Знайдено 11 статей
Шукати «harmonic» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

harmonic [hɑ:ˈmɒnɪk] n
1. муз. гармонійний призвук, обертон;
2. фіз. гармонія.
harmonic [hɑ:ˈmɒnɪk] а
1. гармонійний; злагоджений;
2. музикальний, мелодійний;
3. муз. гармонічний; що стосується гармонії.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

harmonic = [hɑ:'mɒnɪk] гармо́ніка; гармоні́чна фу́нкція || гармоні́чний
• even ~
= па́рна гармо́ніка
• fundamental ~
= основна́ гармо́ніка
• higher ~
= ви́ща гармо́ніка
• highest ~
= найви́ща гармо́ніка
• odd ~
= непа́рна гармо́ніка
• solid ~
= о́б’є́мна гармо́ніка
• spherical solid ~
= кульова́ гармоні́чна фу́нкція
• spherical surface ~
= сфери́чна гармоні́чна фу́нкція
• surface ~
= поверхне́ва гармо́ніка
• zonal ~
= зона́льна гармо́ніка

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

harmonic 1. гармо́ніка; гармоні́чна компоне́нта [складова́] || гармо́ніковий ■ to extract a (desired) ~ ви́окремити (потрі́бну) гармо́ніку; to suppress a ~ пригні́тити гармо́ніку 2. гармоні́чна фу́нкція 3. гармоні́чний ■ simply ~ про́сто гармоні́чний
[hɑː'mɒnɪk, hɑːr'mɑːnɪk]
• amplitude-modulated ~ = амплітудозмодульо́вана гармо́ніка
• cyclotron ~ = циклотро́нна гармо́ніка
• cylindrical ~ = циліндри́чна фу́нкція
• ellipsoidal ~ = еліпсо́їдна гармо́ніка; еліпсо́їдна гармоні́чна фу́нкція
• even ~ = па́рна гармо́ніка
• first ~ = пе́рша [основна́] гармо́ніка
• fractional ~ = дробо́ва гармо́ніка
• fundamental ~ = основна́ [пе́рша] гармо́ніка
• higher ~ = ви́ща гармо́ніка
• highest ~ = найви́ща гармо́ніка
• integral ~ = цілочислова́ гармо́ніка
• laser ~ = гармо́ніка ла́зерного промі́ння
• line ~ = ліні́йна гармоні́чна фу́нкція
• lower ~ = ни́жча гармо́ніка
• lowest ~ = найни́жча гармо́ніка
• mixed ~ = комбінаці́йна гармо́ніка
• multiple ~ = кра́тна гармо́ніка
• nth ~ = n-та гармо́ніка
• odd ~ = непа́рна гармо́ніка
• optical ~ = опти́чна гармо́ніка
• oscillation ~ = гармо́ніка колива́нь
• out-of-band ~ = позасму́гова гармо́ніка
• point ~ = точко́ва гармоні́чна фу́нкція
• second ~ = дру́га гармо́ніка
• sectorial (spherical) ~ = се́кторна сфери́чна фу́нкція
• simple ~ = про́ста́ гармо́ніка
• solid ~ = о́б’є́мна гармо́ніка
• solid spherical ~ = о́б’є́мна [просторо́ва] сфери́чна фу́нкція
• solid zonal ~ = просторо́ва зо́нна гармо́ніка
• sound ~ = звукова́ [акусти́чна] гармо́ніка
• space ~ = просторо́ва гармо́ніка
• spatial ~ = просторо́ва гармо́ніка
• spatial spherical ~ = о́б’є́мна [просторо́ва] сфери́чна фу́нкція
• spherical ~ = сфери́чна гармо́ніка
• spheroidal ~ = сферо́їдна гармоні́чна фу́нкція
• surface ~ = поверхне́ва гармо́ніка
• surface zonal ~ = поверхне́ва зо́нна гармо́ніка
• tesseral ~ = тесера́льна гармо́ніка
• tesseral surface ~ = тесера́льна сфери́чна фу́нкція
• third ~ = тре́тя гармо́ніка
• upper ~ = ви́ща гармо́ніка
• zonal ~ = зо́нна гармо́ніка; зо́нна (гармоні́чна) фу́нкція
piecewise-harmonic відти́нко́во гармоні́чний
[ˌpiːswaɪzhɑː'mɒnɪk, -hɑːr'mɑːnɪk]
quasi-harmonic квазигармоні́чний
[ˌkweɪzaɪhɑː'mɒnɪk, ˌkwɑːzihɑːr'mɑːnɪk]

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

harmonic mean середнє гармонічне (значення)

- Глосарій термінів з хімії 2017 (Й.Опейда, О.Швайка) Вгору

гармонічне наближення = harmonic approximation
гармоническое приближение
Наближення при описі ядерного потенціалу молекулярної системи в її рівноважному стані та поблизу мінімуму на поверхні потенціальної енергії частинки, що полягає у представленні цього потенціалу (V ) функцією
де qi — зміщення ядер відносно їхніх рівноважних положень. Підсумовування здійснюється по парах усіх N атомів, символ δ означає, що зміна величин, перед якими він стоїть, є нескінченно малою. 
гармонічне середнє = harmonic mean
гармоническое среднее
Величина (־xh), що визначається як число спостережень (n), поділене на суму обернених спостережуваних величин (xi):
    ־xh = n / ∑(1/xi).
Використовується зокрема при розрахунку кінетичних параметрів реакції. 
гармонічний осцилятор = harmonic oscillator
гармонический осциллятор
Осцилятор, в якому сила, скерована до положення рівноваги, є пропорційною до відхилення від положення рівноваги. Розгляд коливань атомів хімічного зв’язку в такому наближенні дозволяє одержати важливі для хімії рівняння. 
гармонічні коливання = harmonic vibrations
гармонические колебания
Такі коливання матеріальної точки, коли сила, що повертає точку до центра, прямо пропорційна до амплітуди коливання, а потенціальна енергія — прямо пропорційна квадрату амплітуди. Ці прості періодичні коливання описуються синусоїдальним або косинусоїдальним законами руху.
При невисоких енергіях валентні коливання атомів є близькими до гармонічних.