткова) lattice gauge model; (Салама-Вайнберґа) Salam-Weinberg gauge model; (польова) gauge-field model
карка́сна ~ = skeleton model
каска́дова ~ = cascade model
квазиліні́йна ~ = quasi-linear model
ква́нтова ~ = quantum model
~ кварк-ґлюо́нної пла́зми = quark-gluon-plasma model
ква́ркова ~ = quark model
~ кварко́нію = quarkonium model
кварк-парто́нна ~ = quark-parton model
кварте́тна ~ = (тп) quartet model
Ке́йнова ~ = Kane model
Ке́лерманова ~ = Kellerman model
~ Ке́л(ь)віна-Фо́йґта-Ма́єра = (тт) Kelvin-Voigt-Meyer model
кі́лькісна ~ = quantitative model
кінемати́чна ~ = kinematic model
кінети́чна ~ = kinetic model
класи́чна ~ = classical model
кла́стерна ~ = cluster model; (ядра) cluster [alpha-particle] model
~ когере́нтної труби́ = (яф) coherent tube model
~ колективізо́ваних електро́нів = collective electron model
колекти́вна ~ = collective model
ко́лірна ~ = (тп) color model
комі́ркова ~ = cell model
~ компа́унд-ядра́ = compound-nucleus model
комп’ю́терна ~ = computer model; (обчислювальна) computation(al) model; (імітаційна) simulation model; (плазми) simulation plasma model
~ конфа́йнменту = confinement [confining] model
концептуа́льна ~ = conceptual model
~ коро́ни = corona model
космологі́чна ~ = cosmological model; (бранового світу) braneworld cosmological model
крапли́нна ~ = (ядра) (liquid-)drop [droplet] model (of the nucleus)
~ криста́лу = (теоретична) crystal model
~ Кро́ніґа-Пе́ні = (тт) Kronig-Penney model
~ Кубе́йки-Му́нка = Kubeika-Munk model
~ Ле́йна-То́маса-Ві́ґнера = (яф) Lane-Thomas-Wigner model
~ Лі́ = (яф) Lee model
лінеаризо́вана ~ = linearized model
ліні́йна ~ = linear model
~ ліні́йного поглина́ння = (яф) linear absorption model
маломасшта́бна ~ = small-scale model
маси́вна ~ = (тп) massive model
~ маси́вних ве́кторних мезо́нів = massive-vector-meson model
масшта́бна ~ = scale model
математи́чна ~ = mathematical model
мембра́нова ~ = membrane model
Ме́ндельсонова ~ = Mendelssohn model
механі́чна ~ = mechanical model; (аналогова) mechanical analog
~ механі́зму = (процесу) model mechanism
~ Міґда́ла-Ва́тсона = Migdal-Watson model
~ мі́рчого при́ладу = pattern of а measuring instrument
~ мішкі́в = (тп) bag model; (із хмарою/оболонкою мезонів) cloudy-bag model
модифіко́вана ~ = modified model
~ моле́кули = molecular model
мультиперифері́йна ~ = (яф) multiperipheral model; (кластерна) multiperipheral cluster model
набли́жена ~ = approximate model
~ надпли́нного ядра́ = superfluid-nucleus model
напівемпіри́чна ~ = semiempirical model
напівкласи́чна ~ = semiclassical model
нату́рна ~ = full-scale model
~ невзаємоді́йних части́нок = noninteracting-particle model
~ невпорядко́ваної систе́ми = model of a disordered system
~ незале́жних части́нок = independent-particle model
неліні́йна ~ = nonlinear model
неперенормо́вана ~ = unrenormalized model
неперенормо́вна ~ = nonrenormalizable model
~ нескорельо́ваних струми́н = (тп) uncorrelated-jet model
~ нескорельо́ваних части́нок = uncorrelated-particle model
~ непрони́кного ядра́ = impenetrable-nucleus model
нерелятивісти́чна ~ = nonrelativistic model
нерівнова́жна ~ = nonequilibrium model
нескінченнови́мірна ~ = infinite-dimensional model
нестаціона́рна ~ = time-dependent model
~ Ні́льсона-Мо́тельсона = Nilsson-Mottelson model
~ нульового ра́діуса (взаємо)ді́ї = zero-range model
об’є́днана ~ = unified model; (калібрувальна) unified gauge model
обмі́нна ~ = (яф) exchange [peripheral] model
оболо́нкова ~ = (ядра) shell model; (з урахуванням неперервного спектру) continuum shell model
обчи́слювальна ~ = computation(al) model
однови́мірна ~ = one-dimensional model
одногрупова́ ~ = (яф) one-group model
однопо́люсна ~ = one-pole model
одночасти́нко́ва ~ = one-particle [single-particle] model; independent-particle model
окте́тна ~ = (тп) octet model
описо́ва ~ = descriptive model
опти́чна ~ = (ядра) optical [cloudy-crystal-ball] model (of the nucleus)
~ осциля́тора = oscillator model
осциля́торна ~ = oscillator(y) model
~ Па́єрлса-Наба́ро = Peierls-Nabarro model
паракристалі́тна ~ = paracrystallite model
паракристалі́чна ~ = paracrystal model
парто́нна ~ = (тп) parton model
перифері́йна ~ = (яф) peripheral [exchange] model
передрівнова́жна ~ = preequilibrium model
~ перене́сення = див. ~ переношення
перенормо́вана ~ = renormalized model
перенормо́вна ~ = renormalizable model
~ перено́шення = transport model; (енергії) energy-transfer model
~ перехо́ду = transition model
~ Пер’є́-Ба́ка = Perey-Buck model
піло́тна ~ = pilot model
~ пла́зми = plasma model
планета́рна ~ = (атома) planetary model
~ пли́ну тверди́х ку́льок = hard-sphere fluid model
пло́ска ~ = two-dimensional model
~ пове́рхні = model of a surface; (напівпровідника) model of a semiconductor surface
по́люсна ~ = pole model
~ поря́док-бе́злад = (тт) order-disorder model
~ потенція́лу = model of a potential
потенція́льна ~ = potential model
~ потенція́льної я́ми = potential-well model
~ пото́ку = flow model
По́тсова ~ = Potts model
~ початко́вого все́світу = archetypal model
~ примусо́вого оберта́ння = (яф) cranking model
~ пришви́дшувача = analog accelerator
прогно́зна ~ = predictive model
програмо́ва ~ = software model
~ променювача́ = radiator model
про́ста́ ~ = 1. simple model 2. (матем.) prime model
просторо́ва ~ = space [three-dimensional] model
~ псевдопотенція́лу = pseudopotential model
~ Пуанкаре́ = Poincaré model
~ ра́ннього все́світу = archetypal model
~ реа́ктора = (ядерного) dummy [mock-up] reactor, reactor simulator
реалісти́чна ~ = realistic model
реа́льна ~ = realistic model
~ реа́льного га́зу = nonideal gas model, Wan der Waals model
~ реґуля́тора = governor model
~ Ре́дже = (тп) Regge model
реджизо́вана ~ = (тп) reggeized model
Ре́зерфордова ~ = (атома) Rutherford (nuclear) model
резона́нсна ~ = resonance model
релятивісти́чна ~ = relativistic model
реологі́чна ~ = rheological model
~ рівнова́ги = model of equilibrium, modeled [simulated] equilibrium
рівнова́жна ~ = equilibrium model
~ Ро́зенблюта-Не́лкіна = Rosenbluth-Nelkin model
~ розтя́гування = (тп) stretch model
самодуа́льна ~ = self-dual model
Се́рберова ~ = Serber model
~ сере́днього по́ля = mean-field model
~ си́льного зв’язку́ = strong-coupling model
~ систе́ми = prototype system
~ Сите́нка-Ґла́убера = (яф) Sitenko-Glauber model
сітко́ва́ ~ = (комп.) grid model
скінченнови́мірна ~ = finite-dimensional model
~ скінче́нного ра́діусу (взаємо)ді́ї = finite-range model
~ скорельо́ваних части́нок = correlated-particle model
скла́дена ~ = composite model
~ скла́деного ядра́ = composite-nucleus model; (компаундного) compound-nucleus model
складна́ ~ = composite model
складна́ ~ ядра́ із вну́трішнім о́бміном = constituent-interchange model [CIM]
~ сколективізо́ваних електро́нів = collective electron model
~ слабко́го зв’язку́ = weak-coupling model
~ Сле́ґі = Slaggie model
~ снігоочи́щувача = (астр.) snowplow model
~ спаґе́ті = (астр.) spaghetti model
~ спекта́тора = spectator model
~ спі́льних електро́нів = collective electron model
спро́щена ~ = simplified model; downgraded model
~ спрямо́ваного зв’язку́ = 1. (яф) aligned-coupling scheme 2. (тп) stretch model
стати́чна ~ = static model
статисти́чна ~ = statistical model; (мішків, тп) sandbag model
стаціона́рна ~ = time-independent model
сте́ндова ~ = bench model
стохасти́чна ~ = stochastic model
структу́рна ~ = structural model
струми́нна ~ = (тп) jet model
~ струми́н = (тп) jet model
~ струни́ = (тп) string model
стру́нна ~ = (тп) string model
сфери́чна ~ = spherical model
~ тверди́х ку́льок/сфер = hard-sphere model
~ тверди́х шестику́тників = hard-hexagon model
~ твердо́го осе́рдя/ко́ру = hard-core model
~ твердоку́лькового га́зу = hard-sphere gas model
~ твердоку́лькового пли́ну = hard-sphere fluid model
теоретикопольова́ ~ = field-theoretic model
теорети́чна ~ = theoretical [abstract] model
термодинамі́чна ~ = thermodynamic model; (молекули) thermodynamic molecular model
те́стова ~ = test model [object]; (тіла людини в радіологічних, ультразвукових тощо дослідах) phantom
типо́ва ~ = (техн.) representative type
Ти́ринґова ~ = Thirring model
~ То́маса-Фе́рмі = (ат. фіз.) Thomas-Fermi model
~ то́плення = melting model
топологі́чна ~ = topological model
~ точко́вого сто́ку = point-sink model
то́чно розв’я́зна ~ = exactly-solvable model
триви́мірна ~ = three-dimensional [space] model
узага́льнена ~ = generalized model; (об’єднана) unified model
~ у вели́кому масшта́бі = large-scale model
~ у мало́му масшта́бі = small-scale model
~ у натура́льну величину́ = full-size [full-scale] model, mockup
універса́льна ~ = universal model
уніта́рна ~ = unitary model
~ у полови́нному масшта́бі = semiscale model
~ у полови́ну натура́льної величини́ = half-scale model
~ утри́мання (кварків) confinement [confining] model
у́рнова ~ = (матем.) urn model
~ фаєрбо́лу = (nuclear) fireball model
~ фа́зового перехо́ду = phase-transition model, model for a phase transition
~ Фа́но-Лі́хтена = Fano-Lichten model
феноменологі́чна ~ = phenomenological model
~ фе́рмі-га́зу = Fermi-gas model
~ фе́рмі-рідини́ = Fermi-liquid model
фізи́чна ~ = physical model
фізи́чна ана́логова ~ = physical analog
Фо́йґтова ~ = Voigt model
форма́льна ~ = formal model
~ фраґмента́ції ква́рків = quark fragmentation model
функці́йна ~ = functional model; functional simulator
функціона́льна ~ = див. функційна ~
хіра́льна ~ = chiral model
~ части́нки = particle model; (точкової) point-particle model; (неточкової) extended-particle model
часозале́жна ~ = time-dependent model
часонезале́жна ~ = time-independent model
черне́ткова ~ = draft model
числова́ ~ = numerical model
~ чо́рного ті́ла = blackbody model
~ чо́рного ядра́ = black-nucleus model
шестиверши́нна (ґратко́ва) ~ = six-vertex (lattice) model
шизо́нна ~ = schizon model
шпуріо́нна ~ = (тп) spurion model
Ю́нґова ~ = Young model
я́дерна/ядро́ва ~ = nuclear model; (атома) Rutherford (nuclear) model
~ я́дерної/ядро́вої плинодина́міки = nuclear fluid-dynamic model
~ ядра́ = model of a nucleus, nuclear model; (гідродинамічна) nuclear hydrodynamic model
я́кісна ~ = qualitative model
мо́ду|ль (-ля) 1. (матем.) module (над – over) ▪ за —лем N modulo N 2. (абсолютне значення) modulus, absolute value, magnitude ▪ за —лем in modulus 3. (показник, характеристика матеріялу, мех.) modulus 4. (елемент конструкції, техн.) module, (construction) unit 5. (комп.) package
адіяба́тний о́б’є́мний ~ пру́жности = adiabatic bulk modulus
апара́тний ~ = (комп.) hardware module
~ аритмети́чної проґре́сії = common difference
безза́крутовий ~ = (матем.) torsion-free module, module without torsion
біґрадуйо́ваний ~ = bigraded module
~ ве́ктора = absolute value [magnitude] of a vector
~ вгамо́вування = modulus of decay
~ ві́дстані = (астр.) distance modulus, modulus of distance
ві́льний ~ = free module
~ всебі́чного сти́снення = (об’ємної деформації) compression modulus
~ гомоморфі́змів = module of homomorphisms
ґвинтови́й ~ пру́жности = helicity modulus
динамі́чний ~ пру́жности = dynamic modulus of elasticity
диференці́йний ~ = module with differentiation
~ ді́йсного числа́ = absolute value [magnitude] of a real number
доти́чний ~ = (пружности) tangential modulus
~ еліпти́чного інтеґра́лу = modulus of an elliptic integral
~ еліпти́чної фу́нкції = modulus of an elliptic function, elliptic function modulus
~ за́круту = (матем.) torsion module
замі́нний ~ = plug-in [replaceable] module
~ згаса́ння = modulus of decay
зги́новий ~ пру́жности = flexural modulus
зги́нокрути́льний ~ пру́жности = flexural-torsional modulus
~ (і)з диференціюва́нням = module with differentiation
~ змі́цнювання = modulus of strain hardening
знімни́й ~ = plug-in [replaceable] module
зрелаксо́ваний ~ пру́жности = relaxed elastic modulus
~ (і)з опера́торами = (матем.) module with operators
зрі́зовий ~ = shear modulus
зсу́вовий ~ пру́жности = modulus of elasticity in shear, rigidity modulus, modulus [coefficient] of rigidity
~ зсу́ву = shear modulus див. тж зсувовий модуль пружности
ізотермі́чний ~ пру́жности = isothermal elasticity modulus
~ імпеда́нсу = scalar impedance
ко́лірний ~ = color modulus
ко́мплексний ~ пру́жности = complex elasticity modulus
~ ко́мплексного числа́ = modulus [absolute value] of a complex number
конвекці́йний ~ = (фіз. плинів) convection modulus
n-кра́тно ґрадуйо́ваний ~ = n-graded module
крути́льний ~ пру́жности = modulus of torsion, torsional modulus
~ круті́ння = 1. (мех.) modulus of torsion, torsional modulus 2. (матем.) torsion module
~ кру́чення див. ~ крутіння
~ ли́шку = residue class module
~ меж = module of boundaries
~ над а́лґеброю = algebra module
~ над кільце́м = ring module; (многочленів) polynomial module, module over a polynomial ring
напівпро́сти́й ~ = semisimple module
~ непере́рвности = modulus of continuity (функції – of a function)
о́б’є́мний ~ пру́жности = bulk modulus (of elasticity)
о́б’є́мний ~ стиска́ння = bulk compression modulus
~ о́б’є́мної деформа́ції = bulk modulus of elasticity, modulus of volume elasticity; compression modulus, modulus of compression; hydrostatic modulus
опера́торний ~ = (матем.) operator module, module with operators
~ пара́метра поря́дку = order-parameter modulus
~ перехо́ду від одніє́ї систе́ми логари́тмів до і́ншої = modulus of a logarithm
періоди́чний ~ = periodic [torsion] module
~ періоди́чности = modulus of periodicity
пермутаці́йний ~ = permutation module
~ пласти́чности plasticity modulus
пло́ский ~ пру́жности = plate modulus
площи́нний ~ пру́жности = plate modulus
подві́йний ~ = bimodule
~ поздо́вжньої пру́жности = axial modulus, modulus of simple longitudinal extension
~ порі́внювання = modulus of congruence
проєкти́вний ~ = projective module
про́сти́й ~ = simple module
~ пру́жности = elastic(ity) modulus, modulus [coefficient] of elasticity
~ пру́жности за всебі́чного сти́ску = bulk modulus of elasticity, modulus of volume elasticity, compression modulus, modulus of compression; hydrostatic modulus
~ пру́жности за згина́ння = flexural modulus
~ пру́жности за зсува́ння = shear modulus, modulus of elasticity in shear, rigidity modulus, modulus [coefficient] of rigidity
~ пру́жности за круті́ння [кру́чення] modulus of torsion, torsional modulus
~ пру́жности за невикона́ння зако́ну Гу́ка = modulus of deformation
~ пру́жности за ро́зтягу = tensile modulus
~ пру́жности пружи́ни = spring modulus
релаксо́ваний ~ пру́жности = relaxed elastic modulus
~ ро́зпаду = modulus of decay
~ розрива́ння = modulus of rupture; (за згинання/крутіння) modulus of rupture in bending/torsion
~ ро́зри́ву = див. ~ розривання
розтяго́вий ~ пру́жности = tensile modulus
~ ро́зтягу = tensile modulus
січни́й ~ = (пружности) secant modulus
~ стиска́ння = compression modulus див. тж стисковий ~ пружности
сти́сковий ~ пру́жности = bulk modulus of elasticity, modulus of volume elasticity, compression modulus, modulus of compression; hydrostatic modulus
то́чний ~ = (матем.) faithful module
~ то́чности = modulus of precision
~ Усе́йна-Фра́нка = Oseen-Frank modulus
~ утра́т = loss modulus
Фра́нків ~ = Frank modulus
Ю́нґів ~ = Young modulus
~ я́дерного при́ладу = nuclear instrument module
моме́нт (-у) 1. moment (відносно, щодо – about, with respect to; порядку k – of order k) 2. (часу) time, (time) instant, (time) moment див. тж часу крити́чний ~ at a critical juncture; у той ~ at the time; у той са́мий ~ at that very moment; у потрі́бний ~ at the right time 3. (фактор) point, factor
аеродинамі́чний ~ = aerodynamic moment
анома́льний магне́тний ~ = anomalous magnetic moment
антикрути́льний ~ = spin-decelerating moment
~ ве́ктора = moment of a vector (відносно осі/точки – with respect to an axis/point)
верта́льний ~ = restoring torque
визнача́льний ~ = crucial [key] point, crunch
вислідни́й ~ = resultant [resulting, total] moment
відліко́вий ~ ча́су = reference time
відмі́нний від нуля́ ~ = nonzero moment
відно́влювальний ~ = restoring torque
відхи́лювальний ~ = (у мірчому приладі) deflecting torque, torque of an instrument
відцентро́вий ~ = centrifugal moment; (інерції) product of inertia
вла́сний ~ = див. властивий ~
власти́вий ~ = intrinsic moment; (кількости руху) intrinsic angular momentum; (магнетний) intrinsic magnetic moment
вну́трішній ~ = див. властивий ~
в’язки́й ~ = viscous moment
гальмівни́й ~ = braking [retarding] torque
гамівни́й ~ = damping moment, damping torque
гамува́льний ~ = damping moment, damping torque
гексадекапо́льний ~ = hexadecapole moment
гексадекапо́льний (електри́чний) ~ = (ядра) hexadecapole (electric) moment of a nucleus
гіроскопі́чний ~ = gyroscopic couple
головни́й ~ іне́рції = principal moment of inertia
групови́й ~ = grouped moment; (без поправки на групування) raw moment
ґравітаці́йний ди́польний ~ = gravitational dipole moment
демпфува́льний ~ = damping moment, damping torque
динамі́чний ~ = dynamic moment
ди́польний ~ = dipole moment
догі́дний ~ = (часу) the right time
електри́чний ~ = electric moment
електроди́польний ~ = electric dipole moment
~ відбира́ння = (проби) sampling instant
заверта́льний ~ = (що змінює напрям руху на протилежний) returning moment
~ закі́нчення = terminal time
закруто́вий ~ = torque
заморо́жений орбіто́вий ~ = quenched orbital angular momentum
~ за́пуску = 1. start time 2. (ел.) triggering time
~ збі́гу = coincidence time
згина́льний ~ = bending moment
згина́льно-крути́льний ~ = bending torque
зги́новий ~ = bending moment
зіндуко́ваний ~ = induced moment; (відцентровий) product of inertia
змі́шаний ~ = mixed [product] moment
знико́мий ~ = vanishing moment
~ зрі́зу = shearing moment
~ зсу́ву = shearing moment
~ зу́пи́ну = terminal [stopping] time; (реактора) shutdown time
~ і́мпульсу = moment of momentum, angular momentum
індуко́ваний ~ = induced moment; (відцентровий) product of inertia
~ іне́рції = moment of inertia, rotational inertia (відносно осі z – about [with respect to] z-axis); (тіла, інтеґральний) solid moment of inertia; (головний) principal moment of inertia; (обертання) rotation moment
квадрупо́льний ~ = quadrupole moment; (електричний, ядра) quadrupole electric moment of a nucleus
~ кі́лькости ру́ху = moment of momentum, angular momentum; (властивий) spin; (частинки відносно осі z) angular momentum of a particle about [with respect to] z-axis
кінети́чний ~ = momentum, kinetic [linear] momentum
ключови́й ~ = (паливного циклу реактора) strategic point
компенсува́льний ~ = compensating moment
крити́чний ~ = 1. (фіз.) critical moment; (згинальний) ultimate bending moment; (крутильний) breakdown torque 2. (вирішальний) crucial point
крути́льний ~ = 1. torque 2. (техн.) driving torque; (двигуна) engine torque
~ круті́ння = див. крутильний ~
~ кульміна́ції = (зорі) (meridian) transit time, time of meridian passage
кутови́й ~ = angular momentum
ліні́йний ~ = linear momentum
магне́тний ~ = magnetic moment; (атома) atomic magnetic moment; (одиниці об’єму) magnetic dipole density, magnetization intensity; (частинки) particle magnetic moment
~ ма́ксимуму сонце́вого спа́лаху = time of maximum
механі́чний ~ = mechanical moment
мультипо́льний ~ = multipole moment
наве́дений ~ = induced moment
~ настання́ = (події) arrival time
незрівнова́жений ~ = unbalanced moment
нескомпенсо́ваний ~ = uncompensated moment
ненульови́й ~ = nonzero moment
нульови́й ~ zero moment ▪ із нульови́м —ом = zero-moment
оберта́льний ~ = torque, rotation [rotating] moment; (пари сил) moment of a couple
~ оберта́ння = див. обертовий ~
оберто́вий ~ = torque, rotation moment
обмі́нний ~ = exchange moment
октупо́льний ~ = octupole moment
опо́рний ~ = moment of a support
~ о́пору = (внутрішніх сил зовнішнім впливам) resisting moment
~ о́пору пере́різу = (мех.) section modulus
орбіто́вий ~ = orbital moment
орбіто́вий ~ кі́лькости ру́ху 1. (км) orbital angular momentum, orbital moment; (частинки) particle orbital angular momentum 2. (мех.) orbital momentum
орбіто́вий кутови́й ~ = orbital angular momentum
орбіто́вий магне́тний ~ = orbital magnetic moment
парамагне́тний ~ = paramagnetic moment
~ па́ри (сил) = moment of a couple
пере́даний ~ і́мпульсу = angular momentum transfer
пере́даний крути́льний ~ torque transfer
перекида́льний ~ = overturning moment
~ перехо́ду = (між квантовими станами) transition moment
п’єзомагне́тний ~ = piezomagnetic moment
підсумко́вий ~ = resultant [resulting, total] moment
поверта́льний ~ = (що повертає на кут, менший за 2π) turning moment
поверхне́вий ~ = surface moment (у нематику/смектику – in a nematic/smectic)
по́вний ~ кі́лькости ру́ху = total angular momentum
поворо́тний ~ = (криза) turning-point
пога́шений орбіто́вий ~ = див. заморожений орбітовий ~
позі́рний ~ = apparent moment
поляризаці́йний ~ = polarization moment
початко́вий ~ ча́су = initial [zero, start] time
~ поча́тку ві́дліку = (часу) reference time
припли́вний ~ = tidal torque
~ протиді́ї (механічному впливові) restoring torque
~ прохо́дження че́рез афе́лій = (астр.) time of aphelion passage
~ прохо́дження через меридія́н = (астр.) time of meridian passage, instant of transit
~ прохо́дження че́рез периге́лій = (астр.) time of perihelion passage
пружни́й ~ = elastic moment
псевдоквадрупо́льний ~ = pseudoquadrupole moment
реакти́вний ~ = reactive moment
ре́перний ~ ча́су = reference time
~ си́ли = moment of a force; (крутильний) torque
~ сил тертя́ = friction torque
скомпенсо́ваний ~ = compensated moment
~ скру́ту = див. скручувальний ~
скру́чувальний ~ = breakdown torque
спі́новий ~ = spin
~ спостере́ження = observation time
стати́чний ~ = static moment
сума́рний ~ = resultant [resulting, total] moment
~ тертя́ = friction torque
уста́лювальний ~ = (сума моментів закручування та протидії) controlling torque
факторія́льний ~ = factorial moment
центра́льний ~ = central moment
~ ча́су = (time) instant
шістнадцятипо́льний ~ = hexadecapole moment
~ ядра́ = nuclear moment, moment of a nucleus
ядро́вий ~ див. ~ ядра
ни́т|ка 1. thread ▪ протягти́ —ку (крізь отвір) to thread; ви́йняти —ку to unthread 2. (волокнина) filament; (амер.) fiber, (брит.) fibre 3. (дротина) wire 4. (у прецизійному приладі) hair 5. (струна) string 6. (волосінь) hair 7. (жила) strand 8. (прядиво) yarn
баво́вняна ~ = cotton fiber
вихоро́ва ~ = vortex filament
візи́рна ~ = hair; (візирний хрест) crosshair
вольфра́мова ~ = tungsten filament
вуглеце́ва ~ = carbon fiber
двоспіра́льна жарова́ ~ = coiled-coil filament
жарова́ ~ = filament, glower
ква́рцова ~ = quartz fiber
магне́тна ~ = magnetic filament
~ ма́ятника = pendulum thread
метале́ва ~ = metallic fiber
мі́дна ~ = copper fiber
павути́нна ~ = cobweb, thread of web
підві́шувальна ~ = suspender; (у мірчих приладах) suspension
поліме́рна ~ = polymeric fiber
пометало́вана ~ = metalized fiber
~ пото́ку = fluid filament
~ при́ладу = instrument thread
прові́дна ~ = conducting thread
прямоліні́йна жарова́ ~ = line filament
~ розжа́рювання = див. жарова ~
рухо́ма ~ = (в окулярі тощо) traveling thread
скляна́ ~ = glass fiber
спіра́льна жаро́ва ~ = spiral filament
стру́мова ~ = string
тонка́ ~ = thin [fine] thread
тексти́льна ~ = fiber, thread
центра́льна ~ = (в окулярі) central hair
шовко́ва ~ = silk thread
нівелі́р (-а) (surveyor’s) level, leveling instrumentвстанови́ти —а to set up a level
ні́жка 1. (штатива, меблів тощо) leg, foot 2. (електронного приладу) stem 3. (циркуля тощо) arm 4. (рослини) stem
~ вимі́рювача = jaw (of a measuring instrument)
~ камерто́на = tine (of a tuning fork)
~ ла́мпи = (електронної) stem
~ проже́ктора = (електроннопроменевої трубки) gun stem
~ стола́ = leg of a table
~ транзи́стора = transistor mount