Знайдено 58 статей
Шукати «grass» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

after-grass [ˈɑ:ftɘgrɑ:s] n с. г. другий укіс, отава.
blue-grass [ˈblu:grɑ:s] n бот.
1. тонконіг;
2. пирій.
cat’s-tail grass [ˈkætsteɪlˌgrɑ:s] n бот. тимофіївка.
couch-grass [ˈkaʋtʃgrɑ:s] n
1. бур’ян, що розмножується кореневищем;
2. бот. пирій повзучий.
dog’s-grass [ˈdɒgzgrɑ:s] n бот. пирій.
feather-grass [ˈfeʧɘgrɑ:s] n бот. ковила.
goose-grass [ˈgu:sgrɑ:s] n бот. подорожник.
grama-grass [ˈgreɪmɘgrɑ:s] n бот. бутелоуа.
grass [grɑ:s] n
1. трава;
  dry ~ суха трава;
  fresh ~ свіжа трава;
  green ~ зелена трава;
  soft ~ м’яка трава;
  tall ~ висока трава;
  thick ~ густа трава;
  to cut, mow ~ косити траву;
  to eat ~ їсти траву;
  to lie in, on the ~ лежати у/на траві;
  a blade of ~ травинка;
2. бот. злак;
  ~ of Parnassus бот. білозір;
3. дерен;
4. спаржа;
5. лука, лужок; газон;
  come off the ~! по газонах не ходити!;
6. пасовище; вигін;
  out at ~ на пасовищі;
7. весна;
8. гірн. земна поверхня;
  at ~ на поверхні; не в шахті;
  to bring to ~ видати на-гора; ◊
  between ~ and hay амер. в юнацькому віці;
  go to ~! геть к бісу!;
  ~ does not grow under one’s feet він (вона) часу не гає;
  ~ is over smb він (вона) похований (-а), помер(ла), його (її) могила травою поросла;
  ~ widow солом’яна вдова (жінка, чоловік якої тимчасово відсутній);
  off the ~! годі задаватися!;
  to cut one’s own ~ самому заробляти на життя;
  to go to ~ бути збитим з ніг; померти;
  to let ~ grow under one’s feet марнувати час; сидіти склавши руки.

USAGE: 1. Іменник grass може вживатися з прийменниками on і in: on the grass на траві, in the grass у траві. 2. See air.

grass [grɑ:s] v
1. засівати травою; обкладати дерном;
2. заростати травою;
3. пастися;
4. виганяти на пашу (на пасовисько);
5. розстилати на траві полотно (коноплі) (для вибілювання);
6. розлягтися на траві;
7. розм. збити з ніг; звалити на землю;
8. підстрелити (птаха);
9. витягти на берег (рибу);
10. гірн. видавати на-гора;
11. друк. виконувати поденну роботу.
grass-beef [ˈgrɑ:sbi:f] n весняне м’ясо (рогатої худоби, забитої навесні).
grass-blade [ˈgrɑ:sbleɪd] n травинка.
grass-bleached [ˌgrɑ:sˈbli:tʃt] a вибілений на луці.
grass-bleaching [ˈgrɑ:sˌbli:tʃɪŋ] n лугове вибілювання.
grass-butter [ˈgrɑ:sˌbʌtɘ] n весняне (травневе) масло.
grass-cloth [ˈgrɑ:sklɒθ] n тканина з волокна рамі.
grass-cutter [ˈgrɑ:sˌkʌtɘ] n
1. ножиці для трави; газонні ножиці; газонокосарка;
2. косар трави.
grass-cutting [ˈgrɑ:sˌkʌtɪŋ] n ав. розм. бриючий політ.
grass-drake [ˈgrɑ:sdreɪk] n зоол. деркач.
grass-farm [ˈgrɑ:sfɑ:m] n лукопасовищне господарство.
grass-fed [ˌgrɑ:sˈfed] a що годується пашею; переведений на пашу.
grass-finch [ˈgrɑ:sfɪntʃ] n зоол. вечірній горобець.
grass-flesh [ˈgrɑ:sfleʃ] n м’ясо рогатої худоби, нагуляне за весняно-літній період.
grass-green [ˌgrɑ:sˈgri:n] a
1. зелений, кольору трави;
2. зарослий травою.
grass-hand [ˈgrɑ:shænd] n
1. скоропис (у китайців і японців);
2. друк. тимчасовий складач.
grass-hook [ˈgrɑ:shʋk] n серп для трави.
grass-mower [ˈgrɑ:sˌmɘʋɘ] n газонокосарка.
grass-plot [ˈgrɑ:splɒt] n лужок, газон.
grass-roots [ˌgrɑ:sˈru:ts] n pl
1. прості люди, широкі маси;
2. основа, джерело.
grass-roots [ˌgrɑ:sˈru:ts] a амер. розм. стихійний; що виник в народі;
  ~ movement стихійний рух.
grass-snake [ˈgrɑ:ssneɪk] n зоол. вуж.
grass-widow [ˌgrɑ:sˈwɪdɘʋ] n солом’яна вдова.
grass-widower [ˌgrɑ:sˈwɪdɘʋɘ] n солом’яний вдівець.
grass-wrack [ˈgrɑ:sræk] n бот. морська трава.
hair-grass [ˈheɘgrɑ:s] n бот. щучник.
herd-grass [ˈhɜ:dgrɑ:s] n бот. тимофіївка; мітлиця.
knot-grass [ˈnɒtgrɑ:s] n бот.
1. спориш;
2. гірчак.
love-grass [ˈlʌvgrɑ:s] n польовичка.
lyme-grass [ˈlaɪmgrɑ:s] n бот. піщаний колосок.
marram-grass [ˈmærɘm(ˌgrɑ:s)] n бот. пісколюб піщаний, пісковий очерет.
mat-grass [ˈmætgrɑ:s] n бот. ковила.
meadow-grass [ˈmedɘʋgrɑ:s] n бот. м’ятлик луговий.
panic-grass [ˈpænɪkgrɑ:s] n бот. просо.
quaking-grass [ˈkweɪkɪŋgrɑ:s] n бот. трясучка.
reed-grass [ˈri:dgrɑ:s] n бот. великостеблова (висока) трава.
rib-grass [ˈrɪbgrɑ:s] n бот. подорожник.
sea-grass [ˈsi:grɑ:s] n морська трава.
silk-grass [ˈsɪlkgrɑ:s] n бот. ковила.
silver-grass [ˈsɪlvɘgrɑ:s] n бот. срібляста трава.
spear-grass [ˈspɪɘgrɑ:s] n бот. пирій повзучий.
spike-grass [ˈspaɪkˌgrɑ:s] n бот. демазерія.
squirrel-grass [ˈskwɪrɘlgrɑ:s] n бот. дикий ячмінь.
star-grass [ˈstɑ:grɑ:s] n бот.
1. виринниця;
2. водяна зірочка.
Sudan grass [su:ˈdɑ:ngrɑ:s] n бот. суданка, суданська трава.
switch-grass [ˈswɪtʃgrɑ:s] n бот. просо.
sword-grass [ˈsɔ:dgrɑ:s] n бот. срібна трава.

- Англійсько-український словник сучасних термінів з ІТ 2001–2011 (linux.org.ua) Вгору

grass green = жовтаво-зелений, трав’яний, трав’янистий, трав’яно-зелений

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

grass (і) трава; пасовище; (д) засівати травою
g.-snake вуж