Знайдено 11 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «horror» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– Вгору

horror [ˈhɒrə, амер. ˈhɔːr(ə)r ˈhɑːr-] n
    1) жах, страх, страхіття
    2) відраза, огида
    3) (the horrors, delirium tremens) мед. алкогольний делі́рій, запі́йне мая́чення (маячі́ння), о́мут п’яни́чний
    • horror show — страшне видовище
    • horror vacui — острах перед порожнечою (надлишкове заповнення простору творів мистецтва декоративними елементами)
    • horror film — фільм жа́хів, жахітня́к
    • horror fiction, horror fantasy — літерату́ра жа́хів, мі́стика, жахітняки
    • horror punk, horror rock — муз. хорор-панк Обговорення статті

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова та ін.) Вгору

жах ім. ч. (сильний) terror, horror; (трагічність) horror (of); звичн. мн. (жахливе явище) horror
охоплений ~ом horror-struck, terror-stricken, in horror
на мій ~ to my horror

кричати від ~у to cry with horror

уселити ~ to inspire with horror, to horrify.

- Українсько-англійський словник 1955р. (К. Андрусишин, Я. Крет) Вгору

жах (-ху) m fear, terror, fright, anguish, horror:
  на нас напа́в жах, we were seized with terror;
  моро́зний жах, chilly horror;
  жаха́ння n = жах, (act of): startling, scaring, frightening.
здереві́лий (-ла, -ле)* like wood, stiffened, stiff, numb, benumbed, torpid:
  здереві́лий зо стра́ху, frozen with horror, transfixed with terror;
  здереві́ння n stiffness, torpitude, numbness.
о́страх (-ху) m terror, horror, fright, fear, dread.
переполо́х (-ху) m horror, fright, dread, terror, consternation.
пере́страх (-ху) m fright, terror, horror;
  перестра́шений (-на, -не)* terrified, frightened, horrified.
по́страх (-ху) m terror, fright, horror, awe, dread, fear:
  ки́нути по́страх, to strike terror (into);
  по́страшка (-ки) f Dim.
страх (-ху) m fear, fright, dread, horror, terror:
  поблі́д від стра́ху, he paled from (with) fright;
  нагна́ти кому́ стра́ху, to inspire one with fear, to frighten one terribly;
  страхи́ на ляхи́, empty (mere) threats;
  пройня́тий стра́хом, seized with terror;
  охоло́нути від стра́ху, to recover from fright;
  страх ма́є вели́кі о́чі, fear magnifies danger;
  страх (-ха) m scarecrow; phantom;
  страхи́ (-хі́в) pl ghosts, spectres [specters], spirits, phantoms.
страхі́в’я n, страхі́ття n, страхі́ть (-ті) f horror, terror, fright, dread, fear;
  страхі́тний (-на, -не)* horrible, terrible, frightful.
ужа́х (-ху) [жах] m horror, fright, fear, terror.