Знайдено 3 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «dead horse» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

horse [hɔ:s] n
1. кінь, коняка;
  a black ~ вороний кінь;
  a cart ~ екіпажний кінь;
  a riding, a saddle ~ верховий кінь;
  a school ~ кінь для навчання вершників;
  a schooled ~ об’їжджений кінь, навчений кінь;
  the Trojan ~ міф. троянський кінь;
  a wild ~ дикий кінь;
  a herd of ~s табун коней;
  a pair of ~s пара коней;
  to curry a ~ чистити коня скребницею;
  to drive a ~ гнати коня;
  to school a horse виїжджувати/об’їжджати коня;
  to stop a ~ зупиняти коня;
  to get off a ~ злізати з коня;
  to get on, to mount a ~ сідати на коня;
  to fall off a ~ падати з коня;
  to harness a ~ запрягати коня;
  to lead a ~ by the bridle вести коня за вуздечку;
  to raise, to breed ~s вирощувати коней;
  to ride a ~ їхати верхи на коні;
  to tie a ~ прив’язувати коня;
  to saddle a ~ сідлати коня;
  to shoe a ~ підковувати коня;
  to take ~ сісти на коня; їхати верхи;
  ~s canter коні біжать легким галопом;
  ~s gallop коні біжать галопом;
  ~s neigh, snicker, whinny коні іржуть;
  ~s trot коні біжать риссю;
2. жеребець;
3. кавалерія, кіннота;
4. вершник; кавалерист;
5. рама; стійло; підставка;
6. мор. леєр;
7. амер. розм. шпаргалка;
8. шах. розм. кінь;
9. військ. іст. таран;
10. геол. включення пустої породи в руді; ◊
  dead ~ розм. робота, за яку гроші одержані наперед;
  ~ and foot щосили, щодуху;
  to flog a dead ~ займатися марною справою;
  to put the cart before the ~ починати не з того кінця.

USAGE: 1. Дитинча коня називається a foal, a colt. Самка коня – a filly. Самець коня – a stallion. Кастрований самець коня – a gelding. 2. Синонімами до іменника horse є: charge, mount, steed. Charge – стройовий кінь; mount – кінь для верхової їзди; steed – застаріле слово, вживається в поезії або в мові піднесеного стилю.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

волосся збірн. hair;
густе ~ thick hair;
коротко підстрижене ~ cropped hair;
руде ~ red hair;
рідке ~ thin hair;
світле ~ fair hair;
сиве ~ grey hair;
без ~ hairless, bald;
рвати на собі ~ to tear one’s hair;
~ дибом hair stands on end;
пізно плакати за ~м, коли вже голову зняли прик. it is useless to flog a dead horse.

ПРИМІТКА: Іменник hair у значенні волосся належить до незлічуваних іменників, а тому не вживається з неозначеним артиклем і не має форми множини. Він вживається з присвійними займенниками або словами some, much, little і узгоджується з дієсловом в однині: to wear one’s hair long носити довге волосся. Her hair is thick. У неї густе волосся. У значенні волосина іменник hair вживається як в однині, так і в множині: There was not a single hair on his head. У його на голові не було жодної волосини. I found two long hairs on his sleeve. Я знайшов дві волосини на його рукаві.

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

роби́ти (роблю́, ро́биш) I vt: (зроби́ти P) to work, labor; to do, make; to render; to exert; to manufacture; to operate:
  роби́ти го́лкою, to work with one’s needle (for a livelihood);
  роби́ти ве́слами, to ply the oars, row;
  роби́ти до́бре (зле), to do well (ill);
  роби́ти ви́сновок, to conclude;
  роби́ти на хліб, to labor for one’s livelihood (bread);
  роби́ти ви́гляд, to assume an appearance, pretend, feign;
  ні́чого роби́ти, тре́ба підда́тися, there is nothing to do but to surrender;
  роби́ти на ща́стя (навмання́), to trust to luck (and do a thing haphazardly);
  роби́ти по пра́вді, to act righteously (justly);
  що ж тут роби́ти? what is there to be done? роби́ти свої́м бо́гом, to do (a thing) as one pleases (in one’s own manner);
  роби́ти хліб, to cultivate the land;
  роби́ти з му́хи вола́, to make a mountain out of a molehill;
  роби́ти во́лю, to do or execute (one’s) will;
  роби́ти за стари́й довг, to work for a dead horse; || (of liquors): to ferment, work;
  роби́тися I vi to be done (made, manufactured); to make oneself; to become, grow, get (to be);
  роби́тися шевце́м, to become a shoemaker;
  не так воно́ ро́биться, як нам хо́четься, things don’t happen the way we wish.