Знайдено 3 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «coprocessor» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

coprocessor = [ˌkəʊ'prəʊsɛsə] копроце́сор (співпроце́сор)
control = [kən'trəʊl] 1. керува́ння || керівни́й, керува́льний || керува́ти 2. реґулюва́ння || реґулюва́льний || реґулюва́ти 3. перевіря́ння, пере́ві́рка; контро́ль; на́гляд || контро́льний; переві́рчий; наглядо́вий || перевіря́ти/переві́рити; нагляда́ти; контролюва́ти/проконтролюва́ти // out of ~ неконтрольо́ваний 4. реґуля́тор; реґулюва́льний при́стрій 5. керува́льний при́стрій; блок керува́ння

• coprocessor ~
= керува́ння копроце́сором
socket = ['sɒkɪt] гніздо́; розе́тка; пане́ль; пане́лька

• coprocessor ~
= гніздо́ копроце́сора