Знайдено 10 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «handedness» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

high-handedness [ˌhaɪˈhændɪdnɪs] n владність, свавільність; свавілля.
large-handedness [ˌlɑ:dʒˈhændɪdnɪs] n щедрість.

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

handedness хіра́льність див. тж chirality
['hændɪdnəs]
left-handedness лівооберто́вість; закру́ченість улі́во
[ˌlεft'hændɪdnəs]
right-handedness правооберто́вість; закру́ченість упра́во
[ˌraɪt'hændɪdnəs]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

закру́ченість 1. twist, twistedness 2. (наявність закруту) torsion
~ влі́во = (напрям) left-handedness
~ впра́во = (напрям) right-handedness
~ всере́дину = involution
лівооберто́вість left-handedness
правооберто́вість right-handedness
хіра́льність chirality; handedness
аксі́йна ~ = axial chirality
від’є́мна ~ = negative chirality
дода́тна ~ = positive chirality
плана́рна ~ = planar chirality
~ пли́нних/ріди́нних криста́лів = chirality of liquid crystals
центра́льна ~ = central chirality
~ циліндри́чних (магне́тних) доме́нів = bubble chirality
~ части́нки = particle chirality

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

хіральність chirality; handedness фіз; (у кристалографії) enantiomorphism
х. циліндричного магнетного домену || х. ЦМД (magnetic) bubble chirality