Знайдено 19 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «backlog» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

backlog [ˈbæklɒg] n
1. велике поліно;
2. резерв, запас;
  to accumulate a ~ накопичувати запас;
3. заборгованість; недодача;
  ~ of orders невиконані замовлення;
  ~ of payment невиплачені суми; прострочені платежі;
  ~ of work відставання у роботі;
  to catch up with the ~ ліквідовувати відставання.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

заборгованість debt, indebtedness, arrears, backlog, liability; бух. red;
безнадійна ~ bad debt;
зовнішня ~ external (foreign) debt, external (foreign) indebtedness;
короткотермінова ~ short-term/floating/unfunded debt;
поточна ~ floating debt;
прострочена ~ overdue repayment;
фінансова ~ financial indebtedness;
~ з іпотеки mortgage arrears;
~ із зарплати arrears of wages, accrued personal compensation, wages payable; амер. holdback pay;
~ із пенсій pension arrears;
~ щодо дивідендів dividend arrears;
~, що не підлягає реструктуруванню non-reschedulable debt;
ліквідувати ~ to discharge/to pay off a debt, to pull oneself out of the red;
мати ~ to be in arrears, to be in debts, to have debts, to be in the red;
сплачувати ~ to repay/to pay off/to clear off/to settle debts.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

backlog = ['bæklɒg] 1. незаве́ршена робо́та; неви́конана робо́та; незаве́ршене завда́ння 2. журна́л замо́влень 3. запа́с (роботи)

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

backlog неви́конана робо́та, нагрома́дження незро́бленого
['bæklɒg, -lɒːg]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

нагрома́дження 1. (впорядкована купа) pile 2. (невпорядкована купа) heap 3. (конґломерат, скупчення) conglomerate, agglomeration, aggregate 4. (процес) див. нагрома́джування

~ незро́бленого = backlog

- Англійсько-французько-німецько-український словник термінології Європейського Союзу 2007 (“Лабораторія наукового перекладу”) Вгору

89 backlog
недоробки; недопрацювання
[fr] travaux en retard; travaux en souffrance
[de] Arbeitsrückstand

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

заборгован||ість ім. ж. debt, indebtedness, arrears, backlog, liability; бух. red

~ість іноземним експортерам за векселями backlog of outstanding drafts owed to foreign exporters

~ість за торговельними операціями commercial backlog/liabilities, trade debt
замовлен||ня ім. с., мн. (на) order (for); (попереднє на номер у готелі, квитки тощо – броня) booking, reservation; (за контрактом – на будівництво тощо) award; (контракт) contract award

невиконані ~ня backlog of unfilled orders
ліцензі||я ім. ж. (офіційний дозвіл, патент, свідоцтво) licence, амер. license; тж. permit

невикористані ~ї (назбирані) backlog of licences
невиконан||ий прикм. unfulfilled, unexecuted; (про замовлення) unfilled; (про роботу) outstanding

~а робота outstanding work, (замовлення) backlog of work
~е замовлення outstanding/unfilled/unexecuted orders, (про портфель замовлень) backlog of orders
невикористан||ий прикм. unused, unemployed; (про земельну власність) vacant; (обсяг чогось невикористаного) backlog (of); (про устаткування) idle; (непридатний) waste

~а ліцензія backlog of licenses
обсяг ім. ч. volume, scope, amount; (● див. тж. об’єм)

загальний ~ наявних замовлень bookings, backlog of orders

~ замовлень backlog/portfolio of orders

~ заявок backlog of orders

~ наявних замовлень backlog of business/orders

~ отриманих замовлень backlog/level of orders
портфель ім. ч. (сумка) brief-case, bag; (цінних паперів, замовлень, міністерський) portfolio, portfolios (pl.); (посада) post

~ замовлень backlog of orders/business, order book, bookings, number of orders booked, stock of orders, work in hand
резерв ім. ч. reserve; (запас товарів, виробів тощо у наявності) stock(pile), inventory; (фонд) fund; (запас для покриття витрат) provision; (матеріалів для виконання замовлення тощо) backlog
справ||а ім. ж. affair; (заняття) work, business; юр. (вчинок, акт) deed, act, action; (спеціальність) business, occupation; (ціль, інтереси) cause; (підприємство) business; юр. case; (щось, що мається на увазі, від чого щось залежить тощо) case, thing; (що стосується чогось) concern; (питання тощо) question, issue; (проблема) problem; (починання) undertaking; (суть) point; канц. (для паперів) file; юр. (справа, документ за печаткою) deed

~и, що нагромадилися backlog of business

- Англо-український тлумачний словник економічної лексики 2004 (А. Шимків) Вгору

order (2. ord) ком. 1. n наказ; розпорядження; доручення; дозвіл; інструкція; v наказувати/наказати; 2. n замовлення; замовлення-наряд; v замовляти/замовити
1. усна чи письмова настанова або розпорядження щодо певної дії або завдання; 2. письмовий наказ, в якому дається розпорядження щодо доставки, виготовлення чи форми оплати товару
 • backlog ~ = невиконане замовлення
 • - Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

  backlog незавершена праця, невиконані замовлення, заборгованість; журнал замовлень

  - Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

  реєстрація registration; registry, record, detection, log, read, entry, readout елн; login, enrollment інф

  р. запиту backlog
  черга queue; line амр; (черговість) turn; (перелік) waiting list; (повідомлень) backlog звз; backward stack, pushup stack, push-up list інф