Знайдено 48 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «breeze» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

breeze [bri:z] n
1. легкий вітерець, бриз;
  a ~ blows, comes up легкий вітерець повіває;
2. кам’яновугільний пил; штиб;
3. розм. галас, лайка, сварка;
4. новина, чутка; ◊
  in a ~ легко, без зусиль;
  to fan the ~s займатися марною (безплідною) справою;
  to go like a ~ літати, як на крилах.
breeze [bri:z] v (past і p. p. breezed, pres. p. breezing)
1. амер. розм. промчати;
2. віяти, подувати;
3. робити щось поспіхом/нашвидкуруч (along, into, through);
  ~ up посилюватися, дужчати, міцніти (про вітер).
breeze-fly [ˈbri:zflaɪ] n (pl breeze-flies) ент. ґедзь, сліпень.
land-breeze [ˈlændbri:z] n береговий вітер, бриз.
sea-breeze [ˈsi:bri:z] n вітер з моря; морський бриз.
burn [bɜ:n] v (past і p. p. burnt, pres. p. burning)
1. палити, спалювати, обпалювати;
  to ~ a document спалити документ;
  to ~ a letter спалити лист;
  to ~ gas палити газ;
  to ~ coal палити вугілля;
  to ~ wood палити дрова;
2. горіти, згорати, палати;
  damp wood won’t ~ сирі дрова не горять;
  to ~ brightly яскраво горіти;
  to ~ with anger палати гнівом;
  to ~ with enthusiasm палати ентузіазмом;
  to ~ with love палати любов’ю;
  to ~ with fever мати високу температуру;
  to ~ with shame згорати з сорому;
  to ~ down згоріти вщент;
  a candle ~s свічка горить;
  fire ~s вогонь горить;
  a house ~s дім горить;
3. обпікати(ся);
  to ~ one’s finger обпекти палець;
  to ~ one’s hand обпекти руку;
  the tea is very hot, don’t ~ your mouth чай дуже гарячий, не ошпарся;
4. загоряти;
  delicate skin ~s easily ніжна шкіра швидко загоряє;
5. підгоряти (про їжу);
  potatoes are burnt to ash картопля зовсім згоріла;
6. пропалювати, випалювати (цеглу);
7. використовувати як паливо, топити;
8. фіз. спалювати в ядерному реакторі;
9. світити (про лампу); сяяти (про зірку);
10. пригоряти (про їжу);
11. висушувати (рослинність); обпалювати;
12. страчувати на багатті, спалювати;
13. амер. розм. страчувати на електричному стільці;
14. таврувати (тварин);
15. мчати щодуху (часто ~ up);
16. sl обманути, надути;
  to be ~ed 1) стати жертвою обману, шахрайства; 2) гірко розчаруватися;
  ~ away 1) поступово згорати;
  half the candle had burnt away половина свічки згоріла; 2) поступово спалювати, знищувати;
  the sun ~s away the mist сонце розсіює туман; 3) горіти, згорати;
  the gas fire has been ~ing away all night газ горів усю ніч;
  ~ down 1) спалювати, згорати вщент;
  his house was burnt down його будинок згорів дотла; 2) догорати;
  the candle burnt down свічка догоріла;
  ~ into в’їдатися, врізатися (в пам’ять);
  ~ out 1) випалювати; спалювати;
  soldiers burnt the front out солдати спалили форт;
  to be ~ed out стати погорільцем;
  to ~ out of house and home спалити будинок і залишити без притулку; 2) вимучитися; вибитися з сил;
  he will ~ himself out unless he gets some sleep він остаточно виб’ється з сил, якщо не буде спати;
  ~ together зварювати;
  ~ up 1) розпалювати; 2) загорятися; розгорятися;
  put some wood on the fire and make it ~ up підкинь дров у вогнище, щоб воно розгорілося; 3) розгнівати(ся); 4) розм. дати прочухана; ◊
  ears ~ про кого говорять, в того вуха горять;
  money ~s a hole in his pocket гроші в нього не тримаються;
  she has money to ~ в неї грошей кури не клюють;
  to ~ daylight 1) користуватися штучним світлом вдень; 2) витрачати марно сили;
  to ~ like tinder згоріти, як свічка;
  to ~ one’s bridges, boats спалити мости/свої кораблі; відрізати собі шлях до відступу;
  to ~ one’s fingers обпектися на чомусь, зазнати у чомусь невдачі;
  to ~ rubber втікати, забиратися геть;
  to ~ the candle at both ends 1) безжалісно витрачати свою енергію, свої сили; 2) марнувати життя;
  to ~ the midnight oil працювати вночі, ночами;
  to ~ the planks сидіти протягом тривалого часу, засидітися;
  to ~ (up) the breeze, the earth, the road, the wind амер. гнати, нестися, їхати дуже швидко.
lively [ˈlaɪvlɪ] a
1. живий, сповнений життя;
  a ~ tune веселий мотив;
  to have had a ~ time весело, цікаво провести час;
  he seemed well and ~ він здавався здоровим і бадьорим;
  the children were very ~ діти були дуже збуджені/жваві;
2. веселий, пожвавлений;
  to speak in a ~ manner говорити весело/жваво;
3. жвавий, гострий, швидкий (про розум тощо);
  a ~ mind жвавий розум;
  a ~ discussion напружене обговорення;
  a ~ talk жвава розмова;
  ~ imagination гостре уявлення;
4. сильний, яскравий (про колір, враження);
  a ~ description яскравий опис;
  a ~ impression сильне враження;
  a ~ recollection живий, яскравий спомин;
  ~ faith глибока віра;
  ~ colours яскраві кольори;
  to give a ~ idea of smth дати яскраве уявлення про щось;
  what ~ colours! які яскраві кольори!;
5. рухливий; що рухається швидко і легко;
  a ~ ball тугий м’яч;
  a ~ boat човен, який легко іде по хвилях;
6. свіжий (про вітер);
  ~ air свіже повітря;
  ~ breeze свіжий вітер; ◊
  to make things ~ for smb підсипати комусь перцю; залити за шкуру сала; насолити комусь.
refreshing [rɪˈfreʃɪŋ] а
1. освіжальний, живодайний;
  a ~ breeze свіжий вітер;
2. розм. кумедний, потішний.
rough [rʌf] v
1. робити шорстким, грубим;
2. ставати шорстким; грубішати;
3. допускати грубість;
4. кошлатити, куйовдити (волосся);
5. хвилювати, брижити;
  a stiff breeze is ~ing up the sea сильний вітер хвилює море;
6. хвилюватися, вкриватися брижами (про море);
7. об’їжджати (коня);
  ~ in робити начорно;
  ~ up 1) робити перше настроювання (піаніно); 2) амер. розм. грубо поводитися; ◊
  to ~ smb up the wrong way гладити когось проти шерсті, роздратовувати когось.
spanking [ˈspæŋkɪŋ] a
1. що рухається (іде) швидко; швидкий;
2. сильний;
  ~ breeze свіжий бриз;
3. розм. могутній, колосальний; чудовий;
  we had a ~ time ми чудово провели час.
stream [stri:m] v
1. текти, витікати; литися, струменіти;
  to ~ with blood обливатися кров’ю;
  to ~ with perspiration обливатися потом;
  to ~ with tears обливатися сльозами;
  her eyes were ~ing with tears вона обливалася сльозами;
  he was ~ ing with sweat піт у нього котився градом;
2. лити, проливати;
  his eyes ~ed tears сльози текли (лилися) у нього по щоках;
3. світитися;
  the light ~s out of the window світло струменіє з вікна;
  the mountain tops ~ed with golden light горні вершини світилися золотом (золотилися);
4. випромінювати;
5. рухатися (валкою);
  people ~ed in from all quarters потоки людей прибували звідусіль;
  the doors opened and the audience began to ~ out двері відчинилися, і публіка хлинула назовні;
6. махати, розмахувати;
  to ~ a flag 1) розмахувати прапором; 2) розгорнути прапор;
  to ~ a handkerchief махати хусткою;
7. майоріти, розвіватися (про прапор тощо);
  her hair ~ed in the breeze її волосся розвівалося на вітрі;
  the flag ~ed in the wind прапор розвівався по вітру;
8. швидко (стрімко) рухатися; мчати;
  the fire ~ed up the side of the wall вогонь стрімко рухався вверх по стіні;
  when the bell rang, the children ~ed back to their classrooms діти кинулися назад у класи, як тільки продзвенів дзвоник;
  when the bell rang, the children ~ed out of their classrooms діти кинулися з класів, як тільки продзвенів дзвоник.
strong [strɒŋ] a
1. сильний, дужий; що має велику фізичну силу;
  ~ man силач;
  as ~ as a horse сильний, як кінь;
2. міцний, здоровий;
  ~ constitution міцне здоров’я;
  ~ eyes добрий зір;
  ~ nerves міцні нерви;
  ~ stick міцний ціпок;
  ~ stomach здоровий шлунок;
  to be quite ~ бути досить здоровим;
  to feel quite ~ почуватися досить здоровим;
  she is quite ~ again вона цілком поздоровшала (після хвороби);
3. витривалий;
4. твердий, сильний (про волю);
  ~ will сильна воля;
5. могутній; що має силу (владу, перевагу);
  ~ attraction велика привабливість;
  ~ candidate кандидат, який має великі шанси на успіх;
  ~ king могутній король;
  to be ~ at sea мати могутній морський флот;
  to have a ~ hold upon, over smb мати великий вплив на когось;
6. сильнодійний, сильний;
  ~ lens сильна лінза;
  ~ poison сильна отрута;
7. численний;
  ~ army численна армія;
  ~ party численна партія;
  to be ~ in horse мати численну кінноту;
8. багатий;
9. що має юридичну силу;
10. сильний (у чомусь);
  to be ~ in mathematics бути сильним у математиці;
  to be ~ in spelling бути сильним у правописі;
  he is not ~ in literature він не сильний (погано розбирається) в літературі;
  that’s where he is at his ~est це його сама сильна сторона; в цьому він розбирається найкраще;
11. глибокий (про розум); здатний ясно мислити (міркувати);
  ~ mind, sense глибокий/здоровий розум;
12. добрий (про пам’ять);
13. сильний, вагомий, переконливий;
  ~ evidence переконливий доказ;
  ~ case against smb вагомі факти проти когось;
  ~ case for smb вагомі факти на користь когось;
14. рішучий, енергійний; крутий, суворий;
  ~ face енергійне обличчя;
  ~ man 1) владна людина; 2) рішучий адміністратор;
  ~ measures круті заходи;
15. ревний, старанний;
16. виразний (про стиль);
17. грубий (про мову);
  ~ language грубі вислови, лайка;
18. чіткий, певний, виразний, очевидний;
  a ~ English accent виразний англійський акцент;
  a ~ resemblance, likeness велика схожість;
  I have a ~ recollection of him я його чітко пам’ятаю;
19. гострий, їдкий, різкий;
  ~ bacon протухле сало;
  ~ breath поганий запах з рота;
  ~ breeze сильний вітер;
  ~ butter згіркле масло;
  ~ cheese гострий сир;
  ~ gale сильний шторм;
  ~ heat сильна спека;
  ~ smell різкий запах;
20. інтенсивний, різкий, гучний;
  ~ light яскраве світло;
  ~ pulse чіткий пульс;
  ~ voice гучний голос;
21. міцний, нерозведений;
  ~ acid концентрована кислота;
  ~ coffee міцна кава;
  ~ drink спиртні напої;
  ~ solution міцний (насичений) розчин;
  ~ tea міцний чай;
22. що має певну кількість;
  thirteen hundred ~ чисельністю в тисячу триста людей;
  a military unit one thousand ~ військова частина в тисячу осіб;
  how many ~ are you? скільки вас?;
23. стійкий, сталий, твердий (про ринок, ціни);
  ~ market стійкий ринок (який характеризується сталим курсом цін);
24. постійно високий (про ціни);
  sugar is ~ in price ціна на цукор залишається високою;
25. грам. сильний;
26. фон. наголошений;
27. фот. контрастний; ◊
  by the ~ arm, hand силою;
  ~ head здатність багато пити без сп’яніння;
  ~ meat міцний горішок;
  ~ point 1) військ. опорний пункт; вогнева точка, дот, дзот; 2) перен. сильна сторона (когось); хороша властивість;
  ~ room 1) сейф; комора; 2) палата для буйних психічно хворих;
  ~ wheat тверда пшениця;
  the battle is to the ~ у битві переможе сильний;
  the ~ arm of the law сила закону;
  the ~er sex сильна (чоловіча) стать;
  to be ~ on smth надавати особливого значення чомусь.

USAGE: Український прикметник сильний, крім strong, перекладається різними англійськими прикметниками залежно від іменника, якого вони стосуються. Якщо йдеться про природні явища, сильний перекладається heavy: a heavy rain (snow, storm, frost) сильний дощ (сніг, шторм, мороз), те саме стосується виразів heavy traffic жвавий дорожній рух та a heavy blow сильний удар. Якщо йдеться про хворобу, травму, біль, сильний перекладається bad: a bad headache (cough, cold) сильний головний біль (кашель, нежить); про емоційний стан – great, powerful: to make a great/a powerful impression справити сильне враження. Сильний у значенні хороший перекладається good: a good student сильний студент.

undulate [ˌʌndjʋleɪt] v (past і p. p. undulated, pres. p. undulating)
1. рухатися хвилеподібно;
  the ripe corn ~s in breeze легкий вітерець колише спілу пшеницю;
2. мати горбисту поверхню (про місцевість);
  an undulating landscape горбистий пейзаж.
vibrate [vaɪˈbreɪt] v (past і p. p. vibrated, pres. p. vibrating)
1. вібрувати; дрижати, тремтіти (відat, to, with);
  to ~ with joy тремтіти від радості;
  ~ with passion 1) тремтіти від пристрасті; 2) дрижати від ярості;
2. хитати(ся), розгойдувати(ся); гойдати(ся), колихати(ся);
  palm trees ~d in the breeze пальми хиталися на вітрі;
3. перен. вагатися, виявляти нерішучість;
4. розмахувати;
5. викликати резонанс, резонувати (in, on);
6. поет. звучати; бриніти.
waft [wɑ:ft, wɒft] v
1. нести, доноситися (про звук, запах);
  a distant song was ~ed to our ears до нас доносилася далека пісня;
  a scent of eucalyptus ~ed up from the garden із саду доносився запах евкаліпту;
  the leaves were ~ed along by the breeze вітерець гнав листя;
2. мчати; плисти (у повітрі, по воді);
  shouts ~ed near the citadel біля фортеці чулися крики.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

берегов||ий waterside (attr.); (коло моря) coast (attr.); coastal; (коло ріки) riverside (attr.); (коло озера) lakeside (attr.);
~ий вітер off-shore wind; land breeze, land wind;
~ий житель riverside resident (коло ріки); maritime dweller (коло моря);
~ий ландшафт waterside landscape;
~а лінія coastline;
~а оборона coastal defence;
~е судноплавство coastal shipping.
бриз breeze;
береговий ~ land/offshore breeze.
віт||ер wind; (легкий) breeze;
боковий ~ side wind, cross wind;
зустрічний ~ head wind, adverse/contrary wind;
північно-західний ~ north-wester;
попутний ~ fair/ favourable wind;
поривчастий (рвучкий) ~ choppy wind;
свіжий штормовий ~ gale;
під ~ром leeward;
проти ~ру against the wind, in the teeth of the wind, windward;
~ з берега off-shore wind;
незахищений від ~ру wind-swept, bleak;
маяти по ~ру to flutter in the wind;
тримати ближче до ~ру мор. to sail close to the wind;
тримати круто до ~ру to haul;
повертати ніс корабля по ~ру to luff;
~ здіймається (вщухає) the wind rises (sinks/falls/abates);
вичікувати, куди ~ер подме перен. to see which way the cat jumps;
вітрові не накажеш не віяти the wind can’t be prevented from blowing;
говорити на ~ер перен. to speak at random, to talk idly/uselessly/in vain;
посієш ~ер ‒ пожнеш бурю sow the wind and reap the whirlwind;
у нього ~ер у голові перен. he is a thoughtless fellow; he is a little light in the upper storey.

ПРИМІТКА: Іменник wind може осмислюватися і як злічуваний, і як незлічуваний. Він визначається словами much, little і може вживатися з означеним артиклем, якщо при ньому немає інших означень: to stand in the wind стояти на вітрі; to walk against the wind іти проти вітру. Якщо іменник wind має при собі означення, то він осмислюється як злічуваний і вживається з неозначеним артиклем: There was a high (a strong, a cold) wind blowing. Дув сильний (холодний) вітер.

вітрець breeze, puff of wind.
ґедзь gadfly, breeze, horsefly, gad-bee.
легк||ий 1. (на вагу) light;
~ий, як павутиння gossamery;
~ої ваги спорт. lightweight;
2. (неважкий) easy, simple, facile;
~ий стиль easy/unlaboured style;
~а робота easy/simple task; soft job;
~а смерть easy death;
~е читво розм. light literature;
3. (у різн. знач.) light; slight;
~ий випадок (хвороби) mild case;
~ий вітерець gentle/light breeze;
~ий сон light sleep;
~а атлетика track and field athletics, light athletics;
~а дієта light diet;
~а застуда slight cold;
~а кавалерія light horse;
~а кара light penalty;
~а музика light music;
~а промисловість light industry;
~а хода light step;
з ~им серцем with a light heart;
~ий на згадку! talk of the devil!;
мати ~у руку to have a light hand, to be lucky.

ПРИМІТКА: Українському прикметнику легкий в англійській мові відповідають easy та light: easy (антонім ‒ difficult) означає легкий для виконання; такий що не становить труднощів; light (антонім ‒ heavy) має значення невеликої ваги; що небагато важить. Easy належить до тих прикметників, після яких звичайно вживається інфінітив: It is not easy to answer. На це нелегко відповісти. До таких прикметників відносяться able, afraid, anxious, ashamed, difficult, foolish, frightened, glad, pleased, happy, proud, surprised, right, wrong.

овід ент. gadfly, botfly, horse-fly, breeze, cleg.
пил dust; (водяний) spray; (вугільний) slack, breeze;
витрушувати ~ to dust;
стирати ~ з чогось to dust, to remove the dust;
вкритий ~ом covered with dust;
~ прибило дощем the rain has beaten down the dust;
золотий ~ всім засліплює очі gold dust blinds all eyes.
сліпень ент. gadfly, horsefly, ox-fly, breeze.
шлакоблок буд. breeze block, cinder block.
шлакоблоковий made of breeze blocks.

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

breeze бриз, (слабки́й) ві́тер || бризови́й
[briːz]
• electric ~ = електри́чний ві́тер, електрові́тер
• gentle ~ = слабки́й ві́тер
• static ~ = електри́чний ві́тер, електрові́тер

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

бриз (-у) breeze
бризови́й breeze
ві́т|ер (-тру) wind; (слабкий) breezeза —ром before [with] the wind, downwind; про́ти —ру (спрямований) upwind, windward(s); спричи́нений —ром wind-induced; ру́хатися про́ти —ру to move against the wind [windward(s)]; посла́бити ~ [си́лу —ру] to break the (force of the) wind
агеостро́фний ~ = ageostrophic wind
акусти́чний ~ = acoustic streaming, quartz wind
алоба́рний ~ = allobaric wind
анабати́чний ~ = anabatic wind
балісти́чний ~ = ballistic wind
берегови́й ~ = (із суходолу до моря) offshore wind
бічни́й ~ = crosswind, sidewind
брудни́й ~ = (з радіоактивними викидами) fallout wind
~ (силою) в 1 бал = wind force of 1
висхідни́й ~ = anabatic wind
вихоро́вий ~ = whirlwind, eddy wind
відзе́мний ~ = anabatic wind
воло́гий ~ = wet wind
галакти́чний ~ = galactic wind
гаря́чий ~ = hot wind
геліотро́пний ~ = heliotropic wind
геостро́фний ~ = geostrophic wind
—ри́ головни́х на́прямів = (зі сходу, півдня, заходу, півночі) cardinal winds
ґрадіє́нтний ~ = gradient wind
дозе́мний ~ = drainage [gravity, katabatic] wind
домінівни́й ~ = prevailing wind
ду́же слабки́й ~ = zephyr
електри́чний ~ = electric wind, static breeze, convective discharge
електро́нний ~ = electron wind
ете́рний ~ = ether drift
ефі́рний ~ = див. етерний ~
за́хідний ~ = westerly
звукови́й ~ = див. акустичний ~
~ з (радіоакти́вними) ви́кидами = fallout wind
зоре́вий ~ = stellar wind
зу́стрі́чний ~ = headwind, contrary wind
ізалоба́рний ~ = isallobaric wind
йо́нний ~ = ion(ic) wind
йоносфе́рний ~ = ionospheric wind
катабати́чний ~ = katabatic [drainage, gravity] wind
лока́льний ~ = local wind
магне́тний ~ = magnetic wind
морськи́й ~ = (з моря до суходолу) onshore wind
надгеостро́фний ~ = supergeostrophic wind
надґрадіє́нтний ~ = supergradient wind
несприя́тливий ~ = adverse wind
низхідни́й ~ = drainage [gravity, katabatic] wind
півде́нний ~ = souther, southerly
півде́нно-за́хідний ~ = southwester
півде́нно-схі́дний ~ = southeaster
півні́чний ~ = norther, notherly
півні́чно-за́хідний ~ = northwester
півні́чно-схі́дний ~ = northeaster
плане́тний ~ = planetary wind
попере́чний ~ = crosswind
пори́вчастий ~ = gusty [eddy] wind
прони́зливий ~ = sharp wind
різки́й ~ = sharp wind
сві́жий ~ = brisk wind
си́льний ~ = high [strong] wind
слабки́й ~ = (gentle) breeze
сонце́вий ~ = solar wind
сприя́тливий ~ = fair [favorable] wind
сто́ковий ~ = drainage [gravity, katabatic] wind
субгеостро́фний ~ = subgeostrophic wind
субґрадіє́нтний ~ = subgradient wind
супроти́вний ~ = див. зустрічний ~
сухи́й ~ = dry wind
схі́дний ~ = easterly
терма́льний ~ = thermal wind
термі́чний ~ = thermal wind
тропосфе́рний ~ = tropospheric wind
урага́нний ~ = hurricane wind
фоно́нний ~ = phonon wind
ходови́й ~ = tailwind, following wind
циклостро́фний ~ = cyclostrophic wind
штормови́й ~ = gale, storm wind
електрові́тер (-тру) electric [static] breeze

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

бри́за (-зи) f [бриз (-зу)] m breeze.
відхоло́да (-ди) f refreshing (cooling) breeze or temperature.
війну́ти (-ну́, -не́ш) Р vi (with suddenness): to blow, puff, breeze, waft.
ві́тер (-тру) m wind, breeze:
  надво́рі ві́тер, it is windy outside; Colloq. шука́ти ві́тру в по́лі, one might as well try to catch the wind out in the open field (i.e., it is useless);
  піти́ з (за) ві́тром, to go with the wind, to be lost completely;
  ві́тер його́ ма́є, he has disappeared (vanished);
  стріля́ти на ві́тер, to shoot (fire) in the air;
  говори́ти на ві́тер, to talk idly (in vain), to speak at random;
  у ньо́го в голові́ ві́тер, he is very frivolous (giddy), he is thoughtless;
  бу́йний ві́тер, driftwind;
  іди́ на чоти́ри вітри́, away with you, get out of my sight (I do not care where);
  поверта́ти, куди́ ві́тер ві́є, to turn whichever direction the wind blows, to govern oneself according to circumstances;
  пошири́ти на чоти́ри вітри́, to spread the news in all directions.
ві́тренько (-ка), вітре́ць (-ця́), ві́тречко (-ка), ві́трик (-ка) mDim.: ві́тер, very light wind, breeze.
ві́яти (ві́ю, ві́єш) І vi to winnow, blow, fan (of grain); to blow (of wind):
  слу́хати, зві́дки ві́тер ві́є, to listen which way the, wind blows;
  ві́є хо́лодом, there is (I feel) a cold breeze (wind, draught [draft]);
  ві́ятися I vi to ramble, float, flutter, roam, stroll (about) aimlessly:
  десь пові́явся, he has wandered off somewhere; || to be winnowed (fanned blown).
ле́гіт (-готу) m gentle breeze, soft wind.
по́вів (-ву) m breath (of wind), breeze.
по́дих (-ху) m breath:
  по́дих ві́тру, breath of air, light breeze.
подиха́ти (-а́ю, -а́єш) I vi; подихну́ти (-ну́, -не́ш) P vi to breathe (on), respire; to blow slightly:
  вітре́ць подиха́є, the wind blows a little, there is a slight breeze.
сві́жий (-жа, -же)* fresh; new, recent, late:
  сві́жі нови́ни, latest news:
  сві́жий вітре́ць, fresh (bracing) breeze;
  сві́жий як огіро́к, as sound as a roach (cucumber):
  за сві́жої па́м’яти [па́м’яті], while a thing is still fresh in one’s memory:
  свіжина́ (-ни́) f fresh products.
ди́хати (ди́шу́, -шеш, or -аю, -аєш) I vi; дихну́ти (-ну́, -не́ш) Р vi to breathe, respire; to pant, gasp:
  я зна́ю чим він ди́хає (ди́ше), I know what he is like;
  ди́хати на ла́дан, to be near (on the point of) death;
  сатана́ ди́хає в його́ слова́х, his words are full of evil (venom);
  ві́тер ди́ше, a slight breeze is felt;
  ві́тер на́віть не дихне́, there is not the slightest breath of wind.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

шлакоблок ім. ч. буд. breeze block, cinder block.
шлакоблоковий прикм. made of breeze blocks.

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

breeze 1. (і) легкий вітерець, (морський) вітер; (д) віяти, продувати; 2. кам’яновугільний [деревновугільний] пил [штиб]
land (і) земля, ґрунт; суходіл; суша; (пк) земельний, ґрунтовий; суходільний
l. application of wastewater застосування очищеної води для зрошування землі [ґрунту]
l. breeze бриз, суходільний вітерець (від суходолу в напрямі моря)
l. disposal ban заборона заховувати в землю (певних небезпечних [шкідливих, токсичних] відходів)
sea (і) море, океан; хвиля; (пк) морський
s. breeze морський вітерець; бриз
s. dumping скид в море (твердих відходів, стічних вод)
s. level рівень моря
s. outfall морський водовипуск (для скиду стічних вод)