Знайдено 5 статей
Шукати «arrest» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

arrest [ɘˈrest] v
1. заарештовувати;
  to ~ smb for, on charges of smth заарештувати когось за щось;
2. затримувати;
3. приковувати (погляд, увагу);
  to ~ one’s attention привернути чиюсь увагу;
4. виключати, вимикати (прилад, машину).
arrest [ɘˈrest] n
1. затримання, арешт; накладання заборони (арешту) (на майно);
  a false ~ помилковий арешт;
  house ~/~ to the room домашній арешт;
  ~ in quarters військ. казармовий арешт;
  ~ warrant ордер на арешт;
  under ~ під арештом, під забороною;
  to make an ~ провести арешт, заарештувати;
  to place, to put smb under ~ тримати когось під арештом;
2. затримка, зупинка; припинення, відстрочення;
  a cardiac ~ мед. зупинка серця;
  ~ of haemorrhage мед. зупинка кровотечі;
  ~ of judg(e)ment відстрочення виконання вироку;
3. тех. аретир, заспокоювач (у приладах).

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

arrest 1. зааретува́ння, заарето́ваність; зупи́нення, зу́пи́н || аретува́ти//зааретува́ти; зупиня́ти//зупини́ти 2. уло́влювання//уло́влення || уло́влювати//улови́ти
[ə'rεst]
• crack(‑growth) ~ = зупи́нення [припи́нення] ро́звитку [поши́рювання] трі́щини
• dislocation ~ = зупи́нення дислока́ції
• fracture ~ = зупи́нення [припи́нення] руйнува́ння

- Англійсько-французько-німецько-український словник термінології Європейського Союзу 2007 (“Лабораторія наукового перекладу”) Вгору

453 European arrest warrant
європейський ордер на арешт
[fr] mandat d’arrêt européen
[de] europäischer Haftbefehl

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

arrest (і) затримання (процесу, розвитку); арешт; накладання заборони (на майно); (д) затримувати (процес, розвиток); арештувати; приковувати (увагу)
A. Authority повноваження арештувати
a. of stream deterioration припинення погіршення стану водотоку