Знайдено забагато відповідників, результат було обмежено 150-ма статтями
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «head» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– Вгору

batter [ˈbætə, амер. ˈbæt̬(ə)r]
I
  1. v
    1) си́льно би́ти, калата́ти, лупцюва́ти; довба́ти
    2) розбива́ти, трощи́ти, довба́ти; руйнува́ти, ни́щити
    3) піддава́ти суво́рій кри́тиці, громи́ти
  2. n
    побиття, лупцювання
    • batter head — верхня шкіра на барабані
II  n
    1) рідке́ тісто
    2) друк. зби́тий шрифт
III n
    спорт. гравець з битою
IV
1. n
    архіт.
укі́с, у́збіч, у́біч, спад, схил, схи́лок, похи́л, скіс (стіни)
  2. v
    відхиля́тися
    • batter board — стоя́к обведення (ко́пані)
    • batter pile — скісна́ сва́я (па́ля)
    • batter post — уко́сина; скісний стоя́к
    • batter rule — коси́нець, кутівни́к Обговорення статті
laugh [lɑːf]
  1. v
    1) смія́тися
    2) (laugh at) висміювати
    3) (laugh something off) віджарто́вуватися
    4) (be laughing) бути у вигідному становищі До обговорення
    • be laughing all the way to the bank — заробляти багато легких грошей
    • laugh one’s head off — реготати, аж кишки́ (бо́ки) рва́ти
    • laugh oneself silly (or sick) — сміятися без упину
    • laugh up one’s sleeve — смія́тися в кула́к, смія́тися в бо́роду
  2. n
    1) сміх, регіт
    2) (a laugh) розм. смішна́ ока́зія, кумедний випадок
    3) веселу́н, сміху́н, жарту́н
    • have the last laugh — сміятися останнім
    • a laugh a minute — страшенно смішно Обговорення статті

- Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів 2005р. (Шерік А.Д., Савічук В.Я., Старко В.Ф.) Вгору

to have one’s head in the clouds
in höheren Regionen schweben, in Gedanken vertieft sein
замріятися, поринути в нездійсненні мрії, витати (літати) в хмарах
from head to foot
von Kopf bis Fuß
з голови до ніг
use your head to save your feet
was man nicht im Kopf hat, muss man in den Füssen haben
≅ за дурною головою нема ногам спокою
to be head-over-heels in love
bis über die Ohren verliebt sein
бути по вуха закоханим
to bring something to a head
etwas auf die Spitze treiben
доводити щось до кінця, загострювати щось, призводити до кризи
to be not quite right in the head (upstairs)
oben nicht ganz richtig sein
бути несповна розуму, ≅ у когось з головою не все в порядку; ≅ “дах поїхав” у когось
not to harm (hurt) a hair on someone’s head
jm. kein Haar krümmen
(і) пальцем не зачепити когось
to talk one’s head off
reden wie ein Wasserfall
говорити без угаву, скрекотати як сорока
his head is swimming
ihm schwindelt der Kopf
у нього крутиться голова
to talk over someone’s head
jm. über den Kopf hinwegreden
говорити надто складно для когось
to go to someone’s head
jm. in die Krone steigen
≅ загордитися (зазнатися) через щось
to bother one’s head about something
sich über etwas den Kopf zerbrechen
морочити собі голову чимось
to beat one’s head against a stone wall
mit dem Kopf gegen die Wand rennen
битися як риба об лід
to head for the hills
sich aus dem Staube machen
накивати п’ятами (втікати)
a clear head
ein klarer Kopf
світла голова, ясний розум
my head aches like anything
mein Kopf schmerzt wie toll
моя голова розколюється від болю, у мене жахливо болить голова
to be soft in the head
einen weichen Keks haben
бути недоумкуватим (нерозумним), ≅ у когось з головою непорядок
to have an old head on young shoulders
für sein Alter (schon) sehr reif sein
бути дуже мудрим (розумним) як на свій вік
to be head and shoulders above someone
jm. haushoch überlegen sein
бути набагато кращим (на голову вищим) від когось
that is over my head
das ist zu hoch für mich, das geht über meinen Horizont
це вище від мого розуміння, це заскладно (зарозумно) для мене
to talk someone’s head off
jm. ein Loch in den Bauch reden, jn. durch vieles Reden ermüden
заговорити когось, заморочити комусь голову
to hammer an idea into someone’s head [fig.]
jm. eine Idee einhämmern (einbleuen)
втовкмачувати ідею комусь в голову
to lose one’s head [fig.]
den Kopf verlieren
втратити розум
to laugh one’s head off
sich halb totlachen
вмирати (лягати) зо сміху
to keep one’s head
die Ruhe (Fassung) bewahren
залишатися спокійним, не втрачати голови
to keep one’s head above water
sich (den Kopf) über Wasser halten
триматися з останніх сил, (ще) триматися на плаву (на поверхні)
to hit the nail on the head
den Nagel auf den Kopf treffen
влучити в точку (в яблучко)

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова та ін.) Вгору

битися дієсл. to fight (with); to scuffle, to scrimmage, розм. to scrap; (про серце) to beat, to throb, to thump; (слабко, нерівно) to flutter; перен. (над чимось) to struggle (with); (намагатися, прагнути) to strive; (об щось) to knock (against); to hit (against); to strike; (розбиватися) to break, to smash, to be broken
~ крилами to flutter, to beat one’s wings
~ на кулаках to box, to spar, to take a round at fisticuffs
~ над проблемою to struggle with the problem; ¨ ~ головою об стіну to knock one’s head against the wall, to be up against a blank wall
~ за шматок хліба to strive/to struggle for one’s living
~ з вітряними млинами to fight the windmills
~ як риба об лід to struggle desperately.
борг ім. ч. (обов’язок) duty; (обов’язок, зобов’язання, осіб, морального плану, звич. у мн.) tie; (позика в борг) debt; (заборгованість) indebtedness; (заборгованість, звич. у ресторані, крамниці тощо, узяте в кредит) score; (борг, зобов’язання із забезпеченням майном) encumbrance
борги (мн.) debts, (грошові зобов’язання, заборгованість) liabilities; (несплачені суми квартплати, зарплати, прострочені відсотки тощо) arrears
безнадійний ~ bad debt
безповоротний ~ non-recoverable debt
валовий державний ~ gross national/public debt
великий ~ heavy indebtedness
відстрочений ~ deferred debt
грошовий ~ money debt
державний ~ national/public debt
забезпечений ~ secured debt
загальний ~ (у сумі) total/gross debt; (спільний з кимсь) joint debt
заморожений ~ frozen debt
звичайний ~ ordinary debt
зовнішній ~ external debt
ігорний ~ gambling debt
капітальний зовнішній державний ~ capital external national debt
консолідований (неконсолідований) ~ consolidated/funded/unified/bonded debt (floating/unfounded debt)
короткостроковий (довгостроковий) ~ short-term/floating debt (long-term debt)
накопичений ~ accumulated debt
облігаційний ~ bonded debt
основний ~ principal debt
патріотичний ~ the ties of patriotism
письмово підтверджений ~ debt secured by a document
погашений (непогашений) ~ paid/refunded debt (outstanding/undischarged/active debt)
поточний ~ current debt
поточний зовнішній державний ~ current external national debt
присуджений ~ judgement debt
прострочений ~ stale debt
старий ~ debt of old standing
сукупний ~ (у цілому) gross debt; (з кимсь) joint debt
сумнівний ~ doubtful debt
суспільний ~ public duty
умовний ~ contingent liability
цивільний ~ civic duty
чистий державний ~ net public debt
чистий облігаційний ~ (напр., компанії) net bonded debt
штучний ~ simulated debt
дрібні ~и small debts
сумнівні ~и за виданими позиками doubtful advances
урядові військові ~и war debts
~ банку bank indebtedness, debt to a bank
~ приватних осіб або корпорацій private debt
~ до оплати бухг. debt receivable
~ за документом з печаткою specialty debt
~ із переважним правом вимоги senior debt; unsubordinated debt; first ranking debt
~ за облігаціями bond debt
~ за розрахунковою книгою book debt
~, що не амортизується unrecoverable debt; bad debt; non-performing debt; uncollectable debt; problem debt; defaulting debt; non-accrual debt; non-accruing debt
~, що не відшкодовується unrecoverable debt; bad debt; non-performing debt; uncollectable debt; problem debt; defaulting debt
~, що не приносить відсотків noninterest bringing debt
~, що підлягає оплаті due/matured debt
~, що підлягає сплаті на вимогу liquid debt
~, що погашається в першу чергу preferential/preferred debt
~, що приносить відсотки interest-bearing debt
~ за розрахунковою книгою book debt
~, забезпечений заставою debt on pawn
~, якому минув термін statute-barred debt
вільний від ~у free from debt, unencumbered with/by debts, unembarrassed with debts
обтяжений ~ами burdened with debts
що перебуває в ~у indebted
немає ~у free of debt
анулювати ~и to cancel debts
визнавати ~ to acknowledge a debt
виплачувати ~ to pay/to redeem a debt
віддавати ~ to pay a debt
відпрацьовувати ~ to work a debt out
відстрочувати ~ to defer a debt
заплатити ~ to redeem a debt
збирати ~и to recover/to collect debts
інкасувати ~и to collect debts
ліквідувати ~и to retire debts
мати ~и to be in debts
оплачувати ~ to redeem/to repay/to liquidate/to settle a debt
платити ~ to pay (off)/to settle a debt
погашати ~ to redeem/to liquidate/to extinguish/to clear off/to wipe out/to sink a debt
погашати ~ на випалт to amortize a debt
покривати ~ to discharge/to settle/to pay off a debt
приймати на себе ~и фірми to take out the liabilities of the firm
прощати ~и to acquit oneself of debts
робити ~и to get/to run into debt, to run up a score
списувати безнадійні ~и to write off bad debts
списувати нестягнуті ~и за позикою to write off a loan
сплатити ~ to discharge/to pay off a debt
стягувати ~ to recover a debt
бути обтяженим ~ами to be saddled with debts
обтяжити ~ами to encumber with debts
брати в ~ (робити борги) to incur debts
взяти в ~ to borrow
влазити/залазити в ~ to get/to run into debt, to run up a score
заплутуватися в ~ах to be involved in debts
купувати в ~ to buy/to take on credit/on trust
бути в ~у to be in debts, to be in the red, (перед кимсь за щось) to owe (to – for), перен. (перед кимсь) to be under an obligation (to)
знаходитися в ~у (у когось) to be indebted (to)
звільнитися від ~у to be out of debts
звільняти від ~у to acquit of/from a debt
виплутуватися з ~у to come out of the red
розплачуватися з ~ами to rid oneself of debts
одержати гроші в погашення ~у to collect/to recover debts
одержати гроші в рахунок ~у to collect/to recover a debt
одержати щось у рахунок ~у to take the debt out in smth; ¨ жити, не залазячи в ~и to keep one’s head above water; to pay one’s way
залазити в ~и to be in Queer street; ● див. тж. заборгованість.
вгору присл. up, upward(s); aloft
~ і вниз up and down
~ сходами upstairs
~ річкою upstream, up the river
задерши голову ~ head thrown back
дивитися ~ to look up(wards)
підійматися ~ to ascend, to mount, to go up
руки ~! hands up!; ♦ легше йти вниз, ніж ~ it is easier to descend than ascend.
вдома присл. at home; indoors, within doors
бути як ~ to feel at home
він ще ~? is he in?/is he at home yet?
його немає ~ he is out; ♦ скрізь добре, а ~ найкраще east or west, home is best
у нього не всі ~ he isn’t right in the head, he is a little wanting, he isn’t all there; he has bats in the beltry, he is a button short.
взя||ти дієсл. to take, to capture, to seize
з нього нема чого ~ти nothing can be got out of him
з чого ви це ~ли? what put that into your head?; ♦ ~ти на себе більше, ніж можеш зробити to bite off more than one can chew; ● див. тж. брати. ПРИМІТКА: Синоніми to take, to capture, to seize розрізняються за додатковою характеристикою поняття, яке вони передають. To take є словом із загальним значенням. To capture передбачає застосування сили або хитрощів і опір з боку того, на кого спрямована дія: to capture a town взяти місто. To seize має значення „взяти силою”, „взяти раптово”: to seize one’s arm взяти когось за руку.
виходит||и2, вийти дієсл. (скрізь, всюди) to go/to walk/to stroll all over a place; to tramp about/around, to walk a certain time/distance; (з вагона тощо) to alight, to get down, to get out, to step down; (витрачатися) to run out; (про гроші) to be spent; (про матеріали та ін.) to be used up; (закінчуватися – про товар) to run out (of); (із партії, спілки) to withdraw, to secede; (базуватися на чомусь) to proceed (from); тк. недок. (про вікно) to look (on, towards); to give on, to face, to open on, to front; (видаватися) to appear, to come out, to be published, to be issued
~и заміж to marry
~и за межі дозволеного to pass the limits
~и з берегів to swell, to overflow the banks
~и з віку to be too old, to pass the age limit, to be above age
~и з друку to be published, to come off the press
~и з-за столу to rise from the table
~и з моди to go out of fashion, to cease to be fashionable
~и з організації to leave the organization; to drop out of the organization
~и з оточення to break out of encirclement
~и з покори to get out of hand
~и з ужитку to go out of use
~и із себе to break forth with rage, to lose one’s temper
~и із скрутного становища to get out of an embarrassing situation
~и з терпіння to lose patience
~и на виклик/на біс (про актора) to take one’s curtain call
~и на вулицю to go into the street; to go out (of doors)
~и на поверхню to come out to the surface; геол. to outcrop; перен. to be revealed, to come out
~и на повітря to take the air
~и на рубіж to reach the frontier/the line
~и у відставку to resign one’s office, to retire
~ уперед (обганяти) to outstrip, (у конкурентній боротьбі) to chalk up
вулиця, що ~ь на площу a street off the square
~ь, що ви мали рацію it appears/turns out/seems that you were right
будинок ~ь вікнами на південь the house looks/faces south
вікно ~ь на вулицю the window gives/looks on the street
він ніколи не ~ь із кімнати he never leaves/stirs out of the room
з цього нічого хорошого не вийде no good will come of it
книга вийде через рік the book will be out in a year
нічого не виходить it’s no use
у мене вийшли всі гроші all my money has run out; I’ve spent all my money
це ~ь дуже дорого it comes very expensive
це не ~ь у мене з думки it runs in my head
у нас вийшов цей товар we are out of this commodity; ♦ ~и в люди to make one’s fortune
~и в тираж to have secured one’s time
~и з себе to be beside oneself
з цього шику коли б не вийшло пшику he who goes against the fashion is himself its slave
як би чого не вийшло (as if) something may happen.
вище присл. higher; (зверху) over, above; (поза межами тощо) beyond, above; (про тенденції тощо) upward(s) of; (на тій же сторінці) above; (на попередній сторінці) on the previous page
~ нуля above zero
~ середнього above the average
~ стандартного above the standard
~ від номінальної вартості above par, at a premium
дивись ~ see above, vide supra
як зазначено ~ as stated above
який згадають ~ referred to above
як сказано ~ as above
чим ~ піднімаєшся, тим більше бачиш the higher the climb, the broader the view; ♦ бути на голову ~ від когось to be by head and shoulder over smb
~ голови не стрибнеш it is impossible to hoist oneself by one’s own boot’s straps.
відкидн||ий прикм. folding, collapsible, reversible; mex. drop, hinged
~ий борт ав. flap
~ий верх автомобіля drop head, collapsible top
~е сидіння collapsible/reversible/folding seat.
вчитель-методист ім. ч. head teacher.
гаманець ім. ч. purse; bag (for money)
тугий/товстий ~ bulging purse, tight-filled purse; ¨ ~ або життя stand and deliver!
краще порожній ~, ніж порожня голова better an empty purse than an empty head
у повного гаманця багато друзів a full purse has many friends.
глава ім. ж. (керівник) head; розм. chief; (розділ) chapter
~ уряду head of the government.
главк ім. ч. central directorate; тж. head office, central board.
глузд ім. ч. (зміст) sense, point; (користь) use, point; (розум) mind
здоровий ~ (common) sense, mother wit
з ~ом efficiently, (зі змістом) intelligently
втратити ~ to get confused
збити когось з ~у to confuse smb
мати ~ у чомусь to be a good judge of smth, to be a connoisseur of smth; ¨ з’їхати з ~у to go crazy, to go out of one’s mind
чи ти з ~у з’їхав? are you off your head?
голов||а ім. ч. і ж. (частина тіла) head; розм. pate, sconce; перен. (розум) mind, brain; (керівник) head, chairman, leader, chief; (на зборах) chairman; (жінка) chairwoman; (господар, глава фірми) principal; (правління і т. ін.) president; (палати парламенту) the Speaker; head (мн. про худобу); (особа, озброєний) cap-a-pic
міський ~а mayor
почесний ~а (зборів) honorary chairman
розумна ~а clever brain, wise head
~а банківського департаменту superintendent of banks
~а господарства head of the household
~а делегації head of a delegation
~а Міжнародного суду President of the International Court of Justice
~а Ради керівників Chairman of the Board of Governors
~а родини head of the family, householder; (напр., при переписі) primary individual
~а фірми principal of a firm/business house
~а персоналу (у міжнародних організаціях) chief of staff
в ~ах at the head of the bed
з ~и до ніг from head to foot; from top to toe
із непокритою ~ою bare-headed
місце ~и (зборів) the chair
вище на цілу ~у taller by a head; 20 голів худоби twenty head of cattle
бути/тримати у ~і to be at the head (of), to lead, to head, (керувати) to manage
видати себе з ~ою to give oneself away
викинути з ~и to dismiss, to get rid (of)
зайняти місце ~и to take the chair
зануритись з ~ою в роботу to be engrossed in one’s work
звертатись до ~и зборів to appeal to the chair
у мене болить ~а I have a headache; ¨ вище ~и не стрибнеш a man can do no more than he can
дати ~у собі відтяти (за щось) to bet one’s eyes out of one’s head
за дурною ~ою і ногам нема спокою прик. little wit in the head makes much work for the feet
на свою ~у to one’s own misfortune
мати ~у на плечах to be endowed with brains
як сніг на ~у unawares, all of a sudden
одна ~а добре, а дві – краще присл. two heads are better than one
скільки голів, стільки й умів as many heads, as many wits
сушити/ламати собі ~у to puzzle/to rack/to cudgel one’s brains (over smth)
ударити в ~у to get into one’s head (про вино).
головн||ий прикм. (основний) chief, main, principal, major; (старший) senior; (центральний) central; (найважливіший) primary; (великий) major; (що має відношення до голови) head; мед. encephalic; (який рухається попереду, передній) leading, vanguard; (про вид продукції, с.-г. культури тощо) staple; ~ий акціонер (утримувач понад 40% акцій) core shareholder
~ий банк (у консорціумі) lead bank; (із великою кількістю відділень) high street bank
~ий батальйон військ. leading battalion
~ий біль headache
~ий боржник primary obligor; principal debtor
~ий бухгалтер controller; chief accountant
~ий вимикач ел. master switch
~ий загін vanguard detachment
~ий економіст (у банках) chief economist
~ий інвестор investor of record
~ий інженер engineering manager; chief engineer; chief operating officer (COO)
~ий інженер проекту project manager
~ий інспектор шкіл штату state superintendent
~ий менеджер (головний організатор і гарант розміщення кредиту або облігаційного випуску) lead manager
~ий кредит apex loan
~ий кредитор principal creditor; principal lender; primary lender; lender of record
~ий лікар head physician; chief doctor; військ. chief medical officer
~ий мозок brain, cerebrum
~ий підрозділ apex unit
~ий позичальник borrower of record; debtor of record; nominal borrower
~ий поштамт General Post Office
~ий убір headgear, headdress
~ий убір з квадратним верхом square cap
~а вулиця main street
~а квартира (штаб) військ., заст. headquarters
~а компанія blue-chip company
~а контора (компанії) head office
~а організація parent organisation; head office; chief office
~а установа apex institution; head office; chief office
~а фірма lead firm; market maker
~а хиба besetting sin
~а частина (ракети) warhead
~а юридична посадова особа chief legal officer
~е значення the chief thing/point, what really matters
~е зобов’язання principal obligation
~е управління central board of administration
~е управління валютного контролю Державної податкової адміністрації України Chief Department of Currency Control of the State Tax Administration of Ukraine
~і сили військ. main body
~і статті експорту major export items
~им чином chiefly, mainly ПРИМІТКА: Відмінність між синонімами chief, main, principal полягає в наступному: chief вживається стосовно того, що є найбільш важливим, main – до того, що є найбільш істотним, а principal вказує на те, що є першим за рангом, цінністю або важливістю. У випадках, коли вказані відтінки значень неістотні для змісту, ці синоніми можуть взаємозамінюватися, наприклад: the chief/main/principal street.
держати дієсл. to hold, to keep
~ курс (на) to head (for)
~ в покорі to keep down
~ в руках to hold smb well in hand, to have smb under one’s thumb
так ~! мор. right so!; ♦ ~ язик за зубами to hold one’s tongue.
душ||а ім. ж. soul; (людина) person
безсмертна ~а immortal soul
людська ~а human sole
тіло і ~а body and sole
~і мертвих the souls of the dead
на ~у населення per head, лат. per capita
у ~і in one’s heart
продати ~у дияволу to sell one’s soul to the devil.
експедитор ім. ч. (вантажів) forwarding/shipping agent, shipping clerk, forwarder; заст. head clerk
генеральний ~ general forwarding agent
~ вантажу freight forwarder, forwarding agent, shipping clerk.
ексцентричн||ий прикм. тех. eccentric, off-centre; (надто своєрідний) eccentric, odd, whimsical, fantastic, queer, cranky, bizarre
~ий інвестор (що діє всупереч кон’юнктурі) contrarian
~а людина an eccentric
бути ~им to stand on one’s head.
завідувати дієсл. to manage, to superintend, to be at the head (of).
завідувач ім. ч. manager (жін. р. manageress); chief (of), head (of), director (жін. p. directress)
~ адміністративно-господарського відділу director of administration
~ виробничого відділу director of manufacture, production manager/director
~ відділу (у банках і міжнародних фінансових організаціях) director of a … team, team leader (TL), principal manager, head of unit
~ відділу експорту export/sales manager
~ відділу збуту sales manager, business director
~ відділу маркетингу marketing manager/director, director of marketing
~ відділу матеріально-технічного забезпечення head of the purchasing department
~ відділу реклами advertising manager
~ відділу статистичної інформації statistics manager
~ відділу субпідрядів subcontracts department manager
~ господарства steward, housekeeper; (жінка; в лікарні, інтернаті) matron
~юч канцелярії head clerk, first secretary; documents control officer; амер. executive
~ магазину shop manager
~ навчальної частини director of studies
~ планового відділу head of the planning department, planning director
~ секції section head; ~ складу warehouse manager, store(s) keeper
~ фінансового відділу finance director, director of finance, ~ школи headmaster; principal (особл. амер.); headmistress (жін. p.).
заки||дати2, ~нути дієсл. (далеко кинути) to throw, to cast; (піднімати різким рухом) to throw back; перен. (залишати поза увагою) to neglect, to let go; (перестати займатись чимсь) to throw up, to give up, to abandon; (натякати) to hint (at), to allude (to); (докоряти) to reproach, to upbraid
~нути вудочку розм. to put out a feeler
~нути голову to throw/to toss back one’s head
~нути дослідження to throw up one’s research
~нути слівце за когось to intercede for someone, to put in a word, to drop a kind word in favour (of); to say a good word (for).
заступник ім. ч. (посада) deputy, assistant; (що може замінити) substitute; (захисник) defender, protector, intercessor; patron
впливовий (багатий) ~ influential (wealthy) patron
перший ~ міністра first deputy minister
~ віце-президента deputy vice president
~ генерального секретаря deputy secretary general
~ глави делегації deputy head of a delegation
~ голови vice-chairman, deputy chairman
~ голови ради керівників vice-chairman of the board of governors
~ головного бухгалтера deputy controller
~ головного економіста (у банках і міжнародних фінансових організаціях) deputy chief economist
~ головного інженера deputy chief engineer
~ директора deputy director; associate director
~ завідувача відділу deputy director
~ завідувача assistant/deputy manager
~ керівника Alternate; Alternate Governor
~ міністра deputy minister, англ. under-secretary
~ начальника фінансового відділу deputy chief finance officer
~ президента vice-president
працювати ~ом міністра to act/to work as a deputy minister
призначити когось ~ом директора школи to appoint smb deputy head of the school.
збер||ігати, ~егти дієсл. (берегти) to keep, to preserve, to maintain; (від небезпеки та ін.) to save; to protect; (утримувати, не втрачати) to keep, to retain, to reserve; (заощаджувати) to save, to save up, to put aside
~ігати зерно (на елеваторі) to cure grain
~ігати силу (про закон та ін.) to remain in force
~ігати таємницю to keep a secret
~ігати холоднокровність to keep cool, to keep one’s head
~ігати щось у пам’яті to fix smth in one’s memory
~ігати за собою право to reserve the right
~егти на згадку to keep as a souvenir
~егти час to save time. ПРИМІТКА: Відмінність між синонімами to keep і to retain у значенні утримувати, не втрачати полягає в наступному: to keep асоціюється з активною дією і передбачає наявність можливості або сили не дати комусь відібрати щось; to retain стосується тільки пасивної дії та показує, що у володінні знаходиться те, на що ніхто не претендує або не відбирає через відсутність сили.
зна||ти дієсл. to know, to have knowledge (of), to be aware (of); (бути поінформованим) to be informed (of); (бути обізнаним, знайомим) to be acquainted (with); (уміти) to be skilled in
~ти міру to know where to stop
~ти своє місце to know one’s place
~ти свою справу to know one’s job
~ти собі ціну to know one’s own value
~ти ціну комусь (чомусь) to know what smb (smth) is worth
~ти в обличчя to know by sight
~ти з чуток to know by hearsay
прекрасно ~ти to have a good knowledge (of), to be versed (in); to have at one’s fingertips
дати ~ти to inform, to let smb know (about)
дати комусь ~ти про себе to let smb hear from oneself
дати себе ~ти to make itself felt; to reveal oneself
не ~ти not to know; to be ignorant of/unconscious of/unaware of
не ~ти що робити not to know what to do
у всьому треба ~ти міру the great thing is moderation
наскільки я ~ю as far as I know
а хто його ~є! goodness knows!
звідки мені ~ти? how should I know?; how am I to know?; I wouldn’t know; ♦ ~ти з досвіду to know by hard experience
~ти всі входи і виходи to be at home in smth
~ти, де раки зимують to know a thing or two, to know black from white
~ти що до чого to understand trap
~ти як свої п’ять пальців to know like a book
не ~ти що робити to be at a loose end
~й наших don’t joke with our people!; see and admire!
так і ~й (now) mark this
~єш – кажи, не ~єш – мовчи a still tongue makes a wise head
~ти все – значить нічого не ~ти to know everything is to know nothing
~йся кінь з конем, а віл з волом like loves like; birds of feather flock together; deep will call to deep
якби ~в, де впадеш, то й сіна підклав би you never know!; you never can tell! ПРИМІТКА: Дієслово to know належить до групи дієслів розумової діяльності, які не вживаються у часах групи Continuous. До цієї групи дієслів належать також: to believe вірити, to depend залежати, to forget забувати, to imagine уявляти, to realize усвідомлювати, to remember пам’ятати, to understand розуміти та ін.
зуб ім. ч. tooth (мн. teeth); (вовка, собаки) fang; mex. bit, cutter, dent, claw, prong
верхній ~ upper tooth; (задньо)кутній ~ molar tooth; mill-tooth, mast-tooth
молочний ~ milk-tooth, temporary tooth
нижній ~ lower tooth, stomach-tooth
передній ~ front tooth
передньокутній ~ bicuspid
штучні ~и false/artificial teeth
~ мудрості wisdom tooth
вирвати ~ to have a tooth extracted/drawn
запломбувати ~ to fill/to stop a tooth
вишкірити ~и to show one’s teeth
лікувати ~и to have one’s teeth attended to
скреготати ~ами to gnash one’s teeth
стиснути ~и to clench smb’s teeth
чистити ~и to clean/to brush one’s teeth
говорити крізь ~и to speak through one’s teeth
його ~и клацали (від холоду) his teeth were chattering
у нього прорізався ~ he has cut a tooth; ♦ озброєний до ~ів armed to the teeth
бути не по ~ах to be too tough/hard/over smb’s head
заговорити ~и to mislead smb by diverting his attention from the point; to throw dust in one’s eyes
мати ~ проти когось to have a grudge against smb; to bear smb ill will
покласти ~и на полицю to tighten one’s belt
триматися за щось ~ами to hold on to smth like grim death, to hold on to smth with all one’s strength
тримати язик за ~ами to hold one’s tongue
~и з’їсти на чомусь to be dog at smth
він ані в ~ ногою he hasn’t a clue about it
дарованому коневі в ~и не заглядають don’t look a gift horse in the mouth.
зустрічн||ий прикм. counter, contrary, opposite; encounter; oncoming
~ий бій військ. encounter battle
~ий вітер head wind
~ий залік offsetting entry; netting
~ий план counter-plan
~ий позов юр. counterclaim; cross-action
~ий потяг/поїзд oncoming train, train coming from the opposite direction
~ий продаж trade-in
~ий рух (транспорту) oncoming traffic
~а гарантія counter-guarantee; counter-indemnity
~а закупівля counter-purchase
~а недбалість supervening negligence
~а оферта counter-offer
~а претензія counterclaim
~а торгівля counter trade; bilateral trade
~е задоволення consideration
~е задоволення, що триває continuing consideration
~е зобов’язання про відшкодування збитку counter-indemnity.
керувати дієсл. (керувати підприємством) to manage, to direct, to run; (очолювати, бути відповідальним, провідним) to be in charge (of); (державою) to govern, to rule; (відомством) to administer; (очолювати організацію, рух) to be at the head (of), to lead; (регулювати рух, роботу машини) to operate; (процесом, якістю) to control; (наглядати за роботою когось) to superintend; (направляти чиїсь вчинки) to guide
~ автомобілем to drive a car
~ комбайном to operate a combine
~ літаком to pilot
~ майном to administer property
~ справами to manage/to administer affairs
~ судном to navigate a vessel/ship, to steer a ship
~ фабрикою to manage/to direct/to run a factory.
мовч||ати дієсл. to keep/to be silent/mute; to hold one’s tongue
~! (наказ) silence!, hush!, hold your tongue! ¨ знаєш – кажи, не знаєш – ~и a still tongue makes a wise head.
назрі||(ва)ти дієсл. to ripen; (про події) to be imminent, to be brewing, to be about to happen; (про проблему) to be pending; (про нарив) to gather, to gather head
криза ~ла a crisis is imminent/brewing.
нап||ір ім. ч. pressure, stress, inrush, dash; mex. (води) head
під ~ором under head.
начальник ім. ч. head, chief; manager, superior; військ. commander; (фірми) director; (цеху) superintendent, supervisor; (статистичного бюро, загсу) registrar-general; (старший за посадою) superior
безпосередній ~ immediate superior
~ виробничого відділу director of manufacture, production director/manager, production superintendent
~ відділу head of a department
~ відділу збуту director of distribution
~ відділу кадрів director of personnel, personnel director/manager, head of the personnel department
~ відділу контрактів director of contracts
~ відділу контролю якості director of quality control, quality control director
~ відділу координації нових розробок manager of project coordination
~ відділу (матеріально-технічного) постачання head of the purchasing department
~ відділу техніки безпеки safety director
~ відділу технічного контролю production control manager, inspection superintendent
~ зміни shift supervisor/superintendent, shift man (мн. men)
~ інструментального (ковальсько-пресового, механічного, штампувального) цеху tool room (stamping, machining, stamping) superintendent
~ караулу commander of the guard
~ планово-виробничого відділу head of the production scheduling department, production scheduler
~ планового відділу planning director, head of the planning department
~ порту port warden, superintendent of the port, harbo(u)r master
~ станції з.-д. station-master
~ транспортного відділу traffic and transportation supervisor
~ цеху shop superintendent, production foreman (мн. men)
він мій ~ he is my superior; ● див. тж. керівник, завідувач, директор.
обертом присл. upside down; розм. topsy-turvy, head over heels.
озброєн||ий прикм. armed; under arms
~ий до зубів armed to the teeth
~ий з голови до ніг armed from head to foot, armed cap-a-pie.
очол||ювати, ~ити дієсл. to be/to stand at the head of, to head, to lead
~ити делегацію to head a delegation.
перем||іщати, ~істити дієсл. to move, to shift; (no службі) to transfer (from, to); (речі, людей) to remove, to shuffle; to shift, to displace
головну контору ~істили з Йорка в Лондон the head office has been transferred from York to London
його ~істили у департамент збуту he has been transferred to the Sales Department.
підставн||ий прикм. false, ostensible
~а компанія paper/dummy/sham corporation; nominee/non-operating/asset-stripped company
~а особа dummy, front, man of straw, straw/nominee party, nominee, figure-head
~ий партнер nominal/ostensible partner
~ий свідок suborned witness.
поштамт ім. ч. head post office
центральний (головний) ~ central (main) post-office.
прац||я ім. ж. (труд у сферах виробництва) work, labour, job; (діяльність) work; (функціонування) functioning, operation; (дія) working; (заняття, служба) job, work; (результат праці, твір) work; мн. (твори) works
важка (легка) ~я hard (easy) work, toil, fag; sl. sweat
надійна ~я обладнання, устаткування reliable functioning of the equipment
наукова (проектно-дослідна, розумова, фізична) ~я scientific work (design and exploration work, mental work, brain-work, head-work, intellectual work, physical work; manual labour)
низькооплачувана ~я low-paid work
постійна ~я regular work
спільна ~я collaboration, cooperation
тимчасова ~я temporary job
~я державних установ functioning of state institutions
~і молодих учених works of young scientists
~і наукового товариства transactions
~я за наймом wage work, hired labour
~я на будівництві construction work
~я у сільському господарстві agricultural work
жити своєю ~ею to live by one’s work/labour
займатися науковою ~ею to carry on/to be engaged in scientific/research work
людина, що живе своєю ~ею one earning his own living, wage-earner; ♦ ~я – не прокляття, але нудна ~я є справжнім прокляттям work is not the curse, but drudgery is.
прибут||ок ім. ч. (дохід) profit, gain, income, return; (нерозподілений) surplus; перен. gain, benefit; (збільшення) increase, increment, rise
абсолютний ~ок absolute profit
балансовий (біржовий) ~ок balance (exchange) profit
валовий ~ок gross profit/return
валовий ~ок за винятком прямих витрат gross margins over direct costs
валовий ~ок у торгівлі gross merchandise margin
валовий ~ок як доля виторгу (після відрахування експлуатаційних витрат) carried interest
відносний ~ок relative profit
відсотковий ~ок yield
внутрішньофірмовий ~ок intracompany profit
втрачений ~ок missed profit
додатковий (загальний, залишковий) ~ок additional/extra profit (total, net) profit
засновницький ~ок promoter’s/promotional profit
індивідуальний ~ок individual profit
кошторисний ~ок estimated profit
курсовий ~ок (на біржі) turn of the market, jobber’s turn
максимальний (мінімальний) ~ок maximum (minimum) profit/surplus
мізерний ~ок bare profit
монопольний ~ок monopoly profit/earnings
нагромаджений ~ок на кінець періоду (після відрахування дивідендів та інших платежів) accumulated profit/surplus
надзвичайно високий ~ок розм. plum
надлишковий (надплановий) ~ок surplus (above-plan/extraplan) profit
найвищий ~ок top gains
незвично високий ~ок exorbitant profit
незначний ~ок close margin of profit
непередбачений ~ок incidental/windfall profit
нереалізований ~ок = потенційний ~ок
несталий ~ок erratic earnings
обчислений ~ок estimated profit
оголошений ~ок declared/reported profit
оптимальний ~ок best profit
очікуваний ~ок anticipated/expected profit/gains
питомий ~ок profit per unit (of product)
питомий валовий ~ок profit margin per unit, margin of profit
підприємницький ~ок profit of an enterprise/a trade
плановий ~ок target/planned profit
позитивний ~ок positive profit
постійний ~ок fixed return
потенційний ~ок (напр., у результаті підвищення цін або курсів акцій) paper profit
промисловий ~ок industrial profit
розподілений (нерозподілений) ~ок distributed (unappropriated/undivided/undistributed/retained profit, retained income/earnings) profit
розрахунковий ~ок estimated profit; profit of payments
середній ~ок average profit
середньорічний ~ок average annual return
складський ~ок inventory profit
спекулятивний ~ок speculative profit
справедливий ~ок fair profit
сталий ~ок sustained profit
торговий ~ок commercial/trading/merchant’s profit
торговий валовий ~ок gross profit on sales
умовно-чистий ~ок (валовий за мінусом торговельних витрат) operating profit
упущений ~ок missed profit
уявлюваний ~ок страх. (надбавка до страхової вартості вантажу для одержання власником відшкодування прибутку, очікуваного від реалізації товару) imaginary profit
фактичний ~ок profit result
фактично отриманий ~ок ex post realized profit
фіктивний ~ок fictitious profit
цеховий ~ок interdepartmental profit
цільовий ~ок target profit
чистий ~ок net/clear/pure profit, net gains/income
величезні ~ки royal profits
надзвичайні нафтові ~ки fabulous oil revenues
надмірні ~ки корпорацій inflated corporate return
очікувані ~ки expectation of profits
протизаконні ~ки illicit profits
роздуті ~ки корпорацій inflated corporate returns
сукупні ~ки (включаючи прибутки дочірніх підприємств) consolidated return
~ок господарства (ферми) farm profit
~ок звітного року profit of the current fiscal year, profit for the year
~ок корпорацій corporate profit
~ок населення increase of population
~ок населення у грошовій формі money incomes of the population
~ок нетто net profit
~ок нижче середнього конкурентного рівня subcompetitive return
~ок ферми farm profit
~ки майбутніх періодів deferred income/revenue, prepaid income/revenue
~ки монополістичного типу monopoloidal profits
~ки сегмента segment revenue
норма ~ку rate of profit
пересилання, переказ ~ків за кордон transfer/repatriation of profits abroad
~ок від акцій share income
~ок від біржових операцій exchange profit
~ок від виробничої діяльності operating profit
~ок від капіталу return on capital
~ок від коштів, розміщених у цінних паперах portfolio income
~ок від курсових різниць exchange gain
~ок від неосновної діяльності gains, non-operating income
~ок від облігації за купонною ставкою coupon rate
~ок від поглинання (при злитті фірм) surplus from consolidation
~ок від позареалізаційних операцій non-operating revenues/income
~ок від портфельних інвестицій portfolio income
~ок від продажу основного нерухомого майна capital gains
~ок від торговельної діяльності trading income
~ок від фінансової діяльності income from financial operations
~ок від цінного паперу до настання встановленого терміну погашення yield to call
~ок до відрахування податків pretax profit
~ок до пред’явлення для погашення yield to call
~ок до сплати податку before-tax profit
~ок до сплати прибуткового податку profit before tax, before-tax profit
~ок до терміну погашення yield to maturity
~ок за акціями share income
~ок за балансом carrying gain
~ок за винятком податків after-tax profit
~ок за купонною ставкою coupon income
~ок за міжцеховими розрахунками interdepartmental profit
~ок за облігацією bond income/yield
~ок за привілейованими акціями preferred dividend
~ок завдяки зниженню смертності страх. mortality profit
~ок за цінним папером при його погашенні redemption yield
~ок на акціонерний капітал equity rate of return, return on capital
~ок на акцію earnings per share
~ок на вкладений капітал return on capital employed
~ок на власний капітал return of net worth
~ок на душу населення per capita income
~ок на інвестований капітал return on (the) capital employed, return on investment
~ок на капітал profit/return(s) on/to capital, capital gains, return on net worth
~ок на одиницю продукту profit per unit (of product)
~ок на одиницю продукції unit profit
~ок на одну голову (худоби) profit per head
~ок на портфельні інвестиції portfolio return
~ок після сплати податку profit after tax
~ок у результаті низького рівня смертності (у порівнянні з тарифними ставками) стат. technical profit
~ок у розрахунку на акцію earnings per share
~ок у розрахунку на один гектар profit per hectare
~ок у формі виторгів income from sales, takings
~ок у формі відсотка interest profit
~ок у формі комісійних fee and commission income
~ки від активів пенсійного плану на основі трудової участі return on assets of an employee benefit plan
~ки від гарантій і гарантованого розміщення цінних паперів income from guarantees and underwriting
~ки від діяльності з реалізації до виділення резервів operating profit before provisions
~ки від кредитів та інвестицій в акціонерний капітал income from loans and equity investment
~ки від основної діяльності operating income/revenues
~ки від основної діяльності до відрахувань у резерви operating profit before provisions
~ки від реалізації operating income/revenues
~ки від реалізації активів gains on disposal of assets
~ки до відрахувань на амортизацію і податки earnings before depreciation, net interest and tax
~ки за комісіями commission income
~ки за рік profit for the year
~ки за статтею „основний капітал” capital gains
~ки у грошовій формі cash income
~ок і витрати debit and credit
~ки і витрати receipts and expenditures, income and expenditure, revenues and expenses
~ки і збитки в результаті володіння активами holding gains and losses
~ки і збитки від неосновної діяльності non-operating gains and losses
~ки і збитки від реалізації operating gains and losses
~ки і збитки, що не матеріалізувалися unrealised gains and losses
гонитва за максимальним ~ком drive for maximum profits
у гонитві за ~ком in the quest for/pursuit of profit
діяльність з метою одержання ~ку profit-seeking activity
давати ~ок to produce/to yield a profit; to bring (in) profit
діставати ~ок to make profit, to derive a profit (from), to gain
забезпечувати ~ок to secure/to ensure a profit
завершувати рік з ~ком to close a year in the black
інвестувати ~ок to plough, амер. to plow back profits
мати ~ок (з) to profit (by)
не дати ні ~ку, ні збитку to break even
одержати ~ок (від) to get/to draw a profit (from), to derive profits (from), to make a profit (on)
одержати ~ок від угоди to profit by/over a transaction
одержати чистий ~ок у розмірі 20 % to clear 20 %
поділити ~ок (між) to divide the profits (between, among)
починати давати ~ок to come out of the red
привласнювати ~ок to sack profits
приносити ~ок to bring/to earn profit, to produce/to yield a profit, to return
розподілити ~ок to distribute/to allot a profit, to allocate profits
продавати з ~ком to sell at a profit/premium
реалізувати з ~ком to sell at a profit
брати участь у ~ках to participate in the profits, to share in profits
вижимати максимум ~ків to extract/to squeeze out the maximum profits
~ок, встановлений контрактом negotiated profit
~ок, зв’язаний з монопольним становищем monopoly profit
~ок, зумовлений зростанням масштабів діяльності growth profit
~ок, отриманий до строку погашення облігацій yield to maturity (YTM)
~ок, передбачений у навантаженні до тарифної нетто-ставки страх. loading profit
~ок, що не матеріалізувався paper gain
~ок, що перевищує середній конкурентний рівень supercompetitive return
~ок, що підлягає обкладанню податком taxable profit
~ок, що підлягає розподілу profits available for distribution
~ок, що розміщується (після сплати податків) disposable income
~ок, що розподіляється на звичайні акції equity profit
~ок як перетворена форма додаткової вартості profit as a transformed kind of surplus value
~ки, зв’язані з реалізацією нововведення innovational profit
~ки, отримані за кордоном foreign-source income, transboundary income
фірма одержала чистий ~ 500 тис. фунтів the firm cleared ₤ 500,000.
прилив ім. ч. перен. surge, influx; мед. congestion
~ енергії burst of energy
~ крові до голови rush of blood to the head.
присп||івати, ~іти дієсл. розм. to take (it) into one’s head
йому ~іло he cannot stand/bear it any longer
що вам ~іло? what possesses you?
при||ходитися, ~йтися дієсл. (підходити) to fit
шапка ~йшлась до голови the hat fitted the head quite well; безос.: йому ~йшлося he had to
йому туго ~ходиться he is hard pressed; he is having a hard time.
ризик||увати, ~нути дієсл. to risk; (піддаватися ризикові) to take a risk/chance, to run a risk; розм. to go bald-headed into; (насмілюватися) to venture, to dare
~увати головою to risk one’s head
~увати життям to peril/to stake/to hazard one’s life
~увати малим заради великого to venture a small fish to catch a great one
~уючи життям at the peril of one’s life
~ніть! chance it!
хто не ~ує, той нічого не має nothing ventured, nothing gained.
ріст ім. ч. growth; (збільшення) increase, rise; (площі) extension; (удосконалювання, розвитокнапр., підприємства) development; (розширення) expansion; (підйом) upsurge; (приріст) runup; (різкий – напр., податків, цін) hike; (цін) advance; (височина) height; (людини тж.) stature
безперервний ~ sustained growth
бурхливий ~ rapid/vigorous growth; explosion
валовий ~ основних засобів gross fixed capital formation
віковий ~ secular growth
диспропорційний ~ unbalanced growth
економічний ~ economic growth/advance/expansion/upturn; (пожвавлення) buoyancy of the economy
економічний ~ з експортним нахилом export-biased (economic) growth
експонентний ~ exponential growth
ефективний ~ efficient growth
загальний ~ основних засобів gross fixed capital formation
затриманий ~ stunted growth
збалансований ~ balanced/equilibrium growth
інфляційний ~ цін inflationary price spiral, inflationary spiral of prices
ймовірний ~ probabilistic growth
кумулятивний ~ cumulative growth; (напр., економіки) cumulative expansion
надмірний ~ overgrowth
незбалансований ~ unbalanced growth
ненормальний ~ abnormal growth
неухильний ~ steady increase/growth/rise
нульовий ~ zero growth
оптимальний ~ optimal growth
показовий ~ exponential growth
прийнятий ~ цін accepted rise in prices
прискорений ~ swift growth
прогнозований ~ населення projected population growth
регулярно стійкий ~ regularly stable growth
різкий ~ sharp growth/increase/rise; (стрибок) jump
різкий ~ споживання (споживчий бум) consumer boom
річний ~ annual growth
річний ~ цін annual rise in prices
сезонний ~ обсягу виробництва seasonal pickup of production
середній, річний ~ цін average annual rise in prices
сліпий ~ poor growth
стійкий ~ stable/sustainable/sustained growth
уповільнений ~ damped growth
урівноважений ~ balanced/equilibrium growth; equilibrium expansion
швидкий ~ rapid/swift growth; (курсів, акцій, цін) skyrocketing
~ безробіття growth of unemployment
~ вартості життя cost-of-living increase, advance in the cost of living
~ вартості капітального майна capital gain
~ грошової маси monetary/money/growth/expansion
~ доходу на душу населення growth of income per head
~ доходу населення growth of the population incomes
~ зайнятості job growth
~ заробітної плати wage increase
~ зовнішньої заборгованості growth of foreign indebtedness
~ індексу index advance
~ компанії завдяки злиттю growth of a company by merger
~ компанії завдяки новим капіталовкладенням (на відміну від злиття або поглинань) internal growth of a company
~ міст growth of cities
~ населення population growth/upsurge, growth of the population, increase in the population
~ населення в період між переписами intercensal growth of the population
~ населення за логістичною кривою logistic population growth
~ населення, що живе за межами офіційної границі міста suburbanization
~ обсягу капіталовкладень capital-expenditure expansion
~ податків growth of taxes
~ попиту growth of demand
~ рівня життя growth in the living standard
~ рівня заробітної плати growth of the wage level
~ цін price rise/advance/rise/advance in prices
~ за експонентним законом exponential increase
швидкий ~ курсів, що характеризується, наступним падінням бірж. top-heavy
загальмувати ~ інфляції to retard/to slow down inflation
зупиняти ~ безробіття to hold the spread of unemployment, to check the growth of unemployment
не допускати росту цін to keep the prices down.
розрахун||ок ім. ч. (обчислення) calculation, computation; (сплата грошей) payment, account, settlement; (звільнення) payoff, discharge; тех. design; (намір, припущення) expectation; розм. (користь, вигода) advantage
безготівковий ~ок cashless payment/settlement, payment by cheque (амер. check), (між банками) clearing settlement/payment, operation
господарський ~ок cost accounting
докладний ~ок detailed calculation
звичайний ~ок routine calculation
наближений ~ок approximate/loose calculation
наявний ~ок cash-payment, payment in cash
наявний ~ок при виданні замовлення cash with order
не прийнятий у ~ок negligible
негайний ~ок prompt payment/settlement
незавершений ~ок outstanding account
неправильний ~ок wrong calculation
неточний ~ок loose calculation; (про ціну) inexact estimate
остаточний ~ок (сплата) final settlement
піврічний (річний) ~ок semiannual (yearly) settlement/account
попередній ~ок preliminary calculation; тех. predesign
приблизний ~ок estimation, estimate
типовий ~ок routine calculation
точний ~ок (обчислення) accurate calculation, exact calculation; (оцінка) exact estimate
урегульований ~ок account agreed upon
чисельний ~ок numerical computation
щомісячний (щорічний) ~ок monthly (yearly) settlement
арифметичні ~ки arithmetic calculations
багатосторонні ~ки multilateral payments/settlements
валютні ~ки exchange payments
взаємні ~ки mutual settlements
зведені ~ки summary calculations
зовнішні ~ки external payments
клірингові ~ки clearing payments
кошторисно-фінансові ~ки financial estimates
міжнародні ~ки international payments/settlements, clearing
офіційні ~ки (платежі) official settlements
поточні ~ки current payments/settlements; (у платіжному балансі) current transactions
промислові ~ки industrial calculations/computations
~ок валютних курсів calculation of rates of exchange
~ок витрат statement of costs/charges, reckoning of the cost
~ок витрат і результатів cost-benefit calculation
~ок відсотків calculation/computation of interest; (викладення і процес тж.) interest statement/account
~ок заробітної плати payroll preparation
~ок збільшення ціни calculation of the increase in price
~ок імовірностей calculus of probability
~ок кореляції стат. computation of correlation
~ок міцності calculation of the strength
~ок тарифів і виписка рахунків (на перевезення тощо) rating and billing
~ок тарифу rate making, rating
~ок технічно-економічного обґрунтування feasibility study
~ок тренду trend computation
~ок цін calculation/computation of prices, pricing
~ок ціни determination of the price, pricing
~ок часу timing
~ок акредитивами settlement by letters of credit
~ок грошима cash settlement, settlement in/by cash
~ок негайно наявними коштами prompt cash
~ок чеком payment by cheque (амер. check)
~ки платіжними вимогами settlements by payment requests
~ки платіжними дорученнями settlements by payment orders
~ки спеціальними рахунками settlement by means of special accounts
~ок за біржовими угодами account, clearing
~ок за дотримання особливих умов (при строковій угоді) special settlement
~ок на кінець (на середину) місяця бірж. end month (mid month) account
~ок на тривалий період часу long-term calculation
~ок у кредит commercial credit
~ок у формі авансових платежів (банківського переведення, відкритого рахунка, документального акредитива, чеків, чистого інкасо) settlement in the form of advance payments (a bank transfer, open account, a documentary letter of credit, cheques, clean encashment)
~ки за експортно-імпортними операціями settlements in export-import operations
~ки за ліцензійними угодами settlements under licence (амер. license) agreements
бути в ~ку з кимсь to have settled accounts with smb, to be quits with smb
в його ~ки не входило..., he did not reckon with...
в остаточний ~ок in (full) settlement
з ~ком наприкінці ліквідаційного періоду бірж. for the account
з ~у counting, reckoning
з ~ку по 10 доларів на людину at the rate of ten dollars per head
з ~ку середньої зарплатні on the basis of the average earnings
за наявний ~ок for cash (down), in/by (ready) cash
згідно з вкладеним ~ком as per statement enclosed
за чиїмось ~ком by smb’s estimate
дати ~ок комусь (звільняти) to pay off smb
завершити ~ок to make up an account
здійснювати ~ки (платити) to make payments, to pay
зробити ~ок (сплатити) to settle up
одержувати ~ок (бути звільненим) to be paid off, to be discharged
помилятися в ~ку to miscalculate, to be out of one’s reckoning
приймати (не приймати) в ~ок to take into account/consideration, to allow (for), to make an allowance (for) (to leave out of account)
приймаючи в ~ок... with an allowance for...
робити ~ок (чогось) to calculate, to compute; to make calculations, to compute, узяти ~ок to resign
тепер ми з вами в ~ку now we’re quits.
спа||дати, ~сти дієсл. (падати) to fall down (from); to fall (off); (зменшуватися) to abate, to drop, to diminish, to go down; (убувати – про воду) to ebb
спека ~дає the heat abates
температура ~ла the temperature has gone down/has fallen; ¨ ~сти комусь на думку to enter one’s head; to occur to smb; to strike smb; to come into smb’s mind; to cross smb’s mind.
стіл ім. ч. table; (обідній) dining table; (письмовий) writing desk; (для креслення) trestle board; (відділ в установі) section, department; office, bureau
журнальний (картярський, кухонний, операційний, туалетний) ~ coffe (card, kitchen, operating, dressing) table
полірований (тесаний) ~ polished (rough) table
розхитаний (складаний/відкидний) ~ rickety (folding) table
початок (середина, край) стола the head (the middle, the edge/the end) of the table
за столом at the table
~ для гри в більярд (снукер, теніс) billiard (pool, snooker, tennis) table
накривати на ~ на шість осіб to lay the table for six persons
сісти за ~ (вийти з-за столу) to sit down at the table (to leave the table)
прибрати зі столу to clear the table; ¨ адресний ~ address/inquiry office
довідковий ~ information desk; „круглий” ~ (колективне обговорення, дискусія) roundtable
паспортний ~ passport office; „шведський” ~ smorgasboard
~ замовлень preliminary orders department
~ знахідок lost property office.
сторон||а ім. ж. side; (питання, справи) aspect; (у переговорах, суперечці, на суді) party, side
винна ~а responsible party, party in/at fault
договірна ~а contracting party
перша (друга, третя) ~а (договору тощо) first (second, third) party/person
зацікавлена ~а the party concerned, interested/concerned party
зворотна ~а reverse side, back; (монети, медалі) verso, reverse
лицьова ~а face, front (side)
лицьова ~а монети head
ліва ~а балансу debit (side) of a balance
невинна ~а party not in/at fault
потерпіла/постраждала ~а damaged party
права ~а балансу credit (side) of a balance
права ~а рахунка credit (side) of an account
протилежна ~а opposite/adverse party
сильна (слабка) ~а (чогось) strong (weak) aspect
торце́ва ~а face plane side
фінансова ~а справи money matter
конкурентні ~и contending/contesting parties
~а, що бере участь у кооперації co-operating party
~а, що виграла справу юр. successful/prevailing party
~а, що зазнала збитків damaged party
~а, що одержує вигоди (напр., при укладанні контракту) beneficiary party
~а, що підписала документ signatory, signer (of the document)
~а, що програла справу defeated/losing party
~а, яка не виконує зобов’язання defaulter, defaulting party
~и в судовому процесі parties in litigation, litigants
~и контракту contract party
~и у вексельній угоді parties of the bill
~а шухляди side of a case
з внутрішньої (зовнішньої) ~и on the inside (outside)
з кількісної ~и quantitatively
з кожної ~и (про розміри торгівлі між двома країнами тощо) each way
з якісної ~и qualitatively
на тій ~і on the other side
у ~у зниження (підвищення) (регулювати, коректувати ціну тощо) (to adjust) downwards (upwards)
~а у спорі або конфлікті contestant
~а у справі юр. litigant
беруть участь ~и the parties concerned, interested/concerned parties, (тж. напр. у суперечці) involved parties
бути на ~і когось to be on the side of smb
підписуватися на правій ~і to sign the right(-hand) side
прийняти ~у когось, стати на ~у когось to take smb’s side, to side with smb
продати щось на ~у to sell smth aside
розглядати питання з усіх сторін to consider a question in all its aspects; ● див. тж. бік.
сто||яти дієсл. (бути, знаходитися) to be, to stand; (про погоду) to hold; to be; (не діяти, не працювати) to be at a standstill; (бути розташованим) to be situated, to stand, to lie; (перед – про задачу тощо) to confront (smb); (бути відзначеним, значитися) to be; (відстоювати, захищати) to stand up (for), to be (for)
~яти навшпиньки to stand on tiptoe
~яти біля руля to be at the helm
~яти за правду to stand up for the truth
~яти на порядку денному to be on the agenda
~яти на постої to be quartered
~яти на рівні вимог часу to come up to the requirements of the day
~яти на своєму to insist (on)
~яти на смерть to fight to the last, to hold out to the end
~яти на чиємусь шляху to be in smb’s light
~яти на чолі to head, to be at the head (of)
~яти на якорі to lie at anchor
~яти при владі to be in power, to have the power
~яти у списку to be on the list
будинок ~їть із XVIII століття the house has been standing since the 18th century
завод (машина) ~їть the factory (the machine) is not working
мій годинник ~їть my watch has stopped
мороз ~їть there is a frost
погода ~їть хороша the weather keeps/is fine
робота ~їть the work is at standstill
сонце ~їть високо на небі the sun is high in the sky
на порядку денному ~ять два питання there are two questions on the agenda
перед нами ~їть задача we are faced/confronted with the problem/task, we have before us the problem/task; ¨ ~яти горою to back through thick and thin
~яти над душею to urge/to hurry smb, to make smb nervous by urging.
точк||а ім. ж. (у різн. знач.) point; (плямка, цяточка) spot, dot; (торгова точка, магазин) outlet; (точка з’єднання) joint; (точка опори) prop
верхня ~а повороту економічного циклу upper turning point of a business cycle
вибіркова ~а sample point
вихідна ~а starting point
вища ~а (рівень) peak/high/top level
вища ~а базисного циклу reference cycle peak
вища ~а економічного циклу business cycle peak, cyclical peak
вища ~а курсу акцій top of the share/stock rate
вища ~а товарообігу peak load of trade turnover
відправна ~а point of departure, starting-point
глобальна сідлова ~а ігр. global saddle point
гранична ~а boundary point; limit(ing) point
експериментальна ~а data point
експортна (імпортна) золота ~а export (import) gold/bullion/specie point
ефективна ~а effective point
загальноприйнята ~а зору generally accepted point of view; (у якійсь галузі науки) intellectual vested interest
завершальна нижня ~а (циклу) terminal trough
крайня ~а corner point
критична ~а critical point
кутова ~а corner point
мертва ~а перен. dead stop, standstill, stalemate
надзвичайно висока ~а all-time high
найбільш глибока ~а (падіння виробництва, цін тощо) trough
найвища ~а за весь період спостережень all-time high
нижня ~а повороту економічного циклу lower turning point of a business cycle
нижча ~а bottom; (падіння у розвитку чогось) nadir; (ек. циклу, падіння виробництва, цін тощо) trough
нижча ~а економічного циклу bottom of a business cycle, business cycle trough
низька ~а low point/level
поворотна ~а turning point
початкова нижча ~а (циклу) initial trough
припустима ~а feasible point
роздрібна торгова ~а retail outlet
серединна ~а (інтервалу) стат. midpoint
сідлова ~а т. ігор saddle point
стратегічна сідлова ~а ігр. strategic saddle point
торгова ~а trade/sales outlet; (магазин) shop, амер. store
нижчі і вищі ~и базисного циклу reference cycle troughs and peaks
нижчі і вищі ~и еталонного циклу reference cycle troughs and peaks
~а байдужності (у діяльності підприємства ‑ витрати з введення якогось фактору врівноважуються виторгом від приросту продукції) point of indifference
~а беззбитковості break-even point
~а замерзання freezing point
~а замовлення reorder level
~а збитку shutdown point
~а з’єднання joint
~а зору point of view, viewpoint, standpoint, opinion
~а кипіння boiling point
~а максимізації прибутку best-profit point
~а опори prop; тех. fulcrum
~а оптимуму suboptimal point
~а перетину point of intersection
~а плавлення melting point
(нанесена) на графіку plotted point
~а насичення saturation/absorption point
~а нульового прибутку (у товарообігу) break-even point
~а опори перен. rallying-point
~а подання замовлення reorder point trigger
~а рівноваги equilibrium point
~а розрахункової дохідності/прибутковості point of make out
~а дотику point of contact, meeting-ground
~а самоокупності break-even point
~и повороту економічного циклу business cycle turns, cyclical turns
~и повороту приватного циклу specific cycle turns, turning dates of a specific cycle
кілька точок подання замовлення multiple trigger
від нижчої ~и (падіння виробництва тощо) до вищої ~и підйняття from the trough to the peak
з юридичної ~и зору for legal purposes, legally, from a legal standpoint
з комерційної ~и зору commercially
на нижчий ~ці депресії at the trough of depression
у ~у exactly, precisely
дійти до ~и to be at the end of one’s tether
дійти до мертвої ~и to come to a standstill
доходити до нової вищої ~и бірж. (про ціни, курси) to lift/to raise top
погоджуватися з чиєюсь ~ою зору to agree with smb’s point of view; ¨ зрушити з мертвої ~и to drive from deadlock; to set smth in motion, to set smth going
попасти в ~у to hit the nail on the head
поставити ~у to finish, to come to the end; to hit the nail on the head
~а в ~у розм. to a tittle
стояти на традиційній точці зору to be on the side of the angels; ● див. тж. думка, позиція, висновок; цикл.
управління ім. с. (як дія – регулювання, напр., машиною, виробництвом) operation, control; (керівництво, керівний склад) management, administration; військ., тех. control, operation, command; (кермове, стернове) steering, steerage; (правління, дирекція) board, board of directors, directorate; (відділ) department; (будівля) head-office; (сукупність приладів) controls (pl.)
дистанційне ~ distant control
~ боротьби з організованою злочинністю organized crime control
~ боротьби з рекетом rackets bureau
~ віз і реєстрації іноземців visa and registration for foreigners office
~ карного розшуку criminal investigation department
~ податкової міліції tax police department
~ Служби безпеки України Administration of the Security Service of Ukraine
~ автомобілем driving a car
~ банківськими фондами management of bank fund
~ державою government
~ кадрами (набір, підготовка, контроль тощо) personnel administration
органи місцевого ~ local government organs, local authorities
ручка ~ control stick
перебирати ~ (чимось) на себе to take charge (of).
фінансов||ий прикм. financial
~ий вексель financial/finance bill of exchange
~ий відділ finance department
~ий департамент (компанії) Finance
~ий директор (компанії) chief financial officer (CFO); head of finance
~ий експерт financial analyst/expert
~ий звіт financial statement; statement of assets and liabilities
~ий інспектор auditor
~ий інструментарій range of financial instruments; financing instruments
~ий крах financial collapse/crash
~ий кредит finance/financial loan
~ий лізинг financial/capital lease/lease
~ий норматив financial ratio
~ий орган financial/monetary authority
~ий план financial estimates
~ий посередник financial intermediary
~ий потенціал financial capacity/potential; financial strength; capital resources
~ий прогноз financial projections/prospects
~ий рік fiscal year
~ий розрахунок financial estimate
~ий стан financial condition/situation/position
~ий хаос financial turmoil/upheaval
~а автономність financial self-sufficiency/sustainability
~а відповідальність accountability, liability
~а група banking/financial group
~а діяльність financial business/operations/transactions/activities
~а документація financial records; accounts
~а звітність financial records/returns; accounts
~а інституція financial institution
~а консультація financial advice
~а криза financial turmoil/crisis/upheavals
~а махінація financial fraud; fraudulent practices
~а операція financial business/operation/transaction/deal
~а організація financial institution
~а оренда finance lease
~а перспектива financial projections/prospects/outlook
~а політика fiscal policy
~а реструктуризація refinancing; re-funding; restructuring; financial rehabilitation
~а система financial system
~а спроможність financial soundness; solvency
~а стабільність financial soundness/stability; solvency
~а схема проекту financial structure/profile of a project
~а установа financial institution
~е відшкодування financial recompense; reimbursement
~е зобов’язання financial covenant/obligation/liability
~е оздоровлення financial restructuring/rehabilitation
~е порушення financial violation
~е становище financial condition/situation/position
~е шахрайство financial fraud; fraudulent practices
~і активи cash; cash assets; financial assets
~і аспекти керування financial management
~і показники finance indicators/results
~і потрясіння financial turmoil/crisis/upheavals
~і умови договору financial terms/clauses/features
~і ф’ючерси financial futures.
шаленіти дієсл. to go crazy/furious, to become insane, to be off one’s head, to run amuck.
шеф-кухар ім. ч. chef, head-cook.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010р. (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

head = [hɛd] 1. голова́ 2. ве́рхня части́на; головна́ части́на (таблиці) 3. лі́ва части́на (формули Горнера) 4. дескри́птор 5. голо́вка
• keyboard buffer ~
= поча́ток (голова́) клавіату́рного бу́феру
• list ~
= голова́ спи́ску; головни́й елеме́нт спи́ску
• magnetic ~
= магне́тна голо́вка
• print (printer, printing) ~
= друкува́льна голо́вка
head(-)end = ['hɛdɛnd] головни́й ву́зол (мережі)
pin-head = ['pɪnhɛd] 1. голо́вка шпи́льки 2. дріб’язко́ве ді́ло
assembly = [ə'sɛmbli] 1. систе́ма; суку́пність; компле́кт; набі́р; гру́па 2. склада́льний (компонува́льний) ву́зол; блок 3. збі́рка; стенд; аґреґа́т; уста́ва (устано́вка) 4. збира́ння; склада́ння; монтува́ння, монта́ж; компонува́ння 5. асемблюва́ння (трансляція програми за допомогою асемблера) 6. лог. знакосполу́ка
• ~ of data
= суку́пність да́них
• carriage ~
= ву́зол каре́тки
• conditional ~
= умо́вне компонува́ння (програми)
• connector ~
= з’є́днувальний ву́зол; сполу́чний ву́зол
• entire ~
= стат. генера́льна суку́пність
• magnetic-head ~
= блок магне́тних голо́вок
• modular ~
= мо́дульна констру́кція
• packet ~
= формува́ння паке́ту
• paragraph ~
= компонува́ння те́ксту з фрагме́нтів
• plug-in ~
= знімна́ бло́кова констру́кція; знімни́й блок
• print-wheel ~
= блок друкува́льних коліща́т
• response ~
= компонува́ння ві́дповіді (на запит)
bunch = [bʌntʃ] жмуто́к; жму́тик; в’я́зка
• ~ of varieties
= в’я́зка многови́дів
• coasting ~
= інерці́йний жмуто́к (що рухається за інерцією)
• dense ~
= щі́льний жмуто́к
• ejected ~
= ви́ведений жмуто́к
• head ~
= пере́дній жмуто́к
• injected ~
= інжекто́ваний жмуто́к
card = [kɑ:d] 1. ка́рта, пла́та // on ~ (розташований) на ка́рті (пла́ті) 2. перфока́рта 3. ка́рта (гральна) 4. розрахунко́ва чи обліко́ва ка́рточка 5. ка́ртка
• adapter ~
= ада́птерна ка́рта
• add-in ~
= розши́рювальна ка́рта
• blank ~
= чи́ста перфока́рта
• breadboard ~
= маке́тна ка́рта
• bus ~
= ка́рта з електро́нною схе́мою інтерфе́йсної ши́ни
• chip ~
= ка́рта на чипи́
• circuit ~
= монта́жна ка́рта
• control ~
= стат. контро́льна ка́рта
• court ~
= фігу́ра, фігу́рна ка́рта
• credit ~
= креди́тна ка́ртка
• display ~
= ка́рта відеоада́птера
• expanded-memory ~
= ка́рта розши́реної па́м’яті
• expansion ~
= ка́рта розши́рення
• extended-memory ~
= ка́рта розши́реної (додатко́вої) па́м’яті
• extender ~
= розши́рювальна ка́рта
• face ~
= фігу́ра, фігу́рна ка́рта
• graphics ~
= графі́чна ка́рта; графі́чний ада́птер
• head ~
= пе́рша ка́рта (в колоді)
• identification ~
= ідентифікаці́йна ка́рта
• information ~
= інформаці́йна ка́ртка
• interface ~
= інтерфе́йсна ка́рта
• lay ~
= некози́рна ка́рта
• library ~
= бібліоте́чний абонеме́нт
• logic ~
= ка́рта з логі́чними схе́мами
• magnetic ~
= магне́тна ка́рта
• memory ~
= ка́рта па́м’яті
• memory expansion ~
= ка́рта розши́рювання па́м’яті
• microchip ~
= ка́ртка з мікропроце́сором (кредитна, телефонна тощо)
• mother ~
= об’є́днувальна (матери́нська) ка́рта
• optical data ~
= опти́чна інформаці́йна ка́ртка
• personality ~
= ідентифікаці́йна ка́ртка
• piggyback ~
= додатко́ва ка́рта розши́рювання
• plain ~
= нефігу́рна ка́рта
• playing ~
= гра́льна ка́рта
• plug-in ~
= знімна́ ка́рта
• postal ~
= пошто́ва листі́вка
• printed-circuit ~
= дру́кова ка́рта
• punch(ed) ~
= перфока́рта
• registration ~
= реєстраці́йна ка́ртка
• security ~
= пере́пустка
• serial interface ~
= ка́рта послідо́вного інтерфе́йсу
• smart ~
= інтелектуа́льна (розу́мна) ка́рта
• sound ~
= звукова́ ка́рта
• slotted ~
= щіли́нна перфока́рта
• spare ~
= запасна́ ка́рта
• subscription ~
= абонеме́нтна ка́ртка
• test ~
= контро́льна ка́рта
• trump ~
= кози́рна ка́рта
• video ~
= відеока́рта
• wild ~
= джо́кер
• wiring ~
= ка́рта монта́жних з’є́днань
disk = [dɪsk] 1. диск 2. топологі́чне зобра́ження кру́га, ко́ло 3. диск, ди́скова па́м’ять // ~ full диск перепо́внений (машинне повідомлення); ~ to be copied диск, що підляга́є копіюва́нню; ~ unusable диск неприда́тний до використа́ння (машинне повідомлення)
• ~s of different media
= різноти́пні ди́ски
• analytic ~
= аналіти́чний диск
• application program ~
= диск із прикладно́ю програ́мою
• blank ~
= чи́стий диск (без записів)
• bootable ~
= самозаванта́жувальний диск
• cartridge ~
= касе́тний диск
• closed ~
= за́мкнений диск
• compact ~
= компа́ктний диск, компа́кт-диск
• coordinate ~
= координа́тний диск
• copy-protected ~
= диск із за́хистом від копіюва́ння
• destination ~
= диск для розмі́щення ко́пії, цільови́й диск
• diagnostic ~
= те́стовий диск; діагности́чний диск
• digital ~
= цифрови́й диск
• distribution ~
= дистрибути́вний диск; дистрибути́в
• double-density ~
= подвійнощі́льний диск, диск подві́йної щі́льності (запису)
• double-faced (double-sided) ~
= двобі́чний диск (із записами на обох боках)
• drive A ~
= диск у дисково́ді А
• dual-ported ~
= двопортова́ ди́скова па́м’ять, двопорто́ви́й диск
• duplexed ~
= подві́йний ди́сковий накопи́чувач
• erasable ~
= 1. стирни́й диск (на відміну від нестирного) 2. па́м’ять на стирни́х ди́сках
• exchangeable ~
= знімни́й диск; змі́нний диск
• fixed ~
= незнімни́й (стаціона́рний) диск
• fixed-head ~
= диск із фіксо́ваними голо́вками
• flexible ~
= гнучки́й диск, диске́та
• flippy ~
= двобі́чна диске́та
• floppy ~
= гнучки́й диск, диске́та
• floptical ~
= гнучки́й опти́чний (флопти́чний) диск
• format ~
= форма́тний диск (визначає формат запису)
• hard ~
= жорстки́й диск, вінче́стер
• hard-sector(ed) ~
= жорсткосекторо́ваний диск
• head-per-track ~
= диск з (окре́мою) голо́вкою на (ко́жну) дорі́жку; диск з нерухо́мими голо́вками
• high-density ~
= високощі́льний диск
• initialized ~
= ініціалізо́ваний диск
• library ~
= бібліоте́чний диск
• logged-in ~
= зареєстро́ваний диск
• magnetic ~
= магне́тний диск
• magneto-optical ~
= магнетоопти́чний диск
• master ~
= етало́нний диск (для виготовлення копій)
• meridian ~
= меридіа́нний диск
• microfloppy ~
= гнучки́й мікроди́ск; 3,5-дюймо́ва диске́та
• minifloppy ~
= гнучки́й мі́ні-диск; п’ятидюймо́ва диске́та
• mirror ~
= опти́чний диск
• multihead ~
= багатоголо́вковий диск
• newly-formatted ~
= на́ново відформато́ваний диск
• N-megabyte ~
= N-мегаба́йтовий диск
• non-DOS ~
= не-ДОС диск
• non-system ~
= несисте́мний диск (без програм завантажування)
• open ~
= відкри́тий диск
• optical ~
= опти́чний диск
• original ~
= ориґіна́льний диск
• polyhedral ~
= поліе́дровий диск
• removable ~
= знімни́й (змі́нний) диск
• ribbon ~
= стрічкови́й диск
• rigid ~
= тверди́й (жорстки́й) диск
• scratch ~
= тимчасо́вий диск
• shared ~
= спі́льний диск
• silicon ~
= кре́мнієвий диск ("віртуальний" диск, використовуваний замість жорсткого диска)
• single-sided ~
= однобі́чний диск
• soft-sectored ~
= програмо́во секторо́ваний диск, диск з програмо́вим секторува́нням
• system (residence) ~
= систе́мний диск, диск із систе́мними програ́мами
• unformatted ~
= несформато́ваний диск
• video ~
= ві́деодиск
• virtual ~
= віртуа́льний диск
• Winchester ~
= вінче́стерний диск, вінче́стер
• write-protected ~
= диск, захи́щений від запи́сування
record = ['rɛkɔ:d] 1. за́пис; реєстра́ція // as a matter of ~ на підста́ві за́пису; on ~ зареєстро́ваний 2. за́пис (структурна одиниця інформації) 3. мн. фактографі́чні да́ні 4. діагра́ма (самописця) 5. зо́на (на магнетній стрічці) 6. характери́стика || [rɪ'kɔ:d] 7. запи́сувати/записа́ти 8. реєструва́ти/зареєструва́ти
• activation ~
= за́пис актива́ції
• addition ~
= додатко́вий за́пис; долу́чений за́пис
• amendment ~
= за́пис (у файлі) змін
• anchor ~
= опо́рний за́пис
• blank ~
= поро́жній за́пис
• boot ~
= за́пис заванта́жування (на системному диску)
• change(s) ~
= за́пис змін
• current ~
= пото́чний за́пис
• data ~
= за́пис да́них
• dead ~
= неви́користаний за́пис; ме́ртвий за́пис
• dummy ~
= фікти́вний за́пис
• fixed length ~
= за́пис фіксо́ваної довжини́
• formatted ~
= сформато́ваний за́пис
• head ~
= за́голо́вок-за́пис, за́пис за́голо́вка
• historical ~
= хронологі́чний за́пис
• history ~
= ретроспекти́вний за́пис (про передісторію процесу)
• home ~
= перви́нний (початко́вий, вихідни́й) за́пис
• input ~
= входови́й за́пис (що його вводять у машину)
• keep ~
= ве́сти́ за́пис, запи́сувати
• logical ~
= логі́чний за́пис
• master ~
= основни́й (голо́вний) за́пис
• master boot ~
= головни́й за́пис заванта́ження
• overflow ~
= перепо́внювальний (надмі́рний) за́пис; за́пис, що не вміща́ється на відве́деній діля́нці
• owner ~
= за́пис-вла́сник, за́пис ста́ршого рі́вня
• primary ~
= перви́нний за́пис
• software modification ~
= за́пис про модифіка́цію програмо́вих за́собів (со́фту)
• target ~
= цільови́й за́пис
• track ~
= да́ні про просува́ння по слу́жбі
• trailer ~
= заверша́льний (оста́нній) за́пис (у групі записів)
• undefined-length ~
= за́пис неви́значеної довжини́
• unformatted ~
= не(с)формато́ваний за́пис
• unit ~
= поодино́кий за́пис; елемента́рний за́пис; одини́чний за́пис
• variable-length ~
= за́пис змі́нної довжини́
• variant ~
= варіа́нт за́пису

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

head 1. голова́ 2. ве́рхня части́на; пере́дня части́на □ at the ~ вгорі́, на поча́тку (of the page – сторінки); ~ first голово́ю [пере́дньою чи ве́рхньою части́ною] впере́д 3. (техн.) голо́вка; на́садок; наконе́чник 4. (комп.) (магне́тна) голо́вка 5. за́голо́вок || за́голо́вковий 6. верхі́в’я (річки) 7. голова́, керівни́к || чі́льний, головни́й, керівни́й || очо́лювати//‌очо́лити □ at the ~ на чолі́ 8. прямува́ти (for – до) 9. (фіз. плинів) висота́ стовпа́ (плину) 10. гідростати́чний тиск; на́тиск [на́пі́р] || натиско́вий
[hεd]
• ~ of a dislocation pileup = голова́ ску́пчення дислока́цій
• arrow ~ = ві́стря стріли́
• band ~ = голова́ [короткохвильова́ межа́] сму́ги (спектральної)
• barrel ~ = дно ді́жки
• bolt ~ = голо́вка болта́
• comet ~ = голова́ коме́ти
• counting ~ = голо́вка лічи́льника
• cylinder ~ = дно цилі́ндра
• dart ~ = кіне́ць спрямо́ваного ребра́ (графу)
• detector ~ = дете́кторна [чутли́ва] голо́вка
• dividing ~ = діли́льна голо́вка
• elevation ~ = 1. (фіз. плинів) гідростати́чний тиск [на́тиск, на́пі́р]; потенція́льний на́тиск 2. (гф) горизо́нт візи́рування
• energy ~ = динамі́чний на́тиск [на́пі́р] (сума потенціяльного та швидкісного), шви́дкісна висота́
• erase ~ = стира́льна голо́вка
• fixed ~ = нерухо́ма голо́вка
• fluid ~ = на́тиск [на́пі́р] пли́ну
• friction ~ = тертьова́ втра́та на́тиску [напо́ру]
• fuzzy ~ = розпли́вчаста голова́ (комети)
• gage ~ = мі́рча [вимі́рювальна] голо́вка, голо́вка вимі́рювача
• hammer ~ = голо́вка молотка́
• indexing ~ = діли́льна голо́вка
• interchangeable ~ = знімна́ [замі́нна] голо́вка
• laser ~ = ла́зерна голо́вка
• liquid ~ = на́тиск [на́пі́р] рідини́
• magnetic ~ = магне́тна голо́вка
• measuring ~ = мі́рча [вимі́рювальна] голо́вка
• micrometer ~ = мікрометри́чна голо́вка
• movable ~ = рухо́ма голо́вка
• moving ~ = рухо́ма голо́вка
• natural ~ = приро́дний на́тиск [на́пі́р]
• optical (sensing) ~ = опти́чна (чутли́ва) голо́вка
• photoelectric ~ = фотоелектри́чна голо́вка
• photometer ~ = фотометри́чна голо́вка
• pickup ~ = голо́вка звукознімача́
• piezometric ~ = п’єзометри́чна висота́
• piston ~ = дно по́ршня [то́лока]
• polar ~ = поля́рна голо́вка (молекули)
• potential ~ = потенція́льний на́тиск [на́пі́р]
• pressure ~ = гідростати́чний на́тиск [на́пі́р]; висота́ ти́ску
• print(er) ~ = друкува́льна голо́вка
• printing ~ = друкува́льна голо́вка
• read(ing) ~ = (комп.) чита́льна [зчи́тувальна] голо́вка
• read-write ~ = (комп.) чита́льно-запи́сувальна голо́вка
• record(ing) ~ = голо́вка (звуко)за́пису
• removable ~ = знімна́ голо́вка
• reproducing ~ = відтво́рювальна голо́вка
• rivet ~ = голо́вка за́клепки [ню́ти]
• rotary ~ = обертна́ голо́вка
• rotating ~ = обертна́ голо́вка
• running ~ = пото́чний за́голо́вок; колонти́тул
• sample ~ = голо́вка зразка́
• scan(ning) ~ = сканува́льна голо́вка
• sensing ~ = 1. чутли́ва голо́вка 2. мі́рча голо́вка
• sound ~ = звукова́ голо́вка
• static ~ = гідростати́чний на́тиск [на́пі́р]; висота́ стати́чного ти́ску
• suction ~ = висота́ всмо́ктування [відсмо́ктування]
• tapered ~ = коні́чна голо́вка
• total ~ = по́вний на́тиск [на́пі́р]
• velocity ~ = шви́дкісний на́тиск [на́пі́р]
• water ~ = на́тиск [на́пі́р] води́
head-on чолови́й, лобови́й, фронта́льний
[ˌhεd'ɒn, -'ɑːn]
round-head із кру́глою голо́вкою (про ґвинт тощо)
['raʊndhεd]
bunch 1. жму́то́к (частинок) || жмутко́вий || (про частинки) жмуткува́тися//‌зіжмуткува́тися [банчува́тися//‌збанчува́тися]to ~ together ску́пчуватися//‌ску́пчитися 2. в’я́зка; гро́но
[bʌntʃ]
~ of varieties = в’я́зка многови́дів
accelerated ~ = пришви́дшуваний жму́то́к
coasting ~ = інерці́йний жму́то́к (що рухається за інерцією)
dense ~ = щі́льний жму́то́к
ejected ~ = ви́ведений жму́то́к
electron ~ = жму́то́к електро́нів
head ~ = пере́дній жму́то́к
high-energy ~ = високоенергети́чний жму́то́к, жму́то́к високоенергети́чних части́нок
injected ~ (за)інжекто́ваний жму́то́к
nanosecond ~ = наносеку́ндний жму́то́к
particle ~ = жму́то́к части́нок
collision зі́ткнення; уда́р || зіткненнє́вий; уда́рний
[kə'lɪʒn]
~ of the first kind = зі́ткнення пе́ршого ро́ду, ендоенергети́чне зі́ткнення
~ of identical particles = зі́ткнення тото́жних части́нок
~ of the second kind = зі́ткнення дру́гого ро́ду, екзоенергети́чне зі́ткнення
atom ~ = а́томне зі́ткнення
atom-atom ~ = а́том-а́томне [міжа́томне] зі́ткнення
atom-grain ~ = а́том-зерни́нне зі́ткнення, зі́ткнення а́тома з зерни́ною [пороши́нкою]
atomic ~ = а́томне зі́ткнення
atom-molecule ~ = а́том-моле́кульне зі́ткнення, зі́ткнення а́тома з моле́кулою
beam ~ = зі́ткнення стру́менів (частинок)
binary ~ = двочастинко́ве [двійко́ве, па́рне] зі́ткнення
capture ~ = захо́пне зі́ткнення
central ~ (мех.) центра́льний [центрови́й] уда́р
completely inelastic ~ = цілко́м непружне́ зі́ткнення
contact ~ = конта́ктове зі́ткнення
Coulomb ~ = куло́нівське зі́ткнення
deep inelastic ~ = гли́боко непружне́ зі́ткнення
deep inelastic heavy-ion ~ = гли́боко непружне́ зі́ткнення [квазипо́діл] важки́х йо́нів
displacement ~ = зі́ткнення зі змі́щенням (атома з вузла кристалічної ґратки)
double ~ = подві́йне зі́ткнення
elastic ~ = пружне́ зі́ткнення; пружни́й уда́р
electron ~ = електро́нне зі́ткнення
electron-atom ~ = електро́н-а́томне зі́ткнення
electron-electron ~ = електро́н-електро́нне зі́ткнення
electron-ion ~ = електро́н-йо́нне зі́ткнення
electron-molecule ~ = електро́н-моле́кульне зі́ткнення
electron-neutral ~ = зі́ткнення електро́на з нейтра́льною части́нкою
electron-nucleus ~ = електро́н-ядро́ве зі́ткнення
electron-phonon ~ = електро́н-фоно́нне зі́ткнення
electron-positron ~ = електро́н-позитро́нне зі́ткнення
electron-proton ~ = електро́н-прото́нне зі́ткнення
endoergic ~ = ендоенергети́чне зі́ткнення, зі́ткнення пе́ршого ро́ду
epithermal(‑neutron) ~ = зі́ткнення надтеплови́х нейтро́нів
exciton(‑exciton) ~ (ексито́н‑)ексито́нне зі́ткнення
exoergic ~ = екзоенергети́чне зі́ткнення, зі́ткнення дру́гого ро́ду
glancing ~ (мех.) скісне́ [ковзне́] зі́ткнення
grain-grain ~ = міжзерни́нне зі́ткнення (у плазмі), зі́ткнення зерни́н [пороши́нок]
grazing ~ = ковзне́ зі́ткнення
hadron(‑hadron) ~ (гадро́н‑)гадро́нне зі́ткнення
hadron-nucleus ~ = гадро́н-ядро́ве зі́ткнення, зі́ткнення гадро́на з ядро́м
hard ~ = жорстке́ зі́ткнення
head-on ~ = чолови́й уда́р, чолове́ зі́ткнення
heavy-ion ~ = зі́ткнення важки́х йо́нів
high-energy ~ = високоенергети́чне зі́ткнення, зі́ткнення части́нок з висо́кими ене́ргіями
inelastic ~ = непружне́ зі́ткнення; непружни́й уда́р
intermediate-energy (particle) ~ = проміжноенергети́чне зі́ткнення, зі́ткнення части́нок із промі́жни́ми [сере́дніми] ене́ргіями
intranuclear ~ = внутрішньоядро́ве зі́ткнення
ion ~ (йон‑)йо́нне зі́ткнення
ion-atom ~ = йон-а́томне зі́ткнення
ion-ion ~ (йон‑)йо́нне зі́ткнення
ionizing ~ = йонізівне́ зі́ткнення
ion-molecule ~ = йо́н-моле́кульне зі́ткнення
low-energy ~ = низькоенергети́чне зі́ткнення, зі́ткнення части́нок з низьки́ми ене́ргіями
molecular ~ див. molecule(‑molecule) ~
molecule(‑molecule) ~ (між)моле́кульне зі́ткнення, зі́ткнення моле́кул
many-body ~ = багаточасти́нко́ве зі́ткнення
many-particle ~ = багаточасти́нко́ве зі́ткнення
multiple ~s = багаторазо́ві зі́ткнення
non-capture ~ = незахо́пне зі́ткнення
noncentral ~ (мех.) нецентра́льний [нецентро́ви́й] уда́р
nonradiative ~ = невипромі́нне [нерадіяці́йне] зі́ткнення, зі́ткнення без променюва́ння [випромі́нювання]
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чне зі́ткнення
normal ~ = норма́льне зі́ткнення
nuclear ~ (ядро́‑)ядро́ве зі́ткнення, зі́ткнення я́дер
nucleon-nucleon ~ (нукло́н‑)нукло́нне зі́ткнення
nucleon-nucleus ~ = нукло́н-ядро́ве зі́ткнення
nucleus-nucleus ~ (ядро́‑)ядро́ве зі́ткнення, зі́ткнення я́дер
off-center ~ 1. нецентро́ве́ [нецентра́льне] зі́ткнення 2. (мех.) нецентро́ви́й [нецентра́льний] уда́р
orbiting ~ = орбіто́ве зі́ткнення (йона з атомом)
pair ~ = двійко́ве [па́рне] зі́ткнення
particle ~ = зі́ткнення части́нок
perfectly elastic ~ = ідеа́льно пружне́ зі́ткнення
perfectly inelastic ~ = цілко́м непружне́ зі́ткнення
peripheral ~ = перифері́йне зі́ткнення
photon ~ = фото́нне зі́ткнення
photon-atom ~ = фото́н-а́томне зі́ткнення
photon-electron ~ = фото́н-електро́нне зі́ткнення
photon-ion ~ = фото́н-йо́нне зі́ткнення
photon-molecule ~ = фото́н-моле́кульне зі́ткнення
photon-positron ~ = фото́н-позитро́нне зі́ткнення
plastic ~ (мех.) пласти́чний уда́р
positron ~ = позитро́нне зі́ткнення
positron-atom ~ = позитро́н-а́томне зі́ткнення
positron-ion ~ = позитро́н-йо́нне зі́ткнення
positron-molecule ~ = позитро́н-моле́кульне зі́ткнення
positron-positron ~ (позитро́н‑)позитро́нне зі́ткнення
quasi-elastic ~ = квазипружне́ зі́ткнення
radiationless ~ = невипромі́нне зі́ткнення, зі́ткнення без променюва́ння [випромі́нювання]
radiative ~ = випромі́нне [радіяці́йне] зі́ткнення, зі́ткнення з променюва́нням [випромі́нюванням]
random ~ = випадко́ве зі́ткнення
recorded ~ = зареєстро́ване зі́ткнення
relativistic ~ = релятивісти́чне зі́ткнення
single ~ = одноразо́ве зі́ткнення
soft ~ = м’яке́ зі́ткнення
soliton-defect ~ = зі́ткнення соліто́на з дефе́ктом
soliton-soliton ~ (соліто́н‑)соліто́нне зі́ткнення
spin-flip ~ = зі́ткнення з переверта́нням спі́ну
strongly damped ~ = гли́боко непружне́ зі́ткнення
superelastic ~ (ат. фіз.) надпружне́ зі́ткнення
three-particle ~ = тричасти́нко́ве зі́ткнення
triple ~ = потрі́йне зі́ткнення
two-particle ~ = двочасти́нко́ве зі́ткнення
ultrarelativistic ~ = ультрарелятивісти́чне зі́ткнення
very-high-energy ~ = надвисокоенергети́чне зі́ткнення, зі́ткнення части́нок із надвисо́кими ене́ргіями
wall ~ = зі́ткнення (частинки) зі сті́нкою
core 1. осе́рдя; ядро́ || осе́рдний, ядро́вий 2. кістя́к; карка́с || кістяко́вий, карка́сний 3. (яф) осе́рдя, кор (потенціялу, ядра) 4. акти́вна зо́на (of a nuclear reactorядерного реактора) 5. жи́ла (кабеля, жильника) 6. суть 7. (заст.) фери́това па́м’ять
[kɔː, kɔːr]
~ of the Earth = ядро́ Землі́
~ of a flow = центра́льна части́на пото́ку
~ of a potential = осе́рдя [кор] потенція́лу
~ of a problem = суть пробле́ми
~ of a sequence = ядро́ послідо́вности
~ of a subgroup = ядро́ підгру́пи
~ of a topological defect = ядро́ топологі́чного дефе́кту
air ~ = пові́тряне осе́рдя
atomic ~ (ат. фіз.) обде́ртий а́том, а́томний кістя́к [за́лишок], кістя́к а́тома
bare ~ = акти́вна зо́на (ядерного реактора) без відбивача́
binary magnetic ~ (тт) двоста́нове (феромагнетне) осе́рдя
bobbin ~ = стрічко́ве́ осе́рдя
bright ~ (астр.) яскра́ве ядро́ (радіоджерела)
cable ~ = жи́ла (кабеля, жильника)
clean ~ = неотру́єна акти́вна зо́на (ядерного реактора)
coil ~ = осе́рдя котка́
coupled reactor ~s = зв’я́зані [сполу́чені] акти́вні зо́ни
cup ~ = па́нцерне осе́рдя
defect ~ = ядро́ дефе́кту
disclination ~ = ядро́ дискліна́ції
dislocation ~ = ядро́ дислока́ції
dust ~ = порошко́ве [фери́тове] осе́рдя
Earth ~ = земне́ ядро́
elastic ~ = пружне́ осе́рдя
electromagnet ~ = осе́рдя електромагне́ту
ferrite ~ = фери́тове [порошко́ве] осе́рдя
ferromagnetic ~ = феромагне́тне осе́рдя
flare ~ = осере́док спа́лаху
galaxy ~ = ядро́ гала́ктики
hard ~ = жорстке́ [тверде́] осе́рдя, жорстки́й [тверди́й] кор
head ~ = осе́рдя (магне́тної) голо́вки
heterogeneous reactor ~ = гетероге́нна [багатокомпоне́нтна] акти́вна зо́на (ядерного реактора)
inner ~ of the Earth = вну́трішнє ядро́ Землі́
ion ~ = йо́нний кістя́к [за́лишок]
iron ~ = магне́тне осе́рдя; стале́ве осе́рдя
laminated ~ = пласти́нчасте осе́рдя
magnetic ~ = магне́тне осе́рдя
nuclear ~ = осе́рдя [кор] ядра́
optical-fiber ~ = осе́рдя опти́чної волокни́ни
outer ~ of the Earth = зо́внішнє ядро́ Землі́
poisoned ~ = отру́єна акти́вна зо́на (ядерного реактора)
pot ~ = па́нцерне осе́рдя
potential ~ = осе́рдя [кор] потенція́лу
powdered-iron ~ = порошко́ве [фери́тове] осе́рдя
reactor ~ = акти́вна зо́на (ядерного) реа́ктора
reflected ~ = акти́вна зо́на (ядерного реактора) з відбиваче́м
repulsive ~ = відшто́вхувальне осе́рдя, відшто́вхувальний кор
resistor ~ = осно́ва [кістя́к] рези́стора
saturable ~ = наситне́ осе́рдя
seed ~ = запа́лювальна зо́на (ядерного реактора)
shower ~ = сто́вбур (космічної) зли́ви
soft ~ (яф) м’яке́ осе́рдя, м’яки́й кор
soft-iron ~ (ел.) осе́рдя з м’яко́ї ста́лі
spiked ~ = запа́лювальна зо́на (ядерного реактора)
superconducting ~ = надпрові́дне осе́рдя
tape-wound ~ = стрічко́ве́ осе́рдя
terrestrial ~ = земне́ ядро́
toroidal ~ = торо́їдне осе́рдя
transformer ~ = осе́рдя трансформа́тора
galax|y 1. гала́ктика || гала́ктиковий 2. (Galaxy) Чума́цький Шлях, Гала́ктика (що до неї належить Сонце)
['gæləksi]
active ~ = акти́вна гала́ктика
active-nucleus ~ = гала́ктика з акти́вним ядро́м
barred spiral ~ = спіра́льна гала́ктика з пере́мичкою
binary ~ = подві́йна гала́ктика
cluster ~ = кла́стерна гала́ктика (що належить до кластера)
compact ~ = компа́ктна гала́ктика
core-halo ~ = гала́ктика ти́пу ядро́-га́ло
distant ~ = дале́ка гала́ктика
dwarf ~ = ка́рликова гала́ктика
elliptical ~ = еліпти́чна гала́ктика
eruptive ~ = ерупти́вна гала́ктика
exploding ~ = вибухо́ва [бурхли́ва] гала́ктика
external ~ = зо́внішня гала́ктика
field ~ = позакла́стерна гала́ктика, гала́ктика по́ля
giant ~ = велете́нська гала́ктика
head-tail ~ = гала́ктика ти́пу голова́-хвіст
infant ~ = дити́нна гала́ктика
infrared ~ = інфрачерво́на гала́ктика
interacting ~ies = взаємоді́йні гала́ктики
irregular ~ = непра́вильна гала́ктика
lenticular ~ = лінзоподі́бна гала́ктика
Markarian ~ = Маркаря́нова гала́ктика
noisy ~ = шу́мна гала́ктика
normal ~ = норма́льна гала́ктика
optical ~ = опти́чна гала́ктика
peculiar ~ = пекуля́рна гала́ктика
quasi-stellar ~ = кваза́г
radio ~ = радіогала́ктика
regular ~ = пра́вильна гала́ктика
ring ~ = кільце́ва гала́ктика
Seyfert ~ = За́йфертова [Се́йфертова] гала́ктика
spheroidal ~ = сферо́їдна гала́ктика
spiral ~ = спіра́льна гала́ктика
violent ~ = бурхли́ва [вибухо́ва] гала́ктика
x-ray ~ = рентґе́нівська гала́ктика
gap 1. про́зір, люз, люфт; щі́лина, шпа́рка, шпари́на; о́твір; про́мі́жок; прога́лина □ to bridge the ~ запо́внити прога́лину 2. заборо́нена зо́на, енергети́чна щі́лина (у напівпровіднику) 3. розря́дник 4. про́біл, лаку́на (у тексті) □ to close a ~ запо́внити про́біл 5. прова́л (у кривій)
[gæp]
accelerating ~ = пришви́дшувальний про́мі́жок
air ~ = 1. пові́тряний про́зір [про́мі́жок] 2. іскрови́й про́мі́жок
annular ~ = кільце́вий про́зір
arc ~ = дугови́й розря́дник
arching ~ = проби́тий (іскрови́й) про́мі́жок
avalanche ~ = лави́но́вий про́мі́жок
band ~ = ширина́ заборо́неної (енергети́чної) зо́ни
block ~ = міжбло́ковий про́мі́жок
cloud ~ = вікно́ у хма́рах
contact ~ = міжконта́ктовй про́зір, про́зір між (розімкненими) конта́ктами
Coulomb ~ = куло́нівська щі́лина
dee ~ = міждуа́нтовий про́мі́жок
discharge ~ = розря́дний про́мі́жок
drift ~ = дре́йфовий про́мі́жок
electrode ~ = міжелектро́дний про́зір, міжелектро́дна ві́дстань
energy ~ = енергети́чна щі́лина, енергети́чний про́зір; (у напівпровіднику) заборо́нена зо́на
expansion ~ = температу́рний про́зір
file ~ = міжфа́йловий про́мі́жок
fundamental ~ = фундамента́льна щі́лина
gas-filled ~ = га́зовий розря́дник
glow ~ = стовп же́врійного розря́ду
grand ~ = (астр.) вели́кий прова́л
head ~ = про́зір магне́тної голо́вки
Hertzsprung ~ = Ге́рцшпрунґів прова́л
insulating ~ = ізоляці́йна пере́кладка
interblock ~ = міжбло́ковий про́мі́жок [інтерва́л]
interelectrode ~ = міжелектро́дний про́зір, міжелектро́дна ві́дстань
interlens ~ = міжлі́нзовий про́мі́жок
interrecord ~ = міжза́писний інтерва́л (на магнетній стрічці)
ion spark ~ = йо́нний розря́дник
Kirkwood ~s = Кі́рквудові лю́ки [про́зори]
magnet(ic) ~ = міжпо́люсний про́зір (магнету)
magnetoelastic ~ = магнетопружна́ щі́лина
mass ~ = ма́сова щі́лина
measuring spark ~ = мі́рчий [вимі́рювальний] розря́дник
needle ~ = голко́вий розря́дний
non-arching ~ = непроби́тий (іскрови́й) про́мі́жок
optical ~ = опти́чна щі́лина
Ore ~ = О́рова щі́лина
overvoltage ~ = захисни́й розря́дник
pole ~ = міжпо́люсний про́зір (магнету)
quenched spark ~ = іскрогаси́льний розря́дник
rod ~ = стрижне́вий розря́дник
spark ~ = 1. іскрови́й про́мі́жок [про́зір] 2. іскрови́й розря́дник
spectral ~ = спектра́льна щі́лина, щі́лина у спе́ктрі
technological ~ = відмі́нність технологі́чного ро́звитку
time ~ = па́уза, пере́рва в робо́ті
trap ~ = ро́зри́в слі́ду [тре́ку]
trigger ~ = пускови́й розря́дник
void ~ = лаку́на
impact 1. уда́р, вдар; зі́ткнення; по́штовх || уда́рний; поштовхо́вий 2. уда́рна [динамі́чна] наванта́га; уда́рна си́ла 3. вплив; ді́я 4. стика́тися//‌зіткну́тися; вдаря́ти(ся)//‌вда́рити(ся)
1-3.  = ['ɪmpækt] 4. [ɪm'pækt]
~ of the furst/second kind = уда́р пе́ршого/дру́гого ро́ду
adverse environmental ~ = неґати́вний [шкідли́вий] вплив на довкі́лля
central ~ = центра́льний уда́р
direct ~ = прями́й уда́р
direct environmental ~ = прями́й вплив на довкі́лля
eccentric ~ = нецентра́льний [нецентро́ви́й] уда́р
ecological ~ = екологі́чний вплив, вплив на довкі́лля
elastic ~ = пружни́й уда́р
electron ~ = електро́нний уда́р
environmental ~ = вплив на довкі́лля
head-on ~ = чолови́й уда́р
indirect environmental ~ = опосередко́ваний вплив на довкі́лля
inelastic ~ = непружни́й уда́р
ion ~ = йо́нний уда́р
irreversible environmental ~ = незворо́тний [невипра́вний] вплив на довкі́лля
man-made environmental ~ = антропоге́нний вплив на довкі́лля
meteoric ~ = уда́р [паді́ння] метеори́та
normal ~ = норма́льний уда́р
oblique ~ = скісни́й уда́р
reversible environmental ~ = випра́вний вплив на довкі́лля
technological environmental ~ = техноге́нний вплив на довкі́лля
transverse ~ = попере́чний уда́р
loss втра́та [утра́та], втра́ти [утра́ти] (by – на; due to – через, внаслідок)
[lɒs, lɒːs]
~ in burning = ви́гар (металу)
~ on boiling = ува́рювання, (частко́ва) втра́та ваги́ за кипі́ння
~ of accuracy втра́та то́чности □ without ~ of accuracy = не втрача́ючи то́чности
~ of coolant = втра́ти теплоносія́
~ of generality втра́та зага́льности □ without ~ of generality = не втрача́ючи зага́льности
~ of head = втра́та на́тиску [напо́ру]
~ of heat = тепловтра́та, втра́ти тепла́
~ of light = світловтра́та
~ of stability = втра́та сті́йкости
~ of strength = знемі́цнювання
~ per unit length = втра́ти на одини́цю довжини́
absorption ~ = втра́ти на поглина́ння [вбира́ння]
admissible ~ = прийня́тні втра́ти
bremsstrahlung ~ = втра́ти на гальмівне́ променюва́ння [випромі́нювання]
cavity ~ = втра́ти в резона́торі
Cherenkov ~ = втра́ти на черенко́вське променюва́ння [випромі́нювання]
coil ~ = втра́ти в на́витці
collision ~ = втра́ти на зі́ткнення
contraction ~ = (фіз. плинів) втра́ти (ене́ргії) на перехо́ді до ву́жчого кана́лу
convection ~ = конвекти́вні втра́ти
convective ~ = конвекти́вні втра́ти
core ~ = втра́ти в осе́рді
corona ~ = 1. втра́ти в коро́ні 2. втра́ти на коронува́ння
data ~ = втра́та да́них
dielectric ~ = діелектри́чні втра́ти, втра́ти в діеле́ктрику
diffraction ~ = дифракці́йні втра́ти, втра́ти на дифра́кцію
diffusion ~ = дифузі́йні втра́ти
dissipation ~ = дисипаці́йні втра́ти, втра́ти на дисипа́цію
dissociation ~ = втра́ти на дисоція́цію
distributed ~ = розподі́лені втра́ти
dynamic ~ = динамі́чні втра́ти
eddy-current ~ = втра́ти на вихоро́ві стру́ми
electric ~ = електри́чні втра́ти
electron ~ = втра́та електро́на
end ~ = крайові́ втра́ти; втра́ти на торця́х; втра́ти на кінця́х
energy ~ = енергети́чні втра́ти (by ionization/radiation – на йонізацію/променювання)
enlargement ~ = (фіз. плинів) втра́ти (ене́ргії) на перехо́ді до ши́ршого кана́лу
entrance ~ = (фіз. плинів) втра́ти (ене́ргії) на вхо́ді до вузько́го кана́лу
exit ~ = (фіз. плинів) втра́ти (ене́ргії) на ви́ході з вузько́го кана́лу
evaporation ~ = втра́ти на випаро́вування
excitation ~ = втра́ти на збу́джування
expected ~ = очі́кувані втра́ти
free-space ~ = втра́ти у ві́льному про́сторі
friction ~ = втра́ти на тертя́
furnace ~ = ви́гар (металу)
gap ~ = втра́ти у про́зорі
head ~ = (фіз. плинів) втра́та на́тиску [напо́ру]
heat ~ = тепловтра́та, теплові́ втра́ти
hydraulic ~ = гідравлі́чні втра́ти
hysteresis ~ = гістере́зні втра́ти, втра́ти на гістере́зу
incremental hysteresis ~ = диференці́йні гістере́зні втра́ти
input ~ = втра́ти на вхо́ді
insertion ~ = вне́сені втра́ти
insulation ~ = втра́ти крізь ізоля́цію
internal ~ = вну́трішні втра́ти
ionization ~ = йонізаці́йні втра́ти, втра́ти на йоніза́цію
iron ~ = втра́ти в осе́рді
irreversible energy ~ = незворо́тні енергети́чні втра́ти
line ~ = втра́ти на лі́нії (електропересилання тощо)
load ~ = наванта́гові втра́ти, втра́ти в наванта́зі
magnetic ~ = магне́тні втра́ти
mass ~ = втра́та ма́си
mechanical ~ = механі́чні втра́ти
neutron ~ = втра́та нейтро́нів
ohmic ~ = омі́чні втра́ти (ене́ргії)
ohmic plasma ~ = омі́чні втра́ти (ене́ргії) в пла́змі
orbital ~ = орбіто́ві втра́ти
output ~ = втра́ти на ви́ході
particle ~ = втра́та части́нки
polarization ~ = поляризаці́йні втра́ти
power ~ = енергети́чні втра́ти
pressure ~ = втра́та ти́ску
radiation ~ = 1. радіяці́йні втра́ти, втра́ти на променюва́ння [випромі́нювання] 2. втра́та промі́ння
reactivity ~ = втра́та реакти́вности
reflection ~ = втра́ти на відбива́ння
refraction ~ = втра́ти на зало́млювання [рефра́кцію]
relative ~ = відно́сні втра́ти
relaxation ~ = релаксаці́йні втра́ти
resistance ~ = омі́чні втра́ти ене́ргії, втра́ти на Джу́леве [Джо́улеве] тепло́
ripple(‑induced) ~ = втра́ти че́рез ґофро́ваність по́ля
ripple-induced ~ of alpha-particles = втра́ти а́льфа-части́нок че́рез ґофро́ваність по́ля
scattering ~ = втра́ти на розсі́ювання
specific ~ = пито́мі втра́ти
surface ~ = поверхне́ві втра́ти
thermal ~ = тепловтра́та, теплові́ втра́ти
tolerable ~ = прийня́тні втра́ти
total ~ = сума́рні втра́ти
total ~ = сума́рні втра́ти
wall ~ = втра́ти на сті́нці
margin 1. край; межа́ || крайови́й, межови́й 2. облямі́вка || облямі́вковий 3. бе́рег (сторінки) □ in the ~ на берега́х 4. запа́с
['mɑːdʒɪn, 'mɑːrdʒɪn]
~ of error = допуско́ва [прийня́тна] по́хибка, (дозво́лена) межа́ по́ми́лки
~ of power = запа́с поту́жности
~ of safety = за́пас мі́цности (against – за, щодо)
bottom ~ = ни́жній бе́рег (сторінки)
fading ~ = запа́с на завмира́ння (сигналу)
gain ~ = запа́с підси́лювання
head ~ = ве́рхній бе́рег (сторінки)
interference ~ = запа́с завадості́йкости
left ~ = лі́вий бе́рег (сторінки)
notched ~ = ви́їмчастий бе́рег (сторінки)
operating ~s = запа́с відмовотри́вкости
phase ~ = запа́с за фа́зою, запа́с фа́зового реґулюва́ння
punched ~ = (по)перфоро́ваний бе́рег (сторінки)
reactivity ~ = (яф) запа́с реакти́вности
right ~ = пра́вий бе́рег (сторінки)
safety ~ = за́пас мі́цности (against – за, щодо)
singing ~ = запа́с сті́йкости (за самозбуджування)
stability ~ = запа́с сті́йкости
top ~ = ве́рхній бе́рег (сторінки)
process 1. проце́с || процесо́вий 2. спо́сіб, ме́тод, процеду́ра 3. обробля́ти//‌оброби́ти 4. опрацьо́вувати//‌опрацюва́ти
['prəʊsεs, 'prɑːsεs]
~ with an aftereffect = проце́с із післяді́єю
accompanying ~ = супу́тній проце́с
additive ~ = адити́вний проце́с
adiabatic ~ = адіяба́тний проце́с
adjoint ~ = спря́жений проце́с
aging ~ = (процес) старі́ння (матеріялу)
almost-periodic ~ = ма́йже періоди́чний проце́с
anelastic ~ = непружни́й проце́с (деформування)
aperiodic ~ = аперіоди́чний проце́с
avalanche(‑like) ~ = лави́но́вий проце́с
averaging ~ = процеду́ра усере́днювання
background ~ = фо́новий проце́с
backward ~ = зворо́тний [обе́рнений] проце́с
batch ~ = (техн.) періоди́чний проце́с
Bessemer ~ = Бе́семерів проце́с, бесемерува́ння
birth and death ~ = проце́с наро́джування та заги́белі
branching ~ = розгалу́жений проце́с
cascade ~ = каска́довий проце́с
cathode sputtering ~ = като́дне розпоро́шування
chain ~ = ланцюго́вий проце́с
charge-exchange ~ = проце́с [реа́кція] зарядоо́бміну [перезаряджа́ння]
circular ~ = колови́й проце́с
coating ~ = 1. (процес) покрива́ння (поверхні) 2. спо́сіб нано́шення по́криву
coherent ~ = когере́нтний проце́с
cold ~ = низькотемперату́рний проце́с; проце́с (що відбувається) без нагріва́ння
collective ~ = колекти́вний проце́с
collisional ~ = зіткненнє́вий проце́с
collisionless ~ = беззіткненнє́вий проце́с
combination ~ = комбінаці́йний проце́с
competing ~es = конкуре́нтні проце́си
competitive ~es = конкуре́нтні проце́си
concentration ~ = проце́с концентрува́ння (зокрема екологічного)
concerted ~es = (х.) узгі́днені [узго́джені] проце́си
concurrent ~es = парале́льні [рівнобі́жні] проце́си
constant-pressure ~ = ізоба́рний проце́с
constant-temperature ~ = ізотермі́чний проце́с
constant-volume ~ = ізохо́рний проце́с
continuous ~ = непере́рвний [тя́глий] проце́с
controllable ~ = контрольо́вний [реґульо́вний] проце́с
controlled ~ = контрольо́ваний [реґульо́ваний] проце́с
Cottrell ~ = Ко́трелове оса́джування
cracking ~ = кре́кінг, крекінгува́ння
crossed ~ = перехре́сний проце́с
cryochem ~ = кріохемі́чний проце́с
crystal-growth ~ = проце́с виро́щування криста́лу
cumulative ~ = кумуляти́вний проце́с
cyclic ~ = циклови́й [циклі́чний] проце́с
decay ~ = проце́с ро́зпаду; розпадо́вий проце́с
decomposable ~ = розкла́дний проце́с
deep(ly) inelastic ~ = гли́боко непружни́й проце́с
degenerate ~ = ви́роджений проце́с
deterministic ~ = детерміно́ваний проце́с
developing ~ = (процес) виявля́ння [проявля́ння] (плівки)
diabatic ~ = діяба́тний [неадіяба́тний] проце́с
diazo ~ = діазопроце́с
diazotype ~ = діазоти́пія
diffusion ~ = дифузі́йний проце́с
direct ~ = прями́й проце́с
discontinuous ~ = розри́вний проце́с
discrete ~ = дискре́тний проце́с
dissipative ~ = дисипати́вний проце́с
dual-temperature ~ = двотемперату́рний проце́с
dynamic ~ = динамі́чний проце́с
electrode ~ = (х.) електро́дний проце́с
endoergic ~ = ендоенергети́чний проце́с
endothermal ~ = ендотермі́чний проце́с
endothermic ~ = ендотермі́чний проце́с
eolian ~ = вітроспричи́нений проце́с
equilibrium ~ = рівнова́жний проце́с
elastic ~ = пружни́й проце́с
electrokinetic ~ = електрокінети́чний проце́с
electroweak ~ = електрослабки́й проце́с
elementary ~ = елемента́рний проце́с
ergodic ~ = ергоди́чний проце́с
evaporation ~ = (проце́с) випаро́вування
exclusive ~ = ексклюзи́вний проце́с
exoergic ~ = екзоенергети́чний проце́с
exothermal ~ = екзотермі́чний проце́с
exothermic ~ = екзотермі́чний проце́с
fast ~ = швидки́й проце́с
few-body ~ = малочасти́нко́вий проце́с, проце́с за у́частю кілько́х части́нок (не більше чотирьох)
few-particle ~ = див. few-body ~
fission ~ = (процес) по́діл, ді́лення (ядер)
fixing ~ = (процес) закрі́плювання [фіксува́ння] (образу/зображення на плівці)
flip-over ~ = (процес) перекида́ння (спіну)
fractional-step ~ = ме́тод дробо́ви́х кро́ків, ме́тод розче́плювання
forbidden ~ = заборо́нений проце́с
forward ~ = прями́й проце́с
fracture ~ = проце́с руйнува́ння (матеріялу)
fusion ~ = 1. (процес) злива́ння [си́нтезу] (ядер) 2. (процес) то́плення [пла́влення]
gas-centrifuge ~ = ме́тод га́зової центрифу́ги (відокремлювання ізотопів)
gas-diffusion ~ = газодифузі́йний проце́с
gaseous-diffusion ~ = газодифузі́йний ме́тод (відокремлювання ізотопів)
hard ~ = (яф) високоенергети́чний [жорстки́й] проце́с
hardening ~ = 1. (процес) тверді́шання 2. (процес) гартува́ння
head end ~ = попере́днє обробля́ння
high-energy ~ = високоенергети́чний проце́с
high-pressure ~ = високоти́сковий проце́с
high-temperature ~ = високотемперату́рний проце́с
hydrophilic ~ = гідрофі́льний проце́с
hydrophobic ~ = гідрофо́бний проце́с
inclusive ~ = інклюзи́вний проце́с
indecomposable ~ = нерозкла́дний проце́с
indirect ~ = непрями́й [опосередко́ваний] проце́с
individual ~ = окре́мий проце́с [акт]
induced ~ = зіндуко́ваний [спричи́нений, примусо́вий] проце́с
inelastic ~ = непружни́й проце́с
intermediate-energy ~ = проміжноенергети́чний проце́с, проце́с за промі́жни́х ене́ргій
internal photoelectric ~ = вну́трішній фотоефе́кт
interpolation ~ = (процеду́ра) інтерполюва́ння
interrupted ~ = пере́рваний проце́с
inverse ~ = обе́рнений [зворо́тний] проце́с
irreversible ~ = необоро́тний проце́с
isenthalpic ~ = ізоентальпі́йний проце́с
isentropic ~ = ізоентропі́йний проце́с
isobaric ~ = ізоба́рний проце́с
isochoric ~ = ізохо́рний проце́с
isoenthalpic ~ = ізоентальпі́йний проце́с
isometric ~ = ізометри́чний проце́с
isothermal ~ = ізотермі́чний проце́с
isovolumic ~ = ізохо́рний проце́с
iterative ~ = див. iteration ~
iteration ~ = ітерува́ння, ітераці́йна процеду́ра
Joule-Thomson ~ = проце́с Джо́уля-То́мсона
kinetic ~ = кінети́чний проце́с
Kroll ~ = Кро́лів проце́с
light-induced ~ = світлоспричи́нений [фотостимульо́ваний] проце́с
limiting ~ = перехі́д до грани́ці, грани́чний перехі́д
Linde ~ = проце́с Лі́нде
linear ~ = ліні́йний проце́с
lining ~ = личкува́ння, обличко́вування
liquefaction ~ = (процес) скра́плювання, перехі́д від га́зової до ріди́нної фа́зи
low-energy ~ = низькоенергети́чний проце́с
machining ~ = ме́тод [спо́сіб] обробля́ння (механічного)
many-body ~ = багаточасти́нко́вий проце́с, проце́с із у́частю багатьо́х части́нок
many-particle ~ = див. many-body ~
Markov(ian) ~ = ма́рковський проце́с [алґори́тм]
martingale ~ = мартинґа́л-проце́с
medium-energy ~ = проміжноенергети́чний проце́с, проце́с за промі́жни́х [сере́динних] ене́ргій
melting ~ = (проце́с) то́плення [пла́влення]
melt refining ~ = очища́ння [рафінува́ння] ро́зтопів
multiparameter ~ = багатопара́метровий проце́с
multiparticle ~ = багаточасти́нко́вий проце́с
multiphoton ~ = багатофото́нний проце́с
multiple ~ = 1. багаторазо́вий проце́с 2. множи́нний проце́с
multistage ~ = багатостаді́йний проце́с
multiwave ~ = багатохвильови́й проце́с
near-equilibrium ~ = ма́йже рівнова́жний проце́с
nondiffusion ~ = бездифузі́йний проце́с
nondissipative ~ = недисипати́вний проце́с
nonequilibrium ~ = нерівнова́жний проце́с
nonlinear ~ = неліні́йний проце́с
non-Markovian ~ = нема́рковський проце́с
nonradiative ~ = безвипромі́нний проце́с, проце́с без променюва́ння [випромі́нювання]
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чний проце́с
nonresonance ~ = нерезона́нсний проце́сс
nonstationary ~ = нестаціона́рний проце́с
normal ~ = норма́льний [Ґа́усів] проце́с
nozzle ~ = ме́тод сопла́ (відокремлювання ізотопів)
nuclear ~ = я́дерний/ядро́вий проце́с
one-quantum ~ = одноква́нтовий проце́с
one-step ~ = ме́тод окре́мих кро́ків
Oppenheimer-Phillips ~ = проце́с О́пенгаймера-Фі́ліпса
orthogonal (stochastic) ~ = ортогона́льний (стохасти́чний) проце́с
orthogonalization ~ = ме́тод [спо́сіб] ортогоналіза́ції
orthonormalization ~ = ме́тод [спо́сіб] ортонормува́ння
oscillating ~ = коливни́й проце́с
oscillatory ~ = коливни́й проце́с
oxidation ~ = оки́снювальний проце́с
oxo ~ = оксоси́нтез
parametric ~ = параметри́чний проце́с
periodic ~ = періоди́чний проце́с
persistent ~ = інерці́йний [персисте́нтний, незбу́тній] проце́с
photographic ~ = фотографі́чний проце́с
polytropic ~ = політро́пний проце́с
postequilibrium ~ = післярівнова́жний проце́с
preequilibrium ~ = передрівнова́жний проце́с
primary ~ = перви́нний проце́с
probabilistic ~ = імові́рнісний проце́с
production ~ = 1. проце́с наро́джування (частинки) 2. (техн.) виробни́чий проце́с, спо́сіб виробля́ння
quasi-determined ~ = квазидетерміно́ваний проце́с
quasi-equilibrium ~ = квазирівнова́жний проце́с
quasi-harmonic ~ = квазигармоні́чний проце́с
quasi-static ~ = 1. квазистати́чний проце́с 2. (х.) рівнова́жний проце́с
quasi-stationary ~ = квазистаціона́рний проце́с
quasi-steady ~ = квазиуста́лений проце́с
random ~ = випадко́вий [стохасти́чний] проце́с
radiative ~ = випромі́нний проце́с, проце́с із променюва́нням [випромі́нюванням]
radiationless ~ = безвипромі́нний проце́с, проце́с без променюва́ння [випромі́нювання]
radioinduced ~ = проце́с, спричи́нений промі́нням
rapid ~ = швидки́й проце́с
rate ~ = проце́с із те́мповою па́м’яттю
recurrent ~ = рекуре́нтний [верта́льний] проце́с
redox ~ = редо́кс-проце́с, оки́снювально-відно́влювальний проце́с
reduction ~ = (х.) відно́влювальний проце́с
relativistic ~ = релятивісти́чний проце́с
relaxed peak ~ = (яф) гли́боко непружне́ зі́ткнення
repetitive ~ = повто́рюваний проце́с
resonance ~ = резона́нсний проце́сс
reverse ~ = 1. зворо́тний проце́с 2. (фот.) проце́с оберта́ння (неґативу)
reversible ~ = оборотни́й проце́с
search ~ = по́шук, проце́с [процеду́ра] по́шуку
secondary ~ = втори́нний проце́с
sedimentation ~ = ме́тод [спо́сіб] оса́джування
self-maintained ~ = 1. самопідтри́мний проце́с 2. самопідтри́муваний проце́с
semi-inclusive ~ = напівінклюзи́вний проце́с
semi-Markov ~ = напівма́рковський проце́с
silicothermic ~ = силікотермі́я
single ~ = одноразо́вий [поодино́кий] проце́с
single-photon ~ = однофото́нний проце́с
single-step ~ = ме́тод окре́мих кро́ків
singular (stationary) ~ = синґуля́рний (стаціона́рний) проце́с
soft ~ = (яф) низькоенергети́чний [м’яки́й] проце́с
solidification ~ = (проце́с) тве́рднення, перехі́д від ріди́нної до твердо́ї фа́зи
spontaneous ~ = самочи́нний [спонта́нний, самоспричи́нений] проце́с
stable ~ = стійки́й [стабі́льний] проце́с
stationary ~ = стаціона́рний проце́с
steady ~ = уста́лений проце́с
stimulated ~ = зіндуко́ваний [стимульо́ваний, примусо́вий] проце́с
stochastic ~ = стохасти́чний проце́с (with aftereffect – із післядією; with continuous/discrete time – із неперервним/дискретним часом; with independent increments – із незалежними приростами; with orthogonal increments – з ортогональними приростами)
stopped ~ = зупи́нений проце́с
strongly nonequilibrium ~ = си́льно нерівнова́жний проце́с
strong Markov ~ = стро́го ма́рковський проце́с
subcritical ~ = докрити́чний проце́с
supercritical ~ = надкрити́чний проце́с
surface ~ = поверхне́вий проце́с
synchrotron ~ = синхротро́нне променюва́ння [випромі́нювання]
temporary ~ = часови́й проце́с
thermal ~ = теплови́й проце́с
thermal diffusion ~ = термодифузі́йний ме́тод (відокремлювання ізотопів)
thermodynamic ~ = термодинамі́чний проце́с
three-alpha ~ = три-а́льфа проце́с, потрі́йний а́льфа-проце́с, потрі́йна а́льфа-реа́кція
three-body ~ = тричасти́нко́вий [триті́ловий] проце́с
three-particle ~ = тричасти́нко́вий [триті́ловий] проце́с
time-consuming ~ = часовитра́тна процеду́ра [опера́ція]
time-saving ~ = часооща́дна процеду́ра [опера́ція]
topotactic ~ = топотакти́чний проце́с
total-step ~ = ме́тод по́вних кро́ків
transfer ~ = проце́с передава́ння
transient ~ = перехі́дни́й проце́с
transition ~ = проце́с перехо́ду
transport ~ = проце́с перено́шення
triple-alpha ~ = див. three-alpha ~
tunneling ~ = тунелюва́ння
two-body ~ = двочасти́нко́вий [двоті́ловий] проце́с
two-particle ~ = двочасти́нко́вий [двоті́ловий] проце́с
two-quantum ~ = двоква́нтовий проце́с
Umklapp ~ = (процес) перекида́ння (спіну)
uncontrollable ~ = неконтрольо́вний [нереґульо́вний] проце́с
uncontrolled ~ = неконтрольо́ваний [нереґульо́ваний] проце́с
uninterrupted ~ = безпере́рвний проце́с
unstable ~ = нестійки́й проце́с
unsteady ~ = неуста́лений проце́с
vapor-deposition ~ = ме́тод [спо́сіб] оса́джування (з парової фази)
virtual ~ = віртуа́льний проце́с
voloxidation ~ = (яф) (проце́с) оки́снювання летки́х проду́ктів по́ділу
weakly nonlinear ~ = сла́бко неліні́йний проце́с
wet ~ = 1. реа́кція у воло́гому ста́ні 2. (х.) воло́гий спо́сіб
Wiener ~ = (матем.) Ві́нерів ме́тод, Ві́нерова процеду́ра
white stochastic ~ = бі́лий стохасти́чний проце́с
race 1. обі́ймиця [обі́йма], кільце́ 2. б’єф
[reɪs]
head ~ = ве́рхній б’єф
relay ~ = естафе́та
tail ~ = ни́жній б’єф
water ~ = б’єф
resistance 1. о́пір; протиді́я; спро́тив || опоро́вий □ to offer ~ чини́ти о́пір 2. (ел.) акти́вний [омі́чний] о́пір 3. три́вкість (to – до) 4. о́пірність, відпо́рність (to – чомусь)
[rɪ'zɪstəns]
~ per unit length = подовжи́нний о́пір, о́пір на оди́ницю довжини́
~ to cracks = тріщинотри́вкість
~ to erosion = ерозі́йна три́вкість, три́вкість до впли́ву еро́зії
~ to light = світлотри́вкість
~ to moisture = вологотри́вкість
~ to oxidation = три́вкість до оки́снювання
~ to salt = солетри́вкість
~ to shrinkage = незсі́дність
~ to slip(page) = о́пір ко́взанню
~ to vibration = вібротри́вкість
~ to water = водотри́вкість
abrasion ~ = абрази́вна три́вкість, зносотри́вкість
acid ~ = кислототри́вкість
acoustic ~ = акусти́чний (акти́вний) о́пір
added ~ = вносни́й (акти́вний) о́пір
adjustable ~ = реґульо́вний о́пір
adjusting ~ = реґулюва́льний о́пір
aerodynamic ~ = аеродинамі́чний о́пір
air ~ = (аеродинамі́чний) о́пір пові́тря
alkali ~ = луготри́вкість
anode ~ = вну́трішній о́пір електро́нної ла́мпи
anomalous plasma ~ = анома́льний о́пір пла́зми
antenna ~ = входо́вий о́пір анте́ни
anti-interference ~ = протизава́дний о́пір
apparent ~ = позі́рний о́пір, імпеда́нс
arc ~ = дуготри́вкість; іскротри́вкість
back ~ = зворо́тний о́пір, о́пір у зворо́тному на́прямі (у випростувачі)
balancing ~ = компенсува́льний о́пір
bleeder ~ = о́пір дільника́ напру́ги; стабілізува́льний наванта́жувальний о́пір
boundary ~ = о́пір межі́
braking ~ = гальмівни́й о́пір
branch ~ = парале́льний [шунтува́льний] о́пір
capacitor ~ = акти́вний о́пір конденса́тора
cathode ~ = като́дний о́пір, о́пір (у ко́лі) като́да
cavitation ~ = кавітаці́йна три́вкість
chemical ~ = хемі́чна три́вкість
circuit ~ = о́пір (електри́чного) ко́ла
coil ~ = акти́вний о́пір котка́ (індукти́вности)
cold ~ = холодотри́вкість
compensating ~ = компенсува́льний о́пір
contact ~ = о́пір конта́кту; о́пір перехо́ду (у напівпровідникових приладах)
corona ~ = коронотри́вкість, три́вкість до впли́ву коро́ни, о́пір впли́вові коро́ни
corrosion ~ = корозі́йна три́вкість; іржотри́вкість, неіржа́вність
crack(‑extension) ~ = тріщинотри́вкість, о́пір розтрі́скуванню
crease ~ = незми́нність
damping ~ = гамува́льний [демпфува́льний] о́пір
dark ~ = те́мрявний о́пір
dead ~ = бала́стовий о́пір
deformation ~ = о́пір деформува́нню
differential ~ = диференці́йний о́пір
dynamic ~ = динамі́чний о́пір
earth-connection ~ = див. earthing ~
earthing ~ = о́пір (ко́ла) зазе́млення [узе́млення]
earthquake ~ = сейсмотри́вкість
eddy ~ = вихоро́вий о́пір
effective ~ = ефекти́вний о́пір
electrical ~ = електри́чний о́пір, (електро)о́пір
electrode ~ = о́пір електро́да
electrolytic ~ = о́пір електролі́ту
environmental ~ = 1. о́пір впли́вові довкі́лля 2. о́пір довкі́лля зо́внішнім впли́вам
equivalent ~ = еквівале́нтний (акти́вний) о́пір
equivalent noise ~ = еквівале́нтний шумови́й о́пір
external ~ = зо́внішній о́пір
fatigue ~ = уто́мна витрива́лість
fire ~ = вогнетри́вкість
flow ~ = 1. гідравлі́чний о́пір 2. в’я́зкість
fluid ~ = о́пір пли́ну [пли́нного середо́вища]
forward ~ = прями́й о́пір, о́пір у прямо́му на́прямі (у випростувачі)
frictional ~ = тертьови́й о́пір (на поверхні)
froth ~ = пінотри́вкість
generator ~ = вну́трішній о́пір джерела́ стру́му
grease ~ = жиронепрони́кність
grounding ~ = о́пір (ко́ла) зазе́млення [узе́млення]
head ~ = чолови́й о́пір
heat ~ = 1. термотри́вкість, теплотри́вкість 2. термі́чний [теплови́й] о́пір
high ~ = вели́кий о́пір
high-frequency ~ = високочасто́тний о́пір
hydrodynamic ~ = гідродинамі́чний о́пір
input ~ = входо́вий (акти́вний) о́пір
insulation ~ = о́пір ізоля́ції
interface ~ = о́пір межі́ по́ділу фаз
internal ~ = вну́трішній о́пір
junction ~ = о́пір перехо́ду (у напівпровідникових приладах)
Kapitza ~ = теплови́й межови́й о́пір (Капі́ци)
leakage ~ = о́пір стіка́ння
light ~ = 1. о́пір осві́тленого фотоелеме́нту 2. світлотри́вкість, фототри́вкість
linear ~ = ліні́йний о́пір
load ~ = о́пір наванта́ги [наванта́ження]
low ~ = мали́й о́пір
low-frequency ~ = акти́вний о́пір
matched ~ = узгі́днений о́пір
matching ~ = узгі́днювальний о́пір
mechanical ~ = механі́чний о́пір
moisture ~ = вологотри́вкість
multiplier ~ = додатко́вий о́пір (приладу)
negative ~ = неґати́вний о́пір
nonlinear ~ = неліні́йний о́пір
ohmic ~ = акти́вний [омі́чний] о́пір
output ~ = виходо́вий (акти́вний) о́пір
ozone ~ = озонотри́вкість
parallel ~ = парале́льний [шунтува́льний] о́пір
parasitic ~ = парази́тний [шкідли́вий] о́пір
plasma ~ = о́пір пла́зми
plate ~ = вну́трішній о́пір електро́нної ла́мпи
pressure ~ = тискови́й о́пір; о́пір на́тискові
preventive ~ = запобі́жний о́пір
protective ~ = захисни́й о́пір
quantized (Hall) ~ = кванто́ваний о́пір
radiation ~ = о́пір впли́вові промі́ння, радіяці́йна три́вкість [мі́цність]
radio-frequency ~ = високочасто́тний о́пір
rated ~ = номіна́льний (акти́вний) о́пір
reactive ~ = реакти́вний о́пір
real ~ = акти́вний о́пір
relative ~ = відно́сний о́пір
residual ~ = залишко́вий о́пір
resonant ~ = резона́нсний о́пір
rust ~ = іржотри́вкість, неіржа́вність
scale ~ = циндротри́вкість
seismic ~ = сейсмотри́вкість
series ~ = послідо́вний о́пір
shock ~ = ударотри́вкість; о́пір уда́рам
shrink ~ = незсі́дність, три́вкість до зсіда́ння
skin ~ = (акти́вний) о́пір скін-ша́ру
slip(page) ~ = о́пір ко́взанню
source ~ = вну́трішній о́пір джерела́ стру́му
specific ~ = пито́мий о́пір
specific acoustical ~ = пито́мий акусти́чний о́пір
stress-corrosion ~ = корозі́йно-механі́чна мі́цність
terminal ~ = входо́вий чи виходо́вий о́пір ненаванта́женого ко́ла
terminating ~ = див. terminal ~
thermal ~ = 1. термотри́вкість, теплотри́вкість 2. термі́чний [теплови́й] о́пір
thermal boundary ~ = див. thermal contact ~
thermal contact ~ = конта́ктовий теплови́й о́пір, о́пір термі́чного конта́кту
total ~ = по́вний о́пір, імпеда́нс
ultimate ~ = грани́чний [максима́льний можли́вий] о́пір
variable ~ = змі́нний о́пір
vibration ~ = вібротри́вкість
wall ~ = о́пір сті́нки
water ~ = водотри́вкість
wave(‑making) ~ = (фіз. плинів) хвильови́й о́пір
wear ~ = о́пір зно́шуванню, зносотри́вкість, три́вкість до зно́шування
weather ~ = погодотри́вкість, три́вкість до атмосфе́рних впли́вів
round-headed див. round-head
['raʊndˌhεdɪd]
set I ім. 1. суку́пність 2. (матем.) множина́; клас; систе́ма (рівнянь) □ over a ~ над множино́ю; to partition a ~ into n subsets розби́ти множину́ на n підмножи́н 3. апара́т, при́лад, аґреґа́т, при́стрій 4. компле́кт, набі́р □ to make up into ~s комплектува́ти 5. ряд, се́рія, ни́зка (вимірів тощо) 6. залишко́ва деформа́ція 7. на́прям (потоку повітря чи води)
[sεt]
~ of all integers = множина́ ці́лих чи́сел і нуля́
~ of all sets = множина́ всіх множи́н
~ of bands = (сп.) се́рія смуг
~ of characteristics = сім’я́ характери́стик
~ of complex numbers = множина́ ко́мплексних чи́сел
~ of constraints = систе́ма в’я́зей [обме́жень]
~ of continuum power = континуа́льна множина́, множина́ поту́жности конти́нуум
~ of convergence = множина́ збі́жности
~ of curves = сім’я́ криви́х
~ of drafting instruments = готува́льня, компле́кт кресля́рського прила́ддя
~ of elements = множина́ елеме́нтів
~ of ellipses = сім’я́ е́ліпсів
~ of equations = систе́ма рівня́нь
~ of the first category = множина́ пе́ршої катего́рії
~ of formulas = суку́пність [збі́рка] фо́рмул
~ of full measure = множина́ по́вної мі́ри
~ of functions = 1. множина́ фу́нкцій 2. набі́р фу́нкцій
~ of generators = систе́ма твірни́х
~ of hyperbolas = сім’я́ гіпе́рбол
~ of greater power = множина́ бі́льшої поту́жности, поту́жніша множина́ (than – за)
~ of less power = множина́ ме́ншої поту́жности, менш поту́жна множина́ (than – за)
~ of m equations in n unknowns = систе́ма m рівня́нь із n невідо́мими
~ of master curves = (геол.) пале́тка
~ of measure zero = множина́ мі́ри нуль [мі́сткістю нуль]
~ of numbers = числова́ множина́
~ of observations = се́рія спостере́жень
~ of patterns = се́рія о́бразів/зобра́жень
~ of physical quantities = набі́р фізи́чних величи́н
~ of points = множина́ то́чок
~ of polynomials = множина́ поліно́мів
~ of positive integers and zero = множина́ дода́тних ці́лих [натура́льних] чи́сел і нуля́
~ of problems = збі́рка зада́ч
~ of rational numbers = множина́ раціона́льних чи́сел
~ of real numbers = множина́ ді́йсних чи́сел
~ of the second category = множина́ дру́гої катего́рії
~ of sets = множина́ множи́н
~ of solutions = множина́ ро́зв’язків
~ of states = множина́ ста́нів
~ of subsets = множина́ підмножи́н
~ of variables = набі́р змі́нних
~ of weights = компле́кт [набі́р] гир та важкі́в
~ with a base point = множина́ з позна́ченою то́чкою
~ with inner points = множина́ з вну́трішніми то́чками
absolutely additive ~ of functions = абсолю́тно адити́вна множина́ фу́нкцій
absorbent ~ = поглина́льна множина́
absorbing ~ = поглина́льна множина́
achronal ~ = (тв) ахрона́льна множина́
actually infinite ~ = актуа́льно нескінче́нна множина́
algebroid ~ = (of differential equations) алґебро́їдна систе́ма (диференційних рівнянь)
almost-closed ~ = ма́йже за́мкнена множина́
almost-invariant ~ = ма́йже інварія́нтна множина́
analytic ~ = аналіти́чна множина́
anti-ordered ~ = антивпорядко́вана множина́
antipodal ~ = антипо́дна множина́
arc ~ = цілко́м дугоподі́бно зв’я́зна множина́
assembly ~ = склада́льний компле́кт (деталей та вузлів)
at most countable ~ = не бі́льше ніж зліче́нна множина́
attracting ~ = притяга́льна множина́
balanced ~ = зрівнова́жена множина́
base ~ = ба́зисна [основна́] множина́, (множина́‑)носі́й
basic ~ = 1. ба́зова множина́ 2. ба́зисний набі́р
bicompact ~ = бікомпа́ктна множина́
board ~ = (комп.) компле́кт плат
border ~ = межова́ множина́, множина́ (елеме́нтів) межі́
both open and closed ~ = відкри́то-за́мкнена множина́
bounded ~ = обме́жена множина́ (from above/below – згори/знизу; on/to the left – зліва; on/to the right – справа)
Cantor ~ = Ка́нторова множина́
card ~ = компле́кт перфока́рт
carrier ~ = множина́-носі́й
character ~ = набі́р си́мволів
characteristic ~ of equations = характеристи́чна систе́ма рівня́нь
circled ~ = заокру́глена множина́
clopen ~ = відкри́то-за́мкнена множина́
closed ~ = за́мкнена множина́
closed and open ~ = відкри́то-за́мкнена множина́
closed orthonormal ~ = за́мкнена ортонормо́вана множина́
cluster ~ = множина́ то́чок ску́пчення
compact ~ = компа́ктна множина́
compact-in-itself ~ = множина́, компа́ктна в собі́
complementary ~ = доповня́льна множина́
complete ~ = 1. по́вна множина́ 2. по́вний компле́кт [набі́р]
completely convex ~ = цілко́м опу́кла множина́
completely integrable ~ of equations = цілко́м інтеґро́вна систе́ма рівня́нь
completely ordered ~ = цілко́м упорядко́вана множина́
complete orthonormal ~ = за́мкнена ортонормо́вана множина́
complete orthonormal ~ of functions = по́вний набі́р ортонормо́ваних функцій
compression ~ = залишко́ва сти́скова деформа́ція
conditionally compact ~ = умо́вно компа́ктна множина́
conditionally complete ~ = умо́вно по́вна множина́
connected ~ = зв’я́зна множина́
continuous ~ = непере́рвна множина́
continuum infinite ~ = континуа́льна множина́, множина́ поту́жности конти́нуум
conventional ~ = типо́вий компле́кт [набі́р]
co-null ~ = допо́внення до множини́ мі́ри нуль
convex ~ = опу́кла множина́
countable ~ = зліче́нна множина́
countably compact ~ = зліче́нна компа́ктна множина́
countably infinite ~ = зліче́нна нескінче́нна множина́
counting ~ = лічи́льник, лічи́льний при́стрій
covariant ~ of (variables) = коварія́нтна систе́ма (змі́нних)
cut ~ = множина́ ро́зтинів [ро́зрізів], розтина́льна множина́ (графу)
data ~ = суку́пність [набі́р] да́них
decidable ~ = розв’я́зна множина́
dense ~ = (скрізь) щі́льна множина́
dense-in-itself ~ = множина́, щі́льна в собі́
densely ordered ~ = щі́льно впорядко́вана множина́
denumerable ~ = зліче́нна множина́
derivative ~ = похідна́ множина́
derived ~ = похідна́ множина́
determinate ~ of equations = ви́значена систе́ма рівня́нь
difference ~ = різнице́ва множина́
directed ~ = спрямо́вана множина́
discrete ~ = 1. дискре́тна множина́ 2. дискре́тний набі́р
disjoint ~s = неперети́нні множи́ни
dominating ~ = домінівна́ множина́
drafting ~ = готува́льня, кресля́рське справи́лля
elementwise fixed ~ = точко́во-інварія́нтна множина́
emergency ~ = резе́рвний аґреґа́т
empty ~ = поро́жня множина́, нуль-множина́
enchained ~s = зче́плені множи́ни
enumerable ~ = зліче́нна множина́
equal ~s = одна́ко́ві множи́ни
equicontinuous ~ = односта́йно непере́рвна множина́
equipotent ~s = рівнопоту́жні множи́ни
equivalent ~ = еквівале́нтна множина́
everywhere dense ~ = скрізь щі́льна множина́
facsimile ~ = факсимі́льний апара́т
factor ~ = фа́ктор-множина́
fake ~ = ома́нливе тужа́віння
false ~ = ома́нливе тужа́віння
file ~ = компле́кт фа́йлів
finite ~ = 1. скінче́нна множина́ 2. скінче́нний набі́р, скінче́нна суку́пність
flash ~ = миттє́ве тужа́віння
focusing ~ = фокусува́льний при́стрій
fractal ~ = фракта́льна множина́
free ~ = ві́льна множина́
fundamental ~ = фундамента́льна множина́
fuzzy ~ = нечітка́ [розми́та] множина́
head ~ = наву́шний компле́кт (навушник і слухавка)
hypersimple ~ = гіперпро́ста́ множина́
image ~ = множина́ о́бразів
imperfect ~ = недоскона́ла множина́
inaccessible ~ = недося́жна множина́
including ~ = надмножина́
independent ~ = незале́жна множина́
indeterminate ~ of equations = неви́значена систе́ма рівня́нь
index ~ = множина́ і́ндексів
indexing ~ = індексува́льна множина́
inductive ~ = індукти́вна множина́
infinite ~ = 1. нескінче́нна множина́ 2. нескінче́нний набі́р, нескінче́нна суку́пність
instruction ~ = (комп.) набі́р [компле́кт] кома́нд
integrable ~ of equations = інтеґро́вна систе́ма рівня́нь
interconnected ~ of equations = систе́ма [ланцюжо́к] заче́плених рівня́нь
invariant ~ = інварія́нтна множина́
inversely ordered ~ = антивпорядко́вана множина́
irreducible ~ = незвідна́ множина́
isolated ~ = 1. ізольо́вана множина́ 2. множина́ ізольо́ваних то́чок
key ~ = ряд кла́віш
isomorphic ~ = ізомо́рфна множина́
limit ~ = множина́ грани́ць (векторного диференційого рівняння)
limiting ~ = грани́чна множина́
linearly ordered ~ = ліні́йно впорядко́вана множина́
majorizable ~ = мажоро́вна множина́
majorized ~ = змажоро́вана множина́
majorizing ~ = мажорува́льна множина́
meager ~ = збі́днена множина́
measurable ~ = вимірна́ множина́
measuring ~ = мі́рча [вимі́рювальна] уста́ва [устано́вка]
minimal dependent ~ = мініма́льна зале́жна множина́ (of a matroid – матроїда)
minorized ~ = зміноро́вана множина́
minorizing ~ = мінорува́льна множина́
module ~ = (техн.) набі́р мо́дулів
nested ~s = вкла́дені множи́ни
nondense ~ = нещі́льна множина́
nondenumerable ~ = незліче́нна множина́
non-disjoint ~s = перети́нні множи́ни
nonempty ~ = непоро́жня множина́
non-enumerable ~ = незліче́нна множина́
non-equivalent ~ = нееквівале́нтна множина́
non-meager ~ = незбі́днена множина́
nonmeasurable ~ = неви́мірна́ множина́
non-overlapping ~s = неперети́нні множи́ни
nonperfect ~ = недоскона́ла множина́
nonuniform ~ of equations = неоднорі́дна систе́ма рівня́нь
nonvacuous ~ = непоро́жня множина́
nonvoid ~ = непоро́жня множина́
nowhere dense ~ = ніде́ не щі́льна множина́
n-tuply well-ordered ~ = n-разо́во цілко́м упорядко́вана множина́
null ~ = поро́жня множина́, множина́ мі́ри нуль [мі́сткістю нуль]
numbered ~ = (про)нумеро́вана множина́
one-element ~ = одноелеме́нтна множина́
one-parameter ~ = однопара́метрова множина́
one-point ~ = одното́чкова множина́
open ~ = відкри́та множина́
open and closed ~ = відкри́то-за́мкнена множина́
order ~ = систе́ма кома́нд
ordered ~ = впорядко́вана множина́
orthogonal ~ = ортогона́льна систе́ма
orthonormal ~ = ортонормо́вана множина́
orthonormal ~ of functions = набі́р ортонормо́ваних фу́нкцій
outer angular cluster ~ = об’є́днана кутова́ множина́ то́чок ску́пчення
overlapping ~s = перети́нні множи́ни
paraconvex ~ = параопу́кла множина́
partially ordered ~ = частко́во впорядко́вана [напівупорядко́вана] множина́
partially well ordered ~ = частко́во цілком упорядко́вана множина́
perfect ~ = доскона́ла множина́
permanent ~ = залишко́ва деформа́ція
point ~ = точко́ва множина́; множина́ то́чок
polyadic ~ = поліа́дна множина́
power ~ = 1. (матем.) множина́ всі́х підмножи́н множини́ 2. (техн.) силови́й аґреґа́т
precompact ~ = передкомпа́ктна множина́; цілко́м обме́жена множина́
preordered ~ = передупорядко́вана множина́
product ~ = множина́-до́буток, до́буток множи́н
productive ~ = продукти́вна множина́
projective ~ = проєкти́вна множина́
punctiform ~ = точко́ва множина́
quasi-ordered ~ = квазивпорядко́вана множина́
quotient ~ = фа́ктор-множина́
radar ~ (техн.) рада́р, радіолока́тор, радіолокаці́йний при́стрій
radiac ~ = (яф) радіяці́йний дози́мет(е)р
radio ~ = радіоприйма́ч
receiving ~ = (радіо)прийма́ч
recursive ~ = рекурси́вна множина́
reduced instruction ~ = скоро́чений набі́р команд
reducible ~ = звідна́ множина́
reference ~ = компле́кт [набі́р] етало́нів
regressive ~ = реґреси́вна множина́
relatively closed ~ = відно́сно за́мкнена множина́
relatively compact ~ = умо́вно компа́ктна множина́
relatively dense ~ = відно́сно щі́льна множина́
relatively open ~ = відно́сно відкри́та множина́
relay ~ = компле́кт реле́
residual ~ = залишко́ва множина́; маси́вна множина́
resistance ~ = набі́р [компле́кт] о́порів
resolvent ~ = резольве́нтна множина́
scattered ~ = ні́де не щі́льна в собі́ множина́, розрі́джена множина́
separable ~s = відокре́мні множи́ни
separated ~s = відокре́млені множи́ни
separating ~ = відокре́млювальна множина́
sifted ~ = просі́яна множина́
similar ~ = поді́бна множина́
similarly ordered ~ = поді́бна впорядко́вана множина́
simple ~ = про́ста́ множина
simplicial ~ = симпліці́йна множина́
simply ordered ~ = впорядко́вана множина́
small ~ = мала́ множина́
socket-powered ~ = мере́жний (радіо)прийма́ч
software product ~ = компле́кт програ́м
sonar ~ = (акусти́чна) гідролокаці́йна ста́нція
sonar-listening ~ = гідроакусти́чний прийма́ч
standby ~ = резе́рвний аґреґа́т
strongly invariant ~ = стро́го інварія́нтна множина́ (relative to a measurable transformation – щодо вимірного перетворення)
subscriber ~ = 1. (матем.) підмножина́ 2. (техн.) абоне́нтний телефо́нний апарат
superficial cluster ~ = зо́внішня грани́чна множина́
supporting ~ = опо́рна множина́
sum ~ = су́ма [об’єдна́ння] множи́н
symbol ~ = набі́р си́мволів
tame ~ = пра́вильна множина́
telephone ~ = телефо́н(ний апара́т)
television ~ = телевізі́йний прийма́ч, телеві́зор
tensorial ~ = суку́пність компоне́нт те́нзора
thin ~ = розрі́джена [ні́де не щі́льна в собі́] множина́
tool ~ = компле́кт [набі́р] інструме́нтів
topologically closed ~ = топологі́чно за́мкнена множина́
topologically complete ~ = топологі́чно по́вна множина́
total ~ = по́вна множина́; тота́льна множина́
totally bounded ~ = цілко́м обме́жена множина́
totally disconnected ~ = цілко́м незв’я́зна [ніде́ не зв’я́зна] множина́
totally imperfect ~ = цілко́м недоскона́ла множина́
totally ordered ~ = цілко́м упорядко́вана множина́
transitivity ~ = клас транзити́вности, орбі́та
transversal ~ = трансверса́льна множина́
turbo-driven ~ = турбоаґреґа́т
turbogenerator ~ = турбоаґреґа́т
TV ~ = телеві́зор
unbounded ~ = необме́жена множина́
uncountable ~ = незліче́нна множина́
underlying ~ = множина́-носі́й
uniform ~ of equations = однорі́дна систе́ма рівня́нь
uniformly bounded ~ = рівномі́рно обме́жена множина́
universal ~ = універса́льна множина́
unordered ~ = невпорядко́вана множина́
vacuous ~ = поро́жня множина́
valve ~ = ла́мповий прийма́ч
vertex ~ = множина́ верши́н
void ~ = поро́жня множина́
wandering ~ = мандрівна́ множина́
welding ~ = зва́рювальний апара́т
well-ordered ~ = цілко́м упорядко́вана множина́
wildly embedded ~ = дико вкла́дена множина́
working ~ = робо́чий компле́кт [набі́р]
x-ray ~ = рентґе́нівська уста́ва [устано́вка]; рентґе́нівський апара́т
treatment 1. (дія) опрацьо́вування//‌опрацюва́ння; (результат) опрацьо́вання 2. підхі́д, ро́згляд; ви́клад; процеду́ра 3. (дія) обробля́ння//‌обро́блення, обробі́ток; (наслідок) о́бріб 4. просо́чування//‌просо́чення
['triːtmənt]
~ of a surface = обробля́ння пове́рхні
amalgam ~ = амальґамува́ння, амальґа́ція, обробля́ння сполу́ками рту́ті
analytical ~ = аналіти́чний ро́згляд
antistatic ~ = антистати́чне обробля́ння
approximate ~ = набли́жений ро́згляд
centrifuge ~ = центрифугува́ння, обробля́ння в центрифу́зі
chemical ~ = хемі́чне обробля́ння
classical ~ = класи́чний підхі́д
concise ~ = сти́слий ро́згляд [ви́клад]
empirical ~ = емпіри́чний підхі́д
etching ~ = ща́влення [тра́влення]
exhaustive ~ = виче́рпний ро́згляд [ви́клад]
finishing ~ = заверша́льне обробля́ння
flame ~ = обробля́ння (відкритим) по́лум’ям
formal ~ = форма́льний ро́згляд
full ~ of a subject = виче́рпний ви́клад те́ми
group(‑theory) ~ = групови́й ро́згляд, ро́згляд у те́рмінах тео́рії груп
head-end ~ = попере́днє обробля́ння (радіоактивних відходів)
heat ~ = термообробля́ння, термі́чне обробля́ння
individual ~ = окре́мий ро́згляд, індивідуаліза́ція
ion-plasma ~ = йоннопла́змо́ве обробля́ння
laboratory ~ = лаборато́рне обробля́ння
laser ~ = ла́зерне обробля́ння
laser heat ~ = ла́зерне термообробля́ння
mathematical ~ = математи́чне опрацьо́вування
mechanical ~ = механі́чне обробля́ння
perturbation(al) ~ = ро́згляд ме́тодами тео́рії збу́рень
phenomenological ~ = феноменологі́чний ро́згляд
plasma ~ = пла́змо́ве обробля́ння
preliminary ~ = попере́днє обробля́ння
preparative ~ = підгото́вче [попере́днє] обробля́ння
preventive ~ = профіла́ктика
primary ~ = перви́нне обробля́ння
probabilistic ~ = імові́рнісний ро́згляд
radiation ~ = опромі́нне обробля́ння, обробля́ння промі́нням [опромі́нюванням]
sewage ~ = переробля́ння ріди́нних відхо́дів; очища́ння стічни́х вод
solvent ~ = обробля́ння розчи́нником
steam ~ = обробля́ння па́рою
strengthening ~ = змі́цнювальне обробля́ння
surface ~ = обробля́ння пове́рхні
tail-end ~ = заверша́льне обробля́ння (радіоактивних відходів)
theoretical ~ = теорети́чний ро́згляд
thermal ~ = термі́чне [температу́рне] обробля́ння
thermomechanical ~ = термомехані́чне обробля́ння
ultrasonic ~ = обробля́ння ультразву́ком
water ~ = обробля́ння [очища́ння] води́
water 1. вода́ || (пов’язаний з водою) водяни́й; (про шлях тощо) во́дний 2. мочи́ти//‌намочи́ти, змо́чувати//‌змочи́ти; полива́ти//‌поли́ти водо́ю 3. (тж ~ down) розво́дити//‌розве́сти; розпуска́ти//‌розпусти́ти 4. виділя́ти//‌ви́ділити во́ду
['wɔːtə, 'wɒːt̬ər]
~ of condensation = конденсаці́йна вода́
~ of constitution = конституці́йна [структу́рна] вода́
~ of crystallization = кристалізаці́йна вода́
~ of hydration = гідра́тна вода́
absorbed ~ = уві́брана [заабсорбо́вана] вода́
acid ~ = ки́сла вода́
acidulous ~ = підки́слена вода́
adsorbed ~ = заадсорбо́вана вода́
adsorption ~ = адсорбці́йна вода́
aerated ~ = газо́вана вода́
ammonia ~ = амія́кова [амонія́кова] вода́, нашати́р(ний спирт)
artesian ~ = артезі́йська вода́
atmospheric ~ = атмосфе́рна вода́
boiled ~ = перева́рена [кип’яче́на] вода́
boiling ~ = окрі́п, ки́пень, кипе́ць, кип’ято́к; кипу́ча вода́
bound ~ = зв’я́зана вода́
bromine ~ = бро́мна вода́
capillary ~ = капіля́рна вода́
chilled ~ = охоло́ла [охоло́джена] вода́
chlorinated ~ = (по)хлоро́вана вода́
chlorine ~ = хло́рна вода́
circulating ~ = циркуляці́йна [обіго́ва] вода́
clarified ~ = проя́снена вода́
clear ~ = чи́ста [прозо́ра] вода́
cold ~ = холо́дна вода́
combined ~ = зв’я́зана вода́ (хемічно)
connate ~ = релі́ктова вода́
constitutional ~ = конституці́йна [структу́рна] вода́
contaminated ~ = забру́днена вода́ (радіоактивно)
converted ~ = опрі́снена [ви́солоджена] вода́
cooled ~ = охоло́ла [охоло́джена] вода́
cooling ~ = охоло́джувальна [холоди́льна] вода́
corrosive ~ = аґреси́вна вода́
dead ~ = засті́йна вода́
deep ~ = 1. глиби́нна вода́ 2. глибо́ка вода́, глибоково́ддя
deionized ~ = дейонізо́вана вода́
demineralized ~ = демінерал(із)о́вана вода́
desalinated ~ = знесо́лена [опрі́снена, ви́солоджена] вода́
deuterated ~ = (по)дейтеро́вана вода́
distilled ~ = дистильо́вана [дестильо́вана] вода́
drinking ~ = питна́ вода́
edge ~ = ко́нтурна вода́ (навколо родовища)
equilibrium ~ = рівнова́жна кі́лькість води́
free ~ = ві́льна [незв’я́зана] вода́
fresh ~ = прі́сна вода́
gravitational ~ = ґравітаці́йна вода́
ground ~ = ґрунтова́ вода́; ґрунтові́ во́ди
hard ~ = тверда́ [жорстка́] вода́
head ~ = ве́рхній б’єф
heavy ~ = важка́ вода́
high ~ = 1. припли́в 2. по́вінь
hot ~ = гаря́ча вода́
hygroscopic ~ = вода́, вві́брана гігроскопі́чною речовино́ю
industrial ~ = техні́чна [промисло́ва] вода́
infiltration ~ = інфільтраці́йна вода́
interstitial ~ = каве́рнова [по́рова, трі́щинна] вода́
juvenile ~ = ювені́льна вода́
light ~ = легка́ [звича́йна] вода́
lime ~ = вапняна́ вода́
lotic ~ = протічна́ вода́
low ~ = відпли́в
magmatic ~ = ювені́льна вода́
main ~ = водогі́нна вода́, вода́ з водого́ну
melt ~ = (роз)та́ла вода́
meteoric ~ = метео́рна вода́
mineral ~ = мінера́льна вода́
mineralized ~ = мінерал(із)о́вана вода́
muddy ~ = заму́лена вода́
natural ~ = приро́дна вода́
nonradioactive ~ = нерадіоакти́вна вода́
normal ~ = станда́ртна морська́ вода́
ordinary ~ = звича́йна вода́
pellicular ~ = плівко́ва́ вода́
perched ~ = ве́рхня підзе́мна вода́
percolating ~ = фільтраці́йна вода́
phreatic ~ = фреати́чна вода́
plerotic ~ = підґру́нтова вода́
plutonic ~ = глиби́нна ювені́льна вода́
polluted ~ = забру́днена вода́
potable ~ = питна́ вода́
precipitation ~ = опадо́ва [атмосфе́рна] вода́
primitive ~ = релі́ктова [молекуля́рна] вода́
process ~ = технологі́чна вода́
product ~ = опрі́снена [ви́солоджена] вода́
pure ~ = (хемі́чно) чи́ста вода́
purified ~ = (хемі́чно) очи́щена вода́
quenched ~ = (ОГ) (звуко)гаси́льна вода́
radioactive ~ = радіоакти́вна вода́
rain ~ = дощова́ вода́
raw ~ = неочи́щена вода́
recirculation ~ = циркуляці́йна [обіго́ва] вода́
rejuvenated ~ = метаморфізо́вана вода́
residual ~ = залишко́ва вода́
return ~ = циркуляці́йна [обіго́ва] вода́
rhizic ~ = ґрунтова́ вода́ (верхній шар)
river ~ = річкова́ вода́
running ~ = проті́чна вода́
saline ~ = засо́лена [соло́на] вода́
salt ~ = морська́ [соло́на] вода́
sea ~ = морська́ вода́
seepage ~ = фільтраці́йна вода́
semihard ~ = напівтверда́ вода́
sewage ~ = сто́кова вода́
shallow ~ = (тп) мілка́ вода́
shoal ~ = мілина́, мілка́ вода́
snow ~ = снігова́ [та́ла] вода́
soft ~ = м’яка́ вода́
softened ~ = зм’я́кшена вода́
soil ~ = ґрунтова́ вода́ (верхній шар)
spray ~ = розпо́рскувана вода́
spring ~ = джере́льна вода́
stagnant ~ = засто́яна вода́, нете́ча
still ~ = нерухо́ма вода́
subsurface ~ = підґру́нтова [підзе́мна] вода́
supercooled ~ = надохоло́джена [переохоло́джена] вода́
superheated ~ = перегрі́та вода́
surface ~ = поверхне́ва вода́
tail ~ = ни́жній б’єф
tap ~ = водогі́нна вода́, вода́ з водого́ну
thermal ~ = терма́льна вода́, вода́ з терма́льних джере́л
tritiated ~ = (по)тритійо́вана вода́
turbid ~ = каламу́тна вода́
unboiled ~ = неперева́рена [не(с)кип’яче́на] вода́
vadous ~ = вадо́зна вода́
warm ~ = те́пла вода́
wash ~ = промива́льна вода́
waste ~ = сто́кова вода́

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

апара́т (-у, -а) 1. (загальний термін) apparatus див. тж пристрій 2. (механізм) machine, device; mechanism 3. (мірчий прилад) instrument 4. (окремий вузол) unit 5. (фото, кіно) camera 6. (система методів, підхід) technique(s)
абоне́нтний телефо́нний ~ = subscriber set
абсорбці́йний ~ absorber
автоге́нний ~ autogenous welder
автомати́чний ~ automatic (device)
аераці́йний ~ aerator
аерозо́льний ~ aerosol generator
Айншта́йнів ~ Einstein elevator
балісти́чний ~ ballistic vehicle
випа́рювальний ~ evaporator; (х.) concentrator
високоти́сковий ~ high-pressure apparatus
ві́дгінний ~ distiller, still, distillatory kettle
відму́лювальний ~ elutriator
відно́влювальний ~ (реакції) reductor
вулканізаці́йний ~ vulcanizer
деемульгува́льний ~ demulsifier
дистиляці́йний ~ distiller, still, distillatory kettle
дифузі́йний ~ diffuser
ди́хальний ~ respirator
дозува́льний ~ dosing apparatus
друкува́льний ~ printer, printing machine
екстракці́йний ~ extraction apparatus
електродія́лізний ~ electrodialyzer, electrodialysis apparatus
емульгува́льний ~ emulsifier
живи́льний ~ feed unit, (electric) power-supply unit
~ жи́влення = див. живильний ~
зва́рювальний ~ welder, welding set [machine]
звукозапи́сувальний ~ sound recorder
~ звукоза́пису = див. звукозаписувальний ~
змі́шувальний ~ mixer; stirrer
кінозніма́льний ~ movie [motion picture, cine] camera; (високошвидкісний) high-speed cine [movie] camera
кінокопіюва́льний ~ (motion picture) film printer
кінопроєкці́йний ~ movie [motion-picture, cine] projector; projection setup
комутаці́йний ~ switch(ing device)
конденсаці́йний ~ condenser
конденсува́льний ~ condenser
конта́ктовий ~ (х.) catalyst chamber; catalyst reactor
контро́льний ~ monitor
концентраці́йний ~ concentrator
копіюва́льний ~ 1. tracer 2. (розмножувальний) duplicator 3. (ксерокс) xerox, copier, photocopier; (торгівельна марка) Xerox™ machine
космі́чний ~ space vehicle
літа́льний ~ flying vehicle [machine]; (повітряний) aircraft; (важчий за повітря) aerodyne
люмінесце́нтний діягности́чний ~ = fluorescent diagnostic apparatus
математи́чний ~ mathematical formalism [technique(s)]
мікропроєкці́йний ~ microprojector, microscope projector
мобі́льний ~ mobile unit
морози́льний ~ freezing apparatus, freezer
оки́снювальний ~ oxidizer
пересувни́й ~ mobile unit
полімеризаці́йний ~ polymerizer
піскоструми́нний ~ sandblast(er)
прийма́льний ~ receiver
проєкці́йний ~ 1. projector, projection device [apparatus] 2. (фото) projector 3. (кіно) motion-picture [cine] projector 4. (демонстраційний) over-head projector
просо́чувальний ~ impregnator
x-промене́вий ~ див. рентґенівський ~
промива́льний ~ washer
реакці́йний ~ (хем) reactor, reaction vessel
рентґе́нівський ~ x-ray set [machine, apparatus, unit]
рентґеноскопі́чний ~ (флюороскоп) fluoroscope; (радіоскоп) radioscope
розпоро́шувальний ~ atomizer, sprayer
розпо́рскувальний ~ sprinkler, sprayer; atomizer
телегра́фний ~ telegraph
телефо́нний ~ telephone (set)
термокопіюва́льний ~ thermographer
слухови́й ~ hearing aid
сортува́льний ~ sorter, separator, grader, classifier
суши́льний ~ dryer, drying apparatus
ультразвукови́й діягности́чний ~ = ultrasonic diagnostic apparatus
факсимі́льний ~ facsimile set
ферментаці́йний ~ fermenter
чита́льний ~ reader; (на мікрофільми) microfilm reader [viewer]
бе́ре|г (-а) 1. (річки) bank 2. (морський) coast, shore □ (спрямований) до —га shoreward, toward the shore; на —зі on the shore; бі́ля —га (на землі) on shore 3. (матем.) edge 4. (сторінки) margin □ на —га́х (сторінки) in the margin; запи́саний на —га́х marginal
ве́рхній ~ = 1. (розрізу) upper edge (of a cut) 2. (сторінки) top [head] margin
ви́їмчастий ~ (сторінки) notched margin □ із ви́їмчастим —гом = (про книжку тощо) margin-notched, edge-notched
~ зрі́зу = shear lip
~ зсу́ву = shear lip
лі́вий ~ = (сторінки) left margin
магне́тний ~ = (geo)magnetic bay
~ мо́ря = seaside, seacoast, seashore
ни́жній ~ = 1. (розрізу) lower edge (of a cut) 2. (сторінки) bottom margin
перфоро́ваний ~ (сторінки) punched margin □ із перфоро́ваним —гом = (про книжку тощо) margin-punched
поро́жній ~ = (сторінки) blank margin; (проміжок між шпальтами розгорненої книжки]) gutter
пра́вий ~ = (сторінки) right margin
~ ро́зрізу = edge [bank, border] of a cut
~ трі́щини = crack edge
б’єф (-у) water race
ве́рхній ~ = head race, head [upper] water
ни́жній ~ = tail race, tail [under] water
вгорі́ 1. above 2. (над) over 3. (над головою) overhead 4. (чогось) at the top (of), on top of 5. (у небі, у повітрі) aloft 6. (сторінки, списку тощо) at the head (of) 7. (сходів) upstairs
ви́соко ~ = high above
~ злі́ва = (екрану, сторінки тощо) at the upper left (of a screen, page etc.)
~ спра́ва = (екрану, сторінки тощо) at the upper right (of a screen, page etc.)
верхі́в’я (річки) source, upper course, head(waters)
висот|а́ 1. (розмір; відстань уздовж вертикалі) height □ —о́ю n ме́трів n meters high; набира́ти —у́ (про літак тощо) to gain altitude; (підійматися) to ascend, to climb 2. (геометричної фігури; географічна; астрономічна) altitude 3. (відносно відлікового рівня) elevation 4. (зубця, випину тощо) depth 5. (тону) pitch 6. (стовпа плину) head 7. (підвищення, високе розташовання) eminence
абсолю́тна ~ = (над місцевістю) absolute altitude; (над рівнем моря) absolute elevation
абсолю́тна ~ то́ну = absolute pitch
~ бар’є́ру = (потенціяльного) barrier height
барометри́чна ~ = 1. (розрахована за різницею тисків у даній точці та реперній) barometric elevation 2. (станції спостерігання) barometer elevation, station elevation
білямеридія́нна ~ = (небесного тіла) exmeridian [circummeridian] altitude
бічна ~ = lateral altitude
будіве́льна ~ = constructional depth
відно́сна ~ то́ну = relative pitch
~ відсмо́ктування = suction head [lift]
габари́тна ~ = overall height
~ га́зового стовпа́ = (геол.) gas column
~ геометри́чної фігу́ри = altitude of a geometric figure
геопотенція́льна ~ = geopotential height
грани́чна ~ = ultimate height
~ гре́беня хви́лі = (в океані) wave height; (великої) significant wave height
динамі́чна ~ = (geo)dynamic height
еквівале́нтна ~ = equivalent height
етало́нна ~ то́ну = standard pitch
ефекти́вна ~ = 1. (антени) effective height 2. (відбивання радіохвиль в йоносфері) virtual [equivalent] height
~ за густино́ю = density altitude
~ за ти́ском = pressure altitude
зве́дена ~ = reduced altitude
~ зву́ку = pitch of a sound [tone]
~ зубця́ = depth of a tooth
~ кипу́чого ша́ру = див. ~ сплиненого шару
~ ко́нуса = cone altitude
кульмінаці́йна ~ = (небесного тіла) highest apparent altitude; lowest apparent altitude
кутова́ ~ = angle of elevation
меридія́нна ~ = (небесного тіла) meridian altitude
метацентри́чна ~ = metacentric height
~ метаце́нтру = metacentric height
~ нагніта́ння = lift (of a pump)
~ над рі́внем мо́ря = height [elevation] above sea level
~ напо́ру = див. ~ тиску
~ на́різі = depth of a thread
~ небе́сного ті́ла = altitude of a celestial body (в апогеї/перигеї – at apogee/perigee)
нескориго́вана ~ = (без температурної поправки) indicated altitude
~ одини́ці перене́сення = (х.) height of a transfer unit
ортометри́чна ~ = orthometric height
~ па́дання = distance [depth] of fall; (спаду) drop height
~ паралелогра́ма = altitude of a parallelogram
п’єзометри́чна ~ = piezometric head
~ підне́сення = rise; lift; (в капілярі) capillary rise
~ підняття́ = див. ~ піднесення
~ пі́ку = peak height
~ пірамі́ди = pyramid altitude
позі́рна ~ = apparent altitude
полови́нна ~ half-height □ щось полови́нної —и́ = half-height smth
при́ладо́ва ~ = (без температурної поправки) indicated altitude
~ припли́ву = rise of the tide, tide height
~ про́філю = depth of profile
ре́перна ~ = benchmark [bench-mark] elevation
~ світи́ла = див. ~ небесного тіла
скориго́вана ~ = (з температурною поправкою) corrected [true] altitude
~ снігово́го по́криву = snow depth, depth of snow
~ спа́ду = drop height
~ спли́неного ша́ру = fluid(ized) bed depth
спостере́жувана ~ = apparent altitude
спра́вжня ~ = actual altitude
~ стати́чного ти́ску = static head
~ стовпа́ = height of a column; (плину) head
~ стя́того ко́нуса = truncated-cone [frustum] altitude
~ ти́ску = pressure height
~ то́ну = pitch; (абсолютна) absolute pitch; (відносна) relative pitch; (еталонна) standard pitch
~ трапе́ції = trapezoid [trapezium] altitude
~ трику́тника = altitude of a triangle
~ усмо́ктування = suction head [lift]
факти́чна ~ = actual altitude
~ фігу́ри = (геометричної) altitude of a (geometric) figure
~ хви́лі = wave height
~ хмар = (над поверхнею землі) ceiling; (географічна) cloud height
~ цилі́ндра = cylinder altitude
~ ша́ру = depth [thickness] of a layer
~ ша́ру о́падів = depth of precipitation
шви́дкісна ~ = (стовпа плину) energy head
впере́д 1. (спрямований, що рухається) forward, onward □ ~ і наза́д to and fro; взад і ~ back and forth; про́сто ~, пря́мо ~ straight on 2. (у напрямі) forward(s), onward(s), ahead □ голово́ю ~ (передньою чи верхньою частиною) head first; кінце́м ~ endways, endwise 3. (далі) forth, on, along
втра́т|а 1. loss (на – by; через, внаслідок – due to) □ зазна́ти — to sustain losses 2. (жертва) sacrifice 3. (на дисипацію, мн.) dissipation 4. (через витікання, мн.) leakage; flow, discharge див. тж витікання 5. (газу тощо) escape 6. (відходи, мн.) wastes, wastage
акти́вні —и = див. омічні —и
~ а́льфа-части́нок че́рез ґофро́ваність по́ля = ripple-induced loss of alpha-particles
—и в діеле́ктрику = dielectric loss
—и в залі́зі = core [iron] loss
—и в коро́ні = corona loss
—и в на́витці = coil loss
відно́сні —и = relative loss
вне́сені —и = insertion loss
вну́трішні —и = internal loss
—и в осе́рді = core [iron] loss
—и в резона́торі = cavity loss
—и в ста́лі = core [iron] loss
гідравлі́чні —и = hydraulic loss
гістере́зні —и = hysteresis loss
~ гну́чкости = stiffening
~ да́них = data loss
динамі́чні —и = dynamic loss
дисипаці́йні —и = dissipation loss
диференці́йні гістере́зні —и = incremental hysteresis loss
дифракці́йні —и = diffraction loss
дифузі́йні —и = diffusion loss
діелектри́чні —и = dielectric loss
електри́чні —и = electric loss
~ електро́на = electron loss
енергети́чні —и = див. и енергії
—и ене́ргії = 1. energy loss (на йонізацію – by ionization; на променювання – by radiation) 2. (на дисипацію) energy dissipation 3. (техн.) dissipated power, power loss 4. (на вході до вузького каналу) entrancet loss; (на виході з вузького каналу) exit loss; (на переході до вужчого/ширшого каналу) contraction/enlargement loss 5. (частинки) particle-energy loss, degradation of a particle; (нейтрона) neutron degradation; (через зіткнення) collisional loss/degradation 6. (через розсіювання) energy dissipation, energy degradation
~ жо́рсткости = limpness
~ зага́льности loss of generality □ без —и зага́льности = without a loss of generality, without sacrificing generality
~ зда́тности (механізму, конструкції) вико́нувати свою́ фу́нкцію = failure
йонізаці́йні —и = ionization loss
конвекти́вні —и = convective [convection] loss
крайові́ —и = end loss
—и крізь ізоля́цію = insulation loss
магне́тні —и = magnetic loss
—и магне́тного пото́ку = magnetic-flux loss; (на розсіювання) flux [magnetic] leakage
~ ма́си = mass loss
механі́чні —и = mechanical loss
наванта́гові —и = load loss
—и на вбира́ння = absorption loss
—и на випаро́вування = evaporation loss
—и на ви́ході = output loss
—и на вихоро́ві стру́ми = eddy-current loss
—и на відбива́ння = reflection loss
—и на вхо́ді = input loss
—и на гальмівне́ променюва́ння = bremsstrahlung loss
—и на гістере́зу = [гістере́зис] hysteresis loss
—и на Джо́улеве тепло́ = resistance loss
—и на дисипа́цію = dissipation loss
—и на дисоція́цію = dissociation loss
—и на дифра́кцію = diffraction loss
—и на зало́млювання = refraction loss
—и на збу́джування = excitation loss
—и на зі́ткнення = collision loss
—и на йоніза́цію = ionization loss
—и на кінця́х = end loss
—и на коронува́ння = corona loss
—и на лі́нії = (електропересилання тощо) line loss
—и на одини́цю довжини́ = loss per unit length
—и на поглина́ння = absorption loss
~ напо́ру = див. ~ натиску
—и на променюва́ння = radiation loss
—и на рефра́кцію = refraction loss
—и на розлива́ння = spillage
—и на розсипа́ння = spillage
—и на розсі́ювання = 1. scattering loss 2. (енергії) dissipation loss
—и на сті́нці = wall loss
—и на тертя́ = friction loss, loss by friction
~ на́тиску = 1. head loss, loss of head 2. (тертьова) friction head
—и на торця́х = end loss
—и на черенко́вське променюва́ння = Cherenkov loss
незворо́тні —и (ене́ргії) = irreversible (energy) loss
~ нейтро́нів = neutron loss; neutron leakage
омі́чні —и = (енергії) ohmic loss, ohmic dissipation, resistance loss; (у плазмі) ohmic plasma loss
орбіто́ві —и = orbital loss
очі́кувані —и = expected loss
пито́мі —и = specific loss
поверхне́ві —и = surface loss
поляризаці́йні —и = polarization loss
~ поту́жности = 1. (техн.) power loss 2. (ел.) backoff
прийня́тні —и = admissible [tolerable] loss
~ промі́ння = radiation loss; (на витікання) radiation leakage
~ пру́жности = elastic failure
радіяці́йні —и = radiation loss
~ реакти́вности = reactivity loss
релаксаці́йні —и = relaxation loss
розподі́лені —и = distributed loss
~ симе́трії = symmetry breaking
~ сті́йкости = loss of stability, destabilization
сума́рні —и = total loss
теплові́ —и = heat [ thermal] loss, loss [egress] of heat
~ теплоносія́ = loss of coolant
тертьові́ —и = 1. friction loss, loss by friction 2. (натиску) friction head
тимчасо́ва ~ функці́йности = (механізму, конструкції) failure
~ ти́ску = pressure loss
~ то́чности loss of accuracy; (гіршання) degradation of accuracy; (жертва) sacrifice of accuracy □ без —и то́чности = without a loss of accuracy, without sacrificing accuracy
—и у ві́льному про́сторі = free-space loss
—и у наванта́зі = load loss
—и у про́зорі = gap loss
~ части́нки = [части́нок] particle loss
~ ча́су = (марна) waste of time
—и че́рез витіка́ння = leakage, flow, discharge
—и че́рез ґофро́ваність по́ля = ripple(-induced) loss
—и че́рез розлива́ння = spillage
—и че́рез розсипа́ння = spillage
гала́ктика 1. (загальний термін) galaxy 2. (наша, що до неї належить Сонце) Galaxy
акти́вна ~ = active galaxy
бурхли́ва ~ = exploding [violent] galaxy
велете́нська ~ = giant galaxy
взаємоді́йні —и = interacting galaxies
вибухо́ва ~ = exploding [violent] galaxy
дале́ка ~ = distant galaxy
дити́нна ~ = infant galaxy
еліпти́чна ~ = elliptical galaxy
ерупти́вна ~ = eruptive galaxy
За́йфертова ~ = Seyfert galaxy
~ (і)з акти́вним ядро́м = active-nucleus galaxy
зо́внішня ~ = external galaxy
інфрачерво́на ~ = infrared galaxy
ка́рликова ~ = dwarf galaxy
кільце́ва ~ = ring galaxy
кла́стерна ~ = (що належить до кластеру) cluster galaxy
компа́ктна ~ = compact galaxy
лінзоподі́бна ~ = lenticular galaxy
Маркаря́нова ~ = Markarian galaxy
непра́вильна ~ = irregular galaxy
норма́льна ~ = normal galaxy; (спіральна) normal spiral galaxy
опти́чна ~ = optical galaxy
пекуля́рна ~ = peculiar galaxy
подві́йна ~ = binary galaxy
позакла́стерна ~ = field galaxy
~ по́ля = field galaxy
пра́вильна ~ = regular galaxy
рентґе́нівська ~ = x-ray galaxy
Се́йфертова ~ = див. Зайфертова ~
спіра́льна ~ = spiral galaxy; (із перемичкою) barred spiral galaxy
сферо́їдна ~ = spheroidal galaxy
~ ти́пу голова́-хвіст = head-tail galaxy
~ ти́пу ядро́-га́ло = core-halo galaxy
шу́мна ~ = noisy galaxy
голов|а́ 1. headнад —о́ю overhead; —о́ю впере́д (передньою чи верхньою частиною) head first 2. (керівник установи) head 3. (на нараді тощо) chair, chairperson; (чоловік) chairman; (жінка) chairwoman
~ коме́ти = comet head; (розпливчаста) fuzzy head (of a comet)
~ ску́пчення дислока́цій = head of a (dislocation) pileup
~ сму́ги = (спектральної) band head
голо́в|ка 1. headбез —ки (про ґвинт тощо) headless; із —кою headed; підво́дити —ку (дисковода) to seek 2. (ручка тощо) knob
~ болта́ = bolt head
вимі́рювальна ~ = див. мірча ~
~ вимі́рювача = gage head
відтво́рювальна ~ = reproducing head
дете́кторна ~ = detector head
діли́льна ~ = dividing [indexing] head
друкува́льна ~ = print(er) [printing] head
~ за́клепки = rivet head
замі́нна ~ = interchangeable head
запи́сувальна ~ = recording head
звукова́ ~ = sound head
~ звукоза́пису = (sound-)recording head
~ звукознімача́ = pickup head, cartridge
знімна́ ~ = removable [interchangeable] head
~ зразка́ = sample head
зчи́тувальна ~ = (комп.) read(ing) head
коні́чна ~ = tapered head
кру́гла ~ round headз кру́глою —кою = round-head(ed)
~ лічи́льника = counting head
ла́зерна ~ = laser head
магне́тна ~ = magnetic head
мікрометри́чна ~ = micrometer head
мі́рча ~ = measuring [sensing, gage] head
~ молотка́ = hammer head
нерухо́ма ~ = fixed head
~ ню́ти = rivet head
обертна́ ~ = rotary [rotating] head
опти́чна (чутли́ва) ~ = optical (sensing) head
писа́льна ~ = recording head
поля́рна ~ = (молекули) polar head
рухо́ма ~ = movable [moving] head
~ самонаво́дження = (ел.) seeker
сканува́льна ~ = scanhead, scanning head
стира́льна ~ = erase head
~ тве́ла = fuel-element cap
фіксо́вана ~ = fixed head
фотометри́чна ~ = photometer head
~ цвя́ха = nailhead
чита́льна ~ = (комп.) read(ing) head
чита́льно-запи́сувальна ~ = (комп.) read-write head
чутли́ва ~ = sensing [detector] head; (оптична) optical (sensing) head
~ шпи́льки = pinhead
головни́й 1. main 2. (засадничий, основний) basic 3. (матем.) principal; (про член ряду, полінома) leading 4. (про пристрій, зокрема комп’ютер, годинник) master 5. (найважливіший) paramount; major 6. (першочерговий) primary 7. (кардинальний) cardinal 8. (центральний) central 9. (переважний) (pre)dominant, leading 10. (чільний, провідний) head, leading 11. (про керівництво) chief, capital 12. (найстарший за статусом) senior 13. (найбільший) grand
горизо́нт (-у) 1. horizon □ за —ом over [below, beyond] the horizon; бі́ля/поблизу́ —у near the horizon 2. (геол.) floor
ви́дний ~ = 1. visible horizon 2. (обрій) skyline 3. (тв) observer’s horizon 4. (позірний) apparent horizon
види́мий ~ = див. видний ~
відбива́льний ~ = (геол.) reflector; (глибинний) subsurface reflector; (сейсмічний) seismic reflector
відчу́тний ~ = sensible horizon
~ візи́рування = elevation head
водовмі́сний ~ = (геол.) aquifer
водонепрони́кний ~ = (геол.) aquifuge
водоно́сний ~ = див. водовмісний ~
гео́їдний ~ = heoidal horizon
геометри́чний ~ = geometrical horizon
~ ґрунтови́х вод = water table
зало́млювальний ~ = (геол.) refractor; (глибинний) deep refractor; (сейсмічний) seismic refractor
~ імли́ = haze horizon
і́стинний ~ = true horizon
космологі́чний ~ = cosmological horizon
~ Коші́ = (тв) Cauchy horizon
~ мас = (тв) mass horizon
математи́чний ~ = rational [celestial] horizon
небе́сний ~ = celestial horizon
неправди́вий ~ = false horizon
неспра́вжній ~ = false horizon
~ об’є́ктів = object horizon
ома́нний ~ = false horizon
опти́чний ~ = optical horizon
~ поді́й = (тв) event horizon
позі́рний ~ = apparent horizon
правди́вий ~ = true horizon
причино́вий ~ = causality horizon
радіолокаці́йний ~ = radar horizon
~ спостерігача́ = (тв) observer’s horizon
спра́вжній ~ = true horizon
~ тума́ну = fog horizon
фізи́чний ~ = observer’s horizon
части́нко́вий ~ = particle horizon
~ части́нок = див. частинковий ~
Шва́рцшильдів ~ = Schwarzschild horizon
шту́чний ~ = 1. (прилад) artificial horizon 2. (мірчого приладу, геод.) height of an instrument
дире́ктор (-а) 1. (тт) director 2. (антени тощо) director 3. (посада) manager, head, director
немати́чний ~ = nematic director
Фра́нків ~ = Frank director
дн|о 1. bottom □ догори́ —ом bottom-up, upside(-)down; із пло́ским —ом flat-bottom(ed); із кру́глим —ом round-bottomed; найбли́жчий до —а (the) bottommost 2. (основа) base, ground, floor 3. (геометричного тіла) base; (циліндра, діжки тощо) head див. тж основа
~ вале́нтної зо́ни = valence-band bottom
~ ви́різу = (мф) notch root
~ ді́жки = barrel head
~ доли́ни = bottom of a valley
~ зо́ни прові́дности = conduction-band bottom
~ ко́лби = (електроннопроменевої трубки) bulb face
~ ко́нуса = base of a cone
кру́гле ~ = round(ed) bottom
~ мі́німуму = (кривої) bottom of a minimum (in a curve)
~ мо́ря = sea bed [floor, bottom]
~ океа́ну = ocean floor
~ потенція́льної я́ми = bottom of a potential well
~ реа́ктора = reactor bottom [floor]
~ рі́чки = river bottom
~ по́ршня = piston head
~ то́лока = див. ~ поршня
~ цилі́ндра = cylinder head
жму́т|о́к (-тка́) 1. (частинок) bunch □ утво́рювання —кі́в bunching; розплива́ння —кі́в debunching 2. (матем.) sheaf, star див. тж в’язка 3. bundle; cluster; flock; wisp
ви́ведений ~ = ejected bunch
високоенергети́чний ~ = high-energy bunch
~ високоенергети́чних части́нок = high-energy particle bunch
~ електро́нів = electron bunch, bunched electrons
заінжекто́ваний ~ = injected bunch
інерці́йний ~ = (що рухається за інерцією) coasting bunch
інжекто́ваний ~ = injected bunch
~ кіл = sheaf [star] of circles
когере́нтний ~ = 1. (фіз) coherent bunch 2. (матем.) coherent sheaf
~ ко́мплексів = sheaf of complexes
~ криви́х = sheaf [star] of curves
наносеку́ндний ~ = nanosecond bunch
некогере́нтний ~ = (фіз) incoherent bunch
обви́слий ~ = (матем.) flabby [welk] sheaf
оборо́тний ~ = (матем.) invertible sheaf
~ па́ростків = (матем.) sheaf of germs
пере́дній ~ = head bunch
~ площи́н = sheaf [star] of planes
пришви́дшуваний ~ = accelerated bunch
~ про́менів = sheaf [star] of rays
~ прями́х = sheaf [star] of lines
~ сфер = sheaf [star] of spheres
~ части́нок = particle bunch; (високоенергетичних) high-energy (particle) bunch
щі́льний ~ = (частинок) dense bunch
заві́дувач (-а) head; manager; chairman; person in charge
~ ка́тедри [ка́федри] фі́зики = chairman [head] of the physics department
за́голо́вковий 1. head, header, heading; headline 2. (титульний) title
за́голо́вок (-вка) 1. (назва) title □ дава́ти ~ to entitle 2. (шапка) head, header, heading; headline 3. (завширшки у шпальту) banner
~ підро́зділу = subhead(ing)
~ повідо́млення = (message) header
пото́чний ~ = running head
~ ро́зділу = division header
~ фа́йлу = file header
фі́рмовий ~ = (на бланку установи) letterhead
зі́ткне|ння 1. (частинок) collision; encounter □ без —нь collisionless, collision-free; (що відбувається) пі́сля ~ postcollision; спричи́нений —нням(и) collision-induced; що зазна́в —нь (про нейтрон) nonvirgin; що не зазна́в —нь uncollided, unencountered; (про нейтрон) virgin 2. (удар) impact, shock; impingement 3. (сильний удар) smash; (у перешкоду) crash 4. (конфлікт) clash
~ а́тома з пороши́нкою = atom-grain collision
а́том-а́томне ~ = atom(ic) collision, atom-atom collision
а́том-зерни́нне ~ = atom-grain collision
~ а́томів = див. атом-атомне ~
а́том-моле́кульне ~ = atom-molecule collision
а́томне ~ = див. атом-атомне ~
багаторазо́ві ~ = multiple collisions
багаточастинко́ве ~ = many-particle [many-body] collision
безвипромі́нне ~ = nonradiative [radiationless] collision
~ без випромі́нювання = див. безвипромінне ~
~ без променюва́ння = див. безвипромінне ~
~ важки́х йо́нів = heavy-ion collision
випадко́ве ~ = random collision
випромі́нне ~ = radiative collision
високоенергети́чне ~ = high-energy collision
~ високоене́ргети́чних части́нок = див. високоенергетичне ~
внутрішньоядро́ве ~ = intranuclear collision
гадро́н-гадро́нне ~ = hadron(-hadron) collision
гадро́н-ядро́ве ~ = hadron-nucleus collision
гли́боко непружне́ ~ = deep inelastic [strongly damped] collision, relaxed peak process; quasi-fission; (важких йонів) deep inelastic heavy-ion collision; (ядер) incomplete (nuclear) fusion
двійко́ве ~ = див. двочастинкове ~
двочасти́нко́ве ~ = two-particle [two-body, binary, pair] collision
~ дру́гого ро́ду = collision of the second kind, exoergic collision
екзоенергети́чне ~ = exoergic collision, collision of the second kind
(ексито́н-)ексито́нне ~ = exciton(-exciton) collision
~ електро́на з нейтра́льною части́нкою = electron-neutral collision
електро́н-а́томне ~ = electron-atom collision
(електро́н-)електро́нне ~ = electron(-electron) collision
електро́н-йо́нне ~ = electron-ion collision
електро́н-моле́кульне ~ = electron-molecule collision
електро́н-позитро́нне ~ = electron-positron collision
електро́н-прото́нне ~ = electron-proton collision
електро́н-фоно́нне ~ = electron-phonon collision
електро́н-ядро́ве ~ = electron-nucleus collision
ендоенергети́чне ~ = endoergic collision, collision of the first kind
жорстке́ ~ = hard collision
зареєстро́ване ~ = recorded collision
захо́пне ~ = capture collision
~ зерни́н = (у плазмі) grain-grain collision
~ з(і) змі́щенням = (атома з вузла кристалічної ґратки) displacement collision
~ з переверта́нням спі́ну = spin-flip collision
~ з променюва́нням = див. випромінне ~
ідеа́льно пружне́ ~ = perfectly elastic collision
йон-а́томне ~ = ion-atom collision
йонізівне́ ~ = ionizing collision
(йон-)йо́нне ~ = ion(-ion) collision
йо́н-моле́кульне ~ = ion-molecule collision
квазипружне́ ~ = quasi-elastic collision
ковзне́ ~ = (мех.) glancing [grazing] collision
конта́ктове ~ = contact collision
куло́нівське ~ = Coulomb collision
~ куль = collision of balls [spheres]
міжа́томне ~ = atom-atom collision
міжелектро́нне ~ = electron-electron collision
міжзерни́нне ~ = (у плазмі) grain-grain collision
міжмоле́кульне ~ = molecular [molecule(-molecule)] collision
~ моле́кул = molecule(-molecule) [molecular] collision
м’яке́ ~ = soft collision
надвисокоенергети́чне ~ = very-high-energy collision
~ надвисокоенергети́чних части́нок = very-high-energy collision
~ надтеплови́х нейтро́нів = epithermal(-neutron) collision
надпружне́ ~ = (ат. фіз.) superelastic collision
невипромі́нне ~ = nonradiative [radiationless] collision
незахо́пне ~ = non-capture collision
нейтро́н-нейтро́нне ~ = neutron-neutron collision
непружне́ ~ = inelastic collision
нерадіяці́йне ~nonradiative [radiationless] collision
нерелятивісти́чне ~ = nonrelativistic collision
нецентра́льне ~ = див. нецентрове ~
нецентро́ве ~ = off-center collision
низькоенергети́чне ~ = low-energy collision
~ низькоенергети́чних части́нок = low-energy collision
норма́льне ~ = normal collision
~ нукло́на з ядро́м = nucleon-nucleus collision
нукло́н-нукло́нне ~ = nucleon-nucleon collision
нукло́н-ядро́ве ~ = nucleon-nucleus collision
обмі́нне ~ = exchange collision
одноразо́ве ~ = single collision
орбіто́ве ~ = (йона з атомом) orbiting collision
па́рне ~ = див. двочастинкове ~
перифері́йне ~ = peripheral collision
~ пе́ршого ро́ду = collision of the first kind, endoergic collision
подві́йне ~ = double collision
позитро́н-а́томне ~ = positron-atom collision
позитро́н-йо́нне ~ = positron-ion collision
позитро́н-моле́кульне ~ = positron-molecule collision
(позитро́н-)позитро́нне ~ = positron(-positron) collision
поодино́ке ~ = collision event
~ пороши́нок = (у плазмі) grain-grain collision
послідо́вні ~ = successive encounters
потрі́йне ~ = triple collision
пружне́ ~ = elastic collision
пряме́ ~ = (яф) knock(-)on
радіяці́йне ~ = radiative collision
релятивісти́чне ~ = relativistic collision
скісне́ ~ = (мех.) glancing collision
~ соліто́на з дефе́ктом = soliton-defect collision
(соліто́н-)соліто́нне ~ = soliton(-soliton) collision
~ стру́менів (частинок) beam collision
~ тото́жних части́нок = collision of identical particles
тричасти́нко́ве ~ = three-particle [three-body] collision
ультрарелятивісти́чне ~ = ultrarelativistic collision
фото́н-а́томне ~ = photon-atom collision
фото́н-електро́нне ~ = photon-electron collision
фото́н-йо́нне ~ = photon-ion collision
фото́н-моле́кульне ~ = photon-molecule collision
фото́нне ~ = photon collision
фото́н-позитро́нне ~ = photon-positron collision
центра́льне ~ = див. центрове ~
центро́ве ~ = central collision
цілко́м непружне́ ~ = completely inelastic [perfectly inelastic] collision
~ части́нки зі сті́нкою = wall collision
~ части́нок = particle collision [encounter]; (високих енергій) high-energy (particle) collision; (проміжних енергій) intermediate-energy (particle) collision; (низьких енергій) low-energy (particle) collision; (надвисоких енергій) very-high-energy collision
чолове́ ~ = head-on collision
ядро́-ядро́ве ~ = nucleus-nucleus [nuclear] collision
керівни́й 1. control, controlling; governing 2. (чільний, провідний) head, leading 3. (напрямний) guiding 4. (координаційний) administrative 5. (виконавчий) managerial, executive 6. (відхилювальний тощо) steering 7. (у системі керівний-керований) master
керівни́к (-а) 1. (установи) head 2. (науковий) supervisor 3. (провідник) leader 4. (розпорядник) manager
~ ви́щої ла́нки = senior manager
~ найви́щої ла́нки = head, leader
науко́вий ~ = (research) supervisor; (проєкту тощо) research manager
~ проє́кту = (наукового) project [team] leader, research manager; (технічного) project engineer; (розпорядник) project manager
~ сере́дньої ла́нки = middle manager
керува́ти 1. (процесом) control 2. (апаратурою) operate, run 3. (пристроєм) steer 4. (автомобілем) drive, steer 5. (маніпулювати) handle, manipulate 6. (реґулювати) regulate 7. (визначати) govern 8. (спрямовувати) direct, guide 9. (науковою роботою) supervise 10. (діяльністю; системою) manage 11. (очолювати) head, lead (чимось – smth) 12. (державою) govern, rule 13. (виконавчими діями) administer
непра́вильно ~ = mislead; mismanage; mishandle (чимось – smth)
кін|е́ць (-нця́) 1. end □ —це́м end on; —це́м упере́д endways, endwise; бі́ля —ця́ towards the end; від —ця́ до —ця́, від одно́го —ця́ до і́ншого from end to end; від поча́тку до —ця́ from beginning to end; до —ця́ (в просторі) to the end; (в часі) till the end; із відкри́тим —це́м open-end(ed); із закри́тим —це́м closed-end; у на́прямі до —ця́ approaching the end; з’єднати —ця́ми to connect end to end 2. (кінцева точка) endpoint; extremity; terminus 3. (кінцевий пункт) terminal 4. (вістря, кінчик) tip 5. (короткий кусок дроту, розм.) bridle 6. (завершення) finish; termination □ ~ —це́м (зрештою) eventually, finally, ultimately; in the long run; after all; під ~ finally
близьки́й ~ = near end
~ ве́ктора = tip of a vector
ве́рхній ~ = upper end
відкри́тий ~ = (труби тощо) open end
відрі́заний ~ = stub; (залишок) stump
ві́льний ~ = free [loose] end
ві́льно опе́ртий ~ = simply-supported end
глухи́й ~ = dead end, impasse
го́стрий ~ = sharp [pointed] end
дале́кий ~ = far end
загермет(из)о́ваний ~ = sealed end
заго́стрений ~ = pointed end
за́дній ~ = back end; far end-point extremity
закри́тий ~ = (труби тощо) closed end
закрі́плений ~ = fixed end
запра́вний ~ стрі́чки = tape leader
зафіксо́ваний ~ = fixed end
защі́льнений ~ = sealed end
~ крила́ = wing tip
~ ланцюга́ = end of a chain, chain end
лі́вий ~ = left end; left-hand end-point
незакрі́плений ~ = free [loose] end
незафіксо́ваний ~ = free [loose, unfixed] end
непозна́чений ~ = (дроту) unidentified end
нерухо́мий ~ = (матем.) fixed endpoint
ни́жній ~ = lower end
опе́ртий ~ = supported end; (вільно) simply-supported end
пере́дній ~ = front end
позна́чений ~ = (дроту) identified end
початко́вий ~ стрі́чки = (заправний) tape leader
пра́вий ~ = right end; right-hand endpoint
про́сти́й ~ = (матем.) prime end
~ рядка́ = line break
~ (сеа́нсу) пересила́ння = end of a transmission
сліпи́й ~ = dead end
~ спрямо́ваного ребра́ = (графу) dart head
~ стріли́ = arrowhead, extremity [tip] of an arrow
~ стрі́лки = point of a needle
~ те́ксту = end of a text
товсти́й ~ = butt
~ то́му = end of a volume
тонки́й ~ = tip
тупи́й ~ = blunt end
~ фа́йлу = end of a file
~ цита́ти = (у виступі) unquote, end of the quotation
коефіціє́нт (-а) 1. coefficient (чогось – of smth) 2. (множник) factor (перед виразомbefore/outside an expression) див. тж множник 3. (числовий) number, figure 4. (сталий) constant 5. (показник) index 6. (відношення) ratio
~ абсо́рбції = absorption coefficient/factor/ratio, absorptivity, absorptance
~ адге́зії = adhesion coefficient
~ адіяба́тної сти́сности = adiabatic compressibility factor
~ адсо́рбції = adsorption coefficient
аеродинамі́чний ~ = aerodynamic coefficient
Айншта́йнів ~ = Einstein number
~ акомода́ції = accommodation coefficient
~ акти́вности = (х.) activity coefficient
ампліту́дний ~ = amplitude [peak] factor; (імпульсу тж) crest factor
амплітудний ~ відбива́ння = absolute reflectance
~ ампліту́дної модуля́ції = amplitude modulation factor
А́нґстремів ~ = Ångström coefficient
~ анізотропі́ї = 1. anisotropy factor 2. (коефіцієнтів поглинання, опт.) dissymmetry factor
~ антиекранува́ння = antishielding factor
апарату́рний ~ = (поправковий) meter factor
аперту́рний ~ = aperture efficiency
~ асиме́трії = 1. asymmetry parameter/coefficient 2. (матем.) coefficient of skewness 3. (дисбалансу) unbalance factor
Бе́бкоків [Ба́бкоків] ~ = (тертя) Babcock coefficient of friction
балісти́чний ~ = ballistic coefficient
бари́чний ~ = pressure coefficient
барометри́чний ~ = barometric coefficient
~ безпе́ки = safety factor, margin [factor] of safety
безрозмі́рнісний ~ = dimensionless [nondimensional] coefficient/factor
~ біжу́чої хви́лі = traveling-wave factor/ratio
~ бі́льшання = growth factor
біно́мний ~ = binomial coefficient/factor
бу́квений ~ = literal coefficient/factor
вагови́й ~ = weight factor/coefficient
~ варія́ції = (стат.) coefficient of variation
варіяці́йний ~ = variation coefficient
~ вбира́ння = див. ~ абсорбції
~ верта́льної си́ли = (мех.) force constant
~ взає́мної дифу́зії = interdiffusion coefficient
~ взає́мної кореля́ції = cross-correlation coefficient
~ взаємодифу́зії = interdiffusion coefficient
~ взаємоінду́кції = mutual inductance
~ ви́грашу = 1. (стат.) gain factor 2. (яф) advantage factor; (у відтворюванні ядерного палива) breeding [conversion] gain
~ видобува́ння = extraction factor
~ вижива́ння = (опромінених організмів) survival ratio
~ використа́ння = 1. usage; utilization factor 2. (обладнання) operation(al) factor 3. (площі апертури) aperture efficiency 4. (струму) current efficiency 5. (теплових нейтронів) thermal utilization factor
~ ви́окремлення = (ізотопів) separation factor
~ випаро́вування = vaporization coefficient
~ випароутво́рювання = vaporization coefficient
~ випромі́нювання = emissivity, emission coefficient
~ випро́стування = rectification factor
~ випрямля́ння = див. ~ випростування
~ висила́ння = emissivity, emission coefficient
~ витіка́ння = efflux coefficient; (утрат) leakage factor/coefficient
~ витрива́лости = endurance ratio
~ ви́ходу = (корисного) yield efficiency
Ві́ґнерів ~ = Wigner coefficient
~ відбива́ння = reflection coefficient/factor, coefficient of reflection, reflectance, reflectivity; (за нормального надходження хвилі) normal-incidence reflectivity; (за скісного надходження хвилі) oblique-incidence reflectivity; (звуку) sound [acoustic] reflection coefficient, acoustic reflectivity; (магнетного дзеркала) mirror ratio; (світла) luminous reflectance; (частинок) particle-reflection coefficient
~ відно́влювання = (пружного) coefficient of restitution
~ відокре́млення = (ізотопів) separation factor
~ відтво́рювання = reproduction [recovery] factor; (ядерного палива) breeding factor/ratio; (у реакторах-конвертерах) conversion ratio/factor; (надлишковий) breeding gain; (більший за одиницю) positive gain factor; (менший від одиниці) negative gain factor
~ відтво́рюваности = repeatability factor
~ відхи́лювання [ві́дхилу] (від напряму) deflection factor; (від заданого чи середнього значення) deviation ratio
вірія́льний ~ = virial coefficient
~ вну́трішньої конве́рсії = (яф) (internal) conversion coefficient, conversion fraction
~ вну́трішньої кореля́ції = internal correlation coefficient
~ всебі́чного сти́ску = compressibility factor
~ втори́нної електро́нної емі́сії = secondary electron-emission coefficient
~ втори́нної йо́нної емі́сії = secondary ion-emission coefficient
~ втрат = див. ~ утрат
~ ву́жчання = constriction coefficient; (струменя електронів у електронній гарматі) electron-gun density multiplication
~ в’я́зкости = viscosity coefficient, coefficient of viscosity
~ галу́ження = 1. branching factor 2. (розпаду, я ф) branching ratio
~ гальмува́ння = 1. (фіз. плинів) drag coefficient 2. (яф) moderation ratio
~ гармо́ніки = harmonic factor
~ гаря́чого кана́лу = (яф) hot-channel factor
генеалогі́чний ~ = (fractional-)parentage coefficient
гіромагне́тний ~ = gyromagnetic ratio
гістере́зний ~ = hysteresis coefficient
головни́й ~ = leading coefficient (полінома – of a polynomial)
Го́пкінсонів ~ = Hopkinson coefficient
двочле́нний ~ = binomial coefficient/factor
~ Деба́я-Во́лера = Debye-Waller factor
~ дезактива́ції = decontamination factor
~ демагнетува́ння = demagnetization factor
~ деполяриза́ції = depolarization factor
~ деформаці́йного змі́цнення = strain-hardening coefficient
~ деформа́ції = 1. (мех.) strain coefficient, coefficient of strain 2. (хвиль) distortion factor
~ Джо́уля-То́мсона = Joule-Thomson coefficient
~ дзерка́льного відбива́ння = specular-reflection factor; (амплітудний) specular [regular, direct] reflectance
~ дзерка́льности = (поверхні) specularity (parameter)
~ дилю́ції = dilution factor
~ Дирихле́ = Dirichlet factor
~ дисипа́ції = dissipation coefficient/factor
~ дисоція́ції = dissociation coefficient
~ диспе́рсії = dispersion coefficient/factor
~ дифу́зії = diffusion coefficient, diffusivity; (магнетного поля) magnetic diffusivity
~ дифу́зного відбива́ння = diffuse-reflection factor; (амплітудний) diffuse reflectance
ді́браний ~ = див. допасований ~
~ діелектри́чних утрат = dielectric loss factor/coefficient
~ діелектри́чної в’я́зкости = dielectric viscosity coefficient
ді́йсний ~ = real factor/coefficient
дові́льний ~ = arbitrary factor
дові́рчий ~ = confidence coefficient
допасо́ваний ~ = fitted coefficient
допасо́вувальний ~ = fitting coefficient
дробо́вий ~ = fractional coefficient
Дюфу́рів ~ = Dufour number
~ екранува́ння = screening factor; shielding factor/ratio
~ експози́ції = exposure factor
~ ексти́нкції = (опт.) extinction coefficient
~ екстра́кції = extraction factor
~ ексце́су = (матем.) excess coefficient
електри́чний ~ ко́ри́сної ді́ї = electrical efficiency
~ електромехані́чного зв’язку́ = electromechanical coupling coefficient
~ електро́нного поглина́ння = electron-absorption coefficient
~ електропрові́дности = (electrical) conductance див. тж електропровідність
~ електростри́кції = electrostrictive strain coefficient
~ емана́ції = (радону) emanating power
~ емі́сії = emission coefficient, emissivity
емпіри́чний ~ = empirical coefficient; (допасований) fitted coefficient
енергети́чний ~ ко́ри́сної ді́ї = (джерела проміння) radiant efficiency
Есенів ~ = Essen coefficient
~ Е́тинґсгаузена-Не́рнста = Ettingshausen-Nernst coefficient
ефекти́вний ~ мно́ження нейтро́нів = (у ядерному реакторі) effective multiplication factor
~ жо́рсткости = 1. (щодо зміни форми) rigidity coefficient, rigidity [shear] modulus, modulus of rigidity, modulus of elasticity in shear 2. (щодо виведення з рівноваги, пружини тощо) stiffness coefficient 3. (системи рівнянь) stiffness coefficient
~ жо́рсткости межі́ по́ділу = interfacial stiffness
~ за́йнятости = (ел.) duty factor
~ за́круту = coefficient of torsion, torsion number/coefficient
~ закру́чення = див. ~ закруту
~ зало́млювання = refractive [refracture] index, index of refraction
~ заника́ння = див. ~ згасання
~ запа́су мі́цности = safety factor
~ запі́знювання = time coefficient, lag constant
~ запо́внення = 1. (рівнів) occupancy, occupation number 2. (послідовности імпульсів) pulse ratio, (pulse) duty factor, duty cycle
заря́довий ~ = charge coefficient
~ затри́мування = (реакції) drag [hindrance] factor
~ збага́чення = enrichment factor (ядерного палива – of nuclear fuel)
~ збі́льшування = (опт., фот.) magnification (factor)
збі́рний ~ кореля́ції = multiple coefficient of correlation
~ зворо́тного зв’язку́ = (ел.) feedback factor/parameter; (неґативного) degeneration factor
~ звуковідбива́ння = sound [acoustic] reflection coefficient, acoustic reflectivity
~ звукоізоля́ції = sound [acoustic] reduction factor; noise-reduction factor
~ звукопоглина́ння = sound [acoustic] absorption coefficient, acoustic absorptivity
~ звукопрони́кности = sound [acoustic] transmission coefficient/factor, acoustic transmittivity
~ звукопропуска́ння = див. ~ звукопроникности
~ зв’язку́ = coupling coefficient/factor
~ зв’я́зности = connection coefficient
~ згаса́ння = damping coefficient/factor, decrement; (слабшання) attenuation coefficient; decay coefficient; (контуру) dissipation factor; (Ландау) Landau damping coefficient
Зе́єбеків ~ = Seebeck coefficient
~ зме́ншування шумі́в = noise-reduction coefficient/factor
~ змі́ни масшта́бу = rescaling factor
змі́нний ~ = variable coefficient/factor
~ змі́цнення = strengthening coefficient
~ змі́шування = mixing ratio
~ зни́ження = (номінальних параметрів) derating factor
~ (і)з по́правкою на = щось coefficient corrected for smth
~ зроста́ння = growth factor
~ зсіда́ння = shrinkage factor
~ зужи́тости = wear coefficient
~ зче́плення = linking number/coefficient
~ ізотермі́чної сти́сности = isothermal compressibility factor
~ інве́рсії = 1. (фіз.) inversion ratio 2. (матем.) power of inversion
~ інду́кції = (self-)inductance
~ інже́кції = injection coefficient
інтеґра́льний ~ = integral coefficient
~ інтенси́вности напру́г = [напру́жень] [КІН] stress-intensity factor [SIF]
інтерполяці́йний ~ = interpolation coefficient
~ інциде́нції = incidence number
~ йоніза́ції = ionization coefficient
~ каламу́тности = turbidity coefficient
калориметри́чний ~ calorimetric coefficient
калори́чний ~ = caloric coefficient
ква́нтовий ~ ко́ри́сної ді́ї = quantum efficiency
кисло́тний ~ = acid number
~ кінемати́чної в’я́зкости = (coefficient of) kinematic viscosity
кінети́чний ~ = (середовища) kinetic coefficient
~ кінети́чного тертя́ = coefficient of kinetic friction
~ кла́стерности = (тг) clustering coefficient
~ Кле́бша-Ґо́рдана = Clebsch-Gordan coefficient
ко́лірний ~ = (основний) tristimulus value; (хроматичний) chromaticity coordinate
компенсува́льний ~ = compensation factor
ко́мплексний ~ = complex factor/coefficient
~ конвекти́вного теплоо́бміну = heat-convection coefficient
~ конве́кції = convection [film] coefficient
~ конве́рсії = (яф) conversion fraction, (internal) conversion coefficient
~ конденса́ції = condensation number/coefficient
~ контра́кції = (струменя) contraction coefficient
~ контра́стовости = (гамма-фактор) gamma
~ концентра́ції напру́г = [напру́жень] [ККН] stress concentration factor [SCF]
~ кореля́ції = correlation coefficient/factor
~ ко́ри́сної ді́ї [ккд] efficiency (ratio); (тд) coefficient of performance; (антени) radiation efficiency; (виходу) yield efficiency; (електрода) electrode efficiency; (лазера) laser efficiency; (приладу) performance index; (циклу) cycle efficiency; (циклу Карно) Carnot efficiency □ з висо́ким —ом ко́ри́сної ді́ї high-efficiency; (високопродуктивний) (highly) efficient; з низьки́м —ом ко́ри́сної ді́ї = low-efficiency
~ крос-кореля́ції = cross-correlation coefficient
кутови́й ~ = angular coefficient; slope
~ Ламе́ = Lamé coefficient
~ ле́ткости = fugacity (coefficient)
ліні́йний ~ = linear coefficient
~ ліні́йного ві́дгуку = linear response
~ ліні́йного розши́рювання (теплового) linear expansivity, coefficient of linear expansion
лі́терний ~ = literal coefficient/factor
Ло́ренців ~ = 1. (опт.) Lorenz factor 2. (тв) Lorentz factor
максима́льний дося́жний ~ підси́лювання = maximum available gain [MAG]
мали́й ~ = small coefficient/factor
ма́совий ~ = mass coefficient; (реактивности, я ф) mass coefficient of reactivity
масшта́бний ~ = 1. (шкали) scale factor 2. (у законі подібности) scaling factor
метри́чний ~ metric coefficient
механі́чний ~ ко́ри́сної ді́ї = mechanical efficiency
~ мінли́вости = coefficient of variation
~ мі́цности = (ел.) safety factor
~ мно́ження = (ел.) multiplication factor
~ мно́ження нейтро́нів = (у ядерному реакторі) (neutron) multiplication factor, multiplication constant; (на швидких нейтронах) fast fission factor; (на теплових нейтронах) thermal fission factor; (у реакторі нескінченних розмірів) infinite multiplication factor
~ модуля́ції = modulation factor; (амплітудної тж) modulation index
моля́рний ~ = molar coefficient
~ монотропі́ї = monotropy coefficient
~ Му́ді = Moody factor
~ наванта́ги [наванта́ження] load factor
~ нагніта́ння = pumping ratio
~ на́двишку = excess coefficient
~ наді́йности = 1. (матем.) confidence coefficient 2. (техн.) reliability factor/index 3. (запас міцности, ел.) safety factor, factor of safety (за, щодо – against)
~ надлишко́вого відтво́рювання = (палива) breeding [conversion] gain
~ надлишко́вого мно́ження нейтро́нів = (у реакторі) excess multiplication factor
~ на́длишку = excess coefficient
найста́рший ~(the) leading [highest] coefficient
~ напря́млености = див. ~ спрямованости
на́прямний ~ = direction number
~ насві́тлювання = exposure factor
~ на́ситу = saturation ratio
~ наси́чення = saturation ratio
~ небезпе́ки = (яф) danger coefficient
неви́значений ~ = undetermined coefficient
невідо́мий ~ = unknown coefficient/factor
~ неґати́вного зворо́тного зв’язку́ = degeneration factor
~ не́збі́гу = mismatch factor
неліні́йний ~ = nonlinear coefficient
~ неліні́йности = (амплітудної характеристики) nonlinearity factor
~ неліні́йного ві́дгуку = nonlinear response
~ неліні́йного спотво́рення = nonlinear distortion factor
~ неповноти́ по́шуку = (комп.) elimination factor
~ непрозо́рости = (coefficient of) opacity
~ нерівномі́рности = (освітлення) variation factor
~ ни́жчання = (номінальних параметрів) derating factor
номіна́льний ~ підси́лювання = available gain
нормува́льний ~ = normalization factor
обе́рнений ~ = reciprocal factor
~ обе́рненої спрямо́ваности front-to-back ratio
о́б’є́мний ~ = volumetric coefficient
~ о́б’є́много розши́рювання coefficient of cubical [volumetric, thermal] expansion, expansivity □ із вели́ким/мали́м —ом о́б’є́много розши́рювання = high-expansion/low-expansion
~ обті́чности = streamlining factor
одночле́нний ~ = monomial coefficient [factor]
~ Оже́ = Auger coefficient
окре́мий ~ кореля́ції = partial coefficient of correlation
О́нзаґерів ~ = Onsager coefficient
~ о́пору = 1. (ел.) resistance coefficient 2. (чолового, фіз. плинів) drag coefficient
~ опромі́нености = exposure factor
~ опу́клости = kurtosis
~ оса́джування = sedimentation coefficient
осмоти́чний ~ = osmotic coefficient
~ основно́ї гармо́ніки fundamental factor
~ очи́щення = (дезактивації) decontamination factor
пакува́льний ~ = див. ~ укладу
~ пакува́ння = див. ~ укладу
параметри́чний ~ = multiplicative parameter
~ пароутво́рювання = див. ~ випаровування
парці́йний ~ = partial coefficient
парція́льний ~ = див. парційний ~
~ Пельтьє́ = Peltier coefficient
~ передава́ння = 1. (енергії) energy-transfer coefficient 2. (техн.) transfer ratio; (transmission) gain
~ перекриття́ = overlapping coefficient
~ перемасштабо́вування = rescaling factor
~ перемі́шування = (фіз. плинів) exchange [interchange, eddy, austausch] coefficient
~ перено́шення = transport coefficient; (маси) mass-transfer coefficient/factor; (тепла) heat-transfer coefficient
~ перенормо́вування = renormalization factor
~ перераху́нку = 1. (шкали) scale factor 2. (до іншої системи одиниць) conversion factor
~ пересила́ння = (комп., техн.) transmission coefficient
~ пере́тину = overlapping coefficient
перетво́рювальний ~ = (до іншої системи одиниць) conversion factor
~ перетво́рювання = transformation coefficient; (світлової енергії) light-energy conversion factor; (перерахунковий) conversion factor
~ перехо́ду = (до іншої системи одиниць) conversion factor
піді́браний ~ = див. допасований ~
~ підійма́льної си́ли = lift coefficient
~ підси́лювання = gain (factor), amplification factor; (сталий, зафіксований) fixed gain; (каскаду, схеми) gain; (за струмом) current gain; (за напругою) voltage gain; (за потужністю) power gain; (активного середовища, лазера тощо) active-medium gain; (антени) antenna gain; (на серединній частоті діяпазону) midfrequency gain; (електронної лампи) amplification factor/coefficient; (множення) multiplication factor; (коливань механічної системи) transmissibility
піроелектри́чний ~ = pyroelectric coefficient
плювіометри́чний ~ = pluviometric/hyetal coefficient
~ поверхне́вого розши́рювання = coefficient of superficial expansion, superficial expansivity
по́вний ~ кореля́ції = total coefficient of correlation
~ повноти́ згоря́ння = combusion efficiency
~ поглина́ння = 1. absorptance, absorptivity, absorption coefficient/factor/ratio 2. (опт.) absorption index 3. (каламутности) turbidity coefficient
~ пода́тливости = compliance
~ поді́бности = similarity factor/ratio; (відношення гомотетії) ray ratio
~ покриття́ = (поверхні, тт) coverage
поліно́мний ~ = polynomial coefficient/factor
поляризаці́йний ~ = polarization factor
~ помпува́ння = pumping ratio
поправко́вий ~ = 1. correction factor/coefficient 2. (що вносить певні зміни) modifying factor 3. (компенсувальний) compensation factor 4. (апаратурний) meter factor
поро́говий ~ = threshold coefficient
порожни́нний ~ реакти́вности = (яф) void coefficient (of reactivity)
~ порожни́нности = 1. void ratio/coefficient 2. (яф) void fraction
~ порува́тости = porosity; void coefficient
~ посла́блювання = 1. (коливань) attenuation coefficient/factor 2. (звукоізоляції) sound [acoustic] reduction factor 3. (шуму) noise reduction factor див. тж ~ слабшання
поту́жнісний ~ реакти́вности = (яф) power coefficient (of reactivity)
~ поту́жности = (електричної) power factor
~ прилипа́ння = adhesion [sticking] coefficient
~ променюва́льної зда́тности = radiativity; emissivity
~ променюва́ння = emissivity, emission coefficient
~ прові́дности = див. 1. ~ електропровідности 2. ~ теплопровідности
~ про́грашу = (яф) disadvantage factor
~ прозо́рости = див. ~ пропускання
~ про́зору = (ел.) gap factor
~ проника́ння = (частинок, хвиль) penetration coefficient
~ пропорці́йности = proportionality factor/coefficient; (сталий) constant of proportionality
~ пропуска́ння = transmission coefficient/factor; (спектрального) spectral transmittance; (середовища) transmittance, transmissivity, transmittivity; (променистої енергії) radiant transmittance
просторовий ~ запо́внення = space factor
~ прохо́дження = див. ~ проникання
~ пру́жности = coefficient of elasticity
~ прямоку́тности = (гістерезної кривої) squareness ratio
Пуасо́нів ~ = Poisson ratio
~ пульса́ції = ripple factor
~ Ра́ка = Racah coefficient
~ реакти́вности = 1. (реактора, я ф) reactivity coefficient, coefficient of reactivity 2. (кола, ел.) reactive factor
реа́льний ~ = real factor/coefficient
~ реґенера́ції = (палива) recovery factor
~ реґре́сії = coefficient of regression
~ рекомбіна́ції = recombination coefficient
~ рефра́кції = див. ~ заломлювання
~ Ри́ґі-Леду́ка = Righi-Leduc coefficient
~ різночасо́вости = (ел.) diversity factor
~ розбалансува́ння = unbalance factor
~ розве́дення = dilution coefficient
~ розви́нення = (в нескінченний ряд) expansion coefficient
~ розгалу́ження = 1. branching factor 2. (розпаду, я ф) branching ratio
~ ро́зкиду = (даних) scatter coefficient
~ ро́зкладу = (в скінченний ряд) expansion coefficient
розмі́рнісний ~ = dimensional coefficient/factor
~ розмно́жування нейтро́нів див. ~ множення нейтронів
~ ро́зпаду = (радіоактивного) decay coefficient/factor, (radioactive) decay [disintegration, transformation] constant
~ розпо́ділу = distribution coefficient
~ розсі́ювання = (дисипації) scattering [dissipation] coefficient
~ розтіка́ння = (тд) spreading coefficient
~ ро́зтягу = 1. (внаслідок конформного відображення) magnification ratio 2. див. ро́зтяг
~ розхо́дження = (струменя, потоку) coefficient of divergence
~ розумо́вого ро́звитку = intelligence quotient [IQ]
~ розчи́нности = solubility coefficient
~ розши́рювання = expansion coefficient, expansivity
~ ря́ду series expansion coefficient
~ самоекранува́ння = (ядерного палива) self-shielding factor
~ самодифу́зії = self-diffusion coefficient
~ самоінду́кції = (self-)inductance
~ селекти́вности = selectivity coefficient; (виправлений) corrected selectivity coefficient
сере́динний ~ = (у формулі) mid-coefficient
сере́дній ~ = average [mean] coefficient
середньозва́жений ~ = weight-average coefficient
~ скі́сности = 1. (опт.) obliquity factor 2. (асиметрії) coefficient of skewness
~ сла́бшання = 1. (коливань) attenuation coefficient/factor; decay coefficient 2. (опт.) extinction coefficient 3. (поля через сферичність) shadow factor 4. (поля через сферичність та неідеальну провідність) spherical-earth factor 5. (шуму) noise reduction factor
спектра́льний ~ відбива́ння = spectral reflectance
~ спектра́льного пропуска́ння = spectral transmittance
спектроскопі́чний ~ = spectroscopic factor
~ спові́льнювання = (яф) moderation ratio
~ спотво́рення = distortion factor
~ спрацьо́ваности = див. ~ зужитости
~ спрямо́ваности = directivity factor; (у децибелах) directivity index; (антени) back-to-front ratio, antenna directivity; (мікрофона тощо) directional gain
~ спрямо́ваности ді́ї [КСД] directive gain
ста́лий ~ constant factor/coefficient
~ стати́чного тертя́ = coefficient of static friction
стехіометри́чний ~ = stoichiometric coefficient
~ стиска́ння стру́меня електро́нів = (у електронній гарматі) electron-gun density multiplication
~ сти́ску = compression ratio; (струменя) contraction coefficient
~ сти́сности = (тд) (super)compressibility factor, (gas-)deviation factor
~ сті́йкости = stability factor
~ стоя́чої хви́лі = standing-wave ratio
стру́мовий ~ ко́ри́сної ді́ї = current efficiency
~ сфокусо́ваности = focusing factor
температу́рний ~ = temperature coefficient; (індуктивности, ел.) temperature coefficient of inductance; (місткости/ємности, ел.) temperature coefficient of capacitance; (опору, ел.) temperature resistance coefficient; (реактивности, я ф) temperature coefficient of reactivity; (швидкости) реакції, х.) temperature coefficient of reaction rate
~ температуропрові́дности = thermometric conductivity, (thermal) diffusivity
теплови́й ~ ко́ри́сної ді́ї = (coefficient of) thermal efficiency
~ теплово́го розши́рювання = (лінійного) linear expansivity, coefficient of linear expansion; (поверхневого) superficial expansivity, coefficient of superficial expansion; (об’ємного) expansivity, coefficient of thermal [cubical, volumetric] expansion
~ теплово́ї ізоля́ції = coefficient of thermal insulation
~ теплопередава́ння = heat transfer coefficient
~ теплопрові́дности = thermal [heat] conductivity, thermoconductivity, coefficient of conductivity
терма́льний ~ ко́ри́сної ді́ї = (coefficient of) thermal efficiency
термі́чний ~ = thermal coefficient див. тж температурний ~; (корисної дії) (coefficient of) thermal efficiency
~ термодифу́зії = thermal diffusion coefficient
термоелектри́чний ~ = thermoelectric coefficient
~ термоелектроруші́йної си́ли = absolute thermoelectric power
~ тертя́ = friction coefficient; (ковзання) coefficient of sliding friction; (котіння) coefficient of rolling friction
ти́сковий ~ = pressure coefficient
ти́сковий ~ реакти́вности = (яф) pressure coefficient (of reactivity)
То́масів ~ = Thomas factor
То́мсонів ~ = Thomson coefficient
~ то́чок пере́гріву = (яф) hot spot factor
трансмісі́йний ~ = (х.) transmissions coefficient
~ трансформа́ції = (ел.) ratio of transformation див. тж ~ перетворювання
Тра́утонів ~ = Trouton coefficient
трико́лірний ~ = (основний) tristimulus value; (хроматичний) chromaticity coordinate
~ трико́лірної координа́ти = (основної) distribution coefficient
~ турбуле́нтної в’я́зкости = coefficient of eddy viscosity
~ турбуле́нтної теплопрові́дности = eddy conductivity
~ тя́ги = (nozzle) thrust coefficient
укладо́вий ~ = див. ~ укладу
у́кладу = packing fraction; packing index
~ упако́вання = див. ~ укладу
усере́днений ~ = averaged coefficient
~ уто́ми = fatigue ratio
~ утра́т = loss factor/coefficient; (через дисипацію) dissipation factor/coefficient; (через витікання) leakage coefficient/factor
~ утра́ти шви́дкости = (фіз. плинів) velocity coefficient, coefficient of velocity
~ утра́т поту́жности = power attenuation, power loss
~ ущі́льнення = bulk factor; compression ratio
уя́вний ~ = imaginary factor/coefficient
~ Фабрі́ = Fabry factor
фа́зовий ~ = phase factor
фазотемперату́рний ~ = phase-temperature coefficient
~ Фа́но = Fano factor
феноменологі́чний ~ = phenomenological coefficient
~ фільтра́ції = filtration factor/coefficient; (мембрани) hydraulic conductivity, permeability (coefficient)
~ Фо́кера-Пла́нка = Fokker-PLanck coefficient
~ фокусува́ння focusing factor
~ фо́рми = form factor; (кривої) shape factor
~ фотопру́жности = photoelastic coefficient
~ фуґіти́вности = fugacity (coefficient)
~ Фур’є́ = Fourier coefficient
~ хвильово́го о́пору = wave-drag coefficient
ці́лий ~ = integer [integral] coefficient/factor
цілочислови́й ~ = integer [integral] coefficient/factor
часови́й ~ = time coefficient
часозале́жний ~ = time-dependent coefficient
часонезале́жний ~ = time-independent coefficient
числови́й ~ = numerical factor/coefficient, number
~ чі́ткости = (опт.) acutance
~ чолово́го о́пору = (фіз. плинів) (head) drag coefficient
~ чутли́вости sensitivity factor
~ чу́тности = audibility factor
~ шви́дкости реа́кції = rection rate
~ ши́ршання = (струменя, потоку) divergence coefficient
~ шо́рсткости = roughness factor
~ шу́му = noise factor [figure]; noise rate
~ я́кости промі́ння = (яф) quality factor
~ яскра́вости = luminance factor
колонти́тул (-а) catchword; running title, (running) headline
ве́рхній ~ = head(er)
пото́чний ~ = running head(line)
ни́жній ~ = footer
курс (-у) 1. (напрям) heading, course □ трима́ти ~ to hold a course, to head (наfor) 2. (трек) track 3. (лекцій тощо) course 4. (рік навчання) year
вступни́й ~ = introduction (з – to); propaedeutics
зао́чний ~ = correspondence course
коро́ткий ~ = short-time course
~ ле́кцій з експеримента́льної фі́зики = lecture course in experimental physics
~ ле́кцій з теорети́чної фі́зики = lecture course in theoretical physics
~ підви́щення кваліфіка́ції = extension course
підгото́вчий ~ = preliminary course
телевізі́йний навча́льний ~ = telecourse
меж|а́ 1. (у просторі) boundary □ на —і́ at the boundary 2. (поділу середовищ) interface 3. (лінія) boundary line 4. (области) border (line), borderline 5. (обрис) outline, contour □ познача́ти —у́ to outline; (кілками тощо) to stake out 6. (перимет(е)р описаної фігури) circumscription 7. (край) edge, margin, verge 8. (фронт) frontier 9. (границя, матем.) bound, limit 10. (максимальне чи мінімальне значення фізичної величини) limit □ ви́ще/ни́жче —і́ above/below the limit; встано́влювати —у́ to set a limit 11. (завершення, закінчення) termination 12. (поріг) threshold 13. (бар’єр) barrier 14. (припинення процесу, відтинання) cutoff 15. (діяпазон, інтервал значень, мн.) range; scope; interval; limits □ вихо́дити за —і to fall outside the limits; (норми) to overrange; (теорії) to go beyond the scope (of the theory); (теми) to go beyond the subject; (перевищувати) to exceed, to overshoot; (перевершувати) to transcend the limits; (переходити) to transgress; не вихо́дити за —і to be confined (in); досягти́ —і́ to attain the boundary [limit;] перехо́дити —і to transgress; по́за —ами (чогось) outside (smth); (діяпазону) outside the range; по́за —ами дося́жности beyond the reach; по́за —ами (чийогось) розумі́ння beyond (one’s) comprehension; у —ах (чогось) within the range/limits (of), in the range (від A до B – from A to B), over (smth), within; (діяпазону) within the range; у —ах двох ме́трів (від) within two meters (of); у —ах дося́жности within the reach of (smth); у —ах по́хибки експериме́нту within the (limits of) experimental error; у —ах тео́рії within the framework of the theory; у вузьки́х —ах within narrow limits; у широ́ких —ах over a wide range; у розу́мних —ах within reasonable bounds 16. (протяжність, обсяг, мн.) extent 17. (области утримування, мн.) confines
~ атмосфе́ри = limit of the atmosphere; boundary of the atmosphere
безтертьова́ ~ = frictionless boundary
блаки́тна ~ = (смуги нестабільности зір типу RR Ліри) blue edge (of the RR Lyrae instability strip)
Бло́хова (доме́нна) ~ = Bloch wall
ве́рхня ~ = 1. (области тощо) upper boundary 2. (значення) ultimate value 3. (границя) upper limit, upper bound 4. (найвищий рівень) ceiling
ве́рхня ~ інтеґрува́ння = upper integration limit
ве́рхня ~ хма́ри = cloud top
~ ви́буху = (за потужністю) explosion limit
~ ви́дного все́світу = boundary of visible universe
~ ви́дности vision threshold, (діяпазон, мн.) range of sight □ у —ах ви́дности within (the range of) sight; по́за —ами ви́дности = out of sight
ви́кривлена ~ по́ділу = curved interface
~ випаро́вування = vapor barrier
~ вирізня́льної зда́тности = limit of resolution
~ витрива́лости = endurance [fatigue] strength, endurance [fatigue] limit, fatigue value; (за закручування) torsional endurance limit
~ вихоро́вої зо́ни = (кільватерної) wake boundary
відбива́льна ~ = reflecting boundary
ві́льна ~ = free boundary
~ ві́льної пове́рхні води́ = waterline
~ вірогі́дности = (стат) confidence level
~ ві́чного сні́гу = snow line
вну́трішня ~ = (области) inner boundary
~ вто́ми = fatigue [endurance] strength, fatigue [endurance] limit, fatigue value; (корозійної) corrosion-fatigue limit
геометри́чна ~ = geometric boundary
гладе́нька ~ = див. плавна ~
ґвинтова́ ~ = (зернинна) twist(ed)-grain boundary
ґофрова́на ~ = corrugated boundary
~ Две́йна-Га́нта = Duane-Hunt limit
~ двійника́ = (тт) twin boundary
двійнико́ва ~ = (тт) composition face/surface; (некогерентна) incoherent composition face/surface
~ деформаці́йної пли́нности = yield point, yield stress
дислокаці́йна зерни́нна ~ = dislocation grain boundary
~ дисоція́ції = (сп.) dissociation limit
дифракці́йна ~ = diffraction limit
~ дифу́зії = diffusion barrier
дифу́зна ~ = 1. diffuse boundary 2. (поділу) diffuse interface
~ діелектри́чної мі́цности ізоля́ції = impulse strength
~ діяпазо́ну = range limit, limit of a range
довгохвильова́ ~ = long-wavelength limit; (червона) purple boundary
дові́рча ~ = confidence limit
доме́нна ~ = domain boundary, domain wall
~ доме́ну = див. доменна ~
допуско́ва ~ = tolerance [permissible] limit; (мн.) tolerance band
—і допуско́вих зна́чень = tolerance range [limits]
~ до́пуску = див. допускова ~
дося́жна ~ = attainable boundary
Е́динґтонова ~ = Eddington limit
~ енергети́чної зо́ни = band edge
~ ефекти́вности = efficiency frontier
жорстка́ ~ = (масштабу довжини, тт) hard cutoff
~ займа́ння = див. займи́стости ~
~ займи́стости = flammability [inflammability] limit
закру́чена доме́нна ~ = twisted domain boundary
закру́чена зерни́нна ~ = twist(ed) grain boundary
~ закру́чування = twist boundary
заря́джена (доме́нна) ~ = charged (domain) wall
—і застосо́вности = range of validity
—і застосува́ння = range [scope, field] of application; (матем.) application domain
зафіксо́вана ~ = fixed boundary
~ зерни́ни = див. зернинна ~
зерни́нна ~ = grain boundary; (у полікристалі) crystal boundary
змі́нна ~ = variable boundary
—і змі́нювання = variation range
зо́внішня ~ = (области) outer boundary
~ зо́ни = zone boundary; (енергетичної) band edge
~ інтеґрува́ння = integration limit; (мн.) integration range [interval, domain]
~ інтерва́лу = limit of a range [interval]
~ йонізо́ваної діля́нки = (просторової) boundary of an ionized region
ква́нтова ~ = (короткохвильова межа неперервного Рентґенового спектру) quantum limit, end radiation, boundary wavelength
~ кипі́ння фра́кцій = cut point
~ кільва́терної зо́ни = wake boundary
~ комі́рки = cell boundary
~ Ко́мптонового поглина́ння = Compton edge
~ конта́кту = interface
короткохвильова́ ~ = 1. (спектру) short-wavelength limit 2. (спектральної смуги) band head 3. (неперервного Рентґенового спектру) див. квантова ~
криволіні́йна ~ = curved boundary
Ла́йманова ~ = Lyman limit
~ магнетосфе́ри = magnetosphere boundary, magnetopause
малокутова́ ~ = (кф) lineage
~ мезосфе́ри = mesosphere boundary, mesopause
~ метастабі́льности = limit of metastability
міжзерни́нна ~ = intergranular boundary
~ між о́садом та (відсто́яною) рідино́ю = liquid-sediment boundary
міжпли́нова ~ по́ділу = fluid-fluid interface
міжріди́нна ~ по́ділу = liquid-liquid interface
міжфа́зова ~ = interface; phase boundary див. тж ~ поділу
~ між ядро́м та ма́нтією = (землі) core-mantle boundary
—і мі́ряння = measurement range; (надійного) effective range
~ мі́цности = ultimate strength
~ мі́цности за відрива́ння = tear(ing) strength
~ мі́цности за (електри́чного) пробива́ння = (di)electric strength
~ мі́цности за круті́ння [кру́чення] modulus of rupture in torsion
~ мі́цности за згина́ння = modulus of rupture in bending
~ мі́цности за зсува́ння = [зрі́зування] shear(ing) strength
~ мі́цности за розла́мування = (навантагова) fracture strength; (напругова) fracture stress
~ мі́цности за розрива́ння = (навантагова) rupture strength, (напругова) rupture stress; (внутрішнім тиском) burst pressure
~ мі́цности за розтя́гування = rupture [tensile, hot] strength
~ мі́цности за розча́влювання = crushing strength
~ мі́цности за стиска́ння = compressive strength
~ множини́ = boundary of a set, frontier of a set (у топологічному просторі – in a topological space); (що належить до цієї множини) border of a set
муа́рова зерни́нна ~ = moiré grain boundary
—і наді́йного мі́ряння = effective range
найбі́льша ни́жня ~ = (the) greatest lower bound [glb], infimum
найме́нша ве́рхня ~ = (the) least upper bound [lub], supremum
напередви́значена ~ = prescribed limit
напівпрозо́ра ~ = diffuse boundary
~ неви́значености = limit of indeterminacy
недося́жна ~ = unattainable boundary
некогере́нтна двійнико́ва ~ = incoherent composition face/surface
непрові́дна ~ = nonconducting boundary
нерелятивісти́чна ~ = nonrelativistic limit
нері́вна ~ = rough boundary
нерухо́ма ~ = fixed boundary
нескінче́нна ~ = infinite boundary
нестійка́ ~ = unstable boundary
неуніверса́льна ~ = non-universal bound
Нее́льова ~ = Néel wall
ни́жня ~ = 1. (области тощо) lower boundary 2. (границя) lower bound, lower limit 3. (інтеґрування) lower (integration) limit 4. (найнижчий рівень) floor; (lower) limit
номіна́льна ~ = rated limit
~ о́бласти = domain [region] boundary
~ о́бласти несті́йкости = instability-region boundary
~ о́бласти фа́зової сті́йкости = phase-stability boundary
особли́ва (зерни́нна) ~ = singular (grain) boundary
отото́жнені —і = (матем.) identified [glued] boundaries
—і пізнання́ = frontiers of knowledge
пла́вна ~ = smooth boundary; (поділу) smooth interface
~ пла́зми = plasma boundary
пла́змо́ва ~ = plasma boundary
~ пласти́чности = plastic limit
пло́ска ~ = flat boundary; (поділу) flat interface
~ пли́нности = (деформаційної) yield point, yield stress
~ повзко́го руйнува́ння = creep-rupture strength
~ по́взкости = creep limit
поглина́льна ~ = absorbing boundary
~ поглина́ння = absorption edge
~ поглина́ння в ка́дмію = cadmium cutoff
~ по́ділу = (ядра) fission threshold
~ по́ділу га́зової та ріди́нної фаз = gas-liquid interface
~ по́ділу га́зової та твердо́ї фаз = gas-solid interface
~ по́ділу графі́т-електролі́т = graphite-electrolyte interface
~ по́ділу конденсо́ваних середо́вищ = interface of condensed media
~ по́ділу криста́л-ро́зто́п = crystal-melt interface
~ по́ділу матерія́лів = intermaterial dividing surface
~ по́ділу мета́л-діеле́ктрик = metal-dielectric interface
~ по́ділу мета́л-електролі́т = metal-electrolyte interface
~ по́ділу мета́л-ізоля́тор = metal-dielectric interface
~ по́ділу мета́л-напівпровідни́к = metal-semiconductor interface
~ по́ділу мета́л-по́крив = metal-coating interface
~ по́ділу напівпровідни́к-діеле́ктрик = semiconductor-insulator interface
~ по́ділу напівпровідни́к-електролі́т = semiconductor-electrolyte interface
~ по́ділу напівпровідникі́в = semiconductor-semiconductor interface
~ по́ділу незмі́шни́х ріди́н = dineric interface
~ по́ділу незмі́шни́х пли́нів = contact (surface)
~ по́ділу пла́зми та твердо́ї фа́зи = plasma-solid interface
~ по́ділу пли́нів = fluid-fluid interface
~ по́ділу пли́ну та твердо́ї фа́зи = fluid-solid interface
~ по́ділу провідни́к-електролі́т = conductor-electlyte interface
~ по́ділу рідина́-ви́пар = liquid-vapor interface
~ по́ділу ріди́нних фаз = liquid-liquid interface
~ по́ділу ріди́нної та твердо́ї фаз = liquid-solid interface
~ по́ділу середо́вищ = interface (between two media), phase boundary
~ по́ділу тверди́х фаз = solid-solid interface
~ по́ділу твердо́ї фа́зи та ро́зто́пу = solid-melt interface
~ по́ділу фаз = interface, phase boundary
—і по́казів шкали́ = full scale
полігона́льна ~ = polygonal boundary
~ послідо́вности = bound of a sequence
~ по́хибки = limit [margin] of error; (мн.) range of error, error range
похи́ла ~ = (зернини, тт) tilt boundary, polygon wall
прийня́тна ~ = acceptable limit
—і прийня́тних зна́чень = tolerance limits, tolerance range
приро́дна ~ = natural boundary
причино́ва ~ = causal boundary
прові́дна ~ = conducting boundary
прозо́ра ~ = transmitting boundary; (до проміння в оптичному діяпазоні) transparent boundary
~ пропорці́йности = (мех.) proportional (elastic) limit
~ пропуска́ння = (фільтру тощо) transmission cutoff
~ пру́жности = elastic limit
—і реґулюва́ння = control range; (налагоджування) adjustment range
релятивісти́чна ~ = relativistic limit
рівномі́рна ~ = uniform bound
різка́ ~ = sharp boundary
~ робо́чої шкали́ = (приладу) effective-range limit
~ ро́зкиду до́слідних да́них = (відносно середнього значення, пара́мет(е)р повто́рюваности) repeatability parameter
~ розчи́нности = solubility limit
Ро́шова ~ = Roche’s limit
~ руйнува́ння = breaking point
~ рухли́вости = mobility edge
рухо́ма ~ = moving boundary
сейсмі́чна ~ по́ділу = discontinuity
синґуля́рна (зерни́нна) ~ = singular (grain) boundary
скле́єні —і = (матем.) glued [identified] boundaries
~ сму́ги = (спектральної) band edge; (поглинання) absorption edge, absorption limit
~ спектра́льної се́рії = (spectral) series limit; (спектральних ліній) series limit, limit of a line series; (спектральних смуг) limit of a band series
~ спе́ктру = edge of a spectrum
спі́льна ~ (матем.) coboundary □ що ма́є спі́льну —у́ = coterminous (з – with)
~ стаціона́рности = (астр.) static [stationary] limit
стійка́ ~ = stable boundary
~ сті́йкости = stability boundary
стро́га ве́рхня ~ = strict upper bound
~ стру́меня = (частинок) beam boundary/edge
~ струми́ни = (плину) jet boundary
~ теку́чости = (деформаційної) див. ~ (деформаційної) плинности
теорети́чна ~ = theoretical limit
—і тео́ріїу —х тео́рії within the framework [scope] of the theory; по́за —ми тео́рії = beyond the scope of the theory
теплова́ ~ (Капі́ци) = Kapitza thermal boundary
~ ті́ні = shadow boundary
толера́нтна ~ = tolerance limit
то́чна ве́рхня ~ = least upper bound (lub), supremum, superior [maximum, complete] limit
то́чна ни́жня ~ = greatest lower bound (glb), infimum, inferior [minimum] limit
~ то́чности = limit of accuracy
~ трива́лої мі́цности = див. ~ витривалости
~ тропосфе́ри = troposphere boundary, tropopause
умо́вна ~ = conventional limit
універса́льна ~ = universal bound
фа́зова ~ = phase boundary, interface
фізи́чна ~ = physical limit
фіксо́вана ~ = fixed boundary
флюктівна́ (доме́нна) ~ = fluctuating (domain) wall
~ фотопрові́дности = photoconduction limit
Фруаса́рова ~ = Froissart bound
цілочислова́ ~ = integral boundary
черво́на ~ = (опт.) purple boundary
~ чутли́вости = sensitivity limit; (детектора, мн.) detection limits
~ чу́тности audibility [hearing, detectability] threshold; (діяпазон, мн.) range of hearing □ у —ах чу́тности within the range of hearing, within earshot; по́за —ами чу́тности = out of earshot [hearing], beyond the range of hearing
~ ша́ру = layer boundary
Ше́нонова ~ = Shannon limit
—і шкали́ = scale range
Шмі́дтові —і = Schmidt limits
шорстка́ ~ = rough boundary
наконе́чник (-а) 1. tip; thimble; head 2. (у мірчому приладі) stylus 3. (ковпачок) cap; top
алма́зний ~ = diamond indenter; diamond point
інде́нторний ~ = indenter
ка́бельний ~ = (cable) thimble
~ пальника́ = torch tip
по́люсний ~ = (магнету) pole piece, pole shoe, pole face
напі́р (-по́ру) head, thrust див. тж натиск; тиск
~ води́ = water head
гідравлі́чний ~ = pressure head
гідродинамі́чний ~ = hydrodynamic thrust
гідростати́чний ~ = hydrostatic thrust, static [pressure, elevation] head
динамі́чний ~ = (сума потенціяльного та швидкісного) energy head
диференці́йний ~ = differential pressure
~ пли́ну = fluid head
по́вний ~ = total head
потенція́льний ~ = potential [elevation] head
приро́дний ~ = natural head
~ рідини́ = liquid head
стати́чний ~ = static head
шви́дкісний ~ = velocity head; kinetic pressure
напі́рний head
на́садок (-дка) 1. (насаджена деталь) attachment 2. (наконечник) tip, head; mouthpiece, nosepiece; (сопло) nozzle 3. (подовжувач) extension (piece)
анаморфо́тний ~ = anamorphoscope, anamorphic attachment
афо́кусний ~ = afocal attachment
~ Борда́ = Borda mouthpiece
візи́рний ~ = finder attachment
гідравлі́чний ~ = flow [water] nozzle; (наставна труба) adjutage
зніма́льний ~ = (фото-, кіно-) camera attachment
ко́нусний ~ = conical tip; cone [conical] nozzle
~ пальника́ = burner nozzle
телескопі́чний ~ = telescopic attachment
фокусува́льний ~ = focusing attachment
ширококу́тний ~ = wide-angle attachment
на́тиск (-у) 1. (тиск) pressure, pressing 2. (плину тощо) thrust 3. (висота стовпа) head див. тж напір та відповідні терміносполуки 4. (клавіші, ґудзика, кнопки тощо) push; (клац) (key)stroke
випадко́вий ~ кла́віші = stray keystroke
~ кла́віші ми́шки = click of a mouse button
~ комбіна́ції кла́віш = combination keystroke
подві́йний ~ кла́віші = double keystroke
натиско́вий 1. (пов’язаний із гідростатичним тощо натиском) head 2. (про клавішу тощо) push
обробля́ння//‌обро́блення 1. (чогось чимось) treatment (of smth with smth), treating (smth with smth) 2. (матеріялів; переробляння руди, ядерного палива) processing 3. (механічне, на верстаті) machining, shaping 4. (механічне, інструментом) tooling 5. (механічне, металів) working □ прида́тний до ~ (механічного) workable, machinable 6. (заради збільшення тривкости) proofing (against) 7. (узгіднювання зі встановленими нормами) conditioning 8. (даних, результатів) processing див. тж опрацьовування
~ абрази́вом = abrasion; abrasive machining
антистати́чне ~ = antistatic treatment
~ в автокла́ві = autoclaving
~ відхо́дів = waste treatment; (радіоактивних) waste processing
~ води́ = water treatment
~ водяно́ю па́рою = steaming
гаря́че ~ = heat treatment; (металів) hot working
~ да́них = data processing див. тж опрацьовування
~ деревини́ = woodworking
~ до квадра́та = squaring
~ до ко́нуса = tapering, coning
електроіскрове́ ~ = electrospark machining
електроннопромене́ве ~ = electron-beam machining
електрохемічне ~ = (поверхні) electrochemical machining
заверша́льне ~ = finishing (treatment); (радіоактивних відходів) tail-end treatment
змі́цнювальне ~ = strengthening treatment
~ зобра́жень = див. ~ образів
іскрове́ ~ = spark machining
йоннопла́змо́ве ~ = ion-plasma treatment
~ кислото́ю = acidization, acid treatment
комп’ю́терне ~ = machine [computer] processing див. тж опрацьовування
~ кра́ю = edging
лаборато́рне ~ = laboratory treatment
ла́зерне ~ = laser treatment
~ матерія́лів = material(s) processing; (механічне) material(s) working
маши́нне ~ = (механічне) machining; (комп’ютерне) computer processing
~ мета́лів = metalworking
механі́чне ~ = mechanical treatment; (на верстаті) machining; (металів) working
~ на квадра́т = squaring
~ на ко́нус = tapering, coning
насту́пне ~ = aftertreatment, posttreatment; postprocessing
~ о́бразів = image [picture] processing
~ окра́йка = edging
опромі́нне ~ = radiation processing/treatment
~ опромі́нюванням = див. опромінне ~
остато́чне ~ = finish(ing) див. тж викінчування
~ па́рою = (водяною) steam treatment
перви́нне ~ = primary treatment
підгото́вче ~ = див. попереднє ~
пла́змо́ве ~ = plasma treatment
пласти́чне ~ = shaping
~ пове́рхні = surface treatment, treatment of a surface; surfacing; topping; (викінчування) surface finish(ing)
~ по́лум’ям = (відкритим) flame treatment
попере́днє ~ = pretreatment, preprocessing, preparative [preliminary] treatment/processing; (згідно зі встановленими нормами) preconditioning; (радіоактивних відходів) head-end processing/treatment
~ промі́нням = radiation processing/treatment
протикорозі́йне ~ = rustproofing
~ радіоакти́вних відхо́дів = radioactive waste processing
~ результа́тів (до́сліду) = (experimental) results handling; interpretation of (experimental) results
~ результа́тів спостере́жень = processing of observations
~ розчи́нником = solvent treatment
саніта́рне ~ = decontamination
~ сполу́ками рту́ті = amalgamation, amalgam treatment
температу́рне ~ = heat [thermal] treatment
термі́чне ~ = heat [thermal] treatment
термомехані́чне ~ = thermomechanical treatment
термоциклі́чне ~ = thermal cycling
тонке́ ~ = (на верстаті) fine machining
то́чне ~ = див. тонке ~
~ ультразву́ком = ultrasonic machining/treatment
~ у центрифу́зі = centrifuge treatment
фотографі́чне ~ = photographic processing
фотохемі́чне ~ = photoprocessing
хе́міко-термі́чне ~ = thermochemical processing
хемі́чне ~ = chemical treatment
холо́дне ~ = cold working
чистове́ ~ = finishing (off)
чорнове́ ~ = roughing (out), rough finishing
о́п|ір (-пору) 1. (дія; властивість) resistance 2. (ел.) (повний) impedance див. тж імпеданс 3. (ел.) (активний) resistance; (в омах) ohmage 4. (ел.) (реактивний) reactance 5. (ел.) (навантага на вході чи виході) termination 6. (елемент електричного кола) resistor (element) див. тж резистор 7. (середовища) drag 8. (міцність) strength 9. (тривкість) resistance 10. (протидія) reaction; opposition □ (робити щось) без —ору (to do smth) with ease/easily; чини́ти ~ to resist, to offer resistance (to), (утримувати) to bear, (протистояти) to oppose, (витримувати) to withstand; не чини́ти ~ to offer no resistance (to); що не зустрі́в —ору unopposed; що не чи́нить —ору unopposing
~ абрази́вному стира́нню = abrasion resistance
аеродинамі́чний ~ = aerodynamic drag/resistance; (атмосфери) atmospheric drag; (повітря) air resistance; (неусталеному рухові) transient drag; (поверхневий) surface drag; (усталеному рухові) steady drag; (хвильовий) (aerodynamic) wave drag
акти́вний ~ = 1. resistance, ohmic [real, low-frequency] resistance; (конденсатора) capacitor resistance; (котка індуктивности) coil resistance; (ненавантаженого кола) no-load [open-circuit] resistance 2. (елемент кола) resistor
акусти́чний ~ = (повний) acoustic impedance; (активний) acoustic resistance; (реактивний) acoustic reactance
~ ано́да (активний) direct-current plate resistance
анома́льний ~ = anomalous resistance; (плазми) anomalous plasma resistance
бала́стовий ~ = dead resistance; (резистор) ballast resistor
вели́кий ~ = див. високий ~
взірце́вий ~ = див. еталонний ~
~ випромі́нювання = див. ~ проміння
висо́кий ~ high resistance □ із висо́ким —ором = high-resistance; (питомим) high-resistivity
високочасто́тний ~ = radio-frequency resistance
виходо́вий ~ = (повний) output impedance; (активний) output resistance; (реактивний) output reactance; (ненавантаженого кола) terminal [terminating] resistance; (навантаги) termination, terminating device
вихоро́вий ~ = eddy resistance
~ відко́люванню = cleavage strength
відно́сний ~ = relative resistance
~ відрива́нню = tear(ing) strength; rupture strength
вітрови́й ~ = wind drag
власти́вий по́вний ~ = self-impedance, mesh impedance
вносни́й ~ = (повний) reflected [coupled] impedance; (руховий) motional impedance; (активний) added resistance
вну́трішній ~ = (ел.) internal resistance; (повний) self-impedance, mesh impedance; (джерела струму в мережі) generator resistance; (електронної лампи, повний/активний) anode [plate] impedance/resistance
~ вну́трішнього тертя́ = viscous drag
~ впли́вові довкі́лля = environmental resistance
~ впли́вові коро́ни = corona resistance
~ впли́вові промі́ння = radiation resistance
~ впли́вові сві́тла = light resistance
входо́вий ~ = (повний) input impedance; (активний) input resistance; (реактивний) input reactance; (ненавантаженого кола) terminal [terminating] resistance; (антени) antenna resistance; (лінії пересилання) sending-end impedance
~ в’я́зі = tractive resistance
в’язки́й ~ = viscous drag
гальмівни́й ~ = braking resistance
гамува́льний ~ = damping resistance
гідравлі́чний ~ = 1. flow resistance 2. (техн.) drag
гідродинамі́чний ~ = hydrodynamic drag/resistance
грани́чний ~ = (максимальний можливий) ultimate resistance
демпфува́льний ~ = damping resistance
де́нний ~ = див. приденний ~
~ деформува́нню = deformation resistance, reaction
~ джерела́ = (повний) source impedance; (активний) source resistance; (реактивний) source reactance; (у мережі) generator resistance
динамі́чний ~ = dynamic resistance
диференці́йний ~ = differential resistance
~ дільника́ напру́ги = bleeder resistance
ді́ючий ~ = (нрк.) див. ефективний ~
~ довкі́лля зо́внішнім впли́вам = environmental resistance
додатко́вий ~ = (ел.) (приладу) series [multiplier] resistance; instrument multiplier, (voltage-)range multiplier; (мірчого) meter multiplier; (вольтметра) multiplier (resistor), (voltage) multiplier; (послідовний) series resistor
еквівале́нтний ~ = (активний) equivalent resistance; (реактивний) equivalent reactance; (шумовий) equivalent noise resistance
електри́чний ~ = electrical resistance; (питомий) resistivity
~ електри́чного ко́ла = circuit resistance
~ електро́да = (повний) electrode impedance; (активний) electrode resistance; (реактивний) electrode reactance
~ електролі́ту = electrolytic resistance
етало́нний ~ = calibration resistance; comparison rheostat; (елемент) standard resistor
ефекти́вний ~ = (повний) effective resistance; (реактивний) effective reactance
є́мнісний ~ = див. місткісний ~
~ заблоко́ваної систе́ми = blocked [clamped] impedance
зага́льний ~ = див. сумарний ~
зазе́млювальний ~ = earthing [grounding] resistance
~ зазе́млення = earthing [grounding] resistance
~ закру́чуванню = torsional strength
залишко́вий ~ = residual resistance; (питомий) residual resistivity
запобі́жний ~ = preventive resistance; (елемент) preventive [fusible] resistor
заспокі́йливий ~ = див. демпфувальний ~
зворо́тний ~ = (у випростувачі) back resistance
~ зв’язку́ = coupling impedance; (взаємний) mutual impedance; (вносний) reflected impedance
~ згина́нню = flexural strength
~ змина́нню = bearing strength
змі́нний ~ = variable resistance; (реґульовний) adjustable resistance
~ зно́шуванню = wear resistance, resistance to wear
зо́внішній ~ = (ел.) external resistance
зосере́джений ~ = (активний) lumped resistance; (реактивний) lumped reactance
~ зріза́нню = shear(ing) strength
~ зсува́нню = shear(ing) strength
~ ізоля́ції = insulation resistance, insulance; (питомий об’ємний) insulativity
індукти́вний ~ = 1. (ел.) inductive reactance 2. (фіз. плинів) induced drag
інерці́йний (реакти́вний) ~ = mass reactance; acoustic mass reactance
~ Капі́ци = Kapitza resistance
~ като́да = cathode resistance
кванто́ваний ~ = quantized (Hall) resistance
~ ко́взанню = slip(page) resistance, resistance to slip(page)
~ ко́ла зазе́млення/узе́млення = earthing [grounding, earth-connection] resistance
компенсува́льний ~ = compensating [balancing] resistance
ко́мплексний ~ = impedance, complex [vector] impedance; (із неґативною дійсною частиною) expedance
~ конденса́тора = (активний) capacitor resistance
конта́ктовий ~ = див. ~ контакту
~ конта́кту = contact resistance; (термічного) thermal boundary/contact resistance; (переходу) junction resistance
~ коро́зії = corrosion resistance див. тж корозійна тривкість
~ короткоза́мкненого ко́ла = (повний) short-circuit impedance; (активний) short-circuit resistance; (реактивний) short-circuit reactance
~ котка́ індукти́вности = (активний) coil resistance; (повний) coil impedance
~ коту́шки = (нрк.) див. ~ котка
ліні́йний ~ = linear resistance
лобови́й ~ = див. чоловий ~
магне́тний ~ = (magnetic) reluctance; (магнеторезистивний ефект) magnetoresistance; (питомий) reluctivity, specific reluctance; (прозору) gap reluctance
мали́й ~ = low resistance див. тж низький ~
~ матерія́лів = strength of materials
~ межі́ = boundary resistance; (поділу фаз) interface resistance
механі́чний ~ = 1. (mechanical) resistance; (реактивний) mechanical reactance; (імпеданс) mechanical impedance 2. (протидія) reaction 3. (міцність) strength
мі́сткісний ~ = capacitance, condensance, capacitive reactance
~ наванта́ги = (повний) load impedance; (активний) load resistance; (реактивний) load reactance
наванта́говий ~ = (елемент) load [terminating] resistor; (стабілізувальний) bleeder (resistor)
~ наванта́ження = див. ~ навантаги
наве́дений ~ = див. індуктивний ~
~ на́витки = (первинної/вторинної) 1. (повний) primary/secondary impedance 2. (активний) primary/secondary resistance 3. (реактивний) primary/secondary reactance
~ на одини́цю довжини́ = resistance per unit length
~ на́тискові = pressure resistance
неґати́вний ~ = negative resistance
неліні́йний ~ = nonlinear resistance
~ ненаванта́женого ко́ла = (повний) no-load impedance; (активний) no-load [open-circuit] resistance; (входовий чи виходовий) terminal [terminating] resistance
неуста́лений реакти́вний ~ = transient reactance
~ неуста́леному ру́хові = (аеродинамічний) transient [unsteady] drag
низьки́й ~ low resistance □ із низьки́м —ором = low-resistance; (питомим) low-resistivity
номіна́льний ~ = (повний) rated impedance; (активний) rated resistance; (реактивний) rated reactance
о́б’є́мний пито́мий ~ = volume resistivity (матеріялу – of a material); (ізоляційного матеріялу) insulativity
омі́чний ~ = (ohmic) resistance див. тж активний ~
~ опо́ри = bearing [support] reaction
~ осві́тленого фотоелеме́нту = light resistance
парази́тний ~ = parasitic resistance
парале́льний ~ = 1. (повний) shunt impedance 2. (активний) shunt [parallel, branch] resistance 3. (реактивний) shunt reactance 4. (шунт) shunt, bypass
передперехі́дни́й реакти́вний ~ = (в момент замикання чи розмикання кола) subtransient reactance
перехі́дний реакти́вний ~ = (у проміжку між увімкненням чи розімкненням кола і постанням усталеного режиму) transient reactance
~ перехо́ду = (у напівпровідниковому приладі) junction [contact] resistance
пито́мий ~ = resistivity, specific resistance; (віднесений до маси) mass resistivity; (об’ємний) volume resistivity; (об’ємний, ізоляційного матеріялу) insulativity; (поверхневий) surface resistivity; (магнетний) reluctivity, specific reluctance; (акустичний реактивний) specific acoustical reactance
~ пла́зми = plasma resistance; (аномальний) anomalous plasma resistance
~ пли́нного середо́вища = fluid resistance
~ пли́ну = fluid resistance
поверхне́вий ~ = 1. (аеродинамічний) surface drag 2. (електричний питомий) surface resistivity; (електричний скін-шару) skin resistance
~ по́взкості creep strength □ із висо́ким —ором по́взкости = creep-resistant
~ повзу́чості = див. ~ повзкості
~ пові́тря = air resistance; (чоловий) air drag
по́вний аеродинамі́чний ~ = total drag
по́вний акусти́чний ~ = acoustic impedance
по́вний електри́чний ~ = (electrical) impedance див. тж імпеданс та відповідні терміносполуки
по́вний механі́чний ~ = mechanical impedance
пого́нний ~ = (нрк.) див. ~ на одиницю довжини
поздо́вжній реакти́вний ~ = direct-axis reactance
позі́рний ~ = apparent resistance
попере́чний реакти́вний ~ = quadrature-axis reactance
послідо́вний ~ = series resistance; (елемент кола) series resistor
~ поши́рюванню трі́щини = crack-extension resistance
приде́нний ~ = base drag
~ промі́ння = radiation impedance
протизава́дний ~ = anti-interference resistance
про́фільний ~ = 1. (пов’язаний із формою рухомого тіла) profile drag 2. (пов’язаний із формою каналу) form drag
пружни́й реакти́вний ~ = (acoustic) stiffness reactance
прями́й ~ = (у випростувачі) forward resistance
радіяці́йний ~ = (опір проміння) radiation impedance; (опір впливові проміння) radiation resistance
реакти́вний ~ = reactance, reactive resistance; (скупчений) lumped reactance; (розподілений) distributed reactance; (електрода) electrode reactance; (первинної/вторинної навитки) primary/secondary reactance; (конденсатора) capacitor reactance; (короткого замкнення) short-circuit reactance; (ненавантаженого кола) no-load [open-circuit] reactance; (шунта) shunt reactance
реґулюва́льний ~ = 1. adjusting resistance 2. (елемент) control resistor
реґульо́вний ~ = 1. adjustable resistance 2. (елемент) variable [adjustable] resistor; rheostat
резона́нсний ~ = resonant resistance; (паралельного контуру) dynamic impedance
реоста́тний ~ = rheostat
~ розі́мкненого ко́ла = open-circuit impedance
~ розла́муванню = breaking [fracture] strength
розподі́лений ~ = (повний) distributed impedance; (активний) distributed resistance; (реактивний) distributed reactance
~ розрива́нню = tear(ing) strength, rupture strength; (ізсередини) bursting strength
~ розтрі́скуванню = crack(-extension) resistance
~ розтя́гуванню = tensile strength
~ розча́влюванню = crushing strength
~ розще́плюванню = cohesion; (когезійна здатність) cohesiveness
~ руйнува́нню = breaking [fracture, rupture] strength; (за розтягування) tensile strength; (за закручування) torsional strength; (за зсування) shear(ing) strength
~ ру́хові = (тіла в середовищі) drag
сітко́ви́й ~ = (повний) grid impedance; (активний) grid resistance; (реактивний) grid reactance; (елемент) grid resistor
~ скін-ша́ру = skin resistance
~ ско́люванню = cleavage strength
~ скру́чуванню = torsional strength
ску́пчений ~ = (повний) lumped impedance; (активний) lumped resistance; (реактивний) lumped reactance
стабілізаці́йний ~ = bleeder (resistor); (випростувача) bleeder of a rectifier
стабілізува́льний ~ = див. стабілізаційний ~
~ стира́нню = abrasion strength
~ стиска́нню = compression [compressive] strength
~ стіка́ння = (ел.) leakage resistance; (реактивний) leakage reactance
~ сті́нки = wall resistance
те́мрявний ~ = dark resistance
~ теку́чого середо́вища = (нрк.) див. ~ плину
теплови́й ~ = thermal [heat] resistance; (питомий) thermal resistivity; (повний) thermal impedance
теплови́й межови́й ~ = (Капіци) Kapitza resistance
теплозале́жний ~ = temperature-dependent resistance; (елемент кола) thermistor, thermal [thermosensitive] resistor
термі́чний ~ = див. тепловий ~
~ термі́чного конта́кту = thermal boundary/contact resistance
тертьови́й ~ = friction drag; (внутрішнього тертя) viscous drag; (на поверхні) frictional resistance
~ течії́ = flow resistance
тимчасо́вий ~ = ultimate strength див. тж межа міцности
ти́сковий ~ = pressure drag/resistance
~ трима́льної констру́кції = bearing [support] reaction
~ уда́рам = shock resistance
~ у зворо́тному на́прямі = (у випростувачі) back resistance
узгі́днений ~ = (повний) matched impedance; (активний) matched resistance
узгі́днювальний ~ = (повний) matching impedance; (активний) matching resistance; (елемент) matching resistor
узе́млювальний ~ = earthing [grounding] resistance
~ узе́млення = earthing [grounding] resistance
~ у ко́лі като́да = cathode resistance
~ уто́млюванню = [уто́мі] fatigue [endurance] strength
~ у прямо́му на́прямі = (у випростувачі) forward resistance
~ уста́леному ру́хові = (аеродинамічний) steady drag
~ у то́чці збу́джування = driving-point impedance
фрикці́йний ~ = friction drag див. тж тертьовий ~
фронта́льний ~ = drag
характеристи́чний ~ = characteristic impedance; (хвилі) wave impedance; (несиметричного чотириполюсника) iterative [image] impedance
хвильови́й ~ 1. (мех.) wave(-making) resistance 2. (лінії пересилання) characteristic [surge] impedance; (хвилеводу) wave impedance 3. (аеродинамічний) (aerodynamic) wave drag □ із висо́ким хвильови́м —ором = high-wave-drag
~ холосто́го хо́ду = (нрк.) див. ~ ненавантаженого кола
чи́нний ~ = effective resistance
чи́сто реакти́вний ~ = pure reactance
чолови́й ~ drag, head resistance □ із висо́ким чолови́м —ором high-drag; із низьки́м чолови́м —ором = low-drag
шкідли́вий ~ = parasitic resistance
~ шкідли́вим впли́вам = див. три́вкість
шумови́й ~ = noise resistance
~ шунта́ = (повний) shunt impedance; (активний) shunt resistance; (реактивний) shunt reactance
шунтува́льний ~ = shunt, bypass, parallel [branch] resistance; (навитки ґенератора) diverter; (амперметра) ammeter shunt
осе́рдя 1. core □ без ~, що не має ~ coreless; із двома́ —ми two-core, double-core 2. (обдерте ядро) kernel 3. (магнетне) iron 4. (ел.) slug
відшто́вхувальне ~ = repulsive core
графі́тове ~ = (олівця тощо) lead
двоста́нове ~ = (феромагнетне) binary magnetic core
~ електромагне́ту = electromagnet core
жорстке́ ~ hard core □ із жорстки́м —м = hard-core
~ (і)з м’яко́ї ста́лі = (ел.) soft-iron core
~ котка́ = coil core
магне́тне ~ magnetic [iron] core □ із магне́тним —м = iron-core
~ магне́тної голо́вки = head core
м’яке́ ~ = (яф) soft core
надпрові́дне ~ = superconducting core
наситне́ ~ saturable core □ із наситни́м —м = saturable-core
~ опти́чної волокни́ни = optical-fiber core
~ па́ливного стри́жня = fuel kernel
па́нцерне ~ = cup [pot] core
пласти́нчасте ~ = (пластинка) core plate; (шаристе) laminated core
пові́тряне ~ = air core
порожни́сте ~ hollow core □ із порожни́стим —м = hollow-core
порошко́ве ~ = dust [powdered-iron, ferrite] core
~ потенція́лу = potential core, core of a potential
пружне́ ~ = elastic core
рухо́ме ~ = (у приладі) moving iron
стале́ве ~ iron core □ зі стале́вим —м = iron-core
стрічко́ве́ ~ = bobbin [tape-wound] core
тверде́ ~ = hard core
~ тве́ла = fuel kernel
торо́їдне ~ = toroidal core
~ трансформа́тора = transformer core
фери́тове ~ ferrite [dust, powdered-iron] core □ із фери́товим —м = ferrite-core
феромагне́тне ~ = ferromagnetic core
~ ядра́ = nuclear core
очо́лювати//‌очо́лити head; lead; be in charge (of)
поча́|ток (-тку) 1. beginning; commencement □ від (само́го) —тку from the (very) beginning, from the (very) outset, (лат.) ab initio; від —тку до кінця́ from beginning to end; на —тку at the beginning, at the outset; (року) early (in the year); (сторінки) at the top [head] (of the page); на само́му —тку at the very beginning 2. (руху, дії) start 3. (діяльности у певному напрямі) launching 4. (джерело) source; origin 5. (зароджування) initiation 6. (походження) origination 7. (початкова стадія) inception, incipiency 8. (настання) onset 9. (запуск тощо) outset, onset, startup 10. (місце) starting point 11. (початкова точка) origin 12. (вихідна позиція) home 13. (починання) inception 14. (конференції тощо) opening
~ ве́ктора = vector origin; point of application
~ викона́ння = beginning of the procedure
~ ві́дліку = 1. (координат) origin of (the) coordinates 2. (шкали) origin of a scale 3. (початкова точка/координата) reference point/coordinate 4. (у досліді) benchmark, (zero) datum 5. (часу) zero time, zero-time reference
~ зате́мнення = (астр.) beginning of eclipse
~ зими́ [лі́та = тощо] onset of winter [summer etc.]
~ координа́т origin (of (the) coordinates), point of origin; beginning of coordinates; zero of a coordinate system; datum point □ у —тку координа́т = at the coordinate origin
~ ланцюжка́ = chain origin
~ повідо́млення = (message) header
~ про́меня = ray origin
~ проце́су = (технологічного) startup [beginning] of a process
рапто́вий ~ = 1. outbreak 2. (магнетної бурі, гф) sudden commencement
~ ребра́ = (графу) origin of an edge
~ розтрі́скування = precracking
~ руйнува́ння = initiation of a fracture
~ ру́ху = start (of motion); (зміщення) departure (від – from)
~ тве́рднення = onset of solidification
~ технологі́чного проце́су = startup of a process
~ тре́ку = (частинки) track origin
умо́вний міжнаро́дний ~ = (земної системи координат) Conventional International Origin [CIO]
~ ци́клу start of a cycle
~ цита́ти = (у виступі) quote
про́з|ір (-зору) 1. (між поверхнями) gap; clearance □ без —ору gapless 2. (небажаний) daylight 3. (люфт) (free) play, give 4. (отвір) opening, aperture 5. (щілина) slit, slot 6. (вільний проміжок) spacing 7. (між предметом та вертикальною стінкою) standoff
аксі́йний ~ = axial clearance
бічни́й ~ = side clearance
ві́сний ~ = axial clearance
допуско́вий ~ = allowable clearance, tolerance
енергети́чний ~ = energy gap
іскрови́й ~ = spark gap
кільце́вий ~ = annulus; annular gap
Кі́рквудові —ори = Kirkwood gaps
~ магне́тної голо́вки = head gap
~ магне́ту = magnet (gap) space, magnetic gap
міжелектро́дний ~ = (inter)electrode gap
міжконта́ктовий ~ = (між розімкненими контактами) contact gap
міжпо́люсний ~ = (магнету) magnet(ic) [pole] gap
~ між по́ршнем та сті́нкою = piston play
осьови́й ~ = axial clearance
пові́тряний ~ = air gap
прийня́тний ~ = allowable clearance
радія́льний ~ = radial clearance
температу́рний ~ = expansion gap
торце́вий ~ = end clearance
простува́ти 1. (рухатися) head (до – for) 2. (до певної мети) aim (до – for)