Знайдено 3 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «herd» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

herd [hɜːd, амер. hɝːd]
  1. n
    1) стадо, череда, табун, гурт
    2) зневажл. натовп, юрма, юрба
    • herd instinct — стадний інстинкт
  2. v
    1) йти юрбо́ю, йти табуно́м (ота́рою)
    2) па́сти, випаса́ти Обговорення статті
instinct
  1. [ˈɪnstɪŋkt] n
    1) інсти́нкт
    2) внутрішнє чуття, інтуїція; приро́дна зді́бність
  2. [ɪnˈstɪŋ(k)t] adj
    книжн. спо́внений (чого́ і чим), пере́йнятий, пройнятий (чим), повний, повен (чого)
    • herd instinct — ста́дне чуття́
    • instinct of matehood — товариський інстинкт Обговорення статті
ride [raɪd]
  1. v (past rode [rəʊd]; past participle ridden [ˈrɪd(ə)n])
    1) їхати, їздити верхи; скакати; їздити верхи
    2) займатися верховою їздою; їздити верхи
    3) (ride in/on) їхати, їздити (пасажиром)
    4) брати участь в перегонах
    5) розм. везти (когось) в авто
    6) південноафр. перевозити (крам)
    7) пливти; йти під вітрилами
    8) (be ridden) наповнювати, оволодівати (напр. про злість)
    9) відхилятися (для пом’якшення удару), амортизувати
    10) вульг., сленг. (про самця) злягатися, трахатися
    11) амер. докуча́ти, дошкуля́ти, дражни́ти, переслі́дувати
    12) стояти на якорі (ride at anchor, ride to an anchor); тримати на якорі
    13) (перев. ride out) пережи́ти, витримати
    14) амер. робити обхід верхи
    15) (частково) перекрива́ти, заходити (на щось)
    16) тримати під контролем (напр. про ногу на гальмах)
    17) амер. імпровізувати (у джазі)
    18) амер. пускати на самоплив, не втручатися
    21) мед. неправильно суміщатися (про кінці зламаної кістки)
    • let something ride — лишити самоплином
    • ride on — залежати (від чогось)
    • ride up — (про одежу) з’їджати вгору
    • ride for a fall — наражатися на небезпеку; поводитися безпечно
    • ride herd on — амер. пильнувати, слідкувати (за чимсь)
    • ride high — мати успіх
    • ride the beam — летіти за променем (наведення)
    • ride the pine, ride the bench — амер., спорт. гріти лавку (запасних)
    • ride the rods, ride the rails — канад. їхати (безплатно) на товарному поїзді
    • ride roughshod over — не рахуватися з іншими (прямуючи до своєї цілі)
    • someone rides again — хтось знову на коні
    • ride shotgun —
    а) їхати охоронцем в машині
    б) їхати пасажиром в машині
    в) охороняти когось
  2. n
    1) прогулянка (верхи, на велосипеді, мотоциклі або автомобілі); їзда, поїздка
    2) (ride quality) м’якість їзди (характеристика авто, вказує на здатність амортизувати нерівності дороги) До обговорення
    3) амер. той, хто підвозить когось
    4) амер., розм. транспортний засіб, авто
    5) алея для верхової їзди
    6) (amusement ride) американські гірки (або інший атракціон)
    7) вульг., сленг. злягання
    8) (ride cymbal) муз. тарі́лка, райд
    • for the ride — (брати участь) для задоволення або як глядач
    • take for a ride —
    а) надурити когось
    б) вбити когось (особл. після викрадення) Обговорення статті