Знайдено 3 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «high performance» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

високоя́кісність 1. high quality 2. (апаратури) high performance 3. (високосортовість) high grade 4. (звукозапису) high fidelity

- Глосарій термінів з хімії 2007 (Й.Опейда, О.Швайка) Вгору

високоефективна рідинна хроматографія = high performance liquid chromatography
высокоразрешающая жидкостная хроматография
Ефективна форма колонкової хроматографії, де рідкий розчин зразка подається під дуже високим тиском через колонку, наповнену стаціонарною фазою, виготовленою з дуже тонко подрібнених частинок сорбенту. 

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

маршрутизація routing
автоматична м. self-routing звз; automatic routing інф
автоматична мережна м. automatic network routing || ANR інф; (адаптивна) м. з вибором найкоротшого шляху shortest path routing звз
багатоадре́сна м. multiaddress routing, multidestination routing, multipoint routing; multiple routing звз
високопродуктивна м. high performance routing || HPR інф
віртуальна м. та переадресація virtual routing and forwarding || VRF звз
внутрішньовузлова м. intra node routing звз
гібридна м. hybrid routing інф
динамічна адаптивна м. dynamically adaptive routing звз
динамічна віртуальна м. dynamic virtual routing інф
динамічна м. dynamic routing
динамічна м. пакетів dynamic packet routing звз, інф
ієрархічна м. hierarchical routing інф
м. без затримки routing without delay
м. в комутованому середовищі switched virtual routing звз, інф
м. в мережі network routing інф
м. (виклику) магістральними напрямками (міжміськими) backbone routing
м. даних data routing інф
м. доступним каналом free routing звз
м. з централізованим доступом central access routing інф
м. за номером пункту призначення destination routing звз
м. інформаційного потоку routing of traffic звз
м. ліній circuit routing тлф
м. пакетів packets routing
м. переривань interrupt routing
м. повідомлень message routing
м. способом комутації каналів wormhole routing звз
м. хвилевим методом flooding інф
лавинна м. flooding
оптимальна м. least cost routing звз
таблична м. directory routing
фіксована м. fixed routing
централізована м. centralized routing