Знайдено 15 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «adherent» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

геґелья́нець [гегелья́нець] (-нця) m follower (adherent) of Hegel:
  ге́ґельство [ге́гельство] (-ва) n Hegelianism;
  ге́ґельський [ге́гельський] (-ка, -ке) Hegelian.
доту́льний (-на, -не)* adherent; which touches upon.
кантія́нець [кантіа́нець] (-нця) m follower (adherent) of Kant;
  кантія́нство [кантіа́нство] (-ва) n Kantianism;
  кантія́нський [кантіа́нський] (-ка, -ке) of Kant, Kantian.
маркси́зм (-му) m Marxism;
  маркси́ст (-та) m, маркси́стка (-ки) f Marxist (adherent);
  маркси́стський, ма́рксівський (-ка, -ке) Marxist.
махні́вщина (-ни) f the Makhno movement;
  махно́вець (-вця) m follower (adherent) of Makhno (Ukrainian anarchist insurgent leader).
меноні́т (-та) m, меноні́тка (-ки) f Mennonite (adherent);
  меноні́тський (-ка, -ке) Mennonite.
мохаммеда́нин (-ина) m, мохаммеда́нка (-ки) f Mohammedan (adherent);
  мохаммеда́нський (-ка, -ке) Mohammedan;
  мохаммеда́нство (-ва) n Mohammedanism, Islam.
одноакті́вка (-ки) f one-act play;
  одноа́ктовий (-ва, -ве) of one-act;
  одноба́нний (-нна, -нне) with one dome;
  одноба́рвний (-на, -не)* unicolorous, monochromatic;
  одноба́рвність (-ности [-ності]) f being of one color;
  однобі́чний (-на, -не)* one-sided, partial, unilateral;
  однобі́чність (-ности [-ності]) f one-sidedness, partiality;
  однобо́жник (-ка) m monotheist;
  однобо́кий (-ка, -ке) unilateral, one-sided;
  однобо́рство (-ва) n duel, struggle;
  однове́слий (-ла, -ле) one-oared, with a single oar;
  однові́рець (-рця) m, однові́рник (-ка) m person of the same faith;
  однові́рний (-на, -не) of like religion;
  однові́рство (-ва) n same religion (faith);
  однові́рш (-ша) m a single verse;
  одновла́дець (-дця) m monarch, absolute ruler;
  одновла́дний (-на, -не) monarchical, of absolute rule;
  одновла́дство (-ва) n monarchy, absolute rule;
  одного́дки (-ків) pl persons of the same age; одноголо́вий (-ва, -ве) oneheaded;
  одноголосо́вий (-ва, -ве)*, одноголо́сний (-на, -не)* unanimous; harmonious, of one voice;
  одноголо́сність (-ности [-ності]) f unanimity; unison, concord;
  одного́рбий (-ба, -бе) with one hump:
  одного́рбий верблю́д, Zool. dromedary;
  одноде́нний (-нна, -нне)* of a single day, ephemeral;
  одноде́нка (-ки), одноде́нниця (-ці) f Ent. midge, one-day fly; May fly;
  однодержа́вець (-вця) m = одновла́дець; однодержа́вний (-на, -не) = одновла́дний; одноду́мець (-мця) m adherent, partisan, political follower;
  одноду́мний (-на, -не) of the same mind, like-minded;
  одноду́мність (-ности [-ності]) f agreement of opinion, concord;
  одноду́шний (-на, -не)* unanimous;
  одноду́шність (-ности [-ності]) f unanimity, harmony, concord;
  одноже́нний (-нна, -нне)* monogamous;
  одноже́нність (-нности [-нності]) f, одноже́нство (-ва) n monogamy;
  одноза́кис (-су) m Chem. carbonic oxide.
одностате́вий (-ва, -ве) Bot. unisexual;
  одностебе́льний, односте́бний (-на, -не), односте́блий (-ла, -ле) Bot. having one stem;
  односте́блиця (-ці) f plant with one stem (stalk);
  односторо́нній (-ння, -ннє)* one sided, partial, unilateral;
  односторо́нність (-нности [-нності]) f partiality, biassed judgment;
  однострі́й (-ро́ю) m uniform, livery;
  одностру́нний (-нна, -нне)* monochord, with one string (of an instrument);
  односу́м (-ма) m comrade, political friend (adherent); fellow-inmate; accomplice;
  односхи́льний (-на, -не)* with one slope;
  одногі́нний (-нна, -нне)* with one shadow.
петлю́рівець (-вця) m adherent of the Petlura Government in Ukraine;
  петлю́рівстьо (-ва) n the Petlura movement;
  петлю́рівський (-ка, -ке) Petlurist.
правосла́вий (-на, -не)* orthodox, Greek Orthodox (of an adherent);
  правосла́вність (-ности [-ності]) f = правосла́віє; правосла́вник (-ка) m Greek Orthodox (adherent);
  правосла́в’я = правосла́віє.
приверже́нець (-нця) [прихи́льник] m, приверже́ниця (-ці) [прихи́льниця] f Archaic adherent, follower.
прикло́нний (-нна, -нне)* inclined, prone, disposed to;
  прикло́нник (-ка) m, прикло́нниця (-ці) f adherent, follower;
  прикло́нність (-нности [-нності]) f inclination, disposition towards.
прихи́льний (-на, -не)* favorable, kind, friendly, well-disposed;
  прихи́льник (-ка) m, прихи́льниця (-ці) ƒ adherent, follower, supporter, friend, admirer;
  прихи́льність (-ности [-ності]) ƒ favor, kindness, affection, sympathy, good will, inclination;
  прихи́льно adv. favorably, kindly, benevolently.
сторо́нник (-ка) m partisan, adherent, partyman, supporter сторо́нній (-ння, -ннє) foreign, strange:
  сторо́нні лю́ди, strangers, outsiders;
  сторо́нність (-нности [-нності]) f partiality.