Знайдено 11 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «default» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Англійсько-український словник сучасних термінів з ІТ 2001–2011 (linux.org.ua) Вгору

default = початковий, стандартний, типовий
by default — стандартно, типово
set as default — зробити типовим
use as default — зробити (поточні налаштування) типовими
default attribute = типовий (стандартний) атрибут {?}
default constructor = типовий конструктор {?}
default handler = типовий обробник {?}
default option = типовий вибір {?}, типовий параметр {?}
default palette = типова палітра {?}
default parameter = типовий параметр {?}
default settings = типові параметри (налаштування) {?}
default state = типовий стан {?}
font = шрифт
bold font — грубий шрифт {?}
default font — типовий шрифт
demibold font — напівгрубий шрифт
extrabold font — надгрубий шрифт
fantasy font — шрифт фентезі {?}
italic font — курсив, курсивний шрифт
sans serif font (sans-serif font) — некарбований шрифт, шрифт без зарубин
script font — писаний шрифт
serif font — карб, карбований шрифт, шрифт з зарубинами.
value = значення
default value = типове значення {?}
return value = значення повернення