Знайдено забагато відповідників, результат було обмежено 150-ма статтями
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «flow» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

audience [ˈɔːdi‿əns ˈɑːd-] n
    1) слухачі́, глядачі, пу́бліка, аудито́рія
    2) офіц. аудіє́нція
    3) архаїч. можливість ви́словитися; слу́хання
    • audience flow — динаміка аудиторії (від одної радіо- або телепередачі до наступної)
    • audience court — суд архієпископа Обговорення статті
nipple [ˈnɪp(ə)l] n
    1) (у ссавців) пи́пка, (у корови) ді́йка
    2) амер. (на пляшці для годування) пи́пка, мізю́к
    3) ні́пель, (для труб) нутре́ць
    4) па́трубок
    • flow nipple — шту́цер
    • nipple mouse — комп. розм. див. pointing stick Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

flow [flɘʋ] v (past flew, p. p. flown, pres. p. flowing)
1. текти, литися; струменіти;
  to ~ from витікати;
  to ~ out of виливатися;
  the water flew from the pipe вода виливалася з труби;
  to ~ into впадати (про річки);
  rivers ~ into the seas річки впадають у моря;
2. спадати (про складки одягу);
3. походити (from);
4. ринути; линути потоком;
  to ~ like waters in spring литися рікою (про вино, гроші, кров тощо).
flow [flɘʋ] n
1. течія, потік; літ; плин;
  a smooth ~ спокійна течія;
  the ~ of imagination; літ уяви;
  the ~ of traffic потік машин;
  ~ of spirits життєрадісність;
  the ~ of time плин часу;
2. плавність (мови, ліній);
  a ~ of conversation плавний хід бесіди.
ice-flow [ˈaɪsflɘʋ] n крижаний потік.
blood [blʌd] n
1. кров;
  ~ loss втрата крові;
  ~ flow кровообіг;
  ~ supply кровопостачання;
  a ~ clot згусток крові;
  a ~ coagulation згортання крові;
  ~ spitting кровохаркання;
  ~ test аналіз крові;
  ~ transfusion переливання крові;
  man of ~ жорстока людина, убивця;
  to draw, to let one’s ~ мед. пускати кров;
  to give one’s ~ for one’s country віддати життя за батьківщину;
  to lose ~ втрачати кров;
  to shed/ to spill ~ проливати кров;
  to spit ~ харкати кров’ю;
  to stain one’s hands with ~ заплямувати руки кров’ю;
  to staunch ~ зупиняти кровотечу;
  to take smb’s ~ pressure вимірювати кров’яний тиск;
  to type ~ визначати групу крові;
  ~ cakes, clots, coagulates, congeals, curdles кров запікається;
  ~ circulates кров циркулює;
  ~ flows, runs кров тече;
  ~ spurts кров б’є струменем;
  ~ rushed into her cheeks, to her forehead вона почервоніла;
  ~ rushed to her head кров ударила їй у голову;
2. рід, походження;
  base ~ народження поза шлюбом;
  high, blue ~ родовитість, аристократичне походження;
  pure ~ чистокровне походження;
  royal ~ королівське походження;
  whole ~ походження від одних батьків;
3. родовитість, високе походження;
4. чистокровна тварина;
  a whole, full ~ horse чистокровний кінь;
5. темперамент; характер; пристрасність; настрій;
6. сік (дерева тощо);
7. розм. франт, денді;
8. дешевий сенсаційний роман; журнал, що друкує страшні (дешеві) сенсаційні історії; ◊
  a ~ orange корольок (апельсин);
  bad ~ ворожнеча; ворожість;
  ~ fend родова ворожнеча, кривава помста;
  ~ is thicker than water присл. хто рідніший, той і цінніший;
  cold ~ холоднокровність;
  high ~ аристократичне походження;
  his ~ was up кров у нього закипіла; він був розлючений (роздратований);
  hot ~ запальність; гарячність; палкість;
  in cold ~ холоднокровно, навмисно;
  it runs in his ~ це у нього в крові, в роду;
  my ~ ran cold у мене кров похолола в жилах;
  to be allied by ~ бути в кровному зв’язку;
  to make bad ~ between smb викликати ворожнечу між кимсь;
  to make smb’s ~ boil, creep доводити когось до нестями/ розлючувати когось.
capital2 [ˈkæpɪtl] n
1. ек. капітал; акціонерний капітал;
  ~ flow рух капіталу;
  ~ issue капіталовкладення;
  the ~ of a company капітал компанії;
2. вигода, перевага;
  to make ~ by, out of smth нажитися на чомусь.
ebb [eb] n
1. відплив (морський);
2. перен. занепад; зміна на гірше; ◊
  ~ and flow мінливість, зрадливість долі;
  to be at a low ~ /to be at an ~ бути у поганому стані, в занепаді, занепасти (про справи).
edge [edʒ] n
1. край (чогось); крайка;
  a jagged ~ зазубрений край;
  a ragged ~ нерівний край;
  the ~ of a chair край стільця;
  the ~ of а forest узлісся;
  the ~ of а table край стола;
  along the ~s по краях;
  at, on an ~ на краю;
  to flow, to run over the ~ литися через край;
2. вістря, лезо;
  a cutting ~ гостре лезо;
  the knife has no ~ ніж затупився;
3. обріз (книги); поле (сторінки);
4. бордюр;
  ~ stone бордюрний камінь;
5. кряж, хребет; гребінь (гори);
6. бровка (канави тощо);
7. грань; фаска; ребро;
8. пруг (ковзана); кант (лижі);
9. ущипливість, різкість;
10. критичне становище; критичний момент;
  the ~ of battle розпал битви;
11. амер. розм. перевага (над – on, over); ◊
  all on ~ у нервовому стані, у напруженні (вжив. звич. з дієсловами to be, to put, to set);
  frayed, rubbed at the ~s побитий життям;
  on a razor’s ~ на вістрі ножа, на краю безодні;
  on the ~ of a volcano на краю безодні, як на вулкані;
  on the ragged ~ of smth на межі чогось;
  over the ~ австрал. це уже занадто;
  to be on ~ бути роздратованим, нервувати;
  to give an ~ загострювати, посилювати, стимулювати;
  to give smb the ~ of one’s tongue різко говорити з кимсь;
  to go over the ~ 1) перейти дозволену межу, втратити самовладання; 2) зійти з розуму;
  to have, to have got an ~ on бути п’яним, нализатися;
  to set smb’s teeth on ~ набивати оскомину;
  to set smb’s nerves on ~ дратувати когось, діяти на нерви;
  to take the ~ off послаблювати, пом’якшувати.
honey [ˈhʌnɪ] n
1. мед;
  a ~ box секційна рамка (для стільника);
  ~ cake медовий коржик;
  ~ flow медозбір, узяток;
  ~ plant медонос, медоносна рослина;
  comb ~ стільниковий мед;
  to gather ~ збирати мед;
2. квітковий сік, медок;
3. сироп, штучний мед;
  maple ~ кленовий мед;
4. розм. любий, милий, голубчик; люба, мила, голубка; ◊
  a ~ tongue, a heart of gall на язиці мед, а на серці отрута;
  as sweet as ~ медовий; солодкий, як мед;
  ~ is not for the ass’s mouth розуміється, як свиня на апельсинах.
laminar [ˈlæmɪnɘ] a пластинчастий, шаруватий;
  ~ flow фіз. ламінарний потік.
lava [ˈlɑ:vɘ] n геол. лава;
  ~ ash вулканічний попіл;
  ~ flow лавовий потік;
  a ~ pit кальдера; лавовий колодязь;
  a bed of ~ шар лави;
  a stream of ~ потік лави.
sea [si:] n
1. море; океан; водна поверхня земної кулі;
  a calm ~ спокійне море;
  a choppy ~ брижі на морі;
  a closed ~ море, що перебуває під юрисдикцією однієї країни;
  a heavy, a high, a raging, a rough, a turbulent, a stormy ~ неспокійне, бурхливе, штормове море;
  the high ~ s відкрите море; море за межами територіальних вод;
  an inland ~ закрите море;
  the Mediterranean S. Середземне море;
  the open ~ відкрите море;
  the Baltic S. Балтійське море;
  the Black S. Чорне море;
  the North S. Північне море;
  a smooth ~ гладеньке море;
  a vast ~ широке море;
  a ~ air морське повітря;
  ~ battle морський бій;
  a ~ bird морський птах;
  a ~ boy юнга;
  a ~ chart морська карта;
  ~ dye індикаторна фарба, що випускається з затонулого підводного човна (для вказівки його місцеперебування);
  a ~ fish морська риба;
  ~ fog туман, що йде з моря;
  ~ force з’єднання кораблів;
  ~ forces військово-морські сили;
  ~ jeep плавучий джип;
  ~ ladder мор. штормтрап;
  ~ lane морський шлях;
  ~ lanes військ. морські комунікації;
  ~ lieutenant амер. мор. молодший лейтенант;
  S. Lord морський лорд (член ради адміралтейства в Англії);
  ~ mule мор. допоміжний понтон;
  ~ ooze мул, намул;
  ~ passage перехід через море;
  ~ power морська держава; військово-морська могутність;
  ~ stock мор. запас на рейс (на перехід);
  ~ tail військ. розм. тилові частини і установи повітряного десанту, що перевозяться морем (по морю);
  ~ train морський залізничний пором;
  ~ trials мор. ходові випробування;
  ~ trip прогулянка по морю;
  ~ war війна на морі;
  ~ water морська вода;
  the ~ shore морський берег; узбережжя;
  the four ~s чотири моря, що омивають Велику Британію;
  to go (down) to the ~ поїхати до моря;
  to live at the ~ жити біля моря;
  to live near the ~ жити недалеко від моря;
  to sail the ~s плавати по морю;
  at ~ у морі; далеко від берега, у плаванні;
  at the bottom of the ~ на дні моря;
  by ~ морем, по морю;
  by the ~ біля моря, на морському березі;
  in, on the open ~ у відкритому морі;
  on land and ~ на суші і на морі;
  on the ~ по морю; на кораблі; у плаванні;
  on the high ~s у відкритому морі;
  an arm of the ~ глибока затока;
  countries beyond the ~ заморські країни;
  a swim in the ~ купання в морі;
  a town on the ~ приморське місто;
  Brighton is on the ~ Брайтон розташований на морі;
  rivers enter to the ~ ріки впадають у море;
  rivers flow to the ~ ріки течуть у море;
  the boat was lost at ~ човен пропав у морі;
  the boat was swept out to ~ човен змило в море;
  the ~ covers nearly three-fourths of the world’s surface вода покриває майже три чверті поверхні землі;
2. морська вода;
  chemical constituents of the ~ хімічний склад морської води;
3. поверхня моря; морська гладінь;
4. часто pl хвиля, хвилювання;
  heavy ~ бурхливе море;
  long ~ рідка хвиля;
  short ~ часта хвиля;
5. безліч, сила-силенна, величезна кількість;
  a ~ of faces море облич;
  a ~ of flame море полум’я;
  a ~ of heads море голів;
  a ~ of troubles сила-силенна турбот;
  ~s of blood море крові;
6. приплив;
  at full ~ під час припливу; ◊
  between the devil and the deep ~ між двома вогнями;
  brazen, molten ~ бібл. велика мідна купіль в юдейському храмі;
  mistress of the ~(s) володарка морів; наймогутніша морська держава;
  there are as good fish in the ~ as ever came out of it присл. хоч греблю гати;
  the seven ~s північна і південна частини Тихого океану, Північний Льодовитий океан, моря Антарктики та Індійський океан;
  to be (all) at ~ не знати, що робити (що сказати).

USAGE: 1. Назви морів, океанів та річок вживаються з означеним артиклем: the Black Sea Чорне море, the Dnieper Дніпро, the Atlantic Ocean Атлантичний океан. 2. Іменник sea, який означає море як середовище діяльності або життя, вживається з означеним артиклем: to be in the open sea бути у відкритому морі; a town on the sea місто на морі; to live near the sea жити біля моря; to have a swim in the sea скупатися в морі; to go to the sea shore поїхати до моря. 3. Sea, що означає море як частину земної поверхні, протиставлену суші, вживається без артикля: to travel over land and sea подорожувати по воді/по морю і по суші; to be lost at sea пропасти в морі; to be washed by sea омиватися морем; to go by sea поїхати морем. 4. See boat.

strong [strɒŋ] adv розм. дуже;
  to be going ~ бути в повній силі;
  to flow ~ текти сильним потоком;
  to grow ~ посилюватися; зміцнюватися; укорінюватися;
  to smell ~ дуже пахнути; ◊
  to be going ~ процвітати, бути в повній силі;
  to come it (rather) ~ 1) зайти надто далеко; 2) дуже перебільшувати;
  to come out ~ 1) справляти велике враження; 2) енергійно висловлюватися; рішуче виступати;
  to go it (rather) ~ 1) діяти рішуче; 2) діяти нерозсудливо;
  to pitch it ~ хвастати.
tear1 [tɪɘ] n
1. сльоза;
  bitter ~s гіркі сльози;
  hot ~s гарячі сльози;
  ~s of pity сльози жалості;
  in ~s в сльозах;
  laughter through ~s сміх крізь сльози;
  to break into, to burst into ~s розплакатися; залитися сльозами;
  to give smb a ~ намагатися розжалобити когось;
  to laugh to ~s сміятися до сліз;
  to move smb to ~s розчулити когось до сліз;
  to reduce, to drive, to bring to ~s довести до сліз;
  to shed ~s проливати сльози;
  to weep ~s ридати;
  eyes fill with ~s очі наповнюються слізьми;
  ~s come into one’s eyes сльози набігають на очі/очі наповнюються сльозами;
  ~s flow, run, roll, stream down one’s cheeks сльози біжать/котяться/течуть по щоках;
  ~s welled up in, into my eyes сльози виступили на моїх очах;
2. крапля (роси, вина тощо);
3. pl горе; смуток, печаль; ◊
  crocodile ~s крокодилові сльози;
  to shed a ~ for Nelson помочитися, попісяти, сходити до вітру.
turbulent [ˈtɜ:bjʋlɘnt] а
1. бурхливий; буряний;
  ~ waves бурхливі хвилі;
2. буйний; неспокійний;
  ~ character буйний характер;
3. турбулентний;
  ~ flow турбулентна течія (рідини, газу).

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

блок-схема тех. flow chart, flow sheet, block diagram.
виливатися, вилитися 1. (витікати, литися) to run out, to flow out;
~ через край to overflow, to run over;
2. перен. (проявлятися) to find expression (in), to develop (into), to express itself (in).
витікати, витекти 1. to flow out, to run out; to issue, to escape; (крапля за краплею) to drip out;
2. тк. недок. (брати початок ‒ про ріку) to rise, to have its source.
відплив 1. ebb, ebbtide; low tide, low water; reflux;
приплив і ~ ebb and flow;
1. перен. (відтік) outflow, drain; flight;
~ капіталу outflow of capital.
вливатися, влитися to be poured in; to fall in, to flow in, (про ріку) to discharge (oneself);
~ (в організацію) to join the ranks (of).
впадати, впасти 1. тк. недок. (про ріку) to fall (into), to flow (into), to disgorge (into), to discharge (into);
2. (в якийсь стан) to fall (into), to lapse (into), to sink (into);
~ в бідність to fall into poverty;
~ в дитинство to sink into one’s dotage;
~ у вічі to be evident/obvious, to strike;
3. (ввалюватися ‒ про щоки, очі) to sink in, to become hollow.
втікати, втекти 1. (вливатися, впадати) to flow into, to discharge into;
2. (про втечу) див. утікати, тікати.
життєрадісність joy of living, cheerfulness, flow of spirits, buoyancy.
затікати, затекти (про рідину) to flow in; to pour (into), to leak (into).
злива heavy shower, pouring rain; downpour, cloudburst; torrent of rain, pelting rain, downfall; амер. drench(er); перен. hail, flow, stream.
зливатися 1. (про річки та ін.) to interflow, to flow together;
2. (об’єднуватися) to merge, to amalgamate, to unite, to fuse;
3. (про звуки та ін.) to merge, to blend.
зл||ий wicked, malicious; black-hearted, vicious; (сердитий) angry; (згубний) evil;
~ий язик wicked tongue;
~а доля cruel fate;
дуже ~ий as cross as two sticks;
бути злим на когось to be angry/cross with smb;
~ий як пес mad as a wet hen;
немає нічого ~ого, щоб на добре не вийшло прик. every flow must have its ebb.
лав||а1 геол. lava, scoriae; (застигла) clinker, coulee;
потік ~и lava-stream, lava-flow.
линути to rush, to flow.
литися 1. to flow, to pour, to stream;
кров лилася рікою blood flowed in streams;
сльози ллються по її щоках tears are running down her cheeks;
2. тех. to be founded/cast.
молок||о milk;
збиране ~о skim-milk;
згущене ~о condensed/ evaporated milk;
кисле ~о sour milk;
мигдальне ~о milk of almonds;
виділення ~а біол. lactation;
продавець ~а milk dealer/distributor;
удій ~а milk flow, milk yield;
не плач за розлитим ~ом it is no use crying over spilt milk; it is too late to lock the stable when the horse has been stolen;
у нього ще ~о на губах не обсохло he is too young/green; he is still in his salad days; he is just out of his swaddling clothes.
набігати, набігти 1. to run against; to come upon;
2. (нагромаджуватися ‒ про гроші та ін.) to accumulate;
3. (про воду) to flow (in), to run (into); to increase (in size); (про хмари) to gather;
за хвилину набігло пів діжки води in a moment the tub was half full.
наплив 1. (скупчення) flow; (приїжджих та ін.) influx;
~ відвідувачів an influx of visitors;
2. тех. overflow;
3. бот. (на деревах) excrescence; амер. burl.
натікати, натекти to flow into, to accumulate.
нема, немає no, not, not any; there is (are) no...;
його ~ дома he is not at home;
надії ~ no hope;
там нікого ~ there is nobody there;
у вас є книги, а в мене їх ~ you have books and I have none;
у нього ~ роботи he has no (not any) work;
~ де there is nowhere, there is no place;
~ коли there is no time;
~ чого there is no need;
~ добра без лиха; ~ нічого злого, щоб на добре не вийшло прик. every cloud has a silver lining; every flow must have its ebb; there is no joy without alloy;
~ людини без вади to err is human; It is a good horse that never stumbles.
обтікати, обтекти to flow round.
переливати, перелити (через край) to pour over, to let flow over; (метал) to recast; to transfuse (into), to decant;
~ з пустого в порожнє розм. to mill the wind, to prate.
перепускати, перепустити 1. to let flow across, to let pass over, to let flow too much; to let pass through;
2. to filter, to filtrate; (проціджувати) to distil, to percolate; (через решето) to sift, to riddle, to screen; (через грубу тканину) to bolt.
підтікати, підтекти to run, to flow (under); (протікати) to leak.
пластичн||ий plastic;
~а деформація plastic flow;
~а хірургія plastic surgery;
~і маси plastics.
плин flow; (років і т. п.) course;
з ~ом часу in time; in due course; eventually.
потекти to begin to flow; to flow.
потік (мн. потоки)
1. stream, torrent; effusion, flow, current (тж перен.); (сильний) race;
~ слів flow of words;
~ транспорту traffic stream, (flow of) traffic;
людський ~ stream of people;
селевий ~ mudflow, earthflow;
потоки крові streams of blood;
лити потоки сліз to shed torrents of tears, to weep in torrents;
2. (система виробництва) production line.
прилива||ти, прилити to flow (to); (про кров) to rush (to);
кров ~є до щік blood flushes/suffuses the cheeks.
приплив 1. (морський) flow, flood (of tide), rising tide;
~ і відплив flow and ebb, high and low tide; перен. flux and reflux;
хвиля ~у tidal wave;
~и і відпливи tides;
2. перен. indraft; (ніжності та ін.) surge, inflow, influx, afflux;
~ іноземного капіталу influx of foreign capital; 3.: ~ крові congestion, rush of blood.
прихлинути to flow (to); (про кров) to rush (to).
прот||ікати, протекти (про річку) to flow past; (про посудину) to leak, to be leaky, to ooze;
що ~ікає між interfluent.
розпливатися, розплистися, розпливтися 1. (розтікатися) to run on, to flow;
2. перен. (втрачати чіткі обриси) to become blurred, to become indistinct.
селевий: ~ потік earth flow, mud flow, mud stream; rubble flow.
сель earth flow, mud flow, mud stream; rubble flow;
грязьовий ~ mud torrent.
сеч||а анат. urine; water; (худоби) stale;
аналіз ~і urinoscopy;
нетримання ~і мед. irretention, enuresis, spontaneous flow of urine;
затримання ~і мед. retention of urine.
спливатися, сплистися, спливтися to run/to flow together.
стік 1. (дія) flow, flowing, drainage, discharge;
2. (місце чи пристрій) gutter, drain, channel; (стічна труба) sewer.
стікати, стекти to flow, to stream, to gutter (down); (краплями) to trickle down;
~ кров’ю to be bleeding to death.
стікатися 1. (про потоки) to flow into each other;
2. перен. (збиратися) to gather, to crowd, to throng.
струм||інь stream, flow, jet, spray; (світла) ray; (із крана, труби, спринцівки) spurt, jet, spout, squirt; (сильний) flush; (повітря, запаху) whiff, waft; (про повітря) current of air;
~ зворотної течії гідр. backwater;
~ від повітряного гвинта ав. (propeller) slipstream, race;
~ пари steam jet;
бити ~енем to spirt, to let, to spurt, to spout, to squirt.
струмувати (про воду) to run, to stream, to ripple, to flow.
схема 1. (креслення, графік) diagram, chart, design, pattern; амер. plot;
монтажна ~ erection diagram;
~ технологічного процесу process flow diagram;
2. (план, проєкт) plan, outline, scheme, layout, sketch;
~ роману plan of a novel;
~ розселення rehousing plan;
3. ел., рад. circuit;
велика інтегральна ~, ВІС large-scale integrated (LSI) circuit;
~ запуску trigger circuit;
~ радіоприймача receiver circuit.
схлину||ти (про воду та ін.) to rush back, to flow away; (про натовп та ін.) to break up;
натовп ~в з площі the crowd poured out of the square/place.
текти 1. (литися) to flow, to run, to stream;
у неї течуть сльози tears are running down her cheeks;
кран тече the tap is running;
річка тече the river flows;
у нього тече кров з носа his nose is bleeding;
2. (пропускати воду) to leak, to be leaky;
3. перен. (минати) to pass, to pass on;
все тече, все змінюється every flow has its ebb.
текучість тех., фіз. flowability, fluidity; flow; liquidity;
~ ґрунту flow of ground.
циркуляція 1. circulation;
~ генів gene flow;
~ грошей circulation of money;
~ крові blood circulation;
2. мор. gyration, circulation path.
юшити to flow, to bleed.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

data-flow = ['deɪtəfləʊ] пото́ковий, керо́ваний пото́ком да́них
flow = [fləʊ] 1. течія́, поті́к 2. текти́
• ~ of execution
= поті́к викона́нь
• algebraic ~
= алґебри́чний поті́к
• complete ~
= по́вний поті́к (в мережі)
• compound ~
= змі́шаний поті́к
• continuous ~
= непере́рвний поті́к
• control ~
= поті́к керува́ння (програмою)
• data ~
= поті́к да́них, інформаці́йний поті́к
• differential ~
= диференці́йний поті́к
• discrete ~
= дискре́тний поті́к
• dynamic ~
= динамі́чний поті́к
• incoming ~
= входови́й поті́к
• information ~
= поті́к інформа́ції
• input ~
= входови́й поті́к
• integral ~
= інтеґра́льний поті́к
• network ~
= поті́к в мере́жі
• normal ~
= норма́льний поті́к
• normalized ~
= (з)нормо́ваний поті́к
• program ~
= пере́біг програ́ми; проце́с вико́нування програ́ми
• saturating ~
= наси́чувальний поті́к
• saturation ~
= наси́чений поті́к
• stationary ~
= стаціона́рний поті́к
• stochastic ~
= стохасти́чний поті́к
• topological ~
= топологі́чний поті́к
• traffic ~
= тра́нспортний поті́к, поті́к тра́нспорту
architecture = ['ɑ:kɪtɛktʃə] архітекту́ра; структу́ра (конфігурація); будо́ва
• bus ~
= архітекту́ра кана́лів зв’язку́ (всередині комп’ютера); ши́нна архітекту́ра
• computer ~
= архітекту́ра комп’ю́тера
• data flow ~
= пото́кова архітекту́ра
• distributed ~
= розподі́лена архітекту́ра (структу́ра)
• easy-to-test ~
= архітекту́ра, зручна́ для тестува́ння; легкотесто́вна архітекту́ра
• evolutionary ~
= еволюці́йна архітекту́ра, розви́вана архітекту́ра; архітекту́ра з еволюці́йним ро́звитком (реалізованим у процесі експлуатації); архітекту́ра, зда́тна до еволю́ції; архітекту́ра
• expandable ~
= розширна́ архітекту́ра
• extensible ~
= наро́щувальна архітекту́ра (комп’ютерної системи чи мережі)
• hardware ~
= архітекту́ра комп’ю́тера
• instruction set ~
= структу́ра систе́ми кома́нд
• layered ~
= багаторі́внева архітекту́ра (структу́ра)
• microprogrammable ~
= мікропрограмо́вна архітекту́ра
• modular ~
= мо́дульна архітекту́ра; мо́дульна структу́ра
• multiuser ~
= багатоабоне́нтна архітекту́ра; архітекту́ра, зорієнто́вана на багатьо́х користувачі́в; архітекту́ра колекти́вного користува́ння
• network ~
= 1. мере́жева архітекту́ра, архітекту́ра мере́жі 2. мере́жева структу́ра, структу́ра мере́жі
• office-document ~
= зорієнто́вана на ділово́дство архітекту́ра
• open ~
= відкри́та архітекту́ра
• peer-to-peer ~
= архітекту́ра рівнопра́вної мере́жі (абонентів з рівними правами)
• pipelined ~
= конве́єрна архітекту́ра
• software ~
= архітекту́ра систе́ми програмо́вих за́собів; архітекту́ра со́фту
• tailored ~
= спеціалізо́вана архітекту́ра; специфіко́вана архітекту́ра; замо́вна архітекту́ра
• token-ring ~
= кільце́ва естафе́тна архітекту́ра
• tree-structured ~
= деревна́ (деревоподі́бна) архітекту́ра
• unified ~
= архітекту́ра на осно́ві уніфіко́ваних мо́дулів; уніфіко́вна архітекту́ра
• unified-bus ~
= архітекту́ра з зага́льною ши́ною
chart = [tʃɑ:t] 1. ка́рта; схе́ма || нано́сити/нане́сти (на карту, схему тощо) 2. табли́ця; діагра́ма; номогра́ма || склада́ти/скла́сти табли́цю (діагра́му, номогра́му тощо) 3. кре́сленик; гра́фік || кре́слити/накре́слити (графік тощо)
• admissible ~
= топ. прийня́тна ка́рта
• alignment ~
= 1. стат. ка́рта статисти́чного о́пису за кількома́ озна́ками 2. номогра́ма (з паралельними осями)
• average ~
= контро́льна ка́рта сере́дніх
• axonometric ~
= аксонометри́чний кре́сленик; стереогра́ма
• band ~
= стрічкови́й гра́фік, стрічкова́ діагра́ма
• bar ~
= гістогра́ма, сто́впчикова діагра́ма
• bubble ~
= схе́ма з круже́чків та стрі́лок
• calculating ~
= обчи́слювальна діагра́ма
• calibration ~
= ґрадуюва́льна табли́ця
• circular ~
= се́кторна діагра́ма, кругова́ діагра́ма
• communication ~
= схе́ма (табли́ця) з’є́днань (сполу́чень)
• control ~
= контро́льна ка́рта
• control-flow ~
= структу́рна логі́чна схе́ма керівно́ї ло́гіки; блок-схе́ма алґори́тму
• coordinate ~
= криволіні́йна систе́ма координа́т; ка́рта
• data ~
= табли́ця да́них
• deviation ~
= табли́ця ві́дхилів
• disk ~
= кругова́ діагра́ма
• dot ~
= точко́ва діагра́ма
• flat ~
= пло́ска ка́рта
• flow ~
= графі́чна схе́ма, блок-схе́ма
• Gant ~
= Ґа́нтів гра́фік, гра́фік Ґа́нта
• gnomonic ~
= гномо́нний гра́фік
• grid ~
= сітча́ста номогра́ма; ка́рта (номогра́ма) з координа́тною сі́ткою
• hierarchy ~
= ієрархі́чна схе́ма (побудована за ієрархічним принципом)
• horizontal bar ~
= горизонта́льна гістогра́ма
• isometric ~
= ізометри́чний гра́фік
• layout ~
= 1. табли́ця ієра́рхій 2. схе́ма розмі́щення 3. топологі́чна схе́ма 4. монтува́льна схе́ма; монта́жна схе́ма (табли́ця)
• linear ~
= ліні́йний гра́фік
• load ~
= діагра́ма розпо́ділу наванта́ження (між ресурсами)
• logic ~
= логі́чна (блок-)схе́ма
• local ~
= лока́льна ка́рта
• logarithmic ~
= гра́фік з логаритмі́чним (логарифмі́чним) масшта́бом (за одною чи за двома осями)
• nomographic ~
= номогра́ма
• pie ~
= кругова́ (се́кторна) діагра́ма
• plugboard ~
= схе́ма комута́ції
• printer spacing ~
= схе́ма форма́ту дру́ку
• probability ~
= імові́рнісний гра́фік
• progression ~
= схе́ма прохо́дження (програми)
• run ~
= схе́ма прого́ну
• scatter ~
= діагра́ма ро́зсіву
• spacing ~
= схе́ма розмі́щення (тексту); схе́ма форма́ту
• square-root ~
= табли́ця квадра́тних ко́ренів
• strata ~
= діагра́ма порі́внювання часозале́жних ряді́в
• structure ~
= структу́рна схе́ма
• time (timing)~
= діагра́ма за ча́сом; часова́ діагра́ма
• tree ~
= де́рево, деревови́дна схе́ма
• trouble ~
= табли́ця неспра́вностей; журна́л збо́їв
• Veitch ~
= діагра́ма Ве́йча (Ва́йча); ка́рта Ве́йча (Ва́йча)
control = [kən'trəʊl] 1. керува́ння || керівни́й, керува́льний || керува́ти 2. реґулюва́ння || реґулюва́льний || реґулюва́ти 3. перевіря́ння, пере́ві́рка; контро́ль; на́гляд || контро́льний; переві́рчий; наглядо́вий || перевіря́ти/переві́рити; нагляда́ти; контролюва́ти/проконтролюва́ти // out of ~ неконтрольо́ваний 4. реґуля́тор; реґулюва́льний при́стрій 5. керува́льний при́стрій; блок керува́ння
• acceptance ~
= стат. прийма́льний контро́ль
• access ~
= контро́ль до́ступу, керува́ння до́ступом
• accuracy ~
= контро́ль то́чності
• adaptive ~
= адапти́вне керува́ння
• association ~
= керува́ння асоціа́ціями; асоціати́вне керува́ння
• automatic ~
= автомати́чне керува́ння, автомати́чне реґулюва́ння
• brightness ~
= реґулюва́ння яскра́вості
• built-in ~
= вбудо́ваний (вну́трішній) контро́ль
• communications ~
= керува́ння передава́нням да́них (комуніка́ціями)
• complete ~
= цілкови́тий (по́вний) контро́ль
• concurrency ~
= керува́ння паралелі́змом (операцій)
• context ~
= керува́ння конте́кстом
• continuous ~
= 1. непере́рвне керува́ння, непере́рвне реґулюва́ння 2. непере́рвний контро́ль
• contrast ~
= реґулюва́ння контра́сту
• coprocessor ~
= керува́ння копроце́сором
• cursor ~
= керува́ння курсо́ром
• cycle ~
= періоди́чний (циклі́чний) контро́ль
• data ~
= керува́ння да́ними
• data coherence ~
= контро́ль несупере́чливості да́них
• defined limit ~
= реґулюва́ння в за́даних ме́жах
• derivative ~
= реґулюва́ння за (пе́ршою) похідно́ю
• digital ~
= цифрове́ (дискре́тне) керува́ння
• error ~
= контро́ль помило́к
• expert ~
= керува́ння з використа́нням експе́ртної систе́ми
• feedback ~
= керува́ння зі зворо́тним зв’язко́м
• feedforward ~
= керува́ння із прогнозува́нням, прогности́чне керува́ння
• flag ~
= керува́ння за допомо́гою позна́к
• flow ~
= керува́ння пото́ком да́них; автомати́чне реґулюва́ння ви́трат
• inspection ~
= стат. прийма́льний контро́ль
• integral ~
= інтеґра́льне керува́ння
• interactive ~
= керува́ння в інтерфе́йсному режи́мі
• intermediate ~
= проміжни́й контро́ль
• job ~
= керува́ння завда́ннями
• keyboard ~
= керува́ння з клавіату́ри
• light pen ~
= керува́ння світни́м перо́м; керува́ння за допомо́гою світно́го пера́
• load ~
= контро́ль (реґулюва́ння) наванта́ги
• manual ~
= ручне́ керува́ння
• memory ~
= 1. керува́ння па́м’яттю 2. блок керува́ння па́м’яттю
• numerical ~
= числове́ програмо́ве керува́ння
• open-loop ~
= реґулюва́ння в розі́мкненому ко́нтурі, реґулюва́ння без зворо́тного зв’язку́
• optimal ~
= оптима́льне керува́ння
• pen ~
= керува́ння світни́м перо́м
• power ~
= керува́ння жи́вленням
• process ~
= керува́ння проце́сом
• proportional ~
= пропорці́йне реґулюва́ння, ліні́йне реґулюва́ння, реґулюва́ння за ві́дхилом
• remote ~
= дистанці́йне керува́ння
• retarded ~
= зага́йне реґулюва́ння, реґулюва́ння із запі́зненням
• sampling ~
= стат. 1. вибірко́вий контро́ль 2. вибірко́ва пере́ві́рка
• sequential ~
= послідо́вний контро́ль
• sight ~
= візуа́льний контро́ль
• size ~
= керува́ння ро́зміром (вікна)
• slide ~
= пла́вне (ковзне́) реґулюва́ння
• statistical ~
= статисти́чний контро́ль
• step-by-step ~
= (по)кро́кове реґулюва́ння
• stochastic ~
= стохасти́чне керува́ння
• traffic ~
= реґулюва́ння пото́ку наванта́г, реґулюва́ння тра́фіку
• transfer ~
= передава́ння керува́ння; передава́ти керува́ння
• version ~
= керува́ння ве́рсіями
• widow-and-orphan ~
= впорядко́вування початко́вих і кінце́вих зави́слих рядкі́в
diagram = ['daɪəgræm] 1. діагра́ма 2. схе́ма 3. гра́фік 4. рису́нок 5. графі́чне предста́влення 6. кре́слити/накре́слити діагра́му чи гра́фік 7. зобража́ти/зобрази́ти схемати́чно
• ~ of conjugacy
= діагра́ма спря́женості
• ~ of fiberings
= діагра́ма розшарова́нь
• algorithmic ~
= алґоритмі́чна схе́ма
• argument ~
= діагра́ма На́йквіста
• automaton ~
= діагра́ма автома́ту
• bar ~
= гістогра́ма, сто́впчикова діагра́ма
• block ~
= блок-схе́ма; структу́рна схе́ма; функці́йна схе́ма; скеле́тна схе́ма
• bubble ~
= бульбашко́ва діагра́ма
• circle ~
= кругова́ діагра́ма
• circuit ~
= 1. принципо́ва схе́ма 2. схе́ма з’є́днань 3. схе́ма комута́ції, комутаці́йна схе́ма
• cohomology ~
= когомологі́чна діагра́ма
• column ~
= гістогра́ма; сто́впчикова діагра́ма
• conceptual ~
= схе́ма концептуа́льного предста́влення, концептуа́льна схе́ма (розроблюваної системи програмових засобів тощо)
• connection ~
= 1. схе́ма з’є́днань 2. схе́ма комуніка́цій 3. схе́ма комута́ції, комутаці́йна схе́ма
• contour ~
= ко́нтурна схе́ма
• data flow ~
= схе́ма інформаці́йних пото́ків, схе́ма пото́ків да́них
• data organization ~
= схе́ма організа́ції да́них
• data structure ~
= схе́ма (предста́влення) структу́ри да́них
• decision ~
= схе́ма рі́шень
• distribution ~
= крива́ розпо́ділу
• dot ~
= точко́ва діагра́ма, діагра́ма ро́зкиду
• flow ~
= блок-схе́ма; структу́рна схе́ма; схе́ма послідо́вності опера́цій
• frequency ~
= гістогра́ма
• functional ~
= функці́йна (принципо́ва) схе́ма
• geometric ~
= ве́кторна діагра́ма
• homotopy ~
= гомото́пна діагра́ма
• key ~
= поя́снювальна (принципо́ва) схе́ма
• labeled ~
= позна́чена (заналичко́вана) діагра́ма
• logical ~
= логі́чна блок-схе́ма
• logical sequence ~
= схе́ма логі́чного впорядко́вування
• mnemonic ~
= мнемоні́чна схе́ма
• network ~
= мере́жний гра́фік
• operating ~
= функці́йна схе́ма
• parsing ~
= схе́ма грамати́чного ана́лізу
• phase ~
= фа́зова діагра́ма
• pictorial ~
= нао́чна схе́ма (діагра́ма)
• pie ~
= се́кторна діагра́ма
• program flow ~
= блок-схе́ма програ́ми
• pullback ~
= коуніверса́льний (Дека́ртів) квадра́т
• pushout ~
= універса́льний (кодека́ртів) квадра́т
• rank ~
= діагра́ма ра́нгів (графу)
• run ~
= схе́ма прого́ну (програми)
• schematic ~
= принципо́ва схе́ма; схемати́чне предста́влення
• skeleton ~
= скеле́тна схе́ма, блок-схе́ма
• string ~
= стрічкова́ діагра́ма
• syntax ~
= синтакси́чна діагра́ма
• time ~
= часозале́жна діагра́ма; гра́фік зале́жності від ча́су
• tree ~
= де́рево, деревоподі́бна схе́ма
• truth ~
= лог. діагра́ма (табли́ця) і́стинності
• vector ~
= ве́кторна діагра́ма
• Venn-Euler ~
= ко́ла Ве́н(н)а-О́йлера (Е́йлера)
• waveform ~
= часова́ діагра́ма сигна́лів
• wiring ~
= монтува́льна схе́ма; схе́ма з’є́днань
gain = [geɪn] 1. підси́лювання/підси́лення 2. прибу́ток, ви́граш; ко́ристь 3. набува́ти/набу́ти; оде́ржувати/оде́ржати, отри́мувати/отри́мати 4. бі́льшати/побі́льшати // to ~ access оде́ржати до́ступ; to ~ control of оде́ржати керува́ння (чимось); to ~ insight into дійти́ до су́ті (чогось); to ~ programming experience набува́ти/набу́ти до́свіду програмува́ння; to ~ speed набира́ти/набра́ти шви́дкості (шви́дкість)
• expected ~
= очі́куваний ви́граш
• feedback ~
= коефіціє́нт зворо́тного зв’язку́
• flow ~
= т. граф. підси́лювання пото́ку
• information ~
= при́ріст інформа́ції
• net ~
= чи́стий ви́граш
loss = [lɒs] 1. втра́ти, зби́тки 2. про́граш
• ~ of accuracy
= втра́та то́чності
• ~ of generality
= втра́та зага́льності
• ~ of information
= втра́та інформа́ції
• ~ of linearity
= втра́та ліні́йності, відхи́лення від ліні́йності
• ~ of significant figures
= втра́та значівни́х (зна́чущих) цифр
• ~ of simplicity
= ускла́днення, втра́та простоти́
• conditional ~
= умо́вні втра́ти
• data ~
= втра́та да́них
• expected ~
= очі́кувані втра́ти
• flow ~
= втра́ти (зме́ншення) пото́ку
• net ~
= чи́сті втра́ти
• normal ~
= втра́ти, розподі́лені за норма́льним зако́ном
• overall ~
= сума́рні (зага́льні) втра́ти
• potential ~
= можли́ві (потенці́йні) втра́ти
• power ~
= енергети́чні втра́ти
• processing ~
= втра́ти (часу) в проце́сі опрацьо́вування да́них
• pure ~
= чи́сті втра́ти
• tolerable ~
= прийня́тні втра́ти
• total ~
= сума́рні (зага́льні) втра́ти
problem = ['prɒbləm] 1. пробле́ма; зада́ча // ~ that defies solution нерозв’язна́ зада́ча; to attack a ~ бра́тися/взя́тися розв’я́зувати зада́чу (пробле́му); to face a ~ стика́тися/зіткну́тися з пробле́мою; to solve a ~ розв’я́зувати/розв’яза́ти зада́чу (пробле́му) 2. пита́ння, завда́ння 3. мн. тру́днощі, ускла́днення
• ~ of elimination
= пробле́ма еліміна́ції
• ~ of interpolating
= зада́ча інтерполя́ції
• ~ of interpretation
= зада́ча інтерпрета́ції
• ~ of localization
= пробле́ма локаліза́ції
• ~ of projectivity
= пробле́ма проєкти́вності
• ~ of reduction
= пробле́ма зве́дення
• ~ of separability
= пробле́ма сепара́бельності
• ~ of solvability
= пробле́ма розв’я́зності
• absorption ~
= зада́ча про поглина́ння
• abstract ~
= абстра́ктна пробле́ма
• accounting ~
= бухга́лтерська зада́ча, зада́ча о́бліку і звітува́ння
• adjoint ~
= спря́жена зада́ча
• algebraic ~
= алґебри́чна зада́ча
• algorithmic ~
= алґори́тмова (алґори́фмова), алґоритмі́чна (алґорифмі́чна) пробле́ма
• applied ~
= застосо́вна (прикладна́) зада́ча
• approximating ~
= набли́жена зада́ча
• approximation ~
= пробле́ма апроксима́ції
• arithmetical ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) зада́ча
• assessment ~
= зада́ча оці́нювання
• asymptotic ~
= асимптоти́чна зада́ча
• authentication ~
= пробле́ма встано́влення автенти́чності
• ballistic ~
= балісти́чна зада́ча
• benchmark ~
= етало́нна те́стова зада́ча
• bottleneck ~
= пробле́ма вузьки́х місць
• boundary value ~
= межова́ (крайова́) зада́ча
• brachistochrone ~
= зада́ча про брахістохро́ну
• business ~
= комерці́йна зада́ча; економі́чна зада́ча
• calculability ~
= пробле́ма обчисле́нності
• canonical ~
= каноні́чна зада́ча
• characteristic ~
= характеристи́чна зада́ча
• characterization ~
= пробле́ма характериза́ції
• classic(al) ~
= класи́чна зада́ча
• classification ~
= зада́ча класифіка́ції
• combinatorial ~
= комбінато́рна зада́ча
• compactness ~
= пробле́ма компа́ктності
• computational ~
= обчи́слювальна зада́ча
• conjugate ~
= спря́жена зада́ча
• construction ~
= зада́ча на побудо́ву
• continuum ~
= пробле́ма конти́нууму
• control ~
= зада́ча керува́ння
• convergence ~
= пробле́ма збі́жності
• covering ~
= зада́ча про покрива́ння
• data-set ~
= зада́ча опрацьо́вування суку́пності да́них
• decision ~
= зада́ча про прийма́ння рі́шень; пробле́ма ви́бору
• decoding ~
= пробле́ма декодува́ння
• deducibility ~
= пробле́ма ви́відності
• differentiation ~
= зада́ча диференціюва́ння
• diffusion ~
= пробле́ма дифу́зії
• direct ~
= пряма́ зада́ча
• direction-finding ~
= пробле́ма ви́бору на́пряму
• distribution ~
= зада́ча про розпо́діл
• dual ~
= дуа́льна зада́ча
• dusty-deck ~
= пробле́ма перене́сення ная́вних програ́м на нові́ моде́лі комп’ю́терів
• eigenvalue ~
= зада́ча на вла́сні зна́чення
• embedding ~
= зада́ча про вкла́дення
• enumerability ~
= пробле́ма перерахо́вності
• enumeration ~
= пробле́ма перерахо́вування
• equivalence ~
= пробле́ма еквівале́нтності
• equivalent ~
= еквівале́нтна зада́ча
• estimation ~
= зада́ча про оці́нювання
• extended ~
= розши́рена зада́ча
• extension ~
= зада́ча про продо́вження
• finitary ~
= фіні́тна пробле́ма
• flow ~
= зада́ча про поті́к
• forecasting ~
= зада́ча прогнозува́ння
• general ~
= зага́льна (спі́льна) зада́ча
• generalized ~
= узага́льнена зада́ча
• graphic ~
= графі́чна зада́ча
• graph-theoretic ~
= зада́ча тео́рії гра́фів
• halting ~
= пробле́ма зу́пину; пробле́ма зупи́нки
• hill-climbing ~
= зада́ча по́шуку екстре́муму
• homogeneity ~
= пробле́ма однорі́дності
• homogeneous ~
= однорі́дна зада́ча
• homotopy ~
= зада́ча гомото́пії
• ill-conditioned ~
= некоре́ктна зада́ча; непра́вильно сформульо́вана (поста́влена) зада́ча
• ill-defined ~
= пога́но структуро́вана зада́ча
• ill-posed (improperly posed) ~
= некоре́ктно поста́влена (некоре́ктна) зада́ча
• infeasible ~
= зада́ча, що не ма́є ро́зв’язку
• inference ~
= пробле́ма (логі́чного) виво́дження/ви́ведення
• infinitesimal ~
= зада́ча чи́слення нескінче́нно (знико́мо) мали́х
• information retrieval ~
= інформацієпошуко́ва зада́ча
• initial ~
= початко́ва зада́ча
• initial-value ~
= зада́ча Коші́
• insoluble ~
= нерозв’язна́ зада́ча
• integration ~
= зада́ча інтеґрува́ння
• interpolation ~
= зада́ча інтерполя́ції
• intractable ~
= важкорозв’язна́ зада́ча
• intricate ~
= складна́ (важка́, заплу́тана) зада́ча
• invariant ~
= інваріа́нтна зада́ча
• inverse ~
= обе́рнена зада́ча
• inversion ~
= пробле́ма обе́рнення (інве́рсії)
• isometric ~
= ізометри́чна пробле́ма
• isoperimetric ~
= ізопериметри́чна зада́ча
• linear ~
= ліні́йна зада́ча
• logical ~
= логі́чна зада́ча
• management ~
= зада́ча (на, про) керува́ння
• market analysis ~
= зада́ча ана́лізу ри́нкової кон’юнкту́ри
• marriage ~
= зада́ча про ви́бір; зада́ча на двосполу́ку; зада́ча (пробле́ма) двосполуча́ння
• matching ~
= зада́ча про парносполу́ки (двосполу́ки)
• minimax ~
= мініма́ксова зада́ча
• mix ~
= зада́ча про перемі́шування
• mixed ~
= змі́шана зада́ча
• moment ~
= зада́ча моме́нтів
• moving boundary ~
= зада́ча з рухо́мою меже́ю
• multicriterion ~
= багатокритері́йна зада́ча
• multidecision ~
= багатогіпо́тезна статисти́чна зада́ча (приймання рішень)
• multi-objective ~
= багатоцільова́ зада́ча
• multivariate ~
= зада́ча з багатьма́ змі́нними; багатови́мірна зада́ча
• network ~
= мере́жева зада́ча
• network flow ~
= зада́ча про пото́ки в мере́жах
• nonlinear ~
= неліні́йна зада́ча
• nonuniform ~
= неоднорі́дна зада́ча
• normal ~
= норма́льна зада́ча
• normative ~
= нормати́вна зада́ча
• number ~
= зада́ча з числови́ми пара́метрами
• numerical ~
= числова́ зада́ча
• occupancy ~s
= зада́чі про розмі́щування
• open ~
= нерозв’я́зана зада́ча, відкри́та пробле́ма
• optimization ~
= зада́ча оптиміза́ції
• optimum ~
= зада́ча на о́птимум
• plane ~
= пло́ска (площи́нна) зада́ча
• polar ~
= поля́рна зада́ча
• prediction ~
= пробле́ма прогнозува́ння
• privacy ~
= пробле́ма збере́ження таємни́ці
• probabilistic ~
= ймові́рнісна зада́ча
• programming ~
= пробле́ма програмува́ння; тру́днощі в проце́сі програмува́ння
• puzzle ~
= ламиголо́вка, за́гадка
• quadrature ~
= зада́ча про квадрату́ру
• queuing ~
= зада́ча ма́сового обслуго́вування
• real-time ~
= реальночасова́ зада́ча (що її розв’язують у реальному часі)
• real-world ~
= реа́льна зада́ча; практи́чна зада́ча
• recursively solvable ~
= рекурси́вно розв’язна́ пробле́ма
• reducibility ~
= пробле́ма зві́дності
• reducible ~
= звідна́ пробле́ма
• representation ~
= пробле́ма предста́влення
• search ~
= зада́ча по́шуку
• separable ~
= сепара́бельна зада́ча
• separation ~
= пробле́ма відокре́млювання
• sequencing ~
= зада́ча про впорядко́вування
• software ~
= пробле́ма програ́м (со́фту) (під час розробляння чи експлуатації)
• solvable ~
= розв’язна́ пробле́ма
• spectral ~
= спектра́льна зада́ча
• stale data ~
= пробле́ма вилуча́ння застарі́лих да́них
• test ~
= те́стова зада́ча; контро́льна зада́ча
• statistical ~
= статисти́чна зада́ча
• stereometric ~
= стереометри́чна зада́ча
• stochastic ~
= стохасти́чна зада́ча
• time-table ~
= зада́ча про ро́зклад
• toy ~
= моде́льна зада́ча
• tractable ~
= легкорозв’язна́ зада́ча
• trade-off ~
= пробле́ма компромі́сних рі́шень
• traffic ~
= зада́ча про транспо́ртний поті́к
• transport ~
= зада́ча переносі́ння
• transportation ~
= тра́нспортна зада́ча, зада́ча про перевозі́ння
• trigonometric ~
= тригонометри́чна зада́ча
• undecidable ~
= нерозв’язна́ пробле́ма
• unsolvable ~
= нерозв’язна́ зада́ча
• variational ~
= варіаці́йна зада́ча
• well-behaved ~
= коре́ктна зада́ча
• well-posed ~
= коре́ктно поста́влена зада́ча
• well-set ~
= коре́ктна зада́ча

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

axial-flow аксійнопото́ковий, з аксі́йним пото́ком
['æksiəlˌfləʊ, -ˌfloʊ]
coaxial-flow коаксійнопото́ковий, з коаксі́йним пото́ком
[ˌkəʊ'æksiəlˌfləʊ, ˌkoʊ'æksiəlˌfloʊ]
constant-flow сталопото́ковий, зі ста́лим пото́ком
[ˌkɒnstənt'fləʊ, ˌkɑːnstənt'floʊ]
cross-flow поперечнопото́ковий, із попере́чним пото́ком
['krɒsfləʊ, 'krɑːsfloʊ]
direct-flow прямопото́ковий, із прями́м пото́ком
[daɪ'rεktˌfləʊ, də'rεktˌfloʊ]
double-flow двопото́ковий
['daʊblfləʊ, -floʊ]
flow течія́, поті́к, рух пли́ну || течі́йний, пото́ковий || текти́, ли́тися, пли́нути ■ to ~ in втіка́ти//втекти́; to ~ out витіка́ти//ви́текти; to ~ together злива́тися//зли́тися
[fləʊ, floʊ]
• ~ along a curved surface = поті́к [течія́] уздо́вж ви́кривленої пове́рхні
• ~ around = обтіка́ння, обтіка́льна течія́
• ~ of matter = поті́к речовини́
• adiabatic ~ = адіяба́тна течія́, адіяба́тний поті́к
• anabatic ~ = відзе́мний поті́к (від нагрітої поверхні)
• annular ~ = кільце́ва течія́
• antibaric ~ = антибари́чна течія́
• axial ~ = аксі́йна течія́, аксі́йний поті́к
• axially symmetric ~ = див. axisymmetric ~
• axisymmetric ~ = осесиметри́чна течія́, осесиметри́чний поті́к
• backward ~ = протипоті́к, зворо́тна течія́
• boundary-layer ~ = течія́ в межово́му ша́рі
• bulk ~ = 1. конвекці́йна течія́ 2. о́б’є́мна течія́
• capillary ~ = капіля́рна течія́, течія́ в капіля́рі, капіля́рний рух
• centrifugal ~ = відцентро́вий поті́к
• choked ~ = дросельо́ваний поті́к
• circulating ~ = циркуляці́йна течія́
• classical ~ = класи́чна течія́
• cocurrent ~ = супу́тня течія́
• cold ~ = 1. холодопли́нність 2. пли́нність [по́взкість] поліме́рів
• communication ~ = поті́к інформа́ції
• compressible (fluid) ~ = поті́к [течія́] стисно́го пли́ну
• concentration ~ = концентраці́йний поті́к
• condensing ~ = скра́плюваний поті́к (пари)
• cone ~ = коні́чна течія́
• confined ~ = обме́жена течія́
• conical ~ = коні́чна течія́
• continuous ~ = непере́рвна течія́
• convective ~ = конвекці́йний [конвекти́вний] поті́к
• convergent ~ = збі́жний поті́к, збі́жна течія́
• coolant ~ = поті́к охоло́джувача [теплоносія́]
• Couette ~ = Куе́това течія́
• countercurrent ~ = зу́стрі́чна течія́ двох пли́нів (у теплообміннику)
• creep(ing) ~ = повзка́ деформа́ція
• critical ~ = крити́чна течія́ (плину зі швидкістю звуку в цьому плині)
• critical heat ~ = поті́к теплово́ї ене́ргії за кри́зи теплоо́бміну (в системах охолоджування)
• cross ~ = 1. попере́чна течія́ 2. перехре́сна течія́
• cyclostrophic ~ = циклострофі́чний поті́к
• data ~ = поті́к да́них
• detached ~ = віді́рвана течія́
• deviated ~ = відхи́лена течія́
• deviating ~ = відхи́лювальна течія́
• diabatic ~ = діяба́тна течія́
• diffusion ~ = дифузі́йний поті́к
• direct ~ = прямопоті́к, прями́й поті́к
• discontinuous ~ = розри́вна течія́
• dislocation ~ = дислокаці́йне тертя́
• discrete ~ = дискре́тний поті́к
• dissipative ~ = дисипати́вний поті́к
• dissipationless ~ = бездисипати́вний поті́к
• disturbed ~ = збу́рена течія́, збу́рений поті́к
• divergent ~ = розбі́жна течія́, розбі́жний поті́к
• doublet ~ = течія́ поблизу́ гідродинамі́чного ди́поля
• downward ~ = низхідна́ течія́, течія́ згори́ уни́з,
• drift ~ = дре́йфовий поті́к
• drowned ~ = глиби́нна течія́
• ebb tide ~ = відпли́вна течія́
• eddy-free ~ = безвихоро́вий поті́к
• eddy(ing) ~ = вихоро́ва [турбуле́нтна] течія́, вихоро́вий [турбуле́нтний] поті́к
• elastic ~ = відно́влювання фо́рми (ті́ла) пі́сля пружно́го деформува́ння
• electron ~ = поті́к електро́нів
• entropy ~ = поті́к ентропі́ї
• excess ~ = надлишко́вий поті́к
• expanded ~ = розбі́жна течія́, розбі́жний поті́к
• expansive ~ = розбі́жна течія́, розбі́жний поті́к
• Fanno ~ = течія́ Фе́но
• film ~ = плівко́ва́ течія́, течія́ у (тонкій) плі́вці
• fluid ~ = поті́к [течія́] пли́ну
• forced ~ = примусо́ва течія́
• forward ~ = прями́й поті́к
• free-molecule ~ = поті́к ві́льних моле́кул (що не взаємодіють між собою)
• friction ~ = в’язка́ течія́
• frictional secondary ~ = втори́нна [межова́] в’язка́ течія́
• frictionless ~ = нев’язка́ течія́
• gas ~ = га́зовий поті́к
• generating ~ = поро́джувальна течія́ (в заповнюваному каналі від його початку до місця зімкнення межових шарів)
• geostrophic ~ = геостро́фний поті́к
• gradient ~ = ґрадіє́нтний поті́к
• gravity ~ = самопли́в, самопли́вна течія́, самопли́вний поті́к
• Harris ~ = Га́рисів поті́к
• Hartmann ~ = Га́ртманова течія́
• heat ~ = перено́шення [передава́ння] тепла́ (теплової енергії за одиницю часу)
• helical ~ = ґвинтови́й поті́к
• Helmholtz ~ = Ге́льмгольців поті́к
• high-pressure ~ = високоти́сковий поті́к
• high-speed ~ = швидки́й [високошви́дкісний] поті́к
• high-velocity ~ = швидки́й [високошви́дкісний] поті́к
• homenergic ~ = гомоенергети́чна течія́
• homentropic ~ = гомоентропі́йна течія́
• homogeneous ~ = однорі́дна течія́
• Hubble ~ = Га́блів поті́к
• hydrodynamic ~ = гідродинамі́чна течія́
• hypersonic ~ = гіперзвукова́ течія́, гіперзвукови́й поті́к
• ice ~ = крижани́й поті́к, дифлюе́нція, скреса́ння кри́ги
• ideal ~ = 1. течія́ ідеа́льного пли́ну, ідеа́льна течія́ 2. нев’язка́ течія́
• incompressible ~ = поті́к [течія́] нестисно́го пли́ну
• inertial ~ = інерці́йна течія́
• inviscid ~ = нев’язка́ течія́, поті́к нев’язко́го пли́ну
• inward ~ = досере́динний потік, досере́динна течія́, поті́к [течія́] іззо́вні всере́дину
• irrotational ~ = безвихоро́ва течія́, безвихоро́вий поті́к
• isenergic ~ = ізоенергети́чна течія́
• isentropic ~ = ізоентропі́йна течія́
• isothermal ~ = ізотермі́чна течія́
• katabatic ~ = дозе́мний поті́к (пові́тря)
• Knudsen ~ = Кну́дсенів поті́к
• laminar ~ = ламіна́рна течія́, ламіна́рний поті́к
• large-scale vortex ~ = великомасшта́бна вихоро́ва течія́
• lava ~ = поті́к ла́ви
• liquid ~ = течія́ [поті́к] рідини́
• low-pressure fluid ~ = низькоти́скова течія́ [низькоти́сковий поті́к] пли́ну (за тиску, нижчого за атмосферний)
• Lüders ~ = Лю́дерсів поті́к
• main ~ = основна́ течія́, основни́й поті́к
• mass ~ = поті́к ма́си (через дану поверхню за одиницю часу)
• meridional ~ = меридія́нна течія́
• mixed ~ = змі́шана [багатокомпоне́нтна] течія́
• model ~ = моде́льна течія́
• moderate ~ = помі́рна течія́
• molecular ~ = поті́к моле́кул
• multicomponent ~ = багатокомпоне́нтна течія́, багатокомпоне́нтний поті́к
• multiphase ~ = багатофа́зова течія́, багатофа́зовий поті́к
• net power ~ = (техн.) сума́рний поті́к ене́ргії
• near-sonic ~ = білязвукови́й поті́к
• Newtonian(‑fluid) ~ = Нью́тонова течія́, течія́ Нью́тонового пли́ну
• noncirculating ~ = безциркуляці́йна течія́
• nonisothermal ~ = неізотермі́чна течія́
• non-Newtonian(‑fluid) ~ = ненью́тонова течія́, течія́ ненью́тонового пли́ну
• nonstationary ~ = нестаціона́рна течія́, нестаціона́рний поті́к
• nonturbulent ~ = нетурбуле́нтна течія́, нетурбуле́нтний поті́к
• nonuniform ~ = неоднорі́дна течія́, неоднорі́дний поті́к
• nonviscous ~ = нев’язка́ течія́
• one-dimensional ~ = однови́мірна течія́
• osmotic ~ = осмоти́чна течія́
• outward ~ = поті́к [течія́] ізсере́дини назо́вні
• particle ~ = поті́к части́нок
• penetrated ~ = прони́клий поті́к
• penetrating ~ = прони́кливий поті́к
• plug ~ = затичко́вий [поршневи́й] поті́к
• piston ~ = затичко́вий [поршневи́й] поті́к
• plane ~ = пло́ска [двови́мірна] течія́
• plasma ~ = пла́змо́ва течія́
• plastic ~ = 1. пласти́чна течія́ 2. пласти́чна пли́нність
• plug ~ = затичко́вий поті́к
• Poiseuille ~ = Пуазе́йлів поті́к
• potential ~ = потенція́льна течія́, потенція́льний поті́к
• power ~ = 1. (фіз.) поті́к ене́ргії 2. (техн.) поті́к поту́жности
• Prandtl-Meyer ~ = поті́к Пра́ндтля-Ма́єра
• primary ~ = перви́нний поті́к
• pseudostationary ~ = псевдостаціона́рна течі́я, псевдостаціона́рний поті́к
• pulsating ~ = пульсівна́ течія́
• pumped ~ = (під)ти́скова [помпо́вана] течія́, течія́ під ти́ском
• quasi-viscous ~ = квазив’язка́ течія́
• radial ~ = радія́льна течія́, радія́льний поті́к
• radiation ~ = поті́к промі́ння
• rapid ~ = надкрити́чна течія́ води́
• Rayleigh ~ = течія́ Ре́йлі [Реле́я]
• real-fluid ~ = реа́льна течія́, поті́к [течія́] реа́льного пли́ну
• renormalization ~ = ренормалізаці́йний поті́к
• restricted ~ = обме́жена течія́
• return ~ = зворо́тна течія́
• rotational ~ = вихоро́ва течія́, вихоро́вий поті́к
• secondary ~ = втори́нна [межова́] в’язка́ течія́
• self-similar ~ = автомоде́льна течія́
• sensible-heat ~ = поті́к ента́льпії
• shear ~ = зсу́вова течія́
• simulated ~ = моде́льна [змодельо́вана] течія́
• sink ~ = течія́ до сто́ку, стічна́ течія́
• slip ~ = ковзна́ течія́ (Кнудсенові числа від 0.01 до 0.1)
• soil ~ = соліфлю́кція
• sonic ~ = звукова́ течія́, звукови́й поті́к
• source ~ = джере́льна течія́, течія́ від джерела́
• stalled ~ = зі́рваний поті́к
• stationary ~ = стаціона́рна течія́
• steady ~ = уста́лена течія́, уста́лений поті́к
• Stokes ~ = Сто́ксова течія́
• stopped ~ = (фх) зупи́нений стру́мінь
• stratified ~ = розшаро́вана течія́
• streamline ~ = 1. обтіка́льна течія́ 2. нетурбуле́нтна течія́
• streamlining ~ = обтіка́льна течія́, обтіка́льний поті́к
• strongly turbulent ~ = сильнотурбуле́нтна течія́, сильнотурбуле́нтний поті́к
• subcritical ~ = докрити́чна [підкрити́чна] течія́, докрити́чний [підкрити́чний] поті́к
• subsonic ~ = дозвукова́ течія́, дозвукови́й поті́к
• subsurface ~ = підповерхне́ва течія́
• supercritical ~ = надкрити́чна течія́, надкрити́чний поті́к
• supersonic ~ = надзвукова́ течія́, надзвукови́й поті́к
• surface ~ = поверхне́ва течія́
• swirl(ing) ~ = вирова́ [закру́чена] течія́
• thermally assisted flux ~ [TAFF] = термозактиво́вана течія́ магне́тного пото́ку [ТТМП]
• three-dimensional ~ = триви́мірна [просторо́ва] течія́, триви́мірний [просторо́вий] поті́к
• throat ~ = течія́ в горлови́ні (сопла)
• throttled ~ = (з)дросельо́вана течія́
• through ~ = крізна́ [наскрізна́] течія́
• tidal ~ = припли́вна течія́
• traffic ~ = поті́к тра́нспорту
• transient ~ = перехі́дна́ [неуста́лена] течія́
• transition(al) ~ = перехі́дна́ течія́ (між ламінарною та турбулентною)
• transmitted ~ = прони́клий поті́к
• transonic ~ = білязвукова́ [трансзвукова́] течія́
• turbulent ~ = турбуле́нтна течія́, турбуле́нтний поті́к
• two-dimensional ~ = двови́мірна течія́, двови́мірний поті́к
• two-phase ~ = двофа́зова течія́, двофа́зовий поті́к
• undisturbed ~ = незбу́рений поті́к
• uniform ~ = однорі́дна течія́, однорі́дний поті́к
• unstalled ~ = незі́рваний поті́к
• unsteady ~ = неуста́лена течія́, неуста́лений поті́к
• unsteady-state ~ = багатофа́зова течія́ з фа́зовими перехо́дами
• upward ~ = 1. висхідна́ течія́, течія́ зни́зу вго́ру 2. відзе́мний поті́к
• variable ~ = змі́нна течія́
• viscous ~ = в’язка́ течія́, поті́к в’язко́го пли́ну
• vortex ~ = вихоро́ва течія́, вихоро́вий поті́к
• wake ~ = кільва́терна течія́, кільва́терний поті́к
• weakly turbulent ~ = слабкотурбуле́нтна течія́, слабкотурбуле́нтний поті́к
• work ~ = пере́біг робо́ти
flow-through 1. прото́ковий 2. протічни́й
['fləʊθruː, 'floʊ-]
single-flow однопото́ковий
['sɪŋglˌfləʊ, -ˌfloʊ]
straight-flow прямопото́ковий
['streɪtfləʊ, -floʊ]
viscous-flow в’язкотечі́йний
['vɪskəsfləʊ, -floʊ]
alignment 1. (дія) розташо́вування//розташува́ння/‌розташо́вання в ряд [уздо́вж лі́нії, парале́льно (with – до)]; шикува́ння//ви́шикування (with – уздовж); орієнтува́ння//зорієнтува́ння парале́льно (with – до) ■ ~ with a field шикува́ння уздо́вж по́ля, орієнтува́ння парале́льно до по́ля; to be in ~ (with) бу́ти розташо́ваним(и) в лі́нію (уздовж чогось); to be out of ~ пору́шувати парале́льну зорієнто́ваність 2. (стан) ви́шикуваність, парале́льна зорієнто́ваність, парале́льне розташо́вання 3. візирува́ння//звізирува́ння 4. (дія) центрува́ння//зцентрува́ння 5. (наслідок) зцентро́ваність, центро́вання; співві́сність 6. (дія) юстува́ння//з’юстува́ння || юстува́льний 7. (наслідок) з’юсто́ваність, юсто́вання
[ə'laɪnmənt]
antenna ~ = юстува́ння анте́ни; з’юсто́ваність анте́ни
antiparallel ~ = антипарале́льне орієнтува́ння; антипарале́льна зорієнто́ваність
domain ~ = шикува́ння доме́нів
flow ~ = течі́йне шикува́ння
hole ~ = співві́сність о́творів
hybrid ~ = гібри́дне шикува́ння
left ~ = вирі́внювання (тексту) за лі́вим кра́єм
magnetic-moment ~ = орієнтува́ння магне́тних моме́нтів
mirror ~ = юстува́ння дзе́ркала; з’юсто́ваність дзе́ркала
nuclear ~ = шикува́ння я́дер
opposite ~ = антипарале́льне орієнтува́ння; антипарале́льна зорієнто́ваність
optical ~ = 1. (опт.) юстува́ння опти́чної систе́ми 2. (тт) опти́чне шикува́ння
parallel ~ = парале́льне орієнтува́ння; парале́льна зорієнто́ваність
right ~ = вирі́внювання (тексту) за пра́вим кра́єм
spin ~ = шикува́ння [орієнтува́ння] спі́нів
area 1. пло́ща, про́стір; пове́рхня (числове значення) ■ ~ under a curve пло́ща під криво́ю [ві́дти́нком криво́ї] (на графіку) 2. діля́нка, о́бласть 3. га́лузь
['εəriə, 'εriə]
~ of base = пло́ща осно́ви
~ of bearing = опо́рна пове́рхня
~ of a circle = пло́ща кру́га
~ of contact = пло́ща до́тику [конта́кту]
~ of disturbance = о́бласть збу́рення
~ of fracture = пове́рхня [о́бласть] зла́му
~ of a hysteresis loop = пло́ща гістере́зної петлі́
~ of passage = о́бласть пропуска́ння
~ of a sphere = пло́ща пове́рхні ку́лі
~ of a surface = пло́ща пове́рхні
actual ~ = факти́чна пло́ща
actual contact ~ = пло́ща факти́чного до́тику [конта́кту]
addressable ~ = адресо́вна о́бласть (пам’яті)
antenna effective ~ = ефекти́вна пло́ща анте́ни
apparent ~ of contact = позі́рна пло́ща до́тику [конта́кту]
auditory (sensation) ~ = о́бласть чу́тности, о́бласть слухово́го сприйма́ння
backstop ~ = зо́на поглина́ння (нейтронів)
beam ~ 1. пло́ща (пере́різу) стру́меня (частинок) 2. зо́на виводження стру́меня (частинок)
beam-diagnostic ~ = діля́нка діягно́стики стру́менів
beam-transport ~ = зо́на транспортува́ння стру́меня
bearing-surface ~ = пло́ща опоро́вої пове́рхні
blind ~ = ме́ртвий про́стір; зо́на мовча́ння
buffer ~ = бу́ферна діля́нка (пам’яті)
capture ~ = о́бласть захо́плювання
carrying ~ = трима́льна пове́рхня; пло́ща трима́льної пове́рхні
catchment ~ = (геол.) водозбі́р
charging ~ = зо́на заванта́жування (на АЕС)
coherence ~ = о́бласть когере́нтности
cold ~ = нерадіоакти́вна [холо́дна] зо́на (на АЕС)
collision ~ = о́бласть взаємоді́ї зу́стрі́чних стру́менів (частинок)
contact ~ = пло́ща [діля́нка] до́тику [конта́кту]
contaminated ~ = забру́днена [затру́єна] зо́на [о́бласть, діля́нка], зо́на [о́бласть, діля́нка] (радіоакти́вного) забру́днення
contamination-control ~ = зо́на контро́лю (радіоакти́вного) забру́днення
controlled ~ = контрольо́вана зо́на (щодо радіяційної ситуації)
counting ~ = о́бласть [діля́нка] чутли́вости (лічильника)
cross-section(al) ~ = пло́ща (попере́чного) пере́різу
dangerous ~ = небезпе́чна зо́на
data ~ = о́бласть да́них (у пам’яті)
dead ~ = ме́ртвий про́стір
decontamination ~ = зо́на дезактива́ції
decontaminated ~ = (з)дезактиво́вана зо́на [діля́нка, о́бласть]
diffusion ~ = пло́ща дифу́зії
discharge ~ = пло́ща (пере́різу) виходо́вого о́твору
disruption ~ = зо́на пробо́ю [руйнува́ння]
disposal ~ = зо́на (по)хова́ння радіоакти́вних речови́н
drainage ~ = осу́шувана діля́нка
ecologically fragile ~ = зо́на вразли́вої еколо́гії
effective ~ = ефекти́вна пло́ща; ко́ри́сна [робо́ча] пло́ща; зо́на ді́ї
emitting ~ = о́бласть емі́сії
equivalent absorption ~ = (акуст.) еквівале́нтна поглина́льна пло́ща
excess ~ = надлишко́ва пло́ща
exposed-surface ~ = пло́ща опромі́нюваної пове́рхні
exclusion ~ = заборо́нна зо́на (де заборонено мешкати людям, навколо АЕС тощо)
fallout ~ = зо́на (радіоакти́вних) ви́падів, зо́на радіоакти́вного забру́днення
filtering ~ = пло́ща фільтрува́ння
fixed ~ = (за)фіксо́вана о́бласть (пам’яті)
flow ~ = пло́ща пере́різу пото́ку
focal ~ = пло́ща фо́кусної пове́рхні
fringe ~ = о́бласть ненаді́йного прийма́ння сигна́лів
friction ~ = зо́на тертя́
friction-surface ~ = пло́ща тертьово́ї пове́рхні
fracture ~ = діля́нка [зо́на] зла́му
heat-transfer ~ = о́бласть теплоо́бміну
heating ~ = зо́на нагріва́ння
high-activity ~ = зо́на висо́кої радіоакти́вности [підви́щеної радія́ції]
high-radiation ~ = див. high-activity ~
hot ~ = радіоакти́вна [гаря́ча] зо́на (на АЕС)
illuminated ~ = осві́тлювана [осві́тлена] діля́нка
input ~ = бу́фер вво́дження (в пам’яті)
interaction ~ = о́бласть взаємоді́ї
interfacial ~ = пло́ща пове́рхні по́ділу; міжфа́зова пове́рхня, пове́рхня по́ділу фаз
interference ~ = зо́на інтерфере́нції
irradiated ~ = опромі́нювана пло́ща [діля́нка]
lateral ~ = пло́ща бічно́ї пове́рхні
lifting-surface ~ = трима́льна пове́рхня, пло́ща трима́льної пове́рхні
low-radiation ~ = зо́на низько́ї радія́ції
metric ~ = пло́ща у квадра́тних ме́трах
migration ~ = пло́ща міґра́ції (радіонуклідів)
nominal contact ~ = номіна́льна пло́ща до́тику [конта́кту]
nozzle-exit ~ = ро́зкрив сопла́
output ~ = бу́фер виво́дження (в пам’яті)
overflow ~ = перепо́внена о́бласть, о́бласть перепо́внення (пам’яті)
permanent-storage ~ = о́бласть пості́йного зберіга́ння (в пам’яті)
plan ~ = пло́ща горизонта́льного пере́різу
plane ~ = пло́ща пло́скої фігу́ри
pressure-fall ~ = о́бласть спа́ду ти́ску
protected ~ = захи́щена о́бласть (пам’яті)
quiet ~ = зо́на низько́ї радія́ції (на АЕС)
radiation ~ = радіяці́йна зо́на
real ~ of contact = пло́ща факти́чного до́тику [конта́кту]
receiving ~ = о́бласть прийма́ння
risk ~ = небезпе́чна зо́на, зо́на ри́зику
save ~ = о́бласть зберіга́ння (в пам’яті)
scattering ~ = пло́ща розсі́ювання
scratch ~ = робо́ча о́бласть (пам’яті)
search ~ = о́бласть по́шуку (в пам’яті)
sectional ~ = пло́ща пере́різу
seismic ~ = сейсмі́чна о́бласть [зо́на]
shaded ~ = 1. заштрихо́вана діля́нка (на рисунку) 2. заті́нена діля́нка
shadow ~ = 1. о́бласть ті́ні 2. зо́на мовча́ння
sharable ~ = спі́льна о́бласть (у пам’яті)
shelter ~ = зо́на укриття́
skip ~ = зо́на мовча́ння
slowing-down ~ = (яф) пло́ща [зо́на] спові́льнювання (нейтронів)
specific surface ~ = пито́ма пове́рхня
spraying ~ = зо́на розпо́рскування
storage ~ = о́бласть па́м’яті
subsonic ~ = о́бласть дозвуково́го пото́ку
supersonic ~ = о́бласть надзвуково́го пото́ку
supporting ~ = трима́льна пове́рхня; пло́ща трима́льної пове́рхні
surface ~ = пло́ща пове́рхні
tape ~ = пло́ща магне́тної стрі́чки
test ~ = контро́льна діля́нка
total ~ = по́вна пло́ща пове́рхні
transient ~ = нерезиде́нтна о́бласть (пам’яті)
transitional ~ = перехі́дна́ о́бласть [зо́на]
true contact ~ = пло́ща факти́чного до́тику [конта́кту]
unit ~ = одини́чна пло́ща; одини́ця пло́щі
unit surface ~ = одини́чна пло́ща пове́рхні
unshaded ~ = 1. незаштрихо́вана діля́нка (на рисунку) 2. незаті́нена діля́нка
usable ~ = ко́ри́сна [використо́вна] пло́ща
user ~ = о́бласть користувача́ (в пам’яті)
visible ~ = ви́дна пло́ща
waste-storage ~ = зо́на зберіга́ння (радіоакти́вних) відхо́дів
water ~ = діля́нка водяно́ї пове́рхні; аквато́рія
work ~ = 1. робо́ча о́бласть (пам’яті) 2. робо́че примі́щення
birefringence двозало́млювання//двозало́млення, подві́йне променезало́млювання//променезало́млення
[ˌbaɪrɪ'frɪndʒəns]
allogyric ~ = лі́во-пра́ве двозало́млювання (хвилі з коловою поляризацією)
circular ~ = колове́ двозало́млювання
electric ~ = електри́чне двозало́млювання
electrooptical ~ = електроопти́чне двозало́млювання
flow ~ = двозало́млювання в пото́ку
induced ~ = зіндуко́ване двозало́млювання
linear ~ = ліні́йне двозало́млювання
magnetic ~ = магне́тне двозало́млювання, двозало́млювання в магне́тному по́лі
mechanical ~ = механі́чне двозало́млювання
natural ~ = приро́дне двозало́млювання
streaming ~ = двозало́млювання в пото́ку
stress ~ = механі́чне двозало́млювання
synthetic ~ = шту́чне двозало́млювання
blockage 1. блокува́ння//заблокува́ння 2. закли́нювання//закли́нення 3. забива́ння//забиття́; засмі́чування//засмі́чення 4. за́шерет (in – у)
['blɒkɪdʒ, 'blɑːk-]
flow ~ = блокува́ння пото́ку
chart схе́ма; діягра́ма; гра́фік; табли́ця; кре́сленик; ка́рта (метеорологічна тощо) || кре́слити//накре́слити [склада́ти//скла́сти] схе́му [ка́рту, діягра́му, гра́фік, табли́цю тощо]
[tʃɑːt, tʃɑːrt]
adiabatic ~ = адіяба́тна діягра́ма
aeronautical ~ = аерока́рта, авія[а]ці́йна ка́рта
alignment ~ = номогра́ма
areal ~ = ареа́льна діягра́ма
bar ~ = сто́впчикова діягра́ма, гістогра́ма
barograph ~ = барогра́ма
binomial ~ = біно́мна сі́тка, імові́рнісний папі́р
bubble ~ = кружко́во-стрілко́ва́ схе́ма
calibration ~ = ґрадуюва́льна табли́ця
circular ~ = кругова́ діягра́ма
color ~ = а́тлас кольорі́в
column ~ = сто́впчикова діягра́ма, гістогра́ма
communication ~ = схе́ма сполу́чень, схе́ма з’є́днань
component bar ~ = гістогра́ма [сто́впчикова діягра́ма] кілько́х компоне́нт
constant-height ~ = рівновисо́тна ка́рта
constant-level ~ = рівновисо́тна ка́рта
constant-pressure ~ = ка́рта ізоба́р
control ~ = контро́льна ка́рта, контро́льний [ре́перний] гра́фік
conversion ~ = табли́ця коефіціє́нтів перераху́нку; перерахунко́вий гра́фік
correction ~ = коригува́льна табли́ця, табли́ця по́правок
enthalpy-entropy ~ = гра́фік зале́жности ентальпі́ї від ентропі́ї
enthalpy-pressure ~ = гра́фік зале́жности ти́ску від ентальпі́ї
exposure ~ = табли́ця експози́цій
fallout ~ = ка́рта (радіоактивних) ви́падів
flow ~ = технологі́чна ка́рта, (принципо́ва) технологі́чна схе́ма, схе́ма послідо́вности опе́рацій
frequency ~ = часто́тна сі́тка
grid ~ = сітча́ста ка́рта (з координатною сіткою)
isobaric ~ = ка́рта ізоба́р
isoclinal ~ = ка́рта ізоклі́н
isoclinic ~ = ка́рта ізоклі́н
isodose ~ = діягра́ма ізодо́з
isohypsic ~ = рівновисо́тна ка́рта
isothermal ~ = ка́рта ізоте́рм
isotope ~ = табли́ця ізото́пів
lattice ~ = сітча́ста ка́рта (з координатною сіткою)
line ~ = ліні́йна діягра́ма
magnetic ~ = ка́рта магне́тних на́хилів [схи́лень]
meteorological ~ = метеорологі́чна схе́ма; ка́рта пого́ди
nautical ~ = морська́ ка́рта
pie ~ = кругова́ [се́кторна] діягра́ма
polar ~ = поля́рна діягра́ма, діягра́ма в поля́рних координа́тах
pressure-change ~ = ка́рта (змі́нювання) ти́сків (метеорологічна)
pressure-enthalpy ~ = гра́фік зале́жности ти́ску від ентальпі́ї
pressure-tendency ~ = ка́рта (змі́нювання) ти́сків (метеорологічна)
process control ~ = контро́льна технологі́чна схе́ма
prognostic ~ = прогно́зна [прогности́чна] ка́рта
psychrometric ~ = психрометри́чна номогра́ма
radiation ~ = радіяці́йна ка́рта
rain ~ = ка́рта розпо́ділу дощі́в
resolution ~ 1. (опт.) мі́ра 2. (тб) ладува́льна [налаго́джувальна, настро́ювальна] (телевізійна) карти́на [табли́ця]; те́стовий шабло́н
route ~ = маршру́тна схе́ма
Segrè ~ = (яф) діягра́ма Сеґре́
star ~ = ка́рта зоре́вого не́ба
strip ~ = стрічко́ва́ діягра́ма
synoptic ~ = синопти́чна ка́рта
temperature ~ = температу́рний гра́фік
test ~ = табли́ця ви́проб [випро́бувань]
tropopause ~ = ка́рта тропопа́узи
viscosity blending ~ = номогра́ма в’я́зкости су́мішей
viscosity-temperature ~ = в’я́зкісно-температу́рна номогра́ма
wavefront ~ = промене́ва діягра́ма
weather ~ = синопти́чна ка́рта
chlorinator хлора́тор || хлора́торний
['klɔːrɪneɪtə, -t̬ər]
constant-flow ~ = хлора́тор непере́рвної ді́ї
choking 1. дроселюва́ння//задроселюва́ння || дроселюва́льний, дро́сельний 2. (фіз. плинів) запира́ння (потоку) 3. (про газ тощо) заду́шливий, їдки́й
['tʃəʊkɪŋ, 'tʃoʊkɪŋ]
flow ~ = запира́ння пото́ку
circuit 1. за́мкнена [зі́мкнена] лі́нія, ко́нтур, (за́мкнений) маршру́т 2. цикл 3. о́берт (уздовж орбіти тощо) 4. (ел.) (електри́чний) ко́нтур, (електри́чне) ко́ло, (електри́чна) схе́ма ■ to draw up a ~ склада́ти//скла́сти (електри́чну) схе́му 5. (матем.) ко́нтур, цикл (графу) 6. колоо́біг 7. обхо́дити, кружля́ти (на́вко́ло)
['sɜːkɪt, 'sɜːrkət]
absorption ~ = поглина́льна схе́ма, поглина́льний ко́нтур; поглина́ч
acceptor ~ = пропуска́льна схе́ма
adder ~ = додава́льна [сумува́льна] схе́ма
adding ~ = додава́льна [сумува́льна] схе́ма
aerial ~ = анте́новий/анте́нний ко́нтур
all-diffused monolithic integrated ~ = дифузі́йний чип
alternating-current [ac] ~ = ко́нтур змі́нного стру́му
amplitude-limiting ~ = ампліту́дний обме́жувач, амплітудообме́жувальна схе́ма
analog ~ = ана́логова схе́ма
analogous ~ = моделюва́льна схе́ма
anode ~ = ано́дний ко́нтур
antenna ~ = анте́новий/анте́нний ко́нтур
anticoincidence ~ = схе́ма антизбі́гів [не́збі́гів]
antihunt ~ = стабілізува́льна [гамува́льна] схе́ма
antilog(arithmic) ~ = потенціюва́льна [антилогаритмі́чна] схе́ма
antiresonant ~ = антирезона́нсний [парале́льний резона́нсний] ко́нтур
aperiodic ~ = аперіоди́чний ко́нтур
astable ~ = нестійки́й ко́нтур; автоколивни́й ко́нтур
automatic-frequency-control [AFC] ~ = схе́ма автомати́чного ладува́ння [автоладува́ння, самоладува́ння, автомати́чного підстро́ювання] частоти́
averaging ~ = усере́днювальна схе́ма
balanced ~ = симетри́чна схе́ма; зрівнова́жена [збалансо́вана] схе́ма
balanced wire ~ = симетри́чна схе́ма
band-elimination ~ = реже́кторна схе́ма
basis ~ = ба́зовий цикл [ко́нтур] (графу)
bias ~ = змі́щувальний ко́нтур, ко́нтур [схе́ма] змі́щування
bilateral ~ 1. двона́прямна схе́ма (симетрична щодо зміни полярности напруги) 2. схе́ма з окре́мим обслуго́вуванням на вхо́ді та ви́ході
bistable ~ = двоста́нова схе́ма, схе́ма з двома́ стійки́ми ста́нами
bootstrap ~ = схе́ма компенсаці́йного зворо́тного зв’язку́
branch ~ = відгалу́жений ко́нтур; відгалу́ження ко́нтуру
branched ~ = розгалу́жений ко́нтур, розгалу́жена схе́ма
branchless ~ = нерозгалу́жений ко́нтур, нерозгалу́жена схе́ма
bridge ~ = містко́ва схе́ма
bridged ~ = шунтува́льний [парале́льний] ко́нтур, шунт
broken ~ = розі́мкнений [неза́мкнений] ко́нтур
buffer ~ = бу́ферний ко́нтур; гамува́льний [демпфува́льний, гаси́льний] ко́нтур
Burgers ~ (тт) Бю́рґерсів ко́нтур
butterfly ~ = мете́ликовий (резона́нсний) ко́нтур
cancellation ~ = схе́ма відніма́ння і́мпульсів, відніма́льна схе́ма
cathode ~ = като́дний ко́нтур
cathode-coupled ~ = катодозв’я́зана схема, схема з като́дним зв’язко́м
charger ~ = насна́жувальна [заряджа́льна] схе́ма
checking ~ = переві́рча схе́ма
chip ~ = чи́пова схе́ма, (зінтеґро́вана) схе́ма на криста́лі
clamping ~ = фіксува́льна схе́ма
clipper ~ = обме́жувач, обме́жувальна схе́ма
clipping ~ = обме́жувач, обме́жувальна схе́ма
close-coupled ~s = сильнозв’я́зані ко́нтури
closed ~ 1. за́мкнений ко́нтур 2. за́мкнений цикл
closed magnetic ~ = за́мкнений магне́тний ко́нтур
coincidence ~ = схе́ма збі́гів
collector ~ = коле́кторний ко́нтур
combinational ~ = комбінаці́йна схе́ма
common-base ~ = спільноба́зова схе́ма, схе́ма зі спі́льною ба́зою
common-cathode ~ = спільнокато́дна схе́ма, схе́ма зі спі́льним като́дом
common-collector ~ = спільноколе́кторна схе́ма, схе́ма зі спі́льним коле́ктором
common-drain ~ = спільносто́кова схе́ма, схе́ма зі спі́льним сто́ком
common-emitter ~ = спільное́мітерна схе́ма, схе́ма зі спі́льним емі́тером
common-gate ~ = спільнове́нтильна схе́ма, схе́ма зі спі́льним ве́нтилем
common-grid ~ = спільносі́ткова схема, схе́ма зі спі́льною сі́ткою
common-source ~ = спільноджере́льна схе́ма, схе́ма зі спі́льним джерело́м
common-user ~ = схе́ма спі́льного користува́ння
comparator ~ = компара́тор, порі́внювальна схе́ма, схе́ма порі́внювання
comparison ~ = порі́внювальна схе́ма, схе́ма порі́внювання, компара́тор
compatible ~ = узгі́днена схе́ма
compensating ~ = компенсува́льна схе́ма
complementary ~ = доповня́льна схе́ма
composite ~ = складна́ схе́ма (з кількома функціями, напр. телеграфно-телефонна)
compound ~ = складна́ схе́ма (з різними типами сполучень)
conditionally stable ~ = умо́вно стійка́ схе́ма
connected ~s = сполу́чені ко́нтури
connecting ~ = сполуча́льна [з’є́днувальна] схе́ма
coolant ~ = ко́нтур теплоносія́, охоло́джувальний ко́нтур (ядерного реактора)
counter ~ = лічи́льна схе́ма
counting ~ = лічи́льна схе́ма
counting-down ~ = схе́ма ді́лення частоти́
coupled ~s = зв’я́зані ко́нтури
coupling ~ = ко́нтур зв’язку́
critically damped ~ = ко́нтур із крити́чним [оптима́льним] згаса́нням/гамува́нням
cryotron ~ = кріотро́нна схе́ма
current ~ = ко́нтур стру́му
current-feedback ~ = ко́нтур стру́мового зворо́тного зв’язку́ [зворо́тного зв’язку́ за стру́мом]
cursor ~ = схе́ма керува́ння курсо́ром
dead ~ = безнапру́гова схема, схе́ма без напру́ги, ви́мкнена схема
decoder ~ = декодува́льна схе́ма
decoupling ~ = розв’я́зувальна схе́ма
de-energized ~ = безнапру́гова схе́ма, схе́ма без напру́ги; ви́мкнена схе́ма
deflection ~ = відхи́лювальний ко́нтур
degenerative ~ = схе́ма з неґати́вним зворо́тним зв’язко́м
delay ~ = затри́мувальна схе́ма
design ~ = проє́ктна [розрахунко́ва] схе́ма
despiking ~ = згла́джувальна схе́ма
detuned ~ = неналадо́ваний [розладо́ваний] ко́нтур
differencial ~ = диференці́йна схе́ма
differentiating ~ = диференціюва́льна схе́ма, диференція́тор
digital ~ = цифрова́ схе́ма
direct-current [dc] ~ = ко́нтур пості́йного стру́му
discharge ~ = розря́дний ко́нтур
dividing ~ = схе́ма ді́лення
double flip-flop ~ = двоперекидна́ схе́ма
double-tuned ~ = дворезона́нсовий ко́нтур
doubling ~ = подво́ювальна схе́ма
dual ~ = еквівале́нтна схе́ма
dual-amplification ~ = рефле́ксна схе́ма
earthed ~ = зазе́млений [узе́млений] ко́нтур
earthing ~ = зазе́млювальний [узе́млювальний] ко́нтур, ко́нтур зазе́млення [узе́млення]
electric ~ = електри́чна схе́ма
electroacoustic ~ = електроакусти́чна схе́ма
electronic ~ = електро́нна схе́ма
electrooptic ~ 1. електроопти́чна схе́ма 2. оптоелектро́нна схема
emitter ~ = емі́терний ко́нтур
energized ~ = уві́мкнена [піднапру́гова] схе́ма, схе́ма під напру́гою
energizing ~ = збу́джувальний [живи́льний] ко́нтур, ко́нтур [схе́ма] жи́влення [збу́джування]
equivalent ~ = еквівале́нтна схе́ма
etched ~ = ви́щавлена [ви́травлена] схе́ма
exciting ~ = збу́джувальний ко́нтур
external ~ = зо́внішній ко́нтур, зо́внішня схе́ма
external-load ~ = ко́нтур [схе́ма] зо́внішньої наванта́ги [зо́внішнього наванта́ження]
feed ~ = збу́джувальний [живи́льний] ко́нтур, ко́нтур [схе́ма] жи́влення [збу́джування]
feedback ~ = схе́ма зворо́тного зв’язку́
film (integrated) ~ = плівко́ви́й чип
firing ~ = запуска́льний ко́нтур, ко́нтур [схе́ма] за́пуску
flexible printed ~ = гнучка́ [зги́нна] дру́кова схе́ма
flip-flop ~ = три́ґерна схе́ма, три́ґер, двоста́новий мультивібра́тор
flow ~ = циркуляці́йний ко́нтур
flywheel (synchronization) ~ = схе́ма інерці́йної синхроніза́ції
four-terminal ~ = чотирипо́люсник
frame-scanning ~ = схе́ма ка́дрового розгорта́ння [ка́дрової розго́ртки]
free-running ~ = незасинхрон(із)о́вана схе́ма
frequency-selective ~ = частотоселекти́вна схе́ма
full-wave ~ = двопівпері́одна схе́ма
functional switching ~ = основни́й структу́рний блок логі́чних схем
gate ~ = ве́нтильна [селе́кторна] схе́ма
gating ~ = ве́нтильна [селе́кторна] схе́ма
grid ~ = сітко́ви́й ко́нтур
ground ~ = зазе́млювальний [узе́млювальний] ко́нтур, ко́нтур зазе́млення [узе́млення]
grounded ~ = зазе́млений [узе́млений] ко́нтур
grounded-base ~ = спільноба́зова схе́ма, схе́ма зі спі́льною ба́зою
grounded-collector ~ = спільноколе́кторна схе́ма, схе́ма зі спі́льним коле́ктором
grounded-emitter ~ = спільноемі́терна схе́ма, схе́ма зі спі́льним емі́тером
grounded-grid ~ = спільносі́ткова схе́ма, схе́ма зі спі́льною сі́ткою
grounding ~ див. ground ~
half-wave ~ (одно)півпері́одна схе́ма
heater power ~ = ко́нтур розжа́рювання
high-pass selective ~ = високочасто́тна селекти́вна схе́ма
high-voltage ~ = високонапру́гова схе́ма
horizontal scan(ning) ~ = схе́ма горизонта́льного розгорта́ння [горизонта́льної розго́ртки]; схе́ма рядко́вого розгорта́ння [рядко́вої розго́ртки]
hybrid (integrated) ~ = гібри́дний чип
hydraulic ~ = гідравлі́чна схе́ма
idle(r) ~ 1. ненаванта́жений ко́нтур 2. бала́стовий ко́нтур (параметричного підсилювача)
image suppression ~ = ко́нтур пригні́чування дзерка́льного кана́лу
independent ~ = незале́жний цикл [ко́нтур] (графу)
inductive ~ = індукти́вний ко́нтур
input ~ = входо́вий [початко́вий] ко́нтур, ко́нтур на вхо́ді
insulated ~ = заізольо́ваний ко́нтур
integrated ~ = чип, чи́пова схе́ма
integrating ~ = інтеґрува́льна схе́ма
interlock(ing) ~ = блокува́льна схе́ма, схе́ма блокува́ння
intermediate ~ = промі́жни́й ко́нтур
inverter ~ = інве́ртор
isochronous ~s = ізохро́нні ко́нтури
keep-alive ~ = схе́ма підтри́мування га́зу в йонізо́ваному ста́ні; схе́ма допомі́жно́го розря́ду (у розряднику)
large-scale integrated [LSI] ~ = щільнозінтеґро́ваний чип
leak(age) ~ = ко́нтур стіка́ння
limiter ~ = обме́жувальна схе́ма, обме́жувач
linear ~ = ліні́йна схе́ма
line scan(ning) ~ = схе́ма рядко́вого розгорта́ння [рядко́вої розго́ртки]
live ~ = піднапру́гова [уві́мкнена] схе́ма, схе́ма під напру́гою
load ~ = ко́нтур наванта́ги [наванта́ження]
logic ~ (комп.) логі́чна схе́ма
low-loss ~ = низьковтра́тна схе́ма
magnetic ~ = магне́тний ко́нтур; магнетопро́від
matched ~ = узгі́днена схе́ма
matching ~ 1. узгі́днювальна схе́ма 2. узгі́днена схе́ма
measuring ~ = мі́рча [вимі́рювальна] схе́ма
medium-scale integrated ~ = середньощільнозінтеґро́ваний чип
memory ~ = мнемосхе́ма, мнемоні́чна схе́ма
metering ~ = мі́рча [вимі́рювальна] схе́ма
microelectronic ~ = мікросхе́ма
micromin(iature) ~ = мікросхе́ма
microprinted ~ = дру́кова мікросхе́ма
microwave ~ = мікрохвильова́ схе́ма
mixing ~ = змі́шувальна схе́ма, змі́шувач; мі́кшер
mnemonic ~ = мнемосхе́ма, мнемоні́чна схе́ма
modular ~ = мо́дульна схе́ма
molecular ~ = молекуля́рна схе́ма
monolithic (integrated) ~ = чип, зінтеґро́вана схе́ма
monostable ~ = односта́нова схе́ма, схе́ма з одни́м стійки́м ста́ном
multichip ~ = мультичи́п, багаточи́пова схе́ма, схе́ма на кілько́х криста́лах
multiple ~ = багатоко́нтурна схе́ма
multiple-function ~ = багатофункці́йна схе́ма
multiplier ~ = мно́жильна схе́ма, схе́ма мно́ження, помно́жувач
multistable ~ = багатоста́нова схе́ма, схе́ма з кількома́ стійки́ми ста́нами
multistage ~ = багатокаска́дова схе́ма
network ~ = розгалу́жена схе́ма, мере́жа
neutralizing ~ = нейтралізува́льна схе́ма
noise-balancing ~ = завадопригні́чувальна схе́ма
noninductive ~ = безіндукці́йний ко́нтур
nonlinear ~ = неліні́йна схе́ма
null-current ~ = нуль-схе́ма
open ~ = розі́мкнений [неза́мкнений] ко́нтур
optically coupled ~ = схе́ма з опти́чним зв’язко́м
optoelectronic ~ = оптоелектро́нна схе́ма
oscillatory ~ = коливни́й ко́нтур
output ~ = виходо́вий [кінце́вий] ко́нтур, ко́нтур на ви́ході
overcoupled ~s = надзв’я́зані (резона́нсні) ко́нтури
overdamped ~ = надзгасни́й ко́нтур (з надкритичним згасанням)
overvoltage ~ = схе́ма за́хисту від переви́щення напру́ги
packaged ~ = схе́ма в ко́рпусі
parallel ~ = парале́льний ко́нтур; парале́льна схе́ма
parallel(‑)resonant ~ = парале́льний резона́нсний ко́нтур
parallel-tuned ~ = парале́льний коливни́й ко́нтур
peaking ~ 1. схе́ма високочасто́тної коре́кції 2. схе́ма заго́стрювання і́мпульсів
phantom ~ = фанто́мний ко́нтур
phase-inverting ~ = фазоінвертува́льна схе́ма, фазоінве́ртор, фа́зовий інве́ртор
phase-shift ~ = фазозсува́льна схе́ма, фазоінве́ртор
plate ~ = ано́дний ко́нтур
plated ~ = дру́кова схе́ма
polyphase ~ = багатофа́зова схе́ма
potted ~ = загермет(из)о́вана схе́ма
power ~ = силови́й ко́нтур
power-conditioning ~ = схе́ма реґулюва́ння поту́жности
power-supply ~ = живи́льна схе́ма, схе́ма жи́влення
primary ~ = перви́нний ко́нтур
primary-coolant ~ = пе́рший ко́нтур теплоносія́, пе́рший охоло́джувальний ко́нтур (ядерного реактора)
printed ~ = дру́кова схе́ма
processing ~ = схе́ма опрацьо́вування інформа́ції
pulse ~ = і́мпульсна схе́ма
pulse-actuated ~ = схе́ма з і́мпульсним збу́джуванням
pulse-delay ~ = схе́ма затри́мування і́мпульсів
pulse-generating ~ = схе́ма ґенерува́ння і́мпульсів
pulse-shaping ~ = схе́ма формува́ння і́мпульсів
pump(ing) ~ = нагніта́льна [помпува́льна] схе́ма, схе́ма нагніта́ння
push-pull ~ = двота́ктова схе́ма
quadruplex ~ = квадрупле́ксна схе́ма
quench(ing) ~ = гаси́льна схе́ма
radiating ~ = променюва́льний [випромі́нний] ко́нтур
range-sweep ~ = схе́ма розгорта́ння [розго́ртки] за дале́кістю
ranging ~ = схе́ма мі́ряння [вимі́рювання] дале́кости [ві́дстані]
reaction ~ = схе́ма з позити́вним зворо́тним зв’язко́м
reactive ~ = реакти́вний ко́нтур
reference ~ = етало́нна схе́ма; контро́льна схе́ма
reflex ~ = рефле́ксна схе́ма (підсилювача)
regenerative ~ = реґенерати́вна схе́ма, схе́ма з позити́вним зворо́тним зв’язко́м
rejector ~ = реже́кторна схе́ма, реже́кторний фі́льт(е)р
relaxation ~ = релаксаці́йна схе́ма
relay ~ = реле́йна схе́ма
relay contact ~ = реле́йна конта́ктова схе́ма
relay switching ~ = реле́йна перемика́льна схе́ма
resistance-capacitance [RC] ~ = рези́сторно-конденса́торний ко́нтур
resonant ~ = резона́нсний ко́нтур
retroactive ~ = реґенерати́вна схе́ма, схе́ма з позити́вним зворо́тним зв’язко́м
return ~ = верта́льний (циркуляційний) ко́нтур
ring ~ = кільце́ва схе́ма
sampling ~ = схе́ма дискретиза́ції
scale-of-ten ~ = перерахунко́ва десятко́ва схе́ма
scale-of-two ~ = перерахунко́ва двійко́ва [біна́рна] схе́ма
scaling ~ = перерахунко́ва схе́ма
scanning ~ = схе́ма розгорта́ння [розго́ртки]
schematic ~ = принципо́ва (електри́чна) схе́ма
sealed ~ = загермет(из)о́вана схе́ма
secondary ~ = втори́нний ко́нтур; ко́нтур втори́нної на́витки (трансформатора)
secondary coolant ~ = дру́гий ко́нтур теплоносія́, дру́гий [втори́нний] охоло́джувальний контур (ядерного реактора)
selective ~ = селекти́вна схе́ма
self-bias ~ = схе́ма автомати́чного змі́щування
self-quenching ~ = самогаси́льна схе́ма
self-repair(ing) ~ = самовідно́вна схе́ма
self-restoring ~ = самовідно́вна схе́ма
self-saturating ~ = самонаси́чувальна схе́ма
self-test(ing) ~ = самоконтрольо́вана схе́ма, схе́ма із самоконтро́лем
semi-butterfly ~ = напівмете́ликовий (резона́нсний) ко́нтур
semiconductor ~ = напівпровіднико́ва схе́ма
sequential ~ = схе́ма послідо́вности опера́цій
series ~ = послідо́вна схе́ма
series-parallel ~ = послідо́вно-парале́льна схе́ма
series-peaking ~ = послідо́вна схе́ма високочасто́тної коре́кції
series-resonant ~ = послідо́вний резона́нсний ко́нтур
series-tuned ~ = послідо́вний коливни́й ко́нтур
shading ~ = схе́ма компенсува́ння (паразитного сигналу, тб)
shaping ~ = схе́ма коре́кції, корекці́йна схе́ма
short ~ = коро́тке за́мкнення
shunt ~ = шунтува́льний [парале́льний] ко́нтур, шунт
shunt peaking ~ = парале́льна схе́ма високочасто́тної коре́кції
simple ~ (матем.) про́сти́й цикл
single-cycle ~ = однота́ктова схе́ма
single-phase ~ = однофа́зова схе́ма
single-shot trigger ~ = односта́нова три́ґерна схе́ма
single-trip trigger ~ = односта́нова три́ґерна схе́ма
single-tuned ~ = ко́нтур із одни́м ладува́льним елеме́нтом
smoothing ~ = згла́джувальний ко́нтур [фі́льт(е)р]
sneak ~ = парази́тний ко́нтур
solid integrated ~ = твердоті́лова зінтеґро́вана схе́ма
solid-state ~ = твердоті́лова [напівпровіднико́ва] схе́ма
squaring ~ = формува́ч прямоку́тних і́мпульсів
squelch ~ = шумопригні́чувальна схе́ма
stagger-tuned ~ = схе́ма із взає́мно розладо́ваними контура́ми; (мн.) взає́мно розладо́вані ко́нтури
star-connected ~ = зірча́ста схе́ма
strobe ~ = стро́б(ува́ль)на [ве́нтильна, селе́кторна] схе́ма
subtractor ~ = відніма́льна схе́ма, схе́ма відніма́ння
superconducting ~ = надпрові́дний ко́нтур
superlarge-scale integrated ~ = суперчи́п, надщільнозінтеґро́ваний чип
suppression ~ = пригні́чувальний ко́нтур
suppressor ~ = пригні́чувальний ко́нтур
sweep ~ = схе́ма розгорта́ння [розго́ртки]
switching ~ = перемика́льна [комутува́льна] схе́ма
synch(ronizing) ~ = синхрон(із)ува́льна схе́ма; схе́ма синхроніза́ції [синхрон(із)ува́ння]
tank ~ = резона́нсний ко́нтур, накопи́чувальна схе́ма
terminating ~ = кінце́вий ко́нтур
test ~ = випро́б(уваль)на схе́ма; контро́льна схе́ма; тестува́льна схе́ма
thick-film ~ = товстоплі́вкова схе́ма
thin-film ~ = тонкоплі́вкова схе́ма
three-phase ~ = трифа́зова схе́ма
threshold ~ = поро́гова схе́ма
time base ~ = схе́ма часово́го розгорта́ння [часово́ї розго́ртки]
time-delay ~ = затри́мувальна схе́ма; (розм) за́тримка
time-of-flight ~ = схе́ма мі́ряння ча́су проліта́ння
timer ~ = синхрон(із)ува́льна схе́ма; та́ймер
time-sharing ~ = схе́ма відокре́млювання сигна́лів у ча́сі
timing ~ = синхрон(із)ува́льна схе́ма; та́ймер
toroidal magnetic ~ = торо́їдний кото́к
transistor ~ = транзи́сторна схе́ма
trigger ~ = три́ґерна схе́ма, три́ґер, запуска́льна схе́ма
tuned ~ = коливни́й ко́нтур; резона́нсний ко́нтур
tuning ~ = коливни́й ко́нтур; резона́нсний ко́нтур
two-port ~ = чотирипо́люсник, чотирипо́люсна схе́ма
two-terminal ~ = двопо́люсник, двопо́люсна схе́ма
unbalanced (wire) ~ = несиметри́чна схе́ма; незрівнова́жена схе́ма
unbranched ~ = нерозгалу́жений ко́нтур, нерозгалу́жена схе́ма
underdamped ~ = ко́нтур з докрити́чним згаса́нням
untuned ~ = неналадо́ваний [ненастро́єний] ко́нтур
very-high-speed integrated ~ [VHSIC] = надшвидки́й чип, надшвидка́ чи́пова схе́ма
voltage-doubling ~ = напругоподво́ювальна схе́ма, схе́ма подво́ювання напру́ги
wave-shaping ~ = схе́ма формува́ння сигна́лів
compression 1. (процес) стиска́ння//сти́снення; компре́сія || стиска́льний 2. (наслідок) стиск || сти́сковий
[kəm'prεʃn]
adiabatic ~ = адіяба́тне стиска́ння
axial ~ = осьове́ [ві́сне] стиска́ння
data ~ (комп.) стиска́ння [ущі́льнювання] да́них
fast ~ = швидке́ стиска́ння
file ~ = стиска́ння фа́йлу
flow ~ = стиска́ння пото́ку
gas ~ = стиска́ння га́зу
hydrostatic ~ = гідростати́чне стиска́ння
isentropic ~ = ізоентропі́йне стиска́ння
isothermal ~ = ізотермі́чне стиска́ння
lateral ~ = попере́чне стиска́ння
longitudinal ~ = поздо́вжнє стиска́ння
magnetic ~ = магне́тне стиска́ння
multistage ~ = багатостаді́йне стиска́ння
plasma ~ = стиска́ння пла́зми
polytropic ~ = політро́пне стиска́ння
pulse ~ = стиска́ння і́мпульсу
repeated ~ = багаторазо́ве [повто́рюване] стиска́ння
scale ~ = стиска́ння шкали́
shell ~ = стиска́ння [обтиска́ння] оболо́нки (мішені)
transverse ~ = попере́чне стиска́ння
triaxial ~ = о́б’є́мне стиска́ння
uniaxial ~ = однові́сне стиска́ння
uniform ~ = однорі́дне [всебі́чне] стиска́ння
compressor компре́сор; стиска́ч || компре́сорний
[kəm'prεsə, -ər]
adiabatic toroidal ~ = адіяба́тний торо́їдний компре́сор
air ~ = пові́тряний компре́сор
axial-flow ~ = осьови́й [ві́сний] компре́сор
centrifugal ~ = відцентро́вий компре́сор
gas ~ = га́зовий компре́сор
low-pressure ~ = низькоти́сковий компре́сор
magnetoplasma ~ = магнетопла́змо́вий компре́сор
medium-pressure ~ = середньоти́сковий компре́сор
multistage ~ = багатоступене́вий компре́сор
piston ~ = поршневи́й [толоко́вий] компре́сор
reciprocating ~ = поршневи́й [толоко́вий] компре́сор
rotary ~ = ротаці́йний компре́сор
condensation 1. конденса́ція, конденсува́ння//сконденсува́ння || конденсува́льний; конденсаці́йний 2. скра́плювання//скра́плення 3. згу́щування//згу́щення, ущі́льнювання//ущі́льнення 4. стиска́ння//сти́снення
[ˌkɒndεn'seɪʃn, ˌkɑːn-]
~ of singularities = конденса́ція особли́востей [синґуля́рностей]
atmospheric ~ = атмосфе́рна конденса́ція
background ~ = фо́нова конденса́ція
beta ~ = бе́та-конденса́ція
Bose ~ = бо́зе-конденса́ція
Bose-Einstein ~ = конденса́ція Бо́уза-Айншта́йна [Бо́зе-Ейнште́йна]
capillary ~ = капіля́рна конденса́ція
central ~ (астр.) яскра́ве ядро́ (джерела радіопроміння)
chiral ~ = хіра́льна конденса́ція
Claisen ~ = Кле́йзенова конденса́ція
corona ~ = коро́нна конденса́ція
counterion ~ = конденса́ція протийо́нів
direct ~ = пряма́ конденса́ція
dropwise ~ = скра́плювання
equilibrium ~ = рівнова́жна конденса́ція
exciton ~ = конденса́ція ексито́нів
film(wise) ~ = плівко́ва́ конденса́ція
flow ~ = пото́кова конденса́ція
fractional ~ = фракці́йна конденса́ція, конденсаці́йне фракціюва́ння
hidden ~ = прихо́вана конденса́ція
ion ~ = йо́нна конденса́ція
lattice-gas ~ = конденса́ція ґратко́вого га́зу
moisture ~ = конденса́ція воло́ги
nonequilibrium ~ = нерівнова́жна конденса́ція
partial ~ = частко́ва конденса́ція
phase-space ~ = конденса́ція у фа́зовому про́сторі
pion ~ = піо́нна конденса́ція
retrograde ~ = ретроконденса́ція, ретроґра́дна конденса́ція
steam ~ = конденса́ція [скра́плювання] водяно́ї па́ри
surface ~ = конденса́ція на пове́рхні
vacancy ~ = конденса́ція вака́нсій
vacuum ~ = ва́куумна конденса́ція
vapor ~ = конденса́ція [скра́плювання] ви́парів
condition 1. умо́ва; (мн.) обста́вини, умо́ви ■ under [on] the ~ за умо́ви (that – що), якщо́ ви́конано умо́ву (that – що); to impose ~s наклада́ти умо́ви (on, upon – на); to meet [satisfy] the ~s задовольня́ти умо́ви; to specify the ~s визнача́ти [встано́влювати] умо́ви; under these ~s за таки́х умо́в; under certain ~s за пе́вних [де́яких] умо́в; under no ~s за жо́дних умо́в; under otherwise identical ~s за одна́ко́вих і́нших умо́в; under similar ~s за одна́ко́вих умо́в; under such ~s за таки́х обста́вин [умо́в]; under the given ~s за ная́вних умо́в 2. стан || ста́новий 3. (мн.) режи́м 4. відпові́дність (до вимог), задові́льність, кондиці́йність; конди́ція 5. зумо́влювати//зумо́вити, спричиня́ти//спричини́ти 6. обумо́влювати//обумо́вити, ста́вити//поста́вити умо́ви, домовля́тися//домо́витися напере́д 7. пристосо́вувати//пристосува́ти (до умов чи вимог); обробля́ти//оброби́ти (згідно зі встановленими нормами); кондиціюва́ти//скондиціюва́ти
[kən'dɪʃn]
abnormal ~s = анома́льні умо́ви
above-critical ~s = надкрити́чний режи́м
acceptable ~ = прийня́тна умо́ва
accident ~s = аварі́йні умо́ви
additional ~ = додатко́ва умо́ва
additivity ~ = умо́ва адити́вности
adiabatic ~ = умо́ва адіяба́тности
adjoint boundary ~ = спря́жена межова́ [крайова́] умо́ва
admissibility ~ = умо́ва прийня́тности
admissible ~ 1. прийня́тна умо́ва 2. прийня́тний стан
adverse ~s = несприя́тливі умо́ви
ambient ~s = довкі́льні умо́ви
anomalous boundary ~ = анома́льна межова́ умо́ва
applicability ~ = умо́ва застосо́вности
application ~s = умо́ви застосо́вування
ascending-chain ~ = умо́ва обри́ву висхідно́го ланцюжка́
asymptotic ~ = асимптоти́чна умо́ва
atmospheric ~s = атмосфе́рні умо́ви, стан атмосфе́ри
auxiliary ~ = допомі́жна́ [додатко́ва] умо́ва
balanced ~s = симетри́чний [збалансо́ваний] режи́м
ballistic ~s = балісти́чний режи́м
barotropic ~s = баротро́пні умо́ви
Bloch ~ = Бло́хова умо́ва
Bohr ~ = Бо́рова умо́ва
bootstrap ~ = умо́ва бутстра́пу
Born-von Kármán boundary ~ = межова́ умо́ва Бо́рна-(фон‑)Ка́рмана
boundary ~ = межова́ [крайова́] умо́ва, умо́ва на межі́ [краю́]
causality ~ = умо́ва причино́вости
chain ~ = умо́ва обри́ву ланцюжка́
characteristic ~ = характеристи́чна умо́ва
climatic ~s = клімати́чні умо́ви
closure ~ = умо́ва за́мкнення
coherence ~ = умо́ва когере́нтности
commutativity ~ = умо́ва комутува́ння [переста́вности]
compatibility ~ = умо́ва згі́дности
compatible ~s = згі́дні [сумі́сні] умо́ви
completeness ~ = умо́ва повноти́
conformability ~ = умо́ва узгідне́нности [узго́дности] фо́рми (матриць)
conformity ~ = умо́ва конфо́рмности
connectedness ~ = умо́ва зв’я́зности
consistency ~ 1. умо́ва несупере́чности 2. умо́ва розв’я́зности
consistent ~s = несупере́чливі умо́ви
constant-load ~s = режи́м ста́лої наванта́ги
continuity ~ = умо́ва тя́глости [непере́рвности]; умо́ва нерозри́вности
continuous ~s = непере́рвний режи́м
controllable ~s = контрольо́вний [реґульо́вний] режи́м
controlled ~s = контрольо́ваний [реґульо́ваний] режи́м
convergence ~ = умо́ва збі́жности
corner ~ = умо́ва на верши́ни, умо́ва в кутови́х то́чках
covariance ~ = умо́ва коварія́нтности
critical ~ 1. аварі́йний стан 2. (мн.) крити́чний режи́м, крити́чні умо́ви
criticality ~ = умо́ва крити́чности (реактора)
crystal-growth ~s = умо́ви виро́щування криста́лу
degeneracy ~ = умо́ва ви́роджености
degenerate ~ = ви́роджений стан
descending-chain ~ = умо́ва обри́ву спадно́го ланцюжка́
design ~s = розрахунко́ві умо́ви; проє́ктний режи́м
detailed-balance ~ = умо́ва дета́льної рівнова́ги
Dirac quantization ~ = Дира́кова умо́ва
Dirichlet (boundary) ~ (межова́) умо́ва Дирихле́
disabled ~s = неробо́чий стан
dynamic ~s = динамі́чний режи́м
dynamic-boundary ~ = динамі́чна крайова́ умо́ва
ecological ~s = екологі́чні умо́ви
edge ~ = крайова́ умо́ва; умо́ва на кінці́
electroneutrality ~ = умо́ва електронейтра́льности
emergency ~ = аварі́йний стан
entry ~s = початко́ві умо́ви
environmental ~s 1. довкі́льні умо́ви; клімати́чні умо́ви 2. стан довкі́лля
equilibrium ~ 1. умо́ва рівнова́ги 2. (мн.) рівнова́жні умо́ви, стан рівнова́ги, рівнова́жний режи́м
ergodicity ~ = умо́ва ергоди́чности
existence ~ = умо́ва існува́ння
experimental ~s = до́слідні [експеримента́льні] умо́ви, умо́ви до́сліду [експериме́нту]
extended ~ = поши́рена умо́ва (to – на); узага́льнена умо́ва
extreme ~s = екстрема́льні умо́ви
extremum ~ = умо́ва екстре́муму
faulty ~ = неспра́вний стан
favorable ~s = сприя́тливі умо́ви
finiteness ~ = умо́ва скінче́нности; умо́ва фіні́тности
fixed boundary ~ = жорстка́ межова́ умо́ва
flow ~s = характери́стики пото́ку
formal ~ = форма́льна умо́ва
fracture ~s = умо́ви руйнува́ння
fracture-arrest ~s = умо́ви припи́нення руйнува́ння
Fraunhofer ~ = Фра́унгоферова умо́ва
free-surface ~s = умо́ви на ві́льній пове́рхні
frequency ~ (км) пра́вило часто́т (Бора)
full-load ~s = режи́м по́вної наванта́ги
gauge ~ = калібрува́льна умо́ва, умо́ва калібрува́ння
general ~ = зага́льна умо́ва
generalized ~ = узага́льнена умо́ва
geometrical ~ = геометри́чна умо́ва
global ~ = глоба́льна умо́ва
growth ~s = умо́ви виро́щування (кристалу)
Gupta-Bleuder ~ = умо́ва Ґу́пти-Бло́йдера
Hölder ~ = Ге́льдерова умо́ва
homogeneity ~ = умо́ва однорі́дности
homomorphism ~ = умо́ва гомоморфі́зму
hostile ~s = несприя́тливі умо́ви (довкільні)
imposed ~ = накла́дена умо́ва
incidence ~ = умо́ва інциде́нтности
incompressibility ~ = умо́ва нести́сности
initial ~ = початко́ва умо́ва
injection ~s = режи́м інже́кції (у пришвидшувачі)
in-pile ~s = внутрішньореа́кторні умо́ви, умо́ви всере́дині (ядерного) реа́ктора
instantaneous ~ = миттє́ва умо́ва
integrability ~ = умо́ва інтеґро́вности
integrality ~ = умо́ва цілочи́словости
integrity ~ = умо́ва ці́лости; умо́ва нерозі́рваности
invariance ~ = умо́ва інварія́нтности
ionospheric ~s = стан йоносфе́ри
isomorphism ~ = умо́ва ізоморфі́зму
isotropy ~ = умо́ва ізотропі́ї
joining ~ = умо́ва зшива́ння (розв’язків)
jump ~ = умо́ва стрибка́
kinematic ~ = кінемати́чна умо́ва
kinematic boundary ~ = кінемати́чна межова́ умо́ва
Kolmogorov ~ = умо́ва Колмого́рова
Kutta-Joukowski ~ = умо́ва Ку́ти-Жуко́вського
lab(oratory) ~s лаборато́рні умо́ви ■ in/under laboratory ~s = за лаборато́рних умо́в
laminar-flow ~s = ламіна́рний режи́м
Laue ~ = умо́ва Ля́уе
limit ~ = грани́чна умо́ва
limiting ~ = обме́жувальна умо́ва
Lipschitz ~ = Лі́пшицова умо́ва
load ~s = наванта́жений режи́м
loading ~s = умо́ви наванта́жування
local ~ = лока́льна умо́ва
local boundary ~ = лока́льна межова́ умо́ва
localization ~ = умо́ва локаліза́ції
low-light-level ~s = умо́ви пога́ної осві́тлености
manageable ~s = контрольо́вний [реґульо́вний] режи́м
managed ~s = контрольо́ваний [реґульо́ваний] режи́м
mandatory ~ = обов’язко́ва умо́ва (офіційна)
Marshak boundary ~ = Ма́ршакова межова́ умо́ва
matching ~ = умо́ва зшива́ння (розв’язків)
mathematical ~ = математи́чна умо́ва
maximality ~ = умо́ва максима́льности
maximum ~ = умо́ва ма́ксимуму
maximum-or-minimum ~ = умо́ва максима́льности чи мініма́льности (for a partially ordered set – для частково впорядкованої множини)
meteorological ~s = метеорологі́чні [пого́дні] умо́ви, метеоумо́ви
minimality ~ = умо́ва мініма́льности
minimum ~ = умо́ва мі́німуму
moving-boundary ~ 1. умо́ва на рухо́мій межі́ 2. умо́ва (за наявности) рухо́мої межі́
natural ~s = приро́дні умо́ви
natural boundary ~ = приро́дна крайова́ умо́ва
necessary ~ = неодмі́нна [потрі́бна, необхі́дна] умо́ва
necessary and sufficient ~ = неодмі́нна [потрі́бна, необхі́дна] і доста́тня умо́ва
necessary but not sufficient ~ = неодмі́нна [потрі́бна, необхі́дна], але́ недоста́тня умо́ва
nesting ~ = умо́ва вклада́ння
Neumann boundary ~ = Но́йманова межова́ умо́ва
neutrality ~ = умо́ва нейтра́льности
no-load ~s = ненаванта́жений режи́м
nominal ~s = номіна́льний режи́м
nondegenerate ~ = неви́роджений стан
nonequilibrium ~s = нерівнова́жні умо́ви; нерівнова́жний режи́м
nonlocal boundary ~ = нелока́льна межова́ умо́ва
normal ~ = норма́льні умо́ви; норма́льний режи́м
normalization ~ = умо́ва нормува́ння, нормува́льна умо́ва
no-slip (boundary) ~ = безко́взова (межова́) умо́ва
observation ~s = умо́ви спостеріга́ння
off-design ~s = нерозрахунко́ві умо́ви; непроє́ктний режи́м
off-peak ~s = позапі́ковий режи́м
operating ~ 1. робо́чий стан 2. (мн.) див. operational ~s
operational ~s = робо́чі [експлуатаці́йні] умо́ви; робо́чий [експлуатаці́йний] режи́м
optimal ~s = оптима́льні умо́ви, оптима́льний режи́м
optimum ~ 1. умо́ва о́птимуму 2. (мн.) оптима́льний режи́м
orthogonality ~ = умо́ва ортогона́льности
orthonormality ~ = умо́ва ортонормо́ваности
out-of-balance ~s = несиметри́чний [розбалансо́ваний] режи́м
overload ~ = наднаванта́жений режи́м, режи́м наднаванта́ги
oxidizing ~s = умо́ви оки́снювання
peak ~s = пі́ковий режи́м
peak-load ~ = режи́м максима́льної наванта́ги
periodic boundary ~ = періоди́чна межова́ умо́ва
periodicity ~ = умо́ва періоди́чности
permanent ~ = пості́йна умо́ва
Petzval ~ = Пе́тцвалева умо́ва
phase-matching ~ = умо́ва фа́зового синхроні́зму
phase-stability ~s = режи́м автофазува́ння (у пришвидшувачі)
physical ~ = фізи́чна умо́ва
plasticity ~ = умо́ва пласти́чности
positivity ~ = умо́ва дода́тности
processing ~s = умо́ви [режи́м] обробля́ння
pulse ~s = і́мпульсний режи́м
quantization ~ = умо́ва квантува́ння
quantum ~s = постула́ти ква́нтової меха́ніки (Борові)
quasi-equilibrium ~s 1. квазирівнова́жні умо́ви 2. квазирівнова́жний режи́м
quenched ~ = загарто́ваний стан
radiation ~s = радіяці́йні умо́ви
rated ~s = номіна́льний режи́м
rated atmospheric temperature ~s = розрахунко́ві атмосфе́рні температу́рні умо́ви [РАТУ]
reactor ~ = стан реа́ктора (ядерного)
ready ~ = стан гото́вности
reasonable ~ = розу́мна [прийня́тна] умо́ва
reciprocity ~ = умо́ва взає́мности
reference ~s = станда́ртні умо́ви див. тж standard ~s
regularity ~ = умо́ва реґуля́рности
regulated ~ = зареґламенто́вана умо́ва
reset ~ = передпу́сковий режи́м
resonance ~ = умо́ва резона́нсу; (мн.) резона́нсні умо́ви
restrictive ~ = обме́жувальна умо́ва
rigid ~ = жорстка́ умо́ва
rigorous ~ = стро́га умо́ва
room ~s = довкі́льні умо́ви (у приміщенні)
running ~s = робо́чі [експлуатаці́йні] умо́ви; робо́чий [експлуатаці́йний] режи́м
safety ~s = умо́ви безпе́ки
safe working ~s = умо́ви безпе́чної пра́ці
Sakharov ~s = умо́ви Са́харова
saturation ~ = умо́ва наси́чености
seeing ~s = умо́ви (астрономі́чної) ви́дности
service ~s = експлуатаці́йні умо́ви; експлуатаці́йний режи́м
severe ~s = тяжкі́ [несприя́тливі] умо́ви
short-circuit ~s = режи́м коро́ткого за́мкнення
shutdown ~s = неробо́чий стан (ядерного реактора)
simulated ~s = змодельо́вані умо́ви
soft boundary ~ = м’яка́ межова́ умо́ва
solvability ~ = умо́ва розв’я́зности
specified ~ 1. ви́значена [напере́д за́дана] умо́ва 2. (техн.) зареґламенто́вана умо́ва
stability ~ 1. умо́ва сті́йкости 2. умо́ва стабі́льности
stabilization ~ = умо́ва стабіліза́ції
stable ~ 1. стійки́й стан 2. (мн.) стаціона́рний [уста́лений, стійки́й] режи́м
standard ~s = станда́ртні умо́ви, станда́ртний режи́м 1. температура 0 °C, тиск 101325 Па (1 атм) 2. температура 60 °F (15 5/9 °C), тиск 101591.6 ГПа 3. температура 20 °C, тиск 101325 Па (1 атм)
standard ballistic ~s = станда́ртний балісти́чний режи́м
standby ~ = резе́рвний стан; режи́м чергува́ння [чека́ння]
start(ing) ~s = початко́ві умо́ви; пускови́й режи́м
static ~s = стати́чний режи́м
statically-stable equilibrium ~ = умо́ва стати́чно стійко́ї рівнова́ги
steady-state ~s = уста́лений [стаціона́рний] режи́м
storage ~s = умо́ви зберіга́ння
strain-compatibility ~ = умо́ва згі́дности деформа́цій
strict ~ = стро́га умо́ва
stringent ~ = стро́га умо́ва
strong-causality ~ = умо́ва мікропричино́вости
strong continuity ~ = умо́ва си́льної непере́рвности
strongly nonequilibrium ~s = сильнонерівнова́жні умо́ви; сильнонерівнова́жний режи́м
subcritical ~s = надкрити́чний режи́м
sufficient ~ = доста́тня умо́ва
supercritical ~s = надкрити́чний режи́м
superhardened ~ = надзагарто́ваність, надзагарто́ваний стан
superheated ~ = перегрі́тий стан
surface ~ = стан пове́рхні
symmetry ~ = умо́ва симе́трії
synchronism ~ = умо́ва синхро́нности [синхроні́зму]
technological ~ = технологі́чний фа́ктор
temperature ~s = температу́рний режи́м
test ~s = умо́ви [режи́м] випро́бування
thermal ~s = температу́рний режи́м, те́рміка
thermal-equilibrium ~s = умо́ви теплово́ї рівнова́ги
three-point ~ = умо́ва трьох то́чок
threshold ~ = поро́гова умо́ва
transient ~s 1. перехі́дни́й режи́м 2. неуста́лений [нестаціона́рний] режи́м
transversality ~ = умо́ва попере́чности [трансверса́льности]
turbulent ~s = турбуле́нтний режи́м
unbalanced ~s = несиметри́чний [незбалансо́ваний] режи́м
unfavorable ~s = несприя́тливі умо́ви
uniformity ~ = умо́ва однорі́дности; умо́ва рівномі́рности
uniqueness ~ = умо́ва єди́ности
unitarity ~ = умо́ва уніта́рности
unsafe ~ = небезпе́чний стан
unstable ~ 1. нестійки́й стан 2. (мн.) нестійки́й режи́м
unsteady(‑state) ~s = неуста́лений [нестаціона́рний] режи́м
validity ~ = умо́ва прида́тности
visibility ~s = умо́ви ви́дности
wait ~ = стан чека́ння, очі́кувальний стан
weather ~s = метеоумо́ви, метеорологі́чні [пого́дні] умо́ви
working ~s 1. робо́чий [експлуатаці́йний] режи́м 2. умо́ви пра́ці
worst-case ~s = найгі́рші [найнесприя́тливіші] умо́ви
zero ~ (комп.) стан (логі́чного) нуля́
continuity 1. непере́рвність 2. тя́глість 3. нерозри́вність 4. суці́льність, ці́лість 5. безпере́рвність 6. електропрові́дність (електричного кола)
[ˌkɒntɪ'njuːəti, ˌkɑːntn'uːət̬i]
~ at a point = непере́рвність у то́чці
~ in the mean = непере́рвність у сере́дньому
~ on both sides = двобі́чна непере́рвність
~ on the left = непере́рвність злі́ва
~ on one side = однобі́чна непере́рвність
~ on the right = непере́рвність спра́ва
~ of a coating = суці́льність по́криву
~ of a function = непере́рвність фу́нкції
~ of measurement = непере́рвність мі́ряння
~ of operation = непере́рвність функціюва́ння
~ of power supply = безпере́рвність енергопостача́ння
~ of states = непере́рвність ста́нів
~ of the value of a unit = незмі́нність зна́чення одини́ці фізи́чної величини́
~ with respect to m = непере́рвність відно́сно m
absolute ~ = абсолю́тна непере́рвність
approximate ~ = апроксимати́вна непере́рвність
flow ~ = нерозри́вність пото́ку
local ~ = лока́льна непере́рвність
one-sided ~ = однобі́чна непере́рвність
piecewise ~ = відти́нко́ва непере́рвність
pointwise ~ = точко́ва непере́рвність
set ~ = непере́рвність множини́
strong ~ = си́льна непере́рвність
uniform ~ = рівномі́рна непере́рвність
weak ~ = слабка́ непере́рвність
control 1. керува́ння || керівни́й, керува́льний || керува́ти 2. реґулюва́ння || реґулюва́льний || реґулюва́ти 3. перевіря́ння, пере́вірка; контро́ль; на́гляд || переві́рчий; контро́льний; наглядо́вий || перевіря́ти//переві́рити; контролюва́ти//проконтролюва́ти; нагляда́ти ■ out of ~ неконтрольо́ваний; under ~ контрольо́ваний, під контро́лем 4. реґуля́тор; реґулюва́льний при́стрій 5. керува́ч, керува́льний при́стрій; блок керува́ння
[kən'trəʊl, -'troʊl]
absorber ~ (яф) керува́ння (ядерним реактором) із використа́нням поглинача́ нейтро́нів
absorption ~ 1. (ел.) модуля́ція поглина́нням 2. (яф) див. absorber ~
accuracy ~ = перевіря́ння то́чности (обчислювання)
adaptive ~ = адапти́вне керува́ння; адапти́вний контроль
air-pollution ~ = контро́ль забру́днености [рі́вня забру́днення] пові́тря
algorithmic ~ = алґоритмі́чний контро́ль
atomic-energy ~ = контро́ль використа́ння я́дерної/ядро́вої ене́ргії
attitude ~ = керува́ння просторо́вою орієнта́цією (літака, тощо)
automatic ~ = автомати́чне керува́ння; автомати́чне реґулюва́ння; автомати́чний контро́ль
automatic frequency ~ [AFC] = самоладува́ння [автоладува́ння] частоти́, автомати́чне ладува́ння [підстро́ювання] частоти́
automatic gain ~ [AGC] = схе́ма автомати́чного реґулюва́ння підси́лювання
automatic level ~ = схе́ма автомати́чного реґулю́вання рі́вня
automatic phase ~ [APC] = схе́ма автомати́чного ладува́ння [підстро́ювання] фа́зи
automatic sensitivity ~ = схе́ма автомати́чного реґулюва́ння чутли́вости
automatic volume ~ [AVC] = схе́ма автомати́чного реґулюва́ння гу́чности
background ~ = реґулюва́ння фо́ну
bass ~ 1. реґулюва́ння низьки́х (звукових) часто́т 2. реґуля́тор низьки́х (звукових) часто́т
batch ~ (комп.) контро́ль паке́тів
beam ~ 1. (ел.) реґулюва́ння про́меня 2. (яф) реґулюва́ння стру́меня (частинок)
brightness ~ 1. реґулюва́ння яскра́вости 2. реґуля́тор яскра́вости
cascade ~ (комп.) каска́дове керува́ння
centering ~ 1. центрува́ння 2. реґуля́тор центрува́ння
central ~ = централізо́ване керува́ння
chroma ~ 1. реґулюва́ння ко́лірности 2. реґуля́тор ко́лірности
coarse ~ 1. гру́бе реґулюва́ння 2. реґуля́тор гру́бого ладува́ння
color(‑saturation) ~ 1. реґулюва́ння ко́лірности 2. реґуля́тор ко́лірности
computer(‑aided) ~ = комп’ю́терне керува́ння
configuration ~ = конфігураці́йне керува́ння (ядерним реактором), конфіґураці́йне реґулюва́ння (реактора)
continuous ~ = непере́рвне керува́ння; непере́рвне реґулюва́ння
contrast ~ 1. реґулюва́ння контра́сту 2. реґуля́тор контра́сту
coordinated ~ = узгі́днене [узго́джене] керува́ння; узгі́днене [узго́джене] реґулюва́ння
crystal ~ (ел.) ква́рцова стабіліза́ція (частоти)
cursor ~ = керува́ння курсо́ром
cycle ~ = керува́ння ци́клом
data ~ = керува́ння да́ними
digital ~ = цифрове́ керува́ння
dual ~ = подві́йне керува́ння
electric(al) ~ 1. електри́чне керува́ння, електрокерува́ння; електри́чне реґулюва́ння, електрореґулюва́ння 2. електри́чний реґуля́тор
electronic ~ 1. електро́нне керува́ння; електро́нне реґулюва́ння 2. електро́нний реґуля́тор
emergency ~ = аварі́йне керува́ння (ядерним реактором)
environmental ~ = контро́ль (ста́ну) довкі́лля, екологі́чний контро́ль
error ~ = контро́ль помило́к
exposure ~ = реґулюва́ння експози́ції
feed ~ 1. реґулюва́ння жи́влення 2. реґуля́тор жи́влення
feedback ~ = реґулюва́ння зі зворо́тним зв’язко́м
feedforward ~ = випере́джувальне реґулюва́ння
fine ~ 1. тонке́ [то́чне] реґулюва́ння 2. реґуля́тор то́чного [тонко́го] ладува́ння
fine-tuning ~ = реґуля́тор то́чного ладува́ння [настро́ювання]
float ~ = поплавце́вий реґуля́тор
floating ~ = астати́чний реґуля́тор
flow ~ 1. реґулюва́ння пото́ку 2. реґуля́тор пото́ку 3. контро́ль (пере́бігу) технологі́чного проце́су 4. керува́ння пото́ком да́них
focus ~ 1. фокусува́ння 2. реґуля́тор фокусува́ння
frequency ~ 1. реґулюва́ння частоти́ 2. реґуля́тор частоти́
gain ~ 1. реґулюва́ння підси́лювання 2. реґуля́тор підси́лювання
hierarchical ~ (і)єра́рхія керува́ння, (і)єрархі́чне керува́ння
humidity ~ = реґулюва́ння воло́гости
hydraulic ~ 1. гідрокерува́ння, гідравлі́чне керува́ння 2. гідрореґуля́тор, гідравлі́чний реґуля́тор
independent ~ = автоно́мне [незале́жне] реґулюва́ння; автоно́мний контро́ль
intensity ~ 1. реґулюва́ння яскра́вости 2. реґуля́тор яскра́вости
international ~ = міжнаро́дний контро́ль (використання ядерної енергії тощо)
kinetic ~ (х.) кінети́чний контро́ль
level ~ 1. реґулюва́ння рі́вня 2. реґуля́тор рі́вня
lever ~ = ва́жільне керува́ння
light ~ = реґулюва́ння осві́тлености
linear ~ (ел.) 1. ліні́йне реґулюва́ння 2. ліні́йний реґуля́тор
macroscopic diffusion ~ (х.) макродифузі́йний контро́ль
management ~ = адміністрати́вне керува́ння; адміністрати́вний контро́ль
managerial ~ див. management ~
manual ~ = ручне́ керува́ння; ручне́ реґулюва́ння
mechanical ~ = механі́чне керува́ння; механі́чне реґулюва́ння
metrological ~ = метрологі́чний на́гляд
microscopic diffusion ~ (х.) мікродифузі́йний контро́ль
mixture ~ = реґулюва́ння (скла́ду) су́міші
moderator ~ (яф) керува́ння (ядерним реактором) із використа́нням спові́льнювача нейтро́нів
moisture ~ = реґулюва́ння воло́гости
multiposition ~ = багатопозиці́йний реґуля́тор
noninteracting ~ = автоно́мне керува́ння; автоно́мне реґулюва́ння; автоно́мний контро́ль
numerical ~ = числове́ [програмо́ве] керува́ння
on-off ~ 1. (комп.) двопозиці́йне реґулюва́ння 2. (ел.) двопозиці́йний реґуля́тор
open-loop ~ = керува́ння без зворо́тного зв’язку́
optimal ~ = оптима́льне керува́ння
phase ~ 1. реґулюва́ння фа́зи 2. реґуля́тор фа́зи
phase-shift ~ = фазооберта́ч; фазозсува́ч
pollution ~ = контро́ль рі́вня забру́днення (нерадіоактивного)
pneumatic ~ = пневмоавтома́тика; пневмати́чне керува́ння
power ~ = реґулюва́ння поту́жности
pressure ~ 1. реґулюва́ння ти́ску 2. реґуля́тор ти́ску
process ~ = керува́ння (технологічним) проце́сом
product development ~ (х.) контро́ль утво́рювання проду́ктів (реакції)
program ~ = програмо́ве керува́ння
quality ~ = контро́ль я́кости
radar ~ = радіолокаці́йне керува́ння
radiation ~ = дозиметрі́я
radio ~ = радіокерува́ння; радіотелемеха́ніка
radioactivity ~ = дозиметри́чний контро́ль
radio remote ~ = радіотелекерува́ння
rate ~ = реґулюва́ння шви́дкости
reaction ~ (комп.) реґулюва́ння зворо́тного зв’язку́
reactivity ~ = реґулюва́ння реакти́вности (ядерного реактора)
reactor ~ = керува́ння (ядерним) реа́ктором
relay ~ = реле́йне керува́ння; реле́йне реґулюва́ння
reliability ~ = контро́ль наді́йности
remote ~ = телекерува́ння, телеконтро́ль, дистанці́йне керува́ння; телереґулюва́ння, дистанці́йне реґулюва́ння
rheostatic ~ = реоста́тне керува́ння; реоста́тне реґулюва́ння
rod-type (reactor) ~ = керува́ння (ядерним реактором) із використа́нням стри́жнів
rough ~ = гру́бе реґулюва́ння
safety ~ = контро́ль безпе́ки (ядерного реактора); аварі́йний за́хист (реактора)
selectivity ~ = реґулюва́ння селекти́вности
semiremote ~ = напівдистанці́йне керува́ння
sensitivity ~ = реґулюва́ння чутли́вости
spectral-shift ~ = керува́ння зсу́вом спе́ктру (нейтронів у ядерному реакторі)
statistical quality ~ = статисти́чний контро́ль я́кости
stereoelectronic ~ (х.) стереоелектро́нний контро́ль
steric-approach ~ (х.) стери́чний контро́ль
supervisory ~ = диспе́тчерський пульт
temperature ~ див. thermal ~
thermal ~ 1. термореґулюва́ння, реґулюва́ння температу́ри 2. термореґуля́тор
thermodynamic ~ (х.) термодинамі́чний [рівнова́жний] контро́ль (of product composition – складу продуктів)
thermostatic ~ = термостатува́ння
timing ~ = реґулюва́ння синхроніза́ції
tone ~ 1. реґулюва́ння те́мбру 2. реґуля́тор те́мбру
treble ~ 1. реґулюва́ння висо́ких (звукових) часто́т 2. реґуля́тор висо́ких (звукових) часто́т
tuning ~ = реґуля́тор ладува́ння [настро́ювання]
velocity ~ = реґулюва́ння шви́дкости
visual ~ = візуа́льний контро́ль
voltage ~ = реґулюва́ння напру́ги
volume ~ 1. реґулюва́ння гу́чности 2. реґуля́тор гу́чности
water-pollution ~ = контро́ль забру́днення води́
weather ~ = шту́чний вплив на пого́ду
cooling 1. (спонтанний процес) холо́нення//охоло́нення (to – до); вистига́ння//ви́стигнення; холодні́шання//похолодні́шання (by n degrees – на n ґрадусів; to the temperature of n degrees – до температури n ґрадусів) 2. (примусова дія) охоло́джування//охоло́дження (by n degrees – на n ґрадусів; through the point (of) – нижче точки; to temperature T – до температури T) || холоди́льний, охоло́джувальний 3. (яф) спада́ння радіоакти́вности; витри́мування//ви́тримання (радіоактивної речовини); старі́ння//постарі́ння, холо́нення//охоло́нення (зужитого ядерного палива)
['kuːlɪŋ]
ablative ~ = абляці́йне холо́нення; абляці́йне охоло́джування
adiabatic ~ = адіяба́тне охоло́джування
adiabatic demagnetization ~ = магне́тне охоло́джування, охоло́джування адіяба́тним демагнетува́нням
adiabatic paraelectric ~ = адіяба́тне параелектри́чне охоло́джування
adiabatic paramagnetic ~ = адіяба́тне парамагне́тне охоло́джування
advection ~ див. advective ~
advective ~ = адвекти́вне холо́нення; адвекти́вне охоло́джування
air ~ 1. пові́тряне охоло́джування 2. охоло́джування пові́тря 3. холо́нення пові́тря
air-blast ~ = охоло́джування інтенси́вним пото́ком пові́тря
beam ~ 1. охоло́джування стру́менем (частинок) 2. охоло́джування стру́меня (частинок) 3. холо́нення стру́меня (частинок)
blower ~ = охоло́джування обдува́нням
chemical ~ = охоло́джування хемі́чним холодоаге́нтом
closed-circuit ~ див. closed-cycle ~
closed-cycle ~ = циркуляці́йне охоло́джування, охоло́джування в за́мкненому ко́нтурі, за́мкнений цикл охоло́джування
closed-loop ~ див. closed-cycle ~
collisional ~ = зіткненнє́ве холо́нення, холо́нення [ме́ншання ене́ргії] че́рез зі́ткнення
conduction ~ = холо́нення че́рез теплопрові́дність
convection ~ = конвекти́вне охоло́джування
convective ~ = конвекти́вне охоло́джування
core ~ = охоло́джування акти́вної зо́ни (ядерного реактора)
countercurrent ~ = протипото́кове охоло́джування, охоло́джування зу́стрі́чним пото́ком
cryogenic ~ = кріоге́нне охоло́джування, охоло́джування до наднизьки́х температу́р
decay ~ = спада́ння радіоакти́вности; витри́мування (радіоактивної речовини)
deep ~ = глибо́ке охоло́джування
desorption ~ = десорбці́йне охоло́джування
diffusion ~ = дифузі́йне холо́нення, ме́ншання ене́ргії (нейтронів) через дифу́зію
direct ~ = безпосере́днє охоло́джування
direct-flow ~ = прямопото́кове охоло́джування
dynamical ~ = динамі́чне холо́нення; динамі́чне охоло́джування
effusion ~ = ефузі́йне охоло́джування
electron ~ = електро́нне охоло́джування, охоло́джування стру́менем електро́нів
emergency (core) ~ = аварі́йне охоло́джування акти́вної зо́ни (ядерного реактора)
evaporation ~ = випаро́вувальне холо́нення; охоло́джування випаро́вуванням
evaporative ~ див. evaporation ~
external ~ = зо́внішнє охоло́джування
fan ~ = вентиля́торне охоло́джування, охоло́джування вентиля́торами
fast ~ = швидке́ холо́нення; швидке́ охоло́джування
film ~ 1. плівко́ве́ охоло́джування, охоло́джування випаро́вуванням (рідинної) плі́вки 2. холо́нення плі́вки
flow-through ~ = прямопото́кове охоло́джування
fog ~ = тума́нове охоло́джування, охоло́джування пароводяно́ю су́мішшю
forced ~ = примусо́ве охоло́джування
forced-convection ~ = примусо́ве конвекти́вне охоло́джування
fuel ~ = старі́ння [холо́нення, витри́мування] (зужитого) я́дерного па́лива
gas ~ 1. га́зове охоло́джування 2. охоло́джування га́зу 3. холо́нення га́зу
helium ~ = ге́лієве охоло́джування, охоло́джування (ріди́нним) ге́лієм
hydrogen ~ = водне́ве охоло́джування, охоло́джування (ріди́нним) во́днем
internal ~ = вну́трішнє охоло́джування
ionization ~ = йонізаці́йне холо́нення; йонізаці́йне охоло́джування
jacket ~ = охоло́джування (ріди́нним) по́кривом
jet ~ = струми́нне охоло́джування
liquid ~ 1. ріди́нне охоло́джування, охоло́джування рідино́ю 2. охоло́джування рідини́ 3. холо́нення рідини́
magnetic ~ = магне́тне охоло́джування
mass-transfer ~ = масообмі́нне охоло́джування
mist ~ = тума́нове охоло́джування, охоло́джування пароводяно́ю су́мішшю
natural ~ = приро́дне холо́нення
nocturnal ~ = нічне́ вистига́ння
oil ~ 1. оли́вне охоло́джування, охоло́джування оли́вою 2. охоло́джування оли́ви 3. холо́нення оли́ви
once-through ~ = прямопото́кове охоло́джування
paramagnetic ~ = парамагне́тне холо́нення; парамагне́тне охоло́джування
plate ~ = холо́нення ано́да; охоло́джування ано́да
primary ~ = перви́нне охоло́джування
radiant ~ див. radiative ~
radiative ~ 1. радіяці́йне [випромі́нне] холо́нення [вистига́ння], холо́нення че́рез променюва́ння [випромі́нювання] 2. радіяці́йне [випромі́нне] охоло́джування
radioactive ~ 1. спада́ння радіоакти́вности 2. витри́мування (радіоактивної речовини)
rapid ~ = швидке́ охоло́джування
regenerative ~ = реґенерати́вне охоло́джування
return flow ~ = протипото́кове охоло́джування
secondary ~ = втори́нне охоло́джування
shut-down ~ = післязупи́нове охоло́джування (ядерного реактора)
spray ~ = охоло́джування зро́шуванням [розпо́рскуванням]
stochastic ~ = стохасти́чне холо́нення; стохасти́чне охоло́джування
sublimation ~ = сублімаці́йне [визгі́нне] охоло́джування
superfast ~ = надшвидке́ охоло́джування
surface ~ 1. поверхне́ве охоло́джування 2. охоло́джування пове́рхні 3. холо́нення пове́рхні
thermoelectric ~ = термоелектри́чне охоло́джування
thermonuclear reactor ~ = охоло́джування термоя́дерного реа́ктора
thermosiphon ~ = термосифо́нне охоло́джування
uniflow ~ = прямопото́кове охоло́джування
vacuum ~ = ва́куумне охоло́джування
vapor(ization) ~ = випаро́вувальне холо́нення; охоло́джування випаро́вуванням
water ~ 1. водяне́ охоло́джування, охоло́джування водо́ю 2. охоло́джування води́ 3. холо́нення води́
core 1. осе́рдя; ядро́ || осе́рдний, ядро́вий 2. кістя́к; карка́с || кістяко́вий, карка́сний 3. (яф) осе́рдя, кор (потенціялу, ядра) 4. акти́вна зо́на (of a nuclear reactorядерного реактора) 5. жи́ла (кабеля, жильника) 6. суть 7. (заст.) фери́това па́м’ять
[kɔː, kɔːr]
~ of the Earth = ядро́ Землі́
~ of a flow = центра́льна части́на пото́ку
~ of a potential = осе́рдя [кор] потенція́лу
~ of a problem = суть пробле́ми
~ of a sequence = ядро́ послідо́вности
~ of a subgroup = ядро́ підгру́пи
~ of a topological defect = ядро́ топологі́чного дефе́кту
air ~ = пові́тряне осе́рдя
atomic ~ (ат. фіз.) обде́ртий а́том, а́томний кістя́к [за́лишок], кістя́к а́тома
bare ~ = акти́вна зо́на (ядерного реактора) без відбивача́
binary magnetic ~ (тт) двоста́нове (феромагнетне) осе́рдя
bobbin ~ = стрічко́ве́ осе́рдя
bright ~ (астр.) яскра́ве ядро́ (радіоджерела)
cable ~ = жи́ла (кабеля, жильника)
clean ~ = неотру́єна акти́вна зо́на (ядерного реактора)
coil ~ = осе́рдя котка́
coupled reactor ~s = зв’я́зані [сполу́чені] акти́вні зо́ни
cup ~ = па́нцерне осе́рдя
defect ~ = ядро́ дефе́кту
disclination ~ = ядро́ дискліна́ції
dislocation ~ = ядро́ дислока́ції
dust ~ = порошко́ве [фери́тове] осе́рдя
Earth ~ = земне́ ядро́
elastic ~ = пружне́ осе́рдя
electromagnet ~ = осе́рдя електромагне́ту
ferrite ~ = фери́тове [порошко́ве] осе́рдя
ferromagnetic ~ = феромагне́тне осе́рдя
flare ~ = осере́док спа́лаху
galaxy ~ = ядро́ гала́ктики
hard ~ = жорстке́ [тверде́] осе́рдя, жорстки́й [тверди́й] кор
head ~ = осе́рдя (магне́тної) голо́вки
heterogeneous reactor ~ = гетероге́нна [багатокомпоне́нтна] акти́вна зо́на (ядерного реактора)
inner ~ of the Earth = вну́трішнє ядро́ Землі́
ion ~ = йо́нний кістя́к [за́лишок]
iron ~ = магне́тне осе́рдя; стале́ве осе́рдя
laminated ~ = пласти́нчасте осе́рдя
magnetic ~ = магне́тне осе́рдя
nuclear ~ = осе́рдя [кор] ядра́
optical-fiber ~ = осе́рдя опти́чної волокни́ни
outer ~ of the Earth = зо́внішнє ядро́ Землі́
poisoned ~ = отру́єна акти́вна зо́на (ядерного реактора)
pot ~ = па́нцерне осе́рдя
potential ~ = осе́рдя [кор] потенція́лу
powdered-iron ~ = порошко́ве [фери́тове] осе́рдя
reactor ~ = акти́вна зо́на (ядерного) реа́ктора
reflected ~ = акти́вна зо́на (ядерного реактора) з відбиваче́м
repulsive ~ = відшто́вхувальне осе́рдя, відшто́вхувальний кор
resistor ~ = осно́ва [кістя́к] рези́стора
saturable ~ = наситне́ осе́рдя
seed ~ = запа́лювальна зо́на (ядерного реактора)
shower ~ = сто́вбур (космічної) зли́ви
soft ~ (яф) м’яке́ осе́рдя, м’яки́й кор
soft-iron ~ (ел.) осе́рдя з м’яко́ї ста́лі
spiked ~ = запа́лювальна зо́на (ядерного реактора)
superconducting ~ = надпрові́дне осе́рдя
tape-wound ~ = стрічко́ве́ осе́рдя
terrestrial ~ = земне́ ядро́
toroidal ~ = торо́їдне осе́рдя
transformer ~ = осе́рдя трансформа́тора
counter I 1. лічи́льник, лічи́льний при́лад 2. (ел.) перерахунко́ва [лічи́льна] схе́ма 3. (яф) радіяці́йний лічи́льник
['kaʊntə, -t̬ər]
alpha ~ = а́льфа-лічи́льник, лічи́льник а́льфа-части́нок
anticoincidence ~ = лічи́льник антизбі́гів [не́збі́гів]
batch ~ = лічи́льник паке́тів (даних)
beta ~ = бе́та-лічи́льник
binary ~ = перерахунко́ва двійко́ва [біна́рна] схе́ма
black-carbon ~ = са́жовий лічи́льник
boron ~ = бо́ровий лічи́льник
boron-lined ~ = лічи́льник з бо́ровим по́кривом
charged-particle ~ = лічи́льник заря́джених части́нок
Cherenkov ~ = черенко́вський лічи́льник
coincidence ~ = лічи́льник збі́гів
corona ~ = коро́нний лічи́льник
cosmic-ray ~ = лічи́льник части́нок космі́чного промі́ння
crystal ~ = криста́ловий лічи́льник
decade ~ = перерахунко́ва десятко́ва схе́ма
diamond ~ = алма́зний лічи́льник
digital ~ = цифрови́й лічи́льник
directional ~ = спрямо́ваний лічи́льник
electromechanical ~ = електромехані́чний лічи́льник
electronic ~ = електро́нний лічи́льник
end-window ~ = торце́вий лічи́льник
filament-crystal ~ = лічи́льник із нитча́стим криста́лом
fission ~ = лічи́льник а́ктів по́ділу, дете́ктор пові́льних нейтро́нів
flow ~ = прото́ковий (радіяційний) лічи́льник
four-pi ~ = лічи́льник із геоме́трією 4p
frequency ~ = частотомі́р
gamma ~ = га́мма-лічи́льник
gas ~ (радіяційний) лічи́льник для газів
gas-discharge ~ = газорозря́дний лічи́льник
gas-filled (radiation) ~ = га́зовий [газонапо́внений] (радіяці́йний) лічи́льник
gas-flow (radiation) ~ = прото́ковий (радіяці́йний) лічи́льник
Geiger-Müller ~ = лічи́льник Ґа́йґера-Мю́ллера
glass ~ = скляни́й лічи́льник
halogen ~ = галоге́новий лічи́льник
hand-and-foot (activity) ~ = вимі́рювач [лічи́льник] радіоакти́вности рук та ніг
high-resistance ~ = високоопоро́вий лічи́льник
immersion ~ = занурни́й лічи́льник
inner ~ = вну́трішній лічи́льник
instruction ~ = лічи́льник кома́нд
integrating ~ = інтеґрува́льний лічи́льник
ion ~ = лічи́льник йо́нів
ionization ~ = йонізаці́йний лічи́льник
liquid proportional ~ = ріди́нний пропорці́йний (радіяційний) лічи́льник
liquid-sample ~ (радіяційний) лічи́льник для ріди́н
long ~ = до́вгий лічи́льник (радіяційний)
loop ~ = лічи́льник ци́клів
low-level ~ = лічи́льник малоінтенси́вного промі́ння
luminescent ~ = люмінесце́нтний лічи́льник
mechanical ~ = механі́чний лічи́льник
multipurpose ~ = універса́льний лічи́льник
multiwire proportional ~ = багатодро́товий [багатодроти́нний] пропорці́йний лічи́льник
neutron ~ = лічи́льник нейтро́нів
nondirectional ~ = неспрямо́ваний лічи́льник
non-self-quenched ~ = несамога́сний лічи́льник
nuclear emulsion ~ = емульсі́йний (радіяційний) лічи́льник
nucleus ~ = лічи́льник я́дер конденса́ції (у повітрі)
outer ~ = зо́внішній лічи́льник
parallel-plate ~ = паралельнопласти́новий лічи́льник
particle ~ = лічи́льник части́нок
photoelectric ~ = фотолічи́льник
photomultiplier ~ (сцинтиляці́йний) лічи́льник із фотопомно́жувачем
photon ~ = лічи́льник фото́нів
pillbox ~ = коро́бчастий лічи́льник
plastic scintillation ~ = пла́стиковий сцинтиляці́йний лічи́льник
portable ~ = портати́вний лічи́льник
program ~ = лічи́льник кома́нд
proportional ~ = пропорці́йний лічи́льник
proportional wire ~ = дрото́вий [дроти́нний] пропорці́йний лічи́льник
proton-recoil ~ = лічи́льник відру́шених прото́нів
pulse ~ = лічи́льник і́мпульсів
quantum ~ = лічи́льник ква́нтів
radiation ~ = радіяці́йний лічи́льник
reversible ~ = реверси́вний лічи́льник
revolution ~ = лічи́льник о́бертів
ring ~ 1. (ел.) кільце́ва перерахунко́ва схе́ма 2. (яф) кільце́вий лічи́льник
sandwich ~ = шаро́вий лічи́льник
scintillation ~ = сцинтиляці́йний лічи́льник
self-quenched ~ = самога́сний лічи́льник
semiconductor ~ = напівпровіднико́вий лічи́льник
shower ~ = зли́вовий лічи́льник
side-window ~ = лічи́льник із бічни́м віко́нцем
single-wire ~ = однодрото́вий [однодроти́нний] лічи́льник
solid-state ~ = твердоті́ловий лічи́льник
spark ~ = іскрови́й лічи́льник
streamer ~ = стри́мерний лічи́льник
summing ~ = сумува́льний [підсумо́вувальний] лічи́льник
telescope ~ = телескопі́чний лічи́льник
wall-less ~ = безсті́нковий лічи́льник
well ~ = крини́чний лічи́льник, лічи́льник із загли́биною під зразки́
whole-body ~ = вимі́рювач [лічи́льник] радіоакти́вности всьо́го ті́ла
window ~ = лічи́льник з віко́нцем
windowless ~ = лічи́льник без віко́нця
wire ~ = дрото́вий [дроти́нний] лічи́льник
crystallization кристаліза́ція, кристалі́ння//скристалі́ння, кристал(із)ува́ння//скристал(із)ува́ння || кристалізаці́йний; кристал(із)ува́льний
[ˌkrɪstlaɪ'zeɪʃn, -tələ'-]
controlled ~ = контрольо́вана [реґульо́вана] кристаліза́ція
cotectic ~ = котекти́чна кристаліза́ція
Coulomb ~ = куло́нівська кристаліза́ція
directional ~ = спрямо́вана кристаліза́ція
double ~ = подві́йна [дворазо́ва] кристаліза́ція
epitaxial ~ = епітаксі́йна кристаліза́ція
equilibrium ~ = рівнова́жна кристаліза́ція
eutectic ~ = евтекти́чна кристаліза́ція
extractive ~ = екстракти́вна кристаліза́ція
flash ~ = і́мпульсна кристаліза́ція
flow ~ = кристаліза́ція в пото́ку
forced ~ = примусо́ва кристаліза́ція
fractional ~ = фракці́йна кристаліза́ція, кристалізаці́йне фракціюва́ння
gaseous-phase ~ = кристаліза́ція з га́зової фа́зи
hard-sphere ~ = кристаліза́ція (в моде́лі) пли́ну тверди́х ку́льок
hydrothermal ~ = гідротерма́льна кристаліза́ція
intermittent ~ = перери́вчаста кристаліза́ція
mass ~ = ма́сова кристаліза́ція
melt ~ = кристаліза́ція з ро́зтопу
mimetic ~ = мімети́чна кристаліза́ція
oriented ~ = зорієнто́вана кристаліза́ція
polymer ~ = кристаліза́ція поліме́ру
primary ~ = перви́нна кристаліза́ція
repeated ~ = повто́рна [багаторазо́ва] кристаліза́ція
secondary ~ = втори́нна кристаліза́ція
selective ~ = селекти́вна кристаліза́ція
single ~ = одноразо́ва кристаліза́ція
spontaneous ~ = самочи́нна [спонта́нна] кристаліза́ція
Wigner ~ = Ві́ґнерова кристаліза́ція
zone melting ~ = зо́нна кристаліза́ція
curve 1. крива́ (лінія); гра́фік 2. ви́гин; закру́глення 3. лека́ло 4. вигина́ти(ся)//ви́гнути(ся); криви́ти(ся)/‌скри́влювати(ся)//скриви́ти(ся), перекри́влювати(ся)//перекриви́ти(ся) ■ to ~ in [inward(s)] вгина́тися//у(ві)гну́тися 5. (про лінію) загина́ти(ся)//загну́ти(ся)
[kɜːv, kɜːrv]
~ of constant breadth = крива́ ста́лої ширини́
~ of constant curvature = крива́ ста́лої кривини́
~ of constant slope = крива́ ста́лого на́хилу
~ of degree n = крива́ поря́дку n
~ of double curvature = крива́ подві́йної кривини́
~ of growth 1. (астр.) крива́ зроста́ння 2. (яф) крива́ накопи́чування
~ of inflection points = крива́ пере́гинів
~ of intersection = крива́ пере́тину
~ of the nth order = крива́ поря́дку n
~ of pursuit = крива́ гони́тви [переслі́дування]
~ of shortest descent = крива́ найстрімкі́шого [найшви́дшого] спу́ску, брахістохро́на
~ of steepest descent = крива́ найстрімкі́шого [найшви́дшого] спу́ску, брахістохро́на
absorption ~ = крива́ поглина́ння [вбира́ння]
absorption-frequency ~ = крива́ частотозале́жности поглина́ння
acnodal cubic ~ = крива́ тре́тього поря́дку з ізольо́ваною то́чкою
adiabatic ~ = адіяба́та, адіяба́тна крива́
algebraic ~ = алґебри́чна крива́
altitude ~ = висо́тна крива́
amplitude ~ = ампліту́дна крива́
amplitude-response ~ = ампліту́дна характери́стика
anacamptic ~ = відбива́льна [дзерка́льна] крива́
anaclastic ~ = зало́млювальна [анакласти́чна] крива́
anallagmatic ~ = аналагмати́чна крива́
analytic ~ = аналіти́чна крива́
anhysteretic magnetization ~ = негістере́зна [безгістере́зна] крива́ магнетува́ння
antipedal ~ = антиподе́ра
apolar ~ = аполя́рна крива́
ascending ~ = висхідна́ крива́
asymptotic ~ = асимпто́та, асимптоти́чна крива́
atomic volume ~ = крива́ а́томних о́б’є́мів (залежности атомних об’ємів елементів від атомних номерів)
average ~ through experimental points = усере́днена крива́ (прове́дена) за до́слідними то́чками
ballistic ~ = балісти́чна крива́
base ~ (опт.) ба́зова лі́нія
bell(‑shaped) ~ = дзвонува́та [дзвоноподі́бна] крива́
best performance ~ = оптима́льна (робо́ча) характери́стика
Bethe-Slater ~ = крива́ Бе́те-Сле́йтера
B-H ~ = крива́ магнетува́ння
bicorn ~ = дворо́га крива́
binodal ~ = двову́злова [бінода́льна] крива́
bipartite ~ = двогі́лкова крива́
biquartic ~ = крива́ во́сьмого поря́дку
bitangent(ial) ~ = дводоти́чна [дві́чі доти́чна] крива́ (with distinct points of contact – з різними точками дотику)
Bloch ~ = Бло́хова крива́
Bragg (ionization) ~ = Бре́ґова крива́
branch ~ = лі́нія [крива́] галу́ження
branched ~ = розгалу́жена лі́нія [крива́]
calibration ~ = ґрадуюва́льна [калібрува́льна] крива́
Cassini ~ = касинія́на, крива́ Каси́ні
causal ~ = причино́ва крива́
caustic ~ = кау́стика, каусти́чна крива́
characteristic ~ = характеристи́чна крива́, (графі́чна) характери́стика
charging ~ = крива́ насна́жування/заряджа́ння
closed ~ = зі́мкнена крива́
coexistence ~ = крива́ фа́зової рівнова́ги, кри́ва співіснува́ння фаз
Collver-Hammond ~ = крива́ Ко́лвера-Ге́монда
compound ~ (матем.) скла́дена крива́
compression ~ = крива́ стиска́ння, компресі́йна крива́
concave ~ = у(ві)гну́та крива́
concentration ~ = концентраці́йна крива́
confocal ~ = співфо́кусна крива́
conjugate ~ = спря́жена крива́
contact ~ = лі́нія до́тику (of two surfaces – двох поверхонь)
continuous ~ = непере́рвна крива́
convex ~ = опу́кла крива́
cooling ~ = крива́ холо́нення; крива́ охоло́джування
corrected ~ = уто́чнена [ви́правлена, скориго́вана] крива́
correction ~ = поправко́ва крива́
correlation ~ = кореляці́йна крива́
cosine ~ = косинусо́їда
creep ~ = крива́ по́взкости
crunodal ~ = крива́ з подві́йною то́чкою
cubic ~ = кубі́чна крива́, крива́ тре́тього поря́дку
cuspidal ~ = ка́спова крива́, крива́ з то́чкою заго́стрення [ка́спом]
cyclic ~ = циклі́чна [циклова́] крива́
cycloidal ~ = цикло́їдна крива́
Darwin ~ = Да́рвінова крива́
dash(ed) ~ = штрихова́ крива́
decay ~ 1. крива́ (радіоакти́вного) ро́зпаду 2. крива́ згаса́ння
decomposable ~ = розпадна́ крива́ (що розпадається на кілька частин)
deformation ~ = деформацієнапру́гова крива́, крива́ деформа́цій, крива́ напругозале́жности деформа́ції
delta-shaped ~ = дельтоподі́бна крива́
demagnetization ~ = крива́ демагнетува́ння [знемагнето́вування, відмагнето́вування, розмагнето́вування]
derived ~ = похідна́ крива́
descending ~ = спадна́ [низхідна́] крива́
devil’s ~ = чо́ртова крива́
dextrorse ~ = правоза́крутова крива́, крива́ з пра́вим за́крутом
diametral ~ = дія́метрова крива́
dispersion ~ = крива́ диспе́рсії, дисперсі́йна крива́
distribution ~ = крива́ розпо́ділу
dot ~ = крапко́ва крива́
dot-dash ~ = крапко́во-штрихова́ крива́
dotted ~ = крапко́ва крива́
double ~ = подві́йна крива́
double-humped ~ = двого́рба крива́
double-peaked ~ = двопі́кова крива́, крива́ з двома́ ма́ксимумами
drawing ~ = лека́ло
dynamic magnetization ~ = динамі́чна крива́ магнетува́ння
dynamic resonance ~ = динамі́чна резона́нсна крива́
easement ~ = перехі́дна́ крива́ (між лініями різної кривини)
efficiency ~ = крива́ вида́тности
eight ~ = крива́ у фо́рмі ві́сімки
elastic ~ (мех.) пружна́ лі́нія
electrocapillary ~ = електрокапіля́рна крива́
empirical ~ = емпіри́чна крива́
envelope ~ = обвідна́ (крива́)
enveloping ~ = обвідна́ (крива́)
equal-illumination ~ = ізолю́кса
equidistant ~ = еквідиста́нта, еквідиста́нтна лі́нія
equilibrium ~ = рівннова́жна крива́
equipotential ~ = еквіпотенція́льна крива́
equiprobability ~ = рівноймові́рнісна крива́, крива́ рі́вних імові́рностей
equitangential ~ = рівнодоти́чна крива́
error(‑distribution) ~ = крива́ по́хибок
excitation ~ = крива́ [фу́нкція] збу́джування
expansion ~ = крива́ розши́рювання
experimental ~ = до́слідна [експеримента́льна] крива́
exponential ~ = експоненці́йна [показнико́ва] крива́
extrapolated ~ (з)екстрапольо́вана крива́
extrapolation ~ = екстраполяці́йна крива́, крива́ екстраполя́ції
faired ~ = усере́днена крива́
figure-of-eight ~ = ві́сімка, крива́ у фо́рмі ві́сімки
first derived ~ = похідна́ крива́
fitted ~ = допасо́вана [апроксимаці́йна] крива́
flat ~ = пло́ска [насти́льна] крива́
flow ~ (фіз. плинів) реологі́чна крива́/характери́стика
focal ~ = кау́стика
fractal ~ = фракта́льна [рекурси́вна] крива́
fracture ~ = крива́ [діягра́ма] руйнува́ння
frequency-dependence ~ = (of smth) крива́ частотозале́жности (чогось)
frequency-response ~ = часто́тна характери́стика
funicular ~ = мотузко́ва крива́
Gaussian ~ = ґаусія́н, ґаусо́їда, Ґа́усова крива́
generic ~ = спі́льна крива́
geodesic ~ = геодези́чна лі́нія
geodesic(ally) parallel ~ = геодези́чно парале́льна лі́нія
globoidal ~ = глобо́їдна крива́
glow ~ (яф) крива́ світі́ння
growth ~ 1. крива́ зроста́ння 2. (яф) крива́ накопи́чування
helical ~ = ґвинтова́ лі́нія
higher-order ~ = крива́ ви́щого поря́дку
higher plane ~ = пло́ска крива́ ви́щого поря́дку
highest-order ~ = крива́ найви́щого поря́дку
homothetic ~s = гомоте́тні [поді́бні] криві́
humped ~ = крива́ з горбо́м [ма́ксимумом]
hypergeodesic ~ = гіпергеодези́чна крива́
hysteresis ~ = гістере́зна крива́
identical ~s = іденти́чні криві́
image ~ = о́браз криво́ї
indentation ~ = діягра́ма втиска́ння інде́нтора, крива́ індентува́ння
inflectional ~ = крива́ пере́ги́нів
integral ~ = інтеґра́льна крива́
interpolation ~ = інтерполяці́йна крива́, крива́ інтерполя́ції
intersection ~ = крива́ пере́тину
inverse ~ = обе́рнена [інве́рсна] крива́ (of a given curve – даної кривої)
inversion ~ = крива́ інве́рсії, інверсі́йна крива́
ionization ~ = крива́ йоніза́ції
irreducible ~ = незвідна́ крива́
isochromatic ~ = ізохро́ма, ізохрома́та
isodose ~ = ізодо́зова крива́, ізодо́за
isodynamic ~ = ізодина́ма
isoflux ~ = ізолі́нія пото́ку
isoptic ~ = ізопти́чна крива́
isostatic ~ = ізоста́та
light ~ (астр.) крива́ бли́ску (світила)
limit(ing) ~ = грани́чна крива́
load-stretch ~ = крива́ навантагозале́жности ро́зтягу
locus ~ = годо́граф
logarithmic ~ = логаритмі́чна крива́
logistic ~ = логісти́чна крива́
logocyclic ~ = строфо́їда, логоциклі́чна крива́
loxodromic ~ = локсодро́ма, локсодро́мна крива́
L-shaped ~ = Г-поді́бна крива́; L-поді́бна крива́
luminescence relaxation ~ = релаксаці́йна крива́ світі́ння
luminosity ~ 1. (опт.) крива́ ви́дности, крива́ (відносної) спектра́льної чутли́вости (ока) 2. (астр.) крива́ [фу́нкція] сві́тности
magnetization ~ = крива́ магнетува́ння
master ~ 1. ґрадуюва́льна [взірце́ва] крива́ 2. (геол.) пале́ткова крива́
mean ~ = крива́ (прове́дена за то́чками) сере́дніх зна́чень
Meyer atomic volume ~ = Ма́єрова крива́ а́томних о́б’ємів
minimal ~ = мініма́льна крива́
nonclosed ~ = незі́мкнена крива́
nonequilibrium ~ = нерівнова́жна крива́
normal ~ = норма́льна крива́
normalization ~ = нормува́льна крива́, крива́ нормува́ння
normalized ~ (з)нормо́вана крива́
normal magnetization ~ = крива́ магнетува́ння
nth-degree ~ = крива́ n-го поря́дку
nth-order ~ = крива́ n-го поря́дку
open ~ = незі́мкнена крива́
optical depth ~ = опти́чна глибина́ поглина́ння [вбира́ння]
orbiform ~ = крива́ ста́лої ширини́
orbital ~ = орбіто́ва крива́, крива́ орбі́ти
pangeodesic ~ = пангеодези́чна крива́
parametric ~ = параметри́чна [пара́метрова] крива́
parametrized ~ = спараметр(из)о́вана крива́
particle distribution ~ = крива́ розпо́ділу части́нок
particle-size distribution ~ = крива́ ґранулометри́чного скла́ду
particle-velocity distribution ~ = крива́ розпо́ділу части́нок за шви́дкостями
Paschen ~ = Па́шенова крива́
peaked ~ = крива́ з пі́ком [го́стрим ма́ксимумом]
pedal ~ = поде́ра
performance ~ = робо́ча характери́стика
phase ~ = фа́зова крива́
photopic luminosity ~ = крива́ де́нної ви́дности
piecewise-analytic ~ = відти́нко́во аналіти́чна крива́
piecewise-smooth ~ = відти́нко́во гла́дка крива́
planar ~ = плана́рна [площи́нна, пло́ска] крива́
plane ~ = пло́ска крива́
plane cyclic ~ = пло́ска циклі́чна [циклова́] крива́
polar ~ = поля́ра
polynomial ~ = поліно́мна крива́
polytropic (compression) ~ = політро́па
potential(‑energy) ~ = потенція́льна крива́
power ~ 1. степене́ва крива́ (with exponent n – з показником n) 2. (стат.) крива́ поту́жности
pressure-dependence ~ = (of smth) крива́ тискозале́жности (чогось), крива́ зале́жности (чогось) від ти́ску
pressure-versus-smth ~ = крива́ зале́жности ти́ску від чогось
pressure-versus-temperature ~ = крива́ температурозале́жности ти́ску, крива́ зале́жности ти́ску від температу́ри
pressure-versus-time ~ = крива́ часозале́жности ти́ску, крива́ зале́жности ти́ску від ча́су
probability distribution ~ = крива́ розпо́ділу ймові́рностей
pursuit ~ = крива́ гони́тви [переслі́дування]
quartic ~ = крива́ четве́ртого поря́дку
quintic ~ = крива́ п’я́того поря́дку
reaction ~ = крива́ реа́кції
rectifiable ~ = спрямна́ крива́
reduced ~ = зве́дена крива́
reducible ~ = звідна́ крива́
reflecting ~ = відбива́льна [дзерка́льна] крива́
regression ~ = крива́ реґре́сії
regular ~ = реґуля́рна крива́
relaxation ~ = релаксаці́йна крива́, крива́ релакса́ції
remarkable ~ = визначна́ крива́
resonance ~ = резона́нсна крива́
response ~ 1. крива́ ві́дгуку (середовища) 2. крива́ [характери́стика] чутли́вости (приладу)
resultant ~ = вислідна́ крива́
reverse ~ S-поді́бна крива́
Rhodes-Wohlfarth ~ = крива́ Ро́удса-Во́льфарта
root locus ~ = корене́вий годо́граф
rotation ~ of a galaxy = крива́ оберта́ння гала́ктики
Rydberg-Klein-Rees ~ = крива́ Ри́дберґа-Кля́йна-Ре́єса
Sargent ~ = Са́рджентова крива́
saturation ~ = крива́ наси́чування
sawtooth ~ = пилча́ста [пиля́ста] лі́нія/крива́
second-order ~ = крива́ дру́гого поря́дку
sectionally-analytic ~ = відти́нко́во аналіти́чна крива́
sectionally-smooth ~ = відти́нко́во гла́дка крива́
sensitivity ~ = крива́ чутли́вости
serpentine ~ = змії́ста [серпанти́нова] крива́, агвіне́я
sigmoid(‑shaped) ~ = сигмо́їдна [сигмоподі́бна] крива́
similar ~s = одна́ко́ві криві́
simple ~ = про́ста́ крива́
simple closed ~ = про́ста́ за́мкнена крива́
sine ~ = синусо́їда
singular ~ = синґуля́рна крива́
sinistrorse ~ = лівоза́крутова крива́, крива́ з лі́вим за́крутом
slip ~ = ко́взова крива́, крива́ ко́взу
smooth ~ = гла́дка [гладе́нька, пла́вна] крива́
smooth(en)ed ~ = згла́джена крива́
snake-like ~ = змії́ста крива́
solid ~ = суці́льна крива́
solidus ~ = со́лідус, крива́ [лі́нія] со́лідусу
solubility ~ = крива́ розчи́нности
solution ~ = інтеґра́льна крива́
space ~ = просторо́ва крива́
spatial ~ = просторо́ва крива́
spectral ~ = спектра́льна крива́
spectral-distribution ~ = крива́ спектра́льного розподілу
spectral luminous efficiency ~ (опт.) крива́ (відносної) спектра́льної чутли́вости (ока)
spectroscopic ~ of growth (яф) спектроскопі́чна крива́ накопи́чування
spherical cyclic ~ = сфери́чна циклі́чна крива́
spinodal ~ = спінода́льна крива́
spiric ~ = спіри́чна крива́
standard ~ 1. станда́ртна [етало́нна] крива́ 2. калібрува́льна крива́
steep ~ = стрімка́ [крута́] крива́
strengthening ~ = крива́ змі́цнювання
stress-strain ~ = деформацієнапру́гова крива́, крива́ деформа́цій, крива́ напругозале́жности деформа́ції
stress-versus-time ~ = крива́ часозале́жности напру́ги [напру́ження]
strongly ascending ~ = стрімковисхідна́ крива́
strongly descending ~ = стрімкоспадна́ крива́
sublimation ~ = крива́ субліма́ції [ви́згону]
sum ~ = сума́рна крива́
support(ing) ~ = опо́рна крива́
survival ~ (яф) крива́ вижива́ння
tame ~ = про́ста́ крива́
tangent ~ = танґенсо́їда; доти́чна крива́ [лі́нія]
tangential ~ = доти́чна крива́ [лі́нія]
temperature-dependence ~ = (of smth) крива́ температурозале́жности (чогось), крива́ зале́жности (чогось) від температу́ри
temperature-versus-pressure ~ = крива́ тискозале́жности температу́ри, крива́ зале́жности температу́ри від ти́ску
temperature-versus-smth ~ = крива́ зале́жности температу́ри від чогось
temperature-versus-time ~ = крива́ часозале́жности температу́ри, крива́ зале́жности температу́ри від ча́су
theoretical ~ = теорети́чна крива́
threshold ~ = поро́гова крива́
time-dependence ~ = (of smth) крива́ часозале́жности (чогось), крива́ зале́жности (чогось) від ча́су
transcendental ~ = трансценде́нтна крива́
transition ~ = перехі́дна́ крива́ (між лініями різної кривини)
transversal ~ = трансверса́льна крива́
tricircular ~ = трициркуля́рна крива́
triple ~ = потрі́йна крива́
truncated ~ = утя́та крива́
twisted ~ = закру́чена [непло́ска] крива́
unicursal ~ = унікурса́льна крива́
universal resonance ~ = універса́льна резона́нсна крива́ (для електричного кола)
velocity-versus-time ~ = крива́ часозале́жности шви́дкости, крива́ зале́жности шви́дкости від ча́су
viscosity ~ (фіз. плинів) крива́ (зале́жности) в’я́зкости (від температу́ри)
walk ~ = крива́ блука́ння
wavy ~ = хвиля́ста крива́ [лі́нія]
working ~ of a counter = характе́рна крива́ лічи́льника
y-versus-x ~ = крива́ зале́жности y від x
density 1. (кількість на одиницю простору) густина́ 2. (за наявности кількох компонент тж) концентра́ція 3. (характеристика близькости розташування) щі́льність 4. (характеристика непрозорости) опти́чна густина́
['dεnsəti, -t̬i]
~ of gap states = густина́ ста́нів у заборо́неній зо́ні
~ of matter = густина́ речовини́ [мате́рії] (у всесвіті)
~ of radiation = густина́ промі́ння
~ of a substance = густина́ речовини́
~ of states = густина́ (квантових) ста́нів
~ of wood = щі́льність деревини́
absolute ~ = (х.) (абсолю́тна) густина́
acceptor ~ = густина́ [концентра́ція] акце́пторів
actual ~ = факти́чна густина́
air ~ = густина́ пові́тря
ambient ~ = густина́ довкі́лля, довкі́льна густина́
ampere ~ = густина́ (електри́чного) стру́му (в амперах)
apparent ~ = 1. о́б’є́мна густина́ (сипких чи поруватих речовин) 2. позі́рна густина́
atmospheric ~ = густина́ атмосфе́ри
atom(ic) ~ = концентра́ція а́томів
average ~ = сере́дня [усере́днена] густина́
ballistic ~ = балісти́чна густина́ (атмосфери)
base ~ = опти́чна густина́ підкла́динки
beam (current) ~ = густина́ стру́меня (частинок)
bit ~ = бі́това щі́льність, щі́льність за́пису (в бітах)
bound charge ~ = густина́ зв’я́заних заря́дів
bubble ~ = 1. густина́ магне́тних доме́нів 2. густина́ бу́льбашок
bulk ~ = о́б’ємна густина́; (у разі сипких чи поруватих речовин) о́б’ємна щі́льність
buoyant ~ = пливна́ густина́
carrier ~ = концентра́ція носії́в заря́ду
character ~ = щі́льність си́мволів
charge ~ = густина́ заря́ду
circuit ~ = щі́льність монтажу́ (електричної схеми)
collision ~ = густина́ [пито́ма частота́] зі́ткнень
component ~ = щі́льність монтажу́ (електричної схеми)
contact ~ = щі́льність до́тику [конта́кту]
contamination ~ = 1. (тт) густина́ [концентра́ція] до́мішок 2. (яф) густина́ [щі́льність] забру́днення (радіоактивного)
crack ~ = густина́ [щі́льність] трі́щин
critical ~ = крити́чна густина́
critical-point ~ = густина́ в крити́чній то́чці (фазового переходу)
crystalline ~ = густина́ криста́лу
cubic ~ = о́б’ємна [просторо́ва] густина́
current ~ = густина́ стру́му
data ~ = щі́льність (запису) да́них (на носії інформації)
defect ~ = густина́ дефе́ктів
dielectric flux ~ = електри́чна інду́кція, електри́чне змі́щення
diffuse transmission ~ = дифу́зна опти́чна густина́
diffusion-current ~ = густина́ дифузі́йного пото́ку
disclination ~ = густина́ [щі́льність] дискліна́цій
dislocation ~ = густина́ [щі́льність] дислока́цій
displacement-current ~ = густина́ стру́му змі́щення
distribution ~ = густина́ [щі́льність] розпо́ділу
donor ~ = густина́ [концентра́ція] до́норів
doping ~ = густина́ [концентра́ція] (леґувальної) до́мішки
double ~ = подві́йна щі́льність (запису на магнетних носіях)
dual ~ = подві́йна щі́льність (запису на магнетних носіях)
eddy ~ = густина́ ви́хорів
effective ~ = ефекти́вна густина́
electric(al)-charge ~ = густина́ електри́чного заря́ду
electric-current ~ = густина́ електри́чного стру́му
electric-displacement ~ = електри́чна інду́кція, електри́чне змі́щення
electric-flux ~ = електри́чна інду́кція, електри́чне змі́щення
electrolyte ~ = густина́ електролі́ту
electromagnetic-energy ~ = густина́ ене́ргії електромагне́тного по́ля
electron(ic) ~ = густина́ [концентра́ція] електро́нів
electrostatic-flux ~ = електри́чна інду́кція, електри́чне змі́щення
energy ~ = густина́ ене́ргії
energy-flux ~ = густина́ пото́ку ене́ргії
energy-level ~ = густина́ [щі́льність] рі́внів ене́ргії
entropy ~ = густина́ ентропі́ї
equilibrium ~ = рівнова́жна густина́ [концентра́ція]
event ~ = щі́льність (розподілу) поді́й
excess ~ = надлишко́ва густина́ [концентра́ція] (домішок тощо)
excited-atom ~ = густина́ [концентра́ція] збу́джених а́томів
fallout ~ = інтенси́вність [щі́льність] радіоакти́вних ви́падів
flow ~ = густина́ пото́ку (течії)
fluctuating ~ = флюктуаці́йна густина́
fluid ~ = (масова) густина́ пли́ну [пли́нного середо́вища]
flux ~ = 1. густина́ пото́ку 2. інду́кція (електрична, магнетна) 3. (яф) поті́к, густина́ пото́ку (частинок)
force ~ = густина́ си́ли
four-current ~ = густина́ чотириви́мірного стру́му
free-energy ~ = густина́ ві́льної ене́ргії
gamma-flux ~ = густина́ пото́ку га́мма-промі́ння
gas ~ = густина́ га́зу
grain ~ = густина́ [концентра́ція; щі́льність] зерни́н
gravitational flux ~ = ґравітаці́йне змі́щення
Hamiltonian ~ = густина́ гамільтонія́ну
heat-flux ~ = густина́ теплово́го пото́ку
high ~ = вели́ка густина́; висо́ка щі́льність (запису на магнетних носіях)
hole ~ = концентра́ція [густина́] діро́к
impurity ~ = густина́ [концентра́ція] до́мішок
integrated ~ = інтеґра́льна густина́
intrinsic flux ~ = вну́трішня [власти́ва] магне́тна інду́кція
ion(ic) ~ = густина́ [концентра́ція] йо́нів
ionization ~ = густина́ [концентра́ція] йо́нів
Lagrangian ~ = густина́ лаґранжія́ну
level ~ = густина́ [щі́льність] рі́внів (енергії)
line ~ = ліні́йна густина́
liquid ~ = густина́ рідини́
local ~ = лока́льна густина́
localized ~ = локалізо́вана густина́
low ~ = мала́ густина́
lower metric ~ = (матем.) ни́жня густина за ме́трикою
luminous ~ = густина́ світлово́ї ене́ргії (об’ємна)
luminous-flux ~ = густина́ світлово́го пото́ку (поверхнева), осві́тленість
magnetic-dipole ~ = намагнето́ваність, магне́тний моме́нт одини́ці о́б’єму
magnetic-flux ~ = магне́тна інду́кція; густина́ магне́тного пото́ку
marginal ~ = крайова́ густина́
mass ~ = 1. густина́ (маса на одиницю об’єму) 2. ма́сова густина́ (потоку тощо)
mass ~ of vacuum = ма́сова густина́ ва́кууму
mean ~ = сере́дня густина́
metric ~ = (матем.) густина́ за ме́трикою
mixture ~ = густина́ су́міші
moderator ~ = густина́ спові́льнювача
molecular ~ = густина́ моле́кул
momentum ~ = густина́ і́мпульсу [кі́лькости ру́ху]
neutron ~ = густина́ [концентра́ція] нейтро́нів
neutron-flux ~ = поті́к [густина́ пото́ку] нейтро́нів
nonequilibrium ~ = нерівнова́жна густина́ [концентра́ція]
nonuniform ~ = неоднорі́дна густина́
nuclear ~ = 1. ядро́ва густина́ (всередині ядра) 2. густина́ я́дерної/ядро́вої мате́рії
nuclear-level ~ = густина́ я́дерних/ядро́вих рі́внів
number ~ = густина́ части́нок (у плині)
optical ~ = опти́чна густина́
package ~ = 1. (тт) щі́льність у́кладу [пакува́ння] 2. (ел.) щі́льність монтажу́ (схеми)
packaging ~ = див. package ~
packing ~ = 1. густина́ у́кладу 2. (комп.) щі́льність розмі́щення
partial ~ = парці́йна [парція́льна] густина́
particle ~ = густина́ [концентра́ція] части́нок
particle-beam ~ = густина́ стру́меня части́нок
particle-distribution ~ = густина́ розпо́ділу части́нок
particle-flux ~ = густина́ пото́ку части́нок
plasma ~ = пла́змо́ва густина́, густина́ пла́зми
pollution ~ = густина́ [щі́льність] забру́днення (нерадіоактивного)
population ~ = 1. густина́ [щі́льність] запо́внення (рівнів тощо) 2. густина́ засе́лености
potential ~ = потенці́йна густина́ (стисної плинної речовини)
powder ~ = о́б’ємна густина́ (сипких чи поруватих речовин)
power ~ = 1. пито́ма поту́жність 2. (яф) пито́ме енергови́ділення (активної зони реактора)
pressed ~ = густина́ [щі́льність] у спресо́ваному ста́ні
probability ~ = густина́ ймові́рности
probability-current ~ = густина́ стру́му ймові́рности
proper ~ = власти́ва густина́
proton ~ = густина́ [концентра́ція] прото́нів
radiant ~ = густина́ ене́ргії промі́ння (об’ємна)
radiant-flux ~ = густина́ пото́ку промі́ння (поверхнева), енергети́чна осві́тленість
radiation ~ = густина́ промі́ння
radio-source ~ = густина́ радіоджере́л
random packing ~ = випадко́ва щі́льність у́кладу
recording ~ = щі́льність за́пису (на носії інформації)
reference ~ = етало́нна густина́, густина́ (контрольного) зразка́
reflected-flux ~ = густина́ відби́того пото́ку
reflection ~ = опти́чна густина́ щодо відби́того сві́тла
relative ~ = відно́сна густина́
residual flux ~ = залишко́ва магне́тна інду́кція
rest ~ = густина́ (маси) спо́ко́ю
reticular ~ = ретикуля́рна густина́ [щі́льність]
sample ~ = густина́ зразка́
saturation flux ~ = (внутрішня/властива магнетна) насито́ва інду́кція, інду́кція наси́чености [наси́чення]
saturation-current ~ = густина́ насито́вого стру́му [стру́му наси́чення]
selective ~ = зо́нна (опти́чна) густина́
slowing-down ~ = густина́ спові́льнення (нейтронів)
solar ~ = густина́ сонце́вої речовини́
sound-energy ~ = густина́ звуково́ї ене́ргії (об’ємна)
source ~ = густина́ джере́л
space ~ = просторо́ва [о́б’ємна] густина́
space-charge ~ = густина́ просторо́вого [о́б’ємного] заря́ду
spatial ~ = просторо́ва [о́б’ємна] густина́
spatial-charge ~ = густина́ просторо́вого [о́б’ємного] заря́ду
spectral ~ = спектра́льна густина́, спектра́льний розпо́діл
spectral ~ of charge fluctuations = спектра́льна густина́ флюктуа́цій заря́ду
spectral ~ of field-strength fluctuations = спектра́льна густина́ флюктуа́цій напружености по́ля
spectral radiant-energy ~ = спектра́льна густина́ ви́проміненої ене́ргії
spin ~ = спі́нова густина́
standard ~ = станда́ртна [норма́льна] густина́ (повітря), густина́ (повітря) за станда́ртних [норма́льних] умо́в
star ~ = зоре́ва густина́
storage ~ = щі́льність (розташовання) інформа́ції (в пам’яті)
supercurrent ~ = густина́ стру́му надпрові́дности
surface ~ = поверхне́ва густина́ [концентра́ція]
surface-charge ~ = густина́ поверхне́вого заря́ду
surface-state ~ = густина́ поверхне́вих ста́нів
threshold-current ~ = поро́гова густина́ стру́му
track ~ = густина́ [щі́льність] тре́ків
uniform ~ = однорі́дна густина́
unit ~ = одини́чна густина́; одини́ця густини́
upper metric ~ = (матем.) ве́рхня густина́ за ме́трикою
vapor ~ = густина́ ви́пару
volume ~ = о́б’є́мна [просторо́ва] густина́
volume-charge ~ = о́б’є́мна [просторо́ва] густина́ заря́ду
volumetric ~ = о́б’є́мна [просторо́ва] густина́
vortex ~ = густина́ ви́хорів
weight ~ = пито́ма вага́
winding ~ = щі́льність на́витки
diagram 1. діягра́ма || діягра́мний || склада́ти//скла́сти діягра́му 2. схе́ма, схе́мне [схемати́чне] зобра́ження || схе́мний || зобра́жувати//зобрази́ти схемати́чно 3. гра́фік; рису́нок; кре́сленик
['daɪəgræm]
~ of strains = діягра́ма деформа́цій
~ of stresses = діягра́ма напру́г [напру́жень]
acoustic-emission ~ = акустикоемісі́йна діягра́ма
algorithmic ~ = алґоритмі́чна схе́ма
annihilation ~ = анігіляці́йна (Файнменова) діягра́ма
arithlog ~ = гра́фік у напівлогаритмі́чному масшта́бі
articulate(d) ~ = одноверши́нна звідна́ (Файнменова) діягра́ма
assembly ~ = склада́льна схе́ма, схе́ма склада́ння
band ~ = зо́нна діягра́ма, схе́ма енергети́чних зон
bar ~ = гістогра́ма, сто́впчикова діягра́ма
basic ~ = принципо́ва схе́ма
bending-moment ~ = діягра́ма згина́льних моме́нтів
binary constitutional ~ = діягра́ма ста́ну двокомпоне́нтної систе́ми
binary equilibrium ~ = діягра́ма фа́зової рівнова́ги двокомпоне́нтної систе́ми
bipartite ~ = двочасти́нна (Файнменова) діягра́ма
block ~ = 1. бло́кова діягра́ма 2. (техн.) блок-схе́ма, структу́рна [скеле́тна] схе́ма
box ~ = чотирику́тна [прямоку́тна] (Файнменова) діягра́ма
bubble ~ = бульбашко́ва (Файнменова) діягра́ма
butterfly ~ = (астр.) Ма́ундерів мете́лик
cable ~ = ка́бельна діягра́ма, схе́ма ка́бельних сполу́чень [з’є́днань]
cabling ~ = див. cable ~
chemical ~ = хемі́чна діягра́ма
chromatic(ity) ~ = діягра́ма ко́лірности [хромати́чности]; ко́лірна діягра́ма
circuit ~ = 1. ко́нтурна (Файнменова) діягра́ма 2. (ел.) принципо́ва (електри́чна) схе́ма; комутаці́йна схе́ма, схе́ма сполу́чень, схе́ма комута́ції
circular ~ = кругова́ діягра́ма
climatic ~ = кліматогра́ма
clock ~ = кругова́ діягра́ма
color-color ~ = (астр.) діягра́ма ко́лір-ко́лір
color-luminosity ~ = (астр.) діягра́ма ко́лір-сві́тність
color-magnitude ~ = (астр.) діягра́ма ко́лір-зоре́ва величина́
column ~ = гістогра́ма, сто́впчикова діягра́ма
communication ~ = схе́ма зв’язку́
commutative ~ = комутати́вна діягра́ма
conformal ~ = конфо́рмна діягра́ма
connected ~ = зв’я́зана (Файнменова) діягра́ма
connection ~ = схе́ма (електричних) сполу́чень [з’є́днань]
constitution(al) ~ = діягра́ма ста́ну (рівноважного)
contracted ~ = стя́гнута (Файнменова) діягра́ма
control ~ = (принципо́ва) технологі́чна схе́ма, технологі́чна ка́рта; схе́ма послідо́вности опе́рацій
convergent ~ = збі́жна (Файнменова) діягра́ма
cooling ~ = температу́рний гра́фік охоло́джування [холо́нення]
cross ~ = крос-діягра́ма, перехре́сна діягра́ма, діягра́ма з пере́тинами (Файнменова)
crossed ladder ~ = перехре́сна драбино́ва (Файнменова) діягра́ма
current ~ = електри́чна схе́ма
current-voltage ~ = вольтампе́рна характери́стика
data flow ~ = схе́ма систе́много опрацьо́вування інформа́ції
design ~ = проє́ктна схе́ма
device ~ = схе́ма при́строю [при́ладу]
direct ~ = пряма́ (Файнменова) діягра́ма; діягра́ма прямо́ї (ядерної/ядрової) реа́кції
directional ~ = діягра́ма спрямова́ности анте́ни
directivity ~ = діягра́ма спрямова́ности анте́ни
disconnected ~ = незв’я́зана (Файнменова) діягра́ма
divergent ~ = розбі́жна (Файнменова) діягра́ма
dominant ~ = панівна́ [доміна́нтна, ви́значена] (Файнменова) діягра́ма
double-cross ~ = діягра́ма з двома́ пере́тинами (Файнменова)
dual ~ = дуа́льна (Файнменова) діягра́ма
ecliptic ~ = (астр.) екліпти́чна діягра́ма
electrical ~ = електри́чна схе́ма
elementary ~ = принципо́ва схе́ма
energy (level) ~ = схе́ма енергети́чних рі́внів
energy-band ~ = зо́нна діягра́ма, схе́ма енергети́чних зон
envelope ~ = діягра́ма-конве́рт (Файнменова)
equilibrium ~ = діягра́ма фа́зової рівнова́ги
exchange ~ = обмі́нна (Файнменова) діягра́ма
Feynman ~ = Фа́йнменова діягра́ма (with cutsз розтинами/розрізами), Фа́йнменів граф, діягра́ма [граф] Фа́йнмена
fiber ~ (тт) текстурогра́ма
finite ~ = скінче́нна (Файнменова) діягра́ма
fish ~ = діягра́ма-ри́ба (Файнменова)
flow ~ = 1. діягра́ма пото́ку 2. (техн.) (принципо́ва) технологі́чна схе́ма, технологі́чна ка́рта; схе́ма послідо́вности опе́рацій
forbidden ~ = заборо́нена (Файнменова) діягра́ма
fracture ~ = діягра́ма руйнува́ння
freezing ~ = температу́рний гра́фік заморо́жування [замерза́ння]
functional ~ = функці́йна схема
geometric(al) ~ = ве́кторна діягра́ма
Hubble ~ = Га́блова діягра́ма
Hertzsprung-Russell ~ = діягра́ма Ге́рцшпрунґа-Ра́села
high-order ~ = (Файнменова) діягра́ма висо́кого поря́дку
identical ~ = тото́жна (Файнменова) діягра́ма
inclusive ~ = інклюзи́вна (Файнменова) діягра́ма
indentation ~ = діягра́ма індентува́ння [втиска́ння інде́нтора]
indicator ~ = індика́торна діягра́ма
infinite ~ = нескінче́нна (Файнменова) діягра́ма
installation ~ = схе́ма (послідо́вности) монтува́ння обла́днання
interaction ~ = діягра́ма взаємоді́ї (Файнменова)
interconnecting wiring ~ = монта́жна (електрична) схе́ма
irreducible ~ = незвідна́ (Файнменова) діягра́ма
isocandle ~ = фотометри́чна діягра́ма
key ~ = принципо́ва [функці́йна, функціона́льна] схе́ма
Kruskal ~ = Кра́скалова діягра́ма
ladder(‑type) ~ = драбино́ва [драби́нчаста] (Файнменова) діягра́ма
layout ~ = компонува́льна схе́ма
light-ray ~ = схе́ма хо́ду світлово́го про́меня
logarithmic ~ = гра́фік у логаритмі́чному масшта́бі
logic ~ = логі́чна схе́ма
Loomis-Wood ~ = діягра́ма Лу́міса-Ву́да
loop ~ = діягра́ма-пелю́стка, однопе́тлева (Файнменова) діягра́ма
low-order ~ = (Файнменова) діягра́ма низько́го поря́дку
mass-luminosity ~ = діягра́ма ма́са-сві́тність
meson ~ = мезо́нна (Файнменова) діягра́ма
metacentric ~ = діягра́ма [крива́] метаце́нтрів
mimic ~ = мнемосхе́ма, мнемоні́чна схе́ма
molecular ~ = молекуля́рна діягра́ма
Mollier ~ = Мо́льєрова діягра́ма
moment ~ = діягра́ма моме́нтів
multi-Regge ~ = багатореджео́нна [мультиреджео́нна] (Файнменова) діягра́ма
multiladder ~ = багатодраби́но́ва (Файнменова) діягра́ма
multiloop ~ = багатопе́тлева (Файнменова) діягра́ма
n-line ~ = (Файнменова) діягра́ма з n лі́ніями
n-loop ~ = n-пе́тлева (Файнменова) діягра́ма
n-particle ~ = n-части́нко́ва [n-хво́ста] (Файнменова) діягра́ма
n-partite ~ = n-части́нна (Файнменова) діягра́ма
n-point ~ = n-частинко́ва [n-хво́ста] (Файнменова) діягра́ма
n-reggeon ~ = n-реджео́нна (Файнменова) діягра́ма
n-vertex ~ = n-верши́нна (Файнменова) діягра́ма
nested ~ = вкла́дена (Файнменова) діягра́ма
net ~ = сітча́ста діягра́ма (Файнменова)
nonequilibrium phase ~ = нерівнова́жна діягра́ма ста́ну
nonplanar ~ = неплощи́нна (Файнменова) діягра́ма
nonpole ~ = непо́люсна (Файнменова) діягра́ма
nonrenormalizable ~ = неперенормо́вна (Файнменова) діягра́ма
nonrenormalized ~ = неперенормо́вана (Файнменова) діягра́ма
nontruncated ~ = невкоро́чена (Файнменова) діягра́ма
nth-order ~ = (Файнменова) діягра́ма n-го поря́дку
nucleon ~ = нукло́нна (Файнменова) діягра́ма
one-loop ~ = петлева́ [однопе́тлева, одноко́нтурна] (Файнменова) діягра́ма
one-particle irreducible ~ = одночастинко́ва незвідна́ (Файнменова) діягра́ма
one-particle reducible ~ = одночастинко́ва звідна́ (Файнменова) діягра́ма
one-vertex ~ = одноверши́нна (Файнменова) діягра́ма
outline ~ = спро́щена схе́ма, на́черк
penguin ~ = (Файнменова) діягра́ма-пінгві́н
Penrose ~ = Пе́нроузова діягра́ма
performance ~ = характеристи́чна діягра́ма (приладу)
perturbation ~ = (Файнменова) діягра́ма тео́рії збу́рень
perturbative ~ = (Файнменова) діягра́ма тео́рії збу́рень
phase ~ = фа́зова діягра́ма, діягра́ма ста́ну, діягра́ма фа́зової рівнова́ги
photon ~ = фото́нна (Файнменова) діягра́ма
pictorial ~ = нао́чна схе́ма
pie ~ = кругова́ [се́кторна] діягра́ма
planar ~ = площи́нна (Файнменова) діягра́ма
polar ~ = гра́фік [діягра́ма] в поля́рних координа́тах
polarization ~ = поляризаці́йна (Файнменова) діягра́ма
pole ~ = по́люсна (Файнменова) діягра́ма
pomeron ~ = померо́нна (Файнменова) діягра́ма
pressure-volume ~ = гра́фік зале́жности ти́ску від о́б’єму
proper ~ = власти́ва [вла́сна] (Файнменова) діягра́ма
pullback ~ = коуніверса́льний (Дека́ртів) квадра́т
pushout ~ = універса́льний (кодека́ртів) квадра́т
quadrangular ~ = чотириверши́нна [чотирито́чкова] (Файнменова) діягра́ма
quark ~ = ква́ркова (Файнменова) діягра́ма
quasi-phase ~ = квазифа́зова діягра́ма
ray ~ = схе́ма хо́ду про́меня
receiver ~ = схе́ма приймача́
reducible ~ = звідна́ (Файнменова) діягра́ма
reggeon ~ = реджео́нна (Файнменова) діягра́ма
relativistic ~ = релятивісти́чна (Файнменова) діягра́ма
renormalizable ~ = перенормо́вна (Файнменова) діягра́ма
renormalized ~ = перенормо́вана (Файнменова) діягра́ма
Rousseau ~ = (опт.) діягра́ма Русо́
scatter ~ = діягра́ма ро́зкиду (даних)
scattering ~ = (Файнменова) діягра́ма розсі́ювання
schematic ~ = (принципо́ва) схе́ма
schematic circuit ~ = принципо́ва (електри́чна) схе́ма
seagull ~ = діягра́ма-ча́йка (Файнменова)
self-energy ~ = власноенергети́чна (Файнменова) діягра́ма
self-mass ~ = власнома́сова (Файнменова) діягра́ма
semilogarithmic ~ = гра́фік у напівлогаритмі́чному масшта́бі
sensitivity ~ = діягра́ма чутли́вости
shear ~ = діягра́ма зсу́вів
single ~ = поодино́кий граф
single-loop ~ = однопе́тлева (Файнменова) діягра́ма
singular ~ = синґуля́рна (Файнменова) діягра́ма
skeleton ~ = 1. скеле́тна діягра́ма 2. блок-схе́ма, скеле́тна схе́ма
solubility ~ = діягра́ма розчи́нности
sound-ray ~ = схе́ма хо́ду звуково́го про́меня
spectrum-luminosity ~ = (астр.) діягра́ма спе́кт(е)р-сві́тність
star ~ = діягра́ма-зі́рка (Файнменова)
state ~ = фа́зова діягра́ма, діягра́ма ста́ну
state-correlation ~ = діягра́ма кореля́ції ста́нів
stress-strain ~ = деформацієнапру́говий гра́фік, гра́фік зале́жности деформа́ції від напру́ги [напру́ження]; діягра́ма напру́г [напру́жень]
tadpole ~ = діягра́ма-пу́головок (Файнменова)
temperature ~ = температу́рний гра́фік
thermodynamic ~ = термодинамі́чна діягра́ма
time ~ = часова́ діягра́ма
time-ordered ~ = часовпорядко́вана (Файнменова) діягра́ма
topologically equivalent ~s = топологі́чно еквівале́нтні (Файнменові) діягра́ми
transformation ~ = діягра́ма перетво́рювання (фазового)
tree ~ = (Файнменова) діягра́ма-де́рево, деревна́ діягра́ма
triangle ~ = триверши́нна [трито́чкова] (Файнменова) діягра́ма
triple constitutional ~ = діягра́ма ста́ну трикомпоне́нтної систе́ми
truncated ~ = утя́та [вкоро́чена] (Файнменова) діягра́ма
two-loop ~ = двопе́тлева (Файнменова) діягра́ма
two-particle ~ = двочасти́нко́ва (Файнменова) діягра́ма
unitary ~ = уніта́рна (Файнменова) діягра́ма
vacuum ~ = ва́куумна (Файнменова) діягра́ма
vanishing ~ = (Файнменова) діягра́ма з нульови́м вне́ском
Venn ~ = Ве́нова діягра́ма
vector ~ = ве́кторна діягра́ма
vertex ~ = верши́нна (Файнменова) діягра́ма
virtual ~ = (Файнменова) діягра́ма віртуа́льного проце́су; (розм) віртуа́льна діягра́ма
web ~ = павути́нна діягра́ма
weight ~ = вагова́ діягра́ма
winding ~ = схе́ма на́витки
wiring ~ = монта́жна схе́ма
x-ray ~ = рентґеногра́ма
Young ~ = Ю́нґова схе́ма, схе́ма Ю́нґа
discharge 1. розря́д, висна́га; висна́жування//ви́снаження, розряджа́ння//розря́дження || розря́довий ■ to initiate a ~ збу́джувати розря́д; to extinguish [quench] the ~ гаси́ти розря́д; to maintain [sustain] the ~ підтри́мувати розря́д 2. виванта́жування//ви́вантаження, розванта́жування//розванта́ження 3. випоро́жнювання//ви́порожнення, вилива́ння//вилиття́ 4. виві́льнювання//ви́вільнення, випуска́ння//ви́пуск (речовини з резервуару тощо) 5. (о́б’ємні) ви́трати 6. ви́кид (шкідливих речовин в атмосферу чи водойму) 7. випуска́льни́й о́твір; випуска́льна [вихлипо́ва] труба́ || випуска́льний, вихлипни́й 8. розряджа́ти//розряди́ти, висна́жувати//ви́снажити 9. виванта́жувати//ви́вантажити, розванта́жувати//розванта́жити 10. випоро́жнювати//ви́порожнити, вилива́ти//ви́лити 11. вивільня́ти//ви́вільнити; випуска́ти//ви́пустити
1-7. ['dɪstʃɑːdʒ, -tʃɑːrdʒ] 8-11. [dɪs'tʃɑːdʒ, -'tʃɑːrdʒ]
~ (of a substance) into the atmosphere = ви́кид (речовини́) в атмосфе́ру
~ through gas розря́д у га́зі
abnormal glow ~ = анома́льний же́врійний розря́д
air ~ = (гф) грозови́й розря́д
alternating ~ = періоди́чний розря́д
aperiodic ~ = аперіоди́чний розря́д
arc ~ = дугови́й розря́д
ash ~ = знезо́лювання, золовидаля́ння
atmospheric ~ = атмосфе́рний розря́д
automatic ~ = автомати́чне виванта́жування [розванта́жування]
auxiliary ~ = допомі́жни́й розря́д
avalanche ~ = лави́но́вий розря́д
battery ~ = висна́жування [розряджа́ння] акумуля́тора [акумуля́торної батаре́ї]
beam-plasma ~ = пла́змо-струмене́вий розря́д
brush ~ = ки́тичний розря́д
brush-and-spray ~ = промени́стий розря́д
circulating-water ~ = випуска́ння циркуляці́йної води́
cloud ~ = (грозови́й) розря́д у хма́рі
cloud-to-cloud ~ = міжхма́ровий (грозови́й) розря́д
cloud-to-ground ~ = (грозови́й) розря́д у зе́млю
conductive ~ = розря́д че́рез провідни́к
continuous ~ = непере́рвний розря́д
convective ~ = конвекці́йний розря́д, електри́чний ві́тер
corona ~ коро́нний розря́д, коронува́ння ■ to display a corona ~ = коронува́ти
creeping ~ = повзки́й розря́д
daily ~ = добові́ ви́трати
damped ~ = згасни́й розря́д
dark ~ = те́мний розря́д
design ~ = розрахунко́ві ви́трати
deuterium ~ = розря́д у дейте́рії
diffuse ~ = дифу́зний розря́д
disruptive ~ = пробива́льний розря́д
diverter ~ = диве́рторний розря́д
edge ~ = крайови́й розря́д
electric ~ = електри́чний розря́д
electrodeless ~ = безелектро́дний розря́д
environmental ~ = ви́кид (шкідливих речовин) у довкі́лля
filamentary ~ = нитча́стий розря́д
firm ~ = ґаранто́вані ви́трати
flare ~ = фа́кельний розря́д
flow ~ = ви́трати пото́ку
fuel ~ = виванта́жування па́лива
gas ~ = га́зовий розря́д, розря́д у га́зі
globular ~ = куля́стий розря́д, куля́ста бли́скавка
glow ~ = же́врійний розря́д
gravity ~ = розванта́жування самопли́вом
ground ~ = (грозови́й) розря́д у зе́млю
ground-to-cloud ~ = (грозови́й) розря́д від об’є́кту на землі́ у хма́ру
high-current ~ = сильностру́мовий розря́д
high-frequency ~ = високочасто́тний розря́д
high-pressure ~ = високоти́сковий розря́д, розря́д (у газі) за висо́кого ти́ску
high-voltage ~ = високонапру́говий розря́д
hydrogen ~ = розря́д у во́дні
induced ~ = спричи́нений розря́д
industrial ~ = промисло́вий ви́кид (шкідливих речовин) у довкі́лля
initial ~ = початко́вий розря́д
intercloud ~ = міжхма́ровий (грозови́й) розря́д
intermittent ~ = перери́вчастий розря́д
intracloud ~ = внутрішньохма́ровий (грозови́й) розря́д, (грозови́й) розря́д у хма́рі
laminar ~ = шарува́тий розря́д
laminated ~ = шарува́тий розря́д
laser-induced ~ = лазероспричи́нений розря́д
lightning ~ = грозови́й розря́д, бли́скавка, розря́д бли́скавки
low-current ~ = слабкостру́мовий розря́д
low-pressure ~ = низькоти́сковий розря́д, розря́д (у газі) за низько́го ти́ску
low-voltage ~ = низьконапру́говий розря́д
marginal ~ = 1. крайови́й розря́д 2. розря́д із ві́стря
microwave ~ = мікрохвильови́й [надвисокочасто́тний] розря́д
multiple ~ = складни́й [послідо́вний] (грозовий) розря́д
non-self-maintained ~ = несамості́йний [несамопідтри́мний] розря́д
normal glow ~ = норма́льний же́врійний розря́д
orifice ~ = випуска́ння (рідини чи газу) через діяфра́гму
oscillatory ~ = коливни́й [осцилівни́й] розря́д
peak ~ = максима́льні ви́трати
Penning ~ = Пе́нінґів розря́д
permissible ~ = прийня́тний [допуско́вий] ви́кид (шкідливих речовин) у довкі́лля
pinch(ing) ~ = пінч(‑розря́д), самостя́гувальний [самостисни́й] розря́д
pipeline ~ = розванта́жування трубопро́воду
plasma ~ = пла́змо́вий розря́д
point-to-plane ~ = розря́д від ві́стря у площину́
premature ~ = передча́сний розря́д
pressure ~ = ти́скове розванта́жування [випуска́ння], розванта́жування [випуска́ння] під ти́ском
rated ~ = номіна́льний режи́м розря́ду
ring ~ = кільце́вий [торо́їдний] розря́д
self-maintained ~ = самості́йний [самопідтри́м(ува)ний] розря́д
self-sustained ~ = самості́йний [самопідтри́м(ува)ний] розря́д
semi-self-maintained ~ = несамості́йний [несамопідтри́мний] розря́д
semicorona ~ = напівкоро́нний розря́д
silent ~ = ти́хий розря́д
space ~ = просторо́вий розря́д
spark ~ = іскрови́й розря́д
spontaneous ~ = самочи́нний [спонта́нний] розря́д
static ~ = стати́чний розря́д
streamer ~ = стри́мерний розря́д
surface ~ = поверхне́вий розря́д
thermal ~ = випуска́ння те́плої [гаря́чої] води́
torch ~ = фа́кельний розря́д
toroidal ~ = кільце́вий [торо́їдний] розря́д
Townsend ~ = Та́унсендів розря́д
toxic ~ = ви́кид токси́чних речови́н
underwater ~ = підво́дний розря́д
vacuum ~ = ва́куумний розря́д, розря́д у ва́куумі
waste ~ = видаля́ння відхо́дів
water ~ = 1. ви́трати води́ 2. випуска́ння води́
distribution 1. розпо́діл (over – за, по; among – між) || розпо́діловий 2. фу́нкція розпо́ділу 3. узага́льнена фу́нкція 4. поши́рювання//поши́рення; розповсю́джування//розповсю́дження ■ with worldwide ~ всесві́тньо поши́рений 5. розмі́щування//розмі́щення; розташо́вування//розташува́ння 6. розки́дування//розки́дання (по поверхні); ро́зкид 7. класифіка́ція
[ˌdɪstrɪ'bjuːʃn]
~ of matter = розпо́діл мате́рії (у всесвіті)
~ of a random variable = розпо́діл випадко́вої величини́
~ of states = розпо́діл ста́нів
~ over states = розпо́діл за ста́нами
abnormal ~ = анорма́льний розпо́діл
age ~ = вікови́й розпо́діл (нейтронів)
amplitude ~ = ампліту́дний розпо́діл
amplitude-frequency ~ = амплітудочасто́тний розпо́діл
angular ~ = кутови́й розпо́діл, розпо́діл за кута́ми
anisotropic ~ = анізотро́пний розпо́діл
a posteriori ~ = апостеріо́рний розпо́діл
a priori ~ = апріо́рний розпо́діл
arbitrary ~ = дові́льний розпо́діл
asymmetrical ~ = асиметри́чний [несиметри́чний] розпо́діл
asymptotic ~ = асимптоти́чний розпо́діл
asymptotically normal ~ = асимптоти́чно норма́льний розпо́діл
averaged ~ = усере́днений розпо́діл
axial ~ = розпо́діл уздо́вж о́сі
azimuthal ~ = а́зимутний розпо́діл
beam ~ = розпо́діл стру́меня (частинок)
bell-shaped ~ = дзвоноподі́бний розпо́діл
beta ~ = бе́та-розпо́діл
bimodal ~ = двомо́довий розпо́діл
binomial ~ = біно́мний розпо́діл
bivariate ~ = двови́мірний розпо́діл
Boltzmann ~ = Бо́льцманів розпо́діл
Bose ~ = розпо́діл Бо́уза [Бо́зе]
Bose-Einstein ~ = розпо́діл Бо́уза-Айншта́йна [Бо́зе-Ейнште́йна]
boundary ~ = межови́й розпо́діл, розпо́діл на межі́
boundary-stress ~ = розпо́діл (механі́чних) напру́г [напру́жень] на межі́
brightness ~ = 1. розпо́діл яскра́вости 2. (астр.) розпо́діл за яскра́вістю
calculated ~ = розрахо́ваний [теорети́чний] розпо́діл
canonical ~ = каноні́чний розпо́діл
Cauchy ~ = розпо́діл Коші́
central ~ = центра́льний розпо́діл
charge ~ = розпо́діл заря́ду
charge-density ~ = розпо́діл густини́ заря́ду
charge-image ~ = розпо́діл дзерка́льного заря́ду
chi-square ~ = χ2 розпо́діл
cms ~ = розпо́діл у систе́мі це́нтру мас
compound ~ = змі́шаний розпо́діл
concentration ~ = розпо́діл концентра́цій
conditional ~ = умо́вний розпо́діл
contageous ~ = післяді́йний розпо́діл
continuous ~ = непере́рвний розпо́діл
continuous velocity ~ = непере́рвний розпо́діл за шви́дкостями
corrected ~ = ви́правлений розпо́діл
current ~ = розпо́діл стру́му
current-density ~ = розпо́діл густини́ стру́му
degenerate ~ = ви́роджений розпо́діл
delta-shaped ~ = дельтоподі́бний [дельтува́тий] розпо́діл
density ~ = розпо́діл густини́
depth ~ = глиби́нний розпо́діл, розпо́діл за глибино́ю
depth dose ~ = глиби́нний розпо́діл доз
diffuse ~ = розми́тий розпо́діл
directional ~ = розпо́діл за на́прямами
Dirichlet ~ = розпо́діл Дирихле́
discontinuous ~ = розри́вний розпо́діл
discrete ~ = дискре́тний розпо́діл
disordered ~ = безла́дний розпо́діл
dopant ~ = розпо́діл леґува́льної до́мішки
dose ~ = розпо́діл доз
double ~ = подві́йний розпо́діл
double-humped ~ = двого́рбий розпо́діл, розпо́діл з двома́ (широкими) ма́ксимумами
double-peaked ~ = двопі́ковий [двомо́довий] розпо́діл, розпо́діл з двома́ (вузькими) ма́ксимумами
electron ~ = розпо́діл електро́нів
empirical ~ = емпіри́чний розпо́діл
energy ~ = 1. розпо́діл ене́ргій, енергети́чний розпо́діл 2. розпо́діл за ене́ргіями
energy-loss ~ = розпо́діл втрат ене́ргії
equally probable ~ = рівноймові́рний розпо́діл
equilibrium ~ = рівнова́жний розпо́діл
ergodic ~ = ергоди́чний розпо́діл
error ~ = розпо́діл по́хибок [помило́к]
even ~ = рівномі́рний розпо́діл
experimental ~ = до́слідний розпо́діл
exponential ~ = експоненці́йний розпо́діл
Fermi-Dirac ~ = розпо́діл Фе́рмі-Дира́ка
fiducial ~ = дові́рчий розпо́діл
field ~ = розпо́діл по́ля
final ~ = кінце́вий розпо́діл
Fischer ~ = Фі́шерів розпо́діл
fission(‑density) ~ = розпо́діл густини́ (а́ктів) по́ділу
flat ~ = пло́ский [плосковерши́нний] розпо́діл
flow ~ = 1. розпо́діл пото́ку 2. (матем.) по́ле пото́ку
fluctuation ~ = флюктуаці́йний розпо́діл
flux ~ = розпо́діл пото́ку
forward-peaked ~ = розпо́діл із ма́ксимумом упере́д
fragment-mass ~ = (яф) розпо́діл ула́мків за ма́сами
frequency ~ = часто́тний розпо́діл, розпо́діл за часто́тами
funicular ~ = (х.) фунікуля́рний розпо́діл
gamma ~ = га́мма-розпо́діл
Gauss error ~ = Ґа́усів [норма́льний] розпо́діл
Gaussian ~ = Ґа́усів [норма́льний] розпо́діл
geographic ~ = географі́чний розпо́діл
geometric ~ = геометри́чний розпо́діл
Gibbs ~ = Ґі́бсів розпо́діл
grand canonical ~ = вели́кий каноні́чний розпо́діл
hadron ~ = розпо́діл гадро́нів
heat-flux ~ = розпо́діл теплово́го пото́ку
heat-source ~ = розпо́діл тепловиділя́ння
hollow ~ = розпо́діл із мі́німумом
Holtsmark ~ = Го́льцмарків розпо́діл
homogeneous ~ = однорі́дний розпо́діл
humped ~ = горбкува́тий розпо́діл, розпо́діл із горбо́м, розпо́діл з одни́м (широким) ма́ксимумом
hypergeometric ~ = гіпергеометри́чний розпо́діл
illumination ~ = розпо́діл осві́тлености (пове́рхні)
impurity ~ = розпо́діл до́мішок
incident-particle ~ = розпо́діл налітни́х [налеті́лих] части́нок
inhomogeneous ~ = неоднорі́дний розпо́діл
initial ~ = початко́вий розпо́діл
intensity ~ = розпо́діл інтенси́вности
intensity-height ~ = розпо́діл інтенси́вности (космічного проміння) за висото́ю
intervalley ~ = міждоли́нний розпо́діл
ion ~ = розпо́діл йо́нів
irradiance ~ = розпо́діл енергети́чної осві́тлености (пове́рхні)
irregular ~ = невпорядко́ваний [безла́дний] розпо́діл
isotropic ~ = ізотро́пний розпо́діл
joint ~ = спі́льний розпо́діл (of n random variables – n випадкових величин)
joint probability ~ = спі́льний розпо́діл імові́рности
lateral ~ = попере́чний розпо́діл
lattice ~ = ґратча́стий розпо́діл
leptokurtic ~ = (стат.) гостроверши́нний розпо́діл
level ~ = розпо́діл рі́внів
limiting ~ = грани́чний розпо́діл
light ~ = світлорозпо́діл
load ~ = розпо́діл наванта́ги
logarithmic ~ = логаритмі́чний розпо́діл
logarithmic normal ~ = логнорма́льний [логаритмі́чно норма́льний] розпо́діл
logistic ~ = логісти́чний розпо́діл
lognormal ~ = логнорма́льний [логаритмі́чно норма́льний] розпо́діл
longitudinal ~ = поздо́вжній розпо́діл
macroscopic ~ = макроскопі́чний розпо́діл
magnitude ~ = розпо́діл (зоре́вих) величи́н
many-particle ~ = багаточасти́нко́вий розпо́діл
marginal ~ = безумо́вний розпо́діл; окре́мий розпо́діл (компоненти багатовимірної випадкової величини); марґіна́льний [крайови́й] розпо́діл
mass ~ = розпо́діл ма́с(и); розпо́діл за ма́сами
Maxwell(ian) ~ = Ма́ксвелів розпо́діл
Maxwell-Boltzmann ~ = розпо́діл Ма́ксвела-Бо́льцмана
measured ~ = до́слідний [експеримента́льний] розпо́діл
microcanonical ~ = мікроканоні́чний розпо́діл
microscopic ~ = мікроскопі́чний розпо́діл
modified ~ = змі́нений [(з)модифіко́ваний] розпо́діл
molecular ~ = розпо́діл моле́кул
molecule-mass ~ = розпо́діл моле́кульних мас (в полімерах)
multidimensional ~ = багатови́мірний розпо́діл
multimodal ~ = багатомо́довий розпо́діл
multivariate ~ = багатови́мірний розпо́діл
n-particle ~ = n-части́нко́вий розпо́діл
neutron ~ = розпо́діл нейтро́нів
neutron-flux ~ = розпо́діл (густини́) нейтро́нного пото́ку
neutron-velocity ~ = розпо́діл нейтро́нів за шви́дкостями
Neyman ~ = Не́йманів розпо́діл
noise ~ = розпо́діл шумі́в
noncentral ~ = нецентра́льний розпо́діл
nondegenerate ~ = неви́роджений розпо́діл
nonequilibrium ~ = нерівнова́жний розпо́діл
nonresonance ~ = нерезона́нсний розпо́діл
nonsingular ~ = несинґуля́рний [власти́вий] розпо́діл
nonstationary ~ = нестаціона́рний розпо́діл
nonthermal ~ = нетеплови́й розпо́діл
nonuniform ~ = нерівномі́рний [неоднорі́дний] розпо́діл
normal ~ = норма́льний [Ґа́усів] розпо́діл
normalized ~ = нормо́ваний розпо́діл
nuclear ~ = розпо́діл я́дер
nucleon ~ = розпо́діл нукло́нів
one-dimensional ~ = однови́мірний розпо́діл
one-parameter ~ = однопара́метровий розпо́діл
one-particle ~ = одночасти́нко́вий розпо́діл
orientation ~ = орієнтаці́йний розпо́діл, розпо́діл за орієнта́ціями
Palm ~ = Па́льмів розпо́діл
particle ~ = розпо́діл части́нок
particle-energy ~ = розпо́діл части́нок за ене́ргіями
particle-momentum ~ = розпо́діл части́нок за і́мпульсами
particle-size ~ = 1. розпо́діл части́нок за ро́змірами 2. ґранулометри́чний склад (суміші)
particle-velocity ~ = розпо́діл части́нок за шви́дкостями
peak(ed) ~ = розпо́діл з одни́м (вузьким) ма́ксимумом
Pearson ~ = Пі́рсонів розпо́діл
percentage ~ = відсо́тко́вий [проценто́вий] розпо́діл
phase ~ = фа́зовий розпо́діл, розпо́діл фаз
phenomenological ~ = феноменологі́чний розпо́діл
Planck ~ = Пла́нків розпо́діл
platykurtic ~ = плосковерши́нний розпо́діл
Poisson ~ = Пуасо́нів розпо́діл
Pólya-Eggenberger ~ = розпо́діл По́я-Е́ґенберґера
polymodal ~ = багатомо́довий розпо́діл
polynomial ~ = поліно́мний розпо́діл
Porter-Thomas ~ = розпо́діл По́ртера-То́маса
potential ~ = розпо́діл потенція́лу
power ~ = 1. розпо́діл поту́жности 2. розпо́діл енерговиділя́ння (в ядерному реакторі)
predicted ~ = передба́чений [теорети́чний] розпо́діл
prelimit ~ = дограни́чний [передграни́чний] розпо́діл
pressure ~ = розпо́діл ти́ску
probability ~ = розпо́діл імові́рности
proton ~ = розпо́діл прото́нів
quasi-equilibrium ~ = квазирівнова́жний розпо́діл
radial ~ = радія́льний розпо́діл
radiation-dose ~ = розпо́діл (радіяці́йних) доз
radiation-intensity ~ = розпо́діл інтенси́вности промі́ння
radionuclide ~ = розпо́діл радіонуклі́дів
random ~ = випадко́вий [безла́дний] розпо́діл
range ~ = розпо́діл про́бігів
Rayleigh ~ = розпо́діл Ре́йлі [Реле́я]
recoil ~ = розпо́діл відру́шених я́дер
recoil-particle ~ = розпо́діл відру́шених части́нок
rectangular ~ = прямоку́тний розпо́діл
regular ~ = впорядко́ваний розпо́діл
resonance ~ = резона́нсний розпо́діл
sampling ~ = вибірко́вий розпо́діл
sensitivity ~ = розпо́діл чутли́вости
simultaneous ~ = спі́льний розпо́діл (of n random variables – n випадкових величин)
single-particle ~ = одночасти́нко́вий розпо́діл
singular ~ = синґуля́рний [невласти́вий] розпо́діл
sinusoidal ~ = синусо́їдний розпо́діл
size ~ = розпо́діл за ро́змірами
skew(ed) ~ = асиметри́чний розпо́діл
smooth ~ = гла́дкий розпо́діл
source ~ = (просторовий) розпо́діл джере́л
source-mass ~ = розпо́діл ма́си (радіоакти́вного) джерела́
spatial ~ = просторо́вий розпо́діл
spatial dose ~ = просторо́вий розпо́діл доз
spatial flux ~ = просторо́вий розпо́діл пото́ку
spatial particle ~ = просторо́вий розпо́діл части́нок
spectral ~ = спектра́льний розпо́діл (of fluctuations – флюктуацій)
spherically-symmetric ~ = сферосиметри́чний [сфери́чно симетри́чний] розпо́діл
spiky ~ = розпо́діл із (вузьким) ма́ксимумом [(вузькими) ма́ксимумами]
stable ~ = стійки́й розпо́діл
stationary ~ = стаціона́рний розпо́діл
statistical ~ = статисти́чний розпо́діл
steady(‑state) ~ = уста́лений розпо́діл
stochastic ~ = стохасти́чний розпо́діл
strain ~ = розпо́діл деформа́цій
stress ~ = розпо́діл (механі́чних) напру́г [напру́жень]
Student(’s) ~ = Ст’ю́дентів розпо́діл
surface ~ = поверхне́вий розпо́діл
symmetrical ~ = симетри́чний розпо́діл
temperature ~ = температу́рний розпо́діл, розпо́діл температу́р
tempered ~ = помірновисхідна́ узага́льнена фу́нкція
temporal ~ = часови́й розпо́діл, розпо́діл у ча́сі
temporal dose ~ = часови́й розпо́діл доз (опромінення)
theoretical ~ = теорети́чний розпо́діл
thermal ~ = теплови́й розпо́діл
three-dimensional ~ = триви́мірний розпо́діл
time ~ = часови́й розпо́діл, розпо́діл у ча́сі
time-of-flight ~ = розпо́діл за ча́сом проліта́ння
tolerant ~ = толера́нтний [допуско́вий] розпо́діл
topological ~ = топологі́чний розпо́діл
transient ~ = неуста́лений розпо́діл
transverse ~ = попере́чний розпо́діл
triangular ~ = трику́тний розпо́діл
trivariate normal ~ = триви́мірний норма́льний розпо́діл
truncated ~ = утя́тий [зрі́заний, стя́тий] розпо́діл
two-dimensional ~ = двови́мірний розпо́діл
uniform ~ = рівнорозпо́діл, рівномі́рний [однорі́дний] розпо́діл 2. рівнорозподі́леність
unimodal ~ = одномо́довий розпо́діл
univariate ~ = однови́мірний розпо́діл
unstable ~ = нестійки́й розпо́діл
velocity ~ = розпо́діл за шви́дкостями; розпо́діл шви́дкостей
voltage ~ = розпо́діл (електричної) напру́ги
Weibull ~ = Ва́йбулів [Ве́йбулів] розпо́діл
disturbance 1. збу́рювання//збу́рення 2. пору́шування//пору́шення 3. втруча́ння//втру́чення 4. (ел.) зава́ди 5. (гф) дислока́ція
[dɪ'stɜːbəns, dɪ'stɜːrb-]
acoustical ~ = акусти́чні зава́ди
additive ~ = адити́вні зава́ди
atmospheric ~ = атмосфе́рне збу́рення; атмосфе́рні зава́ди
barotropic ~ = баротро́пне збу́рення
ecological ~ = пору́шення екологі́чного бала́нсу
eddy(ing) ~ = вихоро́ве збу́рення
electromagnetic ~ = електромагне́тне збу́рення
flow ~ = збу́рення пото́ку
fluctuation ~ = флюктуаці́йне збу́рення
geomagnetic ~ = геомагне́тне збу́рення
global ~ = глоба́льне збу́рення
gravity ~ = ґравітаці́йне збу́рення
ionospheric ~ = йоносфе́рне збу́рення
large-scale ~ = великомасшта́бне збу́рення
local ~ = лока́льне збу́рення
local magnetic ~ = (гф) лока́льна магне́тна анома́лія
magnetic ~ = магне́тне збу́рення
magnetosonic ~ = магнетозвукове́ збу́рення
orbit ~ = збу́рення орбі́ти
periodic ~ = періоди́чне збу́рення
plasma ~ = пла́змо́ве збу́рення, збу́рення пла́зми
random ~ = випадко́ве збу́рення
small ~ = слабке́ [мале́] збу́рення
small-scale ~ = дрібномасшта́бне [маломасшта́бне] збу́рення
solar ~ = сонце́ве збу́рення
strong ~ = си́льне збу́рення
sudden ionospheric ~ [SID] = рапто́ве йоносфе́рне збу́рення
synchronization ~ = пору́шення синхроніза́ції
time-dependent ~ = часозале́жне збу́рення
time-independent ~ = часонезале́жне збу́рення
traveling ~ = рухли́ве [мандрівне́] збу́рення
traveling ionospheric ~ = мандрівне́ йоносфе́рне збу́рення
vibration ~ = вібраці́йні зава́ди
wave ~ = хвильове́ збу́рення
weak ~ = слабке́ [мале́] збу́рення
dynamics (мн., вжив. як одн.) дина́міка
[daɪ'næmɪks]
~ of defects = дина́міка дефе́ктів
~ of gravitating systems = дина́міка ґравітівни́х систе́м
~ of a system = дина́міка систе́ми
~ of structures = дина́міка спору́д
~ on fractals = дина́міка на фракта́лах
analytical ~ = аналіти́чна дина́міка
asymptotic ~ = асимптоти́чна дина́міка
beam ~ = дина́міка стру́меня (частинок)
Brownian ~ = Бро́унова дина́міка
charge-carrier ~ = дина́міка носії́в заря́ду
chiral ~ = хіра́льна дина́міка
classical ~ = класи́чна дина́міка
crust(al) ~ = дина́міка земно́ї кори́
crystal ~ = дина́міка кристалі́чної ґра́тки
deformable-body ~ = дина́міка деформо́вного ті́ла
dissipative ~ = дисипати́вна дина́міка
domain-wall ~ = дина́міка доме́нної сті́нки
eddy ~ = дина́міка ви́хорів
few-body ~ = малочасти́нко́ва дина́міка
flight ~ = дина́міка польо́ту
flow ~ = дина́міка пото́ку
fluid ~ = плинодина́міка, дина́міка пли́нів [гідрогазодина́міка, гідроаеродина́міка, дина́міка ріди́н і га́зів]
fracture ~ = дина́міка руйнува́ння
gas ~ = газодина́міка, дина́міка га́зів
gluon ~ = ґлюодина́міка, дина́міка ґлюо́нів
grain ~ = дина́міка пороши́нок (у плазмі)
gravitational ~ = ґравітаці́йна дина́міка
hadron ~ = гадродина́міка, дина́міка гадро́нів
Hamiltonian ~ = Га́міл(ь)тонова дина́міка
ideal fluid ~ = дина́міка ідеа́льного пли́ну [пли́нного середо́вища], ідеа́льна плинодина́міка; ідеа́льна аеродина́міка
instanton ~ = інстанто́нна дина́міка
interaction ~ = дина́міка взаємоді́ї
irreversible ~ = незворо́тна дина́міка
lattice ~ = дина́міка кристалі́чної ґра́тки
magnetofluid ~ = магнетоплинодина́міка, магне́тна плинодина́міка, дина́міка магнетопли́нів, магнетогідродина́міка, магне́тна гідродина́міка
magnetogas ~ = магнетогазодина́міка, магне́тна газодина́міка
many-body ~ = багаточастинко́ва дина́міка
meson ~ = мезодина́міка, мезо́нна дина́міка
molecular ~ = молекуля́рна дина́міка
Newtonian ~ = Нью́тонова дина́міка
nondissipative ~ = недисипати́вна дина́міка
nonlinear ~ = неліні́йна дина́міка
nonperturbative ~ = непертурбати́вна дина́міка
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна дина́міка
nuclear fluid ~ = я́дерна/ядро́ва плинодина́міка
particle ~ = 1. дина́міка части́нки 2. дина́міка матерія́льної то́чки
particle-production ~ = дина́міка утво́рювання [наро́джування] части́нок
perturbative ~ = пертурбати́вна дина́міка
plasma ~ = плазмодина́міка, дина́міка пла́зми
population ~ = дина́міка популя́цій, популяці́йна дина́міка
process ~ = дина́міка проце́су
quantum ~ = ква́нтова дина́міка
quantum defect ~ = ква́нтова дина́міка дефе́ктів
quantum vortex ~ = ква́нтова дина́міка ви́хорів
quark ~ = дина́міка ква́рків
reactor ~ = реа́кторна дина́міка, дина́міка (ядерного) реа́ктора
relativistic ~ = релятивісти́чна дина́міка
relaxation ~ = релаксаці́йна дина́міка, дина́міка релакса́ції
reservoir ~ = дина́міка ру́ху пли́ну в резервуа́рі
rigid-body ~ = дина́міка абсолю́тно твердо́го ті́ла
rocket ~ = ракетодина́міка, дина́міка раке́т
soliton ~ = соліто́нна дина́міка, дина́міка соліто́нів
statistical ~ = статисти́чна дина́міка
stellar ~ = зоре́ва дина́міка
stochastic ~ = стохасти́чна дина́міка
string ~ = стру́нна дина́міка
structural ~ = дина́міка спору́д
surface ~ = дина́міка пове́рхні
topological ~ = топологі́чна дина́міка
two-fluid ~ = двопли́нова (гідро)дина́міка
variable-mass ~ = дина́міка (ті́ла) змі́нної ма́си
vortex ~ = дина́міка ви́хорів
wave ~ = хвильова́ дина́міка
energy ене́ргія || енергети́чний ■ to gain [acquire] ~ набува́ти ене́ргію; to lose ~ втрача́ти ене́ргію
['εnədʒi, 'εnərdʒi]
~ of the cosmos = ене́ргія ко́смосу
~ of mixing = ене́ргія змі́шування
~ of solution = ене́ргія розчиня́ння
~ of a state = ене́ргія ста́ну
~ of virtual particles = ене́ргія віртуа́льних части́нок
~ per (degree) Kelvin = ене́ргія на оди́н ґра́дус абсолю́тної температу́ри
~ per particle = ене́ргія на (одну́) части́нку
~ per pulse = ене́ргія на (оди́н) і́мпульс
~ per unit = (of) ене́ргія на одини́цю (фізичної величини)
~ per unit mass = ене́ргія на одини́цю ма́си
~ per unit volume = ене́ргія на одини́цю о́б’є́му
absorbed ~ = погли́нена ене́ргія
accumulated ~ = накопи́чена ене́ргія
acoustic ~ = акусти́чна [звукова́] ене́ргія
acquired ~ = набу́та ене́ргія
activation ~ = ене́ргія актива́ції
adsorption ~ = ене́ргія адсо́рбції
allowed ~ = (км) дозво́лена ене́ргія, дозво́лений рі́вень ене́ргії
anchoring ~ = поверхне́ва ене́ргія (у рідинному кристалі)
anisotropy ~ = ене́ргія (магне́тної) анізотропі́ї
annihilation ~ = ене́ргія анігіля́ції
arbitrary ~ = дові́льна ене́ргія
asymptotic ~ = асимптоти́чна ене́ргія
atomic ~ = 1. я́дерна/ядро́ва ене́ргія 2. (техн.) а́томна ене́ргія
atomic binding ~ = ене́ргія а́томного зв’язку́
attachment ~ = ене́ргія захо́плювання
attainable ~ = дося́жна ене́ргія
attraction ~ = ене́ргія притяга́ння
available ~ = 1. (техн.) ная́вна ене́ргія 2. (тд) незв’я́зана ене́ргія
average ~ = сере́дня [усере́днена] ене́ргія
barycentric ~ = (мех.) ене́ргія в систе́мі це́нтру мас
beam ~ = ене́ргія стру́меня (частинок)
binding ~ = ене́ргія зв’язку́ (ядрового)
bombarding-particle ~ = ене́ргія бомбува́льної части́нки
bond ~ = ене́ргія зв’язку́ (хемічного)
bond-dissociation ~ = ене́ргія дисоція́ції зв’язку́ (хемічного)
bonding ~ = (мех.) ене́ргія зче́плення [зв’язку́] (матеріялів)
boundary ~ = межова́ ене́ргія
bound-state ~ = ене́ргія зв’я́заного ста́ну
breakup ~ = ене́ргія розва́лювання (ядра)
bremsstrahlung ~ = ене́ргія гальмівно́го промі́ння
bulk ~ = о́б’є́мна ене́ргія
cadmium cutoff ~ = ене́ргія на межі́ поглина́ння в ка́дмію
capillary ~ = ене́ргія поверхне́вого на́тягу
capture ~ = ене́ргія захо́плювання
center-of-mass ~ = ене́ргія в систе́мі це́нтру мас
characteristic ~ = характеристи́чна ене́ргія
charge-exchange ~ = ене́ргія перезаряджа́ння
charging ~ = ене́ргія заряджа́ння [насна́жування]
chemical ~ = хемі́чна ене́ргія
cohesive ~ = 1. ене́ргія коге́зії 2. (тт) ене́ргія (міжа́томного) зв’язку́
collision ~ = ене́ргія зі́ткнення
configurational free ~ = конфігураці́йна ві́льна ене́ргія
consumed ~ = 1. спожи́та [ви́трачена] ене́ргія 2. спожи́вана [витра́чувана] ене́ргія
core ~ of a topological defect = ене́ргія ро́зладу в ядрі́ топологі́чного дефе́кту
correlation ~ = кореляці́йна ене́ргія
cosmic-ray ~ = ене́ргія космі́чного промі́ння
Coulomb ~ = Куло́нова [куло́нівська] ене́ргія, ене́ргія Куло́нової [куло́нівської] взаємоді́ї
coupling ~ = 1. ене́ргія зв’язку́ 2. ене́ргія взаємоді́ї
covariant ~ = коварія́нтна ене́ргія
crack ~ = ене́ргія трі́щини
crack-closure ~ = ене́ргія закрива́ння трі́щини
cracking ~ = ене́ргія тріщинува́ння [трі́скання, утво́рювання трі́щини]
critical ~ = крити́чна ене́ргія
dark ~ = те́мна ене́ргія
decay ~ = ене́ргія ро́зпаду
defect ~ = ене́ргія дефе́кту
defect-interacion ~ = ене́ргія взаємоді́ї дефе́ктів
deformation ~ = ене́ргія деформува́ння
delivered ~ = допра́влена [підве́дена] ене́ргія
delocalization ~ = ене́ргія делокаліза́ції
deuteron binding ~ = ене́ргія зв’язку́ дейтро́на
disintegration ~ = ене́ргія дезінтеґра́ції
dislocation ~ = ене́ргія дислока́ції
dispersion ~ = дисперсі́йна ене́ргія
dissipated ~ = розсі́яна [дисипо́вана, втра́чена] ене́ргія
dissociation ~ = ене́ргія дисоція́ції
dissolution ~ = ене́ргія розчиня́ння
disturbance ~ = ене́ргія збу́рення
domain ~ = ене́ргія доме́ну
eddy (kinetic) ~ = турбуле́нтна ене́ргія
effective ~ = ефекти́вна ене́ргія
eigenstate ~ = ене́ргія власти́вого [вла́сного] ста́ну
elastic ~ = пружна́ ене́ргія
elastic free ~ = ві́льна пружна́ ене́ргія
elastic potential ~ = потенція́льна пружна́ ене́ргія, ене́ргія пружно́го деформува́ння
elastic strain ~ = потенція́льна ене́ргія пружноздеформо́ваного ті́ла
electric ~ = електри́чна ене́ргія
electrical potential ~ = потенція́льна електри́чна ене́ргія
electromagnetic ~ = електромагне́тна ене́ргія, ене́ргія електромагне́тного по́ля
electron ~ = ене́ргія електро́на
electron-affinity ~ = ене́ргія спорі́днености до електро́на
electrostatic ~ = електростати́чна ене́ргія
epicadmium ~ = (яф) надка́дмієва ене́ргія
epithermal ~ = надтеплова́ ене́ргія
equilibrium ~ = рівнова́жна ене́ргія
evaporation ~ = ене́ргія випаро́вування
excess ~ = надлишко́ва ене́ргія
exchange ~ = обмі́нна ене́ргія, ене́ргія обмі́нної взаємоді́ї
extra ~ = надлишко́ва ене́ргія
excitation ~ = ене́ргія збу́джування
excited-state ~ = ене́ргія збу́дженого ста́ну
exciton ~ = ене́ргія ексито́на
expended ~ = ви́трачена ене́ргія
extracted ~ = віді́брана ене́ргія (from – від)
Fermi ~ = 1. ене́ргія Фе́рмі 2. рі́вень Фе́рмі
field ~ = ене́ргія по́ля
final ~ = кінце́ва ене́ргія
final-state ~ = ене́ргія кінце́вого ста́ну
finite ~ = скінче́нна ене́ргія
fission ~ = ене́ргія по́ділу/ді́лення
flow ~ = ене́ргія пото́ку
fluctuation ~ = флюктуаці́йна ене́ргія
forbidden ~ = (км) заборо́нена ене́ргія, заборо́нений рі́вень ене́ргії
formation ~ = ене́ргія утво́рювання
fracture ~ = (мех.) ене́ргія руйнува́ння розла́муванням
free ~ = ві́льна ене́ргія
friction ~ = ене́ргія тертя́
fusion ~ = термоя́дерна/термоядро́ва ене́ргія, ене́ргія (термо)я́дерного/(термо)ядро́вого си́нтезу
geothermal ~ = геотерма́льна ене́ргія
Gibbs free ~ = Ґі́бсова ві́льна ене́ргія
grain-boundary ~ = ене́ргія зерни́нної межі́
gravitational (potential) ~ = ґравітаці́йна ене́ргія
ground-state ~ = ене́ргія основно́го ста́ну
group ~ = ене́ргія гру́пи (нейтронів)
heat ~ = 1. теплова́ ене́ргія 2. (тд) вну́трішня ене́ргія
Helmholtz free ~ = Ге́льмгольцова ві́льна ене́ргія
high ~ = висо́ка [вели́ка] ене́ргія
higher ~ = ви́ща [бі́льша] ене́ргія (thanніж)
highest ~ = найви́ща [найбі́льша] ене́ргія
hole creation ~ = ене́ргія утво́рювання ді́рки
hydration ~ = ене́ргія гідрата́ції
hydrodynamic ~ = гідродинамі́чна ене́ргія
impact ~ = 1. ене́ргія уда́ру 2. (мех.) ене́ргія уда́рного руйнува́ння
incident(‑particle) ~ = ене́ргія налітно́ї части́нки
infinite ~ = нескінче́нна ене́ргія
initial ~ = початко́ва ене́ргія
input ~ = ене́ргія на вхо́ді; підве́дена ене́ргія
interaction ~ = ене́ргія взаємоді́ї
interfacial ~ = (між)поверхне́ва ене́ргія; ене́ргія межі́ по́ділу
intermediate ~ = промі́жна́ ене́ргія
internal ~ = вну́трішня ене́ргія; власти́ва [вла́сна] ене́ргія
intraatomic ~ = внутрішньоа́томна ене́ргія
intramolecular ~ = внутрішньомоле́кульна ене́ргія
intranuclear ~ = внутрішньоядро́ва ене́ргія
intrinsic ~ = вну́трішня ене́ргія; власти́ва [вла́сна] ене́ргія
ionization ~ = ене́ргія йоніза́ції
irradiation ~ = ене́ргія опромі́нення
kinetic ~ = кінети́чна ене́ргія
lab(oratory)-system ~ = ене́ргія в лаборато́рній систе́мі координа́т
laser(‑radiation) ~ = ене́ргія ла́зерного промі́ння
latent ~ = прихо́вана ене́ргія
lattice ~ = ене́ргія (кристалі́чної) ґра́тки
light ~ = світлова́ ене́ргія
limiting ~ = грани́чна ене́ргія
localization ~ = (фх) ене́ргія локаліза́ції
localized ~ = локалізо́вана ене́ргія
lost ~ = втра́чена ене́ргія
low ~ = низька́ [мала́] ене́ргія
lower ~ = ни́жча [ме́нша] ене́ргія (thanніж)
lowest ~ = найни́жча [найме́нша] ене́ргія
luminous ~ = світлова́ ене́ргія
magnetic ~ = магне́тна ене́ргія
magnetic-strain ~ = магнетопружна́ ене́ргія, ене́ргія деформа́ції доме́ну
magnetization ~ = ене́ргія магнетува́ння
magnon ~ = ене́ргія магно́на
mean ~ = сере́дня [усере́днена] ене́ргія
measured ~ = ви́міряна [помі́ряна] ене́ргія
mechanical ~ = механі́чна ене́ргія
medium ~ = промі́жна́ [сере́динна] ене́ргія
membrane ~ = ене́ргія мембра́ни
membrane-edge ~ = ене́ргія кра́ю мембра́ни
minimum ~ = мініма́льна ене́ргія
mismatch ~ = (мех.) ене́ргія не́збі́гу
missing ~ = забра́кла ене́ргія
missing ~ = неста́ча ене́ргії
moderate ~ = 1. помі́рна [неве́лика] ене́ргія 2. промі́жна́ ене́ргія
negative ~ = від’є́мна ене́ргія
net ~ = ко́ри́сна ене́ргія
neutron ~ = ене́ргія нейтро́на
noise ~ = ене́ргія шумі́в
nonequilibrium ~ = нерівнова́жна ене́ргія
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна ене́ргія
nonthermal ~ = нетеплова́ ене́ргія
nuclear ~ = 1. я́дерна/ядро́ва ене́ргія 2. ене́ргія ядра́
nuclear binding ~ = ене́ргія зв’язку́ а́тома
nuclear-fusion ~ = ене́ргія (термо)я́дерного/(термо)ядро́вого си́нтезу, термоя́дерна/термоядро́ва ене́ргія
nuclear potential ~ = потенція́льна ене́ргія ядра́ (без Кулонової взаємодії)
nucleation ~ = ене́ргія зародкува́ння
nucleon ~ = ене́ргія нукло́на
nucleon-binding ~ = ене́ргія зв’язку́ нукло́на (в ядрі)
nucleon-separation ~ = ене́ргія зв’язку́ нукло́на (в ядрі)
nucleus ~ = ене́ргія ядра́
ordering ~ = ене́ргія впорядко́вування
oscillation ~ = ене́ргія колива́нь
output ~ = виходо́ва ене́ргія, ене́ргія на ви́ході
overbarrier ~ = надбар’є́рна ене́ргія
pairing ~ = ене́ргія двійкува́ння, ене́ргія утво́рювання дві́йок [пар]
particle ~ = ене́ргія части́нки
particle-interaction ~ = ене́ргія взаємоді́ї части́нок
particle thermal ~ = теплова́ ене́ргія части́нки
peak ~ = пі́кова [максима́льна] ене́ргія
perturbation ~ = ене́ргія збу́рення
phantom ~ = фанто́мна ене́ргія
phase-transition ~ = ене́ргія фа́зового перехо́ду
phonon ~ = ене́ргія фоно́на
photon ~ = ене́ргія фото́на
pinning ~ = ене́ргія пришпи́лювання [пі́нінгу]
polarization ~ = поляризаці́йна ене́ргія
potential ~ = потенція́льна ене́ргія
prompt ~ = миттє́ва ене́ргія (що вивільняється в момент реакції)
proper ~ = власти́ва [вла́сна] ене́ргія
provided ~ = допра́влена [підве́дена, по́дана] ене́ргія
pulse ~ = ене́ргія і́мпульсу
pumping ~ = ене́ргія нагніта́ння
radiant ~ = промени́ста ене́ргія, ене́ргія промі́ння
radiated ~ = ви́промінена ене́ргія
radiation ~ = ене́ргія промі́ння
reaction ~ = ене́ргія реа́кції
recoil ~ = ене́ргія ві́друху
reduced ~ = 1. зве́дена ене́ргія 2. зме́ншена ене́ргія
recombination ~ = ене́ргія рекомбіна́ції
relativistic ~ = релятивісти́чна ене́ргія
released ~ = ви́вільнена ене́ргія
removed ~ = віді́брана ене́ргія (from – від)
repulsion ~ = ене́ргія відшто́вхування
residual ~ = залишко́ва ене́ргія
resonance ~ = резона́нсна ене́ргія
rest ~ = ене́ргія спо́кою
rotation ~ = ене́ргія оберта́ння
rotational ~ = 1. оберто́ва ене́ргія (частинки) 2. (мех.) ене́ргія оберта́ння
saturation ~ = насито́ва ене́ргія, ене́ргія наси́чення
scattering ~ = ене́ргія розсі́ювання
separation ~ = ене́ргія зв’язку́; ене́ргія відокре́млювання
solar ~ = сонце́ва [со́нячна] ене́ргія
solvation ~ = ене́ргія сольвата́ції
sound ~ = звукова́ [акусти́чна] ене́ргія
specific ~ = пито́ма ене́ргія
specific surface ~ = пито́ма поверхне́ва ене́ргія
spin-orbit interaction ~ = ене́ргія спін-орбіто́вої взаємоді́ї
spin-orbit splitting ~ = ене́ргія спін-орбіто́вого розще́плення
spin-spin ~ = ене́ргія спі́нової взаємоді́ї
stored ~ = накопи́чена ене́ргія
strain ~ = 1. (мех.) ене́ргія деформа́ції, потенція́льна ене́ргія пружноздеформо́ваного ті́ла 2. (фх) ене́ргія напру́ги [напру́ження]
subbarrier ~ = підбар’є́рна ене́ргія
sublimation ~ = ене́ргія субліма́ції [ви́згону]
subthermal ~ = підтеплова́ ене́ргія
superhigh ~ = надвисо́ка ене́ргія
supplied ~ = допра́влена [підве́дена, по́дана] ене́ргія
surface ~ = поверхне́ва ене́ргія
thermal ~ = теплова́ ене́ргія
thermal-motion ~ = ене́ргія теплового́ ру́ху
threshold ~ = поро́гова ене́ргія
tidal ~ = припли́вна ене́ргія
total ~ по́вна [сума́рна] ене́ргія ■ the total ~ less he dissipation losses = сума́рна ене́ргія мі́нус втра́ти на дисипа́цію [з відрахува́нням утра́т на дисипа́цію]
total binding ~ [TBE] = ене́ргія зв’язку́
transfered ~ = пере́дана ене́ргія
transformation ~ = ене́ргія перетво́рювання
transition ~ = ене́ргія перехо́ду
translation(al) ~ = ене́ргія по́ступно́го ру́ху, трансляці́йна ене́ргія
turbulence ~ = турбуле́нтна ене́ргія
ultimate ~ = максима́льна ене́ргія
ultrarelativistic ~ = ультрарелятивісти́чна ене́ргія
unattainable ~ = недося́жна ене́ргія
unavailable ~ = (тд) зв’я́зана ене́ргія
vacuum ~ = ене́ргія ва́кууму
vibration ~ = ене́ргія колива́нь
vibrational ~ = коливна́ ене́ргія (атомів у молекулі)
virtual ~ = віртуа́льна ене́ргія
volume ~ = о́б’є́мна ене́ргія
vortex ~ = ене́ргія ви́хору
wall ~ = (тт) межова́ ене́ргія, ене́ргія міждоме́нної межі́; ене́ргія доме́нної сті́нки
wave ~ = ене́ргія хви́лі, хвильова́ ене́ргія
Zeeman ~ = Зе́єманова ене́ргія
zero ~ = нульова́ ене́ргія
zero-point ~ = ене́ргія нульови́х колива́нь
equation 1. рівня́ння ■ the ~ yields that з рівня́ння виплива́є, що 2. рі́вність 3. фо́рмула 4. вирі́внювання//ви́рівняння 5. прирі́внювання//прирівня́ння
[ɪ'kweɪʒn]
~ capable of solution = розв’я́зне рі́вняння
~ for the energy = рі́вняння для ене́ргії
~ for the momentum = рі́вняння для кі́лькости ру́ху
~ for the quantity x = рівня́ння для величини́ x
~ in Cartesian coordinates = рівня́ння в Дека́ртових координа́тах
~ in dimensionless variables = рівня́ння з безрозмі́рнісними змі́нними
~ in polar coordinates = рівня́ння в поля́рних координа́тах
~ in several variables = рівня́ння з кількома́ змі́нними
~ of chemical equilibrium = рівня́ння хемі́чної рівнова́ги
~ of compatibility = рівня́ння згі́дности
~ of continuity = рівня́ння непере́рвности [нерозри́вности]
~ of a curve = рівня́ння криво́ї
~ of degree n = рівня́ння сте́пеня n, рівня́ння n-го сте́пеня
~ of equilibrium = рівня́ння рівнова́ги
~ of fluid dynamics = рівня́ння плинодина́міки
~ of light = світлове́ рівня́ння, рівня́ння сві́тла
~ of mathematical physics = рівня́ння математи́чної фі́зики
~ of mixed type = рівня́ння змі́шаного ти́пу
~ of motion = рівня́ння ру́ху (in an external field – у зовнішньому полі)
~ of the nth degree = рівня́ння сте́пеня n, рівня́ння n-го степеня
~ of order n = рівня́ння поря́дку n
~ of oscillations = рівня́ння колива́нь
~ of piezotropy = рівня́ння п’єзотропі́ї
~ of a plane = рівня́ння площини́
~ of projectivity = рівня́ння проєкти́вности
~ of a reaction = рівня́ння реа́кції
~ of state = рівня́ння ста́ну
~ of a straight line = рівня́ння прямо́ї
~ of a string = рівня́ння струни́
~ of string vibrations = рівня́ння колива́нь струни́
~ of a surface = рівня́ння пове́рхні
~ of thermodynamics = рівня́ння термодина́міки
~ of time = рівня́ння ча́су
~ solvable by radicals = рівня́ння, розв’я́зне в радика́лах
~ solvable for x = рівня́ння, розв’я́зне відно́сно x
~ with constant coefficients = рівня́ння зі ста́лими коефіціє́нтами
~ with an advanced argument = рівня́ння з випереджа́льним арґуме́нтом
~ with a delayed argument = рівня́ння з зага́яним арґуме́нтом
~ with a deviating argument = рівня́ння з відхи́льним арґуме́нтом
~ with integral coefficients = цілочислове́ рівня́ння, рівня́ння з ці́лими коефіціє́нтами
~ with multiple roots = рівня́ння з кра́тними ко́ренями
~ with n unknowns [variables] = рівня́ння з n невідо́мими [змі́нними]
~ with a retarded argument = рівня́ння з зага́яним арґуме́нтом
~ with a small parameter = рівня́ння з мали́м пара́метром
~ with variable coefficients = рівня́ння зі змі́нними коефіціє́нтами
~ with zero right-hand part = рівня́ння без пра́вої части́ни, рівня́ння з нульо́вою пра́вою части́ною
Abel ~ = А́белеве рівня́ння (of the first/second kind – першого/другого роду)
additional ~ = додатко́ве рівня́ння
adiabatic ~ = рівня́ння адіяба́ти
adjoint ~ = спря́жене рівня́ння
affected ~ = рівня́ння з афе́ктом
affectless ~ = рівня́ння без афе́кту
age ~ = рівня́ння ві́ку (нейтрона)
algebraic ~ = алґебри́чне рівня́ння (of the nth degree – n-го степеня)
annual ~ = (астр.) річне́ рівня́ння
Appell ~ = Епе́леве [А́пелеве] рівня́ння
approximate ~ = набли́жене рівня́ння; набли́жена рі́вність
approximation ~ = апроксимаці́йне [набли́жувальне] рівня́ння
Arrhenius ~ = Аре́ніусове рівня́ння
associated ~ = приє́днане рівня́ння
asymptotic ~ = асимптоти́чне рівня́ння
auxiliary ~ = допомі́жне́ рівня́ння
balance ~ = рівня́ння рівнова́ги; рівня́ння бала́нсу
Balescu-Lenard ~ = рівня́ння Бале́ску-Ле́нарда
Barlow ~ = рівня́ння Ба́рлоу
barotropic ~ = баротро́пне рівня́ння
basic ~ = основне́ рівня́ння
BBGKY (Bogolyubov-Born-Green-Kirkwood-Yvon) ~s = (і)єра́рхія рівня́нь ББҐКІ (Боголюбова-Борна-Ґрина-Кірквуда-Івона)
beam ~ = рівня́ння прогина́ння ба́лки
Beattie and Bridgman ~ = рівня́ння Бі́ті-Бри́джмена
Beltrami ~ = рівня́ння Бельтра́мі
Benedict ~ (of state) = Бе́недиктове рівня́ння (ста́ну)
Bernoulli ~ = рівня́ння Берну́лі
Berthelot ~ = рівня́ння Бертло́
Bessel ~ = Бе́селеве рівня́ння
Bessel-Clifford ~ = рівня́ння Бе́селя-Клі́форда
Bethe-Goldstone ~ = рівня́ння Бе́те-Ґо́лдстоуна
Bethe-Salpeter ~ = рівня́ння Бе́те-Селпі́тера
bicubic ~ = бікубі́чне рівня́ння
bigrade ~ = двостепене́ве рівня́ння
biharmonic ~ = бігармоні́чне рівня́ння
binomial ~ = двочле́нне рівня́ння
Biot-Fourier ~ = рівня́ння Біо́-Фур’є́
biquadratic ~ = біквадра́тне рівня́ння
Blankenbecler-Sugar ~ = рівня́ння Бла́нкенбеклера-Шу́ґара
Bloch ~ = Бло́хове рівня́ння
Bloembergen ~ = Бло́мберґенове рівня́ння
Bogolyubov-de Gennes ~ = рівня́ння Боголю́бова-де Же́на
Boltzmann ~ = Бо́льцманове рівня́ння
Born-Mayer ~ = рівня́ння Бо́рна-Ма́єра
Boussinesq ~ = Бусине́скове рівня́ння
Brunauer-Emmett-Teller [BET] ~ = рівня́ння Бру́науера-Е́мета-Те́лера
Burgers ~ = Бю́рґерсове рівня́ння
Callan-Symanzik ~ = рівня́ння Ке́лена-Сима́нзика
Callendar ~ = Ке́лендерове рівня́ння
calorific ~ = калори́чне рівня́ння
canonical ~ = каноні́чне рівня́ння
Carnot-Clausius ~ = рівня́ння Карно́-Кла́узіуса
Cartwright-Littlewood ~ = рівня́ння Ка́ртрайта-Лі́тлвуда
Cauchy-Riemann ~ = рівня́ння Коші́-Ри́мана
Chaplygin ~ = рівня́ння Чапли́гіна
Chapman ~ = Че́пменове рівня́ння
Chapman-Enskog ~ = рівня́ння Че́пмена-Е́нскоґа
Chapman-Kolmogorov ~ = рівня́ння Че́пмена-Колмого́рова
characteristic ~ = 1. характеристи́чне рівня́ння 2. рівня́ння характери́стик
charge-transport ~ = рівня́ння перено́шення заря́ду
chemical ~ = 1. хемі́чне рівня́ння 2. рівня́ння хемі́чної реа́кції
chemical kinetic ~s = рівня́ння хемі́чної кіне́тики
chromatographic ~ = хроматографі́чне рівня́ння
Clairaut ~ = рівня́ння Клеро́
Clapeyron ~ = Клапейро́нове рівня́ння
classical ~ = класи́чне рівня́ння
Clausius ~ = Кла́узіусове рівня́ння
Clausius-Clapeyron ~ = рівня́ння Кла́узіуса-Клапейро́на
Clausius-Mosotti ~ = рівня́ння Кла́узіуса-Мосо́ті
Clausius-Mosotti-Lorentz-Lorenz ~ = рівня́ння Кла́узіуса-Мосо́ті-Ло́рен(т)ца-Ло́ренца
closing ~ = рівня́ння замика́ння (системи)
closure ~ = замика́льне рівня́ння
Colebrook ~ = Ко́улбрукове рівня́ння
collisionless ~ = беззіткненнє́ве рівня́ння, рівня́ння (для системи) без зі́ткнень
collisionless kinetic ~ = беззіткненнє́ве кінети́чне рівня́ння
collisionless Vlasov ~ = беззіткненнє́ве рівня́ння Вла́сова
color ~ = ко́лірне [хромати́чне] рівня́ння
combined ~s = систе́ма рівня́нь
combustion ~ = рівня́ння горі́ння
compatibility ~s = рівня́ння згі́дности
compatible ~s = згі́дні рівня́ння
complete ~ = по́вне рівня́ння
complex conjugate ~ = ко́мплексно спря́жене рівня́ння
complicated ~ = складне́ рівня́ння (щодо розв’язування)
component ~ = 1. рівня́ння в компоне́нтах 2. рівня́ння для компоне́нти
condition(al) ~ = умо́вне рівня́ння; умо́вна рі́вність
connected ~s = сполу́чені [заче́плені, зче́плені, зв’я́зані] рівня́ння
conservation ~ = рівня́ння збере́ження
consistent ~ = розв’я́зне [несупере́чливе] рівня́ння
consistent ~s = згі́дні рівня́ння
constitution ~ = рівня́ння скла́ду (суміші)
constitutive ~ = 1. матерія́льне рівня́ння 2. (електродинамічне) рівня́ння ста́ну
constraint ~ = рівня́ння в’я́зі
continuity ~ = рівня́ння непере́рвности; рівня́ння нерозри́вности
convection ~ = рівня́ння конве́кції
convolution ~ = рівня́ння згорта́ння
Conwell-Weisskopf ~ = рівня́ння Ко́нвела-Ва́йскопфа
coupled ~s = сполу́чені [зче́плені, зв’я́зані] рівня́ння
coupled-channel ~ = (яф) рівня́ння (для) зв’я́заних кана́лів
coupling ~ = рівня́ння зв’язку́ [взаємоді́ї]
critical ~ = (яф) крити́чне рівня́ння, рівня́ння крити́чного ста́ну (ядерного реактора)
Crocco ~ = рі́вняння Кро́ко
cubic ~ = кубі́чне рівня́ння, рівня́ння тре́тього сте́пеня
cyclotomic ~ = рівня́ння по́ділу ко́ла
cylindric ~ = циліндри́чне рівня́ння
D’Alembert ~ = Даламбе́рове рівня́ння
Darboux ~ = рівня́ння Дарбу́
Darcy-Weisbach ~ = рівня́ння Да́рсі-Ва́йсбаха
de Broglie ~ = де-Бро́йлеве рівня́ння
Debye ~ = Деба́єве рівня́ння
decoupled ~s = несполу́чені [незче́плені] рівня́ння
defective ~ = рівня́ння з ме́ншим число́м ко́ренів, ніж вихідне́
deorbit ~ = відорбіто́ве рівня́ння, рівня́ння схо́дження з орбі́ти
depressed ~ = рівня́ння з ме́ншим числом ко́ренів, ніж вихідне́
depressed ~ with lowered degree = рівня́ння зме́ншеного [зни́женого] сте́пеня
detailed-balance ~ = рівня́ння дета́льної рівнова́ги
determinantal ~ = 1. визначнико́ве рівня́ння (рівність визначника нулеві) 2. рівня́ння з визначника́ми
diagnostic ~ = діягности́чне рівня́ння
difference ~ = різнице́ве рівня́ння
difference-differential ~ = різнице́во-диференці́йне рівня́ння
differential ~ = диференці́йне рівня́ння (of the nth-order – порядку n, n-го порядку)
differential-delay ~ = рівня́ння з відхи́льним арґуме́нтом
differential-difference ~ = диференці́йно-різнице́ве рівня́ння
diffusion ~ = рівня́ння дифу́зії
dimensional ~ = розмі́рнісне рівня́ння
dimensionality ~ = рівня́ння ро́змірности
dimensionless ~ = безрозмі́рнісне рівня́ння
Diophantine ~ = Діофа́нтове рівня́ння
Dirac ~ = Дира́кове рівня́ння
Dirac-Hestenes ~ = рівня́ння Дира́ка-Ге́стенеса
disconnected ~s = несполу́чені [незче́плені, незв’я́зані] рівня́ння
dispersion ~ = дисперсі́йне рівня́ння, фо́рмула диспе́рсії
dissipation ~ = рівня́ння дисипа́ції, дисипаці́йне рівня́ння
dissipative ~ = рівня́ння з дисипа́цією, рівня́ння дисипати́вного проце́су
drift ~ = рі́вняння дре́йфу
Drude ~ = рівня́ння Дру́де
dual-substituent-parameter ~ = двопара́метрове рівня́ння впли́ву засту́пників
Duffing ~ = Да́фінґове [Ду́фінґове] рівняння
Duhem ~ = Дюге́мове рівня́ння
Duhem-Margules ~ = рівня́ння Дюге́ма-Ма́рґеліза
dynamic ~s = рівня́ння дина́міки
dynamical ~ = динамі́чне рівня́ння
Dyson ~ = Да́йсонове рівня́ння
Eddington (transfer) ~ = Е́динґтонове рівня́ння
Ehman [von Ehman] ~ = (фон‑)Е́манове рівня́ння
eigenvalue ~ = рівня́ння на вла́сні зна́чення
eikonal ~ = рівня́ння ейкона́лу
Einstein ~ = Айншта́йнове рівня́ння
electromagnetic field ~s = рівня́ння електромагне́тного по́ля
elliptic(‑type) ~ = еліпти́чне рівня́ння, рівня́ння еліпти́чного ти́пу
empirical ~ = емпіри́чне рівня́ння
energy(‑conservation) ~ = рівня́ння збере́ження ене́ргії
energy-balance ~ = рівня́ння бала́нсу ене́ргії
entropy-production ~ = рівня́ння виробни́цтва ентропі́ї
equilibrium ~ = 1. рівня́ння рівнова́ги 2. рівнова́жне рівня́ння
equinox ~ = рівня́ння рівноде́ння
equivalent ~ = еквівале́нтне рівня́ння
error ~ = рівня́ння по́хибок
Euler ~ = О́йлерове рівня́ння
Euler-Lagrange ~ = рівня́ння О́йлера-Лаґра́нжа
evolution ~ = рівня́ння еволю́ції, еволюці́йне рівня́ння
exact differential ~ = рівня́ння з по́вними диференція́лами
exactly solvable ~ = то́чно розв’я́зне рівня́ння
exponential ~ = показнико́ве рівня́ння
extended ~ = узага́льнене рівня́ння
exterior differential ~ = рівня́ння з зо́внішніми диференція́лами
Eyring ~ = А́йринґове [Е́йринґове] рівня́ння
Faddeev ~ = рівня́ння Фадде́ева
Fanning ~ = Фа́нінґове рівня́ння
Fick ~ = Фі́кове рівня́ння
field ~ = польове́ рівня́ння, рівня́ння для по́ля
finite-difference ~ = різнице́ве рівня́ння, рівня́ння зі скінче́нними різни́цями
first-order ~ = рівня́ння пе́ршого поря́дку
fitted ~ = емпіри́чне рівня́ння
flow ~ = рівня́ння пото́ку
fluid ~ = гідродинамі́чне рівня́ння (для плазми)
Fokker-Planck ~ = рівня́ння Фо́кера-Пла́нка
Fourier ~ = рівня́ння Фур’є́
Fowler-Nordheim ~ = рівня́ння Фа́улера-Но́рдгайма
fractional ~ = дробо́ве рівня́ння
Franklin ~ = Фра́нклінове рівня́ння
Fredholm ~ = Фредго́льмове рівня́ння
Frenkel-Halsey-Hill (isotherm) ~ = рівня́ння Фре́нкеля-Ге́лсі-Гі́ла
Fresnel ~ = Френе́леве рівня́ння
Freundlich ~ = Фро́йндліхове рівня́ння
Fröhlich ~ = Фре́ліхове рівня́ння
Fuchsian (differential) ~ = Фу́ксове рівня́ння
functional ~ = функціона́льне рівня́ння
fundamental ~ = основне́ рівня́ння
Garlick-Gibson ~s = рівня́ння Ґа́рліка-Ґі́бсона
gas ~ = рівня́ння (ідеа́льного) га́зу
gauge-invariant ~ = каліброінварія́нтне рівня́ння
Gauss-Codazzi ~ = рівня́ння Ґа́уса-Кода́ці
Gellerstedt ~ = Ґе́лерштедтове рівня́ння
general ~ = зага́льне рівня́ння
generalized ~ = узага́льнене рівня́ння
geodesic ~ = геодези́чне рівня́ння
geostrophic ~ = геостро́фне рівня́ння
Gibbs ~ = Ґі́бсове рівня́ння
Gibbs-Duhem ~ = рівня́ння Ґі́бса-Дюге́ма
Gibbs-Helmholtz ~ = рівня́ння Ґі́бса-Ге́льмгольца
Gibbs-Poynting ~ = рівня́ння Ґі́бса-По́йнтинґа
governing ~ = визнача́льне рівня́ння
Grüneisen ~ = Ґрю́найзенове рівня́ння
Hamilton ~ = Га́міл(ь)тонове рівня́ння
Hamilton-Jacobi ~ = рівня́ння Га́міл(ь)тона-Яко́бі
Hammerstein ~ = Га́мерштайнове рівня́ння
hard-sphere ~ of state = рівня́ння ста́ну в моде́лі тверди́х ку́льок
harmonic ~ = гармоні́чне рівня́ння
Hartree ~ = рівня́ння Га́ртрі
Hartree-Fock ~ = рівня́ння Га́ртрі-Фо́ка
heat (flow) ~ = рівня́ння поши́рювання тепла́
heat-balance ~ = рівня́ння теплово́го бала́нсу
heat-conduction ~ = рівня́ння теплопрові́дности
heat-transfer ~ = рівня́ння теплоо́бміну, рівня́ння перено́шення тепла́
Heisenberg ~ = Га́йзенберґове рівня́ння
Helmholtz ~ = Ге́льмгольцове рівня́ння
Henderson ~ = (for pH) Ге́ндерсонове рівня́ння
Heulinger ~ = Го́йлінґерове рівня́ння
Heun ~ = Го́йнове рівня́ння
higher-degree ~ = рівня́ння ви́щого поря́дку (than – ніж)
higher-order ~ = рівня́ння ви́щого сте́пеня (than – ніж)
highest-degree ~ = рівня́ння найви́щого поря́дку
highest-order ~ = рівня́ння найви́щого сте́пеня
Hill ~ = Гі́лове рівня́ння
homogeneous ~ = однорі́дне рівня́ння
Huttig ~ = Га́тиґове рівня́ння
hydrodynamic ~s = рівня́ння плинодина́міки [гідродина́міки]
hydrodynamical ~ = плинодинамічне [гідродинамі́чне] рівня́ння
hydrostatic ~ = гідростати́чне рівня́ння
hyperbolic(‑type) ~ = гіперболі́чне рівня́ння, рівня́ння гіперболі́чного ти́пу
hypergeometric ~ = гіпергеометри́чне рівня́ння
hypothetical ~ = гіпо́тезне рівня́ння
ideal-gas ~ = рівня́ння ідеа́льного газу
incompatible ~s = незгі́дні рівня́ння
incomplete ~ = непо́вне рівня́ння
inconsistent ~s = незгі́дні рівня́ння
incremental ~ = рівня́ння при́ростів
independent ~ = незале́жне рівня́ння
indeterminate ~ = неви́значене рівня́ння
indicial ~ = визнача́льне рівня́ння (of a homogeneous linear differential equation at a singular point – однорідного лінійного диференційного рівняння в синґулярній точці)
inhomogeneous ~ = неоднорі́дне рівня́ння
inhour ~ = рівня́ння обе́рнених годи́н
input ~ = вихідне́ [початко́ве] рівня́ння
insoluble ~ = нерозв’я́зне рі́вняння
integrable ~ = інтеґро́вне рівня́ння
integral ~ = інтеґра́льне рівня́ння (of the first/second kindпершого/другого роду)
integrodifferential ~ = інтеґродиференці́йне рівня́ння
interaction ~ = рівня́ння взаємоді́ї
intercept ~ = рівня́ння ві́дти́нків (of a straight line – прямої), рівня́ння прямо́ї у ві́дти́нках
interconnected ~s = (взаємо)заче́плені [сполу́чені, зче́плені, зв’я́зані] рівня́ння
interpolation ~ = інтерполяці́йне рівня́ння
intrinsic ~ = вну́трішнє рівня́ння (of a curve – кривої)
invariant ~ = інварія́нтне рівня́ння (under – щодо)
irrational ~ = ірраціона́льне рівня́ння
irreducible ~ = незвідне́ рівня́ння
irresoluble ~ = нерозв’я́зне рівня́ння
Jacobi ~ = рівня́ння Яко́бі
Jeans ~ = Джи́нсове рівня́ння
joining ~ = рівня́ння з’єдна́ння [зшива́ння, перехо́ду] (розв’язків)
joint ~ = рівня́ння з’єдна́ння [зшива́ння, перехо́ду] (розв’язків)
Joos-Weinberg ~ = рівня́ння Йо́са-Ва́йнберґа
Josephson ~ = Джо́зефсонове рівня́ння
Kadomtsev-Petviashvili ~ = рівня́ння Ка́домцева-Петвіашві́лі
Kellogg ~ = Ке́лоґове рівня́ння
Kelvin ~ = Ке́л(ь)вінове рівня́ння
Kepler ~ = Ке́плерове рівня́ння
Keyes ~ = Ке́йсове рівня́ння
Killing ~ = Кі́лінґове рівня́ння
kinematic ~ = кінемати́чне рівня́ння, рівня́ння кінема́тики
kinetic ~ = кінети́чне рівня́ння, рівня́ння кіне́тики
Kirchhoff ~ = Кі́рхгофове рівня́ння
Kistiakowsky-Fishtine ~ = рівня́ння Кистяко́вського-Фі́штайна
Klein-Gordon ~ = рівня́ння Кля́йна-Ґо́рдона
Klimontovich ~ = Климонто́вичеве рівня́ння
Korteweg-de-Vries [KdV] ~ = рівня́ння Ко́ртевеґа-де Ври́за
Kruskal-Kulsrud ~ = рівня́ння Кра́скала-Ка́лсруда
Lagrange ~ = Лаґра́нжове рівня́ння
Laguerre ~ = Лаґе́рове рівня́ння
Lalescu-Picard ~ = рівня́ння Лале́ску-Піка́ра
Lamé~ = рівня́ння Ламе́
Langevin ~ = Ланжеве́нове рівня́ння
Langmuir ~ = Ле́нґмюрове рівня́ння
Laplace ~ = Лапла́сове рівня́ння
latent ~ = секуля́рне рівня́ння (матриці)
Laue ~ = рівня́ння Ля́уе
Lavrent’ev ~ = рівня́ння Лавре́нтьєва
Legendre ~ = Лежа́ндрове рівня́ння
lens ~ = рівня́ння лі́нзи
l’Huilier ~ = рівня́ння Люїльє́
Lienard ~ = Лієна́рове рівня́ння
likelihood ~ = рівня́ння правдоподі́бности
linear ~ = ліні́йне рівня́ння
linearized ~ = лінеаризо́ване рівня́ння
linearly independent ~s = ліні́йно незале́жні рівня́ння
Liouville ~ = Ліуві́леве рівня́ння
Lippmann-Schwinger ~ = рівня́ння Лі́пмана -Шві́нґера
literal ~ = рівня́ння з лі́терними коефіціє́нтами
loaded integral ~ = наванта́жене інтеґра́льне рівня́ння
logarithmic ~ = логаритмі́чне рівня́ння
London ~ = Ла́ндонове [Ло́ндонове] рівня́ння
loop-current ~ = рівня́ння ко́нтурних стру́мів
Lorentz ~ = (тв) Ло́ренцове рівня́ння
Lorentz-invariant ~ = ло́ренц-інварія́нтне рівня́ння
Lorentz-Lorenz ~ = (опт.) рівня́ння Ло́рен(т)ца-Ло́ренца
Low ~ = рівня́ння Ло́у
lower-degree ~ = рівня́ння ни́жчого сте́пеня (than – ніж)
lower-order ~ = рівня́ння ни́жчого поря́дку (than – ніж)
lowest-degree ~ = рівня́ння найни́жчого сте́пеня
lowest-order ~ = рівня́ння найни́жчого поря́дку
Macleod ~ = Маклео́дове рівня́ння
macroscopic ~ = макроскопі́чне рівня́ння
magnetostatic ~ = рівня́ння магнетоста́тики
mass-energy ~ = рівня́ння зв’язку́ ма́си й ене́ргії (Айнштайнове)
Massey-Mohr ~ = рівня́ння Ме́сі-Мо́ра
master ~ = визнача́льне [основне́] рівня́ння (даного підходу)
Mathieu ~ = рівня́ння Матьє́
matrix ~ = ма́тричне рівня́ння
Maxwell ~s = Ма́ксвелові рівня́ння
Mayer ~ = Ма́єрове рівня́ння
Meshchersky ~ = рівня́ння Меще́рського
mesh-current ~ = рівня́ння ко́нтурних стру́мів
metacyclic ~ = метациклі́чне рівня́ння
microscopic ~ = мікроскопі́чне рівня́ння
Mie-Grüneisen ~ = рівня́ння Мі-Ґрю́найзена
minimal ~ = мініма́льне рівня́ння
minimal-surface ~ = рівня́ння мініма́льної пове́рхні
model ~ = моде́льне рівня́ння
modified ~ = змі́нене [перетво́рене, змодифіко́ване] рівня́ння
momental ~ = рівня́ння моме́нтів
momentum(‑conservation) ~ = рівня́ння збере́ження і́мпульсу
Morgan ~ = Мо́рґанове рівня́ння
Morse ~ = Мо́рсове рівня́ння
multi-rooted ~ = рівня́ння з кра́тними ко́ренями
multigrade ~ = багатостепене́ве рівня́ння
multigroup ~ = (яф) багатогрупове́ рівня́ння
multiplicator ~ = рівня́ння мно́жника (для еліптичних функцій)
natural ~ of a curve = приро́дне рівня́ння криво́ї
Navier ~ = рівня́ння Нав’є́
Navier-Stokes ~ = рівня́ння Нав’є́-Сто́кса
n-dimensional ~ = n-ви́мірне рівня́ння
Néel ~ = Нее́льове рівня́ння
Nernst ~ = Не́рнстове рівня́ння
Neumann ~ = Но́йманове рівня́ння (для поліномів)
neutron-age ~ = рівня́ння ві́ку нейтро́на
neutron-balance ~ = рівня́ння бала́нсу нейтро́нів
neutron-diffusion ~ = рівня́ння дифу́зії нейтро́нів
neutron-transport ~ = рівня́ння перено́шення нейтро́нів
Neyman ~ = Не́йманове рівня́ння (для функції статистичної вибірки)
nonhomogeneous ~ = неоднорі́дне рівня́ння
nonintegrable ~ = неінтеґро́вне рівня́ння
nonlinear ~ = неліні́йне рівня́ння
nonlinear string ~ = рівня́ння неліні́йної струни́
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чне рівня́ння
nonsolvable ~ = нерозв’я́зне рівня́ння
nonstationary ~ = часозале́жне рівня́ння
Nordheim ~ = Но́рдгаймове рівня́ння
normal ~ = норма́льне рівня́ння
n-particle ~ = n-части́нко́ве рівня́ння
nth-degree (algebraic) ~ = (алґебри́чне) рівня́ння сте́пеня n [n-го сте́пеня]
nth-order (differential) ~ = диференці́йне рівня́ння поря́дку n [n-го поря́дку]
nuclear-reaction ~ = рівня́ння я́дерної/ядро́вої реа́кції
numerical ~ = числове́ рівня́ння
octic ~ = рівня́ння во́сьмого сте́пеня
Omnes-Muskhelishvili ~ = рівня́ння О́мнеса-Мусхелішві́лі
one-dimensional ~ = однови́мірне рівня́ння
one-group ~ = (яф) одногрупове́ рівня́ння
one-particle ~ = одночасти́нко́ве рівня́ння
Onsager ~ = О́нзаґерове рівня́ння
operational ~ = опера́торна рі́вність
operator ~ = опера́торне рівня́ння
ordinary differential ~ [ODE] = звича́йне диференці́йне рівня́ння
original ~ = вихідне́ [початко́ве] рівня́ння
Ornstein-Uhlenbeck ~ = рівня́ння О́рнштайна-Уленбека
overall ~ (х.) підсумко́ве рівня́ння
Painlevé ~ = рівня́ння Пенлеве́
parabolic(‑type) ~ = параболі́чне рівня́ння, рівня́ння параболі́чного ти́пу
parametric ~ = параметри́чне рівня́ння
partial-difference ~ = рівня́ння з части́нними різни́цями
partial differential ~ = рівня́ння з части́нними похідни́ми
path ~ = рівня́ння траєкто́рії
Pauli ~ = рівня́ння Па́улі
Pauli-Weisskopf ~ = рівня́ння Па́улі-Ва́йскопфа
Pell ~ = Пе́лове рівня́ння
perturbation ~ = рівня́ння збу́рень
perturbed ~ = збу́рене рівня́ння
Pfaffian ~ = Пфа́фове рівня́ння
phase ~ = фа́зове рівня́ння
phase-equilibrium ~ = рівня́ння фа́зової рівнова́ги
phenomenological ~ = феноменологі́чне рівня́ння
Pippard ~ = Пі́пардове рівня́ння
Pockels ~ = По́кел(ь)сове рівня́ння
Poincaré ~ = рівня́ння Пуанкаре́
point-direction ~ = рівня́ння прямо́ї, що прохо́дить через да́ну то́чку в да́ному на́прямі
Poiseuille ~ = Пуазе́йлеве рівня́ння
Poisson ~ = Пуасо́нове рівня́ння
polar ~ = рівня́ння в поля́рних координа́тах
polycalorific ~ = полікалори́чне рівня́ння
polyharmonic ~ = полігармоні́чне рівня́ння
polynomial ~ = алґебри́чне [поліно́мне] рівня́ння
Proca ~ = рівня́ння Про́ка
propagation ~ = рівня́ння поши́рювання
prospective ~ = рівня́ння випадко́вого проце́су в майбу́тньому
pure quadratic ~ = непо́вне квадра́тне рівня́ння
quadratic ~ = квадра́тне рівня́ння, рівня́ння дру́гого сте́пеня
quantum kinetic ~ = ква́нтове кінети́чне рівня́ння
quartic ~ = рівня́ння четве́ртого сте́пеня
quasi-classical ~ = квазикласи́чне рівня́ння
quasi-differential ~ = квазидиференці́йне рівня́ння
quasi-linear ~ = квазиліні́йне рівня́ння
quintic ~ = рівня́ння п’я́того сте́пеня
radar ~ = радіолокаці́йне рівня́ння
radial ~ = радія́льне рівня́ння
radiative-transfer ~ = рівня́ння перено́шення промі́ння
radical ~ = ірраціона́льне рівня́ння
Rankine-Hugoniot ~(s) = рівня́ння Ре́нкена-Юґо́ніо
Rarita-Schwinger ~ = рівня́ння Рари́ти-Шві́нґера
rate ~ = рівня́ння (для) шви́дкости реа́кції; (х.) кінети́чне рівня́ння
Rayleigh ~ = рівня́ння Ре́йлі [Реле́я]
ray-tracing ~ = рівня́ння хо́ду про́меня
reactor-kinetics ~ = рівня́ння кіне́тики (ядерного) реа́ктора
reciprocal ~ = симетри́чне [обе́рнене, зворо́тне] рівня́ння
reduced ~ = зве́дене рівня́ння (of stateстану)
reducible ~ = звідне́ рівня́ння
redundant ~ = рівня́ння з за́йвими [надлишко́вими] ко́ренями
regression ~ = рівня́ння реґре́сії
relativistic ~ = релятивісти́чне рівня́ння
relaxation ~ = рівня́ння релакса́ції
reorbit ~ = доорбіто́ве рівня́ння, рівня́ння верта́ння на орбі́ту
resonance ~ = рівня́ння резона́нсу
retrospective ~ = рівня́ння випадко́вого проце́су в мину́лому
rheological ~ = реологі́чне рівня́ння
Riccati ~ = рівня́ння Рика́ті
Ricci ~ = рівня́ння Ри́чі
Richardson-Dushman ~ = рівня́ння Ри́чардсона-Ду́шмена
Routh ~ = Ра́утове [Ру́тове] рівня́ння
Rydberg ~ = Ри́дберґове рівня́ння
Saha ~ = рівня́ння Са́га
Sakata-Taketani ~ = рівня́ння Сака́ти-Такета́ні
scalar ~ = скаля́рне рівня́ння
scaled ~ = змасштабо́ване рівня́ння
Schrödinger ~ = Шре́динґерове рівня́ння
Schwarzschild ~ = Шва́рцшильдове рівня́ння
second-degree ~ = рі́вняння дру́гого сте́пеня
secular ~ = вікове́ [секуля́рне] рівня́ння
Selengut-Goertzel ~ = рівня́ння Се́ленґута-Ґе́рцеля
self-adjoint differential ~ = самоспря́жене диференці́йне рівня́ння
self-consistent ~ = самоузго́джене [самоузгі́днене] рівня́ння
semiempirical ~ = напівемпіри́чне рівня́ння
separable ~ = рівня́ння з відокре́мними [відокре́млюваними] змі́нними
separated(‑type) ~ = рівня́ння з відокре́мленими змі́нними
sextic ~ = рівня́ння шо́стого сте́пеня
shallow-water ~ = рівня́ння мілко́ї води́
simple ~ = про́сте́ рівня́ння; ліні́йне рівня́ння
simplified ~ = спро́щене рівня́ння
simultaneous ~s = систе́ма рівня́нь; згі́дні рівня́ння
sine-Gordon ~ = си́нус-Ґо́рдон рівня́ння
singular ~ = синґуля́рне рівня́ння
slope-intercept ~ = рівня́ння прямо́ї з кутови́ми коефіціє́нтами
solubility ~ = рівня́ння розчи́нности
solvable ~ = розв’я́зне рівня́ння
solved ~ = розв’я́зане рівня́ння
spinor ~ = спіно́рне рівня́ння
standard ~ = норма́льне рівня́ння
static-equilibrium ~ = рівня́ння стати́чної рівнова́ги
stationary ~ = часонезале́жне рівня́ння
steady-state ~ = рівня́ння уста́леного ста́ну
stiff ~s = жорстка́ систе́ма рівня́нь
stochastic differential ~ = стохасти́чне диференці́йне рівня́ння
stochastic integral ~ = стохасти́чне інтеґра́льне рівня́ння
stoichiometric ~ = стехіометри́чне рівня́ння
Stokes ~ = Сто́ксове рівня́ння
structure ~ = рівня́ння структу́ри (of a continuous group – неперервної групи)
supplementary ~ = додатко́ве рівня́ння
Svedberg ~ = Све́дберґове рівня́ння
Takagi ~ = рівня́ння Така́ґі
telegraph(y) ~ = телегра́фне рівня́ння
tensor ~ = те́нзорне рівня́ння
thermal-conductivity ~ = рівня́ння теплопрові́дности
thermal-transport ~ = рівня́ння перено́шення тепла́
thermochemical ~ = термохемі́чне рівня́ння
thermodynamic ~ of state = термодинамі́чне рівня́ння ста́ну
thermodynamic ~s = рівня́ння термодина́міки
thermoluminescence ~ = рівня́ння термолюмінесце́нції (of the first/second order – першого/другого порядку)
Thomas-Fermi ~ = рівня́ння То́маса-Фе́рмі
three-body ~ = рівня́ння трьох тіл
three-dimensional ~ = триви́мірне рівня́ння
three-moment ~ = (мех.) рівня́ння трьох моме́нтів
time-dependent ~ = часозале́жне [нестаціона́рне] рівня́ння; рівня́ння з часозале́жними коефіціє́нтами
time-independent ~ = часонезале́жне [стаціона́рне] рівня́ння; рівня́ння із часонезале́жними коефіціє́нтами
total (differential) ~ = рівня́ння з по́вними диференція́лами
transcendental ~ = трансценде́нтне рівня́ння
transfer ~ = рівня́ння перено́шення
transformation ~ = рівня́ння перетво́рення
transformed ~ = перетво́рене рівня́ння
transition ~ = рівня́ння перехо́ду
transport ~ = рівня́ння перено́шення, тра́нспортне рівня́ння
transposed ~ = транспоно́ване рівня́ння
trichromatic ~ = трихромати́чне рівня́ння
Tricomi ~ = рівня́ння Трико́мі
trigonometric ~ = тригонометри́чне рівня́ння
trinomial ~ = тричле́нне рівня́ння
two-body ~ = рівня́ння двох тіл
two-dimensional ~ = двови́мірне рівня́ння
two-particle ~ = двочасти́нко́ве рівня́ння
two-point ~ (of a line) = рівня́ння прямо́ї, що прохо́дить че́рез дві (задані) то́чки
ultrahyperbolic ~ = ультрагіперболі́чне рівня́ння
ultrarelativistic ~ = ультрарелятивісти́чне рівня́ння
unaffected ~ = рівня́ння без афе́кту
unsolvable ~ = нерозв’я́зне рівня́ння
unsolved ~ = нерозв’я́зане рівня́ння
Van der Pol ~ = Ван-дер-По́леве рівня́ння, рівня́ння Ван-дер-По́ля
Van der Waals ~ = Ван-дер-Ваа́льсове рівня́ння
Van Vleck ~ = Ван-Вле́кове [Ван-Фле́кове] рівня́ння
variational ~ = варіяці́йне рівня́ння
vector ~ = ве́кторне рівня́ння
virial ~ = вірія́льне рівня́ння
Vlasov ~ = рівня́ння Вла́сова
Volterra ~ = рівня́ння Вольте́ра
vorticity ~ = рівня́ння вихоро́вости
wave ~ = хвильове́ рівня́ння
wave kinetic ~ = хвильове́ кінети́чне рівня́ння, кінети́чне рівня́ння для хвиль
Weber ~ = Ве́берове рівня́ння
Weil ~ = Ве́йлеве рівня́ння
Wiener-Hopf ~(s) = рівня́ння Ві́нера-Го́пфа
working ~ = робо́ча фо́рмула
Yang-Mills ~ = рівня́ння Я́нґа-Мі́лза
Young ~ = Ю́нґове рівня́ння
exchange 1. о́бмін (for – на; of – чогось, чимось) || обмі́нний || обмі́нювати//обміня́ти (smth for smth – щось на щось); обмі́нюватися//обміня́тися (smth – чимось); міня́тися//поміня́тися (smth – чимось) ■ in ~ for у о́бмін на; to ~ opinions обмі́нюватися думка́ми; to ~ places поміня́тися місця́ми; to make an ~ міня́ти, обмі́нювати (of smth for smth – щось на щось), міня́тися, обмі́нюватися (of – чимось) 2. замі́на (of smth for smth – чогось чимось) || замі́нювати//заміни́ти (smth for smth – щось на щось)
[ɪks'tʃeɪndʒ]
adiabatic heat ~ = адіяба́тний теплоо́бмін
anion ~ = аніоноо́бмін
baryon ~ = баріо́нний о́бмін
boson ~ = бозо́нний о́бмін
catalytic ~ = ката́лізний [каталіти́чний] о́бмін
cation ~ = катіоноо́бмін
charge ~ = зарядоо́бмін, заря́довий о́бмін; (реа́кція) перезаряджа́ння
chemical ~ = хемі́чний о́бмін
continuous ~ = непере́рвний о́бмін
counterflow heat ~ = протипото́ковий теплоо́бмін
cross-counterflow heat ~ = попере́чно-протипото́ковий теплоо́бмін
data ~ = о́бмін да́ними
direct ~ = прями́й [безпосере́дній] о́бмін
direct-flow heat ~ = прямопото́ковий теплоо́бмін
double ~ = подві́йний о́бмін
double charge ~ = подві́йний заря́довий о́бмін
electro-membrane ion ~ = електромембра́нний йоноо́бмін
electron ~ = о́бмін електро́нами
energy ~ = енергоо́бмін
exotic ~ = екзоти́чний о́бмін
fuel-coolant heat ~ = теплоо́бмін між па́ливом і теплоносіє́м (у ядерному реакторі)
glueball ~ = ґлюбо́льний о́бмін
gluon ~ = ґлюо́нний о́бмін
heat ~ = теплоо́бмін
hyperon ~ = гіперо́нний о́бмін
indirect ~ = непрями́й [опосередко́ваний] о́бмін
information ~ = інформаці́йний о́бмін, о́бмін інформа́цією
interlibrary ~ = міжбібліоте́чний о́бмін
ion ~ = йоноо́бмін
ion-charge ~ = перезаряджа́ння йо́нів, йо́нний зарядоо́бмін
isotope [isotopic] ~ = ізото́пний о́бмін
many-photon ~ = багатофото́нний о́бмін
mass ~ = масоо́бмін
meson ~ = мезо́нний о́бмін
message ~ = о́бмін повідо́мленнями
mixed-bed ion ~ = йоноо́бмін у змі́шаному ша́рі
multiparticle ~ = багаточасти́нко́вий о́бмін
multiple ~ = багаторазо́вий о́бмін
neutrino ~ = нейтри́нний о́бмін
nonexotic ~ = неекзоти́чний о́бмін
nonresonance ~ = нерезона́нсний о́бмін
non-spin-flip ~ = о́бмін без переверта́ння спі́ну
one-gluon ~ = одноґлюо́нний о́бмін
one-particle ~ = одночасти́нко́вий о́бмін
one-pion ~ [OPE] = однопіо́нний о́бмін
peripheral ~ = перифері́йний о́бмін
pion ~ = піо́нний о́бмін
proton ~ = прото́нний о́бмін
radiative heat ~ = промени́стий [радіяці́йний] теплоо́бмін
reggeon ~ = реджео́нний о́бмін
resonance ~ = резона́нсний о́бмін
scalar ~ = скаля́рний о́бмін
single-charge ~ = однозаря́довий о́бмін
single-gluon ~ = одноґлюо́нний о́бмін
single-particle ~ = одночасти́нко́вий о́бмін
spin ~ = о́бмін спі́нами
spin-flip ~ = о́бмін із переверта́нням спі́ну
strangeness ~ = о́бмін ди́вністю
telephone ~ = телефо́нна ста́нція
two-particle ~ = двочасти́нко́вий о́бмін
water ~ = водоо́бмін
exchanger 1. обмі́нник 2. йоні́т, йонообмі́нна смола́ || йоні́товий 3. теплообмі́нник
[ɪks'tʃeɪndʒə, -ər]
air-cooled (heat) ~ = повітроохоло́джуваний теплообмі́нник, теплообмі́нник із пові́тряним охоло́джуванням
air-to-air (heat) ~ = пові́тро-пові́тряний теплообмі́нник
air-to-water (heat) ~ = пові́троводяни́й теплообмі́нник
amphoteric ion ~ = амфоте́рний йоні́т
anion ~ = аніонообмі́нник
blanket (heat) ~ = бла́нкетний теплообмі́нник, теплообмі́нник зо́ни відтво́рювання (у реакторі)
cascade (heat) ~ = каска́довий теплообмі́нник
cation ~ = катіоні́т; катіонообмі́нник
coiled(‑tube) (heat) ~ = змійовико́вий теплообмі́нник
complexing ion ~ = комплексоутво́рювальний йоні́т
counterflow (heat) ~ = протипото́ковий теплообмі́нник
cross-flow (heat) ~ = поперечнопото́ковий теплообмі́нник
direct-flow (heat) ~ = прямопото́ковий теплообмі́нник
heat ~ = теплообмі́нник
in-vessel (heat) ~ = внутрішньоко́рпусний теплообмі́нник
ion ~ = йоні́т, йонообмі́нник
liquid ion ~ = ріди́нний йоні́т
mixed ion ~ = змі́шаний йоні́т
mixed-bed ion ~ = йоні́т зі змі́шаним ша́ром
oil-to-oil (heat) ~ = оли́вовий теплообмі́нник
organic ion ~ = органі́чний йоні́т
plate-type (heat) ~ = пласти́нчастий теплообмі́нник
redox ion ~ = редо́кс-йоні́т, редокси́т
reflux (heat) ~ = фле́гмови́й теплообмі́нник
regenerative (heat) ~ = реґенерати́вний теплообмі́нник
shell-and-coil (heat) ~ = кожухозмійовико́вий теплообмі́нник
shell-and-tube (heat) ~ = кожухотру́бний теплообмі́нник
single-pass (heat) ~ = одноходо́вий теплообмі́нник
spray-type (heat) ~ = зро́шувальний теплообмі́нник
surface (heat) ~ = поверхне́вий теплообмі́нник
tube (heat) ~ = трубча́стий теплообмі́нник
tubular (heat) ~ = трубча́стий теплообмі́нник
vapor-to-oil (heat) ~ = випарооли́вовий теплообмі́нник
water-to-water (heat) ~ = во́до-водяни́й теплообмі́нник
expansion 1. (самочинний процес) ши́ршання//поши́ршання; поши́рювання//поши́рення; бі́льшання//побі́льшання о́б’є́му 2. (примусовий процес) розши́рювання//розши́рення; розтяга́ння/‌розтя́гування//розтя́гнення (вшир); збі́льшування//збі́льшення о́б’є́му 3. (наслідок, величина) ро́зшир; ро́зтяг; розтя́гненість || ро́зширний, розтяго́вий 4. (матем.) (дія) розклада́ння//розкла́дення (у скінченний ряд); розвива́ння//розви́нення (у нескінченний ряд) 5. (наслідок) ро́зклад, розви́нення 6. розкрива́ння//розкриття́ (формули) 7. (астр.) ши́ршання, розбіга́ння (всесвіту)
[ɪk'spænʃn]
~ around an extremum = розви́нення [ро́зклад] на́вко́ло екстре́муму
~ in ascending powers of x = розви́нення [ро́зклад] за висхідни́ми сте́пенями x
~ in descending powers of x = розви́нення [ро́зклад] за спадни́ми сте́пенями x
~ in orthogonal functions = розви́нення [ро́зклад] (в ряд) за ортогона́льними фу́нкціями
~ in power series of a small parameter = розви́нення [ро́зклад] в ряд за степеня́ми мало́го пара́метра
~ in terms of eigenfunctions = розви́нення [ро́зклад] (в ряд) за вла́сними фу́нкціями
~ in terms of Legendre polynomials = розви́нення [ро́зклад] (в ряд) за Лежа́ндровими поліно́мами
~ into (a) vacuum = поши́рювання у ва́куум
~ of a function in series = розви́нення [ро́зклад] фу́нкції в ряд (of – за)
~ of a function in power series of x розви́нення [ро́зклад] фу́нкції в ряд за сте́пенями x
~ of the universe = ши́ршання [розбіга́ння] все́світу
abbreviatuon ~ = розшифрува́ння абревіяту́ри
absolute ~ = абсолю́тний ро́зшир
adiabatic ~ = адіяба́тне розши́рювання
anomalous thermal ~ = анома́льне теплове́ розши́рювання
apparent ~ = (тд) позі́рний (тепловий) ро́зшир
asymptotic ~ = асимптоти́чний ряд [ро́зклад], асимптоти́чне розви́нення
bandwidth ~ = збі́льшення сму́ги часто́т
binomial ~ = біно́мний ряд, біно́мне розви́нення
canonical ~ = каноні́чне розви́нення
cluster ~ = 1. (сф) кла́стерне (вірія́льне) розви́нення, кла́стерний ряд 2. (матем.) кла́стерне предста́влення
complete ~ = по́вний ро́зшир
continuous ~ = непере́рвне розши́рювання
cosmic ~ = (астр.) ши́ршання [розбіга́ння] все́світу
cosmological ~ = космологі́чне розши́рювання
cubic(al) ~ = (процес) о́б’є́мне розши́рювання; (наслідок) о́б’є́мний ро́зшир
data ~ = розгорта́ння (сти́снених) да́них; відно́влювання заархіво́ваних да́них
diagrammatic ~ = діягра́мне розви́нення, розви́нення [ро́зклад] в діягра́мний ряд
dual ~ = дуа́льне розви́нення, дуа́льний ро́зклад
dyadic ~ = (матем.) предста́влення числа́ двійко́вим ко́дом
eigenfunction ~ = розви́нення [ро́зклад] за вла́сними фу́нкціями
flow ~ = ши́ршання [розши́рювання] пото́ку
formula ~ = розкрива́ння фо́рмули
free ~ = поши́рювання (газу в вакуум)
Fourier ~ = ряд [розви́нення, ро́зклад] Фур’є́
gas ~ = розши́рювання га́зу
gas ~ in a supersonic nozzle = розши́рювання га́зу в надзвуково́му соплі́
gradual ~ = поступо́ве розши́рювання
harmonic ~ = розви́нення [ро́зклад] за гармо́ніками
heat ~ = (процес) теплове́ розши́рювання; (наслідок) теплови́й ро́зшир
Heaviside ~ = Ге́вісайдове розви́нення
hydrodynamic ~ = гідродинамі́чне розши́рювання
incomplete ~ = непо́вний ро́зшир
isenthalpic ~ = ізоентальпі́йне розши́рювання
isentropic ~ = ізоентропі́йне розши́рювання
isentropic hydrodynamic ~ = ізоентропі́йне гідродинамі́чне розши́рювання (of a quark-gluon plasma – кварк-ґлюонної плазми)
isobaric ~ = ізоба́рне розши́рювання
isothermal ~ = ізотермі́чне розши́рювання
isotropic ~ = ізотро́пне розши́рювання
lateral ~ = попере́чне розши́рювання, розши́рювання в попере́чному на́прямі
Laurent ~ = Лора́нів ряд, ряд Лора́на
linear ~ = (процес) ліні́йне розши́рювання; (наслідок) ліні́йний ро́зшир
Maclaurin ~ = Макло́ренів ряд
memory ~ = збі́льшування па́м’яті
metric ~ of a space = метри́чне розши́рювання про́стору
moment ~ = розви́нення [ро́зклад] моме́нту
multipole ~ = розви́нення [ро́зклад] за мультипо́лями
multistage ~ = багатостаді́йне розши́рювання
nth-order series ~ = розви́нення [ро́зклад] в ряд до членів n-го поря́дку
operator ~ = опера́торне розви́нення, розви́нення [ро́зклад] опера́тора
partial-wave ~ = розви́нення [ро́зклад] за парці́йними [парція́льними] хви́лями
permanent ~ = залишко́вий ро́зшир
plasma ~ = поши́рювання [розши́рювання, розліта́ння] пла́зми
polytropic ~ = політро́пне розши́рювання
power-series ~ = розви́нення [ро́зклад] у степене́вий ряд
reversible ~ = оборо́тне розши́рювання
scale ~ = розтя́гування шкали́
scan ~ = розтяга́ння [ро́зтяг] розго́ртки
series ~ = розви́нення в ряд, ро́зклад у (скінченний) ряд
stage ~ = стаді́йне розши́рювання
sweep ~ = розтяга́ння [ро́зтяг] розго́ртки
Taylor ~ = Те́йлорів ряд
ternary ~ = (матем.) предста́влення числа́ трійко́вим ко́дом
thermal ~ = (процес) теплове́ розши́рювання; (наслідок) теплови́й ро́зшир
truncated ~ = утя́те [обрі́зане, обі́рване] розви́нення, утя́тий [обрі́заний, обі́рваний] ро́зклад
virial ~ = вірія́льний ряд
volume ~ = (процес) о́б’є́мне розши́рювання [розши́рення]; (наслідок) о́б’є́мний ро́зшир
Wick ~ = Ві́кове розви́нення, Ві́ків ро́зклад
field 1. по́ле || польови́й 2. (опт.) по́ле ба́чення 3. (матем.) (комутати́вне) ті́ло 4. цари́на; га́лузь (досліджень) 5. сфе́ра (діяльности) 6. діля́нка, о́бласть 7. (геол.) родо́вище
[fiːld]
~ of algebraic functions of n independent variables over K = по́ле алґебри́чних фу́нкцій n незале́жних змі́нних над K
~ of application = о́бласть застосува́ння
~ of complex numbers = по́ле ко́мплексних чи́сел
~ of constants = по́ле ста́лих [конста́нт]
~ of events = по́ле поді́й
~ of extremals = по́ле екстрема́лей
~ of force(s) = силове́ по́ле, по́ле си́л(и)
~ of knowledge = га́лузь нау́ки
~ of moments = по́ле моме́нтів
~ of a point charge = по́ле точко́вого заря́ду
~ of rational functions in n indeterminates over K = по́ле раціона́льних фу́нкцій n незале́жних змі́нних над K
~ of rational numbers = по́ле раціона́льних чи́сел
~ of rationals = по́ле раціона́льних чи́сел
~ of real numbers = по́ле ді́йсних чи́сел
~ of research = о́бласть [діля́нка] дослі́джування
~ of science = о́бласть [га́лузь] нау́ки
~ of search = зо́на по́шуку (локатора)
~ of sets = ті́ло множи́н
~ of a source = по́ле джерела́
~ of tangents = (матем.) по́ле на́прямів
~ of vectors = по́ле ве́кторі́в
~ of view = по́ле ба́чення
~ of vision = по́ле ба́чення; зо́на ви́дности
~ with a valuation = метризо́ване по́ле
accelerating ~ = пришви́дшувальне по́ле
acceleration ~ = по́ле пришви́дшень
acoustic ~ = акусти́чне [звукове́] по́ле
algebraic number ~ = по́ле алґебри́чних чи́сел
algebraically closed ~ = алґебри́чно за́мкнене по́ле
algebraically complete ~ = алґебри́чно за́мкнене по́ле
alternative ~ = альтернати́вне ті́ло
ambient ~ = довкі́льне [навко́лишнє] по́ле
amyriotic ~ = аміріо́тне по́ле
angular ~ = кутове́ по́ле (бачення)
anisotropy ~ = по́ле анізотропі́ї (у плинному/рідинному кристалі)
anomalous ~ = анома́льне по́ле
antenna ~ = анте́нове по́ле
applied ~ = прикла́дене по́ле
archimedically ordered (number) ~ = Архіме́дове по́ле (чи́сел)
asymptotic ~ = асимптоти́чне по́ле
atmospheric electric ~ = напру́женість електри́чного по́ля атмосфе́ри
atom(ic) ~ = по́ле а́тома
attractive ~ = притя́гувальне по́ле
average ~ = сере́днє по́ле
averaged ~ = усере́днене по́ле
axial ~ = ві́сне [осьове́] по́ле
axial-vector ~ = аксійнове́кторне по́ле
axial(ly symmetric) ~ = осесиметри́чне [аксі́йно симетри́чне] по́ле
axisymmetric ~ = осесиметри́чне [аксі́йно симетри́чне] по́ле
azimuthal ~ = а́зимутне по́ле
background ~ = фо́нове по́ле
base [basic] ~ (матем.) ба́зисне [ба́зове] по́ле, основне́ по́ле
beam ~ = по́ле стру́меня (частинок)
boson(ic) ~ = бозо́нне по́ле
bright ~ = (опт.) сві́тле [ясне́] по́ле
bumpy magnetic ~ = горбкува́те магне́тне по́ле
canonical ~ = каноні́чне по́ле
central ~ = центра́льне по́ле
central-force ~ = по́ле центра́льних сил
charge ~ = по́ле заря́ду
charged scalar ~ = заря́джене скаля́рне по́ле
chiral ~ = хіра́льне по́ле
circuital ~ = вихоро́ве по́ле
circumferential ~ = перифері́йне по́ле
classical ~ = класи́чне по́ле
closed ~ = за́мкнене по́ле
coal ~ = ву́гільний басе́йн
coefficient ~ = по́ле коефіціє́нтів
coercive ~ = коерцити́вне по́ле
collective ~ = колекти́вне по́ле
color ~ = ко́лірне по́ле
commutative ~ = комутати́вне ті́ло
compensating ~ = компенсува́льне [компенсаці́йне] по́ле
complex ~ = 1. ко́мплексне по́ле 2. по́ле складно́ї конфігура́ції
conduction ~ = (електромагнетне) по́ле на́вко́ло провідника́ зі стру́мом
confinement ~ = утри́мувальне [трима́льне] по́ле
confining ~ = утри́мувальне [трима́льне] по́ле
conjugate ~ = спря́жене по́ле
conservative force ~ = (мех.) консервати́вне по́ле сил
constant ~ = ста́ле по́ле
convective ~ = конвекці́йне по́ле
corona ~ = коро́нне по́ле, по́ле коро́ни
Coulomb ~ = Куло́нове по́ле
coupled ~s = зв’я́зані [взаємоді́йні] поля́
crack-tip displacement ~ = по́ле змі́щень бі́ля верши́ни тріщини
critical ~ = 1. крити́чне по́ле 2. по́ле відтина́ння [відсіка́ння] (в електронних приладах)
critical magnetic ~ = крити́чне магне́тне по́ле
crossed ~s = перехре́сні поля́
crystal ~ = по́ле криста́лу
crystalline ~ = внутрішньокриста́лове по́ле, (вну́трішнє) кристалі́чне по́ле
curvature ~ = по́ле кривини́ [ви́кривлення] (в анізотропному середовищі)
curved magnetic ~ = див. curvilinear magnetic ~
curvilinear magnetic ~ = криволіні́йне магне́тне по́ле, (розм) криве́ по́ле
cusped magnetic ~ = гостроку́тне [ка́спове] магне́тне по́ле
cutoff ~ = ві́дтино́ве по́ле, по́ле відтина́ння, крити́чне по́ле (в електронних приладах)
cyclotomic ~ (матем.) по́ле по́ділу ко́ла, циклото́мне [циклото́мі́чне] по́ле
cylindrical ~ = осесиметри́чне [аксі́йно симетри́чне] поле
dark ~ (опт.) те́мне по́ле
data ~ = по́ле да́них
decelerating ~ = гальмува́льне [спові́льнювальне] по́ле
deflecting ~ = відхи́лювальне по́ле
degaussing ~ = див. demagnetizing ~
demagnetizing ~ = знемагнето́вувальне [відмагнето́вувальне, демагнетува́льне, розмагнето́вувальне] по́ле
depolarizing ~ = деполяризаці́йне по́ле
dielectric ~ = вну́трішне по́ле в діеле́ктрику
dipole ~ = по́ле ди́поля
direction(al) ~ = (матем.) по́ле на́прямів
director ~ = по́ле дире́ктора (в плинному/рідинному кристалі)
disorder ~ = по́ле ро́зладу
distant ~ = відда́лене по́ле (електромагнетне поле на відстані понад п’ять довжин хвиль від передавача)
distorting ~ = викри́влювальне по́ле
distortion ~ = по́ле ви́кривлення (в анізотропному плині)
driving ~ = збу́джувальне по́ле
eddy ~ = по́ле ви́хору; вихоро́ве по́ле
edge ~ = крайове́ по́ле
effective ~ = ефекти́вне по́ле
electric ~ = електри́чне по́ле
electric multipole ~ = по́ле електри́чного мультипо́ля
electromagnetic ~ = електромагне́тне по́ле
electrostatic ~ = електростати́чне по́ле
exchange ~ = о́бмі́нне по́ле
exciting ~ = збу́джувальне по́ле
extension ~ = (матем.) по́ле розши́рення, надпо́ле
external ~ = зо́внішнє по́ле
extraneous ~ = сторо́ннє по́ле
extranuclear ~ = позаядро́ве по́ле
far ~ = 1. далекозо́нне по́ле, по́ле в дале́кій зо́ні (антени) 2. дале́ка [Фраунго́ферова] зо́на (антени)
Fermi contact ~ = конта́ктове по́ле Фе́рмі
fermion(ic) ~ = ферміо́нне по́ле
flow ~ = 1. по́ле пото́ку 2. спе́кт(е)р [по́ле] обтіка́ння
fluctuating ~ = флюктівне́ по́ле, по́ле з флюктуа́ціями
fluctuation ~ = флюктуаці́йне по́ле, флюктуа́ції по́ля
focusing ~ = фокусува́льне по́ле
force ~ = силове́ по́ле, по́ле си́л(и)
fraction ~ = по́ле ча́сток
free ~ = ві́льне по́ле
free electromagnetic ~ = електромагне́тне по́ле у ва́куумі
fringe magnetic ~ = по́ле підковоподі́бного магне́ту (поза ділянкою між його полюсами)
fringing ~ = крайове́ по́ле (в електронному мікроскопі)
frozen-in ~ = вме́рзле [вморо́жене] по́ле (у плазмі)
fundamental ~ = фундамента́льне по́ле
gas ~ = га́зове родо́вище
gauge ~ = калібрува́льне по́ле
gauge-invariant ~ = каліброінварія́нтне по́ле
geodesic ~ = геодези́чне по́ле
geomagnetic ~ = геомагне́тне по́ле
ghost ~ = ду́хове по́ле
Goldstone ~ = Ґо́лдстоунове по́ле
gravimagnetic ~ = ґравімагне́тне по́ле
gravitational ~ = ґравітаці́йне по́ле, по́ле сил тяжі́ння
ground ~ (матем.) основне́ по́ле, ба́зисне по́ле
guide ~ = на́прямне (магне́тне) по́ле
Hall ~ = Го́лове по́ле
harmonic ~ = гармоні́чне по́ле
helical ~ = спіра́льне по́ле
Higgs ~ = Гі́ґсове по́ле
hyperfine ~ = надтонке́ по́ле, по́ле надто́нкої взаємоді́ї
ice ~ = крижане́ по́ле
image ~ = по́ле о́бразу, по́ле дзерка́льного заря́ду
induced ~ = наве́дене по́ле
instruction ~ = по́ле кома́нди
interacting ~s = взаємоді́йні поля́
internal ~ = вну́трішнє по́ле
internal dielectric ~ = вну́трішнє по́ле в діеле́ктрику
interplanetary magnetic ~ = міжплане́тне магне́тне по́ле
interstellar magnetic ~ = міжзоре́ве магне́тне по́ле
intraatomic ~ = внутрішньоа́томне по́ле
intranuclear ~ = внутрішньоядро́ве по́ле
intrinsic ~ = вну́трішнє по́ле
irradiating ~ = опромі́нювальне по́ле
irradiation ~ = опромі́нювальне по́ле
irrotational vector ~ = невихоро́ве [безвихоро́ве] ве́кторне по́ле
kinematically admissible ~ = кінемати́чно можли́ве по́ле
lamellar vector ~ = невихоро́ве [безвихоро́ве] ве́кторне по́ле
large-scale ~ = великомасшта́бне по́ле
laser ~ = ла́зерне по́ле
lasing ~ = лазерува́льне по́ле
ligand ~ = по́ле ліґа́ндів
light ~ = світлове́ по́ле
linear ~ = ліні́йне по́ле
linearized ~ = лінеаризо́ване по́ле
local ~ = лока́льне по́ле
localized ~ = локалізо́ване по́ле
longitudinal ~ = поздо́вжнє по́ле
long-range ~ = далекося́жне по́ле
Lorentz ~ = (тт) Ло́ренцове по́ле
Lorentz-covariant ~ = (тв) ло́ренц-коварія́нтне по́ле
lower critical magnetic ~ = ни́жнє крити́чне магне́тне по́ле (в надпровіднику)
macroscopic ~ = макроскопі́чне по́ле
magnetic ~ = магне́тне по́ле
magnetic-anisotropy ~ = по́ле магне́тної анізотропі́ї
magnetizing ~ = магнетува́льне по́ле
magnetostatic ~ = магнетостати́чне по́ле
mass ~ = ма́сове по́ле
massless ~ = безма́сове по́ле
mean ~ = сере́днє по́ле
microscopic ~ = мікроскопі́чне по́ле, мікропо́ле
molecular ~ = молекуля́рне по́ле
Mosotti ~ = по́ле Мосо́ті
multidimensional ~ = багатови́мірне по́ле
multipolar ~ = по́ле багатопо́люсної систе́ми магне́тів
multipole ~ = по́ле мультипо́ля
myriotic ~ = міріо́тне по́ле
near ~ = 1. (фіз.) близькозо́нне по́ле (антени), по́ле в близькі́й зо́ні; близька́ зо́на (антени) 2. (матем.) ма́йже-по́ле
nonlinear ~ = неліні́йне по́ле
nonlocal ~ = нелока́льне по́ле
nonperturbed ~ = незбу́рене по́ле
nonrenormalized ~ = неперенормо́ване по́ле
nonuniform ~ = неоднорі́дне по́ле
normal ~ = норма́льне по́ле
normalized ~ = нормо́ване по́ле
nuclear ~ = 1. по́ле я́дерних/ядро́вих сил 2. по́ле ядра́
number ~ = числове́ по́ле
object ~ = предме́тне по́ле (мікроскопа)
one-particle ~ = одночасти́нко́ве по́ле
ordered ~ = (матем.) впорядко́ване по́ле
ore ~ = ру́дний басе́йн
orientational ~ = орієнтаці́йне [орієнтува́льне] по́ле
oscillating ~ = осцилівне́ по́ле
oscillator ~ = по́ле осциля́тора
oscillatory ~ = осцилівне́ по́ле; осцилято́рне по́ле
particle ~ = по́ле части́нки
peripheral ~ = перифері́йне по́ле
perturbation ~ = 1. по́ле збу́рення 2. збу́рювальне по́ле
perturbed ~ = збу́рене по́ле
perturbing ~ = збу́рювальне по́ле
phenomenological ~ = феноменологі́чне по́ле
physical ~ = фізи́чне по́ле
poloidal ~ = поло́їдне по́ле
postacceleration ~ = післяпришви́дшувальне по́ле
potential ~ = потенція́льне по́ле
pressure ~ = по́ле ти́сків
primary ~ = пе́рвісне по́ле
prime ~ = про́сте́ по́ле
pseudoscalar ~ = псевдоскаля́рне по́ле
pulsed ~ = і́мпульсне по́ле
pump ~ = нагніта́льне по́ле
quadrupole ~ = квадрупо́льне по́ле
quantized ~ = кванто́ване по́ле
quantizing ~ = квантува́льне по́ле
quantum ~ = ква́нтове по́ле
quark ~ = ква́ркове по́ле
quasi-primary ~ = квазипе́рвісне по́ле
quasi-stationary ~ = квазистаціона́рне по́ле
quaternion ~ = по́ле кватерніо́нів
quotient ~ = по́ле ча́сток
radial ~ = радія́льне по́ле
radiation ~ = 1. випромі́нюване [ви́промінене] по́ле 2. по́ле промі́ння
random ~ = випадко́ве по́ле
real ~ = ді́йсне по́ле
real closed ~ = ді́йсне за́мкнене по́ле
reduced ~ = зве́дене по́ле
remanent ~ = залишко́ве по́ле
renormalized ~ = перенормо́ване по́ле
repulsion ~ = відшто́вхувальне по́ле
research ~ = о́бласть дослі́джування [дослі́джень]
residual ~ = залишко́ве по́ле
residue(‑class) ~ = по́ле (кла́сів) ли́шків
resonance ~ = по́ле резона́нсу
resonant ~ = резона́нсне по́ле
retarded ~ = зага́яне [припі́знене, запі́знене] по́ле
reversed ~ = обе́рнене по́ле
rippled magnetic ~ = ґофро́ване магне́тне по́ле
rotary ~ = (техн.) оберто́ве по́ле
rotating ~ = оберто́ве по́ле
rotational ~ = вихоро́ве по́ле
salt ~ = соляне́ по́ле [родо́вище]
saturation ~ = насито́ве по́ле [по́ле наси́чення]
scalar ~ = скаля́рне по́ле
scanning ~ = сканува́льне по́ле
scatterer ~ = по́ле розсі́ювача, розсі́ювальне по́ле
scattering ~ = розсі́ювальне по́ле
screening ~ = екранува́льне по́ле
schielding ~ = захисне́ екранува́льне по́ле
Schottky ~ = по́ле Шо́ткі
self-consistent ~ = самоузго́джене по́ле
shearing ~ = ши́рове по́ле (в плазмі)
short-range ~ = близькося́жне по́ле
single-particle ~ = одночасти́нко́ве по́ле
skew ~ = некомутати́вне ті́ло
small-scale ~ = маломасшта́бне по́ле
solar magnetic ~ = сонце́ве магне́тне по́ле, магне́тне по́ле Со́нця
solenoidal ~ = солено́їдне по́ле
sound ~ = звукове́ по́ле
source ~ = по́ле джерела́
space-charge ~ = по́ле просторо́вого [о́б’є́много] заря́ду
spinor ~ = спіно́рне по́ле
stabilizing ~ = стабілізаці́йне [стабілізува́льне] по́ле
static ~ = стати́чне по́ле
stationary ~ = стаціона́рне по́ле
steady-state ~ = уста́лене по́ле
stellar magnetic ~ = зоре́ве магне́тне по́ле, магне́тне по́ле зір
staochastic ~ = стохасти́чне по́ле
strain ~ = по́ле деформа́цій
stray ~ = розсі́яне [парази́тне, зава́дне] по́ле
stress ~ = по́ле напру́г [напру́жень]
strong ~ = си́льне по́ле
supergauge ~ = суперкалібрува́льне по́ле
superposed ~ = накла́дене по́ле
superstrong ~ = надси́льне по́ле
surface ~ = по́ле пове́рхні
tangent vector ~ = доти́чне ве́кторне по́ле
temperature ~ = по́ле температу́р
tensor ~ = те́нзорне по́ле
thermal ~ = теплове́ по́ле
threshold ~ = поро́гове по́ле
tidal ~ = припли́вне по́ле
time-dependent ~ = часозале́жне [нестаціона́рне] по́ле
time-independent ~ = часонезале́жне [стаціона́рне] по́ле
topological ~ = топологі́чне по́ле [ті́ло]
toroidal ~ = торо́їдне по́ле
transverse ~ = попере́чне по́ле
ultrastrong ~ = надси́льне по́ле
uniform ~ = однорі́дне по́ле
unrenormalized ~ = неперенормо́ване по́ле
unperturbed ~ = незбу́рене по́ле
upper critical magnetic ~ = ве́рхнє крити́чне магне́тне по́ле (в надпровіднику)
variable ~ = змі́нне по́ле
vector ~ = 1. ве́кторне по́ле 2. по́ле ве́кторі́в
velocity ~ = по́ле шви́дкостей
virtual ~ = віртуа́льне по́ле
visual ~ = по́ле ба́чення [ви́дности]
vortex ~ = 1. вихоро́ве по́ле 2. по́ле ви́хору
vortical ~ = вихоро́ве по́ле
vorticity ~ = вихоро́ве по́ле
wave ~ = по́ле хви́лі [хвиль], хвильове́ по́ле
weak ~ = слабке́ по́ле
Weiss (molecular) ~ = Ва́йсове (молекуля́рне) по́ле
Weyl ~ = Ве́йлеве по́ле
Yang-Mills ~ = по́ле Я́нґа-Мі́лза
zero ~ = нульове́ зна́чення по́ля
zero-divergence ~ = бездиверґе́нтне [бездиверґенці́йне] по́ле
figure 1. ци́фра || цифрови́й 2. коефіціє́нт; числове́ зна́чення ■ to ~ out вирахо́вувати//ви́рахувати; to ~ up підрахо́вувати//підрахува́ти 3. (геометри́чна) фігу́ра 4. (ілюстрація до тексту) рису́нок, кре́сленик; діягра́ма; малю́нок; фотогра́фія 5. фігурува́ти
['fɪgə, 'fɪgjər]
~ of the Earth = фігу́ра Землі́
~s of equal area = рівновели́кі фігу́ри, фігу́ри одна́ко́вої пло́щі
~ of intersection = фігу́ра пере́тину
~ of merit = 1. добро́тність 2. показни́к [крите́рій] я́кости
~s centrally symmetric to each other = взає́мно центросиметри́чні фігу́ри
anallagmatic ~ = аналагмати́чна фігу́ра
Chladni ~s = (мех.) фігу́ри Хла́дні
circumscribed ~ = опи́сана фігу́ра (of, about – навколо)
congruent ~s = конґруе́нтні фігу́ри
dimension ~ = числови́й ро́змір (на кресленику)
direct pole ~ = (кф) пряма́ по́люсна фігу́ра
earth ~ = фо́рма Землі́
escribed ~ = позавпи́сана [зовнівпи́сана] фігу́ра
etch ~ = ща́вленик, фігу́ра ща́влення [тра́влення]
flow ~ = фігу́ра деформа́ції
geometric ~ = геометри́чна фігу́ра
homothetic ~s = гомотети́чні фігу́ри
image ~ = о́браз/зобра́ження фігу́ри
inscribed ~ = впи́сана фігу́ра (of a circle – у коло)
insignificant ~ = незначу́ща ци́фра, незначу́щий розря́д
interference ~ = інтерференці́йна карти́на
intersection ~ = фігу́ра пере́тину
inverse ~ = інве́рсна [обе́рнена] фігу́ра
inverse pole ~ = (кф) обе́рнена по́люсна фігу́ра
irregular ~ = непра́вильна фігу́ра, фігу́ра непра́вильної фо́рми
irregularly shaped ~ = фігу́ра непра́вильної фо́рми
isoperimetric ~ = ізопери́метрова фігу́ра
Lichtenberg ~s = Лі́хтенберґові фігу́ри
Lissajous ~ = фігу́ра Лісажу́
magic ~ = магі́чна фігу́ра
magnetic character ~ = (гф) геомагне́тне характеристи́чне число́
noise ~ = коефіціє́нт шу́му
percussion ~ = фігу́ра уда́ру
plane ~ = пло́ска [площи́нна] фігу́ра
pole ~ = (кф) по́люсна фігу́ра
radially related ~s = гомотети́чні фігу́ри
raised ~ = 1. ве́рхній і́ндекс 2. ве́рхня по́значка
reciprocal ~s = взає́мно обе́рнені фігу́ри
reciprocal polar ~s = взає́мно поля́рні фігу́ри
regular ~ = пра́вильна фігу́ра, фігу́ра пра́вильної фо́рми
shadow ~ = силуе́т
significant ~ = значу́ща ци́фра, значу́щий розря́д
similar ~s = поді́бні фігу́ри
strain ~ = фігу́ра деформа́ції
three-leafed ~ = трили́сник
fold 1. скла́дка, пере́гин || складко́вий, переги́новий || перегина́ти//перегну́ти, склада́ти//скла́сти (аркуша тощо; in three/four – втричі/вчетверо); фальцюва́ти//пофальцюва́ти, загина́ти//загну́ти, відгина́ти//відігну́ти, брижува́ти//побрижува́ти ■ to ~ around обгина́ти//обігну́ти 2. (геол.) флексу́ра, скла́дка || флексу́рний
[fəʊld, foʊld]
abnormal ~ = анома́льна флексу́ра
anticlinal ~ = антикліна́ль, антикліна́ля
flow ~ = скла́дка течії́
tropopause ~ = скла́дка тропопа́узи
formula (мн. formulae, formulas) 1. фо́рмула (for – для) || фо́рмульний ■ according to the ~ згі́дно з фо́рмулою; by the ~ за фо́рмулою; starting from the ~ вихо́дячи з фо́рмули 2. (х.) фо́рмула; скла́д, компози́ція, рецепту́ра || рецепту́рний
['fɔːmjʊlə, 'fɔːrmjələr] (мн. formulae ['fɔːmjuliː, 'fɔːrmjəliː])
~ under consideration = розгля́дувана фо́рмула
addition ~ = фо́рмула додава́ння
Aitken ~ = Е́йткенова [А́йткенова] фо́рмула
ambiguous ~ = неоднозна́чна фо́рмула
Ångstrøm ~ = А́нґстре́мова формула
approximate ~ = набли́жена [(з)апроксимо́вана] фо́рмула
approximation ~ = апроксимаці́йна [апроксимува́льна, наближа́льна] фо́рмула, фо́рмула апроксимува́ння [наближа́ння]
Arrhenius ~ = Аре́ніусова фо́рмула
assumption ~ = 1. вихідне́ припу́щення 2. гіпо́тезна фо́рмула, вихідна́ фо́рмула (за припущенням)
asymptotic ~ = асимптоти́чна фо́рмула
averaged ~ = усере́днена фо́рмула
averaging ~ = фо́рмула (для) усере́днювання
backward interpolation ~ = фо́рмула інтерполюва́ння наза́д
Balmer ~ = Ба́льмерова фо́рмула
barometric height ~ = барометри́чна фо́рмула
basic ~ = основна́ [засадни́ча] фо́рмула
Bethe-Bloch ~ = фо́рмула Бе́те-Бло́ха
Bethe-Heitler-Schiff ~ = фо́рмула Бе́те-Га́йтлера-Ши́фа
Binet ~ = фо́рмула Біне́
Bowie ~ = фо́рмула Бо́уві
Breit-Rabi ~ = фо́рмула Бра́йта-Ра́бі
Breit-Wigner ~ = фо́рмула Бра́йта-Ві́ґнера
Brooks-Herring ~ = фо́рмула Бру́кса-Ге́ринґа
Campbell ~ = Ке́мблова фо́рмула
Castagnoli ~ = фо́рмула Кастаньо́лі
Cayley ~ = фо́рмула Ке́йлі
chemical ~ = хемі́чна фо́рмула
Chézy ~ = фо́рмула Шезі́
Clairaut ~ = фо́рмула Клеро́
classical ~ = класи́чна фо́рмула, фо́рмула класи́чної тео́рії
closed ~ = за́мкнена фо́рмула
complicated ~ = складна́ фо́рмула
compound interest ~ = фо́рмула скла́дених відсо́тків
Comstock refraction ~ = Ко́мстокова рефракці́йна фо́рмула
constitutional ~ = структу́рна фо́рмула, фо́рмула будо́ви
conversion ~ = фо́рмула перераху́нку (від однієї системи до іншої)
coordination ~ = фо́рмула координаці́йної сполу́ки
Cornu-Hartmann ~ = фо́рмула Корню́-Га́ртмана
correct ~ = пра́вильна фо́рмула
corrected ~ = ви́правлена фо́рмула
correction ~ = 1. фо́рмула (для) по́правки 2. поправко́ва фо́рмула
Cotes ~s = Ко́утсові фо́рмули
cubature ~ = кубату́рна фо́рмула, фо́рмула механі́чних кубату́р
cumbersome ~ = коструба́та фо́рмула
definition ~ = озна́чувальна фо́рмула
derived ~ = ви́ведена фо́рмула
Davisson-Calbick ~ = фо́рмула Де́вісона-Ке́лбіка
Debye ~ = Деба́єва фо́рмула
dimensional ~ = фо́рмула ро́змірности
Dirichlet ~ = фо́рмула Дирихле́
dispersion ~ = фо́рмула диспе́рсії, дисперсі́йне рівня́ння
double-angle ~ = фо́рмула (тригонометричної функції) подві́йного кута́
Duchemin ~ = Душме́нова фо́рмула
duplication ~ = фо́рмула подво́ювання (для гамма-функції)
empirical ~ = емпіри́чна фо́рмула
erroneous ~ = непра́вильна [помилко́ва] фо́рмула
Euler-Maclaurin ~ = фо́рмула О́йлера-Макло́рена
Everett interpolation ~ = Е́веретова інтерполяці́йна фо́рмула
exact ~ = то́чна фо́рмула
expansion ~ = 1. фо́рмула розви́нення [ро́зкладу] (в ряд) 2. фо́рмула (теплово́го) розши́рювання
extended ~ = узага́льнена фо́рмула
Eykman ~ = А́йкманова фо́рмула
Eyring ~ = А́йринґова фо́рмула
Fermi-Segrè ~ = фо́рмула Фе́рмі-Сеґре́
forward interpolation ~ = фо́рмула інтерполюва́ння впере́д
four-factor ~ = (яф) фо́рмула чотирьо́х мно́жників
Francis ~ = Фре́нсисова фо́рмула
Frenet-Serret ~s = фо́рмули Френе́-Сере́
Fresnel ~ = Френе́лева фо́рмула
fundamental ~ = основна́ [засадни́ча] фо́рмула
Gell-Mann-Okubo mass ~ = фо́рмула мас Ґел-Ма́на-Оку́бо
general ~ = зага́льна фо́рмула
generalized ~ = узага́льнена фо́рмула
Ginzburg-Landau ~ = фо́рмула Ги́нзбурга-Ланда́у
graphic ~ = (х.) графі́чна фо́рмула
Grashof ~ = Ґра́сгофова фо́рмула
Green ~ = Ґри́нова фо́рмула
Gregory ~ = фо́рмула Ґре́ґорі
half-angle ~ = фо́рмула (тригонометри́чної фу́нкції) полови́нного кута́
Hardy ~ = фо́рмула Га́рді
Hartmann dispersion ~ = Га́ртманова дисперсі́йна фо́рмула
Helmholtz-Keteller ~ = фо́рмула Ге́льмгольца-Ке́телера
improved ~ = уто́чнена [полі́пшена] фо́рмула
inambiguous ~ = однозна́чна фо́рмула
incorrect ~ = непра́вильна фо́рмула
inhour ~ = фо́рмула обе́рнених годи́н
integral ~ = інтеґра́льна фо́рмула
interdeducible ~s = дедукти́вно рі́вні фо́рмули
interest ~ = фо́рмула (про́сти́х) відсо́тків
international gravity ~ = фо́рмула пришви́дшення ві́льного па́дання на пове́рхні Землі́ (як функції широти)
interpolation ~ = інтерполяці́йна фо́рмула
inversed ~ = обе́рнена фо́рмула
inversion ~ = фо́рмула оберта́ння
iteration ~ = ітераці́йна фо́рмула
iterative ~ = ітераці́йна фо́рмула
Itô ~ = фо́рмула І́то (ланцюгове правило для стохастичних процесів)
Klein-Nishina ~ = фо́рмула Кля́йна-Ніши́ни
Kubo ~ = фо́рмула Ку́бо
Landau-Zener ~ = фо́рмула Ланда́у-Зи́нера
Langevin ~ = Ланжеве́нова фо́рмула
lens ~ = 1. фо́рмула опти́чної сили лі́нзи 2. фо́рмула фо́кусної ві́дстані лі́нзи
line ~ = (х.) ліні́йна фо́рмула
MacCullagh ~ = МакКу́лаґова фо́рмула
Machin ~ = Маше́нова фо́рмула
mass ~ = (яф) фо́рмула мас
Massey ~ = фо́рмула Ме́сі
mathematical ~ = математи́чна фо́рмула
meaningful ~ = змісто́вна фо́рмула
Millington reverberation ~ = Мі́лінґтонова ревербераці́йна фо́рмула
mixing ~ = склад [рецепту́ра] су́міші
modified ~ = (з)модифіко́вана [змі́нена] фо́рмула
molecular ~ = (х.) моле́кульна фо́рмула
multiplication ~ = фо́рмула мно́ження
Murphy ~ = фо́рмула Ме́рфі
neoclassical ~ = неокласи́чна фо́рмула
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна фо́рмула
Norris-Eyring reverberation ~ = ревербераці́йна фо́рмула Но́риса-А́йринґа
Nyquist ~ = На́йквістова фо́рмула
Okubo mass ~ = фо́рмула мас Оку́бо
plastic flow ~ = фо́рмула пласти́чної течії́
Pólya ~ = фо́рмула По́я
primary ~ = вихідна́ фо́рмула
product ~ = фо́рмула до́бутку
projection ~ = (х.) проєкці́йна фо́рмула
psychrometric ~ = психрометри́чна фо́рмула
quadratic ~ = фо́рмула ро́зв’язків квадра́тного рівня́ння
quadrature ~ = квадрату́рна фо́рмула
quantum ~ = ква́нтова фо́рмула, фо́рмула ква́нтової тео́рії
quasi-classical ~ = квазикласи́чна фо́рмула, фо́рмула квазикласи́чної тео́рії
radio-transmission ~ = фо́рмула поши́рювання радіохви́ль
Rankine ~ = Ре́нкенова фо́рмула
Rateau ~ = фо́рмула Рато́
reaction ~ = фо́рмула реа́кції
recurrence ~ = рекуре́нтна фо́рмула
recursion ~ = рекурси́вна фо́рмула
reduction ~ = фо́рмула зве́дення
refined ~ = уто́чнена [полі́пшена] фо́рмула
Rehbock ~ = Ре́бокова фо́рмула
Reich-Moore ~ = фо́рмула Ра́йха-Му́ра
relativistic ~ = релятивісти́чна фо́рмула
remainder ~ = фо́рмула залишко́вого чле́на (ряду)
revised ~ = переро́блена [змі́нена] фо́рмула
Ritz ~ = Ри́тцова фо́рмула
Rodrigues ~ = Родри́ґесова фо́рмула
Rosenbluth ~ = Ро́зенблютова фо́рмула
Rudstam ~ = Ру́дштамова фо́рмула
Rutherford ~ = Ре́зерфордова фо́рмула
Rydberg ~ = Ри́дберґова фо́рмула
Sabine ~ = Се́йбінова фо́рмула
Schläfli integral ~ = інтеґра́льна фо́рмула Шле́флі
semiempirical ~ = напівемпіри́чна фо́рмула
series ~ = спектра́льна фо́рмула, фо́рмула спектра́льної се́рії
Shannon ~ = Ше́нонова фо́рмула
simple ~ = про́ста́ фо́рмула
simplified ~ = спро́щена фо́рмула
single-level resonance ~ = фо́рмула поодино́кого резона́нсного рі́вня
Smakula ~ = фо́рмула Сма́кули
Sommerfeld ~ = Зо́мерфельдова фо́рмула
stereochemical ~ = стереохемі́чна фо́рмула
Sternheimer ~ = Ште́рнгаймерова фо́рмула
stoichiometric ~ = стехіометри́чна фо́рмула
structural ~ = структу́рна фо́рмула, фо́рмула будо́ви
summation ~ = фо́рмула сумува́ння [підсумо́вування]
tangent ~ = фо́рмула доти́чних
variational ~ = варіяці́йна фо́рмула
Wallis ~s = Ва́лісові фо́рмули
Way-Wigner ~ = фо́рмула Ве́я-Ві́ґнера
Weingarten ~s = Ва́йнґа́ртенові фо́рмули
Weizsäcker ~ = Ва́йцзекерова фо́рмула
Westergaard ~s = Ве́стерґардові фо́рмули
Williams-Hazen ~ = фо́рмула Ві́ліямса-Ге́йзена
working ~ = робо́ча фо́рмула
gage 1. вимі́рювач, мі́рчий [(контро́льно‑)вимі́рювальний] при́лад 2. мі́рчий [вимі́рювальний] інструме́нт, міри́ло || мі́ряти//помі́ряти, вимі́рювати//ви́міряти 3. перви́нний мі́рчий [вимі́рювальний] перетво́рювач, дава́ч 4. мано́мет(е)р; вакуумме́т(е)р 5. калі́бр, ро́змір; мі́ра || ґрадуюва́ти//поґрадуюва́ти; калібрува́ти//скалібрува́ти/‌прокалібрува́ти 6. шабло́н; лека́ло; етало́н; масшта́б; мі́рча [міри́льна] ліні́йка
[geɪdʒ]
acceleration ~ = акселеро́мет(е)р
acoustic strain ~ = акусти́чний тензо́мет(е)р
air ~ = пові́тряний мано́мет(е)р
alpha-ray vacuum ~ = альфатро́н
angle ~ = кутомі́р
backscattering thickness ~ = товщиномі́р із розсі́юванням наза́д
beta(‑absorption) ~ = бе́та-промене́вий товщиномі́р
Bayard-Alpert ~ = мано́мет(е)р Бе́єрда-Е́лперта [Ба́ярда-А́льперта]
bellows ~ = сильфо́нний мано́мет(е)р
bench ~ = насті́льний (мі́рчий) при́лад
beta(‑absorption) ~ = бе́та-вимі́рювач (товщини, густини), бе́та-товщиномі́р
Bourdon pressure ~ = бурдо́н, Бурдо́нів мано́мет(е)р
check ~ = контро́льний при́лад
clearance ~ = вимі́рювач про́зорів
cold-cathode ionization ~ = холоднокато́дний йонізаці́йний вакуумме́т(е)р
compound pressure and vacuum ~ = мановакуумме́т(е)р
compression ~ = компресо́мет(е)р, компресі́йний мано́мет(е)р
contact ~ = конта́ктовий вимі́рювач
content ~ = рівнемі́р
deadweight ~ = тягарепо́ршневий [тягаретолоко́вий] мано́мет(е)р
decrement ~ = згасни́й [декреме́нтний] мано́мет(е)р
density ~ = денси́мет(е)р, густиномі́р, вимі́рювач густини́
deposit ~ = вимі́рювач забру́днености атмосфе́ри
depth ~ = глибиномі́р, вимі́рювач глибини́; лот; марео́граф
dial ~ = 1. вимі́рювач з колово́ю шкало́ю 2. цифербла́тний індика́тор
diaphragm ~ = мембра́новий мано́мет(е)р; мембра́новий вакуумме́т(е)р
differential pressure ~ = різнице́вий [диференці́йний] мано́мет(е)р
direct-reading ~ = прямопоказо́вий при́лад, при́лад з безпосере́днім ви́веденням по́казів
draft ~ = тягомі́р
electric ~ = електровимі́рювач
electric pressure ~ = електри́чний мано́мет(е)р
electron vacuum ~ = електро́нний вакуумме́т(е)р
evaporation ~ = атмо́мет(е)р
fast(‑response) ~ = швидкоді́йний при́лад
float level ~ = поплавце́вий рівнемі́р
float(‑type) ~ = поплавце́вий вимі́рювач
float-type rain ~ = поплавце́вий дощомі́р
flow ~ = витратомі́р
force ~ = динамо́мет(е)р
free-piston ~ = поршневи́й [толоко́вий] мано́мет(е)р
friction ~ = трибо́мет(е)р
fuel ~ = витратомі́р па́лива
gamma(‑absorption) ~ = га́мма-вимі́рювач (товщини, густини), га́мма-товщиномі́р, га́мма-промене́вий товщиномі́р
gap ~ = вимі́рювач про́зорів
hardness ~ = твердомі́р, твердо́мет(е)р
height ~ = висотомі́р
hot-cathode ionization ~ = гарячекато́дний йонізаці́йний вакуумме́т(е)р
hot-filament ionization ~ = гарячекато́дний йонізаці́йний вакуумме́т(е)р
hot-wire ~ = теплови́й мано́мет(е)р
indicating ~ = показо́мет(е)р, пока́зувальний вимі́рювач [мі́рчий при́лад]; індика́тор
inside ~ = вну́трішній ро́змір
internal ~ = калі́бр-нутромі́р
ion(ization) ~ = йонізаці́йний мано́мет(е)р; йонізаці́йний вакуумме́т(е)р
ion vacuum ~ = йонізаці́йний вакуумме́т(е)р
Knudsen ~ = Кну́дсенів мано́мет(е)р
Langmuir pressure ~ = Ле́нґмюрів мано́мет(е)р
level ~ = рівнемі́р
liquid-column ~ = ріди́нний мано́мет(е)р
low-pressure ~ = низькоти́сковий мано́мет(е)р
magnetron vacuum ~ = магнетро́нний вакуумме́т(е)р
male ~ = калі́бр-нутромі́р
master ~ = контро́льний [етало́нний] калі́бр
McLeod ~ = Макла́удів [Маклео́дів] мано́мет(е)р
mesh ~ = шкала́ сит
micropressure ~ = мікромано́мет(е)р
moisture ~ = гігро́мет(е)р, вологомі́р
molecular ~ = в’я́зкісний мано́мет(е)р
noncontact ~ = неконта́ктовий вимі́рювач
optical ~ = опти́чний вимі́рювач
panel-mounted pressure ~ = щитови́й мано́мет(е)р
Penning ~ = Пе́нінґів мано́мет(е)р
piezoelectric ~ = п’єзоелектро́мет(е)р, п’єзоелектри́чний вимі́рювач
piezoelectric pressure ~ = п’єзомано́мет(е)р, п’єзоелектри́чний мано́мет(е)р
piezoelectric strain ~ = п’єзотензо́мет(е)р
Pirani ~ = мано́мет(е)р Піра́ні
piston ~ = поршневи́й [толоко́вий] мано́мет(е)р
Phillips (ionization) ~ = Фі́ліпсів мано́мет(е)р
plug ~ = калі́бр-нутромі́р
pointer ~ = стрілко́ви́й вимі́рювач
precipitation ~ = опадомі́р, вимі́рювач кі́лькости о́падів
pressure ~ = мано́мет(е)р, тискомі́р, вимі́рювач ти́ску
profile ~ = шабло́н; лека́ло
radiation ~ = вимі́рювач (радіо)акти́вности
radiation vacuum ~ = радіяці́йний [радіоізото́пний] вакуумме́т(е)р
radioactive ionization ~ = радіоізото́пний йонізаці́йний вакуумме́т(е)р
radioactive snow ~ = радіоізото́пний снігомі́р
radioactive thickness ~ = радіяці́йний [ізото́пний] товщиномі́р
radiometric ~ = радіометри́чний вимі́рювач [при́лад]
rain ~ = дощомі́р, плювіо́мет(е)р
recording rain ~ = плювіо́граф
recording strain ~ = тензо́граф
reference ~ = контро́льний [етало́нний] калі́бр
resistance strain ~ = тензорези́стор
ring ~ = кільце́вий калі́бр
shifting ~ = ре́йсмус
slide ~ = висувни́й [розсувни́й] калі́бр
snow ~ = снігомі́р
spiral (pressure) ~ = спіра́льний мано́мет(е)р
spring-element ~ = пружи́но́вий мано́мет(е)р
standard ~ = взірце́вий [етало́нний] вимі́рювач [мі́рчий при́лад]
strain ~ = тензо́мет(е)р
strain (vacuum) ~ = деформаці́йний вакуумме́т(е)р
surface ~ = 1. вимі́рювач шо́рсткости пове́рхні 2. ре́йсмус
tank ~ = рівнемі́р резервуа́ру, вимі́рювач рі́вня в резервуа́рі
telescoping ~ = телескопі́чний [висувни́й, розсувни́й] при́лад
temperature ~ = температу́рний дава́ч
thermal-conductivity ~ = теплови́й мано́мет(е)р; термоелектри́чний вакуумме́т(е)р
thermocouple pressure ~ = термоелектри́чний мано́мет(е)р
thermocouple vacuum ~ = термоелектри́чний вакуумме́т(е)р
thickness ~ = товщиномі́р, вимі́рювач товщини́; калібромі́р
thread ~ = наріземі́р, вимі́рювач на́різей
tide ~ = марео́граф
totalizer ~ = інтеґрува́льний вимі́рювач [мі́рчий при́лад]
ultrasonic thickness ~ = ультразвукови́й товщиномі́р
vacuum ~ = вакуумме́т(е)р, ва́куумний мано́мет(е)р; дава́ч ти́ску
viscometer ~ = віско(зи)метри́чний мано́мет(е)р, в’я́зкісний вакуумме́т(е)р
viscosity ~ = в’я́зкісний мано́мет(е)р
water ~ = водомі́р, рівнемі́р води́, індика́тор рі́вня води́
wind ~ = анемо́мет(е)р, вітромі́р
x-ray thickness ~ = рентґе́нівський товщиномі́р
geometry 1. геоме́трія 2. конфігура́ція, розташо́вання 3. фо́рма
[dʒi'ɒmətri, -'ɑːm-]
~ in the large = глоба́льна геоме́трія
~ of an experiment = геоме́трія [конфігура́ція] до́сліду
~ of numbers = геометри́чна тео́рія чи́сел
~ of spheres = сфери́чна геоме́трія, геоме́трія на сфе́рі
absolute ~ = абсолю́тна геоме́трія
affine ~ = афі́нна геоме́трія
algebraic ~ = алґебри́чна геоме́трія
analytic ~ = аналіти́чна геоме́трія
beam ~ = геоме́трія [конфігура́ція] стру́меня (частинок)
Bolyai ~ = геоме́трія Бо́яї [Бо́льяї]
cartesian ~ = аналіти́чна геоме́трія
classical ~ = класи́чна геоме́трія
combinatorial ~ = комбінато́рна геоме́трія
compass ~ = геоме́трія ци́ркуля
complex ~ = 1. (матем.) ко́мплексна геоме́трія 2. (техн.) складна́ геоме́трія [конфігура́ція]
conformal ~ = конфо́рмна геоме́трія
continuous ~ = узага́льнена проєкти́вна геоме́трія
crack ~ = конфігура́ція трі́щин
cracking ~ = карти́на [конфігура́ція] ро́звитку трі́щин
crystal ~ = 1. геоме́трія [конфігура́ція] криста́лу 2. геоме́трія [конфігура́ція] кристалографі́чного експериме́нту
curved ~ = ви́кривлена геоме́трія
cusped ~ = гостроку́тна [дзьо́бова, ка́спова] геоме́трія (магнетного поля)
cylindrical ~ = циліндри́чна геоме́трія [конфігура́ція]
descriptive ~ = нарисна́ геоме́трія
deterministic ~ = детерміністи́чна геоме́трія
differential ~ = диференці́йна геоме́трія (in the large – в цілому; in the small – в малому)
electrode ~ = конфігура́ція електро́дів
elliptic ~ = еліпти́чна геоме́трія
enumerative ~ = енумерати́вна геоме́трія
event ~ = геоме́трія [конфігура́ція] поді́ї [елемента́рного а́кту]
Euclidean ~ = Евклі́дова геоме́трія
Finsler ~ = Фі́нслерова геоме́трія
flat ~ = пло́ска [площи́нна] геоме́трія, геоме́трія на площині́
flow ~ = геоме́трія [конфігура́ція] течії́ [пото́ку]
fractal ~ = геоме́трія фракта́лу
global (differential) ~ = глоба́льна (диференці́йна) геоме́трія
good ~ = оптима́льна геоме́трія [конфігура́ція] (експерименту тощо)
homogeneous ~ = однорі́дна геоме́трія
hyperbolic ~ = гіперболі́чна геоме́трія
infinitesimal ~ = інфінітезима́льна геоме́трія
integral ~ = інтеґра́льна геоме́трія
intrinsic ~ of a surface = власти́ва [вну́трішня] геоме́трія пове́рхні
inversive ~ = інверси́вна геоме́трія
isotropic ~ = ізотро́пна геоме́трія
lattice ~ = геоме́трія ґра́тки
Kerr ~ = Ке́рова геоме́трія
kinematic ~ = кінемати́чна геоме́трія
line ~ = ліні́йчата [ліні́йна] геоме́трія
Lobachevski ~ = геоме́трія Лобаче́вського
local differential ~ = лока́льна диференці́йна геоме́трія
magnetic-field ~ = геоме́трія [конфігура́ція] магне́тного по́ля
mechanical ~ = геоме́трія [конфігура́ція] механі́чної систе́ми
metric (differential) ~ = метри́чна (диференці́йна) геоме́трія
Minkowski(an) ~ = геоме́трія Мінко́вського
natural ~ = приро́дна [натура́льна] геоме́трія
n-dimensional ~ = n-ви́мірна геоме́трія
non-Euclidean [noneuclidean] ~ = неевклі́дова геоме́трія
non-Riemann(ian) ~ = нери́манова геоме́трія
parabolic ~ = параболі́чна геоме́трія
perspective ~ = аксономе́трія
plane ~ = планіме́трія, площи́нна геоме́трія
plane analytic ~ = аналіти́чна площи́нна геоме́трія
poloidal ~ = поло́їдна геоме́трія [конфігура́ція]
projective ~ = проєкти́вна геоме́трія
pure ~ = аксіо́мна геоме́трія
pure projective ~ = аксіо́мна проєкти́вна геоме́трія
random ~ = випадко́ва геоме́трія, геоме́трія випадко́вих структу́р
Riemann(ian) ~ = Ри́манова геоме́трія
ruler-and-compass ~ = геоме́трія ци́ркуля та ліні́йки
solid ~ = стереоме́трія, просторо́ва геоме́трія, геоме́трія в про́сторі
solid analytic ~ = аналіти́чна просторо́ва геоме́трія
space-time ~ = просторочасова́ геоме́трія, геоме́трія про́стору-ча́су
spherical ~ = сфери́чна геоме́трія, геоме́трія на сфе́рі
surface ~ = 1. геоме́трія пове́рхні 2. рельє́ф місце́вости
synthetic ~ = синтети́чна геоме́трія
toroidal ~ = торо́їдна геоме́трія [конфігура́ція]
two-dimensional ~ = двови́мірна геоме́трія
variable ~ = змі́нна геоме́трія [конфігура́ція]
graph 1. граф || гра́фовий 2. гра́фік; діягра́ма || гра́фіковий, діягра́мний || будува́ти//побудува́ти [кре́слити//накре́слити] гра́фік(а)
[grɑːf, græf]
~ free of circuits = безко́нтурний граф
~ of a circuit = граф (електри́чної) схе́ми
~ of degree n граф сте́пеня n
~ of a lattice = латице́вий [структу́рний] граф
~ of a matrix = граф ма́триці
~ of multiplicity n n-граф
~ of а network = мереже́вий граф, схе́ма [граф] мере́жі
~ of а polyhedron = граф багатогра́нника
~ of valency n граф вале́нтности n
~ with loops = граф із пе́тлями
~ without chords = безхо́рдовий граф
~ without loops = безпе́тлевий граф
acyclic ~ = безци́кловий граф
adjoint ~ = ребе́рний граф
alternating ~ = альтернівни́й граф
attachment ~ = долуча́льний граф
bar ~ = гістогра́ма, сто́впчикова діягра́ма
basis ~ = ба́зовий граф
bichromatic ~ = двоко́лірний [біхромати́чний] граф
bicolored ~ = двоко́лірний [біхромати́чний] граф
biconnected ~ = двозв’я́зний граф
bipartite ~ = 1. двочасти́нний граф 2. граф двосполу́к
box ~ = чотирику́тний граф
cap ~ = накрива́льний граф
Cayley’s (color) ~ = граф [де́рево] Ке́йлі
circuit-closed ~ = циклі́чно за́мкнений граф
circuit-free ~ = безко́нтурний граф
circular ~ = кругова́ діягра́ма
clique ~ = граф клік
color ~ = ко́лірний граф
colored ~ = заба́рвлений [пофарбо́ваний] граф
column ~ = сто́впчикова діягра́ма
comparability ~ = граф порівня́нности
complementary ~ = доповня́льний граф (of a subgraph – підграфу)
complete ~ = по́вний граф
connected ~ = зв’я́зний граф
covering ~ = накрива́льний граф
cubical ~ = кубі́чний граф
cycle ~ = циклови́й граф
derived ~ = (of a graph) граф приста́йности
directed ~ = (з)оргра́ф, (з)орієнто́ваний [спрямо́ваний] граф
disconnected ~ = незв’я́зний граф
dual ~ = дуа́льний граф
edge-weighted ~ = граф із наванта́женими ре́брами
Euler ~ = О́йлерів граф
Feynman ~ = Фа́йнменова [Фе́йнманова] діягра́ма, Фа́йнменів граф, діягра́ма [граф] Фа́йнмена див. тж (Feynman) diagram
finite ~ = скінче́нний граф
forest ~ = (граф‑)ліс, (граф) n-де́рево
generalized ~ = 1. (тг) факторизо́ваний граф 2. (тп) узага́льнений граф
Hamiltonian ~ = Га́міл(ь)тонів граф
high-low ~ = діягра́ма максима́льних та мініма́льних зна́чень
homeomorphic ~ = гомеомо́рфний граф
increment ~ = граф при́ростів
infinite ~ = нескінче́нний граф
index ~ = наванта́жений [індексо́ваний] граф
injective ~ = ін’єкти́вний граф
intersection ~ = граф пере́тинів
interval ~ = інтерва́льний граф; граф ві́дтинків [ві́дрі́зків]
irreducible ~ = незвідни́й [неподі́льний] граф
isomorphic ~ = ізомо́рфний граф (to – чомусь)
König(’s) ~ = Ке́ніґів граф
Kuratowski ~ = граф Курато́вського
labeled ~ = позна́чений граф
line ~ = ліні́йний [ребе́рний] граф
loop ~ = граф-пелю́стка, граф-петля́
logarithmic ~ = гра́фік у логаритмі́чному масшта́бі
minimal ~ = мініма́льний граф
mixed ~ = змі́шаний граф
multidimensional ~ = багатови́мірний граф
multiply-rooted ~ = багатокорене́вий граф
n-connected ~ = n-зв’я́зний граф
n-line ~ = n-ре́берний граф
n-loop ~ = n-пе́тлевий граф
nonoriented ~ = не(з)орієнто́ваний [неспрямо́ваний] граф
nonplanar ~ = просторо́вий [неплощи́нний] граф
nonseparable ~ = неподі́льний граф
n-partite ~ = n-части́нний граф
n-point ~ = n-верши́нний граф
n-port ~ = n-входо́вий [n-виходо́вий] граф
n-vertex ~ = n-верши́нний граф
n-vertex connected ~ = n-зв’я́зний граф
oriented ~ = (з)оргра́ф, (з)орієнто́ваний [спрямо́ваний] граф
optimal ~ = оптима́льний граф
partial ~ = сугра́ф
pie ~ = кругова́ [се́кторна] діягра́ма
planar ~ = площи́нний [плана́рний, пло́ский] граф
quadrangular ~ = чотирику́тний граф
reconstructible ~ = відно́вний граф
reducible ~ = звідни́й [поді́льний] граф
regular ~ = 1. однорі́дний [реґуля́рний] граф (of valency/degree nвалентности/степеня n) 2. ви́роджений граф
rooted ~ = корене́вий [укорі́нений] граф
self-complementary ~ = самодоповня́льний граф
self-energy ~ = власноенергети́чна діягра́ма (Фа́йнменова)
semibipartite ~ = напівдвочасти́нний граф
semilogarithmic ~ = гра́фік у напівлогаритмі́чному масшта́бі
separable ~ = поді́льний [звідни́й] граф
signal-flow ~ = сигна́льний граф
signed ~ = позна́чений граф
simple ~ = звича́йний [про́сти́й] граф
single ~ = ізольо́ваний [поодино́кий] граф
singular ~ = синґуля́рний граф
stable ~ = стійки́й граф
stacked bar ~ = сто́сова діягра́ма
star ~ = граф-зі́рка, зірча́стий граф
state ~ = (комп.) граф ста́нів
strong(ly connected) ~ = сильнозв’я́зний [си́льний] граф
sum ~ = об’єдна́ння гра́фів
superposed ~ = скла́дений граф
symmetric ~ = симетри́чний граф
tadpole ~ = діягра́ма-пу́головок (Файнменова)
time ~ = гра́фік зале́жности від ча́су
time-distance ~ = годо́граф
topologically identical ~ = гомеомо́рфний граф
total ~ = тота́льний граф
transition ~ = граф перехо́дів
transitive ~ = транзити́вний граф
tree ~ = граф-де́рево
triangle ~ = трику́тний граф
trivial ~ = тривія́льний граф
two-dimensional ~ = двови́мірний граф
undirected ~ = не(з)орієнто́ваний [неспрямо́ваний] граф
unicursal ~ = унікурса́льний граф
unoriented ~ = не(з)орієнто́ваний [неспрямо́ваний] граф
unseparable ~ = неподі́льний [незвідни́й] граф
unstable ~ = нестійки́й граф
vertex-critical ~ = крити́чний граф
vertex-weighted ~ = граф із наванта́женими верши́нами
weak(ly connected) ~ = слабкозв’я́зний [слабки́й] граф
weight(ed) ~ = наванта́жений [індексо́ваний] граф
wheel ~ of order n граф-ко́лесо поря́дку n
instability 1. несті́йкість 2. нестабі́льність, неста́лість 3. хи́ткість, мінли́вість
[ˌɪnstə'bɪləti, -t̬i]
~ of an orbit = несті́йкість орбі́ти
~ of a plasma = пла́змо́ва несті́йкість
~ of a plasma column = несті́йкість пла́змо́вого шнура́
absolute ~ = абсолю́тна несті́йкість
aerodynamic ~ = аеродинамі́чна несті́йкість
aeroelastic ~ = аеропружна́ несті́йкість
arc ~ = нестабі́льність дуги́
amplitude ~ = несті́йкість ампліту́ди
aperiodic ~ = аперіоди́чна несті́йкість
autoconvective ~ = автоконвекти́вна несті́йкість
axial ~ = аксі́йна несті́йкість
ballooning ~ = бало́нна несті́йкість
baroclinic ~ = бароклі́нна несті́йкість
beam ~ = несті́йкість стру́меня (частинок)
beam-plasma ~ = (плазмо)струмене́ва несті́йкість
betatron ~ = бетатро́нна несті́йкість
buckling ~ = поздовжньозги́нова несті́йкість (у плинному/рідинному кристалі)
bump-in-tail ~ = несті́йкість із горбо́м на хвості́; (у разі холодного струменя) струмене́ва несті́йкість; (у разі гарячого струменя) кінети́чна несті́йкість
conditional ~ = умо́вна несті́йкість
convective ~ = конвекти́вна несті́йкість
coolant ~ = несті́йкість теплоносія́
cyclotron ~ = циклотро́нна несті́йкість
decay ~ = розпадо́ва несті́йкість
dimensional ~ = 1. геометри́чна неста́лість (системи) 2. деформо́вність (конструкції)
diocotron ~ = діокотро́нна несті́йкість
dipole ~ = ди́польна несті́йкість
dissipative ~ = дисипати́вна несті́йкість
drift ~ = дре́йфова несті́йкість
dynamic ~ = динамі́чна несті́йкість
ecosystem ~ = нестабі́льність екологі́чної систе́ми
electrohydrodynamic ~ = електрогідродинамі́чна несті́йкість (in a liquid crystal – у плинному/рідинному кристалі)
exchange ~ = перестано́вна несті́йкість
explosive ~ = вибухо́ва несті́йкість
filamentation ~ = філаментаці́йна несті́йкість
firehose ~ = шла́нгова несті́йкість (плазми)
flow ~ = несті́йкість течії́ [пото́ку]
flute ~ = жолобко́ва несті́йкість
frequency ~ = нестабі́льність частоти́
gain ~ = нестабі́льність коефіціє́нта підси́лювання
gardenhose ~ = шла́нгова несті́йкість
generator ~ = нестабі́льність (функціюва́ння) ґенера́тора
global ~ = глоба́льна несті́йкість
gradient ~ = ґрадіє́нтна несті́йкість
gravitational ~ = ґравітаці́йна несті́йкість
helical ~ = ґвинтова́ [змійко́ва] несті́йкість
Helmholtz ~ = Ге́льмгольцова несті́йкість
hose ~ = шла́нгова несті́йкість (плазми)
hydrodynamic ~ = 1. гідродинамі́чна несті́йкість 2. (фіз. плазми) магнетогідродинамі́чна несті́йкість
hydromagnetic ~ = магнетогідродинамі́чна [гідромагне́тна] несті́йкість
image ~ = мінли́вість о́бразу/зобра́ження
inertial ~ = інерці́йна [гідродинамі́чна] несті́йкість
inherent ~ = власти́ва [вну́трішня] несті́йкість
interchange ~ = обмі́нна несті́йкість
ion-acoustic ~ = йоннозвукова́ несті́йкість
ion-cyclotron ~ = йонноциклотро́нна несті́йкість
Jeans ~ = Джи́нсова несті́йкість
kinetic ~ = кінети́чна несті́йкість
kink ~ = кі́нкова [зги́нова] несті́йкість, несті́йкість кі́нку
large-scale ~ = великомасшта́бна несті́йкість
latent ~ = прихо́вана несті́йкість
local ~ = лока́льна несті́йкість
long-term ~ = трива́ла нестабі́льність
magnetic ~ = магне́тна несті́йкість
magnetohydrodynamic ~ = магнетогідродинамі́чна несті́йкість
magnetorotational ~ = магнетооберто́ва [магнеторотаці́йна] несті́йкість
microwave ~ = мікрохвильова́ несті́йкість
mirror ~ = дзерка́льна несті́йкість
mode ~ = несті́йкість мо́ди (коливань)
modulational ~ = модуляці́йна несті́йкість
negative mass ~ = несті́йкість (ти́пу) від’є́мної ма́си
nonresonance ~ = нерезона́нсна несті́йкість
oscillatory ~ = коливна́ несті́йкість
parametric ~ = параметри́чна несті́йкість
phase ~ = фа́зова несті́йкість
Peierls ~ = Па́єрлсова несті́йкість
Peierls-Fröhlich ~ = несті́йкість Па́єрлса-Фре́ліха
Pierce ~ = Пі́рсова несті́йкість
pinch ~ = несті́йкість пі́нчу
plasma ~ = пла́змо́ва несті́йкість, несті́йкість пла́зми
potential ~ = потенція́льна несті́йкість
pressure ~ = нестабі́льність ти́ску
pulsational ~ = пульсаці́йна несті́йкість
radial ~ = радія́льна несті́йкість
radiation ~ = радіяці́йна несті́йкість
radiative ~ = радіяці́йна несті́йкість
Rayleigh-Taylor ~ = несті́йкість Ре́йлі-Те́йлора [Реле́я-Те́йлора]
relative ~ = відно́сна несті́йкість
resonance ~ = резона́нсна несті́йкість
rotation ~ = ротаці́йна несті́йкість
sausage ~ = кі́нкова несті́йкість, несті́йкість кі́нку
screw ~ = ґвинтова́ [змійко́ва] несті́йкість
secular ~ = вікова́ [секуля́рна] несті́йкість
shearing ~ = зсу́вова несті́йкість, несті́йкість ши́ру
short-term ~ = короткоча́сна нестабі́льність
static ~ = стати́чна несті́йкість
structural ~ = (of superconductors) структу́рна нестабі́льність (надпровідників)
synchrotron ~ = синхротро́нна несті́йкість
tearing ~ = ро́зри́вна несті́йкість, ти́ринг-несті́йкість, несті́йкість ти́ринг-мо́ди
thermal ~ = 1. теплова́ несті́йкість 2. термі́чна нестабі́льність, нестабі́льність теплови́х умов
thermodynamic ~ = термодинамі́чна несті́йкість
thermoelectric ~ = термоелектри́чна несті́йкість
threshold ~ = поро́гова несті́йкість
time ~ = нестабі́льність у ча́сі
topological ~ = топологі́чна несті́йкість
total ~ = цілкови́та несті́йкість
two-beam ~ = двоструме́нева несті́йкість
two-stream ~ = двопото́кова несті́йкість
vibrational ~ = вібраці́йна несті́йкість
vibronic ~ = вібро́нна несті́йкість
voltage ~ = нестабі́льність напру́ги
wave ~ = несті́йкість хви́лі
weak ~ = слабка́ несті́йкість
line 1. лі́нія || ліні́йний || про́водити//прове́сти лі́нію, лініюва́ти//полініюва́ти ■ along a ~ уздо́вж лі́нії; in ~ (розташований) на одні́й лі́нії; (to lie) in a ~ (лежати) на лінії; in ~ with згі́дно з; to ~ up (with) розташо́вувати(ся) в лі́нію [вздовж лі́нії]; to put a ~ through a point прове́сти лі́нію че́рез то́чку 2. (матем.) пряма́ 3. the ~ еква́тор 4. ряд; рядо́к || рядко́вий 5. ребро́ (графу) || ребро́вий 6. (вузька) стрі́чка; ни́тка; (тонка) ли́нва 7. че́рга || че́рговий 8. конве́єр || конве́єрний 9. трубопро́від 10. лі́нія (позасистемна одиниця довжини, 1/12 дюйма [2.117 мм]; 1/10 дюйма [2.54 мм]) 11. личкува́ти/‌обличко́вувати//обличкува́ти (with – чимось)
[laɪn]
~ at infinity = нескінче́нно відда́лена пряма́, невласти́ва пряма́, лі́нія на нескінче́нності
~ of action = лі́нія ді́ї (сили)
~ of affine curvature = лі́нія афі́нної кривини́
~ of apsides = (астр.) лі́нія апси́д
~ of best fit = лі́нія оптима́льного допасо́вування
~ of centers = лі́нія це́нтрів
~ of collimation = (опт.) лі́нія коліма́ції; візи́рна вісь
~ of constant slope = лі́нія [крива́] ста́лого на́хилу
~ of contact = лі́нія до́тику; лі́нія заче́плення
~ of curvature = лі́нія кривини́
~ of discontinuity = лі́нія ро́зри́ву
~ of electrostatic induction = лі́нія електростати́чної інду́кції
~ of equal deformation = ізоде́фа
~ of equal refractive indices = ізорефра́кта
~ of fall (мех.) лі́нія па́дання
~ of flow = лі́нія течії́
~ of flux = силова́ лі́нія (поля); лі́нія пото́ку
~ of force = силова́ лі́нія (поля)
~ of impact (мех.) лі́нія уда́ру
~ of incidence = лі́нія надхо́дження [наліта́ння]
~ of integration = ко́нтур інтеґрува́ння
~ of intersection = лі́нія пере́тину
~ of latitude = парале́ль [парале́ля]
~ of the least resistance = лі́нія найме́ншого о́пору [спро́тиву]
~ of longitude = меридія́н
~ of magnetic induction = лі́нія магне́тної інду́кції
~ of nodes = лі́нія вузлі́в
~ of numbers = числова́ вісь
~ of percussion = лі́нія уда́ру, лі́нія ді́ї уда́рного і́мпульсу
~ of projection = проєктува́льна лі́нія
~ of sight = 1. лі́нія по́гляду, про́мінь ба́чення 2. лі́нія візи́рування, візи́рна вісь
~ of slope = лі́нія [крива́] на́хилу
~ of the steepest descent = лі́нія найкруті́шого [найстрімкі́шого] спу́ску
~ of the steepest slope = лі́нія [крива́] найстрімкі́шого на́хилу
~ of striction = стрикці́йна лі́нія, лі́нія сти́ску
~ of support = опо́рна пряма́
~ of a vector = ве́кторна лі́нія
absorption ~ = абсорбці́йна лі́нія, лі́нія (спе́ктру) поглина́ння
aclinic ~ = аклі́на, магне́тний еква́тор
acoustic ~ = звукопро́від
acoustic delay ~ = акусти́чна лі́нія за́тримки
adjacent ~ = сусі́дня лі́нія
agonic ~ = (гф) аго́на, агоні́чна крива́, лі́нія нульово́го нахилу/схи́лення
allowed ~ = дозво́лена лі́нія
anti-Stokes ~ = антисто́ксова лі́нія
artificial-delay ~ = лі́нія за́тримки
assembly ~ = монта́жна [склада́льна] лі́нія
ascending ~ = висхідна́ лі́нія
auroral ~ = авро́рна лі́нія (спектральна), лі́нія поля́рного ся́йва
automatic transfer ~ = автомати́чна лі́нія
axial ~ = осьова́ лі́нія
azimuth ~ = лі́нія а́зимуту
balanced ~ = симетри́чна лі́нія (пересилання)
Balmer ~ = (сп.) Ба́льмерова лі́нія
base ~ [BL] = 1. ба́зова лі́нія, ба́за, ба́зис 2. лі́нія розго́ртки
beam ~ = 1. кана́л стру́меня (частинок) 2. вісь стру́меня (частинок)
bell-shaped ~ = дзвоноподі́бна лі́нія
bending ~ = 1. лі́нія зі зги́ном [пере́гином] 2. (матем.) лі́нія зги́ну
binary ~ = (сп.) дубле́т, подві́йна лі́нія
binodal ~ = бінода́ль, бінода́ля, двову́злова [бінода́льна] крива́
bisecting ~ = бісектри́са
bitangent(ial) ~ = дводоти́чна [дві́чі доти́чна] лі́нія
Bloch ~ = Бло́хова лі́нія
border ~ = межа́ (области)
Bouguer ~ = (астр.) Буґе́рова лі́нія
boundary ~ = межа́, межова́ лі́нія
branch ~ = 1. лі́нія розгалу́ження; (лі́нія) відгалу́ження 2. лі́нія ро́зрізу
branched vortex ~ = розгалу́жена вихоро́ва лі́нія
branching defect ~ = розгалу́жена лі́нія дефе́кту
broadened ~ = розши́рена (спектральна) лі́нія
broken ~ = ла́мана лі́нія
busy ~ = за́йнята лі́нія (зв’язку)
catenary ~ = ланцюго́ва лі́нія
caustic ~ = кау́стика, каусти́чна лі́нія
center ~ = 1. центрова́ лі́нія; лі́нія це́нтрів; вісь 2. сере́динна лі́нія
21-centimeter ~ = див. 21 cm ~
central ~ = центра́льна лі́нія
chromospheric ~ = хромосфе́рна лі́нія
circular cylindrical coaxial ~ = коаксі́йний ка́бель [жи́льник] кру́глого пере́різу
closed ~ = 1. за́мкнений ко́нтур 2. зі́мкнена лі́нія 3. (ел.) за́мкнена лі́нія
closing ~ = (мех.) замика́льна лі́нія (векторного багатокутника)
21 cm ~ = (астр.) 21-сантиметро́ва лі́нія, (спектра́льна) лі́нія на довжині́ хви́лі 21 см
coaxial (transmission) ~ = коаксі́йний ка́бель [жи́льник]; коаксі́йна лі́нія
collimation ~ = лі́нія коліма́ції
command ~ = кома́ндний рядо́к
communication ~ = лі́нія зв’язку́
complanar ~ = ко(м)плана́рна лі́нія [пряма́]
concave ~ = у(ві)гну́та лі́нія
concentric (transmission) ~ = коаксія́льний ка́бель [жи́льник]
concurrent ~s = перети́нні прямі́
conformally geodesic ~ = конфо́рмно геодези́чна лі́нія
conjugate ~s = спря́жені лі́нії
connecting ~ = сполуча́льна лі́нія
constant-pressure ~ = ізоба́ра
contact ~ = лі́нія до́тику
continuous ~ = непере́рвна лі́нія
contour ~ = 1. ко́нтурна лі́нія, лі́нія о́брису 2. ізогі́пса, рівновисо́тна крива́
convex ~ = опу́кла лі́нія
coordinate ~ = координа́тна лі́нія
coplanar ~ = ко(м)плана́рна лі́нія [пряма́]
copunctal ~s = лі́нії, що мають спі́льну то́чку
coronal green ~ = коро́нна зеле́на лі́нія
cotidal ~ = ізора́хія, рівноприпли́вна лі́нія
crack ~ = лі́нія трі́щини
crossed ~s = 1. перети́нні лі́нії (Файнменової діяграми) 2. лі́нії, позна́чені хре́стиками
cryoresistive transmission ~ = кріорезисти́вна лі́нія пересила́ння
curvature ~ = лі́нія кривини́
curved ~ = крива́ лі́нія
cut ~ = лі́нія ро́зтину [ро́зрізу]
dash ~ = ри́скова [штрихова́] лі́нія [крива́]
dash-dot ~ = крапко́во-рискова́ [крапко́во-штрихова́, штрихпункти́рна] лі́нія [крива́]
dashed ~ = ри́скова [штрихова́] лі́нія [крива́]
date ~ = лі́нія змі́ни дат, демаркаці́йна лі́нія (добово́го) ча́су
datum ~ = ба́зис, лі́нія поча́тку ві́дліку, ба́зова [вихідна́, ре́перна] лі́нія
dead ~ = (ел.) лі́нія без жи́влення
dee ~ = лі́нія жи́влення дуа́нтів
deenergized ~ = (ел.) лі́нія без жи́влення
defect ~ = лі́нія дефе́кту
degenerate ~ = ви́роджена лі́нія (спектральна)
delay ~ = лі́нія за́тримки
descending ~ = низхідна́ [спадна́] лі́нія
diagram ~ = діягра́мна лі́нія
diametral ~ = дія́мет(е)р, лі́нія дія́метра
diametric(al) ~ = дія́мет(е)р, лі́нія дія́метра
diffuse ~ = 1. розми́та (спектральна) лі́нія 2. лі́нія дифу́зного розсі́ювання
dimension ~ = ро́змірна лі́нія, лі́нія ро́змірів (на кресленику)
directed ~ = (матем.) (з)орієнто́вана лі́нія; спрямо́вана лі́нія; спрямо́ване ребро́ (графу)
disclination ~ = лі́нія дискліна́ції
discontinuity ~ = лі́нія ро́зри́ву
dislocation ~ = лі́нія дислока́ції
dispersive delay ~ = дисперсі́йна лі́нія за́тримки, лі́нія неодна́ко́вої за́тримки (на різних частотах)
displaced ~ = зсу́нена лі́нія
displacement ~ = лі́нія зсу́ву
dividing ~ = відокре́млювальна лі́нія
Doppler-broadened ~ = до́плер-розши́рена лі́нія, лі́нія з До́плеровим ро́зширом (спектральна)
dot ~ = крапко́ва [пункти́рна] лі́нія [крива́]
dot-dash ~ = крапко́во-рискова́ [крапко́во-штрихова́, штрих-пункти́рна] лі́нія [крива́]
dotted ~ = крапко́ва [пункти́рна] лі́нія [крива́]
double ~ = подві́йна лі́нія [крива́]
double straight ~ = подві́йна пряма́ (лі́нія)
doublet ~ = дубле́тна лі́нія (спектральна)
electric ~ of force = силова́ лі́нія електри́чного по́ля
electric flux ~ = силова́ лі́нія електри́чного по́ля
element (spectral) ~ = (спектра́льна) лі́нія (хемічного) елеме́нту
emission ~ = лі́нія (спе́ктру) променюва́ння [випромі́нювання, висила́ння]
energized ~ = (ел.) піднапру́гова [напру́жена] лінія, лі́нія під напру́гою
enhanced (spectral) ~ = 1. надінтенси́вна спектра́льна лі́нія 2. лі́нія спе́ктру ду́же гаря́чого джерела́
entangled flux ~s = переплу́тані силові́ лі́нії
envelope ~ = обвідна́ (лі́нія)
enveloping ~ = обвідна́ (лі́нія)
equal-cloudness ~ = ізоне́фа
equal-density ~ = ізоде́нса
equal-evaporation ~ = ізоти́ма
equal-salinity ~ = ізогалі́на
equal-snow ~ = ізохіо́на
equal-speed ~ = ізота́ха
equipotential ~ = еквіпотенція́льна лі́нія
equitangential ~ = рівнодоти́чна лі́нія
exponential transmission ~ = (ел.) лі́нія пересила́ння з експоненці́йним згаса́нням (сигналу)
extended ~ = подо́вжена лі́нія
external ~ = зо́внішня лі́нія (Файнменової діяграми)
extraheavy ~ = надтовста́ лі́нія
faint ~ = слабка́ [слабкови́різнена] лі́нія
fatigue ~ = лі́нія вто́ми
feed ~ = лі́нія жи́влення; лі́нія постача́ння; фі́дерна лі́нія
fiducial ~ = 1. ре́перна [опо́рна] лі́нія, лі́нія поча́тку ві́дліку 2. нульова́ лі́нія (у мірчому приладі)
field ~ = лі́нія по́ля, силова́ лі́нія
fine ~ = тонка́ лі́нія
finite ~ = скінче́нна лі́нія (Файнменової діяграми)
first principal ~ = горизонта́ль [горизонта́ля]
fishing ~ = волосі́нь
flow ~ = лі́нія течії́
flux ~ = 1. силова́ лі́нія 2. лі́нія пото́ку
focal ~ = фо́кусна лі́нія, лі́нія фо́кусів
forbidden ~ = заборо́нена лі́нія
four-wire ~ = чотиридроти́нна [чотиридро́това] лі́нія
fraction ~ = ри́ска дро́бу
Fraunhofer ~ = (сп.) Фра́унгоферова лі́нія
front ~ = фронта́ль [фронта́ля]
frost ~ = лі́нія проме́рзлости
frozen-in field ~ = вморо́жена силова́ лі́нія
gas ~ = газопро́від
generating ~ = твірни́ця, твірна́ лі́нія
geodesic ~ = геодези́чна лі́нія
geodesic base ~ = геодези́чний ба́зис
geodetic ~ = геодези́чна пряма́, лі́нія вели́кого ко́ла, геодези́чна лі́нія на сфе́рі [сферо́їді]
give-and-take ~ = (матем.) апроксимаці́йний згла́джений ко́нтур (складної криволінійної фігури)
glide ~ = лі́нія ко́взу [ко́взання]
gluon ~ = ґлюо́нна лі́нія
gorge ~ = стрикці́йна лі́нія, лі́нія сти́ску
grade ~ = про́філь (потоку тощо)
graduated ~ = лі́нія (шкали) з по́ділками
graduation ~ = по́ділка (на шкалі)
graticule ~ = по́ділка (координатної сітки)
grid ~ = координа́тна лі́нія, лі́нія координа́тної сі́тки
guide ~ = візи́рна [на́прямна] лі́нія
hair ~ = 1. волоси́нна лі́нія 2. візи́рна лі́нія
half-integer ~ = (кф) півці́ла дискліна́ція
half-wave ~ = півхвильова́ лі́нія
heavy ~ = товста́ лі́нія
helical ~ = ґвинтова́ [циліндри́чна] лі́нія
hidden ~ = неви́дна лі́нія (на рисунку)
horizontal ~ = горизонта́льна лі́нія, горизонта́ль [горизонта́ля]
horizontal Bloch ~ = горизонта́льна Бло́хова лі́нія
hot ~ = гаря́ча лі́нія (зв’язку)
hydrogen ~ = лі́нія во́дню (спектральна)
hydrogen radio ~ = радіолі́нія во́дню (спектральна)
hyperparallel ~s = розбі́жні [гіперпарале́льні] прямі́
ice ~ = лі́нія замерза́ння (графічна залежність точки замерзання води від тиску)
ideal ~ = невласти́ва [нескінче́нно відда́лена] пряма́
inclined ~ = похи́ла лінія (to a line/plane – до прямої/площини)
incoming ~ = входо́ва лі́нія (Файнменової діяграми)
index ~ = ізопле́та
infinite external ~ = нескінче́нна зо́внішня лі́нія (Файнменової діяграми)
influence ~ = (мех.) інфлюе́нта, інфлюе́нтна лі́нія, лі́нія впли́ву
injection ~ = лі́нія інже́кції (струменя частинок)
integer ~ = (кф) ці́ла дискліна́ція
intense ~ = інтенси́вна (спектральна) лі́нія
intercombination ~ = інтеркомбінаці́йна (спектральна) лі́нія
internal ~ = вну́трішня лі́нія (Файнменової діяграми)
International Date ~ [IDL] = міжнаро́дна демаркаці́йна лі́нія ча́су
intersecting ~ = 1. січна́ лі́нія [пряма́] 2. (мн.) перети́нні лі́нії
intersection ~ = лі́нія пере́тину (поверхонь)
interstellar ~ = (астр.) міжзоре́ва лі́нія
irregular ~ = лі́нія непра́вильної [складно́ї] фо́рми
isanomalous ~ = ізанома́ла
isabnormal ~ = ізоанома́ль
isentropic ~ = ізентро́па
isoatmic ~ = ізоа́тма, ізоатмі́чна лі́нія
isoclinic ~ = ізоклі́на; ізоклі́наль [ізокліна́ля]
isocosmic ~ = ізоко́сма
isodynamic ~ = ізодина́ма
isogonic ~ = ізого́на
isohydrometric ~ = ізогідрометри́чна лі́нія
isohypse ~ = ізогі́пса, рівновисо́тна крива́
isopachous ~ = ізопахі́та
isopiestic ~ = ізоп’є́ста
isopotential ~ = ізопотенція́льна лі́нія
isopycnic ~ = ізопі́кна
isoseismal ~ = ізосе́йсма
isotimic ~ = (гф) ізохро́на
jogged ~ = ла́мана лі́нія; лі́нія із зало́мом
joint ~ = стична́ лі́нія, лі́нія сти́ку
Kikuchi ~ = (кф) лі́нія Кіку́чі
Kossel ~ = Ко́селева лі́нія
layer ~ = шаро́ва лі́нія
Lecher ~ = (ел.) Ле́херова (мі́рча) лі́нія
level ~ = лі́нія рі́вня
limit ~ = межова́ лі́нія (на карті)
limiting ~ = обме́жувальна лі́нія
liquidus ~ = (тд) лі́квідус, лі́нія лі́квідусу
load ~ = (ел.) лі́нія наванта́ги [наванта́ження]
loaded ~ = (ел.) наванта́жена лі́нія
long ~ = до́вга лі́нія
lossy ~ = (ел.) великовтра́тна лі́нія
low-loss ~ = (ел.) маловтра́тна лі́нія
loxodromic ~ = локсодро́ма
Lüders (flow) ~ = Лю́дерсова лі́нія
Lyman ~ = (сп.) Ла́йманова лі́нія
Mach ~ = Ма́хова лі́нія
magnetic ~ = (of flux/force) магне́тна силова́ лі́нія
magnetostrictive delay ~ = магнетостри́кційна лі́нія за́тримки
mean ~ = 1. бісектри́са; сере́динна лі́нія 2. сере́дня [усере́днена] лі́нія
measuring ~ = мі́рча [вимі́рювальна] лі́нія
median ~ = медія́на, сере́динна лі́нія
meridian ~ = полудне́ва лі́нія
metric ~ = міліме́т(е)р
missing ~ = забра́кла лі́нія
multiplet ~ = мультипле́тна лі́нія
multiwire transmission ~ = багатодро́това [багатодроти́нна] лі́нія пересила́ння
nebular ~ = (астр.) небуля́рна лі́нія
Neumann ~ = (матем.) Но́йманова лі́нія
neutral ~ = нейтра́льна лі́нія
nodal ~ = лі́нія вузлі́в
nonconcurrent ~s = неперети́нні прямі́
nondiagram ~ = недіягра́мна лі́нія
nonintersecting ~s = неперети́нні лі́нії
normal ~ = норма́ль [норма́ля]
number ~ = числова́ вісь
numbered ~ = зацифро́вана лі́нія
oblique ~ = скісна́ лі́нія
open ~ = розі́мкнена [незі́мкнена] лі́нія
open-circuited ~(ел.) неза́мкнена лі́нія
oriented ~ = (з)орієнто́вана [спрямо́вана] лі́нія [пряма́]
orthodromic ~ = ортодро́ма
orthogonal ~s = перпендикуля́рні прямі́
orthopolar ~ = ортополя́рна пряма́
outer normal ~ = зо́внішня норма́ль [норма́ля]
outgoing ~ = виходо́ва лі́нія
overlapping ~s = накла́дені лі́нії (резонансні, спектральні тощо)
parallel ~s = парале́льні [рівнобі́жні] лі́нії
Paschen ~ = (сп.) Па́шенова лі́нія
peaky ~ = лі́нія з ма́ксимумом
perpendicular ~ = перпендикуля́р
phase equilibrium ~ = крива́ фа́зової рівнова́ги
photoelectron ~ = фотоелектро́нна лі́нія (спектральна)
plotted ~ = побудо́вана (за точками) лі́нія [крива́]
plumb ~ = 1. вертика́льна [прямови́сна] лі́нія 2. струна́ виска́; лі́нія виска́
polar ~ = поля́ра
polygonal ~ = ла́мана лі́нія
potential ~ = еквіпотенція́льна лі́нія
power ~ = електри́чна [силова́] лі́нія
power-transmission ~ = лі́нія електропересила́ння
principal ~ = лі́нія, парале́льна до площини́ проє́кцій
processing ~ = пото́кова лі́нія
product(ion) ~ = виробни́ча лі́нія
profile ~ = про́фільна лі́нія, лі́нія про́філю
projective ~ = проєкти́вна пряма́
pseudobroken ~ = псевдола́мана лі́нія
pseudopolygonal ~ = псевдола́мана лі́нія
quarter-wave ~ = чвертьхвильова́ лі́нія
radio recombination ~ = рекомбінаці́йна радіолі́нія (спектральна)
quark ~ = ква́ркова лі́нія
Rayleigh ~ = лі́нія Ре́йлі [Реле́єва лі́нія]
reaction ~ = крива́ реа́кції
real ~ = (матем.) ді́йсна вісь
recoil ~ = лі́нія ві́друху
rectifying ~ = спря́млювальна пряма́
reference ~ = 1. лі́нія ві́дліку ба́зова [ре́перна, опо́рна] лі́нія; лі́нія порі́внювання; вихідна́ [початко́ва] лі́нія 2. (матем.) ба́зисна лі́нія 3. (геод.) рефере́нц-лі́нія
regression ~ = крива́ [лі́нія] реґре́сії
resolved ~ = ви́різнена лі́нія (спектральна)
resonance ~ = резона́нсна лі́нія, лі́нія резона́нсу
resultant ~ = вислідна́ лі́нія
reversed (spectral) ~ = обе́рнена (спектральна) лі́нія
rhumb ~ = локсодро́ма, локсодро́мна крива́
rotational (spectral) ~ = оберто́ва (спектральна) лі́нія
sagittal ~ = саґіта́льна лі́нія
satellite ~ = сателі́тна лі́нія (спектральна)
sawtooth ~ = пиля́ста [пилча́ста] лі́нія
scan(ning) ~ = лі́нія сканува́ння; лі́нія розго́ртки
Schmidt ~s = (яф) Шмі́дтові лі́нії
Schottky ~ = (тт) крива́ Шо́ткі
screw ~ = ґвинтова́ лі́нія
secant ~ = січна́ (лі́нія)
second principal ~ = фронта́ль [фронта́ля]
self-reversed ~ = самообе́рнена (спектральна) лі́нія
semi-infinite ~ = напівнескінче́нна (пряма́) лі́нія
semiforbidden ~ = напівзаборо́нена (спектральна) лі́нія
service ~s = комуніка́ції
sharp (spectral) ~ = чітка́ (спектра́льна) лі́нія
shear ~ = лі́нія зрі́зу
shifted ~ = зсу́нена лі́нія
short ~ = коро́тка лі́нія
shortest ~ = найкоро́тша лі́нія
side ~ = бічна́ лі́нія; відгалу́ження
single-particle ~ = одночасти́нко́ва лі́нія
single-wire ~ = однодро́това [однодроти́нна] лі́нія
singlet ~ = синґле́т, синґле́тна лі́нія
skew ~s = (матем.) (взає́мно) мимобі́жні лі́нії
slant(ing) ~ = 1. похи́ла [скісна́] лі́нія 2. скісна́ ри́ска
slip ~ = лі́нія ко́взу
slope ~ = лі́нія уко́су
slotted ~ = 1. щіли́нна мі́рча [вимі́рювальна] лі́нія 2. щіли́нний хвилеві́д
smooth ~ = гла́дка лі́нія
snow ~ = межа́ ві́чного сні́гу
solid ~ = суці́льна лі́нія [крива́]
solidus ~ = со́лідус, лі́нія [крива́] со́лідусу
sounding ~ = лот
spectral ~ = спектра́льна лі́нія
spectrum ~ = спектра́льна лі́нія
spiral ~ = спіра́ль [спіра́ля]
split ~ = розще́плена лі́нія
standard (spectral) ~ = етало́нна (спектра́льна) лі́нія
steam ~ = паропро́від
Stokes ~ = Сто́ксова лі́нія
straight ~ = пряма́ (лі́нія)
strap ~ = вузька́ сму́га, стрі́чка
streak ~ = прожилко́ва лі́нія (у плині)
stream ~ = лі́нія течії́
stress ~ = ізоста́та
striction ~ = стрикці́йна лі́нія, лі́нія сти́ску; горлова́ лі́нія
structure ~ = структу́рна лі́нія
superstructure ~ = надструкту́рна лі́нія
supply ~ = лі́нія постача́ння; лінія жи́влення
supporting ~ = опо́рна пряма́
tangent ~ = доти́чна (лі́нія)
tape ~ = мірча́ [вимі́рювальна] стрі́чка
telecommunication ~ = телекомунікаці́йна лі́нія, лі́нія дале́кого зв’язку́
telephone ~ = телефо́нна лі́нія
telluric ~ = (сп.) телури́чна лі́нія
three-wire ~ = тридроти́нна [тридро́това] лі́нія
tie ~ = 1. сполуча́льна [з’є́днувальна] лі́нія, лі́нія зв’язку́ 2. (на фазовій діяграмі) коно́да
time ~ = часова́ лі́нія
transfer ~ = автомати́чна лі́нія
transauroral ~ = трансавро́рна лі́нія (спектральна)
transmission ~ = (ел.) лі́нія пересила́ння; лі́нія зв’язку́
transversal ~ = січна́ (лі́нія)
triplet ~ = трипле́т, трипле́тна лі́нія
trunk ~ = маґістра́льна лі́нія
twin-wire ~ = дводро́това [дводроти́нна] лі́нія
ultrasonic delay ~ = ультразвукова́ лі́нія за́тримки
unbalanced ~ = несиметри́чна лі́нія (пересилання)
unicursal ~ = унікурсальна лі́нія
unresolved ~ = неви́різнена лі́нія (спектральна)
unsharp (spectral) ~ = розми́та (спектральна) лі́нія
vector ~ = ве́кторна лі́нія
vertical ~ = вертика́ль [вертика́ля], вертика́льна лі́нія
vertical Bloch ~ = вертика́льна Бло́хова лі́нія
vibrational (spectral) ~ = коливна́ (спектральна) лі́нія
vortex ~ = вихоро́ва лі́нія
waiting ~ = че́рга
water ~ = див. waterline
wavy ~ = хвиля́ста лі́нія
wire ~ = дрото́ва [дроти́нна] лі́нія
world ~ = світова́ лі́нія див. тж worldline
yrast ~ = іра́стова лі́нія, іра́ст-лі́нія
zero ~ = 1. нульова́ лі́нія 2. нейтра́льна вісь
mass ма́са || ма́совий
[mæs]
~ of a body = ма́са ті́ла
~ of a celestial body = ма́са небе́сного ті́ла
above-critical ~ = надкрити́чна ма́са
acoustic ~ = акусти́чна ма́са
active gravitational ~ = акти́вна ґравітаці́йна ма́са
actual ~ = факти́чна ма́са
air ~ = пові́тряна ма́са
apparent additional ~ = (фіз. плинів) позі́рна [приє́днана] ма́са
atomic ~ = ма́са а́тома, а́томна ма́са
bare ~ = (тп) ма́са го́лої части́нки, за́родко́ва [механі́чна] маса
conserved ~ = збережна́ ма́са
constant ~ = ста́ла ма́са (на відміну від змінної)
constituent ~ = ма́са складника́ (системи частинок), конституе́нтна ма́са
critical ~ = крити́чна ма́са
cyclotron ~ = ефекти́вна циклотро́нна ма́са
disturbing ~ = збу́рювальна ма́са
effective ~ = ефекти́вна ма́са
effective cyclotron ~ = ефекти́вна циклотро́нна ма́са
electromagnetic ~ = електромагне́тна ма́са
electron ~ = ма́са електро́на
electron rest ~ = ма́са спо́кою електро́на
equivalent ~ = еквівале́нтна ма́са
excess ~ = надлишко́ва ма́са
extra ~ = надлишко́ва ма́са
field ~ = польова́ ма́са
final ~ = кінце́ва ма́са
finite ~ = скінче́нна ма́са
fixed ~ = ста́ла ма́са (задана)
flow ~ = ма́са пото́ку
fluid ~ = пли́нова ма́са
gravitational ~ = ґравітаці́йна ма́са
gravitating ~ = ґравітівна́ [тяжі́йна] ма́са
hidden ~ = (астр.) прихо́вана ма́са
imaginary ~ = уя́вна ма́са
inertial ~ = іне́ртна [інерці́йна] ма́са
infinite ~ = нескінче́нна ма́са
initial ~ = початко́ва ма́са
intermediate ~ = промі́жна́ ма́са
invariable ~ = незмі́нна ма́са
invariant ~ = інварія́нтна ма́са
irreducible ~ = незвідна́ ма́са
isotope ~ = ма́са ізото́пу
longitudinal ~ = поздо́вжня ма́са
luminous ~ = (астр.) світна́ ма́са
mass-average molar ~ = середньома́сова моля́рна ма́са
mechanical ~ = (тп) ма́са го́лої части́нки, за́родко́ва [механі́чна] ма́са
missing ~ = забра́кла ма́са, неста́ча [дефе́кт] ма́си
molar ~ = моля́рна ма́са
molecular ~ = ма́са моле́кули
molten ~ = розто́плена ма́са
mountain ~ = гірськи́й маси́в
muon rest ~ = ма́са спо́кою мюо́на
negative ~ = від’є́мна [неґати́вна] ма́са
negligible ~ = нехто́вно мала́ ма́са
neutrino ~ = ма́са нейтри́на
neutron ~ = ма́са нейтро́на
nonrenormalized ~ = неперенормо́вана ма́са
nonvanishing ~ = незнико́ма ма́са
nonzero ~ = ненульова́ ма́са
nuclear ~ = ма́са ядра́
nucleation ~ = за́родко́ва ма́са
nucleon ~ = ма́са нукло́на
nucleus ~ = ма́са ядра́
nuclide ~ = ма́са нуклі́да
number-average molar ~ = середньочислова́ моля́рна ма́са
particle ~ = ма́са части́нки
point-particle ~ = ма́са матерія́льної то́чки
predicted ~ = розрахунко́ва [теорети́чна] ма́са, розрахунко́ве [теорети́чне] зна́чення ма́си
proper ~ = власти́ва ма́са
proton ~ = ма́са прото́на
proton rest ~ = ма́са спо́кою прото́на
reciprocal ~ = обе́рнена ма́са
reduced ~ = 1. зве́дена ма́са 2. зме́ншена ма́са
relative atomic ~ = відно́сна а́томна ма́са
relative molecular ~ = відно́сна моле́кульна ма́са
relativistic ~ = релятивісти́чна ма́са
renormalized ~ = перенормо́вана ма́са
rest ~ = ма́са спо́кою
rock ~ = (геол.) то́вща поро́ди
rotating ~ = оберто́ва ма́са
spherical ~ = сфери́чна ма́са
spinning ~ = оберто́ва ма́са
stellar ~ = ма́са зорі́
structural ~ = ма́са констру́кції
subcritical ~ = підкрити́чна ма́са
supercritical ~ = надкрити́чна ма́са
unit ~ = одини́чна ма́са
variable ~ = змі́нна ма́са
vanishing ~ = знико́ма ма́са
virial-theorem ~ = вірія́льна ма́са
virtual ~ = 1. віртуа́льна ма́са 2. (астр.) приє́днана ма́са
total ~ = сума́рна [по́вна] ма́са
transverse ~ = попере́чна ма́са
zero ~ = нульова́ ма́са
meter II 1. вимі́рювач, мірни́к, мі́рчий [вимі́рювальний] при́лад [при́стрій] 2. лічи́льник
['miːtə, 'miːt̬ər]
activity ~ = вимі́рювач радіоакти́вности
adjustable-range ~ = при́лад із реґульо́вним діяпазо́ном вимі́рювання
badge ~ = плівко́ви́й дози́мет(е)р
balance ~ = балансомі́р
batch ~ = доза́тор, дозува́ч
brightness ~ = вимі́рювач яскра́вости, яскравомі́р
capacitance ~ = вимі́рювач (електро)мі́сткости, фарадме́т(е)р
coercive-force ~ = коерци́мет(е)р
correlation ~ = корело́мет(е)р, корело́граф
counting rate ~ = інтенси́мет(е)р, вимі́рювач шви́дкости підрахо́вування
current ~ = гідрометри́чна тру́бка
deflection-type ~ = вимі́рювач з відхи́лювальним при́строєм
digital ~ = цифрови́й вимі́рювач
direct-reading ~ = прямопоказо́вий вимі́рювач
dose ~ = (заст.) дози́мет(е)р
dose-rate ~ = вимі́рювач [дози́мет(е)р] поту́жности до́зи (радіяції)
dual ~ = вимі́рювач з двома́ шка́лами
electric ~ = електролічи́льник, електри́чний лічи́льник
elevation ~ = еклі́мет(е)р
expanded-scale ~ = вимі́рювач з розтя́гненою шкало́ю
exposure ~ = 1. (фото)експоно́мет(е)р, (фото)експози́мет(е)р 2. дози́мет(е)р, вимі́рювач (експозиці́йної) до́зи
exposure rate ~ = вимі́рювач поту́жности опромі́нювання
flow ~ = витратомі́р, доза́тор пли́нів (рідин, газів, сипких речовин)
fluid ~ = див. flow ~
frequency ~ = частотомі́р
gas ~ = 1. га́зовий лічи́льник, лічи́льник ви́трат га́зу, газомі́р 2. га́зовий годи́нник
geodetic-distance ~ = геодези́чний відстанемі́р
gravity ~ = ґраві́мет(е)р
hardness ~ = вимі́рювач тве́рдости, твердомі́р
heterodyne frequency ~ = гетероди́нний хвилемі́р
induction ~ = індукто́мет(е)р, вимі́рювач індукти́вности
integrating ~ = інтеґрува́льний вимі́рювач [мі́рчий при́лад]
level ~ = рівнемі́р
light ~ = експоно́мет(е)р, експози́мет(е)р
limited-range ~ = вимі́рювач із обме́женим діяпазо́ном
liquid ~ = витратомі́р рідини́
modulation ~ = модуло́мет(е)р, вимі́рювач коефіціє́нтів модуля́ції
moving-coil ~ = вимі́рювач із рухо́мим котко́м, магнетоелектри́чний вимі́рювач
multifunction test ~ = мультиме́т(е)р, (універсальний) те́стер
multirange ~ = багатодіяпазо́нний вимі́рювач
multiscale ~ = багатошка́льний вимі́рювач
noise ~ = вимі́рювач шу́му, шумомі́р
opacity ~ = денсито́метер
personal exposure ~ = індивідуа́льний дози́мет(е)р
phase(‑angle) ~ = фазо́мет(е)р
photoelectric exposure ~ = фотоелектри́чний експоно́мет(е)р
pointer ~ = стрілко́ви́й вимі́рювач [мі́рчий при́лад]
polarized ~ = поля́рний вимі́рювач
porosity ~ = порози́мет(е)р
pulse ~ = вимі́рювач і́мпульсів, імпульсомі́р
Q ~ = вимі́рювач добро́тности, куме́т(е)р
quality-factor ~ = вимі́рювач добро́тности, куме́т(е)р
radiation ~ = радіо́мет(е)р
radiation survey ~ = див. survey ~
rate ~ = інтенси́мет(е)р
recording ~ = запи́сувач, реєстра́тор
reed frequency ~ = вібраці́йний вимі́рювач частоти́
relative ionospheric opacity ~ = ріо́мет(е)р
resistance ~ = вимі́рювач о́пору
Roentgen ~ = рентґено́мет(е)р
standing-wave(‑ratio) ~ = індика́тор стоя́чих хвиль
survey ~ = пошуко́вий радіяці́йний лічи́льник/дози́мет(е)р, пошуко́вий дозиметри́чний при́лад
switchboard ~ = щитови́й вимі́рювач
tau ~ = тауме́т(е)р
tesla ~ = тесламе́т(е)р
torque ~ = моменто́мет(е)р, вимі́рювач крути́льного моме́нту
transmittance ~ = вимі́рювач коефіціє́нта пропуска́ння
turbidity ~ = нефело́мет(е)р
vibrating-reed frequency ~ = вібраці́йний вимі́рювач частоти́
vibration ~ = вібро́мет(е)р
water ~ = водомі́р
metering 1. мі́ряння/вимі́рювання//ви́міряння || мі́рчий, вимі́рювальний 2. реєстра́ція || реєстраці́йний 3. дозува́ння || дозува́льний
['miːtərɪŋ, 'miːt̬-]
exposure ~ = експономе́трія
flow ~ = витратомі́ряння
remote ~ = телеметрі́я, телемі́ряння, дистанці́йне мі́ряння [вимі́рювання]
method 1. ме́тод, мето́да; підхі́д; спо́сіб ■ to develop a ~ розробля́ти//розроби́ти ме́тод; to employ a ~ застосо́вувати//застосува́ти ме́тод 2. (мн.) мето́дика; техноло́гія
['mεθəd]
~ of analysis = ме́тод [спо́сіб] ана́лізу
~ of balayage = ме́тод виміта́ння (Пуанкаре)
~ of caustics = ме́тод кау́стик
~ of characteristic curves = ме́тод характери́стик
~ of collective variables = ме́тод колекти́вних змі́нних
~ of complete induction = ме́тод математи́чної інду́кції
~ of conjugate gradients = ме́тод спря́жених ґрадіє́нтів
~ of crystal growth = ме́тод виро́щування криста́лів
~ of diagonals = ме́тод діягона́лей
~ of distorted waves = ме́тод (з)деформо́ваних хвиль
~ of elimination = ме́тод вилуча́ння (невідомих)
~ of equating coefficients = ме́тод прирі́внювання коефіціє́нтів
~ of estimation = ме́тод [спо́сіб] оці́нювання
~ of finite differences = ме́тод скінче́нних різни́ць
~ of false position = ме́тод хи́бної пози́ції
~ of frustrated total reflection = ме́тод пору́шеного по́вного вну́трішнього відбива́ння
~ of image charges = ме́тод (дзерка́льних) о́бразів/зобра́жень
~ of images = ме́тод (дзерка́льних) о́бразів/зобра́жень
~ of incremental rates = (ел.) ме́тод відно́сних при́ростів
~ of induction = ме́тод інду́кції
~ of infinite descent = ме́тод нескінче́нного спу́ску
~ of joining = (solutions) ме́тод [спо́сіб] зшива́ння (розв’язків)
~ of joints = ме́тод виріза́ння вузлі́в
~ of (the) least squares = ме́тод найме́нших квадра́тів
~ of linear muffin-tin [MT] orbitals = ме́тод ліні́йних MT-орбіта́лей
~ of mathematical induction = ме́тод математи́чної інду́кції
~ of moments = ме́тод моме́нтів
~ of nuclear recoil = ме́тод відру́шених я́дер
~ of partial fractions = ме́тод елемента́рних дро́бів
~ of partial waves = ме́тод парці́йних [парція́льних] хвиль
~ of partitioning the variables = ме́тод відокре́млювання змі́нних
~ of potentials = ме́тод потенція́лів
~ of principal axes = ме́тод головни́х осе́й
~ of proportional parts = ме́тод ліні́йної інтерполя́ції
~ of reduction to absurdity = ме́тод зве́дення до абсу́рду
~ of reiteration = ме́тод повто́рювання
~ of resolution = ме́тод розклада́ння сил
~ of small perturbations = ме́тод мали́х збу́рень
~ of splitting = ме́тод дробо́ви́х кро́ків, ме́тод розче́плювання
~ of statistical testing = ме́тод статисти́чних спроб, ме́тод Мо́нте-Ка́рло
~ of steepest descent = ме́тод перева́лу
~ of straight lines = ме́тод прями́х
~ of successive approximations = ме́тод послідо́вних набли́жень
~ of thirds = ме́тод трети́н
~ of totally orthogonal plane waves = ме́тод цілко́м ортогоналізо́ваних пло́ских хвиль
~ of undetermined coefficients = ме́тод неви́значених коефіціє́нтів
~ of variation of parameters [constants] = ме́тод варія́ції дові́льної ста́лої
absolute ~ = абсолю́тний ме́тод (міряння)
absorption ~ = абсорбці́йний ме́тод
acceleration ~ = ме́тод пришви́дшування
access ~ = ме́тод [спо́сіб] до́ступу
access-oriented ~ = ме́тод обчи́слювання, зале́жний від до́ступу до да́них
activation ~ = 1. ме́тод [спо́сіб] активува́ння 2. активаці́йний ме́тод
addition ~ = ме́тод [спо́сіб] додава́ння
adjoint-difference ~ = ме́тод спря́жених різни́ць
adjustment ~ = 1. ме́тод [спо́сіб] реґулюва́ння [юстува́ння] 2. ме́тод вилуча́ння (відбігів від загальної тенденції)
advanced ~ = нові́тній ме́тод
alternating-direction ~ = ме́тод змі́нних на́прямів
alternative ~ = альтернати́вний ме́тод
Amouyal-Benoist-Horowitz ~ = ме́тод Амуя́ла-Бенуа́-Го́ровіца
analog ~ = ме́тод анало́гій
analytic ~ = аналіти́чний ме́тод
application ~ = ме́тод [спо́сіб] наклада́ння (покриву тощо)
approximate ~ = набли́жений ме́тод
approximate calculation ~ = ме́тод [спо́сіб] набли́женого обчи́слювання
approximate computation ~ = ме́тод [спо́сіб] набли́женого обчи́слювання
approximation ~ = ме́тод набли́жень
Argelander ~ = А́рґелендерів ме́тод
argon ~ = арґоно́вий ме́тод радіодатува́ння [визнача́ння ві́ку]
asymptotic ~ = асимптоти́чний ме́тод
augmented-plane-wave [APW] ~ = ме́тод приє́днаних пло́ских хвиль
augmented-spherical-wave ~ = ме́тод приє́днаних сфери́чних хвиль
averaging ~ = ме́тод [спо́сіб] усере́днювання
axiomatic ~ = аксіомати́чний [аксіо́мний] ме́тод, ме́тод постула́тів
back-reflection ~ = ме́тод зворо́тного відбива́ння
balance(d) ~ = компенсаці́йний [нульови́й] ме́тод, нуль-ме́тод (міряння)
balancing ~ = ме́тод [спо́сіб] зрівнова́жування
ball-and-ring ~ = ме́тод кільця́ та ку́лі (міряти температуру топлення смол)
ballistic ~ = балісти́чний ме́тод
basic ~ = основни́й ме́тод [спо́сіб]
batch ~ = паке́тний ме́тод [спо́сіб]; періоди́чний ме́тод [спо́сіб]
batching ~ = ме́тод [спо́сіб] дозува́ння
Bethe-Peierls ~ = ме́тод Бе́те-Па́єрлса
Bethe-Tait ~ = ме́тод Бе́те-Те́йта
binary-encounter ~ = ме́тод подві́йних зі́ткнень
Bogolyubov ~ = ме́тод Боголю́бова
Bohm-Gross ~ = ме́тод Бо́ма-Ґро́са
boiling-point ~ = ебуліоскопі́чний ме́тод (визначання молекульної ваги)
bolometric ~ = болометри́чний ме́тод [спо́сіб]
Born-Oppenheimer ~ = ме́тод Бо́рна-О́пенгаймера
Bragg-Gray ~ = ме́тод Бре́ґа-Ґре́я
bridge ~ = містко́вий ме́тод [спо́сіб]
bridge null ~ = нульови́й містко́вий ме́тод [спо́сіб]
bromate ~ = (of analysis) броматоме́трія
Brückner ~ = Брю́кнерів ме́тод
bright-field ~ = ме́тод сві́тлих полі́в
brittle-varnish ~ = ме́тод ла́кових по́кривів
bubble ~ = бульбашко́вий ме́тод (визначання в’язкости)
Bürger ~ = Бю́рґерів ме́тод
calculation ~ = ме́тод [спо́сіб] обчи́слювання
calibration ~ = ме́тод [спо́сіб] калібрува́ння [ґрадуюва́ння]
calorimetric ~ = калориметри́чний ме́тод [спо́сіб]
capillary ~ = капіля́рний ме́тод (of surface-tension measurement – міряння поверхневого натягу; of viscosity measurement – міряння в’язкости)
cascade ~ = каска́довий ме́тод [спо́сіб]
Case ~ = Ке́йсів ме́тод
cavity ~ = резона́торний ме́тод [спо́сіб]
centrifuge ~ = ме́тод [спо́сіб] центрифугува́ння
charged-plunger ~ = ме́тод заря́дженого плу́нжера
chemical ~ = хемі́чний ме́тод
Chew-Low ~ = ме́тод Чу-Ло́у
chopped-beam ~ = ме́тод перери́вчастого стру́меня, ме́тод перерива́ння стру́меня
classification ~ = ме́тод [спо́сіб] класифіка́ції [систематиза́ції, впорядко́вування]
coating ~ = ме́тод [спо́сіб] нано́шення по́криву (на поверхню)
coherent-state ~ = ме́тод когере́нтних ста́нів
coincidence ~ = ме́тод збі́гів
collective ~ = колекти́вний ме́тод (пришвидшування)
collective-coordinate ~ = ме́тод колекти́вних координа́т
collocation ~ = ме́тод колока́цій
colorimetric ~ = колориметри́чний ме́тод
combination ~ = ме́тод комбіна́цій (of solving systems of linear equations – для розв’язування систем лінійних рівнянь)
combined ~ = комбіно́ваний ме́тод
comparative ~ = порівня́льний ме́тод
comparison ~ = 1. ме́тод [спо́сіб] порі́внювання 2. компенсаці́йний [нульови́й] ме́тод (міряння) 3. ме́тод мажора́нт (for ordinary differential equations – для звичайних диференційних рівнянь)
compensation ~ = 1. компенсаці́йний [нульови́й] ме́тод (міряння) 2. ме́тод [спо́сіб] компенсува́ння
complicated ~ = складни́й (щодо виконання) ме́тод [спо́сіб]
computation ~ = ме́тод [спо́сіб] обчи́слювання
computer ~ = комп’ю́терний [компу́торний] ме́тод
conductance-measuring ~ = кондуктометри́чний ме́тод [спо́сіб]
conformal-mapping ~ = ме́тод конфо́рмних перетво́рень
contact ~ = конта́ктовий ме́тод [спо́сіб]
continuous ~ = непере́рвний ме́тод [спо́сіб]
conventional ~ = станда́ртний [загальнопри́йнятий, звича́йний] ме́тод [спо́сіб]
convergence-preserving ~ of summation = ме́тод [спо́сіб] сумува́ння [підсумо́вування] зі збере́женням збі́жности
cooling ~ = ме́тод [спо́сіб] охоло́джування
coordinate ~ = ме́тод координа́т
coprecipitation ~ = ме́тод спі́льного оса́джування
correlation ~ = кореляці́йний ме́тод
count(ing) ~ = ме́тод [спо́сіб] підрахо́вування
counterpoise ~ = ме́тод замі́щування (у зважуванні)
coupled-channels ~ = ме́тод зв’я́заних кана́лів
critical-path ~ = ме́тод крити́чного шля́ху
crude ~ = гру́бий [нето́чний] ме́тод [спо́сіб]
cryoscopic ~ = кріоскопі́чний ме́тод
cut-and-try ~ = 1. ме́тод спроб 2. ме́тод добира́ння
cyclic-currents ~ = ме́тод ко́нтурних стру́мів
dark-field ~ = ме́тод те́мних полі́в
Debye-Scherrer ~ = ме́тод Деба́я-Ше́рера
decontamination ~ = ме́тод [спо́сіб] дезактива́ції
decremental-neighborhood ~ = ме́тод зву́жуваних о́колів
deductive ~ = дедукти́вний ме́тод
deflection ~ = ме́тод ві́дхилів
delayed-coincidence ~ = ме́тод запі́знілих [затри́маних] збі́гів
deposition ~ = ме́тод [спо́сіб] оса́джування (речовини на поверхню)
derivation ~ = ме́тод [спо́сіб] ви́ведення (формули)
deriving ~ = ме́тод [спо́сіб] ви́ведення (формули)
describing function ~ = ме́тод гармоні́чного бала́нсу
detection ~ = ме́тод [спо́сіб] реєструва́ння [виявля́ння]
difference ~ = різнице́вий ме́тод
differential ~ = різнице́вий ме́тод
diffraction ~ = дифракці́йний ме́тод
diffusion ~ = дифузі́йний ме́тод
digital ~ = цифрови́й ме́тод
dilatometric ~ = дилатометри́чний ме́тод
dilution ~ = ме́тод [спо́сіб] розво́дження [розве́дення]
dip-angle ~ = ме́тод кута́ на́хилу
dipping ~ = імерсі́йний ме́тод, ме́тод зану́рювання
direct ~ = прями́й ме́тод [спо́сіб]
direct-vision ~ = прями́й візуа́льний ме́тод, ме́тод прямо́го спостеріга́ння
discrete-ordinate ~ = ме́тод дискре́тних ордина́т
dispersion ~ = дисперсі́йний ме́тод [спо́сіб]
Doppler-shift-attenuation [DSA] ~ = ме́тод ме́ншання До́плерового зсу́ву
double-resonance ~ = ме́тод подві́йного резона́нсу
double-weighing ~ = ме́тод дворазо́вого [подві́йного] зва́жування
drop-weight ~ = ме́тод крапли́нної ма́си (міряти поверхневий натяг)
dye-penetrant ~ = ме́тод барвникі́в (виявляти дефекти)
dynamic ~ = динамі́чний ме́тод (міряння)
echo ~ = е́хо-ме́тод, ме́тод відлу́ння
eddy-current ~ = ме́тод вихоро́вих стру́мів
effective-mass ~ = ме́тод ефекти́вної ма́си
effective-potential ~ = ме́тод ефекти́вного потенція́лу
efficient ~ = ефекти́вний ме́тод
Egerton ~ = Е́ґертонів ме́тод
eikonal ~ = ейкона́льний ме́тод
elaborate ~ = 1. докла́дний ме́тод 2. складни́й ме́тод [спо́сіб]
elastic-compliance ~ = ме́тод пружно́ї пода́тливости
electrical ~ = електри́чний ме́тод [спо́сіб]
electron-diffraction ~ = електронографі́чний ме́тод, ме́тод дифра́кції електро́нів
electron-orbit ~ = ме́тод електро́нних орбі́т
electron-paramagnetic-resonance [EPR] ~ = ме́тод електро́нного парамагне́тного резона́нсу [ЕПР]
electrophoretic ~ = ме́тод електрофоре́зу
electrostatic ~ = електростати́чний ме́тод
emanation ~ = еманаці́йний ме́тод
equal-altitude ~ = ме́тод одна́ко́вих висо́т
equal-deflection ~ = ме́тод одна́ко́вих ві́дхилів
error-compensation ~ = ме́тод [спо́сіб] компенсува́ння по́хибок
escalator ~ = (матем.) ескала́торний ме́тод
estimation ~ = ме́тод [спо́сіб] оці́нювання
Euler ~ = О́йлерів ме́тод
Ewald-Kornfeld ~ = ме́тод Е́вал(ь)да-Ко́рнфел(ь)да
exact ~ = то́чний ме́тод
excitation ~ = ме́тод збу́джування
exhaustion ~ = ме́тод виче́рпування
expansion ~ = ме́тод розвива́ння [розви́нення] в ряд
experimental ~ = до́слідний [експеримента́льний] ме́тод
extended ~ = узага́льнений [поши́рений] ме́тод (to – на)
extrapolation ~ = 1. екстраполяці́йний ме́тод 2. ме́тод [спо́сіб] екстраполюва́ння [екстраполя́ції]
fabrication ~s = техноло́гія виготовля́ння
factorization ~ = ме́тод [спо́сіб] факториза́ції
falling-ball ~ = ме́тод па́дання ку́льки (визначати в’язкість)
falling-drop ~ = крапли́нний ме́тод, ме́тод падно́ї крапли́ни [па́дання крапли́ни] (міряти густини рідин)
falling-sphere ~ = ме́тод падно́ї ку́льки [па́дання ку́льки] (визначати в’язкість)
Feulgen ~ = Фо́йльґенів ме́тод
Feynman graph ~ = ме́тод Фа́йнменових діягра́м, Фа́йнменів діягра́мний ме́тод
fine ~ = тонки́й [то́чний] ме́тод [спо́сіб]
finitary ~ = фіні́тний ме́тод
finite-difference ~ = ме́тод скінче́нних різни́ць
finite-element ~ = ме́тод скінче́нних елеме́нтів
Fischer-Hinnen ~ = ме́тод Фі́шера-Гі́нена
fitting ~ = ме́тод [спо́сіб] допасо́вування
flotation ~ = флотаці́йний ме́тод
focusing ~ = ме́тод фокусува́ння
formal ~ = форма́льний ме́тод
fractional-step ~ = ме́тод дробо́ви́х кро́ків, ме́тод розче́плювання
freezing-point ~ = кріоскопі́чний ме́тод (визначання молекульної ваги)
frequency-response ~ = ме́тод часто́тних характери́стик
Frobenius ~ = Фробе́ніусів ме́тод
functional ~ = функціона́льний ме́тод [підхі́д]
Galerkin ~ = ме́тод Гале́ркина [Ґальо́ркіна]
Galerkin-Petrov ~ = ме́тод Гале́ркина-Петро́ва [Ґальо́ркіна-Петро́ва]
galvanometric ~ = ґальванометри́чний ме́тод
generalized ~ = узага́льнений ме́тод (for – на)
generator-coordinate ~ = ме́тод твірни́х [ґенера́торних] координа́т
Gorter-Rose ~ = ме́тод Ґо́ртера-Ро́уза
gradient ~ = ґрадіє́нтний ме́тод
Gräffe ~ = ме́тод Ґре́фе
graph ~ = ме́тод (тео́рії) гра́фів
graphic(al) ~ = графі́чний ме́тод
graphic-analytical ~ = графоаналіти́чний ме́тод
gravimetric ~ = ґравіметри́чний [вагови́й] ме́тод
Green-function ~ = ме́тод фу́нкцій Ґри́на
grid ~ = сітко́ви́й ме́тод
Griebe-Schiebe ~ = ме́тод Ґри́бе-Ши́бе
Griffiths ~ = Ґри́фітсів ме́тод
group ~ = групови́й ме́тод
group-diffusion ~ = ме́тод групово́ї дифу́зії
group-theory ~ = теоретикогрупови́й ме́тод
gyroscopic ~ = гіроско́пний ме́тод
half-deflection ~ = ме́тод полови́нного ві́дхилу
harmonic-balance ~ = ме́тод гармоні́чного бала́нсу
heating ~ = ме́тод [спо́сіб] нагріва́ння
helium ~ = ге́лієвий ме́тод радіодатува́ння [визнача́ння ві́ку]
heuristic ~ = евристи́чний підхі́д [ме́тод]
high-accuracy ~ = високото́чний ме́тод (обчислювання)
high-energy electron diffraction [HEED] ~ = ме́тод дифра́кції швидки́х [високоенергети́чних] електро́нів
Hittorf ~ = Гі́торфів ме́тод
hodograph ~ = ме́тод годо́графа
Hoffmann ~ = Го́фманів ме́тод
holographic ~ = голографі́чний ме́тод
Holzer ~ = Го́льцерів ме́тод
homogenization ~ = гомогенізаці́йний ме́тод
hook ~ = ме́тод га́ків
Horner ~ = Го́рнерів ме́тод
Householder ~ = Га́усго́лдерів ме́тод
hybrid ~ = гібри́дний ме́тод
hydraulic analogy ~ = ме́тод гідравлі́чної анало́гії
hydrostatic weighing ~ = ме́тод гідростати́чного зва́жування
immersion ~ = імерсі́йний ме́тод, ме́тод зану́рювання
improved ~ = полі́пшений [удоскона́лений] ме́тод
indentation ~ = інде́нторний ме́тод (визначання твердости)
indirect ~ = непрями́й ме́тод [спо́сіб]
induction ~ = індукці́йний ме́тод [спо́сіб]
inefficient ~ = неефекти́вний ме́тод
inexact ~ = нето́чний ме́тод
infinity ~ = (опт.) ме́тод нескінче́нно відда́леної то́чки
in-situ ~ = ме́тод [спо́сіб] (міряння) на мі́сці, позалаборато́рний ме́тод [спо́сіб] (міряння)
integration ~ = ме́тод [спо́сіб] інтеґрува́ння
intercept ~ = ме́тод січни́х (визначання розмірів зернин у мікроструктурі)
interchange-weighing ~ = ме́тод дворазо́вого [подві́йного] зва́жування
interferometric ~ = інтерференці́йний ме́тод
interpolation ~ = 1. інтерполяці́йний ме́тод 2. ме́тод [спо́сіб] інтерполюва́ння [інтерполя́ції]
inverse-scattering-transform ~ = ме́тод обе́рненої зада́чі розсі́ювання
inverse iteration ~ = ме́тод обе́рненого ітерува́ння
inversion ~ = інверсі́йний ме́тод
involved ~ = складни́й ме́тод
ionization ~ = йонізаці́йний ме́тод
isotope-dilution ~ = ме́тод ізото́пного розве́дення
isotope-separation ~ = ме́тод [спо́сіб] відокре́млювання ізото́пів
iteration ~ = 1. ме́тод ітера́цій 2. ме́тод [спо́сіб] ітерува́ння
iterative ~ = ітераці́йний ме́тод
Jaeger ~ = Дже́ґерів ме́тод
Jaeger-Steinwehr ~ = ме́тод Дже́ґера-Шта́йнвера
Kármán-Tsien ~ = ме́тод Ка́рмана-Ци́на
K-harmonics ~ = ме́тод K-гармо́нік
kinematic ~ = кінемати́чний ме́тод
Kjeldahl ~ = К’є́льдалів ме́тод
Klein-Rydberg ~ = ме́тод Кля́йна-Ри́дберґа
Kyropoulos ~ = (of crystal growth) Кіро́пулосів ме́тод (вирощування кристалів)
laboratory ~ = лаборато́рний ме́тод [спо́сіб]
Lagrange ~ = Лаґра́нжів ме́тод
Langmuir-Blodgett ~ = ме́тод Ле́нґмю́ра-Блоджет
lattice ~ = ґратко́вий ме́тод, ме́тод ґра́тки
Laue ~ = ме́тод Ля́уе
LCAO ~ = метод ЛКАО [лі́нійної комбіна́ції а́томних орбіта́лей]
lead ~ = плю́мбумовий [плю́мбієвий] ме́тод радіодатува́ння [визнача́ння ві́ку]
least-square(s) ~ = ме́тод найме́нших квадра́тів
limitation ~ = ме́тод перехо́ду до узага́льненої грани́ці (of a divergent sequence – розбіжної послідовности)
linear ~ = ліні́йний ме́тод
linear-combination-of-atomic-orbitals ~ = див. LCAO ~
linearization ~ = ме́тод [спо́сіб] лінеариза́ції
linearized-augmented(‑plane)-wave ~ = ме́тод лінеаризо́ваних приє́днаних (пло́ских) хвиль
lobing ~ = ме́тод рівносигна́льної зо́ни
low-energy electron diffraction [LEED] ~ = ме́тод дифра́кції пові́льних [низькоенергети́чних] електро́нів
magnetohydrodynamic analog ~ = магнетогідродинамі́чна анало́гія
matching ~ = ме́тод [спо́сіб] узгі́днювання [узго́джування]; ме́тод [спо́сіб] допасо́вування
matrix ~ = ма́тричний ме́тод
maximum-likelihood ~ = ме́тод максима́льної правдоподі́бности
mean-field ~ = ме́тод сере́днього по́ля
mean-value ~ = ме́тод сере́дніх (зна́чень)
measuring ~ = ме́тод [спо́сіб] мі́ряння [вимі́рювання]
mechanical-quadrature ~ = ме́тод механі́чної квадрату́ри
mesh-currents ~ = ме́тод ко́нтурних стру́мів
midsquare ~ = ме́тод сере́дніх квадра́тів
Milne ~ = Мі́лнів ме́тод
minimizing ~ = ме́тод мініміза́ції
minimum-distance ~ = ме́тод мініма́льної ві́дстані
modelng ~ = ме́тод [спо́сіб] моделюва́ння
molecular-dynamics ~ = ме́тод молекуля́рної дина́міки
molecular-orbital ~ = ме́тод моле́кульних [молекуля́рних] орбіта́лей
moments ~ = ме́тод моме́нтів
Monte-Carlo ~ = ме́тод Мо́нте-Ка́рло, ме́тод статисти́чних спроб
moving-averages ~ = ме́тод ковзни́х сере́дніх
moving-boundary ~ = ме́тод рухо́мої межі́
muffin-tin [MT] orbital ~ = ме́тод MT-орбіта́лей
Müller ~ = Мю́лерів ме́тод
multigroup ~ = багатогрупови́й ме́тод
multiple-collision ~ = ме́тод багаторазо́вих зі́ткнень
multiple-time-scale approximation ~ = ме́тод багаточасови́х набли́жень
multiplication ~ = ме́тод [спо́сіб] мно́ження
multistage ~ = багатоета́пний [багатостаді́йний] ме́тод
multistep ~ = багатокро́ковий ме́тод
Muskhelishvili ~ = ме́тод Мусхелішві́лі
nearly-free-electron [NFE] ~ = ме́тод ма́йже ві́льних електро́нів
nephelometric ~ = нефелометри́чний ме́тод
net(‑point) ~ = ме́тод мере́ж
noncontact ~ = неконта́ктовий [безконта́ктовий] ме́тод [спо́сіб]
nonlinear ~ = неліні́йний ме́тод
Nordheim-Scalettar ~ = ме́тод Но́рдгайма-Скейле́тера
normalization ~ = ме́тод [спо́сіб] нормува́ння
nuclear-magnetic-resonance [NMR] ~ = ме́тод ядро́вого/я́дерного магне́тного резона́нсу [ЯМР]
nuclear-quadrupole-resonance [NQR] ~ = ме́тод ядро́вого/я́дерного квадрупо́льного резона́нсу [ЯКР]
null ~ = компенсаці́йний [нульови́й] ме́тод, нуль-ме́тод (міряння)
null-balance ~ = ме́тод нульово́го бала́нсу
numerical ~ = числови́й ме́тод
numerical-simulation ~ = ме́тод [спо́сіб] числово́го моделюва́ння
objective ~ = об’єкти́вний ме́тод
observation ~ = ме́тод [спо́сіб] спостеріга́ння
one-group ~ = одногрупови́й ме́тод
one-stage ~ = одноета́пний [одностаді́йний] ме́тод
one-step ~ = 1. однокро́ковий ме́тод 2. ме́тод окре́мих кро́ків
operator ~ = опера́торний ме́тод
optical ~ = опти́чний ме́тод
optical polarization ~ = опти́чний поляризаці́йний ме́тод
optical recording ~ = опти́чний ме́тод за́пису інформа́ції
optimization ~ = ме́тод [спо́сіб] оптиміза́ції [оптим(із)ува́ння]
ordered-elimination ~ = ме́тод упорядко́ваного вилуча́ння
orthogonalization ~ = ме́тод [спо́сіб] ортогоналіза́ції
orthogonalized-plane-wave ~ = ме́тод ортогоналізо́ваних пло́ских хвиль
orthonormalization ~ = ме́тод [спо́сіб] ортонормува́ння
oscillating-crystal ~ = ме́тод коливно́го криста́лу, ме́тод колива́ння криста́лу
Otto-Lardillon ~ = ме́тод О́то-Лардильйо́на
parabolic ~ = ме́тод пара́бол
particle-in-cell ~ = ме́тод части́нки в комі́рці
partition ~ = ме́тод [спо́сіб] відокре́млювання
partitioning-of-variables ~ = ме́тод відокре́млювання змі́нних
path-integration ~ = ме́тод інтеґрува́ння за траєкто́ріями
Patterson-Harker ~ = ме́тод Па́терсона-Га́ркера
Peierls ~ = Па́єрлсів ме́тод
pendant-drop ~ = ме́тод зави́слої крапли́ни (у мірянні поверхневого натягу)
Penfold-Leiss ~ = ме́тод Пе́нфолда-Ля́йса
peratization ~ = ме́тод ператиза́ції
perturbation ~ = ме́тод збу́рень
perturbed-stationary-states [PSS] ~ = ме́тод збу́рених стаціона́рних ста́нів
phase-contrast ~ = ме́тод фа́зового контра́сту
phase-diagram ~ = ме́тод фа́зової діягра́ми
phase-integral ~ = ме́тод фа́зових інтеґра́лів
phase-modulation ~ = ме́тод фа́зової модуля́ції
phase-plane ~ = ме́тод фа́зової площини́
phase-shift ~ = ме́тод фа́зового зсу́ву, ме́тод зсу́ву фа́зи
phenomenological ~ = феноменологі́чний метод
photoelectric ~ = фотоелектри́чний ме́тод
photographic ~ = фотографі́чний ме́тод
photoluminescence ~ = фотолюмінесценці́йний [фотолюмінесце́нтний] ме́тод
photometric ~ = фотометри́чний ме́тод
plane-wave ~ = ме́тод пло́ских хвиль
Poggendorff ~ = По́ґендорфів ме́тод (first/secondперший/другий)
Poincaré ~ = ме́тод Пуанкаре́
polarographic ~ = полярографі́чний ме́тод
polygonal ~ = ме́тод ла́маних
postulational ~ = аксіо́мний ме́тод, ме́тод постула́тів
potential-drop ~ = ме́тод різни́ці (електри́чних) потенція́лів
potentiometric ~ = потенціометри́чний ме́тод
powder ~ = порошко́вий ме́тод (рентґеноструктурного аналізу)
powder-diffraction ~ = ме́тод дифра́кції на порошку́
power-series ~ = ме́тод степене́вого ря́ду [степене́вих ряді́в]
precision ~ = високото́чний [прецизі́йний] ме́тод (міряння)
predictor-corrector ~ = ме́тод прогнозува́ння та коре́кції
processing ~ = ме́тод [спо́сіб] обробля́ння; (мн.) техноло́гія обробля́ння
product-solution ~ = ме́тод відокре́млювання змі́нних
program-evaluation-and-review-technique [PERT] ~ = ме́тод мереже́вого планува́ння
proton-recoil ~ = ме́тод відру́шених прото́нів
proving ~ = ме́тод [спо́сіб] дово́дження
pseudopotential ~ = ме́тод псевдопотенція́лу
pulse ~ = і́мпульсний ме́тод
pulse-echo ~ = ме́тод відби́тих і́мпульсів
pycnometric ~ = пікнометри́чний ме́тод
quadrature ~ = ме́тод квадрату́р
qualitative ~ = я́кісний ме́тод
quantitative ~ = кі́лькісний ме́тод
radiation ~ = радіяці́йний ме́тод [спо́сіб]
radio-astronomy ~ = радіоастрономі́чний ме́тод
radiocarbon ~ = радіометри́чний [вуглеце́вий] ме́тод радіодатува́ння [визнача́ння ві́ку]
radiographic ~ = радіографі́чний ме́тод
radiometric ~ = радіометри́чний ме́тод [спо́сіб]
radium ~ = ра́дієвий ме́тод радіодатува́ння [визнача́ння ві́ку]
Ramsay-Young ~ = ме́тод Ре́мзі-Я́нґа [Рамза́я-Ю́нґа]
range ~ = ме́тод про́бі́гів
rapid ~ = експре́с-ме́тод
Rayleigh-Jansen ~ = ме́тод Ре́йлі-Я́нсена [Реле́я-Я́нсена]
Rayleigh-Ritz ~ = ме́тод Ре́йлі-Ри́тца [Реле́я-Ри́тца]
recognized ~ = (загально)ви́знаний ме́тод [спо́сіб]
rectangular ~ = ме́тод прямоку́тників
recurrence(‑formula) ~ = рекуре́нтний ме́тод
reduction ~ = ме́тод [спо́сіб] зве́дення
reference ~ = етало́нний ме́тод [спо́сіб]
reflected-wave ~ = ме́тод відби́тих хвиль
reflection ~ = ме́тод відбива́ння
reflection high-energy electron diffraction [RHEED] ~ = ме́тод дифра́кції відби́тих високоенергети́чних [швидки́х] електро́нів
refraction ~ = ме́тод зало́млених хвиль
refrigeration ~ = ме́тод [спо́сіб] охоло́джування
refringent-wave ~ = ме́тод зало́млених хвиль
relative ~ = відно́сний ме́тод (міряння)
relaxation ~ = (матем.) релаксаці́йний ме́тод
renormalization-group ~ = ме́тод ренормгру́пи [ренормалізаці́йної гру́пи]
research ~ = ме́тод дослі́джування; (мн.) мето́дика дослі́джування
resonance ~ = резона́нсний ме́тод
resonance-fluorescence ~ = ме́тод резона́нсної флюоресце́нції
resonating-group ~ = ме́тод резонівни́х груп
response-matrix ~ = ме́тод характеристи́чних ма́триць
revolving-crystal ~ = ме́тод обертно́го криста́лу, ме́тод оберта́ння криста́лу
rigorous ~ = стро́гий ме́тод
riometric ~ = ріометричний ме́тод
Ritz ~ = Ри́тців ме́тод
rod-drop ~ = ме́тод [спо́сіб] скида́ння стри́жня
rolling-crystal ~ = ме́тод хита́ння криста́лу
Römer ~ = Ре́мерів ме́тод [до́слід]
root-squaring ~ = ме́тод підне́сення до квадра́ту
rotating-crystal ~ = ме́тод обертно́го криста́лу, ме́тод оберта́ння криста́лу
rotating-cylinder ~ = ме́тод оберта́ння цилі́ндра
rotating-oscillating-crystal ~ = ме́тод оберта́ння та колива́ння (кристалу)
rotating-rolling-crystal ~ = ме́тод оберта́ння та хита́ння (кристалу)
routine ~ = уста́лений [станда́ртний, загальнопри́йнятий, звича́йний] ме́тод [спо́сіб]
Runge-Kutta ~ = ме́тод Ру́нґе-Ку́та
Rydberg-Klein-Rees [RKR] ~ = ме́тод Ри́дберґа-Кля́йна-Ре́єса
saddle-point ~ = ме́тод перева́лу
sandwich ~ = ме́тод са́ндвіча, ме́тод перемежо́ваних шарі́в
Sawada ~ = ме́тод Сава́ди
scales ~ = ме́тод терезі́в (for algebraic equations – до алґебричних рівнянь)
scattering-matrix ~ = ме́тод ма́триці розсі́ювання
scenario ~ = ме́тод сцена́ріїв
Schleiermacher ~ = Шля́єрмахерів ме́тод
schlieren ~ = (опт.) тіньови́й ме́тод, ме́тод смуг
Schulz ~ = Шу́льців ме́тод
Schuster ~ = Шу́стерів ме́тод
scientific ~ = науко́вий підхі́д
scintillation ~ = сцинтиляці́йний ме́тод
scratch ~ = ме́тод дря́пання (визначати твердість)
search ~ = ме́тод по́шуку
secant ~ = ме́тод січни́х
sedimentation ~ = ме́тод оса́джування
Seidel ~ = За́йделів ме́тод
self-consistent-field ~ = ме́тод самоузго́дженого по́ля
semi-inverse ~ = напівобе́рнений ме́тод
semiaverages ~ = ме́тод напівусере́днювання
semiquantitative ~ = напівкі́лькісний ме́тод
separable-potential ~ = ме́тод сепара́бельного потенція́лу
separation ~ = ме́тод [спо́сіб] відокре́млювання
separation-nozzle ~ = ме́тод сопла́ (відокремлювання ізотопів)
separation-of-variables ~ = ме́тод відокре́млювання змі́нних
sequential ~ = послідо́вний ме́тод, ме́тод послідо́вного ана́лізу [аналізува́ння]
sequential ~ of testing = ме́тод послідо́вних спроб
sequential estimation ~ = ме́тод послідо́вного оці́нювання
sequential-search ~ = ме́тод ітераці́йного по́шуку
sessile-bubble ~ = ме́тод засі́лої бу́льбашки (у мірянні поверхневого натягу)
sessile-drop ~ = ме́тод засі́лої крапли́ни (у мірянні поверхневого натягу)
shadow ~ = тіньови́й ме́тод
shooting ~ = ме́тод пристрі́лювання
simple ~ = про́сти́й ме́тод [спо́сіб]
simplex ~ = си́мплексний ме́тод
simplified ~ = спро́щений ме́тод [спо́сіб]
simulation ~ = ме́тод [спо́сіб] моделюва́ння; імітаці́йний ме́тод
single-stage ~ = одноета́пний [одностаді́йний] ме́тод
single-step ~ = 1. однокро́ковий ме́тод 2. ме́тод окре́мих кро́ків
small-parameter ~ = ме́тод малого параметра
smoothing ~ = ме́тод згла́джування
sounding ~ = ме́тод [спо́сіб] зондува́ння
spectral ~ = спектра́льний ме́тод
spectrometer ~ = спектрометри́чний ме́тод
spectroscopic ~ = спектроскопі́чний ме́тод
spherical-harmonics ~ = ме́тод сфери́чних гармо́нік
spray(ing) ~ = ме́тод [спо́сіб] напоро́шування (покриву)
staircase(‑estimation) ~ = східча́стий ме́тод (оцінювання), ме́тод "уго́ру і вниз"
standard ~ = 1. етало́нний [взірце́вий] ме́тод [спо́сіб] 2. станда́ртний [загальнопри́йнятий, звича́йний] ме́тод [спо́сіб]
standing-wave ~ = ме́тод стоя́чої хви́лі
state-space ~ = ме́тод про́стору ста́нів
static ~ = ме́тод стати́чного мі́ряння [вимі́рювання]
statistical ~ = статисти́чний ме́тод
steepest-descent ~ = ме́тод найстримкі́шого спу́ску, ме́тод перева́лу
step-by-step ~ = 1. поета́пний ме́тод [спо́сіб] 2. ме́тод окре́мих кро́ків
Stöber ~ = (of crystal growth) Ште́берів ме́тод (вирощування кристалів)
stochastic ~ = стохасти́чний ме́тод
Stockbarger ~ = (of crystal growth) Сто́кбарґерів ме́тод (вирощування кристалів)
stopped-flow ~ = (фх) ме́тод зупи́неного стру́меня
strength-testing ~ = ме́тод [спо́сіб] випро́бування мі́цности [на мі́цність]
stroboscopic ~ = стробоскопі́чний ме́тод
strong-coupling ~ = ме́тод си́льного зв’язку́
subjective ~ = суб’єкти́вний ме́тод
substitution ~ = 1. (матем.) ме́тод замі́ни змі́нних; ме́тод [спо́сіб] підставля́ння 2. (фіз.) ме́тод замі́щування (у зважуванні)
successive-approximations ~ = ме́тод послідо́вних набли́жень
successive-discrimination ~ = ме́тод послідо́вної дискриміна́ції
summation ~ = ме́тод [спо́сіб] сумува́ння [підсумо́вування]
superposition ~ = ме́тод суперпози́ції
sweep(ing)-out ~ = ме́тод виміта́ння (Пуанкаре)
symbolical ~ = 1. опера́торний ме́тод 2. ме́тод ко́мплексних ампліту́д
tagged-photon ~ = ме́тод позна́чених [заналичко́ваних, мі́чених] фото́нів
Tamm-Dancoff ~ = ме́тод Та́ма-Да́нкова
tachometrical ~ = тахометри́чний ме́тод
tangent ~ = ме́тод доти́чних
tangent-plane ~ = ме́тод доти́чних площи́н
telluric-current ~ = ме́тод телури́чних стру́мів
tensiometer ~ = ме́тод (відрива́ння) кільця́ (у мірянні поверхневого натягу)
testing ~ = ме́тод [спо́сіб] випро́бування
theoretical ~ = теорети́чний ме́тод
thermodynamic ~ = термодинамі́чний ме́тод
thermometric ~ = термометри́чний ме́тод
time-of-flight ~ = ме́тод ча́су проліта́ння
topological ~ = топологі́чний ме́тод
total-step ~ = ме́тод по́вних кро́ків
traditional ~ = традиці́йний [загальнопри́йнятий, відо́мий, звича́йний, найпоши́реніший] ме́тод
transfer-matrix ~ = ме́тод матриці перено́шення
transformation ~ = ме́тод [спо́сіб] перетво́рювання
transposition ~ = ме́тод переставля́ння
trapezoid(al) ~ = ме́тод трапе́цій
trial-and-error ~ = 1. ме́тод спроб та помило́к 2. ме́тод добира́ння
triangulation ~ = триангуляці́йний ме́тод
up-and-down ~ = східча́стий ме́тод (оцінювання), ме́тод "уго́ру і вниз"
usual ~ = загальнопри́йнятий ме́тод
valence-bond(‑resonance) ~ = ме́тод вале́нтних зв’язкі́в
Van der Pauw ~ = ме́тод Ван дер Па́у
vapor-deposition ~ = ме́тод оса́джування з парово́ї фа́зи
variable-phase ~ = (яф) ме́тод фа́зових фу́нкцій
variate-difference ~ = різнице́во-дисперсі́йний ме́тод
variation ~ = ме́тод [спо́сіб] варіюва́ння
variational ~ = варіяці́йний ме́тод
Verneuil ~ = (of crystal growth) Верне́йлів ме́тод (вирощування кристалів)
visual ~ = візуа́льний ме́тод [спо́сіб]
volumetric ~ = о́б’є́мний ме́тод
vortex-distribution ~ = ме́тод розподі́лених ви́хорів
Watson ~ = Ва́тсонів ме́тод
Weissenberg ~ = Ва́йсенберґів ме́тод
Weizsäcker-Williams ~ = ме́тод Ва́йцзекера-Ві́ліямса
Wentzel-Kramers-Brillouin [WKB] ~ = ме́тод Ве́нтцеля-Кра́мерса-Брилюе́на, ме́тод ВКБ
Wick ~ = Ві́ків ме́тод
Wick-Chandrasekhar ~ = ме́тод Ві́ка-Чандрасека́ра
Wigner-Seitz ~ = ме́тод Ві́ґнера-За́йтца
Wilzbach ~ = Ві́льцбахів ме́тод
x-ray diffraction ~ = рентґенодифрактометри́чний [рентґенодифракці́йний, рентґенострукту́рний] метод
x-ray goniometry ~ = рентґеногоніометри́чний ме́тод
x-ray powder ~ = порошко́вий ме́тод (рентґеноструктурного аналізу)
Yvon ~ = Іво́нів ме́тод
zero ~ = компенсаці́йний [нульови́й] ме́тод, нуль-ме́тод (міряння)
zero-beat ~ = ме́тод нульово́го биття́
zero-deflection ~ = ме́тод нульово́го ві́дхилу
model 1. моде́ль || моде́льний || моделюва́ти//змоделюва́ти (за взірцем – after) 2. маке́т; схе́ма || маке́тний; схе́мний 3. зразо́к; взіре́ць; шабло́н; тип || зразко́вий, взірце́вий ■ after/on a ~ на взіре́ць, за взірце́м 4. моделюва́льний при́стрій 5. ліпи́ти/‌вилі́плювати//ви́ліпити
['mɒdl, 'mɑːdl]
~ for a phase transition = моде́ль фа́зового перехо́ду
~ of calculation = обчи́слювальна схе́ма, схе́ма обчи́слювання (теоретична)
~ of closed universe = моде́ль за́мкненого все́світу
~ of computation = обчи́слювальна схе́ма, схе́ма обчи́слювання (комп’ютерна)
~ of a disordered system = моде́ль невпорядко́ваної систе́ми
~ of a galaxy = моде́ль гала́ктики
~ of interacting particles = моде́ль взаємоді́йних части́нок
~ of interaction = моде́ль взаємоді́ї
~ of а nucleus = моде́ль ядра́
~ of a phase transition = моде́ль фа́зового перехо́ду
~ of a potential = моде́ль потенція́лу
~ of a semiconductor surface = моде́ль пове́рхні напівпровідника́
~ of a surface = моде́ль пове́рхні
~ of the universe = моде́ль все́світу
abstract ~ = теорети́чна моде́ль; абстра́ктна моде́ль
adequate ~ = адеква́тна моде́ль
alpha-particle ~ = а́льфа-части́нко́ва [кла́стерна] моде́ль (ядра)
anisotropic ~ = анізотро́пна моде́ль; (of the universe – всесвіту)
anisotropic next-nearest-neighbor Ising [ANNNI] ~ = анізотро́пна І́зинґова моде́ль із взаємоді́єю насту́пних близьки́х сусі́дів
approximate ~ = набли́жена моде́ль
archetypal ~ = моде́ль ра́ннього [початко́вого] все́світу
atomic ~ = 1. моде́ль а́тома 2. а́томна моде́ль (будови речовини)
bag ~ = (тп) моде́ль мішкі́в
band ~ = (тт) зо́нна моде́ль
Bardeen-Cooper-Schrieffer [BCS] ~ = моде́ль Ба́рдина-Ку́пера-Шри́фера [БКШ]
baryon composite ~ = скла́дена моде́ль баріо́на
baryon-exchange ~ = моде́ль із баріо́нним о́бміном
bench ~ = сте́ндова моде́ль
big-bang ~ = моде́ль вели́кого ви́буху
blackbody ~ = моде́ль чо́рного ті́ла
black nucleus ~ = моде́ль чо́рного ядра́
Bohr ~ = Бо́рова моде́ль а́тома
Bohr-Mottelson ~ = моде́ль Бо́ра-Мо́тельсона
bootstrap ~ = (тп) моде́ль бутстра́пу [зашнуро́вування]
Born ~ = Бо́рнова моде́ль
Born-Madelung ~ = моде́ль Бо́рна-Маделу́нґа
Bose-gas ~ = моде́ль бо́зе-га́зу
boson-exchange ~ = моде́ль із бозо́нним о́бміном
brane ~ = бра́нова моде́ль, моде́ль бран
braneworld (cosmological) ~ = (космологі́чна) моде́ль бра́нового сві́ту
breadboard ~ = (ел.) маке́тна схе́ма
cascade ~ = каска́дова моде́ль
cell ~ = комі́ркова моде́ль
chiral ~ = хіра́льна моде́ль
classical ~ = класи́чна моде́ль
clock ~ = годи́нникова моде́ль (спінів на ґратці)
closed ~ = за́мкнена моде́ль
cloudy-bag ~ = моде́ль мішкі́в із хма́рою [оболо́нкою] (мезонів)
cloudy-crystal-ball ~ = (яф) опти́чна моде́ль
cluster ~ = 1. кла́стерна моде́ль 2. а́льфа-частинко́ва [кла́стерна] моде́ль ядра́
coherent-tube ~ = (яф) моде́ль когере́нтної труби́
collective ~ = колекти́вна моде́ль
collective electron ~ = моде́ль спі́льних [сколективізо́ваних] електро́нів
color ~ = (тп) ко́лірна моде́ль
composite ~ = складна́ [скла́дена] моде́ль
composite-nucleus ~ = моде́ль скла́деного ядра́
compound-nucleus ~ = моде́ль компа́унд-ядра́ [скла́деного ядра́]
computation(al) ~ = комп’ю́терна [обчи́слювальна] моде́ль
computer ~ = комп’ю́терна моде́ль
conceptual ~ = концептуа́льна моде́ль
confinement ~ = моде́ль конфа́йнменту, моде́ль утри́мування (кварків)
confining ~ = моде́ль конфа́йнменту, моде́ль утри́мування (кварків)
constituent-interchange ~ [CIM] = складна́ моде́ль (ядра) із вну́трішнім о́бміном
continuum-shell ~ = оболо́нкова моде́ль (ядра) з урахува́нням непере́рвного спе́ктру
corona ~ = моде́ль коро́ни
correlated-particle ~ = моде́ль скорельо́ваних части́нок
cosmological ~ = космологі́чна моде́ль
coupled-channel ~ = моде́ль зв’я́заних кана́лів
cranking ~ = (яф) моде́ль примусо́вого оберта́ння
crude ~ = гру́ба моде́ль
crystal ~ = моде́ль криста́лу (теоретична)
descriptive ~ = описо́ва моде́ль
de Sitter ~ of universe = де-Си́терова моде́ль все́світу
deterministic ~ = детерміністи́чна моде́ль
diffraction ~ = дифракці́йна моде́ль (of a nuclear reactionядрової реакції)
diffuse-reflection ~ = моде́ль дифу́зного відбива́ння
diffusion ~ = дифузі́йна моде́ль
discrete ~ = дискре́тна моде́ль
dissipationless ~ = бездисипаці́йна моде́ль
dissipative ~ = дисипати́вна моде́ль
downgraded ~ = спро́щена моде́ль
draft ~ = ескі́зна [черне́ткова, прибли́зна] моде́ль
Drell ~ = Дре́лова моде́ль
drop(let) ~ = крапли́нна моде́ль (of the nucleus – ядра)
dual ~ = дуа́льна моде́ль
dual-absorption ~ = дуа́льна моде́ль поглина́ння
dual-resonance ~ = дуа́льно-резона́нсна моде́ль
dynamic(al) ~ = динамі́чна моде́ль
eight-vertex (lattice) ~ = восьмиверши́нна (ґратко́ва) моде́ль
eikonal ~ = ейкона́льна моде́ль
electroweak ~ = моде́ль електрослабко́ї взаємоді́ї
Elliot ~ = Е́ліотова моде́ль
empirical ~ = емпіри́чна моде́ль
energy-transfer ~ = моде́ль перено́шення [перене́сення] ене́ргії
equilibrium ~ = 1. рівнова́жна моде́ль 2. моде́ль рівнова́ги
evaporation ~ = моде́ль випаро́вування (ядра)
evolutionary ~ = еволюці́йна моде́ль
exactly solvable ~ = то́чно розв’я́зна моде́ль
exchange ~ = обмі́нна [перифері́йна] моде́ль
experimental ~ = експеримента́льна [до́слідна] моде́ль
extended-particle ~ = моде́ль части́нки скінче́нних (ненульових) ро́змірів
Fano-Lichten ~ = моде́ль Фа́но-Лі́хтена
Fermi-gas ~ = моде́ль фе́рмі-га́зу
Fermi-liquid ~ = моде́ль фе́рмі-рідини́
field-theoretic ~ = моде́ль в те́рмінах тео́рії по́ля
finite-dimensional ~ = скінченнови́мірна моде́ль
finite-range ~ = моде́ль скінче́нного ра́діуса (взаємо)ді́ї
fireball ~ = моде́ль фаєрбо́лу [вогняно́ї ку́лі]
flavor ~ = (тп) моде́ль з арома́том
flow ~ = моде́ль пото́ку
formal ~ = форма́льна моде́ль
full-scale ~ = нату́рна моде́ль, моде́ль у натура́льну величину́
full-size ~ = нату́рна моде́ль, моде́ль у натура́льну величину́
functional ~ = функці́йна моде́ль
gauge ~ = калібрува́льна моде́ль
gauge-field ~ = калібрува́льна польова́ моде́ль
generalized ~ = узага́льнена моде́ль
geometric ~ = геометри́чна моде́ль
giant-resonance ~ = (яф) моде́ль велете́нського резона́нсу
gluon ~ = ґлюо́нна моде́ль
Goldberger ~ = Ґо́лдберґерова моде́ль
Goldhaber-Teller ~ = моде́ль Ґо́лдгабера-Те́лера
governor ~ = моде́ль реґуля́тора
Granato-Lücke ~ = моде́ль Ґрана́то-Лю́ке
grand unified ~ = моде́ль вели́кого об’є́днання
graphic ~ = графі́чна моде́ль
grid ~ = (комп.) сітко́ва́ моде́ль
half-scale ~ = моде́ль у полови́ну натура́льної величини́
hard-collision ~ = моде́ль жорстки́х зі́ткнень
hard-core ~ = моде́ль твердо́го осе́рдя [ко́ру]
hard-hexagon ~ = моде́ль тверди́х [жорстки́х] шестику́тників
hard-sphere ~ = моде́ль тверди́х ку́льок
hard-sphere gas ~ = моде́ль твердоку́лькового га́зу
hard-sphere fluid ~ = моде́ль твердоку́лькового пли́ну
harmonic-oscillator ~ = моде́ль гармоні́чного осциля́тора
Haywood ~ = Ге́йвудова моде́ль
heuristic ~ = евристи́чна моде́ль
hierarchical ~ = (і)єрархі́чна моде́ль
Higgs ~ = Гі́ґсова моде́ль
Hubbard ~ = Га́бардова моде́ль
hybrid ~ = гібри́дна моде́ль
hydrodynamic ~ = гідродинамі́чна моде́ль
hypothetical ~ = гіпо́тезна [гіпотети́чна] моде́ль
ideal-gas ~ = моде́ль ідеа́льного га́зу
idealistic ~ = ідеа́льна [ідеалісти́чна] моде́ль
impenetrable-nucleus ~ = моде́ль непрони́кного ядра́
independent-particle ~ = моде́ль незале́жних части́нок; одночасти́нко́ва моде́ль
infinite-dimensional ~ = нескінченнови́мірна моде́ль
inflation ~ = інфляці́йна моде́ль
interacting-boson ~ = моде́ль (з урахуванням) бозо́нної взаємоді́ї
interpolation ~ = інтерполяці́йна моде́ль
isobar ~ = ізоба́рна моде́ль
Ising ~ = І́зинґова моде́ль
isotropic ~ = ізотро́пна моде́ль
isotropic Ising ~ = ізотро́пна І́зинґова моде́ль
isotropic ~ = ізотро́пна моде́ль (of the universe – всесвіту)
Jackson ~ = Дже́ксонова моде́ль
jet ~ = (яф) струми́нна моде́ль
Kane ~ = Ке́йнова моде́ль
Kellerman ~ = Ке́лерманова
Kelvin-Voigt-Meyer ~ = моде́ль Ке́л(ь)віна-Фо́йґта-Ма́єра
kinematic ~ = кінемати́чна моде́ль
kinetic ~ = кінети́чна моде́ль
Kronig-Penney ~ = моде́ль Кро́ніґа-Пе́ні
Kubeika-Munk ~ = моде́ль Кубе́йки-Му́нка
Lane-Thomas-Wigner ~ = моде́ль Ле́йна-То́маса-Ві́ґнера
Lee ~ = моде́ль Лі́
large-scale ~ = великомасшта́бна моде́ль, моде́ль у вели́кому масшта́бі
lattice ~ = ґратко́ва моде́ль
lattice-gas ~ = моде́ль ґратко́вого га́зу
lattice gauge ~ = калібрува́льна ґратко́ва моде́ль
linear ~ = ліні́йна моде́ль
linear-absorption ~ = (яф) моде́ль ліні́йного поглина́ння
linearized ~ = лінеаризо́вана моде́ль
liquid-drop ~ = крапли́нна моде́ль (ядра)
massive ~ = маси́вна моде́ль
massive-vector-meson ~ = моде́ль маси́вних ве́кторних мезо́нів
massless ~ = безма́сова моде́ль
master ~ = етало́нна моде́ль
mathematical ~ = математи́чна моде́ль
mean-field ~ = моде́ль сере́днього по́ля
mechanical ~ = механі́чна моде́ль
melting ~ = моде́ль то́плення
membrane ~ = мембра́нова моде́ль
Mendelssohn ~ = Ме́ндельсонова моде́ль
Migdal-Watson ~ = моде́ль Міґда́ла-Ва́тсона
modified ~ = (з)модифіко́вана моде́ль
molecular ~ = 1. моде́ль моле́кули 2. молекуля́рна моде́ль
multicenter-shell ~ = багатоце́нтрова оболо́нкова моде́ль (ядра)
multifireball ~ = багатофаєрбо́льна моде́ль, моде́ль багатьо́х вогняни́х куль
multifluid ~ = багатопли́нова моде́ль (плазми)
multigroup ~ = (яф) багатогрупова́ моде́ль
multiperipheral ~ = (яф) мультиперифері́йна моде́ль
multiple-parton ~ = багатопарто́нна моде́ль
multiresonance ~ = багаторезона́нсова моде́ль
Nilsson-Mottelson ~ = моде́ль Ні́льсона-Мо́тельсона
nonequilibrium ~ = нерівнова́жна моде́ль
nonideal gas ~ = моде́ль реа́льного га́зу
noninteracting-particle ~ = моде́ль невзаємоді́йних части́нок
nonlinear ~ = неліні́йна моде́ль
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна моде́ль
nonrenormalizable ~ = неперенормо́вна моде́ль
nuclear ~ = моде́ль ядра́
nuclear-fireball ~ = моде́ль фаєрбо́лу, моде́ль вогняно́ї ку́лі
nuclear-fluid-dynamic ~ = моде́ль я́дерної/ядро́вої плинодина́міки
nuclear-hydrodynamic ~ = ядро́ва гідродинамі́чна моде́ль
numerical ~ = числова́ моде́ль
octet ~ = (тп) окте́тна моде́ль
one-boson-exchange [OBE] ~ = моде́ль із однобозо́нним о́бміном
one-dimensional ~ = однови́мірна моде́ль
one-group ~ (яф) одногрупова́ моде́ль
one-particle ~ = одночасти́нко́ва моде́ль
one-pion-exchange [OPE] ~ = моде́ль із однопіо́нним о́бміном
one-pole ~ = однопо́люсна моде́ль
optical ~ = опти́чна моде́ль (ядра)
order-disorder ~ = (тт) моде́ль поря́док-бе́злад
oscillator ~ = 1. осциля́торна моде́ль 2. моде́ль осциля́тора
paracrystal ~ = паракристалі́чна моде́ль
paracrystallite ~ = паракристалі́тна моде́ль
particle ~ = моде́ль (елементарної) части́нки
particle-core coupling ~ = моде́ль зв’язку́ части́нка-осе́рдя (ядра)
parton ~ = парто́нна моде́ль
Peierls-Nabarro ~ = моде́ль Па́єрлса-Наба́ро
Perey-Buck ~ = моде́ль Пер’є́-Ба́ка
perfectly-rigid-body ~ = моде́ль абсолю́тно твердо́го ті́ла
peripheral ~ = (яф) перифері́йна [обмі́нна] моде́ль
phase-transition ~ = моде́ль фа́зового перехо́ду
phenomenological ~ = феноменологі́чна моде́ль
physical ~ = фізи́чна моде́ль
pilot ~ = до́слідна [експеримента́льна, піло́тна] моде́ль
pion-exchange ~ = (яф) моде́ль із піо́нним о́бміном
planetary ~ = планета́рна [Бо́рова] моде́ль (атома)
plasma ~ = моде́ль пла́зми
Poincaré ~ = моде́ль Пуанкаре́
point-sink ~ = моде́ль точко́вого сто́ку
pole ~ = по́люсна моде́ль
potential ~ = потенція́льна моде́ль
potential-well ~ = моде́ль потенція́льної я́ми
Potts ~ = По́тсова моде́ль
predictive ~ = прогно́зна моде́ль
preequilibrium ~ = передрівнова́жна моде́ль
prime ~ = про́ста́ моде́ль
probabilistic ~ = імовірні́сна моде́ль
pseudopotential ~ = моде́ль псевдопотенція́лу
qualitative ~ = я́кісна моде́ль
quantitative ~ = кі́лькісна моде́ль
quantum ~ = ква́нтова моде́ль
quark ~ = ква́ркова моде́ль
quark fragmentation ~ = моде́ль фраґмента́ції ква́рків
quark-gluon plasma ~ = моде́ль кварк-ґлюо́нної пла́зми
quark-parton ~ = кварк-парто́нна моде́ль
quark-soup ~ = моде́ль гаря́чої ква́ркової пла́зми
quarkonium ~ = моде́ль кварко́нію
quartet ~ = (тп) кварте́тна моде́ль
quasi-linear ~ = квазиліні́йна моде́ль
radiator ~ = моде́ль випромі́нювача [променювача́]
random-site Ising ~ = І́зинґова моде́ль з випадко́вими вузла́ми
random-walk ~ = моде́ль випадко́вого блука́ння [випадко́вих ма́ндрів]
realistic ~ = реа́льна [реалісти́чна] моде́ль
reference ~ = етало́нна моде́ль
Regge ~ = моде́ль Ре́дже
reggeized ~ = (тп) зреджизо́вана моде́ль
relativistic ~ = релятивісти́чна моде́ль
renormalizable ~ = перенормо́вна моде́ль
renormalized ~ = перенормо́вана моде́ль
research ~ = дослі́дницька [експеримента́льна] моде́ль
resonance ~ = резона́нсна моде́ль
rheological ~ = реологі́чна моде́ль
rigid-body ~ = моде́ль абсолю́тно твердо́го ті́ла
rigid-rotor ~ = моде́ль жорстки́х ро́торів
Rosenbluth-Nelkin ~ = моде́ль Ро́зенблюта-Не́лкіна
Rutherford (nuclear) ~ = Ре́зерфордова моде́ль (атома)
Salam-Weinberg (gauge~ = (калібрува́льна) моде́ль Сала́ма-Ва́йнберґа
sandbag ~ = (тп) статисти́чна моде́ль
scale ~ = масшта́бна моде́ль
schematic ~ = схе́ма
schizon ~ = шизо́нна моде́ль
self-dual ~ = самодуа́льна моде́ль
semiclassical ~ = напівкласи́чна моде́ль
semiempirical ~ = напівемпіри́чна моде́ль
semiscale ~ = моде́ль у полови́нному масшта́бі
Serber ~ = Се́рберова моде́ль
shell ~ = оболо́нкова моде́ль (ядра)
simple ~ = про́ста́ моде́ль
simplified ~ = спро́щена моде́ль
simulation ~ = імітаці́йна моде́ль
simulation plasma ~ = комп’ю́терна моде́ль пла́зми
single-particle ~ = одночасти́нко́ва моде́ль
Sitenko-Glauber ~ = моде́ль Сите́нка-Ґла́убера
six-vertex (lattice) ~ = шестиверши́нна (ґратко́ва) моде́ль
skeleton ~ = карка́сна моде́ль
Slaggie ~ = моде́ль Сле́ґі
small-scale ~ = маломасшта́бна моде́ль, моде́ль у мало́му масшта́бі
snowplow ~ = (астр.) моде́ль снігоочи́щувача
software ~ = програмо́ва моде́ль
Sommerfeld ~ = Зо́мерфельдова моде́ль
space ~ = просторо́ва [триви́мірна] моде́ль
spaghetti ~ = (астр.) моде́ль спаґе́ті, волокни́ста моде́ль
spectator ~ = моде́ль спекта́тора
specular-reflection ~ = моде́ль дзерка́льного відби́вання
spherical ~ = сфери́чна моде́ль (ядра)
spurion ~ = шпуріонна моде́ль
star ~ = моде́ль зорі́ (математична)
static ~ = стати́чна моде́ль
statistical ~ = статисти́чна моде́ль
stellar ~ = моде́ль зорі́ (математична)
stochastic ~ = стохасти́чна моде́ль
stretch ~ = моде́ль розтя́гування, моде́ль спрямо́ваного зв’язку́
string ~ = (тп) моде́ль струни́
strong-absorption ~ = (яф) моде́ль із сильним поглина́нням
strong-coupling ~ = моде́ль си́льного зв’язку́
structural ~ = структу́рна моде́ль
superfluid-nucleus ~ = моде́ль надпли́нного ядра́
tensor-dominance ~ = (тп) моде́ль домінува́ння те́нзорних мезо́нів
test ~ = випро́бувальна [до́слідна, експеримента́льна, те́стова] моде́ль
theoretical ~ = теорети́чна моде́ль
thermodynamic ~ = термодинамі́чна моде́ль
thermodynamic molecular ~ = термодинамі́чна моде́ль моле́кули
Thirring ~ = Ти́ринґова моде́ль
Thomas-Fermi ~ = моде́ль То́маса-Фе́рмі
three-dimensional ~ = триви́мірна [просторо́ва] моде́ль
time-dependent ~ = часозале́жна [нестаціона́рна] моде́ль
time-independent ~ = часонезале́жна [стаціона́рна] моде́ль
topless ~ = (тп) моде́ль без ве́рхнього ква́рка
topological ~ = топологі́чна моде́ль
transition ~ = моде́ль перехо́ду
transport ~ = моде́ль перено́шення [перене́сення]
two-band ~ = (тт) двозо́нна моде́ль
two-dimensional ~ = двови́мірна [пло́ска] моде́ль
two-fluid ~ = двопли́нова моде́ль
uncorrelated-jet ~ = (тп) моде́ль нескорельо́ваних струми́н
uncorrelated-particle ~ = моде́ль нескорельо́ваних части́нок
unified ~ = об’є́днана моде́ль; узага́льнена моде́ль
unified gauge ~ = об’є́днана калібрува́льна моде́ль
unitary ~ = уніта́рна моде́ль
universal ~ = універса́льна моде́ль
unrenormalized ~ = неперенормо́вана моде́ль
upgraded ~ = вдоскона́лена моде́ль
urn ~ = (матем.) у́рнова моде́ль
Van der Waals ~ = моде́ль реа́льного га́зу
Van Hove ~ = моде́ль Ван Го́ве
variable-moment-of-inertia [VMI] ~ = моде́ль зі змі́нним моме́нтом іне́рції
vector-dominance ~ = (тп) моде́ль домінува́ння ве́кторних части́нок
Veneziano ~ = моде́ль Венеція́но
Voigt ~ = Фо́йґтова моде́ль
vortex ~ = вихоро́ва моде́ль
weak-coupling ~ = моде́ль слабко́го зв’язку́
Weinberg (lepton) ~ = Ва́йнберґова (лепто́нна) моде́ль
Weisskopf ~ = Ва́йскопфова моде́ль
wind-tunnel ~ = аеродинамі́чна моде́ль
Yoshimori-Kitano ~ = моде́ль Йошимо́рі-Кіта́но
Young ~ = Ю́нґова моде́ль
Zener ~ = Зе́нерова моде́ль
zero-range ~ = моде́ль нульово́го ра́діусу (взаємо)ді́ї
nematic нема́тик || нема́тиковий (про об’єкт); немати́чний (про властивості, структуру тощо)
[nɪ'mætɪk, -t̬ɪk]
biaxial ~ = двові́сний нема́тик
calamitic ~ = каламіти́чний нема́тик
chiral ~ = хіра́льний нема́тик
discotic ~ = дискоти́чний нема́тик
flow-aligning ~ = течі́йно шико́ваний нема́тик
lyotropic ~ = ліотро́пний нема́тик
thermotropic ~ = термотро́пний нема́тик
tumbling ~ = перекидни́й нема́тик
twisted ~ = закру́чений нема́тик
uniaxial ~ = однові́сний нема́тик
net 1. сі́тка 2. (спеціялізована) радіомере́жа 3. ко́ри́сний, чи́стий (нетто) 4. сума́рний 5. скор. від network
[nεt]
~ of curves = сі́тка криви́х
~ of normals = сі́тка норма́лей
~ of surfaces = сі́тка пове́рхонь
flow ~ = гідродинамі́чна сі́тка, сі́тка течії́
guard ~ = захисна́ сі́тка
normal ~ = сі́тка норма́лей
protective ~ = захисна́ сі́тка
stereographic ~ = стереографі́чна сі́тка
tangential ~ = доти́чна сі́тка (of curves – кривих)
nozzle 1. сопло́ || соплови́й 2. но́сик, ши́йка (посудини) 3. на́садок, розпо́рскувач
['nɒzl, 'nɑːzl]
adjustable ~ = реґульо́в(а)не сопло́
air(‑blast) ~ = пові́тряне сопло́
annular ~ = кільце́ве сопло́
atomizing ~ = форсу́нка; розпо́рскувач, розпоро́шувач, пульвериза́тор
burner ~ = на́садок пальника́
combining ~ = змі́шувальне сопло́
cone ~ = ко́нусний на́садок; ко́нусне сопло́
conical ~ = ко́нусний на́садок; ко́нусне сопло́
contracting ~ = збі́жне сопло́, конфузо́р
contracting-expanding ~ = див. convergent-divergent ~
convergent ~ = збі́жне сопло́, конфузо́р
convergent-divergent ~ = збі́жно-розбі́жне [конфузо́рно-дифузо́рне, Лава́леве] сопло́
delivery ~ = подава́льне [живи́льне] сопло́
discharge ~ = вихлипне́ сопло́
distributing ~ = розподі́льче сопло́
divergent ~ = розбі́жне сопло́, дифузо́р
expanding ~ = розбі́жне сопло́, дифузо́р
extended ~ = дото́чене [подо́вжене] сопло́
feed ~ = подава́льне [живи́льне] сопло́
flow ~ = гідравлі́чний на́садок
hypersonic ~ = гіперзвукове́ сопло́
jet ~ = реакти́вне [струми́нне] сопло́
Laval ~ = Лава́леве сопло́
mixing ~ = змі́шувальне сопло́
propelling ~ = реакти́вне сопло́
spray ~ = розпо́рскувач, розпо́рскувальне сопло́; по́рскавка
subsonic ~ = дозвукове́ сопло́
supersonic ~ = надзвукове́ сопло́
throatable ~ = змінногорлови́нне сопло́, сопло́ зі змі́нним ро́зміром горлови́ни
variable-area ~ = реґульо́вне сопло́
variable cross-section ~ = сопло́ зі змі́нним пере́різом
pattern 1. карти́на (явища тощо); фігу́ра; візеру́нок 2. систе́ма смуг 3. структу́ра, будо́ва; конфігура́ція; схе́ма 4. взіре́ць, зразо́к; моде́ль; фо́рма; шабло́н; трафаре́т; стереоти́п 5. моделюва́ти//змоделюва́ти 6. о́браз, зобра́ження || формува́ти//сформува́ти о́браз/зобра́ження 7. нано́сити//нане́сти рису́нок 8. копіюва́ти//скопіюва́ти
['pætn, 'pæt̬ərn]
~ of a measuring instrument = тип [моде́ль] мі́рчого при́ладу
antenna ~ = діягра́ма спрямо́ваности анте́ни
arborescent ~ = деревна́ будо́ва [структу́ра, конфігура́ція]
beam ~ = 1. конфігура́ція про́меня 2. ве́кторна діягра́ма спрямо́ваности
beat ~ = карти́на биття́
Bitter ~ = Бі́терова порошко́ва фігу́ра
charge ~ = заря́дова конфігура́ція, потенці́яльний рельє́ф
chevron ~ = шевро́нна структу́ра (рідинного/плинного кристалу)
coincidence ~ = діягра́ма збі́гів
coma ~ = карти́на ко́ми
corrosion ~ = хара́ктер [карти́на] коро́зії
crack ~ = конфігура́ція [структу́ра] трі́щин(и)
crystal ~ = рентґеногра́ма криста́лу
dendritic ~ = 1. деревна́ будо́ва [структу́ра, конфігура́ція] 2. дендри́тна фігу́ра
diffraction ~ = дифрактогра́ма, дифракці́йна карти́на, систе́ма дифракці́йних смуг
directional ~ = діягра́ма спрямо́ваности
directional response ~ = ве́кторна діягра́ма спрямо́ваности
directivity ~ = ве́кторна діягра́ма спрямо́ваности
dislocation ~ = систе́ма [конфігура́ція] дислока́цій
distribution ~ = карти́на розпо́ділу
domain ~ = о́бриси доме́нів, доме́нна карти́на
dot ~ = крапко́вий о́браз, крапко́ве зобра́ження
dust ~ = порошко́ва фігу́ра, порошко́вий візеру́нок
electron diffraction ~ = електроногра́ма
etch ~ = фігу́ра [візеру́нок] ща́влення [тра́влення]
field ~ = карти́на [конфігура́ція] по́ля
field-emission ~ = карти́на автоемі́сії
flow ~ = карти́на течії́; структу́ра пото́ку; спе́кт(е)р обтіка́ння
fracture ~ = карти́на зла́му
free-space radiation ~ = діягра́ма спрямо́ваности у ві́льному про́сторі
fringe ~ = інтерферогра́ма, інтерференці́йна карти́на, систе́ма інтерференці́йних смуг
grain ~ = зерни́нна структу́ра
growth ~ = карти́на ро́сту [виро́щування] (кристалу)
height ~ = топогра́фія сталоти́скової пове́рхні
herringbone ~ = ялинко́ва [парке́тна] структу́ра
honeycomb ~ = шестику́тна сі́тка
interference ~ = інтерферогра́ма, інтерференці́йна карти́на, систе́ма інтерференці́йних смуг
irregular ~ = нереґуля́рна структу́ра (карти́на)
Kikuchi ~ = карти́на Кіку́чі
lattice ~ = ґратко́ва [ґратча́ста] структу́ра
Laue ~ = ляуегра́ма [лауегра́ма]
layout ~ = схе́ма розташува́ння
line ~ = карти́на ліні́йчастого спе́ктру
Lissajous ~ = карти́на Лісажу́
loading ~ = схе́ма заванта́жування
magnetic-field ~ = карти́на силови́х лі́ній магне́тного по́ля; магне́тний спект(е)р
master ~ = моде́ль-етало́н
match-all ~ = універса́льний шабло́н
moiré ~ = муа́рова карти́на, систе́ма муа́рових смуг, карти́на [візеру́нок] муа́рового ефе́кту
motion ~ = схе́ма траєкто́рій
neutron diffraction ~ = нейтроногра́ма
noise ~ = карти́на шумі́в
pencil-beam ~ = олівце́ва діягра́ма спрямо́ваности
percussion ~ = фігу́ра уда́ру, уда́рний візеру́нок
polar radiation ~ = поля́рна діягра́ма спрямо́ваности
powder ~ = дебаєгра́ма, порошко́ва фігу́ра, порошко́вий візеру́нок
powdered-crystal ~ = дебаєгра́ма криста́лу
pressure ~ = карти́на по́ля ти́сків
radiation ~ = діягра́ма спрямо́ваности
ray ~ = промене́ва карти́на
regular ~ = реґуля́рна структу́ра (карти́на)
shadow ~ = тінегра́ма, тіньова карти́на
smoke ~ = димова́ карти́на
spatial ~ = просторо́ва карти́на; просторо́ва структу́ра [будо́ва]
speckle ~ = спекл-структу́ра
spectral interference ~ = спектроінтерферогра́ма
stationary ~ = нерухо́мий [стаціона́рний] о́браз, нерухо́ме [стаціона́рне] зобра́ження
strain ~ = діягра́ма деформува́ння, карти́на [систе́ма] деформаці́йних смуг (оптично активного матеріялу)
stream-flow ~ = аеродинамі́чний спе́кт(е)р, спе́кт(е)р обтіка́ння
test ~ = 1. (опт.) мі́ра 2. (тб) ладува́льна [настро́ювальна] табли́ця [карти́на] (телевізійна); те́стовий шабло́н
three-dimensional ~ = триви́мірна [просторо́ва] карти́на; триви́мірна [просторо́ва] структу́ра [будо́ва]
time ~ = крива́ часозале́жности
triangular ~ = трику́тна сі́тка
turbulence ~ = карти́на турбуле́нтности
vortex ~ = 1. вихоро́ва карти́на, карти́на розташува́ння ви́хорів 2. структу́ра ви́хору
wave ~ = хвильова́ карти́на
wave-interference ~ = інтерференці́йна карти́на
Widmanstätten ~s = Ві́дманштетенова карти́на
x-ray (diffraction) ~ = рентґеногра́ма
x-ray fiber ~ = текстурогра́ма
x-ray powder ~ = дебаєгра́ма, порошко́ва рентґеногра́ма
principle 1. при́нцип; зако́н 2. (мн.) заса́ди, осно́ви 3. поло́ження, те́за
['prɪnsəpl]
~ of asymptotic superposition = при́нцип асимптоти́чної суперпози́ції
~ of charge independence = при́нцип заря́донезале́жности, при́нцип ізотопі́чної інварія́нтности
~ of coincidence = (техн.) ме́тод збі́гів
~ of corresponding states = зако́н відпові́дних ста́нів
~ of covariance = при́нцип коварія́нтности
~ of choice = при́нцип ви́бору
~ of detailed balancing = при́нцип дета́льної рівнова́ги
~ of duality = 1. при́нцип двої́стости 2. (км) при́нцип дуа́льности 3. (матем.) зако́н двої́стости
~ of dynamical similarity (мех.) при́нцип динамі́чної поді́бности
~ of equivalence = при́нцип еквівале́нтности
~ of general covariance = при́нцип коварія́нтности
~ of general invariance = при́нцип інварія́нтности
~ of geometric agreement = (х.) при́нцип геометри́чної відпові́дности
~ of equivalence = при́нцип еквівале́нтности
~ of inaccessibility = (тд) при́нцип недося́жности
~ of least action = (мех.) при́нцип найме́ншої ді́ї
~ of least constraint (мех.) при́нцип найме́ншого при́мусу
~ of least curvature (мех.) при́нцип найме́ншої кривини́, при́нцип найпрямі́шого шля́ху
~ of least nuclear motion = (х.) при́нцип найме́ншого ру́ху я́дер
~ of least squares = при́нцип найме́нших квадра́тів
~ of least structural changes = (х.) при́нцип найме́нших структу́рних змін
~ of mass-energy equivalence = при́нцип еквівале́нтности ма́си та ене́ргії
~ of mathematical induction = при́нцип математи́чної інду́кції
~ of the maximum = (матем.) при́нцип ма́ксимуму
~ of measurement = при́нцип [конце́пція] мі́ряння [вимі́рювання]
~ of microscopic reversibility = при́нцип мікроскопі́чної оборо́тности
~ of the minimum = (матем.) при́нцип мі́німуму
~ of mobile equilibrium = при́нцип рухо́мої рівнова́ги, при́нцип змі́щування рівнова́ги
~ of operation = при́нцип ді́ї (пристрою)
~ of optimality = при́нцип оптима́льности
~ of permamence = при́нцип пермане́нтности
~ of reciprocity = при́нцип [теоре́ма] взає́мности
~ of relativity = при́нцип відно́сности
~ of reversibility = зако́н [при́нцип] оборо́тности
~ of the shortest path = при́нцип найкоро́тшого шляху́
~ of solidification = (мех.) при́нцип тве́рднення
~ of strong equivalence = при́нцип си́льної еквівале́нтности
~ of superposition = при́нцип суперпози́ції, при́нцип наклада́ння
~ of thermodynamics = зако́н термодина́міки (first/second/third – перший/другий/третій)
~ of uniformity = (гф) принцип уніформі́зму
~ of virtual work (мех.) при́нцип можли́вих перемі́щень, при́нцип віртуа́льної робо́ти
~ of weak equivalence = при́нцип слабко́ї еквівале́нтности
active ~ = чи́нне пра́вило, чи́нна но́рма
additivity ~ = (х.) при́нцип адити́вности
anthropic ~ = антро́пний при́нцип
argument ~ = (матем.) при́нцип арґуме́нту
Aufbau ~ = 1. (х.) принцип побудови (елементів) 2. (техн.) при́нцип будо́ви, структу́ра
Babinet ~ = при́нцип Бабіне́
basic ~ = 1. основни́й при́нцип 2. (мн.) основні́ заса́ди
Berthelot-Thomsen ~ = при́нцип Бертло́-То́мсена
bootstrap ~ = (тп) при́нцип зашнуро́вування
box ~ = (матем.) при́нцип шухля́д
building block ~ = мо́дульний при́нцип (проєктування, комп.)
Caccioppoli-Banach ~ = при́нцип Качопо́лі-Ба́наха
Carathéodory ~ = при́нцип Каратеодо́рі
causality ~ = при́нцип причино́вости
combination ~ = (сп.) комбінаці́йний при́нцип
combining-volumes ~ = (х.) зако́н о́б’є́мних відно́шень
complementarity ~ = (км) при́нцип доповня́льности
comprehension ~ = (матем.) аксіо́ма виокре́млювання
compressible-flow ~ (фіз. плинів) при́нцип сти́сности пото́ку
contracting-mapping ~ = при́нцип стиска́льних відобра́жень
Copernican ~ = Копе́рників при́нцип
correlation-weakening ~ = (сф) при́нцип посла́блення кореля́цій
correspondence ~ = (км) при́нцип відпові́дности
cosmological ~ = космологі́чний при́нцип
Curie ~ = при́нцип Кюрі́
d’Alembert ~ = Даламбе́рів при́нцип
detailed balance ~ = при́нцип дета́льної рівнова́ги
Dirichlet ~ = при́нцип Дирихле́
domain ~s = спеція́льні заса́ди [при́нципи] (певної галузі знань)
drawer ~ = (матем.) при́нцип шухля́д
duality ~ = 1. при́нцип двої́стости 2. (км) при́нцип дуа́льности 3. (матем.) зако́н двої́стости
Einstein relativity ~ = Айнштайнів при́нцип відно́сности
electroneutrality ~ = (х.) при́нцип електронейтра́льности
entropy ~ = зако́н зроста́ння ентропі́ї
equivalence ~ = при́нцип еквівале́нтности
exclusion ~ = при́нцип ви́ключення
extrapolation ~ = при́нцип екстраполя́ції
extremal ~ = при́нцип екстре́муму
Fermat ~ = при́нцип Ферма́
first ~s = фундамента́льні заса́ди, пе́рші при́нципи
Franck-Condon ~ = при́нцип Фра́нка-Ко́ндона
Fresnel-Huygens ~ = при́нцип Га́йґенса-Френе́ля [Гю́йґенса-Френе́ля]
fundamental ~s = 1. (фундамента́льні) заса́ди 2. основні́ (засадничі) співвідно́шення
Galilean relativity ~ = Ґалілеїв при́нцип відно́сности
generalized ~ = узага́льнений при́нцип
Hamilton ~ = Га́міл(ь)тонів при́нцип
Hittorf ~ = Гі́торфів при́нцип
Huygens ~ = Га́йґенсів [Гю́йґенсів] при́нцип
indeterminacy ~ = (км) при́нцип неви́значености
invariance ~ = при́нцип інварія́нтности; зако́н [при́нцип] симе́трії
isoelectronic ~ = (х.) ізоелектро́нний при́нцип
least-action ~ = (мех.) при́нцип найме́ншої ді́ї
least-energy ~ = (мех.) при́нцип найме́ншої ене́ргії
least-time ~ = (опт.) при́нцип найме́ншого ча́су
Le Chatelier ~ = при́нцип Ле Шательє́
lepton-conservation ~ = зако́н збере́ження лепто́нного числа́
Lindelöf ~ = Лі́ндельофів при́нцип
local-to-global ~ = лока́льно-глоба́льний при́нцип
Mach(’s) ~ = Ма́хів при́нцип
main ~s = основні́ заса́ди
Maupertuis ~ = при́нцип Мопертюї́
maximum-minimum ~ = при́нцип мініма́ксу
maximum modulus ~ = при́нцип ма́ксимуму мо́дуля
minimax ~ = при́нцип мініма́ксу
minimization ~ = при́нцип мініміза́ції
Neumann ~ = Но́йманів при́нцип
Onsager ~ = О́нзаґерів при́нцип
operating ~ = при́нцип ді́ї (пристрою)
Pauli exclusion ~ = при́нцип Па́улі
perfect cosmologial ~ = доскона́лий космологі́чний при́нцип
phase-stability ~ = (яф) при́нцип фа́зової сті́йкости [самофазува́ння]
pigeonhole ~ (матем.) при́нцип шухля́д
reactivity-selectivity ~ = (х.) при́нцип реакти́вність-селекти́вність
reflection ~ = (матем.) при́нцип (дзерка́льної) симе́трії, при́нцип відбива́ння
reversibility ~ = 1. (опт.) при́нцип оборо́тности 2. (сф) при́нцип мікроскопі́чної оборо́тности
Saint-Venan ~ = при́нцип Сен Вена́на, при́нцип стати́чно еквівале́нтних наванта́г
Savage ~ = Се́йвиджів при́нцип
similarity ~ = (мех.) при́нцип (динамі́чної) поді́бности
stationary time ~ = (опт.) при́нцип найме́ншого ча́су
strangeness conservation ~ = (тп) зако́н збере́ження ди́вности
strong equivalence ~ = си́льний при́нцип еквівале́нтности
superposition ~ = при́нцип суперпози́ції, при́нцип наклада́ння
symmetry ~ = 1. (фіз.) зако́н [при́нцип] симе́трії, при́нцип інварія́нтности 2. (матем.) при́нцип (дзерка́льної) симе́трії
thermodynamic ~s = при́нципи [заса́ди] термодина́міки
uncertainty ~ = (км) при́нцип неви́значености
uniform boundedness ~ = при́нцип рівномі́рної обме́жености
variational ~ = варіяці́йний при́нцип
virtual work ~ = (мех.) при́нцип можли́вих перемі́щень, при́нцип віртуа́льної робо́ти
weak equivalence ~ = слабки́й при́нцип еквівале́нтности
well-ordering ~ = (матем.) теоре́ма про цілкови́те впорядкува́ння; аксіо́ма цілкови́тої впорядко́вности
rate 1. шви́дкість (процесу) || шви́дкісний 2. темп || темпови́й 3. частота́; часто́тність 4. інтенси́вність 5. сту́пінь; рі́вень 6. хід (годинника) || реґулюва́ти//зреґулюва́ти (хід годинника) 7. но́рма 8. розря́д; сорт 9. оці́нювати//оціни́ти; визнача́ти//ви́значити клас, катего́рію то́що ■ at any ~ у бу́дь-якому ра́зі, хоч би як там [що то] було́; у бу́дь-який спо́сіб, у бу́дь-якому ви́падку; прина́ймні; at this ~ таки́м чи́ном; at that ~ у тако́му ра́зі, у тако́му ви́падку
[reɪt]
~ of absorption = шви́дкість абсо́рбції
~ of adsorption = шви́дкість адсо́рбції
~ of aggregation = шви́дкість аґреґа́ції
~ of attack = шви́дкість роз’їда́ння
~ of change = шви́дкість [темп] змі́нювання; похідна́; кру́тість, стрі́мкість
~ of climb = шви́дкість підійма́ння
~ of convergence = шви́дкість збі́жности
~ of deceleration of the universe’s expansion = шви́дкість повільні́шання розбіга́ння все́світу
~ of deformation = шви́дкість деформува́ння
~ of occurrence = поши́реність
~ of response = 1. шви́дкість спрацьо́вування (приладу) 2. шви́дкість ві́дгуку [реа́кції]
~ of rise = 1. шви́дкість [темп] зроста́ння 2. кру́тість фро́нту (імпульсу)
~ of sedimentation = шви́дкість седимента́ції
absorbed-dose ~ = поту́жність погли́неної до́зи
absorption ~ = шви́дкість [інтенси́вність] вбира́ння [поглина́ння]
acceptable failure ~ = прийня́тна [допуско́ва] частота́ відмо́в
accident ~ = аварі́йність
accretion ~ = шви́дкість акре́ції
activation ~ = шви́дкість актива́ції
adiabatic ~ = шви́дкість адіяба́тного змі́нювання
adiabatic lapse ~ = (гф) адіяба́тний ґрадіє́нт
aging ~ = шви́дкість старі́ння
air-flow ~ = шви́дкість пові́тряного пото́ку
angular ~ = кутова́ шви́дкість
arrival ~ = шви́дкість надхо́дження
attenuation ~ = шви́дкість сла́бшання
averaged ~ = усере́днена шви́дкість (процесу)
background counting ~ = фо́нова шви́дкість підрахо́вування
baud ~ = шви́дкість пересила́ння інформа́ції (в бодах)
bit (transfer) ~ = шви́дкість пересила́ння да́них (у біт/сек)
breeding ~ = шви́дкість відтво́рювання (ядерного палива)
burning ~ = шви́дкість згоря́ння
burst ~ = (комп.) монопо́льна шви́дкість
capture ~ = шви́дкість захо́плювання
charge-transfer ~ = шви́дкість перено́шення заря́ду
charging ~ = шви́дкість насна́жування [заряджа́ння]
climbing ~ = шви́дкість набира́ння висоти́
clock ~ = 1. та́ктова частота́ 2. хід годи́нника
collision ~ = інтенси́вність [частота́] зі́ткнень
combustion ~ = шви́дкість [інтенси́вність] горі́ння
compression ~ = шви́дкість стиска́ння
condensation ~ = шви́дкість конденсува́ння [конденса́ції]
consumption ~ = шви́дкість витрача́ння (реактанту в хемічній реакції)
conversion ~ = шви́дкість перетво́рювання
cooling ~ = 1. шви́дкість холо́нення 2. шви́дкість охоло́джування
corrosion ~ = шви́дкість коро́зії
counting ~ = 1. шви́дкість підрахо́вування 2. чи́сло ві́дліків на одини́цю ча́су
crack-growth ~ = шви́дкість ро́сту [зроста́ння] трі́щини
cracking ~ = шви́дкість трі́скання
crack-propagation ~ = шви́дкість поши́рювання трі́щини
creep ~ = шви́дкість по́взкости, пито́ма по́взкість
critical energy-release ~ = крити́чна шви́дкість виві́льнювання ене́ргії
crystallization ~ = шви́дкість кристалі́ння [кристаліза́ції]
damping ~ = декреме́нт, шви́дкість згаса́ння
data (transmission) ~ = шви́дкість пересила́ння да́них
death ~ = сме́ртність, шви́дкість вимира́ння
decay ~ = 1. шви́дкість розпада́ння 2. шви́дкість ме́ншання [спада́ння]
decomposition ~ = шви́дкість розпада́ння [розклада́ння]
decompression ~ = 1. шви́дкість ни́жчання ти́ску 2. шви́дкість зни́жування ти́ску
deposition ~ = 1. шви́дкість осіда́ння 2. шви́дкість напоро́шування 3. шви́дкість відклада́ння (речовини на поверхні) 4. шви́дкість оса́джування по́криву
destruction ~ = шви́дкість руйнува́ння
detection ~ = шви́дкість виявля́ння
detonation ~ = шви́дкість детонува́ння [детона́ції]
development ~ = (фот.) шви́дкість проявля́ння [виявля́ння]
diffusion ~ = шви́дкість дифу́зії
discharging ~ = 1. шви́дкість висна́жування [розряджа́ння] 2. шви́дкість витіка́ння
disintegration ~ = шви́дкість дезінтеґра́ції; шви́дкість розпада́ння
dissociation ~ = шви́дкість дисоція́ції
dissolution ~ = шви́дкість [інтенси́вність] розчиня́ння
dosage ~ = поту́жність [інтенси́вність] до́зи (опромінення)
dose ~ = див. dosage ~
dry-adiabatic lapse ~ = адіяба́тний вертика́льний ґрадіє́нт температу́ри сухо́го пові́тря
earth ~ = кутова́ шви́дкість оберта́ння Землі́
effusion ~ = шви́дкість ефу́зії
emission ~ = шви́дкість емі́сії, інтенси́вність висила́ння
energy-release ~ = шви́дкість виві́льнювання ене́ргії
entropy-production ~ = шви́дкість виробля́ння ентропі́ї
equilibrium ~ = шви́дкість рівнова́жного проце́су
erosion ~ = шви́дкість еро́зії
error ~ = частота́ (поя́ви) помило́к
etching ~ = шви́дкість ща́влення [тра́влення]
evacuation ~ = шви́дкість відсмо́ктування [випомпо́вування]
evaporation ~ = шви́дкість [інтенси́вність] випаро́вування
exchange ~ = шви́дкість [інтенси́вність] обмі́нювання
excitation ~ = шви́дкість збу́джування
expansion ~ = шви́дкість розши́рювання
expansion ~ of the universe = шви́дкість ши́ршання [розбіга́ння] все́світу
explosion ~ = шви́дкість ви́буху
exposure ~ = поту́жність опромі́нювання
extension ~ = шви́дкість розтя́гування
failure ~ = частота́ відмо́в; частота́ ава́рій
fallout dose ~ = поту́жність до́зи опромі́нення від (радіоакти́вних) ви́падів
fatigue ~ = шви́дкість уто́млювання
feed(ing) ~ = шви́дкість подава́ння
filtration ~ = шви́дкість фільтрува́ння
fission ~ = інтенси́вність [шви́дкість, густина́ а́ктів] по́ділу/ділення
flame propagation ~ = шви́дкість поши́рювання по́лум’я
flocculation ~ = шви́дкість флокуля́ції
flow ~ = 1. шви́дкість пото́ку [течії́] 2. ви́трата (плину)
formation ~ = шви́дкість утво́рювання; шви́дкість формува́ння
frame ~ = частота́ ка́дрів
freezing ~ = 1. шви́дкість замерза́ння 2. шви́дкість заморо́жування
fuel-burnup ~ = шви́дкість вигоря́ння па́лива
fusion ~ = шви́дкість ядро́вого си́нтезу
generation ~ = 1. шви́дкість ґенерува́ння 2. шви́дкість утво́рювання
growth ~ = інкреме́нт, шви́дкість зроста́ння [бі́льшання]
hardening ~ = 1. шви́дкість змі́цнювання 2. шви́дкість тужа́віння
heat-absorption ~ = шви́дкість [інтенси́вність] теплопоглина́ння
heat-dissipation ~ = шви́дкість [інтенси́вність] розсі́ювання тепла́
heating ~ = шви́дкість [інтенси́вність] нагріва́ння
heat-transfer ~ = шви́дкість [інтенси́вність] перено́шення тепла́
high ~ = висо́ка шви́дкість
instability growth ~ = інкреме́нт несті́йкости
ionization ~ = шви́дкість [інтенси́вність] йоніза́ції
lapse ~ = висо́тний перепа́д, вертика́льний ґрадіє́нт (температури, тиску)
leakage ~ = шви́дкість витіка́ння
loading ~ = шви́дкість наванта́жування
loss ~ = шви́дкість втрача́ння
low ~ = мала́ шви́дкість
malfunction ~ = (комп.) частота́ відмо́в
mass-flow ~ = 1. ма́сова ви́трата 2. ма́сова шви́дкість пото́ку
mass-transfer ~ = шви́дкість перено́шення ма́си
measuring ~ = шви́дкість мі́ряння
melting ~ = шви́дкість то́плення [пла́влення]
migration ~ = шви́дкість міґра́ції
moist-adiabatic lapse ~ = адіяба́тний вертика́льний ґрадіє́нт температу́ри воло́гого пові́тря
noise ~ = коефіціє́нт шу́му
nucleation ~ = шви́дкість зародкува́ння
outgassing ~ = 1. шви́дкість газовиділя́ння 2. шви́дкість дегаза́ції
oxidation ~ = шви́дкість оки́снювання
plastic-deformation ~ = шви́дкість пласти́чного деформува́ння
polymerization ~ = шви́дкість полімериза́ції [полімер(из)ува́ння]
precipitation ~ = шви́дкість оса́джування
pressure lapse ~ = вертика́льний ґрадіє́нт ти́ску
process ~ = шви́дкість проце́су
production ~ = 1. інтенси́вність [шви́дкість] утво́рювання [наро́джування] (частинок) 2. продукти́вність 3. но́рма ви́робітку
pulse ~ = частота́ надхо́дження і́мпульсів
pumping ~ = шви́дкість помпува́ння; шви́дкість нагніта́ння [напомпо́вування]; шви́дкість випомпо́вування
reaction ~ = шви́дкість реа́кції
reading ~ = шви́дкість зчи́тування
recombination ~ = шви́дкість рекомбіна́ції
recovery ~ = шви́дкість відно́влювання
recurrence ~ = частота́ повто́рювання
reduction ~ = 1. шви́дкість ме́ншання [зме́ншування] 2. (х.) шви́дкість відно́влювання
reference crack-growth ~ = ба́зова шви́дкість ро́сту [зроста́ння] трі́щини
refresh ~ = (комп.) шви́дкість поно́влювання (екрану)
relaxation ~ = шви́дкість [частота́] релакса́ції
repeat ~ = частота́ повто́рювання
repetition ~ = частота́ повто́рювання
reset ~ = шви́дкість відно́влювання (після помилки, комп.)
response ~ = 1. шви́дкість спрацьо́вування (приладу) 2. шви́дкість ві́дгуку [реа́кції]
rod-insertion ~ = шви́дкість зану́рювання стри́жня (в активній зоні)
rod-withdrawal ~ = шви́дкість виво́дження стри́жня (з активної зони)
rotation ~ = шви́дкість оберта́ння
sampling ~ = шви́дкість дискретиза́ції
saturation-adiabatic lapse ~ = адіяба́тний вертика́льний ґрадіє́нт температу́ри воло́гого пові́тря
scan(ning) ~ = шви́дкість сканува́ння
sedimentation ~ = шви́дкість осіда́ння
shear(ing) ~ = шви́дкість зсува́ння
shutdown ~ = шви́дкість вимика́ння (реактора, комп’ютера тощо)
signal-transmission ~ = шви́дкість пересила́ння сигна́лу
solidification ~ = шви́дкість тве́рднення [тужа́віння]
spatial growth ~ = просторо́вий інкреме́нт (нестійкости)
spread(ing) ~ = шви́дкість поши́рювання
star-formation ~ = шви́дкість зореутво́рювання
steady ~ = уста́лена шви́дкість
strain ~ = шви́дкість деформува́ння
strain-hardening ~ = шви́дкість деформаці́йного змі́цнювання
sublimation ~ = шви́дкість субліма́ції
surface-recombination ~ = шви́дкість поверхне́вої рекомбіна́ції
switching ~ = шви́дкість перемика́ння
synthesis ~ = шви́дкість си́нтезу
threshold ~ = поро́гова шви́дкість
time ~ of change = шви́дкість змі́нювання з ча́сом, часова́ похідна́
tolerance dose ~ = допуско́ва поту́жність до́зи (опромінення)
transfer ~ = шви́дкість пересила́ння
transition ~ = шви́дкість перехо́ду
transmission ~ = шви́дкість пересила́ння
trapping ~ = шви́дкість захо́плювання
turnover ~ = (фх) шви́дкість колоо́бігу
uniform ~ = 1. ста́ла шви́дкість 2. шви́дкість рівномі́рного змі́нювання
vaporization ~ = шви́дкість паротво́рення [пароутво́рювання]
volume ~ of flow = о́б’є́мна шви́дкість пото́ку
volumetric flow ~ = о́б’є́мна ви́трата (плину)
volumetric heat-release ~ = густина́ тепловиділя́ння
wear(ing) ~ = шви́дкість зно́шування
weight flow ~ = вагова́ ви́трата
reactor 1. (яф) (я́дерний/ядро́вий) реа́ктор 2. (ел.) реа́ктор, реакти́вний кото́к [реакти́вна коту́шка], індукти́вність 3. (х.) (хемі́чний) реа́ктор, реакці́йний апара́т
[ri'æktə, -tər]
absorption-controlled ~ = (ядерний) реа́ктор із реґульо́ваним поглина́нням
actinide burner ~ = (ядерний) реа́ктор трансмута́ції актино́їдів
advanced ~ = вдоскона́лений (ядерний) реа́ктор
advanced gas-cooled graphite-moderated ~ [AGR] = вдоскона́лений графі́товий (ядерний) реа́ктор із га́зовим теплоносіє́м
air-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор із пові́тряним теплоносіє́м
annular-core pulse ~ [ACPR] = і́мпульсний (ядерний) реа́ктор із кільце́вою акти́вною зо́ною
aqueous homogeneous ~ = водяни́й гомоге́нний (ядерний) реа́ктор
atomic ~ = я́дерний/ядро́вий реа́ктор
bare ~ = (ядерний) реа́ктор без відбивача́
batch ~ = (хемічний) реа́ктор періоди́чної ді́ї
beryllium-moderated ~ = реа́ктор із бери́лієвим спові́льнювачем
boiling-heavy-water cooled and moderated ~ [BHWR] = кипу́чий важководяни́й (ядерний) реа́ктор, кипу́чий реа́ктор із важководяни́м теплоносіє́м і спові́льнювачем
boiling nuclear superheater [BONUS] ~ = кипу́чий я́дерний реа́ктор із перегріва́нням (води)
boiling-water (cooled and moderated) ~ [BWR] = кипу́чий (ядерний) реа́ктор
breeder ~ = бри́дер, бри́дерний реа́ктор, реа́ктор-мно́жильник, реа́ктор-відтво́рювач
bulk-shielding ~ [BSR] = (ядерний) реа́ктор із суці́льним за́хистом
burst ~ = вибухо́вий (ядерний) реа́ктор
bus ~ = (електричний) секці́йний реа́ктор
carbon-dioxide-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор із діокси́д-вуглеце́вим теплоносіє́м
catalytic ~ = конта́ктовий апара́т, (хемічний) ката́лізний/каталіти́чний реа́ктор
catalytic-exchange ~ = обмі́нний ката́лізний/каталіти́чний реа́ктор
ceramic ~ = керамі́чний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із керамі́чним спові́льнювачем
charged ~ = заванта́жений реа́ктор
chemical ~ = хемі́чний реа́ктор
chemonuclear ~ = хемоя́дерний/хемоядро́вий реа́ктор
circulating(‑fuel) ~ = (ядерний) циркуляці́йний реа́ктор, реа́ктор із циркуляці́єю па́лива
clean ~ = чи́стий [неотру́єний] (ядерний) реа́ктор
closed-cycle ~ = замкненоци́кловий (ядерний) реа́ктор
coaxial-flow ~ = реа́ктор із коаксі́йним пото́ком
commercial ~ = промисло́вий (ядерний) реа́ктор
commercial demonstration fast ~ [CDFR] = промисло́вий демонстраці́йний реа́ктор на швидки́х нейтро́нах
continuous(‑flow) ~ = прото́ковий (хемічний) реа́ктор, реа́ктор непере́рвної ді́ї
controlled ~ = контрольо́ваний [реґульо́ваний] реа́ктор
controlled thermonuclear ~ [CTR] = керо́ваний термоя́дерний/термоядро́вий реа́ктор
convergent ~ = (ядерний) реа́ктор у режи́мі ме́ншання поту́жности
converter ~ = (ядерний) реа́ктор-конве́ртер
critical ~ = крити́чний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор у крити́чному режи́мі
current-limiting ~ = (електричний) струмообме́жувальний реа́ктор
demonstration ~ = демонстраці́йний реа́ктор
demonstration fusion ~ = демонстраці́йний синтезо́вий реа́ктор
demonstration nuclear ~ = демонстраці́йний я́дерний реа́ктор
desalination ~ = реа́ктор-опрі́снювач
deuterium-moderated ~ = (ядерний) реа́ктор із важководяни́м спові́льнювачем
deuterium-tritium [D-T] ~ = дейте́рій-три́тієвий реа́ктор
developmental ~ = до́слідний реа́ктор
direct-cycle ~ = прямоци́кловий (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із прями́м ци́клом
direct-flow ~ = прямопото́ковий (хемічний) реа́ктор
dispersion ~ = (хемічний) дифузі́йний реа́ктор
divergent ~ = (ядерний) реа́ктор у режи́мі бі́льшання поту́жности
dual-cycle boiling-water ~ = кипу́чий (ядерний) реа́ктор із подві́йним ци́клом
dual-purpose ~ = двоцільови́й реа́ктор, реа́ктор подві́йного призна́чення
dummy ~ = моде́ль реа́ктора, моделюва́льний реа́ктор
dust-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор із порошко́вим теплоносіє́м
dust-fueled ~ = (ядерний) реа́ктор на порошко́вому па́ливі
earthing ~ = зазе́млювальний [узе́млювальний] (електричний) реа́ктор
electric ~ = електри́чний реа́ктор, реакти́вний кото́к
electrochemical ~ = електрохемі́чний реа́ктор
electronuclear ~ = електроя́дерний/електроядро́вий реа́ктор
engineering test ~ [ETR] = випро́бувальний техні́чний (ядерний) реа́ктор
enhanced ~ = підси́лений (ядерний) реа́ктор
enriched(‑fuel) ~ = (ядерний) реа́ктор на збага́ченому па́ливі
enriched-uranium ~ = (ядерний) реа́ктор на збага́ченому ура́ні
epithermal ~ = надтеплови́й (ядерний) реа́ктор, реа́ктор на надтеплови́х нейтро́нах
exchange ~ = обмі́нний реа́ктор
experimental ~ = до́слідний [експеримента́льний] реа́ктор
exponential ~ = експоненці́йний (ядерний) реа́ктор
fast ~ [FR] = швидки́й (ядерний) реа́ктор, реа́ктор на швидки́х нейтро́нах
fast breeder ~ [FBR] = бри́дер [реа́ктор-мно́жильник, бри́дерний реа́ктор, реа́ктор-відтво́рювач] на швидки́х нейтро́нах
fast-neutron ~ [FR] = реа́ктор на швидки́х нейтро́нах
fast prototype ~ = прототи́повий реа́ктор на швидки́х нейтро́нах
fast source ~ [FSR] = реа́ктор-джерело́ швидки́х нейтро́нів
feeder ~ = (електричний) фі́дерний реа́ктор
filter ~ = (електричний) фі́льтровий реа́ктор
fission ~ = поділо́вий (ядерний) реа́ктор
flow ~ = (хемічний) реа́ктор непере́рвного проце́су
fluid-fuel(ed) ~ = (ядерний) реа́ктор на пли́новому па́ливі
fluidized(‑bed) ~ = (ядерний) реа́ктор на спли́неному па́ливі
fog-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор із парово́дяним теплоносіє́м, реа́ктор із охоло́джуванням напівскра́пленою па́рою
fuel-dispersion ~ = (ядерний) реа́ктор на диспе́рсному па́ливі
fuel-element-testing ~ = твеловипро́бувальний (ядерний) реа́ктор
full-scale ~ = повномасшта́бний (ядерний) реа́ктор
fused-salt ~ = (ядерний) реа́ктор на сольово́му ро́зтопі [ро́зплаві]
fusion ~ = синтезо́вий [термоя́дерний/термоядро́вий] реа́ктор
gas-cooled ~ [GR] = газоохоло́джуваний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із га́зовим теплоносіє́м
gas-cooled fast breeder ~ [GCFR] = бри́дер [бри́дерний реа́ктор, реа́ктор-мно́жильник, реа́ктор-відтво́рювач] на швидки́х нейтро́нах із га́зовим теплоносіє́м
gas-cooled graphite-moderated ~ [GCR] = га́зо-графі́товий (ядерний) реа́ктор
gas-fueled ~ = (ядерний) реа́ктор на га́зовому па́ливі
graphite-moderated ~ = графі́товий (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із графі́товим спові́льнювачем
graphite-uranium ~ = ура́н-графі́товий (ядерний) реа́ктор
grounding ~ = зазе́млювальний [узе́млювальний] (електричний) реа́ктор
health-physics research ~ [HPRR] = (ядерний) реа́ктор на меди́чні дослі́дницькі/дослі́дчі потре́би, реа́ктор дослі́джувати пробле́ми радіяці́йної безпе́ки
heat ~ = теплофікаці́йний (ядерний) реа́ктор
heavy-boiling water ~ [HBWR] = кипу́чий важководяни́й (ядерний) реа́ктор
heavy-water ~ [HWR] = важководяни́й (ядерний) реа́ктор, реа́ктор на важкі́й воді́
heavy-water components-testing ~ [HWCTR] = важководяни́й (ядерний) реа́ктор випро́бувати реа́кторні вузли́
heavy-water-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор із важководяни́м теплоносіє́м
heavy-water-moderated ~ = (ядерний) реа́ктор із важководяни́м спові́льнювачем
heavy-water-moderated gas-cooled ~ [HWGCR] = (ядерний) реа́ктор із га́зовим теплоносіє́м та важководяни́м спові́льнювачем
heavy-water-moderated (light‑)water-cooled ~ [HWLWR] = (ядерний) реа́ктор із легководяни́м теплоносіє́м та важководяни́м спові́льнювачем
helium-cooled ~ = гелійохоло́джуваний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із ге́лієвим теплоносіє́м
heterogeneous ~ = гетероге́нний (ядерний) реа́ктор
high-enrichment ~ = (ядерний) реа́ктор на високозбага́ченому па́ливі
high-flux ~ [HFR] = високопото́ковий (ядерний) реа́ктор
high-flux isotope ~ [HFIR] = високопото́ковий (ядерний) реа́ктор виробля́ти ізото́пи
high-performance ~ = високоефекти́вний реа́ктор
high-power ~ = поту́жний енергети́чний реа́ктор, реа́ктор вели́кої поту́жности
high-temperature ~ = високотемперату́рний (ядерний) реа́ктор
homogeneous ~ = гомоге́нний (ядерний) реа́ктор
hybrid ~ = гібри́дний реа́ктор
hydride-moderated ~ = (ядерний) реа́ктор із гідри́дним спові́льнювачем
hydrogen-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор із водне́вим теплоносіє́м
image ~ = віртуа́льний реа́ктор
indirect-cycle ~ = непрямоци́кловий (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із непрями́м ци́клом
industrial nuclear ~ = промисло́вий я́дерний реа́ктор
intermediate(‑neutron) ~ = промі́жни́й (ядерний) реа́ктор, реа́ктор на промі́жни́х нейтро́нах
International Thermonuclear Experimental ~ [ITER] = Міжнаро́дний до́слідний синтезо́вий реа́ктор
ion-exchange ~ = йонообмі́нник
irradiation ~ = опромі́нювальний (ядерний) реа́ктор (на медичні потреби тощо)
isotope-production ~ = (ядерний) реа́ктор виробляти ізото́пи
kinetic experiment on water-boilers [KEWB] ~ = до́слідний (ядерний) реа́ктор вивча́ти кіне́тику кипу́чих реа́кторів
kinetic intense-neutron generator [KING] ~ = (ядерний) реа́ктор-ґенера́тор нейтро́нів вели́кої інтенси́вности
laboratory ~ = лаборато́рний реа́ктор
laser-fusion ~ = ла́зерний синтезо́вий реа́ктор, реа́ктор ла́зерного си́нтезу
lattice ~ = гетероге́нний (ядерний) реа́ктор
light-water ~ [LWR] = легководяни́й (ядерний) реа́ктор
light-water-moderated ~ [LWR] = (ядерний) реа́ктор із легководяни́м спові́льнювачем
linear ~ = (електричний) реа́ктор із ліні́йною характери́стикою
liquid-cooled ~ = рідиноохоло́джуваний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із ріди́нним теплоносіє́м
liquid-fueled ~ = (ядерний) реа́ктор на ріди́нному па́ливі
liquid homogeneous ~ = гомоге́нний (ядерний) реа́ктор на ріди́нному па́ливі
liquid-metal breeder ~ = бри́дер [бри́дерний реа́ктор, реа́ктор-мно́жильник, реа́ктор-відтво́рювач] на рідиннометале́вому па́ливі
liquid-metal-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор із рідиннометале́вим теплоносіє́м
liquid-metal-fueled ~ = (ядерний) реа́ктор на рідиннометале́вому па́ливі
liquid-moderated ~ = (ядерний) реа́ктор із ріди́нним спові́льнювачем
lithium-cooled ~ = літійохоло́джуваний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із лі́тієвим теплоносіє́м
loaded ~ = заванта́жений реа́ктор
low-enrichment ~ = (ядерний) реа́ктор на низькозбага́ченому па́ливі
low-flux ~ [LFR] = низькопото́ковий (ядерний) реа́ктор
low-intensity test ~ [LITR] = випро́бувальний низькопото́ковий (ядерний) реа́ктор
low-power ~ = малопоту́жний [низькопоту́жний] (ядерний) реа́ктор, реа́ктор мало́ї поту́жности
low-temperature ~ = низькотемперату́рний (ядерний) реа́ктор
lumped ~ = гетероге́нний (ядерний) реа́ктор
materials-processing ~ = матерія́лообробний (ядерний) реа́ктор
materials-producing ~ = матеріяловиробляльний (ядерний) реа́ктор
materials-testing ~ [MTR] = матеріялозна́вчий (ядерний) реа́ктор
medium-power ~ = середньопоту́жний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор сере́дньої [сере́динної] поту́жности
mercury-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор зі рту́тним/мерку́рієвим теплоносіє́м
metal-moderated ~ = (ядерний) реа́ктор із метале́вим спові́льнювачем
mixed-spectrum ~ = (ядерний) реа́ктор зі змі́шаним спе́ктром (нейтронів)
mobile ~ = пересувни́й [мобі́льний] реа́ктор
mock-up ~ = моде́л(юва́л)ьний (ядерний) реа́ктор
moderated ~ = (ядерний) реа́ктор зі спові́льнювачем
modular ~ = мо́дульний реа́ктор
molten-salt ~ [MSR] = (ядерний) реа́ктор на сольово́му ро́зтопі
molten-salt-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор із теплоносіє́м із сольово́го ро́зтопу
molten-salt-fueled ~ = (ядерний) реа́ктор на па́ливі з сольово́го ро́зтопу
multipurpose ~ = універса́льний (ядерний) реа́ктор
natural-circulation ~ = (ядерний) реа́ктор із приро́дною циркуля́цією теплоносія́
natural-fueled ~ = (ядерний) реа́ктор на приро́дному па́ливі
natural nuclear ~ = приро́дний я́дерний/ядро́вий реа́ктор
natural-uranium ~ = реа́ктор на приро́дному ура́ні
neutron-producing ~ = реа́ктор-ґенера́тор нейтро́нів
neutron-source thermal ~ [NESTOR] = реа́ктор-джерело́ теплови́х нейтро́нів
noncritical ~ = некрити́чний (ядерний) реа́ктор
nonlinear ~ = (електричний) реа́ктор із неліні́йною характери́стикою
non-regenerative ~ = (паливо)невідтво́рювальний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор без відтво́рювання па́лива
nuclear ~ = я́дерний/ядро́вий реа́ктор
nuclear furnace ~ = я́дерний металургі́йний реа́ктор
nuclear power ~ = енергети́чний я́дерний реа́ктор
nuclear test ~ [NTR] = випро́бувальний я́дерний реа́ктор
open-cycle ~ = відкритоци́кловий (ядерний) реа́ктор
organic-cooled and moderated ~ [OMR] = органі́чний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор з органі́чними теплоносіє́м та спові́льнювачем
oxide-fueled ~ = (ядерний) реа́ктор на окси́дному па́ливі
package ~ = збірни́й (ядерний) реа́ктор
paralleling ~ = (електричний) відокре́млювальний реа́ктор
pebble-bed ~ = (ядерний) реа́ктор на ґранульо́ваному па́ливі
physical ~ = фізи́чний реа́ктор
physical-constants testing ~ [PCTR] = мі́рчий (ядерний) реа́ктор (уточнювати фізичні константи)
pilot ~ = до́слідний реа́ктор
plasma ~ = пла́змо́вий реа́ктор
plutonium ~ = плуто́нієвий реа́ктор
plutonium-production ~ = плутонійвиробляльний реа́ктор
plutonium-recycle critical facility [PRCF] ~ = крити́чна реа́кторна систе́ма дослі́джування повто́рного плуто́нієвого ци́клу
poisoned ~ = отру́єний [затру́єний] (ядерний) реа́ктор
polymerization ~ = полімериза́тор
pool(‑type) ~ = басе́йновий (ядерний) реа́ктор, реа́ктор зану́реного ти́пу
pool critical assembly [PCA] ~ = крити́чна реа́кторна систе́ма зану́реного ти́пу, басе́йнова крити́чна реа́кторна систе́ма
porous ~ = (ядерний) реа́ктор із порува́тим спові́льнювачем
potassium-cooled ~ = калійохоло́джуваний реа́ктор, (ядерний) реа́ктор із ка́лієвим теплоносіє́м
power ~ = енергети́чний [силови́й] (ядерний) реа́ктор
power breeder ~ = енергети́чний бри́дер [бри́дерний реа́ктор, реа́ктор-мно́жильник, реа́ктор-відтво́рювач]
power burst facility [PBF] ~ = і́мпульсний енергети́чний (ядерний) реа́ктор
power demonstration ~ [PDR] = демонстраці́йний енергети́чний (ядерний) реа́ктор
pressure-tube ~ = кана́ловий (ядерний) реа́ктор
pressurized ~ = підти́сковий (ядерний) реа́ктор
pressurized heavy-water-cooled/moderated ~ [PHWR] = підти́сковий важководяни́й реа́ктор
pressurized subcritical experimental [PSE] ~ = до́слідний підти́сковий підкрити́чний реа́ктор
pressurized water(‑cooled/moderated) [PWR] ~ = підти́сковий во́до-водяни́й реа́ктор
process-development pile [PDP] ~ = дослі́дчий технологі́чний (ядерний) реа́ктор
process-heat ~ = (ядерний) реа́ктор виробни́цтва технологі́чного тепла́
producing ~ = див. production ~
production ~ = промисло́вий (ядерний) реа́ктор, реа́ктор на виробни́цтво поді́льних матерія́лів
prompt ~ = реа́ктор на миттє́вих нейтро́нах
proof test facility [PTF] ~ = випро́бувальний (ядерний) реа́ктор
propulsion ~ = реа́ктор (до) двигуна́, реа́ктор-двигу́н
protective ~ = (електричний) захисни́й реа́ктор
prototype fast ~ [PFR] = прототи́повий (ядерний) реа́ктор на швидки́х нейтро́нах
prototype large breeder ~ [PLBR] = вели́кий прототи́повий бри́дер [бри́дерний реа́ктор, реа́ктор-мно́жильник, реа́ктор-відтво́рювач]
pulsed ~ = і́мпульсний (ядерний) реа́ктор
pulsed D-T ~ = і́мпульсний дейте́рій-три́тієвий реа́ктор
pulsed fast ~ = і́мпульсний реа́ктор на швидки́х нейтро́нах
pulsed fusion ~ = і́мпульсний синтезо́вий реа́ктор
quasi-homogeneous ~ = квазигомоге́нний реа́ктор
recycling ~ = (ядерний) реа́ктор із повто́рюваним (паливним) ци́клом
reference theta pinch ~ = демонстраці́йний реа́ктор із те́та-пі́нчем
regenerative ~ = відтво́рювальний [реґенерати́вний] (ядерний) реа́ктор
research ~ [RR] = дослі́дчий (ядерний) реа́ктор
research and test ~ = дослі́дчий та випро́бувальний (ядерний) реа́ктор
resonance ~ = резона́нсний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор на резона́нсних нейтро́нах
resonance test ~ [RTR] = дослі́дчий реа́ктор на резона́нсних нейтро́нах
safe low-power critical experimental [SLOWPOKE] ~ = безпе́чний малопоту́жний реа́ктор для крити́чних експериме́нтів
safety-research experimental facility [SAREF] ~ = безпекодослі́джувальний експеримента́льний реа́ктор, безпекодослі́джувальна до́слідна реа́кторна систе́ма
safety supercritical ~ = надкрити́чний безпекодослі́джувальний (ядерний) реа́ктор
safety-test facility [STF] ~ = безпековипро́бувальний (ядерний) реа́ктор
saturable(‑core) ~ = наситни́й реа́ктор (електричний)
section ~ = (хемічний) секці́йний реа́ктор
semibatch chemical ~ = хемі́чний реа́ктор напівнепере́рвної ді́ї
series ~ = (електричний) струмообме́жувальний реа́ктор
shield-test ~ [STIR] = захистовипро́бувальний (ядерний) реа́ктор
shunt(ing) ~ = шунтува́льний реа́ктор (електричний)
single-purpose ~ = (ядерний) реа́ктор спеція́льного призна́чення
slow(‑neutron) ~ = (ядерний) реа́ктор на пові́льних нейтро́нах
slurry ~ = (ядерний) реа́ктор на суспензі́йному па́ливі
sodium-cooled ~ = натрійохоло́джуваний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із на́трієвим теплоносіє́м
sodium-deuterium ~ = дейте́рій-на́трієвий реактор, важководяни́й реа́ктор із на́трієвим теплоносіє́м
sodium-graphite ~ = на́трій-графі́товий (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із на́трієвим теплоносіє́м і графі́товим спові́льнювачем
solid-fueled ~ = (ядерний) реа́ктор на твердо́му па́ливі
solid homogeneous ~ = гомоге́нний (ядерний) реа́ктор на твердо́му па́ливі
source ~ = реа́ктор-джерело́ (нейтронів)
space power ~ = (ядерний) енергети́чний реа́ктор (до) космі́чного апара́ту
space propulsion ~ = (ядерний) реа́ктор (до) двигуна́ космі́чного апара́ту
special-production ~ = спеціялізо́ваний матеріяловиробля́льний (ядерний) реа́ктор
spectral-shift ~ = (ядерний) реа́ктор із реґульо́ваним спе́ктром нейтро́нів
spherical ~ = сфери́чний реа́ктор
split-table ~ [STR] = (ядерний) реа́ктор із розсувно́ю акти́вною зо́ною
starting ~ = пускови́й реа́ктор (електричний)
stationary ~ = стаціона́рний реа́ктор
stationary high-power plant ~ = високопоту́жний стаціона́рний енергети́чний реа́ктор
stationary low-power plant ~ = низькопоту́жний стаціона́рний енергети́чний реа́ктор
stationary medium-power plant ~ = середньопоту́жний стаціона́рний енергети́чний реа́ктор
steady-state ~ = реа́ктор із уста́леними пара́метрами
steady-state D-T ~ = дейте́рій-три́тієвий реа́ктор у стаціона́рному режи́мі
steady-state fusion ~ = синтезо́вий реа́ктор у стаціона́рному режи́мі
steam-cooled ~ = (ядерний) реа́ктор із парови́м теплоносіє́м
steam-generating heavy-water ~ [SGHWR] = важководяни́й (ядерний) реа́ктор-пароґенера́тор
switching ~ = комутува́льний реа́ктор (електричний)
subcritical ~ = підкрити́чний (ядерний) реа́ктор
superpower water-boiler [SUPO] ~ = надпоту́жний кипу́чий (ядерний) реа́ктор
supercritical ~ = надкрити́чний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор у надкрити́чному режи́мі
suspension ~ = (ядерний) реа́ктор на суспензі́йному па́ливі
swimming-pool ~ = (ядерний) реа́ктор зану́реного ти́пу, басе́йновий реа́ктор
tank-type ~ = ко́рпусний [ба́ковий] (ядерний) реа́ктор
tank-type critical assembly [TCA] ~ = крити́чна реа́кторна систе́ма ко́рпусного ти́пу
test(ing) ~ = випро́бувальний реа́ктор
thermal ~ = теплови́й (ядерний) реа́ктор, реа́ктор на теплови́х нейтро́нах
thermal breeder ~ = бри́дер [бри́дерний реа́ктор, реа́ктор-мно́жильник, реа́ктор-відтво́рювач] на теплови́х нейтро́нах
thermal exchange ~ = (хемічний) теплообмі́нний реа́ктор
thermal-neutron ~ = (ядерний) реа́ктор на теплови́х нейтро́нах
thermonuclear ~ = синтезо́вий [термоя́дерний/термоядро́вий] реа́ктор
thorium(‑fueled) ~ = то́рієвий реа́ктор, (ядерний) реа́ктор на то́рієвому па́ливі
thorium high-temperature prototype ~ [THTR] = прототи́повий високотемперату́рний то́рієвий реа́ктор
tokamak ~ = (реа́ктор) токама́к
tokamak fusion test ~ [TFTR] = випро́бувальний синтезо́вий токама́к
tower shielding ~ [TSR] = вежови́й захистодослі́джувальний реа́ктор
training ~ = навча́льний (ядерний) реа́ктор
transportable ~ = транспорта́бельний [мобі́льний, пересувни́й] реа́ктор
transient reactor test facility [TREAT] ~ = реа́ктор дослі́джувати перехі́дні́ режи́ми
tritium production ~ = тритійвиробля́льний реа́ктор
tubular ~ = трубча́стий (хемічний) реа́ктор
ultrahigh-temperature reactor experiment [UHTREX] ~ = надвисокотемперату́рний до́слідний реа́ктор (ядерний)
university research ~ [URR] = університе́тський дослі́дчий (ядерний) реа́ктор
unmoderated ~ = (ядерний) реа́ктор без спові́льнювача
uranium(‑fueled) ~ = ура́новий реа́ктор, реа́ктор на ура́новому па́ливі
uranium-graphite ~ = ура́н-графі́товий (ядерний) реа́ктор
variable ~ = реґульо́ваний реа́ктор (електричний)
variable-flux ~ = змі́ннопото́ковий (ядерний) реа́ктор
versatile experimental reactor assembly [VERA] ~ = універса́льна до́слідна реа́кторна систе́ма
versatile intermediate-pulse experimental ~ [VIPER] = універса́льний і́мпульсний до́слідний реа́ктор на промі́жни́х нейтро́нах
virgin ~ = нови́й реа́ктор (що ще не працював)
voltage ~ = реа́ктор напру́ги
water-boiler ~ = кипу́чий (ядерний) реа́ктор
water-cooled ~ = водоохоло́джуваний (ядерний) реа́ктор, реа́ктор із водяни́м теплоносіє́м
water-cooled/moderated ~ = во́до-водяни́й (ядерний) реа́ктор
water-moderated ~ = (ядерний) реа́ктор з водяни́м спові́льнювачем
zero-energy ~ = реа́ктор нульово́ї поту́жности
zero-energy breeder reactor assembly [ZEBRA] ~ = бри́дер [бри́дерний реа́ктор, реа́ктор-мно́жильник, реа́ктор-відтво́рювач] нульово́ї поту́жности
zero-energy experimental pile ~ [ZEEP] = до́слідний (ядерний) реа́ктор нульово́ї поту́жности
zero-energy fast ~ = (ядерний) реа́ктор нульово́ї поту́жности на швидки́хнейтро́нах
zero-energy thermal ~ = (ядерний) реа́ктор нульово́ї поту́жности на теплови́х нейтро́нах
zero-power ~ [ZPR] = (ядерний) реа́ктор нульово́ї поту́жности
region 1. діля́нка; зо́на; сму́га; о́бласть; ареа́л 2. (гф) шар йоносфе́ри
['riːdʒən]
~ of analyticity = о́бласть аналіти́чности
~ of convergence = о́бласть збі́жности
~ of escape = (гф) екзосфе́ра
~ of overlap = діля́нка [зо́на, о́бласть] перекрива́ння [перекриття́]
~ of a spectrum = спектра́льна о́бласть, о́бласть [діля́нка] спе́ктру
acceleration ~ = о́бласть пришви́дшування
accessible ~ = дося́жна зо́на [діля́нка, о́бласть]
achromatic ~ = о́бласть бі́лого ко́льору (на діяграмі колірности)
active ~ = 1. акти́вна о́бласть [діля́нка] (напівпровідникового приладу) 2. чутли́ва о́бласть, о́бласть чутли́вости (детектора тощо) 3. (астр.) акти́вна зо́на сонце́вої пове́рхні
active prominence ~ = (астр.) зо́на акти́вних протубера́нців
adjacent ~s = приста́йні [приле́глі] о́бласті [діля́нки]
annular ~ = кільце́ва о́бласть [діля́нка, зо́на]
anode ~ = біляано́дна о́бласть [діля́нка]
the Antarctic ~s = Анта́рктика (континент і довколишні води)
asymptotic ~ = асимптоти́чна о́бласть
attraction ~ = о́бласть притяга́ння
axial ~ = аксі́йна [біляві́сна] діля́нка
beam-forming ~ = о́бласть [зо́на] формува́ння стру́меня (частинок)
blanket ~ = зо́на відтво́рювання па́лива (у бридері)
boundary ~ = межова́ о́бласть [діля́нка]
bounded ~ = обме́жена о́бласть [діля́нка]
branching ~ = о́бласть галу́ження
breakdown ~ = (ел.) о́бласть [зо́на] пробива́ння
cathode ~ = білякато́дна о́бласть [діля́нка]
cathode-fall ~ = о́бласть като́дного спа́ду напру́ги
central ~ = центра́льна о́бласть [діля́нка]
Chapman ~ = Че́пменова діля́нка
circumpolar ~ = біляпо́люсна [навколопо́люсна] о́бласть [діля́нка]
closed ~ = за́мкнена о́бласть
coefficient ~ = о́бласть коефіціє́нтів
confidence ~ = до́вірча о́бласть
connected ~ = зв’я́зна о́бласть
contiguous ~s = приста́йні [приле́глі] о́бласті [діля́нки]
continuum ~ = о́бласть непере́рвного спектру; о́бласть конти́нууму
convective ~ = конвекти́вна діля́нка, конвекти́вний шар (в атмосфері)
core ~ = о́кіл акти́вної зо́ни (реактора)
critical ~ = крити́чна о́бласть
critical ~ of Reynolds number = зо́на кри́зи обтіка́ння [кри́зи о́пору]
cutoff ~ = (ел.) о́бласть ві́дтину [відтина́ння]
cybotactic ~ = циботакти́чна о́бласть
deceleration ~ = о́бласть спові́льнювання
delta-shaped ~ = дельто́їд
depletion ~ = (ел.) збі́днена о́бласть
disjoint ~s = відокре́млені о́бласті [діля́нки]
disk ~ of a galaxy = ди́ск [ди́скова о́бласть] гала́ктики
disordered ~ = невпорядко́вана о́бласть
disposal ~ = зо́на хова́ння відхо́дів
disturbed ~ = збу́рена діля́нка
doubly-connected ~ = двозв’я́зна о́бласть
drift ~ = діля́нка [о́бласть] дре́йфу
eddy-formation ~ = о́бласть вихороутво́рювання
eddying ~ = о́бласть вихороутво́рювання
emitter ~ = емі́тер, емі́терна о́бласть [діля́нка]
equatorial ~ = (бі́ля)еква́торна о́бласть
excited ~ = збу́джена діля́нка
far ~ = дале́ка о́бласть [діля́нка, зо́на]; дале́ка [Фраунго́ферова] зо́на анте́ни
far infrared ~ = дале́ка інфрачерво́на о́бласть [діля́нка]
far ultraviolet ~ = о́бласть [діля́нка] дале́кого ультрафіоле́ту
field-line reconnection ~ = о́бласть переза́мкнення силови́х лі́ній
finite ~ = скінче́нна о́бласть
flow-separation ~ = о́бласть відокре́млювання пото́ку
focal ~ = фо́кусна зо́на
Fraunhofer ~ = дале́ка [Фра́унгоферова] зо́на (антени)
Fresnel ~ = Френе́лева зо́на (антени)
fundamental ~ = (матем.) фундамента́льна о́бласть
Geiger(‑Müller) ~ = плато́, Ґа́йґерова діля́нка [о́бласть] (характеристики лічильника)
high-energy ~ = високоенергети́чна о́бласть, о́бласть висо́ких ене́ргій
high-frequency ~ = високочасто́тна о́бласть, о́бласть висо́ких часто́т
high-pressure ~ = високоти́скова о́бласть, о́бласть висо́ких ти́сків
high-stress ~ = високонапру́гова о́бласть, о́бласть висо́ких напру́г (механічних)
high-temperature ~ = високотемперату́рна о́бласть, о́бласть висо́ких температу́р
Holarctic ~ = гола́рктика
inactive ~ = нечутли́ва о́бласть, о́бласть нечутли́вости (детектора тощо)
infrared ~ = інфрачерво́на о́бласть [діля́нка]
inner ~ = вну́трішня о́бласть
instability ~ = о́бласть несті́йкости
interaction ~ = о́бласть взаємоді́ї
interface ~ = о́бласть [діля́нка] (поблизу) межі́ по́ділу, о́кіл межі́ по́ділу
intermediate ~ = промі́жна́ о́бласть [діля́нка]
intermediate-energy ~ = о́бласть промі́жни́х ене́ргій
ionospheric ~ = діля́нка [о́бласть] йоносфе́ри
lasing ~ = акти́вна діля́нка (лазера)
limited ~ = обме́жена о́бласть [діля́нка]
limited-proportionality ~ = (яф) діля́нка [о́бласть] обме́женої пропорці́йности (характеристики лічильника)
low-energy ~ = о́бласть низьки́х ене́ргій, низькоенергети́чна о́бласть
low-frequency ~ = о́бласть низьки́х часто́т, низькочасто́тна о́бласть
low-ionization nuclear emision-line ~ [LINER] = ла́йнер, я́дерна/ядро́ва зо́на з емісі́йними лі́ніями низько́ї йоніза́ції
low-pressure ~ = о́бласть низько́го ти́ску, низькоти́скова о́бласть
low-stress ~ = о́бласть низьки́х напру́г (механічних), низьконапру́гова о́бласть
low-temperature ~ = о́бласть низьки́х температу́р, низькотемперату́рна о́бласть
medium-energy ~ = о́бласть промі́жни́х [сере́дніх, сере́динних] ене́ргій
metastability ~ = о́бласть метастабі́льности
moderate-energy ~ = о́бласть невисо́ких [помі́рних] ене́ргій
moderation ~ = о́бласть гальмува́ння [спові́льнювання] (частинок)
morphotropic ~ = морфотро́пна о́бласть
multiply-connected ~ = (матем.) багатозв’я́зна о́бласть
n-tuply connected ~ = (матем.) n-зв’я́зна о́бласть
near ~ = близька́ зо́на [діля́нка, о́бласть]
near infrared ~ = близька́ інфрачерво́на діля́нка [о́бласть]
near-surface ~ = приповерхне́ва діля́нка [о́бласть]
near-threshold ~ = біляпоро́гова діля́нка [о́бласть]
near-ultraviolet ~ = діля́нка [о́бласть] близько́го ультрафіоле́ту
neutral (solar) ~ = перехі́дна́ о́бласть (на Со́нці)
nonphysical ~ = нефізи́чна о́бласть
operation ~ = робо́ча о́бласть
ordered ~ = впорядко́вана о́бласть
overlapping ~ = 1. о́бласть [діля́нка, зо́на] перекрива́ння [перекриття́] 2. перекри́вні о́бласті [діля́нки, зо́ни]
outer ~ = зо́внішня о́бласть
paraxial ~ = біляві́сна [параксі́йна] о́бласть [діля́нка, зо́на]
peripheral ~ = перифері́йна о́бласть [діля́нка, зо́на]
phase ~ = фа́зова о́бласть
phase-coexistence ~ = о́бласть співіснува́ння фаз
physical ~ = фізи́чна о́бласть
plateau ~ = (область, ділянка) пла́то
polar ~ = поля́рна о́бласть
primary phase ~ = (тд) перви́нна фа́зова о́бласть
proportional ~ = (яф) діля́нка [о́бласть] пропорці́йности (характеристики лічильника)
reciprocal velocity ~ = (яф) о́бласть обе́рненої пропорці́йности (перерізів захоплення нейтронів) до шви́дкости
reconnection ~ = о́бласть переза́мкнення (силових ліній)
rejection ~ = о́бласть відкида́ння
relativistic ~ = релятивісти́чна о́бласть
repulsion ~ = о́бласть відшто́вхування
resonance ~ = резона́нсна о́бласть, о́кіл резона́нсу
Schumann ~ = (опт.) Шу́манова о́бласть
saturation ~ = насито́ва о́бласть, о́бласть наси́чености [наси́чення]
sewn ~ = скле́єна [зши́та] о́бласть
simply connected ~ = однозв’я́зна о́бласть
source ~ = о́бласть [о́кіл] джерела́
source-free ~ = о́бласть без джере́л
space ~ = о́бласть [діля́нка] про́стору
space-charge ~ = о́бласть просторо́вого заря́ду
space-like ~ = простороподі́бна о́бласть
space-time ~ = о́бласть про́стору-ча́су
spatial ~ = о́бласть [діля́нка] про́стору, просторо́ва о́бласть
spectral ~ = спектра́льна о́бласть, о́бласть [діля́нка] спе́ктру
stability ~ = о́бласть стабі́льности; о́бласть сті́йкости
statistical tolerance ~ = статисти́чна толера́нтна о́бласть
stopping ~ = о́бласть гальмува́ння (частинок)
strip ~ = смугова́ діля́нка [о́бласть]
subsurface ~ = підповерхне́ва діля́нка [о́бласть], о́кіл пове́рхні
surface ~ = о́бласть [діля́нка] пове́рхні, поверхне́ва о́бласть
thermal energy ~ = о́бласть теплови́х ене́ргій
threshold ~ = поро́гова діля́нка [о́бласть]
time-like ~ = часоподі́бна о́бласть
tolerance ~ = толера́нтна [допуско́ва] о́бласть
transition ~ = о́бласть перехо́ду
transmission ~ = о́бласть пропуска́ння [прозо́рости]
turbulent ~ = турбуле́нтна о́бласть
ultraviolet ~ = ультрафіоле́това діля́нка [о́бласть]
unbounded ~ = необме́жена о́бласть
Urbach edge ~ = Урбахова крайова область
valley ~ = о́бласть мі́німуму (на вольт-амперній характеристиці)
velocity ~ = інтерва́л шви́дкостей
Weiss ~ = Ва́йсова о́бласть
visible ~ = ви́дна діля́нка [о́бласть]
yield ~ = о́бласть (деформаці́йної) пли́нности
yrast ~ = іра́ст-о́бласть, іра́стова о́бласть
zero-free ~ = (матем.) безнульова́ о́бласть, о́бласть без нулі́в
regulator 1. (автомати́чний) реґуля́тор || реґуля́торний 2. стабіліза́тор || стабіліза́торний
['rεgjuleɪtə, -jəleɪt̬ər]
backward-acting ~ = реґуля́тор зворо́тної ді́ї
current ~ = стабіліза́тор стру́му
dynamic ~ = динамі́чний реґуля́тор
electromechanical ~ = електромехані́чний реґуля́тор
electronic voltage ~ = електро́нний реґуля́тор напру́ги
electropneumatic ~ = електропневмати́чний реґуля́тор
feedback ~ = реґуля́тор із зворо́тним зв’язко́м
flow ~ = реґуля́тор ви́трат
frequency ~ = 1. реґуля́тор частоти́ 2. стабіліза́тор частоти́
induction ~ = індукці́йний реґуля́тор
phase ~ = фазореґуля́тор, реґуля́тор фа́зи
power ~ = 1. джерело́ стабілізо́ваного жи́влення 2. реґуля́тор поту́жности
pressure ~ = реґуля́тор ти́ску
series ~ = послідо́вний стабіліза́тор
shunt ~ = парале́льний стабіліза́тор
speed ~ = реґуля́тор шви́дкости
voltage ~ = 1. реґуля́тор напру́ги 2. стабіліза́тор напру́ги
resistance 1. о́пір; протиді́я; спро́тив || опоро́вий ■ to offer ~ чини́ти о́пір 2. (ел.) акти́вний [омі́чний] о́пір 3. три́вкість (to – до) 4. о́пірність, відпо́рність (to – чомусь)
[rɪ'zɪstəns]
~ per unit length = подовжи́нний о́пір, о́пір на оди́ницю довжини́
~ to cracks = тріщинотри́вкість
~ to erosion = ерозі́йна три́вкість, три́вкість до впли́ву еро́зії
~ to light = світлотри́вкість
~ to moisture = вологотри́вкість
~ to oxidation = три́вкість до оки́снювання
~ to salt = солетри́вкість
~ to shrinkage = незсі́дність
~ to slip(page) = о́пір ко́взанню
~ to vibration = вібротри́вкість
~ to water = водотри́вкість
abrasion ~ = абрази́вна три́вкість, зносотри́вкість
acid ~ = кислототри́вкість
acoustic ~ = акусти́чний (акти́вний) о́пір
added ~ = вносни́й (акти́вний) о́пір
adjustable ~ = реґульо́вний о́пір
adjusting ~ = реґулюва́льний о́пір
aerodynamic ~ = аеродинамі́чний о́пір
air ~ = (аеродинамі́чний) о́пір пові́тря
alkali ~ = луготри́вкість
anode ~ = вну́трішній о́пір електро́нної ла́мпи
anomalous plasma ~ = анома́льний о́пір пла́зми
antenna ~ = входо́вий о́пір анте́ни
anti-interference ~ = протизава́дний о́пір
apparent ~ = позі́рний о́пір, імпеда́нс
arc ~ = дуготри́вкість; іскротри́вкість
back ~ = зворо́тний о́пір, о́пір у зворо́тному на́прямі (у випростувачі)
balancing ~ = компенсува́льний о́пір
bleeder ~ = о́пір дільника́ напру́ги; стабілізува́льний наванта́жувальний о́пір
boundary ~ = о́пір межі́
braking ~ = гальмівни́й о́пір
branch ~ = парале́льний [шунтува́льний] о́пір
capacitor ~ = акти́вний о́пір конденса́тора
cathode ~ = като́дний о́пір, о́пір (у ко́лі) като́да
cavitation ~ = кавітаці́йна три́вкість
chemical ~ = хемі́чна три́вкість
circuit ~ = о́пір (електри́чного) ко́ла
coil ~ = акти́вний о́пір котка́ (індукти́вности)
cold ~ = холодотри́вкість
compensating ~ = компенсува́льний о́пір
contact ~ = о́пір конта́кту; о́пір перехо́ду (у напівпровідникових приладах)
corona ~ = коронотри́вкість, три́вкість до впли́ву коро́ни, о́пір впли́вові коро́ни
corrosion ~ = корозі́йна три́вкість; іржотри́вкість, неіржа́вність
crack(‑extension) ~ = тріщинотри́вкість, о́пір розтрі́скуванню
crease ~ = незми́нність
damping ~ = гамува́льний [демпфува́льний] о́пір
dark ~ = те́мрявний о́пір
dead ~ = бала́стовий о́пір
deformation ~ = о́пір деформува́нню
differential ~ = диференці́йний о́пір
dynamic ~ = динамі́чний о́пір
earth-connection ~ = див. earthing ~
earthing ~ = о́пір (ко́ла) зазе́млення [узе́млення]
earthquake ~ = сейсмотри́вкість
eddy ~ = вихоро́вий о́пір
effective ~ = ефекти́вний о́пір
electrical ~ = електри́чний о́пір, (електро)о́пір
electrode ~ = о́пір електро́да
electrolytic ~ = о́пір електролі́ту
environmental ~ = 1. о́пір впли́вові довкі́лля 2. о́пір довкі́лля зо́внішнім впли́вам
equivalent ~ = еквівале́нтний (акти́вний) о́пір
equivalent noise ~ = еквівале́нтний шумови́й о́пір
external ~ = зо́внішній о́пір
fatigue ~ = уто́мна витрива́лість
fire ~ = вогнетри́вкість
flow ~ = 1. гідравлі́чний о́пір 2. в’я́зкість
fluid ~ = о́пір пли́ну [пли́нного середо́вища]
forward ~ = прями́й о́пір, о́пір у прямо́му на́прямі (у випростувачі)
frictional ~ = тертьови́й о́пір (на поверхні)
froth ~ = пінотри́вкість
generator ~ = вну́трішній о́пір джерела́ стру́му
grease ~ = жиронепрони́кність
grounding ~ = о́пір (ко́ла) зазе́млення [узе́млення]
head ~ = чолови́й о́пір
heat ~ = 1. термотри́вкість, теплотри́вкість 2. термі́чний [теплови́й] о́пір
high ~ = вели́кий о́пір
high-frequency ~ = високочасто́тний о́пір
hydrodynamic ~ = гідродинамі́чний о́пір
input ~ = входо́вий (акти́вний) о́пір
insulation ~ = о́пір ізоля́ції
interface ~ = о́пір межі́ по́ділу фаз
internal ~ = вну́трішній о́пір
junction ~ = о́пір перехо́ду (у напівпровідникових приладах)
Kapitza ~ = теплови́й межови́й о́пір (Капі́ци)
leakage ~ = о́пір стіка́ння
light ~ = 1. о́пір осві́тленого фотоелеме́нту 2. світлотри́вкість, фототри́вкість
linear ~ = ліні́йний о́пір
load ~ = о́пір наванта́ги [наванта́ження]
low ~ = мали́й о́пір
low-frequency ~ = акти́вний о́пір
matched ~ = узгі́днений о́пір
matching ~ = узгі́днювальний о́пір
mechanical ~ = механі́чний о́пір
moisture ~ = вологотри́вкість
multiplier ~ = додатко́вий о́пір (приладу)
negative ~ = неґати́вний о́пір
nonlinear ~ = неліні́йний о́пір
ohmic ~ = акти́вний [омі́чний] о́пір
output ~ = виходо́вий (акти́вний) о́пір
ozone ~ = озонотри́вкість
parallel ~ = парале́льний [шунтува́льний] о́пір
parasitic ~ = парази́тний [шкідли́вий] о́пір
plasma ~ = о́пір пла́зми
plate ~ = вну́трішній о́пір електро́нної ла́мпи
pressure ~ = тискови́й о́пір; о́пір на́тискові
preventive ~ = запобі́жний о́пір
protective ~ = захисни́й о́пір
quantized (Hall) ~ = кванто́ваний о́пір
radiation ~ = о́пір впли́вові промі́ння, радіяці́йна три́вкість [мі́цність]
radio-frequency ~ = високочасто́тний о́пір
rated ~ = номіна́льний (акти́вний) о́пір
reactive ~ = реакти́вний о́пір
real ~ = акти́вний о́пір
relative ~ = відно́сний о́пір
residual ~ = залишко́вий о́пір
resonant ~ = резона́нсний о́пір
rust ~ = іржотри́вкість, неіржа́вність
scale ~ = циндротри́вкість
seismic ~ = сейсмотри́вкість
series ~ = послідо́вний о́пір
shock ~ = ударотри́вкість; о́пір уда́рам
shrink ~ = незсі́дність, три́вкість до зсіда́ння
skin ~ = (акти́вний) о́пір скін-ша́ру
slip(page) ~ = о́пір ко́взанню
source ~ = вну́трішній о́пір джерела́ стру́му
specific ~ = пито́мий о́пір
specific acoustical ~ = пито́мий акусти́чний о́пір
stress-corrosion ~ = корозі́йно-механі́чна мі́цність
terminal ~ = входо́вий чи виходо́вий о́пір ненаванта́женого ко́ла
terminating ~ = див. terminal ~
thermal ~ = 1. термотри́вкість, теплотри́вкість 2. термі́чний [теплови́й] о́пір
thermal boundary ~ = див. thermal contact ~
thermal contact ~ = конта́ктовий теплови́й о́пір, о́пір термі́чного конта́кту
total ~ = по́вний о́пір, імпеда́нс
ultimate ~ = грани́чний [максима́льний можли́вий] о́пір
variable ~ = змі́нний о́пір
vibration ~ = вібротри́вкість
wall ~ = о́пір сті́нки
water ~ = водотри́вкість
wave(‑making) ~ = (фіз. плинів) хвильови́й о́пір
wear ~ = о́пір зно́шуванню, зносотри́вкість, три́вкість до зно́шування
weather ~ = погодотри́вкість, три́вкість до атмосфе́рних впли́вів
separation 1. виокре́млювання//ви́окремлення; відокре́млювання//відокре́млення || виокре́млювальний; відокре́млювальний 2. роз’є́днування//роз’є́днання, від’є́днування//від’є́днання || роз’є́днувальний; від’є́днувальний 3. сортува́ння//відсортува́ння (by – за) || сортува́льний 4. сепара́ція, сепарува́ння//відсепарува́ння || сепараці́йний, сепарува́льний 6. по́діл; розбиття́ 7. ві́дстань; інтерва́л; розне́сення
[ˌsεpə'reɪʃn]
~ of components = відокре́млювання компоне́нтів
~ of constituents = відокре́млювання складникі́в
~ of fibers = відокре́млювання волокни́н
~ of roots = відокре́млювання ко́ренів
~ of solid particles = відокре́млювання тверди́х части́нок
~ of variables = відокре́млювання [виокре́млювання] змі́нних
~ of zeros = відокре́млювання нулі́в
amplitude ~ = відокре́млювання (сигналів) за ампліту́дами
angular ~ = кутове́ розне́сення, кутова́ ві́дстань
anode-to-cathode ~ = ві́дстань між ано́дом і като́дом
band ~ = ві́дстань між сму́гами (частот)
boundary-layer ~ = відокре́млювання [відрива́ння] межово́го ша́ру
calutron ~ of isotopes = калютро́нне відокре́млювання ізото́пів, калютро́нний ме́тод відокре́млювання ізото́пів
carrier ~ = розне́сення часто́т-носії́в
centrifugal ~ = центрифугува́ння, центрифу́гове відокре́млювання
channel ~ = розне́сення кана́лів
charge ~ = відокре́млювання заря́дів
chemical ~ = хемі́чне відокре́млювання
color ~ = відокре́млювання кольорі́в, кольоропо́діл
column ~ = відокре́млювання стовпа́ (плину від межової поверхні)
condensate ~ = відокре́млювання конденса́ту
contact ~ = ві́дстань між конта́ктами (незімкненими)
convective ~ = конвекти́вне відокре́млювання
cryogenic ~ = кріоге́нне відокре́млювання
diffusion ~ = дифузі́йне відокре́млювання
directional ~ = відокре́млювання за на́прямом, напрямо́ве відокре́млювання
doublet ~ = ві́дстань між дубле́тними лі́ніями
electrode ~ = міжелектро́дна ві́дстань
electrolytic ~ = електро́лізне відокре́млювання
electromagnetic isotope ~ = електромагне́тне відокре́млювання ізото́пів
electroosmotic ~ = електроосмоти́чне відокре́млювання
electrophoretic ~ = електрофоре́зне відокре́млювання
electrostatic ~ = електросепара́ція, електростати́чне відокре́млювання
energy level ~ = ві́дстань між енергети́чними рі́внями
fission-product ~ = відокре́млювання проду́ктів по́ділу
flow ~ = відокре́млювання [відрива́ння] пото́ку (від межової поверхні)
foam ~ = 1. відокре́млювання пі́ни 2. пі́нове відокре́млювання (домішок)
frequency ~ = розне́сення часто́т, часто́тне розне́сення
fringe ~ = міжсму́гова ві́дстань, ві́дстань між сму́гами (інтерференційними чи дифракційними)
gravity ~ = ґравітаці́йне відокре́млювання
half-wavelength ~ = розне́сення на полови́ну довжини́ хви́лі
harmonic ~ = ві́дстань між гармо́ніками
image ~ = ві́дстань між о́бразами/зобра́женнями (в оптичному приладі)
isomer ~ = відокре́млювання ізоме́рів
isotope ~ = відокре́млювання ізото́пів
laser isotope ~ = ла́зерне відокре́млювання ізото́пів
level ~ = міжрі́внева ві́дстань, ві́дстань між рі́внями
magnet ~ = міжмагне́това ві́дстань, ві́дстань між магне́тами
megnetic ~ = магне́тне відокре́млювання
membrane ~ = 1. мембра́нне відокре́млювання 2. відокре́млювання мембра́н
microphase ~ = виокре́млювання мікрофа́з
multi-element ~ = багатоелеме́нтне відокре́млювання (ізотопів)
multiple ~ = багаторазо́ве відокре́млювання
multistage ~ = багатостаді́йне відокре́млювання
new-phase ~ = виокре́млювання [відокре́млювання] ново́ї фа́зи
phase ~ = 1. фазорозще́плювання, виокре́млювання [відокре́млювання] фаз (from – з) 2. (ел.) розне́сення фаз
pole ~ = міжпо́люсна ві́дстань
pulse ~ = міжі́мпульсний інтерва́л (від заднього фронту імпульсу до переднього фронту наступного імпульсу), розне́сення і́мпульсів
recoil ~ = відокре́млювання за ві́друхом
reflector ~ = розне́сення дзерка́л
spatial ~ = просторо́ве розне́сення [відокре́млення]
time ~ = часови́й інтерва́л (між подіями)
time ~ of pulses = часови́й міжі́мпульсний інтерва́л, розне́сення і́мпульсів у ча́сі
turbulent ~ = турбуле́нтне відокре́млювання [відрива́ння] (потоку)
voltage ~ = різни́ця напру́г (між вузлами мережі тощо)
vortex ~ = відокре́млювання [відрива́ння] ви́хору
wavelength ~ = розне́сення за довжи́нами хвиль
sheet 1. лист (of a surface – поверхні); а́ркуш || листови́й, а́ркуше́вий ■ of infinitely many ~s нескінченноли́стий 2. (нетонка́) плі́вка (завтовшки понад 0.25 мм) 3. пласти́на, пласти́нка || пласти́нчастий; (про слюду тощо) пластівча́стий 4. підсумко́вий докуме́нт, підсумко́ві да́ні (таблиця, схема тощо) 5. табли́ця
[ʃiːt]
blank ~ = чи́стий а́ркуш [лист] (of paper – паперу)
cold-rolled ~ = холодновальцьо́ваний лист
computer-simulation data ~ = табли́ця результа́тів числово́го моделюва́ння
current ~ = стру́мовий лист [шар]
diffuse ~ = лист дифу́зного розсі́ювання
flow ~ = принципо́ва технологі́чна схе́ма, технологі́чна ка́рта; схе́ма послідо́вности опе́рацій
ice ~ = льодовико́вий щит; крижана́ плита́
magnet ~ = магне́тний листо́к
metal ~ = лист мета́лу
neutral ~ = нейтра́льний шар
overthrust ~ = тектоні́чний по́крив
paper ~ = а́ркуш папе́ру
physical ~ = фізи́чний лист
plasma ~ = пла́змо́вий шар
printer’s ~ = друко́ваний а́ркуш
proof ~ = коректу́рний ві́дби́ток
publisher’s ~ = обліко́во-видавни́чий а́ркуш
retardation ~ = (опт.) спові́льнювальна (фа́зова) пласти́нка
Riemann ~ = лист Ри́манової пове́рхні
slip ~ = (геол.) шар ко́взання
specifications ~ = специфіка́ція
spread ~ = табли́ця числови́х да́них
style ~ = 1. видавни́ча інстру́кція 2. (комп.) табли́ця сти́лів
thermoplastic ~ = термопласти́чна плі́вка; лист термопла́сту
unphysical ~ = нефізи́чний лист
vortex ~ = вихоро́вий шар; вихоро́ва запо́на; вихоро́ва плі́вка
world ~ = світови́й шар [лист]
stability 1. стабі́льність 2. уста́леність 3. сті́йкість (against – щодо; under – за) ■ to disturb ~ пору́шити сті́йкість; to impair ~ погі́ршити сті́йкість; to impart ~ нада́ти сті́йкости; to increase [enhance, improve] ~ підви́щити сті́йкість; to maintain ~ підтри́мувати [зберіга́ти] сті́йкість 4. три́вкість (against – до) 5. де́ржкість, ості́йність
[stə'bɪləti, -t̬i]
~ in the sense of Lagrange = сті́йкість за Лаґра́нжем, сті́йкість у се́нсі Лаґра́нжа
~ in the sense of Lyapounov = сті́йкість за Ляпуно́вим, сті́йкість у се́нсі Ляпуно́ва
~ in the sense of Poisson = сті́йкість за Пуасо́ном, сті́йкість у се́нсі Пуасо́на
~ of an atom = стабі́льність а́тома
~ of equilibrium = сті́йкість рівнова́ги
~ of motion = сті́йкість ру́ху
~ of a system = (матем.) сті́йкість систе́ми
aerodynamic ~ = аеродинамі́чна сті́йкість
aging ~ = три́вкість до старі́ння
amplitude ~ = стабі́льність ампліту́ди
asymptotic ~ = асимптоти́чна сті́йкість
atmospheric ~ = стабі́льність атмосфе́ри [атмосфе́рних умо́в]
axial ~ = аксі́йна [осьова́] сті́йкість
azimuthal ~ = а́зимутна сті́йкість
beam ~ = стабі́льність стру́меня (частинок); сті́йкість стру́меня (частинок)
beta ~ = бе́та-стабі́льність (ядра)
betatronic ~ = сті́йкість бетатро́нних колива́нь
bilayer ~ = стабі́льність двоша́ру [двомоле́кульного ша́ру]
chemical ~ = хемі́чна три́вкість
cold-check ~ = морозотри́вкість (покриву тощо)
color ~ = кольоротри́вкість, три́вкість пофарбо́вання
conditional ~ = умо́вна сті́йкість
current ~ = стабі́льність стру́му
cycle-to-cycle ~ = міжци́клова стабі́льність, стабі́льність від ци́клу до ци́клу
day-to-day ~ = добова́ стабі́льність
dimensional ~ = стабі́льність (геометри́чних) ро́змірів
discharge ~ = стабі́льність розря́ду
dynamic ~ = динамі́чна сті́йкість; сті́йкість ру́ху
ecological ~ = екологі́чна сті́йкість
ecosystem ~ = стабі́льність екосисте́ми; сті́йкість екосисте́ми
elastic ~ = пружна́ сті́йкість
flame ~ = стабі́льність по́лум’я
flow ~ = сті́йкість пото́ку; стабі́льність течії́
frequency ~ = стабі́льність частоти́
gain ~ = стабі́льність підси́лювання
global ~ = зага́льна [глоба́льна] сті́йкість [стабі́льність]
gravitational ~ = ґравітаці́йна сті́йкість
hydrodynamic ~ = гідродинамі́чна сті́йкість
hydromagnetic ~ = магнетогідродинамі́чна сті́йкість
hydrostatic ~ = гідростати́чна сті́йкість
inherent ~ = приро́дна [власти́ва] сті́йкість
instrument ~ = стабі́льність (роботи) при́ладу
irradiation ~ = три́вкість до опромі́нювання
laser ~ = стабі́льність (променюва́ння) ла́зера
light ~ = світлотри́вкість
light-source ~ = стабі́льність джерела́ сві́тла
load ~ = (ел.) стабі́льність наванта́ги
local ~ = лока́льна сті́йкість
longitudinal ~ = поздо́вжня сті́йкість
long-term ~ = трива́ла стабі́льність
long-time ~ = трива́ла стабі́льність
magnetohydrodynamic ~ = магнетогідродинамі́чна сті́йкість
marginal ~ = марґіна́льна сті́йкість
mechanical ~ = механі́чна сті́йкість
neutral ~ = байду́жа [нейтра́льна] рівнова́га
noise ~ = завадості́йкість
nuclear ~ = стабі́льність ядра́
oscillation ~ = сті́йкість колива́нь
orbit ~ = сті́йкість орбі́ти
pendulum ~ = сті́йкість колива́нь ма́ятника
parametric ~ = параметри́чна сті́йкість; стабі́льність пара́метрів
phase ~ = фа́зова стабі́льність
plasma ~ = сті́йкість пла́зми
phase ~ = фа́зова сті́йкість; автофазува́ння (у пришвидшувачах)
positional ~ = стабі́льність [незмі́нність] поло́ження в про́сторі
radiation ~ = три́вкість до опромі́нювання; радіяці́йна стабі́льність
reactor ~ = стабі́льність (роботи) реа́ктора
relative ~ = відно́сна стабі́льність
relaxation ~ = релаксаці́йна три́вкість
rheological ~ = реологі́чна сті́йкість
secular ~ = вікова́ сті́йкість
seismic ~ = сейсмості́йкість
short-term ~ = нетрива́ла [короткоча́сна] стабі́льність
short-time ~ = нетрива́ла [короткоча́сна] стабі́льність
solution ~ = сті́йкість ро́зв’язку
space-time ~ = просторочасова́ сті́йкість
spatial ~ = просторо́ва сті́йкість
static ~ = стати́чна сті́йкість; сті́йкість (стати́чної) рівнова́ги
structural ~ = структу́рна сті́йкість
temperature ~ = 1. стабі́льність температу́ри 2. термотри́вкість
thermal ~ = 1. термотри́вкість, теплова́ [термі́чна] три́вкість 2. термостабі́льність, термі́чна [теплова́] стабі́льність
thermodynamic ~ = термодинамі́чна сті́йкість
topological ~ = топологі́чна сті́йкість
total ~ = цілкови́та сті́йкість
transverse ~ = попере́чна сті́йкість
unconditional ~ = безумо́вна (абсолю́тна) сті́йкість
uniform ~ = рівномі́рна сті́йкість
voltage ~ = стабі́льність напру́ги
volumetric ~ = стабі́льність о́б’єму
zero ~ = стабі́льність нуля́
stabilization 1. стабіліза́ція; стабілізува́ння//застабілізува́ння || стабілізаці́йний 2. уста́лювання//уста́лення || уста́лювальний
[ˌsteɪbəlaɪ'zeɪʃn, -lə'-]
automatic phase ~ = автофазува́ння
corona ~ = стабіліза́ція коро́нного розря́ду
dimensional ~ = стабіліза́ція ро́змірів
flow ~ = стабіліза́ція течії́
frequency ~ = стабіліза́ція частоти́
gain ~ = стабіліза́ція підси́лювання
gyroscopic ~ = гіроско́пна [гіроскопі́чна] стабіліза́ція
load ~ = стабіліза́ція наванта́ги
magnetic ~ = магне́тна стабіліза́ція
spin ~ = крути́льна стабіліза́ція
thermal ~ = термостабіліза́ція
voltage ~ = стабіліза́ція напру́ги
stagnation 1. засто́ювання//засто́яння 2. засті́й; засті́йність, засто́яний стан, стагна́ція || засті́йний, стагнаці́йний 3. гальмува́ння//загальмува́ння (потоку) || гальмува́льний, гальмівни́й
[stæg'neɪʃn]
~ of a flow = гальмува́ння пото́ку
stress 1. (механічна) напру́га [напру́ження] || напру́говий || напру́жувати//напру́жити ■ under ~ у напру́женому ста́ні; to combine ~es додава́ти напру́ги; to relieve ~ посла́бити [зня́ти, попусти́ти] напру́гу 2. тиск, наванта́га [наванта́ження] || ти́сковий, наванта́говий 3. на́голос || на́голосовий || наголо́шувати//наголоси́ти (smth – щось), роби́ти//зроби́ти на́голос (smth – на чомусь)
[strεs]
actual ~ = факти́чна напру́га, факти́чне напру́ження
allowable ~ = допуско́ва [прийня́тна] напру́га, допуско́ве [прийня́тне] напру́ження
alternating ~ = знакозмі́нна напру́га, знакозмі́нне напру́ження
anisotropic ~ = анізотро́пна напру́га, анізотро́пне напру́ження
axial ~ = осьова́ [аксі́йна] напру́га, осьове́ [аксі́йне] напру́ження
axially symmetric ~ = осесиметри́чна напру́га, осесиметри́чне напру́ження
bearing ~ = зми́нова [змина́льна] напру́га, зми́нове [змина́льне] напру́ження, напру́га/напру́ження змина́ння [зми́ну]
bending ~ = зги́нова [згина́льна] напру́га, зги́нове [згина́льне] напру́ження, напру́га/напру́ження згина́ння [зги́ну]
biaxial ~ = двові́сна напру́га, двові́сне напру́ження
breaking ~ = руйнівна́ [розла́мувальна] напру́га, руйнівне́ [розла́мувальне] напру́ження, напру́га/напру́ження руйнува́ння [розла́мування]
buckling ~ = 1. поздовжньозги́нова напру́га, поздовжньозги́нове напру́ження 2. крити́чна напру́га [крити́чне напру́ження] (за) прогина́ння
calculated ~ = розрахунко́ва напру́га, розрахунко́ве напру́ження
cleavage ~ = відко́лювальна напру́га, відко́лювальне напру́ження
cold ~ = низькотемперату́рна [холо́дна] напру́га, низькотемперату́рне [холо́дне] напру́ження
combined ~ = комбіно́вана [скла́дена] напру́га, комбіно́ване [скла́дене] напру́ження
compressive ~ = сти́скова [стиска́льна] напру́га, сти́скове [стиска́льне] напру́ження, напру́га/напру́ження стиска́ння [сти́ску]; стиска́льний тиск
contact ~ = конта́ктова напру́га, конта́ктове напру́ження
conventional ~ = умо́вна напру́га, умо́вне напру́ження
cooling ~ = напру́га [напру́ження] за охоло́джування
critical ~ = крити́чна напру́га, крити́чне напру́ження
cyclic ~ = циклі́чне [періоди́чне] напру́жування
damaging ~ = пошко́джувальна напру́га, пошко́джувальне напру́ження
design ~ = проє́ктна [розрахунко́ва] напру́га, проє́ктне [розрахунко́ве] напру́ження
deviatonic ~ = девія́торна напру́га, девія́торне напру́ження, девія́торна компоне́нта те́нзора напру́жень
deviatoric ~ = див. deviatonic ~
differential ~ = див. deviatonic ~
disruptive ~ = руйнівна́ гідростати́чна напру́га, руйнівне́ гідростати́чне напру́ження
dynamical ~ = динамі́чна напру́га, динамі́чне напру́ження
eddy ~ = турбуле́нтна [Ре́йнол(ь)дсова] напру́га, турбуле́нтне [Ре́йнол(ь)дсове] напру́ження
effective ~ = ефекти́вна напру́га, ефекти́вне напру́ження
elastic ~ = пружна́ напру́га, пружне́ напру́ження
electrostatic ~ = електромехані́чна [електростати́чна механі́чна] напру́га, електростати́чне напру́ження (у діелектрику)
electrostrictive ~ = електрострикці́йна напру́га, електрострикці́йне напру́ження
excessive ~ = наднапру́га, наднапру́ження, надлишко́ва напру́га, надлишко́ве напру́ження
failure ~ = руйнівна́ напру́га, руйнівне́ напру́ження
fatigue ~ = уто́мна напру́га, уто́мне напру́ження
fiber ~ = волокни́нна напру́га, волокни́нне напру́ження
flow ~напру́га/напру́ження (що призводить до) (деформаці́йної) пли́нности
fracture ~ = 1. руйнівна́ [розла́мувальна] напру́га, руйнівне́ [розла́мувальне] напру́ження, напру́га/напру́ження руйнува́ння [розла́мування] 2. межа́ мі́цности за розла́мування
friction ~ = тертьова́ напру́га, тертьове́ напру́ження
high ~ = висо́ка напру́га, висо́ке напру́ження
hoop ~ = колова́ напру́га, колове́ напру́ження
hydrostatic ~ = гідростати́чна напру́га, гідростати́чне напру́ження
impact ~ = уда́рна напру́га, уда́рне напру́ження, напру́га/напру́ження (вна́слідок) уда́ру
inelastic ~ = напру́га/напру́ження (за) непружно́ї деформа́ції
initial ~ = початко́ва напру́га, початко́ве напру́ження
internal ~ = вну́трішня [залишко́ва] напру́га, вну́трішнє [залишко́ве] напру́ження
isotropic ~ = ізотро́пна напру́га, ізотро́пне напру́ження
kinetic ~ = кінети́чна напру́га, кінети́чне напру́ження
local ~ = лока́льна [місце́ва] напру́га, лока́льне [місце́ве] напру́ження
longitudinal ~ = поздо́вжня напру́га, поздо́вжнє напру́ження
low ~ = низька́ напру́га, низьке́ напру́ження
machining ~ = напру́га/напру́ження вна́слідок обро́блення
macroscopic ~ = макронапру́га (механічна), макронапру́ження, макроскопі́чна напру́га, макроскопі́чне напру́ження
magnetic ~ = магнетомехані́чна напру́га, магне́тне напру́ження (у провідному плині)
mean ~ = (алґебри́чна) сере́дня напру́га, (алґебри́чне) сере́днє напру́ження
mechanical ~ = механі́чна напру́га, механі́чне напру́ження
membrane ~ = мембра́нна напру́га, мембра́нне напру́ження
microscopic ~ = мікронапру́га (механічна), мікронапру́ження, мікроскопі́чна напру́га, мікроскопі́чне напру́ження
nominal ~ = номіна́льна напру́га, номіна́льне напру́ження
nonuniform ~ = неоднорі́дна напру́га, неоднорі́дне напру́ження
normal ~ = норма́льна напру́га, норма́льне напру́ження
octahedral ~ = октаедри́чна [окта́едрова] напру́га, октаедри́чне [окта́едрове] напру́ження
operating ~ = робо́ча напру́га, робо́че напру́ження
osmotic ~ = о́смосна напру́га, о́смосне напру́ження
Peierls ~ = Па́єрлсова напру́га, Па́єрлсове напру́ження
plane ~ = 1. пло́ска напру́га, пло́ске напру́ження 2. пло́сконапру́жений стан
primary ~ = головни́й на́голос
principal ~ = головна́ напру́га, головне́ напру́ження
proof ~ = 1. випро́бувальна напру́га, випро́бувальне напру́ження (елементу конструкції) 2. умо́вний порі́г (деформаці́йної) пли́нности [теку́чости]
pulsating ~ = пульсівна́ напру́га, пульсівне́ напру́ження
quenching ~ = гартова́ [гартува́льна] напру́га, гартове́ [гартува́льне] напру́ження, напру́га/напру́ження гартува́ння
reduced ~ = зве́дена напру́га, зве́дене напру́ження
residual ~ = залишко́ва напру́га, залишко́ве напру́ження
rupture ~ = 1. руйнівна́ [розрива́льна] напру́га, руйнівне́ [розрива́льне] напру́ження, напру́га/напру́ження розрива́ння 2. межа́ мі́цности за розрива́ння
safe ~ = безпе́чна напру́га, безпе́чне напру́ження
secondary ~ = втори́нний на́голос
shear ~ = зсу́вова напру́га, зсу́вове напру́ження, напру́га/напру́ження зсу́ву (наслідок)
shearing ~ = зсува́льна [зріза́льна] напру́га, зсува́льне [зріза́льне] напру́ження, напру́га/напру́ження зсува́ння [зріза́ння] (причина)
shrinkage ~ = напру́га/напру́ження вна́слідок зсіда́ння
steady ~ = уста́лена напру́га, уста́лене напру́ження
submicroscopic ~ = субмікронапру́га, субмікронапру́ження
surface ~ = поверхне́ва напру́га, поверхне́ве напру́ження
surge ~ = виплеско́ва [спле́скова] напру́га, виплеско́ве [спле́скове] напру́ження
sustained ~ = трива́ла напру́га, трива́ле напру́ження
tangential ~ = доти́чна [танґенці́йна] напру́га, доти́чне [танґенці́йне] напру́ження
temperature ~ = див. thermal ~
tensile ~ = розтяго́ва [розтяга́льна] напру́га, розтяго́ве [розтяга́льне] напру́ження, напру́га/напру́ження розтяга́ння [ро́зтягу]
thermal ~ = термі́чна [теплова́, температу́рна] напру́га, термі́чне [теплове́, температу́рне] напру́ження
torque ~ = див. torsional ~
torsional ~ = закруто́ва [крути́льна] напру́га, закруто́ве [крути́льне] напру́ження, напру́га/напру́ження круті́ння [закру́чування, за́круту]
transversal ~ = попере́чна напру́га, попере́чне напру́ження
triaxial ~ = триві́сна напру́га, триві́сне напру́ження
twinning ~ = напру́га/напру́ження двійникува́ння
twisting ~ = див. torsional ~
ultimate (tensile) ~ = (ад) руйнівна́ напру́га, руйнівне́ напру́ження
uniaxial ~ = однові́сна напру́га, однові́сне напру́ження
uniform ~ = однорі́дна напру́га, однорі́дне напру́ження
unit ~ = одини́чна напру́га, одини́чне напру́ження
viscous ~ = в’язка́ напру́га, в’язке́ напру́ження
yield ~ = порі́г [межа́] (деформаці́йної) пли́нности
symbol 1. си́мвол || си́мвольний 2. позна́чення (for a physical quantity – фізичної величини) 3. знак; по́значка || зна́ковий; по́значковий 4. ідентифіка́тор || ідентифіка́торний
['sɪmbl]
~ for a physical quantity = си́мвол фізи́чної величини́
~ of operation = си́мвол (математичної) опера́ції/ді́ї
abstract ~ = абстра́ктний си́мвол
alphabetic ~ = лі́терний [бу́квений] си́мвол
alphanumeric ~ = буквоцифрови́й си́мвол
approach ~ = си́мвол прямува́ння, 
astronomical ~ = астрономі́чний си́мвол
atomic ~ = си́мвол а́тома
barred ~ = си́мвол з ри́скою вгорі́
basic ~ = основни́й знак [си́мвол]
chart ~ = схемати́чна по́значка
check ~ = контро́льний си́мвол
chemical ~ = хемі́чний си́мвол; си́мвол хемі́чного елеме́нту
Christoffel ~s = Кри́стофелеві си́мволи
conjunction ~ = си́мвол кон’ю́нкції, &,  
conventional ~ = умо́вний знак [си́мвол], умо́вна по́значка
copyright ~ = си́мвол а́вторського пра́ва, ©
crystallographic ~ = кристалографі́чний си́мвол
degree ~ = си́мвол ґра́дуса, °
derivative ~ = си́мвол похідно́ї, dx/dy
digital ~ = цифрови́й си́мвол
diode ~ = (графі́чна) по́значка діо́да
direct-product ~ = си́мвол прямо́го до́бутку, 
direct-sum ~ = си́мвол прямо́ї су́ми, 
disjunction ~ = си́мвол диз’ю́нкції, 
dotted ~ = си́мвол з кра́пкою вгорі́
dummy ~ = німи́й си́мвол
editing ~ = реда́кторський знак
electronic ~ = си́мвол (електричної) схе́ми
engineering ~ = умо́вна по́значка на кре́сленику
equivalence ~ = си́мвол еквівале́нтности, 
existential ~ = си́мвол існува́ння, ŋ
external ~ = зо́внішній си́мвол
flow-chart ~ = технологі́чний си́мвол, по́значка блок-схе́ми
functional ~ = функці́йний си́мвол
graphic(al) ~ = графі́чний си́мвол; графі́чна по́значка
letter ~ = лі́терний [бу́квений] си́мвол
Levi-Civita ~ = си́мвол Ле́ві-Чівіта́
logic(al) ~ = логі́чний си́мвол
mathematical ~ = математи́чний си́мвол
membership relation ~ = си́мвол нале́жности, 
mnemonic ~ = мнемоні́чний си́мвол; мнемоні́чна по́значка
multiplication ~ = си́мвол мно́ження,  , ×
negation ~ = си́мвол запере́чення, ¬
negative ~ = (знак) мі́нус, -
non-membership relation ~ = си́мвол ненале́жности, 
number ~ = числови́й си́мвол
numbering ~ = си́мвол нумера́ції
numeric(al) ~ = числови́й си́мвол
operation(al) ~ = си́мвол (математичної) опера́ції [ді́ї]
partial-derivative ~ = си́мвол части́нної похідно́ї, x/y
product ~ = си́мвол до́бутку, 
quotient ~ = фа́ктор-си́мвол, си́мвол ча́стки
radiation warning ~ = си́мвол радіяці́йної небезпе́ки, попере́джувальний знак про радіяці́йну небезпе́ку, 
root ~ = (комп.) корене́вий си́мвол
schematic ~ = схемати́чна по́значка
semiconductor ~ = по́значка на напівпровіднико́вому при́строї
separator ~ = відокре́млювальний си́мвол
sequence ~ = си́мвол поря́дку передува́ння
Schönflies crystal ~s = Ше́нфлісові си́мволи
six-j ~ = шість-j си́мвол
spectroscopic ~ = спектроскопі́чний си́мвол
start ~ = си́мвол поча́тку
sum ~ = си́мвол су́ми, 
term ~ = си́мвол те́рму
terminal ~ = си́мвол [знак] закі́нчення
termination ~ = си́мвол [знак] закі́нчення
three-j ~ = три-j си́мвол
tilded ~ = си́мвол із ти́льдою вгорі́
topographic ~ = топографі́чний знак [си́мвол]
transcription ~ = транскрипці́йний си́мвол
triode ~ = (графі́чна) по́значка тріо́да
undefined ~ = неозна́чений си́мвол
unit ~ = позна́чення [си́мвол] мірни́чої одини́ці [одини́ці фізи́чної величини́]
wire ~ = по́значка на дро́ті
temperature температу́ра || температу́рний ■ at a ~ of n degrees за температу́ри n ґра́дусів; to take [measure] the ~ помі́ряти температу́ру; to raise ~ підви́щити температу́ру (to – до); to maintain (a given) ~ підтри́мувати (за́дану) температу́ру
['tεmprətʃə, -ər]
above-normal ~ = температу́ра, ви́ща за норма́льну
above-zero ~ = плюсова́ температу́ра; температу́ра, вища за нуль
absolute ~ = абсолю́тна температу́ра
absolute zero ~ = абсолю́тний нуль температу́ри
actual ~ = факти́чна [правди́ва] температу́ра
adiabatic ~ = адіяба́тна температу́ра, кінце́ва температу́ра адіяба́тного проце́су
adiabatic-flame ~ = температу́ра адіяба́тного по́лум’я
adiabatic-recovery ~ = температу́ра гальмува́ння (потоку)
adiabatic-saturation ~ = температу́ра адіяба́тного на́ситу [наси́чення]
adiabatic-wall ~ = температу́ра адіяба́тної сті́нки
air ~ = температу́ра пові́тря
ambient ~ = довкі́льна температу́ра, температу́ра довкі́лля
annealing ~ = температу́ра [то́чка] ві́дпалу
antenna ~ = анте́нова температу́ра
approximate absolute ~ = шкала́ набли́жених абсолю́тних температу́р
atmospheric ~ = температу́ра атмосфе́ри
average ~ = сере́дня температу́ра
background ~ = температу́ра фо́ну
ballistic ~ = балісти́чна температу́ра
blackbody ~ = температу́ра (абсолю́тно) чо́рного ті́ла
body ~ = температу́ра ті́ла
boundary ~ = температу́ра межі́
Boyle ~ = Бо́йлова температу́ра
brightness ~ = яскра́вісна температу́ра
brittle ~ = температу́ра кри́хчення, то́чка перехо́ду до крихко́го ста́ну
bulk ~ = о́б’є́мна температу́ра, середньома́сова температу́ра
Celsius ~ = температу́ра за Це́льсієм [за Це́льсієвою шкало́ю]
central ~ = температу́ра в це́нтрі
centigrade ~ = температу́ра за Це́льсієм [за Це́льсієвою шкало́ю]
characteristic ~ = характеристи́чна температу́ра
charring ~ = температу́ра зву́глювання
chromospheric ~ = температу́ра хромосфе́ри
color ~ = ко́лірна температу́ра
combustion ~ = температу́ра горі́ння
condensation ~ = температу́ра конденса́ції [конденсува́ння]
consolute ~ = температу́ра по́вного розчи́нення, температу́ра по́вної змі́ш(ува)ности (суміші рідин)
constant ~ = ста́ла температу́ра
contact ~ = температу́ра конта́кту
conventional ~ = умо́вна температу́ра
coolant ~ = 1. температу́ра теплоносія́ 2. температу́ра холодника́
coronal ~ = температу́ра коро́ни
critical ~ = крити́чна температу́ра
critical solution ~ = крити́чна температу́ра змі́шування/розчиня́ння (незмішних рідин)
cryogenic ~ = кріотемперату́ра, кріоге́нна температу́ра
crystal ~ = температу́ра криста́лу
crystallization ~ = температу́ра кристалі́ння [кристаліза́ції]
Curie ~ = то́чка [температу́ра] Кюрі́
Curie-Weiss ~ = температу́ра Кюрі́-Ва́йса
Debye ~ = Деба́єва температу́ра
decomposition ~ = температу́ра розклада́ння
degassing ~ = температу́ра дегаза́ції
degeneracy ~ = температу́ра виро́джування
depolymerization ~ = температу́ра деполімерува́ння [деполімериза́ції]
dimensionless ~ = безрозмі́рнісна температу́ра
dissociation ~ = температу́ра дисоція́ції
dry-bulb ~ = температу́ра за сухи́м термо́метром
drying ~ = температу́ра суші́ння
effective ~ = ефекти́вна температу́ра
Einstein ~ = Айншта́йнова температу́ра
electron ~ = електро́нна температу́ра, температу́ра електро́нів
elevated ~ = підви́щена температу́ра
environment ~ = температу́ра довкі́лля
equicohesive ~ = еквікогезі́йна температу́ра
equilibrium ~ = рівнова́жна температу́ра
equivalent ~ = еквівале́нтна температу́ра
eutectic ~ = евтекти́чна температу́ра
excitation ~ = температу́ра збу́джування
exterior wall ~ = температу́ра зо́внішньої сті́нки (ядерного реактора)
extrahigh ~ = надвисо́ка температу́ра
extreme ~ = екстрема́льна температу́ра
extremely low ~ = наднизька́ температу́ра
Fahrenheit ~ = температу́ра за Фа́ренгайтом [за Фа́ренгайтовою шкало́ю]
Fermi ~ = температу́ра Фе́рмі
fiducial ~ = відліко́ва температу́ра
final ~ = кінце́ва температу́ра
fixed ~ = ста́ла [зафіксо́вана] температу́ра
flame ~ = температу́ра по́лум’я
flow ~ = (х.) температу́ра пли́нности поліме́ру
freezing ~ = температу́ра заморо́жування
fuel center ~ = температу́ра в це́нтрі тве́ла
full radiator ~ = радіяційна температу́ра (абсолю́тно) чо́рного ті́ла
fusion ~ = температу́ра си́нтезу
glass transition ~ = температу́ра склі́ння [склува́ння]
hardening ~ = 1. температу́ра тве́рднення 2. температу́ра гартува́ння
high ~ 1. висо́ка температу́ра 2. (про діяпазон 400 – 1000 K) висо́кі температу́ри ■ under high ~s = за висо́ких темпера́тур
hole ~ = дірко́ва температу́ра, температу́ра діро́к
homologous recrystallization ~ = гомологі́чна рекристалізаці́йна температу́ра
hot-spot ~ = температу́ра найнагрі́тішого мі́сця
hydrogen-boiling ~ = водне́ва температу́ра
ignition ~ = то́чка [температу́ра] займа́ння
impurity ~ = домішко́ва температу́ра, температу́ра до́мішок
indicated ~ = індика́торна температу́ра
initial ~ = початко́ва температу́ра
initiation ~ = температу́ра поча́тку [ініція́ції] проце́су
inlet ~ = входо́ва температу́ра, температу́ра на вхо́ді
input ~ = входо́ва температу́ра, температу́ра на вхо́ді
in-situ ~ = температу́ра, помі́ряна на мі́сці [конта́ктовим ме́тодом]
interface ~ = температу́ра межово́ї пове́рхні
interior-wall ~ = температу́ра вну́трішньої сті́нки (ядерного реактора)
inversion ~ = температу́ра інве́рсії
ion ~ = йо́нна температу́ра, температу́ра йо́нів
ionization ~ = температу́ра йоніза́ції
ionospheric ~ = температу́ра йоносфе́ри
isokinetic ~ = ізокінети́чна температу́ра
junction ~ = температу́ра p-n перехо́ду
Kelvin ~ = температу́ра за Ке́л(ь)віном [за Ке́л(ь)віновою шкало́ю]
kinetic ~ = кінети́чна температу́ра
kinetic-theory ~ = кінети́чна температу́ра
Kondo ~ = ко́ндо-температу́ра, температу́ра Ко́ндо
lattice ~ = температу́ра ґра́тки (кристалічної)
limiting ~ = грани́чна температу́ра
liquefaction ~ = 1. температу́ра скра́плювання (газу) 2. температу́ра зрі́джування (твердої речовини)
liquid-helium ~ = ге́лієва температу́ра, температу́ра ріди́нного ге́лію
liquid-nitrogen ~ = азо́тна температу́ра
local ~ = лока́льна температу́ра
longitudinal ~ = поздо́вжня температу́ра
low ~ 1. низька́ температу́ра 2. (про діяпазон 65 – 273 K) низькі́ температу́ри ■ under low ~s = за низьки́х темпера́тур
lowered ~ = зни́жена температу́ра
lower-than-normal ~ = температу́ра, ни́жча за норма́льну
magnetic ~ = магне́тна температу́ра (за шкалою Кюрі)
magnon ~ = магно́нна температу́ра
maximum ~ = максима́льна температу́ра
mean ~ = сере́дня температу́ра
mean daily ~ = середньодобо́ва температу́ра
medium ~ = 1. помі́рна температу́ра 2. (про діяпазон 273 – 400 K) сере́дні температу́ри
medium high ~ = помі́рно висо́ка температу́ра
medium low ~ = помі́рно низька́ температу́ра
minimum ~ = мініма́льна температу́ра
mixing ~ = температу́ра змі́шування
moderate ~ = помі́рна температу́ра
moderator ~ = температу́ра спові́льнювача (нейтронів)
Néel ~ = Нее́льова температу́ра
negative ~ = від’є́мна температу́ра
neutron ~ = нейтро́нна температу́ра, температу́ра нейтро́нів
noise ~ = шумова́ температу́ра
nominal ~ = номіна́льна температу́ра
normal ~ = норма́льна температу́ра
nuclear ~ = я́дерна/ядро́ва температу́ра
operation(al) ~ = робо́ча температу́ра
ordering ~ = температу́ра впорядко́вування
outgassing ~ = температу́ра дегаза́ції
outlet ~ = виходо́ва температу́ра, температу́ра на ви́ході
output ~ = виходо́ва температу́ра, температу́ра на ви́ході
particle ~ = температу́ра части́нок
phase-transformation ~ = температу́ра фа́зового перетво́рювання
phase-transition ~ = температу́ра фа́зового перехо́ду
phonon ~ = фоно́нна температу́ра, температу́ра фоно́нів
photon ~ = фото́нна температу́ра, температу́ра фото́нів
photospheric ~ = температу́ра фотосфе́ри
plasma ~ = температу́ра пла́зми
polymerization ~ = температу́ра полімерува́ння [полімериза́ції]
potential ~ = потенція́льна температу́ра
positive ~ = дода́тна температу́ра
precipitation ~ = температу́ра осіда́ння
precooling ~ = температу́ра передохоло́дження
predetermined ~ = за́дана температу́ра
pressure-melting ~ = температу́ра (під)ти́скового то́плення
proton ~ = прото́нна температу́ра, температу́ра прото́нів
quenching ~ = 1. температу́ра тве́рднення 2. температу́ра гартува́ння
radiation ~ = радіяці́йна температу́ра
Rankine ~ = температу́ра за Ре́нкеном [за Ре́нкеновою шкало́ю]
rated ~ = номіна́льна температу́ра
reaction ~ = температу́ра реа́кції
Réaumur ~ = температу́ра за Реомю́ром [за Реомю́ровою шкало́ю]
reference ~ = відліко́ва [ре́перна] температу́ра, температу́рний ре́пер
recovery ~ = температу́ра відно́влювання
recrystallization ~ = температу́ра рекристалі́ння [рекристаліза́ції]
red-heat ~ = температу́ра черво́ного розжа́рення
reduced ~ = зве́дена температу́ра
relaxation ~ = температу́ра релакса́ції
representative ~ = характе́рна [типо́ва] температу́ра
room ~ = кімна́тна температу́ра
rotational ~ = оберто́ва температу́ра
roughening ~ = температу́ра шорсткі́шання
running ~ = робо́ча [експлуатаці́йна] температу́ра
saturation ~ = насито́ва температу́ра, температу́ра на́ситу [наси́чення]
separation ~ = температу́ра відокре́млювання (компонент суміші рідин)
service ~ = експлуатаці́йна температу́ра
setting ~ = температу́ра тужа́віння
shrinkage ~ = температу́ра зсіда́ння
sintering ~ = температу́ра спіка́ння
skin ~ = температу́ра поверхне́вого ша́ру
softening ~ = температу́ра м’я́кшання
solidificatiron ~ = температу́ра тве́рднення
source ~ = температу́ра джерела́
specified ~ = за́дана [(с)конкретизо́вана] температу́ра
spectrophotometric ~ = спектрофотометри́чна температу́ра
spin ~ = спі́нова температу́ра
stable ~ = стабі́льна температу́ра
stagnation ~ = температу́ра гальмува́ння (потоку)
standard ~ = станда́ртна температу́ра
statistical ~ = статисти́чна температу́ра
steady ~ = уста́лена температу́ра; температу́ра уста́леного проце́су
steady-state ~ = уста́лена температу́ра; температу́ра уста́леного проце́су
stellar ~ = зоре́ва температу́ра, температу́ра поря́дку температу́ри зір
storage ~ = температу́ра зберіга́ння
subcritical ~ = підкрити́чна [докрити́чна] температу́ра
subfreezing ~ = температу́ра, ни́жча за то́чку замерза́ння
sublimation ~ = температу́ра субліма́ції [ви́згону]
substrate ~ = температу́ра підкла́динки
subsurface ~ = підповерхне́ва температу́ра, температу́ра підповерхне́вого ша́ру
supercritical ~ = надкрити́чна температу́ра
surface ~ = температу́ра пове́рхні, поверхне́ва температу́ра
subzero ~ = мінусо́ва температу́ра; температу́ра, ни́жча від нуля́
tempering ~ = температу́ра відпуска́ння
thermodynamic ~ = термодинамі́чна температу́ра
threshold ~ = поро́гова температу́ра
transformation ~ = температу́ра (фа́зового) перетво́рювання
transient ~ = 1. неуста́лена температу́ра 2. температу́ра перехі́дно́го [неуста́леного] проце́су
transition ~ = 1. температу́ра [то́чка] (фазового) перехо́ду 2. порі́г холоднола́мкости
transverse ~ = попере́чна температу́ра
treatment ~ = температу́ра обробля́ння
ultimate ~ = грани́чна температу́ра
ultrahigh ~ = 1. ультрависо́ка температу́ра 2. (про діяпазон понад 4000 K) ультрависо́кі температу́ри
ultralow ~ = 1. ультранизька́ температу́ра 2. (про діяпазон 0 – 13 K) ультранизькі́ температу́ри
upper consolute ~ = див. upper critical solution ~
upper critical solution ~ = температу́ра по́вного розчи́нення, температу́ра по́вної змі́ш(ува)ности (суміші рідин)
vaporization ~ = температу́ра випаро́вування
variable ~ = змі́нна температу́ра
very high ~ = 1. надвисо́ка температу́ра 2. (про діяпазон 1000 – 4000 K) надвисо́кі температу́ри
very low ~ = 1. наднизька́ температу́ра 2. (про діяпазон 13 – 65 K) наднизькі́ температу́ри
vibrational ~ = коливна́ температу́ра
virtual ~ = віртуа́льна температу́ра
vitrification ~ = температу́ра склі́ння [склува́ння]
vulcanization ~ = температу́ра вулканіза́ції
wall ~ = температу́ра сті́нки
wet-bulb ~ = психрометри́чна температу́ра, температу́ра за воло́гим термо́метром
white-heat ~ = температу́ра бі́лого розжа́рення
working ~ = робо́ча температу́ра
zero ~ = нульова́ температу́ра
throttling 1. дроселюва́ння || дроселюва́льний 2. (про прилад) дро́сельний
['θrɒtlɪŋ, 'θrɑːt̬lɪŋ]
~ of a gas flow = дроселю́вання га́зу
tube 1. тру́ба, тру́бка, ру́ра, ру́рка || тру́бний, тру́бковий, ру́ровий, ру́рковий; трубча́стий; циліндри́чний 2. (матем.) трубча́ста [циліндри́чна] о́бласть 3. (ел.) (електро́нна) ла́мпа 4. електроннопромене́ва тру́бка 5. ту́бик, ту́ба; ту́бус; (скляни́й) бало́н
[tjuːb, tuːb]
~ of flux = силова́ тру́бка, тру́бка силови́х лі́ній, тру́бка пото́ку
~ of force = силова́ тру́бка, тру́бка силови́х лі́ній, тру́бка пото́ку
~ of a vector field = тру́бка ве́кторного по́ля
absorption ~ = (х.) абсорбці́йна [вбира́льна] тру́бка
acorn ~ = жолуде́ва ла́мпа, ла́мпа-жо́лудь
amplifier ~ = підси́лювальна ла́мпа
backward-wave ~ = ла́мпа зворо́тної хви́лі
baffled ~ = (за)діяфрагмо́вана тру́бка
ballast ~ = баре́тер
bantam ~ = па́льчикова ла́мпа
barrier-grid storage ~ = радехо́н
beam ~ = 1. електроннопромене́ва тру́бка 2. (яф) кана́л під стру́мінь (частинок)
beam power ~ = промене́вий тетро́д
beam-deflection ~ = ла́мпа з відхильни́м про́менем
beam-power ~ = промене́вий тетро́д
beam-storage ~ = потенціялоско́п, запам’ято́вувальна електроннопромене́ва тру́бка
beam-switching ~ = циклофо́н, електроннопромене́вий комута́тор
blind-end ~ = закри́та [загермет(из)о́вана] тру́бка
boron counter ~ = бо́ровий лічи́льник
boron-lined ~ = лічи́льник з бо́ровим по́кривом
Bourdon ~ = бурдо́н, Бурдо́нів мано́мет(е)р
brake-field ~ = ла́мпа з гальмівни́м по́лем
Braun ~ = Бра́унова тру́бка
bubble ~ = тру́бка рі́вня
camera ~ = тру́бка телевізі́йної ка́мери
capillary ~ = капіля́р, капіля́рна тру́бка
cascade image ~ = каска́довий електро́нноопти́чний перетво́рювач
cathode-ray ~ = катоднопромене́ва [електроннопромене́ва] тру́бка
cesium-beam ~ = це́зієвий (а́томний) годи́нник
cesium electron ~ = це́зієвий (а́томний) годи́нник
charge-storage ~ = запам’ято́вувальна тру́бка з накопи́чуванням заря́ду
cold-cathode ~ = холоднокато́дна ла́мпа [тру́бка]
cold-cathode counter ~ = холоднокато́дний лічи́льник
color-comparison ~ = колориметри́чна про́бівка
color picture ~ = кольоро́вий кінеско́п
converging ~ = конфузо́р
converter ~ = перетво́рювальна ла́мпа
convex ~ = опу́кла циліндри́чна о́бласть
Coolidge ~ = Ку́ліджева тру́бка
corona (discharge) ~ = ла́мпа коро́нного розря́ду
counter ~ = 1. (ел.) лічи́льна ла́мпа, лічи́льник 2. (яф) (радіяці́йний) лічи́льник
counter ~ = лічи́льна тру́бка
dark-trace ~ = скіятро́н
deuterium discharge ~ = дейте́рієва розря́дна ла́мпа
diode ~ = ла́мповий діо́д
discharge ~ = 1. (газо)розря́дна тру́бка 2. випуска́льна [злива́льна] труба́ 3. розванта́жувальний кана́л
disk-seal ~ = мегатро́н
dissector ~ = дисе́ктор
double-anode ~ = двоано́дна ла́мпа
double-base ~ = двоцо́кольна ла́мпа
double-beam cathode-ray ~ = двопромене́ва електроннопромене́ва тру́бка
drift ~ = (яф) пролітна́ тру́бка, тру́бка дре́йфу
dropping ~ = кра́пальниця
double-gun cathode-ray ~ = двопроже́кторна [двопромене́ва] електроннопромене́ва тру́бка
dual-gun cathode-ray ~ = двопроже́кторна [двопромене́ва] електроннопромене́ва тру́бка
electric shock ~ = електри́чна уда́рна труба́
electrometer ~ = електрометри́чна [мі́рча] ла́мпа
electron(ic) ~ = електро́нна ла́мпа; електро́нна тру́бка
electron-beam ~ = електроннопромене́ва тру́бка
electron image ~ = електро́нно-опти́чний перетво́рювач
electron-multiplier ~ = (втори́нно)електро́нний помно́жувач
electronographic ~ = електронографі́чна тру́бка
electron-ray ~ = електроннопромене́ва тру́бка
electrostatic cathode-ray ~ = електро́ннопромене́ва тру́бка з електростати́чним керува́нням
electrostatic storage ~ = потенціялоско́п, запам’ято́вувальна тру́бка
envelope ~ = трубча́ста оболо́нка
extended-interaction ~ = ла́мпа з розподі́леною взаємоді́єю
extension ~ = подо́вжувальна труба́
eyepiece ~ = окуля́рна тру́бка
field ~ = тру́бка силови́х лі́ній, силова́ тру́бка
fin ~ = рубча́ста тру́бка
flash ~ = ла́мпа-спалахі́вка, бли́скавка, фотоспалахі́вка, і́мпульсна [спа́лахо́ва] ла́мпа
flash-discharge ~ = і́мпульсна газорозря́дна ла́мпа [тру́бка]
flexible ~ = гнучка́ тру́бка
flux ~ = силова́ тру́бка, тру́бка силови́х лі́ній, тру́бка пото́ку
flying-spot ~ = тру́бка з рухо́мим про́менем
fuse ~ = трубча́стий топки́й запобі́жник
gas ~ = газонапо́внена тру́бка
gas-discharge ~ = газорозря́дна тру́бка
gas-discharge voltage-stabilizing ~ = газорозря́дний стабілітро́н
gas-filled ~ = газонапо́внена тру́бка
gas-filled voltage-regulator ~ = стабіліво́льт
gas-flow counter ~ = прото́ковий (радіяційний) лічи́льник
gassy ~ = м’яка́ (електро́нна) ла́мпа
gate ~ = ве́нтильна [селе́кторна, брамко́ва] ла́мпа
gated-beam ~ = ла́мпа зі стробо́ваним про́менем
Geissler pump ~ = Ґа́йслерова тру́бка
gilled ~ = рубча́ста тру́бка
glow(‑discharge) (cold-cathode) ~ = ла́мпа же́врійного розря́ду
grid-glow ~ = тиратро́н же́врійного розря́ду
guard ~ = циліндри́чний екранува́льний електро́д
hard ~ = жорстка́ [високова́куумна] електро́нна ла́мпа
hard x-ray ~ = жорстка́ (рентґе́нівська) тру́бка
Herschel-Quincke ~ = тру́бка Ге́ршеля-Кві́нке
high-vacuum ~ = 1. високова́куумна [жорстка́] електро́нна ла́мпа 2. високова́куумна тру́бка
hot-cathode ~ = 1. термоелектро́нна ла́мпа, ла́мпа з термокато́дом 2. термокато́дна тру́бка
hot-cathode gas-filled ~ = (розжа́рюваний) тиратро́н
ignition ~ = запа́лювальна тру́бка
image(‑converter) ~ = електронноопти́чний перетво́рювач
image dissector ~ = дисе́ктор
impact ~ = прийма́ч ти́ску
indicator ~ = індика́торна ла́мпа
infrared image ~ = теплові́зор, електро́нно-опти́чний перетво́рювач інфрачерво́ного діяпазо́ну
inner ~ = ка́мера ши́ни
insulating ~ = ізоляці́йна тру́бка
Lawrence ~ = Ло́уренсова тру́бка
lens ~ = ту́бус об’єкти́ва
lighthouse ~ = маяко́ва ла́мпа, мегатро́н
light-sensitive ~ = електрова́куумний фотоелеме́нт
low-vacuum ~ = м’яка́ електро́нна ла́мпа
mail(ing) ~ = пневмати́чна по́шта
memory ~ = потенціялоско́п, запам’ято́вувальна тру́бка
mercury(‑vapor) ~ = рту́тний/мерку́рієвий випро́стувач [перетво́рювач], рту́тний/мерку́рієвий газотро́н
microwave ~ = мікрохвильова́ ла́мпа
mixer ~ = змі́шувальна ла́мпа
movable-electrode electron ~ = механотро́н
multielectrode ~ = багатоелектро́дна ла́мпа
multigrid ~ = багатосі́ткова ла́мпа
multigun ~ = багатопроже́кторна (електроннопромене́ва) тру́бка
multiple ~ = комбіно́вана ла́мпа
multiplier ~ = електро́нний помно́жувач
multiple-unit ~ = комбіно́вана ла́мпа
multiunit ~ = комбіно́вана ла́мпа
neon ~ = нео́нова ла́мпа
oscillograph ~ = тру́бка осцило́графа
photoconductive camera ~ = відико́н
photoelectric ~ = електрова́куумний фотоелеме́нт
photoelectric electron-multiplier ~ = фотоелектро́нний помно́жувач
photoemissive ~ = електрова́куумний фотоелеме́нт
photomultiplier ~ = електро́нний фотопомно́жувач, фотоелектро́нний помно́жувач
photosensitive ~ = електрова́куумний фотоелеме́нт
picture ~ = кінеско́п
Pitot [pitot] ~ = прийма́ч ти́ску, тру́бка Піто́
pool-cathode ~ = газорозря́дна тру́бка із рту́тним/мерку́рієвий като́дом
Puluj ~ = Пулює́ва ла́мпа
Prandtl ~ = Пра́ндтльова тру́бка
pressure ~ = 1. (високо)ти́скова труба́ 2. пневмометри́чна тру́бка
projection cathode-ray ~ = проєкці́йна ла́мпа
proportional counter ~ = пропорці́йний (радіяційний) лічи́льник
protective ~ = захисна́ тру́бка
rabbit ~ = човнико́вий конте́йнер, конте́йнер човнико́вої (гідравлічної чи пневматичної) по́шти (у реакторі)
radiation-count(er) ~ = радіяці́йний лічи́льник
radio ~ = електро́нна ла́мпа
reactance ~ = реакти́вна ла́мпа
receiving ~ = прийма́льна електро́нна ла́мпа
rectifier ~ = випро́стувальна ла́мпа
return ~ = верта́льна труба́
rotating-anode ~ = (рентґенівська) тру́бка з обертни́м ано́дом
sampling ~ = про́бник, пробовідбира́ч
screened-grid ~ = заекрано́вана ла́мпа
secondary-electron multiplier ~ = (вторинно)електро́нний помно́жувач
shaped-beam character display ~ = характро́н
shock ~ = уда́рна труба́
sight(ing) ~ = візи́рна тру́бка (гарячої камери тощо)
soft ~ = м’яка́ (електро́нна) ла́мпа; м’яка́ (рентґе́нівська) тру́бка
speaking ~ = перегово́рна труба́
storage ~ = потенціялоско́п, запам’ято́вувальна тру́бка
storage-type camera ~ = іконоско́п
stream ~ = тру́бка течії́
stroboscopic ~ = строботро́н
super-control ~ = ла́мпа зі змі́нюваною хатактери́стикою
test ~ = про́бівка, (заст.) пробі́рка
thermionic ~ = термоелектро́нна ла́мпа
traveling-wave ~ = ла́мпа біжу́чої хви́лі
triode ~ = ла́мповий тріо́д
two-element ~ = двоелектро́дна ла́мпа
vacuum ~ = 1. електрова́куумний при́лад 2. (електро)ва́куумна ла́мпа
valve ~ = ла́мповий ве́нтиль
vector ~ = ве́кторна тру́бка, тру́бка ве́кторного по́ля
vent(ilation) ~ = вентиляці́йна труба́
Venturi ~ = тру́бка Венту́рі
voltage-regulator ~ = стабілітро́н, стабіліза́тор напру́ги
voltage-stabilizing ~ = стабілітро́н, стабіліза́тор напру́ги
vortex ~ = вихоро́ва тру́бка
world ~ = світова́ тру́бка
x-ray ~ = рентґе́нівська тру́бка
turbulence 1. турбуле́нтність 2. бурхли́вість
['tɜːbjʊləns, 'tɜːrbjəl-]
aerodynamic ~ = аеродинамі́чна турбуле́нтність
anisotropic ~ = анізотро́пна турбуле́нтність
atmospheric ~ = атмосфе́рна турбуле́нтність, турбуле́нтність атмосфе́ри
flow ~ = турбуле́нтність пото́ку
fossile ~ = залишко́ва турбуле́нтність (в атмосфері)
homogeneous ~ = однорі́дна турбуле́нтність
inhomogeneous ~ = неоднорі́дна турбуле́нтність
ion-acoustic ~ = йоннозвукова́ турбуле́нтність
isotropic ~ = ізотро́пна турбуле́нтність
large-scale ~ = великомасшта́бна турбуле́нтність
magnetic ~ = магне́тна турбуле́нтність
magnetic plasma ~ = магне́тна турбуле́нтність у пла́змі
magnetohydrodynamic ~ = магнетогідродинамі́чна турбуле́нтність
plasma ~ = турбуле́нтність пла́зми
quantum ~ = ква́нтова турбуле́нтність
short-wave ~ = короткохвильова́ турбуле́нтність
small-scale ~ = маломасшта́бна турбуле́нтність
strong ~ = си́льна турбуле́нтність
thermal ~ = теплова́ [термі́чна] турбуле́нтність
thunderstorm ~ = грозова́ турбуле́нтність (атмосфери)
wave ~ = хвильова́ турбуле́нтність
weak ~ = слабка́ турбуле́нтність
uniformity 1. рівномі́рність; однорі́дність 2. односта́йність, одна́ко́вість 3. одномані́тність 4. (гф) уніформі́зм
[ˌjuːnɪ'fɔːməti, -'fɔːrmət̬i]
~ of a distribution = однорі́дність [рівномі́рність] розпо́ділу
~ of measurements = односта́йність [одна́ко́вість] мі́ряння [вимі́рювання]
~ of measuring instruments = односта́йність вимі́рювачів [мі́рчих при́ладів]
~ of sensitivity = рівномі́рність чутли́вости (в межах діяпазону міряння)
ballistic ~ = балісти́чна однорі́дність
field ~ = однорі́дність по́ля
flow ~ = однорі́дність пото́ку
scale ~ = рівномі́рність шкали́
velocity шви́дкість (relative to, with respect to – щодо, відносно) || шви́дкісний
[və'lɒsəti, və'lɑːsət̬i]
~ of fall = шви́дкість па́дання
~ of light = шви́дкість сві́тла (in a medium – в середовищі)
~ of motion = шви́дкість ру́ху
~ of a signal = шви́дкість сигна́лу
above-critical ~ = надкрити́чна шви́дкість
absolute ~ = абсолю́тна шви́дкість
actual ~ = факти́чна шви́дкість
air ~ = шви́дкість пові́тряної ма́си
ambient ~ = шви́дкість обтіка́ння
angular ~ = 1. кутова́ шви́дкість 2. кутова́ частота́
apparent ~ = позі́рна шви́дкість
approach ~ = шви́дкість наближа́ння
areal ~ = се́кторна шви́дкість
average ~ = сере́дня шви́дкість
axial ~ = осьова́ [ві́сна] шви́дкість (потоку)
ballistic ~ = балісти́чна шви́дкість
barycentric ~ = барицентри́чна шви́дкість, шви́дкість у систе́мі це́нтру мас
beam ~ = шви́дкість стру́меня (частинок)
bottom ~ = (при)де́нна шви́дкість
boundary ~ = шви́дкість (ру́ху) межі
bulk ~ = шви́дкість ру́ху систе́ми в ціло́му
calculated ~ = обчи́слена [розрахо́вана] шви́дкість
carrier ~ = шви́дкість носії́в (заряду)
center-of-mass [cms] ~ = шви́дкість це́нтру мас
center-of-mass-system ~ = шви́дкість у систе́мі це́нтру мас
characteristic ~ = характеристи́чна шви́дкість
circular ~ = колова́ шви́дкість
circumferential ~ = колова́ шви́дкість
cms ~ = див. center-of-mass ~
constant ~ = ста́ла шви́дкість
critical ~ = крити́чна шви́дкість
diffusion ~ = шви́дкість дифу́зії
dislocation ~ = шви́дкість (ру́ху) дислока́цій
domain-wall ~ = шви́дкість доме́нної сті́нки
Doppler ~ = До́плерова шви́дкість
drift ~ = шви́дкість дре́йфу
dynamic ~ = динамі́чна шви́дкість
eddy ~ = 1. шви́дкість ви́хору 2. турбуле́нтна [вихоро́ва] шви́дкість
effective ~ = ефекти́вна шви́дкість
efflux ~ = шви́дкість витіка́ння
ejection ~ = 1. шви́дкість витіка́ння 2. шви́дкість викида́ння [еже́кції]
entry ~ = шви́дкість вхо́дження до атмосфе́ри
escape ~ = 1. шви́дкість виліта́ння (частинки) 2. (астр.) шви́дкість вте́чі, дру́га космі́чна шви́дкість
exit ~ = виходо́ва шви́дкість (на виході)
Fermi ~ = фе́рмі-шви́дкість, шви́дкість Фе́рмі
final ~ = кінце́ва [уста́лена] шви́дкість (руху частинки в середовищі)
flow ~ = шви́дкість пото́ку
fluid ~ = шви́дкість (ру́ху) пли́ну
four-dimensional ~ = чотиришви́дкість, чотириви́мірна шви́дкість
free-fall ~ = шви́дкість ві́льного па́дання
generalized ~ = узага́льнена шви́дкість
geocentric ~ = геоцентри́чна шви́дкість
group ~ = групова́ шви́дкість
half-depth ~ = шви́дкість (течії) на полови́ні глибини́
heliocentric ~ = геліоцентри́чна шви́дкість
higher critical ~ = ве́рхня крити́чна шви́дкість
hyperbolic ~ = гіперболі́чна шви́дкість, тре́тя космі́чна шви́дкість
hypersonic ~ = гіперзвукова́ шви́дкість
hypersound ~ = шви́дкість гіперзву́ку
impact ~ = шви́дкість ударя́ння, шви́дкість у моме́нт уда́ру
infrasound ~ = шви́дкість інфразву́ку
initial ~ = початко́ва [вихідна́] шви́дкість
inlet ~ = входо́ва́ шви́дкість, шви́дкість на вхо́ді
input ~ = входо́ва́ шви́дкість, шви́дкість на вхо́ді
instantaneous ~ = миттє́ва шви́дкість
instrumental ~ = при́ладо́ва [інструмента́льна] шви́дкість
intermediate ~ = промі́жна́ шви́дкість
inverse ~ = обе́рнена шви́дкість (зі знаком мінус)
ion acoustic ~ = шви́дкість йо́нного зву́ку
ion-sound ~ = шви́дкість йо́нного зву́ку
jet ~ = шви́дкість струми́ни
lateral ~ = попере́чна шви́дкість, попере́чна компоне́нта шви́дкости
light ~ = шви́дкість сві́тла
linear ~ = ліні́йна шви́дкість
line-of-sight ~ = (астр.) промене́ва [радія́льна] шви́дкість
local ~ = лока́льна шви́дкість
longitudinal ~ = поздо́вжня шви́дкість, поздо́вжня компоне́нта шви́дкости
lower critical ~ = ни́жня крити́чна шви́дкість
mass ~ = ма́сова шви́дкість
maximum domain-wall ~ = максима́льна шви́дкість доме́нної сті́нки
mean ~ = сере́дня шви́дкість
measured ~ = ви́міряна шви́дкість
medium ~ = 1. шви́дкість середо́вища 2. промі́жна́ шви́дкість
migration ~ = шви́дкість міґра́ції
minimum ~ = мініма́льна шви́дкість
most probable ~ = найімовірніша шви́дкість
muzzle ~ = вилітна́ шви́дкість
neutron ~ = шви́дкість нейтро́на
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна шви́дкість
normal ~ = норма́льна шви́дкість; норма́льна компоне́нта шви́дкости
observed ~ = спостере́жувана шви́дкість
orbital ~ = орбіто́ва шви́дкість, пе́рша космі́чна шви́дкість
outflow ~ = шви́дкість витіка́ння
outlet ~ = 1. виходо́ва шви́дкість, шви́дкість на ви́ході 2. шви́дкість витіка́ння
output ~ = виходо́ва шви́дкість, шви́дкість на ви́ході
parabolic ~ = параболі́чна шви́дкість
particle ~ = шви́дкість части́нки
peculiar ~ = (астр.) пекуля́рна шви́дкість
penetration ~ = шви́дкість проника́ння
periferal ~ = обвідна́ шви́дкість
perturbation ~ = шви́дкість поши́рювання збу́рення
perturbed ~ = збу́рена шви́дкість
phase ~ = фа́зова шви́дкість
probable ~ = імові́рна шви́дкість
propagation ~ = шви́дкість поши́рювання
pulse ~ = шви́дкість і́мпульсу
radial ~ = 1. радія́льна шви́дкість 2. (астр.) промене́ва шви́дкість
random ~ = випадко́ва шви́дкість; шви́дкість безла́дного [хаоти́чного] ру́ху
reciprocal ~ = обе́рнена шви́дкість (одиниця, поділена на швидкість)
recoil ~ = шви́дкість ві́друху
reduced ~ = зве́дена шви́дкість
re-entry ~ = шви́дкість верта́ння до атмосфе́ри
relative ~ = відно́сна шви́дкість
relativistic ~ = релятивісти́чна шви́дкість
resultant ~ = вислідна́ [сума́рна] шви́дкість
rolling ~ = шви́дкість коті́ння
root-mean-square ~ = середньоквадра́тна шви́дкість
sedimentation ~ = шви́дкість осіда́ння
seismic ~ = шви́дкість сейсмі́чної хви́лі
selenocentric ~ = селеноцентри́чна шви́дкість
separation ~ = шви́дкість відрива́ння (потоку)
shock(‑wave) ~ = шви́дкість (поши́рювання) уда́рної хви́лі
sliding ~ = шви́дкість ко́взання
slip ~ = шви́дкість ко́взання
solar ~ = шви́дкість Со́нця
soliton ~ = шви́дкість соліто́ну
sonic ~ = звукова́ шви́дкість
sound ~ = шви́дкість зву́ку
sound volume ~ = о́б’є́мна шви́дкість зву́ку
source ~ = шви́дкість джерела́
space ~ = просторо́ва [триви́мірна] шви́дкість
spatial ~ = просторо́ва [триви́мірна] шви́дкість
spread(ing) ~ = шви́дкість поши́рювання
stream ~ = шви́дкість течії́, шви́дкість стру́меня (речовини)
streamline-flow ~ = шви́дкість обтіка́ння, шви́дкість обтіка́льного пото́ку
striking ~ = шви́дкість у моме́нт уда́ру, шви́дкість ударя́ння
subcritical ~ = докрити́чна шви́дкість
subluminal ~ = досвітлова́ шви́дкість
subsonic ~ = дозвукова́ шви́дкість
supercritical ~ = надкрити́чна шви́дкість
superluminal ~ = надсвітлова́ шви́дкість
supersonic ~ = надзвукова́ шви́дкість
surface ~ = поверхне́ва шви́дкість
systematic ~ = шви́дкість упорядко́ваного ру́ху
tangential ~ = доти́чна [танґенці́йна] шви́дкість, танґенці́йна компоне́нта шви́дкости
terminal ~ = 1. кінце́ва [уста́лена] шви́дкість (руху частинки в середовищі) 2. прикінце́ва шви́дкість (падання тощо)
thermal ~ = теплова́ шви́дкість
throat ~ = крити́чна шви́дкість (умова утворювання надзвукового потоку в даному соплі)
translation(al) ~ = трансляці́йна шви́дкість, шви́дкість по́ступно́го ру́ху
transonic ~ = білязвукова́ шви́дкість
transport ~ = шви́дкість перено́шення
transverse ~ = попере́чна шви́дкість, попере́чна компоне́нта шви́дкости
travel ~ = шви́дкість пересува́ння
true ~ = спра́вжня шви́дкість
turbulent ~ = турбуле́нтна шви́дкість, шви́дкість турбуле́нтного пото́ку
ultimate ~ = грани́чна [максима́льна] шви́дкість
ultimate domain-wall ~ = грани́чна шви́дкість доме́нної сті́нки
ultrasonic ~ = ультразвукова́ шви́дкість
ultrasound ~ = шви́дкість ультразву́ку
variable ~ = змі́нна шви́дкість
volume ~ = о́б’є́мна шви́дкість
vortex ~ = шви́дкість ви́хору
wave ~ = шви́дкість хви́лі
wave-propagation ~ = шви́дкість поши́рювання хви́лі
wavefront ~ = шви́дкість хвильово́го фро́нту
wind ~ = шви́дкість ві́тру