Знайдено 6 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «drop dead» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

dead [ded] а
1. мертвий, померлий; дохлий;
  а ~ body мертве тіло; труп;
  a ~ cat дохлий кіт;
  ~ march похоронний марш;
  ~ news звістка про смерть;
  to be, to drop ~ of smth вмирати від чогось;
  to shoot smb ~ застрелити когось;
  he is ~ він помер, його немає в живих;
2. неживий; неорганічний;
  ~ matter нежива матерія;
3. нерухомий; занімілий;
  ~ fingers занімілі пальці;
  to go ~ заніміти;
4. що втратив властивість, спрацьований; що не працює; непридатний;
  ~ matches непридатні сірники;
  a ~ mine закинута шахта;
  ~ steam відпрацьована пара;
  a ~ tube of toothpaste порожній тюбик зубної пасти;
5. сухий, зів’ялий (про рослину);
  a ~ tree засохле дерево;
  a ~ flower зів’яла квітка;
6. неродючий (про ґрунт);
  ~ sand неродючі піски;
  ~ soil неродючий ґрунт;
7. нечутливий; позбавлений ознак життя;
  ~ eyes тьмяні очі (як у мерця);
  a ~ faint глибока непритомність;
8. цілковитий, повний;
  ~ certainty цілковита певність;
  ~ failure повна невдача; фіаско;
  ~ faint глибока непритомність;
  ~ loss чистий збиток;
  a ~ secret велика таємниця;
  ~ silence мертва, гробова тиша;
  a ~ stop повна зупинка;
  to be ~ asleep спати мертвим сном;
9. застарілий; недієвий; що втратив силу;
  ~ customs застарілі звичаї;
  a ~ language мертва мова;
  a ~ law закон, що втратив силу;
10. глухий (про звук); тьмяний (про поверхню);
  a ~ colour тьмяний колір;
  ~ gold матове золото;
  a ~ surface матова поверхня;
11. в’ялий, апатичний;
  ~ response в’яла реакція;
12. нудний; одноманітний;
  a ~ season мертвий сезон; глуха пора;
  ~ hours of the night глуха ніч;
13. що не рухається; що стоїть на місці; нерухомий;
  a ~ motor заглухлий мотор;
  a ~ needle нерухома магнітна стрілка;
14. ел. що не знаходиться під струмом;
  a ~ contact розімкнений контакт; ◊
  a ~ dog ні до чого непридатна людина, нікому не потрібна людина; нічого не варта річ;
  a ~ duck 1) нікчемна, пропаща людина; 2) нічого не варта річ;
  a ~ frost повна невдача, поразка; повне невезіння; пропаща справа;
  ~ above the ears дурний, як пробка;
  ~ as a door-nail, as a herring, as mutton, as four o’clock, as a nit 1) без ознак життя; 2) що вийшов з ужитку; що втратив силу;
  ~ end тупик; глухий кінець труби;
  ~ hand мертва хватка;
  ~ heat спорт. нічия; рівність очок;
  ~ in the water у безвихідному становищі;
  ~ letter не доставлений адресатові лист;
  ~ lift безвихідне становище; марне зусилля;
  ~ load мертвий вантаж; тягар;
  ~ lock мертва точка, тупик;
  ~ pull марне зусилля;
  ~ sea мертве море;
  ~ short ел. повне коротке замикання;
  ~ sleep глибокий сон;
  ~ wall глуха стіна;
  ~ water заводь, тиха вода;
  ~ window архт. фальшиве вікно;
  the ~ season мертвий сезон;
  ~ drunk п’яний як хлющ або ніч;
  ~ above the ears дурний, аж світиться;
  ~ as Queen Ann і сліду не залишилося;
  ~ men don’t bite мертві не шкодять, мертвий не скаже;
  I am in ~ earnest мені не до жартів;
  more ~ than alive ледве живий;
  not to seen ~ краще померти, ніж...;
  over my ~ body! лише через мій труп!, цьому не бути!, ні за що у світі!
USAGE: Зворот to be dead вживається, коли повідомляють, що когось немає в живих, тобто констатується сам факт. На відміну від звороту з прикметником dead, дієслово to die, як правило, супроводжується вказівкою часу, місця, причини, обставин і позначає дію в ланцюжку подій – He died when I was five. Він помер, коли мені було п’ять років. Дієслово to die звичайно вживається з обставинами часу, місця, причини. See unemployed.
drop [drɒp] v (past і p. p. dropped, pres. p. dropping)
1. падати; випадати; вивалюватися;
  smth ~s from... щось падає з...;
2. крапати, стікати краплями; випускати по краплі;
  the rain was ~ping from the trees дощ капав з дерев;
3. промовити, сказати (зауваження, слово);
  to ~ smb a line написати комусь кілька рядків;
4. знижувати(ся), понижувати(ся) (про ціни);
  prices ~ped ціни впали;
5. опускати, понурювати (погляд);
  to ~ one’s eyes опустити очі;
6. знижувати (голос); потупити (очі);
  to ~ one’s voice знижувати голос;
7. упускати, губити, кидати;
  to ~ smth упустити щось;
  to ~ smth to the ground упустити щось на землю;
  to ~ smth to the floor упустити щось на підлогу;
  to ~ a coin into the slot опускати монету в щілину;
  to ~ a letter into the box опускати лист у скриньку;
8. припиняти (роботу, розмову і т. і.);
  to ~ the conversation припиняти розмову;
  to ~ the subject залишати тему;
9. розм. кидати (звичку, заняття і т. і.);
  ~ it! облиште!, припиніть!;
10. скидати (з літака);
  to ~ a bomb кидати бомбу;
11. пропускати (літеру);
12. підвозити, довозити;
  I’ll ~ you at your door я підвезу вас до (вашого) дому;
13. програвати, втрачати (гроші);
14. помирати;
  to ~ dead падати мертвим;
  men ~ like flies люди вмирають як мухи;
15. телитися; жеребитися; пороситися; котитися; приводити (дитинчат);
  ~ across вичитувати, шпетити;
  ~ away 1) відпадати; 2) іти геть один за одним; 3) зменшуватися;
  ~ back спорт., військ. відступати, відходити;
  ~ behind відставати (у роботі); відходити на задній план;
  ~ down 1) падати;
  to ~ down dead упасти як мертвий; 2) обрушуватися, накидатися (on, upon);
  ~ in 1) розм. зайти, завітати, заглянути;
  to ~ in to see smb зайти до когось, завітати до когось;
  to ~ in at some place зайти кудись; 2) заходити, входити по одному;
  ~ into 1) випадково увійти; 2) встрявати (у розмову);
  ~ off 1) виходити один за одним; розходитися; 2) іти спати; 3) умирати; 4) зменшуватися;
  ~ drop out 1) зникати; 2) пропускати; не включати;
  to ~ out a letter пропустити літеру; 3) кидати (навчання), вибувати; ◊
  to ~ asleep заснути;
  to ~ short не вистачати; не досягати мети;
  to ~ a hint натякнути;
  to ~ a line to smb черкнути комусь пару рядків;
  to ~ a word in favour of smb замовити (закинути) за когось слівце;
  to ~ from the clouds впасти, як сніг на голову;
  to ~ from sight щезнути з поля зору;
  ~ dead! хай тобі грець!

- Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів 2005 (Шерік А.Д., Савічук В.Я., Старко В.Ф.) Вгору

to drop dead
tot umfallen
впасти як мертвий (без духу, як підкошений)

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

короте́нький, короте́сенький (-ка, -ке)* Dim.: коро́ткий, very short (brief, succint, summary, concise);
  короте́ча (-чі) f dial. shortened life:
  короте́ча на те́бе! drop dead!
ма́ри (мар) pl litter, stretcher (for carrying a wounded or dead body); bier:
  щоб тебе́ на ма́рах ви́несли, I hope you drop dead!
перу́н (-на) m lightning, thunderbolt:
  хай тебе́ перу́н тра́пить, a plague on you! I hope you drop dead!